Radpol SA

skrót: RDL

Ostatnie notowanie z: 25.05.2020 13:43

Aktualny kurs1,44   0,70 %0,01 zł
Otwarcie1,440,00%
Minimum1,440,00%
Maksimum1,440,70%
Wolumen (szt.) 7500
Kurs odniesienia1,44
Widełki dolne1,30
Widełki górne1,58
Obroty (tyś. zł)11
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13 2791,44
13 0001,43
23 5001,42
11 9921,42
23 5001,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,441 000 1
1,462 768 1
1,46680 2
1,474 000 1
1,481 070 1
Wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PKO TFI SAportfele, ZWZ3 900 38310,19%3 900 38310,19%
Aviva Investors Poland TFI SAportfele, ZWZ3 632 1369,49%3 632 1369,49%
Copernicus Capital TFI SApoprzez Fulcrum FIZ; NWZ3 061 39010,83%3 061 39010,94%
NN OFEportfel2 798 3647,31%2 798 3647,31%
Allianz Polska OFEportfel2 514 9986,57%2 514 9986,57%
Wysocki MarcinNWZ2 514 9986,57%2 514 9986,57%
AgioFunds TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne, w tym FRAM FIZ1 930 0005,04%1 930 0005,04%
PPL Consulting Expert Ltd.1 637 2665,79%1 637 2665,85%

Kategoria • 18.05.2020 17:17

  RADPOL SA (6/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.05.2020 17:10

  RADPOL SA (5/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 14.05.2020 09:11

  THC SICAV-RAIF wzywa do sprzedaży 38.260.605 akcji Radpolu po 1,32 zł za akcję (opis)

 • 14.05.2020 09:03

  THC SICAV-RAIF wzywa do sprzedaży 38.260.605 akcji Radpolu po 1,32 zł za akcję

 • 07.05.2020 23:49

  RADPOL SA (4/2020) Odwołanie Członka Zarządu Spółki oraz powołanie Członków Zarządu Spółki nowej kadencji

 • 07.05.2020 17:35

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 31.03.2020 20:25

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 29.01.2020 15:00

  RADPOL SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 28.01.2020 21:28

  Radpol zakończy działalność w zakładzie produkcyjnym w Ostrowie Wielkopolskim

 • 28.01.2020 21:06

  RADPOL SA (2/2020) Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności zakładu produkcyjnego w Ostrowie Wielkopolskim

 • 23.01.2020 15:05

  RADPOL SA (1/2020) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 30.10.2019 18:02

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 25.09.2019 21:21

  RADPOL SA (28/2019) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 23.09.2019 21:28

  RADPOL SA (27/2019) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla zakładu produkcyjnego w Ciechowie

 • 23.09.2019 19:24

  RADPOL SA (26/2019) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej

 • 03.09.2019 15:44

  RADPOL SA (23/2019) Korekta raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. dotyczącego treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku

 • 23.08.2019 13:08

  Radpol liczy na wzrost EBITDA w '19 i podtrzymuje cel 27 mln zł EBITDA w '21

 • 22.08.2019 20:19

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 22.08.2019 15:57

  RADPOL SA (25/2019) Otrzymanie od banku promesy finansowania

 • 14.08.2019 08:13

  RADPOL SA (24/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku

 • 08.08.2019 09:10

  RADPOL SA (20/2019) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku

 • 08.08.2019 08:58

  RADPOL SA (19/2019) Korekta raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku

 • 01.06.2019 10:26

  RADPOL SA (9/2019) Wygaśnięcie listu intencyjnego

 • 29.05.2019 21:50

  RADPOL SA (8/2019) Opinia Rady Nadzorczej Radpol S.A. dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 29.05.2019 21:45

  RADPOL SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 15.04.2019 22:09

  RADPOL SA (6/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego dot. negocjacji w zakresie potencjalnego zbycia wchodzącego w skład majątku Spółki zakładu produkcyjnego

 • 15.04.2019 14:10

  RADPOL SA (5/2019) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 27.03.2019 09:56

  Radpol ma umowę z Veolia Energia Polska na dostawę produktów o wartości min. 15 mln zł

 • 27.03.2019 09:43

  RADPOL SA (3/2019) Zawarcie porozumienia ramowego na dostawę produktów Spółki

 • 27.03.2019 07:05

  Radpol ma list intencyjny ws. sprzedaży zakładu produkcyjnego Wirbet

 • 26.03.2019 23:14

  RADPOL SA (2/2019) Podpisanie Listu intencyjnego dot. negocjacji w zakresie potencjalnego zbycia wchodzącego w skład majątku Spółki zakładu produkcyjnego

 • 24.01.2019 12:18

  RADPOL SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 20.12.2018 12:27

  RADPOL SA (20/2018) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 10.12.2018 18:36

  RADPOL SA (19/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 06.12.2018 17:57

  Michał Jarczyński zrezygnował z funkcji prezesa Radpolu

 • 06.12.2018 17:39

  RADPOL SA (18/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

 • 31.10.2018 11:23

  RADPOL SA (17/2018) Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 30.10.2018 13:49

  Radpol przewiduje 1,5-2 mln zł EBITDA w IV kw.'18, podtrzymuje strategię do 2021 roku

 • 29.10.2018 18:57

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 28.09.2018 18:00

  RADPOL SA (16/2018) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 23.08.2018 16:27

  Radpol zapowiada utrzymanie marży w trzecim kwartale i zwiększenie sprzedaży eksportowej

 • 22.08.2018 19:03

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 16.07.2018 20:00

  RADPOL SA (15/2018) Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 14:32

  RADPOL SA (14/2018) Powołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń

 • 19.06.2018 16:21

  RADPOL SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku

 • 18.06.2018 15:05

  RADPOL SA (12/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 18.06.2018 15:01

  RADPOL SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2018 roku

 • 15.06.2018 18:34

  RADPOL SA (10/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 14.06.2018 20:17

  RADPOL SA (9/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 14.06.2018 15:13

  RADPOL SA (8/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2018 roku

 • 13.06.2018 12:23

  RADPOL SA (7/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 07.06.2018 19:44

  RADPOL SA (6/2018) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 21.05.2018 19:17

  RADPOL SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 16.05.2018 22:18

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 14.05.2018 17:47

  RADPOL SA (4/2018) Odwołanie Członka Zarządu Spółki

 • 19.04.2018 15:14

  Radpol spodziewa się dodatniego wyniku netto w '18; CAPEX wyniesie 8-9 mln zł

 • 18.04.2018 21:59

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 13:16

  RADPOL SA (3/2018) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 08.02.2018 21:54

  RADPOL SA (2/2018) Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2017 rok

 • 30.01.2018 14:50

  RADPOL SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 26.01.2018 10:33

  Radpol spodziewa się poprawy wyników w ’18; nakłady inwestycyjne to ok. 12 mln zł (wywiad)

 • 20.12.2017 10:43

  RADPOL SA (90/2017) Podsumowanie kosztów subskrypcji zamkniętej akcji serii E

 • 27.10.2017 12:36

  Oczyszczona EBITDA Radpolu w '17 może być porównywalna rdr (popr.)

 • 27.10.2017 11:53

  Oczyszczona EBITDA Radpolu w '17 może być porównywalna rdr

 • 26.10.2017 18:40

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 25.10.2017 22:38

  Strategia Radpolu zakłada osiągnięcie w '21 ok. 240 mln zł przychodów i 27 mln zł EBITDA

 • 25.10.2017 20:55

  RADPOL SA (89/2017) Przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Radpol S.A. na lata 2018-2021

 • 17.10.2017 08:37

  RADPOL SA (88/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 12.10.2017 11:00

  Nationale-Nederlanden OFE ma powyżej 5 proc. w akcjonariacie Radpolu

 • 12.10.2017 10:53

  RADPOL SA (87/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 04.10.2017 14:28

  RADPOL SA (86/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

 • 02.10.2017 18:46

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E spółki RADPOL SA

 • 02.10.2017 17:20

  RADPOL SA (85/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E

 • 28.09.2017 12:20

  RADPOL SA (84/2017) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 26.09.2017 15:20

  RADPOL SA (83/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii E przez KDPW

 • 15.09.2017 12:51

  RADPOL SA (82/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta

 • 14.09.2017 16:41

  RADPOL SA (81/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.09.2017 16:12

  Nationale-Nederlanden OFE zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Radpolu

 • 14.09.2017 16:06

  RADPOL SA (80/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 13.09.2017 16:43

  Aviva OFE Aviva BZ WBK ma poniżej 5 proc. Radpolu

 • 13.09.2017 16:34

  RADPOL SA (79/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 12.09.2017 18:44

  RADPOL SA (78/2017) Sprostowanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 08.09.2017 15:52

  RADPOL SA (77/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Radpol S.A. w drodze emisji akcji serii E

 • 11.08.2017 11:34

  Radpol opublikuje strategię na przełomie września i października; chce zwiększyć eksport

 • 10.08.2017 22:32

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 09.08.2017 17:20

  Radpol przydzielił akcje s. E, pozyskał 14 mln zł

 • 09.08.2017 17:02

  RADPOL SA (76/2017) Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E

 • 01.08.2017 14:35

  Radpol miał nadsubskrypcję zapisów na akcje s. E

 • 01.08.2017 14:18

  RADPOL SA (75/2017) Informacja dotycząca emisji akcji serii E

 • 31.07.2017 15:37

  RADPOL SA (74/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 r.

 • 20.07.2017 14:15

  RADPOL SA (73/2017) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 20.07.2017 14:13

  RADPOL SA (72/2017) Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2017 roku

 • 19.07.2017 17:41

  RADPOL SA (71/2017) Odwołanie Członka Zarządu Spółki

 • 07.07.2017 10:34

  RADPOL SA (70/2017) Informacja udzielona akcjonariuszowi

 • 07.07.2017 07:34

  RADPOL SA (69/2017) Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.07.2017 07:10

  RADPOL SA (68/2017) Uchwała GPW w sprawie notowania praw poboru akcji serii E

 • 05.07.2017 07:00

  RADPOL SA (67/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

 • 04.07.2017 19:58

  GPW: w sprawie terminu notowania na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji serii E spółki RADPOL S.A.

 • 04.07.2017 17:42

  GPW: informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii E spółki RADPOL S.A.

 • 04.07.2017 14:36

  RADPOL SA (66/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F

 • 04.07.2017 13:40

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji RADPOL SA

 • 03.07.2017 15:03

  RADPOL SA (65/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 30.06.2017 16:11

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Radpolu

 • 30.06.2017 15:59

  RADPOL SA (64/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez KNF

 • 30.06.2017 10:18

  RADPOL SA (63/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 28.06.2017 19:41

  RADPOL SA (62/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii F przez KDPW

 • 28.06.2017 15:44

  RADPOL SA (61/2017) Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii E przez KDPW

 • 27.06.2017 19:46

  Radpol ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 1,4 zł

 • 27.06.2017 19:32

  RADPOL SA (60/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

 • 15.06.2017 07:49

  RADPOL SA (59/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 11 czerwca 2017 roku

 • 11.06.2017 14:14

  RADPOL SA (58/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2017 roku

 • 09.06.2017 16:49

  RADPOL SA (57/2017) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza

 • 09.06.2017 11:41

  RADPOL SA (56/2017) Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki dotychczasowemu Członkowi Zarządu

 • 09.06.2017 10:51

  RADPOL SA (55/2017) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 09.06.2017 08:25

  GPW: komunikat w sprawie praw poboru spółki RADPOL S.A

 • 08.06.2017 18:12

  GPW: Komunikat - RADPOL SA

 • 31.05.2017 22:43

  RADPOL SA (54/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 31.05.2017 12:42

  RADPOL SA (53/2017) Postanowienie sądu rejonowego o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Radpol S.A.

 • 24.05.2017 21:10

  RADPOL SA (52/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2017 21:52

  RADPOL SA (51/2017) Powołanie Prezesa Zarządu Radpol S.A.

 • 19.05.2017 17:44

  Fundusz Aviva Investors Poland TFI ma ponad 5 proc. Radpolu

 • 19.05.2017 17:26

  RADPOL SA (50/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.05.2017 23:29

  RADPOL SA (49/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 16.05.2017 22:32

  RADPOL SA (48/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 11.05.2017 09:31

  Na koniec I kw. '17 zadłużenie netto Radpolu do znormalizowanej EBITDA wyniosło 9,93

 • 11.05.2017 05:48

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 21.04.2017 09:55

  RADPOL SA (47/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 11.04.2017 14:04

  RADPOL SA (46/2017) Zakończenie subskrypcji akcji serii F

 • 28.03.2017 06:24

  RADPOL SA (45/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F

 • 27.03.2017 20:09

  RADPOL SA (44/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 21 marca 2017 roku

 • 22.03.2017 13:42

  Radpol nie obawia się pogorszenia kondycji finansowej; wyniki powinny być lepsze rdr

 • 21.03.2017 23:18

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.03.2017 22:44

  Walne Radpolu uchwaliło emisję do 2,57 mln akcji

 • 21.03.2017 21:24

  RADPOL SA (43/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 21 marca 2017 roku

 • 21.03.2017 20:57

  RADPOL SA (42/2017) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 21.03.2017 10:54

  RADPOL SA (41/2017) Powołanie Członków Zarządu Radpol S.A. na nową kadencję

 • 18.03.2017 15:12

  RADPOL SA (40/2017) Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Radpol S.A.

 • 17.03.2017 14:08

  RADPOL SA (39/2017) Odpis aktualizujący wartość firmy

 • 03.03.2017 18:49

  RADPOL SA (38/2017) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 03.03.2017 07:45

  RADPOL SA (37/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

 • 02.03.2017 22:21

  RADPOL SA (36/2017) Zmiany w składzie Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

 • 28.02.2017 16:05

  RADPOL SA (35/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. zwołanym na 7 lutego 2017 roku wznowionym w dniu 22 lutego 2017 roku

 • 28.02.2017 16:01

  RADPOL SA (34/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 22 lutego 2017 roku

 • 23.02.2017 22:09

  Radpol planuje kolejną emisję, tym razem do 2,57 mln akcji

 • 23.02.2017 21:23

  RADPOL SA (33/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 22.02.2017 21:15

  RADPOL SA (32/2017) Treść uchwał podjętych przez wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 7 lutego 2017 roku

 • 22.02.2017 21:13

  RADPOL SA (31/2017) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 22.02.2017 21:09

  RADPOL SA (30/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 22 lutego 2017 roku

 • 22.02.2017 16:01

  RADPOL SA (29/2017) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 21.02.2017 18:34

  RADPOL SA (28/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 21.02.2017 08:54

  RADPOL SA (27/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 13.02.2017 19:24

  RADPOL SA (26/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 7 lutego 2017 roku

 • 11.02.2017 15:48

  RADPOL SA (25/2017) Informacja dotycząca umowy znaczącej

 • 08.02.2017 12:59

  RADPOL SA (24/2017) Informacja o powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu Członkowi Zarządu Spółki

 • 08.02.2017 12:55

  RADPOL SA (23/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu Radpol S.A.

 • 08.02.2017 12:52

  RADPOL SA (22/2017) Informacja o powołaniu Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 08.02.2017 12:52

  NWZ Radpolu uchwaliło publiczną emisję do 10 mln akcji z prawem poboru

 • 08.02.2017 12:49

  RADPOL SA (21/2017) Zmiana składu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 08.02.2017 12:23

  RADPOL SA (20/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 07.02.2017 10:59

  RADPOL SA (19/2017) Brak zamiaru zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 06.02.2017 14:36

  RADPOL SA (18/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 03.02.2017 12:22

  RADPOL SA (15/2017) Korekta raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dotyczącego zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 02.02.2017 17:31

  RADPOL SA (17/2017) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 02.02.2017 14:38

  RADPOL SA (16/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 01.02.2017 17:37

  RADPOL SA (15/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 31.01.2017 10:52

  RADPOL SA (14/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Spółki - zmniejszenie udziału poniżej progu 10% i 5%

 • 30.01.2017 17:53

  RADPOL SA (13/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 18:38

  RADPOL SA (12/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 26.01.2017 18:31

  RADPOL SA (11/2017) Informacja dotycząca umowy znaczącej

 • 24.01.2017 08:25

  RADPOL SA (10/2017) Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2016 rok

 • 19.01.2017 11:13

  RADPOL SA (9/2017) Informacja dotycząca umowy znaczącej

 • 18.01.2017 20:25

  RADPOL SA (8/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 lutego 2017 roku

 • 18.01.2017 15:58

  RADPOL SA (7/2017) Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 17.01.2017 22:40

  RADPOL SA (6/2017) Odpowiedź Zarządu Radpol S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 17.01.2017 19:48

  RADPOL SA (5/2017) Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. zwołanego na dzień 7 lutego 2017 r.

 • 17.01.2017 19:43

  RADPOL SA (4/2017) Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej Radpol S.A.

 • 14.01.2017 16:53

  RADPOL SA (3/2017) Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Członka Rady Nadzorczej

 • 11.01.2017 14:41

  NWZ Radpolu zdecyduje o emisji akcji s. E w drodze subskrypcji prywatnej

 • 11.01.2017 14:17

  RADPOL SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 05.01.2017 18:14

  RADPOL SA (1/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

 • 30.12.2016 21:08

  RADPOL SA (34/2016) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 29.12.2016 14:51

  RADPOL SA (33/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach emitenta

 • 29.12.2016 12:48

  RADPOL SA (32/2016) Nowy operator systemu ESPI

 • 27.12.2016 16:14

  RADPOL SA (31/2016) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.12.2016 17:09

  RADPOL SA (30/2016) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej RADPOL S.A.

 • 22.12.2016 19:00

  RADPOL SA (29/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 22.12.2016 17:35

  RADPOL SA (28/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach emitenta

 • 16.12.2016 18:10

  RADPOL SA (27/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach emitenta

 • 07.12.2016 12:16

  mBank oczekuje, że akcjonariusze dokapitalizują Radpol na co najmniej 10 mln zł

 • 07.12.2016 11:58

  RADPOL SA (26/2016) informacja dotycząca umowy znaczącej

 • 27.10.2016 13:42

  Radpol zakłada, że '17 będzie lepszy dla rynku i spółki niż '16

 • 27.10.2016 12:37

  Radpol liczy, że do końca '16 porozumie się z bankiem ws. warunków finansowania

 • 27.10.2016 08:27

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 14.10.2016 10:51

  Wskaźnik dług netto/EBITDA Radpolu po III kw. wynosi 7,13

 • 14.10.2016 10:32

  RADPOL SA (25/2016) Naruszenie warunków umowy znaczącej.

 • 13.09.2016 11:36

  RADPOL SA (24/2016) Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 01.09.2016 16:52

  RADPOL SA (23/2016) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 29.08.2016 15:42

  RADPOL SA (22/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 18.08.2016 09:50

  RADPOL SA (21/2016) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 04.08.2016 13:52

  Radpol chce zwiększać eksport i inwestować w segment ciepłowniczy

 • 04.08.2016 07:14

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 03.08.2016 19:57

  Radpol ponownie naruszył warunki kredytu

 • 03.08.2016 19:02

  RADPOL SA (20/2016) Naruszenie warunków umowy znaczącej.

 • 17.06.2016 11:04

  RADPOL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2016 15:40

  RADPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2016 roku

 • 18.05.2016 11:39

  RADPOL SA Informacja o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 18.05.2016 11:13

  RADPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 17.05.2016 08:43

  DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Radpolu

 • 11.05.2016 13:01

  RADPOL SA Kandydat zgłoszony do Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.05.2016 13:26

  Radpol nie wyklucza kolejnych one-offów w II kw. '16

 • 10.05.2016 12:06

  Radpol naruszył warunki umowy kredytowej zawartej z mBankiem (opis)

 • 10.05.2016 08:23

  Radpol naruszył warunki umowy kredytowej zawartej z mBankiem

 • 10.05.2016 07:55

  RADPOL SA Naruszenie warunków umowy znaczącej

 • 10.05.2016 07:51

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 26.04.2016 18:32

  RADPOL SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2016 roku.

 • 22.04.2016 20:37

  RADPOL SA Korekta raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku

 • 18.04.2016 19:09

  RADPOL SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 maja 2016 r.

 • 12.04.2016 11:18

  RN Radpolu za wypłatą 0,04 zł dywidendy na akcję; zarząd chciał zatrzymać zysk

 • 12.04.2016 11:07

  RADPOL SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok

 • 11.04.2016 17:07

  RADPOL SA Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 08.04.2016 14:34

  RADPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.

 • 06.04.2016 14:47

  RADPOL SA Zawiadomienie o połączeniu Akcjonariusza

 • 17.03.2016 12:43

  Radpol nie podzieli się zyskiem za '15, ale nie zamierza zmieniać polityki dywidendowej

 • 17.03.2016 07:36

  RADPOL SA Rekomendacja Zarządu Radpol S.A. dotycząca podziału zysku za 2015 rok

 • 17.03.2016 07:29

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 04.03.2016 17:30

  Daniel Dajewski zrezygnował z funkcji prezesa Radpolu

 • 04.03.2016 17:18

  RADPOL SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

 • 04.03.2016 10:46

  RADPOL SA Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 29.02.2016 13:53

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy - aktualizacja informacji

 • 17.02.2016 09:44

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 29.01.2016 14:24

  RADPOL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 04.01.2016 13:12

  RADPOL SA Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

 • 31.12.2015 11:05

  RADPOL SA Połączenie Radpol S.A. z Finpol Rohr Sp. z o.o.

 • 31.12.2015 11:03

  RADPOL SA Zakończenie procesu przeniesienia produkcji Spółki zależnej

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 04.12.2015 20:39

  RADPOL SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 04.12.2015 13:53

  RADPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. w dniu 30 listopada 2015 roku

 • 01.12.2015 19:57

  RADPOL SA Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

 • 01.12.2015 14:11

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.11.2015 16:41

  RADPOL SA Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 16.11.2015 12:48

  RADPOL SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i Finpol Rohr Sp. z o.o.

 • 29.10.2015 16:58

  RADPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.

 • 29.10.2015 16:55

  RADPOL SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i FINPOL ROHR SP. Z O.O.

 • 29.10.2015 16:49

  RADPOL SA Plan połączenia RADPOL S.A. i FINPOL ROHR Sp. z o.o.

 • 28.10.2015 12:06

  Radpol szuka oszczędności na poziomie 4,4-5,2 mln zł rocznie

 • 28.10.2015 07:13

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 19.10.2015 13:44

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 21.09.2015 14:03

  RADPOL SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.09.2015 14:01

  RADPOL SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 19.09.2015 11:17

  RADPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.

 • 09.09.2015 11:46

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 07.08.2015 11:53

  Wyniki Radpolu w II poł. '15 nadal pod wpływem one-offów

 • 24.07.2015 09:08

  Radpol zakłada, że nowa strategia będzie gotowa późną jesienią

 • 24.07.2015 09:05

  Radpol liczy na dwucyfrowy wzrost eksportu począwszy od '16 (wywiad)

 • 23.07.2015 18:28

  RADPOL SA Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

 • 23.07.2015 12:24

  RADPOL SA Ustalenie dni wypłaty dywidendy

 • 15.07.2015 18:10

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 14.07.2015 16:36

  RADPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.

 • 14.07.2015 16:34

  RADPOL SA Art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 14.07.2015 16:30

  RADPOL SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.07.2015 14:00

  RADPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 25.06.2015 16:18

  RADPOL SA Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

 • 25.06.2015 10:26

  Akcjonariusze Radpolu przegłosowali wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2015 10:14

  RADPOL SA Wypłata dywidendy

 • 25.06.2015 10:13

  RADPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 10.06.2015 11:09

  RADPOL SA Powołanie Członka Zarządu RADPOL S.A.

 • 03.06.2015 13:57

  RADPOL SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku

 • 01.06.2015 17:18

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 01.06.2015 17:11

  RADPOL SA Korekta informacji dotyczącej struktury akcjonariatu przekazanej w raporcie okresowym za I kwartał 2015 roku

 • 29.05.2015 17:08

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 29.05.2015 17:07

  RADPOL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 29.05.2015 17:06

  RADPOL SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 29.05.2015 11:13

  RADPOL SA Informacja o zmianie w składzie Zarządu Spółki.

 • 28.05.2015 09:27

  RADPOL SA Sprostowanie numeracji raportów bieżących

 • 27.05.2015 13:55

  RADPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.

 • 27.05.2015 13:53

  RADPOL SA Rekomendacje Zarządu Radpol S.A. dotyczące dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

 • 04.05.2015 08:59

  DM BOŚ obniża cenę docelową dla Radpolu do 7,4 zł

 • 29.04.2015 07:47

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 18:07

  RADPOL SA Podjęcie działań zmierzających do przeniesienia produkcji Spółki zależnej

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 08.04.2015 10:10

  DM Banku BPS obniża rekomendację Radpolu do "trzymaj"

 • 02.04.2015 13:42

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 20.03.2015 12:50

  Radpol przesuwa realizację celu 300 mln zł sprzedaży o kilka kwartałów

 • 20.03.2015 07:28

  RADPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 07:25

  RADPOL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.03.2015 11:08

  Radpol chce wypłacić co najmniej 0,28 zł dywidendy na akcję za '14

 • 19.03.2015 11:04

  RADPOL SA Rekomendacje Zarządu Radpol S.A. dotyczące wypłaty dywidendy za 2014 rok

 • 19.03.2015 11:02

  RADPOL SA Zamiar połączenia RADPOL S.A. i FINPOL ROHR Sp. z o.o.

 • 11.02.2015 14:53

  RADPOL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 22.01.2015 14:53

  RADPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Radpol S.A.

 • 20.01.2015 13:07

  RADPOL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 14.01.2015 07:30

  Radpol skupi się na wzroście eksportu i rozwoju organicznym - Bielowicki, RN (wywiad)

 • 08.01.2015 16:03

  RADPOL SA powołanie prezesa zarządu

 • 08.01.2015 10:13

  Fundusz zarządzany przez Copernicus Capital TFI ma ponad 5 proc. Radpolu

 • 08.01.2015 09:43

  RADPOL SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Radpol S.A.

 • 31.12.2014 11:20

  RADPOL SA połączenie RADPOL S.A. i WIRBET S.A.

 • 30.12.2014 19:17

  RADPOL SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 30.12.2014 19:02

  RADPOL SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 30.12.2014 15:08

  RADPOL SA zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.12.2014 14:56

  RADPOL SA zbycie akcji

 • 19.12.2014 15:03

  RADPOL SA zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia

 • 18.12.2014 14:16

  Krzysztof Pióro zrezygnował z funkcji prezesa Radpolu

 • 18.12.2014 14:04

  RADPOL SA informacja o rezygnacji osoby zarządzającej

 • 05.12.2014 13:35

  RADPOL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 1 grudnia 2014 r.

 • 01.12.2014 17:01

  RADPOL SA treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

 • 27.11.2014 12:53

  RADPOL SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 27.11.2014 12:50

  RADPOL SA zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.11.2014 12:47

  RADPOL SA zbycie akcji spółki

 • 26.11.2014 13:07

  RADPOL SA zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki

 • 14.11.2014 12:46

  RADPOL SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 13.11.2014 08:14

  RADPOL SA drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i WIRBET S.A.

 • 07.11.2014 08:30

  DM BOŚ obniża rekomendację dla Radpolu do "trzymaj"

 • 28.10.2014 12:48

  Radpol liczy na "dużo wyższy" rdr wzrost eksportu w '15

 • 28.10.2014 08:33

  RADPOL SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki

 • 28.10.2014 08:22

  RADPOL SA pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się RADPOL S.A. i WIRBET S.A.

 • 28.10.2014 08:22

  RADPOL SA zamiar połączenia RADPOL S.A. i WIRBET S.A.

 • 28.10.2014 07:59

  RADPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 27.10.2014 11:20

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" Radpol

 • 13.10.2014 07:56

  RADPOL SA - zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 13.10.2014 07:55

  RADPOL SA - zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 13.10.2014 07:54

  RADPOL SA - transakcja nabycia akcji spółki

 • 13.10.2014 07:53

  RADPOL SA - transakcja zbycia akcji spółki

 • 10.10.2014 13:52

  RADPOL SA zawarcie znaczącej umowy

 • 06.10.2014 14:30

  RADPOL SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.09.2014 11:45

  DM BOŚ zaleca kupno akcji Radpolu

 • 08.09.2014 09:42

  Trigon DM wytypował 7 spółek wartych zainteresowania we wrześniu

 • 05.09.2014 10:54

  RADPOL SA zawarcie znaczącej umowy

 • 07.08.2014 12:41

  Radpol po wakacjach rozejrzy się za akwizycją; transakcja może sięgnąć 100-130 mln zł

 • 07.08.2014 07:23

  RADPOL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 24.07.2014 17:31

  RADPOL SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 01.07.2014 17:19

  RADPOL SA umowa zmieniająca do umowy znaczącej