Selena FM SA

skrót: SEL

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs18,40   0 %0 zł
Otwarcie18,400,00%
Minimum18,30-0,54%
Maksimum18,701,63%
Wolumen (szt.) 12805
Kurs odniesienia18,40
Widełki dolne16,60
Widełki górne20,20
Obroty (tyś. zł)236
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
319018,05
276818,00
135017,95
13017,85
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
18,50593 1
18,65360 1
18,70646 2
18,801 500 1
Grupa produkuje i dostarcza profesjonalnym wykonawcom i klientom indywidualnym szeroką gamę chemii budowlanej. W ofercie znajdują się m.in.: pianki poliuretanowe, kleje, uszczelniacze i systemy dociepleń budynków.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Domarecki Krzysztofpoprzez Syrius Investments S.a.r.l.17 813 00078,00%21 813 00081,00%
Quercus TFI SAportfele1 367 1415,99%1 367 1415,09%

Kategoria • 21.01.2021 08:39

  SELENA FM SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

 • 14.01.2021 21:32

  SELENA FM SA (1/2021) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta umowy pożyczki z ELIS CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 • 18.12.2020 17:16

  SELENA FM SA (26/2020) Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki z ELIS CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 • 01.12.2020 10:28

  Selena szuka celów akwizycyjnych w Europie; transakcje w II półroczu 2021 r. (wywiad)

 • 30.11.2020 18:38

  SELENA FM SA (25/2020) Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.

 • 30.11.2020 18:34

  SELENA FM SA (24/2020) Rezygnacja Członka Zarządu (Wiceprezesa) Selena FM S.A.

 • 27.11.2020 00:05

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 06.11.2020 15:11

  SELENA FM SA (23/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 23.10.2020 14:16

  SELENA FM SA (22/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 09.10.2020 14:22

  SELENA FM SA (21/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 25.09.2020 07:08

  SELENA FM SA (20/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 18.09.2020 00:09

  SELENA FM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 11.09.2020 16:54

  SELENA FM SA (19/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 17.08.2020 17:02

  SELENA FM SA (18/2020) Udzielenie gwarancji przez Emitenta

 • 07.08.2020 17:02

  SELENA FM SA (17/2020) Zawarcie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.

 • 17.06.2020 07:33

  Grupa Selena zauważa rosnący negatywny wpływ pandemii na rynek materiałów budowlanych

 • 17.06.2020 00:04

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 10.06.2020 16:53

  SELENA FM SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.

 • 10.06.2020 16:52

  SELENA FM SA (15/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 10 czerwca 2020 r.

 • 03.06.2020 14:16

  Grupa Selena nie wyklucza przejęć w Polsce i za granicą (wywiad)

 • 22.05.2020 18:29

  SELENA FM SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I kwartał 2020 roku

 • 20.05.2020 11:29

  SELENA FM SA (13/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2019 r.

 • 15.05.2020 16:04

  SELENA FM SA (12/2020) Informacja uzupełniająca Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019

 • 15.05.2020 16:00

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 15.05.2020 15:56

  SELENA FM SA (11/2020) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., opublikowanych w dniu 15 maja 20

 • 15.05.2020 13:46

  SELENA FM SA (10/2020) Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie podziału zysku

 • 15.05.2020 13:17

  SELENA FM SA (9/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień zwołane na dzień 10 czerwca 2020 roku

 • 15.05.2020 12:57

  SELENA FM SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku

 • 15.05.2020 00:04

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 15.05.2020 00:02

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 14.05.2020 17:05

  SELENA FM SA (7/2020) Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.

 • 30.04.2020 17:34

  SELENA FM SA (6/2020) Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Selena FM S.A.

 • 24.04.2020 19:12

  SELENA FM SA (5/2020) Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 16.04.2020 16:45

  SELENA FM SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 03.04.2020 11:00

  Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk

 • 16.03.2020 14:53

  Grupa Selena na początku marca wznowiła produkcję w fabryce w chińskim Nantong

 • 06.03.2020 14:37

  Grupa Selena pod koniec lutego wznowiła produkcję w fabryce w chińskim Foshan

 • 24.02.2020 16:45

  SELENA FM SA (3/2020) Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 15.01.2020 16:34

  SELENA FM SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 29.11.2019 16:23

  SELENA FM SA (37/2019) Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 • 29.11.2019 16:21

  SELENA FM SA (36/2019) Otrzymanie zawiadomienia od Krzysztofa Domareckiego

 • 29.11.2019 16:20

  SELENA FM SA (35/2019) Otrzymanie zawiadomienia od spółki Syrius Investments S.a.r.l.

 • 29.11.2019 07:47

  Selena spodziewa się dobrej sprzedaży na istotnych rynkach do końca 2019 roku

 • 29.11.2019 00:03

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.10.2019 17:27

  SELENA FM SA (34/2019) Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.

 • 27.09.2019 00:04

  SELENA FM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 14:10

  SELENA FM SA (27/2019) Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku

 • 30.05.2019 10:24

  SELENA FM SA (26/2019) Korekta raportu z wykazem akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.

 • 30.05.2019 00:02

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 11.04.2019 14:42

  SELENA FM SA (15/2019) Zawarcie umowy o linię gwarancyjną dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz rozpoczęcie procesu ustanawiania zabezpieczeń

 • 29.03.2019 14:35

  SELENA FM SA (13/2019) Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za rok 2018

 • 29.03.2019 14:34

  SELENA FM SA (12/2019) Szacunkowe wyniki finansowe Selena FM S.A. za rok 2018

 • 01.03.2019 13:57

  SELENA FM SA (11/2019) Zmiany w składzie Zarządu

 • 28.02.2019 14:15

  SELENA FM SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki w dniu 28 lutego 2019 r.

 • 28.02.2019 14:14

  SELENA FM SA (9/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 28.02.2019 14:12

  SELENA FM SA (8/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r.

 • 28.02.2019 09:45

  SELENA FM SA (7/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 28.02.2019 09:29

  DM BDM podniósł rekomendację dla Seleny do "kupuj"

 • 31.01.2019 14:35

  SELENA FM SA (5/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 28 lutego 2019 roku r.

 • 31.01.2019 14:34

  SELENA FM SA (4/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 28 lutego 2019 r.

 • 30.01.2019 15:55

  SELENA FM SA (3/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 14.01.2019 15:00

  SELENA FM SA (2/2019) Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umowy zmieniającej umowę kredytową z BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 11.01.2019 12:58

  SELENA FM SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 19.12.2018 19:38

  SELENA FM SA (29/2018) Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A

 • 07.12.2018 15:17

  SELENA FM SA (28/2018) Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Selena FM S.A

 • 07.12.2018 12:32

  SELENA FM SA (27/2018) Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 05.12.2018 15:24

  SELENA FM SA (26/2018) Śmierć Członka Zarządu

 • 30.11.2018 12:54

  SELENA FM SA (25/2018) Ustanowienie zabezpieczeń do umowy multilinii kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A.

 • 23.11.2018 05:33

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 19.11.2018 18:47

  SELENA FM SA (24/2018) Powołanie osoby zarządzającej

 • 16.11.2018 13:31

  SELENA FM SA (23/2018) Zawarcie umowy multilinii kredytowej z Santander Bank Polska S.A. oraz rozpoczęcie procesu ustanawiania zabezpieczeń

 • 14.11.2018 12:47

  SELENA FM SA (22/2018) Udzielenie gwarancji przez Emitenta

 • 16.10.2018 14:53

  SELENA FM SA (21/2018) Rozpoczęcie procesu zawarcia umowy multilinii kredytowej z Santander Bank Polska S.A.

 • 24.09.2018 00:04

  SELENA FM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 16.08.2018 15:34

  SELENA FM SA (20/2018) Zawarcie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.

 • 09.07.2018 18:37

  SELENA FM SA (19/2018) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 06.07.2018 14:30

  SELENA FM SA (15/2018) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję - korekta

 • 06.07.2018 14:29

  SELENA FM SA (13/2018) Powołanie Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nową kadencję - korekta

 • 04.07.2018 16:04

  SELENA FM SA (18/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 29.06.2018 15:59

  SELENA FM SA (17/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim S.A.

 • 20.06.2018 15:56

  SELENA FM SA (16/2018) Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umów zmieniających umowy kredytowe

 • 15.06.2018 14:36

  SELENA FM SA (15/2018) Powołanie członków zarządu na nowa kadencję

 • 14.06.2018 15:19

  Selena wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję za '17

 • 14.06.2018 15:15

  SELENA FM SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 15:14

  SELENA FM SA (13/2018) Powołanie Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nową kadencję

 • 14.06.2018 15:13

  SELENA FM SA (12/2018) Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.

 • 14.06.2018 15:11

  SELENA FM SA (11/2018) Uchwały podjęte przez WZA Selena FM SA w dniu 14 06 2018

 • 25.05.2018 00:02

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 23.05.2018 16:09

  SELENA FM SA (9/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy

 • 18.05.2018 21:00

  Selena chce wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję za '17

 • 18.05.2018 20:42

  SELENA FM SA (8/2018) Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie dywidendy.

 • 18.05.2018 20:39

  SELENA FM SA (7/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2018 r.

 • 18.05.2018 20:37

  SELENA FM SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 14 czerwca 2018 r.

 • 25.04.2018 18:18

  Selena spodziewa się w '18 równie wymagającego roku jak w '17

 • 20.04.2018 00:04

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.04.2018 00:02

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.03.2018 16:12

  SELENA FM SA (5/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 12.01.2018 18:16

  SELENA FM SA (4/2018) Powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu

 • 09.01.2018 18:33

  SELENA FM SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 09.01.2018 11:20

  SELENA FM SA (2/2018) Sprostowanie do raportów bieżących RB 42/2017 i RB 43/2017

 • 05.01.2018 18:36

  SELENA FM SA (1/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 29.12.2017 08:49

  SELENA FM SA (43/2017) Wykup pozostałej, ostatniej części obligacji nabytych przez Emitenta

 • 28.12.2017 08:43

  SELENA FM SA (42/2017) Wykup pozostałej części obligacji nabytych przez Emitenta

 • 27.11.2017 00:04

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 30.10.2017 15:03

  SELENA FM SA (41/2017) Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną

 • 24.10.2017 16:23

  SELENA FM SA (40/2017) Automatyczne umorzenie udziałów w spółce zależnej

 • 16.10.2017 14:19

  SELENA FM SA (39/2017) Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki w dniu 16 października 2017 r.

 • 16.10.2017 14:18

  SELENA FM SA (38/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

 • 16.10.2017 14:16

  SELENA FM SA (37/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 16 października 2017 r.

 • 12.10.2017 18:13

  SELENA FM SA (36/2017) Udzielenie gwarancji przez Emitenta

 • 22.09.2017 16:36

  SELENA FM SA (34/2017) Zmiana funkcji w Zarządzie Spółki

 • 22.09.2017 16:35

  SELENA FM SA (33/2017) Powołanie osoby zarządzającej

 • 18.09.2017 17:21

  SELENA FM SA (32/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 16 października 2017 r

 • 18.09.2017 17:20

  SELENA FM SA (31/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 16 października 2017 r.

 • 18.09.2017 08:09

  Selena w I półroczu zanotowała stratę netto za sprawą niezrealizowanych różnic kursowych

 • 18.09.2017 00:02

  SELENA FM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 13.09.2017 09:05

  DM BDM obniżył rekomendację Seleny do "sprzedaj"

 • 02.08.2017 12:44

  SELENA FM SA (30/2017) Sprostowanie do raportu bieżącego RB 28/2017 z dnia 26.07.2017

 • 27.07.2017 14:29

  SELENA FM SA (29/2017) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 26.07.2017 18:08

  SELENA FM SA (28/2017) Wcześniejszy wykup części obligacji nabytych przez Emitenta

 • 04.07.2017 17:39

  SELENA FM SA (27/2017) Zawiadomienie o zmianie informacji o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 04.07.2017 16:43

  SELENA FM SA (26/2017) Rozpoczęcie procesu zawarcia umowy kredytowej z bankiem SBERBANK przez podmiot zależny

 • 30.06.2017 16:20

  SELENA FM SA (25/2017) Zmiana zabezpieczeń umowy kredytowej

 • 30.06.2017 16:07

  SELENA FM SA (24/2017) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.06.2017 14:55

  SELENA FM SA (23/2017) Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 23 czerwca 2017 r.

 • 23.06.2017 14:54

  Selena wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję za '16

 • 23.06.2017 14:53

  SELENA FM SA (22/2017) Zmiany w statucie Selena FM S.A. uchwalone przez Walne Zgromadzenie

 • 23.06.2017 14:51

  SELENA FM SA (21/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 23 czerwca 2017 r.

 • 23.06.2017 14:48

  SELENA FM SA (20/2017) Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.

 • 20.06.2017 14:33

  SELENA FM SA (18/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 12.06.2017 16:19

  SELENA FM SA (17/2017) Ustanowienie zabezpieczenia umowy kredytowej z bankiem ROSBANK.

 • 09.06.2017 16:42

  SELENA FM SA (16/2017) Zawarcie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.

 • 29.05.2017 00:02

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.05.2017 17:39

  SELENA FM SA (15/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy

 • 26.05.2017 17:38

  SELENA FM SA (14/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 23.05.2017 16:03

  Zarząd Seleny rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję za '16

 • 23.05.2017 15:56

  SELENA FM SA (13/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2017 r.

 • 23.05.2017 15:54

  SELENA FM SA (12/2017) Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie dywidendy

 • 22.05.2017 14:09

  SELENA FM SA (11/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 23 czerwca 2017 r.

 • 03.04.2017 14:36

  SELENA FM SA (10/2017) Rozpoczęcie procesu zawarcia umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny

 • 03.04.2017 14:34

  SELENA FM SA (9/2017) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

 • 29.03.2017 14:59

  Selena kupiła 64 proc. akcji włoskiej spółki Uniflex za 1,66 mln euro

 • 29.03.2017 14:48

  SELENA FM SA (8/2017) Nabycie udziałów w Uniflex S.p.A

 • 29.03.2017 14:44

  SELENA FM SA (6/2017) Decyzja Emitenta co do nabycia udziałów w Uniflex S.p.A - opóźniona informacja poufna

 • 28.03.2017 15:07

  SELENA FM SA (5/2017) Podpisanie umów przez podmiot zależny

 • 21.03.2017 00:04

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 00:03

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.02.2017 12:32

  SELENA FM SA (4/2017) Powołanie osoby zarządzającej

 • 02.02.2017 13:12

  SELENA FM SA (3/2017) Skuteczne zawarcie umowy kredytowej i ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej z bankiem PKO BP

 • 30.01.2017 17:26

  SELENA FM SA (2/2017) Zmiana funkcji w Zarządzie Spółki

 • 18.01.2017 14:47

  SELENA FM SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 10.01.2017 11:09

  Selena zainaugurowała działalność nowej spółki w Chinach

 • 23.12.2016 13:09

  SELENA FM SA (33/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.12.2016 13:06

  SELENA FM SA (32/2016) Nabycie pośrednie akcji spółki Selena FM S.A.

 • 22.12.2016 18:17

  Selena ma partnera w Chinach, liczy na 36,5 mln zł przychodów w okresie 1-2 lat

 • 22.12.2016 17:01

  SELENA FM SA (31/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 16.12.2016 19:24

  SELENA FM SA (30/2016) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 18.11.2016 17:15

  SELENA FM SA (29/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej, objęcie nowych udziałów przez Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej i pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki zależnej.

 • 14.11.2016 00:02

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 14:46

  SELENA FM SA (28/2016) Wygaśnięcie zabezpieczeń do umowy kredytowej z European Bank of Reconstruction and Development

 • 19.10.2016 17:19

  SELENA FM SA (27/2016) Zmiana w umowach kredytowych i zabezpieczeniach

 • 26.09.2016 18:36

  SELENA FM SA (26/2016) Powołanie osoby zarządzającej

 • 13.09.2016 15:16

  SELENA FM SA (25/2016) Rozpoczęcie ustanawiania zabezpieczeń umowy kredytowej z bankiem PKO BP

 • 08.09.2016 14:58

  SELENA FM SA (24/2016) Zakończenie ustanowienia nowych oraz zmian aktualnych zabezpieczeń do umowy wieloproduktowego limitu kredytowego.

 • 02.09.2016 17:06

  SELENA FM SA (23/2016) Powołanie osoby zarządzającej

 • 31.08.2016 00:07

  SELENA FM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 09:36

  SELENA FM SA (22/2016) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 22.08.2016 17:50

  SELENA FM SA (21/2016) Ustanowienie nowych oraz zmiana aktualnych zabezpieczeń do umowy wieloproduktowego limitu kredytowego.

 • 05.08.2016 17:40

  SELENA FM SA (20/2016) Zawarcie umowy kredytowej

 • 28.07.2016 17:05

  SELENA FM SA (19/2016) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 20.07.2016 08:28

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji Seleny do 21,3 zł

 • 08.07.2016 12:15

  SELENA FM SA (18/2016) Zawarcie aneksu do wieloproduktowego limitu kredytowego.

 • 07.07.2016 17:38

  Quercus TFI ma 5,09 proc. na walnym Seleny FM

 • 07.07.2016 17:24

  SELENA FM SA (17/2016) Zawiadomienie akcjonariusza Selena FM S.A. o przekroczeniu progu 5 % udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 01.07.2016 17:14

  SELENA FM SA Przyjęcie Indywidualnego Standardu Raportowania Selena FM S.A.

 • 29.06.2016 17:29

  SELENA FM SA Anulowanie kredytu z European Bank of Reconstruction and Development

 • 15.06.2016 08:00

  Selena chce rozwijać działalność w Europie Zachodniej i w obu Amerykach

 • 14.06.2016 20:51

  Selena wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję

 • 14.06.2016 20:14

  SELENA FM SA Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r.

 • 14.06.2016 20:14

  SELENA FM SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

 • 14.06.2016 20:12

  SELENA FM SA Zmiany w statucie Selena FM S.A. uchwalone przez Walne Zgromadzenie

 • 14.06.2016 20:11

  SELENA FM SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 14 czerwca 2016 r.

 • 14.06.2016 20:10

  SELENA FM SA Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.

 • 25.05.2016 17:03

  SELENA FM SA Wybór biegłego rewidenta

 • 25.05.2016 17:02

  SELENA FM SA Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad ZWZ wraz z projektami uchwał.

 • 24.05.2016 17:09

  SELENA FM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 20.05.2016 17:02

  SELENA FM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2016 r.

 • 16.05.2016 00:03

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 17:30

  Zarząd Seleny chce wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję

 • 09.05.2016 17:19

  SELENA FM SA Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy

 • 09.05.2016 17:17

  SELENA FM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A.

 • 21.03.2016 17:24

  SELENA FM SA Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 2015 roku

 • 21.03.2016 00:09

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 00:09

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.02.2016 10:34

  DM BDM podniósł rekomendację dla Seleny do "kupuj"

 • 15.01.2016 17:26

  SELENA FM SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 15.12.2015 17:37

  SELENA FM SA Umorzenie udziałów w spółce zależnej

 • 15.12.2015 17:26

  SELENA FM SA Nabycie aktywów o znacznej wartości - uzupełnienie raportu

 • 16.11.2015 00:10

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 17:15

  SELENA FM SA Nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 03.11.2015 17:22

  SELENA FM SA Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej

 • 22.10.2015 17:38

  SELENA FM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.09.2015 10:58

  SELENA FM SA Odwołanie osoby zarządzającej

 • 11.09.2015 14:07

  SELENA FM SA Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej z European Bank of Reconstruction and Development

 • 28.08.2015 00:13

  SELENA FM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 22.07.2015 17:47

  SELENA FM SA Rejestracja zmian statutu spółki Selena FM S.A.

 • 09.07.2015 14:40

  DM BDM obniżył rekomendację dla Seleny FM do "trzymaj"; cena docelowa 22,3 zł

 • 24.06.2015 17:51

  SELENA FM SA Zawarcie znaczącej umowy - nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 24.06.2015 12:46

  SELENA FM SA Korekta omyłki pisarskiej w RB 20/2015 - Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Selena FM

 • 23.06.2015 15:17

  SELENA FM SA Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Selena FM

 • 29.05.2015 16:50

  SELENA FM SA Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 29 maja 2015 r.

 • 29.05.2015 16:49

  SELENA FM SA Powołanie Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nową kadencję

 • 29.05.2015 16:47

  SELENA FM SA Zmiany w statucie Selena FM S.A. uchwalone przez Walne Zgromadzenie

 • 29.05.2015 16:46

  SELENA FM SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 29 maja 2015 r.

 • 29.05.2015 16:44

  SELENA FM SA Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.

 • 25.05.2015 10:02

  SELENA FM SA Zawarcie umowy kredytowej z European Bank of Reconstruction and Development

 • 15.05.2015 00:11

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 21:46

  SELENA FM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 29 maja 2015 r.

 • 28.04.2015 21:43

  SELENA FM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 29 maja 2015 r.

 • 28.04.2015 09:37

  Zarząd Seleny chce wypłacić 0,28 zł dywidendy na akcję

 • 28.04.2015 09:31

  SELENA FM SA Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie dywidendy.

 • 20.04.2015 15:01

  SELENA FM SA Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 20.04.2015 14:58

  SELENA FM SA Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki w dniu 20 kwietnia 2015 r.

 • 20.04.2015 14:57

  SELENA FM SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r.

 • 10.04.2015 14:28

  SELENA FM SA Zbycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 23.03.2015 14:07

  SELENA FM SA Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 2014 roku

 • 23.03.2015 14:06

  SELENA FM SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 20 kwietnia 2015 r.

 • 23.03.2015 14:05

  SELENA FM SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 r.

 • 23.03.2015 00:10

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 00:07

  SELENA FM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 15.01.2015 14:20

  SELENA FM SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 16.12.2014 10:24

  SELENA FM SA rezygnacja członka Rady nadzorczej

 • 14.11.2014 00:08

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 25.09.2014 19:35

  SELENA FM SA zmiany w organach zarządzających i nadzoru spółki

 • 05.09.2014 18:01

  SELENA FM SA powołanie osoby zarządzającej

 • 13.06.2014 17:45

  SELENA FM SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 09.06.2014 22:24

  SELENA FM SA Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

 • 09.06.2014 22:24

  SELENA FM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 9 czerwca 2014 r.

 • 09.06.2014 22:23

  SELENA FM SA Zmiany w statucie uchwalone przez Walne Zgromadzenie

 • 09.06.2014 22:23

  SELENA FM SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2014 r.

 • 09.06.2014 17:59

  SELENA FM SA podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki

 • 09.06.2014 17:56

  Selena wypłaci 0,28 zł dywidendy na akcję za '13

 • 23.05.2014 13:02

  SELENA FM SA Wybór biegłego rewidenta

 • 15.05.2014 21:20

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 18:57

  SELENA FM SA proponowane zmiany w statucie spółki Selena FM S.A.

 • 12.05.2014 18:35

  Zarząd Seleny chce wypłacić 0,28 zł dywidendy na akcję za '13

 • 12.05.2014 18:15

  SELENA FM SA projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 9 czerwca 2014 r.

 • 12.05.2014 18:11

  SELENA FM SA rekomendacja zarządu I rady nadzorczej selena FM SA w sprawie dywidendy.

 • 12.05.2014 18:10

  SELENA FM SA zwołanie ZWZA na dzień 9 czerwca 2014 r.

 • 31.03.2014 15:23

  SELENA FM SA zbycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 25.03.2014 07:45

  SELENA FM SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 17.03.2014 15:18

  SELENA FM SA powołanie członków zarządu na nowa kadencję

 • 11.03.2014 15:21

  SELENA FM SA rezygnacja osoby zarządzającej

 • 17.01.2014 16:35

  SELENA FM SA zawarcie umów kredytowych

 • 10.01.2014 17:24

  SELENA FM SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 20.12.2013 17:27

  SELENA FM SA złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej

 • 01.10.2013 13:20

  SELENA FM SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 30.08.2013 17:35

  SELENA FM SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 26.06.2013 18:12

  SELENA FM SA zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.

 • 26.06.2013 17:55

  SELENA FM SA informacje o transakcji otrzymane od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 18.06.2013 19:56

  SELENA FM SA wyrażenie zgody przez radę nadzorczą na zbycie akcji imiennych spółki

 • 18.06.2013 18:47

  SELENA FM SA wykaz akcjonariuszy

 • 18.06.2013 18:46

  WZ Seleny FM zdecydowało o wypłacie 0,38 zł dywidendy na akcję za '12

 • 18.06.2013 18:41

  SELENA FM SA - uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 18 czerwca 2013 r.

 • 18.06.2013 18:39

  SELENA FM SA podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy

 • 05.06.2013 17:35

  SELENA FM SA podjęcie decyzji przez radę nadzorczą o wyborze audytora

 • 14.05.2013 17:55

  SELENA FM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 19:57

  Zarząd Seleny FM rekomenduje wypłatę 0,38 zł dywidendy na akcję

 • 10.05.2013 19:41

  SELENA FM SA projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 18 czerwca 2013 r.

 • 10.05.2013 19:37

  SELENA FM SA zwołanie ZWZ na dzień 18 czerwca 2013 r.

 • 10.05.2013 19:32

  SELENA FM SA rekomendacja zarządu i rady nadzorczej w sprawie dywidendy za 2012 rok.