Śnieżka SA

skrót: SKA

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 16:07

Aktualny kurs69,50   -3,47 %-2,50 zł
Otwarcie68-5,56%
Minimum68-5,56%
Maksimum70,50-2,08%
Wolumen (szt.) 975
Kurs odniesienia72
Widełki dolne61,50
Widełki górne74,50
Obroty (tyś. zł)67
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12168,50
25268,00
113067,50
219867,00
429666,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
69,5011 1
70,0049 1
70,50151 2
71,0082 1
71,5020 1
Grupa to jeden z czołowych producentów farb, lakierów i szpachli w Polsce, na Białorusi i Ukrainie. Zlokalizowane w tych krajach 3 zakłady produkcyjne wytwarzają rocznie około 150 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, które są sprzedawane na blisko trzydziestu rynkach zagranicznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Pater Jerzyz PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o.2 541 66720,14%3 208 33521,94%
Cymbor Stanisławz PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o.2 541 66720,14%3 208 33521,94%
Aviva OFEportfel1 461 56811,58%1 461 5689,99%
Mikrut RafałZWZ1 337 49710,60%1 337 4979,15%
Mikrut Piotr1 254 1669,93%1 787 49812,22%
NN OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE900 8897,14%900 8896,16%

Kategoria • 14.10.2019 14:45

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (22/2019) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA

 • 04.10.2019 14:25

  Nationale-Nederlanden OFE zwiększyło udział w Śnieżce powyżej progu 5 proc.

 • 04.10.2019 13:54

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (21/2019) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA

 • 20.09.2019 12:16

  Śnieżka zakłada powrót rentowności EBITDA sprzed przejęcia Poli-Farbe najwcześniej po 2021 r.

 • 20.09.2019 11:27

  Śnieżka chce docelowo obniżyć zadłużenie do poziomu 1x EBITDA

 • 20.09.2019 07:07

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.09.2019 09:33

  Śnieżka ma umowę na realizację hali magazynowej, wartość umowy to ok. 76,6 mln zł

 • 19.09.2019 09:14

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (20/2019) Podpisanie umowy na realizację I etapu budowy Centrum Logistycznego

 • 02.09.2019 12:46

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (19/2019) Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.08.2019 10:36

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (18/2019) Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.04.2019 13:07

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (6/2019) Aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. w celu pozyskania części środków na finansowanie transakcji

 • 29.03.2019 18:06

  Śnieżka miała 63,4 mln zł zysku netto w '18

 • 29.03.2019 17:43

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (5/2019) Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A.

 • 29.03.2019 17:14

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 17:08

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.02.2019 15:03

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (4/2019) Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S. A. w celu pozyskania części środków na finansowanie transakcji

 • 28.02.2019 09:26

  Śnieżka miała 63,8 mln zł zysku netto grupy w '18 i 60,9 mln zł jednostkowego - szacunki (opis)

 • 28.02.2019 09:02

  Śnieżka szacuje, że wypracowała 63,8 mln zł zysku netto grupy w '18 i 60,9 mln zł jednostkowego

 • 28.02.2019 08:46

  Zarząd Śnieżki rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję za '18

 • 28.02.2019 08:39

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (3/2019) Szacunkowe, wybrane wyniki za 2018 rok oraz rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy

 • 12.02.2019 13:11

  Śnieżka, pomimo planowanej akwizycji Poli-Farbe, planuje wypłacać dywidendę (opis)

 • 12.02.2019 11:15

  Śnieżka, pomimo planowanej akwizycji Poli-Farbe, planuje wypłacać dywidendę

 • 11.02.2019 18:57

  Śnieżka ma umowę nabycia 80 proc. udziałów w Poli-Farbe za ok. 108 mln zł (opis)

 • 11.02.2019 17:59

  Śnieżka ma umowę nabycia 80 proc. udziałów w Poli-Farbe za ok. 108 mln zł

 • 11.02.2019 17:28

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (2/2019) Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy nabycia 80% udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 31.01.2019 14:31

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 17.12.2018 13:58

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (22/2018) Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.11.2018 13:15

  Śnieżka planuje przeznaczyć na inwestycje w '19 podobną kwotę rdr

 • 06.11.2018 08:36

  Śnieżka ocenia, że kolejne miesiące przyniosą kontynuację trendów widocznych w III kw.

 • 06.11.2018 06:54

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 13:51

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (21/2018) Zakończenie likwidacji spółki rosyjskiej - Sniezka EastTrade

 • 06.09.2018 12:04

  Śnieżka spodziewa się poprawy wyników w '18 dzięki m.in. zwyżce rynku farb w Polsce

 • 06.09.2018 07:50

  Śnieżka ocenia, że kolejne miesiące powinny przynieść stopniową poprawę wyników

 • 06.09.2018 07:04

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 03.08.2018 10:45

  DM BDM podniósł rekomendację Śnieżki do "akumuluj"

 • 02.08.2018 12:28

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (20/2018) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 28.06.2018 14:44

  Śnieżka ma 55,3 proc. głosów na WZ Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów

 • 28.06.2018 14:23

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (19/2018) Uzyskanie statusu spółki dominującej wobec Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów  S.A.

 • 01.06.2018 14:14

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (18/2018) Sprzedaż nieruchomości

 • 29.05.2018 14:43

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (17/2018) Powołanie Komitetu Audytu

 • 25.05.2018 19:27

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (16/2018) Wybór audytora

 • 25.05.2018 19:23

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (15/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 25.05.2018 19:17

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (14/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 25.05.2018 18:02

  Śnieżka wypłaci 2,2 zł dywidendy na akcję za '17

 • 25.05.2018 18:00

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (13/2018) Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZA

 • 25.05.2018 17:51

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (12/2018) Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 25.05.2018 10:02

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (11/2018) Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 18.05.2018 14:48

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (10/2018) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 z dnia 26-04-2018 roku - Uzupełnienie raportu

 • 14.05.2018 11:35

  Śnieżka z optymizmem patrzy na wyniki drugiego kwartału

 • 14.05.2018 07:03

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 13:27

  Śnieżka chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję za '17

 • 26.04.2018 13:23

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (10/2018) Termin, porzadek obrad i treść projektów uchwał ZWZA

 • 26.04.2018 13:19

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (9/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

 • 25.04.2018 07:38

  Śnieżka planuje, że w '18 nakłady inwestycyjne grupy wyniosą 91,3 mln zł

 • 25.04.2018 07:18

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 25.04.2018 07:11

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 06.04.2018 12:49

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (8/2018) Powołanie Prokurenta

 • 29.03.2018 18:44

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (7/2018) Zawarcie umów

 • 22.03.2018 16:28

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (6/2018) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 22.03.2018 - Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 22.03.2018 11:10

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (6/2018) Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 08.03.2018 09:25

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (5/2018) Śmierć członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

 • 28.02.2018 14:31

  Śnieżka kupiła działkę za 17,9 mln zł pod budowę centrum logistycznego

 • 28.02.2018 13:51

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (4/2018) Zakup nieruchomości

 • 26.02.2018 07:56

  Śnieżka miała w IV kw. '17 0,4 mln zł straty netto wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej

 • 26.02.2018 07:10

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

 • 23.02.2018 12:49

  Śnieżka rusza z budową centrum logistycznego, liczy na eksport i współpracę z Rafilem (wywiad)

 • 16.02.2018 16:37

  Śnieżka obejmie akcje nowej emisji Fabryki Farb i Lakierów w Radomiu

 • 16.02.2018 16:01

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (3/2018) Objęcie akcji

 • 11.02.2018 20:17

  Śnieżka rozważa inwestycję w Fabrykę Farb i Lakierów w Radomiu

 • 10.02.2018 16:45

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (2/2018) Możliwe objęcie akcji

 • 16.01.2018 15:38

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 20.12.2017 14:46

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (21/2017) Aneks do umowy kredytowej

 • 15.12.2017 15:47

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (20/2017) Aneks do umowy kredytowej

 • 15.12.2017 15:45

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (19/2017) Wynik przetargu na zakup nieruchomości

 • 12.12.2017 09:41

  Vestor DM wycenia akcje Śnieżki na 63 zł

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 09.11.2017 13:25

  Planowany CAPEX Śnieżki może przełożyć się na niższe dywidendy w ’18 i ’19 (wywiad)

 • 09.11.2017 07:22

  Wyniki FFiL Śnieżka w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2017 07:06

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 29.09.2017 13:33

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (18/2017) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA

 • 29.09.2017 13:28

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (17/2017) Uchwały NWZA

 • 07.09.2017 14:26

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (16/2017) ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

 • 01.09.2017 15:37

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (15/2017) Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał NWZA

 • 24.08.2017 07:52

  Wyniki FFiL Śnieżka w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2017 07:29

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.07.2017 14:56

  Metlife OFE ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Snieżki

 • 24.07.2017 14:48

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (14/2017) Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 24.07.2017 08:56

  DM BDM obniżył rekomendację Śnieżki do "redukuj", cena docelowa 62 zł

 • 01.06.2017 15:17

  Śnieżka wypłaci 3,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 01.06.2017 15:06

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (13/2017) Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZA

 • 01.06.2017 15:03

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (12/2017) Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 01.06.2017 15:02

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (11/2017) Uchwały ZWZA

 • 26.05.2017 11:58

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (10/2017) Wybór audytora

 • 11.05.2017 07:32

  Wyniki FFiL Śnieżka w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2017 07:20

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 14:48

  Śnieżka chce wypłacić 3,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 27.04.2017 14:42

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (9/2017) Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA

 • 27.04.2017 14:37

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (8/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 25.04.2017 07:39

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 25.04.2017 07:30

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.03.2017 10:42

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (7/2017) Tekst jednolity statutu

 • 15.03.2017 14:47

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (6/2017) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA

 • 15.03.2017 14:45

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (5/2017) Uchwały NWZA

 • 13.03.2017 15:19

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (4/2017) Likwidacja spółki rosyjskiej

 • 23.02.2017 14:37

  Śnieżka liczy na wyższą dynamikę sprzedaży w ’17; na inwestycje wyda min. 30 mln zł (wywiad)

 • 23.02.2017 07:41

  Wyniki Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.02.2017 07:11

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 10.02.2017 17:01

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (3/2017) Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał NWZA

 • 26.01.2017 07:56

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 17.01.2017 12:05

  FFiL sprzedaje segment farb proszkowych; kolejnych zmian w grupie nie przewiduje

 • 16.01.2017 21:57

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (1/2017) Sprzedaż biznesu farb proszkowych

 • 10.11.2016 08:02

  Śnieżka chce rozwijać sprzedaż w UE, by uniezależnić się od rynków wschodnich (wywiad)

 • 04.11.2016 14:32

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (12/2016) Zakup nieruchomości

 • 03.11.2016 07:07

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 24.10.2016 10:13

  DM BDM podniósł rekomendację Śnieżki do "akumuluj"

 • 25.08.2016 07:27

  Wyniki Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.08.2016 07:14

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.08.2016 13:58

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (11/2016) Wynik przetargu za zakup nieruchomości

 • 18.08.2016 14:39

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (10/2016) Przystąpienie do przetargu za zakup nieruchomości

 • 21.07.2016 11:31

  DM BDM obniża rekomendację dla Śnieżki do "redukuj"

 • 29.06.2016 09:40

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Aneks do umowy kredytowej

 • 23.06.2016 08:34

  DM BZ WBK zaleca kupno FFiL Śnieżka

 • 03.06.2016 14:26

  Śnieżka wypłaci 3,15 zł dywidendy na akcję za '15

 • 03.06.2016 14:24

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Wybór audytora

 • 03.06.2016 14:22

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

 • 03.06.2016 14:21

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 03.06.2016 14:21

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA

 • 10.05.2016 13:12

  Śnieżka liczy na utrzymanie w II kw. blisko dwucyfrowych wzrostów przychodów (wywiad)

 • 06.05.2016 13:46

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA

 • 05.05.2016 07:06

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.04.2016 07:27

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.04.2016 07:18

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.04.2016 14:54

  Śnieżka chce wypłacić 3,15 zł dywidendy na akcję za '15

 • 18.04.2016 14:47

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 02.03.2016 07:39

  DM BDM podwyższa cenę docelową akcji Śnieżki do 56,4 zł, rekomenduje "trzymaj"

 • 24.02.2016 07:13

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 27.01.2016 13:39

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Umowa kredytowa

 • 18.01.2016 13:38

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 28.12.2015 12:59

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Aneksy do umów kredytowych

 • 22.12.2015 10:04

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Dywidenda od spółki zależnej

 • 21.12.2015 14:44

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Spłata pożyczki do spółki zależnej

 • 15.12.2015 11:30

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Aneks do umowy kredytowej

 • 19.11.2015 13:23

  Śnieżka zwiększa sprzedaż w Polsce; zapowiada wyhamowanie spadków na Wschodzie (wywiad)

 • 05.11.2015 07:15

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 27.08.2015 07:11

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 18.08.2015 08:50

  DM BDM podwyższa cenę docelową dla Śnieżki do 51,1 zł

 • 30.06.2015 11:34

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Aneks do umowy kredytowej

 • 05.06.2015 14:23

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Wybór audytora

 • 05.06.2015 14:21

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Powołanie Członków Zarządu

 • 05.06.2015 14:20

  Śnieżka wypłaci 3,1 zł dywidendy na akcję za '14

 • 05.06.2015 14:17

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZA

 • 05.06.2015 14:16

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 05.06.2015 14:12

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA

 • 03.06.2015 16:08

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały nr 8/2015 ZWZA

 • 12.05.2015 07:13

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 07:09

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/2015

 • 07.05.2015 11:22

  Sprzedaż Śnieżki w Polsce w I kw. wzrosła o 10 proc.; rynek krajowy kluczowy w tym roku (opinia)

 • 07.05.2015 07:11

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 04.05.2015 14:50

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA

 • 24.04.2015 07:14

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.04.2015 07:10

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 31.03.2015 13:33

  Śnieżka liczy, że wzrost popytu w Polsce pozwoli nadrobić część spadków na Wschodzie (wywiad)

 • 30.03.2015 14:38

  Śnieżka chce wypłacić 2,5 zł dywidendy na akcję za '14

 • 30.03.2015 14:34

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 25.03.2015 09:18

  DM BDM podwyższa cenę docelową Śnieżki do 48,8 zł z 43,5 zł

 • 26.02.2015 07:10

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 20.02.2015 10:31

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Aneks do umowy kredytowej

 • 23.01.2015 12:45

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Aneksy do umowy kredytowej

 • 16.01.2015 12:38

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Aneks do umowy kredytowej

 • 16.01.2015 12:37

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 07.01.2015 13:55

  ŚNIEŻKA SA odwołanie prokury

 • 05.01.2015 09:54

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną

 • 30.12.2014 13:13

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA aneks do umowy kredytowej

 • 18.12.2014 13:11

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA aneks do umowy kredytowej

 • 12.11.2014 11:51

  DM BDM podniósł rekomendację Śnieżki do "akumuluj", ale ściął cenę docelową

 • 06.11.2014 07:12

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.09.2014 14:42

  Wyniki Śnieżki w tym roku zapewne spadną, ale nie ma zagrożeń dla dywidendy (wywiad)

 • 21.07.2014 13:31

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Aneks do umowy kredytowej

 • 27.06.2014 13:00

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA aneks do umowy kredytowej

 • 03.06.2014 08:20

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

 • 02.06.2014 15:11

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA wybór audytora

 • 02.06.2014 15:11

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 02.06.2014 15:09

  Śnieżka wypłaci 2,5 zł dywidendy na akcję za '13

 • 02.06.2014 15:05

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA informacja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 02.06.2014 15:04

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA treść uchwał podjętych przez ZWZA

 • 07.05.2014 07:29

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 28.04.2014 15:07

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA

 • 24.04.2014 07:28

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 16.04.2014 14:27

  Zarząd Śnieżki rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję

 • 16.04.2014 14:24

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA deklaracja wypłaty dywidendy

 • 16.04.2014 14:22

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną

 • 26.02.2014 07:52

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 07.02.2014 08:49

  Śnieżka liczy na poprawę wyników; dywidenda za '13 nie wyższa niż rok wcześniej (wywiad)

 • 14.01.2014 13:40

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA - aneksy do umowy kredytowej

 • 14.01.2014 13:36

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 09.01.2014 13:11

  ŚNIEŻKA SA aneks do umowy kredytowej

 • 23.12.2013 13:01

  ŚNIEŻKA SA połączenia emitenta ze spółkami zależnymi

 • 23.12.2013 13:00

  ŚNIEŻKA SA aneks do umowy kredytowej

 • 13.12.2013 11:43

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA aneks do umowy kredytowej

 • 10.12.2013 09:26

  DM BDM podwyższył rekomendację Śnieżki do "trzymaj", obniżył cenę docelową do 45 zł

 • 25.11.2013 13:37

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA rejestracja umorzenia akcji w KDPW

 • 14.11.2013 13:22

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA treść uchwał podjętych przez NWZA

 • 12.11.2013 13:10

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA stanowisko zarządu w sprawie połączenia FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmująca), IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. - Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II)

 • 25.10.2013 08:49

  DM BDM obniża rekomendację Śnieżki do "sprzedaj", podnosi wycenę do 45,4 zł

 • 23.10.2013 13:32

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA drugie Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółek

 • 07.10.2013 15:07

  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA - pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

 • 07.10.2013 14:33

  ŚNIEŻKA SA termin, porządek obrad i treść projektów uchwał NWZA