PZU SA

skrót: PZU

Ostatnie notowanie z: 22.09.2020 13:04

Aktualny kurs25,47   -0,35 %-0,09 zł
Otwarcie25,760,78%
Minimum25,20-1,41%
Maksimum25,780,86%
Wolumen (szt.) 699813
Kurs odniesienia25,56
Widełki dolne23,19
Widełki górne28,33
Obroty (tyś. zł)17824
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
370325,40
11 20025,38
32 17625,37
22 53725,36
65 74125,35
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
25,41624 3
25,422 072 4
25,431 303 2
25,445 309 8
25,451 200 1
Grupa jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego, oferując najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe). Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb PaństwaZWZ295 217 30034,19%295 217 30034,19%
NN OFEportfel41 985 0604,86%41 985 0605,00%

Kategoria • 16.09.2020 12:34

  PZU liczy, że III i IV kw. będą sprzedażowo lepsze niż II kw.

 • 10.09.2020 13:58

  PZU liczy na odbudowę wyników w II połowie '20

 • 10.09.2020 11:45

  PZU chce w IV kw. '20 przedstawić docelowy model zaangażowania grupy w aktywa bankowe

 • 10.09.2020 10:58

  PZU planuje przedstawić nową strategię grupy pod koniec 2020 roku (opis)

 • 10.09.2020 10:20

  PZU nie widzi w regionie podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji

 • 10.09.2020 09:57

  PZU planuje przedstawić nową strategię grupy pod koniec 2020 roku

 • 10.09.2020 09:20

  Wyższy zysk w II kw. PZU zawdzięcza lepszemu wynikowi inwestycyjnemu, negatywnie zaskoczył poziom składki (opinia, aktl.)

 • 10.09.2020 08:55

  Wyższy zysk w II kw. PZU zawdzięcza lepszemu wynikowi inwestycyjnemu, początkowa reakcja rynku może być pozytywna (opinia)

 • 10.09.2020 08:18

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '20 wyniósł 185 mln zł wobec konsensusu 59 mln zł (opis)

 • 10.09.2020 07:48

  PZU liczy, że nadal będzie mógł wypłacać ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy

 • 10.09.2020 07:37

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '20 wyniósł 185 mln zł wobec konsensusu 59 mln zł

 • 10.09.2020 07:35

  Wyniki PZU w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.09.2020 07:00

  PZU SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.09.2020 06:38

  Elżbieta Häuser – Schöneich i Adam Brzozowski zrezygnowali z członkostwa w zarządzie PZU

 • 09.09.2020 22:11

  PZU SA (32/2020) Powołanie członków Zarządu PZU SA

 • 09.09.2020 22:08

  PZU SA (31/2020) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 09.09.2020 22:06

  PZU SA (30/2020) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 27.08.2020 22:48

  Grupa PZU będzie pokazywać solidne wyniki na tle zagranicznych ubezpieczycieli pomimo odpisów - S&P

 • 26.08.2020 16:42

  PZU SA (29/2020) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 26.08.2020 16:10

  PZU SA (29/2020) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 25.08.2020 23:20

  PZU dokonał odpisów z tytułu nabycia Alior Banku i Pekao, co obniży wynik netto grupy o 827 mln zł

 • 25.08.2020 22:59

  PZU SA (28/2020) Dokonanie odpisów pomniejszających wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku S.A., inne wartości niematerialne dotyczące Alior Banku S.A. oraz wartość firmy z tytułu nabycia Banku Pekao S.A.

 • 12.08.2020 09:53

  C-Quadrat i spółki Vienna Insurance Group utworzyły w Polsce TFI

 • 24.06.2020 11:36

  Ipopema podniosła rekomendację dla PZU do "kupuj", wartość godziwa 36,40 zł

 • 23.06.2020 15:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

 • 17.06.2020 09:35

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PZU do "trzymaj"

 • 05.06.2020 15:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2020) Nabycie obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej

 • 02.06.2020 10:35

  PKN Orlen obejmie 65 proc. akcji Ruchu

 • 01.06.2020 22:14

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 100 poc. akcji Ruchu za 1 zł (opis)

 • 01.06.2020 21:50

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 100 poc. akcji Ruchu za 1 zł

 • 01.06.2020 07:25

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie",

 • 29.05.2020 12:05

  Spadek szkodowości w ubez. komunikacyjnych PZU jednorazowy, obecnie wraca do stanu sprzed pandemii

 • 29.05.2020 11:49

  PZU będzie się zastanawiał, jaka powinna być jego docelowa obecność w segmencie bankowym (opis)

 • 29.05.2020 11:28

  PZU będzie się zastanawiał nad swoim zaangażowaniem w sektor bankowy

 • 29.05.2020 08:57

  Wyniki PZU w I kwartale pod wpływem odpisu na Alior (opinia)

 • 29.05.2020 08:14

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '20 wyniósł 116 mln zł wobec konsensusu 573 mln zł (opis)

 • 29.05.2020 07:35

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '20 wyniósł 116 mln zł wobec konsensusu 573 mln zł

 • 29.05.2020 07:22

  Wyniki PZU w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.05.2020 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 19:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2020) Odnowienie zlecenia na przeglądy i badanie sprawozdań finansowych

 • 28.05.2020 18:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2020) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

 • 28.05.2020 15:39

  PZU Życie może kupić do 2 mld zł obligacji PFR do 28 czerwca

 • 28.05.2020 15:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej nabycia obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej

 • 27.05.2020 16:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (20/2020) Aktualizacja informacji w sprawie wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz zawarcia listu intencyjnego

 • 27.05.2020 13:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2020) Korekta raportu bieżącego nr 17/2020

 • 26.05.2020 20:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (19/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 26.05.2020 20:08

  WZ PZU zdecydowało o braku dywidendy za 2019 rok

 • 26.05.2020 20:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 26 maja 2020 roku

 • 26.05.2020 19:56

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 22.05.2020 17:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza zmian do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 26 maja 2020 roku

 • 05.05.2020 16:39

  BM mBanku obniżyło cenę docelową akcji PZU do 35,93 zł

 • 29.04.2020 17:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 28.04.2020 17:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2020) Ocena wniosku Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku za 2019 rok przez Radę Nadzorczą PZU SA

 • 21.04.2020 18:28

  PZU chce przeznaczyć 2.643,7 mln zł z zysku za '19 na kapitał zapasowy, a 7,3 mln zł na ZFŚS

 • 21.04.2020 18:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2020) Rekomendacja Zarządu PZU SA dotycząca podziału zysku za 2019 rok

 • 21.04.2020 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 16.04.2020 17:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 16.04.2020 16:07

  Małgorzata Kot została powołana do zarządu PZU Życie

 • 15.04.2020 19:10

  Rada nadzorcza PZU powołała Ernesta Bejdę na członka zarządu

 • 15.04.2020 18:37

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2020) Powołanie członka Zarządu PZU SA

 • 15.04.2020 18:30

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2020) Uchylenie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA

 • 06.04.2020 19:10

  S&P zmienił perspektywę ratingu PZU na stabilną

 • 06.04.2020 19:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2020) Zmiana perspektywy ratingowej

 • 02.04.2020 17:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

 • 17.03.2020 14:07

  Szkodowość w PZU zgodna z planami, spółka liczy się z tym, że w związku z koronawirusem może wzrosnąć

 • 17.03.2020 09:21

  Link4 w związku z koronawirusem będzie zwracał koszty zakupu polis na podróże zaplanowane po 13 III

 • 13.03.2020 15:30

  Rozwój PZU przełoży się na zyski i utrzymanie korzystnej dla akcjonariuszy polityki dywidendowej - p.o. prezesa

 • 13.03.2020 00:14

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2020) Powołanie członka Zarządu PZU SA

 • 12.03.2020 23:28

  Beata Kozłowska-Chyła będzie nowym prezesem PZU na miejsce Pawła Surówki (opis)

 • 12.03.2020 23:24

  Beata Kozłowska-Chyła będzie nowym prezesem PZU na miejsce Pawła Surówki

 • 12.03.2020 23:14

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2020) Powołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 12.03.2020 22:58

  Paweł Surówka zrezygnował z funkcji prezesa PZU (opis)

 • 12.03.2020 22:40

  Paweł Surówka zrezygnował z funkcji prezesa PZU

 • 12.03.2020 22:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu PZU SA

 • 12.03.2020 14:12

  Zarząd PZU może rekomendować wypłatę dywidendy w górnej granicy widełek 50-80 proc.

 • 12.03.2020 11:48

  PZU w ubezpieczeniach typu BI nie ma ekspozycji w związku z koronawirusem (opis)

 • 12.03.2020 11:16

  Spadki na GPW na razie nie odbiły się znacząco na portfelu inwestycyjnym PZU - prezes

 • 12.03.2020 10:00

  PZU w ubezpieczeniach typu BI nie ma ekspozycji w związku z koronawirusem

 • 12.03.2020 09:01

  Wyniki PZU w IV kw. bardzo dobre dzięki działalności ubezpieczeniowej (opinia, aktl.)

 • 12.03.2020 08:52

  Wyniki PZU w IV kwartale bardzo dobre, reakcja rynku może być pozytywna (opinia)

 • 12.03.2020 08:40

  W '20 na rynku ub. komunikacyjnych możliwy powrót do bardziej stabilnej polityki cenowej - PZU

 • 12.03.2020 08:25

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '19 wyniósł 935 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 12.03.2020 07:20

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '19 wyniósł 935 mln zł wobec konsensusu 851,5 mln zł

 • 12.03.2020 07:14

  Wyniki PZU w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.03.2020 06:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 12.03.2020 06:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy SAU-R

 • 05.03.2020 07:05

  JP Morgan podwyższył rekomendację dla PZU do "przeważaj"

 • 19.02.2020 19:32

  Aleksandra Agatowska zrezygnowała z zarządu PZU, będzie prezesem PZU Życie (aktl.)

 • 19.02.2020 18:15

  Aleksandra Agatowska zrezygnowała z członkostwa w zarządzie PZU

 • 19.02.2020 18:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2020) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 12.02.2020 06:45

  PZU pracuje nad nową strategią; pełne efekty z współpracy z bankami w ramach grupy w ’20 (wywiad)

 • 11.02.2020 06:59

  Citi podniósł rekomendację dla PZU do "kupuj"

 • 04.02.2020 14:30

  PZU ma list intencyjny ws. wynajmu budynku, w którym będzie nowa, tymczasowa centrala (opis)

 • 04.02.2020 14:16

  PZU ma list intencyjny ws. ustalenia warunków umowy najmu budynku, w którym będzie nowa centrala

 • 04.02.2020 13:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2020) Wybór oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz zawarcie listu intencyjnego

 • 24.01.2020 09:36

  PZU nie ma planów pozbycia się Alior Banku - prezes

 • 23.01.2020 14:02

  Internetowa platforma PZU do inwestowania zgromadziła ponad 123,5 mln zł aktywów (aktl.)

 • 23.01.2020 11:16

  Internetowa platforma do inwestowania PZU zgromadziła ponad 123,5 mln zł aktywów

 • 14.01.2020 17:19

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 14.12.2019 12:21

  Rząd zapowiada dalsze poszerzanie polskiej własności w sektorze finansowym

 • 05.12.2019 16:06

  PZU Zdrowie w ciągu tygodnia przejmie spółkę Tomma

 • 04.12.2019 11:42

  Łopiński: nie należy spodziewać się zmian w składzie zarządu PZU - media

 • 03.12.2019 17:37

  KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '19 na dywidendę

 • 03.12.2019 10:25

  Nowy prezes Pekao zapowiada kontynuację, chce być bankiem z jednym z najwyższych ROE w sektorze

 • 02.12.2019 12:56

  PFR oczekuje od prezesa Pekao wzrostu powyżej średniej rynkowej i stabilnej polityki dywidendowej

 • 02.12.2019 12:02

  PZU oczekuje, że Pekao będzie kontynuował dotychczasową strategię - Bloomberg

 • 19.11.2019 18:26

  KNF nałożyła kary pieniężne na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

 • 14.11.2019 11:53

  PZU liczy na zwiększenie udziałów rynkowych w ubezpieczeniach majątkowych

 • 14.11.2019 11:31

  PZU przeanalizuje możliwość przejęcia mBanku – prezes (opis)

 • 14.11.2019 11:04

  PZU przeanalizuje możliwość przejęcia mBanku – prezes

 • 14.11.2019 08:47

  Wyniki PZU powyżej konsensusu, ale ostatecznie mogą zostać odebrane neutralnie (opinia)

 • 14.11.2019 07:56

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '19 wyniósł 879 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 14.11.2019 07:31

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '19 wyniósł 879 mln zł, powyżej konsensusu

 • 14.11.2019 07:21

  Wyniki PZU w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2019 07:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 14:14

  PZU Zdrowie chce przejąć spółkę Tomma Diagnostyka Obrazowa

 • 31.10.2019 12:12

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2019) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 28.10.2019 07:16

  PZU z Aliorem uruchomił platformę z pożyczkami pracowniczymi

 • 23.10.2019 21:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2019) Powołanie członka Zarządu PZU SA

 • 11.10.2019 12:56

  S&P podtrzymała rating PZU na poziomie "A-" z perspektywą pozytywną (popr.)

 • 11.10.2019 12:50

  S&P podtrzymała rating PZU na poziomie "A-" z perspektywą stabilną

 • 09.10.2019 14:48

  PZU Zdrowie planuje do końca '19 otworzyć kolejne placówki, przygląda się celom akwizycyjnym

 • 07.10.2019 13:30

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2019) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 07.10.2019 12:16

  TFI PZU liczy na ponad 1000 umów PPK z firmami powyżej 250 pracowników do końca '19

 • 24.09.2019 16:30

  KNF nałożyła 0,4 mln zł kary na PZU za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

 • 18.09.2019 12:18

  Haitong podniósł rekomendację dla PZU do "neutralnie", a cenę docelową do 38 zł

 • 06.09.2019 18:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 6 września 2019 roku

 • 06.09.2019 18:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 04.09.2019 13:58

  TFI PZU utworzy fundusz pasywny w oparciu o indeks środkowoeuropejski CEEplus

 • 04.09.2019 07:50

  PZU chce w '19 zaprezentować założenia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy indywidualnych

 • 29.08.2019 11:58

  Potrzeba wsparcia kapitałowego Alior Banku obecnie mniej prawdopodobna - PZU

 • 29.08.2019 11:08

  PZU podtrzymuje plan wzrostu ROE ze strategii do ’20

 • 29.08.2019 10:24

  PZU ma umowy o PPK z pracodawcami zatrudniającymi łącznie ponad 100 tys. pracowników

 • 29.08.2019 08:50

  Wyniki PZU w II kw. '19 zgodne z oczekiwaniami, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia)

 • 29.08.2019 08:00

  PZU podtrzymuje plan wypłacania rosnącej dywidendy

 • 29.08.2019 07:54

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '19 wyniósł 734 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 29.08.2019 07:22

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '19 wyniósł 734 mln zł, zgodny z konsensusem

 • 29.08.2019 07:11

  Wyniki PZU w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2019 06:58

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.08.2019 13:39

  PZU Zdrowie otwiera w placówkach gabinety stomatologiczne

 • 17.04.2019 12:57

  PZU liczy na dalszy wzrost dywidendy na akcję - prezes

 • 16.04.2019 19:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2019) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

 • 16.04.2019 17:32

  PZU planuje wypłatę 2,8 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 16.04.2019 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2019) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

 • 15.04.2019 16:29

  Wierzyciele Ruchu zgodzili się na umorzenie części wierzytelności

 • 15.04.2019 15:29

  Zgromadzenie wierzycieli Ruchu przegłosowało zawarcie układów

 • 11.04.2019 20:12

  Alior Bank chce przejąć 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzedać je PKN Orlen

 • 28.03.2019 06:53

  Rada nadzorcza PZU wybrała zarząd na nową kadencję, Paweł Surówka nadal prezesem

 • 28.03.2019 01:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2019) Powołanie członków Zarządu PZU SA

 • 25.03.2019 12:55

  PZU z Aliorem na przełomie III/IV kw. uruchomi platformę z pożyczkami pracowniczymi

 • 19.03.2019 16:31

  PPK stworzy pracodawcom nowe możliwości w konkurowaniu o pracowników - Żółtek, PTE PZU (opinia)

 • 15.03.2019 20:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 15.03.2019 20:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2019) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 13.03.2019 21:29

  PZU ma list intencyjny o współpracy z Goldman Sachs w zakresie zarządzania aktywami (opis)

 • 13.03.2019 21:02

  PZU ma list intencyjny o współpracy z Goldman Sachs w zakresie zarządzania aktywami

 • 13.03.2019 20:28

  PZU przejmie Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka

 • 13.03.2019 20:25

  Internetowa platforma do inwestowania PZU zgromadziła 100 mln zł aktywów

 • 13.03.2019 17:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych

 • 13.03.2019 13:17

  PZU spodziewa się, że w '19 składka w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych może wzrosnąć

 • 13.03.2019 11:11

  PZU liczy, że jego udział w programie PPK będzie co najmniej taki sam jak udział rynkowy

 • 13.03.2019 11:00

  PZU podtrzymuje cele ze strategii do '20; ocenia je jako ambitne - prezes

 • 13.03.2019 10:24

  PZU podtrzymuje, że z zysku za ’18 chce wypłacić wyższą dywidendę (opis)

 • 13.03.2019 09:06

  Wyniki PZU w IV kw. lepsze dzięki wyższej składce i niższym odszkodowaniom (opinia, aktl.)

 • 13.03.2019 08:52

  Wyniki PZU w IV kw. lepsze dzięki wyższej składce i niższym odszkodowaniom (opinia)

 • 13.03.2019 08:21

  PZU podtrzymuje plan wypłaty stabilnie rosnącej dywidendy

 • 13.03.2019 08:03

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '18 wyniósł 781 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 13.03.2019 07:23

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '18 wyniósł 781 mln zł wobec konsensusu 751,2 mln zł

 • 13.03.2019 07:19

  Wyniki PZU w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.03.2019 06:57

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 12.03.2019 19:08

  KNF zmniejszyła karę dla PZU do 750 tys. zł z 900 tys. zł

 • 26.02.2019 10:21

  Bank Pekao planuje samodzielnie uczestniczyć w programie PPK

 • 21.02.2019 09:04

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie", cena docelowa 43,4 zł

 • 05.02.2019 10:37

  PZU Zdrowie przejęło spółkę medyczną w Tarnowie

 • 15.01.2019 17:01

  KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '18 na dywidendę

 • 15.01.2019 16:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 08.01.2019 08:25

  PZU Zdrowie przejęło spółkę medyczną w Oświęcimiu

 • 16.12.2018 15:55

  Rada wierzycieli Ruchu przychylnie o planie restrukturyzacji, PKN Orlen wesprze spółkę - źródło

 • 04.12.2018 18:19

  KNF nałożyła na PZU karę 900 tys. zł za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

 • 04.12.2018 17:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (26/2018) Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.11.2018 18:08

  PFR nie jest zainteresowany zbyciem akcji Pekao SA

 • 15.11.2018 13:25

  PZU byłoby zainteresowane zakupem akcji Pekao SA od PFR

 • 15.11.2018 11:26

  PZU podtrzymuje plan ze strategii na lata '17-'20 dot. wzrostu wskaźnika ROE do ponad 22 proc.

 • 15.11.2018 11:19

  PZU chce, by dywidenda na akcje z zysku za ’18 wzrosła rdr – prezes

 • 15.11.2018 09:17

  PZU pokazał w III kw. dobre wyniki z podstawowej działalności (opinia, aktl.)

 • 15.11.2018 08:49

  Wyniki PZU za III kw. pozytywne, wsparte niższymi kosztami i odszkodowaniami (opinia)

 • 15.11.2018 08:13

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '18 wyniósł 1.007 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.11.2018 07:22

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '18 wyniósł 1.007 mln zł wobec konsensusu 939 mln zł

 • 15.11.2018 07:16

  Wyniki PZU w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2018 07:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 17:56

  S&P podtrzymał rating PZU z perspektywa stabilną

 • 30.10.2018 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2018) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 05.10.2018 11:05

  PZU rozszerza ofertę dla klientów flotowych, liczy na niższą szkodowość

 • 01.10.2018 12:26

  TFI PZU uruchamia internetową platformę sprzedaży funduszy; wprowadza fundusze pasywne (opis)

 • 01.10.2018 10:45

  TFI PZU uruchamia internetową platformę sprzedaży funduszy; wprowadza fundusze pasywne

 • 28.09.2018 11:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2018) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 25.09.2018 11:33

  PZU jest zainteresowany akwizycjami w obszarze asset management, szuka w Polsce i regionie

 • 13.09.2018 21:56

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2018) Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.08.2018 11:56

  PZU stawia na rozwój organiczny w Polsce, może rozważyć przejęcia na rynkach zagranicznych

 • 30.08.2018 08:27

  Wyniki PZU za II kw. oceniane neutralnie (opinia)

 • 30.08.2018 07:58

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '18 wyniósł 782 mln zł wobec konsensusu 765,5 mln zł (opis)

 • 30.08.2018 07:14

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '18 wyniósł 782 mln zł wobec konsensusu 765,5 mln zł

 • 30.08.2018 07:07

  Wyniki PZU w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2018 06:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 07.08.2018 22:00

  PFR wierzy w strategię organicznego wzrostu Pekao, uważa, że bank jest niedowartościowany

 • 07.08.2018 20:35

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu informacji na temat rozpoczęcia negocjacji przez Alior Bank S.A. oraz Bank Pekao S.A. na temat ich ewentualnego połączenia

 • 28.06.2018 18:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 18:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (20/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 28.06.2018 14:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (19/2018) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 28.06.2018 11:50

  PZU wypłaci dywidendę za '17 w wysokości 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na akcję

 • 28.06.2018 07:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 26.06.2018 14:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 18.06.2018 09:07

  Wood & Company podniósł rekomendację dla PZU do "kupuj"

 • 14.06.2018 20:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2018) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 12.06.2018 18:41

  Fundusze NN PTE mają ponad 5 proc. akcji PZU

 • 12.06.2018 18:12

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2018) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 29.05.2018 13:32

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 25.05.2018 11:52

  Rząd za podwyższeniem minimalnych gwarancji dla OC posiadaczy pojazdów i OC rolników

 • 16.05.2018 11:54

  PZU w kolejnych miesiącach przyjrzy się rezerwom na zadośćuczynienia

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 16.05.2018 10:47

  PZU podtrzymuje cel wzrostu wskaźnika ROE do '20 roku do poziomu powyżej 22 proc.

 • 16.05.2018 10:36

  PZU analizuje możliwości przejęć, chce mieć na to bufor z zysku za '17

 • 16.05.2018 08:56

  Wyniki PZU w I kw. '18 lekko powyżej oczekiwań dzięki niższym odszkodowaniom (opinia)

 • 16.05.2018 07:55

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '18 wyniósł 640 mln zł, 4 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 16.05.2018 07:35

  PZU chce, by dywidenda na akcję rosła w długim terminie rdr

 • 16.05.2018 07:18

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '18 wyniósł 640 mln zł wobec konsensusu 612,8 mln zł

 • 16.05.2018 07:11

  Wyniki PZU w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2018 06:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 20:41

  PZU chce wypłacić dywidendę za '17 w wysokości 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na akcję

 • 15.05.2018 20:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

 • 26.04.2018 18:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2018) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 12.04.2018 10:55

  TUW PZUW w ’18 skupi się na rynku ubezpieczeń dla JST

 • 27.03.2018 22:23

  KNF nałożyła 1,7 mln zł kary na PZU

 • 15.03.2018 11:10

  Zarząd PZU będzie chciał rekomendować, by na dywidendę trafiło 66-100 proc. zysku za '17

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 15.03.2018 10:45

  PZU podtrzymuje, że ROE w ’20 wyniesie ponad 22 proc.

 • 15.03.2018 10:29

  PZU chce w '18 utrzymać rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych

 • 15.03.2018 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kursy PZU i Energi rosną po wynikach, KGHM spada

 • 15.03.2018 08:49

  Wyniki PZU pozytywne, dywidenda może być wyższa i kurs może rosnąć (opinia)

 • 15.03.2018 08:11

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '17 wyniósł 764 mln zł, 14 proc. powyżej konsensusu (opis)

 • 15.03.2018 07:24

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '17 wyniósł 764 mln zł wobec konsensusu 669,2 mln zł

 • 15.03.2018 07:19

  Wyniki PZU w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2018 07:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 15.03.2018 07:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 15:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 27 lutego 2018 roku i było kontynuowane w dniu 9 marca 2018 roku

 • 09.03.2018 15:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 09.03.2018 15:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 9 marca 2018 roku obradujące po przerwie zarządzonej w dniu 27 lutego 2018 roku

 • 09.03.2018 13:29

  NWZA PZU powołało w skład rady nadzorczej Roberta Jastrzębskiego

 • 27.02.2018 14:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 27.02.2018 12:39

  NWZ PZU ogłosiło przerwę w obradach do 9 marca

 • 15.02.2018 16:31

  PZU negatywnie ocenia zapis o antykoncentracji udziału TFI w rynku PPK (opinia)

 • 07.02.2018 16:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

 • 29.01.2018 16:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 22.01.2018 10:45

  Premier przejął nadzór nad spółkami podlegającymi pod MR i MIiB - CIR

 • 17.01.2018 10:50

  PZU Zdrowie przejęło placówkę medyczną w Częstochowie

 • 16.01.2018 13:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 16.01.2018 11:56

  Linik4 ma 1 mld zł składki, w '18 liczy na jednocyfrowy wzrost

 • 11.01.2018 14:15

  Aktywa bankowe PZU wzrosną do co najmniej 300 mld zł dzięki wzrostowi organicznemu - Kulik

 • 10.01.2018 10:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2018) Śmierć członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 10.01.2018 08:49

  Strategia PZU będzie mieć neutralny wpływ na środowy handel akcjami (opinia aktl.)

 • 10.01.2018 08:35

  Strategia PZU nie przyniesie znaczących zmian prognoz rynkowych analityków (opinia)

 • 09.01.2018 20:21

  PZU uprości ofertę produktową, zacieśni współpracę z Aliorem i Pekao

 • 09.01.2018 18:12

  PZU podwyższył cel ROE na 2020 r. do co najmniej 22 proc. (opis)

 • 09.01.2018 18:05

  Kluczowe wskaźniki strategii PZU na lata 2017-2020 (tabela)

 • 09.01.2018 17:53

  PZU chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 50 proc. zysku, nie planuje emisji akcji

 • 09.01.2018 17:39

  PZU chce, by aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem do '20 wzrosły do 65 mld zł

 • 09.01.2018 17:31

  PZU zakłada co najmniej 300 mld zł aktywów bankowych do '20

 • 09.01.2018 17:25

  PZU zakłada w 2020 r. ROE na poziomie co najmniej 22 proc.

 • 09.01.2018 17:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji i operacjonalizacji Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020

 • 08.01.2018 15:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 08.01.2018 15:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 20.12.2017 14:40

  PZU ocenia, że rynek ubezpieczeń majątkowych w '18 wzrośnie ok. 2 proc. rdr

 • 20.12.2017 08:17

  PZU weszło na rynek Lloyd's

 • 18.12.2017 09:03

  DM PKO BP podniósł dla PZU rekomendację do "kupuj", a cenę docelową do 50 zł

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 10.12.2017 16:02

  Początek konsolidacji funduszy emerytalnych Banku Pekao i PZU Życie

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 05.12.2017 14:52

  KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '17 na dywidendę

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 16.11.2017 11:10

  DZIEŃ NA GPW: Zyskują banki z WIG 20; Getin Noble w dół po wynikach

 • 15.11.2017 11:38

  DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską; KGHM pogłębia spadki; PZU na ok. 2-proc. plusie

 • 15.11.2017 11:27

  PZU ocenia, że nie da się trwale utrzymywać obecnego wskaźnika mieszanego w ubezp. komunikacyjnych

 • 15.11.2017 11:10

  PZU chce, by dywidenda na akcję z zysku za ’17 była wyższa niż za ’16

 • 15.11.2017 10:58

  PZU chce w styczniu '18 przedstawić aktualizację strategii (aktl.)

 • 15.11.2017 10:14

  PZU chce w styczniu '18 przedstawić aktualizację strategii

 • 15.11.2017 09:03

  DZIEŃ NA GPW: Po wynikach KGHM w dół o 2,6 proc., Dino Polska zyskuje 3 proc.

 • 15.11.2017 08:50

  Rynek neutralnie zareaguje na wyniki PZU (opinia)

 • 15.11.2017 08:15

  Zysk netto grupy PZU w III kw. wyniósł 700 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.11.2017 07:24

  Zysk netto grupy PZU w III kw. wyniósł 700 mln zł wobec konsensusu 671,6 mln zł

 • 15.11.2017 07:18

  Wyniki PZU w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2017 07:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.11.2017 20:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (64/2017) Zawarcie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji

 • 08.11.2017 19:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (63/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o planowanym zawarciu umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowy ramowej zlecenia o okresowe

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 27.10.2017 17:26

  PZU chce NWZ Aliora ws. zmian w statucie banku

 • 27.10.2017 12:14

  S&P podniosła perspektywę ratingu PZU do stabilnej z negatywnej (opis)

 • 27.10.2017 12:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (62/2017) Zmiana perspektywy ratingowej

 • 27.10.2017 11:49

  S&P podniosła perspektywę ratingu PZU do stabilnej z negatywnej

 • 26.10.2017 17:20

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (61/2017) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 24.10.2017 17:07

  KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Link4

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 17.10.2017 18:02

  KNF nałożyła na PZU 2,3 mln zł kary (opis)

 • 17.10.2017 14:08

  KNF nałożyła na PZU 2,3 mln zł kary

 • 06.10.2017 11:16

  Wood&Co. podniósł cenę docelową akcji PZU do 51,1 zł

 • 26.09.2017 15:01

  KNF zgodziła się na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa PZU Życie

 • 18.09.2017 17:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (60/2017) Tekst jednolity Statutu PZU SA

 • 31.08.2017 12:55

  PZU liczy, że w '17 osiągnie cel ze strategii dot. marży w ubezpieczeniach grupowych i IK

 • 31.08.2017 11:09

  PZU chce zaktualizować cele finansowe w aktualizacji strategii w listopadzie

 • 31.08.2017 08:01

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '17 wyniósł 506 mln zł wobec konsensusu 520,3 mln zł (opis)

 • 31.08.2017 07:21

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '17 wyniósł 506 mln zł wobec konsensusu 520,3 mln zł

 • 31.08.2017 07:13

  Wyniki PZU w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 25.08.2017 11:34

  Do PZU po nawałnicach zgłoszono prawie 33 tys. szkód

 • 18.08.2017 19:30

  Ponad 200 mln zł może wynieść wartość szkód z powodu nawałnic - prezes PZU

 • 16.08.2017 10:06

  Do PZU po nawałnicach zgłoszono ponad 16 tys. szkód majątkowych i rolnych

 • 31.07.2017 08:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

 • 18.07.2017 09:45

  DM mBanku podniósł cenę docelową PZU do 51,83 zł; podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 05.07.2017 06:47

  Agencja S&P potwierdziła ratingi grupy PZU na poziomie "A-", perspektywa negatywna

 • 30.06.2017 16:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (59/2017) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

 • 30.06.2017 14:33

  PZU wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 2,25 mld zł

 • 30.06.2017 14:19

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (58/2017) Emisja obligacji podporządkowanych

 • 29.06.2017 17:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (57/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 17:17

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (56/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 29.06.2017 16:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (55/2017) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 29.06.2017 12:08

  Walne PZU zdecydowało o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcję, jak proponował zarząd

 • 28.06.2017 17:20

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (54/2017) Zmiana projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 17:28

  PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł (opis)

 • 27.06.2017 17:16

  PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł

 • 27.06.2017 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (53/2017) Podjęcie decyzji o emisji obligacji podporządkowanych

 • 27.06.2017 16:09

  PZU może sprzedać obligacje podporządkowane po 180 pb + 6M WIBOR - źródła

 • 27.06.2017 11:32

  JP Morgan podniósł cenę docelową PZU do 51,3 zł

 • 21.06.2017 11:13

  Nie ma planu łączenia Pekao i Aliora - Borys, PFR

 • 20.06.2017 18:18

  Małgorzata Sadurska w zarządzie PZU Życie

 • 20.06.2017 17:47

  Dziś nie ma w PZU planu łączenia Pekao SA i Alior Banku - Surówka (wywiad)

 • 14.06.2017 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (52/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.06.2017 17:20

  PZU podpisało z grupą banków umowę w sprawie emisji obligacji podporządkowanych

 • 14.06.2017 17:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (51/2017) Podpisanie umowy emisyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S

 • 12.06.2017 17:19

  Rada nadzorcza PZU powołała Małgorzatę Sadurską do zarządu spółki

 • 12.06.2017 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (50/2017) Powołanie Członka Zarządu PZU SA

 • 12.06.2017 10:06

  Trigon DM podwyższył rekomendację PZU do "kupuj", a cenę docelową akcji do 51,7 zł

 • 09.06.2017 14:44

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej PZU

 • 09.06.2017 14:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (49/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 08.06.2017 19:07

  Kowalczyk chce, aby Sadurska została członkiem zarządu w PZU SA

 • 08.06.2017 13:21

  Małgorzata Sadurska jest kandydatem do zarządu PZU

 • 08.06.2017 08:15

  KNF uważa za celowe zaliczenie obligacji do funduszy własnych przez firmy ubezpieczeniowe

 • 07.06.2017 09:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (48/2017) Zamknięcie transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.06.2017 19:23

  Małgorzata Sadurska może zostać wiceprezesem PZU - źródła

 • 01.06.2017 18:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (47/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 01.06.2017 17:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (46/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 31.05.2017 15:39

  PZU nie wyklucza, że mógłby przeznaczyć 80 proc. zysku za '17 na dywidendę (opis)

 • 31.05.2017 15:28

  PZU nie wyklucza, że mógłby przeznaczyć 80 proc. zysku za '17 na dywidendę

 • 30.05.2017 20:01

  PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP na częściowe sfinansowanie transakcji kupna akcji Pekao

 • 30.05.2017 18:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (45/2017) Podpisanie porozumienia trójstronnego z PFR S.A. i PKO BP S.A.

 • 29.05.2017 20:41

  Andrzej Jaworski zrezygnował z funkcji członka zarządu PZU

 • 29.05.2017 20:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (44/2017) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 29.05.2017 19:45

  Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy za '16 na poziomie 1,40 zł/akcję (opis)

 • 29.05.2017 19:34

  Zarząd PZU za przeznaczeniem na dywidendę za '16 1,40 zł na akcję

 • 29.05.2017 19:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (43/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok

 • 29.05.2017 14:26

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. akcji PZU

 • 29.05.2017 14:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (42/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 26.05.2017 16:22

  KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Mostostal Warszawa

 • 26.05.2017 11:08

  Zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych

 • 22.05.2017 16:42

  Rada nadzorcza PTE PZU powołała Jacka Tomasika na członka zarządu spółki

 • 19.05.2017 17:17

  PZU ma zaufanie do zarządu Alior Banku w obecnym kształcie - Surówka

 • 19.05.2017 16:58

  Utrzymanie przez PZU dwucyfrowych wzrostów składki będzie dużym wyzwaniem - Surówka

 • 19.05.2017 16:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (41/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2016

 • 17.05.2017 12:59

  PZU planuje w czerwcu wyjść na rynek z emisją obligacji

 • 17.05.2017 11:04

  PZU liczy na dobre wyniki z działalności inwestycyjnej - prezes

 • 17.05.2017 10:53

  PZU ocenia, że na dywidendę może trafić 50-80 proc. zysku za '16

 • 17.05.2017 10:21

  PZU podtrzymuje strategię; wyniki I kw. pokazują, że przynosi efekty - prezes

 • 17.05.2017 08:51

  Wynikom PZU w I kw. pomogła wyższa niż oczekiwano składka i wynik inwestycyjny (opinia)

 • 17.05.2017 07:49

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '17 wyniósł 940 mln zł wobec konsensusu 902,5 mln zł

 • 17.05.2017 07:13

  Wyniki PZU w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.05.2017 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 16.05.2017 19:29

  Finalizacja przejęcia pakietu akcji Pekao przez PZU i PFR zaplanowana na 7 czerwca

 • 16.05.2017 19:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (40/2017) Wyznaczenie terminu zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 16.05.2017 16:16

  KNF wyraziła zgodę na objęcie przez Pawła Surówkę stanowiska prezesa PZU

 • 16.05.2017 08:17

  BGK chce przejąć PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości

 • 08.05.2017 07:37

  PZU nie zamierza łączyć Pekao z Aliorem; nie planuje zmian w strategii grupy - prezes (wywiad)

 • 04.05.2017 14:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (39/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego - brak sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.05.2017 14:24

  Zielone światło KNF dla przejęcia Pekao przez PZU i PFR, transakcja w czerwcu (aktl.)

 • 04.05.2017 13:47

  KNF nie zgłosiła sprzeciwu do przejęcia przez PZU i PFR akcji Pekao

 • 28.04.2017 10:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (38/2017) Przedłużenie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 26.04.2017 17:32

  Roman Pałac prezesem PZU Życie

 • 26.04.2017 08:54

  JP Morgan podniósł rekomendację dla PZU z "neutralnie" do "przeważaj"; cena docelowa 47,45 zł

 • 25.04.2017 15:47

  Premier Szydło przejęła osobisty nadzór nad PZU

 • 13.04.2017 16:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 12 kwietnia 2017 roku i było kontynuowane w dniu 13 kwietnia 2017 roku

 • 13.04.2017 16:40

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (36/2017) Informacja o braku powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA obradujące po przerwie w dniu 13 kwietnia 2017 roku i zamknięciu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

 • 13.04.2017 16:27

  PZU nie będzie zmieniał polityki dywidendowej - Surówka

 • 13.04.2017 06:49

  Paweł Surówka obejmuje stanowisko prezesa PZU

 • 13.04.2017 03:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (35/2017) Powołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 13.04.2017 00:41

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (34/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 • 13.04.2017 00:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (33/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 12.04.2017 21:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (32/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 20:01

  Jerzy Paluchniak odwołany ze składu RN PZU

 • 12.04.2017 19:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (31/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 19:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (30/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 11:19

  NWZ PZU zdecydowało o emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 3 mld zł

 • 11.04.2017 07:56

  Citi obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie"

 • 07.04.2017 13:25

  UOKiK zgodził się na zakup akcji Banku Pekao SA przez PZU

 • 07.04.2017 13:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (29/2017) Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 29.03.2017 19:01

  PZU, PFR upraszczają strukturę transakcji nabycia pakietu akcji Pekao od Unicredit

 • 29.03.2017 18:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (28/2017) Uzyskanie zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. Podpisanie ww. aneksów

 • 28.03.2017 17:19

  S&P podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus

 • 27.03.2017 12:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (27/2017) Zgoda Urzędu Antymonopolowego na Ukrainie na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 24.03.2017 09:58

  Zmiany w zarządzie PZU bez wpływu na strategię Pekao i jego politykę dywidendową- Borys, PFR

 • 23.03.2017 19:24

  PZU podtrzymuje politykę dywidendową, chce przyspieszyć realizację strategii

 • 23.03.2017 16:02

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej PZU

 • 23.03.2017 15:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (26/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku

 • 23.03.2017 08:40

  Rynek może negatywnie zareagować na odwołanie Krupińskiego z funkcji prezesa PZU (opinia)

 • 23.03.2017 07:33

  Marcin Chludziński został p.o. prezesa PZU

 • 23.03.2017 01:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PZU SA do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA

 • 22.03.2017 19:52

  Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU (opis)

 • 22.03.2017 19:07

  Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU

 • 22.03.2017 18:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 22.03.2017 18:26

  PZU planuje 20 kwietnia zakończenie budowy księgi popytu na obligacje podporządkowane

 • 22.03.2017 10:03

  PZU porozumiał się ze związkami zawodowymi ws. zwolnienia do 956 osób

 • 22.03.2017 09:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2017) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia

 • 21.03.2017 10:57

  PZU chce, aby do 20-25 proc. zysków pochodziło z zagranicy - Krupiński

 • 15.03.2017 16:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 15.03.2017 12:02

  Dywidenda PZU z zysku za '16 w przedziale 50-80 proc., może być znacząco powyżej 50 proc. (opis)

 • 15.03.2017 11:52

  Wynik inwestycyjny PZU w I kw. może wzrosnąć kdk

 • 15.03.2017 11:09

  Emisja obligacji PZU na przełomie II/III kw., ma się zbiegać z przejęciem Pekao

 • 15.03.2017 10:53

  PZU może przeznaczyć na dywidendę znacząco powyżej 50 proc. zysku za ’16

 • 15.03.2017 10:21

  PZU liczy, że w ’17 ubezpieczenia komunikacyjne będą rentowne

 • 15.03.2017 09:00

  Wyniki PZU w IV kw. wsparły niższe odszkodowania, przy niskim wyniku inwestycyjnym (opinia)

 • 15.03.2017 08:01

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '16 wyniósł 638,5 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.03.2017 07:23

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '16 wyniósł 638,5 mln zł wobec konsensusu 530,8 mln zł

 • 15.03.2017 07:15

  Wyniki PZU w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2017 07:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 15.03.2017 07:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 19:19

  Zarząd PZU chce przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 3 mld zł (opis)

 • 14.03.2017 19:11

  Zarząd PZU chce przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 3 mld zł

 • 14.03.2017 19:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz podpisanie umowy zlecenia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank

 • 09.03.2017 19:40

  PZU planuje zwolnienia grupowe; chce zwolnić do 956 osób (opis)

 • 09.03.2017 19:19

  PZU planuje zwolnienia grupowe; restrukturyzacja zatrudnienia ma objąć do 1.944 osób

 • 09.03.2017 19:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (20/2017) Restrukturyzacja zatrudnienia

 • 02.03.2017 11:59

  PFR rozważy sprzedaż w ciągu 3-5 lat swojego pakietu w Pekao na GPW – Borys, PFR

 • 01.03.2017 11:49

  Witelo ma umowy z trzema funduszami VC, na inwestycje w Witelo PZU przeznaczył ok. 100 mln zł

 • 28.02.2017 16:34

  KNF wyraziła zgodę na powołanie Marcina Żółtka na członka zarządu PTE PZU

 • 24.02.2017 06:30

  PZU chce, by w perspektywie kilku lat Alior Bank stał się spółką dywidendową

 • 21.02.2017 15:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (19/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 08.02.2017 18:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 • 08.02.2017 18:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 18 stycznia 2017 roku i było kontynuowane w dniu 8 lutego 2017 roku

 • 08.02.2017 18:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w trakcie drugiej części obrad oraz informacja o odstąpieniu od podejmowania uchwały w sprawie przewidzianej porządkiem obrad

 • 08.02.2017 14:01

  NWZ PZU wymieniło część składu rady nadzorczej

 • 08.02.2017 11:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 06.02.2017 15:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 02.02.2017 12:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 02.02.2017 10:34

  PZU szuka możliwości akwizycji spółek ubezpieczeniowych za granicą

 • 02.02.2017 10:10

  Przychody spółek medycznych Grupy PZU w '16 wyniosły ok. 145 mln zł

 • 27.01.2017 14:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 25.01.2017 16:35

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.01.2017 06:56

  PZU i PFR podpisali porozumienie akcjonariuszy w związku z kupnem pakietu Pekao

 • 23.01.2017 22:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2017) Podpisanie porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A.

 • 23.01.2017 16:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 18.01.2017 16:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 18.01.2017 13:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 18.01.2017 12:23

  NWZ PZU w sprawie zmian w składzie RN przerwane do 8 lutego

 • 16.01.2017 15:19

  Prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk

 • 16.01.2017 11:18

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 16.01.2017 06:00

  PZU chce w ’17 zwiększyć rentowność, składka wzrośnie jednocyfrowo (wywiad)

 • 16.01.2017 06:00

  PZU może w ’17 wyemitować obligacje hybrydowe, lub wyjść na rynek po dług senioralny

 • 12.01.2017 13:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.01.2017 15:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 10.01.2017 15:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA