Quercus TFI SA

skrót: QRS

Brak kursu dla wybranej firmy

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Głowacki Jakubwraz z Jakub Głowacki sp.k.12 722 65422,21%12 722 65422,21%
Buczek Sebastianwraz z Anną Buczek10 991 61519,19%10 991 61519,19%
Q1 FIZ5 900 00010,30%5 900 00010,30%
NN OFEportfel5 220 6599,11%5 220 6599,11%

Kategoria • 04.01.2021 11:21

  QUERCUS TFI SA (1/2021) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 18.12.2020 18:19

  Quercus TFI ma przedwstępną warunkową umowę kupna Domu Inwestycyjnego Xelion

 • 18.12.2020 18:00

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (36/2020) Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.

 • 18.12.2020 16:41

  Quercus TFI zwiększył udział w Serinus Energy do 7,12 proc.

 • 04.12.2020 19:08

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (35/2020) Zawiadomienie uzyskane na podstawie ustawy o ofercie publicznej

 • 02.12.2020 10:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (34/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 30.11.2020 15:47

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (33/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A.

 • 03.11.2020 11:55

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (32/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 19.10.2020 17:16

  QUERCUS TFI SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 19.10.2020 05:41

  QUERCUS TFI SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 07.10.2020 19:57

  QUERCUS TFI SA (30/2020) Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu - aktualizacja informacji

 • 02.10.2020 17:35

  QUERCUS TFI SA (29/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 01.10.2020 15:09

  QUERCUS TFI SA (28/2020) Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu

 • 18.09.2020 19:23

  QUERCUS TFI SA (27/2020) Nabycie udziałów - uzupełnienie informacji

 • 11.09.2020 15:18

  QUERCUS TFI SA (26/2020) Nabycie udziałów

 • 07.09.2020 17:30

  QUERCUS TFI SA (25/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 03.09.2020 08:51

  QUERCUS TFI SA (24/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 31.08.2020 15:49

  NWZ Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru (opis)

 • 31.08.2020 15:33

  NWZ Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru

 • 31.08.2020 15:15

  QUERCUS TFI SA (23/2020) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 30.08.2020 15:47

  QUERCUS TFI SA (22/2020) Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

 • 11.08.2020 06:44

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 10.08.2020 18:08

  Sebastian Buczek chce, by Quercus wyemitował do 5,5 mln akcji bez prawa poboru

 • 10.08.2020 17:52

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (21/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza nowych punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał

 • 05.08.2020 20:19

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (20/2020) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 04.08.2020 14:53

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (19/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 17.06.2020 07:53

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (13/2020) Program skupu akcji własnych

 • 16.06.2020 17:51

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (12/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 09.06.2020 16:09

  Quercus TFI przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy pod skup akcji

 • 09.06.2020 16:00

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 02.06.2020 12:33

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 08.05.2020 19:27

  Quercus TFI chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał rezerwowy pod skup akcji (aktl.)

 • 08.05.2020 19:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2020) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 08.05.2020 17:57

  Quercus TFI chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał rezerwowy pod skup akcji

 • 08.05.2020 17:49

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2020) Informacja w sprawie podziału zysku

 • 05.05.2020 12:07

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 20.04.2020 05:46

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 03.04.2020 19:01

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 31.03.2020 22:49

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 03.03.2020 09:52

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (5/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 06.02.2020 16:35

  Akcjonariuszom Altusa będzie łatwiej podjąć decyzję o skupie akcji (analiza)

 • 04.02.2020 08:57

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 22.01.2020 16:27

  Quercus chce, by NWZ Altusa upoważniło zarząd do skupu akcji własnych

 • 20.01.2020 17:15

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2020) Szacunkowy wynik finansowy za rok 2019

 • 20.01.2020 14:19

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 07.01.2020 13:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (1/2020) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 18.12.2019 17:04

  Płynność i prezydent Trump wygrają ze spowolnieniem - Quercus

 • 18.12.2019 12:48

  Quercus planuje w przyszłym roku pozyskać 500 mln zł aktywów - prezes

 • 12.12.2019 13:05

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (33/2019) Informacja poufna

 • 11.12.2019 14:37

  GetBack ma spłacić Quercus TFI wierzytelności o wartości 35-40 mln zł

 • 11.12.2019 14:15

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (32/2019) Informacja poufna

 • 03.12.2019 17:05

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (31/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 05.11.2019 10:52

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (30/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 18.10.2019 16:29

  Fundusz Quercus TFI ma powyżej 5 proc. głosów na walnym Es-System

 • 18.10.2019 09:42

  Zysk netto Quercus TFI w III kw. 2019 r. wyniósł 2,8 mln zł (opis)

 • 18.10.2019 07:59

  Zysk netto Quercus TFI w III kw. 2019 r. wyniósł 2,8 mln zł

 • 18.10.2019 06:54

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 02.10.2019 07:34

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (29/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 03.09.2019 10:23

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (28/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 31.05.2019 16:19

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (19/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 18.04.2019 17:06

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 SA-Q

 • 15.03.2019 07:11

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2019) Wybrane wstępne dane finansowe za rok 2018

 • 14.03.2019 17:41

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 04.03.2019 11:06

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 25.02.2019 18:29

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 18.02.2019 14:37

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 14.02.2019 13:03

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2019) Wybór Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej

 • 14.02.2019 12:43

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (5/2019) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 04.02.2019 13:04

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 29.01.2019 16:55

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 18.01.2019 17:39

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 11.01.2019 18:54

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. akcji Sfinksa

 • 04.01.2019 07:41

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (1/2019) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 03.01.2019 14:12

  Liczba spółek na GPW może nadal spadać do czasu uruchomienia PPK - Quercus TFI (opinia)

 • 03.01.2019 13:52

  Quercus TFI liczy w '19 na wzrost aktywów, wdraża nową strategię inwestycyjną

 • 03.01.2019 11:37

  Wojciech Zych i Marek Buczak odeszli z Quercus TFI

 • 18.12.2018 07:42

  Fundusze Quercus TFI zeszły poniżej 5 proc. na WZ Serinus Energy

 • 14.12.2018 11:00

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (40/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 04.12.2018 11:46

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (39/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 26.11.2018 09:55

  Marcin Petelski dołączył do Quercus TFI, poprowadzi nowy fundusz Alphaset FIZ

 • 05.11.2018 13:06

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (38/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 18.10.2018 06:57

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 02.10.2018 18:14

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (37/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 01.10.2018 12:42

  Jamka, Zaród i Miliński dołączą do Quercus TFI, fundusz wchodzi w rynek dłużny

 • 04.09.2018 08:22

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (36/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 09.08.2018 08:02

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 02.08.2018 08:05

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (35/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 23.07.2018 18:48

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (34/2018) Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 20.07.2018 20:42

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (33/2018) Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 04.07.2018 21:19

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (32/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 03.07.2018 18:35

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (31/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 27.06.2018 18:17

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (30/2018) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 27.06.2018 18:08

  Quercus przeznaczy zysk na straty związane z obligacjami GetBack lub na skup akcji

 • 27.06.2018 17:22

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (29/2017) Informacja o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki

 • 04.06.2018 13:31

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (28/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 01.06.2018 12:31

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (27/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 01.06.2018 12:29

  Quercus TFI chce, by zysk za '17 trafił na kapitał rezerwowy na obligacje GetBack lub na skup akcji

 • 01.06.2018 12:01

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (26/2018) Informacja w sprawie podziału zysku

 • 26.05.2018 14:04

  Quercus TFI może stracić na obligacjach GetBack 20 mln zł brutto - Buczek

 • 26.05.2018 12:11

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (25/2018) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 23.05.2018 16:25

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (24/2018) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 11.05.2018 09:47

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (23/2018) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 10.05.2018 19:46

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (22/2018) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 07.05.2018 17:14

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (21/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 04.05.2018 08:27

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (20/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 26.04.2018 18:47

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (19/2018) Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 • 25.04.2018 13:08

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (18/2018) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 24.04.2018 11:03

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (17/2018) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 23.04.2018 15:54

  GetBack nie wypłacił odsetek od obligacji GB21019

 • 20.04.2018 18:27

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 018 QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 19.04.2018 08:18

  Quercus TFI miał w I kw. 6,3 mln zł zysku netto wobec 7,2 mln zł rok wcześniej

 • 19.04.2018 08:12

  GetBack nie wykupił od Quercus TFI obligacji o wartości 5,5 mln zł

 • 19.04.2018 07:59

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (16/2018) Informacja poufna

 • 19.04.2018 07:11

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 18.04.2018 11:03

  DZIEŃ NA RYNKACH: Akcje Unified Factory tracą 30 proc. z powodu kłopotów prezesa

 • 16.04.2018 14:40

  Quercus TFI w kwietniu nadal ma odpływy z funduszy, ale mniejsze niż w marcu - prezes

 • 16.04.2018 14:31

  Getback da się uratować, jeżeli wszyscy będą zachowywać się "odpowiedzialnie" - Buczek, Quercus TFI

 • 16.04.2018 13:19

  Fundusze Quercus TFI otrzymały 4,5 mln zł z wykupu obligacji GetBack

 • 16.04.2018 13:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (15/2018) Informacja poufna

 • 16.04.2018 08:22

  Quercus zgodził się na zmianę terminu wykupu obligacji Getbacku za 10 mln zł

 • 16.04.2018 07:55

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (14/2018) Informacja poufna

 • 04.04.2018 17:46

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (13/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał

 • 04.04.2018 10:18

  DZIEŃ NA GPW: GetBack rośnie po informacji o umowie pożyczki na kwotę do 85 mln zł

 • 03.04.2018 18:06

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (12/2018) Wybór firmy audytorskiej

 • 03.04.2018 17:06

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 03.04.2018 12:55

  Quercus TFI ma plan działania dla GetBacku, chce go przedstawić wkrótce zarządowi - prezes

 • 03.04.2018 09:16

  Quercus TFI utworzy fundusz, który odkupi obligacje spółki GetBack

 • 03.04.2018 08:56

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2018) Informacja poufna

 • 29.03.2018 18:08

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 29.03.2018 16:59

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 16.03.2018 19:13

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - korekta

 • 16.03.2018 12:25

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 08.03.2018 21:34

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2018) Nabycie udziałów

 • 02.03.2018 08:07

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (5/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 23.02.2018 14:10

  Quercus TFI nie spodziewa się napływów netto w '18, chce utrzymać aktywa na poziomie z '17

 • 23.02.2018 06:56

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 22.02.2018 17:43

  GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych serii 017 wyemitowanych przez QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 19.02.2018 19:48

  GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych serii 17 wyemitowanych przez QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 15.02.2018 16:46

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2018) Sprostowanie postanowenia XII Wydziału Gospodarczego KRS

 • 02.02.2018 10:00

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 10.01.2018 11:03

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 04.01.2018 09:49

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (1/2018) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 14.12.2017 15:15

  Quercus TFI liczy na 500 mln zł nowych napływów netto w 2018 roku

 • 08.12.2017 13:22

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (31/2017) Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A.

 • 05.12.2017 12:05

  Jacek Babiński uruchamia autorski fundusz Sequoia FIZ

 • 04.12.2017 14:01

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (30/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 24.11.2017 19:00

  GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych serii 015 wyemitowanych przez QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 10.11.2017 18:54

  GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych serii 015 wyemitowanych przez QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 03.11.2017 11:23

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (29/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 18.10.2017 07:16

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 17.10.2017 16:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (28/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 05.10.2017 10:23

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (27/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 03.10.2017 10:39

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (26/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 28.09.2017 17:16

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (25/2017) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 05.09.2017 16:59

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (24/2017) Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego

 • 04.09.2017 11:11

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (23/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 01.09.2017 14:59

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (22/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 31.08.2017 18:19

  Po sesji 15 września Play wejdzie do mWIG40, a GetBack do sWIG80

 • 17.08.2017 13:17

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. akcji Netmedii

 • 09.08.2017 15:43

  Wynik Quercus TFI w ‘17 powinien być lepszy rdr; MiFID II coraz mniejszym ryzykiem

 • 09.08.2017 07:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 07.08.2017 17:28

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (21/2017) Rejestracja przez sąd zmiany statutu i struktury kapitału zakładowego

 • 02.08.2017 10:03

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (20/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 19.07.2017 18:44

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 012 QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 04.07.2017 11:52

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (19/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 03.07.2017 14:47

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (18/2017) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 29.06.2017 18:05

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (17/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 28.06.2017 17:05

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (16/2017) Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.

 • 26.06.2017 19:43

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 011 QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 02.06.2017 10:03

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (15/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 24.05.2017 17:42

  Quercus chce skupić do 2,98 mln akcji własnych; oferuje 9,5 zł za szt.

 • 24.05.2017 17:25

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (14/2017) Program skupu akcji własnych

 • 04.05.2017 11:05

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (13/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 27.04.2017 15:27

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (12/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 27.04.2017 15:21

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (11/2017) Informacja o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki

 • 27.04.2017 14:47

  Quercus TFI przeznaczy 28,4 mln zł na skup akcji własnych

 • 27.04.2017 14:31

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 25.04.2017 14:08

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (9/2017) Udzielenie prokury

 • 19.04.2017 07:09

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 12.04.2017 11:00

  Quercus TFI zwiększył udział w akcjonariacie Integera powyżej progu 5 proc.

 • 10.04.2017 08:58

  Vestor DM obniżył rekomendację dla Quercus TFI do "akumuluj"; podtrzymał "kupuj" Altus TFI

 • 04.04.2017 08:48

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (8/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 31.03.2017 15:41

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (7/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 30.03.2017 13:48

  Rekomendacja UKNF ws. MiFID II dotyka Altus TFI, Quercus TFI i Skarbiec - Trigon DM (opinia)

 • 30.03.2017 12:49

  Quercus TFI chce wypłacić dywidendę lub przeprowadzić skup akcji własnych

 • 30.03.2017 12:34

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (6/2017) Informacja w sprawie podziału zysku

 • 02.03.2017 11:59

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (5/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 02.03.2017 08:40

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (4/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 23.02.2017 06:34

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 21.02.2017 18:15

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego certyfikatów inwestycyjnych serii 008 wyemitowanych przez QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 20.02.2017 11:52

  Ryzyko MiiFID II wyolbrzymione; kupuj Altus TFI i Quercus TFI, trzymaj Skarbiec Holding - Trigon DM (opis)

 • 20.02.2017 11:12

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Altus TFI i Quercus TFI oraz "trzymaj" Skarbiec Holding

 • 06.02.2017 09:13

  Inwestorzy zagraniczni, inflacja, stopy proc., kredyty CHF kluczowe dla kursów banków (analiza)

 • 02.02.2017 07:48

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (3/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 31.01.2017 17:32

  Quercus Parasolowy SFIO ma mniej niż 5 proc. akcji Rafako

 • 19.01.2017 08:38

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 03.01.2017 11:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (1/2017) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 23.12.2016 09:05

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (49/2016) Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A.

 • 02.12.2016 08:28

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (48/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 03.11.2016 09:55

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (47/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 28.10.2016 15:58

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (46/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 25.10.2016 14:09

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (45/2016) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 21.10.2016 19:07

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (44/2016) Zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

 • 21.10.2016 16:15

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (2/2016) Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Quercus TFI S.A.

 • 18.10.2016 13:23

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (43/2016) Rejestracja akcji serii A5 i A6 Quercus TFI S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 18.10.2016 09:33

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (42/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A5 i A6 Quercus TFI S.A. do obrotu giełdowego

 • 18.10.2016 07:45

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

 • 17.10.2016 07:22

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 04.10.2016 08:42

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (41/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 30.09.2016 15:50

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (40/2016) Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Quercus TFI S.A. do obrotu na rynku regulowanym

 • 28.09.2016 16:05

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (39/2016) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 02.09.2016 09:17

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (38/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 19.08.2016 09:48

  Vestor DM podnosi rekomendację Quercus TFI do "kupuj", obniża wycenę do 6,2 zł

 • 09.08.2016 07:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 02.08.2016 08:46

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (37/2016) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

 • 01.07.2016 17:03

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 01.07.2016 16:32

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2016 r.

 • 01.07.2016 10:56

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 30.06.2016 15:38

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 29.06.2016 16:24

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 29.06.2016 15:32

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnej

 • 27.06.2016 16:52

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.

 • 10.06.2016 13:20

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Rejestracja przez sąd zmiany statutu i wysokości i struktury kapitału zakładowego

 • 02.06.2016 07:35

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2016 r.

 • 25.05.2016 07:39

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 24.05.2016 18:17

  Quercus TFI chce skupić do 4,95 proc. akcji własnych po 9,5 zł za papier

 • 24.05.2016 17:58

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Program skupu akcji własnych

 • 23.05.2016 18:51

  GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 23.05.2016 17:41

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy; złożenie dyspozycji ustanowienia blokady

 • 20.05.2016 09:41

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 18.05.2016 14:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.05.2016 08:57

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2016 r.

 • 02.05.2016 09:39

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 28.04.2016 09:53

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 • 27.04.2016 17:24

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 27.04.2016 16:21

  Quercus TFI przeznaczy 29,8 mln zł na skup akcji własnych

 • 27.04.2016 16:08

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki

 • 22.04.2016 13:43

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Zarządu Quercus TFI S.A.

 • 19.04.2016 07:09

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 18.04.2016 15:42

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 18.04.2016 15:27

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.04.2016 08:40

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2016 r.

 • 30.03.2016 17:02

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Deklaracje dotyczące wypłaty dywidendy / przeprowadzenia skupu akcji własnych

 • 30.03.2016 16:19

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 30.03.2016 12:34

  Quercus TFI chce przeznaczyć 29,8 mln zł na dywidendę lub skup akcji własnych

 • 30.03.2016 12:19

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

 • 24.03.2016 10:45

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 02.03.2016 07:35

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2016 r.

 • 29.02.2016 19:28

  GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ

 • 25.02.2016 14:10

  Quercus TFI podtrzymuje dotychczasową politykę dystrybucji zysków

 • 25.02.2016 07:17

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 19.02.2016 15:03

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 02.02.2016 07:42

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2016 r.

 • 18.01.2016 17:01

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 18.01.2016 16:48

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 14.01.2016 09:21

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 08.01.2016 16:32

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 05.01.2016 19:07

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 05.01.2016 08:25

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec grudnia 2015 r.

 • 22.12.2015 16:05

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 18.12.2015 14:32

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 • 17.12.2015 15:33

  Rok 2016 przyniesie dużą zmienność, ale i okazje do inwestycji - Quercus TFI (opinia)

 • 02.12.2015 08:52

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2015 r.

 • 19.11.2015 14:41

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.11.2015 08:21

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2015 r.

 • 22.10.2015 09:29

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A.

 • 16.10.2015 07:43

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 12.10.2015 09:17

  Vestor DM obniża rekomendację Quercus TFI do "neutralnie"; zaleca kupno Altus TFI

 • 02.10.2015 08:01

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2015 r.

 • 30.09.2015 14:29

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.09.2015 16:45

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 02.09.2015 12:56

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 02.09.2015 11:00

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2015 r.

 • 31.08.2015 19:35

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawiadomienie uzyskane na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.08.2015 19:33

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawiadomienie uzyskane na podstawie ustawy o ofercie publicznej

 • 10.08.2015 07:21

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 07.08.2015 16:24

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 04.08.2015 07:54

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2015 r.

 • 30.07.2015 13:57

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 28.07.2015 10:23

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

 • 20.07.2015 10:40

  W branży TFI rośnie niepewność, ale długoterminowe perspektywy są dobre (analiza)

 • 08.07.2015 11:51

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Rejestracja zmian statutu Quercus TFI S.A.

 • 07.07.2015 16:58

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 07.07.2015 16:51

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 02.07.2015 17:30

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnej

 • 02.07.2015 10:27

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2015 r.

 • 29.06.2015 16:48

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 26.06.2015 17:43

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 26.06.2015 17:40

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 • 26.06.2015 17:35

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Realizacja programu skupu akcji własnych w ramach dokumentu Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A. / nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.

 • 26.06.2015 11:56

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Realizacja programu skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. / nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.

 • 02.06.2015 08:30

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2015 r.

 • 27.05.2015 13:26

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy (ustanowienie zabezpieczenia wykonania skupu akcji własnych)

 • 26.05.2015 17:39

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 26.05.2015 17:16

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Program skupu akcji własnych

 • 19.05.2015 12:10

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 06.05.2015 17:48

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 • 06.05.2015 17:44

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 06.05.2015 17:37

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 • 05.05.2015 08:44

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2015 r.

 • 04.05.2015 11:57

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

 • 27.04.2015 14:02

  WZ Quercus TFI zdecydowało o przeznaczeniu 30,6 mln zł na skup akcji

 • 27.04.2015 13:44

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

 • 24.04.2015 19:00

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.04.2015 18:59

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 20.04.2015 07:14

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 17.04.2015 17:33

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Walnego Zgromadzenia

 • 17.04.2015 17:20

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 17.04.2015 17:13

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 02.04.2015 07:43

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2015 r.

 • 30.03.2015 17:02

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Deklaracje dotyczące wypłaty dywidendy / przeprowadzenia skupu akcji własnych

 • 30.03.2015 16:48

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 03.03.2015 09:11

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2015 r.

 • 26.02.2015 08:15

  Quercus TFI chce przeznaczyć na dywidendę lub skup akcji 30,6 mln zł

 • 26.02.2015 08:02

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

 • 26.02.2015 07:24

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 16.02.2015 15:20

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 16.02.2015 15:08

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.02.2015 10:33

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2015 r.

 • 16.01.2015 16:22

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 16.01.2015 10:15

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Altus TFI i "trzymaj" Quercus TFI

 • 13.01.2015 15:02

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 13.01.2015 12:43

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 08.01.2015 13:41

  QUERCUS TFI SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 05.01.2015 09:19

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA wartość aktywów na koniec grudnia 2014 r.

 • 18.12.2014 14:39

  Quercus TFI oczekuje lepszego roku dla giełdy, zwłaszcza dla małych i średnich firm (opinia)

 • 12.12.2014 14:40

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 • 02.12.2014 08:52

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2014 r.

 • 01.12.2014 11:59

  QUERCUS TFI SA zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

 • 28.11.2014 15:18

  QUERCUS TFI SA rejestracja akcji serii A4, B6 i B7 w KDPW

 • 27.11.2014 14:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu spółki QUERCUS TFI

 • 27.11.2014 10:43

  DI Investors rekomenduje "kupuj" Altus TFI i "akumuluj" Quercus TFI

 • 27.11.2014 10:40

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A4, B6 i B7 Quercus TFI S.A. do obrotu giełdowego

 • 05.11.2014 08:58

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

 • 05.11.2014 08:36

  QUERCUS TFI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 21.10.2014 16:34

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. głosów w Prochemie

 • 16.10.2014 07:28

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 08.10.2014 09:48

  QUERCUS TFI SA zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kw. 2014 r.

 • 02.10.2014 09:03

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2014 r.

 • 26.09.2014 16:24

  QUERCUS TFI SA przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów

 • 26.09.2014 15:47

  QUERCUS TFI SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego / umorzenie akcji Quercus TFI S.A./ zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 09.09.2014 09:04

  QUERCUS TFI SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 05.09.2014 17:11

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 05.09.2014 17:09

  QUERCUS TFI SA korekta raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 04.09.2014 11:32

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 02.09.2014 08:31

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA na koniec sierpnia 2014 r.

 • 11.08.2014 15:08

  Quercus TFI ma poniżej 5 proc. akcji spółki Netmedia

 • 08.08.2014 17:09

  QUERCUS TFI SA informacja o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

 • 07.08.2014 07:29

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 05.08.2014 15:29

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. akcji EGB Investments

 • 04.08.2014 13:19

  QUERCUS TFI - zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego

 • 04.08.2014 11:59

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA na koniec lipca 2014 r.

 • 17.07.2014 14:00

  QUERCUS TFI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 17.07.2014 13:13

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

 • 15.07.2014 16:46

  QUERCUS TFI SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 03.07.2014 17:46

  QUERCUS TFI SA - zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 02.07.2014 08:23

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA na koniec czerwca 2014 r.

 • 24.06.2014 15:17

  QUERCUS TFI SA zbycie i nabycie akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnej

 • 18.06.2014 19:01

  QUERCUS TFI SA realizacja programu skupu akcji własnych w ramach dokumentu Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A. / nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A. / przekroczenie 5% ogólnej lic

 • 18.06.2014 13:39

  QUERCUS TFI SA Zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 18.06.2014 12:44

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 18.06.2014 12:28

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 17.06.2014 18:01

  QUERCUS TFI SA zbycie znacznego pakietu akcji

 • 17.06.2014 17:30

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 17.06.2014 16:45

  QUERCUS TFI SA zbycie akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnej

 • 13.06.2014 16:47

  QUERCUS TFI SA - realizacja programu skupu akcji własnych

 • 03.06.2014 08:16

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2014 r.

 • 19.05.2014 07:55

  QUERCUS TFI SA zawarcie znaczącej umowy - ustanowienie zabezpieczenia wykonania skupu akcji własnych

 • 16.05.2014 19:39

  Quercus TFI chce skupić do 6,24 proc. akcji własnych po 8,5 zł za papier

 • 16.05.2014 19:10

  QUERCUS TFI SA program skupu akcji własnych

 • 28.04.2014 11:48

  QUERCUS TFI SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 25.04.2014 13:49

  QUERCUS TFI SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 25.04.2014 11:13

  Walne zgromadzenie Quercusa uchwaliło skup do 7 mln akcji własnych za 37,7 mln zł

 • 17.04.2014 16:16

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. głosów na WZ Grodna

 • 17.04.2014 07:24

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 14.04.2014 15:17

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

 • 14.04.2014 14:53

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

 • 05.04.2014 10:12

  Prezes Quercus TFI proponuje brak dywidendy za '13 i skup akcji własnych

 • 04.04.2014 19:58

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Zgłoszenie przez akcjonariusza zmiany porządku obrad ZWZ

 • 02.04.2014 08:44

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2014 r.

 • 28.03.2014 16:53

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI SA wraz z projektami uchwał

 • 28.03.2014 16:02

  QUERCUS TFI SA informacja w sprawie dywidendy za rok 2013

 • 28.03.2014 14:26

  Quercus TFI chce wypłacić 0,53 zł dywidendy na akcję za '13

 • 28.03.2014 14:10

  QUERCUS TFI SA informacja w sprawie dywidendy za rok 2014

 • 11.03.2014 13:06

  QUERCUS TFI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 04.03.2014 08:11

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2014 r.

 • 26.02.2014 14:40

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. akcji TIM

 • 25.02.2014 10:01

  Fundusze Quercus TFI mają mniej niż 5 proc. głosów na WZA Rainbow Tours

 • 21.02.2014 07:45

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 12.02.2014 16:41

  QUERCUS RFI SA zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2013 r.

 • 11.02.2014 12:35

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

 • 11.02.2014 12:30

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

 • 04.02.2014 08:14

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2014 r.

 • 31.01.2014 09:14

  Fundusze Quercus TFI mają ponad 5 proc. Qumaka

 • 16.01.2014 16:56

  QUERCUS TFI SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 10.01.2014 15:31

  QUERCUS TFI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 10.01.2014 15:27

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 03.01.2014 08:14

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA na koniec grudnia 2013 r.

 • 02.01.2014 10:13

  QUERCUS TFI SA nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 19.12.2013 16:51

  W '14 podwyższona zmienność na rynku akcji, WIG może osiągnąć 60 tys. pkt - Quercus TFI (opinia)

 • 19.12.2013 14:37

  Quercus TFI spodziewa się kilkunastu mln zł zysku w IV kw. 2013 r.

 • 19.12.2013 13:38

  Quercus TFI zainteresowany kupnem BPH TFI

 • 10.12.2013 14:34

  QUERCUS TFI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 10.12.2013 14:26

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

 • 10.12.2013 07:46

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 03.12.2013 08:47

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów na koniec listopada 2013 r.

 • 19.11.2013 17:23

  Fundusz Quercus TFI ma ponad 5 proc. Ipopemy

 • 14.11.2013 16:50

  QUERCUS TFI SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 12.11.2013 17:53

  ING OFE ma 6,7 proc. akcji Quercus TFI

 • 12.11.2013 17:50

  QUERCUS TFI SA przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów przez ING OFE

 • 12.11.2013 17:42

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. Kredyt Inkaso

 • 12.11.2013 15:22

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 12.11.2013 09:37

  QUERCUS TFI SA informacja w sprawie publikacji w dzienniku Puls Biznesu z dnia 12.11.2013

 • 08.11.2013 17:44

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

 • 08.11.2013 17:30

  QUERCUS TFI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 05.11.2013 08:22

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów na koniec października 2013 r.

 • 22.10.2013 23:48

  Quercus TFI zmniejszył udział w Grupie Nokaut do 4,59 proc.

 • 16.10.2013 16:08

  Fundusz Quercusa ma poniżej 5 proc. Gino Rossi

 • 14.10.2013 12:21

  QUERCUS TFI SA zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

 • 08.10.2013 17:30

  QUERCUS TFI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 08.10.2013 17:07

  QUERCUS TFI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 02.10.2013 07:19

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów na koniec września 2013 r.

 • 23.09.2013 17:52

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA nabycie i zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 23.09.2013 17:50

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

 • 06.09.2013 15:07

  QUERCUS TFI zawarcie znaczącej umowy

 • 04.09.2013 13:19

  Fundusz Quercus ma ponad 5 proc. Sygnity

 • 03.09.2013 08:20

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA na koniec sierpnia 2013 r.

 • 08.08.2013 12:20

  Quercus TFI liczy na rekordowe wyniki finansowe w 2013 roku

 • 08.08.2013 11:49

  II poł. '13 dla TFI może być dobra, ale decydująca będzie kwestia OFE - Quercus TFI (opinia)

 • 08.08.2013 07:20

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 05.08.2013 08:49

  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA - zmiana terminu przekazania raportu półrocznego

 • 02.08.2013 08:22

  QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA na koniec lipca 2013 r.