Radpol SA

skrót: RDL

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs2,35   -2,08 %-0,05 zł
Otwarcie2,556,25%
Minimum2,35-2,08%
Maksimum2,556,25%
Wolumen (szt.) 14404
Kurs odniesienia2,40
Widełki dolne2,30
Widełki górne2,80
Obroty (tyś. zł)35
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 9042,40
25 2522,38
16702,35
15002,34
19002,31
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,461 000 1
2,472 033 1
2,48500 1
2,493 013 1
2,504 129 2
Wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PKO TFI SAportfele, ZWZ3 900 38310,19%3 900 38310,19%
Aviva Investors Poland TFI SAportfele, ZWZ3 632 1369,49%3 632 1369,49%
Copernicus Capital TFI SApoprzez Fulcrum FIZ; NWZ3 061 39010,83%3 061 39010,94%
NN OFEportfel2 798 3647,31%2 798 3647,31%
Allianz Polska OFEportfel2 514 9986,57%2 514 9986,57%
Wysocki MarcinNWZ2 514 9986,57%2 514 9986,57%
AgioFunds TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne, w tym FRAM FIZ1 930 0005,04%1 930 0005,04%
PPL Consulting Expert Ltd.1 637 2665,79%1 637 2665,85%

Kategoria • 22.01.2021 15:31

  RADPOL SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 12.11.2020 12:15

  Radpol spodziewa się w '20 niższych rdr przychodów; chce koncentrować się na odbudowie eksportu (wywiad)

 • 05.11.2020 17:35

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 03.11.2020 22:38

  RADPOL SA (27/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 3 listopada 2020 roku

 • 03.11.2020 16:14

  RADPOL SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 3 listopada 2020 roku

 • 07.10.2020 18:43

  RADPOL SA (25/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 22.09.2020 15:49

  RADPOL SA (24/2020) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 17.09.2020 19:02

  RADPOL SA (23/2020) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

 • 21.08.2020 13:17

  Radpol odbudowuje portfel zamówień, szansę na wzrost ma w tym roku sprzedaż eksportowa

 • 20.08.2020 18:40

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 18.08.2020 17:34

  RADPOL SA (22/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 17 sierpnia 2020 roku

 • 17.08.2020 16:32

  RADPOL SA (21/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.

 • 17.08.2020 15:43

  RADPOL SA (20/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 17 sierpnia 2020 roku

 • 17.08.2020 15:36

  RADPOL SA (19/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 17.08.2020 11:47

  RADPOL SA (18/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 11.08.2020 14:13

  RADPOL SA (17/2020) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 17.06.2020 18:16

  Przyjmowanie zapisów w wezwaniu na akcje Radpolu przedłużone do 8 lipca

 • 29.05.2020 10:33

  Zarząd Radpolu uważa, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej

 • 29.05.2020 10:12

  RADPOL SA (7/2020) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 14 maja 2020 roku

 • 18.05.2020 17:17

  RADPOL SA (6/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.05.2020 17:10

  RADPOL SA (5/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 14.05.2020 09:11

  THC SICAV-RAIF wzywa do sprzedaży 38.260.605 akcji Radpolu po 1,32 zł za akcję (opis)

 • 14.05.2020 09:03

  THC SICAV-RAIF wzywa do sprzedaży 38.260.605 akcji Radpolu po 1,32 zł za akcję

 • 07.05.2020 23:49

  RADPOL SA (4/2020) Odwołanie Członka Zarządu Spółki oraz powołanie Członków Zarządu Spółki nowej kadencji

 • 07.05.2020 17:35

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 31.03.2020 20:25

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 29.01.2020 15:00

  RADPOL SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 28.01.2020 21:28

  Radpol zakończy działalność w zakładzie produkcyjnym w Ostrowie Wielkopolskim

 • 28.01.2020 21:06

  RADPOL SA (2/2020) Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności zakładu produkcyjnego w Ostrowie Wielkopolskim

 • 23.01.2020 15:05

  RADPOL SA (1/2020) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 30.10.2019 18:02

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 25.09.2019 21:21

  RADPOL SA (28/2019) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 23.09.2019 21:28

  RADPOL SA (27/2019) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla zakładu produkcyjnego w Ciechowie

 • 23.09.2019 19:24

  RADPOL SA (26/2019) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej

 • 03.09.2019 15:44

  RADPOL SA (23/2019) Korekta raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. dotyczącego treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku

 • 23.08.2019 13:08

  Radpol liczy na wzrost EBITDA w '19 i podtrzymuje cel 27 mln zł EBITDA w '21

 • 22.08.2019 20:19

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 22.08.2019 15:57

  RADPOL SA (25/2019) Otrzymanie od banku promesy finansowania

 • 14.08.2019 08:13

  RADPOL SA (24/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku

 • 08.08.2019 09:10

  RADPOL SA (20/2019) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku

 • 08.08.2019 08:58

  RADPOL SA (19/2019) Korekta raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku

 • 01.06.2019 10:26

  RADPOL SA (9/2019) Wygaśnięcie listu intencyjnego

 • 29.05.2019 21:50

  RADPOL SA (8/2019) Opinia Rady Nadzorczej Radpol S.A. dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 29.05.2019 21:45

  RADPOL SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 15.04.2019 22:09

  RADPOL SA (6/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego dot. negocjacji w zakresie potencjalnego zbycia wchodzącego w skład majątku Spółki zakładu produkcyjnego

 • 15.04.2019 14:10

  RADPOL SA (5/2019) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 27.03.2019 09:56

  Radpol ma umowę z Veolia Energia Polska na dostawę produktów o wartości min. 15 mln zł

 • 27.03.2019 09:43

  RADPOL SA (3/2019) Zawarcie porozumienia ramowego na dostawę produktów Spółki

 • 27.03.2019 07:05

  Radpol ma list intencyjny ws. sprzedaży zakładu produkcyjnego Wirbet

 • 26.03.2019 23:14

  RADPOL SA (2/2019) Podpisanie Listu intencyjnego dot. negocjacji w zakresie potencjalnego zbycia wchodzącego w skład majątku Spółki zakładu produkcyjnego

 • 24.01.2019 12:18

  RADPOL SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 20.12.2018 12:27

  RADPOL SA (20/2018) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 10.12.2018 18:36

  RADPOL SA (19/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 06.12.2018 17:57

  Michał Jarczyński zrezygnował z funkcji prezesa Radpolu

 • 06.12.2018 17:39

  RADPOL SA (18/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

 • 31.10.2018 11:23

  RADPOL SA (17/2018) Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 30.10.2018 13:49

  Radpol przewiduje 1,5-2 mln zł EBITDA w IV kw.'18, podtrzymuje strategię do 2021 roku

 • 29.10.2018 18:57

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 28.09.2018 18:00

  RADPOL SA (16/2018) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 23.08.2018 16:27

  Radpol zapowiada utrzymanie marży w trzecim kwartale i zwiększenie sprzedaży eksportowej

 • 22.08.2018 19:03

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 16.07.2018 20:00

  RADPOL SA (15/2018) Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 14:32

  RADPOL SA (14/2018) Powołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń

 • 19.06.2018 16:21

  RADPOL SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku

 • 18.06.2018 15:05

  RADPOL SA (12/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 18.06.2018 15:01

  RADPOL SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2018 roku

 • 15.06.2018 18:34

  RADPOL SA (10/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 14.06.2018 20:17

  RADPOL SA (9/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 14.06.2018 15:13

  RADPOL SA (8/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2018 roku

 • 13.06.2018 12:23

  RADPOL SA (7/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 07.06.2018 19:44

  RADPOL SA (6/2018) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 21.05.2018 19:17

  RADPOL SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 16.05.2018 22:18

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 14.05.2018 17:47

  RADPOL SA (4/2018) Odwołanie Członka Zarządu Spółki

 • 19.04.2018 15:14

  Radpol spodziewa się dodatniego wyniku netto w '18; CAPEX wyniesie 8-9 mln zł

 • 18.04.2018 21:59

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 13:16

  RADPOL SA (3/2018) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 08.02.2018 21:54

  RADPOL SA (2/2018) Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2017 rok

 • 30.01.2018 14:50

  RADPOL SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 26.01.2018 10:33

  Radpol spodziewa się poprawy wyników w ’18; nakłady inwestycyjne to ok. 12 mln zł (wywiad)

 • 20.12.2017 10:43

  RADPOL SA (90/2017) Podsumowanie kosztów subskrypcji zamkniętej akcji serii E

 • 27.10.2017 12:36

  Oczyszczona EBITDA Radpolu w '17 może być porównywalna rdr (popr.)

 • 27.10.2017 11:53

  Oczyszczona EBITDA Radpolu w '17 może być porównywalna rdr

 • 26.10.2017 18:40

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 25.10.2017 22:38

  Strategia Radpolu zakłada osiągnięcie w '21 ok. 240 mln zł przychodów i 27 mln zł EBITDA

 • 25.10.2017 20:55

  RADPOL SA (89/2017) Przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Radpol S.A. na lata 2018-2021

 • 17.10.2017 08:37

  RADPOL SA (88/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 12.10.2017 11:00

  Nationale-Nederlanden OFE ma powyżej 5 proc. w akcjonariacie Radpolu

 • 12.10.2017 10:53

  RADPOL SA (87/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 04.10.2017 14:28

  RADPOL SA (86/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

 • 02.10.2017 18:46

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E spółki RADPOL SA

 • 02.10.2017 17:20

  RADPOL SA (85/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E

 • 28.09.2017 12:20

  RADPOL SA (84/2017) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 26.09.2017 15:20

  RADPOL SA (83/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii E przez KDPW

 • 15.09.2017 12:51

  RADPOL SA (82/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta

 • 14.09.2017 16:41

  RADPOL SA (81/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.09.2017 16:12

  Nationale-Nederlanden OFE zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Radpolu

 • 14.09.2017 16:06

  RADPOL SA (80/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 13.09.2017 16:43

  Aviva OFE Aviva BZ WBK ma poniżej 5 proc. Radpolu

 • 13.09.2017 16:34

  RADPOL SA (79/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 12.09.2017 18:44

  RADPOL SA (78/2017) Sprostowanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 08.09.2017 15:52

  RADPOL SA (77/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Radpol S.A. w drodze emisji akcji serii E

 • 11.08.2017 11:34

  Radpol opublikuje strategię na przełomie września i października; chce zwiększyć eksport

 • 10.08.2017 22:32

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 09.08.2017 17:20

  Radpol przydzielił akcje s. E, pozyskał 14 mln zł

 • 09.08.2017 17:02

  RADPOL SA (76/2017) Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E

 • 01.08.2017 14:35

  Radpol miał nadsubskrypcję zapisów na akcje s. E

 • 01.08.2017 14:18

  RADPOL SA (75/2017) Informacja dotycząca emisji akcji serii E

 • 31.07.2017 15:37

  RADPOL SA (74/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 r.

 • 20.07.2017 14:15

  RADPOL SA (73/2017) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 20.07.2017 14:13

  RADPOL SA (72/2017) Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2017 roku

 • 19.07.2017 17:41

  RADPOL SA (71/2017) Odwołanie Członka Zarządu Spółki

 • 07.07.2017 10:34

  RADPOL SA (70/2017) Informacja udzielona akcjonariuszowi

 • 07.07.2017 07:34

  RADPOL SA (69/2017) Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.07.2017 07:10

  RADPOL SA (68/2017) Uchwała GPW w sprawie notowania praw poboru akcji serii E

 • 05.07.2017 07:00

  RADPOL SA (67/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

 • 04.07.2017 19:58

  GPW: w sprawie terminu notowania na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji serii E spółki RADPOL S.A.

 • 04.07.2017 17:42

  GPW: informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii E spółki RADPOL S.A.

 • 04.07.2017 14:36

  RADPOL SA (66/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F

 • 04.07.2017 13:40

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji RADPOL SA

 • 03.07.2017 15:03

  RADPOL SA (65/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 30.06.2017 16:11

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Radpolu

 • 30.06.2017 15:59

  RADPOL SA (64/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez KNF

 • 30.06.2017 10:18

  RADPOL SA (63/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 28.06.2017 19:41

  RADPOL SA (62/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii F przez KDPW

 • 28.06.2017 15:44

  RADPOL SA (61/2017) Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii E przez KDPW

 • 27.06.2017 19:46

  Radpol ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 1,4 zł

 • 27.06.2017 19:32

  RADPOL SA (60/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

 • 15.06.2017 07:49

  RADPOL SA (59/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 11 czerwca 2017 roku

 • 11.06.2017 14:14

  RADPOL SA (58/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2017 roku

 • 09.06.2017 16:49

  RADPOL SA (57/2017) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza

 • 09.06.2017 11:41

  RADPOL SA (56/2017) Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki dotychczasowemu Członkowi Zarządu

 • 09.06.2017 10:51

  RADPOL SA (55/2017) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 09.06.2017 08:25

  GPW: komunikat w sprawie praw poboru spółki RADPOL S.A

 • 08.06.2017 18:12

  GPW: Komunikat - RADPOL SA

 • 31.05.2017 22:43

  RADPOL SA (54/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 31.05.2017 12:42

  RADPOL SA (53/2017) Postanowienie sądu rejonowego o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Radpol S.A.

 • 24.05.2017 21:10

  RADPOL SA (52/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2017 21:52

  RADPOL SA (51/2017) Powołanie Prezesa Zarządu Radpol S.A.

 • 19.05.2017 17:44

  Fundusz Aviva Investors Poland TFI ma ponad 5 proc. Radpolu

 • 19.05.2017 17:26

  RADPOL SA (50/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.05.2017 23:29

  RADPOL SA (49/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 16.05.2017 22:32

  RADPOL SA (48/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 11.05.2017 09:31

  Na koniec I kw. '17 zadłużenie netto Radpolu do znormalizowanej EBITDA wyniosło 9,93

 • 11.05.2017 05:48

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 21.04.2017 09:55

  RADPOL SA (47/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 11.04.2017 14:04

  RADPOL SA (46/2017) Zakończenie subskrypcji akcji serii F

 • 28.03.2017 06:24

  RADPOL SA (45/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F

 • 27.03.2017 20:09

  RADPOL SA (44/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 21 marca 2017 roku

 • 22.03.2017 13:42

  Radpol nie obawia się pogorszenia kondycji finansowej; wyniki powinny być lepsze rdr

 • 21.03.2017 23:18

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.03.2017 22:44

  Walne Radpolu uchwaliło emisję do 2,57 mln akcji

 • 21.03.2017 21:24

  RADPOL SA (43/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 21 marca 2017 roku

 • 21.03.2017 20:57

  RADPOL SA (42/2017) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 21.03.2017 10:54

  RADPOL SA (41/2017) Powołanie Członków Zarządu Radpol S.A. na nową kadencję

 • 18.03.2017 15:12

  RADPOL SA (40/2017) Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Radpol S.A.

 • 17.03.2017 14:08

  RADPOL SA (39/2017) Odpis aktualizujący wartość firmy

 • 03.03.2017 18:49

  RADPOL SA (38/2017) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 03.03.2017 07:45

  RADPOL SA (37/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

 • 02.03.2017 22:21

  RADPOL SA (36/2017) Zmiany w składzie Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

 • 28.02.2017 16:05

  RADPOL SA (35/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. zwołanym na 7 lutego 2017 roku wznowionym w dniu 22 lutego 2017 roku

 • 28.02.2017 16:01

  RADPOL SA (34/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 22 lutego 2017 roku

 • 23.02.2017 22:09

  Radpol planuje kolejną emisję, tym razem do 2,57 mln akcji

 • 23.02.2017 21:23

  RADPOL SA (33/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 22.02.2017 21:15

  RADPOL SA (32/2017) Treść uchwał podjętych przez wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 7 lutego 2017 roku

 • 22.02.2017 21:13

  RADPOL SA (31/2017) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 22.02.2017 21:09

  RADPOL SA (30/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 22 lutego 2017 roku

 • 22.02.2017 16:01

  RADPOL SA (29/2017) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 21.02.2017 18:34

  RADPOL SA (28/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 21.02.2017 08:54

  RADPOL SA (27/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 13.02.2017 19:24

  RADPOL SA (26/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 7 lutego 2017 roku

 • 11.02.2017 15:48

  RADPOL SA (25/2017) Informacja dotycząca umowy znaczącej

 • 08.02.2017 12:59

  RADPOL SA (24/2017) Informacja o powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu Członkowi Zarządu Spółki

 • 08.02.2017 12:55

  RADPOL SA (23/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu Radpol S.A.

 • 08.02.2017 12:52

  RADPOL SA (22/2017) Informacja o powołaniu Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 08.02.2017 12:52

  NWZ Radpolu uchwaliło publiczną emisję do 10 mln akcji z prawem poboru

 • 08.02.2017 12:49

  RADPOL SA (21/2017) Zmiana składu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 08.02.2017 12:23

  RADPOL SA (20/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 07.02.2017 10:59

  RADPOL SA (19/2017) Brak zamiaru zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 06.02.2017 14:36

  RADPOL SA (18/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 03.02.2017 12:22

  RADPOL SA (15/2017) Korekta raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dotyczącego zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 02.02.2017 17:31

  RADPOL SA (17/2017) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 02.02.2017 14:38

  RADPOL SA (16/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 01.02.2017 17:37

  RADPOL SA (15/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 31.01.2017 10:52

  RADPOL SA (14/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Spółki - zmniejszenie udziału poniżej progu 10% i 5%

 • 30.01.2017 17:53

  RADPOL SA (13/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 18:38

  RADPOL SA (12/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 26.01.2017 18:31

  RADPOL SA (11/2017) Informacja dotycząca umowy znaczącej

 • 24.01.2017 08:25

  RADPOL SA (10/2017) Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2016 rok

 • 19.01.2017 11:13

  RADPOL SA (9/2017) Informacja dotycząca umowy znaczącej

 • 18.01.2017 20:25

  RADPOL SA (8/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 lutego 2017 roku

 • 18.01.2017 15:58

  RADPOL SA (7/2017) Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 17.01.2017 22:40

  RADPOL SA (6/2017) Odpowiedź Zarządu Radpol S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 17.01.2017 19:48

  RADPOL SA (5/2017) Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. zwołanego na dzień 7 lutego 2017 r.

 • 17.01.2017 19:43

  RADPOL SA (4/2017) Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 14.01.2017 16:53

  RADPOL SA (3/2017) Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Członka Rady Nadzorczej

 • 11.01.2017 14:41

  NWZ Radpolu zdecyduje o emisji akcji s. E w drodze subskrypcji prywatnej

 • 11.01.2017 14:17

  RADPOL SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 05.01.2017 18:14

  RADPOL SA (1/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 30.12.2016 21:08

  RADPOL SA (34/2016) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 29.12.2016 14:51

  RADPOL SA (33/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach emitenta

 • 29.12.2016 12:48

  RADPOL SA (32/2016) Nowy operator systemu ESPI

 • 27.12.2016 16:14

  RADPOL SA (31/2016) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.12.2016 17:09

  RADPOL SA (30/2016) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej RADPOL S.A.

 • 22.12.2016 19:00

  RADPOL SA (29/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 22.12.2016 17:35

  RADPOL SA (28/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach emitenta

 • 16.12.2016 18:10

  RADPOL SA (27/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach emitenta

 • 07.12.2016 12:16

  mBank oczekuje, że akcjonariusze dokapitalizują Radpol na co najmniej 10 mln zł

 • 07.12.2016 11:58

  RADPOL SA (26/2016) informacja dotycząca umowy znaczącej

 • 27.10.2016 13:42

  Radpol zakłada, że '17 będzie lepszy dla rynku i spółki niż '16

 • 27.10.2016 12:37

  Radpol liczy, że do końca '16 porozumie się z bankiem ws. warunków finansowania

 • 27.10.2016 08:27

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 14.10.2016 10:51

  Wskaźnik dług netto/EBITDA Radpolu po III kw. wynosi 7,13

 • 14.10.2016 10:32

  RADPOL SA (25/2016) Naruszenie warunków umowy znaczącej.

 • 13.09.2016 11:36

  RADPOL SA (24/2016) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 01.09.2016 16:52

  RADPOL SA (23/2016) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 29.08.2016 15:42

  RADPOL SA (22/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 18.08.2016 09:50

  RADPOL SA (21/2016) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 04.08.2016 13:52

  Radpol chce zwiększać eksport i inwestować w segment ciepłowniczy

 • 04.08.2016 07:14

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 03.08.2016 19:57

  Radpol ponownie naruszył warunki kredytu

 • 03.08.2016 19:02

  RADPOL SA (20/2016) Naruszenie warunków umowy znaczącej.

 • 17.06.2016 11:04

  RADPOL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2016 15:40

  RADPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2016 roku

 • 18.05.2016 11:39

  RADPOL SA Informacja o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 18.05.2016 11:13

  RADPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 17.05.2016 08:43

  DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Radpolu

 • 11.05.2016 13:01

  RADPOL SA Kandydat zgłoszony do Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.05.2016 13:26

  Radpol nie wyklucza kolejnych one-offów w II kw. '16

 • 10.05.2016 12:06

  Radpol naruszył warunki umowy kredytowej zawartej z mBankiem (opis)

 • 10.05.2016 08:23

  Radpol naruszył warunki umowy kredytowej zawartej z mBankiem

 • 10.05.2016 07:55

  RADPOL SA Naruszenie warunków umowy znaczącej

 • 10.05.2016 07:51

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 26.04.2016 18:32

  RADPOL SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2016 roku.

 • 22.04.2016 20:37

  RADPOL SA Korekta raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku

 • 18.04.2016 19:09

  RADPOL SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 maja 2016 r.

 • 12.04.2016 11:18

  RN Radpolu za wypłatą 0,04 zł dywidendy na akcję; zarząd chciał zatrzymać zysk

 • 12.04.2016 11:07

  RADPOL SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok

 • 11.04.2016 17:07

  RADPOL SA Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 08.04.2016 14:34

  RADPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.

 • 06.04.2016 14:47

  RADPOL SA Zawiadomienie o połączeniu Akcjonariusza

 • 17.03.2016 12:43

  Radpol nie podzieli się zyskiem za '15, ale nie zamierza zmieniać polityki dywidendowej

 • 17.03.2016 07:36

  RADPOL SA Rekomendacja Zarządu Radpol S.A. dotycząca podziału zysku za 2015 rok

 • 17.03.2016 07:29

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 04.03.2016 17:30

  Daniel Dajewski zrezygnował z funkcji prezesa Radpolu

 • 04.03.2016 17:18

  RADPOL SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

 • 04.03.2016 10:46

  RADPOL SA Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 29.02.2016 13:53

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy - aktualizacja informacji

 • 17.02.2016 09:44

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 29.01.2016 14:24

  RADPOL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 04.01.2016 13:12

  RADPOL SA Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

 • 31.12.2015 11:05

  RADPOL SA Połączenie Radpol S.A. z Finpol Rohr Sp. z o.o.

 • 31.12.2015 11:03

  RADPOL SA Zakończenie procesu przeniesienia produkcji Spółki zależnej

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 04.12.2015 20:39

  RADPOL SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 04.12.2015 13:53

  RADPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. w dniu 30 listopada 2015 roku

 • 01.12.2015 19:57

  RADPOL SA Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

 • 01.12.2015 14:11

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.11.2015 16:41

  RADPOL SA Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 16.11.2015 12:48

  RADPOL SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i Finpol Rohr Sp. z o.o.

 • 29.10.2015 16:58

  RADPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.

 • 29.10.2015 16:55

  RADPOL SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i FINPOL ROHR SP. Z O.O.

 • 29.10.2015 16:49

  RADPOL SA Plan połączenia RADPOL S.A. i FINPOL ROHR Sp. z o.o.

 • 28.10.2015 12:06

  Radpol szuka oszczędności na poziomie 4,4-5,2 mln zł rocznie

 • 28.10.2015 07:13

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 19.10.2015 13:44

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 21.09.2015 14:03

  RADPOL SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.09.2015 14:01

  RADPOL SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 19.09.2015 11:17

  RADPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.

 • 09.09.2015 11:46

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 07.08.2015 11:53

  Wyniki Radpolu w II poł. '15 nadal pod wpływem one-offów

 • 24.07.2015 09:08

  Radpol zakłada, że nowa strategia będzie gotowa późną jesienią

 • 24.07.2015 09:05

  Radpol liczy na dwucyfrowy wzrost eksportu począwszy od '16 (wywiad)

 • 23.07.2015 18:28

  RADPOL SA Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 23.07.2015 12:24

  RADPOL SA Ustalenie dni wypłaty dywidendy

 • 15.07.2015 18:10

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 14.07.2015 16:36

  RADPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.

 • 14.07.2015 16:34

  RADPOL SA Art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 14.07.2015 16:30

  RADPOL SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.07.2015 14:00

  RADPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 25.06.2015 16:18

  RADPOL SA Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

 • 25.06.2015 10:26

  Akcjonariusze Radpolu przegłosowali wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2015 10:14

  RADPOL SA Wypłata dywidendy

 • 25.06.2015 10:13

  RADPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 10.06.2015 11:09

  RADPOL SA Powołanie Członka Zarządu RADPOL S.A.

 • 03.06.2015 13:57

  RADPOL SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku

 • 01.06.2015 17:18

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 01.06.2015 17:11

  RADPOL SA Korekta informacji dotyczącej struktury akcjonariatu przekazanej w raporcie okresowym za I kwartał 2015 roku

 • 29.05.2015 17:08

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 29.05.2015 17:07

  RADPOL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 29.05.2015 17:06

  RADPOL SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 29.05.2015 11:13

  RADPOL SA Informacja o zmianie w składzie Zarządu Spółki.

 • 28.05.2015 09:27

  RADPOL SA Sprostowanie numeracji raportów bieżących

 • 27.05.2015 13:55

  RADPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.

 • 27.05.2015 13:53

  RADPOL SA Rekomendacje Zarządu Radpol S.A. dotyczące dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

 • 04.05.2015 08:59

  DM BOŚ obniża cenę docelową dla Radpolu do 7,4 zł

 • 29.04.2015 07:47

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 18:07

  RADPOL SA Podjęcie działań zmierzających do przeniesienia produkcji Spółki zależnej

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 08.04.2015 10:10

  DM Banku BPS obniża rekomendację Radpolu do "trzymaj"

 • 02.04.2015 13:42

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 20.03.2015 12:50

  Radpol przesuwa realizację celu 300 mln zł sprzedaży o kilka kwartałów

 • 20.03.2015 07:28

  RADPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 07:25

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.03.2015 11:08

  Radpol chce wypłacić co najmniej 0,28 zł dywidendy na akcję za '14

 • 19.03.2015 11:04

  RADPOL SA Rekomendacje Zarządu Radpol S.A. dotyczące wypłaty dywidendy za 2014 rok

 • 19.03.2015 11:02

  RADPOL SA Zamiar połączenia RADPOL S.A. i FINPOL ROHR Sp. z o.o.

 • 11.02.2015 14:53

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 22.01.2015 14:53

  RADPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Radpol S.A.

 • 20.01.2015 13:07

  RADPOL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 14.01.2015 07:30

  Radpol skupi się na wzroście eksportu i rozwoju organicznym - Bielowicki, RN (wywiad)

 • 08.01.2015 16:03

  RADPOL SA powołanie prezesa zarządu

 • 08.01.2015 10:13

  Fundusz zarządzany przez Copernicus Capital TFI ma ponad 5 proc. Radpolu

 • 08.01.2015 09:43

  RADPOL SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Radpol S.A.

 • 31.12.2014 11:20

  RADPOL SA połączenie RADPOL S.A. i WIRBET S.A.

 • 30.12.2014 19:17

  RADPOL SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 30.12.2014 19:02

  RADPOL SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 30.12.2014 15:08

  RADPOL SA zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.12.2014 14:56

  RADPOL SA zbycie akcji

 • 19.12.2014 15:03

  RADPOL SA zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia

 • 18.12.2014 14:16

  Krzysztof Pióro zrezygnował z funkcji prezesa Radpolu

 • 18.12.2014 14:04

  RADPOL SA informacja o rezygnacji osoby zarządzającej

 • 05.12.2014 13:35

  RADPOL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 1 grudnia 2014 r.

 • 01.12.2014 17:01

  RADPOL SA treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

 • 27.11.2014 12:53

  RADPOL SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 27.11.2014 12:50

  RADPOL SA zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.11.2014 12:47

  RADPOL SA zbycie akcji spółki

 • 26.11.2014 13:07

  RADPOL SA zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki

 • 14.11.2014 12:46

  RADPOL SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 13.11.2014 08:14

  RADPOL SA drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i WIRBET S.A.

 • 07.11.2014 08:30

  DM BOŚ obniża rekomendację dla Radpolu do "trzymaj"

 • 28.10.2014 12:48

  Radpol liczy na "dużo wyższy" rdr wzrost eksportu w '15

 • 28.10.2014 08:33

  RADPOL SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki