Primetech SA

skrót: PTH

Ostatnie notowanie z: 12.08.2020 15:00

Aktualny kurs1,44   0 %0 zł
Otwarcie1,440,00%
Minimum1,440,00%
Maksimum1,440,00%
Wolumen (szt.) 8945
Kurs odniesienia1,44
Widełki dolne---
Widełki górne---
Obroty (tyś. zł)45
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11465 7821,44
485 0001,44
125 0001,43
15001,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,44945 2
1,441 004 1
1,4521 164 6
1,495 528 3
Grupa oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Jest producentem i dostawcą wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa. Jest w stanie także wykonać cały proces inwestycyjny w górnictwie – od studium wykonalności przedsięwzięcia po budowę, rozbudowę, modernizację, prowadzenie wydobycia i likwidację kopalń.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Famur SA11 431 62573,23%11 431 62573,23%

Kategoria • 06.08.2020 14:28

  PRIMETECH SA (14/2020) Informacja o utworzeniu rezerwy

 • 25.06.2020 14:56

  PRIMETECH SA (11/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

 • 25.06.2020 14:47

  PRIMETECH SA (10/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

 • 28.05.2020 15:25

  PRIMETECH SA (9/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.05.2020 17:16

  PRIMETECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 13.05.2020 14:26

  PRIMETECH SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

 • 05.05.2020 17:13

  PRIMETECH SA (7/2020) Przedłużenie terminu spłaty pożyczki

 • 24.04.2020 17:55

  PRIMETECH SA (6/2020) Informacja o ustanowieniu zabezpieczenia

 • 21.04.2020 14:12

  PRIMETECH SA (5/2020) Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta Sprawozdania na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla za rok 2019

 • 17.04.2020 17:41

  PRIMETECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 17.04.2020 17:35

  PRIMETECH SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 18.03.2020 16:14

  PRIMETECH SA (4/2020) Wpływ pandemii koronowirusa COVID-19 na działalność Emitenta w związku z realizacją kontraktu MDPA

 • 07.02.2020 17:08

  PRIMETECH SA (3/2020) Wstrzymanie wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - aktualizacja informacji

 • 20.01.2020 10:26

  PRIMETECH SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 14.01.2020 14:49

  PRIMETECH SA (1/2020) Podpisanie umowy przez spółkę zalężną Emitenta

 • 11.12.2019 13:23

  PRIMETECH SA (36/2019) Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką PBSz 1 sp. z o.o.

 • 26.11.2019 07:23

  PRIMETECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.11.2019 14:26

  PRIMETECH SA (35/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

 • 04.11.2019 14:59

  PRIMETECH SA (34/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 4 listopada 2019 r.

 • 04.11.2019 14:55

  PRIMETECH SA (33/2019) Treść uchwał podjętych na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 4 listopada 2019 r.

 • 17.10.2019 10:32

  PRIMETECH SA (32/2019) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSz 1 sp. z o.o.

 • 01.10.2019 15:07

  PRIMETECH SA (31/2019) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSz 1 sp. z o.o.

 • 01.10.2019 15:04

  PRIMETECH SA (30/2019) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 4 listopada 2019 r.

 • 01.10.2019 14:47

  PRIMETECH SA (29/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

 • 30.09.2019 16:33

  PRIMETECH SA (28/2019) Powołanie osoby zarządzającej

 • 27.09.2019 17:17

  PRIMETECH SA (27/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 23.09.2019 15:25

  PRIMETECH SA (26/2019) Uzgodnienie planu połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSZ 1 sp. z o.o.

 • 20.09.2019 16:42

  PRIMETECH SA (25/2019) Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

 • 20.09.2019 16:40

  PRIMETECH SA (24/2019) Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o

 • 20.09.2019 16:39

  PRIMETECH SA (23/2019) Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

 • 20.09.2019 16:36

  PRIMETECH SA (22/2019) Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwięks

 • 18.09.2019 14:02

  PRIMETECH SA (21/2019) Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR

 • 17.09.2019 14:48

  Famur kupi w wezwaniu łącznie 1.157.266 akcji Primetech

 • 02.09.2019 17:25

  Famur nie planuje podnosić ceny w wezwaniu na akcje Primetech

 • 23.08.2019 20:44

  PRIMETECH SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 21.08.2019 12:59

  JSW odmawia wypłaty na rzecz Primetech części ceny sprzedaży PBSz w kwocie 5 mln zł

 • 21.08.2019 12:45

  PRIMETECH SA (20/2019) Wstrzymanie wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • 20.08.2019 14:01

  PRIMETECH SA (19/2019) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem

 • 20.08.2019 13:53

  PRIMETECH SA (18/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

 • 30.05.2019 17:22

  PRIMETECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 20.05.2019 17:11

  PRIMETECH SA (8/2019) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r.

 • 20.05.2019 17:09

  PRIMETECH SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A.

 • 20.05.2019 13:43

  JSW zawarło finalną umowę zakupu akcji PBSz od Primetech (opis)

 • 20.05.2019 13:26

  JSW zawarło finalną umowy zakupu akcji PBSz od Primetech

 • 20.05.2019 13:16

  PRIMETECH SA (6/2019) Przedterminowa spłata zadłużenia przypisanego do Transzy B Umowy Restrukturyzacyjnej

 • 20.05.2019 13:14

  PRIMETECH SA (5/2019) Zawarcie umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. na rzez Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • 17.04.2019 08:00

  PRIMETECH SA (3/2019) Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla za rok 2018

 • 17.04.2019 07:48

  PRIMETECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 17.04.2019 07:46

  PRIMETECH SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 19.03.2019 16:21

  PRIMETECH SA (2/2019) Zmiana adresu siedziby Emitenta

 • 28.01.2019 10:55

  PRIMETECH SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 15.01.2019 19:31

  JSW ma zgodę UOKiK na przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

 • 28.12.2018 15:37

  JSW złożyło w UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

 • 21.12.2018 17:09

  JSW zawarło warunkową umowę kupna 95 proc. PBSz za 204 mln zł od spółek grupy Famur

 • 21.12.2018 16:49

  PRIMETECH SA (46/2018) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach

 • 06.12.2018 17:29

  PBSz ma umowę z JSW na wykonanie robót podziemnych o wartości ok. 49,5 mln zł netto

 • 06.12.2018 16:38

  PRIMETECH SA (45/2018) Zawarcie umowy z JSW na roboty poziome

 • 03.12.2018 16:07

  PRIMETECH SA (44/2018) Zawarcie aneksu nr 2 do Term-Sheet z dnia 17 lipca 2018 r. określającego podstawowe warunki transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

 • 06.11.2018 17:13

  PRIMETECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 16:11

  PRIMETECH SA (43/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

 • 12.10.2018 17:09

  Negocjacje JSW ws. zakupu od Primetech spółki PBSz przedłużone do 4 grudnia

 • 12.10.2018 16:40

  PRIMETECH SA (42/2018) Zawarcie aneksu nr 1 do Term-Sheet z dnia 17 lipca 2018 r. określającego podstawowe warunki transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

 • 10.10.2018 18:08

  GPW: zmiana firmy spółki KOPEX S.A (PLKOPEX00018) na PRIMETECH S.A.

 • 10.10.2018 17:01

  PRIMETECH SA (41/2018) Rozszerzenie przez PRIMETECH S.A. roszczenia z Umowy ubezpieczenia D&O

 • 10.10.2018 16:56

  PRIMETECH SA (40/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 10.10.2018 16:53

  PRIMETECH SA (39/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH SA w dniu 10.10.2018 r.

 • 10.10.2018 16:49

  PRIMETECH SA (38/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 10.10.2018 r.

 • 03.10.2018 16:07

  PRIMETECH SA (37/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.

 • 26.09.2018 13:47

  Gdyby JSW nie kupiło PBSz, to spółka pozostanie w strukturach Kopeksu - prezes Famuru

 • 26.09.2018 07:57

  PRIMETECH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.09.2018 16:05

  KOPEX SA (36/2018) Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

 • 21.09.2018 17:29

  KOPEX SA (35/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 13.09.2018 15:48

  KOPEX SA (34/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.10.2018 r.

 • 13.09.2018 15:41

  KOPEX SA (33/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.10.2018 r.

 • 13.09.2018 11:51

  KOPEX SA (32/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 30.08.2018 14:45

  KOPEX SA (31/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

 • 14.08.2018 14:36

  KOPEX SA (30/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ KOPEX S.A. w dniu 14.08.2018 r.

 • 14.08.2018 14:34

  KOPEX SA (29/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 14.08.2018 r.

 • 19.07.2018 12:52

  JSW chce, by PBSz pracowało głównie na potrzeby wewnętrzne grupy

 • 17.07.2018 17:07

  JSW uzgodniła warunki zakupu PBSz od Kopeksu za 205,3 mln zł (opis)

 • 17.07.2018 16:50

  JSW uzgodniła warunki zakupu PBSz od Kopeksu za 205,3 mln zł

 • 17.07.2018 16:30

  KOPEX SA (28/2018) Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

 • 11.07.2018 14:47

  KOPEX SA (27/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2018 r.

 • 11.07.2018 14:45

  KOPEX SA (26/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.08.2018 r.

 • 03.07.2018 13:37

  KOPEX SA (25/2018) Informacja o zamieszczeniu na stronie KOPEX S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla

 • 28.06.2018 16:55

  KOPEX SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KOPEX S.A. w dniu 28.06.2018 r.

 • 28.06.2018 16:53

  KOPEX SA (23/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 28.06.2018 r.

 • 22.06.2018 13:04

  JSW jest bliska uzgodnienia ceny kupna PBSz

 • 30.05.2018 20:19

  11 bit studios zastąpi Ursus w indeksie mWIG40 po sesji 15 czerwca

 • 30.05.2018 18:30

  KOPEX SA (22/2018) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 18:27

  KOPEX SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2018 r.

 • 30.05.2018 08:18

  GPW: Komunikat - KOPEX

 • 25.05.2018 16:31

  KOPEX SA (20/2018) Wydanie przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyroku w sprawie o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

 • 18.05.2018 07:46

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.05.2018 15:30

  KOPEX SA (19/2018) Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie wycofania z depozytu akcji Emitenta umorzonych w związku z podziałem spółki

 • 16.05.2018 15:28

  KOPEX SA (18/2018) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta

 • 16.05.2018 13:52

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki KOPEX S.A.

 • 16.05.2018 13:30

  Obrót akcjami Kopeksu będzie zawieszony od 17 maja do 29 maja

 • 16.05.2018 11:22

  KOPEX SA (17/2018) Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

 • 14.05.2018 14:14

  KOPEX SA (16/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

 • 09.05.2018 08:28

  KOPEX SA (15/2018) Wnioskowany przez Emitenta termin Dnia Referencyjnego

 • 08.05.2018 15:08

  KOPEX SA (14/2018) Zarejestrowanie przez sąd podziału Emitenta, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 27.04.2018 17:40

  KOPEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:35

  KOPEX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 17:04

  KOPEX SA (13/2018) Zmiana uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru biegłego rewidenta

 • 12.04.2018 18:07

  NWZ Kopeksu zdecydowało o przeniesieniu części majątku na Famur

 • 12.04.2018 17:15

  KOPEX SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ KOPEX S.A. w dniu 12.04.2018 r.

 • 12.04.2018 17:13

  KOPEX SA (11/2018) Sprzeciwy zgłoszone do uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 12.04.2018 r.

 • 12.04.2018 17:09

  KOPEX SA (10/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 12.04.2018 r.

 • 28.02.2018 10:55

  KOPEX SA (9/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta

 • 19.02.2018 19:23

  Szacunkowy zysk netto Famuru w '17 wyniósł ok. 58 mln zł

 • 19.02.2018 17:33

  KOPEX SA (8/2018) Rozwiązanie rezerwy z tytułu roszczenia gwarancyjnego

 • 13.02.2018 18:11

  KOPEX SA (7/2018) Stanowisko Zarządu Kopex S.A. odnośnie do planowanego podziału Emitenta

 • 13.02.2018 18:09

  KOPEX SA (6/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta

 • 13.02.2018 18:07

  KOPEX SA (5/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.04.2018 r.

 • 13.02.2018 18:05

  KOPEX SA (4/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.04.2018 r.

 • 08.02.2018 16:38

  KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru (opis)

 • 30.01.2018 16:22

  KOPEX SA (3/2018) Wpływ warunkowej oferty zakupu akcji PBSz S.A.

 • 30.01.2018 14:37

  JSW złożyła ofertę wiążącą przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

 • 26.01.2018 15:37

  KOPEX SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 03.01.2018 16:33

  KOPEX SA (1/2018) Zawarcie umowy realizacyjnej do umowy konsorcjum na pogłębianie szybu KWK Pniówek

 • 29.12.2017 11:24

  KOPEX SA (65/2017) Spłata części zobowiązań Spółki w ramach umowy restrukturyzacyjnej

 • 20.12.2017 12:08

  KOPEX SA (64/2017) Spłata zadłużenia Spółki z tytułu pożyczki

 • 18.12.2017 15:03

  KOPEX SA (63/2017) Zawarcie umowy pożyczki

 • 29.11.2017 17:01

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 21.11.2017 14:56

  KOPEX SA (62/2017) Zawarcie umowy w ramach konsorcjum na pogłębianie szybu KWK Pniówek

 • 19.10.2017 21:03

  KOPEX SA (61/2017) Powołanie osób nadzorujących

 • 19.10.2017 20:53

  KOPEX SA (60/2017) Treść podjętych uchwał podczas NWZ Kopex SA w dniu 19.10.2017 r

 • 19.10.2017 20:48

  KOPEX SA (59/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Kopex SA w dniu 19 października 2017 r.

 • 17.10.2017 18:37

  KOPEX SA (58/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 19.10.2017 r. oraz kandydatów do Rady Nadzorczej KOPEX S.A..

 • 17.10.2017 18:31

  KOPEX SA (57/2017) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

 • 11.10.2017 18:45

  KOPEX SA (56/2017) Wydanie przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowienia w sprawie o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

 • 30.09.2017 07:50

  KOPEX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.09.2017 13:48

  KOPEX SA (55/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kopex S.A.

 • 21.09.2017 13:41

  KOPEX SA (54/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopex S.A.

 • 30.08.2017 11:24

  KOPEX SA (53/2017) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopex S.A. zwołanego na dzień 29.09.2017 r.

 • 22.08.2017 17:59

  Kopex rozwiązał odpis na należność; wpływ na wyniki za I półr. '17 to ok. 23,6 mln zł

 • 22.08.2017 17:12

  KOPEX SA (52/2017) Rozwiązanie odpisu na należności

 • 17.08.2017 15:34

  KOPEX SA (51/2017) Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta

 • 01.08.2017 16:20

  NWZ Kopeksu zdecyduje 29 IX o przeniesieniu części majątku na Famur

 • 01.08.2017 16:05

  KOPEX SA (50/2017) Sprawozdanie Zarządu Kopex S.A. dotyczące podziału Emitenta

 • 01.08.2017 16:02

  KOPEX SA (49/2017) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta

 • 01.08.2017 15:56

  KOPEX SA (48/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kopex S.A.

 • 01.08.2017 15:53

  KOPEX SA (47/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopex S.A.

 • 28.07.2017 20:37

  KOPEX SA (46/2017) Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału Kopex S.A.

 • 10.07.2017 17:54

  KOPEX SA (45/2017) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas WZA Kopex S.A. w dniu 26.06.2017 r.

 • 30.06.2017 07:46

  Aktywa Kopeksu wchodzące w skład części maszynowej zostaną wydzielone do Famuru

 • 29.06.2017 22:24

  KOPEX SA (44/2017) Zgłoszenie przez Kopex S.A. roszczenia z Umowy ubezpieczenia D&O

 • 29.06.2017 22:20

  KOPEX SA (43/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Emitenta i uzgodnienie planu podziału

 • 28.06.2017 07:34

  Famur kupił ok. 65,83 proc. akcji Kopeksu

 • 27.06.2017 23:42

  KOPEX SA (42/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:36

  KOPEX SA (41/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:34

  KOPEX SA (40/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:31

  KOPEX SA (39/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:28

  KOPEX SA (38/2017) Zawiadomienie TDJ Equity I otrzymane w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w o

 • 27.06.2017 23:26

  KOPEX SA (37/2017) Zawiadomienie akcjonariusza FAMUR S.A. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu

 • 27.06.2017 23:23

  KOPEX SA (36/2017) Zawiadomienie akcjonariusza Galantine sp. z o.o. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zm

 • 27.06.2017 23:21

  KOPEX SA (35/2017) Zawiadomienie akcjonariusza TDj Equity IV otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp

 • 27.06.2017 23:19

  KOPEX SA (34/2017) Zawiadomienie akcjonariusza Partner S.A. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszen

 • 27.06.2017 23:16

  KOPEX SA (33/2017) Zawiadomienie akcjonariusza Proinwest sp. z o.o. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zm

 • 27.06.2017 23:13

  KOPEX SA (32/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:06

  KOPEX SA (31/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 27.06.2017 23:05

  KOPEX SA (30/2017) Rozliczenie sprzedaży akcji własnych

 • 26.06.2017 23:59

  KOPEX SA (29/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Kopex S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 23:54

  KOPEX SA (28/2017) Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 23:51

  KOPEX SA (27/2017) Treść podjętych uchwał podczas ZWZ Kopex SA w dniu 26.06.2017 r.

 • 26.06.2017 21:25

  KOPEX SA (26/2017) Zbycie akcji własnych

 • 22.06.2017 17:26

  KOPEX SA (25/2017) Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej KOPEX SA

 • 14.06.2017 15:10

  Famur i Kopex podpisały list intencyjny ws. współpracy z argentyńską grupą YCRT

 • 08.06.2017 16:58

  KOPEX SA (24/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

 • 06.06.2017 13:10

  TDJ ustalił cenę sprzedawanych akcji Famuru w widełkach 5,35-5,5 zł

 • 05.06.2017 14:17

  We wtorek ruszy budowa przyspieszonej księgi popytu (ABB) na akcje Famuru - źródło

 • 30.05.2017 15:31

  KOPEX SA (23/2017) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 23.05.2017 16:32

  URE wszczął postępowanie administracyjne przeciwko Kopeksowi

 • 23.05.2017 16:16

  KOPEX SA (22/2017) Wszczęcie przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania administracyjnego przeciw Kopex SA

 • 18.05.2017 19:22

  KOPEX SA (21/2017) Wszczęcie przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania administracyjnego przeciw Kopex SA

 • 18.05.2017 08:28

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Famuru do 8 zł

 • 15.05.2017 17:07

  Konsorcjum Kopeksu i Famuru ma umowę o wartości 227,9 mln zł netto

 • 15.05.2017 16:53

  KOPEX SA (20/2017) Podpisanie umowy na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz

 • 09.05.2017 16:47

  Famur nie zakłada ogłaszania wezwania na resztę akcji Kopeksu (aktl.)

 • 09.05.2017 16:45

  Z grupy Kopex odeszło ok. 1,8 tys. osób; dalsze redukcje już na mniejszą skalę

 • 09.05.2017 15:20

  Famur chce za 7-10 lat realizować zdecydowaną większość przychodów z eksportu

 • 09.05.2017 10:43

  Famur zakłada po integracji z Kopeksem osiągnięcie marż zbliżonych do marży grupy Famur

 • 09.05.2017 10:37

  Famur nie zakłada ogłaszania wezwania na resztę akcji Kopeksu

 • 09.05.2017 09:35

  Famur złożył warunkową propozycję nabycia 65,83 proc. akcji Kopeksu za 204 mln zł (opis)

 • 09.05.2017 08:38

  Famur złożył warunkową propozycję nabycia 65,83 proc. akcji Kopeksu

 • 09.05.2017 08:29

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 08:11

  KOPEX SA (19/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Przyjęcie modelu integracji Grupy KOPEX z Grupą FAMUR oraz powzięcie wiadomości o złożeniu przez FAMUR SA oferty nabycia akcji KOPEX S.A.

 • 05.05.2017 14:13

  KOPEX SA (18/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

 • 02.05.2017 17:10

  KOPEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 02.05.2017 17:08

  KOPEX SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.04.2017 16:43

  KOPEX SA (17/2017) Zaproszenie do zawarcia umowy na roboty budowlane i budowę szybu Grzegorz

 • 31.03.2017 19:32

  KOPEX SA (16/2017) Przedterminowa spłata całkowitego zadłużenia Spółki z tytułu transzy "C"

 • 24.03.2017 16:28

  KOPEX SA (15/2017) Zawiadomienie spółki TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o nabyciu 395 akcji KOPEX S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 15 lutego 2017 roku

 • 22.03.2017 14:16

  W ramach wezwania na Kopex złożono zapisy na 395 akcji spółki

 • 09.03.2017 16:28

  Tauron ponownie wybrał ofertę Famuru i Kopeksu do realizacji budowy Szybu Grzegorz

 • 09.03.2017 16:15

  KOPEX SA (14/2017) Wybór oferty Konsorcjum KOPEX-PBSz S.A. i FAMUR PEMUG Sp. z o.o. na roboty budowlane i budowę szybu GRZEGORZ

 • 02.03.2017 14:50

  KOPEX SA (13/2017) Stanowisko Zarządu KOPEX S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KOPEX S.A. ogłoszonego przez TDJ S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

 • 23.02.2017 12:08

  TDJ podnosi cenę w wezwaniu na 0,17 proc. akcji Kopeksu o 1 gr, do 3,64 zł za walor

 • 15.02.2017 16:38

  TDJ wzywa do sprzedaży 127.855 akcji Kopeksu po 3,63 zł za papier

 • 15.02.2017 11:45

  KOPEX SA (12/2017) Podpisanie aneksu do umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 13.02.2017 17:39

  Famur podpisał umowę na dostawę kompleksu ścianowego za 75,3 mln zł

 • 31.01.2017 08:54

  KOPEX SA (11/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 26.01.2017 10:42

  Polska Grupa Odlewnicza kupiła od Kopeksu spółkę Kopex Foundry za 7 mln zł

 • 26.01.2017 10:26

  KOPEX SA (10/2017) Zbycie udziałów w spółce Kopex Foundry Sp. z o.o.

 • 18.01.2017 16:18

  KOPEX SA (9/2017) Informacja o otrzymaniu oferty nabycia udziałów spółki zależnej Kopex Foundry Sp. z o.o.

 • 18.01.2017 14:39

  Polska Grupa Odlewnicza złożyła Kopeksowi ofertę nabycia Kopex Foundry

 • 12.01.2017 18:59

  KOPEX SA (8/2017) Ogłoszenie upadłości spółki zależnej BSKE Sp. z o.o. w trybie przygotowanej likwidacji

 • 12.01.2017 17:16

  Tauron unieważnił wybór Famuru i Kopeksu do realizacji budowy Szybu Grzegorz

 • 12.01.2017 16:58

  KOPEX SA (7/2017) Powtórzenie czynności badania i oceny ofert przez TAURON Wydobycie S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i budowę Szybu GRZEGORZ

 • 10.01.2017 13:37

  KOPEX SA (6/2017) Powołanie osób nadzorujących - uzupełnienie informacji.

 • 03.01.2017 17:50

  KOPEX SA (5/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KOPEX S.A. w dniu 03 stycznia 2017 roku.

 • 03.01.2017 17:49

  KOPEX SA (4/2017) Powołanie osób nadzorujących.

 • 03.01.2017 17:47

  KOPEX SA (3/2017) Odwołanie osoby nadzorującej.

 • 03.01.2017 17:46

  KOPEX SA (2/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 3 stycznia 2017 roku.

 • 02.01.2017 16:14

  KOPEX SA (1/2017) Ogłoszenie upadłości spółki zależnej WAMAG Sp. z o.o. w likwidacji

 • 30.12.2016 14:54

  KOPEX SA (120/2016) Informacja o rezygnacji osób nadzorujących.

 • 16.12.2016 15:09

  KOPEX SA (119/2016) Korekta raportu bieżącego Nr 119/2016 z dnia 15.12.2016 r.

 • 15.12.2016 12:11

  Beata Zawiszowska nowym prezesem Kopeksu

 • 15.12.2016 11:55

  KOPEX SA (119/2016) Informacja o powołaniu osób zarządzających.

 • 15.12.2016 11:53

  KOPEX SA (118/2016) Informacja o rezygnacji osób zarządzających.

 • 14.12.2016 13:12

  Wierzyciele Kopeksu oraz TDJ objęli obligacje o wartości nominalnej 185 mln zł

 • 14.12.2016 12:51

  KOPEX SA (117/2016) Przydział obligacji serii 01/2016

 • 09.12.2016 16:09

  KOPEX SA (116/2016) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 08.12.2016 14:50

  KOPEX SA (115/2016) Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O.

 • 06.12.2016 19:51

  TDJ kupiła firmę Partner i ma pośrednio 65,83 proc. akcji Kopeksu

 • 06.12.2016 19:24

  KOPEX SA (114/2016) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 03 stycznia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 06.12.2016 19:22

  KOPEX SA (113/2016) Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 06.12.2016 19:21

  KOPEX SA (112/2016) Zawiadomienie spółki TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 06.12.2016 19:19

  KOPEX SA (111/2016) Zawiadomienie spółki TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 02.12.2016 17:01

  KOPEX SA (110/2016) Ogłoszenie upadłości przez istotnego dłużnika Grupy Kapitałowej.

 • 02.12.2016 17:00

  KOPEX SA (109/2016) Zawiadomienie akcjonariusza Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej, o zmniejszeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 02.12.2016 16:59

  KOPEX SA (108/2016) Zawiadomienie akcjonariusza Partner S.A. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej, o zwiększeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów.

 • 02.12.2016 16:58

  KOPEX SA (107/2016) Zawiadomienie akcjonariusza pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej, o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 02.12.2016 16:57

  KOPEX SA (106/2016) Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR

 • 02.12.2016 16:56

  KOPEX SA (105/2016) Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR

 • 02.12.2016 10:16

  Umowa restrukturyzacyjna Kopeksu bez zaskoczeń; możliwe ogłoszenie wezwania (opinia)

 • 02.12.2016 09:44

  Kopex i jego spółki zależne podpisali z wierzycielami i TDJ Equity IV umowę restrukturyzacyjną (opis)

 • 02.12.2016 09:09

  TDJ przejęła pośrednią kontrolę nad większościowym pakietem Kopex

 • 02.12.2016 09:04

  Kopex i jego spółki zależne podpisali z wierzycielami i TDJ Equity IV umowę restrukturyzacyjną

 • 02.12.2016 08:49

  KOPEX SA (104/2016) Podpisanie umowy restrukturyzacyjnej.

 • 01.12.2016 13:15

  KOPEX SA (103/2016) Podpisanie aneksu do umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 30.11.2016 20:59

  KOPEX SA (102/2016) Zawarcie aneksu do porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów i zaniechaniu blokad pomiędzy KOPEX S.A., spółkami zależnymi KOPEX S.A. a Bankami.

 • 30.11.2016 16:46

  NWZ Kopeksu zgodziło się na uruchomienie programu emisji obligacji do 200 mln zł

 • 30.11.2016 16:29

  KOPEX SA (101/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KOPEX S.A. w dniu 30 listopada 2016 roku.

 • 30.11.2016 16:25

  KOPEX SA (100/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.

 • 30.11.2016 11:31

  Kopex planuje wyemitować obligacje do 200 mln zł

 • 30.11.2016 11:19

  KOPEX SA (99/2016) Ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

 • 29.11.2016 17:22

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 25.11.2016 13:29

  KOPEX SA (98/2016) Wydanie przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyroku w sprawie o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

 • 22.11.2016 17:28

  FMiU Tagor z grupy Kopex uruchamia PDO dla 150 osób

 • 21.11.2016 15:12

  KOPEX SA (97/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KOPEX S.A. w dniu 21 listopada 2016 roku.

 • 21.11.2016 15:03

  KOPEX SA (96/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 21 listopada 2016 r.

 • 18.11.2016 15:32

  Konsorcjum Famuru i Kopeksu wybuduje szyb dla Tauronu

 • 18.11.2016 15:17

  KOPEX SA (95/2016) Wybór oferty Konsorcjum KOPEX - PBSZ S.A. i FAMUR PEMUG na roboty budowlane i budowę Szybu GRZEGORZ

 • 04.11.2016 11:47

  KOPEX SA (94/2016) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 03.11.2016 16:11

  KOPEX SA (93/2016) Podpisanie umowy wykonawczej pomiędzy członkami Konsorcjum dla realizacji dostawy kompleksu ścianowego do kopalni Nowe Brzeszcze.

 • 31.10.2016 11:54

  KOPEX SA (92/2016) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KOPEX S.A. (Spółka Przejmująca) z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ

 • 26.10.2016 16:29

  KOPEX SA (91/2016) Złożenie przez likwidatorów spółki zależnej wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

 • 19.10.2016 15:11

  KOPEX SA (90/2016) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 18.10.2016 13:01

  KOPEX SA (89/2016) Podjęcie na zgromadzeniu wierzycieli spółki pośrednio zależnej A.C.N. 001 891 729 Pty Ltd decyzji o likwidacji spółki.

 • 14.10.2016 17:21

  KOPEX SA (88/2016) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KOPEX S.A. (Spółka Przejmująca) z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁO

 • 14.10.2016 17:19

  KOPEX SA (87/2016) Przyjęcie planu połączenia KOPEX S.A. z czterema spółkami zależnymi.

 • 11.10.2016 13:45

  KOPEX SA (86/2016) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.

 • 05.10.2016 16:28

  KOPEX SA (85/2016) Podpisanie umowy w ramach konsorcjum na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Nowe Brzeszcze.

 • 05.10.2016 16:24

  Konsorcjum Famuru i Kopex Machinery podpisało z Tauronem kontrakt za 72,4 mln zł

 • 29.09.2016 17:54

  Kopex miał w I połowie 2016 roku 547,3 mln zł straty netto

 • 29.09.2016 17:23

  KOPEX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.09.2016 15:39

  KOPEX SA (84/2016) Podjęcie przez zgromadzenie wspólników spółki zależnej uchwały o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki KOPEX-WAMAG sp. z o.o.

 • 22.09.2016 15:51

  Kopex zwiększa wartość odpisów w sprawozdaniu jednostkowym za I półr. '16 do 187 mln zł

 • 22.09.2016 15:36

  KOPEX SA (83/2016) Informacja o planowanych odpisach aktualizujących w sprawozdaniu jednostkowym KOPEX S.A.

 • 16.09.2016 16:56

  Oferta Famuru i Kopex Machinery o wartości 72,4 mln zł wybrana w przetargu Tauronu

 • 15.09.2016 08:25

  DM BOŚ podwyższył rekomendację Kopeksu do "kupuj", a cenę docelową Famuru do 5,5 zł

 • 14.09.2016 14:09

  KOPEX SA (82/2016) Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

 • 13.09.2016 10:10

  KOPEX SA (81/2016) Otrzymanie przez KOPEX S.A. odpisu apelacji w sprawie z powództwa FAMUR S.A.

 • 08.09.2016 11:27

  W poniedziałek konsultacje ws. kolejnych zwolnień grupowych w Kopex Machinery

 • 07.09.2016 14:40

  KOPEX SA (80/2016) Wejście w życie aneksu do umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 07.09.2016 13:18

  Kopex ma porozumienie odnośnie warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego (opis)

 • 07.09.2016 12:42

  Kopex ma porozumienie w zakresie kluczowych warunków restruktur. zadłużenia finansowego

 • 07.09.2016 12:24

  KOPEX SA (79/2016) Podpisanie porozumienia w sprawie kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego KOPEX S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych

 • 06.09.2016 15:50

  KOPEX SA (78/2016) Powołanie osoby nadzorującej - uzupełnienie informacji.

 • 06.09.2016 14:40

  Kopex podpisał z bankami porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów

 • 06.09.2016 14:07

  KOPEX SA (77/2016) Podpisanie Porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów i zaniechaniu blokad pomiędzy KOPEX S.A., spółkami zależnymi KOPEX S.A. a Bankami oraz informacja o podpisaniu aneksów, o których mowa w raportach bieżących nr 75/2016 i 76

 • 05.09.2016 18:32

  KOPEX SA (76/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 05.09.2016 18:25

  KOPEX SA (75/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 01.09.2016 16:01

  KOPEX SA (74/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "KOPEX" S.A. w dniu 01 września 2016 r.

 • 01.09.2016 15:58

  KOPEX SA (73/2016) Powołanie osoby nadzorującej.

 • 01.09.2016 15:58

  KOPEX SA (72/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. w dniu 01 września 2016 r.

 • 01.09.2016 10:55

  KOPEX SA (71/2016) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 31.08.2016 17:25

  KOPEX SA (70/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 31.08.2016 12:00

  KOPEX SA (69/2016) Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 30.08.2016 18:00

  KOPEX SA (68/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 23.08.2016 15:39

  KOPEX SA (67/2016) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 22.08.2016 17:22

  KOPEX SA (66/2016) Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 19.08.2016 17:06

  KOPEX SA (65/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 19.08.2016 16:58

  KOPEX SA (64/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 11.08.2016 16:48

  Pietyszuk prezesem Kopeksu; spółka liczy na przyspieszenie rozmów z bankami

 • 11.08.2016 15:20

  KOPEX SA (63/2016) Powołanie osoby zarządzającej.

 • 05.08.2016 13:39

  KOPEX SA (62/2016) Podpisanie aneksu do umowy z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 04.08.2016 12:14

  KOPEX SA (61/2016) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 1 września 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "KOPEX" S.A.

 • 02.08.2016 15:55

  KOPEX SA (60/2016) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP

 • 01.08.2016 19:29

  Jeden z banków odrzuca porozumienie dot. restrukturyzacji Kopeksu

 • 01.08.2016 16:55

  Famago składa wniosek o upadłość - dług wobec Kopeksu to 120,5 mln zł

 • 01.08.2016 16:26

  KOPEX SA (59/2016) Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez istotnego dłużnika Grupy Kapitałowej.

 • 01.08.2016 16:20

  KOPEX SA (58/2016) Powzięcie przez Zarząd KOPEX S.A. informacji o podjęciu przez Radę Dyrektorów spółki zależnej - KOPEX Australia Pty Ltd, uchwały o wszczęciu procedury "voluntary administration" przewidzianej w prawie australijskim.

 • 29.07.2016 17:56

  Związkowcy z Grupy Kopex proszą premier o pomoc w ratowaniu firmy

 • 29.07.2016 16:37

  KOPEX SA (57/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP

 • 29.07.2016 08:38

  KOPEX SA (56/2016) Powzięcie przez Zarząd KOPEX S.A. (Emitent) informacji o podjęciu przez Radę Dyrektorów spółki zależnej od Emitenta - KOPEX Waratah Pty Ltd uchwały o wszczęciu procedury "voluntary administration" przewidzianej w prawie australijskim

 • 28.07.2016 17:03

  KOPEX SA (55/2016) Złożenie przez Zarząd spółki zależnej wniosku o ogłoszenie upadłości.

 • 28.07.2016 15:09

  Spółka zależna Kopeksu złoży wniosek o upadłość

 • 28.07.2016 15:00

  KOPEX SA (54/2016) Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

 • 27.07.2016 11:41

  KOPEX SA (53/2016) Podpisanie aneksu do umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 26.07.2016 15:38

  Związkowcy z Grupy Kopex zaapelowali o pomoc w ratowaniu firmy

 • 21.07.2016 18:09

  KOPEX SA (52/2016) Korekta raportu bieżącego Nr 52/2016 z dnia 21.07.2016 r.

 • 21.07.2016 17:30

  KOPEX SA (52/2016) Informacja o planowanych odpisach i utworzeniu rezerw w sprawozdaniu jednostkowym KOPEX S.A.

 • 21.07.2016 17:29

  KOPEX SA (51/2016) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.

 • 21.07.2016 08:23

  DM BOŚ obniża rekomendację Kopeksu do "trzymaj", a wycenę do 3,5 zł

 • 05.07.2016 09:17

  KOPEX SA (50/2016) Zawiadomienie akcjonariusza - spółki Partner S.A. - otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 05.07.2016 09:14

  KOPEX SA (49/2016) Zawiadomienie akcjonariusza - spółki Iskra Sp. z o.o. - otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 05.07.2016 09:11

  KOPEX SA (48/2016) Zawiadomienie Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 29.06.2016 16:33

  KOPEX SA Informacja o wyroku Sądu I instancji w sprawie z powództwa FAMUR S.A.

 • 20.06.2016 17:56

  Kopex szacuje, że program restrukturyzacji grupy przyniesie 80-110 mln zł oszczędności rocznie

 • 20.06.2016 17:46

  Kopex może zawiązać rezerwy i dokonać odpisów w wys. do 535 mln zł

 • 20.06.2016 17:28

  KOPEX SA Informacja o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych w Grupie KOPEX.

 • 08.06.2016 15:51

  KOPEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "KOPEX" S.A. w dniu 08 czerwca 2016 roku.

 • 08.06.2016 15:50

  KOPEX SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. w dniu 08 czerwca 2016 r.

 • 01.06.2016 15:41

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej - uzupełnienie informacji.

 • 31.05.2016 17:19

  KOPEX SA Sprostowanie zawiadomienia akcjonariusza Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 31.05.2016 17:16

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej.

 • 30.05.2016 18:14

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej - uzupełnienie informacji.

 • 24.05.2016 17:12

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej - uzupełnienie informacji.

 • 24.05.2016 17:09

  KOPEX SA Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 24.05.2016 17:02

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 24.05.2016 17:00

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 24.05.2016 16:57

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki Proinwest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 24.05.2016 14:20

  Tagor z grupy Kopex planuje zwolnić 120 pracowników

 • 23.05.2016 13:09

  Krzysztof Jędrzejewski zmniejszył zaangażowanie w Kopex z 58,64 proc. akcji do 35,76 proc.

 • 23.05.2016 12:44

  KOPEX SA Zawiadomienie akcjonariusza Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 23.05.2016 12:43

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki Iskra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu, a następnie zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 23.05.2016 12:41

  KOPEX SA Zawiadomienie akcjonariusza Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 23.05.2016 11:47

  Famur zakłada, że do połowy lipca będzie gotowy plan konsolidacji z Kopeksem (wywiad)

 • 20.05.2016 17:44

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej

 • 19.05.2016 15:05

  25 maja początek zwolnień grupowych w Kopex Machinery; odejdzie 305 osób

 • 16.05.2016 12:01

  KOPEX SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 13.05.2016 08:00

  Kopex miał w I kw. 2016 r. 20 mln zł straty netto; backlog wyniósł 1,12 mld zł (opis)

 • 13.05.2016 07:39

  Kopex miał w I kw. 2016 r. 20 mln zł straty netto i 15,7 mln zł straty EBIT

 • 13.05.2016 07:20

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 17:15

  KOPEX SA Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 12.05.2016 17:10

  KOPEX SA Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 08 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 10.05.2016 15:16

  Zarząd Kopeksu odwołany; Dariusz Pietyszuk p.o. prezesa

 • 10.05.2016 14:09

  KOPEX SA Powołanie osób zarządzających

 • 10.05.2016 14:07

  KOPEX SA Odwołanie osób zarządzających.

 • 10.05.2016 14:04

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 10.05.2016 14:02

  KOPEX SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 05.05.2016 12:23

  KOPEX SA Korekta raportu bieżącego Nr 23/2016 z dnia 04.05.2016 r.

 • 04.05.2016 17:00

  KOPEX SA Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A.

 • 04.05.2016 12:03

  Nationale-Nederlanden OFE ma mniej niż 5 proc. Kopeksu

 • 04.05.2016 11:59

  KOPEX SA Zawiadomienie Nationale-Nederlanden OFE otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 29.04.2016 08:29

  KOPEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 08:26

  KOPEX SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.04.2016 20:18

  KOPEX SA Informacja o odpisie aktualizującym dotyczącym akcji i udziałów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2015

 • 27.04.2016 16:48

  Kopex Machinery zwolni 10 proc. mniej pracowników niż planowano - związkowcy

 • 21.04.2016 09:41

  Kopex zwiększył wartość odpisów za '15, łącznie wyniosą one 1,4 mld zł (opis, popr.)

 • 20.04.2016 17:53

  Kopex zwiększył wartość odpisów za '15 do 916,2 mln zł (opis)

 • 20.04.2016 17:26

  Kopex zwiększył wartość odpisów za '15 do 916,2 mln zł

 • 20.04.2016 17:17

  KOPEX SA Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok wyników przeprowadzonych zaktualizowanych testów na utratę wartości aktywów.

 • 20.04.2016 15:23

  Kopex Machinery zamierza zwolnić 340 osób

 • 29.03.2016 07:44

  DM BOŚ zaleca kupno papierów Kopeksu i Famuru

 • 24.03.2016 06:50

  KOPEX SA Podpisanie aneksu do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 17.03.2016 13:43

  Wg Kopeksu mariaż kapitałowy z Famurem to najlepsza z możliwości dalszego funkcjonowania firm

 • 17.03.2016 13:40

  Przejęcie pakietu Kopeksu przez Famur korzystne dla akcjonariuszy obu spółek (opinia)

 • 17.03.2016 10:22

  Do transakcji między akcjonariuszami Famuru i Kopeksu może dojść w sierpniu - prezes Famuru

 • 17.03.2016 09:45

  Kursy Famuru i Kopeksu dynamicznie rosną po informacjach o możliwym przejęciu

 • 17.03.2016 08:56

  Główny akcjonariusz Famuru chce przejąć kontrolę nad większościowym pakietem Kopeksu

 • 17.03.2016 08:43

  KOPEX SA Podpisanie umowy warunkowej dotyczącej przejęcia kontroli nad większościowym pakietem akcji "KOPEX" S.A.

 • 17.03.2016 08:41

  KOPEX SA Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej.

 • 11.03.2016 11:38

  KOPEX SA Informacja dotycząca otrzymania zawiadomienia z banku PKO BP S.A. o obniżeniu kwoty limitu kredytowego.

 • 01.03.2016 14:58

  KOPEX SA Informacja dotycząca zawiadomień z banków BGŻ BNP Paribas S.A. i HSBC Bank Polska S.A. o wystąpieniu przypadków naruszenia umów i ich skutkach.

 • 29.02.2016 17:58

  Trzy kolejne banki zmieniają warunki umów kredytowych z Kopeksem

 • 29.02.2016 17:44

  KOPEX SA Informacja dotycząca zawiadomień z banków Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. o wystąpieniu przypadków naruszenia umów i ich skutkach

 • 29.02.2016 14:50

  Sytuacja Kopeksu bardzo trudna; może tracić udziały w rynku (opinia)

 • 26.02.2016 17:35

  ING i PKO BP wstrzymały Kopeksowi dostęp do udzielonych kredytów

 • 26.02.2016 17:16

  KOPEX SA Informacja dotycząca zawiadomień z banków ING Bank Śląski S.A. i PKO BP S.A. o wystąpieniu przypadków naruszenia umów i ich skutkach.

 • 25.02.2016 14:43

  Backlog Kopeksu na koniec '15 wyniósł 1,18 mld zł (opis)

 • 25.02.2016 13:00

  Kopex chce rozmawiać z bankami o podniesieniu kowenantów

 • 25.02.2016 07:50

  Backlog Kopeksu na koniec '15 wyniósł 1,18 mld zł

 • 25.02.2016 07:42

  Wyniki Kopeksu w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.02.2016 07:39

  Kopex dokonał odpisów na aktywa w wysokości 430 mln zł

 • 25.02.2016 07:24

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 17.02.2016 16:23

  Mostostal Z. ma umowę z Kopeksem za 52,4 mln zł na konstrukcję dla bloku w Jaworznie

 • 03.02.2016 14:13

  KOPEX SA Wydanie przez Sąd Apelacyjny wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał walnego zgromadzenia.

 • 01.02.2016 11:43

  KOPEX SA Rezygnacja osoby zarządzającej.

 • 27.01.2016 18:35

  Konsorcjum Kopex Machinery i Famuru podpisało umowę z JSW za 60,3 mln zł

 • 27.01.2016 13:35

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej.

 • 27.01.2016 11:03

  KOPEX SA Zawarcie umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 20.01.2016 14:37

  KOPEX SA Korekta raportu bieżącego Nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r.

 • 20.01.2016 11:38

  KOPEX SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 13.01.2016 15:43

  KOPEX SA Wejście w życie znaczącej umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 12.01.2016 13:57

  Bogusław Bobrowski został nowym prezesem Kopeksu

 • 12.01.2016 13:37

  KOPEX SA Powołanie osób zarządzających.

 • 12.01.2016 13:36

  KOPEX SA Odwołanie osoby zarządzającej.

 • 12.01.2016 13:35

  KOPEX SA Odwołanie osoby zarządzającej - Prezesa Zarządu Spółki.

 • 12.01.2016 13:34

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 12.01.2016 13:33

  KOPEX SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 12.01.2016 13:32

  KOPEX SA Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

 • 30.12.2015 14:50

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki GALANTINE Sp. z o.o. otrzymane w trybie art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

 • 30.12.2015 13:39

  Kopex ma partnera do produkcji i sprzedaży maszyn w Rosji; szczegóły w I kw. '16

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 17.12.2015 10:47

  Oferta Kopeksu i Famuru najkorzystniejsza w zamówieniu JSW

 • 17.12.2015 10:30

  KOPEX SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • 17.12.2015 10:14

  Haitong Bank podniósł wycenę Elektrobudowy, a obniżył Kopeksu

 • 07.12.2015 10:40

  KOPEX SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 25.11.2015 12:00

  KOPEX SA Wybór nowego wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej

 • 25.11.2015 11:55

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej.

 • 18.11.2015 12:23

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej.