Rafako SA

skrót: RFK

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 17:00

Aktualny kurs1,06   -1,49 %-0,02 zł
Otwarcie1,080,19%
Minimum1,04-3,16%
Maksimum1,091,12%
Wolumen (szt.) 236119
Kurs odniesienia1,08
Widełki dolne0,97
Widełki górne1,18
Obroty (tyś. zł)252
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11601,07
11 4001,06
11 0001,06
14931,05
23 0501,05
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,0732 639 1
1,072 772 1
1,082 120 1
1,083 000 1
1,081 483 2
Firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych, a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów, a także instalacje do termicznej utylizacji odpadów oraz do spalania biomasy. Inwestorem strategicznym Rafako jest Grupa PBG.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PBG SAw porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd.42 466 00033,32%42 466 00033,32%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN12 615 7699,90%12 615 7699,90%

Kategoria • 17.10.2019 18:22

  RAFAKO SA (32/2019) Aktualizacja informacji w sprawie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.

 • 17.10.2019 16:12

  Tauron uzgodnił warunki rozszerzenia prac przy Jaworznie; przejęcie do eksploatacji do 31 stycznia (opis)

 • 17.10.2019 15:48

  Tauron uzgodnił warunki rozszerzenia prac przy Jaworznie; przejęcie bloku do eksploatacji do 31 stycznia

 • 14.10.2019 20:06

  RAFAKO SA (31/2019) Zawiadomienie o utworzeniu oddziału Spółki oraz udzieleniu prokury oddziałowej.

 • 10.10.2019 18:17

  PGE zakończyła budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 02.10.2019 21:37

  Nationale-Nederlanden OFE zmniejszył udział w Rafako poniżej progu 5 proc.

 • 02.10.2019 21:11

  RAFAKO SA (30/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

 • 30.09.2019 21:03

  RAFAKO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 17.09.2019 15:27

  RAFAKO SA (29/2019) Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.

 • 17.09.2019 15:19

  Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zaproponowało dodatkowe prace przy bloku Jaworzno

 • 05.09.2019 18:26

  RAFAKO SA (28/2019) Podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

 • 05.09.2019 17:06

  RAFAKO SA (27/2019) Przebieg kariery zawodowej Wiceprezesa Zarządu RAFAKO S.A.

 • 02.09.2019 18:27

  RAFAKO SA (26/2019) Zmiany w Zarządzie Spółki.

 • 23.08.2019 18:22

  Portfel zamówień Rafako wynosi 2,5 mld zł, spółka może wypłacić dywidendę po Jaworznie

 • 23.08.2019 18:18

  Rafako przeszacowało wartość kilku kontraktów, zwróci się z roszczeniami

 • 23.08.2019 17:46

  RAFAKO SA (25/2019) Zakończenie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie złożenia wniosku o podwyższenie ceny umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizac

 • 20.08.2019 11:54

  Zmarł Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz grupy PBG, prezes PBG i Rafako

 • 20.08.2019 11:42

  RAFAKO SA (24/2019) Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu.

 • 31.05.2019 12:02

  RAFAKO SA (12/2019) Przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole

 • 17.05.2019 14:27

  RAFAKO SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.

 • 16.04.2019 18:37

  RAFAKO SA (5/2019) Podpisanie umowy na budowę siedziby Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II w Toruniu.

 • 27.02.2019 13:17

  Oferta Rafako za 117,7 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu MKiDN

 • 27.02.2019 12:39

  RAFAKO SA (4/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę siedziby Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II w Toruniu.

 • 15.02.2019 16:24

  RAFAKO SA (3/2019) Zawarcie umowy z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Tłoczni Kędzierzyn".

 • 12.02.2019 17:19

  RAFAKO SA (2/2019) Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu Lombok (2x50 MW).

 • 24.01.2019 10:50

  RAFAKO SA (1/2019) Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2019 roku.

 • 18.12.2018 16:10

  RAFAKO SA (44/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAKO S.A. w dniu 18 grudnia 2018 roku.

 • 18.12.2018 16:10

  RAFAKO SA (43/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

 • 18.12.2018 16:07

  RAFAKO SA (42/2018) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 18 grudnia 2018 roku.

 • 27.11.2018 17:36

  Backlog grupy Rafako na koniec III kw. wyniósł 3,16 mld zł

 • 27.11.2018 17:10

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 22.11.2018 11:44

  RAFAKO SA (41/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku.

 • 22.11.2018 11:20

  RAFAKO SA (40/2018) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.

 • 21.11.2018 12:29

  RAFAKO SA (39/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Tłoczni Kędzierzyn".

 • 16.11.2018 11:10

  Rafako chce rozszerzać obecność w sektorze gazowym, celem utrzymanie przychodów

 • 15.11.2018 16:59

  RAFAKO SA (38/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 18 grudnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.

 • 13.11.2018 16:25

  RAFAKO SA (37/2018) Przebieg kariery zawodowej nowopowołanych członków organów RAFAKO S.A.

 • 06.11.2018 22:10

  Konsorcjum z Rafako nie wybuduje gazociągu na zlecenie Gaz-Systemu za 687 mln zł netto

 • 06.11.2018 21:22

  RAFAKO SA (36/2018) Unieważnienie przetargu na budowę gazociągu "DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń".

 • 30.10.2018 17:50

  Jerzy Wiśniewski prezesem Rafako

 • 30.10.2018 17:10

  RAFAKO SA (35/2018) Zmiany w organach Spółki.

 • 10.10.2018 14:09

  PGE GiEK ma aneks z generalnym wykonawcą bloków w Opolu

 • 10.10.2018 14:00

  RAFAKO SA (34/2018) Zawarcie aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

 • 13.09.2018 14:39

  RAFAKO SA (33/2018) Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 12.09.2018 11:06

  RAFAKO SA (32/2018) Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 07.09.2018 12:50

  Rafako planuje rewizję strategii, pracuje nad złożeniem ofert o wartości 3,5 mld zł

 • 07.09.2018 06:56

  RAFAKO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 23.08.2018 13:11

  Elektrobudowa, Budimex, Polimex, Rafako w II etapie przetargu na blok energ. w Puławach

 • 01.08.2018 16:47

  Rafako liczy na 12 mln zł oszczędności w '18 po redukcji zatrudnienia

 • 01.08.2018 16:27

  RAFAKO SA (31/2018) Zakończenie kolejnego etapu reorganizacji RAFAKO S.A.

 • 01.08.2018 16:16

  RAFAKO SA (30/2018) Podpisanie umowy na modernizację IOS na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów.

 • 31.07.2018 19:07

  RAFAKO SA (29/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

 • 24.07.2018 14:18

  Konsorcjum Rafako podpisało umowę z Energą o wartości 199,3 mln zł

 • 24.07.2018 14:06

  RAFAKO SA (28/2018) Podpisanie umowy na budowę instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B.

 • 18.07.2018 15:45

  Oferta konsorcjum Rafako o wartości 245,1 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu Energi

 • 18.07.2018 15:37

  RAFAKO SA (27/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B.

 • 12.07.2018 17:16

  Elering anulował wybór oferty Rafako na budowę dwóch tłoczni gazu

 • 12.07.2018 17:03

  RAFAKO SA (26/2018) Anulowanie wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przetargu "Budowa "pod klucz" Tłoczni Gazu Paldiski i Puiatu w Estonii"

 • 12.07.2018 08:14

  Oferta Rafako za 181,6 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PGE GiEK

 • 11.07.2018 22:57

  RAFAKO SA (25/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na modernizację IOS na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów.

 • 29.06.2018 16:56

  RAFAKO SA (24/2018) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 26.06.2018 16:11

  RAFAKO SA (23/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku.

 • 26.06.2018 16:08

  RAFAKO SA (22/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 2018 roku.

 • 22.06.2018 17:55

  Oferta konsorcjum z Rafako o wartości 687 mln zł wybrana przez Gaz-System

 • 22.06.2018 17:31

  RAFAKO SA (21/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu "DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń".

 • 05.06.2018 13:29

  Rafako ma kontrakty z PGE GiEK na ponad 100 mln zł netto

 • 30.05.2018 17:27

  Rafako ma umowę za 124,9 mln zł na budowę gazociągu Goleniów-Płoty

 • 30.05.2018 17:19

  RAFAKO SA (20/2018) Zawarcie umowy na budowę gazociągu z firmą "Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A."

 • 30.05.2018 16:48

  RAFAKO SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 26 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał.

 • 30.05.2018 09:34

  DM BOŚ rekomenduje "sprzedaj" Rafako

 • 25.05.2018 18:43

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 13:13

  RAFAKO SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.

 • 27.04.2018 16:32

  Oferta Rafako o wartości 124,9 mln zł wybrana przez Gaz-System

 • 27.04.2018 16:25

  RAFAKO SA (17/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu DN700 Szczecin- Gdańsk, odcinek Goleniów Płoty.

 • 27.04.2018 15:54

  RAFAKO SA (16/2018) Zawarcie umowy o linię na gwarancje bankowe z HSBC Bank Polska S.A.

 • 17.04.2018 11:15

  Nikt nie złożył odwołania od wyniku przetargu na budowę bloku energetycznego w Ostrołęce

 • 16.04.2018 14:22

  Konsorcjum Polimeksu nie odwoła się od wyniku przetargu na budowę Ostrołęki C

 • 06.04.2018 12:32

  Rafako chce w '18 pozyskać kontrakty za 0,9-1,2 mld zł, startując w przetargach za 7,6 mld zł (opis)

 • 06.04.2018 10:33

  Rafako i Polimex analizują dokumentację dotyczącą przetargu na Ostrołękę

 • 06.04.2018 10:17

  Rafako planuje w '18 wystartować w przetargach o łącznej wartości 7,64 mld zł

 • 06.04.2018 09:33

  Portfel zamówień grupy Rafako wynosi 3,1 mld zł

 • 05.04.2018 23:51

  RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 05.04.2018 23:49

  RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 05.04.2018 20:06

  Rafako przejmie od PBG kompetencje w oil&gas; chce osiągnąć zdolność dywidendową w '20 (opis)

 • 05.04.2018 19:33

  Rafako chce osiągnąć zdolność dywidendową w '20; przejmie od PBG kompetencje EPC w oil&gas

 • 05.04.2018 19:15

  RAFAKO SA (15/2018) Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2018-2020.

 • 27.03.2018 20:38

  Zgoda zgromadzenia wspólników El. Ostrołęka na wybór GE Power i Alstom na wykonawcę bloku C

 • 26.03.2018 10:11

  DZIEŃ NA GPW: Kursy Rafako i Polimexu mocno w dół

 • 24.03.2018 07:50

  Zarząd Elektrowni Ostrołęka chce wyboru GE Power i Alstom Power System na wykonawcę Ostrołęki C

 • 20.03.2018 16:13

  Oferta Rafako najkorzystniejsza w przetargu na tłocznie gazu w Estonii

 • 20.03.2018 16:06

  RAFAKO SA (14/2018) Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę "pod klucz" tłoczni gazu Paldiski i Puiatu w Estonii.

 • 18.03.2018 11:27

  Rafako szacuje swój zysk netto w '17 na 3,2 mln zł

 • 17.03.2018 10:10

  RAFAKO SA (13/2018) Wstępne szacunkowe niezaudytowane dane o skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 r.

 • 17.03.2018 10:04

  RAFAKO SA (12/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

 • 23.02.2018 06:45

  Nowe bloki Elektrowni Opole mogą zostać oddane w maju i wrześniu 2019 r.

 • 22.02.2018 20:17

  Zakończenie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole może się jeszcze opóźnić - PGE

 • 21.02.2018 20:58

  BGK sfinansuje budowę przez Rafako elektrowni w Indonezji

 • 21.02.2018 18:05

  RAFAKO SA (11/2018) Przebieg kariery zawodowej powołanego w dniu 20 lutego 2018 roku, Wiceprezesa Zarządu RAFAKO S.A.

 • 21.02.2018 17:47

  RAFAKO SA (10/2018) Spełnienie się jednego z dwóch warunków zawieszających warunkowej umowy na budowę dwóch bloków parowych w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW).

 • 21.02.2018 07:11

  Rafako w ciągu miesiąca przedstawi nową strategię

 • 20.02.2018 19:41

  RAFAKO SA (9/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

 • 16.02.2018 15:42

  RAFAKO SA (8/2018) Wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji akcji serii K RAFAKO S.A.

 • 07.02.2018 11:19

  Remak podpisał umowę na 15,5 mln zł netto na wykonanie prac w Elektrowni Kozienice

 • 30.01.2018 21:04

  RAFAKO SA (7/2018) Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2018 roku.

 • 18.01.2018 17:42

  RAFAKO SA (6/2018) Rejestracja akcji serii K Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 18.01.2018 17:15

  RAFAKO SA (5/2018) Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 16.01.2018 17:30

  RAFAKO SA (4/2018) Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowań praw do akcji serii K Spółki oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii K Spółki.

 • 16.01.2018 14:34

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii K spółki RAFAKO SA

 • 16.01.2018 14:34

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii K spółki RAFAKO SA

 • 09.01.2018 16:06

  RAFAKO SA (3/2018) Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 • 09.01.2018 13:03

  RAFAKO SA (2/2018) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego RAFAKO S.A.

 • 04.01.2018 09:59

  Tchórzewski nie sądzi, by zrezygnowano z budowy Ostrołęki C

 • 03.01.2018 11:50

  RAFAKO SA (1/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

 • 29.12.2017 12:52

  Rafako podpisało umowę dot. bloków parowych w Indonezji

 • 29.12.2017 12:35

  RAFAKO SA (66/2017) Podpisanie warunkowej umowy na budowę dwóch bloków parowych w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW).

 • 28.12.2017 20:54

  RAFAKO SA (65/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

 • 28.12.2017 13:04

  W przetargu na Ostrołękę C trzy oferty od 4,85 do 9,59 mld zł, najdroższa Polimeksu i Rafako (opis)

 • 27.12.2017 10:37

  RAFAKO SA (64/2017) Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki RAFAKO S.A.

 • 14.12.2017 16:00

  RAFAKO SA (63/2017) Zakończenie subskrypcji akcji serii K.

 • 07.12.2017 16:08

  RAFAKO SA (62/2017) Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii K spółki RAFAKO S.A.

 • 07.12.2017 14:43

  GPW: . w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki RAFAKO S.A.

 • 05.12.2017 17:06

  RAFAKO SA (61/2017) Rejestracja praw do akcji serii K spółki RAFAKO S.A.

 • 04.12.2017 15:30

  RAFAKO SA (60/2017) Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.

 • 04.12.2017 12:16

  Rafako chce, aby eksport stanowił 30 proc. przychodów grupy

 • 30.11.2017 17:00

  Inwestorzy objęli 42.500.000 akcji Rafako serii K; spółka pozyskała 170 mln zł brutto (opis)

 • 30.11.2017 16:35

  Inwestorzy objęli 42.500.000 akcji Rafako serii K

 • 30.11.2017 16:09

  RAFAKO SA (59/2017) Zakończenie oferty publicznej oraz przydział akcji zwykłych na okaziciela serii K.

 • 29.11.2017 07:48

  Portfel zamówień Rafako wynosi 3,05 mld zł, grupa w III kw. miała 16,7 mln zł zysku netto

 • 29.11.2017 05:46

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.11.2017 16:25

  RAFAKO SA (58/2017) Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.

 • 22.11.2017 10:10

  Ministerstwo Energii widzi potencjał Rafako przy realizacji kontraktów BAT

 • 20.11.2017 22:37

  RAFAKO SA (57/2017) Zmiana gwarancji dotyczących Projektu Jaworzno.

 • 17.11.2017 16:19

  FIPP ma 9,9 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Rafako

 • 17.11.2017 16:01

  RAFAKO SA (56/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

 • 17.11.2017 15:34

  RAFAKO SA (55/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

 • 17.11.2017 07:38

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Rafako do 4,7 zł

 • 13.11.2017 18:17

  RAFAKO SA (54/2017) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji RAFAKO S.A.

 • 10.11.2017 20:29

  RAFAKO SA (53/2017) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych RAFAKO S.A.

 • 10.11.2017 20:20

  RAFAKO SA (52/2017) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych RAFAKO S.A.

 • 10.11.2017 20:12

  RAFAKO SA (51/2017) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych RAFAKO S.A.

 • 09.11.2017 21:05

  RAFAKO SA (50/2017) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych RAFAKO S.A.

 • 09.11.2017 20:51

  RAFAKO SA (49/2017) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych RAFAKO S.A.

 • 09.11.2017 20:40

  RAFAKO SA (48/2017) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych RAFAKO S.A.

 • 09.11.2017 13:36

  RAFAKO SA (47/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

 • 07.11.2017 22:53

  RAFAKO SA (46/2017) Informacja o notowaniu jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A.

 • 07.11.2017 18:33

  GPW: sprawie terminu notowania praw poboru akcji spółki RAFAKO S.A.

 • 07.11.2017 18:30

  GPW: Komunikat - RAFAKO

 • 03.11.2017 19:06

  Rafako oczekuje, że wpływy brutto z emisji akcji serii K wyniosą ok. 150-170 mln zł

 • 03.11.2017 18:25

  RAFAKO SA (45/2017) Publikacja prospektu emisyjnego akcji RAFAKO S.A.

 • 03.11.2017 17:04

  RAFAKO SA (44/2017) Zawarcie umowy o plasowanie akcji przez RAFAKO S.A.

 • 03.11.2017 16:25

  KNF zatwierdziła nowy prospekt emisyjny Rafako w związku z ofertą 42,5 mln akcji s. K (aktl.)

 • 03.11.2017 16:22

  RAFAKO SA (43/2017) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji RAFAKO S.A.

 • 03.11.2017 09:02

  Rafako złożył w KNF nowy prospekt emisyjny w związku z ofertą 42,5 mln akcji s. K

 • 03.11.2017 08:32

  RAFAKO SA (42/2017) Uchwała Zarządu RAFAKO S.A. ws. rezygnacji z przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii K na podstawie zatwierdzonego prospektu i ws. podjęcia decyzji o sporządzeniu nowego prospektu emisyjnego RAFAKO S.A. w związku z ofertą publicz

 • 02.11.2017 18:20

  GPW: Komunikat - RAFAKO

 • 02.11.2017 16:57

  RAFAKO SA (41/2017) Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

 • 31.10.2017 18:14

  RAFAKO SA (40/2017) Rozwiązanie znaczącej umowy przez spółkę zależną od RAFAKO S.A.

 • 31.10.2017 13:15

  RAFAKO SA (39/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

 • 31.10.2017 12:47

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Rafako związany z emisją akcji serii K

 • 31.10.2017 12:40

  RAFAKO SA (38/2017) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji RAFAKO S.A.

 • 30.10.2017 18:05

  RAFAKO SA (37/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

 • 25.10.2017 07:11

  Cena emisyjna akcji serii K Rafako ustalona na 4 zł

 • 24.10.2017 23:40

  RAFAKO SA (36/2017) Ustalenie ostatecznej liczby akcji nowej emisji oferowanych przez Spółkę, ich ceny emisyjnej oraz liczby akcji nowej emisji przypadającej na jedno jednostkowe prawo poboru.

 • 16.10.2017 17:09

  Konsorcjum Rafako ma warunkową umowę na bazę magazynową w Mongolii za 47 mln euro netto

 • 16.10.2017 16:58

  RAFAKO SA (35/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy warunkowej w przedmiocie "Zaprojektowanie i wykonanie Bazy Magazynowej Paliw w miejscowości Rashaant (Mongolia).

 • 28.09.2017 14:00

  Zwolnienia grupowe w Rafako obejmą do 276 osób (opis)

 • 28.09.2017 13:44

  Zwolnienia grupowe w Rafako obejmą do 276 osób

 • 28.09.2017 13:34

  RAFAKO SA (34/2017) Zawarcie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczącego zwolnień grupowych.

 • 26.09.2017 23:10

  RAFAKO SA (33/2017) Informacja dotycząca propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

 • 26.09.2017 20:21

  Zakończenie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole opóźni się

 • 13.09.2017 15:58

  RAFAKO SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniach 29 sierpnia i 12 września 2017 roku.

 • 12.09.2017 15:02

  Akcjonariusze Rafako zdecydowali o emisji do 42,5 mln akcji

 • 12.09.2017 14:45

  RAFAKO SA (31/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 12 września 2017 roku.

 • 08.09.2017 16:06

  Rafako zapowiada zwolnienia grupowe; liczy na 25 mln zł oszczędności rocznie

 • 08.09.2017 15:50

  RAFAKO SA (30/2017) Redukcja zatrudnienia w Spółce w ramach procesu reorganizacji.

 • 07.09.2017 22:55

  Portfel zamówień Rafako to 3,3 mld zł, grupa w II kw. miała 1,4 mln zł straty netto

 • 07.09.2017 21:54

  RAFAKO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 29.08.2017 15:07

  RAFAKO SA (29/2017) Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

 • 24.08.2017 16:52

  RAFAKO SA (28/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

 • 16.08.2017 14:09

  Oferta konsorcjum z Rafako najkorzystniejsza w przetargu dot. bloków parowych w Indonezji

 • 16.08.2017 13:31

  RAFAKO SA (27/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę dwóch bloków parowych w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW).

 • 26.07.2017 20:34

  Rafako ma list intencyjny z PFR; planuje też emisję z prawem poboru

 • 26.07.2017 20:03

  RAFAKO SA (26/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 29 sierpnia 2017 roku wraz z projektami uchwał.

 • 26.07.2017 19:54

  RAFAKO SA (25/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonej analizy możliwych źródeł dofinansowania Emitenta. Zawarcie listu intencyjnego z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów

 • 30.06.2017 15:00

  RAFAKO SA (24/2017) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 28.06.2017 17:42

  RAFAKO SA (23/2017) Przebieg kariery zawodowej członków Zarządu RAFAKO S.A.

 • 28.06.2017 17:14

  RAFAKO SA (22/2017) Przebieg kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

 • 27.06.2017 13:45

  RAFAKO SA (21/2017) Powołanie Zarządu RAFAKO S.A. na kolejną kadencję.

 • 26.06.2017 18:17

  RAFAKO SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku.

 • 26.06.2017 18:14

  RAFAKO SA (19/2017) Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na IX kadencję.

 • 26.06.2017 18:10

  RAFAKO SA (18/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

 • 21.06.2017 14:53

  Rafako rozpoczyna kolejny etap reorganizacji spółki

 • 21.06.2017 14:40

  RAFAKO SA (17/2017) Rozpoczęcie kolejnego etapu reorganizacji RAFAKO S.A.

 • 08.06.2017 14:42

  Fundusze Quercus TFI mają poniżej 5 proc. akcji Rafako

 • 08.06.2017 14:32

  RAFAKO SA (16/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusze inwestycyjne QUERCUS.

 • 02.06.2017 12:41

  RAFAKO SA (15/2017) Zatwierdzenie przez Sąd ugody z ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A. w związku z realizacją kontraktu na Redukcję NOx na kotłach OP_650 nr 1, 2 i 3 w Elektrowni Ostrołęka B.

 • 31.05.2017 20:58

  RAFAKO SA (14/2017) Rozpoczęcie realizacji warunkowej umowy znaczącej z JSC "VILNIAUS KOGENERACINË JËGAINË.

 • 30.05.2017 12:01

  RAFAKO SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał.

 • 25.05.2017 15:51

  RAFAKO SA (12/2017) Zawarcie ugody z ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A. w związku z realizacją kontraktu na Redukcję NOx na kotłach OP_650 nr 1, 2 i 3 w Elektrowni Ostrołęka B.

 • 17.05.2017 08:02

  DM BOŚ obniża rekomendację dla Rafako do "trzymaj"

 • 15.05.2017 18:25

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 14:09

  RAFAKO SA (11/2017) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.

 • 04.05.2017 17:01

  Fundusze Quercus TFI mają ponad 5 proc. akcji Rafako

 • 04.05.2017 16:43

  RAFAKO SA (10/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusze inwestycyjne QUERCUS.

 • 26.04.2017 14:05

  RAFAKO SA (9/2017) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

 • 21.03.2017 19:21

  Rafako liczy na poprawę wyników w '17; backlog na koniec '16 wyniósł 4 mld zł

 • 21.03.2017 19:00

  Rafako chce w '17 zwiększyć udział eksportu w przychodach do ok. 20 proc.

 • 21.03.2017 18:37

  RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.03.2017 18:36

  RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.03.2017 11:00

  Konsorcjum z Mostostalem i Polimex z Rafako zainteresowane budową Ostrołęki C (opis)

 • 07.03.2017 15:56

  Quercus TFI ma poniżej 5 proc. Rafako

 • 07.03.2017 15:49

  RAFAKO SA (8/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusze inwestycyjne QUERCUS.

 • 01.03.2017 13:59

  RAFAKO SA (7/2017) Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno.

 • 28.02.2017 11:45

  RAFAKO SA (6/2017) Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno.

 • 28.02.2017 11:12

  Tauron przewiduje wydłużenie terminu oddania bloku w Jaworznie o 8 miesięcy (opis)

 • 28.02.2017 11:02

  Tauron przewiduje wydłużenie terminu oddania bloku w Jaworznie o 8 miesięcy

 • 22.02.2017 07:56

  Zysk netto grupy Rafako w 2016 r. wyraźnie spadł rdr; wyniósł 11,3 mln zł

 • 21.02.2017 22:42

  RAFAKO SA (5/2017) Wstępne szacunkowe niezaudytowane dane o skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r.

 • 10.02.2017 15:04

  RAFAKO SA (4/2017) Przyjęcie propozycji nabycia oraz przydział obligacji zwykłych wyemitowanych przez PBG S.A.

 • 31.01.2017 17:32

  Quercus Parasolowy SFIO ma mniej niż 5 proc. akcji Rafako

 • 31.01.2017 17:21

  RAFAKO SA (3/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusz inwestycyjny - QUERCUS Parasolowy SFIO.

 • 31.01.2017 15:25

  Z Rafako w ramach PDO odeszło 128 pracowników, wpływ na wynik za '16 to 7,7 mln zł

 • 31.01.2017 15:12

  RAFAKO SA (2/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

 • 31.01.2017 15:10

  RAFAKO SA (1/2017) Podsumowanie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników RAFAKO S.A.

 • 19.12.2016 11:48

  Rafako liczy na pozyskanie w '17 ponad 1 mld zł nowych zleceń

 • 02.12.2016 14:10

  RAFAKO SA (35/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach RAFAKO S.A.

 • 28.11.2016 21:16

  RAFAKO SA (34/2016) Przyjęcie propozycji nabycia obligacji zwykłych PBG S.A. w zamian za potrącenie wierzytelności układowych.

 • 21.11.2016 17:46

  Rafako chce dodatkowe 127 mln zł za blok w Jaworznie

 • 21.11.2016 17:16

  RAFAKO SA (33/2016) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno.

 • 16.11.2016 17:26

  Rafako uruchamia program dobrowolnych odejść, ma objąć ok. 200 pracowników

 • 16.11.2016 17:12

  RAFAKO SA (32/2016) Uruchomienie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników RAFAKO S.A.

 • 14.11.2016 17:06

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 08:01

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Rafako do 7,3 zł

 • 20.10.2016 15:28

  RAFAKO SA (31/2016) Zawarcie aneksu do istotnej umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

 • 30.09.2016 14:38

  RAFAKO SA (30/2016) Zawiadomienie z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

 • 30.09.2016 12:48

  Rafako podpisało z Eneą Wytwarzanie umowę o wartości 289,2 mln zł netto (opis)

 • 30.09.2016 11:40

  Rafako podpisało z Eneą Wytwarzanie umowę o wartości 289,2 mln zł netto

 • 30.09.2016 11:26

  RAFAKO SA (29/2016) Zawarcie umowy z firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 29.09.2016 18:39

  Rafako ma kontrakt w Wilnie; do '18 udział eksportu w przychodach wyniesie 25-30 proc. (opis)

 • 29.09.2016 13:05

  Rafako ma umowę na budowę bloku kogeneracyjnego na Litwie, wartą 149,7 mln euro

 • 29.09.2016 12:56

  RAFAKO SA (28/2016) Zawarcie znaczącej umowy warunkowej z JSC "VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ.

 • 01.09.2016 11:18

  Rafako spodziewa się poprawy wyników w drugiej połowie '16

 • 31.08.2016 17:55

  RAFAKO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 30.08.2016 15:28

  Dywidenda z Rafako najwcześniej w 2019 r., ale jest też szansa na 2018 r.

 • 19.08.2016 14:14

  PBG dokona odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Rafako w kwocie 99 mln zł

 • 19.08.2016 07:54

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Rafako do 9,3 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 03.08.2016 17:45

  RAFAKO SA (27/2016) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizają elektrofiltrów w ENEA Wytwarzanie Sp.z o.o.

 • 03.08.2016 08:54

  Rafako otrzymało notę obciążeniową od Energa E.O. na 13,49 mln zł

 • 03.08.2016 08:39

  RAFAKO SA (26/2016) Otrzymanie noty obciążeniowej.

 • 14.07.2016 17:08

  Rafako i Polimex Energetyka zainteresowane rozbudową Elektrowni Ostrołęka (opis)

 • 14.07.2016 15:09

  Rafako i Polimex Energetyka zainteresowane rozbudową Elektrowni Ostrołęka

 • 14.07.2016 14:58

  RAFAKO SA (25/2016) Zawarcie listu intencyjnego.

 • 14.07.2016 12:39

  Spółka Polimexu-Mostostal ma umowę warunkową na prace za blisko 119 mln zł

 • 14.07.2016 12:14

  RAFAKO SA (24/2016) Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną od RAFAKO S.A.

 • 13.07.2016 13:24

  Oferta Rafako za 149,65 mln euro wybrana w przetargu na blok na Litwie

 • 13.07.2016 13:12

  RAFAKO SA (23/2016) Wybór oferty na budowę bloku kogeneracyjnego w nowej elektrociepłowni w Wilnie.

 • 11.07.2016 21:46

  RAFAKO SA (22/2016) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

 • 07.07.2016 16:18

  RAFAKO SA (21/2016) Odstąpienie przez RAFAKO S.A. od kontraktu z Mostostal Warszawa S.A.

 • 01.07.2016 09:40

  RAFAKO SA Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 24.06.2016 10:18

  RAFAKO SA Stanowisko RAFAKO S.A. w przedmiocie oświadczenia Mostostal Warszawa S.A. o odstąpieniu od kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2016 roku.

 • 21.06.2016 17:02

  RAFAKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 21 czerwca 2016 roku.

 • 21.06.2016 16:53

  RAFAKO SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

 • 15.06.2016 18:07

  RAFAKO SA Otrzymanie pisma o odstąpieniu od kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

 • 14.06.2016 15:46

  RAFAKO SA Stan realizacji kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecicnie.

 • 31.05.2016 17:04

  RAFAKO SA Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 25.05.2016 17:01

  Rafako aktualizuje strategię na lata 2015-2018

 • 25.05.2016 16:34

  RAFAKO SA Aktualizacja Strategii stabilnego wzrostu Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2015-2018.

 • 24.05.2016 16:36

  KNF nałożyła na Rafako 700 tys. zł kary za brak informacji o odpisach w 2013 roku

 • 24.05.2016 16:30

  RAFAKO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 21 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał.

 • 17.05.2016 11:58

  Rafako bliskie kontraktów za ok. 600 mln zł.

 • 16.05.2016 17:59

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 13.04.2016 11:25

  RAFAKO SA Ustanowienie zastawów rejestrowych przez podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno.

 • 07.04.2016 17:07

  RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 07.04.2016 17:04

  RAFAKO SA Korekta wybranych danych finansowych dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. za 2015 rok.

 • 30.03.2016 11:19

  Rafako chce w '16 poprawić rentowność, przychody wyniosą ok. 1,55 mld zł

 • 24.03.2016 16:55

  RAFAKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 24 marca 2016 roku.

 • 24.03.2016 16:47

  RAFAKO SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

 • 21.03.2016 22:38

  Portfel zamówień grupy Rafako wynosił na koniec '15 blisko 4,6 mld zł

 • 21.03.2016 21:09

  RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 21:08

  RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 17:29

  RAFAKO SA Ustanowienie i zmiana zastawów rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno.

 • 10.03.2016 22:00

  RAFAKO SA Ustanowienie i zmiana zastawów rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno.

 • 26.02.2016 11:30

  RAFAKO SA Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.

 • 26.02.2016 09:10

  RAFAKO SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 24 marca 2016 roku wraz z projektami uchwał.

 • 25.02.2016 17:37

  RAFAKO SA Zmiana znaczącej umowy zawartej przez podmiot zależny od RAFAKO S.A., zmiana oraz ustanowienie zabezpieczeń na majątku RAFAKO S.A. oraz spółki zależnej.

 • 28.01.2016 16:21

  RAFAKO SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 13.01.2016 15:41

  RAFAKO SA Spełnienie się warunków zawieszających z warunkowej umowy podwykonawczej dotyczącej projektu Jaworzno.

 • 21.12.2015 15:04

  RAFAKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 21 grudnia 2015 roku.

 • 21.12.2015 15:03

  RAFAKO SA Powołanie członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

 • 21.12.2015 15:01

  RAFAKO SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

 • 17.12.2015 08:54

  DM BOŚ zaleca kupowanie akcji Rafako

 • 16.12.2015 09:26

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Rafako, cena docelowa 9,3 zł

 • 14.12.2015 09:22

  RAFAKO SA Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. - korekta RB Nr 44/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku.

 • 11.12.2015 13:36

  RAFAKO SA Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

 • 07.12.2015 11:54

  RAFAKO SA Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 24.11.2015 11:55

  RAFAKO SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 21 grudnia 2015 roku wraz z projektami uchwał.

 • 17.11.2015 13:03

  Rafako startuje w przetargach i innych postępowaniach o wartości prawie 7 mld zł

 • 16.11.2015 17:29

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 10:03

  RAFAKO SA Wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji akcji serii J RAFAKO S.A.

 • 12.11.2015 08:43

  RAFAKO SA Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną od RAFAKO S.A.

 • 10.11.2015 16:05

  RAFAKO SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

 • 22.10.2015 12:58

  Rafako podpisało z Eneą Wytwarzanie umowę na budowę instalacji odsiarczania spalin

 • 22.10.2015 12:41

  RAFAKO SA Zawarcie umowy z firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 18.09.2015 14:53

  RAFAKO SA Rejestracja akcji serii J RAFAKO S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 18.09.2015 08:45

  RAFAKO SA Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii J RAFAKO S.A. oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii J RAFAKO S.A.

 • 11.09.2015 13:28

  Fundusze Quercus TFI będą miały 9,02 proc. akcji na walnym Rafako

 • 11.09.2015 13:14

  RAFAKO SA Zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

 • 10.09.2015 15:32

  RAFAKO SA Zawiadomienie od PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

 • 10.09.2015 13:21

  RAFAKO SA Otrzymanie postanowienia Sądu o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu RAFAKO S.A.

 • 08.09.2015 14:47

  RAFAKO SA Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu RAFAKO S.A.

 • 04.09.2015 13:43

  Oferta Rafako za 96,6 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza przez Eneę Wytwarzanie

 • 02.09.2015 15:31

  Spadek rentowności Rafako to efekt m.in. Jaworzna; spółka nadal liczy na poprawę

 • 31.08.2015 17:59

  RAFAKO SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 19.08.2015 18:02

  RAFAKO SA Zmiana znaczącej umowy ze spółką zależną.

 • 03.08.2015 19:30

  Złożono zapisy na wszystkie akcje serii J spółki Rafako

 • 03.08.2015 18:48

  RAFAKO SA Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii J RAFAKO S.A.

 • 31.07.2015 17:48

  RAFAKO SA Zawiadomienie NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (uprzednio ING TFI S.A.) o zmianie stanu posiadania akcji spółki.

 • 31.07.2015 12:32

  RAFAKO SA Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden PTE S.A. na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych- korekta.

 • 30.07.2015 18:08

  NN PTE będzie miało 9,46 proc. na walnym Rafako

 • 30.07.2015 17:36

  RAFAKO SA Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden PTE S.A. na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 28.07.2015 18:48

  RAFAKO SA Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego i notowaniu praw do akcji serii J RAFAKO S.A.

 • 28.07.2015 18:44

  RAFAKO SA Rejestracja praw do akcji serii J RAFAKO S.A. w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 28.07.2015 16:07

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki RAFAKO SA

 • 21.07.2015 15:36

  RAFAKO SA Zakończenie oferty publicznej oraz przydział akcji zwykłych na okaziciela serii J RAFAKO S.A.

 • 15.07.2015 18:57

  Cena emisyjna nowych akcji Rafako ustalona na 6,1 zł

 • 15.07.2015 18:47

  RAFAKO SA Ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych przez RAFAKO S.A.

 • 15.07.2015 15:44

  Zakończył się book-building na Rafako, przy cenie 6,10 zł książka pokryta w całości - źródła

 • 08.07.2015 15:17

  Trigon DM wycenia jedną akcję Rafako na 9,1 zł - źródło

 • 08.07.2015 14:15

  PKO BP Securities wycenia Rafako w przedziale 291 mln zł - 645 mln zł - źródło

 • 08.07.2015 13:38

  Rafako oczekuje do końca '15 rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 2,5 mld zł

 • 06.07.2015 17:05

  RAFAKO SA Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

 • 06.07.2015 11:10

  Rafako nie przewiduje w najbliższych kilku latach wypłacania dywidendy

 • 06.07.2015 10:57

  Rafako szacuje wpływy z emisji akcji serii J na ok.100 mln zł

 • 06.07.2015 10:52

  RAFAKO SA Publikacja prospektu emisyjnego akcji spółki RAFAKO S.A.

 • 06.07.2015 10:39

  Prospekt emisyjny RAFAKO S.A.

 • 03.07.2015 17:42

  RAFAKO SA Zawarcie umowy o plasowanie akcji przez RAFAKO S.A.

 • 03.07.2015 16:13

  RAFAKO SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji RAFAKO S.A.

 • 03.07.2015 15:12

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako w związku z ofertą akcji s. J

 • 22.06.2015 16:13

  RAFAKO SA Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 18 czerwca 2015 roku, członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

 • 19.06.2015 15:51

  RAFAKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 18 czerwca 2015 roku.

 • 18.06.2015 16:54

  RAFAKO SA Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na VIII kadencję.

 • 18.06.2015 16:54

  RAFAKO SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

 • 12.06.2015 16:19

  RAFAKO SA Zmiana hipoteki umownej łącznej do kwoty 300.000.000,00 zł oraz złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

 • 09.06.2015 20:40

  PBG nie obejmie nowo emitowanych akcji Rafako

 • 09.06.2015 20:17

  RAFAKO SA Złożenie przez PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited oświadczeń o braku zamiaru skorzystania z Prawa Objęcia w ramach subskrypcji prywatnej.

 • 29.05.2015 18:09

  RAFAKO SA Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 22.05.2015 12:12

  RAFAKO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 18 czerwca 2015 roku wraz z projektami uchwał.

 • 20.05.2015 13:55

  Rafako pracuje nad prospektem, chce zdobyć finansowanie pod nowe kontrakty

 • 15.05.2015 22:06

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.05.2015 19:22

  Rafako chce wyemitować do 15.331.998 akcji; możliwa oferta publiczna

 • 13.05.2015 18:26

  RAFAKO SA Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J.

 • 30.04.2015 14:23

  RAFAKO SA Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 30.03.2015 13:27

  Rafako spodziewa się poprawy rentowności w '15, zakłada zmniejszenie zadłużenia

 • 23.03.2015 20:40

  RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 10.03.2015 14:29

  ING TFI ma ponad 5 proc. akcji Rafako

 • 10.03.2015 14:21

  RAFAKO SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 25.02.2015 14:04

  Kopex chce wejść w budownictwo energetyczne i infrastruktury kolejowej

 • 23.02.2015 17:35

  RAFAKO SA Zawarcie umowy sprzedaży akcji FPM S.A.

 • 19.02.2015 17:34

  RAFAKO SA Spełnienie się warunku zawieszającego z przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji FPM S.A.

 • 10.02.2015 08:57

  RAFAKO SA Spełnienie się warunków zawieszających z umowy podwykonawczej dotyczącej projektu Jaworzno.

 • 28.01.2015 16:40

  RAFAKO SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 20.01.2015 16:55

  RAFAKO SA Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną od RAFAKO S.A.

 • 13.01.2015 10:09

  RAFAKO SA Spełnienie się warunku zawieszającego z przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji.

 • 30.12.2014 18:03

  Rafako może sprzedać akcje spółki FPM na rzecz TDJ za 48 mln zł

 • 30.12.2014 17:41

  RAFAKO SA przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej (zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji).

 • 23.12.2014 14:12

  RAFAKO SA spełnienie się warunku zawieszającego z umowy podwykonawczej dotyczącej projektu Jaworzno

 • 19.12.2014 17:15

  RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 12.12.2014 13:06

  Rafako na początku '15 podejmie decyzję o finansowaniu; nie wyklucza emisji

 • 12.12.2014 12:29

  RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną od RAFAKO S.A.

 • 11.12.2014 08:38

  RAFAKO SA ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw spółki

 • 20.11.2014 14:38

  RAFAKO SA spełnienie się warunków zawieszających z umowy podwykonawczej dotyczącej projektu Jaworzno.

 • 18.11.2014 12:28

  Rafako chce zwiększyć udział eksportu w sprzedaży do 20-30 proc.

 • 18.11.2014 11:22

  Rafako może wypłacić dywidendę z zysku za '16

 • 18.11.2014 08:27

  Rafako chce zwiększyć rentowność EBITDA do ok. 8,3 proc. w '18 r. (opis)

 • 18.11.2014 07:57

  RAFAKO SA strategia stabilnego wzrostu Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2015-2018.

 • 18.11.2014 07:38

  Rafako chce zwiększyć rentowność EBITDA do ok. 8,3 proc. w '18 r.

 • 14.11.2014 17:37

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 09:53

  PBG złożyło ostateczne propozycje układowe, wierzyciele będą mieć ok. 75 proc. akcji

 • 30.10.2014 09:36

  RAFAKO S.A. zawarcie znaczącej umowy przez spółkę

 • 27.10.2014 10:08

  Kumulacja prac w energetyce może spowodować presję na rentowności spółek wykonawczych

 • 17.10.2014 11:43

  Rafako myśli o alternatywie dla emisji, ale nie chce zwiększać zadłużenia (wywiad)

 • 17.10.2014 11:34

  Rafako docelowo powinno mieć 6-8 proc. rentowności; nie będzie "nowego otwarcia" (wywiad)

 • 10.10.2014 12:29

  Rafako ma umowę z Energą na instalację odazotowania spalin za 149,9 mln zł

 • 10.10.2014 12:17

  RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy z firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

 • 01.10.2014 15:54

  RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA

 • 11.09.2014 13:38

  Rafako do końca października chce przygotować nową strategię, na razie nie myśli o emisji

 • 09.09.2014 16:09

  RAFAKO SA przebieg kariery zawodowej powołanej w dniu 8 września 2014 r. prezes zarządu

 • 08.09.2014 15:10

  Agnieszka Wasilewska-Semail nowym prezesem Rafako

 • 08.09.2014 15:00

  RAFAKO SA zmiany w składzie zarządu spółki

 • 01.09.2014 18:19

  RAFAKO SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 01.09.2014 15:58

  RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP SA

 • 18.07.2014 16:11

  RAFAKO SA umowy z firmą Hitachi Zosen Inova AG.

 • 03.07.2014 14:45

  Rozpoczęły się roboty ziemne przy budowie bloków w Elektrowni Opole

 • 03.07.2014 13:00

  RAFAKO SA Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 25 czerwca 2014 roku, członków zarządu RAFAKO S.A.

 • 02.07.2014 09:09

  RAFAKO SA przebieg kariery zawodowej powołanego w dniu 25 czerwca 2014 r. członka RN

 • 01.07.2014 14:51

  RAFAKO SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 27.06.2014 14:59

  RAFAKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku.

 • 25.06.2014 16:17

  RAFAKO SA Powołanie Zarządu RAFAKO S.A. na nową kadencję.

 • 25.06.2014 16:16

  RAFAKO SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 25.06.2014 16:15

  RAFAKO SA Uchwały ZWZ

 • 25.06.2014 07:59

  RAFAKO SA rezygnacja wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

 • 09.06.2014 16:34

  Erbud ma kontrakt z Rafako o wartości 58,75 mln zł

 • 29.05.2014 15:30

  RAFAKO SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25 czerwca 2014 r.

 • 23.05.2014 15:37

  Rafako przygotowuje się do emisji; pracuje nad nową strategią

 • 23.05.2014 14:28

  RAFAKO SA ustanowienie zastawów rejestrowych przez RAFAKO SA oraz podmiot zależny od RAFAKO SA w związku z projektem Jaworzno

 • 23.05.2014 13:51

  Rafako zbuduje elektrociepłownię dla ZAK za blisko 400 mln zł

 • 23.05.2014 13:42

  RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA

 • 22.05.2014 14:08

  Rafako zbuduje elektrociepłownię dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn

 • 15.05.2014 17:15

  RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 13.05.2014 09:46

  RAFAKO SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywie znacznej wartości przez spółkę

 • 12.05.2014 15:52

  RAFAKO SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywie znacznej wartości przez emitenta.

 • 12.05.2014 10:37

  Wbicie łopaty w Jaworznie możliwe jesienią, rozpoczyna się projektowanie - wiceprezes Tauronu

 • 09.05.2014 16:21

  RAFAKO SA rejestracja zmian w Statucie RAFAKO SA

 • 08.05.2014 16:37

  RAFAKO SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywie znacznej wartości przez spółkę zależną od RAFAKO S.A.

 • 06.05.2014 16:05

  RAFAKO SA Powołanie członka zarządu RAFAKO S.A.

 • 29.04.2014 16:33

  RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 18.04.2014 14:10

  RAFAKO SA spełnienie się warunków zawieszających z umów podwykonawczych dotyczących projektu Jaworzno

 • 17.04.2014 13:11

  RAFAKO SA zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Jaworzno

 • 17.04.2014 13:09

  RAFAKO SA podpisanie umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno (zawarcie znaczącej umowy)

 • 17.04.2014 13:08

  RAFAKO SA zawarcie umowy podwykonawczej dot. projektu Jaworzno ze spółka zależną

 • 17.04.2014 13:08

  Tauron podpisał z konsorcjum Rafako umowę na budowę bloku w Jaworznie

 • 17.04.2014 13:08

  RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 17.04.2014 13:02

  RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od RAFAKO S.A. Ustanowienie zabezpieczeń na majątku RAFAKO oraz spółki zależnej

 • 17.04.2014 09:54

  W czwartek Tauron podpisze z konsorcjum Rafako umowę na budowę bloku w Jaworznie

 • 17.04.2014 08:04

  RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Rafako SA

 • 16.04.2014 07:42

  RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny

 • 16.04.2014 06:42

  Rafako ma warunkową umowę z Siemens na dostawę wyspy turbinowej do bloku w Jaworznie

 • 04.04.2014 17:49

  RAFAKO SA Korekta raportu bieżącego nr 14/2014

 • 27.03.2014 16:48

  RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 25.03.2014 13:37

  RAFAKO SA korekta rb nr 13/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie uchwał NWZ

 • 24.03.2014 16:18

  RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy

 • 24.03.2014 16:16

  RAFAKO SA uchwały NWZ

 • 24.03.2014 14:08

  NWZ Rafako upoważniło zarząd do emisji w ramach kapitału docelowego

 • 07.03.2014 13:00

  Cztery oferty na blok w Pomorzanach, oferta Rafako najtańsza

 • 05.03.2014 16:00

  RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 28.02.2014 14:52

  Tauron uważa za ostateczny termin obowiązywania oferty na budowę bloku w Jaworznie

 • 27.02.2014 19:58

  Konsorcjum Rafako i Mostostalu W-wa przedłużyło do 30 IV ważność oferty na budowę bloku w Jaworznie

 • 27.02.2014 19:48

  RAFAKO SA przedłużenie terminu związania ofertą złożoną przez Spółkę

 • 25.02.2014 16:33

  Rafako nadal bez gwarancji potrzebnych do podpisania umowy na budowę bloku w Jaworznie

 • 25.02.2014 08:05

  Walne Rafako zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 30,7 mln zł

 • 25.02.2014 07:40

  RAFAKO SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 24 marca 2014 roku wraz z projektami uchwał.

 • 13.02.2014 14:13

  RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 12 lutego 2014 roku.