Skarbiec Holding SA

skrót: SKH

Brak kursu dla wybranej firmy

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Ponadto, Grupa świadczy usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Do pozostałych usług należy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów Grupy i podmiotów zewnętrznych oraz działalność związana z pośrednictwem finansowym.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarbiec Holding Ltd.6 456 25094,64%6 456 25094,64%

Kategoria • 13.01.2021 19:46

  SKARBIEC HOLDING SA (4/2021) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 12.01.2021 17:55

  SKARBIEC HOLDING SA (3/2021) Odpowiedź na pytanie akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH

 • 05.01.2021 18:31

  Fundusz AgioFunds TFI ma poniżej 5 proc. Skarbca

 • 05.01.2021 18:01

  SKARBIEC HOLDING SA (2/2021) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.

 • 04.01.2021 17:52

  Quercus TFI ma powyżej 5 proc. na WZ Skarbca

 • 04.01.2021 17:44

  SKARBIEC HOLDING SA (1/2021) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 30.12.2020 19:40

  SKARBIEC HOLDING SA (40/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29-12-2020

 • 30.12.2020 12:36

  SKARBIEC HOLDING SA (39/2020) Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 grudnia 2020 r.

 • 18.12.2020 16:52

  SKARBIEC HOLDING SA (38/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 18.12.2020 16:37

  SKARBIEC HOLDING SA (37/2020) Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 grudnia 2020 r.

 • 07.12.2020 17:10

  SKARBIEC HOLDING SA (36/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 30.11.2020 18:47

  PKO BP Bankowy OFE zszedł poniżej 5 proc. na WZ Skarbca

 • 30.11.2020 18:39

  SKARBIEC HOLDING SA (35/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.

 • 27.11.2020 12:39

  SKARBIEC HOLDING SA (34/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 27.11.2020 09:19

  SKARBIEC HOLDING SA (33/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

 • 24.11.2020 18:53

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

 • 24.11.2020 18:50

  SKARBIEC HOLDING SA (32/2020) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 16.11.2020 19:57

  Skarbiec Holding miał 24,2 mln zł zysku netto w I kw. roku obrotowym 2020/2021

 • 16.11.2020 19:09

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

 • 09.11.2020 12:50

  SKARBIEC HOLDING SA (31/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 06.11.2020 14:26

  SKARBIEC HOLDING SA (30/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 16.10.2020 13:17

  SKARBIEC HOLDING SA (29/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 13.10.2020 13:05

  SKARBIEC HOLDING SA (28/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 12.10.2020 21:22

  SKARBIEC HOLDING SA (27/2020) Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.

 • 05.10.2020 18:13

  Skarbiec Holding miał 29,9 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2019/2020

 • 05.10.2020 17:37

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny za 1920 R

 • 05.10.2020 17:36

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 1920 RS

 • 01.10.2020 10:17

  SKARBIEC HOLDING SA (26/2020) Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.

 • 28.09.2020 20:53

  SKARBIEC HOLDING SA (25/2020) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r

 • 25.09.2020 16:03

  SKARBIEC HOLDING SA (24/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 18.09.2020 18:49

  SKARBIEC HOLDING SA (23/2020) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r

 • 17.09.2020 16:38

  BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Skarbiec Holding do "akumuluj"

 • 09.09.2020 11:25

  SKARBIEC HOLDING SA (22/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 01.09.2020 11:45

  SKARBIEC HOLDING SA (21/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31-08-2020

 • 01.09.2020 11:40

  SKARBIEC HOLDING SA (20/2020) Informacje bieżące dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.08.2020

 • 10.08.2020 19:14

  SKARBIEC HOLDING SA (19/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 05.08.2020 16:39

  SKARBIEC HOLDING SA (18/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

 • 03.08.2020 16:08

  SKARBIEC HOLDING SA (17/2020) Korekta raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 31.07.2020 - "Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 czerwca 2021r."

 • 31.07.2020 19:30

  SKARBIEC HOLDING SA (17/2020) Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 czerwca 2021r.

 • 19.06.2020 16:40

  SKARBIEC HOLDING SA (13/2020) Korekta raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 05.06.2020 - "Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A."

 • 16.06.2020 22:06

  SKARBIEC HOLDING SA (14/2020) Wybór firmy audytorskiej dla Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 05.06.2020 14:38

  SKARBIEC HOLDING SA (13/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 27.05.2020 17:30

  SKARBIEC HOLDING SA (12/2020) Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.

 • 19.05.2020 09:16

  Santander BM obniżył cenę docelową Skarbiec Holding do 22 zł

 • 15.05.2020 18:10

  Skarbiec Holding miał 14,3 mln zł zysku netto po III kw. roku obrotowego 2019/2020

 • 15.05.2020 17:30

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 11.05.2020 19:14

  SKARBIEC HOLDING SA (11/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 28.04.2020 21:43

  SKARBIEC HOLDING SA (10/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej od Skarbiec Holding S.A.

 • 28.04.2020 21:40

  SKARBIEC HOLDING SA (9/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 08.04.2020 17:40

  SKARBIEC HOLDING SA (8/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 31.03.2020 17:00

  SKARBIEC HOLDING SA (7/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec TFI S.A.

 • 31.03.2020 16:52

  SKARBIEC HOLDING SA (6/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 31.03.2020 08:30

  Skarbiec Holding miał 12,8 mln zł zysku netto w I półroczu roku obrotowego 2019/20

 • 30.03.2020 21:19

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 09.03.2020 15:45

  SKARBIEC HOLDING SA (5/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 06.02.2020 16:33

  SKARBIEC HOLDING SA (4/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 17.01.2020 21:15

  SKARBIEC HOLDING SA (3/2020) Powołanie Członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.

 • 13.01.2020 11:01

  SKARBIEC HOLDING SA (2/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 08.01.2020 15:42

  SKARBIEC HOLDING SA (1/2020) Rezygnacja członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.

 • 13.12.2019 16:17

  SKARBIEC HOLDING SA (41/2019) Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r

 • 12.12.2019 11:47

  Skarbiec TFI złożył w UOKiK wniosek o przejęcie Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

 • 06.12.2019 16:20

  SKARBIEC HOLDING SA (40/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 18.11.2019 18:01

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 18.11.2019 18:00

  SKARBIEC HOLDING SA (39/2019) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

 • 18.11.2019 10:09

  Santander BM obniżył cenę docelową Skarbiec Holding do 23 zł

 • 15.11.2019 18:57

  Skarbiec Holding miał 3,4 mln zł zysku netto w I kw. roku obrotowego 2019/20

 • 15.11.2019 17:06

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 08.11.2019 16:44

  SKARBIEC HOLDING SA (38/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 06.11.2019 11:21

  Skarbiec TFI gotów jest przejąć fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

 • 25.10.2019 18:50

  SKARBIEC HOLDING SA (37/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24-10-2019

 • 25.10.2019 17:49

  SKARBIEC HOLDING SA (36/2019) Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24.10.2019

 • 24.10.2019 16:38

  Skarbiec Holding wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję

 • 24.10.2019 16:29

  SKARBIEC HOLDING SA (35/2019) Treść uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.10.2019

 • 07.10.2019 11:51

  SKARBIEC HOLDING SA (34/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 04.10.2019 16:51

  SKARBIEC HOLDING SA (32/2019) Korekta raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 16.09.2019 roku w zakresie treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 24.10.2019 roku

 • 04.10.2019 16:33

  SKARBIEC HOLDING SA (33/2019) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 01.07.2018-30.06.2019

 • 23.09.2019 15:19

  SKARBIEC HOLDING SA (31/2019) Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 06.09.2019 - "Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A."

 • 17.09.2019 12:27

  Skarbiec TFI spodziewa się powrotu napływów netto

 • 16.09.2019 18:21

  Skarbiec Holding planuje wypłacić 0,50 zł dywidendy na akcję

 • 16.09.2019 18:04

  SKARBIEC HOLDING SA (32/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

 • 13.09.2019 00:26

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny za 1819 R

 • 13.09.2019 00:17

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 1819 RS

 • 06.09.2019 17:39

  SKARBIEC HOLDING SA (31/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 28.08.2019 12:57

  SKARBIEC HOLDING SA (30/2019) Rejestracja zmiany Statutu Skarbiec Holding S.A.

 • 23.05.2019 14:14

  Skarbiec nie rezygnuje z PPK; trend w napływach do funduszy poprawi się za kilka miesięcy

 • 11.04.2019 12:50

  Skarbiec chce do '22 zgromadzić w ramach PPK środki w wys. 15 proc. obecnych aktywów

 • 12.03.2019 16:18

  SKARBIEC HOLDING SA (17/2019) rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec TFI S.A.

 • 12.03.2019 16:10

  SKARBIEC HOLDING SA (16/2019) rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 12.03.2019 16:03

  SKARBIEC HOLDING SA (15/2019) rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec TFI S.A.

 • 12.03.2019 15:56

  SKARBIEC HOLDING SA (14/2019) rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 12.03.2019 13:56

  SKARBIEC HOLDING SA (13/2019) Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec TFI S.A.

 • 12.03.2019 13:46

  SKARBIEC HOLDING SA (12/2019) Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 07.03.2019 12:26

  SKARBIEC HOLDING SA (11/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 28.02.2019 13:47

  SKARBIEC HOLDING SA (10/2019) Pismo firmy audytorskiej adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego

 • 25.02.2019 22:26

  SKARBIEC HOLDING SA (9/2019) Wybór firmy audytorskiej

 • 25.02.2019 22:24

  SKARBIEC HOLDING SA (8/2019) Rozwiązanie umowy z firmą audytorską o badanie i przegląd sprawozdań finansowych

 • 12.02.2019 17:44

  Skarbiec Holding miał 6,5 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2018/2019 - szacunki

 • 12.02.2019 17:33

  SKARBIEC HOLDING SA (7/2019) Wstępne wyniki finansowe Skarbiec Holding S.A. oraz Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres I półrocza roku obrotowego od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 • 12.02.2019 17:29

  SKARBIEC HOLDING SA (6/2019) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 • 08.02.2019 12:23

  SKARBIEC HOLDING SA (5/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 06.02.2019 12:26

  Skarbiec TFI planuje wejść do programu PPK

 • 06.02.2019 12:07

  SKARBIEC HOLDING SA (4/2019) Podjęcie przez spółkę zależną od Skarbiec Holding S.A. decyzji w sprawie wejścia w nowy obszar działalności podstawowej

 • 01.02.2019 17:18

  NN OFE ma mniej niż 5 proc. akcji Skarbiec Holding

 • 01.02.2019 17:12

  SKARBIEC HOLDING SA (3/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.

 • 21.01.2019 15:12

  RN Skarbiec TFI powołała do zarządu Krzysztofa Stupnickiego; p.o. prezesa Anna Milewska (opis)

 • 21.01.2019 10:36

  RN Skarbiec TFI powołała do zarządu Krzysztofa Stupnickiego; p.o. prezesa Anna Milewska

 • 21.01.2019 10:20

  SKARBIEC HOLDING SA (2/2019) Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.

 • 11.01.2019 15:52

  SKARBIEC HOLDING SA (1/2019) Korekta raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 08.01.2019 - "Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A."

 • 08.01.2019 14:30

  SKARBIEC HOLDING SA (1/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 20.12.2018 13:17

  SKARBIEC HOLDING SA (71/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej w spółce zależnej od Skarbiec Holding S.A.

 • 20.12.2018 10:45

  Radkowska-Świętoń zrezygnowała z zarządu Skarbca, Sołdek odwołany (popr.)

 • 19.12.2018 19:08

  Radkowska-Świętoń zrezygnowała z zarządu Skarbca, Sołdek odwołany

 • 19.12.2018 18:16

  SKARBIEC HOLDING SA (70/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.

 • 19.12.2018 18:15

  SKARBIEC HOLDING SA (69/2018) Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec Holding S.A.

 • 14.12.2018 15:33

  SKARBIEC HOLDING SA (68/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10-12-2018

 • 13.12.2018 12:29

  SKARBIEC HOLDING SA (63/2018) Korekta Raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 07.12.2018 - Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 12.12.2018 13:23

  SKARBIEC HOLDING SA (67/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosó w Spółce

 • 12.12.2018 11:31

  SKARBIEC HOLDING SA (66/2018) Otrzymanie oświadczenia od Przewodniczącego Rady Nadzorczej P. Stanisława Kluzy

 • 11.12.2018 15:29

  SKARBIEC HOLDING SA (65/2018) Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 grudnia 2018

 • 10.12.2018 16:46

  SKARBIEC HOLDING SA (64/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 07.12.2018 12:22

  SKARBIEC HOLDING SA (63/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

 • 06.12.2018 17:34

  SKARBIEC HOLDING SA (62/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.

 • 06.12.2018 17:24

  SKARBIEC HOLDING SA (61/2018) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 06.12.2018 13:56

  SKARBIEC HOLDING SA (60/2018) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 06.12.2018 13:55

  SKARBIEC HOLDING SA (59/2018) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 22.11.2018 12:00

  Skarbiec spodziewa się kontynuacji odpływów; decyzja ws. umowy z Trigonem do końca roku

 • 19.11.2018 17:33

  SKARBIEC HOLDING SA (58/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Raportem bieżącym nr 55/2018 z dnia 14 listopada 2018 na żądanie akcjonariusza

 • 16.11.2018 19:11

  Fundusze żądają zwołania NWZ Skarbca ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami

 • 16.11.2018 18:23

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.11.2018 18:11

  SKARBIEC HOLDING SA (57/2018) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

 • 15.11.2018 15:17

  SKARBIEC HOLDING SA (56/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.

 • 14.11.2018 13:03

  SKARBIEC HOLDING SA (55/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

 • 09.11.2018 10:13

  SKARBIEC HOLDING SA (54/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.

 • 08.11.2018 16:47

  Suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbca TFI wyniosła na koniec X 6,65 mld zł

 • 08.11.2018 15:40

  SKARBIEC HOLDING SA (53/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 05.11.2018 16:31

  SKARBIEC HOLDING SA (52/2018) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

 • 31.10.2018 17:34

  SKARBIEC HOLDING SA (51/2018) Zawarcie aneksu do umowy zawartej przez spółkę zależną od Skarbiec Holding S.A.

 • 31.10.2018 10:03

  SKARBIEC HOLDING SA (50/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skarbiec Holding S.A.

 • 24.10.2018 12:10

  SKARBIEC HOLDING SA (49/2018) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej od Skarbiec Holding S.A.

 • 16.10.2018 16:56

  SKARBIEC HOLDING SA (48/2018) Odwołanie członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.

 • 12.10.2018 09:39

  SKARBIEC HOLDING SA (47/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10-10-2018

 • 11.10.2018 12:50

  SKARBIEC HOLDING SA (46/2018) Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10.10.2018

 • 10.10.2018 17:09

  SKARBIEC HOLDING SA (45/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 10.10.2018 17:03

  SKARBIEC HOLDING SA (44/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 10.10.2018 16:59

  SKARBIEC HOLDING SA (43/2018) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 10.10.2018 16:58

  SKARBIEC HOLDING SA (42/2018) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 10.10.2018 16:57

  SKARBIEC HOLDING SA (41/2018) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 10.10.2018 16:55

  SKARBIEC HOLDING SA (40/2018) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 10.10.2018 14:26

  Skarbiec Holding wypłaci 4,45 zł dywidendy na akcję

 • 10.10.2018 14:06

  SKARBIEC HOLDING SA (39/2018) Treść uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.10.2018

 • 10.10.2018 08:55

  SKARBIEC HOLDING SA (38/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. - uzupełnienie

 • 09.10.2018 17:50

  SKARBIEC HOLDING SA (37/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki oraz projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 października 2018r.

 • 05.10.2018 13:43

  SKARBIEC HOLDING SA (27/2018) Korekta Raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 05.09.2018 roku w zakresie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10.10.2018 roku

 • 04.10.2018 16:23

  SKARBIEC HOLDING SA (36/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 04.10.2018 14:47

  SKARBIEC HOLDING SA (35/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 02.10.2018 15:13

  SKARBIEC HOLDING SA (34/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji

 • 27.09.2018 16:09

  Kamil Sobolewski będzie nowym zarządzającym funduszami dłużnymi w Skarbiec TFI

 • 27.09.2018 12:16

  Skarbiec TFI przejął zarządzających i zarządzanie funduszem Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

 • 27.09.2018 11:29

  SKARBIEC HOLDING SA (33/2018) Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

 • 18.09.2018 15:57

  SKARBIEC HOLDING SA (32/2018) zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Raportem bieżącym nr 27 z dnia 5 września 2018 na żądanie akcjonariusza

 • 10.09.2018 14:19

  SKARBIEC HOLDING SA (31/2018) Powiadomienie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

 • 08.09.2018 10:08

  Fundusze zarządzane przez Copernicus TFI mają ponad 5 proc. akcji Skarbiec Holding

 • 08.09.2018 08:34

  SKARBIEC HOLDING SA (30/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.09.2018 16:39

  DM mBanku obniżył cenę docelową akcji Skarbca do 36,86 zł z 56,30 zł

 • 06.09.2018 16:18

  SKARBIEC HOLDING SA (29/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 06.09.2018 16:07

  SKARBIEC HOLDING SA (21/2018) Korekta raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 3.08.2018

 • 06.09.2018 16:06

  Skarbiec szacuje, że niższe opłaty stałe mogą obniżyć wynik o 30 proc. w '22 (aktl.)

 • 06.09.2018 13:46

  Skarbiec chce przejąć zarządzanie portfelami funduszy Trigon w ciągu "tygodni"

 • 06.09.2018 13:40

  Skarbiec szacuje, że obniżenie opłaty stałej może obniżyć wyniki o 4-30 proc. w '19-'22

 • 05.09.2018 17:21

  SKARBIEC HOLDING SA (28/2018) Sprostowanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce otrzymanego w dniu 4.09.2018.

 • 05.09.2018 16:25

  SKARBIEC HOLDING SA (27/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 04.09.2018 14:57

  AgioFunds TFI ma ponad 5 proc. Skarbca Holding

 • 04.09.2018 14:37

  SKARBIEC HOLDING SA (26/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 31.08.2018 20:18

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 1718 RS

 • 31.08.2018 20:14

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny za 1718 R

 • 31.08.2018 19:52

  SKARBIEC HOLDING SA (25/208) Korekta raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za okres od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018

 • 31.08.2018 18:41

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy za 20172018 SA-R

 • 31.08.2018 17:42

  Wierzyciele GetBacku proszą KNF o uniemożliwienie przeniesienia działalności przez Trigon TFI

 • 31.08.2018 17:12

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy za 20172018 SA-R

 • 30.08.2018 12:12

  Skarbiec TFI i Trigon TFI zawarły umowę o strategicznej współpracy (opis)

 • 30.08.2018 11:58

  Skarbiec TFI i Trigon TFI zawarły umowę o strategicznej współpracy

 • 30.08.2018 11:35

  SKARBIEC HOLDING SA (24/2018) Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

 • 24.08.2018 14:44

  SKARBIEC HOLDING SA (23/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 17.08.2018 13:18

  SKARBIEC HOLDING SA (22/2018) Informacja o datach przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019r.

 • 03.08.2018 15:19

  SKARBIEC HOLDING SA (21/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 16.07.2018 13:57

  SKARBIEC HOLDING SA (20/2018) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 05.07.2018 16:57

  SKARBIEC HOLDING SA (19/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 03.07.2018 15:59

  SKARBIEC HOLDING SA (18/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 27.06.2018 11:31

  Michał Sapota zrezygnował z funkcji w radzie nadzorczej Murapolu (opis)

 • 27.06.2018 11:14

  Michał Sapota zrezygnował z funkcji w radzie nadzorczej Murapolu

 • 20.06.2018 17:17

  SKARBIEC HOLDING SA (17/2018) Powiadomienie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

 • 20.06.2018 16:00

  Fundusze PKO BP Bankowy PTE mają ponad 5 proc. akcji Skarbca

 • 20.06.2018 15:50

  SKARBIEC HOLDING SA (16/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 20.06.2018 13:13

  SKARBIEC HOLDING SA (15/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 19.06.2018 09:06

  Pomysł fuzji Skarbca TFI z Trigon TFI pozytywny, ale rynek czeka na cenę (opinia)

 • 18.06.2018 19:07

  Aoram chce rozmawiać o współpracy i powiązaniach kapitałowych Skarbiec TFI i Trigon TFI (opis2)

 • 18.06.2018 18:12

  Aoram chce rozmawiać o współpracy i powiązaniach kapitałowych Skarbiec TFI i Trigon TFI (opis)

 • 18.06.2018 17:44

  Aoram chce rozmawiać ws. współpracy i powiązań kapitałowych Skarbiec TFI i Trigon TFI

 • 18.06.2018 17:31

  Skarbiec negocjuje z akcjonariuszami Trigon TFI ws. przejęcia kontroli nad Trigonem

 • 18.06.2018 17:26

  Murapol otrzymał na rachunek bankowy 23,73 mln zł za pakiet akcji Skarbca

 • 18.06.2018 17:12

  SKARBIEC HOLDING SA (14/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o negocjacjach dotyczących zobowiązań umownych do zamiany akcji

 • 18.06.2018 17:11

  SKARBIEC HOLDING SA (13/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.06.2018 14:33

  Murapol sprzedał 32,99 proc. akcji Skarbiec Holding spółce Aoram

 • 15.06.2018 06:39

  Murapol negocjuje sprzedaż 32,99 proc. akcji Skarbiec Holding - komunikat

 • 14.06.2018 20:10

  Murapol chce sprzedać Skarbca, zainteresowany jest Trigon TFI - źródła

 • 06.06.2018 17:20

  SKARBIEC HOLDING SA (12/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 17.05.2018 13:21

  Skarbiec Holding chce wypłacić dywidendę; liczy na napływy do funduszy detalicznych

 • 15.05.2018 18:29

  Wyniki Skarbiec Holding w III kwartale roku obrotowego 2017/18 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2018 18:22

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 08.05.2018 17:31

  SKARBIEC HOLDING SA (11/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 19.04.2018 16:29

  SKARBIEC HOLDING SA (10/2018) Powołanie Członka Zarządu w spółce zależnej od Skarbiec Holding S.A.

 • 18.04.2018 18:15

  Andrzej Sołdek będzie od 1 lipca wiceprezesem Skarbiec Holding

 • 18.04.2018 18:00

  SKARBIEC HOLDING SA (9/2018) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.

 • 18.04.2018 17:57

  SKARBIEC HOLDING SA (8/2018) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 11.04.2018 10:07

  SKARBIEC HOLDING SA (7/2018) Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Ewie Radkowskiej - Świętoń z dniem 1 czerwca 2018 roku

 • 10.04.2018 17:29

  Ewa Radkowska - Świętoń prezesem Skarbiec Holding od 1 czerwca

 • 10.04.2018 17:19

  SKARBIEC HOLDING SA (6/2018) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A. i SKARBIEC TFI S.A. i powierzenie tej funkcji dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu

 • 06.04.2018 17:25

  SKARBIEC HOLDING SA (5/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 30.03.2018 12:45

  SKARBIEC HOLDING SA (4/2018) Rozwiązanie umowy będącej znaczącą umową zawartej przez Emitenta ze spółką zależną od Emitenta

 • 06.03.2018 19:30

  SKARBIEC HOLDING SA (3/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 22.02.2018 12:19

  Skarbiec TFI zadowolony z wyników w '17, ale teraz warunki rynkowe mogą być gorsze

 • 15.02.2018 17:49

  Wyniki Skarbiec Holding w II kwartale roku obrotowego 2017/18 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.02.2018 17:31

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.02.2018 18:49

  GPW: Komunikat - ROBYG, URSUS, SKARBIEC

 • 07.02.2018 17:22

  SKARBIEC HOLDING SA (2/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 09.01.2018 14:40

  SKARBIEC HOLDING SA (1/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 20.12.2017 16:14

  Fundusze Quercus TFI mają poniżej 5 proc. akcji Skarbca Holding

 • 20.12.2017 16:06

  SKARBIEC HOLDING SA (74/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zejściu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.12.2017 20:34

  SKARBIEC HOLDING SA (73/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 30.11.2017 14:13

  Skarbiec planuje akwizycje i rozbudowę sieci dystrybucji w strategii na 2020 r.

 • 29.11.2017 18:05

  Skarbiec chce podwoić aktywa funduszy detalicznych do '20

 • 29.11.2017 17:44

  SKARBIEC HOLDING SA (72/2017) Zatwierdzenie strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta do 2020 roku

 • 23.11.2017 17:06

  Iwona Sroka dołączyła do rady nadzorczej Skarbiec TFI

 • 23.11.2017 16:47

  SKARBIEC HOLDING SA (71/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec TFI S.A.

 • 15.11.2017 17:39

  Wyniki Skarbiec Holding w I kwartale roku obrotowego 2017/18 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2017 17:29

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 07.11.2017 16:19

  SKARBIEC HOLDING SA (70/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 11.10.2017 16:34

  SKARBIEC HOLDING SA (69/2017) Powołanie Komitetów Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:32

  SKARBIEC HOLDING SA (68/2017) Powołanie Członka Zarządu w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:30

  SKARBIEC HOLDING SA (67/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:27

  SKARBIEC HOLDING SA (66/2017) Powołanie Prezesa Zarządu w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:24

  SKARBIEC HOLDING SA (65/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:22

  SKARBIEC HOLDING SA (64/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:20

  SKARBIEC HOLDING SA (63/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:18

  SKARBIEC HOLDING SA (62/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:17

  SKARBIEC HOLDING SA (61/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:15

  SKARBIEC HOLDING SA (60/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 16:12

  SKARBIEC HOLDING SA (59/2017) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 11.10.2017 14:40

  Skarbiec Holding wypłaci 17,87 mln zł dywidendy

 • 11.10.2017 14:34

  SKARBIEC HOLDING SA (58/2017) Treść uchwały dotyczącej dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10-10-2017

 • 11.10.2017 14:30

  SKARBIEC HOLDING SA (57/2017) Zmiana statutu SKARBIEC HOLDING S.A.

 • 11.10.2017 14:26

  SKARBIEC HOLDING SA (56/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10-10-2017

 • 11.10.2017 09:58

  SKARBIEC HOLDING SA (55/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10-10-2017 - korekta informacji

 • 10.10.2017 17:28

  SKARBIEC HOLDING SA (55/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10-10-2017

 • 05.10.2017 17:04

  SKARBIEC HOLDING SA (54/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 29.09.2017 18:07

  SKARBIEC HOLDING SA (53/2017) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017.

 • 18.09.2017 13:09

  Fundusze związane z rynkiem kapitałowym pozostaną trzonem działalności Skarbiec TFI

 • 14.09.2017 17:42

  Enterprise Investors zakończył inwestycję w Skarbiec Holding (aktl.)

 • 14.09.2017 17:33

  SKARBIEC HOLDING SA (52/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.09.2017 17:07

  Enterprise Investors zakończył inwestycję w Skarbiec Holding

 • 13.09.2017 19:53

  SKARBIEC HOLDING SA (51/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

 • 11.09.2017 13:41

  SKARBIEC HOLDING SA (49/2017) Powołanie Członka Zarządu w Skarbiec TFI S.A. - Korekta

 • 08.09.2017 17:52

  Bartosz Józefiak prezesem Skarbiec Holding, wiceprezesem Ewa Radkowska–Świętoń

 • 08.09.2017 17:35

  SKARBIEC HOLDING SA (50/2017) Powierzenie Członkowi Zarządu funkcji Wiceprezesa Zarządu w Skarbiec TFI S.A. - I Zastępcy Prezesa Zarządu Skarbiec TFI S.A.

 • 08.09.2017 17:31

  SKARBIEC HOLDING SA (49/2017) Powołanie Członka Zarządu w Skarbiec TFI S.A.

 • 08.09.2017 17:24

  SKARBIEC HOLDING SA (48/2017) Powołanie Członka Zarządu w Skarbiec Holding S.A.

 • 08.09.2017 17:20

  SKARBIEC HOLDING SA (47/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu w Skarbiec Holding S.A.

 • 08.09.2017 17:18

  SKARBIEC HOLDING SA (46/2017) Powołanie Prezesa Zarządu w Skarbiec Holding S.A.

 • 08.09.2017 11:57

  Skarbiec Holding chce wypłacić 17,87 mln zł dywidendy

 • 08.09.2017 11:49

  SKARBIEC HOLDING SA (45/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 05.09.2017 17:37

  SKARBIEC HOLDING SA (44/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 28.08.2017 17:27

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.08.2017 17:25

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 25.08.2017 14:05

  SKARBIEC HOLDING SA (43/2017) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016/2017

 • 10.08.2017 20:49

  Ewa Radkowska - Świętoń zostanie prezesem Skarbca TFI

 • 10.08.2017 20:35

  SKARBIEC HOLDING SA (42/2017) Powołanie Członka Zarządu w Skarbiec TFI S.A. oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

 • 07.08.2017 17:14

  SKARBIEC HOLDING SA (41/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 31.07.2017 21:45

  Skarbiec Holding do 2020 nie zmieni polityki dywidendowej

 • 31.07.2017 21:35

  SKARBIEC HOLDING SA (40/2017) Przyjęcie polityki dywidendowej na lata 2017-2020

 • 27.07.2017 16:52

  Marek Rybiec zrezygnował z funkcji prezesa Skarbiec Holding

 • 27.07.2017 16:50

  SKARBIEC HOLDING SA (39/2017) Zmiana w składzie Komitetu Audytu Skarbiec Holding S.A.

 • 27.07.2017 16:43

  SKARBIEC HOLDING SA (38/2017) Powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 27.07.2017 16:35

  SKARBIEC HOLDING SA (37/2017) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A. i SKARBIEC TFI S.A.

 • 25.07.2017 12:00

  SKARBIEC HOLDING SA (36/2017) Informacja o datach przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r.

 • 11.07.2017 13:29

  SKARBIEC HOLDING SA (35/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zejściu poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.07.2017 19:35

  SKARBIEC HOLDING SA (34/2017) Powołanie Członków Zarządu w Skarbiec TFI S.A.

 • 06.07.2017 17:20

  SKARBIEC HOLDING SA (33/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 06.07.2017 15:26

  SKARBIEC HOLDING SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 lipca 2017 r.

 • 03.07.2017 15:24

  Skarbiec Holding rozszerzył skład rady nadzorczej z 4 do 7 członków

 • 03.07.2017 15:07

  SKARBIEC HOLDING SA (31/2017) Zmiana składu Rady nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 03.07.2017 15:05

  SKARBIEC HOLDING SA (30/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3-07-2017r.

 • 30.06.2017 20:18

  SKARBIEC HOLDING SA (29/2017) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu spółki zależnej

 • 30.06.2017 18:22

  Łukasz Kędzior zrezygnował z funkcji członka zarządu Skarbiec Holding

 • 30.06.2017 18:01

  SKARBIEC HOLDING SA (28/2017) Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu Skarbiec Holding S.A. i SKARBIEC TFI S.A.

 • 30.06.2017 13:49

  Murapol chce by Michał Sapota wszedł do RN Skarbca, pozostali członkowie zostają

 • 30.06.2017 13:22

  SKARBIEC HOLDING SA (27/2017) Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 30.06.2017 11:54

  Quercus TFI proponuje, aby Raimondo Eggink i Andrzej Sołdek weszli do RN Skarbiec Holding

 • 29.06.2017 18:00

  Ewa Radkowska – Świętoń członkiem zarządu Skarbiec TFI od 1 X

 • 29.06.2017 17:48

  SKARBIEC HOLDING SA (26/2017) Powołanie Członka Zarządu w Skarbiec TFI S.A.

 • 29.06.2017 15:29

  SKARBIEC HOLDING SA (25/2017) Zgłoszenie kandydatur na niezależnych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. - korekta informacji

 • 29.06.2017 13:21

  SKARBIEC HOLDING SA (25/2017) Zgłoszenie kandydatur na niezależnych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 28.06.2017 11:30

  Karol Godyń odchodzi ze Skarbca TFI - źródło

 • 28.06.2017 11:11

  SKARBIEC HOLDING SA (24/2017) Powołanie Członka Zarządu w Skarbiec TFI S.A.

 • 27.06.2017 17:51

  SKARBIEC HOLDING SA (23/2017) Powołanie Członka Zarządu w Skarbiec TFI S.A.

 • 23.06.2017 13:12

  Murapol chce rozbudować ofertę Skarbca m.in. o fundusze alternatywne

 • 22.06.2017 15:28

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

 • 22.06.2017 13:59

  SKARBIEC HOLDING SA (22/2017) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki

 • 20.06.2017 09:20

  SKARBIEC HOLDING SA (21/2017) Rezygnacja z Przewodniczenia Komitetowi Audytu w Skarbiec Holding S.A.

 • 14.06.2017 21:22

  SKARBIEC HOLDING SA (20/2017) Uchwała KDPW w sprawę przyjęcia do depozytu papierów wartościowych akcji Spółki

 • 13.06.2017 16:42

  Tomasz Stadnik zrezygnował z funkcji wiceprezesa Skarbiec TFI

 • 13.06.2017 16:22

  SKARBIEC HOLDING SA (19/2017) Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.

 • 13.06.2017 15:20

  Stadnik, Stelmasiak i Babiński zrezygnowali z funkcji w Skarbiec TFI - źródła

 • 09.06.2017 12:31

  SKARBIEC HOLDING SA (18/2017) Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 06.06.2017 20:57

  SKARBIEC HOLDING SA (17/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zejściu poniżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.06.2017 18:39

  SKARBIEC HOLDING SA (16/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

 • 05.06.2017 18:43

  SKARBIEC HOLDING SA (15/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 05.06.2017 13:39

  SKARBIEC HOLDING SA (14/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu progu 25% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 02.06.2017 17:54

  SKARBIEC HOLDING SA (13/2017) Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne Towarzystwo

 • 02.06.2017 13:18

  Murapol liczy na rozwój produktów Skarbiec TFI opartych o rynek nieruchomości

 • 02.06.2017 08:31

  Zakup 32,99 proc. akcji Skarbca przez Murapol pozytywną informacją, kurs może rosnąć (opinia)

 • 01.06.2017 18:14

  Murapol kupił 32,99 proc. Skarbiec Holding za 75,2 mln zł (opis)

 • 01.06.2017 17:53

  Murapol negocjuje zakup 33 proc. akcji Skarbiec Holding

 • 12.05.2017 12:29

  Skarbiec chce koncentrować się na FIO i funduszach absolute return

 • 10.05.2017 17:20

  Wyniki Skarbiec Holding w III kwartale roku obrotowego 2016/17 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2017 17:09

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 08.05.2017 16:31

  SKARBIEC HOLDING SA (12/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 26.04.2017 18:01

  SKARBIEC HOLDING SA (11/2017) Powołanie Wiceprezesa w Skarbiec Holding S.A.

 • 26.04.2017 18:00

  SKARBIEC HOLDING SA (10/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 10.04.2017 13:35

  SKARBIEC HOLDING SA (9/2017) Informacja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 marca 2017r. tj. za III kwartał roku obrotowego.

 • 06.04.2017 16:45

  SKARBIEC HOLDING SA (8/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 06.04.2017 15:38

  SKARBIEC HOLDING SA (7/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 06.04.2017 14:26

  SKARBIEC HOLDING SA (7/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

 • 07.03.2017 12:56

  Skarbiec TFI nadal chce stawiać na fundusze absolute return, dużym wyzwaniem MiFiD II

 • 06.03.2017 12:04

  SKARBIEC HOLDING SA (6/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 15.02.2017 17:22

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 15.02.2017 17:15

  SKARBIEC HOLDING SA (5/2017) Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 08.02.2017 15:00

  SKARBIEC HOLDING SA (4/2017) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS

 • 03.02.2017 20:30

  SKARBIEC HOLDING SA (3/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 12.01.2017 17:04

  SKARBIEC HOLDING SA (2/2017) Rejestracja zmian w Statucie Skarbiec Holding S.A. w KRS

 • 11.01.2017 17:03

  SKARBIEC HOLDING SA (1/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 23.12.2016 11:16

  SKARBIEC HOLDING SA (53/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22-12-2016

 • 23.12.2016 11:13

  SKARBIEC HOLDING SA (52/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22-12-2016

 • 14.12.2016 16:46

  Metlife OFE ma 7,32 proc. głosów na walnym Skarbiec Holding

 • 14.12.2016 16:17

  SKARBIEC HOLDING SA (51/2016) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 08.12.2016 18:25

  SKARBIEC HOLDING SA (50/2016) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zejściu poniżej progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 08.12.2016 16:09

  Quercus TFI ma 6,8 proc. głosów na walnym Skarbiec Holding

 • 08.12.2016 16:02

  SKARBIEC HOLDING SA (49/2016) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 06.12.2016 19:22

  Cena sprzedaży akcji Skarbiec Holding ustalona na 27 zł za sztukę (opis)

 • 06.12.2016 19:15

  Cena sprzedaży akcji Skarbiec Holding ustalona na 27 zł za sztukę

 • 06.12.2016 19:02

  SKARBIEC HOLDING SA (48/2016) Informacja od akcjonariusza emitenta o zakończeniu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu

 • 06.12.2016 11:23

  Aktywa funduszy absolute return i alternatywnych Skarbca TFI wzrosły o 80 mln zł

 • 05.12.2016 17:59

  SHL chce sprzedać do 25 proc. udziału w Skarbiec Holding w ramach ABB

 • 05.12.2016 17:47

  SKARBIEC HOLDING SA (47/2016) Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu.

 • 05.12.2016 16:54

  SKARBIEC HOLDING SA (46/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 25.11.2016 14:04

  SKARBIEC HOLDING SA (45/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

 • 10.11.2016 10:06

  SKARBIEC HOLDING SA (44/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Skarbiec Holding S.A.

 • 09.11.2016 12:31

  Skarbiec TFI planuje uruchomić nowy fundusz absolutnej stopy zwrotu w II kw. ‘17

 • 08.11.2016 09:28

  Haitong Bank podnosi rekomendację dla Skarbca do "kupuj" (opis)

 • 08.11.2016 09:18

  Haitong Bank podnosi rekomendację dla Skarbca do "kupuj"

 • 07.11.2016 17:28

  SKARBIEC HOLDING SA (43/2016) Korekta informacji o wartości aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 07.11.2016 15:35

  SKARBIEC HOLDING SA (43/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 07.11.2016 15:31

  SKARBIEC HOLDING SA (42/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Skarbiec Holding S.A.

 • 03.11.2016 16:54

  SKARBIEC HOLDING SA (41/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3-11-2016

 • 03.11.2016 16:52

  Skarbiec Holding wypłaci 3,08 zł dywidendy na akcję

 • 03.11.2016 16:50

  SKARBIEC HOLDING SA (40/2016) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy

 • 03.11.2016 16:48

  SKARBIEC HOLDING SA (39/2016) Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3-11-2016

 • 03.11.2016 16:45

  SKARBIEC HOLDING SA (38/2016) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3-11-2016

 • 25.10.2016 17:12

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 25.10.2016 15:39

  SKARBIEC HOLDING SA (37/2016) Zmiana w Radzie Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

 • 19.10.2016 11:17

  Jacek Babiński od stycznia w Skarbiec TFI

 • 18.10.2016 11:02

  SKARBIEC HOLDING SA (36/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 września 2016r.

 • 14.10.2016 15:27

  SKARBIEC HOLDING SA (35/2016) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 3 listopada 2016.

 • 13.10.2016 11:11

  SKARBIEC HOLDING SA (34/2016) Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o uzupełnienie porządku obrad wraz z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 3 listopada 2016.

 • 10.10.2016 16:43

  SKARBIEC HOLDING SA (33/2016) Korekta raportu bieżącego RB 33/2016 z dnia 6 października 2016r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

 • 06.10.2016 17:37

  SKARBIEC HOLDING SA (33/2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

 • 06.10.2016 17:07

  SKARBIEC HOLDING SA (32/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 04.10.2016 11:15

  Skarbiec Holding rekomenduje 3,08 zł dywidendy na akcję

 • 04.10.2016 11:09

  SKARBIEC HOLDING SA (31/2016) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 15.09.2016 11:44

  SKARBIEC HOLDING SA (30/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Skarbiec Holding S.A.

 • 06.09.2016 12:52

  SKARBIEC HOLDING SA (29/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 05.09.2016 11:30

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 05.09.2016 11:20

  SKARBIEC HOLDING SA (28/2016) Informacja o skorygowaniu treści jednostkowego raportu rocznego Skarbiec Holding S.A.

 • 30.08.2016 11:41

  Skarbiec TFI liczy na poprawę wyników w III kw., we IX rusza z ofertą dla klientów mBanku

 • 26.08.2016 17:11

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 26.08.2016 17:08

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 04.08.2016 10:40

  SKARBIEC HOLDING SA (27/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 26.07.2016 17:13

  SKARBIEC HOLDING SA (26/2016) Zawarcie umowy o współpracy Skarbiec TFI S.A. z mBank S.A.

 • 22.07.2016 14:00

  SKARBIEC HOLDING SA (25/2016) Rejestracja akcji serii B SKARBIEC HOLDING S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 22.07.2016 13:55

  SKARBIEC HOLDING SA (24/2016) Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B SKARBIEC HOLDING S.A.

 • 21.07.2016 18:18

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji SKARBIEC HOLDING SA

 • 06.07.2016 13:07

  SKARBIEC HOLDING SA (23/2016) Informacja o datach przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2017r.

 • 05.07.2016 17:20

  SKARBIEC HOLDING SA (22/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 27.06.2016 12:23

  SKARBIEC HOLDING SA Korekta raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 27 czerwca 2016r - Powołanie Członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.

 • 27.06.2016 11:57

  SKARBIEC HOLDING SA Powołanie Członka Zarządu Skarbiec TFI S.A.

 • 17.06.2016 10:32

  Tomasz Stadnik wiceprezesem Skarbiec TFI

 • 17.06.2016 10:21

  SKARBIEC HOLDING SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Skarbiec TFI S.A.

 • 17.06.2016 10:13

  SKARBIEC HOLDING SA Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.

 • 06.06.2016 17:06

  SKARBIEC HOLDING SA Zamiana część akcji imiennych na akcje na okaziciela

 • 03.06.2016 20:38

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 20.05.2016 12:01

  Skarbiec TFI nie spodziewa się w II kw. '16 wyraźnego przyrostu aktywów

 • 11.05.2016 17:25

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 06.05.2016 17:41

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 05.04.2016 17:08

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 14.03.2016 17:03

  SKARBIEC HOLDING SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.03.2016 16:51

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 07.03.2016 16:16

  SKARBIEC HOLDING SA Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A.

 • 04.03.2016 17:07

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 02.03.2016 14:55

  SKARBIEC HOLDING SA Rejestracja akcji serii B SKARBIEC HOLDING S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 02.03.2016 12:42

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki SKARBIEC HOLDING SA

 • 02.03.2016 12:02

  SKARBIEC HOLDING SA Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B SKARBIEC HOLDING S.A.

 • 26.02.2016 11:34

  Skarbiec TFI stawia na fundusze alternatywne

 • 24.02.2016 17:31

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 08.02.2016 17:07

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 05.02.2016 15:34

  SKARBIEC HOLDING SA Wykreślenie spółki zależnej Tresor S.A. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego

 • 26.01.2016 15:43

  SKARBIEC HOLDING SA Spełnienie warunku dotyczącego zawartej umowy warunkowej

 • 22.01.2016 17:49

  SKARBIEC HOLDING SA Zbycie zorganizowanej częsci przedsiębiorstwa spółki Skarbiec Holding S.A.

 • 22.01.2016 15:44

  SKARBIEC HOLDING SA Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 18.01.2016 15:22

  SKARBIEC HOLDING SA Informacja o nabyciu akcji własnych Skarbiec Holding S.A.

 • 08.01.2016 21:18

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 08.01.2016 17:45

  SKARBIEC HOLDING SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08-01-2016

 • 08.01.2016 17:42

  SKARBIEC HOLDING SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8-01-2016

 • 18.12.2015 17:09

  SKARBIEC HOLDING SA Powołanie Komitetu Audytu w Skarbiec Holding S.A.

 • 10.12.2015 17:07

  SKARBIEC HOLDING SA Zamiana akcji imiennych na akcji na okaziciela

 • 07.12.2015 18:26

  SKARBIEC HOLDING SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 07.12.2015 18:24

  SKARBIEC HOLDING SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 07.12.2015 17:28

  SKARBIEC HOLDING SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 03.12.2015 18:55

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 25.11.2015 08:19

  DM BZ WBK obniża cenę docelową Skarbca do 41 zł

 • 23.11.2015 11:02

  Skarbiec TFI zapowiada nowe fundusze i dywidendę na poziomie z poprzedniego roku

 • 12.11.2015 17:26

  Wyniki Skarbiec Holding w I kwartale roku obrotowego 2015/16 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.11.2015 17:12

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 09.11.2015 14:09

  Karol Godyń nowym zarządzającym funduszami Skarbiec TFI

 • 04.11.2015 17:33

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 05.10.2015 18:15

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 24.09.2015 17:57

  SKARBIEC HOLDING SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24-09-2015

 • 24.09.2015 17:56

  SKARBIEC HOLDING SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

 • 24.09.2015 17:47

  WZ Skarbiec Holding zdecydowało o wypłacie 3,12 zł dywidendy na akcję za 2014/15

 • 24.09.2015 17:39

  SKARBIEC HOLDING SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24-09-2015

 • 24.09.2015 17:38

  SKARBIEC HOLDING SA Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki od rozpatrzenia jednego z planowanych punktów obrad

 • 23.09.2015 17:29

  SKARBIEC HOLDING SA Wprowadzenie działań podnoszących efektywność operacyjną Grupy Skarbiec Holding S.A.

 • 07.09.2015 11:41

  Skarbiec ocenia, że napływ na rynek funduszy będzie zależał od sytuacji w USA i Chinach

 • 03.09.2015 19:07

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 31.08.2015 17:49

  SKARBIEC HOLDING SA Odwołanie prokury

 • 28.08.2015 18:44

  SKARBIEC HOLDING SA Korekta raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 28.08.2015 17:52

  Zarząd Skarbiec Holding rekomenduje 3,13 zł dywidendy na akcję za 2014/2015

 • 28.08.2015 17:40

  Wyniki Skarbiec Holding w VI kwartale roku obrotowego 2014/15 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2015 17:38

  SKARBIEC HOLDING SA Informacja o datach przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

 • 28.08.2015 17:35

  SKARBIEC HOLDING SA Zamiar dokonania zmian w Statucie Spółki

 • 28.08.2015 17:31

  SKARBIEC HOLDING SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 28.08.2015 17:27

  SKARBIEC HOLDING SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 28.08.2015 17:23

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 28.08.2015 17:19

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 04.08.2015 21:18

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 31.07.2015 15:25

  SKARBIEC HOLDING SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014/2015

 • 20.07.2015 10:40

  W branży TFI rośnie niepewność, ale długoterminowe perspektywy są dobre (analiza)

 • 06.07.2015 08:50

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 03.06.2015 17:14

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 21.05.2015 08:45

  BESI podniósł cenę docelową Skarbca do 56,5 zł za akcję

 • 20.05.2015 16:54

  DM mBanku rekomenduje "kupuj" Skarbiec; cena docelowa 64,3 zł/akcję

 • 12.05.2015 11:04

  Skarbiec chce utrzymać tempo napływów do produktów wysokomarżowych, uruchamia nowe fundusze

 • 11.05.2015 19:52

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 5/2015 QSr

 • 11.05.2015 19:44

  SKARBIEC HOLDING SA Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego zakończony 31 marca 2015 r.

 • 06.05.2015 19:14

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 08.04.2015 13:54

  Skarbiec TFI planuje uruchomić dwa nowe subfundusze

 • 03.04.2015 14:50

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 05.03.2015 10:03

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 24.02.2015 17:25

  SKARBIEC HOLDING SA Zawarcie znaczącej umowy z spółką zależną od Skarbiec Holding S.A.

 • 12.02.2015 11:42

  Do funduszy wysokomarżowych może napłynąć w '15 do 3 mld zł nowych środków - Skarbiec TFI

 • 11.02.2015 22:21

  Skarbiec Holding chce przeznaczyć do 100 proc. zysku netto za '14 na dywidendę

 • 11.02.2015 18:35

  SKARBIEC HOLDING SA Aktualizacja informacji o kosztach przeprowadzonej oferty publicznej akcji SKARBIEC HOLDING S.A.

 • 11.02.2015 18:32

  SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 09.02.2015 12:52

  Skarbiec TFI chce pozyskać w '15 min. 300 mln zł do funduszy otwartych i 100 mln zł do FIZAN

 • 09.02.2015 11:27

  SKARBIEC HOLDING SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego

 • 03.02.2015 19:25

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 23.01.2015 09:05

  BESI rekomenduje "kupuj" Skarbiec

 • 13.01.2015 11:27

  Skarbiec TFI miał na koniec 2014 roku 15,14 mld zł aktywów pod zarządzaniem

 • 13.01.2015 11:12

  SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 • 09.01.2015 16:18

  SKARBIEC HOLDING SA Korekta raportu bieżącego nr 9/2014 - Informacja o datach przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r.

 • 09.01.2015 16:13

  SKARBIEC HOLDING SA Informacja o zakończeniu likwidacji funduszu SEZAM GLOBALNY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

 • 10.12.2014 16:24

  SKARBIEC HOLDING SA informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 10.12.2014 16:20

  SKARBIEC HOLDING SA informacja o zakończeniu likwidacji funduszu Sezam VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji