Seko SA

skrót: SEK

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest jednym z wiodących przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego w Polsce. Zajmuje się głównie produkcją marynat rybnych, wyrobów rybnych na bazie śledzia solonego, sałatek i past rybnych, ryb smażonych w zalewach octowych i pomidorowych oraz innych rybnych wyrobów garmażeryjnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Złota Rybka sp. z o.o.ZWZ4 155 68862,49%4 155 68862,49%
Opera TFI SAportfele1 038 47215,62%1 038 47215,62%
PKO BP Bankowy OFEportfel578 5968,70%578 5968,70%

Kategoria • 18.01.2021 13:30

  SEKO SA (3/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 15.01.2021 13:20

  SEKO SA (2/2021) Zawiadomienie o stanie posiadania akcji - spadek udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki

 • 07.01.2021 17:16

  SEKO SA (1/2021) Zawiadomienie o stanie posiadania akcji - przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki

 • 06.11.2020 07:12

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 25.08.2020 16:28

  SEKO SA (13/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2020 r.

 • 25.08.2020 16:25

  SEKO SA (12/2020) Powołanie Członków Zarządu

 • 25.08.2020 16:20

  SEKO SA (11/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 25.08.2020 16:15

  SEKO SA (10/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

 • 25.08.2020 14:45

  Seko wypłaci 0,45 zł dywidendy z zysku za 2019 rok

 • 25.08.2020 14:32

  SEKO SA (9/2020) Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 25 sierpnia 2020 r.

 • 20.08.2020 07:25

  SEKO SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 17.08.2020 12:14

  SEKO SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

 • 08.05.2020 07:50

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 23.03.2020 08:02

  SEKO SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 27.01.2020 10:25

  SEKO SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 08.11.2019 07:58

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 23.08.2019 07:28

  SEKO SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 20.08.2019 07:25

  SEKO SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

 • 12.04.2019 13:45

  Seko planuje wypłatę 0,66 zł brutto dywidendy z zysku za 2018 rok

 • 12.04.2019 13:30

  SEKO SA (3/2019) Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 8 maja 2019 r.

 • 12.04.2019 13:17

  SEKO SA (2/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 8 maja 2019 r.

 • 22.03.2019 09:02

  Seko chce przeznaczyć na dywidendę do 50 proc. zysku za '18

 • 22.03.2019 07:34

  SEKO SA Raport okresowy za 2018 SA-R

 • 28.01.2019 11:51

  SEKO SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 06.11.2018 06:56

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 20.08.2018 10:21

  SEKO SA (14/2018) Korekta raportu bieżącego nr 14/2018 - sprostowanie omyłki pisarskiej

 • 17.08.2018 07:50

  SEKO SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 13.08.2018 10:41

  SEKO SA (14/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.

 • 04.06.2018 14:37

  SEKO SA (13/2018) Rejestracja zmiany statutu oraz tekst jednolity statutu

 • 08.05.2018 17:31

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 18.04.2018 08:18

  SEKO SA (12/2018) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

 • 17.04.2018 15:45

  SEKO SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 • 17.04.2018 15:14

  SEKO SA (10/2018) Uchwalona zmiana w Statucie SEKO S.A.

 • 17.04.2018 14:59

  SEKO SA (9/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

 • 17.04.2018 14:57

  Seko wypłaci 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 17.04.2018 14:50

  SEKO SA (8/2018) Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 17 kwietnia 2018 r.

 • 13.04.2018 11:51

  SEKO SA (7/2018) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2017

 • 26.03.2018 12:40

  SEKO SA (3/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 17 kwietnia 2018 r. - korekta

 • 21.03.2018 14:10

  SEKO SA (6/2018) Uzupełnienie raportu rocznego za 2017 r.

 • 20.03.2018 13:55

  SEKO SA (5/2018) Proponowana zmiana Statutu SEKO S.A.

 • 20.03.2018 13:42

  SEKO SA (4/2018) Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 17 kwietnia 2018 r.

 • 20.03.2018 13:31

  SEKO SA (3/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 17 kwietnia 2018 r.

 • 20.03.2018 11:43

  SEKO SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 20.03.2018 10:18

  SEKO SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 20.03.2018 09:11

  Seko chce wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2018 09:06

  SEKO SA (2/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 22.01.2018 10:24

  SEKO SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 03.11.2017 07:58

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 31.08.2017 15:01

  SEKO SA (18/2017) Rejestracja zmiany statutu oraz tekst jednolity statutu

 • 24.08.2017 07:47

  SEKO SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 21.08.2017 15:52

  SEKO SA (17/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 30.05.2017 10:10

  SEKO SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 maja 2017 r.

 • 29.05.2017 16:16

  SEKO SA (15/2017) Uchwalone zmiany w Statucie SEKO S.A.

 • 29.05.2017 16:05

  Akcjonariusze Seko za wypłatą 0,31 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2017 16:02

  SEKO SA (14/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 29.05.2017 15:51

  SEKO SA (13/2017) Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 29 maja 2017 r.

 • 29.05.2017 15:08

  SEKO SA (12/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 29.05.2017 14:25

  SEKO SA (11/2017) Powołanie Członków Zarządu

 • 29.05.2017 14:10

  SEKO SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 24.05.2017 09:06

  Opera TFI chce, by Seko wypłaciło 0,5 zł dywidendy na akcję, więcej niż proponuje zarząd

 • 24.05.2017 08:49

  SEKO SA (9/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały na ZWZ Spółki w dniu 29 maja 2017 r.

 • 19.05.2017 17:19

  SEKO SA (8/2017) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2016

 • 08.05.2017 07:15

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 28.04.2017 11:59

  SEKO SA (7/2016) Proponowana zmiana Statutu SEKO S.A.

 • 28.04.2017 11:46

  SEKO SA (6/2017) Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 29 maja 2017 r.

 • 28.04.2017 11:37

  SEKO SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 maja 2017 r.

 • 19.04.2017 11:33

  Seko chce wypłacić 0,31 zł dywidendy na akcję

 • 19.04.2017 11:25

  SEKO SA (4/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 06.04.2017 16:54

  SEKO SA (3/2017) Oddalenie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy

 • 20.03.2017 07:21

  SEKO SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 27.02.2017 17:00

  SEKO SA (2/2017) Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej

 • 25.01.2017 13:46

  SEKO SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 04.11.2016 08:09

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 23.08.2016 07:31

  SEKO SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 19.08.2016 10:19

  SEKO SA (12/2016) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.

 • 01.06.2016 11:42

  SEKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 maja 2016 r.

 • 31.05.2016 15:02

  SEKO SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

 • 31.05.2016 15:00

  Seko wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję

 • 31.05.2016 14:52

  SEKO SA Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 31 maja 2016 r.

 • 31.05.2016 14:32

  SEKO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2016 15:05

  SEKO SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2015

 • 06.05.2016 17:42

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 06.05.2016 17:24

  SEKO SA Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 r.

 • 06.05.2016 07:35

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 04.05.2016 14:32

  SEKO SA Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 31 maja 2016 r.

 • 04.05.2016 14:09

  SEKO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 31 maja 2016 r.

 • 29.04.2016 15:28

  Zarząd Seko rekomenduje 0,32 zł dywidendy na akcję

 • 29.04.2016 15:20

  SEKO SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 29.04.2016 15:03

  SEKO SA Informacja o złożeniu kasacji do Sądu Najwyższego

 • 18.04.2016 10:07

  DM BPS rekomenduje "kupuj" Seko z ceną 9,58 zł za akcję

 • 18.03.2016 08:58

  Seko planuje przeznaczyć na dywidendę do 50 proc. zysku za '15

 • 18.03.2016 08:30

  SEKO SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 20.01.2016 12:53

  SEKO SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 24.11.2015 14:39

  SEKO SA Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie z powództwa Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandta przeciwko SEKO S.A. oraz Złota Rybka Sp. z o.o.

 • 10.11.2015 08:24

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 28.08.2015 07:54

  SEKO SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 08.07.2015 14:16

  SEKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 8 lipca 2015 r.

 • 08.07.2015 14:04

  SEKO SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 08.07.2015 13:53

  SEKO SA Uchwały powzięte przez NWZ SEKO S.A., które odbyło się 8 lipca 2015 r.

 • 12.06.2015 17:10

  SEKO SA Apelacja od wyroku sądowego

 • 08.06.2015 11:41

  SEKO SA Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 8 lipca 2015 r.

 • 08.06.2015 11:24

  SEKO SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 8 lipca 2015 r.

 • 14.05.2015 08:26

  SEKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 13 maja 2015 r.

 • 13.05.2015 16:22

  Seko wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

 • 13.05.2015 16:13

  SEKO SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok

 • 13.05.2015 16:01

  SEKO SA Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 13 maja 2015 r.

 • 13.05.2015 15:49

  SEKO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.05.2015 17:41

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 06.05.2015 14:18

  SEKO SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.04.2015 15:59

  SEKO SA Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 13 maja 2015 r.

 • 17.04.2015 15:51

  SEKO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 13 maja 2015 r.

 • 31.03.2015 17:51

  GPW: TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. przestanie pełnić zadania animatora emitenta dla akcji spółki SEKO S.A.

 • 31.03.2015 17:50

  GPW: OPERA DOMEM MAKLERSKIM sp. z o.o. a spółką SEKO S.A. zawarta została umowa o pełnienie zadań animatora emitenta.

 • 25.03.2015 08:27

  SEKO SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2014

 • 24.03.2015 16:06

  Zarząd Seko rekomenduje 2,128 mln zł na wypłatę dywidendy za '14

 • 24.03.2015 15:52

  SEKO SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 20.03.2015 06:53

  SEKO SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 16.02.2015 15:55

  SEKO SA Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandta przeciwko SEKO S.A. oraz Złota Rybka Sp. z o.o.

 • 23.01.2015 09:57

  SEKO SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 07.11.2014 08:09

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 04.09.2014 17:17

  SEKO SA - informacja o śmierci członka rady nadzorczej

 • 29.08.2014 08:18

  SEKO SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 09.07.2014 12:36

  SEKO SA złożenie wniosku do sądu

 • 29.05.2014 12:46

  SEKO SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.

 • 29.05.2014 12:17

  SEKO SA uchwały powzięte przez ZWZ które odbyło się 28 maja 2014 r.

 • 28.05.2014 18:05

  Seko wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 28.05.2014 18:00

  SEKO SA uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok

 • 28.05.2014 17:50

  SEKO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.05.2014 17:45

  SEKO SA powołanie członków zarządu

 • 28.05.2014 17:25

  SEKO SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 09.05.2014 08:11

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 30.04.2014 13:59

  SEKO SA treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na 28 maja 2014 r.

 • 30.04.2014 13:50

  SEKO SA zwołanie ZWZ na 28 maja 2014 r.

 • 17.03.2014 17:50

  Zarząd Seko rekomenduje wypłatę 0,32 zł dywidendy na akcję za 2013 r. (aktl.)

 • 17.03.2014 17:37

  SEKO SA rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 17.03.2014 08:50

  SEKO SA uzupełnienie załącznika do raportu rocznego za 2013 r. - korekta

 • 17.03.2014 08:34

  SEKO SA uzupełnienie załącznika do raportu rocznego za 2013 r.

 • 17.03.2014 08:16

  Zarząd Seko zamierza rekomendować na dywidendę ok. 40 proc. zysku netto za '13

 • 17.03.2014 07:48

  SEKO SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 12.03.2014 12:33

  SEKO SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

 • 24.01.2014 10:32

  SEKO SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 23.01.2014 15:49

  SEKO SA - zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki dokonanych przez osobę zobowiązaną

 • 30.08.2013 12:52

  SEKO SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A

 • 30.08.2013 12:00

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji SEKO SA

 • 30.08.2013 09:32

  SEKO SA dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A do obrotu giełdowego

 • 30.08.2013 07:54

  SEKO SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 29.08.2013 14:29

  SEKO SA zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji serii A

 • 06.08.2013 15:42

  SEKO SA zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego akcji serii A

 • 25.07.2013 11:37

  SEKO SA uchwała zarządu KDPW SA w sprawie przyjęcia do depozytu oraz warunkowej rejestracji akcji serii A

 • 25.07.2013 07:52

  SEKO SA udział funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki

 • 28.06.2013 13:06

  SEKO SA zawarcie umowy lokaty terminowej

 • 25.06.2013 09:52

  SEKO SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 • 20.06.2013 18:29

  SEKO SA uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.

 • 20.06.2013 18:14

  SEKO SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.06.2013 18:14

  Seko wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 20.06.2013 18:05

  SEKO SA uchwały powzięte przez ZWZ 20 czerwca 2013 r.

 • 17.05.2013 11:25

  SEKO SA korekta rb nr 23/2013 dotyczącego zmiany terminu ZWZ

 • 16.05.2013 19:55

  SEKO SA treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na 20 czerwca 2013 r.

 • 16.05.2013 19:49

  SEKO SA zmiana terminu ZWZ

 • 10.05.2013 07:44

  SEKO SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 26.04.2013 13:17

  Seko chce wypłacić 0,13 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

 • 26.04.2013 12:59

  SEKO SA - treść projektów uchwał ZWZA

 • 26.04.2013 12:44

  SEKO SA - zwołanie ZWZA na 25 maja 2013 r.

 • 26.04.2013 11:43

  SEKO SA rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 22.04.2013 11:27

  SEKO SA zawiadomienie o zmianie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów