Soho Development SA

skrót: SHD

Ostatnie notowanie z: 13.07.2020 11:00

Aktualny kurs0,55   6,80 %0,04 zł
Otwarcie0,556,80%
Minimum0,556,80%
Maksimum0,556,80%
Wolumen (szt.) 300
Kurs odniesienia0,52
Widełki dolne---
Widełki górne---
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 0000,52
33 1230,51
23 0000,50
11 0000,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,59265 1
0,602 663 1
0,601 710 2
0,621 1
Koncentruje się na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaży aktywów niestrategicznych. W portfelu inwestycyjnym posiada m.in.: Soho Factory, Cracovia Property, Mińska Development czy Próchnik SA.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Soho Development SA7 339 44921,81%7 339 44927,90%
Superkonstelacja Ltd.6 147 96818,27%6 147 96823,37%
Wandzel Maciejbezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o.5 830 21517,33%5 830 21522,16%
Aegon OFE2 471 0237,34%2 471 0239,39%

Kategoria • 15.06.2020 23:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (10/2020) Wynik kontroli celno-skarbowej dotyczącej prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przez Soho Factory Sp. z o.o.

 • 15.05.2020 15:39

  SOHO DEVELOPMENT SA (8/2020) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.05.2020 09:36

  SOHO DEVELOPMENT SA (7/2020) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 12.05.2020 13:42

  SOHO DEVELOPMENT SA (6/2020) Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity

 • 31.03.2020 20:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (5/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 31.03.2020 20:06

  SOHO DEVELOPMENT SA (4/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2020 r.

 • 31.03.2020 15:48

  SOHO DEVELOPMENT SA (3/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2020 r.

 • 31.03.2020 14:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (2/2020) Aktualizacja informacji dotyczącej procesu zbywania aktywów - Recycling Park

 • 04.03.2020 20:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (1/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. Projekty uchwałOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. Projekty uchwał

 • 28.02.2020 20:21

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 31.01.2020 21:40

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 31.01.2020 21:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 23.12.2019 20:12

  SOHO DEVELOPMENT SA (32/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej procesu zbywania aktywów - Recycling Park

 • 30.10.2019 16:22

  SOHO DEVELOPMENT SA (31/2019) Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2019 - 30.09.2020 r.

 • 25.10.2019 16:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (30/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 18.09.2019 20:42

  SOHO DEVELOPMENT SA (29/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 29.08.2019 18:06

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 10.07.2019 15:50

  SOHO DEVELOPMENT SA (28/2019) Połączenie SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska Development sp. z o.o.

 • 31.05.2019 16:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (25/2019) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 31.05.2019 16:44

  SOHO DEVELOPMENT SA (24/2019) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę

 • 31.05.2019 16:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (23/2019) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę

 • 31.05.2019 13:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (22/2019) Zakończenie piątej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych.

 • 29.05.2019 15:18

  Soho Development skupi 6,12 mln akcji własnych

 • 29.05.2019 15:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (21/2019) Wstępne wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 22.05.2019 19:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (19/2019) Procedura sprzedaży aktywów - udziały w Cracovia Property Sp. z o.o. - aktualizacja

 • 17.05.2019 14:51

  Soho Development ogłasza skup do 6,12 mln akcji własnych po 3,27 zł za sztukę

 • 17.05.2019 14:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (18/2019) Oferta skupu akcji własnych Emitenta - kolejna runda

 • 16.04.2019 17:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (13/2019) Procedura ofertowa sprzedaży aktywów- aktualizacja

 • 20.03.2019 12:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (12/2019) Powołanie Zarządu na nową kadencję.

 • 19.03.2019 14:37

  SOHO DEVELOPMENT SA (11/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2019 r.

 • 19.03.2019 13:56

  SOHO DEVELOPMENT SA (10/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2019 r.

 • 01.03.2019 19:09

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.02.2019 15:57

  SOHO DEVELOPMENT SA (9/2019) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska - Development sp. z o.o.

 • 27.02.2019 15:35

  SOHO DEVELOPMENT SA (8/2019) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółkami zależnymi

 • 20.02.2019 20:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2019 r. Projekty uchwał.

 • 13.02.2019 20:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (6/2019) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 13.02.2019 20:47

  SOHO DEVELOPMENT SA (5/2019) Plan Połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska Development sp. z o.o.

 • 13.02.2019 20:44

  SOHO DEVELOPMENT SA (4/2019) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółkami zależnymi

 • 13.02.2019 20:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (3/2019) Plan Połączenia SOHO Development S.A. ze spółkami zależnymi

 • 30.01.2019 20:17

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.01.2019 20:14

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.01.2019 15:14

  SOHO DEVELOPMENT SA (2/2019) Całkowity wykup obligacji serii B3 przez Emitenta

 • 03.01.2019 10:57

  SOHO DEVELOPMENT SA (1/2019) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w IV kwartale 2018 r.

 • 20.12.2018 14:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (95/2018) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości przez Mińska Development sp. z o.o. Przedterminowa spłata obligacji serii B3.

 • 17.12.2018 09:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (94/2018) Pozwolenie na użytkownie II etapu osiedla mieszkaniowego Dobra Forma przy ulicy Bochenka w Krakowie

 • 13.12.2018 20:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (93/2018) Procedura ofertowa sprzedaży aktywów- aktualizacja

 • 13.12.2018 15:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (92/2018) Aktualizacja informacji w sprawie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez Mińska Development sp. z o.o.

 • 12.12.2018 15:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (91/2018) Spłata kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną Dobra Forma 2 sp. z o.o. sp.k.

 • 11.12.2018 20:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (90/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.12.2018 19:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (89/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera i spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.12.2018 15:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (88/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z transakcją nabycia akcji Spółki

 • 05.12.2018 15:17

  SOHO DEVELOPMENT SA (87/2018) Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity

 • 19.11.2018 17:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (86/2018) Procedura ofertowa sprzedaży aktywów.

 • 15.11.2018 13:55

  Soho Development przedłuża okres upoważnienia zarządu do buybacku do końca marca '19

 • 15.11.2018 13:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (85/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2018 r.

 • 15.11.2018 13:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (84/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2018 r.

 • 29.10.2018 18:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (83/2018) Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2018 - 30.09.2019 r.

 • 19.10.2018 18:24

  SOHO DEVELOPMENT SA (82/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 listopada 2018 r. Projekty uchwał.

 • 16.10.2018 20:55

  SOHO DEVELOPMENT SA (81/2018) Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez Mińska Development sp. z o.o.

 • 03.10.2018 16:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (80/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 03.10.2018 16:31

  SOHO DEVELOPMENT SA (79/2018) Zawiadomienie spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 02.10.2018 17:28

  SOHO DEVELOPMENT SA (78/2018) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w III kwartale 2018 r.

 • 02.10.2018 16:47

  SOHO DEVELOPMENT SA (77/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 01.10.2018 12:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (76/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z transakcją nabycia akcji Spółki.

 • 01.10.2018 12:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (75/2018) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla o nabyciu akcji Spółki w ramach transakcji pakietowej GPW.

 • 28.09.2018 19:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (74/2018) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę

 • 28.09.2018 19:11

  SOHO DEVELOPMENT SA (73/2018) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę

 • 28.09.2018 18:26

  SOHO DEVELOPMENT SA (72/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.09.2018 16:35

  SOHO DEVELOPMENT SA (71/2018) Negocjacje spółki zależnej Emitenta odnośnie sprzedaży nieruchomości

 • 27.09.2018 14:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (70/2018) Zakończenie czwartej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych.

 • 25.09.2018 19:44

  Soho Development skupi 7,34 mln akcji własnych

 • 25.09.2018 19:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (69/2018) Wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 13.09.2018 15:04

  Soho Development ogłasza skup do 7,34 mln akcji własnych po 3,27 zł za sztukę

 • 13.09.2018 14:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (68/2018) Oferta skupu akcji własnych Emitenta

 • 12.09.2018 14:00

  Soho Development planuje przeznaczyć ok. 24 mln zł na skup 7,34 mln akcji własnych

 • 12.09.2018 13:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (67/2018) Planowany skup akcji własnych

 • 29.08.2018 20:16

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 19.08.2018 17:10

  SOHO DEVELOPMENT SA (66/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 15.08.2018 09:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (65/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 13.08.2018 17:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (64/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 13.08.2018 14:57

  SOHO DEVELOPMENT SA (63/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 10.08.2018 17:14

  SOHO DEVELOPMENT SA (62/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.08.2018 14:54

  SOHO DEVELOPMENT SA (61/2018) Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity

 • 08.08.2018 16:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (60/2018) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 16.07.2018 12:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (59/2018) Oddanie do użytkowania Budynku Soho Verbel przy ulicy Żupniczej 18A w Warszawie

 • 10.07.2018 20:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (58/2018) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w II kwartale 2018 r.

 • 06.07.2018 16:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (57/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 05.07.2018 18:36

  SOHO DEVELOPMENT SA (56/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 lipca 2018 r.

 • 05.07.2018 18:16

  SOHO DEVELOPMENT SA (55/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 lipca 2018 r.

 • 05.07.2018 18:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (54/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.07.2018 16:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (53/2018) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę

 • 05.07.2018 12:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (52/2018) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR - Sungai PE Holdings Ltd

 • 04.07.2018 16:43

  SOHO DEVELOPMENT SA (50/2018) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę

 • 04.07.2018 14:35

  SOHO DEVELOPMENT SA (50/2018) Zakończenie trzeciej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych.

 • 03.07.2018 16:28

  Soho Development skupi 7,96 mln akcji własnych, na co wyda ok. 26 mln zł

 • 03.07.2018 16:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (49/2018) Wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 22.06.2018 17:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (48/2018) Oferta zakupu akcji własnych Emitenta

 • 22.06.2018 17:09

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 13.06.2018 13:13

  SOHO DEVELOPMENT SA (47/2018) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego

 • 13.06.2018 12:58

  SOHO DEVELOPMENT SA (46/2018) Wyjaśnienia dotyczące ujęcia określonych zdarzeń o charakterze jednorazowym w najbliższym raporcie okresowym, wpływ zmian w polityce rachunkowości oraz szacunkowe wyniki półrocza zakończonego 31 marca 2018 r.

 • 04.06.2018 15:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (45/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 lipca 2018 r. Projekty uchwał.

 • 04.06.2018 15:05

  Soho Development chce skupić 7,96 mln akcji własnych po 3,27 zł za akcję

 • 04.06.2018 14:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (44/2018) Planowany skup akcji własnych

 • 04.06.2018 14:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (43/2018) Podpisanie umowy zbycia nieruchomości Fabryka PZO Sp. z o.o. Spłata obligacji Spółki.

 • 30.05.2018 17:15

  SOHO DEVELOPMENT SA (42/2018) Spełnienie się warunku zawieszającego transakcji zbycia nieruchomości Fabryka PZO Sp. z o.o.. Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych związanych z procesem sprzedaży nieruchomości Fabryka PZO sp. z o.o.

 • 28.05.2018 19:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (41/2018) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

 • 22.05.2018 09:43

  SOHO DEVELOPMENT SA (40/2018) Transakcja sprzedaży nieruchomości "Soho Factory" przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie - aktualizacja informacji.

 • 20.04.2018 21:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (39/2018) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o.

 • 10.04.2018 16:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (38/2018) Spłata kredytu inwestycyjnego przez spółkę Soho Verbel sp z o.o. 1 sp. k.

 • 04.04.2018 17:26

  SOHO DEVELOPMENT SA (37/2018) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w I kwartale 2018 r.

 • 30.03.2018 14:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (36/2018) Oddanie do użytkowania Budynku F - Feniks przy ulicy Żupniczej 20 w Warszawie

 • 29.03.2018 13:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (35/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2018 r.

 • 29.03.2018 13:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (34/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2018 r.

 • 19.03.2018 19:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (33/2018) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie

 • 02.03.2018 17:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (32/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2018 r. Projekty uchwał.

 • 01.03.2018 18:10

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.02.2018 19:22

  SOHO DEVELOPMENT SA (31/2018) Wyjaśnienia dotyczące ujęcia zakończenia inwestycji w Progress FIZAN w najbliższych raportach okresowych, zmiany w polityce rachunkowości oraz szacunkowe wyniki kwartału zakończonego 31 grudnia 2017 r.

 • 16.02.2018 18:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (30/2018) Aktualizacja informacji o transakcji sprzedaży nieruchomości "Soho Factory" przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 05.02.2018 16:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (29/2018) Spłata kredytu inwestycyjnego przez spółkę Soho Feniks sp z o.o. sp. k.

 • 02.02.2018 16:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (28/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 02.02.2018 14:11

  SOHO DEVELOPMENT SA (27/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 01.02.2018 15:34

  Progress FIZAN sprzedał pośrednio 32,99 proc. akcji Próchnika

 • 01.02.2018 12:43

  SOHO DEVELOPMENT SA (26/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 31.01.2018 17:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (25/2018) Zawiadomienie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 31.01.2018 15:55

  SOHO DEVELOPMENT SA (24/2018) Otwarcie likwidacji Progress FIZAN.

 • 30.01.2018 16:36

  SOHO DEVELOPMENT SA (23/2018) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR - Sungai PE Holdings Ltd

 • 30.01.2018 16:21

  SOHO DEVELOPMENT SA (22/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 30.01.2018 16:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (21/2018) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę.

 • 30.01.2018 11:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (20/2018) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.

 • 29.01.2018 17:39

  SOHO DEVELOPMENT SA (19/2018) Nabycie spółek z portfela inwestycyjnego Progress FIZAN

 • 29.01.2018 15:40

  Soho Development skupił 12,23 mln akcji własnych po 3,27 zł za akcję

 • 29.01.2018 15:23

  SOHO DEVELOPMENT SA (18/2018) Zakończenie kolejnej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych.

 • 26.01.2018 17:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (17/2018) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie

 • 25.01.2018 12:31

  SOHO DEVELOPMENT SA (16/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 25.01.2018 12:12

  SOHO DEVELOPMENT SA (15/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 24.01.2018 15:52

  SOHO DEVELOPMENT SA (14/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 24.01.2018 15:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (13/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 24.01.2018 14:21

  SOHO DEVELOPMENT SA (12/2018) Zawiadomienie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 23.01.2018 08:18

  SOHO DEVELOPMENT SA (11/2018) Aktualizacja informacji w sprawie Listu Intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park oraz Recycling Park Kamionka

 • 19.01.2018 17:35

  Soho Development chce skupić do 12,2 mln akcji własnych po 3,27 zł za akcję

 • 19.01.2018 17:13

  SOHO DEVELOPMENT SA (10/2018) Kolejna runda skupu akcji własnych Emitenta

 • 19.01.2018 13:58

  SOHO DEVELOPMENT SA (9/2018) Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity

 • 16.01.2018 18:06

  SOHO DEVELOPMENT SA (8/2018) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie

 • 16.01.2018 12:37

  SOHO DEVELOPMENT SA (7/2018) Rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Progress FIZAN

 • 05.01.2018 15:59

  SOHO DEVELOPMENT SA (6/2017) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę

 • 03.01.2018 16:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (5/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 stycznia 2018 r.

 • 03.01.2018 15:57

  SOHO DEVELOPMENT SA (4/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 stycznia 2018 r.

 • 02.01.2018 15:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (3/2018) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w IV kwartale 2017 r.

 • 02.01.2018 15:12

  SOHO DEVELOPMENT SA (2/2018) Zawiadomienia akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o rozwiązaniu porozumienia

 • 01.01.2018 07:52

  SOHO DEVELOPMENT SA (1/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Rangeclass Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 29.12.2017 15:59

  SOHO DEVELOPMENT SA (98/2017) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 29.12.2017 14:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (97/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.12.2017 17:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (96/2017) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.12.2017 16:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (95/2017) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Emitenta

 • 27.12.2017 12:51

  Aegon OFE ma mniej niż 5 proc. akcji Soho Development

 • 27.12.2017 12:36

  SOHO DEVELOPMENT SA (94/2017) Zawiadomienie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 22.12.2017 16:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (93/2017) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR - Sungai PE Holdings Ltd

 • 22.12.2017 16:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (92/2017) Zakończenie pierwszej rundy programu skupu akcji własnych. Ostateczne wyniki skupu.

 • 21.12.2017 21:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (91/2017) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie.

 • 21.12.2017 12:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (90/2017) Wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 12.12.2017 15:54

  Soho Development sprzedała Soho Factory; rusza ze skupem akcji (aktl.)

 • 12.12.2017 15:36

  SOHO DEVELOPMENT SA (89/2017) Ogłoszenie pierwszej rundy oferty skupu akcji własnych Emitenta

 • 12.12.2017 15:33

  Soho Development sprzedała nieruchomość Soho Factory

 • 12.12.2017 15:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (88/2017) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 stycznia 2018 r. Projekty uchwał

 • 12.12.2017 15:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (87/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu Listu Intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park oraz Recycling Park Kamionka z uwagi na brak dalszej gwarancji poufności.

 • 12.12.2017 15:24

  SOHO DEVELOPMENT SA (86/2017) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych związanych z procesem negocjacji z Yareal

 • 12.12.2017 15:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (85/2017) Zawarcie transakcji sprzedaży nieruchomości "Soho Factory" przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 11.12.2017 21:40

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 11.12.2017 21:38

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.12.2017 18:41

  Soho Development wstępnie planuje, że skupi 33 proc. akcji własnych po 3,27 zł za akcję

 • 07.12.2017 18:37

  SOHO DEVELOPMENT SA (84/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 stycznia 2018 r. Projekty uchwał.

 • 07.12.2017 18:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (83/2017) Wstępne założenia pierwszej transzy programu skupu akcji własnych Spółki.

 • 22.11.2017 17:56

  SOHO DEVELOPMENT SA (82/2017) Proces zbycia nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie - aktualizacja informacji

 • 31.10.2017 15:12

  SOHO DEVELOPMENT SA (81/2017) Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2017 - 30.09.2018 r.

 • 20.10.2017 16:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (80/2017) Wybór członków Komitetu Audytu

 • 04.10.2017 17:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (79/2017) Proces zbycia nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie - aktualizacja informacji

 • 02.10.2017 15:56

  SOHO DEVELOPMENT SA (78/2017) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w III kwartale 2017 r.

 • 29.09.2017 13:03

  SOHO DEVELOPMENT SA (77/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 28.09.2017 15:16

  SOHO DEVELOPMENT SA (76/2017) Negocjacje w sprawie zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie.

 • 22.09.2017 18:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (75/2017) Informacja w sprawie procesu zbycia nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 20.09.2017 19:59

  SOHO DEVELOPMENT SA (74/2017) Spłata kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną Dobra Forma 1 sp z o.o. sp. k.

 • 13.09.2017 13:27

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji Soho Development

 • 13.09.2017 13:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (73/2017) Zawiadomienie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 12.09.2017 11:44

  SOHO DEVELOPMENT SA (72/2017) Zawiadomienie Macieja Wandzla i Aulos 1 spółka z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 12.09.2017 11:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (71/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 11.09.2017 20:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (70/2017) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.09.2017 21:41

  SOHO DEVELOPMENT SA (69/2017) Pozwolenie na użytkownie I etapu osiedla mieszkaniowego Dobra Forma przy ulicy Bochenka w Krakowie.

 • 07.09.2017 21:35

  SOHO DEVELOPMENT SA (68/2017) Wpis obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity statutu Spółki.

 • 07.09.2017 21:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (67/2017) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.09.2017 21:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (66/2017) Zmiany w wycenie nieruchomości spółek portfelowych Progress FIZAN

 • 01.09.2017 17:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (65/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 01.09.2017 17:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (64/2017) Transakcja Członka Zarządu Mariusza Omiecińskiego na instrumentach powiązanych z akcjami Spółki

 • 01.09.2017 16:54

  SOHO DEVELOPMENT SA (63/2017) Transakcja Prezesa Zarządu Macieja Wandzla na instrumentach powiązanych z akcjami Spółki

 • 29.08.2017 18:20

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 16.08.2017 16:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (62/2017) Rejestracja zmian statutu SOHO Development S.A. w zakresie warunkowego kapitału zakładowego. Tekst jednolity.

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 07.07.2017 17:56

  SOHO DEVELOPMENT SA (61/2017) Zakończenie realizacji listu intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park i jego wygaśnięcie

 • 03.07.2017 14:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (60/2017) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w II kwartale 2017 r.

 • 30.06.2017 14:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (59/2017) Wpis połączenia Soho Factory Sp. z o.o. z Emitentem

 • 28.06.2017 18:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (58/2017) Realizacja strategii Spółki w zakresie zbywania poszczególnych aktywów nieruchomościowych - aktualizacja informacji

 • 22.06.2017 15:44

  SOHO DEVELOPMENT SA (57/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 22.06.2017 15:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (56/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 12.06.2017 17:42

  SOHO DEVELOPMENT SA (55/2017) Transakcja nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu

 • 12.06.2017 17:26

  SOHO DEVELOPMENT SA (54/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Progress FIZAN

 • 09.06.2017 16:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (53/2017) Rozliczenie umowy nabycia akcji własnych od Progress FIZAN w celu umorzenia

 • 07.06.2017 17:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (52/2017) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku na osiedlu mieszkaniowym Dobra Forma przy ulicy Bochenka w Krakowie

 • 06.06.2017 13:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (51/2017) Transakcja osoby blisko związanej z członkiem rady nadzorczej Emitenta

 • 02.06.2017 17:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (50/2017) Zawarcie umowy nabycia akcji własnych od Progress FIZAN w celu umorzenia

 • 30.05.2017 19:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.05.2017 19:41

  Soho Development chce skupić akcje własne za maks. 250 mln zł

 • 26.05.2017 18:29

  SOHO DEVELOPMENT SA (49/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2017 r. Projekty uchwał

 • 24.05.2017 22:03

  Soho Development chce sprzedać część aktywów, a za pozyskane środki skupić akcje

 • 24.05.2017 21:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (48/2017) Przegląd opcji strategicznych - aktualizacja założeń strategii Spółki

 • 10.05.2017 17:48

  SOHO DEVELOPMENT SA (47/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.05.2017 21:45

  SOHO DEVELOPMENT SA (46/2017) Przegląd opcji strategicznych - aktualizacja informacji

 • 28.04.2017 15:15

  SOHO DEVELOPMENT SA (45/2017) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę budynku w ramach II etapu osiedla "Dobra Forma" w Krakowie

 • 20.04.2017 18:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (44/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r.

 • 20.04.2017 17:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (43/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. po przerwie ogłoszonej w dniu 22 marca 2017 r.

 • 20.04.2017 16:10

  SOHO DEVELOPMENT SA (42/2017) Zatwierdzenie kooptacji Członka Rady Nadzorczej

 • 19.04.2017 19:11

  Soho Development i Marvipol nie porozumiały się ws. sprzedaży do 33 proc. akcji Soho

 • 19.04.2017 19:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (41/2017) Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji Spółki przez spółkę zależną Marvipol S.A.

 • 18.04.2017 15:22

  SOHO DEVELOPMENT SA (40/2017) Uzupełnienie powiadomienia o transakcji osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta

 • 18.04.2017 14:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (39/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie stanu posiadania akcji

 • 18.04.2017 11:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (38/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji

 • 14.04.2017 16:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (37/2017) Transakcja osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta

 • 14.04.2017 12:51

  Aktivist FIZ ma poniżej 5 proc. Soho Development

 • 14.04.2017 12:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (36/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 • 13.04.2017 17:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (35/2017) Transakcja osoby blisko związanej z członkiem rady nadzorczej Emitenta

 • 12.04.2017 17:16

  SOHO DEVELOPMENT SA (34/2017) Nabycie akcji własnych w wyniku rozliczenia oferty skupu akcji Emitenta

 • 10.04.2017 17:14

  SOHO DEVELOPMENT SA (33/2017) Wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 31.03.2017 18:18

  SOHO DEVELOPMENT SA (32/2017) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w I kwartale 2017 r.

 • 30.03.2017 13:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (31/2017) Negocjacje w sprawie pozyskania znaczącego inwestora dla Spółki - aktualizacja informacji poufnej

 • 29.03.2017 21:17

  Spółka zależna Marvipolu może stać się znaczącym akcjonariuszem Soho Development

 • 29.03.2017 20:03

  SOHO DEVELOPMENT SA (30/2017) Ogłoszenie oferty skupu akcji własnych Emitenta

 • 29.03.2017 20:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (29/2017) Negocjacje w sprawie pozyskania znaczącego inwestora dla Spółki - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

 • 28.03.2017 21:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (28/2017) Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park oraz Recycling Park Kamionka

 • 24.03.2017 15:48

  SOHO DEVELOPMENT SA (27/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 22.03.2017 17:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (26/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 marca 2017 r.

 • 22.03.2017 16:13

  SOHO DEVELOPMENT SA (25/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 marca 2017 r. Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

 • 22.03.2017 15:50

  SOHO DEVELOPMENT SA (24/2017) Rejestracja zmian statutu SOHO Development S.A. Tekst jednolity.

 • 07.03.2017 15:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (23/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 marca 2017 r.

 • 07.03.2017 15:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (22/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 marca 2017 r.

 • 06.03.2017 18:12

  Soho Development sporządzi raport o sytuacji finansowej z myślą o potencjalnych inwestorach

 • 06.03.2017 17:52

  SOHO DEVELOPMENT SA (21/2017) Przegląd opcji strategicznych - podpisanie umowy na badanie Spółki

 • 06.03.2017 13:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (20/2017) Wniosek Zarządu w sprawie zmian statutu proponowanych do pojęcia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 marca 2017 r.

 • 03.03.2017 20:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (19/2017) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. Projekty uchwał.

 • 02.03.2017 15:59

  SOHO DEVELOPMENT SA (18/2017) Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany proponowane do pojęcia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 marca 2017 r.

 • 01.03.2017 19:16

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 20.02.2017 17:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (17/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy: Danuty i Witolda Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 15.02.2017 11:22

  SOHO DEVELOPMENT SA (16/2017) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 15.02.2017 10:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (15/2017) Podpisanie uzgodnionej dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia zabudowanej działki przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 14.02.2017 18:43

  Soho Development chce skupić akcje własne za max. 23 mln zł

 • 14.02.2017 18:27

  Soho Development sprzeda nieruchomość przy ul. Mińskiej w W-wie za 28,3 mln zł brutto

 • 14.02.2017 18:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (14/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 marca 2017 r. Projekty uchwał.

 • 14.02.2017 18:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (13/2017) Uzgodnienie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia zabudowanej działki przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 08.02.2017 23:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (12/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 marca 2017 r. Projekty uchwał.

 • 06.02.2017 17:47

  SOHO DEVELOPMENT SA (11/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 lutego 2017 r.

 • 06.02.2017 17:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (10/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 lutego 2017 r.

 • 03.02.2017 12:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (9/2017) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06 lutego 2017 r.

 • 30.01.2017 20:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (8/2017) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 30.01.2017 20:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (7/2017) Plan połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.01.2017 20:42

  SOHO DEVELOPMENT SA (6/2017) Oddanie do użytkowania Budynku A - Wars przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 23.01.2017 17:06

  SOHO DEVELOPMENT SA (5/2017) Negocjacje w sprawie zbycia zabudowanej działki przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 20.01.2017 20:53

  Spółka zależna Soho Development ma pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego w Krakowie

 • 20.01.2017 20:24

  SOHO DEVELOPMENT SA (4/2017) Pozwolenie na budowę drugiego etapu osiedla Dobra Forma w Krakowie

 • 20.01.2017 12:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (3/2017) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06 lutego 2017 r.

 • 10.01.2017 20:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lutego 2017 r. Projekty uchwał

 • 02.01.2017 15:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (1/2016) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w IV kwartale 2016 r.

 • 28.12.2016 19:58

  SOHO DEVELOPMENT SA (34/2016) Zawarcie umowy kredytu budowlanego przez Soho Verbel sp. z o.o. 1 sp.k.

 • 12.12.2016 11:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (33/2016) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.12.2016 21:19

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 05.12.2016 21:11

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 25.11.2016 22:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (32/2016) Wniesienie nieruchomości do spółki celowej - SOHO Verbel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 sp.k.

 • 23.11.2016 18:13

  SOHO DEVELOPMENT SA (31/2016) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo Budynku Verbel na osiedlu mieszkaniowym SOHO Factory przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 28.10.2016 17:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (30/2016) Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2016 - 30.09.2017 r.

 • 17.10.2016 19:18

  Soho Factory ma pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego w Warszawie

 • 17.10.2016 19:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (29/2016) Pozwolenie na budowę budynku "Rebel II" na osiedlu Soho Factory w Warszawie przy ulicy Mińskiej

 • 13.10.2016 16:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (28/2016) Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Budynku A (Wars). Zwolnienie zabezpieczeń kredytu

 • 03.10.2016 17:22

  SOHO DEVELOPMENT SA (27/2016) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych w III kwartale 2016 r.

 • 16.08.2016 19:01

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 27.07.2016 17:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (26/2016) Przegląd opcji strategicznych dla Spółki

 • 01.07.2016 18:41

  SOHO DEVELOPMENT SA Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych w II kwartale 2016 r.

 • 09.06.2016 19:03

  SOHO DEVELOPMENT SA Wpis połączenia PZO Investment sp. z o.o. z Emitentem do rejestru przedsiębiorców KRS

 • 02.06.2016 19:32

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy kredytu budowlanego przez Soho Feniks sp. z o.o. sp.k.

 • 01.06.2016 19:43

  SOHO DEVELOPMENT SA Wniesienie nieruchomości do spółki celowej - SOHO Feniks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 • 30.05.2016 19:42

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 06.05.2016 16:55

  SOHO DEVELOPMENT SA Rejestracja zmian statutu Soho Development S.A. Tekst jednolity Statutu.

 • 29.04.2016 20:21

  SOHO DEVELOPMENT SA Aneks do porozumienia akcjonariuszy

 • 29.04.2016 20:16

  SOHO DEVELOPMENT SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 29.04.2016 19:58

  SOHO DEVELOPMENT SA Zmiana stanu posiadania akcji w Spółce

 • 28.04.2016 14:37

  SOHO DEVELOPMENT SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r.

 • 28.04.2016 14:24

  SOHO DEVELOPMENT SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r.

 • 27.04.2016 21:24

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo Budynku Feniks na osiedlu mieszkaniowym SOHO Factory przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 27.04.2016 10:24

  Vestor DM wyznacza cenę docelową dla akcji Soho Development na 3 zł

 • 12.04.2016 11:46

  SOHO DEVELOPMENT SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną PZO Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 31.03.2016 18:06

  SOHO DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2016 r. Projekty uchwał.

 • 31.03.2016 17:17

  SOHO DEVELOPMENT SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 r.

 • 31.03.2016 17:02

  SOHO DEVELOPMENT SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 r.

 • 25.03.2016 15:20

  SOHO DEVELOPMENT SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną PZO Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.03.2016 14:57

  SOHO DEVELOPMENT SA Plan Połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną PZO Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 09.03.2016 20:08

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku na osiedlu mieszkaniowym Dobra Forma przy ulicy Bochenka w Krakowie

 • 09.03.2016 19:38

  Soho Development wybuduje 219 lokali w Warszawie

 • 09.03.2016 19:15

  SOHO DEVELOPMENT SA Pozwolenie na budowę budynku "Feniks" na osiedlu Soho Factory w Warszawie przy ulicy Mińskiej

 • 04.03.2016 21:34

  SOHO DEVELOPMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 04.03.2016 21:23

  SOHO DEVELOPMENT SA Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

 • 03.03.2016 18:49

  SOHO DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2016 r. Projekty uchwał.

 • 02.03.2016 13:33

  SOHO DEVELOPMENT SA Poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę osiedla "Dobra Forma" w Krakowie. Wpis hipoteki.

 • 15.02.2016 17:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 26.01.2016 16:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 01.10.2015 - 30.09.2016 r.

 • 05.01.2016 09:29

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawiadomienie akcjonariuszy: Pana Macieja Zientara oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 21.12.2015 22:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 21.12.2015 22:33

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 04.12.2015 16:32

  SOHO DEVELOPMENT SA Przeniesienie pozwolenia na budowę I etapu osiedla "Dobra Forma" w Krakowie.

 • 01.12.2015 19:02

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę osiedla "Dobra Forma" w Krakowie.

 • 23.11.2015 11:16

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawiadomienie akcjonariuszy: Danuty i Witolda Knabe o przekroczeniu progu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 10.11.2015 17:49

  SOHO DEVELOPMENT SA Pozwolenie na budowę uzyskane przez spółkę zależną Cracovia Property sp. z o.o.

 • 30.10.2015 12:25

  SOHO DEVELOPMENT SA Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2015 - 30.09.2016 r.

 • 01.10.2015 11:47

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja i zakończenie pierwszego etapu programu skupu akcji własnych

 • 29.09.2015 17:55

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 25.09.2015 17:44

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 23.09.2015 18:23

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 22.09.2015 16:29

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo Budynku WARS na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie.

 • 21.09.2015 18:14

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 17.09.2015 17:50

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 15.09.2015 20:33

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 11.09.2015 18:06

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 09.09.2015 17:45

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 07.09.2015 18:08

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 03.09.2015 18:26

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 01.09.2015 19:57

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 28.08.2015 18:09

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 26.08.2015 21:18

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 24.08.2015 18:30

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 20.08.2015 18:26

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 18.08.2015 18:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2015 21:00

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.07.2015 15:58

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 28.07.2015 19:07

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 23.07.2015 19:05

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 22.07.2015 17:51

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 20.07.2015 20:20

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 15.07.2015 19:15

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 13.07.2015 21:35

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 09.07.2015 17:32

  SOHO DEVELOPMENT SA Szczegóły skupu akcji własnych w okresie od 01 do 08 lipca 2015 r.

 • 08.07.2015 18:23

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 06.07.2015 18:41

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 02.07.2015 21:57

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

 • 02.07.2015 18:37

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 30.06.2015 19:04

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 29.06.2015 18:41

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 26.06.2015 17:35

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 26.06.2015 15:21

  SOHO DEVELOPMENT SA Wniesienie akcji Listella S.A. do Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

 • 24.06.2015 18:01

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 22.06.2015 19:32

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 19.06.2015 07:45

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 17.06.2015 18:37

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 16.06.2015 14:31

  GPW: Komunikat - zmiana nazwy skróconej spółki SOHO DEVELOPMENT SA

 • 15.06.2015 18:03

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 12.06.2015 18:41

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 10.06.2015 18:19

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 09.06.2015 06:11

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 05.06.2015 20:13

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 03.06.2015 19:34

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 01.06.2015 21:54

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 15.05.2015 20:50

  SOHO DEVELOPMENT SA Warunki skupu akcji własnych Emitenta

 • 14.05.2015 18:28

  BLACK LION FUND SA Zmiana nazwy Emitenta. Rejestracja zmiany statutu Emitenta. Tekst jednolity Statutu.

 • 13.05.2015 18:31

  BLACK LION FUND SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

 • 08.05.2015 13:27

  BLACK LION FUND SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 29.04.2015 18:43

  BLACK LION FUND SA Wniesienie nieruchomości do spółki celowej - SOHO TETRIS

 • 16.04.2015 20:43

  BLACK LION FUND SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 31.03.2015 17:36

  BLACK LION FUND SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 r.

 • 31.03.2015 17:23

  BLACK LION FUND SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 r. Tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany.

 • 31.03.2015 15:03

  BLACK LION FUND SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 30.03.2015 15:58

  BLACK LION FUND SA Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu zgłoszony przez akcjonariusza na Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2015 r.

 • 16.03.2015 17:19

  Black Lion Fund przeprowadzi skup akcji o wartości do 30 mln zł

 • 16.03.2015 17:16

  BLACK LION FUND SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 marca 2015 r.

 • 16.03.2015 16:59

  BLACK LION FUND SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 marca 2015 r.

 • 09.03.2015 18:26

  BLACK LION FUND SA Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2015 r. Projekty uchwały.

 • 04.03.2015 19:17

  BLACK LION FUND SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2015 r. Projekty uchwał.

 • 16.02.2015 22:03

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.02.2015 13:43

  BLACK LION FUND SA Zakończenie inwestycji w Browar Gontyniec S.A.

 • 13.02.2015 16:00

  Black Lion Fund planuje skup akcji, na który wyda do 30 mln zł

 • 13.02.2015 15:42

  BLACK LION FUND SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 marca 2015 r. Projekty uchwał.

 • 13.02.2015 15:32

  BLACK LION FUND SA Pozwolenie na budowę Budynku A przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 09.02.2015 19:47

  BLACK LION FUND SA Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Budynku C (Kamion Cross). Zwolnienie zabezpieczeń kredytu.

 • 02.02.2015 15:14

  BLACK LION FUND SA Zawiadomienie akcjonariusza Władysława Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 29.01.2015 20:20

  BLACK LION FUND SA Zawiadomienia Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania

 • 23.01.2015 17:17

  BLACK LION FUND SA Oddanie do użytkowania Budynku C - Kamion Cross przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 22.01.2015 19:10

  BLACK LION FUND SA Wpis obniżenia kapitału zakładowego Emitenta do rejestru przedsiębiorców.

 • 31.12.2014 15:05

  BLACK LION FUND SA zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez SOHO TETRIS sp. z o.o. s.k..

 • 20.12.2014 15:22

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.12.2014 23:19

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 31.10.2014 15:44

  BLACK LION FUND SA terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2014 r. - 30.09.2015 r.

 • 24.10.2014 12:47

  BLACK LION FUND SA zawiadomienie o aneksie do porozumienia akcjonariuszy

 • 24.10.2014 12:39

  BLACK LION FUND SA - zawiadomienie prezesa zarządu o transkcjach podmiotów powiązanych

 • 24.10.2014 12:24

  BLACK LION FUND SA transakcja na akcjach emitenta pomiędzy spółkami kontrolowanymi przez prezesa zarządu

 • 17.10.2014 17:29

  BLACK LION FUND SA - zwolnienie działek spod hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B

 • 11.10.2014 15:35

  BLACK LION FUND SA Zmiana hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B Emitenta

 • 08.10.2014 14:14

  BLACK LION FUND SA - zmiana warunków emisji obligacji serii B

 • 02.10.2014 16:53

  BLACK LION FUND SA przedterminowy wykup obligacji serii C oraz uzgodnienie zmian warunków emisji obligacji serii B

 • 09.09.2014 18:53

  BLACK LION FUND SA wykaz akcjonariuszy

 • 09.09.2014 18:31

  BLACK LION FUND SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 05.09.2014 18:58

  BLACK LION FUND SA - powołanie członków rady nadzorczej

 • 05.09.2014 17:40

  BLACK LION FUND SA - uchwały podjęte na WZ w dniu 05 września 2014 r.

 • 14.08.2014 22:46

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 6/2013 QSr

 • 08.08.2014 13:23

  BLACK LION FUND SA - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 5 września 2014 r.

 • 28.07.2014 17:51

  BLACK LION FUND SA zawiadomienie o zmianie stron porozumienia akcjonariuszy

 • 28.07.2014 17:35

  BLACK LION FUND SA informacja o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 24.07.2014 19:24

  BLACK LION FUND SA - wniosek akcjonariusza o zwołanie walnego zgromadzenia

 • 11.07.2014 16:35

  BLACK LION FUND SA zawiadomienia Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania akcji

 • 27.06.2014 07:52

  BLACK LION FUND SA zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

 • 27.06.2014 07:51

  BLACK LION FUND SA zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji emitenta

 • 27.06.2014 07:50

  BLACK LION FUND SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 25.06.2014 07:40

  BLACK LION FUND SA zmiana strategii oraz działania w odniesieniu do istotnych aktywów

 • 09.06.2014 15:26

  BLACK LION FUND SA Zwolnienie nieruchomości Soho Factory sp. z o.o. spod hipoteki bankowej

 • 15.05.2014 21:25

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 5/2013 QSr

 • 15.05.2014 08:29

  BLACK LION FUND SA przedłużenie terminu na spełnienie się warunku umowy o dotację zawartej przez Recycling Park sp. z o.o.

 • 17.04.2014 08:03

  BLACK LION FUND SA wygaśnięcie poręczeń Black Lion za zobowiązania leasingowe Scanmed SA oraz Scan Development Sp. z o.o.

 • 17.04.2014 08:02

  BLACK LION FUND SA zbycie aktywów o znacznej wartości - sprzedaż akcji Scanmed Multimedis SA

 • 17.04.2014 07:59

  Black Lion Fund sprzedał akcje Scanmedu za 57 mln zł; kupujący to Life Healthcare

 • 15.04.2014 08:20

  BLACK LION FUND SA przejęcie przez Scanmed Multimedis S.A. poręczeń Black Lion Fund za zobowiązania leasingowe Scanmed S.A. Warunkowe przejęcie poręczeń za Scan Development Sp. z o.o.

 • 04.04.2014 19:48

  BLACK LION FUND SA - objęcie udziałów znacznej wartości

 • 27.02.2014 10:16

  BLACK LION FUND SA przedłużenie terminu na spełnienie się warunku umowy o dotację zawartej przez Recycling Park sp. z o.o.

 • 06.02.2014 09:08

  BLACK LION FUND SA zmiany w projekcie realizowanym z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A.

 • 23.12.2013 16:44

  BLACK LION FUND SA aneks do umowy o dotację zawartej przez Recycling Park sp. z o.o.

 • 20.12.2013 18:08

  BLACK LION FUND SA przedłużenie terminu na spełnienie się warunku umowy o dotację zawartej przez Recycling Park sp. z o.o.

 • 19.12.2013 05:59

  BLACK LION FUND SA oferta przejęcia poręczeń za zobowiązania leasingowe

 • 13.12.2013 06:06

  BLACK LION FUND SA orzeczenia sądu

 • 02.08.2013 17:53

  BLACK LION FUND SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 02.08.2013 16:25

  BLACK LION FUND SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.07.2013 16:21

  BLACK LION FUND SA potwierdzenie spełnienia przez Recycling Park sp. z o.o. warunków umowy o dotację

 • 10.06.2013 18:16

  BLACK LION FUND SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 07 czerwca 2013 r.

 • 10.06.2013 17:58

  BLACK LION FUND SA uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu 7 czerwca 2013 r. - korekta informacji

 • 10.06.2013 06:15

  BLACK LION FUND SA spełnienie się warunków znaczącej umowy

 • 10.06.2013 06:14

  BLACK LION FUND SA znaczące umowy spółki Recycling Park sp. z o.o.

 • 04.06.2013 17:39

  BLACK LION FUND SA wykaz akcjonariuszy

 • 04.06.2013 17:15

  BLACK LION FUND SA - informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach WZA do 7 czerwca 2013 r.

 • 04.06.2013 16:25

  BLACK LION FUND SA spełnienie się jednego z warunków znaczącej umowy Recycling Park sp. z o.o.

 • 14.05.2013 19:41

  BLACK LION FUND SA wykaz akcjonariuszy

 • 14.05.2013 19:19

  BLACK LION FUND SA informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach WZ - uchwały podjęte na WZ 14 maja 2013 r.

 • 07.05.2013 09:00

  BLACK LION FUND SA informacja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 07.05.2013 08:49

  BLACK LION FUND SA informacja o transakcji nabycia akcji emitenta przez członka rady nadzorczej