Ryvu Therapeutics SA

skrót: RVU

Brak kursu dla wybranej firmy

Polska firma biotechnologiczna działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Przewięźlikowski Paweł4 990 88031,25%8 490 88042,41%
NN OFEportfele, NWZ1 594 7499,99%1 594 7497,97%
Sieczkowski Bogusław924 3845,79%1 474 3847,36%

Kategoria • 18.01.2021 17:25

  RYVU THERAPEUTICS SA (4/2021) Rekomendowanie do dofinansowania przez NCBiR projektu Emitenta dotyczącego badania klinicznego cząsteczki SEL120 (RVU120) w guzach litych / Ryvu Therapeutics project regarding Phase I/II clinical study of SEL120 (RVU 120) in

 • 18.01.2021 09:18

  Ryvu Therapeutics wybrana przez NCBR na 18,94 mln zł dofinansowania do projektu

 • 13.01.2021 18:10

  RYVU THERAPEUTICS SA (3/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku / Publication dates for periodic reports in 2021

 • 07.01.2021 17:13

  RYVU THERAPEUTICS SA (2/2021) Rozszerzenie badania klinicznego fazy I SEL120 (RVU120) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka o ośrodki kliniczne w Polsce / Ryvu Therapeutics to expand its Phase I study of

 • 05.01.2021 07:53

  Ryvu Therapeutics złożyło wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego RVU120 w guzach litych

 • 04.01.2021 22:46

  RYVU THERAPEUTICS SA (1/2021) Złożenie wniosku o rozpoczęcie nowego badania klinicznego fazy I/II dla RVU120 (SEL120) z udziałem pacjentów z guzami litymi / The new Clinical Trial Application for the conduct of a Phase I/II study of RVU120 (SEL120) in pat

 • 08.12.2020 11:50

  Ryvu Therapeutics widzi bardzo duże zainteresowanie SEL120, ale nie rozmawia jeszcze o partneringu

 • 01.12.2020 11:47

  RYVU THERAPEUTICS SA (43/2020) Publikacja trzech posterów dotyczących SEL24/MEN1703, w tym analizy danych farmakodynamicznych z fazy eskalacji dawki badania DIAMOND-01, na konferencji American Society of Hematology (ASH) / Three Posters on SEL24/MEN1703

 • 23.11.2020 15:47

  RYVU THERAPEUTICS SA (42/2020) Powołanie nowego Członka Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. / Appointment of the new Management Board Member of Ryvu Therapeutics S.A.

 • 19.11.2020 17:32

  RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 06.11.2020 14:07

  Kursy spółek biotechnologicznych w górę; umowa OncoArendi zwiększa zainteresowanie branżą (opinia)

 • 30.10.2020 10:40

  Priorytetem Ryvu Therapeutics na '21 rozwój SEL120; spółka nie zakłada partneringu w '20 (wywiad)

 • 23.10.2020 21:58

  RYVU THERAPEUTICS SA (41/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 21.10.2020 16:15

  Kurs Ryvu Therapeutics traci prawie 16 proc. po informacji o rewizji portfolio projektów (opinia)

 • 21.10.2020 08:59

  RYVU THERAPEUTICS SA (40/2020) Rewizja portfolio projektów badawczych Spółki

 • 15.10.2020 08:26

  RYVU THERAPEUTICS SA (39/2020) Zapowiedź prezentacji posteru Ryvu Therapeutics dotyczącego programu STING podczas konferencji SITC 2020 / Ryvu Therapeutics abstract concerning the STING program accepted for presentation at the SITC 2020

 • 12.10.2020 22:41

  RYVU THERAPEUTICS SA (38/2020) Zmiana adresu siedziby Ryvu Therapeutics S.A. / Change of the registered office address of Ryvu Therapeutics S.A.

 • 30.09.2020 17:48

  RYVU THERAPEUTICS SA (37/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 16.09.2020 10:19

  SEL24/MEN1703 zostało podane pierwszemu pacjentowi w Europie w ramach badania II fazy klinicznej - Ryvu

 • 16.09.2020 09:23

  RYVU THERAPEUTICS SA (36/2020) Podanie pierwszemu pacjentowi w Europie SEL24/MEN1703 w ramach badania fazy II

 • 15.09.2020 17:06

  RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 09.09.2020 22:50

  RYVU THERAPEUTICS SA (35/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego

 • 09.09.2020 11:11

  Celon Pharma wybrana przez NCBR na dofinansowanie w wysokości 38,9 mln zł do projektu badawczego

 • 01.09.2020 19:22

  RYVU THERAPEUTICS SA (34/2020) Powołanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej na nową kadencję / Appointment of Members of the Company's Management and Supervisory Boards for a new term of office

 • 31.08.2020 19:53

  RYVU THERAPEUTICS SA (33/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. / Shareholders controlling at least 5% of the vote at the General Meeting of

 • 31.08.2020 19:48

  RYVU THERAPEUTICS SA (32/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. / Resolutions adopted by the Annual General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

 • 27.08.2020 19:41

  RYVU THERAPEUTICS SA (31/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW Akcji Serii I oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA Serii I / Introduction of the Series I Shares to trading on the main market operated by the W

 • 26.08.2020 19:39

  GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii I spółki RYVU THERAPEUTICS SA

 • 26.08.2020 19:39

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii I spółki RYVU THERAPEUTICS S.A.

 • 24.08.2020 19:16

  RYVU THERAPEUTICS SA (30/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego

 • 19.08.2020 15:44

  RYVU THERAPEUTICS SA (29/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu Therapeutics S.A. / Registration of share capital increase

 • 05.08.2020 18:05

  RYVU THERAPEUTICS SA (28/2020) Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii I / Completion of the subscription of Series I Shares

 • 04.08.2020 16:46

  RYVU THERAPEUTICS SA (27/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.

 • 24.06.2020 13:43

  Ryvu Therapeutics chce prowadzić badania kliniczne w Polsce

 • 16.06.2020 12:31

  Ryvu chce rozszerzyć potencjał SEL120 w nowych obszarach terapeutycznych

 • 16.06.2020 07:10

  Ryvu Therapeutics planuje emisję akcji z której chce pozyskać ok. 150 mln zł

 • 15.06.2020 22:56

  RYVU THERAPEUTICS SA (19/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.

 • 15.06.2020 22:53

  RYVU THERAPEUTICS SA (18/2020) Strategia Ryvu Therapeutics S.A. na lata 2020-2022

 • 10.06.2020 17:10

  RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 03.06.2020 09:33

  RYVU THERAPEUTICS SA (14/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki NodThera Ltd.

 • 02.06.2020 14:22

  Ryvu Therapeutics ukończyło budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego

 • 02.06.2020 14:14

  RYVU THERAPEUTICS SA (13/2020) Ukończenie realizacji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Emitenta

 • 18.05.2020 10:29

  RYVU THERAPEUTICS SA (12/2020) Prezentacja najnowszych wyników programów onkologicznych podczas AACR 2020 Virtual Annual Meeting II

 • 14.05.2020 15:12

  RYVU THERAPEUTICS SA (11/2020) Zapowiedź prezentacji posterów nt. projektów SEL120 oraz SEL24/MEN1703 podczas konferencji 25th EHA Congress 2020

 • 08.05.2020 18:06

  RYVU THERAPEUTICS SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za Q1 2020 roku

 • 08.05.2020 17:57

  RYVU THERAPEUTICS SA (9/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.

 • 23.04.2020 08:41

  Ryvu Therapeutics wybrana przez NCBR na dofinansowanie w wysokości 32,76 mln zł do projektu terapeutycznego

 • 20.04.2020 10:42

  Ryvu Therapeutics wybrana przez NCBR na 22,4 mln zł dofinansowania do projektu

 • 18.04.2020 10:26

  RYVU THERAPEUTICS SA (8/2020) Rekomendowanie projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

 • 16.04.2020 13:22

  Ryvu Therapeutics chce podpisać w '20 jeszcze jedną lub dwie umowy partneringowe

 • 16.04.2020 07:43

  Ryvu Therapeutics ma umowę o współpracy z Galapagos, płatność z góry wynosi 1,5 mln euro

 • 16.04.2020 07:26

  RYVU THERAPEUTICS SA (7/2020) Zawarcie umowy współpracy badawczo-rozwojowej ze spółką Galapagos NV

 • 09.04.2020 07:35

  RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 28.03.2020 15:41

  SEL120 Ryvu Therapeutics uzyskał możliwość uznania za lek sierocy przez FDA

 • 28.03.2020 14:32

  RYVU THERAPEUTICS SA (6/2020) Program SEL120 uzyskał możliwość uznania za lek sierocy przez FDA

 • 23.03.2020 17:14

  RYVU THERAPEUTICS SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2019

 • 06.03.2020 18:49

  Ryvu Therapeutics spodziewa się rozpoczęcia II fazy badania klinicznego SEL24 w ciągu kilku miesięcy

 • 06.03.2020 08:52

  Partner Ryvu Therapeutics zakończył pierwszą fazę badania klinicznego SEL24

 • 06.03.2020 08:29

  RYVU THERAPEUTICS SA (4/2020) Zakończenie z sukcesem fazy I badania klinicznego z zastosowaniem SEL24/MEN1703

 • 27.02.2020 08:17

  RYVU THERAPEUTICS SA (3/2020) Zapowiedź prezentacji posterów nt. programów onkologicznych na konferencji AACR 2020 Annual Meeting

 • 21.02.2020 09:29

  RYVU THERAPEUTICS SA (2/2020) Zawarcie umowy dotacji z NCBiR

 • 23.01.2020 10:59

  RYVU THERAPEUTICS SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.12.2019 17:47

  Projekt Ryvu Therapeutics o wartości 55,4 mln zł wybrany do dofinansowania przez NCBiR

 • 30.12.2019 17:29

  RYVU THERAPEUTICS SA (35/2019) Rekomendowanie projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

 • 20.12.2019 23:23

  RYVU THERAPEUTICS SA (34/2019) Zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 21.11.2019 07:19

  Pekao IB wycenia akcje Ryvu Therapeutics na 59,6 zł

 • 19.11.2019 20:57

  RYVU THERAPEUTICS SA (33/2019) Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy kredytu inwestycyjnego

 • 06.11.2019 15:30

  RYVU THERAPEUTICS SA (32/2019) Zapowiedź prezentacji posterów nt. programów klinicznych Ryvu Therapeutics S.A. podczas konferencji American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting

 • 06.11.2019 06:52

  RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 14.10.2019 18:28

  RYVU THERAPEUTICS SA (31/2019) Powołanie nowego Członka Zarządu

 • 09.10.2019 13:53

  Usługowa część Selvity zadebiutuje na GPW 16 października

 • 03.10.2019 17:07

  RYVU THERAPEUTICS SA (30/2019) Zapowiedź prezentacji posterów dotyczących programów z obszaru immunoonkologii i immunometabolizmu nowotworów Ryvu Therapeutics S.A.

 • 03.10.2019 12:58

  RYVU THERAPEUTICS SA (29/2019) Zmiany Statutu Emitenta dokonane w związku z Podziałem

 • 01.10.2019 15:19

  SELVITA SA (28/2019) Zatwierdzenie przez Sąd Rejestrowy podziału Emitenta oraz zmiana jego statutu

 • 19.09.2019 16:31

  SELVITA SA (27/2019) Zmiany w organach korporacyjnych Emitenta

 • 19.09.2019 16:20

  SELVITA SA (26/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 19 września 2019 r.

 • 19.09.2019 16:14

  SELVITA SA (25/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.

 • 06.09.2019 08:03

  Selvita podała pierwszemu pacjentowi potencjalny lek SEL120

 • 06.09.2019 06:58

  SELVITA SA (24/2019) Podanie potencjalnego nowego leku SEL120 pierwszemu pacjentowi

 • 05.09.2019 13:33

  Selvita chce, by jej dwie powstałe w wyniku podziału spółki były notowane na GPW do końca X

 • 05.09.2019 08:09

  Backlog Selvity na '19 wynosi ok. 81,2 mln zł, więcej rdr o 36 proc.

 • 05.09.2019 06:49

  SELVITA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.09.2019 17:57

  SELVITA SA (23/2019) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO S.A. przez KNF

 • 03.09.2019 17:33

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Selvity CRO

 • 23.08.2019 17:40

  SELVITA SA (22/2019) Zgłoszenie kandydatur na nowych Członków Rady Nadzorczej Selvita S.A.

 • 23.08.2019 17:32

  SELVITA SA (21/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

 • 23.05.2019 10:55

  Vestor DM podniósł cenę docelową Selvity do 87 zł

 • 22.05.2019 13:47

  Selvita jest spokojna o realizację 30-proc. wzrostu przychodów w usługach w '19

 • 22.05.2019 08:46

  Backlog Selvity na 2019 rok wynosi 92,7 mln zł, więcej rdr o 13 proc.

 • 22.05.2019 07:27

  SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 18.04.2019 17:34

  Selvita CRO złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 • 18.04.2019 17:11

  SELVITA SA (11/2019) Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO S.A. przez KNF

 • 17.04.2019 19:39

  SELVITA SA (10/2019) Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału

 • 17.04.2019 19:35

  SELVITA SA (9/2019) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

 • 17.04.2019 19:31

  SELVITA SA (8/2019) Akceptacja posteru dotyczącego badania klinicznego SEL24/MEN1703 na konferencji ASCO 2019

 • 28.03.2019 13:54

  Selvita rozmawia ws. akwizycji, efekty możliwe w '19

 • 28.03.2019 13:07

  Selvita chce wyłonić w '19 kandydata klinicznego i podpisać umowę partneringową

 • 28.03.2019 12:39

  SELVITA SA (6/2019) Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

 • 28.03.2019 07:50

  Selvita chce w IV kw '19 podzielić się na dwie spółki, które będą notowane na GPW

 • 28.03.2019 07:37

  SELVITA SA (5/2019) Uzgodnienie i przyjęcie planu podziału Emitenta

 • 28.03.2019 07:19

  SELVITA SA (4/2019) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 28.03.2019 07:04

  SELVITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.03.2019 06:56

  SELVITA SA Raport okresowy za 2018 SA-R

 • 26.03.2019 09:08

  Selvita ma zgodę FDA na rozpoczęcie badań klinicznych SEL120

 • 26.03.2019 08:33

  SELVITA SA (3/2019) Dopuszczenie związku SEL120 do badań klinicznych przez FDA

 • 15.03.2019 18:05

  SELVITA SA (2/2019) Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

 • 15.03.2019 14:02

  Projekt Selvity wybrany przez NCBiR do dofinansowania kwotą 39,5 mln zł

 • 29.01.2019 10:49

  SELVITA SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 27.12.2018 15:00

  SELVITA SA (33/2018) Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej

 • 22.12.2018 20:45

  SELVITA SA (32/2018) Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.11.2018 18:39

  SELVITA SA (31/2018) Zawiadomienia od osób blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 15.11.2018 13:16

  Planowana przez Selvitę na '18 umowa partneringowa przesunie się na '19

 • 14.11.2018 19:25

  Backlog Selvity na '18 wynosi ok. 103 mln zł, więcej rdr o 3 proc.

 • 14.11.2018 18:46

  SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.10.2018 18:51

  Selvita zakłada rozpoczęcie badań klinicznych nad projektem SEL120 w I kw. '19

 • 08.10.2018 18:22

  SELVITA SA (30/2018) Zawarcie znaczącej umowy na badania kliniczne projektu SEL120

 • 27.09.2018 18:45

  SELVITA SA (29/2018) Zawiadomienia od osób blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 30.08.2018 14:53

  Selvita podtrzymuje harmonogramy prac nad SEL24 i SEL120

 • 29.08.2018 18:02

  SELVITA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 09:40

  SELVITA SA (28/2018) Zawarcie umowy znaczącej

 • 13.08.2018 17:07

  SELVITA SA (27/2018) Zawarcie umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.

 • 31.07.2018 12:06

  SELVITA SA (26/2018) Śmierć Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 20.06.2018 13:02

  SELVITA SA (25/2018) Zawarcie umowy cesji umowy znaczącej

 • 01.06.2018 10:59

  SELVITA SA (24/2018) Zmiana umowy znaczącej

 • 23.05.2018 14:33

  Selvita podtrzymuje cele dla segmentu usługowego i harmonogramy prac nad SEL24 i SEL120

 • 23.05.2018 13:28

  Realizacja przez Selvitę budowy CBR może przesunąć się o 3-6 miesięcy

 • 22.05.2018 20:44

  SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 23:21

  SELVITA SA (23/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Selvita S.A.

 • 14.05.2018 23:11

  SELVITA SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 14.05.2018 r.

 • 14.05.2018 23:06

  SELVITA SA (21/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.

 • 09.05.2018 20:06

  SELVITA SA (20/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.04.2018 13:51

  SELVITA SA (19/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

 • 12.04.2018 12:11

  Selvita ma pozwolenie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego

 • 12.04.2018 11:55

  SELVITA SA (18/2018) Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.

 • 06.04.2018 18:07

  SELVITA SA (17/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H Spółki

 • 06.04.2018 18:00

  SELVITA SA (16/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii H

 • 06.04.2018 13:06

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii H spółki SELVITA S.A.

 • 06.04.2018 13:05

  GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii H spółki SELVITA S.A.

 • 03.04.2018 08:49

  SELVITA SA (15/2018) Informacja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego spółki Nodthera Ltd

 • 29.03.2018 19:26

  SELVITA SA (14/2018) Informacja dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii H w KDPW

 • 28.03.2018 13:17

  Selvita liczy na ponad 30-proc. wzrost segmentu usług w '18 przy dwucyfrowej marży

 • 28.03.2018 08:19

  Selvita podtrzymuje plan rozpoczęcia w 2018 roku badań klinicznych w projekcie SEL120

 • 27.03.2018 19:54

  SELVITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 19:52

  SELVITA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 22.03.2018 13:50

  SELVITA SA (13/2018) Dopuszczenie praw do akcji (PDA) serii H do obrotu giełdowego

 • 21.03.2018 18:46

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii H spółki SELVITA S.A.

 • 20.03.2018 21:46

  SELVITA SA (12/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza - art. 69 Ustawy o ofercie

 • 20.03.2018 09:17

  Vestor DM wyznaczył cenę docelową akcji Selvity na 85 zł

 • 16.03.2018 17:58

  SELVITA SA (11/2018) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 16.03.2018 09:31

  Harmonogram oferty publicznej OncoArendi Therapeutics

 • 12.03.2018 19:17

  SELVITA SA (10/2018) Informacja dotycząca rejestracji praw do akcji (PDA) serii H w KDPW

 • 07.03.2018 19:36

  SELVITA SA (9/2018) Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii H

 • 01.03.2018 12:37

  Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w Selvitę ok. 40 mln zł

 • 26.02.2018 19:22

  SELVITA SA (8/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 26.02.2018 17:50

  SELVITA SA (7/2018) Przydział Akcji Oferowanych

 • 15.02.2018 22:00

  Cena emisyjna akcji Selvity ustalona na 61 zł

 • 15.02.2018 21:24

  SELVITA SA (6/2018) Ustalenie ostatecznej ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

 • 15.02.2018 15:12

  Book building Selvity może zamknąć się przy cenie 61 zł za akcję - źródło

 • 14.02.2018 08:05

  Vestor DM wycenia Selvitę na 1-1,3 mld zł po emisji

 • 01.02.2018 12:44

  Selvita chce pozyskać z emisji 140 mln zł, założyciele nie wezmą udziału w ofercie (opis)

 • 01.02.2018 08:41

  Selvita chce pozyskać z emisji ok. 140 mln zł, zapisy dla instytucji 19-21 II

 • 31.01.2018 19:45

  Selvita ustaliła maksymalną cenę akcji serii H na poziomie 61 zł za sztukę

 • 31.01.2018 19:18

  SELVITA SA (5/2018) Ustalenie ceny maksymalnej akcji oraz dnia referencyjnego w ramach publicznej oferty akcji serii H

 • 31.01.2018 15:24

  SELVITA SA (4/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez KNF

 • 31.01.2018 12:39

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Selvity

 • 30.01.2018 23:26

  SELVITA SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 24.01.2018 08:30

  Członkowie zarządu Selvity zawarli 12 miesięczny lock-up w związku z planowaną emisją akcji

 • 24.01.2018 08:12

  SELVITA SA (2/2018) Zawarcie umów lock-up na akcjach Spółki

 • 18.01.2018 15:33

  SELVITA SA (1/2018) Otrzymanie zlecenia w ramach umowy znaczącej

 • 20.12.2017 07:15

  Selvita chce rozwinąć usługi zintegrowane; liczy na wzrost przychodów (wywiad)

 • 18.12.2017 12:15

  Emisja akcji Selvity prawdopodobnie w I kw. '18, decyzja w najbliższych dniach

 • 17.12.2017 17:25

  FDA pozwoliła Selvicie wznowić badanie kliniczne SEL24

 • 16.12.2017 20:38

  SELVITA SA (46/2017) Wznowienie badania klinicznego w ramach projektu SEL24

 • 14.12.2017 22:10

  SELVITA SA (45/2017) Zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki

 • 13.12.2017 09:49

  Selvita otrzyma od NCBiR 30 mln zł dofinansowania

 • 13.12.2017 09:38

  SELVITA SA (44/2017) Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

 • 30.11.2017 11:05

  SELVITA SA (43/2017) Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

 • 28.11.2017 14:11

  Edison podwyższa wycenę Selvity do 75 zł za akcję z 43 zł

 • 15.11.2017 15:43

  Selvita oczekuje wzrostu sprzedaży i rentowności w najbliższych latach

 • 15.11.2017 14:53

  Selvita chciałaby przeprowadzić emisję jeszcze w '17, ale jest to mało prawdopodobne

 • 15.11.2017 06:59

  SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 30.10.2017 18:52

  SELVITA SA (42/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Selvita za III kwartał 2017 r.

 • 11.10.2017 11:27

  Selvita otrzyma 10,7 mln zł dofinansowania z NCBiR

 • 11.10.2017 11:15

  SELVITA SA (41/2017) Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

 • 10.10.2017 08:49

  SELVITA SA (40/2017) Informacja o transakcjach nabycia akcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.10.2017 09:38

  Selvita zawiesiła program kliniczny SEL24, powróci z emisją akcji po jego wznowieniu (opis)

 • 09.10.2017 07:55

  FDA nakazała Selvicie zawieszenie badania klinicznego w ramach projektu SEL24

 • 07.10.2017 20:47

  SELVITA SA (39/2017) Czasowe wstrzymanie badań klinicznych w ramach projektu SEL24 przez FDA

 • 29.09.2017 14:20

  SELVITA SA (38/2017) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

 • 19.09.2017 13:23

  SELVITA SA (37/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.09.2017 12:41

  Selvita ma w portfelu kilka-kilkanaście projektów, które może komercjalizować

 • 18.09.2017 09:07

  DZIEŃ NA GPW: Eurocash mocno w górę po informacji o przejęciu

 • 15.09.2017 09:09

  DZIEŃ NA GPW: Selvita mocno w górę po publikacji wyników

 • 15.09.2017 08:46

  Selvita otrzyma 33,7 mln zł dofinansowania od Ministerstwa Rozwoju

 • 15.09.2017 08:27

  SELVITA SA (36/2017) Zawarcie znaczącej umowy dotacji z Ministerstwem Rozwoju

 • 14.09.2017 19:48

  Backlog Selvity na '17 wynosi obecnie 95 mln zł, więcej rdr o 70 proc.

 • 14.09.2017 19:11

  SELVITA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.09.2017 19:00

  SELVITA SA (35/2017) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora

 • 04.09.2017 19:00

  Selvita złożyła do KNF prospekt w związku z planowaną emisją do 2,2 mln akcji serii H

 • 04.09.2017 18:39

  SELVITA SA (34/2017) Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF

 • 31.08.2017 09:46

  SELVITA SA (33/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 29.08.2017 22:06

  Walne Selvity uchwaliło publiczną emisję do 2,2 mln akcji

 • 29.08.2017 20:55

  SELVITA SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 29.08.2017 r.

 • 29.08.2017 20:49

  SELVITA SA (31/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.

 • 29.08.2017 20:28

  SELVITA SA (30/2017) Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 22.08.2017 15:36

  SELVITA SA (29/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza Selvita S.A. projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 roku

 • 08.08.2017 08:32

  Selvita otrzyma do 3,25 mln USD na rozwój związku SEL120

 • 08.08.2017 08:05

  SELVITA SA (28/2017) Zawarcie umowy dotyczącej rozwoju programu SEL120

 • 02.08.2017 08:33

  Selvita chce wydać ok. 360 mln zł do '21, planuje emisję akcji o wartości ok. 140 mln zł (opis)

 • 02.08.2017 08:19

  Selvita chce wydać ok. 360 mln zł do '21, planuje emisję akcji o wartości ok. 140 mln zł

 • 02.08.2017 07:52

  SELVITA SA (27/2017) Strategia Grupy Selvita na lata 2017-2021

 • 02.08.2017 07:51

  SELVITA SA (26/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

 • 31.07.2017 16:05

  SELVITA SA (25/2017) Korekta raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 28 lipca 2017

 • 28.07.2017 17:08

  SELVITA SA (25/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 25.07.2017 20:40

  SELVITA SA (24/2017) Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 i 2018

 • 10.07.2017 17:52

  SELVITA SA (23/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Selvita S.A.

 • 23.06.2017 20:48

  SELVITA SA (22/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Selvita S.A.

 • 23.06.2017 20:17

  SELVITA SA (21/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ardigen S.A.

 • 22.06.2017 18:25

  SELVITA SA (20/2017) Zawarcie znaczącej umowy na badania przedkliniczne projektu SEL120

 • 19.06.2017 20:14

  SELVITA SA (19/2017) Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii G2

 • 19.06.2017 17:37

  SELVITA SA (18/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.06.2017 17:29

  SELVITA SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 19.06.2017 r.

 • 19.06.2017 17:16

  SELVITA SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.

 • 14.06.2017 14:45

  SELVITA SA (15/2017) Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G2

 • 14.06.2017 13:42

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji SELVITA SA

 • 14.06.2017 12:15

  NN PTE ma ponad 5 proc. głosów na WZ Selvity

 • 14.06.2017 12:04

  SELVITA SA (14/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Selvita S.A.

 • 12.06.2017 15:49

  Selvita otrzyma 26,9 mln zł dofinansowania z NCBiR

 • 12.06.2017 15:40

  SELVITA SA (13/2017) Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

 • 07.06.2017 13:28

  SELVITA SA (12/2017) Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii G2

 • 01.06.2017 19:07

  Backlog Selvity przekroczył 85,02 mln zł, jest o 101 proc. wyższy rdr (popr.)

 • 31.05.2017 09:29

  Backlog Selvity przekroczył 85,02 mln zł, jest o 101 proc. wyższy rdr

 • 30.05.2017 17:32

  SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 23.05.2017 15:50

  SELVITA SA (11/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

 • 23.05.2017 12:13

  Selvita chce na stałe powrócić do dwucyfrowej rentowności w segmencie usług (wywiad)

 • 18.05.2017 13:52

  Selvita ma zlecenie od firmy farmaceutycznej na projekt za 3,4 mln zł

 • 18.05.2017 13:39

  SELVITA SA (10/2017) Otrzymanie przez Spółkę istotnego zlecenia

 • 05.05.2017 13:41

  SELVITA SA (9/2017) Zmiana istotnej umowy

 • 28.04.2017 16:23

  SELVITA SA (8/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 28.04.2017 16:05

  SELVITA SA (7/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.04.2017 17:28

  Akcjonariusze Selvity chcą w ABB sprzedać do 4,73 proc. akcji spółki

 • 25.04.2017 17:16

  SELVITA SA (6/2017) Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu

 • 20.04.2017 17:23

  SELVITA SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 20.04.2017 17:12

  SELVITA SA (5/2017) Korekta rocznego raportu jednostkowego - uzupełnienie załącznika

 • 19.04.2017 14:49

  Selvita liczy na inwestora w Nodtherze w '17, sprzedaż SEL120 raczej nie w tym roku

 • 19.04.2017 09:48

  Backlog Selvity na '17 to 80 mln zł, przychody w '16 wzrosły o 19 proc. do 66,7 mln zł

 • 19.04.2017 07:28

  SELVITA SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 19.04.2017 07:26

  SELVITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.03.2017 13:17

  Selvita zawarła globalną umowę licencyjną dotyczącą projektu SEL24 (opis)

 • 28.03.2017 13:04

  Selvita zawarła umowę licencyjną o wartości 379,1 mln zł dotyczącą projektu SEL24

 • 28.03.2017 12:46

  SELVITA SA (4/2017) Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej związku SEL24

 • 17.03.2017 10:17

  SELVITA SA (3/2017) Potencjalny nowy lek Selvita S.A. na białaczkę podany pierwszemu pacjentowi

 • 15.03.2017 16:22

  SELVITA SA (2/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 02.03.2017 18:33

  Po sesji 17 marca Polimex zastąpi Bioton w indeksie WIG 40

 • 27.01.2017 17:16

  SELVITA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 22.12.2016 15:50

  Selvita kupiła działkę za 7,5 mln zł, wybuduje centrum rozwoju leków innowacyjnych

 • 22.12.2016 15:32

  SELVITA SA (41/2016) Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

 • 14.12.2016 18:24

  SELVITA SA (40/2016) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

 • 24.11.2016 14:04

  SELVITA SA (39/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.11.2016 13:02

  Edison podnosi wycenę akcji Selvity do 32 zł/akcję

 • 21.11.2016 17:21

  SELVITA SA (38/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.11.2016 17:18

  SELVITA SA (37/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 15.11.2016 23:05

  SELVITA SA (36/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.11.2016 15:34

  Selvita chce mieć 10-proc. rentowność w segmencie usługowym

 • 10.11.2016 09:12

  Backlog Selvity na ‘16 to 63 mln zł, o 18 proc. więcej niż rok temu

 • 09.11.2016 22:02

  SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 26.10.2016 12:54

  SELVITA SA (35/2016) Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy zakupu nieruchomości

 • 25.10.2016 23:00

  SELVITA SA (34/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 25.10.2016 r.

 • 25.10.2016 22:55

  SELVITA SA (33/2016) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

 • 24.10.2016 17:53

  SELVITA SA (32/2016) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 28.09.2016 16:00

  SELVITA SA (31/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

 • 21.09.2016 13:02

  Selvita ma przedwstępną umowę kupna działki za prawie 7,5 mln zł

 • 21.09.2016 12:48

  SELVITA SA (30/2016) Zawarcie znaczącej umowy dotacji z Ministerstwem Rozwoju

 • 21.09.2016 12:46

  SELVITA SA (29/2016) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu nieruchomości

 • 05.09.2016 13:47

  Selvita liczy na umowę na SEL24 lub SEL120 w najbliższych miesiącach

 • 31.08.2016 08:46

  Backlog Selvity na ‘16 to 55,89 mln zł, o 32 proc. więcej kdk

 • 30.08.2016 21:02

  SELVITA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 18.08.2016 08:43

  FDA dopuściła projekt SEL24 Selvity do badań klinicznych

 • 18.08.2016 08:02

  SELVITA SA (28/2016) Decyzja FDA - dopuszczenie projektu SEL24 do badań klinicznych

 • 09.08.2016 18:32

  SELVITA SA (27/2016) Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

 • 28.07.2016 11:12

  SELVITA SA (26/2016) Informacje o szacunkowych skonsolidowanych wynikach za drugi i trzeci kwartał roku obrotowego 2016

 • 28.07.2016 11:04

  SELVITA SA (25/2016) Zawarcie trzech znaczących umów przez Selvita S.A.

 • 13.07.2016 15:23

  SELVITA SA (24/2016) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 11.07.2016 14:14

  SELVITA SA (23/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez Selvita Inc.

 • 11.07.2016 12:34

  SELVITA SA (22/2016) Informacja od akcjonariusza Spółki

 • 06.07.2016 11:53

  SELVITA SA (21/2016) Informacja od akcjonariusza Spółki

 • 30.06.2016 15:53

  SELVITA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 30.06.2016 r.

 • 30.06.2016 15:47

  SELVITA SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

 • 21.06.2016 17:38

  Selvita dostała prawie 10 mln zł dofinansowania z NCBR

 • 21.06.2016 17:23

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

 • 03.06.2016 21:58

  SELVITA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

 • 12.05.2016 14:43

  Selvita może rozpocząć I fazę badań klinicznych SEL24 dwa miesiące później od planu

 • 12.05.2016 08:49

  Backlog Selvity na ‘16 to 42,4 mln zł, o 13 proc. więcej rdr

 • 12.05.2016 08:04

  SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 14:52

  SELVITA SA Informacja od FDA dotycząca zgłoszenia IND dla projektu SEL24

 • 05.05.2016 17:36

  SELVITA SA Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Selvita S.A.

 • 28.04.2016 17:10

  SELVITA SA Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii G1

 • 25.04.2016 14:43

  Edison podnosi wycenę akcji Selvity do 27 zł/akcję

 • 22.04.2016 19:06

  SELVITA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 19.04.2016 09:39

  SELVITA SA Komunikat KDPW o rejestracji akcji serii G1

 • 18.04.2016 13:07

  SELVITA SA Zgłoszenie IND dla projektu SEL24

 • 13.04.2016 10:52

  SELVITA SA Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G1

 • 12.04.2016 18:14

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji SELVITA SA

 • 06.04.2016 10:17

  SELVITA SA Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii G1

 • 04.04.2016 10:46

  Vestor DM podniósł cenę docelową Selvity do 27 zł

 • 31.03.2016 13:49

  Selvita ma umowę z Merckiem na prawie 8 mln zł

 • 31.03.2016 13:31

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym przez Selvita S.A.

 • 24.03.2016 06:49

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

 • 22.03.2016 14:23

  Backlog Selvity na ‘16 to 36 mln zł

 • 21.03.2016 21:09

  SELVITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 21:08

  SELVITA SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 10.03.2016 11:17

  Vestor DM podwyższa cenę docelową Selvity do 26 zł z 24 zł

 • 04.02.2016 09:44

  Selvita otwiera oddział w Poznaniu, zwiększy pow. laboratoriów o ok. 20 proc.

 • 04.02.2016 09:11

  SELVITA SA Otwarcie laboratoriów w Poznaniu

 • 02.02.2016 09:03

  Selvita zawarła umowę z NCBiR o wartości niemal 40 mln zł

 • 02.02.2016 07:59

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

 • 26.01.2016 16:48

  SELVITA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 21.01.2016 08:15

  Backlog Selvity na '16 wynosi 22,3 mln zł; przychody w '15 wzrosły do 55,5 mln zł

 • 21.01.2016 07:59

  SELVITA SA Informacje o szacunkowych skonsolidowanych przychodach za rok obrotowy 2015 i kontraktacji na rok 2016

 • 20.01.2016 17:34

  SELVITA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 19.01.2016 13:38

  SELVITA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 29.12.2015 19:16

  SELVITA SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 22.12.2015 16:16

  Nowa umowa Selvity z Merckiem zakłada płatności za milestones do 16,5 mln EUR

 • 22.12.2015 15:31

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym przez Selvita S.A.

 • 09.12.2015 14:28

  Edison podnosi wycenę akcji Selvity do 25,4 zł

 • 30.11.2015 16:10

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy przez Selvita S.A.

 • 19.11.2015 14:51

  SELVITA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.11.2015 09:52

  SELVITA SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki.

 • 05.11.2015 12:17

  Selvita przesuwa plany podpisania kontraktu na SEL24 lub SEL120 na ‘16

 • 05.11.2015 07:57

  Backlog Selvity na 2015 r. wynosi 53,2 mln zł

 • 05.11.2015 07:17

  SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 09:27

  DM Vestor podniósł cenę docelową Selvity do 24 zł

 • 02.11.2015 09:25

  Selvita ma umowę trzyletnią z firmą Merck o wartości 18,8 mln zł

 • 02.11.2015 08:59

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym przez Selvita S.A.

 • 30.10.2015 11:01

  SELVITA SA Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa SELVITA S.A. do spółki zależnej ARDIGEN S.A. w organizacji

 • 23.10.2015 17:15

  SELVITA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 23.10.2015

 • 23.10.2015 17:03

  SELVITA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

 • 24.09.2015 07:34

  SELVITA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

 • 24.09.2015 07:32

  SELVITA SA Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki zależnej Ardigen S.A.

 • 22.09.2015 14:27

  Selvita przedłuża o rok umowę z H3 Biomedicine, otrzyma dodatkowo 3,89 mln zł

 • 22.09.2015 14:04

  SELVITA SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy Selvita S.A.

 • 02.09.2015 16:45

  SELVITA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 02.09.2015

 • 02.09.2015 16:33

  SELVITA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

 • 13.08.2015 07:52

  Backlog Selvity na 2015 r. wynosi 44,6 mln zł

 • 05.08.2015 08:58

  SELVITA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

 • 14.07.2015 08:34

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 30.06.2015 16:41

  SELVITA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 30.06.2015 r.

 • 30.06.2015 16:35

  SELVITA SA Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2015 i 2016

 • 30.06.2015 16:30

  SELVITA SA Powołanie Członków Zarządu Selvita S.A. na kolejną kadencję

 • 30.06.2015 16:23

  SELVITA SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej Selvita S.A. na kolejną kadencję

 • 30.06.2015 16:10

  SELVITA SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

 • 10.06.2015 10:05

  SELVITA SA Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Selvita S.A.

 • 03.06.2015 16:07

  SELVITA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

 • 27.05.2015 10:43

  Mabion, Selvita i Pharmena blisko kontraktów na swoje flagowe projekty (analiza)

 • 19.05.2015 10:22

  Konsorcjum Selvity ma umowę na projekt o wartości 19,9 mln zł

 • 18.05.2015 17:59

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy przez Selvita S.A.

 • 12.05.2015 10:15

  Backlog Selvity na 2015 r. wynosi 37,63 mln zł

 • 12.05.2015 07:28

  SELVITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 22.04.2015 12:18

  SELVITA SA Rejestracja spółki zależnej w Wielkiej Brytanii

 • 31.03.2015 15:55

  SELVITA SA Zawarcie znaczącej umowy przez Selvita S.A.

 • 26.03.2015 08:57

  Edison podnosi wycenę akcji Selvity do 21 zł

 • 25.03.2015 15:12

  Selvita może podpisać kontrakt na cząsteczkę SEL24 w II połowie roku

 • 19.03.2015 17:29

  SELVITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 17:25

  SELVITA SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 11.03.2015 10:27

  DI Investors ustalił cenę docelową akcji Selvity na 20 zł

 • 04.03.2015 09:59

  SELVITA SA Utworzenie spółki zależnej w USA

 • 09.02.2015 17:34

  SELVITA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 27.01.2015 21:53

  SELVITA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 27.01.2015 15:04

  SELVITA SA Komunikat KDPW o rejestracji akcji serii F

 • 27.01.2015 14:47

  SELVITA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 22.01.2015 17:24

  SELVITA SA Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii F, uchwały GPW o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania PDA serii F oraz wprowadzeniu do obrotu akcji serii F

 • 22.01.2015 14:25

  GPW: SELVITA S.A.

 • 22.01.2015 14:24

  GPW: SELVITA S.A.

 • 19.01.2015 17:51

  SELVITA S.A. Zawarcie istotnej umowy przez Selvita S.A.

 • 09.01.2015 18:23

  SELVITA SA Zmiana Statutu Spółki

 • 09.01.2015 18:14

  SELVITA SA Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 30.12.2014 18:17

  SELVITA SA informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii F

 • 23.12.2014 17:37

  GPW: listy uczestników indeksów - SELVITA

 • 23.12.2014 13:36

  SELVITA SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 19.12.2014 17:26

  SELVITA SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 19.12.2014 12:58

  Selvita liczy na podpisanie w 2015 r. dużego kontraktu na SEL24 lub SEL120

 • 18.12.2014 17:46

  GPW: wykreślenie akcji spółki SELVITA

 • 18.12.2014 17:23

  GPW: animator rynku dla akcji spółki SELVITA S.A.

 • 18.12.2014 17:12

  GPW: animator rynku dla praw do akcji SELVITA S.A.

 • 18.12.2014 16:38

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki SELVITA S.A.

 • 18.12.2014 16:37

  GPW: wprowadzenia do obrotu akcji spółki SELVITA S.A.

 • 18.12.2014 16:30

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki SELVITA S.A.

 • 18.12.2014 16:29

  GPW: wykluczenie z obrotu akcji spółki SELVITA S.A.

 • 18.12.2014 16:17

  SELVITA SA uchwały KDPW o rejestracji PDA serii F oraz uchwały GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji istniejących oraz PDA serii F

 • 18.12.2014 16:10

  SELVITA SA Selvita S.A. - Uchwały KDPW o rejestracji PDA serii F oraz uchwały GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu Akcji Istniejących oraz PDA serii F

 • 18.12.2014 12:02

  Edison wycenia akcję Selvity na 19,1 zł

 • 16.12.2014 17:19

  SELVITA SA Selvita S.A. - przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej

 • 16.12.2014 17:02

  Redukcja zapisów w transzy detalicznej na akcje Selvity wyniosła 88 proc.

 • 16.12.2014 16:25

  SELVITA SA przydział akcji oferowanych w ofercie publicznej

 • 15.12.2014 17:28

  SELVITA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 15.12.2014

 • 15.12.2014 17:07

  SELVITA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

 • 10.12.2014 12:27

  Cena emisyjna Selvity ustalona na 10,30 zł (opis)

 • 10.12.2014 12:13

  Cena emisyjna Selvity ustalona na 10,30 zł

 • 10.12.2014 12:06

  SELVITA SA Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

 • 10.12.2014 12:01

  SELVITA SA ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji oferowanych

 • 05.12.2014 17:56

  SELVITA SA zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego akcji spółki sporządzonego w związku z zawarciem umowy lock-up przez znacznych akcjonariuszy Spółki z DI Investors

 • 02.12.2014 14:32

  DI Investors wycenia akcje Selvity w przedziale 13,9-26 zł za walor

 • 28.11.2014 16:31

  Cena maksymalna w ofercie Selvity ustalona na 10,30 zł

 • 28.11.2014 16:22