PZU SA

skrót: PZU

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 17:01

Aktualny kurs24,49   -1,53 %-0,38 zł
Otwarcie24,81-0,24%
Minimum24,31-2,25%
Maksimum250,52%
Wolumen (szt.) 2330624
Kurs odniesienia24,87
Widełki dolne22,33
Widełki górne27,29
Obroty (tyś. zł)57251
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
62 51424,46
93 67724,45
94 08724,44
252424,43
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
24,51777 4
24,525 906 9
24,531 700 2
24,543 340 3
Grupa jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego, oferując najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe). Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb PaństwaZWZ295 217 30034,19%295 217 30034,19%
NN OFEportfel41 985 0604,86%41 985 0605,00%

Kategoria • 16.09.2020 12:34

  PZU liczy, że III i IV kw. będą sprzedażowo lepsze niż II kw.

 • 10.09.2020 13:58

  PZU liczy na odbudowę wyników w II połowie '20

 • 10.09.2020 11:45

  PZU chce w IV kw. '20 przedstawić docelowy model zaangażowania grupy w aktywa bankowe

 • 10.09.2020 10:58

  PZU planuje przedstawić nową strategię grupy pod koniec 2020 roku (opis)

 • 10.09.2020 10:20

  PZU nie widzi w regionie podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji

 • 10.09.2020 09:57

  PZU planuje przedstawić nową strategię grupy pod koniec 2020 roku

 • 10.09.2020 09:20

  Wyższy zysk w II kw. PZU zawdzięcza lepszemu wynikowi inwestycyjnemu, negatywnie zaskoczył poziom składki (opinia, aktl.)

 • 10.09.2020 08:55

  Wyższy zysk w II kw. PZU zawdzięcza lepszemu wynikowi inwestycyjnemu, początkowa reakcja rynku może być pozytywna (opinia)

 • 10.09.2020 08:18

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '20 wyniósł 185 mln zł wobec konsensusu 59 mln zł (opis)

 • 10.09.2020 07:48

  PZU liczy, że nadal będzie mógł wypłacać ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy

 • 10.09.2020 07:37

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '20 wyniósł 185 mln zł wobec konsensusu 59 mln zł

 • 10.09.2020 07:35

  Wyniki PZU w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.09.2020 07:00

  PZU SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.09.2020 06:38

  Elżbieta Häuser – Schöneich i Adam Brzozowski zrezygnowali z członkostwa w zarządzie PZU

 • 09.09.2020 22:11

  PZU SA (32/2020) Powołanie członków Zarządu PZU SA

 • 09.09.2020 22:08

  PZU SA (31/2020) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 09.09.2020 22:06

  PZU SA (30/2020) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 27.08.2020 22:48

  Grupa PZU będzie pokazywać solidne wyniki na tle zagranicznych ubezpieczycieli pomimo odpisów - S&P

 • 26.08.2020 16:42

  PZU SA (29/2020) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 26.08.2020 16:10

  PZU SA (29/2020) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 25.08.2020 23:20

  PZU dokonał odpisów z tytułu nabycia Alior Banku i Pekao, co obniży wynik netto grupy o 827 mln zł

 • 25.08.2020 22:59

  PZU SA (28/2020) Dokonanie odpisów pomniejszających wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku S.A., inne wartości niematerialne dotyczące Alior Banku S.A. oraz wartość firmy z tytułu nabycia Banku Pekao S.A.

 • 12.08.2020 09:53

  C-Quadrat i spółki Vienna Insurance Group utworzyły w Polsce TFI

 • 24.06.2020 11:36

  Ipopema podniosła rekomendację dla PZU do "kupuj", wartość godziwa 36,40 zł

 • 23.06.2020 15:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

 • 17.06.2020 09:35

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PZU do "trzymaj"

 • 05.06.2020 15:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2020) Nabycie obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej

 • 02.06.2020 10:35

  PKN Orlen obejmie 65 proc. akcji Ruchu

 • 01.06.2020 22:14

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 100 poc. akcji Ruchu za 1 zł (opis)

 • 01.06.2020 21:50

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 100 poc. akcji Ruchu za 1 zł

 • 01.06.2020 07:25

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie",

 • 29.05.2020 12:05

  Spadek szkodowości w ubez. komunikacyjnych PZU jednorazowy, obecnie wraca do stanu sprzed pandemii

 • 29.05.2020 11:49

  PZU będzie się zastanawiał, jaka powinna być jego docelowa obecność w segmencie bankowym (opis)

 • 29.05.2020 11:28

  PZU będzie się zastanawiał nad swoim zaangażowaniem w sektor bankowy

 • 29.05.2020 08:57

  Wyniki PZU w I kwartale pod wpływem odpisu na Alior (opinia)

 • 29.05.2020 08:14

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '20 wyniósł 116 mln zł wobec konsensusu 573 mln zł (opis)

 • 29.05.2020 07:35

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '20 wyniósł 116 mln zł wobec konsensusu 573 mln zł

 • 29.05.2020 07:22

  Wyniki PZU w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.05.2020 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 19:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2020) Odnowienie zlecenia na przeglądy i badanie sprawozdań finansowych

 • 28.05.2020 18:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2020) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

 • 28.05.2020 15:39

  PZU Życie może kupić do 2 mld zł obligacji PFR do 28 czerwca

 • 28.05.2020 15:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej nabycia obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej

 • 27.05.2020 16:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (20/2020) Aktualizacja informacji w sprawie wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz zawarcia listu intencyjnego

 • 27.05.2020 13:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2020) Korekta raportu bieżącego nr 17/2020

 • 26.05.2020 20:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (19/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 26.05.2020 20:08

  WZ PZU zdecydowało o braku dywidendy za 2019 rok

 • 26.05.2020 20:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 26 maja 2020 roku

 • 26.05.2020 19:56

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 22.05.2020 17:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza zmian do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 26 maja 2020 roku

 • 05.05.2020 16:39

  BM mBanku obniżyło cenę docelową akcji PZU do 35,93 zł

 • 29.04.2020 17:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 28.04.2020 17:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2020) Ocena wniosku Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku za 2019 rok przez Radę Nadzorczą PZU SA

 • 21.04.2020 18:28

  PZU chce przeznaczyć 2.643,7 mln zł z zysku za '19 na kapitał zapasowy, a 7,3 mln zł na ZFŚS

 • 21.04.2020 18:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2020) Rekomendacja Zarządu PZU SA dotycząca podziału zysku za 2019 rok

 • 21.04.2020 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 16.04.2020 17:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 16.04.2020 16:07

  Małgorzata Kot została powołana do zarządu PZU Życie

 • 15.04.2020 19:10

  Rada nadzorcza PZU powołała Ernesta Bejdę na członka zarządu

 • 15.04.2020 18:37

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2020) Powołanie członka Zarządu PZU SA

 • 15.04.2020 18:30

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2020) Uchylenie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu PZU SA

 • 06.04.2020 19:10

  S&P zmienił perspektywę ratingu PZU na stabilną

 • 06.04.2020 19:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2020) Zmiana perspektywy ratingowej

 • 02.04.2020 17:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

 • 17.03.2020 14:07

  Szkodowość w PZU zgodna z planami, spółka liczy się z tym, że w związku z koronawirusem może wzrosnąć

 • 17.03.2020 09:21

  Link4 w związku z koronawirusem będzie zwracał koszty zakupu polis na podróże zaplanowane po 13 III

 • 13.03.2020 15:30

  Rozwój PZU przełoży się na zyski i utrzymanie korzystnej dla akcjonariuszy polityki dywidendowej - p.o. prezesa

 • 13.03.2020 00:14

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2020) Powołanie członka Zarządu PZU SA

 • 12.03.2020 23:28

  Beata Kozłowska-Chyła będzie nowym prezesem PZU na miejsce Pawła Surówki (opis)

 • 12.03.2020 23:24

  Beata Kozłowska-Chyła będzie nowym prezesem PZU na miejsce Pawła Surówki

 • 12.03.2020 23:14

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2020) Powołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 12.03.2020 22:58

  Paweł Surówka zrezygnował z funkcji prezesa PZU (opis)

 • 12.03.2020 22:40

  Paweł Surówka zrezygnował z funkcji prezesa PZU

 • 12.03.2020 22:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu PZU SA

 • 12.03.2020 14:12

  Zarząd PZU może rekomendować wypłatę dywidendy w górnej granicy widełek 50-80 proc.

 • 12.03.2020 11:48

  PZU w ubezpieczeniach typu BI nie ma ekspozycji w związku z koronawirusem (opis)

 • 12.03.2020 11:16

  Spadki na GPW na razie nie odbiły się znacząco na portfelu inwestycyjnym PZU - prezes

 • 12.03.2020 10:00

  PZU w ubezpieczeniach typu BI nie ma ekspozycji w związku z koronawirusem

 • 12.03.2020 09:01

  Wyniki PZU w IV kw. bardzo dobre dzięki działalności ubezpieczeniowej (opinia, aktl.)

 • 12.03.2020 08:52

  Wyniki PZU w IV kwartale bardzo dobre, reakcja rynku może być pozytywna (opinia)

 • 12.03.2020 08:40

  W '20 na rynku ub. komunikacyjnych możliwy powrót do bardziej stabilnej polityki cenowej - PZU

 • 12.03.2020 08:25

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '19 wyniósł 935 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 12.03.2020 07:20

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '19 wyniósł 935 mln zł wobec konsensusu 851,5 mln zł

 • 12.03.2020 07:14

  Wyniki PZU w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.03.2020 06:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 12.03.2020 06:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy SAU-R

 • 05.03.2020 07:05

  JP Morgan podwyższył rekomendację dla PZU do "przeważaj"

 • 19.02.2020 19:32

  Aleksandra Agatowska zrezygnowała z zarządu PZU, będzie prezesem PZU Życie (aktl.)

 • 19.02.2020 18:15

  Aleksandra Agatowska zrezygnowała z członkostwa w zarządzie PZU

 • 19.02.2020 18:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2020) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 12.02.2020 06:45

  PZU pracuje nad nową strategią; pełne efekty z współpracy z bankami w ramach grupy w ’20 (wywiad)

 • 11.02.2020 06:59

  Citi podniósł rekomendację dla PZU do "kupuj"

 • 04.02.2020 14:30

  PZU ma list intencyjny ws. wynajmu budynku, w którym będzie nowa, tymczasowa centrala (opis)

 • 04.02.2020 14:16

  PZU ma list intencyjny ws. ustalenia warunków umowy najmu budynku, w którym będzie nowa centrala

 • 04.02.2020 13:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2020) Wybór oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz zawarcie listu intencyjnego

 • 24.01.2020 09:36

  PZU nie ma planów pozbycia się Alior Banku - prezes

 • 23.01.2020 14:02

  Internetowa platforma PZU do inwestowania zgromadziła ponad 123,5 mln zł aktywów (aktl.)

 • 23.01.2020 11:16

  Internetowa platforma do inwestowania PZU zgromadziła ponad 123,5 mln zł aktywów

 • 14.01.2020 17:19

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 14.12.2019 12:21

  Rząd zapowiada dalsze poszerzanie polskiej własności w sektorze finansowym

 • 05.12.2019 16:06

  PZU Zdrowie w ciągu tygodnia przejmie spółkę Tomma

 • 04.12.2019 11:42

  Łopiński: nie należy spodziewać się zmian w składzie zarządu PZU - media

 • 03.12.2019 17:37

  KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '19 na dywidendę

 • 03.12.2019 10:25

  Nowy prezes Pekao zapowiada kontynuację, chce być bankiem z jednym z najwyższych ROE w sektorze

 • 02.12.2019 12:56

  PFR oczekuje od prezesa Pekao wzrostu powyżej średniej rynkowej i stabilnej polityki dywidendowej

 • 02.12.2019 12:02

  PZU oczekuje, że Pekao będzie kontynuował dotychczasową strategię - Bloomberg

 • 19.11.2019 18:26

  KNF nałożyła kary pieniężne na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

 • 14.11.2019 11:53

  PZU liczy na zwiększenie udziałów rynkowych w ubezpieczeniach majątkowych

 • 14.11.2019 11:31

  PZU przeanalizuje możliwość przejęcia mBanku – prezes (opis)

 • 14.11.2019 11:04

  PZU przeanalizuje możliwość przejęcia mBanku – prezes

 • 14.11.2019 08:47

  Wyniki PZU powyżej konsensusu, ale ostatecznie mogą zostać odebrane neutralnie (opinia)

 • 14.11.2019 07:56

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '19 wyniósł 879 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 14.11.2019 07:31

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '19 wyniósł 879 mln zł, powyżej konsensusu

 • 14.11.2019 07:21

  Wyniki PZU w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2019 07:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 14:14

  PZU Zdrowie chce przejąć spółkę Tomma Diagnostyka Obrazowa

 • 31.10.2019 12:12

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2019) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 28.10.2019 07:16

  PZU z Aliorem uruchomił platformę z pożyczkami pracowniczymi

 • 23.10.2019 21:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2019) Powołanie członka Zarządu PZU SA

 • 11.10.2019 12:56

  S&P podtrzymała rating PZU na poziomie "A-" z perspektywą pozytywną (popr.)

 • 11.10.2019 12:50

  S&P podtrzymała rating PZU na poziomie "A-" z perspektywą stabilną

 • 09.10.2019 14:48

  PZU Zdrowie planuje do końca '19 otworzyć kolejne placówki, przygląda się celom akwizycyjnym

 • 07.10.2019 13:30

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2019) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 07.10.2019 12:16

  TFI PZU liczy na ponad 1000 umów PPK z firmami powyżej 250 pracowników do końca '19

 • 24.09.2019 16:30

  KNF nałożyła 0,4 mln zł kary na PZU za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

 • 18.09.2019 12:18

  Haitong podniósł rekomendację dla PZU do "neutralnie", a cenę docelową do 38 zł

 • 06.09.2019 18:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 6 września 2019 roku

 • 06.09.2019 18:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 04.09.2019 13:58

  TFI PZU utworzy fundusz pasywny w oparciu o indeks środkowoeuropejski CEEplus

 • 04.09.2019 07:50

  PZU chce w '19 zaprezentować założenia programu lojalnościowego dla akcjonariuszy indywidualnych

 • 29.08.2019 11:58

  Potrzeba wsparcia kapitałowego Alior Banku obecnie mniej prawdopodobna - PZU

 • 29.08.2019 11:08

  PZU podtrzymuje plan wzrostu ROE ze strategii do ’20

 • 29.08.2019 10:24

  PZU ma umowy o PPK z pracodawcami zatrudniającymi łącznie ponad 100 tys. pracowników

 • 29.08.2019 08:50

  Wyniki PZU w II kw. '19 zgodne z oczekiwaniami, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia)

 • 29.08.2019 08:00

  PZU podtrzymuje plan wypłacania rosnącej dywidendy

 • 29.08.2019 07:54

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '19 wyniósł 734 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 29.08.2019 07:22

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '19 wyniósł 734 mln zł, zgodny z konsensusem

 • 29.08.2019 07:11

  Wyniki PZU w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2019 06:58

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.08.2019 13:39

  PZU Zdrowie otwiera w placówkach gabinety stomatologiczne

 • 17.04.2019 12:57

  PZU liczy na dalszy wzrost dywidendy na akcję - prezes

 • 16.04.2019 19:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2019) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

 • 16.04.2019 17:32

  PZU planuje wypłatę 2,8 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 16.04.2019 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2019) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

 • 15.04.2019 16:29

  Wierzyciele Ruchu zgodzili się na umorzenie części wierzytelności

 • 15.04.2019 15:29

  Zgromadzenie wierzycieli Ruchu przegłosowało zawarcie układów

 • 11.04.2019 20:12

  Alior Bank chce przejąć 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzedać je PKN Orlen

 • 28.03.2019 06:53

  Rada nadzorcza PZU wybrała zarząd na nową kadencję, Paweł Surówka nadal prezesem

 • 28.03.2019 01:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2019) Powołanie członków Zarządu PZU SA

 • 25.03.2019 12:55

  PZU z Aliorem na przełomie III/IV kw. uruchomi platformę z pożyczkami pracowniczymi

 • 19.03.2019 16:31

  PPK stworzy pracodawcom nowe możliwości w konkurowaniu o pracowników - Żółtek, PTE PZU (opinia)

 • 15.03.2019 20:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 15.03.2019 20:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2019) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 13.03.2019 21:29

  PZU ma list intencyjny o współpracy z Goldman Sachs w zakresie zarządzania aktywami (opis)

 • 13.03.2019 21:02

  PZU ma list intencyjny o współpracy z Goldman Sachs w zakresie zarządzania aktywami

 • 13.03.2019 20:28

  PZU przejmie Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka

 • 13.03.2019 20:25

  Internetowa platforma do inwestowania PZU zgromadziła 100 mln zł aktywów

 • 13.03.2019 17:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych

 • 13.03.2019 13:17

  PZU spodziewa się, że w '19 składka w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych może wzrosnąć

 • 13.03.2019 11:11

  PZU liczy, że jego udział w programie PPK będzie co najmniej taki sam jak udział rynkowy

 • 13.03.2019 11:00

  PZU podtrzymuje cele ze strategii do '20; ocenia je jako ambitne - prezes

 • 13.03.2019 10:24

  PZU podtrzymuje, że z zysku za ’18 chce wypłacić wyższą dywidendę (opis)

 • 13.03.2019 09:06

  Wyniki PZU w IV kw. lepsze dzięki wyższej składce i niższym odszkodowaniom (opinia, aktl.)

 • 13.03.2019 08:52

  Wyniki PZU w IV kw. lepsze dzięki wyższej składce i niższym odszkodowaniom (opinia)

 • 13.03.2019 08:21

  PZU podtrzymuje plan wypłaty stabilnie rosnącej dywidendy

 • 13.03.2019 08:03

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '18 wyniósł 781 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 13.03.2019 07:23

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '18 wyniósł 781 mln zł wobec konsensusu 751,2 mln zł

 • 13.03.2019 07:19

  Wyniki PZU w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.03.2019 06:57

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 12.03.2019 19:08

  KNF zmniejszyła karę dla PZU do 750 tys. zł z 900 tys. zł

 • 26.02.2019 10:21

  Bank Pekao planuje samodzielnie uczestniczyć w programie PPK

 • 21.02.2019 09:04

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie", cena docelowa 43,4 zł

 • 05.02.2019 10:37

  PZU Zdrowie przejęło spółkę medyczną w Tarnowie

 • 15.01.2019 17:01

  KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '18 na dywidendę

 • 15.01.2019 16:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 08.01.2019 08:25

  PZU Zdrowie przejęło spółkę medyczną w Oświęcimiu

 • 16.12.2018 15:55

  Rada wierzycieli Ruchu przychylnie o planie restrukturyzacji, PKN Orlen wesprze spółkę - źródło

 • 04.12.2018 18:19

  KNF nałożyła na PZU karę 900 tys. zł za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

 • 04.12.2018 17:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (26/2018) Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.11.2018 18:08

  PFR nie jest zainteresowany zbyciem akcji Pekao SA

 • 15.11.2018 13:25

  PZU byłoby zainteresowane zakupem akcji Pekao SA od PFR

 • 15.11.2018 11:26

  PZU podtrzymuje plan ze strategii na lata '17-'20 dot. wzrostu wskaźnika ROE do ponad 22 proc.

 • 15.11.2018 11:19

  PZU chce, by dywidenda na akcje z zysku za ’18 wzrosła rdr – prezes

 • 15.11.2018 09:17

  PZU pokazał w III kw. dobre wyniki z podstawowej działalności (opinia, aktl.)

 • 15.11.2018 08:49

  Wyniki PZU za III kw. pozytywne, wsparte niższymi kosztami i odszkodowaniami (opinia)

 • 15.11.2018 08:13

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '18 wyniósł 1.007 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.11.2018 07:22

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '18 wyniósł 1.007 mln zł wobec konsensusu 939 mln zł

 • 15.11.2018 07:16

  Wyniki PZU w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2018 07:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 17:56

  S&P podtrzymał rating PZU z perspektywa stabilną

 • 30.10.2018 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2018) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 05.10.2018 11:05

  PZU rozszerza ofertę dla klientów flotowych, liczy na niższą szkodowość

 • 01.10.2018 12:26

  TFI PZU uruchamia internetową platformę sprzedaży funduszy; wprowadza fundusze pasywne (opis)

 • 01.10.2018 10:45

  TFI PZU uruchamia internetową platformę sprzedaży funduszy; wprowadza fundusze pasywne

 • 28.09.2018 11:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2018) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 25.09.2018 11:33

  PZU jest zainteresowany akwizycjami w obszarze asset management, szuka w Polsce i regionie

 • 13.09.2018 21:56

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2018) Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.08.2018 11:56

  PZU stawia na rozwój organiczny w Polsce, może rozważyć przejęcia na rynkach zagranicznych

 • 30.08.2018 08:27

  Wyniki PZU za II kw. oceniane neutralnie (opinia)

 • 30.08.2018 07:58

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '18 wyniósł 782 mln zł wobec konsensusu 765,5 mln zł (opis)

 • 30.08.2018 07:14

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '18 wyniósł 782 mln zł wobec konsensusu 765,5 mln zł

 • 30.08.2018 07:07

  Wyniki PZU w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2018 06:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 07.08.2018 22:00

  PFR wierzy w strategię organicznego wzrostu Pekao, uważa, że bank jest niedowartościowany

 • 07.08.2018 20:35

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu informacji na temat rozpoczęcia negocjacji przez Alior Bank S.A. oraz Bank Pekao S.A. na temat ich ewentualnego połączenia

 • 28.06.2018 18:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 18:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (20/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 28.06.2018 14:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (19/2018) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 28.06.2018 11:50

  PZU wypłaci dywidendę za '17 w wysokości 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na akcję

 • 28.06.2018 07:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 26.06.2018 14:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 18.06.2018 09:07

  Wood & Company podniósł rekomendację dla PZU do "kupuj"

 • 14.06.2018 20:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2018) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 12.06.2018 18:41

  Fundusze NN PTE mają ponad 5 proc. akcji PZU

 • 12.06.2018 18:12

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2018) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 29.05.2018 13:32

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 25.05.2018 11:52

  Rząd za podwyższeniem minimalnych gwarancji dla OC posiadaczy pojazdów i OC rolników

 • 16.05.2018 11:54

  PZU w kolejnych miesiącach przyjrzy się rezerwom na zadośćuczynienia

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 16.05.2018 10:47

  PZU podtrzymuje cel wzrostu wskaźnika ROE do '20 roku do poziomu powyżej 22 proc.

 • 16.05.2018 10:36

  PZU analizuje możliwości przejęć, chce mieć na to bufor z zysku za '17

 • 16.05.2018 08:56

  Wyniki PZU w I kw. '18 lekko powyżej oczekiwań dzięki niższym odszkodowaniom (opinia)

 • 16.05.2018 07:55

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '18 wyniósł 640 mln zł, 4 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 16.05.2018 07:35

  PZU chce, by dywidenda na akcję rosła w długim terminie rdr

 • 16.05.2018 07:18

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '18 wyniósł 640 mln zł wobec konsensusu 612,8 mln zł

 • 16.05.2018 07:11

  Wyniki PZU w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2018 06:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 20:41

  PZU chce wypłacić dywidendę za '17 w wysokości 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na akcję

 • 15.05.2018 20:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

 • 26.04.2018 18:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2018) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 12.04.2018 10:55

  TUW PZUW w ’18 skupi się na rynku ubezpieczeń dla JST

 • 27.03.2018 22:23

  KNF nałożyła 1,7 mln zł kary na PZU

 • 15.03.2018 11:10

  Zarząd PZU będzie chciał rekomendować, by na dywidendę trafiło 66-100 proc. zysku za '17

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 15.03.2018 10:45

  PZU podtrzymuje, że ROE w ’20 wyniesie ponad 22 proc.

 • 15.03.2018 10:29

  PZU chce w '18 utrzymać rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych

 • 15.03.2018 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kursy PZU i Energi rosną po wynikach, KGHM spada

 • 15.03.2018 08:49

  Wyniki PZU pozytywne, dywidenda może być wyższa i kurs może rosnąć (opinia)

 • 15.03.2018 08:11

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '17 wyniósł 764 mln zł, 14 proc. powyżej konsensusu (opis)

 • 15.03.2018 07:24

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '17 wyniósł 764 mln zł wobec konsensusu 669,2 mln zł

 • 15.03.2018 07:19

  Wyniki PZU w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2018 07:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 15.03.2018 07:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 15:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 27 lutego 2018 roku i było kontynuowane w dniu 9 marca 2018 roku

 • 09.03.2018 15:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 09.03.2018 15:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 9 marca 2018 roku obradujące po przerwie zarządzonej w dniu 27 lutego 2018 roku

 • 09.03.2018 13:29

  NWZA PZU powołało w skład rady nadzorczej Roberta Jastrzębskiego

 • 27.02.2018 14:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 27.02.2018 12:39

  NWZ PZU ogłosiło przerwę w obradach do 9 marca

 • 15.02.2018 16:31

  PZU negatywnie ocenia zapis o antykoncentracji udziału TFI w rynku PPK (opinia)

 • 07.02.2018 16:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

 • 29.01.2018 16:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 22.01.2018 10:45

  Premier przejął nadzór nad spółkami podlegającymi pod MR i MIiB - CIR

 • 17.01.2018 10:50

  PZU Zdrowie przejęło placówkę medyczną w Częstochowie

 • 16.01.2018 13:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 16.01.2018 11:56

  Linik4 ma 1 mld zł składki, w '18 liczy na jednocyfrowy wzrost

 • 11.01.2018 14:15

  Aktywa bankowe PZU wzrosną do co najmniej 300 mld zł dzięki wzrostowi organicznemu - Kulik

 • 10.01.2018 10:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2018) Śmierć członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 10.01.2018 08:49

  Strategia PZU będzie mieć neutralny wpływ na środowy handel akcjami (opinia aktl.)

 • 10.01.2018 08:35

  Strategia PZU nie przyniesie znaczących zmian prognoz rynkowych analityków (opinia)

 • 09.01.2018 20:21

  PZU uprości ofertę produktową, zacieśni współpracę z Aliorem i Pekao

 • 09.01.2018 18:12

  PZU podwyższył cel ROE na 2020 r. do co najmniej 22 proc. (opis)

 • 09.01.2018 18:05

  Kluczowe wskaźniki strategii PZU na lata 2017-2020 (tabela)

 • 09.01.2018 17:53

  PZU chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 50 proc. zysku, nie planuje emisji akcji

 • 09.01.2018 17:39

  PZU chce, by aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem do '20 wzrosły do 65 mld zł

 • 09.01.2018 17:31

  PZU zakłada co najmniej 300 mld zł aktywów bankowych do '20

 • 09.01.2018 17:25

  PZU zakłada w 2020 r. ROE na poziomie co najmniej 22 proc.

 • 09.01.2018 17:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji i operacjonalizacji Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020

 • 08.01.2018 15:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 08.01.2018 15:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 20.12.2017 14:40

  PZU ocenia, że rynek ubezpieczeń majątkowych w '18 wzrośnie ok. 2 proc. rdr

 • 20.12.2017 08:17

  PZU weszło na rynek Lloyd's

 • 18.12.2017 09:03

  DM PKO BP podniósł dla PZU rekomendację do "kupuj", a cenę docelową do 50 zł

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 10.12.2017 16:02

  Początek konsolidacji funduszy emerytalnych Banku Pekao i PZU Życie

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 05.12.2017 14:52

  KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '17 na dywidendę

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 16.11.2017 11:10

  DZIEŃ NA GPW: Zyskują banki z WIG 20; Getin Noble w dół po wynikach

 • 15.11.2017 11:38

  DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską; KGHM pogłębia spadki; PZU na ok. 2-proc. plusie

 • 15.11.2017 11:27

  PZU ocenia, że nie da się trwale utrzymywać obecnego wskaźnika mieszanego w ubezp. komunikacyjnych

 • 15.11.2017 11:10

  PZU chce, by dywidenda na akcję z zysku za ’17 była wyższa niż za ’16

 • 15.11.2017 10:58

  PZU chce w styczniu '18 przedstawić aktualizację strategii (aktl.)

 • 15.11.2017 10:14

  PZU chce w styczniu '18 przedstawić aktualizację strategii

 • 15.11.2017 09:03

  DZIEŃ NA GPW: Po wynikach KGHM w dół o 2,6 proc., Dino Polska zyskuje 3 proc.

 • 15.11.2017 08:50

  Rynek neutralnie zareaguje na wyniki PZU (opinia)

 • 15.11.2017 08:15

  Zysk netto grupy PZU w III kw. wyniósł 700 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.11.2017 07:24

  Zysk netto grupy PZU w III kw. wyniósł 700 mln zł wobec konsensusu 671,6 mln zł

 • 15.11.2017 07:18

  Wyniki PZU w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2017 07:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.11.2017 20:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (64/2017) Zawarcie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji

 • 08.11.2017 19:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (63/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o planowanym zawarciu umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowy ramowej zlecenia o okresowe

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 27.10.2017 17:26

  PZU chce NWZ Aliora ws. zmian w statucie banku

 • 27.10.2017 12:14

  S&P podniosła perspektywę ratingu PZU do stabilnej z negatywnej (opis)

 • 27.10.2017 12:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (62/2017) Zmiana perspektywy ratingowej

 • 27.10.2017 11:49

  S&P podniosła perspektywę ratingu PZU do stabilnej z negatywnej

 • 26.10.2017 17:20

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (61/2017) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 24.10.2017 17:07

  KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Link4

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 17.10.2017 18:02

  KNF nałożyła na PZU 2,3 mln zł kary (opis)

 • 17.10.2017 14:08

  KNF nałożyła na PZU 2,3 mln zł kary

 • 06.10.2017 11:16

  Wood&Co. podniósł cenę docelową akcji PZU do 51,1 zł

 • 26.09.2017 15:01

  KNF zgodziła się na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa PZU Życie

 • 18.09.2017 17:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (60/2017) Tekst jednolity Statutu PZU SA

 • 31.08.2017 12:55

  PZU liczy, że w '17 osiągnie cel ze strategii dot. marży w ubezpieczeniach grupowych i IK

 • 31.08.2017 11:09

  PZU chce zaktualizować cele finansowe w aktualizacji strategii w listopadzie

 • 31.08.2017 08:01

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '17 wyniósł 506 mln zł wobec konsensusu 520,3 mln zł (opis)

 • 31.08.2017 07:21

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '17 wyniósł 506 mln zł wobec konsensusu 520,3 mln zł

 • 31.08.2017 07:13

  Wyniki PZU w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 25.08.2017 11:34

  Do PZU po nawałnicach zgłoszono prawie 33 tys. szkód

 • 18.08.2017 19:30

  Ponad 200 mln zł może wynieść wartość szkód z powodu nawałnic - prezes PZU

 • 16.08.2017 10:06

  Do PZU po nawałnicach zgłoszono ponad 16 tys. szkód majątkowych i rolnych

 • 31.07.2017 08:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

 • 18.07.2017 09:45

  DM mBanku podniósł cenę docelową PZU do 51,83 zł; podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 05.07.2017 06:47

  Agencja S&P potwierdziła ratingi grupy PZU na poziomie "A-", perspektywa negatywna

 • 30.06.2017 16:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (59/2017) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

 • 30.06.2017 14:33

  PZU wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 2,25 mld zł

 • 30.06.2017 14:19

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (58/2017) Emisja obligacji podporządkowanych

 • 29.06.2017 17:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (57/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 17:17

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (56/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 29.06.2017 16:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (55/2017) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 29.06.2017 12:08

  Walne PZU zdecydowało o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcję, jak proponował zarząd

 • 28.06.2017 17:20

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (54/2017) Zmiana projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 17:28

  PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł (opis)

 • 27.06.2017 17:16

  PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł

 • 27.06.2017 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (53/2017) Podjęcie decyzji o emisji obligacji podporządkowanych

 • 27.06.2017 16:09

  PZU może sprzedać obligacje podporządkowane po 180 pb + 6M WIBOR - źródła

 • 27.06.2017 11:32

  JP Morgan podniósł cenę docelową PZU do 51,3 zł

 • 21.06.2017 11:13

  Nie ma planu łączenia Pekao i Aliora - Borys, PFR

 • 20.06.2017 18:18

  Małgorzata Sadurska w zarządzie PZU Życie

 • 20.06.2017 17:47

  Dziś nie ma w PZU planu łączenia Pekao SA i Alior Banku - Surówka (wywiad)

 • 14.06.2017 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (52/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.06.2017 17:20

  PZU podpisało z grupą banków umowę w sprawie emisji obligacji podporządkowanych

 • 14.06.2017 17:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (51/2017) Podpisanie umowy emisyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S

 • 12.06.2017 17:19

  Rada nadzorcza PZU powołała Małgorzatę Sadurską do zarządu spółki

 • 12.06.2017 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (50/2017) Powołanie Członka Zarządu PZU SA

 • 12.06.2017 10:06

  Trigon DM podwyższył rekomendację PZU do "kupuj", a cenę docelową akcji do 51,7 zł

 • 09.06.2017 14:44

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej PZU

 • 09.06.2017 14:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (49/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 08.06.2017 19:07

  Kowalczyk chce, aby Sadurska została członkiem zarządu w PZU SA

 • 08.06.2017 13:21

  Małgorzata Sadurska jest kandydatem do zarządu PZU

 • 08.06.2017 08:15

  KNF uważa za celowe zaliczenie obligacji do funduszy własnych przez firmy ubezpieczeniowe

 • 07.06.2017 09:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (48/2017) Zamknięcie transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.06.2017 19:23

  Małgorzata Sadurska może zostać wiceprezesem PZU - źródła

 • 01.06.2017 18:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (47/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 01.06.2017 17:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (46/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 31.05.2017 15:39

  PZU nie wyklucza, że mógłby przeznaczyć 80 proc. zysku za '17 na dywidendę (opis)

 • 31.05.2017 15:28

  PZU nie wyklucza, że mógłby przeznaczyć 80 proc. zysku za '17 na dywidendę

 • 30.05.2017 20:01

  PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP na częściowe sfinansowanie transakcji kupna akcji Pekao

 • 30.05.2017 18:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (45/2017) Podpisanie porozumienia trójstronnego z PFR S.A. i PKO BP S.A.

 • 29.05.2017 20:41

  Andrzej Jaworski zrezygnował z funkcji członka zarządu PZU

 • 29.05.2017 20:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (44/2017) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 29.05.2017 19:45

  Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy za '16 na poziomie 1,40 zł/akcję (opis)

 • 29.05.2017 19:34

  Zarząd PZU za przeznaczeniem na dywidendę za '16 1,40 zł na akcję

 • 29.05.2017 19:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (43/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok

 • 29.05.2017 14:26

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. akcji PZU

 • 29.05.2017 14:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (42/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 26.05.2017 16:22

  KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Mostostal Warszawa

 • 26.05.2017 11:08

  Zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych

 • 22.05.2017 16:42

  Rada nadzorcza PTE PZU powołała Jacka Tomasika na członka zarządu spółki

 • 19.05.2017 17:17

  PZU ma zaufanie do zarządu Alior Banku w obecnym kształcie - Surówka

 • 19.05.2017 16:58

  Utrzymanie przez PZU dwucyfrowych wzrostów składki będzie dużym wyzwaniem - Surówka

 • 19.05.2017 16:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (41/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2016

 • 17.05.2017 12:59

  PZU planuje w czerwcu wyjść na rynek z emisją obligacji

 • 17.05.2017 11:04

  PZU liczy na dobre wyniki z działalności inwestycyjnej - prezes

 • 17.05.2017 10:53

  PZU ocenia, że na dywidendę może trafić 50-80 proc. zysku za '16

 • 17.05.2017 10:21

  PZU podtrzymuje strategię; wyniki I kw. pokazują, że przynosi efekty - prezes

 • 17.05.2017 08:51

  Wynikom PZU w I kw. pomogła wyższa niż oczekiwano składka i wynik inwestycyjny (opinia)

 • 17.05.2017 07:49

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '17 wyniósł 940 mln zł wobec konsensusu 902,5 mln zł

 • 17.05.2017 07:13

  Wyniki PZU w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.05.2017 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 16.05.2017 19:29

  Finalizacja przejęcia pakietu akcji Pekao przez PZU i PFR zaplanowana na 7 czerwca

 • 16.05.2017 19:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (40/2017) Wyznaczenie terminu zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 16.05.2017 16:16

  KNF wyraziła zgodę na objęcie przez Pawła Surówkę stanowiska prezesa PZU

 • 16.05.2017 08:17

  BGK chce przejąć PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości

 • 08.05.2017 07:37

  PZU nie zamierza łączyć Pekao z Aliorem; nie planuje zmian w strategii grupy - prezes (wywiad)

 • 04.05.2017 14:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (39/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego - brak sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.05.2017 14:24

  Zielone światło KNF dla przejęcia Pekao przez PZU i PFR, transakcja w czerwcu (aktl.)

 • 04.05.2017 13:47

  KNF nie zgłosiła sprzeciwu do przejęcia przez PZU i PFR akcji Pekao

 • 28.04.2017 10:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (38/2017) Przedłużenie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 26.04.2017 17:32

  Roman Pałac prezesem PZU Życie

 • 26.04.2017 08:54

  JP Morgan podniósł rekomendację dla PZU z "neutralnie" do "przeważaj"; cena docelowa 47,45 zł

 • 25.04.2017 15:47

  Premier Szydło przejęła osobisty nadzór nad PZU

 • 13.04.2017 16:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 12 kwietnia 2017 roku i było kontynuowane w dniu 13 kwietnia 2017 roku

 • 13.04.2017 16:40

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (36/2017) Informacja o braku powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA obradujące po przerwie w dniu 13 kwietnia 2017 roku i zamknięciu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

 • 13.04.2017 16:27

  PZU nie będzie zmieniał polityki dywidendowej - Surówka

 • 13.04.2017 06:49

  Paweł Surówka obejmuje stanowisko prezesa PZU

 • 13.04.2017 03:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (35/2017) Powołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 13.04.2017 00:41

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (34/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 • 13.04.2017 00:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (33/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 12.04.2017 21:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (32/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 20:01

  Jerzy Paluchniak odwołany ze składu RN PZU

 • 12.04.2017 19:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (31/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 19:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (30/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 11:19

  NWZ PZU zdecydowało o emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 3 mld zł

 • 11.04.2017 07:56

  Citi obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie"

 • 07.04.2017 13:25

  UOKiK zgodził się na zakup akcji Banku Pekao SA przez PZU

 • 07.04.2017 13:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (29/2017) Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 29.03.2017 19:01

  PZU, PFR upraszczają strukturę transakcji nabycia pakietu akcji Pekao od Unicredit

 • 29.03.2017 18:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (28/2017) Uzyskanie zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. Podpisanie ww. aneksów

 • 28.03.2017 17:19

  S&P podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus

 • 27.03.2017 12:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (27/2017) Zgoda Urzędu Antymonopolowego na Ukrainie na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 24.03.2017 09:58

  Zmiany w zarządzie PZU bez wpływu na strategię Pekao i jego politykę dywidendową- Borys, PFR

 • 23.03.2017 19:24

  PZU podtrzymuje politykę dywidendową, chce przyspieszyć realizację strategii

 • 23.03.2017 16:02

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej PZU

 • 23.03.2017 15:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (26/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku

 • 23.03.2017 08:40

  Rynek może negatywnie zareagować na odwołanie Krupińskiego z funkcji prezesa PZU (opinia)

 • 23.03.2017 07:33

  Marcin Chludziński został p.o. prezesa PZU

 • 23.03.2017 01:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PZU SA do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA

 • 22.03.2017 19:52

  Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU (opis)

 • 22.03.2017 19:07

  Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU

 • 22.03.2017 18:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 22.03.2017 18:26

  PZU planuje 20 kwietnia zakończenie budowy księgi popytu na obligacje podporządkowane

 • 22.03.2017 10:03

  PZU porozumiał się ze związkami zawodowymi ws. zwolnienia do 956 osób

 • 22.03.2017 09:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2017) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia

 • 21.03.2017 10:57

  PZU chce, aby do 20-25 proc. zysków pochodziło z zagranicy - Krupiński

 • 15.03.2017 16:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 15.03.2017 12:02

  Dywidenda PZU z zysku za '16 w przedziale 50-80 proc., może być znacząco powyżej 50 proc. (opis)

 • 15.03.2017 11:52

  Wynik inwestycyjny PZU w I kw. może wzrosnąć kdk

 • 15.03.2017 11:09

  Emisja obligacji PZU na przełomie II/III kw., ma się zbiegać z przejęciem Pekao

 • 15.03.2017 10:53

  PZU może przeznaczyć na dywidendę znacząco powyżej 50 proc. zysku za ’16

 • 15.03.2017 10:21

  PZU liczy, że w ’17 ubezpieczenia komunikacyjne będą rentowne

 • 15.03.2017 09:00

  Wyniki PZU w IV kw. wsparły niższe odszkodowania, przy niskim wyniku inwestycyjnym (opinia)

 • 15.03.2017 08:01

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '16 wyniósł 638,5 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.03.2017 07:23

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '16 wyniósł 638,5 mln zł wobec konsensusu 530,8 mln zł

 • 15.03.2017 07:15

  Wyniki PZU w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2017 07:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 15.03.2017 07:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 19:19

  Zarząd PZU chce przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 3 mld zł (opis)

 • 14.03.2017 19:11

  Zarząd PZU chce przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 3 mld zł

 • 14.03.2017 19:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz podpisanie umowy zlecenia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank

 • 09.03.2017 19:40

  PZU planuje zwolnienia grupowe; chce zwolnić do 956 osób (opis)

 • 09.03.2017 19:19

  PZU planuje zwolnienia grupowe; restrukturyzacja zatrudnienia ma objąć do 1.944 osób

 • 09.03.2017 19:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (20/2017) Restrukturyzacja zatrudnienia

 • 02.03.2017 11:59

  PFR rozważy sprzedaż w ciągu 3-5 lat swojego pakietu w Pekao na GPW – Borys, PFR

 • 01.03.2017 11:49

  Witelo ma umowy z trzema funduszami VC, na inwestycje w Witelo PZU przeznaczył ok. 100 mln zł

 • 28.02.2017 16:34

  KNF wyraziła zgodę na powołanie Marcina Żółtka na członka zarządu PTE PZU

 • 24.02.2017 06:30

  PZU chce, by w perspektywie kilku lat Alior Bank stał się spółką dywidendową

 • 21.02.2017 15:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (19/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 08.02.2017 18:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 • 08.02.2017 18:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 18 stycznia 2017 roku i było kontynuowane w dniu 8 lutego 2017 roku

 • 08.02.2017 18:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w trakcie drugiej części obrad oraz informacja o odstąpieniu od podejmowania uchwały w sprawie przewidzianej porządkiem obrad

 • 08.02.2017 14:01

  NWZ PZU wymieniło część składu rady nadzorczej

 • 08.02.2017 11:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 06.02.2017 15:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 02.02.2017 12:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 02.02.2017 10:34

  PZU szuka możliwości akwizycji spółek ubezpieczeniowych za granicą

 • 02.02.2017 10:10

  Przychody spółek medycznych Grupy PZU w '16 wyniosły ok. 145 mln zł

 • 27.01.2017 14:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 25.01.2017 16:35

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.01.2017 06:56

  PZU i PFR podpisali porozumienie akcjonariuszy w związku z kupnem pakietu Pekao

 • 23.01.2017 22:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2017) Podpisanie porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A.

 • 23.01.2017 16:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 18.01.2017 16:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 18.01.2017 13:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 18.01.2017 12:23

  NWZ PZU w sprawie zmian w składzie RN przerwane do 8 lutego

 • 16.01.2017 15:19

  Prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk

 • 16.01.2017 11:18

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 16.01.2017 06:00

  PZU chce w ’17 zwiększyć rentowność, składka wzrośnie jednocyfrowo (wywiad)

 • 16.01.2017 06:00

  PZU może w ’17 wyemitować obligacje hybrydowe, lub wyjść na rynek po dług senioralny

 • 12.01.2017 13:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.01.2017 15:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 10.01.2017 15:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.01.2017 12:06

  JP Morgan rekomenduje &qu