ZPUE SA

skrót: PUE

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs184,50   -1,34 %-2,50 zł
Otwarcie1880,53%
Minimum182-2,67%
Maksimum1880,53%
Wolumen (szt.) 305
Kurs odniesienia187
Widełki dolne169,50
Widełki górne206
Obroty (tyś. zł)56
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
3146182,00
15181,00
14180,00
110179,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
185,0030 2
187,0041 1
188,0086 4
189,0060 2
Grupa skupia spółki działające w sektorze elektroenergetycznym. Kluczowym asortymentem są rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, będące elementem wyposażenia stacji transformatorowych oraz kontenerowe stacji transformatorowych. Pozostałe produkowane przez Grupę wyroby to: słupowe stacje transformatorowe, aparatura łączeniowa średnich napięć, konstrukcje do budowy linii napowietrznych. Firma zajmuję się również handlem urządzeniami i materiałami do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych (transformatory oraz aparatura elektryczna).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wypychewicz Bogusławpoprzez Koronea Investment S.a.r.l. i Koronea sp. z o.o.776 15955,44%1 176 15965,36%
MetLife OFEportfel248 01417,71%248 01413,77%
Aviva Investors Poland TFI SAportfele137 0359,79%137 0357,61%
PKO BP Bankowy OFEportfel99 4807,10%99 4805,52%
ZPUE SA4900,04%4900,03%

Kategoria • 21.12.2020 14:59

  ZPUE SA (37/2020) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 21.12.2020 14:59

  ZPUE SA (36/2020) Zmiany w składzie Zarządu

 • 27.11.2020 20:40

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.09.2020 17:13

  ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 25.08.2020 17:55

  ZPUE SA (35/2020) Informacje udzielone akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem

 • 03.06.2020 14:34

  ZPUE SA (28/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

 • 29.05.2020 08:19

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 13.05.2020 12:36

  ZPUE SA (27/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 12.05.2020 15:23

  ZPUE SA (26/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019

 • 29.04.2020 12:51

  ZPUE SA (25/2020) Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 MAR

 • 03.04.2020 17:02

  ZPUE SA (24/2020) Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR

 • 31.03.2020 18:20

  ZPUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 31.03.2020 18:17

  ZPUE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 31.03.2020 16:42

  ZPUE SA (23/2020) Informacja o nabyciu ZCP

 • 03.03.2020 18:52

  ZPUE SA (22/2020) Zawarcie istotnej umowy kredytu

 • 03.03.2020 10:12

  ZPUE SA (20/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach emitenta

 • 02.03.2020 16:02

  ZPUE SA (20/2020) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 02.03.2020 15:15

  ZPUE SA (19/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 02.03.2020 15:13

  ZPUE SA (18/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 27.02.2020 15:31

  ZPUE SA (17/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 26.02.2020 r.

 • 26.02.2020 16:30

  ZPUE SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.

 • 26.02.2020 16:23

  ZPUE SA (15/2020) Zgłoszenie projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad WZA

 • 31.01.2020 14:29

  ZPUE SA (14/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 31.01.2020 14:18

  ZPUE SA (13/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 30.01.2020 16:23

  ZPUE SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

 • 29.01.2020 17:06

  ZPUE SA (11/2020) Negocjacje dotyczące transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 29.01.2020 16:59

  ZPUE SA (10/2020) Negocjacje w sprawie zawarcia istotnej umowy kredytu

 • 28.01.2020 14:55

  ZPUE SA (9/2020) Powołanie Członka Zarządu

 • 28.01.2020 14:49

  ZPUE SA (8/2020) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 28.01.2020 14:28

  ZPUE SA (7/2020) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 20.01.2020 16:06

  ZPUE SA (6/2020) Rejestracja zmiany statutu ZPUE S.A.

 • 17.01.2020 12:12

  ZPUE SA (5/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 13.01.2020 15:29

  ZPUE SA (4/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta

 • 07.01.2020 17:15

  ZPUE SA (3/2020) Informacja o złożeniu listu intencyjnego

 • 02.01.2020 14:54

  ZPUE SA (2/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 02.01.2020 14:51

  ZPUE SA (1/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 29.11.2019 17:31

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.11.2019 09:50

  ZPUE SA (35/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28 listopada 2019 r.

 • 28.11.2019 13:44

  ZPUE SA (34/2019) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.

 • 25.11.2019 15:04

  ZPUE SA (33/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 07.11.2019 15:32

  ZPUE SA (32/2019) Informacja o odstąpieniu od istotnej umowy

 • 04.11.2019 15:26

  ZPUE SA (31/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 04.11.2019 15:24

  ZPUE SA (30/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 31.10.2019 15:20

  ZPUE SA (29/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

 • 03.10.2019 17:05

  ZPUE SA (28/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 03.10.2019 17:01

  ZPUE SA (27/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 30.09.2019 20:28

  ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.09.2019 11:45

  ZPUE SA (26/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach emitenta

 • 26.08.2019 12:55

  ZPUE SA (25/2019) Zawarcie istotnej umowy

 • 03.06.2019 17:02

  ZPUE SA (13/2019) Informacja o zmianie treści oferty zakupu akcji emitenta

 • 30.05.2019 18:34

  ZPUE SA (12/2019) Informacja o zawarciu umowy przez podmiot powiązany

 • 30.05.2019 17:23

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 21.05.2019 15:26

  ZPUE SA (10/2019) Wybór firmy audytorskiej

 • 10.04.2019 16:04

  ZPUE SA (9/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 29.03.2019 17:00

  ZPUE SA (7/2019) Informacja o transakcji na akcjach emitenta

 • 29.03.2019 16:43

  ZPUE SA (6/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

 • 21.03.2019 16:03

  ZPUE SA (5/2019) Informacja o zawarciu umowy przez podmiot powiązany

 • 12.03.2019 13:40

  ZPUE SA (4/2019) Zamiar nabycia znacznego pakietu akcji

 • 27.02.2019 15:10

  ZPUE SA (3/2019) Zakończenie likwidacji spółki zależnej

 • 18.01.2019 14:55

  ZPUE SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 08.01.2019 15:38

  PKO BP OFE ma ponad 5 proc. głosów na walnym ZPUE

 • 08.01.2019 15:26

  ZPUE SA (1/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 18.12.2018 16:30

  ZPUE SA (41/2018) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 18.12.2018 16:27

  ZPUE SA (40/2018) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 18.12.2018 15:58

  ZPUE SA (39/2018) Zawarcie umowy kredytowej

 • 12.12.2018 16:39

  ZPUE SA (38/2018) Zmiana warunków umowy kredytowej

 • 12.12.2018 16:31

  ZPUE SA (37/2018) Zmiana warunków umowy kredytowej

 • 29.11.2018 17:18

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 15:29

  ZPUE SA (36/2018) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 13.11.2018 14:09

  ZPUE SA (35/2018) Zawarcie istotnej umowy

 • 09.11.2018 15:28

  ZPUE SA (34/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 25.10.2018 13:30

  Oferta ZPUE o wartości ok. 28,3 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu Tauron Dystrybucja

 • 25.10.2018 13:11

  ZPUE SA (33/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 22.10.2018 15:22

  ZPUE SA (32/2018) Rejestracja zmian statutu emitenta

 • 02.10.2018 16:01

  ZPUE SA (31/2018) Zmiana warunków umowy kredytowej

 • 01.10.2018 08:08

  ZPUE SA (30/2018) Zmiany w składzie Zarządu

 • 01.10.2018 08:06

  ZPUE SA (29/2018) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 28.09.2018 17:15

  ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 15:12

  ZPUE SA (28/2018) Zmiana warunków umowy kredytowej

 • 28.08.2018 15:09

  ZPUE SA (27/2018) Zmiana warunków umowy kredytowej

 • 17.07.2018 15:13

  ZPUE SA (26/2018) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 02.07.2018 16:31

  ZPUE SA (25/2018) Rejestracja zmiany statutu emitenta

 • 02.07.2018 16:20

  ZPUE SA (24/2018) Rejestracja połączenia ze spółkami zależnymi

 • 22.06.2018 12:42

  ZPUE SA (23/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • 21.06.2018 15:58

  ZPUE SA (22/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.

 • 21.06.2018 15:56

  ZPUE SA (21/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad WZA

 • 18.06.2018 15:27

  ZPUE SA (20/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 01.06.2018 14:18

  ZPUE SA (19/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2018 17:12

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 28.05.2018 16:30

  ZPUE SA (18/2018) Zmiana warunków umowy kredytowej

 • 28.05.2018 16:23

  ZPUE SA (17/2018) Zmiana warunków umowy kredytowej

 • 25.05.2018 14:52

  ZPUE SA (16/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

 • 30.04.2018 22:32

  ZPUE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 17.04.2018 15:05

  ZPUE SA (15/2018) Udzielenie prokury

 • 29.03.2018 17:34

  ZPUE SA (14/2018) Udzielenie prokury

 • 21.03.2018 16:35

  ZPUE SA (13/2018) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 21.03.2018 16:34

  ZPUE SA (12/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 09.03.2018 17:09

  ZPUE SA (11/2018) Zawarcie istotnej umowy

 • 02.03.2018 07:51

  ZPUE SA (10/2018) Odstąpienie od istotnej umowy

 • 16.02.2018 14:10

  ZPUE SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 15.02.2018 15:18

  ZPUE SA (8/2018) Otwarcie likwidacji spółki zależnej

 • 15.02.2018 15:09

  ZPUE SA (7/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.

 • 01.02.2018 13:56

  ZPUE SA (6/2018) Drugie zawiadomienia o zamiarze połączenia ze spółkami zależnymi

 • 24.01.2018 14:47

  ZPUE SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 10.01.2018 15:07

  ZPUE SA (4/2018) Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 lutego 2018 roku

 • 10.01.2018 15:03

  ZPUE SA (3/2018) Pierwsze zawiadomienia o zamiarze połączenia ze spółkami zależnymi, ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPUE S.A.

 • 08.01.2018 14:33

  ZPUE SA (2/2018) Podpisanie planów połączenia ze spółkami zależnymi

 • 04.01.2018 17:23

  ZPUE SA (1/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółkami zależnymi

 • 19.12.2017 15:13

  ZPUE SA (33/2017) Powołanie Członka Zarządu

 • 22.11.2017 14:35

  ZPUE SA (32/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 17.11.2017 17:07

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 15:17

  ZPUE SA (31/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

 • 19.10.2017 12:52

  ZPUE ograniczyła CAPEX w '17, w '18 nakłady inwestycyjne mogą wynieść ok. 30 mln zł (wywiad)

 • 19.10.2017 12:33

  ZPUE ocenia, że realizacja prognozy przychodów w 2017 r. jest realna (wywiad)

 • 27.09.2017 14:13

  ZPUE SA (30/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

 • 26.09.2017 15:58

  ZPUE SA (29/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 26.09.2017 15:56

  ZPUE SA (28/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.

 • 26.09.2017 15:54

  ZPUE SA (27/2017) Odstąpienie przez NWZA od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad

 • 21.09.2017 17:21

  ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.09.2017 17:14

  ZPUE SA (26/2017) Korekta raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

 • 21.09.2017 16:08

  ZPUE SA (25/2017) Uzupełnienie projektu uchwały NWZA zwołanego na dzień 26.09.2017 r.

 • 21.09.2017 16:02

  ZPUE SA (24/2017) Informacja o kandydaturze na Członka Rady Nadzorczej

 • 15.09.2017 20:14

  ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 15.09.2017 18:14

  ZPUE obniżyło prognozę wyników na '17; oczekuje 530 mln zł przychodów i 3 mln zł zysku netto

 • 15.09.2017 17:58

  ZPUE SA (23/2017) Zmiana prognozy wyników finansowych

 • 11.09.2017 14:14

  ZPUE SA (22/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

 • 31.08.2017 18:19

  Po sesji 15 września Play wejdzie do mWIG40, a GetBack do sWIG80

 • 30.08.2017 13:54

  ZPUE SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

 • 24.08.2017 15:49

  ZPUE SA (20/2017) zmiany w składzie Zarządu

 • 24.08.2017 15:39

  ZPUE SA (19/2017) odwołanie prokury

 • 24.08.2017 15:32

  ZPUE SA (18/2017) rezygnacja Członka Zarządu

 • 24.08.2017 15:21

  ZPUE SA (17/2017) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spólki przez Radę Nadzorczą

 • 11.08.2017 15:41

  ZPUE SA (16/2017) Podpisanie listu intencyjnego

 • 03.07.2017 20:08

  ZPUE SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA

 • 03.07.2017 18:25

  ZPUE SA (15/2017) Przystąpienie do umowy kredytowej

 • 03.07.2017 18:18

  ZPUE SA (14/2017) Zmiana warunków umowy kredytowej

 • 30.06.2017 18:59

  ZPUE SA (12/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 30.06.2017 18:43

  ZPUE SA (11/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A.

 • 29.06.2017 16:57

  ZPUE SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.06.2017 16:11

  ZPUE SA (9/2017) Informacja o kandydaturze na członka Rady Nadzorczej

 • 31.05.2017 15:34

  ZPUE SA (8/2017) Zawarcie istotnej umowy

 • 30.05.2017 17:57

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 30.05.2017 16:15

  ZPUE SA (7/2017) Informacja o zgłoszeniu kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 30.05.2017 16:08

  ZPUE SA (6/2017) Sprostowanie projektu uchwały ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.

 • 29.05.2017 15:40

  ZPUE SA (6/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

 • 08.05.2017 18:47

  Grupa ZPUE prognozuje 17,5 mln zł zysku netto i 692 mln zł przychodów w '17

 • 08.05.2017 18:36

  ZPUE SA (5/2017) Prognoza wyników finansowych

 • 28.04.2017 23:34

  Zysk netto ZPUE w '16 spadł o 55 proc. do 17,9 mln zł, CAPEX na '17 ok. 70 mln zł

 • 28.04.2017 23:01

  ZPUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 22:57

  ZPUE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.04.2017 15:50

  ZPUE będzie chciał wypłacać 25-50 proc. zysku na dywidendę, ale zysk za '16 chce zatrzymać

 • 28.04.2017 15:39

  ZPUE SA (4/2017) Przyjęcie nowej polityki dywidendy oraz rekomendacja Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2016

 • 01.02.2017 18:28

  ZPUE SA (3/2017) Wypełnienie postanowień listu intencyjnego

 • 31.01.2017 14:48

  ZPUE SA (2/2017) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

 • 12.01.2017 15:04

  ZPUE SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 28.12.2016 15:57

  ZPUE SA (38/2016) Zawarcie istotnej umowy

 • 22.12.2016 15:26

  ZPUE SA (37/2016) Informacje o osobach zarządzających

 • 21.12.2016 15:50

  ZPUE SA (36/2016) Zmiany w składzie Zarządu

 • 21.12.2016 15:35

  ZPUE SA (35/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 20.12.2016 16:31

  ZPUE SA (34/2016) Informacja o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta

 • 19.12.2016 17:34

  ZPUE SA (33/2016) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 16.12.2016 14:46

  ZPUE SA (32/2016) Informacja o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta

 • 21.11.2016 12:54

  ZPUE SA (31/2016) Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego

 • 14.11.2016 17:20

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 24.10.2016 12:17

  CAPEX ZPUE na '17 większy rdr; w planach nowe zakłady, może też akwizycje (wywiad)

 • 24.10.2016 12:16

  ZPUE stawia na eksport; liczy na wzrost sprzedaży w energetyce (wywiad)

 • 13.10.2016 15:06

  ZPUE SA (30/2016) Zawarcie umowy kredytowej

 • 11.10.2016 15:29

  ZPUE SA (29/2016) Zawarcie umowy kredytowej

 • 03.10.2016 16:23

  ZPUE SA (28/2016) Udzielenie prokury

 • 30.09.2016 16:24

  ZPUE SA (27/2016) Informacja o odwołaniu prokur

 • 30.09.2016 16:15

  ZPUE SA (26/2016) Rejestracja połączeń Emitenta ze spółkami zależnymi

 • 29.09.2016 10:46

  ZPUE SA (25/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 23.09.2016 11:20

  ZPUE SA (24/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

 • 20.09.2016 13:32

  ZPUE SA (23/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

 • 19.09.2016 16:59

  ZPUE SA (22/2016) Informacja dotycząca nabycia akcji własnych

 • 31.08.2016 17:18

  ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.07.2016 14:13

  ZPUE SA (21/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

 • 27.06.2016 15:30

  ZPUE SA Zmiana warunków znaczącej umowy

 • 27.06.2016 15:25

  ZPUE SA Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 09.06.2016 19:11

  GPW: korekta nadzwyczajna listy uczestników WIGdiv

 • 01.06.2016 15:38

  ZPUE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA

 • 30.05.2016 17:23

  ZPUE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2016 17:21

  ZPUE wypłaci 20,1 mln zł dywidendy za 2015 rok

 • 30.05.2016 17:19

  ZPUE SA Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.05.2016 17:14

  ZPUE SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.

 • 24.05.2016 15:03

  ZPUE SA Stanowisko Zarządu ZPUE S.A. odnośnie planowanego połączenia spółki ZPUE S.A. ze spółką ZPUE Silesia sp. z o.o.

 • 24.05.2016 14:56

  ZPUE SA Stanowisko Zarządu ZPUE S.A. odnośnie planowanego połączenia spółki ZPUE S.A. ze spółką ZPUE Holding sp. z o.o.

 • 23.05.2016 15:12

  ZPUE SA Zmiana warunków znaczącej umowy

 • 19.05.2016 14:53

  ZPUE SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE SILESIA sp. z o.o., drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE HOLDING sp. z o.o.

 • 18.05.2016 15:25

  ZPUE SA Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku

 • 16.05.2016 08:06

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 14:48

  ZPUE SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Silesia sp. z o.o., pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Holding sp. z o.o., ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów u

 • 20.04.2016 08:13

  DM PKO BP obniża rekomendację ZPUE do "trzymaj"

 • 13.04.2016 12:45

  ZPUE SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 04.04.2016 13:02

  ZPUE chce wypłacić 14,32 zł dywidendy na akcję zwykłą i 14,98 zł na uprzywilejowaną

 • 04.04.2016 12:55

  ZPUE SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 24.03.2016 14:57

  ZPUE SA Przyjęcie strategii na lata 2016 - 2020

 • 21.03.2016 18:24

  ZPUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 18:20

  ZPUE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 29.01.2016 15:30

  ZPUE SA Podpisanie planu połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Silesia sp. z o.o.

 • 29.01.2016 15:20

  ZPUE SA Podpisanie planu połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Holding sp. z o.o.

 • 25.01.2016 14:59

  ZPUE SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Silesia sp. z o.o.

 • 25.01.2016 14:58

  ZPUE SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Holding sp. z o.o.

 • 18.01.2016 15:16

  ZPUE SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 16.11.2015 08:13

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.11.2015 15:33

  ZPUE SA Zmiana warunków znaczącej umowy

 • 31.08.2015 08:19

  ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 13.08.2015 08:35

  DM PKO BP podwyższa rekomendację dla ZPUE do "kupuj"

 • 06.07.2015 15:44

  ZPUE SA Powołanie osób zarządzających na nową kadencję

 • 06.07.2015 15:30

  ZPUE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 06.07.2015 15:24

  ZPUE SA Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 17.06.2015 13:09

  ZPUE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA

 • 15.06.2015 16:40

  ZPUE wypłaci 11,61 zł dywidendy na akcję zwykłą i 12,15 zł na uprzywilejowaną

 • 15.06.2015 16:21

  ZPUE SA Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 15.06.2015 16:08

  ZPUE SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.

 • 28.05.2015 11:35

  ZPUE SA Zmiana warunków znaczącej umowy

 • 19.05.2015 14:11

  ZPUE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

 • 15.05.2015 17:15

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.04.2015 15:40

  ZPUE chce wypłacić 11,61 zł dywidendy na akcję zwykłą i 12,15 zł na uprzywilejowaną

 • 15.04.2015 15:31

  ZPUE SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 07.04.2015 13:04

  ZPUE SA Odwołanie prokury

 • 26.03.2015 16:08

  ZPUE SA Zmiana warunków znaczącej umowy

 • 24.03.2015 08:39

  Wyniki ZPUE w IV kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.03.2015 22:26

  ZPUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 22:19

  ZPUE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 27.02.2015 15:18

  ZPUE SA Odwołanie prokury

 • 26.02.2015 17:15

  ZPUE SA Zmiany w składzie Zarządu

 • 26.02.2015 17:13

  ZPUE SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 27.01.2015 15:21

  ZPUE SA Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 22.01.2015 15:49

  ZPUE SA Zawiadomienie od Aviva Investors Poland S.A.

 • 20.01.2015 15:12

  ZPUE SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.12.2014 14:27

  ZPUE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 14.11.2014 17:12

  Wyniki ZPUE w III kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2014 17:06

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 03.11.2014 14:04

  ZPUE SA udzielenie prokur

 • 27.10.2014 16:48

  ZPUE SA odwołanie osoby zarządzającej

 • 20.10.2014 15:38

  ZPUE SA informacje o transakcji pośredniego nabycia akcji

 • 20.10.2014 15:36

  ZPUE SA zawiadomienia związane z pośrednim nabyciem akcji

 • 13.10.2014 13:23

  ZPUE SA - zmiana znaczącej umowy kredytowej

 • 08.10.2014 14:09

  ZPUE SA informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 07.10.2014 09:56

  DM PKO BP podwyższa rekomendację dla ZPUE do "trzymaj"

 • 03.10.2014 17:49

  ZPUE SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 01.09.2014 17:45

  Wyniki ZPUE w II kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.09.2014 17:31

  ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 23.06.2014 14:47

  ZPUE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.06.2014 15:53

  ZPUE SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki przez RN

 • 30.05.2014 16:05

  ZPUE SA odwołanie oraz udzielenie prokury

 • 15.05.2014 17:38

  Wyniki ZPUE w I kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2014 17:31

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 06.05.2014 15:09

  ZPUE SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA w dniu 5 maja 2014 r.

 • 05.05.2014 16:14

  ZPUE SA decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 05.05.2014 16:10

  ZPUE wypłaci 12,38 zł dywidendy na akcję zwykłą i 13,02 zł na uprzywilejowaną

 • 05.05.2014 16:02

  ZPUE SA uchwały podjęte przez ZWZA

 • 25.04.2014 15:40

  ZPUE SA aneks do znaczącej umowy o kredyt obrotowy

 • 17.04.2014 14:51

  ZPUE SA informacja o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 17.04.2014 14:47

  ZPUE SA zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 15.04.2014 14:27

  ZPUE SA informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 04.04.2014 13:17

  ZPUE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 04.04.2014 09:52

  Zarząd ZPUE proponuje 12,38 zł dywidendy na akcję zwykłą

 • 04.04.2014 09:36

  ZPUE SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 25.02.2014 14:44

  ZPUE SA - przyjęcie tekstu jednolitego statutu spółki przez radę nadzorczą

 • 19.02.2014 08:15

  DM PKO BP obniża rekomendację dla ZPUE do "sprzedaj"

 • 18.02.2014 14:49

  PKO BP Bankowy OFE i PKO DFE mają łącznie poniżej 5 proc. głosów na walnym ZPUE

 • 18.02.2014 14:32

  ZPUE SA - zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA poniżej progu 5%

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 21.01.2014 14:06

  ZPUE SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 30.12.2013 14:36

  ZPUE chce przejąć dwie spółki z grupy Energa-Operator

 • 16.12.2013 08:23

  ZPUE SA - rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

 • 16.12.2013 08:19

  ZPUE SA rejestracja połączenia emitenta ze spółką zależną

 • 27.11.2013 14:02

  ZPUE SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • 26.11.2013 15:02

  ZPUE SA informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 08.11.2013 13:09

  ZPUE SA stanowisko zarządu w sprawie połączenia spółek

 • 08.11.2013 10:28

  ZPUE SA - drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką zależną

 • 28.10.2013 14:24

  ZPUE SA informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 28.10.2013 13:14

  ZPUE SA drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki zależnej

 • 24.10.2013 14:33

  ZPUE SA - informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 24.10.2013 10:20

  ZPUE SA pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia emitenta ze spółką zależną

 • 11.10.2013 12:55

  ZPUE SA - pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału spółki zależnej

 • 10.10.2013 15:26

  ZPUE SA przystąpienie spółki zależnej do znaczącej umowy

 • 30.09.2013 14:57

  Fundusze Aviva Investors Poland mają powyżej 5 proc. ZPUE

 • 30.09.2013 14:46

  ZPUE SA zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 02.09.2013 17:12

  ZPUE SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 20.08.2013 13:05

  Fundusze Aviva Investors Poland mają poniżej 5 proc. ZPUE

 • 20.08.2013 12:55

  ZPUE SA zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 26.07.2013 16:45

  PKO Bankowy PTE ma ponad 5 proc. głosów na WZ ZPUE

 • 26.07.2013 16:32

  ZPUE SA - zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 03.07.2013 13:35

  ZPUE SA zawarcie znaczących umów w ramach Grupy Kapitałowej

 • 27.06.2013 13:57

  ZPUE SA - informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 25.06.2013 13:58

  ZPUE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 24.06.2013 13:23

  DM PKO BP obniżyl do "trzymaj" rekomendację dla ZPUE

 • 17.06.2013 15:24

  ZPUE SA informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 12.06.2013 14:43

  ZPUE SA zawarcie znaczącej umowy w ramach Grupy Kapitałowej

 • 16.05.2013 14:45

  ZPUE SA decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2013 14:44

  ZPUE wypłaci 10,44 zł dywidendy na akcję zwykłą i 11,16 zł na uprzywilejowaną

 • 16.05.2013 14:38

  ZPUE SA uchwały podjęte przez ZWZA

 • 15.05.2013 08:31

  ZPUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 14:49

  ZPUE SA aneks do umowy o kredyt obrotowy

 • 19.04.2013 11:56

  ZPUE SA treść projektów uchwał WZA zwołanego na dzień 16 maja 2013 r.

 • 19.04.2013 11:47

  ZPUE SA zwołanie ZWZA na dzień 16 maja 2013 r.