Quantum Software SA

skrót: QNT

Ostatnie notowanie z: 16.09.2019 09:13

Aktualny kurs14,10   -9,03 %-1,40 zł
Otwarcie14,10-9,03%
Minimum14,10-9,03%
Maksimum14,10-9,03%
Wolumen (szt.) 407
Kurs odniesienia15,50
Widełki dolne12,70
Widełki górne15,50
Obroty (tyś. zł)6
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
111914,10
113814,00
19613,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
15,40200 1
15,6080 1
16,0090 1
16,1095 1
16,9080 1
Grupa oferuje systemy informatyczne dla przedsiębiorstw, które mają szczególnie wysokie wymagania w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Sztandarowym produktem jest autorski pakiet oprogramowania QGUAR – system klasy Supply Chain Execution, służący do zarządzania złożonymi strukturami produkcji, magazynowania i dystrybucji. Współpracuje on z wieloma różnymi systemami klasy ERP.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Quantum Software SAz Minvesta sp. z o.o., porozumienie891 40767,79%891 4070,00%

Kategoria • 16.09.2019 18:12

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 21:33

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 01.03.2019 13:54

  QUANTUM SOFTWARE SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2018 rok

 • 25.01.2019 11:44

  QUANTUM SOFTWARE SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 23.01.2019 13:54

  QUANTUM SOFTWARE SA (1/2019) Nabycie udziałów przez spółkę zależną Emitenta

 • 27.12.2018 11:36

  QUANTUM SOFTWARE SA (11/2018) Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 21.12.2018 14:17

  QUANTUM SOFTWARE SA (10/2018) Przystąpienie do istotnego projektu przez spółkę zależną

 • 29.11.2018 17:40

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 21.09.2018 18:03

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.08.2018 12:31

  QUANTUM SOFTWARE SA (9/2018) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o.

 • 16.08.2018 15:26

  QUANTUM SOFTWARE SA (8/2018) Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 w przedmiocie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR

 • 16.08.2018 13:23

  QUANTUM SOFTWARE SA (7/2018) Zawiadomienie w trybie art.19 rozporządzenia MAR.

 • 17.07.2018 15:46

  QUANTUM SOFTWARE SA (6/2018) Nabycie udziałów przez spółkę zależną Emitenta

 • 22.06.2018 19:55

  Quantum Software wypłaci 2,22 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2018 19:31

  QUANTUM SOFTWARE SA (5/2018) Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 13:47

  QUANTUM SOFTWARE SA (4/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 30.05.2018 17:43

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 12:39

  Quantum Software chce wypłacić 2,22 zł dywidendy na akcję

 • 25.05.2018 12:30

  QUANTUM SOFTWARE SA (3/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 20.04.2018 18:17

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.04.2018 18:11

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 10.04.2018 11:44

  QUANTUM SOFTWARE SA (2/2018) Objęcie przez spółkę zależną udziałów w spółce Qcadoo Limited sp. z o.o.

 • 17.01.2018 13:36

  QUANTUM SOFTWARE SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 22.12.2017 12:24

  QUANTUM SOFTWARE SA (24/2017) Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017

 • 12.12.2017 11:37

  QUANTUM SOFTWARE SA (23/2017) Zbycie udziałów w spółce EQ System East sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 • 24.11.2017 07:42

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 16.10.2017 12:03

  QUANTUM SOFTWARE SA (22/2017) Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki

 • 15.09.2017 15:03

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 15.09.2017 10:00

  QUANTUM SOFTWARE SA (21/2017) Zbycie udziałów w spółce zależnej EDISONDA sp. z o.o.

 • 25.08.2017 16:35

  Quantum Software ostatecznie wypłaci 1,46 zł dywidendy na akcję

 • 25.08.2017 16:26

  QUANTUM SOFTWARE SA (20/2017) Aktualizacja informacji o wypłacie dywidendy za rok 2016

 • 03.07.2017 12:46

  QUANTUM SOFTWARE SA (19/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 27.06.2017 11:36

  Quantum Software przeznaczy na dywidendę prawie 2,17 mln zł

 • 27.06.2017 11:20

  QUANTUM SOFTWARE SA (18/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

 • 27.06.2017 11:08

  QUANTUM SOFTWARE SA (17/2017) Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 26.06.2017 14:23

  QUANTUM SOFTWARE SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 05.06.2017 10:07

  QUANTUM SOFTWARE SA (15/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku

 • 31.05.2017 15:26

  Quantum Software chce przeznaczyć na dywidendę prawie 2,17 mln zł

 • 31.05.2017 14:45

  QUANTUM SOFTWARE SA (14/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 r.

 • 19.05.2017 12:52

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 20.04.2017 17:55

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.04.2017 17:52

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 18:30

  QUANTUM SOFTWARE SA (13/2017) Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 16 marca 2017 r.

 • 16.03.2017 13:41

  QUANTUM SOFTWARE SA (12/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 13.03.2017 09:30

  QUANTUM SOFTWARE SA (11/2017) Informacja o aneksie do Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 24.11.2016 r.

 • 16.02.2017 16:23

  QUANTUM SOFTWARE SA (10/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A.

 • 16.02.2017 13:31

  QUANTUM SOFTWARE SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 16.02.2017 12:42

  QUANTUM SOFTWARE SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 13.02.2017 15:00

  QUANTUM SOFTWARE SA (8/2017) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 27.01.2017 16:20

  QUANTUM SOFTWARE SA (7/2017) Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

 • 27.01.2017 12:36

  QUANTUM SOFTWARE SA (6/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 27.01.2017 10:50

  QUANTUM SOFTWARE SA (5/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. zwołanego na dzień 16 lutego 2017 roku

 • 26.01.2017 10:11

  QUANTUM SOFTWARE SA (4/2017) Zakończenie skupu akcji Quantum software S.A.

 • 25.01.2017 14:50

  W wezwaniu na akcje Quantum Software złożono zapisy na 54.512 akcji spółki

 • 11.01.2017 11:08

  QUANTUM SOFTWARE SA (3/2017) Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A.

 • 05.01.2017 13:32

  QUANTUM SOFTWARE SA (2/2017) Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.

 • 03.01.2017 12:53

  QUANTUM SOFTWARE SA (1/2017) Korekta raportu bieżącego nr 1/2017 - brak podpisu osób reprezentujących spółkę

 • 03.01.2017 12:25

  QUANTUM SOFTWARE SA (1/2017) Informacja o aneksie do Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 24.11.2016 r.

 • 14.12.2016 15:52

  QUANTUM SOFTWARE SA (14/2016) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o.

 • 28.11.2016 14:12

  Grupa akcjonariuszy wzywa do sprzedaży 297.158 akcji Quantum Software po 9 zł za szt. (opis)

 • 28.11.2016 14:00

  Grupa akcjonariuszy wzywa do sprzedaży 297.158 akcji Quantum Software po 9 zł za szt.

 • 24.11.2016 15:12

  Porozumienie akcjonariuszy Quantum Software planuje wezwanie na akcje spółki

 • 24.11.2016 14:53

  QUANTUM SOFTWARE SA (13/2016) Informacja o zawarciu porozumienia

 • 10.11.2016 13:35

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.10.2016 17:55

  GPW: animator emitent spółki QUANTUM SOFTWARE SA

 • 30.09.2016 19:08

  GPW: animator rynku dla akcji - CI GAMES SA, QUANTUM SOFTWARE SA

 • 30.09.2016 12:02

  QUANTUM SOFTWARE SA (12/2016) Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta oraz zawarcie nowej umowy o animację

 • 31.08.2016 15:24

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 15:04

  QUANTUM SOFTWARE SA (11/2016) Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

 • 29.08.2016 14:02

  Quantum Qguar w wezwaniu na 235 tys. akcji Quantum Software kupił 15,5 tys. akcji

 • 02.08.2016 13:53

  QUANTUM SOFTWARE SA (10/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

 • 06.07.2016 14:57

  Quantum Qguar wzywa do sprzedaży 235 tys. akcji Quantum Software po 8,3 zł za akcję

 • 30.06.2016 13:04

  QUANTUM SOFTWARE SA Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 29.06.2016 14:48

  QUANTUM SOFTWARE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 20.05.2016 14:29

  QUANTUM SOFTWARE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 r.

 • 13.05.2016 15:10

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.04.2016 12:53

  QUANTUM SOFTWARE SA Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

 • 18.03.2016 19:40

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 19:32

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 08.03.2016 14:32

  QUANTUM SOFTWARE SA Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

 • 27.01.2016 14:18

  QUANTUM SOFTWARE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 25.01.2016 15:17

  Quantum Qguar kupił w ramach wezwania 150.386 akcji Quantum Software

 • 25.01.2016 15:13

  QUANTUM SOFTWARE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 25.01.2016 14:55

  QUANTUM SOFTWARE SA Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

 • 04.01.2016 14:33

  QUANTUM SOFTWARE SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku.

 • 08.12.2015 15:49

  Quantum Qguar wzywa do sprzedaży 235 tys. akcji Quantum Software po 6,5 zł za akcję

 • 13.11.2015 15:27

  QUANTUM SOFTWARE SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2015

 • 06.11.2015 15:16

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 31.08.2015 16:52

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 09.07.2015 14:19

  QUANTUM SOFTWARE SA Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

 • 26.06.2015 15:21

  QUANTUM SOFTWARE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

 • 26.06.2015 13:53

  QUANTUM SOFTWARE SA Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.

 • 25.06.2015 14:49

  QUANTUM SOFTWARE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 01.06.2015 09:46

  QUANTUM SOFTWARE SA Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

 • 29.05.2015 15:37

  QUANTUM SOFTWARE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 15:54

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 20.03.2015 20:21

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 20:20

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 14.01.2015 13:56

  QUANTUM SOFTWARE SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 12.01.2015 12:35

  QUANTUM SOFTWARE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 05.01.2015 12:56

  QUANTUM SOFTWARE SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.

 • 18.12.2014 16:36

  QUANTUM SOFTWARE SA zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

 • 14.11.2014 14:24

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.11.2014 11:46

  QUANTUM SOFTWARE SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego

 • 06.08.2014 15:57

  QUANTUM SOFTWARE SA zawiadomienie od MINVESTA Sp. z o.o.

 • 25.07.2014 16:15

  QUANTUM SOFTWARE SA zawarcie umowy skutkującej zbyciem przedsiębiorstwa

 • 18.07.2014 17:44

  QUANTUM SOFTWARE SA zawiadomienie od MINVESTA sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie - bezpośrednie nabycie akcji spółki

 • 18.07.2014 17:22

  QUANTUM SOFTWARE SA zawiadomienie od Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - bezpośrednie zbycie akcji Spółki

 • 16.07.2014 17:41

  QUANTUM SOFTWARE SA rejestracja spółki zależnej Quantum Qguar Sp. z o.o.

 • 06.06.2014 16:28

  QUANTUM SOFTWARE SA wykaz uchwał podjętych na ZWZA w dniu 6 czerwca 2014 r.

 • 06.06.2014 13:56

  QUANTUM SOFTWARE SA wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 20.05.2014 07:46

  QUANTUM SOFTWARE SA skup akcji

 • 15.05.2014 16:51

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 10:48

  QUANTUM SOFTWARE SA zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki

 • 12.05.2014 09:40

  QUANTUM SOFTWARE SA skup akcji

 • 09.05.2014 14:19

  QUANTUM SOFTWARE SA zwołanie ZWZ na 6 czerwca 2014 r.

 • 05.05.2014 12:27

  QUANTUM SOFTWARE SA skup akcji

 • 28.04.2014 10:29

  QUANTUM SOFTWARE SA skup akcji

 • 23.04.2014 10:37

  QUANTUM SOFTWARE SA skup akcji

 • 14.03.2014 17:16

  QUANTUM SOFTWARE SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 14.03.2014 17:15

  QUANTUM SOFTWARE SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 10.02.2014 12:30

  QUANTUM SOFTWARE SA skup akcji

 • 03.02.2014 12:09

  QUANTUM SOFTWARE SA Skup akcji

 • 31.01.2014 14:28

  QUANTUM SOFTWARE SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

 • 27.01.2014 13:47

  QUANTUM SOFTWARE SA skup akcji

 • 07.01.2014 13:55

  QUANTUM SOFTWARE SA wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2013-2015

 • 26.12.2013 15:12

  QUANTUM SOFTWARE SA Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań Spółki

 • 27.11.2013 15:04

  QUANTUM SOFTWARE SA rejestracja spółki EQ System East Sp.z o.o.

 • 09.10.2013 15:45

  Quantum Software wypłaci 0,68 zł dywidendy na akcję z zysków za lata 1997-2011

 • 09.10.2013 15:31

  QUANTUM SOFTWARE SA wykaz uchwał podjętych na NWZ w dniu 9 października 2013 r.

 • 09.10.2013 15:25

  QUANTUM SOFTWARE SA wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ.

 • 13.09.2013 15:37

  Quantum Software chce wypłacić 0,68 zł dywidendy na akcję

 • 13.09.2013 12:26

  QUANTUM SOFTWARE SA wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA

 • 30.08.2013 18:26

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 21.06.2013 17:21

  QUANTUM SOFTWARE SA wykaz uchwał podjętych na ZWZA w dniu 21 czerwca 2013 r.

 • 21.06.2013 13:44

  QUANTUM SOFTWARE SA wykaz akcjonariuszy

 • 07.06.2013 16:28

  QUANTUM SOFTWARE SA korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok spółki

 • 15.05.2013 15:45

  QUANTUM SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr