PZU Finance AB

skrót: PZU

Brak kursu dla wybranej firmy

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności finansowej, głównie poprzez pozyskiwanie środków w drodze emisji obligacji i innych instrumentów finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz poprzez bezpośrednie pożyczanie pozyskanych funduszy spółkom z Grupy, udzielanie linii kredytowych i pożyczek oraz prowadzenie innej działalności zgodnej z powyższym zakresem a także związanych z nią usług.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

Brak wyników spełniających podane kryteria.