Relpol SA

skrót: RLP

Brak kursu dla wybranej firmy

Wieloletni producent przekaźników stosowanych w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Ambroziak Adam3 171 00032,99%3 171 00032,99%
Rockbridge TFI SAportfele; wraz z funduszami Altus TFI SA2 663 40327,72%2 663 40327,72%
Osiński Piotr608 9436,33%608 9436,33%

Kategoria • 14.01.2021 13:14

  RELPOL SA (4/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

 • 13.01.2021 13:22

  RELPOL SA (3/2021) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

 • 13.01.2021 08:47

  RELPOL SA (2/2021) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 11.01.2021 15:06

  RELPOL SA (1/2021) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - korekta daty

 • 11.01.2021 14:58

  RELPOL SA (1/2021) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 22.12.2020 14:02

  RELPOL SA (31/2020) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.11.2020 15:59

  RELPOL SA (30/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 23.11.2020 12:24

  RELPOL SA (29/2020) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 20.11.2020 12:54

  RELPOL SA (28/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 20.11.2020 12:52

  RELPOL SA (27/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 17.11.2020 17:01

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 16.11.2020 11:50

  RELPOL SA (26/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 13.11.2020 13:03

  RELPOL SA (25/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 20.10.2020 15:30

  RELPOL SA (24/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 19.10.2020 11:55

  Relpol ma umowę sprzedaży oddziału produkcyjnego "Zakład Polon"

 • 19.10.2020 11:39

  RELPOL SA (23/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w związku z podpisaniem umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 19.10.2020 09:12

  RELPOL SA (22/2020) Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej.

 • 14.09.2020 14:14

  Relpol ma umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu przekaźników bistabilnych

 • 14.09.2020 14:05

  RELPOL SA (21/2020) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 10.09.2020 21:38

  RELPOL SA (20/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 09.09.2020 14:38

  RELPOL SA (19/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 26.08.2020 08:06

  RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.08.2020 12:23

  RELPOL SA (18/2020) Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej i wygaśnięciu mandatu.

 • 23.06.2020 15:52

  Relpol przeznaczy zysk za '19 na kapitał zapasowy

 • 23.06.2020 15:33

  RELPOL SA (15/2020) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 23.06.2020 15:31

  RELPOL SA (14/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 09.06.2020 13:08

  Relpol chce zainwestować w przekaźniki bistabilne

 • 09.06.2020 12:58

  RELPOL SA (13/2020) Podjęcie decyzji o realizacji projektu inwestycyjnego.

 • 27.05.2020 14:58

  RELPOL SA (12/2020) Powołanie Członków Zarządu Spółki.

 • 27.05.2020 11:42

  RELPOL SA (11/2020) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Relpol zwołane na dzień 23.06.2020 r.

 • 15.05.2020 17:02

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 15.05.2020 15:41

  RELPOL SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz projektami uchwał.

 • 15.05.2020 15:16

  Zarząd Relpolu rekomenduje przeznaczenie zysku netto za '19 na kapitał zapasowy

 • 15.05.2020 15:05

  RELPOL SA (9/2020) Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2019.

 • 28.04.2020 07:55

  RELPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.04.2020 07:53

  RELPOL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 23.03.2020 14:17

  RELPOL SA (8/2020) Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 19.03.2020 12:58

  RELPOL SA (7/2020) Wystąpienie z Programu Wspierania Płynności

 • 17.03.2020 14:10

  RELPOL SA (6/2020) Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej.

 • 17.03.2020 12:13

  RELPOL SA (5/2020) Informacja dotycząca wpływu koronawirusa na działalność Spółki

 • 16.03.2020 12:03

  RELPOL SA (4/2020) Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 13.03.2020 12:26

  RELPOL SA (3/2020) Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 12.03.2020 14:56

  RELPOL SA (2/2020) Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2019 r.

 • 20.01.2020 13:55

  RELPOL SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 14.11.2019 07:30

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 16.10.2019 14:40

  RELPOL SA (16/2019) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej.

 • 22.08.2019 07:32

  RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.03.2019 14:44

  RELPOL SA (4/2019) Podpisanie aneksu do umowy o limit wierzytelności.

 • 11.03.2019 16:19

  RELPOL SA (3/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 26.02.2019 15:06

  RELPOL SA (2/2019) Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2018 r.

 • 28.01.2019 10:03

  RELPOL SA (1/2019) Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 17.12.2018 09:00

  RELPOL SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

 • 14.12.2018 09:48

  RELPOL SA (19/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - zmniejszenie udziału poniżej 15%, 10% i 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

 • 13.12.2018 12:22

  Relpol chce zwiększyć potencjał wytwórczy o ok. 30 proc.; szacuje inwestycję na 13 mln zł

 • 13.12.2018 12:09

  RELPOL SA (18/2018) Podjęcie decyzji o rozbudowie powierzchni produkcyjnej i zwiększeniu mocy wytwórczych.

 • 10.12.2018 09:05

  RELPOL SA (17/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - zmniejszenie udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

 • 07.12.2018 15:03

  RELPOL SA (16/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

 • 15.11.2018 07:32

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.09.2018 13:57

  RELPOL SA (15/2018) Korekta 2 do raportu nr 15/2018 dotyczącego transakcji na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 21.09.2018 17:25

  RELPOL SA (15/2018) Korekta do raportu nr 15/2018 dotyczącego transakcji na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 21.09.2018 14:06

  RELPOL SA (15/2018) Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 03.09.2018 16:31

  RELPOL SA (14/2018) Podpisanie aneksu do umowy o limit wierzytelności.

 • 23.08.2018 08:09

  RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.07.2018 14:07

  RELPOL SA (13/2018) Podjęcie decyzji o sprzedaży udziałów w spółce zależnej.

 • 12.07.2018 11:27

  RELPOL SA (12/2018) Zarejestrowanie zmian do Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu

 • 13.06.2018 14:13

  RELPOL SA (11/2018) Lista akcjonariuszy powyżej 5 procent na ZWZ

 • 12.06.2018 15:05

  RELPOL SA (10/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 12.06.2018 14:52

  RELPOL SA (9/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 12.06.2018 13:56

  Relpol wypłaci 0,40 zł dywidendy na akcję za '17

 • 12.06.2018 13:48

  RELPOL SA (8/2018) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2017

 • 17.05.2018 07:43

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.05.2018 09:08

  RELPOL SA (7/2018) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

 • 10.05.2018 14:53

  Relpol chce wypłacić 0,40 zł dywidendy na akcję za '17

 • 10.05.2018 14:48

  RELPOL SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał

 • 10.05.2018 14:46

  RELPOL SA (5/2018) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 25.04.2018 08:00

  RELPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 25.04.2018 07:57

  RELPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 21.02.2018 08:15

  RELPOL SA (4/2018) Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2017 r.

 • 06.02.2018 21:20

  RELPOL SA (3/2018) Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki.

 • 06.02.2018 21:17

  RELPOL SA (2/2018) Skrócenie okresu oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

 • 22.01.2018 15:27

  RELPOL SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 15.12.2017 15:43

  RELPOL SA (27/2017) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

 • 15.12.2017 15:35

  RELPOL SA (26/2017) Powołanie Członka Zarządu Spółki.

 • 15.12.2017 15:32

  RELPOL SA (25/2017) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki.

 • 15.12.2017 15:31

  RELPOL SA (24/2017) Wybór audytora spółki na lata 2018 i 2019

 • 08.12.2017 10:07

  RELPOL SA (23/2017) Zmniejszenie udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

 • 06.12.2017 12:28

  Raiffeisen TFI ma powyżej 5 proc. na walnym Relpolu

 • 06.12.2017 12:21

  RELPOL SA (22/2017) Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

 • 09.11.2017 08:06

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 27.10.2017 14:45

  RELPOL SA (22/2017) Korekta w numeracji raportu 22/2017.

 • 27.10.2017 13:15

  RELPOL SA (22/2017) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki

 • 18.10.2017 13:37

  RELPOL SA (20/2017) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki

 • 13.10.2017 10:20

  RELPOL SA (19/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 13.10.2017 10:19

  RELPOL SA (18/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 02.10.2017 11:48

  RELPOL SA (17/2017) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta i animatora rynku

 • 28.09.2017 09:11

  RELPOL SA (16/2017) Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

 • 27.09.2017 18:37

  GPW: do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka RELPOL S.A

 • 22.08.2017 08:11

  RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 23.06.2017 15:30

  RELPOL SA (15/2017) Lista akcjonariuszy powyżej 5 procent na ZWZ

 • 23.06.2017 14:14

  RELPOL SA (14/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 23.06.2017 14:06

  Relpol wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję za '16

 • 23.06.2017 14:01

  RELPOL SA (13/2017) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r.

 • 31.05.2017 11:52

  RELPOL SA (12/2017) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

 • 30.05.2017 15:45

  Relpol chce wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję za '16

 • 30.05.2017 15:37

  RELPOL SA (11/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 30.05.2017 15:36

  RELPOL SA (10/2017) Powołanie Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki

 • 15.05.2017 17:01

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 05.05.2017 14:14

  RELPOL SA (9/2017) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

 • 21.04.2017 17:41

  RELPOL SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał

 • 21.04.2017 17:37

  RELPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 17:32

  RELPOL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 18.04.2017 15:40

  RELPOL SA (7/2017) Zmiana terminu przekazania rocznego raportu Relpol S.A. i rocznego skonsolidowanego raportu GK Relpol za rok 2016 r.

 • 27.03.2017 15:17

  RELPOL SA (6/2017) Podpisanie aneksów do umów wierzytelności

 • 06.03.2017 15:12

  RELPOL SA (5/2017) Nabycie akcji spółki -przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

 • 02.03.2017 12:38

  RELPOL SA (4/2017) Nabycie akcji spółki -zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

 • 27.02.2017 17:26

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 27.02.2017 14:48

  RELPOL SA (3/2017) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 27.02.2017 14:43

  RELPOL SA (2/2017) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

 • 16.01.2017 14:19

  RELPOL SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017

 • 01.12.2016 15:26

  RELPOL SA (22/2016) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

 • 01.12.2016 15:25

  RELPOL SA (21/2016) Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia funkcji.

 • 01.12.2016 15:16

  RELPOL SA (20/2016) Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań za rok 2017

 • 09.11.2016 08:17

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 22.08.2016 08:17

  RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 16:25

  RELPOL SA (19/2016) Nabycie akcji spółki -zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

 • 27.06.2016 12:58

  RELPOL SA Lista akcjonariuszy powyżej 5 procenta na ZWZ

 • 24.06.2016 15:25

  Relpol wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję za '15

 • 24.06.2016 15:15

  RELPOL SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 24.06.2016 15:09

  RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę

 • 24.06.2016 15:08

  RELPOL SA Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 03.06.2016 09:21

  RELPOL SA Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur na członków Rady Nadzorczej

 • 19.05.2016 10:48

  RELPOL SA Nabycie akcji spółki -przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

 • 19.05.2016 10:27

  RELPOL SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

 • 19.05.2016 09:59

  RELPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.

 • 19.05.2016 09:54

  Relpol chce wypłacić 0,50 zł dywidendy na akcję

 • 19.05.2016 09:46

  RELPOL SA Rekomendacja wypłaty dywidendy.

 • 19.05.2016 09:04

  RELPOL SA Wybór audytora spółki na rok 2016.

 • 12.05.2016 08:26

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 10:44

  RELPOL SA Nabycie akcji spółki -zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

 • 15.04.2016 08:16

  RELPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 15.04.2016 08:14

  RELPOL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 13.04.2016 12:52

  RELPOL SA Nabycie akcji spółki -zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

 • 12.04.2016 15:41

  RELPOL SA Zmiana terminu przekazania rocznego raportu Relpol S.A. i rocznego skonsolidowanego raportu GK Relpol za rok 2015 r.

 • 09.03.2016 15:57

  RELPOL SA Zawarcie aneksu do umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia.

 • 26.02.2016 08:17

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 22.02.2016 16:08

  RELPOL SA Podpisanie aneksu do umowy zastawniczej

 • 17.02.2016 14:38

  RELPOL SA Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych.

 • 15.01.2016 16:32

  RELPOL SA Nabycie akcji spółki i przekroczenie progu 15 proc. głosów na WZ Spółki

 • 13.01.2016 12:43

  RELPOL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 06.11.2015 08:18

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.10.2015 13:10

  RELPOL SA Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej

 • 23.10.2015 14:10

  RELPOL SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

 • 21.10.2015 16:19

  RELPOL SA Podpisanie aneksów do umów bankowych

 • 06.10.2015 13:59

  RELPOL SA Korekta Raportu bieżącego nr 14/2015 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10 proc. głosów na WZ Spółki

 • 06.10.2015 10:49

  RELPOL SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10 proc. głosów na WZ Spółki

 • 04.09.2015 10:57

  RELPOL SA Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 10 proc. głosów na WZ Spółki.

 • 27.08.2015 10:34

  RELPOL SA Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 10 proc. głosów na WZ Spółki

 • 20.08.2015 07:55

  RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 02.07.2015 10:14

  RELPOL SA Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

 • 29.06.2015 13:54

  RELPOL SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

 • 19.06.2015 15:51

  Norges Bank ma mniej niż 5 proc. akcji Relpolu

 • 19.06.2015 15:43

  RELPOL SA Zbycie akcji Spółki - zejście poniżej progu 5 procent

 • 19.06.2015 14:43

  RELPOL SA Lista akcjonariuszy powyżej 5 procent na ZWZ

 • 19.06.2015 14:38

  RELPOL SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 19.06.2015 14:36

  Akcjonariusze Relpolu za wypłatą 0,38 zł dywidendy na akcję

 • 19.06.2015 14:29

  RELPOL SA Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 15.05.2015 13:05

  Relpol chce wypłacić 0,38 zł dywidendy na akcję

 • 15.05.2015 13:01

  RELPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał

 • 15.05.2015 13:00

  RELPOL SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

 • 15.05.2015 12:57

  RELPOL SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 15.05.2015 12:55

  RELPOL SA Wybór audytora spółki na rok 2015.

 • 14.05.2015 07:17

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 23.04.2015 08:14

  RELPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.04.2015 08:04

  RELPOL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 26.02.2015 08:05

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 12.01.2015 13:08

  RELPOL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

 • 06.11.2014 08:13

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 21.10.2014 13:11

  RELPOL SA zarejestrowanie zmian do statutu spółki oraz tekst jednolity statutu

 • 11.09.2014 15:15

  RELPOL SA podpisanie aneksu do umowy kredytowej o limit wierzytelności

 • 19.08.2014 08:58

  Relpol zakłada dalszy wzrost sprzedaży, sytuacja na Ukrainie bez wpływu na płynność dostaw

 • 19.08.2014 08:14

  RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 14.08.2014 13:21

  RELPOL SA zmiana terminu przekazania śródrocznego rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I półrocze 2014

 • 13.06.2014 16:12

  RELPOL SA uchwały podjęte przez ZWZ - korekta

 • 13.06.2014 15:22

  RELPOL SA lista akcjonariuszy powyżej 5 procent na ZWZ

 • 13.06.2014 15:02

  Relpol wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 13.06.2014 15:01

  RELPOL SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 13.06.2014 14:57

  RELPOL SA podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2014 15:57

  RELPOL SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał

 • 16.05.2014 15:54

  RELPOL SA sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2013

 • 16.05.2014 10:30

  Relpol chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2014 10:14

  RELPOL SA rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 16.05.2014 09:34

  RELPOL SA wybór audytora spółki na rok 2014.

 • 14.05.2014 08:13

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 24.04.2014 07:15

  RELPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 24.04.2014 07:13

  RELPOL SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 23.04.2014 12:05

  RELPOL SA podpisanie umowy kredytowej i aneksów do wcześniejszych umów

 • 23.04.2014 11:21

  PKO BP, PZU, Dom Development i AB wśród top picków Millennium DM na kwiecień

 • 07.04.2014 16:21

  Norges Bank ma powyżej 5 proc. Relpolu

 • 07.04.2014 16:15

  RELPOL SA znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 5 procent.

 • 02.04.2014 15:38

  RELPOL SA zakończenie procesu likwidacji spółki Relpol Baltija.

 • 26.03.2014 15:13

  RELPOL SA - powołanie członków zarządu spółki na kolejną kadencję

 • 18.03.2014 11:15

  RELPOL SA podpisanie aneksów do umowy kredytowej i factoringowej.

 • 27.02.2014 07:51

  RELPOL SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 16.01.2014 16:02

  RELPOL SA podpisanie umów zastawniczych i umowy o cesję praw z umowy ubezpieczenia w związku z umową kredytową

 • 14.01.2014 13:17

  RELPOL SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

 • 08.11.2013 12:57

  RELPOL SA informacja o decyzji zarządu w sprawie wyroku WSA

 • 18.10.2013 11:35

  RELPOL SA podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 18.09.2013 13:57

  RELPOL SA podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 12.09.2013 14:02

  RELPOL SA oddalenie złożonej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję dyrektora Izby Skarbowej

 • 05.09.2013 15:14

  RELPOL SA podpisanie umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia i aneksów do umów znaczących

 • 19.08.2013 08:10

  RELPOL SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 14.08.2013 14:28

  RELPOL SA zmiana terminu przekazania śródrocznego skonsolidowanego raportu półrocznego GK Relpol za I p. 2013 r.

 • 28.06.2013 12:28

  RELPOL SA Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

 • 17.06.2013 09:39

  RELPOL SA lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ

 • 14.06.2013 18:46

  RELPOL SA powołanie osób nadzorujących spółkę

 • 14.06.2013 18:44

  RELPOL SA - treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 14.06.2013 15:54

  Relpol wypłaci 0,37 zł dywidendy na jedną akcję

 • 14.06.2013 15:48

  RELPOL SA - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 15.05.2013 14:59

  RELPOL SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz porządkiem obrad i projektami uchwał.

 • 14.05.2013 17:41

  RELPOL SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 r.

 • 14.05.2013 17:37

  RELPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 21:24

  RELPOL SA wybór audytora spółki na rok 2013

 • 26.04.2013 14:55

  RELPOL SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

 • 25.04.2013 07:24

  RELPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

 • 25.04.2013 07:23

  RELPOL SA Raport okresowy roczny za 2012 R

 • 22.04.2013 15:54

  RELPOL SA decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze