Sygnity SA

skrót: SGN

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:43

Aktualny kurs10   1,01 %0,10 zł
Otwarcie10,102,02%
Minimum9,70-2,02%
Maksimum10,102,02%
Wolumen (szt.) 5786
Kurs odniesienia9,90
Widełki dolne9,10
Widełki górne11,10
Obroty (tyś. zł)56
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1859,78
25409,76
21 0279,72
11 0009,68
23749,62
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
10,001 792 2
10,05150 1
10,101 259 3
10,201 230 3
10,301 821 2
Grupa zajmuje się: doradztwem informatycznym, produkcją i wdrażaniem oprogramowania, integracją rozwiązań, audytem i testowaniem oprogramowania, dostarczaniem infrastruktury informatycznej oraz outsourcingiem IT. Koncentruje na sześciu sektorach gospodarki: bankowo-finansowym, przemysłowym, telekomunikacyjnym, użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej i administracji publicznej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Value FIZ Subfundusz 15 915 33025,99%5 915 33026,21%
Cron sp. z o.o.ZWZ5 507 24524,20%5 507 24524,40%
NN OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE2 613 32811,00%2 613 32811,00%
Sygnity SA193 3130,85%193 3130,87%

Kategoria • 17.12.2020 22:24

  Sygnity zwiększyło zysk netto w roku finansowym 2020 do 29,2 mln zł

 • 17.12.2020 21:33

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny za 2020 R

 • 17.12.2020 21:31

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

 • 10.12.2020 19:38

  SYGNITY SA (24/2020) Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 04.12.2020 14:19

  SYGNITY SA (23/2020) Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.

 • 05.11.2020 21:50

  Spółka z grupy Sygnity ma umowę z MF o wartości 90 mln zł brutto

 • 05.11.2020 20:24

  SYGNITY SA (22/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów

 • 16.10.2020 17:25

  SYGNITY SA (21/2020) Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A.

 • 12.10.2020 16:16

  SYGNITY SA (20/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

 • 17.09.2020 13:42

  Backlog Sygnity wynosi 212,4 mln zł, spółka chce utrzymywać obecne marże (popr.)

 • 17.09.2020 12:46

  Backlog Sygnity wynosi 212,4 mln zł, spółka chce utrzymywać obecne marże

 • 10.09.2020 15:23

  SYGNITY SA (19/2020) Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.

 • 04.09.2020 17:29

  SYGNITY SA (18/2020) Zawarcie umowy z Aplikacjami Krytycznymi sp. z o.o.

 • 04.09.2020 11:15

  SYGNITY SA (17/2020) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku

 • 01.09.2020 10:43

  BM mBanku rekomenduje "kupuj" Sygnity

 • 28.08.2020 17:30

  SYGNITY SA (16/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku

 • 13.08.2020 07:54

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 31.07.2020 16:30

  SYGNITY SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 12.06.2020 18:51

  SYGNITY SA (14/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 12.06.2020 17:39

  SYGNITY SA (13/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę fizyczną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 10.06.2020 18:17

  SYGNITY SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 08.06.2020 16:50

  SYGNITY SA (12/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • 27.05.2020 16:07

  SYGNITY SA (11/2020) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2020 roku

 • 25.05.2020 17:43

  SYGNITY SA (10/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 roku

 • 21.05.2020 09:10

  SYGNITY SA (9/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 29.04.2020 14:57

  SYGNITY SA (8/2020) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowym 2019/2020

 • 28.04.2020 20:20

  SYGNITY SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 30.03.2020 21:16

  SYGNITY SA (6/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji Umowy Restrukturyzacyjnej

 • 25.03.2020 11:05

  SYGNITY SA (5/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A., zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku

 • 22.03.2020 22:54

  SYGNITY SA (4/2020) Aktualizacja informacji nt. spółki zależnej Geomar

 • 28.02.2020 18:51

  Sygnity chce w kolejnych kwartałach poprawiać wyniki i sytuację bilansową

 • 28.02.2020 17:53

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.02.2020 15:31

  SYGNITY SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 27.02.2020 14:27

  SYGNITY SA (2/2020) Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych

 • 12.02.2020 17:42

  SYGNITY SA (1/2020) Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim

 • 30.12.2019 16:49

  SYGNITY SA (54/2019) Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja S.A.

 • 23.12.2019 13:31

  SYGNITY SA (53/2019) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2019 roku

 • 20.12.2019 18:32

  SYGNITY SA (52/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku

 • 20.12.2019 18:19

  SYGNITY SA (51/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na nowe kadencje

 • 18.12.2019 23:40

  Grupa Sygnity miała 18,5 mln zł zysku netto w roku finansowym 2018/19

 • 18.12.2019 22:23

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 18.12.2019 22:14

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.12.2019 16:21

  SYGNITY SA (50/2019) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Z i AA

 • 13.12.2019 13:45

  SYGNITY SA (49/2019) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii Z i AA Spółki

 • 13.12.2019 12:37

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii Z i AA spółki SYGNITY SA

 • 04.12.2019 15:54

  SYGNITY SA (48/2019) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 21.11.2019 16:50

  SYGNITY SA (47/2019) Aktualizacja informacji nt. powołania Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

 • 08.11.2019 18:56

  SYGNITY SA (46/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 30.10.2019 14:04

  SYGNITY SA (45/2019) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 25.10.2019 18:18

  SYGNITY SA (44/2019) Informacja nt. zawiązania rezerwy w związku z toczącymi się sporami sądowymi oraz wstępne skonsolidowane dane finansowe za rok obrotowy 2018/2019

 • 23.10.2019 16:41

  SYGNITY SA (43/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

 • 23.10.2019 14:14

  SYGNITY SA (42/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 17.10.2019 12:51

  SYGNITY SA (41/2019) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Sygnity S.A.

 • 16.10.2019 17:12

  SYGNITY SA (40/2019) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki

 • 16.10.2019 16:40

  KNF zatwierdził prospekt emisyjny Sygnity

 • 14.10.2019 17:18

  Konsorcjum Sygnity i Indry podpisało ugodę z Enea Operator

 • 14.10.2019 16:58

  SYGNITY SA (39/2019) Informacja nt. ugody zawartej z kontrahentem

 • 03.10.2019 16:44

  SYGNITY SA (38/2019) Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą

 • 30.09.2019 22:00

  SYGNITY SA (37/2019) Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą

 • 30.09.2019 18:05

  SYGNITY SA (36/2019) Decyzja Zarządu Sygnity S.A. o obniżeniu kapitału zakładowego

 • 27.09.2019 10:51

  Bogdan Zborowski nowym prezesem Sygnity od 2 stycznia 2020 (opis)

 • 27.09.2019 10:27

  Bogdan Zborowski nowym prezesem Sygnity

 • 27.09.2019 09:40

  SYGNITY SA (35/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

 • 14.08.2019 09:21

  Sygnity ma po trzech kw. roku finansowego '18/'19 30,9 mln zł EBITDA; backlog wynosi 260 mln zł

 • 14.08.2019 07:48

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 25.03.2019 21:14

  SYGNITY SA (15/2019) Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych Sygnity S.A.

 • 25.03.2019 18:16

  SYGNITY SA (14/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 marca 2019 roku - korekta informacji nt. wyniku głosowania

 • 25.03.2019 16:18

  SYGNITY SA (14/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 marca 2019 roku

 • 22.03.2019 15:15

  SYGNITY SA (13/2019) Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 06.03.2019 17:11

  SYGNITY SA (12/2019) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku

 • 04.03.2019 17:32

  SYGNITY SA (11/2019) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku

 • 01.03.2019 18:14

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 26.02.2019 19:45

  SYGNITY SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 25.02.2019 16:12

  SYGNITY SA (9/2019) Zawarcie umowy ze spółkami z Grupy PGE

 • 13.02.2019 19:35

  SYGNITY SA (8/2019) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 08.02.2019 13:19

  SYGNITY SA (7/2019) Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Gdyni

 • 30.01.2019 17:58

  GPW: SYGNITY S.A. przystąpiła do Programu Wspierania Płynności

 • 18.01.2019 11:42

  Spółka zależna Sygnity zdecydowała o złożeniu wniosku o upadłość

 • 18.01.2019 11:26

  SYGNITY SA (6/2019) Informacja nt. wniosku o upadłość spółki zależnej od Emitenta

 • 15.01.2019 21:45

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.01.2019 21:31

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 14.01.2019 20:06

  SYGNITY SA (5/2019) Informacja nt. wyboru firmy audytorskiej

 • 08.01.2019 16:01

  SYGNITY SA (4/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 07.01.2019 17:01

  EBITDA Sygnity w roku 2017/18 wyniosła 0,7 mln zł - wstępne dane

 • 07.01.2019 16:38

  SYGNITY SA (3/2019) Informacja nt. wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za rok obrotowy 2017/2018

 • 03.01.2019 15:43

  SYGNITY SA (2/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 03.01.2019 13:15

  SYGNITY SA (1/2019) Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A. wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.12.2018 17:55

  SYGNITY SA (87/2018) Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim

 • 27.12.2018 09:42

  GPW: skorygowana tabela spółek do wykreślenia z portfeli indeksów

 • 10.12.2018 16:50

  SYGNITY SA (86/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 grudnia 2018 roku

 • 10.12.2018 16:47

  SYGNITY SA (85/2018) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii AA

 • 05.12.2018 17:46

  SYGNITY SA (84/2018) Informacja nt. zrealizowania przez Emitenta dyskontowego wykupu obligacji

 • 05.12.2018 17:40

  SYGNITY SA (83/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 05.12.2018 17:35

  SYGNITY SA (82/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 5 grudnia 2018 roku

 • 04.12.2018 19:03

  SYGNITY SA (81/2018) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 04.12.2018 15:37

  SYGNITY SA (80/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.12.2018 10:29

  Cron złoży wniosek o nie głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji akcji Sygnity

 • 04.12.2018 09:51

  SYGNITY SA (79/2018) Informacja nt. wniosku akcjonariusza dotyczącego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku

 • 03.12.2018 13:09

  SYGNITY SA (78/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 października 2018 roku i kontynuowanym po przerwie w dniach 9 i 27 listopada 2018 roku

 • 29.11.2018 14:52

  SYGNITY SA (77/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.11.2018 15:05

  SYGNITY SA (76/2018) Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 października 2018 roku

 • 26.11.2018 16:50

  Sygnity ma umowy objęcia przez akcjonariuszy łącznie 7,5 mln akcji po 2,30 zł

 • 26.11.2018 16:46

  SYGNITY SA (75/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 26.11.2018 16:34

  SYGNITY SA (74/2018) Zawarcie przez Emitenta umów dotyczących objęcia akcji serii AA

 • 26.11.2018 15:25

  SYGNITY SA (73/2018) Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A.

 • 21.11.2018 15:27

  Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii AA na 2,3 zł za akcję

 • 21.11.2018 15:18

  SYGNITY SA (72/2018) Informacja nt. ustalenia przez Radę Nadzorczą wysokości ceny emisyjnej akcji serii AA

 • 16.11.2018 15:54

  SYGNITY SA (71/2018) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku

 • 15.11.2018 12:29

  Cron chce uchwalenia nowych emisji akcji w Sygnity

 • 15.11.2018 11:01

  SYGNITY SA (70/2018) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku

 • 09.11.2018 14:21

  SYGNITY SA (69/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 09.11.2018 14:18

  SYGNITY SA (68/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 08.11.2018 18:40

  SYGNITY SA (67/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 30.10.2018 19:07

  Akcjonariusze Sygnity za zniesieniem limitu prawa do głosu; walne przerwane

 • 30.10.2018 18:11

  SYGNITY SA (66/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 30.10.2018 18:09

  SYGNITY SA (65/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 29.10.2018 15:34

  SYGNITY SA (64/2018) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 29.10.2018 13:08

  SYGNITY SA (63/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

 • 12.10.2018 15:02

  Cron zwiększył zaangażowanie w Sygnity do 23,16 proc..

 • 12.10.2018 14:11

  SYGNITY SA (62/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 11.10.2018 16:00

  SYGNITY SA (61/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 11.10.2018 13:35

  SYGNITY SA (60/2018) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 października 2018 roku

 • 11.10.2018 12:41

  SYGNITY SA (59/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.10.2018 16:45

  SYGNITY SA (58/2018) Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A. wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego

 • 09.10.2018 13:48

  Cron chce zniesienia limitu prawa do głosu w Sygnity

 • 01.10.2018 18:18

  SYGNITY SA (56/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 28.09.2018 18:35

  Sygnity obniżyło prognozy wyników w roku obrotowym 2017/18

 • 28.09.2018 18:18

  SYGNITY SA (55/2018) Informacja nt. skorygowania prognozy finansowej oraz prognozowanych skonsolidowanych danych finansowych za rok obrotowy 2017/2018

 • 27.09.2018 18:46

  SYGNITY SA (54/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 27.09.2018 18:23

  SYGNITY SA (53/2018) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 14.09.2018 15:14

  SYGNITY SA (52/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii Z

 • 05.09.2018 21:21

  SYGNITY SA (51/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 31.08.2018 16:18

  Sygnity pozyskało 10 mln zł z emisji akcji

 • 31.08.2018 15:59

  SYGNITY SA (50/2018) Zawarcie przez Emitenta umów dotyczących objęcia akcji serii Z

 • 30.08.2018 17:07

  SYGNITY SA (49/2018) Informacja nt. zawarcia przez Emitenta ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów

 • 29.08.2018 17:02

  Qeurcus TFI ma poniżej 5 proc. Sygnity

 • 29.08.2018 16:51

  SYGNITY SA (48/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 28.08.2018 19:56

  SYGNITY SA (47/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 24.08.2018 16:44

  SYGNITY SA (46/2018) Informacja nt. ustalenia przez Radę Nadzorczą wysokości ceny emisyjnej akcji serii Z

 • 14.08.2018 18:09

  Sygnity ma po trzech kw. '17/'18 r. 11,7 mln zł EBITDA, podtrzymuje prognozy

 • 14.08.2018 17:29

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.08.2018 19:00

  Sygnity podpisało z Pocztą Polską dwie umowy o łącznej wartości do ok. 34 mln zł

 • 13.08.2018 18:46

  SYGNITY SA (45/2018) Zawarcie umów z Pocztą Polską S.A.

 • 10.08.2018 18:13

  Sygnity ma porozumienie z BGK ws. rozwiązania umowy co obniży wynik IV kw. 2017/18 o ok. 4 mln zł

 • 10.08.2018 17:44

  SYGNITY SA (44/2018) Zawarcie przez Emitenta porozumienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w przedmiocie rozwiązania Umowy

 • 06.08.2018 16:45

  Sygnity renegocjuje dwie kolejne umowy, rozmowy są "na finiszu"

 • 03.08.2018 19:41

  Sygnity podpisze ugodę w sprawie systemu e-Podatki, kara umowna zmniejszona do 9,5 mln zł

 • 03.08.2018 19:22

  SYGNITY SA (43/2018) Uzgodnienie przez Emitenta warunków ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Ministrem Finansów

 • 19.07.2018 16:47

  SYGNITY SA (42/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018

 • 09.07.2018 16:43

  SYGNITY SA (41/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.07.2018 12:30

  SYGNITY SA (40/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 03.07.2018 21:46

  SYGNITY SA (39/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 03.07.2018 21:44

  SYGNITY SA (38/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 03.07.2018 10:14

  SYGNITY SA (37/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.07.2018 16:53

  SYGNITY SA (36/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.06.2018 17:17

  SYGNITY SA (35/2018) Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.

 • 26.06.2018 16:51

  Sygnity podpisało umowę z MRPiPS o wartości do 26,2 mln zł

 • 26.06.2018 16:34

  SYGNITY SA (34/2018) Zawarcie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • 25.06.2018 17:12

  Akcjonariusze Sygnity za emisjami akcji i programem emisji obligacji

 • 25.06.2018 16:37

  SYGNITY SA (33/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku

 • 22.06.2018 23:05

  SYGNITY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 22.06.2018 18:11

  SYGNITY SA (32/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2018 roku

 • 21.06.2018 14:53

  SYGNITY SA (31/2018) Informacja nt. dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A

 • 08.06.2018 15:18

  SYGNITY SA (30/2018) Zmiana terminu przekazania raportów półrocznych za okres zakończony 31 marca 2018 roku

 • 30.05.2018 14:01

  SYGNITY SA (29/2018) Informacja nt. zakończenia współpracy z kontrahentem

 • 29.05.2018 21:07

  SYGNITY SA (28/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 16.05.2018 16:53

  SYGNITY SA (27/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 15.05.2018 17:14

  SYGNITY SA (26/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

 • 14.05.2018 16:26

  Sygnity ma ugodę z CSIOZ, na podstawie której otrzyma ok. 13,4 mln zł brutto

 • 14.05.2018 16:15

  SYGNITY SA (25/2018) Zawarcie przez Emitenta ugody sądowej ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

 • 11.05.2018 23:12

  SYGNITY SA (24/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 11.05.2018 19:25

  Sygnity wzywa Skarb Państwa do ugody ws. kar za e-Podatki

 • 11.05.2018 19:07

  SYGNITY SA (23/2018) Złożenie przez Sygnity wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Skarbu Państwa - Ministra Finansów.

 • 10.05.2018 22:53

  SYGNITY SA (22/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.05.2018 17:17

  SYGNITY SA (21/2018) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Sygnity S.A.

 • 30.04.2018 11:53

  Skarb Państwa wzywa Sygnity do zapłaty 23,3 mln zł kary za e-Podatki

 • 30.04.2018 11:37

  SYGNITY SA (20/2018) Otrzymanie wezwania do zapłaty od Skarbu Państwa - Ministra Finansów

 • 27.04.2018 20:47

  Sygnity podpisało z wierzycielami umowę restrukturyzacyjną

 • 27.04.2018 20:02

  SYGNITY SA (19/2018) Podpisanie z wierzycielami umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity

 • 30.03.2018 10:57

  SYGNITY SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 marca 2018 roku

 • 27.03.2018 16:27

  SYGNITY SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 27 marca 2018 roku

 • 26.03.2018 19:38

  SYGNITY SA (16/2018) Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 08.03.2018 17:26

  SYGNITY SA (15/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 07.03.2018 15:09

  SYGNITY SA (14/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.03.2018 13:46

  SYGNITY SA (13/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.03.2018 11:40

  SYGNITY SA (12/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.03.2018 14:34

  SYGNITY SA (11/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.02.2018 18:31

  SYGNITY SA (10/2018) Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 26.02.2018 18:53

  SYGNITY SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 22.02.2018 19:16

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.02.2018 17:08

  SYGNITY SA (8/2018) Aktualizacja informacji nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2017/2018

 • 31.01.2018 00:26

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 31.01.2018 00:19

  SYGNITY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.01.2018 13:22

  SYGNITY SA (7/2018) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 stycznia 2018 roku i kontynuowanym po przerwie 16 stycznia 2018 roku

 • 18.01.2018 18:34

  Sygnity prognozuje 22,3 mln zł skonsolidowanej EBITDA w roku 2017/2018

 • 18.01.2018 18:14

  SYGNITY SA (6/2018) Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 oraz prognozy finansowej wyników Grupy Emitenta na rok obrotowy 2017/2018

 • 18.01.2018 17:58

  SYGNITY SA (5/2018) Informacja nt. wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za rok obrotowy 2016/2017 oraz kwot korekt danych finansowych lat ubiegłych

 • 16.01.2018 15:48

  SYGNITY SA (4/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 16 stycznia 2018 roku

 • 12.01.2018 15:01

  SYGNITY SA (3/2018) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za okres zakończony 30 września 2017 roku

 • 09.01.2018 19:51

  Zmiana wyceny długoterminowych kontraktów obniży wynik Sygnity o 62 mln zł

 • 09.01.2018 19:17

  SYGNITY SA (2/2018) Informacja nt. aktualizacji wyceny długoterminowych projektów informatycznych

 • 09.01.2018 17:34

  SYGNITY SA (1/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 21.12.2017 15:40

  SYGNITY SA (100/2017) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku

 • 19.12.2017 12:02

  Cron chce likwidacji limitu prawa do głosu w Sygnity

 • 19.12.2017 11:23

  SYGNITY SA (99/2017) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku

 • 15.12.2017 18:31

  Sygnity kolejny raz przedłuża umowę z wierzycielami

 • 15.12.2017 18:09

  SYGNITY SA (98/2017) Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 11.12.2017 18:28

  SYGNITY SA (97/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 11.12.2017 18:25

  SYGNITY SA (96/2017) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za okres zakończony 30 września 2017 roku

 • 24.11.2017 15:03

  SYGNITY SA (95/2017) Rejestracja zmian w statucie Sygnity S.A.

 • 14.11.2017 18:40

  SYGNITY SA (94/2017) Informacja nt. zawarcia zaktualizowanej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 07.11.2017 19:16

  Umowa Sygnity z wierzycielami ws. zasad spłaty zadłużenia finansowego nie weszła w życie

 • 07.11.2017 17:45

  SYGNITY SA (93/2017) Aktualizacja informacji nt. statusu umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 31.10.2017 21:56

  Sygnity przedłużyło umowę z wierzycielami do 15 grudnia

 • 31.10.2017 21:22

  SYGNITY SA (92/2017) Informacja nt. zmiany umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 30.10.2017 19:09

  SYGNITY SA (91/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.10.2017 17:43

  SYGNITY SA (90/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

 • 30.10.2017 15:26

  Większość obecnych odpisów Sygnity powinna być rozpoznana w poprzednich latach - zarząd

 • 30.10.2017 15:11

  SYGNITY SA (89/2017) Informacja nt. oszacowania kwoty rozpoznanych odpisów i rezerw, które powinny zostać ujęte w wynikach Spółki z lat ubiegłych

 • 24.10.2017 18:31

  Sygnity w wynikach za rok 2016/17 rozpozna odpisy i rezerwy w wysokości ok. 24 mln zł

 • 24.10.2017 17:29

  SYGNITY SA (88/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016/2017 rezerw i odpisów wpływających na wyniki finansowe

 • 05.10.2017 13:17

  Sygnity chce w ciągu kilku tygodni przedstawić założenia do planu restrukturyzacji

 • 04.10.2017 12:57

  Sygnity pozywa CSIOZ o zapłatę 48,6 mln zł z odsetkami

 • 04.10.2017 12:41

  SYGNITY SA (87/2017) Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

 • 03.10.2017 10:30

  SYGNITY SA (86/2017) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 września 2017 roku

 • 02.10.2017 16:08

  SYGNITY SA (85/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 02.10.2017 10:36

  NBP podtrzymuje chęć sprzedaży spółki Bazy i Systemy Bankowe

 • 28.09.2017 19:08

  SYGNITY SA (84/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.09.2017 18:38

  SYGNITY SA (83/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 27.09.2017 18:36

  SYGNITY SA (82/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 27 września 2017 roku

 • 27.09.2017 09:41

  SYGNITY SA (81/2017) Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 25.09.2017 15:25

  Zarząd Sygnity ocenia, że nie ma konieczności podwyższania kapitału

 • 25.09.2017 15:21

  SYGNITY SA (80/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 25.09.2017 14:49

  SYGNITY SA (79/2017) Opinia Zarządu dotycząca spraw wprowadzonych do planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku

 • 11.09.2017 18:57

  Mariusz Nowak będzie pełnił obowiązki prezesa Sygnity

 • 11.09.2017 18:45

  SYGNITY SA (78/2017) Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A.

 • 31.08.2017 19:19

  SYGNITY SA (77/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 28.08.2017 13:06

  Sygnity wystąpiło z roszczeniem za ok. 21 mln zł przeciwko podwykonawcy

 • 28.08.2017 12:52

  SYGNITY SA (76/2017) Wystąpienie z roszczeniem przeciwko podwykonawcy

 • 23.08.2017 16:14

  SYGNITY SA (75/2017) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 23.08.2017 13:16

  SYGNITY SA (74/2017) Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 lipca 2017 roku

 • 22.08.2017 06:10

  Zarząd Sygnity chce by cena emisyjna akcji nie zawierała "istotnego" dyskonta - członek zarządu

 • 18.08.2017 21:13

  Sygnity podpisało z bankami i obligatariuszami umowę ws. spłat zadłużenia finansowego

 • 18.08.2017 20:27

  SYGNITY SA (73/2017) Zawarcie umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego

 • 17.08.2017 22:22

  SYGNITY SA (72/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 17 sierpnia 2017 roku

 • 17.08.2017 19:36

  Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 10 mln zł

 • 17.08.2017 19:13

  SYGNITY SA (71/2017) Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji

 • 17.08.2017 11:20

  Cron chce podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity

 • 17.08.2017 11:03

  SYGNITY SA (70/2017) Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 17.08.2017 10:52

  SYGNITY SA (69/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2017 r.

 • 10.08.2017 20:02

  Strata netto Sygnity w III kw. roku obrotowego 2016/17 wyniosła 2,9 mln zł

 • 10.08.2017 19:21

  SYGNITY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.08.2017 16:29

  SYGNITY SA (68/2017) Informacja nt. statusu uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie finansowania działalności operacyjnej Spółki

 • 09.08.2017 13:50

  SYGNITY SA (67/2017) Kolejna przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 31.07.2017 17:30

  SYGNITY SA (66/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

 • 31.07.2017 14:02

  SYGNITY SA (65/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 28.07.2017 17:17

  Sygnity podpisało z MRPiPS umowę o wartości do ok. 31 mln zł

 • 28.07.2017 17:06

  SYGNITY SA (64/2017) Zawarcie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • 28.07.2017 16:11

  SYGNITY SA (63/2017) Informacja nt. statusu uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie finansowania działalności operacyjnej Spółki

 • 27.07.2017 18:38

  SYGNITY SA (62/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2017 roku

 • 22.07.2017 09:03

  Sygnity uzgodniło wstępne ramy porozumienia o finansowaniu przez 3 miesiące

 • 21.07.2017 22:09

  SYGNITY SA (61/2017) Informacja nt. statusu uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie finansowania działalności operacyjnej Spółki

 • 21.07.2017 15:47

  Deutsche Bank i ING BSK wypowiedziały umowy kredytowe Sygnity

 • 21.07.2017 15:31

  SYGNITY SA (60/2017) Informacja nt. otrzymanych wypowiedzeń umów kredytowych

 • 18.07.2017 17:08

  SYGNITY SA (59/2017) Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A.

 • 12.07.2017 15:38

  SYGNITY SA (58/2017) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2017 roku

 • 11.07.2017 21:58

  SYGNITY SA (57/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 11.07.2017 18:39

  mBank zażądał jednak od Sygnity wykupu 750 sztuk obligacji

 • 11.07.2017 18:07

  SYGNITY SA (56/2017) Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A.

 • 10.07.2017 13:23

  Akcjonariusz Sygnity chce podwyższenia kapitału spółki o 10 - 20 mln zł (opis)

 • 10.07.2017 13:07

  Akcjonariusz Sygnity chce podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 10.07.2017 12:51

  SYGNITY SA (55/2017) Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2017 roku

 • 07.07.2017 19:31

  Obligatariusze reprezentujący 99 proc. obligacji Sygnity i banki dadzą spółce czas na porozumienie

 • 07.07.2017 19:00

  SYGNITY SA (54/2017) Informacja nt. uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji Spółki

 • 07.07.2017 14:48

  SYGNITY SA (53/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.

 • 07.07.2017 14:32

  SYGNITY SA (52/2017) Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A.

 • 06.07.2017 21:31

  SYGNITY SA (51/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.07.2017 12:25

  SYGNITY SA (50/2017) Informacja nt. zawiadomienia o wymagalności części obligacji Sygnity S.A.

 • 04.07.2017 16:16

  Esaliens TFI wezwało Sygnity do wcześniejszego wykupu obligacji

 • 04.07.2017 16:04

  SYGNITY SA (49/2017) Informacja nt. wezwania do natychmiastowej spłaty części obligacji Sygnity S.A.

 • 03.07.2017 18:38

  AXA TFI i Pioneer Pekao TFI wezwały Sygnity do wcześniejszego wykupu obligacji

 • 03.07.2017 18:18

  SYGNITY SA (48/2017) Informacja nt. wezwania do wcześniejszego wykupu części obligacji Sygnity S.A.

 • 30.06.2017 23:34

  SYGNITY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 30.06.2017 19:29

  Banki finansujące Sygnity wstrzymają się z egzekwowaniem naruszenia kowenantów

 • 30.06.2017 19:00

  SYGNITY SA (47/2017) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 30.06.2017 18:54

  SYGNITY SA (46/2017) Otrzymanie oświadczeń od banków finansujących działalność Sygnity S.A.

 • 22.06.2017 19:49

  SYGNITY SA (45/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

 • 22.06.2017 17:59

  Jednorazowe zdarzenia obniżą wynik Sygnity w I półroczu o 95,9 mln zł

 • 22.06.2017 17:47

  SYGNITY SA (44/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe

 • 21.06.2017 21:41

  Sygnity może dokonać odpisów na 70 mln zł, przez co naruszy kowenanty

 • 21.06.2017 21:07

  SYGNITY SA (43/2017) Informacje nt. wyniku przeglądu stanu realizowanych przez Emitenta projektów informatycznych

 • 14.06.2017 12:32

  PGE unieważniła duży przetarg informatyczny na dostawę systemu obsługi i rozliczeń klientów