Polwax SA

skrót: PWX

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs4   -1,48 %-0,06 zł
Otwarcie4,060,00%
Minimum3,96-2,46%
Maksimum4,060,00%
Wolumen (szt.) 3161
Kurs odniesienia4,06
Widełki dolne3,66
Widełki górne4,46
Obroty (tyś. zł)13
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13223,97
213 6113,96
12 5523,92
26 0003,91
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,032 1
4,04500 2
4,053 499 3
4,066 906 2
Jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz przemysłowych specyfików parafinowych. Wyroby mają zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Nova Polonia II Ltd. Partnership3 260 05031,65%3 260 05026,99%
Sobik Leszekbezpośrednio, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.2 137 25020,75%3 335 46327,61%
Moska Krzysztof1 818 71717,66%1 818 71715,06%
NN OFEportfel991 1979,62%991 1978,20%
Stokłosa PatrycjaNWZ350 0143,40%700 0285,80%

Kategoria • 22.01.2021 13:22

  POLWAX SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

 • 14.01.2021 14:57

  POLWAX SA (1/2021) Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 30.12.2020 11:48

  POLWAX SA (55/2020) Korekta Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 30.12.2020 10:13

  POLWAX SA (54/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 17.12.2020 13:55

  POLWAX SA (53/2020) Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

 • 07.12.2020 09:52

  POLWAX SA (52/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.

 • 26.11.2020 17:53

  POLWAX SA (51/2020) Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2021.

 • 19.11.2020 15:15

  POLWAX SA (50/2020) Dokonanie spłaty części kredytu inwestycyjnego przez Polwax S.A.

 • 17.11.2020 17:08

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 16.11.2020 09:38

  POLWAX SA (49/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.

 • 13.11.2020 12:19

  POLWAX SA (48/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 03.11.2020 16:19

  POLWAX SA (47/2020) Komunikat Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E

 • 02.11.2020 20:31

  POLWAX SA (46/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polwax S.A.

 • 02.11.2020 18:56

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A.

 • 02.11.2020 18:55

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A

 • 29.10.2020 11:56

  POLWAX SA (45/2020) Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 27.10.2020 20:27

  POLWAX SA (44/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza - zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A.

 • 27.10.2020 18:54

  POLWAX SA (43/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 26.10.2020 13:59

  POLWAX SA (42/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 26.10.2020 10:43

  POLWAX SA (41/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.

 • 22.10.2020 16:19

  POLWAX SA (40/2020) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A.

 • 16.10.2020 18:50

  POLWAX SA (39/2020) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii E

 • 15.10.2020 19:29

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX SA

 • 15.10.2020 19:00

  POLWAX SA (38/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.

 • 07.10.2020 16:02

  POLWAX SA (37/2020) Warunkowa rejestracja praw do akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 06.10.2020 09:48

  POLWAX SA (36/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.

 • 05.10.2020 16:17

  POLWAX SA (35/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

 • 05.10.2020 14:34

  POLWAX SA (34/2020) Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E

 • 30.09.2020 16:03

  POLWAX SA (33/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.

 • 29.09.2020 17:35

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 22.09.2020 16:44

  POLWAX SA (32/2020) Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 17.09.2020 18:03

  Polwax przydzieli wszystkie akcje nowej emisji serii E

 • 17.09.2020 17:42

  POLWAX SA (31/2020) Informacja dotycząca emisji akcji serii E - raport przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych.

 • 15.09.2020 09:29

  POLWAX SA (30/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji

 • 11.09.2020 14:43

  Polwax dokonał 2,4 mln zł odpisu, co obniży wynik jednostkowy za pierwsze półrocze

 • 11.09.2020 14:30

  POLWAX SA (29/2020) Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A.

 • 04.09.2020 19:56

  POLWAX SA (28/2020) Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 31.08.2020 10:45

  POLWAX SA (27/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.

 • 28.08.2020 18:18

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLWAX S.A.

 • 28.08.2020 18:17

  GPW: Komunikat - POLWAX

 • 25.08.2020 17:24

  POLWAX SA (26/2020) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Polwax S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • 25.08.2020 16:54

  KNF zatwierdziła prospekt Polwaksu w związku z ofertą publiczną akcji serii E

 • 24.08.2020 16:16

  POLWAX SA (25/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za I półrocze 2020 roku.

 • 08.06.2020 16:39

  POLWAX SA (18/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.

 • 03.06.2020 16:43

  POLWAX SA (17/2020) Pismo z Sądu informujące o rozszerzeniu powództwa wobec Polwax S.A.

 • 03.06.2020 15:47

  POLWAX SA (16/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 19.05.2020 17:12

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 15.05.2020 13:44

  POLWAX SA (15/2020) Wznowienie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu.

 • 07.05.2020 13:53

  POLWAX SA (14/2020) Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku oraz szacunki przychodów Spółki za miesiąc kwiecień 2020 roku.

 • 07.05.2020 13:34

  POLWAX SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku.

 • 05.05.2020 17:56

  POLWAX SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 04.05.2020 12:47

  POLWAX SA (12/2020) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 24.04.2020 13:58

  POLWAX SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.

 • 21.04.2020 22:13

  POLWAX SA (10/2020) Korekta raportu - dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok.

 • 21.04.2020 17:08

  Polwax dokonał odpisu w kwocie 77,2 mln zł, szacuje stratę netto w '19 na 55,6 mln zł

 • 21.04.2020 16:52

  POLWAX SA (10/2020) Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok.

 • 30.03.2020 16:57

  POLWAX SA (9/2020) Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki Polwax S.A.

 • 24.03.2020 12:17

  POLWAX SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.

 • 10.03.2020 18:21

  POLWAX SA (7/2020) Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A. o zapłatę z tytułu usunięcia i utylizacji odpadu zanieczyszczonej ziemi

 • 28.02.2020 23:48

  POLWAX SA (6/2020) Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A.

 • 25.02.2020 13:25

  Polwax skorygował kwotę roszczeń i wzywa Orlen Projekt do zapłaty łącznie 132,15 mln zł

 • 25.02.2020 13:12

  POLWAX SA (5/2020) Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpusz

 • 21.02.2020 16:56

  POLWAX SA (4/2020) Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2020.

 • 31.01.2020 13:53

  Nowa strategia Polwaksu zakłada m.in. osiągnięcie 17 mln zł EBITDA i 260 mln zł przychodów w '22

 • 31.01.2020 13:24

  POLWAX SA (3/2020) Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 oraz wznowienie prac prospektowych.

 • 28.01.2020 14:50

  POLWAX SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 24.01.2020 15:27

  POLWAX SA (1/2020) Zawarcie przez Polwax S.A. aneksu do umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją.

 • 20.12.2019 16:43

  Polwax wzywa Orlen Projekt do zapłaty łącznie 139,6 mln zł

 • 20.12.2019 16:25

  POLWAX SA (75/2019) Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpus

 • 19.12.2019 20:13

  Polwax rezygnuje z realizacji instalacji odolejenia, wystąpi z roszczeniami do Orlenu

 • 19.12.2019 19:44

  POLWAX SA (74/2019) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z ORLEN Projekt S.A. oraz informacja na temat statusu negocjacji i decyzji co do prowadzenia inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomien

 • 29.11.2019 14:54

  POLWAX SA (73/2019) Wyniki spółki POLWAX S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku.

 • 21.11.2019 15:39

  POLWAX SA (72/2019) Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją - wybór Inżyniera Kontraktu.

 • 19.11.2019 17:22

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 13.11.2019 18:22

  POLWAX SA (71/2019) Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.

 • 29.10.2019 16:14

  POLWAX SA (70/2019) Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020.

 • 24.10.2019 16:03

  Polwax miał w III kw. ok. 10,4 mln zł EBITDA; spółka naruszyła kowenanty wymagane w umowie z ING

 • 24.10.2019 15:42

  POLWAX SA (69/2019) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.

 • 22.10.2019 17:06

  POLWAX SA (68/2019) Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach.

 • 22.10.2019 14:53

  Polwax złożył wniosek o zawieszenie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu

 • 22.10.2019 14:41

  POLWAX SA (67/2019) Czasowe wstrzymanie prac prospektowych

 • 21.10.2019 18:19

  POLWAX SA (66/2019) Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A.

 • 18.10.2019 16:12

  POLWAX SA (65/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego

 • 17.10.2019 18:13

  POLWAX SA (64/2019) Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.

 • 02.10.2019 22:35

  POLWAX SA (63/2019) Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki - uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem

 • 30.09.2019 15:58

  POLWAX SA (62/2019) Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczo

 • 30.09.2019 13:29

  POLWAX SA (61/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

 • 24.09.2019 14:47

  POLWAX SA (60/2019) Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.

 • 12.09.2019 16:15

  POLWAX SA (59/2019) Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.

 • 11.09.2019 13:19

  POLWAX SA (58/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.

 • 10.09.2019 20:42

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 19.08.2019 18:06

  POLWAX SA (57/2019) Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.

 • 16.08.2019 12:27

  POLWAX SA (56/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 14.08.2019 14:40

  POLWAX SA (55/2019) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.08.2019 16:21

  POLWAX SA (53/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.

 • 03.06.2019 17:07

  POLWAX SA (39/2019) Informacja i stanowisko Spółki w przedmiocie podjętych czynności zabezpieczających na rzecz Orlen Projekt S.A.

 • 03.06.2019 13:00

  Sąd w Rzeszowie nakazał Polwaksowi zapłatę części należności na rzecz Orlen Projekt

 • 31.05.2019 15:12

  POLWAX SA (38/2019) Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu ponad 5% akcji w ramach oferty publicznej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz ustalenie przez Spółkę ostatecznej liczby oferowanych akcji now

 • 30.05.2019 15:54

  POLWAX SA (37/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A..

 • 15.04.2019 13:35

  POLWAX SA (25/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 11.04.2019 17:55

  POLWAX SA (24/2019) Obciążenie ORLEN Projekt S.A. karami umownymi w związku z odstąpieniem od Umowy przez Spółkę i naruszeniami postanowień Umowy przez ORLEN Projekt S.A.

 • 29.03.2019 12:46

  Orlen Projekt odstąpił od umowy z Polwaksem z powodu rosnących zaległości, jest otwarty na rozmowy

 • 28.03.2019 15:06

  Polwax domaga się od Orlen Projekt powrotu do budowy instalacji Future

 • 28.03.2019 14:47

  POLWAX SA (17/2019) Nieskuteczność oświadczenia ORLEN Projekt S.A. o odstąpieniu od Umowy

 • 26.03.2019 23:19

  POLWAX SA (16/2019) Wezwanie ORLEN Projekt S.A. do złożenia oryginałów dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności faktur oraz usunięcia i zaprzestania naruszeń postanowień Umowy dotyczącej Inwestycji FUTURE, oświadczenie ORLEN Projekt S.A. o wstrzyman

 • 26.03.2019 15:16

  POLWAX SA (15/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2019 roku.

 • 25.03.2019 16:10

  POLWAX SA (14/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.

 • 25.03.2019 16:05

  Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o emisji do 20,6 mln akcji serii E

 • 25.03.2019 15:46

  POLWAX SA (13/2019) Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 marca 2019 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.

 • 12.03.2019 22:42

  POLWAX SA (12/2019) Żądanie ORLEN Projekt S.A. o ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z art. 649 [1] Kodeksu cywilnego w ramach inwestycji "FUTURE" oraz wezwanie do zapłaty pozostałego do rozliczenia wynagrodzenia - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 04.03.2019 11:43

  POLWAX SA (11/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Polwax S.A. zwołane na dzień 25 marca 2019 roku.

 • 25.02.2019 18:46

  Akcjonariusze Polwaksu zdecydują o emisji do 20,6 mln akcji serii E

 • 25.02.2019 17:46

  POLWAX SA (10/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 20.02.2019 12:56

  Akcjonariusz Polwaksu żąda zwołania NWZ ws. emisji do 20,6 mln akcji serii E

 • 20.02.2019 12:21

  POLWAX SA (9/2019) Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad.

 • 14.02.2019 12:27

  POLWAX SA (8/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.

 • 11.02.2019 17:07

  POLWAX SA (7/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Polwax S.A.

 • 11.02.2019 16:45

  POLWAX SA (6/2019) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.

 • 29.01.2019 16:28

  POLWAX SA (5/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

 • 22.01.2019 17:34

  Polwax szacuje zysk netto w '18 na 17,6 mln zł; w '19 wynik może spaść o ponad 50 proc.

 • 22.01.2019 17:20

  POLWAX SA (4/2019) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019.

 • 22.01.2019 16:23

  POLWAX SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 11.01.2019 19:11

  GPW: Komunikat - POLWAX

 • 10.01.2019 17:24

  POLWAX SA (2/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Polwax S.A.

 • 10.01.2019 16:45

  POLWAX SA (1/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polwax S.A.

 • 28.12.2018 18:22

  Polwax szacuje, że w '19 obroty z Jeronimo Martins wyniosą ok. 65 mln zł

 • 28.12.2018 18:14

  POLWAX SA (29/2018) Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2019.

 • 27.12.2018 12:05

  POLWAX SA (28/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 20.12.2018 16:10

  POLWAX SA (27/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie kredytu wieloproduktowego.

 • 16.11.2018 17:09

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 08.11.2018 11:40

  Polwax tymczasowo odstąpił od emisji akcji, szuka innych źródeł finansowania

 • 08.11.2018 11:13

  POLWAX SA (26/2018) Decyzja zarządu o przeglądzie innych opcji finansowania rozwoju spółki.

 • 05.11.2018 15:04

  POLWAX SA (25/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.

 • 23.10.2018 18:04

  Polwax szacuje, że wypracował w III kw. 9,3 mln zł zysku netto

 • 23.10.2018 17:26

  POLWAX SA (24/2018) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2018r.

 • 26.09.2018 17:21

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 26.09.2018 15:57

  Polwax nie dotrzymał wymaganej przez ING Bank Śląski EBITDA, bank nie będzie reagował

 • 26.09.2018 15:37

  POLWAX SA (23/2018) Niedotrzymanie wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

 • 13.09.2018 18:23

  Polwax planuje emisję do 4,5 mln akcji serii E, z której chce pozyskać 30 mln zł

 • 13.09.2018 17:59

  POLWAX SA (22/2018) Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.

 • 03.09.2018 14:21

  POLWAX SA (21/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

 • 30.08.2018 22:00

  Fundusze TFI PZU zmniejszyły udział w Polwaksie poniżej progu 5 proc.

 • 30.08.2018 21:09

  POLWAX SA (20/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

 • 23.08.2018 18:42

  Trigon TFI zmniejszył udział w Polwaksie poniżej progu 5 proc.

 • 23.08.2018 18:36

  POLWAX SA (19/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

 • 20.08.2018 13:19

  POLWAX SA (18/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

 • 25.07.2018 17:30

  Polwax szacuje, że odnotował 3,8 mln zł zysku netto w I półroczu '18

 • 25.07.2018 17:06

  POLWAX SA (17/2018) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2018r.

 • 25.07.2018 10:22

  POLWAX SA (16/2018) Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2019.

 • 07.06.2018 15:09

  POLWAX SA (15/2018) Powołanie Członków Zarządu Polwax S.A. na nową kadencję.

 • 06.06.2018 17:20

  POLWAX SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2018 roku.

 • 06.06.2018 16:53

  POLWAX SA (13/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 6 czerwca 2018 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte.

 • 06.06.2018 16:22

  POLWAX SA (12/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji

 • 28.05.2018 13:55

  POLWAX SA (11/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. wraz z projektem uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku.

 • 18.05.2018 15:04

  POLWAX SA (10/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Polwax S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 roku.

 • 14.05.2018 15:29

  POLWAX SA (9/2018) Cofnięcie zgody na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji przez osobę nadzorującą Polwax S.A.

 • 11.05.2018 17:19

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 09.05.2018 11:55

  POLWAX SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 25.04.2018 17:11

  POLWAX SA (7/2018) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwszy kwartał 2018r.

 • 19.04.2018 14:55

  POLWAX SA (6/2018) Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017

 • 12.04.2018 13:24

  POLWAX SA (5/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017.

 • 05.04.2018 17:18

  POLWAX SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 28.02.2018 16:41

  POLWAX SA (4/2018) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Polwax S.A. tekstu jednolitego Statutu.

 • 22.01.2018 18:26

  Polwax szacuje, że odnotował 17,2 mln zł zysku netto w 2017 roku

 • 22.01.2018 18:14

  POLWAX SA (3/2018) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły.

 • 22.01.2018 17:33

  POLWAX SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 • 22.01.2018 13:11

  POLWAX SA (1/2018) Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki przyjętych przez NWZA.

 • 29.12.2017 18:28

  Polwax szacuje, że w '18 obroty z Jeronimo Martins wyniosą ok. 70 mln zł

 • 29.12.2017 18:10

  POLWAX SA (31/2017) Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2018.

 • 07.12.2017 11:33

  POLWAX SA (30/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 06.12.2017 12:16

  Wynik finansowy Polwaksu za '17 niższy o 1,2 mln zł przez zdarzenie jednorazowe

 • 06.12.2017 12:02

  POLWAX SA (29/2017) Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki za 2017 rok - dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych

 • 16.11.2017 17:11

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 19.10.2017 14:51

  POLWAX SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 października 2017 roku.

 • 19.10.2017 14:40

  POLWAX SA (27/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 19 października 2017 roku.

 • 19.09.2017 13:16

  POLWAX SA (26/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 13.09.2017 15:26

  POLWAX SA (25/2017) Przyjęcie przez Zarząd Spółki zmian w Statucie Spółki oraz pozytywne zaopiniowanie zmian przez Radę Nadzorczą Spółki.

 • 06.09.2017 17:15

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 14.07.2017 10:18

  POLWAX SA (24/2017) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji.

 • 13.07.2017 13:27

  POLWAX SA (23/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Polwax S.A.

 • 13.07.2017 12:35

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki POLWAX S.A.

 • 28.06.2017 13:21

  POLWAX SA (22/2017) Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 21.06.2017 18:21

  POLWAX SA (21/2017) Podpisanie umów Lock-Up z Członkami Zarządu Spółki jako zabezpieczenia dla umowy kredytowej współfinansującej inwestycję FUTURE.

 • 29.05.2017 14:28

  POLWAX SA (20/2017) Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

 • 29.05.2017 10:59

  POLWAX SA (19/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

 • 26.05.2017 19:00

  GPW: Komunikat - PETROLINV, POLWAX

 • 26.05.2017 17:47

  Polwax zastąpi Petrolinvest w składzie sWIG 80 po sesji 26 maja

 • 18.05.2017 09:30

  POLWAX SA (18/2017) Złożenie rezygnacji przez osobę nadzorującą Polwax S.A.

 • 15.05.2017 14:37

  POLWAX SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 12.05.2017 17:09

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 09.05.2017 15:22

  POLWAX SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2017 roku.

 • 09.05.2017 14:58

  POLWAX SA (15/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 9 maja 2017 roku .

 • 12.04.2017 12:22

  POLWAX SA (14/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 11.04.2017 13:06

  Fundusze Aviva mają mniej niż 5 proc. w liczbie głosów na walnym Polwaksu

 • 11.04.2017 12:26

  POLWAX SA (13/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

 • 07.04.2017 16:29

  POLWAX SA (12/2017) Realizacja inwestycji strategicznej - podpisanie umowy z GRI, uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej.

 • 06.04.2017 16:17

  POLWAX SA (11/2017) Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016

 • 06.04.2017 12:16

  Zarząd Polwaksu rekomenduje niewypłacanie dywidendy za '16

 • 06.04.2017 12:08

  POLWAX SA (10/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016

 • 28.03.2017 17:25

  POLWAX SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 27.03.2017 18:34

  Koszt realizowanej przez Polwax inwestycji wzrośnie do 159,9 mln zł

 • 27.03.2017 18:05

  POLWAX SA (9/2017) Realizacja inwestycji strategicznej - umowa z Głównym Realizatorem Inwestycji

 • 07.03.2017 12:37

  POLWAX SA (8/2017) Realizacja inwestycji strategicznej - umowa z ThyssenKrupp Energineering Services GmbH Bad Soden

 • 06.03.2017 16:19

  POLWAX SA (7/2017) Rejestracja przez sąd zmiany w ilości akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C Emitenta.

 • 24.02.2017 12:40

  POLWAX SA (6/2017) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji.

 • 23.02.2017 14:27

  POLWAX SA (5/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki Polwax S.A.

 • 23.02.2017 13:50

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki POLWAX S.A.

 • 10.02.2017 09:55

  POLWAX SA (4/2017) Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 01.02.2017 17:10

  POLWAX SA (3/2017) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły.

 • 27.01.2017 13:26

  POLWAX SA (2/2017) Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2017.

 • 24.01.2017 13:46

  POLWAX SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

 • 19.01.2017 16:20

  DM mBanku podniósł cenę docelową dla Polwaksu do 25,95 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 21.12.2016 15:05

  POLWAX SA (38/2016) Zamówienie znaczącej ilości surowca.

 • 20.12.2016 11:19

  POLWAX SA (37/2016) Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

 • 30.11.2016 18:45

  GPW: TRIGON DOMEM MAKLERSKIM S.A. animatorem spółki POLWAX S.A.

 • 30.11.2016 18:44

  GPW: TRIGON DOM MAKLERSKI S.A animatorem rynku dla GRUPA AZOTY S.A., POLWAX S.A

 • 30.11.2016 18:17

  GPW: MBANK S.A. przestanie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółki POLWAX S.A.

 • 28.11.2016 08:59

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Polwax

 • 15.11.2016 13:38

  POLWAX SA (36/2016) Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

 • 14.11.2016 17:13

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 27.10.2016 17:51

  POLWAX SA (35/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 października 2016 roku.

 • 27.10.2016 17:04

  POLWAX SA (34/2016) Zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.10.2016 roku.

 • 27.10.2016 16:42

  POLWAX SA (33/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w dniu 27 października 2016 roku.

 • 20.10.2016 17:26

  POLWAX SA (32/2016) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polwax S.A. zwołane na dzień 27 października 2016 roku.

 • 07.10.2016 12:54

  Fundusze Trigon TFI mają ponad 5 proc. akcji Polwaksu

 • 07.10.2016 12:48

  POLWAX SA (31/2016) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Polwax S.A.

 • 06.10.2016 21:03

  Fundusze TFI PZU mają ponad 5 proc. akcji Polwaksu

 • 06.10.2016 20:40

  POLWAX SA (30/2016) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

 • 05.10.2016 17:35

  Krokus Chem S.a.r.l. wyszedł z akcjonariatu Polwaksu

 • 05.10.2016 17:11

  POLWAX SA (29/2016) Zawiadomienie od akcjonariusza o zbyciu wszystkich posiadanych dotychczas udziałów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.10.2016 16:30

  Fundusze Aviva Investors Poland TFI mają ponad 5 proc. akcji Polwaksu

 • 05.10.2016 16:21

  POLWAX SA (28/2016) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

 • 04.10.2016 16:03

  POLWAX SA (27/2016) Złożenie rezygnacji przez dwie osoby nadzorujące Polwax S.A.

 • 04.10.2016 14:57

  POLWAX SA (26/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

 • 03.10.2016 18:45

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 35 proc. akcji Polwaksu

 • 29.09.2016 13:08

  POLWAX SA (25/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał

 • 27.09.2016 15:03

  Polwax szacuje, że dzięki nowej inwestycji EBITDA spółki wzrośnie o 50-60 proc.

 • 26.09.2016 17:53

  Polwax uruchamia inwestycję o wartości blisko 124 mln zł

 • 26.09.2016 17:44

  POLWAX SA (24/2016) Decyzja o rozpoczęciu inwestycji strategicznej oraz podpisanie umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji strategicznej.

 • 26.09.2016 17:21

  POLWAX SA (23/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej ze spółką ING Bank Śląski S.A.

 • 14.09.2016 13:19

  POLWAX SA (22/2016) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

 • 14.09.2016 00:05

  POLWAX SA (21/2016) Uprawomocnienie się rezygnacji przez osobę nadzorującą Polwax S.A.

 • 05.09.2016 18:11

  POLWAX SA (20/2016) Podpisanie umowy znaczącej

 • 05.09.2016 12:59

  POLWAX SA (19/2016) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki

 • 30.08.2016 17:15

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 04.08.2016 09:57

  POLWAX SA (18/2016) Złożenie rezygnacji przez osobę nadzorującą Polwax S.A.

 • 04.07.2016 13:10

  POLWAX SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej ze spółką ING Bank Śląski S.A.

 • 24.05.2016 14:25

  POLWAX SA Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich.

 • 18.05.2016 17:08

  POLWAX SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 13.05.2016 17:19

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 12.04.2016 18:03

  POLWAX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 kwietnia 2016 roku.

 • 12.04.2016 17:42

  POLWAX SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 12 kwietnia 2016 roku oraz projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 kwietnia 2016 roku.

 • 12.04.2016 17:21

  Polwax wypłaci 1,06 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 12.04.2016 17:15

  POLWAX SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 17.03.2016 16:15

  POLWAX SA Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej

 • 10.03.2016 14:13

  POLWAX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 09.03.2016 14:39

  POLWAX SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej ze spółką ING Bank Śląski S.A.

 • 08.03.2016 17:23

  POLWAX SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.03.2016 17:36

  POLWAX SA Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015

 • 07.03.2016 17:26

  Polwax chce wypłacić 1,06 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 07.03.2016 17:17

  POLWAX SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015

 • 01.03.2016 17:17

  POLWAX SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 09.02.2016 17:50

  POLWAX SA Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2016 w ramach obowiązującej umowy znaczącej.

 • 28.01.2016 17:10

  POLWAX SA Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły

 • 21.01.2016 14:28

  POLWAX SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 20.01.2016 11:03

  POLWAX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 08.01.2016 17:09

  POLWAX SA Informacja o sprzedaży produktów o wartości umowy znaczącej.

 • 21.12.2015 16:07

  POLWAX SA Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji.

 • 18.12.2015 16:39

  POLWAX SA Informacja o zakupie surowca o wartości umowy znaczącej

 • 18.12.2015 16:22

  POLWAX SA Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Polwax S.A.

 • 18.12.2015 14:30

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji POLWAX S.A.

 • 09.12.2015 13:35

  POLWAX SA Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 18.11.2015 14:37

  POLWAX SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki.

 • 16.11.2015 17:17

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 12.11.2015 14:16

  POLWAX SA Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

 • 02.11.2015 13:57

  POLWAX SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 04.09.2015 18:20

  POLWAX SA Zawarcie umów kredytowych ze spółkami Grupy ING w kwocie spełniającej kryterium umowy znaczącej.

 • 31.08.2015 17:11

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 28.07.2015 17:21

  POLWAX SA Zawarcie umowy znaczącej.

 • 13.07.2015 18:54

  POLWAX SA Podpisanie umowy znaczącej

 • 11.06.2015 12:35

  POLWAX SA Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich.

 • 05.06.2015 16:41

  POLWAX SA Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki przyjętych przez ZWZA.

 • 29.05.2015 09:09

  DI Investors wyznaczył cenę docelową akcji Polwaksu na 26,1 zł

 • 19.05.2015 13:26

  Polwax liczy na wzrost przychodów na koniec '20 do poziomu 350 mln zł

 • 14.05.2015 17:15

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 22.04.2015 13:14

  POLWAX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2015 roku.

 • 21.04.2015 17:53

  POLWAX SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 21 kwietnia 2015 roku

 • 21.04.2015 17:35

  WZ Polwaksu zdecydowało o wypłacie 1,22 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 21.04.2015 17:29

  POLWAX SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

 • 31.03.2015 13:04

  POLWAX SA Podpisanie umowy przyrzeczonej w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki LOTOS Lab Sp. z o.o.

 • 27.03.2015 17:18

  POLWAX SA Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej

 • 25.03.2015 13:35

  POLWAX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 24.03.2015 17:20

  POLWAX SA Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014

 • 20.03.2015 17:17

  Zarząd Polwaksu rekomenduje wypłatę 1,22 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2015 17:12

  POLWAX SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014

 • 20.03.2015 15:58

  POLWAX SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki.

 • 18.03.2015 17:20

  POLWAX SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 04.03.2015 14:34

  Budowa nowej instalacji Polwaksu może pochłonąć 60-80 mln zł

 • 04.03.2015 08:43

  Polwax chce przeznaczać na dywidendę 30-50 proc. zysku netto

 • 04.03.2015 08:30

  POLWAX SA Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2015-2020.

 • 27.02.2015 07:30

  Polwax ma przedwstępną umowę kupna dwóch zakładów od Lotos Lab

 • 26.02.2015 21:44

  POLWAX SA Podpisanie umowy przedwstępnej w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki LOTOS Lab Sp. z o.o.

 • 26.02.2015 17:26

  POLWAX SA Informacja o zakupie surowca o wartości umowy znaczącej

 • 24.02.2015 23:03

  POLWAX SA Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. w 2015 roku

 • 21.02.2015 07:44

  POLWAX SA Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2015 w ramach obowiązującej umowy znaczącej

 • 19.02.2015 11:20

  POLWAX SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 29.01.2015 17:48

  POLWAX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 28.01.2015 06:30

  Polwax pod koniec I kw. poda pięcioletnią strategię (wywiad)

 • 19.01.2015 12:59

  POLWAX SA Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A.- uzupełnienie

 • 09.12.2014 14:26

  POLWAX SA informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 03.12.2014 16:52

  POLWAX SA wybór biegłego rewidenta

 • 19.11.2014 14:02

  POLWAX SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 13.11.2014 16:25

  DM mBanku zaleca kupno akcji Polwaksu

 • 13.11.2014 13:55

  POLWAX SA informacja o transakcji na akcjach spółki

 • 13.11.2014 13:47

  POLWAX SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 12.11.2014 14:36

  POLWAX SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 07.11.2014 17:19

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 03.11.2014 17:21

  POLWAX SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 28.10.2014 17:43

  POLWAX SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 23.10.2014 17:22

  POLWAX SA informacja o zakupie surowca w ramach umowy znaczącej

 • 23.10.2014 16:54

  POLWAX SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 23.10.2014 11:59

  POLWAX SA objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich.

 • 20.10.2014 17:18

  POLWAX SA obroty handlowe o wartości umowy znaczącej

 • 16.10.2014 17:19

  POLWAX SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 14.10.2014 17:09

  POLWAX SA - zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 08.10.2014 18:55

  GPW: Komunikat - POLWAX

 • 08.10.2014 13:49

  POLWAX SA zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C