Ronson Development SE

skrót: RON

Brak kursu dla wybranej firmy

Ronson jest spółką deweloperską realizującą projekty mieszkaniowe. Spółka szybko rozszerza geograficzny zasięg swojego działania na większe miasta Polski. Jest już obecna w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Grupa jest w trakcie przygotowywania 16 projektów o różnym stopniu zaawansowania, obejmujących ponad 300 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Everest TFIpoprzez ITR Dori BV i RN Residential BV108 349 18766,06%108 349 18766,34%
NN OFEportfel23 884 09114,56%23 884 09114,62%
MetLife OFEportfel12 983 8037,92%12 983 8037,95%
Ronson Development SE694 6230,42%694 6230,43%

Kategoria • 18.01.2021 18:38

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii U spółki RONSON DEVELOPMENT SE

 • 18.01.2021 16:52

  RONSON DEVELOPMENT SE (5/2021) Nabycie akcji własnych

 • 12.01.2021 20:08

  Ronson sprzedał w IV kw. 257 lokali, przekazał 167 (opis)

 • 12.01.2021 18:24

  Ronson sprzedał w IV kw. 257 lokali, przekazał 167

 • 12.01.2021 18:10

  RONSON DEVELOPMENT SE (4/2021) Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w 2020 roku

 • 12.01.2021 10:48

  RONSON DEVELOPMENT SE (3/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 11.01.2021 16:35

  RONSON DEVELOPMENT SE (2/2021) Nabycie akcji własnych

 • 11.01.2021 15:25

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2020 roku (tabela)

 • 04.01.2021 15:29

  RONSON DEVELOPMENT SE (1/2021) Nabycie akcji własnych

 • 28.12.2020 16:45

  RONSON DEVELOPMENT SE (56/2020) Nabycie akcji własnych

 • 21.12.2020 15:44

  RONSON DEVELOPMENT SE (55/2020) Nabycie akcji własnych

 • 18.12.2020 16:23

  RONSON DEVELOPMENT SE (54/2020) Zawarcie umów znaczących dotyczących nabycia nieruchomości

 • 14.12.2020 17:13

  RONSON DEVELOPMENT SE (53/2020) Nabycie akcji własnych

 • 07.12.2020 17:11

  RONSON DEVELOPMENT SE (52/2020) Nabycie akcji własnych

 • 03.12.2020 13:42

  Ronson ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości w Poznaniu za 26 mln zł netto

 • 03.12.2020 13:33

  RONSON DEVELOPMENT SE (51/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości

 • 30.11.2020 17:15

  RONSON DEVELOPMENT SE (50/2020) Nabycie akcji własnych

 • 23.11.2020 17:39

  RONSON DEVELOPMENT SE (49/2020) Nabycie akcji własnych

 • 23.11.2020 16:19

  RONSON DEVELOPMENT SE (48/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości

 • 16.11.2020 16:55

  RONSON DEVELOPMENT SE (47/2020) Nabycie akcji własnych

 • 10.11.2020 07:38

  Ronson Development miał w III kw. 3,1 mln zł straty netto j.d; konsensus zakładał 4 mln zł zysku

 • 10.11.2020 07:18

  Wyniki Ronson Development w III kw. 2020 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2020 06:57

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 06.11.2020 15:52

  RONSON DEVELOPMENT SE (46/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości

 • 02.11.2020 16:06

  RONSON DEVELOPMENT SE (45/2020) Nabycie akcji własnych

 • 27.10.2020 15:37

  Ronson nabył nieruchomość w Warszawie; chce wybudować 80 mieszkań

 • 27.10.2020 15:23

  RONSON DEVELOPMENT SE (44/2020) Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości

 • 26.10.2020 16:37

  RONSON DEVELOPMENT SE (43/2020) Nabycie akcji własnych

 • 19.10.2020 16:39

  RONSON DEVELOPMENT SE (42/2020) Nabycie akcji własnych

 • 12.10.2020 17:09

  RONSON DEVELOPMENT SE (41/2020) Nabycie akcji własnych

 • 08.10.2020 16:14

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)

 • 07.10.2020 17:54

  GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii V (RON0424) wyemitowanych przez RONSON DEVELOPMENT SE

 • 07.10.2020 17:30

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii V spółki RONSON DEVELOPMENT SE

 • 07.10.2020 17:29

  Ronson sprzedał w III kw. 235 lokali, przekazał 197 (opis)

 • 07.10.2020 17:18

  Ronson sprzedał w III kw. 235 lokali, przekazał 197

 • 07.10.2020 17:11

  RONSON DEVELOPMENT SE (40/2020) Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w trzecim kwartale 2020 r.

 • 07.10.2020 15:56

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)

 • 05.10.2020 17:04

  RONSON DEVELOPMENT SE (39/2020) Przedterminowy wykup w celu umorzenia obligacji serii S

 • 05.10.2020 16:20

  RONSON DEVELOPMENT SE (38/2020) Nabycie akcji własnych

 • 02.10.2020 14:10

  Ronson Development wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł

 • 02.10.2020 13:56

  RONSON DEVELOPMENT SE (37/2020) Emisja obligacji serii V

 • 01.10.2020 15:43

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii V spółki RONSON DEVELOPMENT SE

 • 28.09.2020 15:48

  RONSON DEVELOPMENT SE (36/2020) Nabycie akcji własnych

 • 21.09.2020 16:45

  RONSON DEVELOPMENT SE (35/2020) Nabycie akcji własnych

 • 14.09.2020 16:49

  RONSON DEVELOPMENT SE (34/2020) Nabycie akcji własnych

 • 11.09.2020 16:38

  RONSON DEVELOPMENT SE (33/2020) Wykonanie opcji zlecenia realizacji etapu projektu wynikającej z umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 31.08.2020 15:04

  RONSON DEVELOPMENT SE (32/2020) Nabycie akcji własnych

 • 24.08.2020 15:42

  RONSON DEVELOPMENT SE (31/2020) Nabycie akcji własnych

 • 24.08.2020 14:23

  RONSON DEVELOPMENT SE (30/2020) Wypłata dywidendy za rok 2019

 • 14.08.2020 17:18

  RONSON DEVELOPMENT SE (29/2020) Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości

 • 12.08.2020 11:46

  Ronson planuje sprzedać w 2020 roku więcej mieszkań rdr

 • 12.08.2020 07:13

  Wyniki Ronson Development w II kw. 2020 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 12.08.2020 06:55

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.08.2020 16:24

  RONSON DEVELOPMENT SE (28/2020) Nabycie akcji własnych

 • 03.08.2020 16:41

  RONSON DEVELOPMENT SE (27/2020) Nabycie akcji własnych

 • 19.06.2020 17:08

  Większościowy akcjonariusz Ronson Development wnioskuje o 0,06 zł dywidendy na akcję

 • 19.06.2020 16:40

  RONSON DEVELOPMENT SE (18/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 03.06.2020 18:23

  RONSON DEVELOPMENT SE (17/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE

 • 03.06.2020 12:58

  Zarząd Ronson Development nie będzie rekomendował dywidendy za '19

 • 03.06.2020 12:46

  RONSON DEVELOPMENT SE (16/2020) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

 • 28.05.2020 17:09

  RONSON DEVELOPMENT SE (15/2020) Zawarcie umów kredytu

 • 22.05.2020 15:34

  RONSON DEVELOPMENT SE (14/2020) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 14.05.2020 12:36

  Ronson nie spodziewa się spadku cen mieszkań w długim terminie

 • 14.05.2020 07:54

  Ronson Development planuje zakończyć w '20 budowę 6 projektów liczących łącznie 701 lokali

 • 14.05.2020 07:09

  Wyniki Ronson Development w I kw. 2020 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2020 06:58

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 04.05.2020 16:53

  RONSON DEVELOPMENT SE (13/2020) Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 29.04.2020 15:41

  Ronson obserwuje w kwietniu istotny spadek umów sprzedaży mieszkań

 • 29.04.2020 15:16

  RONSON DEVELOPMENT SE (12/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Ronson Development

 • 28.04.2020 16:11

  RONSON DEVELOPMENT SE (11/2020) Zawarcie umowy ostatecznej dotyczącej nabycia istotnej nieruchomości

 • 10.04.2020 11:27

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2020 roku (tabela)

 • 09.04.2020 16:36

  RONSON DEVELOPMENT SE (10/2020) Wykonanie trzeciej opcji kupna oraz zawarcie aneksów do umowy opcji kupna (ang. call option agreement) i

 • 07.04.2020 08:07

  Ronson sprzedał w I kw. 278 lokali, spodziewa się wyhamowania tempa sprzedaży

 • 07.04.2020 07:48

  RONSON DEVELOPMENT SE (9/2020) Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale 2020 r.

 • 01.04.2020 08:17

  Ronson ma umowę na zakup nieruchomości w Poznaniu; chce wybudować 80 mieszkań

 • 01.04.2020 07:54

  RONSON DEVELOPMENT SE (8/2020) Zawarcie przedwstępnej, warunkowej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości

 • 11.03.2020 13:31

  Ronson Development liczy na mocny pierwszy kwartał '20

 • 11.03.2020 07:23

  Ronson planuje przekazać w '20 ok. 950 lokali

 • 11.03.2020 07:10

  Wyniki Ronson Development w IV kw. 2019 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 11.03.2020 07:00

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 11.03.2020 06:59

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 06.03.2020 12:19

  Ronson Development chce zwiększyć w '20 sprzedaż mieszkań o 20-30 proc. - wiceprezes

 • 06.02.2020 19:11

  GPW: Komunikat- RONSON DEVELOPMENT SE

 • 27.01.2020 17:12

  RONSON DEVELOPMENT SE (7/2020) Nabycie akcji własnych

 • 27.01.2020 14:06

  RONSON DEVELOPMENT SE (6/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.01.2020 16:24

  RONSON DEVELOPMENT SE (5/2020) Nabycie akcji własnych

 • 17.01.2020 07:53

  RONSON DEVELOPMENT SE (4/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych

 • 14.01.2020 15:11

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 13.01.2020 16:30

  RONSON DEVELOPMENT SE (3/2020) Nabycie akcji własnych

 • 09.01.2020 18:31

  Ronson sprzedał w 2019 roku 761 lokali, a przekazał 658

 • 09.01.2020 18:23

  RONSON DEVELOPMENT SE (2/2020) Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w 2019 roku

 • 09.01.2020 16:51

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela)

 • 07.01.2020 15:54

  RONSON DEVELOPMENT SE (1/2020) Nabycie akcji własnychNabycie akcji własnych

 • 31.12.2019 15:07

  RONSON DEVELOPMENT SE (80/2019) Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 30.12.2019 13:04

  RONSON DEVELOPMENT SE (79/2019) Nabycie akcji własnych

 • 23.12.2019 16:19

  RONSON DEVELOPMENT SE (78/2019) Nabycie akcji własnych

 • 20.12.2019 20:07

  RONSON DEVELOPMENT SE (77/2019) Rozwiązanie umowy o genralne wykonawstwo

 • 20.12.2019 19:57

  RONSON DEVELOPMENT SE (76/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ds. finansowychRezygnacja Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych

 • 16.12.2019 15:42

  RONSON DEVELOPMENT SE (75/2019) Nabycie akcji własnych

 • 09.12.2019 16:36

  RONSON DEVELOPMENT SE (74/2019) Nabycie akcji własnych

 • 05.12.2019 14:36

  RONSON DEVELOPMENT SE (73/2019) Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 02.12.2019 16:40

  RONSON DEVELOPMENT SE (72/2019) Nabycie akcji własnych

 • 25.11.2019 16:21

  RONSON DEVELOPMENT SE (71/2019) Nabycie akcji własnych

 • 22.11.2019 11:23

  Ronson Development uruchomił przedsprzedaż 250 lokali w Warszawie

 • 18.11.2019 15:17

  RONSON DEVELOPMENT SE (70/2019) Nabycie akcji własnych

 • 12.11.2019 12:53

  RONSON DEVELOPMENT SE (69/2019) Nabycie akcji własnych

 • 07.11.2019 12:27

  Ronson planuje w IV kw. przekroczyć poziom tysiąca lokali w ofercie

 • 07.11.2019 08:01

  Ronson Development miał w III kw. 1 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 07.11.2019 07:20

  Wyniki Ronson Development w III kw. 2019 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2019 06:58

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 04.11.2019 16:08

  RONSON DEVELOPMENT SE (68/2019) Nabycie akcji własnych

 • 28.10.2019 17:00

  RONSON DEVELOPMENT SE (67/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 28.10.2019 16:07

  RONSON DEVELOPMENT SE (66/2019) Nabycie akcji własnych

 • 21.10.2019 15:10

  RONSON DEVELOPMENT SE (65/2019) Nabycie akcji własnych

 • 14.10.2019 16:13

  RONSON DEVELOPMENT SE (64/2019) Nabycie akcji własnych

 • 09.10.2019 15:22

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2019 roku (tabela)

 • 08.10.2019 17:25

  Ronson Development sprzedał w III kwartale 160 lokali

 • 08.10.2019 17:17

  RONSON DEVELOPMENT SE (63/2019) Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w trzecim kwartale 2019 r.

 • 07.10.2019 17:13

  RONSON DEVELOPMENT SE (62/2019) Zawarcie aneksu nr 2 do umowy opcji kupna (ang. call option agreement) i wykonanie drugiej opcji kupna

 • 07.10.2019 16:03

  RONSON DEVELOPMENT SE (61/2019) Nabycie akcji własnych

 • 30.09.2019 16:07

  RONSON DEVELOPMENT SE (60/2019) Nabycie akcji własnych

 • 24.09.2019 09:55

  RONSON DEVELOPMENT SE (59/2019) Nabycie akcji własnych

 • 18.09.2019 18:07

  RONSON DEVELOPMENT SE (58/2019) Zawarcie umowy ostatecznej dotyczącej nabycia istotnej nieruchomości w dzielnicy Ursus

 • 16.09.2019 15:23

  RONSON DEVELOPMENT SE (57/2019) Nabycie akcji własnych

 • 09.09.2019 16:36

  RONSON DEVELOPMENT SE (56/2019) Nabycie akcji własnych

 • 06.09.2019 14:42

  RONSON DEVELOPMENT SE (55/2019) Obligacje serii R - ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 02.09.2019 16:40

  RONSON DEVELOPMENT SE (54/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 02.09.2019 16:14

  RONSON DEVELOPMENT SE (53/2019) Nabycie akcji własnych

 • 28.08.2019 17:58

  GPW: Komunikat - RONSON DEVELOPMENT SE

 • 26.08.2019 15:28

  RONSON DEVELOPMENT SE (52/2019) Nabycie akcji własnych

 • 19.08.2019 16:03

  RONSON DEVELOPMENT SE (51/2019) Nabycie akcji własnych

 • 03.06.2019 17:08

  RONSON DEVELOPMENT SE (28/2019) Nabycie akcji własnych

 • 30.05.2019 18:56

  GPW: 6 czerwca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii K (RON0619) spółki RONSON DEVELOPMENT SE

 • 20.05.2019 17:27

  RONSON DEVELOPMENT SE (27/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 20.05.2019 16:19

  RONSON DEVELOPMENT SE (26/2019) Nabycie akcji własnych

 • 15.04.2019 14:49

  RONSON DEVELOPMENT SE (19/2019) Nabycie akcji własnych

 • 15.04.2019 13:37

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 11.04.2019 19:49

  GPW: Komunikat - RONSON DEVELOPMENT SE

 • 11.04.2019 19:39

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii U spółki RONSON DEVELOPMENT SE

 • 25.03.2019 13:54

  RONSON DEVELOPMENT SE (14/2018) Nabycie akcji własnych

 • 22.03.2019 11:27

  Ronson rozpoczyna przedsprzedaż 115 lokali w Szczecinie

 • 21.03.2019 08:55

  GPW: 27 marca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii O (ROE0419) spółki RONSON DEVELOPMENT SE

 • 18.03.2019 17:46

  RONSON DEVELOPMENT SE (13/2019) Nabycie akcji własnych

 • 15.03.2019 10:01

  Ronson uruchamia przedsprzedaż 138 lokali w ramach warszawskiego projektu Ursus Centralny

 • 14.03.2019 12:58

  Ronson zakłada, że przekaże i sprzeda w '19 po ok. 800 lokali (opis)

 • 14.03.2019 10:29

  Ronson zakłada, że przekaże i sprzeda w '19 po ok. 800 lokali

 • 14.03.2019 07:55

  Ronson chce w '19 zakończyć budowę 1.123 lokali, liczy na rekord pod względem przekazań

 • 14.03.2019 07:26

  Wyniki Ronson Europe w IV kw. 2018 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 14.03.2019 06:43

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 14.03.2019 06:37

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 11.03.2019 14:22

  RONSON DEVELOPMENT SE (12/2019) Zmiana w składzie Zarządu Ronson Development SE od dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz rozpoczęcie kolejnej wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu

 • 05.03.2019 16:32

  RONSON DEVELOPMENT SE (11/2019) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 04.03.2019 20:26

  Ronson ma umowę na zakup nieruchomości w Warszawie; chce wybudować ok. 160 mieszkań

 • 04.03.2019 20:10

  RONSON DEVELOPMENT SE (10/2019) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 04.03.2019 19:50

  RONSON DEVELOPMENT SE (9/2019) Zawarcie umowy znaczącej

 • 28.02.2019 16:49

  RONSON DEVELOPMENT SE (8/2019) Zawarcie umów kredytu

 • 27.02.2019 15:29

  RONSON DEVELOPMENT SE (7/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2018 rok oraz raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2018 rok

 • 26.02.2019 17:35

  RONSON DEVELOPMENT SE (6/2019) Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

 • 08.02.2019 13:56

  Ronson rozpoczyna przedsprzedaż 97 lokali w Poznaniu

 • 31.01.2019 17:43

  RONSON DEVELOPMENT SE (5/2019) Emisja obligacji serii U

 • 31.01.2019 11:22

  RONSON DEVELOPMENT SE (4/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 30.01.2019 10:25

  Santander BM rekomenduje "kupuj" Atal, Dom Development i Marvipol, "trzymaj" Ronson

 • 28.01.2019 21:00

  RONSON DEVELOPMENT SE (3/2019) Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych

 • 24.01.2019 14:13

  Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o przeznaczeniu do 2 mln zł na buyback

 • 24.01.2019 13:58

  RONSON DEVELOPMENT SE (2/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie w dniu 24 stycznia 2019 r.

 • 24.01.2019 13:51

  RONSON DEVELOPMENT SE (1/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 08.01.2019 17:55

  GPW: Komunikat - RONSON DEVELOPMENT SE

 • 21.12.2018 16:06

  Akcjonariusze Ronsona zdecydują 24 stycznia o przeznaczeniu do 2 mln zł na skup akcji własnych

 • 21.12.2018 15:49

  RONSON DEVELOPMENT SE (34/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE

 • 20.12.2018 13:30

  RONSON DEVELOPMENT SE (33/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2018 r.

 • 20.12.2018 13:12

  RONSON DEVELOPMENT SE (32/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE

 • 10.12.2018 16:43

  RONSON DEVELOPMENT SE (31/2018) Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu w sprawie nowych procedur oraz polityk Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń

 • 06.12.2018 19:59

  GPW: Komunikat - RONSON DEVELOPMENT SE

 • 23.11.2018 16:26

  RONSON DEVELOPMENT SE (30/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE

 • 20.11.2018 14:13

  Ronson Development rozpoczyna sprzedaż 56 mieszkań we Wrocławiu

 • 07.11.2018 13:32

  Ronson planuje emisję obligacji w I kw.; dywidenda w '19 może być wyższa rdr

 • 07.11.2018 08:18

  Ronson podtrzymuje, że w '18 przekaże ok. 800 lokali; w '19 wynik ten może być wyższy

 • 07.11.2018 07:31

  Wyniki Ronson Europe w III kw. 2018 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2018 06:57

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 05.11.2018 14:42

  RONSON DEVELOPMENT SE (29/2018) Decyzja o nie przekazywaniu odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych

 • 31.10.2018 17:42

  RONSON DEVELOPMENT SE (28/2018) Informacja o państwie macierzystym

 • 31.10.2018 11:26

  RONSON DEVELOPMENT SE (27/2018) Rejestracja przeniesienia siedziby Emitenta z Holandii do Polski oraz innych zmian w statucie Emitenta

 • 19.10.2018 09:48

  Ronson Development rozpoczyna przedsprzedaż 196 mieszkań w Warszawie

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.10.2018 12:11

  Ronson sprzedał w III kw. 203 lokale, mniej rdr o 1 proc.

 • 14.09.2018 15:31

  NWZ Ronsona zdecydowało o wypłacie 0,06 zł dywidendy na akcję

 • 14.09.2018 15:28

  RONSON DEVELOPMENT SE (26/2018) Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)Wypłata na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy)

 • 14.09.2018 15:22

  RONSON DEVELOPMENT SE (25/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie w Holandii w dniu 14 września 2018 r.

 • 14.09.2018 15:08

  RONSON DEVELOPMENT SE (24/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE

 • 16.08.2018 19:00

  RONSON DEVELOPMENT SE (23/2018) Zawarcie umów kredytu

 • 10.08.2018 09:51

  RONSON DEVELOPMENT SE (22/2018) Zawiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR - korekta podstawy prawnej

 • 09.08.2018 09:24

  RONSON DEVELOPMENT SE (21/2018) Zawiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.08.2018 14:39

  Ronson podtrzymuje plan sprzedaży ponad 800 mieszkań w '18

 • 08.08.2018 07:33

  Ronson podtrzymuje, że w '18 przekaże klientom ok. 800 lokali

 • 08.08.2018 07:10

  Wyniki Ronson Europe w II kw. 2018 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2018 07:00

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 24.07.2018 09:30

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla Ronsona do "kupuj"

 • 20.07.2018 17:18

  Akcjonariusze Ronsona zdecydują we wrześniu o przeniesieniu siedziby do Polski

 • 20.07.2018 16:57

  RONSON DEVELOPMENT SE (20/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE

 • 18.07.2018 18:14

  RONSON DEVELOPMENT SE (19/2018) Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku z rezerwy pomiędzy akcjonariuszy (dywidendy)

 • 11.07.2018 17:50

  Zarząd Ronsona proponuję wypłatę 0,06 zł dywidendy na akcję

 • 11.07.2018 17:24

  RONSON DEVELOPMENT SE (18/2018) Aktualizacja polityki dywidendowej Zarządu Spółki

 • 11.07.2018 17:17

  RONSON DEVELOPMENT SE (17/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku z rezerwy pomiędzy akcjonariuszy (dywidendy)

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.07.2018 09:10

  Ronson sprzedał w II kw. 232 lokale, więcej rdr o 29 proc.

 • 02.07.2018 17:55

  RONSON DEVELOPMENT SE (16/2018) Podpisanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia siedziby z Holandii do Polski

 • 28.06.2018 15:52

  RONSON DEVELOPMENT SE (15/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 15:45

  RONSON DEVELOPMENT SE (14/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Development SE

 • 25.06.2018 19:24

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii T spółki RONSON DEVELOPMENT SE

 • 20.06.2018 09:45

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki RONSON DEVELOPMENT SE

 • 17.05.2018 18:01

  RONSON DEVELOPMENT SE (13/2018) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE

 • 14.05.2018 16:54

  RONSON DEVELOPMENT SE (12/2018) Rezygnacja członka zarządu

 • 09.05.2018 13:05

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe Dom Development, LC Corpu i Ronsona

 • 09.05.2018 12:15

  Ronson chce sprzedać w '18 ponad 800 lokali; liczy na poprawę marży brutto

 • 09.05.2018 06:38

  Wyniki Ronson Europe w I kw. 2018 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2018 06:27

  RONSON DEVELOPMENT SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 07.05.2018 18:18

  RONSON DEVELOPMENT SE (11/2018) Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 07.05.2018 17:48

  RONSON DEVELOPMENT SE (10/2018) Emisja obligacji serii T

 • 07.05.2018 13:49

  Cena metra kw. mieszkania w '18 wzrośnie o 5-10 proc. - Emmerson Evaluation

 • 30.04.2018 18:19

  GPW: ostatni dzień notowania obligacji RONSON DEVELOPMENT SE

 • 11.04.2018 10:09

  Ronson wprowadził do sprzedaży 133 mieszkań w Poznaniu

 • 10.04.2018 21:15

  RONSON EUROPE N.V. (9/2018) Zawarcie umów przyrzeczonych dotyczących nabycia projektu Nova Królikarnia

 • 10.04.2018 18:19

  RONSON EUROPE N.V. (8/2018) Rejestracja przekształcenia formy prawnej Emitenta w spółkę europejską (societas europaea) oraz innych zmian w statucie Emitenta

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 06.04.2018 08:46

  Ronson sprzedał w I kw. 189 lokali, przekazał 301

 • 05.04.2018 21:34

  RONSON EUROPE N.V. (7/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie w Holandii w dniu 5 kwietnia 2018 r.

 • 05.04.2018 21:30

  RONSON EUROPE N.V. (6/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

 • 30.03.2018 08:31

  Ronson odkupi od Global City Holdings projekt Nova Królikarnia (opis)

 • 30.03.2018 07:18

  Ronson odkupi od Global City Holdings projekt Nova Królikarnia

 • 29.03.2018 23:05

  RONSON EUROPE N.V. (5/2018) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia projektu Nova Królikarnia

 • 08.03.2018 13:10

  Sprzedaż Ronsona w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu w '19 może być wyższa niż w Warszawie (opis)

 • 08.03.2018 12:29

  Sprzedaż Ronsona w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu w '19 może być wyższa niż w Warszawie

 • 08.03.2018 08:03

  Ronson planuje przekazać w '18 ok. 800 mieszkań oraz sprzedać ponad 750 lokali

 • 08.03.2018 07:58

  Wyniki Ronson Europe w IV kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 08.03.2018 07:03

  RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.02.2018 07:57

  Ronson ma umowę na zakupu nieruchomości w Warszawie, gdzie chce wybudować ok. 1600 mieszkań

 • 22.02.2018 22:36

  RONSON EUROPE N.V. (4/2018) Zawarcie umów warunkowych dotyczących nabycia istotnych nieruchomości w dzielnicy Ursus

 • 22.02.2018 17:18

  RONSON EUROPE N.V. (3/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.

 • 19.02.2018 08:23

  W '18 deweloperom może być trudno zwiększyć liczbę sprzedanych lokali - DM BOŚ (opinia)

 • 09.02.2018 19:52

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji R spółki RONSON EUROPE N.V.

 • 09.02.2018 18:49

  GPW: Komunikat - RONSON EUROPE N.V.

 • 08.02.2018 19:32

  GPW: Komunikat - RONSON EUROPE N.V.

 • 05.02.2018 15:53

  Ronson chce przekształcić się w spółkę europejską i przenieść siedzibę do Polski (opis)

 • 05.02.2018 15:45

  Ronson chce przekształcić się w spółkę europejską i przenieść siedzibę do Polski

 • 05.02.2018 15:34

  RONSON EUROPE N.V. (2/2018) Rozpoczęcie procedury zmierzającej do przekształcenia spółki Ronson Europe N.V. w Spółkę Europejską (SE) oraz przeniesienia jej siedziby do Polski

 • 25.01.2018 19:17

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii R spółki RONSON EUROPE N.V.

 • 23.01.2018 17:23

  RONSON EUROPE N.V. (1/2018) Dates of publication of periodic reports in 2018

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 14:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.)

 • 08.01.2018 11:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 (tabela)

 • 08.01.2018 10:30

  Ronson sprzedał w IV kw. 170 lokali, przekazał klientom 340

 • 28.12.2017 17:12

  RONSON EUROPE N.V. (35/2017) Zawarcie umów kredytu

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 20.11.2017 18:27

  RONSON EUROPE N.V. (34/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 20.11.2017 18:22

  RONSON EUROPE N.V. (33/2017) Zmiany w składzie Zarządu

 • 20.11.2017 18:17

  RONSON EUROPE N.V. (32/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 20 listopada 2017 r.

 • 20.11.2017 18:11

  RONSON EUROPE N.V. (31/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

 • 17.11.2017 09:58

  Ronson rusza z przedsprzedażą 111 mieszkań w Szczecinie

 • 15.11.2017 13:05

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Ronsona do "sprzedaj" z ceną docelową 1,35 zł

 • 08.11.2017 21:29

  RONSON EUROPE N.V. (30/2017) Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 07.11.2017 14:29

  Ronson chce sprzedać w '18 minimum tyle lokali co w '17 (opis)

 • 07.11.2017 12:08

  Ronson chce sprzedać w '18 minimum tyle lokali co w '17

 • 07.11.2017 07:51

  Ronson planuje w IV kwartale przekazać klientom ok. 400 lokali

 • 07.11.2017 07:12

  Wyniki Ronson Europe w III kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2017 06:48

  RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 17.10.2017 11:46

  Haitong podniósł rekomendację dla Dom Development, obniżył dla LC Corp i Ronson Europe

 • 09.10.2017 22:12

  RONSON EUROPE N.V. (29/2017) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.

 • 09.10.2017 18:41

  RONSON EUROPE N.V. (28/2017) Proponowane zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 04.10.2017 10:24

  Ronson sprzedał w III kw. 2017 r. 206 lokali, więcej rdr o 12 proc.

 • 22.09.2017 17:24

  RONSON EUROPE N.V. (27/2017) Zawarcie umów kredytu

 • 14.09.2017 18:02

  RONSON EUROPE N.V. (26/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 14.09.2017 10:40

  Ronson rusza z przedsprzedażą 145 mieszkań w Warszawie

 • 07.09.2017 17:31

  Tomasz Łapiński zrezygnował z funkcji prezesa Ronson Europe

 • 07.09.2017 17:18

  RONSON EUROPE N.V. (25/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 04.08.2017 11:42

  Ronson podtrzymuje plan przekazania ok. 1000 lokali w ’17

 • 04.08.2017 07:17

  Wyniki Ronson Europe w II kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 04.08.2017 07:07

  RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 19.07.2017 17:04

  RONSON EUROPE N.V. (24/2017) Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.07.2017 09:51

  Ronson sprzedał w II kw. 2017 r. 180 lokali, więcej rdr o 15 proc.

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 04.07.2017 10:27

  RONSON EUROPE N.V. (18/2017) Korekta raportu nr 18/2017: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

 • 03.07.2017 10:16

  Ronson rozpoczął przedsprzedaż 94 mieszkań we Wrocławiu

 • 30.06.2017 18:23

  RONSON EUROPE N.V. (23/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.06.2017 18:18

  RONSON EUROPE N.V. (22/2017) Wypłata dywidendy

 • 30.06.2017 18:15

  RONSON EUROPE N.V. (21/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 30.06.2017 18:11

  RONSON EUROPE N.V. (20/2017) Zmiany w składzie Zarządu

 • 30.06.2017 18:06

  Ronson wypłaci jeszcze 0,1 zł dywidendy na akcję za '16

 • 30.06.2017 17:48

  RONSON EUROPE N.V. (19/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 17:39

  RONSON EUROPE N.V. (18/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

 • 08.06.2017 11:01

  RONSON EUROPE N.V. (17/2017) Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 29.05.2017 17:39

  GPW: Komunikat - RONSON EUROPE N.V.

 • 25.05.2017 10:36

  RONSON EUROPE N.V. (16/2017) Emisja obligacji serii R

 • 24.05.2017 10:56

  Ronson uruchomił przedsprzedaż 364 mieszkań w Warszawie

 • 19.05.2017 19:52

  RONSON EUROPE N.V. (15/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.

 • 19.05.2017 16:14

  Ronson chce wypłacić łącznie 0,19 zł dywidendy na akcję

 • 19.05.2017 15:57

  RONSON EUROPE N.V. (14/2017) Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy

 • 09.05.2017 11:56

  Ronson podtrzymuje cele na '17; spodziewa się słabszego II kw.

 • 09.05.2017 06:53

  RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 04.05.2017 08:16

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Ronsona do 2 zł; podtrzymał "kupuj"

 • 28.04.2017 15:42

  RONSON EUROPE N.V. (13/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu i propozycja zmian w składzie Zarządu

 • 24.04.2017 17:39

  RONSON EUROPE N.V. (12/2017) Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku.

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 05.04.2017 12:12

  Haitong podniósł rekomendacje dla LC Corp i Ronsona, obniżył dla Dom Development

 • 05.04.2017 10:38

  Ronson sprzedał w I kw. 2017 r. 260 lokali, więcej rdr o 26 proc.

 • 06.03.2017 11:45

  DM mBanku obniża rekomendację dla Elektrotimu i Ronsona do "niedoważaj"

 • 03.03.2017 10:05

  Haitong Bank obniżył rekomendację Ronsona do "sprzedaj" (opis)

 • 03.03.2017 09:43

  Haitong Bank obniżył rekomendację Ronsona do "sprzedaj"

 • 02.03.2017 08:58

  RONSON EUROPE N.V. (11/2017) Wypłata dywidendy

 • 02.03.2017 08:50

  RONSON EUROPE N.V. (10/2017) Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Ronson Europe N.V.

 • 02.03.2017 08:45

  RONSON EUROPE N.V. (9/2017) Zmiany w składzie Zarządu

 • 02.03.2017 08:42

  WZ Ronsona zdecydowało o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za '16 w wys. 0,09 zł na akcję

 • 02.03.2017 08:38

  RONSON EUROPE N.V. (8/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 02.03.2017 08:30

  RONSON EUROPE N.V. (7/2017) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 1 marca 2017r.

 • 02.03.2017 08:25

  RONSON EUROPE N.V. (6/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

 • 16.02.2017 12:07

  Ronson planuje w '17 wydać na zakup działek 30-50 mln zł

 • 16.02.2017 11:53

  Zarząd Ronsona za dokonaniem jeszcze jednej płatności w formie dywidendy z zysku za '16

 • 16.02.2017 11:45

  Ronson chce przekazać w '17 klientom prawie 1000 lokali, a sprzedać prawie 800 (opis)

 • 16.02.2017 10:41

  Ronson chce przekazać w '17 klientom prawie 1000 lokali, a sprzedać prawie 800

 • 16.02.2017 09:13

  Ronson miał w IV kw. 53,7 mln zł zysku netto i 282,2 mln zł przychodów (opis)

 • 16.02.2017 08:36

  Ronson miał w IV kw. 53,7 mln zł zysku netto i 282,2 mln zł przychodów

 • 16.02.2017 08:01

  RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.01.2017 16:41

  Ronson kupuje tereny w Ursusie; chce tam zbudować 1600 mieszkań

 • 27.01.2017 16:13

  RONSON EUROPE N.V. (5/2017) Zawarcie przedwstępnych warunkowych umów znaczących

 • 20.01.2017 16:56

  RONSON EUROPE N.V. (4/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 18.01.2017 22:02

  RONSON EUROPE N.V. (3/2017) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.

 • 18.01.2017 21:59

  Ronson Europe chce wypłacić zaliczkę na dywidendę w wysokości 0,09 zł na akcję

 • 18.01.2017 21:50

  RONSON EUROPE N.V. (2/2017) Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy

 • 18.01.2017 21:44

  RONSON EUROPE N.V. (1/2017) Rezygnacja członka Zarządu

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 10:13

  Ronson sprzedał w IV kw. 275 mieszkań, więcej rdr o 11 proc.

 • 02.01.2017 13:15

  UOKiK zgodził się na przejęcie przez Amos Luzon Energy and Development Group kontroli nad Ronson Europe (opis)

 • 02.01.2017 12:51

  UOKiK zgodził się na przejęcie przez Amos Luzon Energy and Development Group kontroli nad Ronson Europe

 • 23.12.2016 20:59

  Ronson Europe sprzedał projekt Nova Królikarnia za łączną kwotę 175,1 mln zł

 • 23.12.2016 20:36

  RONSON EUROPE N.V. (38/2016) Nabycie akcji własnych oraz sprzedaż projektu Nova Królikarnia

 • 22.12.2016 12:37

  RONSON EUROPE N.V. (37/2016) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("WZA"), w dniu 22 grudnia 2016r.

 • 22.12.2016 12:28

  RONSON EUROPE N.V. (36/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

 • 21.12.2016 12:02

  RONSON EUROPE N.V. (35/2016) Zawarcie aneksu do umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji własnych oraz sprzedaży projektu Nova Królikarnia

 • 18.11.2016 16:28

  RONSON EUROPE N.V. (34/2016) Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta

 • 15.11.2016 12:30

  Ronson spodziewa się podobnej kdk marży brutto w IV kw., w całym '16 powyżej 20 proc.

 • 15.11.2016 12:13

  Zysk z transakcji Ronsona i ITR 2012 może trafić na dywidendę albo nowe grunty

 • 15.11.2016 11:29

  Ronson chce przekazać w '16 ponad 900 lokali, a sprzedać ponad 800 (opis)

 • 15.11.2016 10:32

  Ronson liczy na rekordowy IV kw., chce przekazać około 400 lokali

 • 15.11.2016 07:33

  RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 10.11.2016 06:21

  Ronson odkupi akcje za 140,9 mln zł od ITR 2012; sprzeda Novą Królikarnię

 • 10.11.2016 06:09

  RONSON EUROPE N.V. (32/2016) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.

 • 10.11.2016 06:02

  RONSON EUROPE N.V. (32/2016) Zawarcie umowy warunkowej dotyczącej nabycia akcji własnych oraz sprzedaży projektu Nova Królikarnia

 • 09.11.2016 18:31

  Wyniki Ronsona w III kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2016 17:39

  RONSON EUROPE N.V. (31/2016) Wybrane nieaudytowane wstępne finansowe i operacyjne dane Grupy RONSON za okres dziewięciu oraz trzech miesięcy zakończonych 30 września 2016 r.

 • 04.11.2016 18:08

  GPW: animator rynku dla obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 03.11.2016 17:51

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii Q spółki RONSON EUROPE N.V.

 • 28.10.2016 17:36

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami RONSON EUROPE N.V.

 • 26.10.2016 19:48

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki RONSON EUROPE N.V.

 • 20.10.2016 21:54

  RONSON EUROPE N.V. (30/2016) Przedterminowy wykup części obligacji serii F

 • 19.10.2016 19:17

  GPW: Komunikat - RONSON EUROPE N.V

 • 18.10.2016 18:08

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki RONSON EUROPE N.V.

 • 14.10.2016 17:07

  RONSON EUROPE N.V. (29/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 13.10.2016 18:27

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 10.10.2016 21:23

  RONSON EUROPE N.V. (28/2016) Zawarcie ostatecznej umowy znaczącej

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2016 13:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela)

 • 05.10.2016 10:17

  Ronson sprzedał w III kwartale 183 lokale netto, przekazał klucze do 239 mieszkań

 • 28.09.2016 11:21

  Haitong Bank zmienił rekomendacje dla spółek deweloperskich (opis)

 • 28.09.2016 09:13

  Haitong Bank zmienił rekomendacje dla spółek deweloperskich

 • 19.09.2016 17:25

  RONSON EUROPE N.V. (27/2016) Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku.

 • 16.09.2016 21:31

  RONSON EUROPE N.V. (26/2016) Zawarcie umów kredytu

 • 05.09.2016 08:59

  Ronson ma przedwstępną umowę zakupu działki w Poznaniu pod projekt na blisko 300 mieszkań

 • 02.09.2016 16:58

  RONSON EUROPE N.V. (25/2016) Zawarcie przedwstępnej, warunkowej umowy znaczącej

 • 01.09.2016 17:17

  RONSON EUROPE N.V. (24/2016) Informacja o państwie macierzystym

 • 23.08.2016 11:30

  Ronson wprowadza do sprzedaży I etap Novej Królikarni w Warszawie

 • 19.08.2016 08:25

  Ronson zakończył pierwszą publiczną emisję obligacji, nie wyklucza kolejnych

 • 16.08.2016 19:39

  GPW: animator rynku dla obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 11.08.2016 17:50

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 10.08.2016 12:10

  Ronson wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 10.08.2016 12:04

  RONSON EUROPE N.V. (23/2016) Wypłata dywidendy

 • 10.08.2016 12:00

  RONSON EUROPE N.V. (22/2016) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 10 sierpnia 2016r.

 • 10.08.2016 11:56

  RONSON EUROPE N.V. (21/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

 • 04.08.2016 19:26

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 04.08.2016 11:26

  Ronson szykuje się na dobrą II poł. roku, podtrzymuje cele operacyjne na ’16 (opis)

 • 04.08.2016 11:07

  Ronson jest w trakcie publicznej emisji obligacji; w ’16 nie planuje już kolejnych emisji

 • 04.08.2016 08:51

  Ronson szykuje się na dobrą II poł. roku, podtrzymuje cele operacyjne na '16

 • 04.08.2016 07:24

  RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 27.07.2016 17:54

  RONSON EUROPE N.V. (20/2016) Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej oraz udzielenie przez Emitenta poręczenia

 • 21.07.2016 12:06

  Ronson rusza z publiczną emisją obligacji o wartości 10 mln zł

 • 20.07.2016 17:06

  RONSON EUROPE N.V. (19/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 12.07.2016 13:08

  Ronson wprowadza do sprzedaży 233 mieszkania w Warszawie

 • 12.07.2016 08:49

  RONSON EUROPE N.V. (18/2016) Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta

 • 08.07.2016 08:21

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2016 13:03

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela)

 • 05.07.2016 11:15

  Ronson sprzedał w II kwartale 156 lokali netto

 • 28.06.2016 18:39

  GPW: Komunikat - RONSON EUROPE

 • 28.06.2016 14:55

  Ronson startuje z budową największego osiedla mieszkaniowego

 • 27.06.2016 17:49

  RONSON EUROPE N.V. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.

 • 23.06.2016 17:59

  Ronson chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 23.06.2016 17:42

  Ronson chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 23.06.2016 17:28

  RONSON EUROPE N.V. Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy

 • 20.06.2016 10:57

  Ronson wprowadza do sprzedaży 45 mieszkań w Poznaniu

 • 16.06.2016 22:28

  RONSON EUROPE N.V. Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 25.05.2016 19:32

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 23.05.2016 21:59

  RONSON EUROPE N.V. Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta

 • 23.05.2016 11:25

  Ronson wprowadza do sprzedaży 122 mieszkania w Szczecinie

 • 19.05.2016 18:07

  GPW: animator rynku dla obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 18.05.2016 18:30

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 17.05.2016 10:45

  Ronson wprowadza do sprzedaży 189 lokali w Warszawie

 • 12.05.2016 18:31

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 10.05.2016 17:10

  RONSON EUROPE N.V. Obligacje serii C - informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 06.05.2016 11:40

  Ronson oczekuje poprawy wyników począwszy od II kwartału (opis)

 • 06.05.2016 09:04

  Ronson oczekuje poprawy wyników począwszy od II kwartału

 • 06.05.2016 07:41

  Wyniki Ronsona w I kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 06.05.2016 07:21

  RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 28.04.2016 20:37

  RONSON EUROPE N.V. Obligacje serii C - ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 25.04.2016 11:36

  Ronson wprowadza do sprzedaży 135 mieszkań i 11 lokali w Warszawie

 • 20.04.2016 17:49

  GPW: animator rynku dla obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 20.04.2016 16:27

  RONSON EUROPE N.V. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

 • 20.04.2016 16:23

  RONSON EUROPE N.V. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 20.04.2016 16:15

  RONSON EUROPE N.V. Zmiana w składzie Zarządu

 • 20.04.2016 16:12

  RONSON EUROPE N.V. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 20 kwietnia 2016r.

 • 18.04.2016 18:55

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji RONSON EUROPE

 • 14.04.2016 09:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.2)

 • 13.04.2016 14:15

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji RONSON EUROPE N.V.

 • 08.04.2016 08:13

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2016 19:03

  GPW: animator rynku dla obligacji RONSON EUROPE

 • 06.04.2016 10:02

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela)

 • 06.04.2016 09:48

  Ronson sprzedał w I kwartale 206 lokali netto

 • 04.04.2016 18:10

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji serii L spółki RONSON EUROPE N.V.

 • 24.03.2016 17:57

  RONSON EUROPE N.V. Zawarcie aneksów do umów z kluczowymi członkami kierownictwa Ronson Europe N.V. w związku ze zmianami planu motywacyjnego

 • 23.03.2016 08:20

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki RONSON EUROPE N.V.

 • 17.03.2016 10:35

  RONSON EUROPE N.V. Obligacje serii C - informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 09.03.2016 17:31

  RONSON EUROPE N.V. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.

 • 08.03.2016 10:12

  Ronson wprowadza do oferty 108 lokali w Poznaniu

 • 04.03.2016 20:34

  RONSON EUROPE N.V. Ronson Europe NV - stosowanie zasad ładu korporacyjnego w Spółce

 • 03.03.2016 11:42

  Ronson chce wydać ok. 70 mln zł na zakup gruntów w ’16

 • 03.03.2016 11:34

  Ronson może wypłacić w ’16 dywidendę "istotnie wyższą" niż w ’15

 • 03.03.2016 11:32

  Ronson zakłada słabe wyniki w I kw., ale cały ’16 będzie „dużo lepszy” od ’15

 • 03.03.2016 07:53

  Ronson może przekazać w '16 ponad 1.000 lokali, wyniki "znacząco" się poprawią

 • 03.03.2016 07:32

  Wyniki Ronson Europe w IV kw. 2015 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.03.2016 07:10

  RONSON EUROPE N.V. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 02.03.2016 17:31

  RONSON EUROPE N.V. Obligacje serii C - ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 16.02.2016 13:06

  Trigon DM zainicjował rekomendacje dla branży deweloperskiej (opis)

 • 16.02.2016 12:22

  Trigon DM zainicjował rekomendacje dla branży deweloperskiej

 • 16.02.2016 11:52

  Haitong wprowadził zmiany w rekomendacjach dla spółek deweloperskich (popr.)

 • 16.02.2016 09:09

  Haitong wprowadził zmiany w rekomendacjach dla spółek deweloperskich

 • 29.01.2016 16:17

  RONSON EUROPE N.V. Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta

 • 28.01.2016 15:37

  RONSON EUROPE N.V. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.01.2016 10:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2015 (tabela, aktl.2)

 • 12.01.2016 15:42

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2015 (tabela, aktl.)