ZM Ropczyce SA

skrót: RPC

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka jest producentem wysokiej jakości zasadowych i glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych. Stanowią one niezbędny element wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa, szeroko rozumianego przemysłu na rzecz ochrony środowiska praz oraz innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Firma zapewnia kompleksową obsługę instalacyjno-montażową oraz serwis (projektowanie, dostawa, zabudowa, nadzór, doradztwo techniczne, serwis posprzedażowy).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Siwiec Józefbezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką2 065 82733,00%2 065 82747,46%
ZM Ropczyce SA1 907 00730,47%1 907 00740,54%
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.1 317 31621,04%1 317 31630,26%

Kategoria • 04.11.2020 12:31

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2020) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od Sygnatariusza Porozumienia

 • 04.11.2020 10:00

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 02.11.2020 07:05

  Ropczyce chcą zwiększać rentowność; spodziewana poprawa w segmencie cementowo–wapienniczym (wywiad)

 • 27.10.2020 18:27

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 10.09.2020 12:39

  ZM ROPCZYCE SA (17/2020) Informacja o nabyciu akcji przez uczestników programu oraz wysokości dywidendy

 • 10.09.2020 12:32

  ZM ROPCZYCE SA (16/2020) Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych

 • 10.09.2020 12:20

  ZM ROPCZYCE SA (15/2020) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych

 • 31.08.2020 15:57

  ZM ROPCZYCE SA (14/2020) Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2020 rok

 • 28.08.2020 16:25

  ZM ROPCZYCE SA (13/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r.

 • 28.08.2020 16:20

  ZM ROPCZYCE SA (12/2020) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku

 • 28.08.2020 16:08

  ZM ROPCZYCE SA (11/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 11.08.2020 07:24

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.08.2020 12:16

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2020) Oddalenie zażalenia akcjonariusza Spółki na postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce

 • 03.08.2020 13:38

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku

 • 28.05.2020 17:15

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.05.2020 15:33

  Ropczyce planują utworzyć spółkę zależną w USA i zlikwidują spółkę zależną w Chinach

 • 20.05.2020 15:17

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2020) Informacja o zamiarze utworzenia spółki na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

 • 20.05.2020 15:12

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2020) Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu likwidacji spółki zależnej - Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd. z siedzibą w Chinach

 • 28.04.2020 19:22

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.04.2020 18:43

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.04.2020 15:48

  Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenie Lemuria Partners na zwrot pozwu dot. programu motywacyjnego Ropczyc

 • 24.04.2020 15:11

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2020) Zwrócenie przez Sąd pozwu bez rozpatrzenia o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku

 • 30.01.2020 13:59

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 06.12.2019 17:27

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2019) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% udziału w głosach

 • 24.10.2019 17:51

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 24.09.2019 20:27

  Sąd oddalił wniosek AGIO SFIO o zabezpieczenie roszczeń przeciwko ZM Ropczyce

 • 24.09.2019 20:03

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (31/2019) Oddalenie wniosku akcjonariusza o zabezpieczenie roszczeń przeciwko Spółce

 • 19.09.2019 14:03

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (30/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 13.08.2019 18:30

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (29/2019) Pozew akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku

 • 31.05.2019 14:18

  Ropczyce planują zmianę statutu, by umożliwić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy

 • 31.05.2019 14:00

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 31.05.2019 13:47

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 16.04.2019 17:23

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (11/2019) Założenia programu motywacyjnego na lata 2019-2021

 • 29.03.2019 14:41

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2019) Zwrot podatku CIT

 • 27.03.2019 15:01

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2019) Powołanie spółki celowej Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o.

 • 27.03.2019 14:53

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (8/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2019 roku

 • 27.03.2019 14:45

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2019 r.

 • 25.03.2019 19:02

  Ropczyce chcą wypłacić 1,3 zł dywidendy na akcję za '18

 • 25.03.2019 18:49

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (6/2019) Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

 • 25.03.2019 18:27

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 25.03.2019 17:46

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 20.02.2019 13:04

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (5/2019) Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 15.02.2019 14:25

  W ramach wezwania na ZM Ropczyce zawarto transakcję na 600 akcji

 • 23.01.2019 13:11

  Zarząd Ropczyc ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej

 • 23.01.2019 12:58

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2019) Stanowisko Zarządu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2019 roku

 • 21.01.2019 14:34

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

 • 15.01.2019 09:09

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2019) Uzupełnienie raportu o zakończeniu subskrypcji akcji serii D i E

 • 15.01.2019 09:00

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 08.01.2019 13:46

  Akcjonariusze wzywają do sprzedaży 159.124 akcji ZM Ropczyce, po 30,35 zł za akcję (opis)

 • 08.01.2019 13:23

  Akcjonariusze wzywają do sprzedaży 159.124 akcji ZM Ropczyce, po 30,35 zł za akcję

 • 27.12.2018 14:02

  NWZ Ropczyc upoważniło zarząd do nabycia do 158,6 tys. akcji własnych w ramach wezwania

 • 27.12.2018 14:00

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (59/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 grudnia 2018 roku

 • 27.12.2018 13:50

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (58/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia 2018 roku

 • 21.12.2018 15:28

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (57/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki

 • 28.11.2018 14:42

  NWZ Ropczyc zdecyduje o wezwaniu do 159,2 tys. akcji własnych

 • 28.11.2018 14:22

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (56/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 grudnia 2018 roku

 • 28.11.2018 14:07

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (55/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 27.11.2018 11:07

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (54/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki

 • 26.11.2018 14:33

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (53/2018) Rejestracja połączenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną

 • 26.10.2018 08:54

  Ropczyce spodziewają się utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży w IV kw.

 • 26.10.2018 07:53

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.10.2018 14:15

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (52/2018) Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii D i E

 • 23.10.2018 21:44

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (51/2018) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

 • 23.10.2018 19:15

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

 • 23.10.2018 15:23

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (50/2018) Warunkowa rejestracja akcji serii D i E w KDPW

 • 08.10.2018 20:17

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (49/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez KNF

 • 08.10.2018 16:40

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny serii D i E Ropczyc

 • 09.08.2018 18:41

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.07.2018 13:39

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (48/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku

 • 30.07.2018 13:34

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (47/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku

 • 16.07.2018 20:52

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (46/2018) Utworzenie odpisu aktualizującego w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Spółki

 • 16.07.2018 16:11

  ZM Ropczyce wypłacą 1,1 zł dywidendy na akcję

 • 16.07.2018 16:00

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 16.07.2018 15:53

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (44/2018) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki kontynuowane po przerwie w dniu 16 lipca 2018 roku

 • 16.07.2018 15:46

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (43/2018) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 16.07.2018 13:54

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (42/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.

 • 03.07.2018 13:09

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (41/2018) Zawiadomienie o zmianach w stanach posiadania akcji otrzymane od spółki ZM INVEST SA

 • 03.07.2018 12:49

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (40/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 lipca 2018 r.

 • 03.07.2018 12:40

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (39/2018) Ogłoszenie o NWZA Spółki

 • 02.07.2018 10:39

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (38/2018) Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych

 • 29.06.2018 15:19

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (37/2018) Zawarcie umowy nabycia akcji ze spółką ZM Invest S.A.

 • 29.06.2018 14:15

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (36/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 28.06.2018 20:02

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (35/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki i tekst jednolity Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 21.06.2018 10:22

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (34/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną

 • 20.06.2018 15:30

  ZM Ropczyce chcą skupić od ZM Invest do 180.439 akcji własnych po 22,75 zł

 • 20.06.2018 14:59

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (33/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r. zwołane na godz. 11:00 do czasu zarządzenia przerwy w

 • 05.06.2018 18:07

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2018) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • 05.06.2018 16:43

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (31/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną

 • 24.05.2018 16:15

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (30/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2018 r.

 • 24.05.2018 16:07

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (29/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2018 r.

 • 14.05.2018 16:50

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2018 r. zwołanym na godz. 12:00

 • 14.05.2018 16:45

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (27/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2018 r.

 • 11.05.2018 15:09

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (26/2018) Realizacja zamiaru połączenia ZM "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną ZM SERVICE Sp. z o.o.

 • 26.04.2018 18:20

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (25/2018) Doręczenie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11.00 oraz odpisu postanowienia o umorzeniu postępowania zabezpieczającego

 • 26.04.2018 17:42

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 17:16

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (24/2018) Korekta skonsolidowanego raportu za 1 kwartał 2018 roku

 • 26.04.2018 07:58

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 20.04.2018 18:59

  Ropczyce chcą wypłacić 1,10 zł dywidendy na akcję za '17

 • 20.04.2018 18:50

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (23/2018) Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 20.04.2018 18:41

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (22/2018) Wybór firmy audytorskiej

 • 17.04.2018 08:43

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (21/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 maja 2018 r.

 • 17.04.2018 08:29

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2018 r.

 • 28.03.2018 20:27

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2018) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku

 • 14.03.2018 12:57

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2018) Umorzenie postępowania o ustalenie, że ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach oraz jeden z pozostałych akcjonariuszy Spółki nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji Spółki

 • 28.02.2018 18:21

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.02.2018 17:21

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.02.2018 16:28

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (17/2018) Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r.

 • 08.02.2018 17:12

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (16/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

 • 08.02.2018 16:57

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołanym na godz. 12:00

 • 08.02.2018 16:52

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (14/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r.

 • 08.02.2018 16:29

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołanym na godz. 11:00

 • 08.02.2018 16:23

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (12/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołane na godz. 11:00 oraz sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas tego Walnego Zgromadzenia, a także informacja o odstąpieni

 • 31.01.2018 11:50

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (11/2018) Sprostowanie do zawiadomienia otrzymanego od spółki ZM INVEST S.A.

 • 25.01.2018 08:15

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 19.01.2018 18:35

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów otrzymane od spółki ZM INVEST S.A.

 • 18.01.2018 11:41

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (8/2018) Umorzenie postępowania o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał Zarządu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 12.01.2018 09:58

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (7/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 lutego 2018 r.

 • 12.01.2018 09:50

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lutego 2018 r.

 • 11.01.2018 14:14

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (5/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy Spółki

 • 10.01.2018 14:05

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2018) Zawiadomienia o zmianach w stanach posiadania akcji otrzymane od spółki ZM INVEST SA

 • 10.01.2018 08:24

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2018) Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku

 • 09.01.2018 14:19

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2018) Nabycie znacznego pakietu akcji własnych

 • 04.01.2018 14:43

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2018) Zawarcie Umów Nabycia Akcji ze spółką ZM Invest S.A.

 • 30.12.2017 12:01

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (44/2017) Podpisanie Aneksu do Porozumienia ze spółką ZM Invest S.A.

 • 12.12.2017 19:47

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (43/2017) Zawarcie Porozumienia i Przedwstępnych Warunkowych Umów Nabycia Akcji ze spółką ZM Invest S.A.

 • 10.11.2017 07:47

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 03.11.2017 13:31

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (42/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8.02.2018 roku

 • 03.11.2017 13:17

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (41/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8.02.2018 roku

 • 02.11.2017 10:46

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (40/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

 • 23.10.2017 14:45

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (39/2017) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki

 • 23.10.2017 14:19

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (38/2017) Zawiadomienie o objęciu akcji przez Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 23.10.2017 13:35

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (37/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 20.10.2017 13:52

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (36/2017) Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 17.10.2017 14:51

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (35/2017) Wyrok WSA w Rzeszowie

 • 02.10.2017 09:10

  Interminex chce kupić do 701 tys. akcji ZM Ropczyce

 • 07.09.2017 12:45

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (34/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 06.09.2017 15:38

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (33/2017) Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 28.08.2017 18:17

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.08.2017 14:10

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2017) Cofnięcie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 25.08.2017 14:48

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (31/2017) Złożenie wobec ZM Invest S.A. propozycji sprzedaży 2.139 sztuk akcji ZM Invest S.A.

 • 24.08.2017 15:25

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (30/2017) Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 14.08.2017 12:31

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (29/2017) Powzięcie informacji o propozycji sprzedaży akcji ZMR SA przez ZM Invest S.A.

 • 24.07.2017 14:50

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (28/2017) Powzięcie informacji o "sprzedaży" przez ZM Invest S.A. 2.406.586 sztuk akcji Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r. na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza

 • 22.06.2017 15:10

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (27/2017) Otrzymanie postanowienia sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia ZM Invest S.A.

 • 14.06.2017 15:03

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (26/2017) Powzięcie informacji o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0274/16 pn.: "Rozbudowa Centrum Badawczo Rozwojowego w Zakładach Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A."

 • 29.05.2017 17:25

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (25/2017) Doręczenie postanowienia o rejestracji zmian Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 22.05.2017 18:10

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.05.2017 13:46

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (24/2017) Wybór audytora

 • 17.05.2017 19:19

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (23/2017) Rejestracja zmian Statutu i tekst jednolity Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 12.05.2017 14:57

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (22/2017) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku

 • 12.05.2017 13:18

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (21/2017) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • 09.05.2017 13:33

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (20/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 28.04.2017 16:43

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2017) Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia ZM Invest poprzez częściowe oddalenie wniosku

 • 14.04.2017 08:28

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2017) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZ

 • 12.04.2017 16:47

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (17/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.

 • 12.04.2017 16:39

  ZWZ Ropczyc zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za '16

 • 12.04.2017 16:32

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (16/2017) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 r., sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas tego Walnego Zgromadzenia, decyzja o wypłacie dywidendy oraz okoliczności dotyczące b

 • 11.04.2017 15:29

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (15/2017) Powołanie osób zarządzających

 • 11.04.2017 15:22

  Ropczyce mają strategię na '17-'20; przekształcą się w firmę produkcyjno-inżynieryjną

 • 11.04.2017 14:47

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (14/2017) Zatwierdzenie strategicznych kierunków rozwoju ZM Ropczyce na lata 2017-2020

 • 07.04.2017 17:42

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (13/2017) Wyrok ustalający nieistnienie "uchwał" Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 oraz 26 sierpnia 2016 r.

 • 30.03.2017 08:38

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (12/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych.

 • 24.03.2017 16:32

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (11/2017) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r

 • 22.03.2017 19:55

  Akcjonariusze Ropczyc chcą wykupienia przez spółkę akcji własnych od ZM Invest

 • 22.03.2017 16:56

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2017) Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad ZWZ

 • 22.03.2017 14:42

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2017) Otrzymanie pozwu dotyczącego rzekomych "uchwał" Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 oraz 26 sierpnia 2016 r.

 • 17.03.2017 15:40

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (8/2017) Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 kwietnia 2017 roku

 • 14.03.2017 17:41

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 14.03.2017 13:53

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (7/2017) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

 • 13.03.2017 22:42

  Ropczyce planują przeznaczyć 8 mln zł w '17 na nakłady inwestycyjne

 • 13.03.2017 20:59

  Ropczyce chcą wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '16

 • 13.03.2017 20:34

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (6/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 13.03.2017 19:30

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 13.03.2017 18:46

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.03.2017 17:33

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (5/2017) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 24.01.2017 17:06

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2017) Oddalenie zażalenia ZM Invest S.A. na postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce

 • 18.01.2017 12:07

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 03.01.2017 07:43

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2017) Otrzymanie postanowienia sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia ZM Invest S.A.

 • 02.01.2017 20:29

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2017) Zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 30.12.2016 13:22

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (66/2016) Zawiadomienie od akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. otrzymane w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) - 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

 • 29.12.2016 15:22

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (65/2016) Zawiadomienia o objęciu akcji przez Pana Józefa Siwca oraz Pana Mariana Darłaka otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 23.12.2016 21:10

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (64/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 19.12.2016 15:02

  Ropczyce chcą przeznaczać na dywidendę do 60 proc. zysku netto

 • 19.12.2016 14:50

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (63/2016) Aktualizacja polityki dywidendy

 • 14.12.2016 14:39

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (62/2016) Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF

 • 09.12.2016 16:17

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (61/2016) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 kwietnia 2017 roku

 • 09.12.2016 16:05

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (60/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 kwietnia 2017 roku

 • 09.12.2016 15:53

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (59/2016) Stanowisko Zarządu w sprawie pisma otrzymanego od ZM Invest S.A.

 • 08.12.2016 18:42

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (58/2016) Otrzymanie pozwu ZM Invest S.A. o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności, uchwał Zarządu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 29.11.2016 16:18

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (57/2016) Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 29.11.2016 11:32

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (56/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych

 • 28.11.2016 21:15

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (55/2016) Objęcie akcji Spółki serii E oraz nabycie przez Spółkę znacznego pakietu akcji ZM Invest S.A.

 • 16.11.2016 20:33

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (54/2016) Zmiana uchwał Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii E oraz uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie akcji serii E wkładami niepieniężnymi w postaci akcji ZM Invest S.A.

 • 10.11.2016 19:59

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (53/2016) Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce

 • 09.11.2016 19:47

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (52/2016) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r.

 • 31.10.2016 15:15

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (51/2016) Aport nieruchomości do spółki zależnej

 • 26.10.2016 07:35

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.10.2016 14:43

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (50/2016) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZ

 • 14.10.2016 14:37

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (49/2016) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w dniu 14 października 2016 r., sprzeciwy zgłoszone do protokołu z tego Walnego Zgromadzenia oraz okoliczności dotycząc

 • 11.10.2016 18:09

  ZM Ropczyce nadal zainteresowane zakupem akcji ZM Invest

 • 11.10.2016 18:07

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (48/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

 • 11.10.2016 17:39

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (47/2016) Wyrażenie przez Spółkę zainteresowania nabyciem akcji spółki ZM Invest S.A. - aktualizacja.

 • 09.10.2016 13:55

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (46/2016) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki

 • 07.10.2016 14:34

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (45/2016) Zawiadomienie o objęciu akcji przez Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 03.10.2016 14:58

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (44/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 29.09.2016 15:14

  ZM Ropczyce są zainteresowane zakupem akcji ZM Invest

 • 29.09.2016 15:00

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (43/2016) Wyrażenie przez Spółkę zainteresowania nabyciem akcji spółki ZM Invest S.A.

 • 28.09.2016 14:03

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (42/2016) Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce

 • 27.09.2016 13:26

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (41/2016) Połączenie ze Spółką zależną - aktualizacja

 • 23.09.2016 11:39

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (40/2016) Udzielenie zabezpieczenia roszczenia przeciwko Spółce

 • 14.09.2016 14:42

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (39/2016) Zakończenie subskrypcji akcji serii D

 • 12.09.2016 14:50

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (38/2016) Połączenie ze Spółka zależną - aktualizacja

 • 30.08.2016 15:40

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (37/2016) Połączenie ze Spółką zależną - aktualizacja

 • 30.08.2016 09:38

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (36/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 26.08.2016 17:39

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (35/2016) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości

 • 12.08.2016 09:19

  ZM Ropczyce z umiarkowanym optymizmem patrzą na drugie półrocze '16

 • 12.08.2016 07:35

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 01.08.2016 12:46

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (34/2016) Znaczące umowy

 • 22.07.2016 19:56

  ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (33/2016) Projekty uchwał NWZA