PZU SA

skrót: PZU

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 17:00

Aktualny kurs37,13   0,05 %0,02 zł
Otwarcie37,160,13%
Minimum36,87-0,65%
Maksimum37,220,30%
Wolumen (szt.) 659146
Kurs odniesienia37,11
Widełki dolne33,45
Widełki górne40,87
Obroty (tyś. zł)24423
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
111 50640,82
13 15039,80
13 13639,40
13 08039,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
30,118 590 1
35,3515 061 7
35,893 799 1
36,103 120 1
Grupa jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego, oferując najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe). Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb PaństwaZWZ295 217 30034,19%295 217 30034,19%
NN OFEportfel41 985 0604,86%41 985 0605,00%

Kategoria • 11.10.2019 12:56

  S&P podtrzymała rating PZU na poziomie "A-" z perspektywą pozytywną (popr.)

 • 11.10.2019 12:50

  S&P podtrzymała rating PZU na poziomie "A-" z perspektywą stabilną

 • 09.10.2019 14:48

  PZU Zdrowie planuje do końca '19 otworzyć kolejne placówki, przygląda się celom akwizycyjnym

 • 07.10.2019 13:30

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2019) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 07.10.2019 12:16

  TFI PZU liczy na ponad 1000 umów PPK z firmami powyżej 250 pracowników do końca '19

 • 24.09.2019 16:30

  KNF nałożyła 0,4 mln zł kary na PZU za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

 • 18.09.2019 12:18

  Haitong podniósł rekomendację dla PZU do "neutralnie", a cenę docelową do 38 zł

 • 06.09.2019 18:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 6 września 2019 roku

 • 06.09.2019 18:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 04.09.2019 13:58

  TFI PZU utworzy fundusz pasywny w oparciu o indeks środkowoeuropejski CEEplus

 • 04.09.2019 07:50

  PZU chce w '19 zaprezentować założenia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy indywidualnych

 • 29.08.2019 11:58

  Potrzeba wsparcia kapitałowego Alior Banku obecnie mniej prawdopodobna - PZU

 • 29.08.2019 11:08

  PZU podtrzymuje plan wzrostu ROE ze strategii do ’20

 • 29.08.2019 10:24

  PZU ma umowy o PPK z pracodawcami zatrudniającymi łącznie ponad 100 tys. pracowników

 • 29.08.2019 08:50

  Wyniki PZU w II kw. '19 zgodne z oczekiwaniami, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia)

 • 29.08.2019 08:00

  PZU podtrzymuje plan wypłacania rosnącej dywidendy

 • 29.08.2019 07:54

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '19 wyniósł 734 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 29.08.2019 07:22

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '19 wyniósł 734 mln zł, zgodny z konsensusem

 • 29.08.2019 07:11

  Wyniki PZU w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2019 06:58

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.08.2019 13:39

  PZU Zdrowie otwiera w placówkach gabinety stomatologiczne

 • 17.04.2019 12:57

  PZU liczy na dalszy wzrost dywidendy na akcję - prezes

 • 16.04.2019 19:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2019) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

 • 16.04.2019 17:32

  PZU planuje wypłatę 2,8 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 16.04.2019 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2019) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

 • 15.04.2019 16:29

  Wierzyciele Ruchu zgodzili się na umorzenie części wierzytelności

 • 15.04.2019 15:29

  Zgromadzenie wierzycieli Ruchu przegłosowało zawarcie układów

 • 11.04.2019 20:12

  Alior Bank chce przejąć 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzedać je PKN Orlen

 • 28.03.2019 06:53

  Rada nadzorcza PZU wybrała zarząd na nową kadencję, Paweł Surówka nadal prezesem

 • 28.03.2019 01:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2019) Powołanie członków Zarządu PZU SA

 • 25.03.2019 12:55

  PZU z Aliorem na przełomie III/IV kw. uruchomi platformę z pożyczkami pracowniczymi

 • 19.03.2019 16:31

  PPK stworzy pracodawcom nowe możliwości w konkurowaniu o pracowników - Żółtek, PTE PZU (opinia)

 • 15.03.2019 20:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 15.03.2019 20:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2019) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 13.03.2019 21:29

  PZU ma list intencyjny o współpracy z Goldman Sachs w zakresie zarządzania aktywami (opis)

 • 13.03.2019 21:02

  PZU ma list intencyjny o współpracy z Goldman Sachs w zakresie zarządzania aktywami

 • 13.03.2019 20:28

  PZU przejmie Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka

 • 13.03.2019 20:25

  Internetowa platforma do inwestowania PZU zgromadziła 100 mln zł aktywów

 • 13.03.2019 17:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych

 • 13.03.2019 13:17

  PZU spodziewa się, że w '19 składka w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych może wzrosnąć

 • 13.03.2019 11:11

  PZU liczy, że jego udział w programie PPK będzie co najmniej taki sam jak udział rynkowy

 • 13.03.2019 11:00

  PZU podtrzymuje cele ze strategii do '20; ocenia je jako ambitne - prezes

 • 13.03.2019 10:24

  PZU podtrzymuje, że z zysku za ’18 chce wypłacić wyższą dywidendę (opis)

 • 13.03.2019 09:06

  Wyniki PZU w IV kw. lepsze dzięki wyższej składce i niższym odszkodowaniom (opinia, aktl.)

 • 13.03.2019 08:52

  Wyniki PZU w IV kw. lepsze dzięki wyższej składce i niższym odszkodowaniom (opinia)

 • 13.03.2019 08:21

  PZU podtrzymuje plan wypłaty stabilnie rosnącej dywidendy

 • 13.03.2019 08:03

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '18 wyniósł 781 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 13.03.2019 07:23

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '18 wyniósł 781 mln zł wobec konsensusu 751,2 mln zł

 • 13.03.2019 07:19

  Wyniki PZU w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.03.2019 06:57

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 12.03.2019 19:08

  KNF zmniejszyła karę dla PZU do 750 tys. zł z 900 tys. zł

 • 26.02.2019 10:21

  Bank Pekao planuje samodzielnie uczestniczyć w programie PPK

 • 21.02.2019 09:04

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie", cena docelowa 43,4 zł

 • 05.02.2019 10:37

  PZU Zdrowie przejęło spółkę medyczną w Tarnowie

 • 15.01.2019 17:01

  KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '18 na dywidendę

 • 15.01.2019 16:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 08.01.2019 08:25

  PZU Zdrowie przejęło spółkę medyczną w Oświęcimiu

 • 16.12.2018 15:55

  Rada wierzycieli Ruchu przychylnie o planie restrukturyzacji, PKN Orlen wesprze spółkę - źródło

 • 04.12.2018 18:19

  KNF nałożyła na PZU karę 900 tys. zł za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

 • 04.12.2018 17:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (26/2018) Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.11.2018 18:08

  PFR nie jest zainteresowany zbyciem akcji Pekao SA

 • 15.11.2018 13:25

  PZU byłoby zainteresowane zakupem akcji Pekao SA od PFR

 • 15.11.2018 11:26

  PZU podtrzymuje plan ze strategii na lata '17-'20 dot. wzrostu wskaźnika ROE do ponad 22 proc.

 • 15.11.2018 11:19

  PZU chce, by dywidenda na akcje z zysku za ’18 wzrosła rdr – prezes

 • 15.11.2018 09:17

  PZU pokazał w III kw. dobre wyniki z podstawowej działalności (opinia, aktl.)

 • 15.11.2018 08:49

  Wyniki PZU za III kw. pozytywne, wsparte niższymi kosztami i odszkodowaniami (opinia)

 • 15.11.2018 08:13

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '18 wyniósł 1.007 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.11.2018 07:22

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '18 wyniósł 1.007 mln zł wobec konsensusu 939 mln zł

 • 15.11.2018 07:16

  Wyniki PZU w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2018 07:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 17:56

  S&P podtrzymał rating PZU z perspektywa stabilną

 • 30.10.2018 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2018) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 05.10.2018 11:05

  PZU rozszerza ofertę dla klientów flotowych, liczy na niższą szkodowość

 • 01.10.2018 12:26

  TFI PZU uruchamia internetową platformę sprzedaży funduszy; wprowadza fundusze pasywne (opis)

 • 01.10.2018 10:45

  TFI PZU uruchamia internetową platformę sprzedaży funduszy; wprowadza fundusze pasywne

 • 28.09.2018 11:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2018) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 25.09.2018 11:33

  PZU jest zainteresowany akwizycjami w obszarze asset management, szuka w Polsce i regionie

 • 13.09.2018 21:56

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2018) Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.08.2018 11:56

  PZU stawia na rozwój organiczny w Polsce, może rozważyć przejęcia na rynkach zagranicznych

 • 30.08.2018 08:27

  Wyniki PZU za II kw. oceniane neutralnie (opinia)

 • 30.08.2018 07:58

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '18 wyniósł 782 mln zł wobec konsensusu 765,5 mln zł (opis)

 • 30.08.2018 07:14

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '18 wyniósł 782 mln zł wobec konsensusu 765,5 mln zł

 • 30.08.2018 07:07

  Wyniki PZU w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2018 06:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 07.08.2018 22:00

  PFR wierzy w strategię organicznego wzrostu Pekao, uważa, że bank jest niedowartościowany

 • 07.08.2018 20:35

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu informacji na temat rozpoczęcia negocjacji przez Alior Bank S.A. oraz Bank Pekao S.A. na temat ich ewentualnego połączenia

 • 28.06.2018 18:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 18:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (20/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 28.06.2018 14:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (19/2018) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 28.06.2018 11:50

  PZU wypłaci dywidendę za '17 w wysokości 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na akcję

 • 28.06.2018 07:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 26.06.2018 14:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 18.06.2018 09:07

  Wood & Company podniósł rekomendację dla PZU do "kupuj"

 • 14.06.2018 20:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2018) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 12.06.2018 18:41

  Fundusze NN PTE mają ponad 5 proc. akcji PZU

 • 12.06.2018 18:12

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2018) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 29.05.2018 13:32

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 25.05.2018 11:52

  Rząd za podwyższeniem minimalnych gwarancji dla OC posiadaczy pojazdów i OC rolników

 • 16.05.2018 11:54

  PZU w kolejnych miesiącach przyjrzy się rezerwom na zadośćuczynienia

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 16.05.2018 10:47

  PZU podtrzymuje cel wzrostu wskaźnika ROE do '20 roku do poziomu powyżej 22 proc.

 • 16.05.2018 10:36

  PZU analizuje możliwości przejęć, chce mieć na to bufor z zysku za '17

 • 16.05.2018 08:56

  Wyniki PZU w I kw. '18 lekko powyżej oczekiwań dzięki niższym odszkodowaniom (opinia)

 • 16.05.2018 07:55

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '18 wyniósł 640 mln zł, 4 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 16.05.2018 07:35

  PZU chce, by dywidenda na akcję rosła w długim terminie rdr

 • 16.05.2018 07:18

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '18 wyniósł 640 mln zł wobec konsensusu 612,8 mln zł

 • 16.05.2018 07:11

  Wyniki PZU w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2018 06:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 20:41

  PZU chce wypłacić dywidendę za '17 w wysokości 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na akcję

 • 15.05.2018 20:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

 • 26.04.2018 18:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2018) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 12.04.2018 10:55

  TUW PZUW w ’18 skupi się na rynku ubezpieczeń dla JST

 • 27.03.2018 22:23

  KNF nałożyła 1,7 mln zł kary na PZU

 • 15.03.2018 11:10

  Zarząd PZU będzie chciał rekomendować, by na dywidendę trafiło 66-100 proc. zysku za '17

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 15.03.2018 10:45

  PZU podtrzymuje, że ROE w ’20 wyniesie ponad 22 proc.

 • 15.03.2018 10:29

  PZU chce w '18 utrzymać rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych

 • 15.03.2018 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kursy PZU i Energi rosną po wynikach, KGHM spada

 • 15.03.2018 08:49

  Wyniki PZU pozytywne, dywidenda może być wyższa i kurs może rosnąć (opinia)

 • 15.03.2018 08:11

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '17 wyniósł 764 mln zł, 14 proc. powyżej konsensusu (opis)

 • 15.03.2018 07:24

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '17 wyniósł 764 mln zł wobec konsensusu 669,2 mln zł

 • 15.03.2018 07:19

  Wyniki PZU w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2018 07:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 15.03.2018 07:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 15:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 27 lutego 2018 roku i było kontynuowane w dniu 9 marca 2018 roku

 • 09.03.2018 15:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 09.03.2018 15:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 9 marca 2018 roku obradujące po przerwie zarządzonej w dniu 27 lutego 2018 roku

 • 09.03.2018 13:29

  NWZA PZU powołało w skład rady nadzorczej Roberta Jastrzębskiego

 • 27.02.2018 14:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 27.02.2018 12:39

  NWZ PZU ogłosiło przerwę w obradach do 9 marca

 • 15.02.2018 16:31

  PZU negatywnie ocenia zapis o antykoncentracji udziału TFI w rynku PPK (opinia)

 • 07.02.2018 16:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

 • 29.01.2018 16:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 22.01.2018 10:45

  Premier przejął nadzór nad spółkami podlegającymi pod MR i MIiB - CIR

 • 17.01.2018 10:50

  PZU Zdrowie przejęło placówkę medyczną w Częstochowie

 • 16.01.2018 13:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 16.01.2018 11:56

  Linik4 ma 1 mld zł składki, w '18 liczy na jednocyfrowy wzrost

 • 11.01.2018 14:15

  Aktywa bankowe PZU wzrosną do co najmniej 300 mld zł dzięki wzrostowi organicznemu - Kulik

 • 10.01.2018 10:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2018) Śmierć członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 10.01.2018 08:49

  Strategia PZU będzie mieć neutralny wpływ na środowy handel akcjami (opinia aktl.)

 • 10.01.2018 08:35

  Strategia PZU nie przyniesie znaczących zmian prognoz rynkowych analityków (opinia)

 • 09.01.2018 20:21

  PZU uprości ofertę produktową, zacieśni współpracę z Aliorem i Pekao

 • 09.01.2018 18:12

  PZU podwyższył cel ROE na 2020 r. do co najmniej 22 proc. (opis)

 • 09.01.2018 18:05

  Kluczowe wskaźniki strategii PZU na lata 2017-2020 (tabela)

 • 09.01.2018 17:53

  PZU chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 50 proc. zysku, nie planuje emisji akcji

 • 09.01.2018 17:39

  PZU chce, by aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem do '20 wzrosły do 65 mld zł

 • 09.01.2018 17:31

  PZU zakłada co najmniej 300 mld zł aktywów bankowych do '20

 • 09.01.2018 17:25

  PZU zakłada w 2020 r. ROE na poziomie co najmniej 22 proc.

 • 09.01.2018 17:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji i operacjonalizacji Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020

 • 08.01.2018 15:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 08.01.2018 15:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 20.12.2017 14:40

  PZU ocenia, że rynek ubezpieczeń majątkowych w '18 wzrośnie ok. 2 proc. rdr

 • 20.12.2017 08:17

  PZU weszło na rynek Lloyd's

 • 18.12.2017 09:03

  DM PKO BP podniósł dla PZU rekomendację do "kupuj", a cenę docelową do 50 zł

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 10.12.2017 16:02

  Początek konsolidacji funduszy emerytalnych Banku Pekao i PZU Życie

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 05.12.2017 14:52

  KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '17 na dywidendę

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 16.11.2017 11:10

  DZIEŃ NA GPW: Zyskują banki z WIG 20; Getin Noble w dół po wynikach

 • 15.11.2017 11:38

  DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską; KGHM pogłębia spadki; PZU na ok. 2-proc. plusie

 • 15.11.2017 11:27

  PZU ocenia, że nie da się trwale utrzymywać obecnego wskaźnika mieszanego w ubezp. komunikacyjnych

 • 15.11.2017 11:10

  PZU chce, by dywidenda na akcję z zysku za ’17 była wyższa niż za ’16

 • 15.11.2017 10:58

  PZU chce w styczniu '18 przedstawić aktualizację strategii (aktl.)

 • 15.11.2017 10:14

  PZU chce w styczniu '18 przedstawić aktualizację strategii

 • 15.11.2017 09:03

  DZIEŃ NA GPW: Po wynikach KGHM w dół o 2,6 proc., Dino Polska zyskuje 3 proc.

 • 15.11.2017 08:50

  Rynek neutralnie zareaguje na wyniki PZU (opinia)

 • 15.11.2017 08:15

  Zysk netto grupy PZU w III kw. wyniósł 700 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.11.2017 07:24

  Zysk netto grupy PZU w III kw. wyniósł 700 mln zł wobec konsensusu 671,6 mln zł

 • 15.11.2017 07:18

  Wyniki PZU w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2017 07:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.11.2017 20:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (64/2017) Zawarcie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji

 • 08.11.2017 19:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (63/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o planowanym zawarciu umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowy ramowej zlecenia o okresowe

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 27.10.2017 17:26

  PZU chce NWZ Aliora ws. zmian w statucie banku

 • 27.10.2017 12:14

  S&P podniosła perspektywę ratingu PZU do stabilnej z negatywnej (opis)

 • 27.10.2017 12:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (62/2017) Zmiana perspektywy ratingowej

 • 27.10.2017 11:49

  S&P podniosła perspektywę ratingu PZU do stabilnej z negatywnej

 • 26.10.2017 17:20

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (61/2017) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 24.10.2017 17:07

  KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Link4

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 17.10.2017 18:02

  KNF nałożyła na PZU 2,3 mln zł kary (opis)

 • 17.10.2017 14:08

  KNF nałożyła na PZU 2,3 mln zł kary

 • 06.10.2017 11:16

  Wood&Co. podniósł cenę docelową akcji PZU do 51,1 zł

 • 26.09.2017 15:01

  KNF zgodziła się na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa PZU Życie

 • 18.09.2017 17:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (60/2017) Tekst jednolity Statutu PZU SA

 • 31.08.2017 12:55

  PZU liczy, że w '17 osiągnie cel ze strategii dot. marży w ubezpieczeniach grupowych i IK

 • 31.08.2017 11:09

  PZU chce zaktualizować cele finansowe w aktualizacji strategii w listopadzie

 • 31.08.2017 08:01

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '17 wyniósł 506 mln zł wobec konsensusu 520,3 mln zł (opis)

 • 31.08.2017 07:21

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '17 wyniósł 506 mln zł wobec konsensusu 520,3 mln zł

 • 31.08.2017 07:13

  Wyniki PZU w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 25.08.2017 11:34

  Do PZU po nawałnicach zgłoszono prawie 33 tys. szkód

 • 18.08.2017 19:30

  Ponad 200 mln zł może wynieść wartość szkód z powodu nawałnic - prezes PZU

 • 16.08.2017 10:06

  Do PZU po nawałnicach zgłoszono ponad 16 tys. szkód majątkowych i rolnych

 • 31.07.2017 08:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

 • 18.07.2017 09:45

  DM mBanku podniósł cenę docelową PZU do 51,83 zł; podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 05.07.2017 06:47

  Agencja S&P potwierdziła ratingi grupy PZU na poziomie "A-", perspektywa negatywna

 • 30.06.2017 16:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (59/2017) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

 • 30.06.2017 14:33

  PZU wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 2,25 mld zł

 • 30.06.2017 14:19

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (58/2017) Emisja obligacji podporządkowanych

 • 29.06.2017 17:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (57/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 17:17

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (56/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 29.06.2017 16:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (55/2017) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 29.06.2017 12:08

  Walne PZU zdecydowało o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcję, jak proponował zarząd

 • 28.06.2017 17:20

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (54/2017) Zmiana projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 17:28

  PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł (opis)

 • 27.06.2017 17:16

  PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł

 • 27.06.2017 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (53/2017) Podjęcie decyzji o emisji obligacji podporządkowanych

 • 27.06.2017 16:09

  PZU może sprzedać obligacje podporządkowane po 180 pb + 6M WIBOR - źródła

 • 27.06.2017 11:32

  JP Morgan podniósł cenę docelową PZU do 51,3 zł

 • 21.06.2017 11:13

  Nie ma planu łączenia Pekao i Aliora - Borys, PFR

 • 20.06.2017 18:18

  Małgorzata Sadurska w zarządzie PZU Życie

 • 20.06.2017 17:47

  Dziś nie ma w PZU planu łączenia Pekao SA i Alior Banku - Surówka (wywiad)

 • 14.06.2017 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (52/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.06.2017 17:20

  PZU podpisało z grupą banków umowę w sprawie emisji obligacji podporządkowanych

 • 14.06.2017 17:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (51/2017) Podpisanie umowy emisyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S

 • 12.06.2017 17:19

  Rada nadzorcza PZU powołała Małgorzatę Sadurską do zarządu spółki

 • 12.06.2017 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (50/2017) Powołanie Członka Zarządu PZU SA

 • 12.06.2017 10:06

  Trigon DM podwyższył rekomendację PZU do "kupuj", a cenę docelową akcji do 51,7 zł

 • 09.06.2017 14:44

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej PZU

 • 09.06.2017 14:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (49/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 08.06.2017 19:07

  Kowalczyk chce, aby Sadurska została członkiem zarządu w PZU SA

 • 08.06.2017 13:21

  Małgorzata Sadurska jest kandydatem do zarządu PZU

 • 08.06.2017 08:15

  KNF uważa za celowe zaliczenie obligacji do funduszy własnych przez firmy ubezpieczeniowe

 • 07.06.2017 09:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (48/2017) Zamknięcie transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.06.2017 19:23

  Małgorzata Sadurska może zostać wiceprezesem PZU - źródła

 • 01.06.2017 18:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (47/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 01.06.2017 17:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (46/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 31.05.2017 15:39

  PZU nie wyklucza, że mógłby przeznaczyć 80 proc. zysku za '17 na dywidendę (opis)

 • 31.05.2017 15:28

  PZU nie wyklucza, że mógłby przeznaczyć 80 proc. zysku za '17 na dywidendę

 • 30.05.2017 20:01

  PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP na częściowe sfinansowanie transakcji kupna akcji Pekao

 • 30.05.2017 18:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (45/2017) Podpisanie porozumienia trójstronnego z PFR S.A. i PKO BP S.A.

 • 29.05.2017 20:41

  Andrzej Jaworski zrezygnował z funkcji członka zarządu PZU

 • 29.05.2017 20:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (44/2017) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 29.05.2017 19:45

  Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy za '16 na poziomie 1,40 zł/akcję (opis)

 • 29.05.2017 19:34

  Zarząd PZU za przeznaczeniem na dywidendę za '16 1,40 zł na akcję

 • 29.05.2017 19:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (43/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok

 • 29.05.2017 14:26

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. akcji PZU

 • 29.05.2017 14:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (42/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 26.05.2017 16:22

  KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Mostostal Warszawa

 • 26.05.2017 11:08

  Zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych

 • 22.05.2017 16:42

  Rada nadzorcza PTE PZU powołała Jacka Tomasika na członka zarządu spółki

 • 19.05.2017 17:17

  PZU ma zaufanie do zarządu Alior Banku w obecnym kształcie - Surówka

 • 19.05.2017 16:58

  Utrzymanie przez PZU dwucyfrowych wzrostów składki będzie dużym wyzwaniem - Surówka

 • 19.05.2017 16:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (41/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2016

 • 17.05.2017 12:59

  PZU planuje w czerwcu wyjść na rynek z emisją obligacji

 • 17.05.2017 11:04

  PZU liczy na dobre wyniki z działalności inwestycyjnej - prezes

 • 17.05.2017 10:53

  PZU ocenia, że na dywidendę może trafić 50-80 proc. zysku za '16

 • 17.05.2017 10:21

  PZU podtrzymuje strategię; wyniki I kw. pokazują, że przynosi efekty - prezes

 • 17.05.2017 08:51

  Wynikom PZU w I kw. pomogła wyższa niż oczekiwano składka i wynik inwestycyjny (opinia)

 • 17.05.2017 07:49

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '17 wyniósł 940 mln zł wobec konsensusu 902,5 mln zł

 • 17.05.2017 07:13

  Wyniki PZU w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.05.2017 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 16.05.2017 19:29

  Finalizacja przejęcia pakietu akcji Pekao przez PZU i PFR zaplanowana na 7 czerwca

 • 16.05.2017 19:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (40/2017) Wyznaczenie terminu zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 16.05.2017 16:16

  KNF wyraziła zgodę na objęcie przez Pawła Surówkę stanowiska prezesa PZU

 • 16.05.2017 08:17

  BGK chce przejąć PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości

 • 08.05.2017 07:37

  PZU nie zamierza łączyć Pekao z Aliorem; nie planuje zmian w strategii grupy - prezes (wywiad)

 • 04.05.2017 14:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (39/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego - brak sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.05.2017 14:24

  Zielone światło KNF dla przejęcia Pekao przez PZU i PFR, transakcja w czerwcu (aktl.)

 • 04.05.2017 13:47

  KNF nie zgłosiła sprzeciwu do przejęcia przez PZU i PFR akcji Pekao

 • 28.04.2017 10:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (38/2017) Przedłużenie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 26.04.2017 17:32

  Roman Pałac prezesem PZU Życie

 • 26.04.2017 08:54

  JP Morgan podniósł rekomendację dla PZU z "neutralnie" do "przeważaj"; cena docelowa 47,45 zł

 • 25.04.2017 15:47

  Premier Szydło przejęła osobisty nadzór nad PZU

 • 13.04.2017 16:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 12 kwietnia 2017 roku i było kontynuowane w dniu 13 kwietnia 2017 roku

 • 13.04.2017 16:40

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (36/2017) Informacja o braku powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA obradujące po przerwie w dniu 13 kwietnia 2017 roku i zamknięciu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

 • 13.04.2017 16:27

  PZU nie będzie zmieniał polityki dywidendowej - Surówka

 • 13.04.2017 06:49

  Paweł Surówka obejmuje stanowisko prezesa PZU

 • 13.04.2017 03:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (35/2017) Powołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 13.04.2017 00:41

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (34/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 • 13.04.2017 00:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (33/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 12.04.2017 21:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (32/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 20:01

  Jerzy Paluchniak odwołany ze składu RN PZU

 • 12.04.2017 19:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (31/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 19:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (30/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 11:19

  NWZ PZU zdecydowało o emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 3 mld zł

 • 11.04.2017 07:56

  Citi obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie"

 • 07.04.2017 13:25

  UOKiK zgodził się na zakup akcji Banku Pekao SA przez PZU

 • 07.04.2017 13:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (29/2017) Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 29.03.2017 19:01

  PZU, PFR upraszczają strukturę transakcji nabycia pakietu akcji Pekao od Unicredit

 • 29.03.2017 18:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (28/2017) Uzyskanie zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. Podpisanie ww. aneksów

 • 28.03.2017 17:19

  S&P podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus

 • 27.03.2017 12:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (27/2017) Zgoda Urzędu Antymonopolowego na Ukrainie na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 24.03.2017 09:58

  Zmiany w zarządzie PZU bez wpływu na strategię Pekao i jego politykę dywidendową- Borys, PFR

 • 23.03.2017 19:24

  PZU podtrzymuje politykę dywidendową, chce przyspieszyć realizację strategii

 • 23.03.2017 16:02

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej PZU

 • 23.03.2017 15:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (26/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku

 • 23.03.2017 08:40

  Rynek może negatywnie zareagować na odwołanie Krupińskiego z funkcji prezesa PZU (opinia)

 • 23.03.2017 07:33

  Marcin Chludziński został p.o. prezesa PZU

 • 23.03.2017 01:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PZU SA do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA

 • 22.03.2017 19:52

  Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU (opis)

 • 22.03.2017 19:07

  Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU

 • 22.03.2017 18:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 22.03.2017 18:26

  PZU planuje 20 kwietnia zakończenie budowy księgi popytu na obligacje podporządkowane

 • 22.03.2017 10:03

  PZU porozumiał się ze związkami zawodowymi ws. zwolnienia do 956 osób

 • 22.03.2017 09:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2017) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia

 • 21.03.2017 10:57

  PZU chce, aby do 20-25 proc. zysków pochodziło z zagranicy - Krupiński

 • 15.03.2017 16:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 15.03.2017 12:02

  Dywidenda PZU z zysku za '16 w przedziale 50-80 proc., może być znacząco powyżej 50 proc. (opis)

 • 15.03.2017 11:52

  Wynik inwestycyjny PZU w I kw. może wzrosnąć kdk

 • 15.03.2017 11:09

  Emisja obligacji PZU na przełomie II/III kw., ma się zbiegać z przejęciem Pekao

 • 15.03.2017 10:53

  PZU może przeznaczyć na dywidendę znacząco powyżej 50 proc. zysku za ’16

 • 15.03.2017 10:21

  PZU liczy, że w ’17 ubezpieczenia komunikacyjne będą rentowne

 • 15.03.2017 09:00

  Wyniki PZU w IV kw. wsparły niższe odszkodowania, przy niskim wyniku inwestycyjnym (opinia)

 • 15.03.2017 08:01

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '16 wyniósł 638,5 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.03.2017 07:23

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '16 wyniósł 638,5 mln zł wobec konsensusu 530,8 mln zł

 • 15.03.2017 07:15

  Wyniki PZU w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2017 07:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 15.03.2017 07:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 19:19

  Zarząd PZU chce przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 3 mld zł (opis)

 • 14.03.2017 19:11

  Zarząd PZU chce przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 3 mld zł

 • 14.03.2017 19:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz podpisanie umowy zlecenia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank

 • 09.03.2017 19:40

  PZU planuje zwolnienia grupowe; chce zwolnić do 956 osób (opis)

 • 09.03.2017 19:19

  PZU planuje zwolnienia grupowe; restrukturyzacja zatrudnienia ma objąć do 1.944 osób

 • 09.03.2017 19:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (20/2017) Restrukturyzacja zatrudnienia

 • 02.03.2017 11:59

  PFR rozważy sprzedaż w ciągu 3-5 lat swojego pakietu w Pekao na GPW – Borys, PFR

 • 01.03.2017 11:49

  Witelo ma umowy z trzema funduszami VC, na inwestycje w Witelo PZU przeznaczył ok. 100 mln zł

 • 28.02.2017 16:34

  KNF wyraziła zgodę na powołanie Marcina Żółtka na członka zarządu PTE PZU

 • 24.02.2017 06:30

  PZU chce, by w perspektywie kilku lat Alior Bank stał się spółką dywidendową

 • 21.02.2017 15:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (19/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 08.02.2017 18:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 • 08.02.2017 18:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 18 stycznia 2017 roku i było kontynuowane w dniu 8 lutego 2017 roku

 • 08.02.2017 18:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w trakcie drugiej części obrad oraz informacja o odstąpieniu od podejmowania uchwały w sprawie przewidzianej porządkiem obrad

 • 08.02.2017 14:01

  NWZ PZU wymieniło część składu rady nadzorczej

 • 08.02.2017 11:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 06.02.2017 15:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 02.02.2017 12:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 02.02.2017 10:34

  PZU szuka możliwości akwizycji spółek ubezpieczeniowych za granicą

 • 02.02.2017 10:10

  Przychody spółek medycznych Grupy PZU w '16 wyniosły ok. 145 mln zł

 • 27.01.2017 14:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 25.01.2017 16:35

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.01.2017 06:56

  PZU i PFR podpisali porozumienie akcjonariuszy w związku z kupnem pakietu Pekao

 • 23.01.2017 22:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2017) Podpisanie porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A.

 • 23.01.2017 16:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 18.01.2017 16:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 18.01.2017 13:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 18.01.2017 12:23

  NWZ PZU w sprawie zmian w składzie RN przerwane do 8 lutego

 • 16.01.2017 15:19

  Prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk

 • 16.01.2017 11:18

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 16.01.2017 06:00

  PZU chce w ’17 zwiększyć rentowność, składka wzrośnie jednocyfrowo (wywiad)

 • 16.01.2017 06:00

  PZU może w ’17 wyemitować obligacje hybrydowe, lub wyjść na rynek po dług senioralny

 • 12.01.2017 13:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.01.2017 15:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 10.01.2017 15:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.01.2017 12:06

  JP Morgan rekomenduje "neutralnie" dla akcji PZU, cena docelowa 37 zł

 • 05.01.2017 15:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 03.01.2017 14:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 29.12.2016 16:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (92/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 28.12.2016 15:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (91/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 27.12.2016 15:57

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (90/2016) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 18 stycznia 2017 roku

 • 23.12.2016 14:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (89/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 22.12.2016 15:33

  S&P podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus

 • 22.12.2016 15:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (88/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 21.12.2016 14:52

  PZU Zdrowie przejmuje spółkę Artimed z Kielc

 • 20.12.2016 15:19

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (87/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 15.12.2016 15:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (86/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 14.12.2016 15:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (85/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.12.2016 13:51

  PFR w pierwszej poł. '17 może przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 500 mln euro

 • 13.12.2016 17:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (84/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 12.12.2016 07:28

  HSBC podwyższa rekomendację dla PZU do "kupuj"

 • 09.12.2016 08:13

  UniCredit uplasował na rynku 1.916 certyfikatów powiązanych z akcjami Pekao

 • 08.12.2016 17:25

  Zmiana właściciela Pekao neutralna dla ratingu IDR banku; może być negatywna dla ratingu wsparcia - Fitch

 • 08.12.2016 13:58

  KNF oceni przyszłą strategię Pekao po zmianach w akcjonariacie

 • 08.12.2016 13:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (83/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 08.12.2016 13:26

  PZU powinien przeznaczać w kolejnych latach na dywidendę 50-80 proc. zysku

 • 08.12.2016 13:26

  PZU chce, by Pekao wypłacał maksymalnie wysokie dywidendy (aktl.2)

 • 08.12.2016 11:15

  Tramsmisja z ogłoszenia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao przez PZU

 • 08.12.2016 11:00

  PFR zakup Pekao sfinansuje z kapitałów własnych, kredytu z PKO BP, myśli o emisji obligacji

 • 08.12.2016 10:39

  W przyszłości jest miejsce na 6-7 dużych grup bankowych w Polsce - PFR

 • 08.12.2016 10:33

  PZU i PFR chcą być długoterminowymi inwestorami w Pekao

 • 08.12.2016 10:32

  Przejęcie Pekao będzie sfinansowane w złotych, wymiana na euro poza rynkiem - prezes PFR

 • 08.12.2016 10:23

  PZU chce być długoterminowym inwestorem w Alior Banku

 • 08.12.2016 10:23

  PZU nie widzi konieczności zmiany obecnego zarządu Pekao

 • 08.12.2016 10:12

  PZU chce, by Pekao wypłacało maksymalnie wysokie dywidendy (aktl.)

 • 08.12.2016 10:03

  PZU chce, by Pekao wypłacało maksymalnie wysokie dywidendy

 • 08.12.2016 10:02

  PZU spodziewa się zgód urzędów antymonopolowych na zakup Pekao w II kw. 2017 r.

 • 08.12.2016 09:58

  UniCredit nie będzie kupował w przyszłości banków w Polsce

 • 08.12.2016 09:40

  PZU nie zamierza łączyć Pekao i Aliora - prezes PZU

 • 08.12.2016 09:03

  Cena 123 zł za akcję Pekao jest dość atrakcyjna (opinia, aktl.)

 • 08.12.2016 08:38

  Cena 123 zł za akcję Pekao jest "adekwatna" - DM mBanku (opinia)

 • 08.12.2016 08:24

  UniCredit chce sprzedać na rynku pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao poprzez certyfikaty (opis)

 • 08.12.2016 08:01

  Unicredit chce sprzedać pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao w transakcji rynkowej poprzez certyfikaty

 • 08.12.2016 07:52

  PZU i PFR zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł (opis)

 • 08.12.2016 07:36

  Pekao lub PZU może nabyć od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion

 • 08.12.2016 07:17

  PZU i PFR zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł

 • 08.12.2016 06:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (82/2016) Zakończenie negocjacji z UniCredit S.p.A., uzyskanie zgód korporacyjnych na nabycie akcji/udziałów Banku Pekao S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. (i przez to, pośrednio, Pioneer Pekao TFI S.A.), P

 • 07.12.2016 14:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (81/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 07.12.2016 00:12

  KNF zmienia kryteria wypłaty dywidendy dla ubezpieczycieli

 • 05.12.2016 14:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (80/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 01.12.2016 13:14

  PZU Zdrowie przejął Polmedic z Radomia

 • 30.11.2016 15:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (79/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 28.11.2016 16:35

  Sprawa zakupu akcji Pekao przez PZU i PFR może rozstrzygnąć się do półtora tygodnia - źródło

 • 28.11.2016 13:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (78/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.11.2016 10:19

  Negocjacje ws. Pekao w końcowej fazie – Morawiecki

 • 18.11.2016 12:09

  Ewentualne nabycie akcji Pekao przez PZU nie będzie oznaczać braku dywidendy za '16

 • 17.11.2016 15:26

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (77/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 17.11.2016 10:54

  Warunki zakupu akcji Pekao przez PZU i PFR mogą być ustalone w ciągu ok. tygodnia-dwóch - źródło

 • 15.11.2016 09:28

  Haitong Bank podwyższył cenę docelową PZU do 32 zł

 • 14.11.2016 14:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (76/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.11.2016 10:53

  PZU planuje w '17 poprawę rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych

 • 10.11.2016 10:47

  PZU zaprzecza, że chce kupić aktywa SABMillera

 • 10.11.2016 09:00

  PZU pokazał w III kw. wyższe odszkodowania, ale lepszy wynik inwestycyjny (opinia)

 • 10.11.2016 07:57

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '16 wyniósł 649 mln zł, zbliżony do konsensusu (opis)

 • 10.11.2016 06:48

  Wyniki PZU w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 06:46

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '16 wyniósł 649 mln zł wobec konsensusu 631 mln zł

 • 10.11.2016 06:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 12:07

  PZU zainteresowany akwizycjami zagranicznymi, nie prowadzi jednak żadnych rozmów

 • 08.11.2016 16:17

  PZU Zdrowie liczy w '17 na wyraźny wzrost rentowności, rozszerza sieć placówek własnych

 • 04.11.2016 16:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (75/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 03.11.2016 17:39

  Marcin Żółtek od 9 stycznia '17 nowym prezesem PTE PZU

 • 31.10.2016 17:33

  S&P podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus

 • 31.10.2016 13:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (74/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach PZU SA

 • 27.10.2016 15:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (73/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 25.10.2016 16:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (72/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.10.2016 21:58

  Uzgodniono listę białoruskich firm, które mogliby kupić Polacy - wicepremier

 • 24.10.2016 15:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (71/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 20.10.2016 16:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (70/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 20.10.2016 10:54

  Nie ma planów zwiększenia wartości nominalnej akcji PZU - Kowalczyk

 • 20.10.2016 10:16

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" PZU, cena docelowa 36 zł

 • 17.10.2016 15:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (69/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 15.10.2016 12:57

  PZU potwierdza prowadzenie negocjacji kupna znacznego pakietu akcji Banku Pekao (opis)

 • 15.10.2016 12:54

  PZU potwierdza prowadzenie negocjacji kupna znacznego pakietu akcji Banku Pekao

 • 15.10.2016 11:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (68/2016) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji przez PZU SA

 • 15.10.2016 09:32

  Tomasz Paweł Kulik członkiem zarządu i CFO grupy PZU

 • 15.10.2016 08:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (67/2016) Powołanie członka Zarządu PZU SA

 • 15.10.2016 08:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (66/2016) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 14.10.2016 19:02

  UniCredit uzgodnił z PZU kluczowe parametry sprzedaży części swoich akcji w Pekao - media

 • 13.10.2016 16:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (65/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 10.10.2016 17:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (64/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach

 • 06.10.2016 17:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (63/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 05.10.2016 13:36

  Haitong Bank obniżył cenę docelową PZU do 30 zł/akcję, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 04.10.2016 11:30

  PZU za '16 może przeznaczyć blisko 100 proc. zysku na dywidendę - prezes PZU

 • 04.10.2016 11:18

  PZU nie prowadziło rozmów w sprawie podniesienia wartości nominalnej swoich akcji

 • 04.10.2016 11:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (62/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 04.10.2016 11:04

  PZU liczy, że poziom dywidendy na akcję będzie rósł w latach 2016-2020 – prezes

 • 04.10.2016 08:54

  Nowa polityka dywidendowa PZU nie zaskakuje, rynek odbierze ją pozytywnie (opinia)

 • 04.10.2016 07:34

  PZU planuje przeznaczać na dywidendę nie mniej niż 50 proc. zysku

 • 04.10.2016 07:22

  PZU planuje przeznaczać na dywidendę nie mniej niż 50 proc. zysku

 • 04.10.2016 07:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (61/2016) Zatwierdzenie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2016-2020

 • 30.09.2016 11:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (60/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 26.09.2016 16:05

  Grupa PZU zainwestuje min. 200 mln zł w fundusz Witelo

 • 22.09.2016 09:19

  Alior musiałby sfinansować zakup Raiffeisena emisją akcji, akcje banku tracą ponad 4 proc. (opinia, aktl.)

 • 22.09.2016 09:09

  Zakup Raiffeisena przez Alior wpisałby się w strategię PZU, konieczne byłoby podniesienie kapitału (opinia)

 • 19.09.2016 10:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (59/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.09.2016 15:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (58/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.09.2016 09:42

  Nie ma planów sprzedaży udziałów w PKO BP czy PZU - Szałamacha

 • 12.09.2016 14:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (57/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 08.09.2016 08:54

  PKO BP i Alior Bank złożyli ofertę na Raiffeisen Polbank - media

 • 07.09.2016 17:15

  MSP nie przewiduje podnoszenia wartości nominalnej akcji m.in. w PZU i KGHM

 • 07.09.2016 14:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (56/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 06.09.2016 14:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (55/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 06.09.2016 09:15

  MSP za repolonizacją sektora bankowego; możliwość zakupu Pekao to niepowtarzalna okazja

 • 31.08.2016 16:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (54/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 31.08.2016 07:09

  Sebastian Klimek zrezygnował w funkcji członka zarządu PZU

 • 30.08.2016 23:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (53/2016) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 29.08.2016 08:14

  Rozmowy PZU w sprawie przejęcia Pekao powinny zakończyć się w październiku - "FT"

 • 26.08.2016 16:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (52/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.08.2016 14:12

  PZU chce pozostać spółką hojnie dzielącą się zyskiem z akcjonariuszami - prezes

 • 24.08.2016 12:44

  PZU chce w ciągu kilku tygodni przedstawić nową politykę dywidendową

 • 24.08.2016 12:39

  PZU chce budować grupę bankową, za kilka lat rozważy swoją przyszłość w Alior Banku

 • 24.08.2016 09:41

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (51/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.08.2016 09:38

  PZU spada po publikacji wyników i strategii; zabrakło szczegółów dot. dywidendy (opinia)

 • 24.08.2016 09:36

  Zysk netto grupy PZU w II kw. poniżej oczekiwań, kurs spada (opis)

 • 24.08.2016 08:54

  PZU zmieni się w spółkę dywidendowo-wzrostową, chce budować grupę bankową (opis)

 • 24.08.2016 08:21

  Wyniki PZU w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2016 08:18

  PZU i PFR nie prowadzą negocjacji ws. nabycia akcji Pekao - Morawiecki

 • 24.08.2016 08:16

  Kluczowe wskaźniki strategii PZU na lata 2016-2020 (tabela)

 • 24.08.2016 07:51

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '16 wyniósł 166,2 .mln zł wobec konsensusu 232,5 mln zł

 • 24.08.2016 07:33

  PZU zakłada w 2020 r. ROE na poziomie 18 proc., zmieni się w spółkę dywidendowo-wzrostową

 • 24.08.2016 07:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (50/2016) Przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Grupy PZU na lata 2016 - 2020

 • 24.08.2016 07:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 23.08.2016 09:33

  Akcje PZU i Pekao tracą około 3 proc. po informacjach dot. strategii ubezpieczyciela (opinia)

 • 23.08.2016 07:48

  W czwartek PZU i PFR będą rozmawiać z UniCredit o odkupie akcji Pekao - media

 • 22.08.2016 12:26

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (49/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 22.08.2016 08:15

  PZU rozmawia w sprawie nabycia kilku banków

 • 19.08.2016 11:14

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (48/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 17.08.2016 11:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (47/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 11.08.2016 17:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (46/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.08.2016 16:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (45/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 05.08.2016 16:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (44/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 05.08.2016 11:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (43/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 04.08.2016 17:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (42/2016) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 04.08.2016 11:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (41/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 21.07.2016 18:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (40/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 21.07.2016 15:10

  Strategia PZU prawie gotowa, chcemy być najbardziej innowacyjni w Europie - szef PZU