Rafamet SA

skrót: RAF

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs16,80   0,60 %0,10 zł
Otwarcie16,60-0,60%
Minimum16,60-0,60%
Maksimum16,800,60%
Wolumen (szt.) 60
Kurs odniesienia16,70
Widełki dolne15
Widełki górne18,20
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
267516,00
110015,50
12015,00
14014,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
17,00210 1
17,90200 1
18,90260 2
20,005 1
Producent obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych, należacy w tej branży do czołówki przedsiębiorstw działających na rynku globalnym. Jest również dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz zbrojeniowym.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Agencja Rozwoju Przemysłu SA2 042 21447,28%2 042 21447,28%
Jędrzejewski Krzysztofw porozumieniu z A. Gierbą-Jędrzejewską, W. Jędrzejewską, M. Jędrzejewskim, Ignis Avem Capital SA, IAC Equity I SA oraz Promack 1 013 57523,47%1 013 57523,47%
Skarbiec TFI SApoprzez KW sp. z o.o. Promack SKA430 0009,96%430 0009,96%
Tatarek Michałz podmiotami powiązanymi261 0006,04%261 0006,04%

Kategoria • 12.01.2021 13:04

  RAFAMET SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

 • 23.12.2020 12:54

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (37/2020) Zawarcie umowy z firmą Benima Engineering Sdn Bhd z Malezji.

 • 09.12.2020 15:41

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (36/2020) Zawarcie umowy z firmą SNCF Voyageurs z Francji.

 • 08.12.2020 13:46

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (35/2020) Otrzymanie zamówienia z firmy INVEHO UFF z Francji.

 • 23.11.2020 18:15

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 05.10.2020 14:58

  RAFAMET SA (34/2020) Zawarcie umowy ze spółką zależną RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.

 • 30.09.2020 14:15

  RAFAMET SA (33/2020) Zawarcie umowy z firmą URC Construction Pvt. Ltd z Indii.

 • 16.09.2020 13:42

  RAFAMET SA (32/2020) Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 • 11.09.2020 18:04

  RAFAMET SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 28.08.2020 15:25

  RAFAMET SA (31/2020) Zawarcie umowy przez spółkę zależną RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.

 • 12.08.2020 16:17

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (30/2020) Zawieszenie wykonania umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej.

 • 11.08.2020 14:29

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (29/2020) Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.

 • 06.08.2020 17:10

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (28/2020) Informacja o wyborze oferty RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przeprowadzonym w ramach przetargu ogłoszonego przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

 • 24.06.2020 12:38

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (23/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.

 • 23.06.2020 16:14

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (22/2020) Treść projektów uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.

 • 23.06.2020 16:08

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (21/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.

 • 16.06.2020 15:14

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (20/2020) Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

 • 28.05.2020 11:03

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (19/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.

 • 28.05.2020 10:51

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (18/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 23 czerwca 2020 r.

 • 25.05.2020 14:25

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (17/2020) Informacja o wyborze projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 • 22.05.2020 18:08

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.05.2020 12:14

  Skarbiec TFI sprzedał wszystkie posiadane akcje Rafametu

 • 15.05.2020 11:49

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (16/2020) Zawiadomienie o zbyciu akcji RAFAMET S.A. przez SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

 • 14.05.2020 18:17

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (15/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 14.05.2020 12:04

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (14/20) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR od PROMACK Sp. z o.o.

 • 20.04.2020 13:04

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (13/2020) Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.

 • 08.04.2020 17:49

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 08.04.2020 17:47

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 08.04.2020 14:46

  Rafamet wstrzymuje realizację studium wykonalności inwestycji w Kuźni Raciborskiej

 • 08.04.2020 14:35

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (12/2020) Decyzja w sprawie wstrzymania realizacji studium wykonalności projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy linii technologicznej.

 • 31.03.2020 14:38

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (11/2020) Informacja o wstępnych wynikach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej RAFAMET.

 • 30.03.2020 13:51

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (10/2020) Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.

 • 26.03.2020 14:28

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (9/2020) Aktualizacja informacji o czasowym zawieszeniu prac związanych z realizacją umowy z firmą NEWAG S.A.

 • 13.03.2020 13:00

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (8/2020) Decyzja o czasowym zawieszeniu prac związanych z realizacją umowy z firmą NEWAG S.A.

 • 24.02.2020 12:35

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (7/2020) Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.

 • 21.02.2020 14:05

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (6/2020) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.

 • 17.02.2020 11:50

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (5/2020) Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.

 • 17.02.2020 11:41

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (4/2020) Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.

 • 10.02.2020 14:22

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (3/2020) Zawarcie umowy PKP Intercity S.A.

 • 23.01.2020 10:45

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 03.01.2020 14:22

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (35/2019) Korekta raportu bieżącego nr 35/2019 dotyczącego zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 02.01.2020 14:18

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (1/2020) Zawarcie umowy z firmą PT ELTRAN INDONESIA.

 • 30.12.2019 13:25

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (37/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu przez Akcjonariusza - SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A.

 • 24.12.2019 14:08

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (36/2019) Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.

 • 24.12.2019 13:54

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (35/2019) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 20.12.2019 14:13

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (34/2019) Zawarcie umowy z firmą ODIG - Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft mbH z Niemiec.

 • 17.12.2019 13:59

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (33/2019) Zawarcie umowy z DB Cargo Polska S.A.

 • 22.11.2019 14:13

  Rafamet podpisał z PKP Intercity Remtrak 6 umów o łącznej wartości 17,94 mln zł

 • 22.11.2019 14:03

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (32/2019) Zawarcie umów na dostawę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

 • 13.11.2019 15:41

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (31/2019) Informacja o niewybraniu do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

 • 13.11.2019 07:03

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 09:44

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (30/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

 • 22.10.2019 14:00

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (29/2019) Zawarcie umowy z firmą KOLIN Construction Tourism Industry and Trading Co. Inc. z Turcji.

 • 17.10.2019 10:03

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (28/2019) Udzielenie przez RAFAMET S.A. promesy pożyczki dla spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.

 • 16.10.2019 12:55

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (27/2019) Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.

 • 30.09.2019 20:04

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 25.09.2019 11:59

  Rafamet obniżył prognozę zysku netto w '19 do 0,83 mln zł z 2,25 mln zł

 • 25.09.2019 11:43

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (26/2019) Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanej prognozy wyników na rok 2019.

 • 18.09.2019 14:24

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (25/2019) Informacja o wyborze RAFAMET S.A. na dostawcę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

 • 30.08.2019 13:34

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (24/2019) Zawarcie umowy z firmą Tangshan Baichuan Intelligent Machine Co., Ltd. z Chin.

 • 04.06.2019 14:34

  Rafamet prognozuje w '19 zysk netto na poziomie 2,25 mln zł

 • 04.06.2019 14:06

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (16/2019) Prognoza wyników finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. na rok 2019.

 • 04.06.2019 14:04

  Zarząd Rafametu nie chce wypłacać dywidendy; wcześniej proponował wypłatę 0,03 zł na akcję

 • 04.06.2019 13:59

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (15/2019) Zmiana projektu uchwały Walnego Zgromadzenie RAFAMET S.A.

 • 04.06.2019 13:53

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (14/2019) Zmiana decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

 • 03.06.2019 13:15

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (13/2019) Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC France (Spółka Akcyjna).

 • 22.05.2019 16:27

  Rafamet chce wypłacić 0,03 zł dywidendy na akcję

 • 22.05.2019 16:17

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (9/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

 • 22.05.2019 16:08

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (8/2019) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

 • 21.05.2019 07:24

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.03.2019 16:26

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (4/2019) Zawarcie umowy z firmą NEWAG S.A.

 • 28.03.2019 14:31

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (3/2018) Zawarcie umowy z firmą STADLER SERVICE AG.

 • 22.02.2019 14:26

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (2/2019) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 14.01.2019 13:38

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 21.12.2018 14:54

  Rafamet rozpoczął studium wykonalności inwestycji o wartości 70-120 mln zł

 • 21.12.2018 14:25

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (25/2018) Zawarcie umowy z firmą Tangshan Baichuan Intelligent Machine Co., Ltd. Singapore Branch.

 • 21.12.2018 14:20

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (24/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu studium wykonalności projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy linii technologicznej.

 • 16.11.2018 06:59

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 10:21

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (23/2018) Zawarcie umowy z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd z Chin.

 • 28.09.2018 14:34

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (22/2018) Zawarcie umowy z firmą Voith Turbo GmbH & Co. KG.

 • 14.09.2018 07:11

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.09.2018 14:39

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (21/2018) Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.

 • 04.09.2018 13:27

  Rafamet szacuje, że w I połowie '18 miał 905 tys. zł straty netto, liczy na zysk na koniec '18

 • 04.09.2018 13:02

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (20/2018) Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze 2018 r.

 • 06.08.2018 15:01

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (19/2018) Postanowienie Sądu o rejestracji nowej nazwy spółki zależnej "PORĘBA MACHINE TOOLS" Sp. z o.o.

 • 27.07.2018 12:53

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (18/2018) Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.

 • 28.06.2018 15:35

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (17/2018) Powołanie Zarządu RAFAMET S.A. na nową kadencję - informacje o nowo powołanych członkach Zarządu.

 • 28.06.2018 15:28

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (16/2018) Powołanie Wiceprezesa Zarządu RAFAMET S.A. na nową kadencję.

 • 27.06.2018 13:54

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 13:43

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (14/2018) Korekta raportu bieżącego nr 14/2018.

 • 27.06.2018 13:39

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (13/2018) Korekta raportu bieżącego nr 13/2018.

 • 26.06.2018 16:15

  Rafamet wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję za '17

 • 26.06.2018 16:13

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (14/2018) Wypłata dywidendy za 2017 rok.

 • 26.06.2018 16:05

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 04.06.2018 11:52

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (12/2018) Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.

 • 30.05.2018 12:08

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (11/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 12:00

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (10/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 26 czerwca 2018 r.

 • 28.05.2018 16:03

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (9/2018) Zawarcie umowy z firmą PT. Eltran Indonesia.

 • 28.05.2018 07:31

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 23.05.2018 18:37

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (8/2018) Powołanie Prezesa Zarządu RAFAMET S.A. na nową kadencję.

 • 23.05.2018 18:34

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (7/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017.

 • 22.05.2018 12:57

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (6/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017.

 • 08.05.2018 14:36

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (5/2018) Zawarcie umowy z firmą COLAS Rail z Egiptu.

 • 27.04.2018 08:04

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 08:03

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.04.2018 12:30

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (4/2018) Zawarcie umowy z firmą TATA Limited z Wielkiej Brytanii.

 • 31.01.2018 13:54

  Rafamet chce wypłacić 0,24 zł dywidendy na akcję za '17

 • 31.01.2018 13:41

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (3/2018) Wstępna deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. oraz informacja o wstępnych wynikach finansowych RAFAMET S.A. za 2017 rok.

 • 18.01.2018 12:32

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 02.01.2018 10:36

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (1/2018) Zawarcie umowy z firmą Israel Railways Ltd.

 • 12.12.2017 14:02

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (30/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 12 grudnia 2017 r.

 • 12.12.2017 14:01

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (29/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 12 grudnia 2017r.

 • 22.11.2017 08:46

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (28/2017) Podpisanie umowy o utworzeniu spółki joint venture.

 • 16.11.2017 13:18

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (27/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 12 grudnia 2017 r.

 • 16.11.2017 13:07

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (26/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 12 grudnia 2017 r.

 • 10.11.2017 07:49

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 14:26

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (25/2017) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 03.11.2017 11:00

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (24/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

 • 31.10.2017 10:23

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (23/2017) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 09.10.2017 15:31

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (22/2017) Powołanie Komitetu Audytu.

 • 20.09.2017 10:19

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (21/2017) Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 18.09.2017 14:19

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (20/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy z bankiem Millennium S.A.

 • 15.09.2017 07:11

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 11.09.2017 14:11

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (19/2017) Informacja o wstępnych wynikach finansowych za I półrocze 2017 r.

 • 31.08.2017 13:34

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (18/2017) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 03.08.2017 09:32

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (17/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 28.06.2017 13:09

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 17:19

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

 • 26.06.2017 16:35

  Akcjonariusze Rafametu za wypłatą 0,30 zł dywidendy na akcję

 • 26.06.2017 16:24

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (14/2017) Wypłata dywidendy za 2016 rok.

 • 26.06.2017 16:18

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 02.06.2017 13:34

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (12/2017) Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.

 • 31.05.2017 13:25

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (11/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 31.05.2017 13:14

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (10/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r.

 • 30.05.2017 12:11

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (9/2017) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.

 • 26.05.2017 15:18

  URE wszczął postępowanie administracyjne przeciwko Rafametowi

 • 26.05.2017 15:01

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (8/2017) Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wobec ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta.

 • 26.05.2017 14:14

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (7/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016.

 • 17.05.2017 13:16

  Zarząd Rafametu rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję

 • 17.05.2017 13:03

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (6/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016.

 • 15.05.2017 07:16

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 12:54

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (5/2017) Udzielenie prokury przez Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

 • 21.03.2017 07:16

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 07:12

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.02.2017 12:40

  Zarząd Rafametu jest za przeznaczeniem na dywidendę do 50 proc. zysku za '16

 • 24.02.2017 12:24

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (4/2017) Wstępna deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016.

 • 24.02.2017 12:17

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (3/2017) Informacja o wstępnych wynikach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

 • 15.02.2017 14:30

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (2/2017) Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.

 • 23.01.2017 13:00

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 05.12.2016 16:05

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (39/2016) Zawarcie przez podmiot zależny od Emitenta umowy istotnej z firmą MAG IAS GmbH z Niemiec (kumulacja umów).

 • 30.11.2016 14:28

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (38/2016) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 10.11.2016 07:16

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 20.10.2016 14:49

  Rafamet dostarczy tokarki do Tajlandii za niemal 8 mln zł

 • 20.10.2016 14:37

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (37/2016) Zawarcie umowy z firmą Chew Choon Seng & Son Limited Partnership z Tajlandii na dostawę obrabiarek dla State Railway of Thailand.

 • 14.09.2016 09:45

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (36/2016) Aktualizacja informacji w sprawie postępowania przetargowego ogłoszonego przez State Railway of Tha-iland.

 • 12.09.2016 14:48

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (35/2016) Postanowienie Sądu o rejestracji nowej nazwy spółki zależnej RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.

 • 29.08.2016 07:30

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 23.08.2016 14:33

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (34/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.

 • 17.08.2016 14:43

  Oferta Rafametu i CCS&S wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu w Tajlandii

 • 17.08.2016 14:13

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (33/2016) Informacja o wyborze oferty RAFAMET S.A. w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez State Rail-way of Thailand.

 • 05.08.2016 12:30

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (32/2016) Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży RAFAMET S.A. za I półrocze 2016 r.

 • 04.08.2016 15:00

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (31/2016) Informacja o uznaniu oferty RAFAMET S.A. za wygrywającą w przetargu ogłoszonym przez Israel Railways.

 • 24.07.2016 09:59

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (30/2016) Zawarcie umów z firmą Guangzhou Metro Corporation z Guangzhou z Chin.

 • 27.06.2016 15:58

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

 • 14.06.2016 14:59

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Postanowienie Sądu o rejestracji nowej nazwy spółki zależnej.

 • 14.06.2016 14:56

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

 • 08.06.2016 11:57

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

 • 01.06.2016 11:34

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 31 maja 2016 r.

 • 31.05.2016 16:49

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Postanowienie o rejestracji spółki zależnej.

 • 31.05.2016 16:41

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Powołanie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. na nową kadencję.

 • 31.05.2016 16:33

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wypłata dywidendy za 2015 rok.

 • 31.05.2016 16:20

  Rafamet wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję

 • 31.05.2016 16:11

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 31 maja 2016 r.

 • 24.05.2016 14:49

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.

 • 18.05.2016 15:01

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zmiana nazw firm spółek zależnych Zespół Odlewni "RAFAMET" Sp. z o.o. oraz "RAFAMET-TRADING" Sp. z o.o.

 • 13.05.2016 07:07

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 13:39

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2016 r.

 • 05.05.2016 11:32

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 31 maja 2016 r.

 • 05.05.2016 11:22

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 31 maja 2016 r.

 • 21.04.2016 14:57

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015.

 • 14.04.2016 11:24

  Zarząd Rafametu rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję

 • 14.04.2016 11:16

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015.

 • 21.03.2016 23:47

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 08.03.2016 14:24

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

 • 07.03.2016 15:47

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Utworzenie spółki zależnej.

 • 01.03.2016 13:29

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

 • 29.02.2016 13:59

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 lutego 2016 r.

 • 23.02.2016 16:43

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

 • 23.02.2016 16:33

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 lutego 2016r.

 • 05.02.2016 11:20

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2016 r.

 • 29.01.2016 17:48

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wniosek Akcjonariuszy o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

 • 28.01.2016 11:48

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 lutego 2016 r.

 • 28.01.2016 11:29

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 23 lutego 2016 r.

 • 21.01.2016 16:29

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 21.01.2016 16:20

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawarcie umów na zakup dokumentacji projektowej, znaku towarowego "PORĘBA 1798" i omodelowania obrabiarek produkowanych przez Fabrykę Urządzeń Mechanicznych "PORĘBA" Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie.

 • 13.01.2016 11:53

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 22.12.2015 09:59

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawarcie umowy znaczącej z firmą Molinari Rail AG ze Szwajcarii.

 • 17.12.2015 10:00

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zakup dokumentacji projektowej obrabiarek produkowanych przez Fabrykę Urządzeń Mechanicznych "PORĘBA" Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie oraz znaku towarowego "PORĘBA 1798".

 • 13.11.2015 07:25

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.11.2015 14:47

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 29.10.2015 11:54

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawarcie umowy znaczącej z MTR Corporation (Sydney) NRT Pty Limited oraz UGL Rail Services Pty Limited z Australii.

 • 31.08.2015 22:10

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 29.06.2015 11:58

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

 • 03.06.2015 13:56

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 2 czerwca 2015 r.

 • 02.06.2015 14:40

  Rafamet wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 02.06.2015 14:35

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wypłata dywidendy za 2014 r.

 • 02.06.2015 14:28

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 2 czerwca 2015 r.

 • 27.05.2015 14:08

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 20.05.2015 14:00

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.

 • 15.05.2015 07:20

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 04.05.2015 14:26

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2015 r.

 • 04.05.2015 14:18

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 czerwca 2015 r.

 • 28.04.2015 10:57

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o zbyciu znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A.

 • 24.04.2015 14:16

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A.

 • 23.04.2015 11:04

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawiadomienie o przekroczeniu przez "KW" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - PROMACK spółka komandytowo-akcyjna progu 15% ogólnej liczby głosów.

 • 21.04.2015 14:56

  RN Rafametu za wypłatą dywidendy za '14

 • 21.04.2015 14:43

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 r.

 • 20.03.2015 07:15

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 07:13

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.03.2015 15:38

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A.

 • 13.03.2015 13:32

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawiadomienie o przekroczeniu przez "KW" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - PROMACK spółka komandytowo-akcyjna progu 10% ogólnej liczby głosów.

 • 24.02.2015 14:09

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

 • 16.01.2015 11:59

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 15.01.2015 12:05

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zmiany w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A. - informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej.

 • 13.01.2015 14:50

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Powołanie członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

 • 13.01.2015 14:46

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

 • 18.12.2014 11:33

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 16 grudnia 2014 r.

 • 16.12.2014 14:00

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA odwołanie członka Rady nadzorczej

 • 16.12.2014 13:56

  RAFAMET SA treść uchwał podjętych przez NWZ 16 grudnia 2014 r.

 • 27.11.2014 13:21

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA wniosek akcjonariusza o zmianę treści punktu porządku obrad NWZ

 • 20.11.2014 13:25

  RAFAMET SA projekty uchwał na NWZA 16 grudnia 2014 r.

 • 20.11.2014 13:20

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA - zwołanie NWZ na 16 grudnia 2014 r.

 • 14.11.2014 10:09

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 13.11.2014 07:17

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 13:04

  RAFAMET SA zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA

 • 17.10.2014 16:29

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA przekroczenie przez akcjonariusza progu 15% ogólnej liczby głosów na WZ

 • 17.10.2014 11:23

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów.

 • 17.10.2014 11:17

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o zbyciu znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A.

 • 29.08.2014 07:21

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 21.07.2014 14:04

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 30.06.2014 12:06

  ARP chce znaleźć inwestora branżowego dla Rafametu

 • 06.06.2014 14:12

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.

 • 29.05.2014 14:46

  RAFAMET SA wykaz akcjonariuszy

 • 28.05.2014 15:29

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

 • 28.05.2014 15:26

  Rafamet wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję za '13

 • 28.05.2014 15:26

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA wypłata dywidendy za 2013 r.

 • 28.05.2014 15:23

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA zgłoszenie sprzeciwów do uchwały ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.

 • 28.05.2014 15:17

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.

 • 14.05.2014 07:15

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.04.2014 12:03

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA projekty uchwał na ZWZA w dniu 28 maja 2014 r.

 • 29.04.2014 11:53

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA zwołanie ZWZ spółki na dzień 28 maja 2014 r.

 • 23.04.2014 14:01

  RAFAMET SA informacja ARP SA o zamknięciu procesu sprzedaży akcji RAFAMET SA bez wyłonienia inwestora

 • 16.04.2014 16:02

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r.

 • 16.04.2014 15:51

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA - zmiany w radzie nadzorczej

 • 24.03.2014 13:11

  RAFAMET SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 24.03.2014 09:09

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 12.03.2014 12:47

  RAFAMET SA złożenie rezygnacji przez członka rady nadzorczej

 • 20.02.2014 14:41

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA - zawarcie umowy znaczącej na budowę hali montażowej

 • 18.02.2014 14:55

  RAFAMET SA zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA

 • 09.01.2014 15:01

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA - terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 04.11.2013 13:13

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA - zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 30.08.2013 07:11

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 16.07.2013 13:27

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 27.06.2013 12:46

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Informacja o członkach Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję.

 • 17.06.2013 14:30

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 13 czerwca 2013 r.

 • 14.06.2013 15:34

  RAFAMET SA wyłonienie przez ARP SA doradcy w procesie pozyskania nabywcy pakietu akcji spółki

 • 14.06.2013 15:02

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska SA

 • 14.06.2013 14:54

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA powołanie zarządu na nową kadencję - informacje o nowo powołanych członkach zarządu

 • 13.06.2013 16:47

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA - wypłata dywidendy za 2012 r.

 • 13.06.2013 16:44

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA - powołanie rady nadzorczej

 • 13.06.2013 16:37

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA - zgłoszenie sprzeciwu do uchwały

 • 13.06.2013 16:36

  ZWZ Rafametu zdecydowało o wypłacie 0,30 zł dywidendy na akcję za '12

 • 13.06.2013 16:25

  RAFAMET SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 13 czerwca 2013 r.

 • 12.06.2013 14:33

  RAFAMET SA zbycie akcji spółki przez "KW" Spółkę z o.o. - WJ Spółkę komandytowo-akcyjną w likwidacji.

 • 10.06.2013 13:33

  RAFAMET SA zawiadomienie o przekroczeniu przez SEZAM IX FIZy Aktywów Niepublicznych progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 04.06.2013 14:45

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

 • 17.05.2013 11:36

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA projekty uchwał na ZWZA 13 czerwca 2013 r.

 • 17.05.2013 11:26

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA zwołanie ZWZ na dzień 13 czerwca 2013 r.

 • 15.05.2013 07:29

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 14:48

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

 • 23.04.2013 14:59

  Zarząd Rafametu za niewypłacaniem dywidendy, RN negatywnie zaopiniowała wniosek zarządu (opis)

 • 23.04.2013 14:36

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA opinia rady nadzorczej w sprawie wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

 • 23.04.2013 08:18

  Rafamet chce zwiększyć wyniki w 2013 roku, nie planuje wypłaty dywidendy za '12

 • 23.04.2013 07:12

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

 • 23.04.2013 07:11

  FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Raport okresowy roczny za 2012 R