Polimex Mostostal SA

skrót: PXM

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa odbudowuje swoją pozycję w działalności inżynieryjno-usługowej. Rozwój Grupy, który ma być wsparty na dwóch podstawowych filarach tj. energetyce i petrochemii (gazie, chemii, nafcie), uzyska dodatkowe oparcie w działalności budownictwa przemysłowego oraz działalności produkcyjnej realizowanej w ramach wydzielonej do odrębnej spółki działalności zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym w Siedlcach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Energa SAwraz z PGNiG Technologie SA, PGE SA i Enea SA156 000 09765,93%156 000 09765,93%
Bank Pekao SA15 076 1376,37%15 076 1376,37%

Kategoria • 15.01.2021 11:58

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (6/2021) Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

 • 07.01.2021 16:40

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (5/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.01.2021 16:35

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (4/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 07.01.2021 16:09

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (3/2021) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 07.01.2021 14:05

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (2/2021) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 • 05.01.2021 22:00

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (1/2021) Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 28.12.2020 15:11

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (63/2020) Zawarcie dokumentów dotyczących spłaty długu objętego procesem restrukturyzacji finansowej oraz dotyczących pozyskania trzech nowych linii gwarancyjnych na rzecz Spółki i jej podmiotów powiązanych i wynikających z nich zmian

 • 14.12.2020 18:33

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (62/2020) Zawarcie porozumienia zmieniającego i ujednolicającego warunki emisji obligacji serii B

 • 14.12.2020 18:28

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (61/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 14.12.2020 18:19

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (60/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 09.12.2020 14:30

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (59/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach

 • 08.12.2020 18:42

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (58/2020) Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A

 • 20.11.2020 12:25

  Polimex spodziewa się w '20 ok. 1,6 mld zł przychodów i "bardzo przyzwoitych" wyników

 • 20.11.2020 07:20

  Aktualny portfel zamówień Polimex-Mostostal wynosi ok. 3,9 mld zł

 • 20.11.2020 06:25

  POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 16.11.2020 17:01

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (57/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 10.11.2020 23:38

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (56/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 10.11.2020 09:50

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (55/2020) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 05.11.2020 21:04

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (54/2020) Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

 • 30.10.2020 10:46

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (53/2020) Zawarcie porozumienia zmieniającego i ujednolicającego warunki emisji obligacji serii B

 • 28.10.2020 13:39

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (52/2020) Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej pomiędzy Emitentem a podmiotem zależnym Emitenta.

 • 23.10.2020 13:52

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (51/2020) Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A

 • 07.10.2020 11:37

  Polimex wyremontuje instalację dla PKN Orlen za 161 mln zł

 • 07.10.2020 11:29

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (50/2020) Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

 • 04.09.2020 13:20

  Polimex Mostostal ma umowy z ENGIE EC Słupsk o łącznej wartości 99,8 mln zł

 • 04.09.2020 13:06

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (49/2020) Zawarcie istotnych umów przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

 • 24.08.2020 07:12

  Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal wynosi ok. 3,84 mld zł

 • 24.08.2020 06:38

  POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 24.08.2020 06:36

  POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 20.08.2020 20:57

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (48/2020) Wybór oferty konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

 • 10.08.2020 16:38

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (47/2020) Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

 • 03.08.2020 16:01

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (46/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.08.2020 15:57

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (45/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 03.08.2020 15:52

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (44/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 31.07.2020 13:37

  Oferta Polimeksu Mostostal za 99,8 mln zł najkorzystniejsza w przetargu ENGIE EC Słupsk

 • 19.06.2020 15:23

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (37/2020) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 • 09.06.2020 22:40

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (36/2020) Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej.

 • 03.06.2020 15:56

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (35/2020) Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki

 • 03.06.2020 15:47

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (34/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.06.2020 15:40

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (33/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 03.06.2020 15:22

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (32/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

 • 03.06.2020 10:56

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (31/2020) Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 02.06.2020 14:20

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (30/2020) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 • 29.05.2020 15:49

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (29/2020) Spełnienie się warunków zawieszających i wypłata środków z tytułu umowy kredytowej

 • 18.05.2020 11:14

  Polimex Mostostal podtrzymuje cel 1,9 mld zł przychodów w 2020 r.

 • 18.05.2020 07:09

  Aktualny portfel zamówień Polimex-Mostostal wynosi ok. 3,72 mld zł

 • 18.05.2020 06:39

  POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.05.2020 17:26

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (28/2020) Zawarcie umowy kredytowej

 • 12.05.2020 13:37

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (27/2020) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 06.05.2020 17:21

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (26/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 05.05.2020 13:05

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (25/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 17.04.2020 14:51

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (24/2020) Zawarcie ugody dotyczącej waloryzacji Ceny Kontraktu

 • 17.04.2020 14:32

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (23/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 17.04.2020 11:43

  Polimex Mostostal spodziewa się 1,9 mld zł przychodów w '20

 • 17.04.2020 08:55

  Backlog Polimeksu Mostostal wynosi ok. 4 mld zł

 • 17.04.2020 06:42

  POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 17.04.2020 06:38

  POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.03.2020 20:00

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (22/2020) Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

 • 16.03.2020 14:55

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (21/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.03.2020 19:03

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (20/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 10.03.2020 18:58

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (19/2020) Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

 • 06.03.2020 12:15

  Sąd podwyższył kwotę roszczenia na rzecz Polimeksu Mostostal do 26,1 mln zł

 • 06.03.2020 11:49

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (18/2020) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Emitenta

 • 03.03.2020 18:39

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (17/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.03.2020 18:22

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 03.03.2020 18:16

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 03.03.2020 16:08

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (14/2020) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 28.02.2020 17:48

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (13/2020) Zawarcie umowy i wystawienie gwarancji bankowej

 • 28.02.2020 10:46

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (12/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 25.02.2020 20:12

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (11/2020) Szacunkowe dane dotyczące wynagrodzenia i wyceny kosztów w związku z zawieszeniem budowy Elektrowni Ostrołęka C

 • 20.02.2020 19:18

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (10/2020) Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 13.02.2020 18:44

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (9/2020) Zawarcie istotnej umowy

 • 05.02.2020 15:27

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (8/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 31.01.2020 13:45

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (7/2020) Spełnienie się warunków zawieszających wystawienie gwarancji

 • 30.01.2020 17:08

  PGE podpisała z konsorcjum GE i Polimeksu umowę na budowę bloków w Elektrowni Dolna Odra

 • 30.01.2020 16:45

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (6/2020) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 • 29.01.2020 16:22

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (5/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

 • 20.01.2020 19:33

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (4/2020) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 • 16.01.2020 17:39

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (3/2020) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 08.01.2020 11:22

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (2/2020) Zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną

 • 03.01.2020 15:00

  PGE zaakceptowała ofertę konsorcjum GE i Polimeksu na budowę bloków gazowo-parowych w ZEDO

 • 02.01.2020 15:48

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (1/2020) Odstąpienie przez Emitenta od istotnej umowy.

 • 31.12.2019 18:22

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (39/2019) Zawarcie dokumentów dot. pozyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz wynikających z nich dokumentów wprowadzających zmiany do warunków finansowania Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

 • 20.12.2019 21:59

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (38/2019) Pozytywna decyzja NCBiR w sprawie dopuszczenia konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent do kolejnej fazy Programu Bloki 200+

 • 20.12.2019 12:39

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (37/2019) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 • 16.12.2019 15:16

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (36/2019) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 • 10.12.2019 15:59

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (35/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 09.12.2019 18:55

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (34/2019) Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

 • 03.12.2019 18:08

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (33/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 21.11.2019 14:37

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (32/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 20.11.2019 10:53

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (31/2019) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 19.11.2019 17:02

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (30/2019) Wybór oferty konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

 • 15.11.2019 16:30

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (29/2019) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 • 12.11.2019 19:28

  PGE analizuje ofertę konsorcjum Polimeksu i GE dot. budowy bloków gazowych w Dolnej Odrze

 • 12.11.2019 12:56

  Polimex Mostostal liczy na poprawę wyniku netto w IV kw.; w całym '19 chciałby powtórzyć zysk z '18

 • 12.11.2019 07:16

  Aktualny portfel zamówień Polimex-Mostostal wynosi ok. 2,19 mld zł

 • 12.11.2019 06:27

  POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 22.10.2019 14:09

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (28/2019) Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

 • 21.10.2019 15:07

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (27/2019) Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 10.10.2019 18:17

  PGE zakończyła budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 27.09.2019 12:03

  Polimex spodziewa się wkrótce NTP w elektrowni Puławy, startuje w przetargach na Dolną Odrę i Czechnice

 • 25.09.2019 16:09

  Puławy podpisały z konsorcjum Polimeksu umowę na budowę bloku energetycznego

 • 25.09.2019 15:09

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (26/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

 • 13.09.2019 15:03

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (25/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 09.09.2019 18:08

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (24/2019) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 05.09.2019 18:51

  BNP Paribas Bank Polska i Ten Square Games wejdą do mWIG40 po sesji 20 IX

 • 26.08.2019 12:01

  Polimex Mostostal obniżył cel przychodów na '19; oczekuje ok. 1,8 mld zł

 • 26.08.2019 11:31

  Ten Square Games i BNP Paribas mogą zastąpić Polimex i Trakcję w mWIG40 po rewizji indeksów

 • 26.08.2019 07:10

  Aktualny portfel zamówień Polimex-Mostostal wynosi ok. 2,35 mld zł

 • 26.08.2019 06:25

  POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 26.08.2019 06:23

  POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 20.08.2019 12:08

  Polimex odwróci odpisy aktualizujące w kwocie ok. 34,5 mln zł; bez wpływu na skons. wynik

 • 20.08.2019 11:58

  POLIMEX MOSTOSTAL SA (23/2019) Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów.

 • 03.06.2019 19:29

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (10/2019) Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.06.2019 19:21

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (9/2019) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

 • 31.05.2019 11:25

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (8/2019) Oddanie do eksploatacji Bloku Energetycznego nr 5 w Opolu

 • 17.05.2019 16:10

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 16.04.2019 19:51

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (5/2019) Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

 • 16.04.2019 18:40

  Puławy wstępnie przyjęły ofertę konsorcjum z Polimeksem na budowę bloku energ. za 1,16 mld zł (opis)

 • 12.04.2019 11:20

  Polimex-Mostostal spodziewa się blisko 2 mld zł przychodów w ‘19

 • 12.04.2019 07:35

  Zysk netto grupy Polimex-Mostostal w '18 wyniósł 16,2 mln zł, backlog wynosi ok. 1,54 mld zł

 • 12.04.2019 06:24

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 12.04.2019 06:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 11.02.2019 16:13

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (4/2019) Korekta raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

 • 08.02.2019 19:04

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (4/2019) Zmiana warunków znaczącej umowy

 • 30.01.2019 20:31

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (3/2019) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 16.01.2019 15:08

  Spółka Polimeksu ma umowę za 326,89 mln zł na realizację terminala naftowego w Gdańsku

 • 16.01.2019 14:54

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (2/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 09.01.2019 15:21

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

 • 17.12.2018 13:34

  Oferta spółki zależnej Polimeksu za ok. 327 mln zł warunkowo wybrana w przetargu PERN

 • 17.12.2018 13:15

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (54/2018) Warunkowy wybór oferty spółki zależnej Emitenta na realizację terminala naftowego w Gdańsku

 • 20.11.2018 18:18

  Polimex-Mostostal pozwany na 96,9 mln zł przez Mostostal

 • 20.11.2018 17:21

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (53/2018) Wniesienie pozwu wzajemnego przeciwko Spółce

 • 14.11.2018 13:03

  Polimex oczekuje 1,6 mld zł przychodów w '18; chce być na lekkim plusie na poziomie netto

 • 14.11.2018 08:09

  Backlog Polimeksu Mostostal wynosi ok. 1,23 mld zł

 • 14.11.2018 07:33

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 09:20

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (52/2018) Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.

 • 18.10.2018 10:56

  Polimex Mostostal skupia się na mniejszych kontraktach, rozgląda się za granicą

 • 12.10.2018 16:57

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (51/2018) Powołanie Członków Zarządu na XIII wspólną kadencję

 • 10.10.2018 14:45

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (50/2018) Informacja dotycząca zawarcia z Polimex Opole spółka z o.o. sp.k. aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. (umowa o podwykonawstwo prac na potrzeby realizacji Projekt

 • 10.10.2018 14:41

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (49/2018) Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

 • 10.10.2018 14:09

  PGE GiEK ma aneks z generalnym wykonawcą bloków w Opolu

 • 10.10.2018 14:00

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (48/2018) Informacja dotycząca zawarcia aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz porozumienia wewnętrznego Generalnego Wykonawcy i GE Power sp. z

 • 04.10.2018 15:47

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (47/2018) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

 • 04.10.2018 15:45

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (46/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 04.10.2018 15:42

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 03.10.2018 14:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (44/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 03.10.2018 14:13

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (43/2018) Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 25.09.2018 16:11

  Konsorcjum z Polimeksem ma umowę za 41-75 mln zł na instalację w El. Dolna Odra

 • 25.09.2018 15:50

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (42/2018) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta i spółkę zależną od Emitenta

 • 21.09.2018 13:26

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (41/2018) Umorzenie postępowań sądowych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

 • 21.09.2018 13:25

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (40/2018) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

 • 07.09.2018 10:15

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (39/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 29.08.2018 17:45

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (38/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 28.08.2018 15:40

  Polimex porozumiał się z GDDKiA ws. zawarcia ugód

 • 28.08.2018 15:16

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (37/2018) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji ugody z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

 • 27.08.2018 07:50

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 27.08.2018 07:49

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 23.08.2018 13:11

  Elektrobudowa, Budimex, Polimex, Rafako w II etapie przetargu na blok energ. w Puławach

 • 23.08.2018 09:53

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (36/2018) Zmiana warunków znaczącej umowy

 • 21.08.2018 18:51

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (35/2018) Zmiana warunków znaczącej umowy

 • 10.08.2018 15:26

  Polimex utworzy 57,6 mln zł rezerwy na Żerań i rozwiąże 30,1 mln zł rezerwy na Kozienice

 • 10.08.2018 15:04

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (34/2018) Informacja o wstępnych szacunkach budżetów realizowanych kontraktów dokonanych w toku prac nad raportem okresowym

 • 03.08.2018 14:27

  Polimex-Mostostal przesunął termin zakończenia prac w Elektrowni Turów

 • 03.08.2018 13:28

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (33/2018) Zmiany warunków znaczącej umowy

 • 26.06.2018 17:52

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (31/2018) Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta

 • 22.06.2018 16:00

  Polimex ma list intencyjny z GE Power ws. współpracy przy Elektrowni Ostrołęka C

 • 22.06.2018 15:44

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (30/2018) Zawarcie listu intencyjnego z GE Power sp. z o.o.

 • 21.06.2018 14:30

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (29/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 21.06.2018 14:24

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 20.06.2018 13:02

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (27/2018) Ustanowienie hipotek będących zabezpieczeniami umowy kredytowej w sprawie linii gwarancyjnych

 • 14.06.2018 16:37

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (26/2018) Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego

 • 07.06.2018 19:21

  GPW: w sprawie zmiany liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

 • 24.05.2018 14:56

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (25/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 14.05.2018 11:12

  Polimex liczy na stabilizację rentowności w '18; projekty Opole i Żerań idą zgodnie z planem

 • 14.05.2018 07:51

  Backlog Polimeksu Mostostal wynosi ok. 1,67 mld zł

 • 14.05.2018 07:14

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 14:35

  Krzysztof Figat nowym prezesem Polimeksu

 • 26.04.2018 14:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (24/2018) Powołanie członka Zarządu Emitenta

 • 25.04.2018 13:46

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (23/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

 • 17.04.2018 11:15

  Nikt nie złożył odwołania od wyniku przetargu na budowę bloku energetycznego w Ostrołęce

 • 16.04.2018 14:22

  Konsorcjum Polimeksu nie odwoła się od wyniku przetargu na budowę Ostrołęki C

 • 13.04.2018 14:05

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (22/2018) Zawarcie umowy zmieniającej do umów sprzedaży nieruchomości

 • 13.04.2018 12:17

  Polimex chce zrealizować minimum 2 mld zł przychodu w '18 (opis)

 • 13.04.2018 10:57

  Polimex chce zrealizować minimum 2 mld zł przychodu w '18

 • 13.04.2018 08:01

  Polimex ma portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł, w tym 1,4 mld zł przypada na '18

 • 13.04.2018 07:45

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.04.2018 07:43

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.04.2018 18:45

  Testy Polimex-Mostostal wskazały na utratę wartości firmy w wysokości ok. 191,5 mln zł

 • 09.04.2018 18:31

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (21/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 09.04.2018 18:26

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (20/2018) Wyniki dodatkowych analiz związanych z poziomem Wartości Firmy

 • 06.04.2018 10:33

  Rafako i Polimex analizują dokumentację dotyczącą przetargu na Ostrołękę

 • 04.04.2018 10:22

  Przemysław Janiszewski p. o. prezesa Polimeksu

 • 04.04.2018 10:14

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (19/2018) Tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

 • 03.04.2018 13:05

  Antoni Józwowicz zrezygnował z funkcji prezesa Polimeksu Mostostalu

 • 03.04.2018 13:02

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (18/2018) : Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 28.03.2018 14:50

  Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy związane z poziomem wartości firmy

 • 28.03.2018 14:26

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (17/2018) Prowadzenie dodatkowych analiz związanych z poziomem wartości firmy

 • 27.03.2018 20:38

  Zgoda zgromadzenia wspólników El. Ostrołęka na wybór GE Power i Alstom na wykonawcę bloku C

 • 26.03.2018 10:11

  DZIEŃ NA GPW: Kursy Rafako i Polimexu mocno w dół

 • 24.03.2018 07:50

  Zarząd Elektrowni Ostrołęka chce wyboru GE Power i Alstom Power System na wykonawcę Ostrołęki C

 • 22.03.2018 13:52

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (16/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 22.03.2018 11:44

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (15/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.03.2018 15:27

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (14/2018) Zawarcie umowy podwykonawczej pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta

 • 19.03.2018 16:27

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (13/2018) Zmiana warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 15.03.2018 12:43

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (12/2018) Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 12.03.2018 16:51

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (11/2018) Ustanowienie hipotek będących zabezpieczeniami obligacji serii C

 • 12.03.2018 14:41

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (10/2018) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

 • 01.03.2018 21:13

  Oferta spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu i firmy Agat wybrana przez PERN

 • 01.03.2018 20:57

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (9/2018) Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

 • 23.02.2018 06:45

  Nowe bloki Elektrowni Opole mogą zostać oddane w maju i wrześniu 2019 r.

 • 22.02.2018 21:35

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (8/2018) Informacja nt. nowych terminów zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 22.02.2018 20:17

  Zakończenie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole może się jeszcze opóźnić - PGE

 • 21.02.2018 15:18

  Polimex zmniejszył koszty projektu Kozienice; wynik za '17 wyższy o 42,3 mln zł

 • 21.02.2018 15:04

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (7/2018) Informacja o zmniejszeniu kosztów związanych z budową bloku energetycznego o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni "Kozienice"

 • 15.02.2018 16:20

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (6/2018) Zmiana warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 08.02.2018 17:21

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (5/2018) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży

 • 29.01.2018 12:51

  Polimex liczy, że wygra przetarg na budowę bloku Ostrołęka C (aktl.)

 • 29.01.2018 10:24

  Polimex liczy, że wygra przetarg na budowę bloku Ostrołęka C

 • 22.01.2018 18:02

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (4/2018) Rejestracja zmiany statutu Spółki

 • 10.01.2018 10:34

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

 • 08.01.2018 14:47

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (2/2018) Powołanie członka Zarządu Emitenta

 • 04.01.2018 09:59

  Tchórzewski nie sądzi, by zrezygnowano z budowy Ostrołęki C

 • 02.01.2018 18:54

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (1/2018) Zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną

 • 29.12.2017 15:07

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (105/2017) Zawarcie ugody sądowej dotyczącej sporu z Europa Centralna sp. z o.o.

 • 29.12.2017 11:08

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (104/2017) Rezygnacja członka Zarządu

 • 28.12.2017 13:04

  W przetargu na Ostrołękę C trzy oferty od 4,85 do 9,59 mld zł, najdroższa Polimeksu i Rafako (opis)

 • 28.12.2017 12:46

  W przetargu na budowę bloku Ostrołęka C zostały złożone trzy oferty od 4,85 do 9,59 mld zł

 • 18.12.2017 17:34

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (103/2017) Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki

 • 15.12.2017 17:12

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (102/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 100/2017 o informacje od biegłego rewidenta

 • 14.12.2017 17:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (101/2017) Ustanowienie wszystkich zabezpieczeń przewidzianych w ramach dostosowania struktury zabezpieczeń Grupy do umowy z wierzycielami

 • 13.12.2017 18:33

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (100/2017) Częściowe rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 01.12.2017 14:40

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (99/2017) Wejście w życie porozumienia dotyczącego zakończenia realizacji kontraktu przez spółkę zależną od Emitenta

 • 30.11.2017 19:22

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (98/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 • 30.11.2017 14:46

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (97/2017) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

 • 30.11.2017 14:38

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (96/2017) Powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 30.11.2017 14:28

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (95/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 30.11.2017 14:19

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (94/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 27.11.2017 15:07

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (93/2017) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 27.11.2017 07:15

  Polimex-Mostostal podtrzymuje plan podwojenia EBITDA z I półr. na koniec '17

 • 13.11.2017 07:38

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 14:54

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (92/2017) Wprowadzenie zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

 • 08.11.2017 18:49

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (91/2017) Zawarcie dokumentu zabezpieczenia obligacji serii C

 • 06.11.2017 17:25

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (90/2017) Zawarcie dokumentów zabezpieczeń obligacji serii C

 • 03.11.2017 11:36

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (89/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 02.11.2017 17:12

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (88/2017) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii T

 • 31.10.2017 17:22

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (87/2017) Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii T

 • 31.10.2017 16:00

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (86/2017) Zawarcie porozumienia dotyczącego zakończenia realizacji kontraktu przez spółkę zależną od Emitenta

 • 31.10.2017 13:26

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (85/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 31.10.2017 13:09

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji POLIMEX-MOSTOSTAL SA

 • 27.10.2017 14:07

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (84/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 20.10.2017 13:56

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (83/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 17.10.2017 15:55

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (82/2017) Dokonanie zmian statutu Spółki

 • 17.10.2017 15:42

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (81/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 17.10.2017 15:35

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (80/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 06.10.2017 20:27

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (79/2017) Zawarcie i zmiana umów zastawów w zakresie dostosowania struktury zabezpieczeń Grupy do umowy z wierzycielami

 • 27.09.2017 16:19

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (78/2017) Skierowanie propozycji nabycia obligacji i emisja obligacji zamiennych serii C

 • 26.09.2017 22:04

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (77/2017) Informacja nt. wpłynięcia od generalnego wykonawcy propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 26.09.2017 20:21

  Zakończenie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole opóźni się

 • 19.09.2017 19:40

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (76/2017) Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach Emitenta

 • 19.09.2017 19:31

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (75/2017) Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Emitenta

 • 18.09.2017 16:44

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (74/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 14.09.2017 17:50

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (73/2017) Powołanie członka Zarządu Emitenta

 • 01.09.2017 17:43

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (72/2017) Zawarcie umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 28.08.2017 11:45

  Polimex Mostostal kończy restrukturyzację, liczy na nowe duże kontrakty (opis)

 • 28.08.2017 10:13

  Polimex chce co najmniej podwoić wyniki na koniec '17 w stosunku do pierwszego półrocza

 • 28.08.2017 08:13

  Polimex ma portfel zamówień o wartości ok. 2,7 mld zł, w tym 1,3 mld zł przypada na '17

 • 28.08.2017 07:49

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 28.08.2017 07:47

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 02.08.2017 15:10

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (71/2017) Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną od Emitenta

 • 31.07.2017 17:43

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (70/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

 • 28.07.2017 11:55

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (69/2017) Spełnienie się warunku z aneksu do umowy kredytu

 • 27.07.2017 20:19

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (68/2017) Zmiana terminu dopuszczenia akcji do obrotu na GPW

 • 27.07.2017 20:13

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (67/2017) Zawarcie aneksów do umów o udzielenie gwarancji należytego wykonania i zwrotu zaliczki dla kontraktu dla ENEA Wytwarzanie

 • 25.07.2017 20:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (66/2017) Zawarcie umów wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i umów zastawów rejestrowych

 • 25.07.2017 20:04

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (65/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

 • 25.07.2017 19:50

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (64/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu

 • 30.06.2017 18:37

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (63/2017) Zawarcie umowy wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 30.06.2017 14:53

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (62/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu

 • 29.06.2017 15:13

  Konsorcjum z Polimeksem zawarło umowę z PGNiG Termika na blok w EC Żerań

 • 29.06.2017 15:00

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (61/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 27.06.2017 16:25

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (60/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

 • 27.06.2017 16:14

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (59/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 26.06.2017 16:17

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (58/2017) Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 • 23.06.2017 08:26

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (57/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 21.06.2017 08:15

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (56/2017) Spełnienie się warunku zawieszającego wejście w życie umowy kredytowej w sprawie linii gwarancyjnych i związanych z nimi kredytów odnawialnych i nieodnawialnych

 • 21.06.2017 08:06

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (55/2017) Zawarcie umów dotyczących zmian warunków finansowania grupy Polimex-Mostostal

 • 09.06.2017 15:45

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (54/2017) Rejestracja zmiany statutu Spółki

 • 01.06.2017 12:49

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (53/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 31.05.2017 20:44

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (52/2017) Zawarcie warunkowej umowy kredytowej w sprawie linii gwarancyjnych i związanych z nimi kredytów odnawialnych i nieodnawialnych

 • 26.05.2017 16:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (51/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 26.05.2017 09:00

  Polimex podpisał z GDDKiA umowę ws. rozmów dot. ewentualnej ugody

 • 26.05.2017 08:43

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (50/2017) Podpisanie umowy o poufności z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w celu podjęcia rozmów w przedmiocie ewentualnej ugody dotyczącej wzajemnych roszczeń

 • 19.05.2017 12:03

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (49/2017) Ustalenie treści tekstu jednolitego statutu Spółki

 • 18.05.2017 21:12

  Polimex-Mostostal do '23 zakłada odzyskanie pozycji wiodącej polskiej firmy budowlanej

 • 18.05.2017 20:00

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (48/2017) cie Planu Rozwoju Grupy Polimex - Mostostal na lata 2017 - 2023

 • 12.05.2017 14:37

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (47/2017) Powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 12.05.2017 14:30

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (46/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 12.05.2017 14:25

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (45/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 12.05.2017 13:40

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (44/2017) Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej

 • 12.05.2017 13:28

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (43/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.05.2017 14:31

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (42/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki i informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach

 • 09.05.2017 13:42

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (41/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 08.05.2017 17:20

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (40/2017) Zawarcie aneksu nr 3 do porozumienia w sprawie zmiany warunków finansowania grupy Polimex-Mostostal

 • 08.05.2017 07:42

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 24.04.2017 16:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (39/2017) Uzupełnienia jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

 • 21.04.2017 16:04

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (38/2017) Rejestracja zmian statutu Spółki

 • 13.04.2017 16:49

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (37/2017) Zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie zmiany warunków finansowania grupy Polimex-Mostostal

 • 11.04.2017 12:21

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (36/2017) Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

 • 07.04.2017 20:06

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (35/2017) Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polimex-Mostostal S.A

 • 06.04.2017 18:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (34/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 06.04.2017 10:16

  PGNiG Termika liczy, ze do końca czerwca podpisze umowę z wykonawcą bloku na Żeraniu

 • 31.03.2017 18:17

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (33/2017) Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie zmiany warunków finansowania grupy Polimex-Mostostal

 • 30.03.2017 15:13

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (32/2017) Rezygnacja członka Zarządu

 • 28.03.2017 15:51

  Cena w wezwaniu na Polimex zmieniona na 4,91 zł za akcję

 • 27.03.2017 08:03

  Portfel zamówień Polimeksu to ok. 2,75 mld zł, w tym 1,85 mld zł na 2017r.

 • 27.03.2017 07:42

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.03.2017 07:39

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 22.03.2017 09:48

  PKO TFI ma poniżej 5 proc. akcji Polimeksu

 • 22.03.2017 09:35

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (31/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 21.03.2017 08:52

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Technologie wzywają do sprzedaży do 0,07 proc. akcji Polimeksu-Mostostalu

 • 13.03.2017 15:59

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (30/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki w związku z rejestracją zmiany statutu w zakresie struktury kapitału zakładowego

 • 09.03.2017 16:11

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (29/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 09.03.2017 16:01

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 08.03.2017 13:12

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje POLIMEX-MOSTOSTAL SA

 • 08.03.2017 08:43

  Zaawansowanie budowy bloku w Kozienicach wynosi 93 proc. - ME

 • 02.03.2017 18:33

  Po sesji 17 marca Polimex zastąpi Bioton w indeksie WIG 40

 • 01.03.2017 16:15

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (27/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 28.02.2017 16:36

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (26/2017) Powołanie członka Zarządu Emitenta

 • 27.02.2017 17:28

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (25/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 27.02.2017 11:49

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (24/2017) Rezygnacja członka Zarządu

 • 24.02.2017 14:52

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (23/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 23.02.2017 16:29

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (22/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 23.02.2017 16:26

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (21/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 23.02.2017 16:22

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (20/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 23.02.2017 13:34

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (19/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 21.02.2017 14:22

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (18/2017) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 20.02.2017 14:44

  JSW zastąpi Eneę w WIG20 - Trigon DM (opinia)

 • 10.02.2017 14:55

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (17/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 03.02.2017 15:39

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (16/2017) Rejestracja zmian statutu Spółki

 • 02.02.2017 14:43

  GDDKiA chce ograniczyć spory z wykonawcami, których obecna wartość to ok. 10 mld zł

 • 31.01.2017 13:54

  GDDKiA prowadzi intensywne rozmowy z wykonawcami ws. roszczeń na kontraktach drogowych

 • 31.01.2017 06:06

  Polimex-Mostostal w ciągu kilku miesięcy zakończy prace nad nowym planem rozwoju

 • 31.01.2017 06:05

  Polimex wykorzysta środki z emisji na dokończenie Kozienic, gwarancje i poprawę płynności (wywiad)

 • 26.01.2017 18:33

  TFI PZU zeszło poniżej 5 proc. w akcjonariacie Polimeksu

 • 26.01.2017 18:16

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (15/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 23.01.2017 18:59

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (14/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 20.01.2017 18:56

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (13/2017) Ujawnienie stanu posiadania Ujawnienie stanu posiadania

 • 20.01.2017 18:54

  Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły nową emisję Polimeksu i kupiły akcje od ARP

 • 20.01.2017 18:49

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (12/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

 • 20.01.2017 18:41

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (11/2017) Zawarcie umowy subskrypcyjnej oraz wejście w życie zmian w składzie Rady Nadzorczej i WEO

 • 20.01.2017 18:20

  Spółka zależna ARP sprzedała 6 mln akcji Polimeksu-Mostostalu

 • 20.01.2017 18:01

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (10/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 19.01.2017 14:26

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (9/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 19.01.2017 14:19

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (8/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 19.01.2017 08:25

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (7/2017) Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków finansowania grupy Polimex-Mostostal

 • 18.01.2017 22:48

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (6/2017) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących ceny emisyjnej akcji Spółki serii T oraz zaoferowania akcji

 • 18.01.2017 20:40

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (5/2017) Spełnienie się Warunku Zawieszającego i zawarcie umowy zobowiązującej do zmiany warunków emisji obligacji zamiennych serii A

 • 18.01.2017 18:47

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (4/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 18.01.2017 18:43

  Cena emisyjna akcji Polimeksu ustalona na 2 zł; spółki energetyczne mają objąć po 37,5 mln akcji

 • 18.01.2017 18:30

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (3/2017) Podjęcie uchwał dotyczących ceny emisyjnej akcji Spółki serii T oraz zaoferowania akcji

 • 18.01.2017 13:58

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (2/2017) Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej od Emitenta

 • 17.01.2017 14:56

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (2/2017) Korekta raportu bieżącego Nr 2/2016 z dnia 17.01.2017 r.

 • 17.01.2017 12:41

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (2/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych

 • 13.01.2017 13:00

  Czwartkowa rada nadzorcza Polimeksu bez uchwały ws. parametrów emisji

 • 29.12.2016 19:04

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (65/2016) Zmiana umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal S.A. na spółkę zależną Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp.k.

 • 28.12.2016 15:37

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (64/2016) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 28.12.2016 15:30

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (63/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 28.12.2016 11:47

  Polimex ocenia rozmowy z GDDKiA jako pozytywne, chce wrócić do budowania dróg

 • 28.12.2016 11:39

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (62/2016) Zawarcie listu intencyjnego

 • 28.12.2016 11:22

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej (opis)

 • 28.12.2016 10:27

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej

 • 27.12.2016 16:40

  PGE, Enea, Energa i PGNiG podpisały list intencyjny z Polimeksem ws. potencjalnego zaangażowania w spółkę

 • 23.12.2016 14:48

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (61/2016) Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.12.2016 14:38

  Enea Wytwarzanie przystała na przesunięcie terminu oddania bloku w Kozienicach

 • 23.12.2016 14:36

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (60/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 23.12.2016 14:24

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (59/2016) Zawarcie aneksu dotyczącego znaczącej umowy

 • 21.12.2016 15:05

  Sąd przyznał Polimeksowi od GDDKiA 14,3 mln zł w związku z umową na A2

 • 07.12.2016 11:13

  DZIEŃ NA GPW: Mocny wzrost notowań Polimeksu, bo energetyka i PGNiG mogą się zaangażować kapitałowo

 • 06.12.2016 17:17

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (58/2016) Informacja o rozpoczęciu negocjacji Spółki z potencjalnymi inwestorami

 • 06.12.2016 17:16

  PGE, Enea, Energa i PGNiG rozpoczęły rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w Polimex

 • 02.12.2016 14:29

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (57/2016) Złożenie wniosku przez Spółkę zależną Emitenta

 • 01.12.2016 16:26

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (56/2016) Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 01.12.2016 16:20

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (55/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 24.11.2016 16:47

  Zarząd Polimeksu-Mostostalu planuje emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej (aktl.)

 • 24.11.2016 11:24

  Zarząd Polimeksu-Mostostalu planuje emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej

 • 24.11.2016 11:09

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (54/2016) Rozpoczęcie działań zmierzających do dokapitalizowania Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji

 • 23.11.2016 10:52

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (53/2016) uchylenie decyzji KNF

 • 09.11.2016 08:26

  Polimex ma portfel zamówień o wartości ok. 3,2 mld zł, w tym 0,8 mld zł na IV kw. '16

 • 09.11.2016 08:02

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.09.2016 21:14

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (52/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 28.09.2016 21:05

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (51/2016) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 • 15.09.2016 13:40

  ME zależy na skutecznej restrukturyzacji Polimeksu-Mostostal - Tchórzewski

 • 07.09.2016 14:37

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (50/2016) Zawarcie porozumienia

 • 29.08.2016 08:33

  Polimex ma portfel zamówień o wartości ok. 3,7 mld zł, w tym 1,4 mld zł na '16

 • 29.08.2016 08:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 29.08.2016 08:12

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 23.08.2016 15:55

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (49/2016) Oddalenie apelacji

 • 22.08.2016 17:06

  Konsorcjum Polimex-MHPS chce przesunąć zakończenie budowy bloku w Kozienicach na XII '17 (aktl.2)

 • 22.08.2016 16:50

  Konsorcjum Polimex-MHPS chce przesunąć zakończenie budowy bloku w Kozienicach na XII '17 (aktl.)

 • 22.08.2016 16:17

  Konsorcjum Polimex-MHPS chce przesunąć zakończenie budowy bloku w Kozienicach na XII '17

 • 22.08.2016 16:05

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (48/2016) Zmiana harmonogramu znaczącej umowy

 • 11.08.2016 13:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (47/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 27.07.2016 14:20

  Spółka Polimeksu dostarczy konstrukcje stalowe dla bloku w Turowie

 • 21.07.2016 21:39

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (46/2016) Zawarcie znaczącej warunkowej umowy

 • 21.07.2016 21:33

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (45/2016) Wybór najkorzystniejszej oferty

 • 14.07.2016 17:08

  Rafako i Polimex Energetyka zainteresowane rozbudową Elektrowni Ostrołęka (opis)

 • 14.07.2016 15:09

  Rafako i Polimex Energetyka zainteresowane rozbudową Elektrowni Ostrołęka

 • 14.07.2016 14:59

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (44/2016) Zawarcie listu intencyjnego

 • 14.07.2016 12:39

  Spółka Polimexu-Mostostal ma umowę warunkową na prace za blisko 119 mln zł

 • 14.07.2016 12:21

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (43/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 06.07.2016 13:45

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (42/2016) Korekta raportu bieżącego Nr 42/2016 z dnia 5.07.2016 r.

 • 05.07.2016 16:17

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA (42/2016) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.06.2016 19:41

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 30.06.2016 19:33

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 28.06.2016 13:20

  W najbliższych miesiącach możliwe działania ws. ugód z firmami drogowymi - Szmit, MIiB

 • 24.06.2016 19:40

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.06.2016 19:31

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu

 • 24.06.2016 19:20

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 24.06.2016 12:28

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży nieruchomości

 • 23.06.2016 16:57

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 09.06.2016 12:12

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 07.06.2016 15:11

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Odwołanie członka zarządu

 • 01.06.2016 15:01

  Polimex zidentyfikował ryzyka w Kozienicach, które zwiększą koszty o ok. 130 mln zł

 • 01.06.2016 14:46

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Ujawnienie informacji o wzroście kosztów związanych z budową nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni "Kozienice".

 • 25.05.2016 16:24

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 25.05.2016 16:17

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 17.05.2016 14:37

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

 • 16.05.2016 16:53

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 16.05.2016 16:46

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 16.05.2016 16:36

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 16.05.2016 07:42

  Portfel zamówień Polimeksu to ok. 4,1 mld zł, w tym 2 mld zł na 2016 r.

 • 16.05.2016 07:32

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 15:51

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I Q 2016 roku Spółki

 • 25.04.2016 19:37

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

 • 20.04.2016 16:59

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Postanowienie sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej Emitenta.

 • 19.04.2016 16:46

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Wszczęcie postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta.

 • 19.04.2016 15:42

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.04.2016 15:30

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 15.04.2016 15:37

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 07.04.2016 12:16

  Roszczenia wykonawców wobec GDDKiA to około 10 mld zł - wiceminister infrastruktury

 • 21.03.2016 11:09

  Polimex-Mostostal pod koniec II kw. może przedstawić aktualizację strategii

 • 21.03.2016 07:56

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 07:45

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 16.03.2016 15:32

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 11.03.2016 21:57

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zawezwanie do próby ugodowej

 • 08.03.2016 11:20

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok Spółki i Grupy Kapitałowej.

 • 07.03.2016 16:37

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki - uzupełnienie

 • 04.03.2016 18:08

  Antoni Józwowicz zastąpi Joannę Makowiecką-Gacę jako prezes Polimeksu-Mostostal (opis)

 • 04.03.2016 17:54

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 04.03.2016 17:49

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

 • 04.03.2016 17:28

  Prezes Polimeksu Makowiecka-Gaca i wiceprezes Cetnar zostali odwołani - źródło (popr.)

 • 04.03.2016 16:40

  Prezes Polimeksu Makowiecka-Gaca i wiceprezes Cetnar złożyli rezygnacje - źródło

 • 26.02.2016 14:00

  Polimex-Mostostal prowadzi "obiecujący" dialog z GDDKiA ws. roszczeń na kontraktach

 • 25.02.2016 19:48

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 25.02.2016 19:32

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

 • 25.02.2016 19:11

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

 • 24.02.2016 15:33

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

 • 24.02.2016 13:01

  GDDKiA nie wyklucza ugód z wykonawcami ws. kontraktów drogowych, w tym z Polimeksem

 • 23.02.2016 16:37

  GDDKiA nie wyklucza ugód z wykonawcami ws. kontraktów drogowych, w tym z Polimeksem

 • 22.02.2016 20:13

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 12.02.2016 18:19

  Polimex planuje przychody spółki Mostostal Siedlce na 2,4 mld zł w latach '16-'20

 • 12.02.2016 17:56

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Obciążenie znaczących aktywów przez spółkę zależną

 • 12.02.2016 17:18

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal S.A. na spółkę zależną Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp.k.

 • 29.01.2016 22:55

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Podpisanie dokumentacji IV Etapu Restrukturyzacji

 • 28.01.2016 17:54

  POLIMEX-MOSTOSTAL SA Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia