Sygnity SA

skrót: SGN

Ostatnie notowanie z: 25.05.2020 16:49

Aktualny kurs3,90   2,63 %0,10 zł
Otwarcie3,800,00%
Minimum3,70-2,63%
Maksimum3,953,95%
Wolumen (szt.) 31017
Kurs odniesienia3,80
Widełki dolne3,42
Widełki górne4,18
Obroty (tyś. zł)120
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
2403,90
23 3503,85
11 9853,83
22 9003,82
36 5003,80
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,941 000 1
3,952 837 1
3,983 500 2
3,9911 420 4
4,0032 197 6
Grupa zajmuje się: doradztwem informatycznym, produkcją i wdrażaniem oprogramowania, integracją rozwiązań, audytem i testowaniem oprogramowania, dostarczaniem infrastruktury informatycznej oraz outsourcingiem IT. Koncentruje na sześciu sektorach gospodarki: bankowo-finansowym, przemysłowym, telekomunikacyjnym, użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej i administracji publicznej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Value FIZ Subfundusz 15 915 33025,99%5 915 33026,21%
Cron sp. z o.o.ZWZ5 507 24524,20%5 507 24524,40%
NN OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE2 613 32811,00%2 613 32811,00%
Sygnity SA193 3130,85%193 3130,87%

Kategoria • 25.05.2020 17:43

  SYGNITY SA (10/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 roku

 • 21.05.2020 09:10

  SYGNITY SA (9/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 29.04.2020 14:57

  SYGNITY SA (8/2020) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowym 2019/2020

 • 28.04.2020 20:20

  SYGNITY SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 30.03.2020 21:16

  SYGNITY SA (6/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji Umowy Restrukturyzacyjnej

 • 25.03.2020 11:05

  SYGNITY SA (5/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A., zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku

 • 22.03.2020 22:54

  SYGNITY SA (4/2020) Aktualizacja informacji nt. spółki zależnej Geomar

 • 28.02.2020 18:51

  Sygnity chce w kolejnych kwartałach poprawiać wyniki i sytuację bilansową

 • 28.02.2020 17:53

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.02.2020 15:31

  SYGNITY SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 27.02.2020 14:27

  SYGNITY SA (2/2020) Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych

 • 12.02.2020 17:42

  SYGNITY SA (1/2020) Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim

 • 30.12.2019 16:49

  SYGNITY SA (54/2019) Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja S.A.

 • 23.12.2019 13:31

  SYGNITY SA (53/2019) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2019 roku

 • 20.12.2019 18:32

  SYGNITY SA (52/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku

 • 20.12.2019 18:19

  SYGNITY SA (51/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na nowe kadencje

 • 18.12.2019 23:40

  Grupa Sygnity miała 18,5 mln zł zysku netto w roku finansowym 2018/19

 • 18.12.2019 22:23

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 18.12.2019 22:14

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.12.2019 16:21

  SYGNITY SA (50/2019) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Z i AA

 • 13.12.2019 13:45

  SYGNITY SA (49/2019) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii Z i AA Spółki

 • 13.12.2019 12:37

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii Z i AA spółki SYGNITY SA

 • 04.12.2019 15:54

  SYGNITY SA (48/2019) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 21.11.2019 16:50

  SYGNITY SA (47/2019) Aktualizacja informacji nt. powołania Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

 • 08.11.2019 18:56

  SYGNITY SA (46/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 30.10.2019 14:04

  SYGNITY SA (45/2019) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 25.10.2019 18:18

  SYGNITY SA (44/2019) Informacja nt. zawiązania rezerwy w związku z toczącymi się sporami sądowymi oraz wstępne skonsolidowane dane finansowe za rok obrotowy 2018/2019

 • 23.10.2019 16:41

  SYGNITY SA (43/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

 • 23.10.2019 14:14

  SYGNITY SA (42/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 17.10.2019 12:51

  SYGNITY SA (41/2019) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Sygnity S.A.

 • 16.10.2019 17:12

  SYGNITY SA (40/2019) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki

 • 16.10.2019 16:40

  KNF zatwierdził prospekt emisyjny Sygnity

 • 14.10.2019 17:18

  Konsorcjum Sygnity i Indry podpisało ugodę z Enea Operator

 • 14.10.2019 16:58

  SYGNITY SA (39/2019) Informacja nt. ugody zawartej z kontrahentem

 • 03.10.2019 16:44

  SYGNITY SA (38/2019) Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą

 • 30.09.2019 22:00

  SYGNITY SA (37/2019) Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą

 • 30.09.2019 18:05

  SYGNITY SA (36/2019) Decyzja Zarządu Sygnity S.A. o obniżeniu kapitału zakładowego

 • 27.09.2019 10:51

  Bogdan Zborowski nowym prezesem Sygnity od 2 stycznia 2020 (opis)

 • 27.09.2019 10:27

  Bogdan Zborowski nowym prezesem Sygnity

 • 27.09.2019 09:40

  SYGNITY SA (35/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

 • 14.08.2019 09:21

  Sygnity ma po trzech kw. roku finansowego '18/'19 30,9 mln zł EBITDA; backlog wynosi 260 mln zł

 • 14.08.2019 07:48

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 25.03.2019 21:14

  SYGNITY SA (15/2019) Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych Sygnity S.A.

 • 25.03.2019 18:16

  SYGNITY SA (14/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 marca 2019 roku - korekta informacji nt. wyniku głosowania

 • 25.03.2019 16:18

  SYGNITY SA (14/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 marca 2019 roku

 • 22.03.2019 15:15

  SYGNITY SA (13/2019) Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 06.03.2019 17:11

  SYGNITY SA (12/2019) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku

 • 04.03.2019 17:32

  SYGNITY SA (11/2019) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku

 • 01.03.2019 18:14

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 26.02.2019 19:45

  SYGNITY SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 25.02.2019 16:12

  SYGNITY SA (9/2019) Zawarcie umowy ze spółkami z Grupy PGE

 • 13.02.2019 19:35

  SYGNITY SA (8/2019) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 08.02.2019 13:19

  SYGNITY SA (7/2019) Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Gdyni

 • 30.01.2019 17:58

  GPW: SYGNITY S.A. przystąpiła do Programu Wspierania Płynności

 • 18.01.2019 11:42

  Spółka zależna Sygnity zdecydowała o złożeniu wniosku o upadłość

 • 18.01.2019 11:26

  SYGNITY SA (6/2019) Informacja nt. wniosku o upadłość spółki zależnej od Emitenta

 • 15.01.2019 21:45

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.01.2019 21:31

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 14.01.2019 20:06

  SYGNITY SA (5/2019) Informacja nt. wyboru firmy audytorskiej

 • 08.01.2019 16:01

  SYGNITY SA (4/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 07.01.2019 17:01

  EBITDA Sygnity w roku 2017/18 wyniosła 0,7 mln zł - wstępne dane

 • 07.01.2019 16:38

  SYGNITY SA (3/2019) Informacja nt. wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za rok obrotowy 2017/2018

 • 03.01.2019 15:43

  SYGNITY SA (2/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 03.01.2019 13:15

  SYGNITY SA (1/2019) Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A. wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.12.2018 17:55

  SYGNITY SA (87/2018) Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim

 • 27.12.2018 09:42

  GPW: skorygowana tabela spółek do wykreślenia z portfeli indeksów

 • 10.12.2018 16:50

  SYGNITY SA (86/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 grudnia 2018 roku

 • 10.12.2018 16:47

  SYGNITY SA (85/2018) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii AA

 • 05.12.2018 17:46

  SYGNITY SA (84/2018) Informacja nt. zrealizowania przez Emitenta dyskontowego wykupu obligacji

 • 05.12.2018 17:40

  SYGNITY SA (83/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 05.12.2018 17:35

  SYGNITY SA (82/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 5 grudnia 2018 roku

 • 04.12.2018 19:03

  SYGNITY SA (81/2018) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 04.12.2018 15:37

  SYGNITY SA (80/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.12.2018 10:29

  Cron złoży wniosek o nie głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji akcji Sygnity

 • 04.12.2018 09:51

  SYGNITY SA (79/2018) Informacja nt. wniosku akcjonariusza dotyczącego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku

 • 03.12.2018 13:09

  SYGNITY SA (78/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 października 2018 roku i kontynuowanym po przerwie w dniach 9 i 27 listopada 2018 roku

 • 29.11.2018 14:52

  SYGNITY SA (77/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.11.2018 15:05

  SYGNITY SA (76/2018) Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 października 2018 roku

 • 26.11.2018 16:50

  Sygnity ma umowy objęcia przez akcjonariuszy łącznie 7,5 mln akcji po 2,30 zł

 • 26.11.2018 16:46

  SYGNITY SA (75/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 26.11.2018 16:34

  SYGNITY SA (74/2018) Zawarcie przez Emitenta umów dotyczących objęcia akcji serii AA

 • 26.11.2018 15:25

  SYGNITY SA (73/2018) Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A.

 • 21.11.2018 15:27

  Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii AA na 2,3 zł za akcję

 • 21.11.2018 15:18

  SYGNITY SA (72/2018) Informacja nt. ustalenia przez Radę Nadzorczą wysokości ceny emisyjnej akcji serii AA

 • 16.11.2018 15:54

  SYGNITY SA (71/2018) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku

 • 15.11.2018 12:29

  Cron chce uchwalenia nowych emisji akcji w Sygnity

 • 15.11.2018 11:01

  SYGNITY SA (70/2018) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku

 • 09.11.2018 14:21

  SYGNITY SA (69/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 09.11.2018 14:18

  SYGNITY SA (68/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 08.11.2018 18:40

  SYGNITY SA (67/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 30.10.2018 19:07

  Akcjonariusze Sygnity za zniesieniem limitu prawa do głosu; walne przerwane

 • 30.10.2018 18:11

  SYGNITY SA (66/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 30.10.2018 18:09

  SYGNITY SA (65/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 29.10.2018 15:34

  SYGNITY SA (64/2018) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 29.10.2018 13:08

  SYGNITY SA (63/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

 • 12.10.2018 15:02

  Cron zwiększył zaangażowanie w Sygnity do 23,16 proc..

 • 12.10.2018 14:11

  SYGNITY SA (62/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 11.10.2018 16:00

  SYGNITY SA (61/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 11.10.2018 13:35

  SYGNITY SA (60/2018) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 października 2018 roku

 • 11.10.2018 12:41

  SYGNITY SA (59/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.10.2018 16:45

  SYGNITY SA (58/2018) Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A. wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego

 • 09.10.2018 13:48

  Cron chce zniesienia limitu prawa do głosu w Sygnity

 • 01.10.2018 18:18

  SYGNITY SA (56/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 28.09.2018 18:35

  Sygnity obniżyło prognozy wyników w roku obrotowym 2017/18

 • 28.09.2018 18:18

  SYGNITY SA (55/2018) Informacja nt. skorygowania prognozy finansowej oraz prognozowanych skonsolidowanych danych finansowych za rok obrotowy 2017/2018

 • 27.09.2018 18:46

  SYGNITY SA (54/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 27.09.2018 18:23

  SYGNITY SA (53/2018) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 14.09.2018 15:14

  SYGNITY SA (52/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii Z

 • 05.09.2018 21:21

  SYGNITY SA (51/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 31.08.2018 16:18

  Sygnity pozyskało 10 mln zł z emisji akcji

 • 31.08.2018 15:59

  SYGNITY SA (50/2018) Zawarcie przez Emitenta umów dotyczących objęcia akcji serii Z

 • 30.08.2018 17:07

  SYGNITY SA (49/2018) Informacja nt. zawarcia przez Emitenta ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów

 • 29.08.2018 17:02

  Qeurcus TFI ma poniżej 5 proc. Sygnity

 • 29.08.2018 16:51

  SYGNITY SA (48/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 28.08.2018 19:56

  SYGNITY SA (47/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 24.08.2018 16:44

  SYGNITY SA (46/2018) Informacja nt. ustalenia przez Radę Nadzorczą wysokości ceny emisyjnej akcji serii Z

 • 14.08.2018 18:09

  Sygnity ma po trzech kw. '17/'18 r. 11,7 mln zł EBITDA, podtrzymuje prognozy

 • 14.08.2018 17:29

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.08.2018 19:00

  Sygnity podpisało z Pocztą Polską dwie umowy o łącznej wartości do ok. 34 mln zł

 • 13.08.2018 18:46

  SYGNITY SA (45/2018) Zawarcie umów z Pocztą Polską S.A.

 • 10.08.2018 18:13

  Sygnity ma porozumienie z BGK ws. rozwiązania umowy co obniży wynik IV kw. 2017/18 o ok. 4 mln zł

 • 10.08.2018 17:44

  SYGNITY SA (44/2018) Zawarcie przez Emitenta porozumienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w przedmiocie rozwiązania Umowy

 • 06.08.2018 16:45

  Sygnity renegocjuje dwie kolejne umowy, rozmowy są "na finiszu"

 • 03.08.2018 19:41

  Sygnity podpisze ugodę w sprawie systemu e-Podatki, kara umowna zmniejszona do 9,5 mln zł

 • 03.08.2018 19:22

  SYGNITY SA (43/2018) Uzgodnienie przez Emitenta warunków ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów

 • 19.07.2018 16:47

  SYGNITY SA (42/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018

 • 09.07.2018 16:43

  SYGNITY SA (41/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.07.2018 12:30

  SYGNITY SA (40/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 03.07.2018 21:46

  SYGNITY SA (39/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 03.07.2018 21:44

  SYGNITY SA (38/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 03.07.2018 10:14

  SYGNITY SA (37/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.07.2018 16:53

  SYGNITY SA (36/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.06.2018 17:17

  SYGNITY SA (35/2018) Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.

 • 26.06.2018 16:51

  Sygnity podpisało umowę z MRPiPS o wartości do 26,2 mln zł

 • 26.06.2018 16:34

  SYGNITY SA (34/2018) Zawarcie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • 25.06.2018 17:12

  Akcjonariusze Sygnity za emisjami akcji i programem emisji obligacji

 • 25.06.2018 16:37

  SYGNITY SA (33/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku

 • 22.06.2018 23:05

  SYGNITY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 22.06.2018 18:11

  SYGNITY SA (32/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2018 roku

 • 21.06.2018 14:53

  SYGNITY SA (31/2018) Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A

 • 08.06.2018 15:18

  SYGNITY SA (30/2018) Zmiana terminu przekazania raportów półrocznych za okres zakończony 31 marca 2018 roku

 • 30.05.2018 14:01

  SYGNITY SA (29/2018) Informacja nt. zakończenia współpracy z kontrahentem

 • 29.05.2018 21:07

  SYGNITY SA (28/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 16.05.2018 16:53

  SYGNITY SA (27/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 15.05.2018 17:14

  SYGNITY SA (26/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

 • 14.05.2018 16:26

  Sygnity ma ugodę z CSIOZ, na podstawie której otrzyma ok. 13,4 mln zł brutto

 • 14.05.2018 16:15

  SYGNITY SA (25/2018) Zawarcie przez Emitenta ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

 • 11.05.2018 23:12

  SYGNITY SA (24/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 11.05.2018 19:25

  Sygnity wzywa Skarb Państwa do ugody ws. kar za e-Podatki

 • 11.05.2018 19:07

  SYGNITY SA (23/2018) Złożenie przez Sygnity wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Skarbu Państwa - Ministra Finansów.

 • 10.05.2018 22:53

  SYGNITY SA (22/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.05.2018 17:17

  SYGNITY SA (21/2018) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Sygnity S.A.

 • 30.04.2018 11:53

  Skarb Państwa wzywa Sygnity do zapłaty 23,3 mln zł kary za e-Podatki

 • 30.04.2018 11:37

  SYGNITY SA (20/2018) Otrzymanie wezwania do zapłaty od Skarbu Państwa - Ministra Finansów

 • 27.04.2018 20:47

  Sygnity podpisało z wierzycielami umowę restrukturyzacyjną

 • 27.04.2018 20:02

  SYGNITY SA (19/2018) Podpisanie z wierzycielami umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity

 • 30.03.2018 10:57

  SYGNITY SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 marca 2018 roku

 • 27.03.2018 16:27

  SYGNITY SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 27 marca 2018 roku

 • 26.03.2018 19:38

  SYGNITY SA (16/2018) Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 08.03.2018 17:26

  SYGNITY SA (15/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 07.03.2018 15:09

  SYGNITY SA (14/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.03.2018 13:46

  SYGNITY SA (13/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.03.2018 11:40

  SYGNITY SA (12/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.03.2018 14:34

  SYGNITY SA (11/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.02.2018 18:31

  SYGNITY SA (10/2018) Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 26.02.2018 18:53

  SYGNITY SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 22.02.2018 19:16

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.02.2018 17:08

  SYGNITY SA (8/2018) Aktualizacja informacji nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2017/2018

 • 31.01.2018 00:26

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 31.01.2018 00:19

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.01.2018 13:22

  SYGNITY SA (7/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 stycznia 2018 roku i kontynuowanym po przerwie 16 stycznia 2018 roku

 • 18.01.2018 18:34

  Sygnity prognozuje 22,3 mln zł skonsolidowanej EBITDA w roku 2017/2018

 • 18.01.2018 18:14

  SYGNITY SA (6/2018) Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 oraz prognozy finansowej wyników Grupy Emitenta na rok obrotowy 2017/2018

 • 18.01.2018 17:58

  SYGNITY SA (5/2018) Informacja nt. wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za rok obrotowy 2016/2017 oraz kwot korekt danych finansowych lat ubiegłych

 • 16.01.2018 15:48

  SYGNITY SA (4/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 16 stycznia 2018 roku

 • 12.01.2018 15:01

  SYGNITY SA (3/2018) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za okres zakończony 30 września 2017 roku

 • 09.01.2018 19:51

  Zmiana wyceny długoterminowych kontraktów obniży wynik Sygnity o 62 mln zł

 • 09.01.2018 19:17

  SYGNITY SA (2/2018) Informacja nt. aktualizacji wyceny długoterminowych projektów informatycznych

 • 09.01.2018 17:34

  SYGNITY SA (1/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 21.12.2017 15:40

  SYGNITY SA (100/2017) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku

 • 19.12.2017 12:02

  Cron chce likwidacji limitu prawa do głosu w Sygnity

 • 19.12.2017 11:23

  SYGNITY SA (99/2017) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku

 • 15.12.2017 18:31

  Sygnity kolejny raz przedłuża umowę z wierzycielami

 • 15.12.2017 18:09

  SYGNITY SA (98/2017) Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 11.12.2017 18:28

  SYGNITY SA (97/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 11.12.2017 18:25

  SYGNITY SA (96/2017) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za okres zakończony 30 września 2017 roku

 • 24.11.2017 15:03

  SYGNITY SA (95/2017) Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A.

 • 14.11.2017 18:40

  SYGNITY SA (94/2017) Informacja nt. zawarcia zaktualizowanej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 07.11.2017 19:16

  Umowa Sygnity z wierzycielami ws. zasad spłaty zadłużenia finansowego nie weszła w życie

 • 07.11.2017 17:45

  SYGNITY SA (93/2017) Aktualizacja informacji nt. statusu umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 31.10.2017 21:56

  Sygnity przedłużyło umowę z wierzycielami do 15 grudnia

 • 31.10.2017 21:22

  SYGNITY SA (92/2017) Informacja nt. zmiany umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 30.10.2017 19:09

  SYGNITY SA (91/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.10.2017 17:43

  SYGNITY SA (90/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

 • 30.10.2017 15:26

  Większość obecnych odpisów Sygnity powinna być rozpoznana w poprzednich latach - zarząd

 • 30.10.2017 15:11

  SYGNITY SA (89/2017) Informacja nt. oszacowania kwoty rozpoznanych odpisów i rezerw, które powinny zostać ujęte w wynikach Spółki z lat ubiegłych

 • 24.10.2017 18:31

  Sygnity w wynikach za rok 2016/17 rozpozna odpisy i rezerwy w wysokości ok. 24 mln zł

 • 24.10.2017 17:29

  SYGNITY SA (88/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016/2017 rezerw i odpisów wpływających na wyniki finansowe

 • 05.10.2017 13:17

  Sygnity chce w ciągu kilku tygodni przedstawić założenia do planu restrukturyzacji

 • 04.10.2017 12:57

  Sygnity pozywa CSIOZ o zapłatę 48,6 mln zł z odsetkami

 • 04.10.2017 12:41

  SYGNITY SA (87/2017) Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

 • 03.10.2017 10:30

  SYGNITY SA (86/2017) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 września 2017 roku

 • 02.10.2017 16:08

  SYGNITY SA (85/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 02.10.2017 10:36

  NBP podtrzymuje chęć sprzedaży spółki Bazy i Systemy Bankowe

 • 28.09.2017 19:08

  SYGNITY SA (84/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.09.2017 18:38

  SYGNITY SA (83/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 27.09.2017 18:36

  SYGNITY SA (82/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 27 września 2017 roku

 • 27.09.2017 09:41

  SYGNITY SA (81/2017) Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 25.09.2017 15:25

  Zarząd Sygnity ocenia, że nie ma konieczności podwyższania kapitału

 • 25.09.2017 15:21

  SYGNITY SA (80/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 25.09.2017 14:49

  SYGNITY SA (79/2017) Opinia Zarządu dotycząca spraw wprowadzonych do planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku

 • 11.09.2017 18:57

  Mariusz Nowak będzie pełnił obowiązki prezesa Sygnity

 • 11.09.2017 18:45

  SYGNITY SA (78/2017) Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A.

 • 31.08.2017 19:19

  SYGNITY SA (77/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 28.08.2017 13:06

  Sygnity wystąpiło z roszczeniem za ok. 21 mln zł przeciwko podwykonawcy

 • 28.08.2017 12:52

  SYGNITY SA (76/2017) Wystąpienie z roszczeniem przeciwko podwykonawcy

 • 23.08.2017 16:14

  SYGNITY SA (75/2017) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 23.08.2017 13:16

  SYGNITY SA (74/2017) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 lipca 2017 roku

 • 22.08.2017 06:10

  Zarząd Sygnity chce by cena emisyjna akcji nie zawierała "istotnego" dyskonta - członek zarządu

 • 18.08.2017 21:13

  Sygnity podpisało z bankami i obligatariuszami umowę ws. spłat zadłużenia finansowego

 • 18.08.2017 20:27

  SYGNITY SA (73/2017) Zawarcie umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 17.08.2017 22:22

  SYGNITY SA (72/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 17 sierpnia 2017 roku

 • 17.08.2017 19:36

  Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 10 mln zł

 • 17.08.2017 19:13

  SYGNITY SA (71/2017) Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji

 • 17.08.2017 11:20

  Cron chce podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity

 • 17.08.2017 11:03

  SYGNITY SA (70/2017) Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 17.08.2017 10:52

  SYGNITY SA (69/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2017 r.

 • 10.08.2017 20:02

  Strata netto Sygnity w III kw. roku obrotowego 2016/17 wyniosła 2,9 mln zł

 • 10.08.2017 19:21

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.08.2017 16:29

  SYGNITY SA (68/2017) Informacja nt. statusu uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie finansowania działalności operacyjnej Spółki

 • 09.08.2017 13:50

  SYGNITY SA (67/2017) Kolejna przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 31.07.2017 17:30

  SYGNITY SA (66/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 31.07.2017 14:02

  SYGNITY SA (65/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 28.07.2017 17:17

  Sygnity podpisało z MRPiPS umowę o wartości do ok. 31 mln zł

 • 28.07.2017 17:06

  SYGNITY SA (64/2017) Zawarcie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • 28.07.2017 16:11

  SYGNITY SA (63/2017) Informacja nt. statusu uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie finansowania działalności operacyjnej Spółki

 • 27.07.2017 18:38

  SYGNITY SA (62/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2017 roku

 • 22.07.2017 09:03

  Sygnity uzgodniło wstępne ramy porozumienia o finansowaniu przez 3 miesiące

 • 21.07.2017 22:09

  SYGNITY SA (61/2017) Informacja nt. statusu uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie finansowania działalności operacyjnej Spółki

 • 21.07.2017 15:47

  Deutsche Bank i ING BSK wypowiedziały umowy kredytowe Sygnity

 • 21.07.2017 15:31

  SYGNITY SA (60/2017) Informacja nt. otrzymanych wypowiedzeń umów kredytowych

 • 18.07.2017 17:08

  SYGNITY SA (59/2017) Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A.

 • 12.07.2017 15:38

  SYGNITY SA (58/2017) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2017 roku

 • 11.07.2017 21:58

  SYGNITY SA (57/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 11.07.2017 18:39

  mBank zażądał jednak od Sygnity wykupu 750 sztuk obligacji

 • 11.07.2017 18:07

  SYGNITY SA (56/2017) Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A.

 • 10.07.2017 13:23

  Akcjonariusz Sygnity chce podwyższenia kapitału spółki o 10 - 20 mln zł (opis)

 • 10.07.2017 13:07

  Akcjonariusz Sygnity chce podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 10.07.2017 12:51

  SYGNITY SA (55/2017) Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2017 roku

 • 07.07.2017 19:31

  Obligatariusze reprezentujący 99 proc. obligacji Sygnity i banki dadzą spółce czas na porozumienie

 • 07.07.2017 19:00

  SYGNITY SA (54/2017) Informacja nt. uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji Spółki

 • 07.07.2017 14:48

  SYGNITY SA (53/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 07.07.2017 14:32

  SYGNITY SA (52/2017) Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A.

 • 06.07.2017 21:31

  SYGNITY SA (51/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.07.2017 12:25

  SYGNITY SA (50/2017) Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A.

 • 04.07.2017 16:16

  Esaliens TFI wezwało Sygnity do wcześniejszego wykupu obligacji

 • 04.07.2017 16:04

  SYGNITY SA (49/2017) Informacja nt. wezwania do natychmiastowej spłaty części obligacji Sygnity S.A.

 • 03.07.2017 18:38

  AXA TFI i Pioneer Pekao TFI wezwały Sygnity do wcześniejszego wykupu obligacji

 • 03.07.2017 18:18

  SYGNITY SA (48/2017) Informacja nt. wezwania do wcześniejszego wykupu części obligacji Sygnity S.A.

 • 30.06.2017 23:34

  SYGNITY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 30.06.2017 19:29

  Banki finansujące Sygnity wstrzymają się z egzekwowaniem naruszenia kowenantów

 • 30.06.2017 19:00

  SYGNITY SA (47/2017) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 30.06.2017 18:54

  SYGNITY SA (46/2017) Otrzymanie oświadczeń od banków finansujących działalność Sygnity S.A.

 • 22.06.2017 19:49

  SYGNITY SA (45/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 22.06.2017 17:59

  Jednorazowe zdarzenia obniżą wynik Sygnity w I półroczu o 95,9 mln zł

 • 22.06.2017 17:47

  SYGNITY SA (44/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe

 • 21.06.2017 21:41

  Sygnity może dokonać odpisów na 70 mln zł, przez co naruszy kowenanty

 • 21.06.2017 21:07

  SYGNITY SA (43/2017) Informacje nt. wyniku przeglądu stanu realizowanych przez Emitenta projektów informatycznych

 • 14.06.2017 12:32

  PGE unieważniła duży przetarg informatyczny na dostawę systemu obsługi i rozliczeń klientów

 • 08.06.2017 20:35

  Paweł Zdunek będzie do 8 września pełnił obowiązki prezesa Sygnity

 • 08.06.2017 20:18

  SYGNITY SA (42/2017) Zmiany w składzie Zarządu Sygnity S.A.

 • 26.05.2017 13:43

  Sygnity ma umowę z Pocztą Polską za 49,7 mln zł brutto

 • 26.05.2017 13:24

  SYGNITY SA (41/2017) Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.

 • 22.05.2017 17:28

  SYGNITY SA (40/2017) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku

 • 19.05.2017 20:08

  SYGNITY SA (39/2017) Powołanie osób zarządzających

 • 08.05.2017 14:01

  Oferta Sygnity za 9,8 mln zł najtańsza w przetargu ARiMR, Asseco drugie

 • 26.04.2017 12:14

  SYGNITY SA (38/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 26.04.2017 10:05

  SYGNITY SA (37/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.04.2017 13:34

  SYGNITY SA (36/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.04.2017 19:40

  SYGNITY SA (35/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 11.04.2017 19:56

  SYGNITY SA (34/2017) Odnowienie linii wielozadaniowej przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 11.04.2017 08:57

  Podwykonawca Sygnity chce od spółki ok. 2,4 mln zł kary i zapłaty ok. 33,8 mln zł zadłużenia

 • 11.04.2017 08:31

  SYGNITY SA (33/2017) Informacja o wypowiedzeniu umowy przez podwykonawcę

 • 31.03.2017 21:28

  SYGNITY SA (32/2017) Wskazanie Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

 • 31.03.2017 19:43

  Jan Maciejewicz złożył rezygnację w funkcji prezesa Sygnity

 • 31.03.2017 19:29

  SYGNITY SA (31/2017) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

 • 31.03.2017 19:09

  SYGNITY SA (30/2017) Powołanie osób nadzorujących Sygnity S.A.

 • 31.03.2017 18:50

  SYGNITY SA (29/2017) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2017 roku

 • 31.03.2017 18:45

  SYGNITY SA (28/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2017 roku

 • 31.03.2017 09:47

  SYGNITY SA (27/2017) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.