Protektor SA

skrót: PRT

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:49

Aktualny kurs3,86   1,05 %0,04 zł
Otwarcie3,78-1,05%
Minimum3,76-1,57%
Maksimum3,881,57%
Wolumen (szt.) 8980
Kurs odniesienia3,82
Widełki dolne3,42
Widełki górne4,14
Obroty (tyś. zł)34
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 6003,78
85 0623,76
36 1703,74
47 1553,72
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,881 390 2
3,902 164 3
3,922 460 1
3,942 535 2
Jeden z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Produkty spółki eksportowane są na ponad 30 rynków w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Luma Holding Ltd.6 258 10632,90%6 258 10632,90%
Filipiak Tomaszbezpośrednio, w porozumieniu z Andrzejem Kasperkiem, Marcinem Filipiakiem, Mariuszem Szymula, Piotrem Szostakiem, MSU SA5 631 32329,00%5 631 32329,00%
NN OFEportfel, w porozumieniu1 859 0059,00%1 859 0059,00%
PKO TFI SApoprzez PKO Parasolowy FIO, w porozumieniu z PKO Życie TU SA1 763 1079,27%1 763 1079,27%

Kategoria • 18.01.2021 15:55

  PROTEKTOR SA (1/2021) Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu przez NCBR projektu Spółki do dofinansowania.

 • 29.12.2020 09:12

  PROTEKTOR SA (45/2020) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną.

 • 15.12.2020 18:45

  PROTEKTOR SA (44/2020) Korekta raportu bieżącego nr 44/2020 "Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy".

 • 15.12.2020 16:34

  PROTEKTOR SA (44/2020) Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • 30.11.2020 21:45

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 06.11.2020 11:57

  PROTEKTOR SA (43/2020) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną.

 • 30.10.2020 09:18

  PROTEKTOR SA (42/2020) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną.

 • 27.10.2020 17:41

  PROTEKTOR SA (41/2020) Zawarcie umowy o limit kredytowy i umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz ziszczenie się warunków udostępnienia linii kredytowej i udostępnienia kredytu elektronicznego na spłatę zobowiązań.

 • 19.10.2020 12:29

  PROTEKTOR SA (40/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki.

 • 19.10.2020 11:03

  Nationale-Nederlanden PTE ma poniżej 5 proc. akcji Protektora

 • 19.10.2020 10:37

  PROTEKTOR SA (39/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki.

 • 30.09.2020 21:31

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.09.2020 10:24

  PROTEKTOR SA (38/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki.

 • 08.09.2020 18:24

  PROTEKTOR SA (37/2020) Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 • 07.09.2020 15:12

  PROTEKTOR SA (36/2020) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.

 • 02.09.2020 10:24

  PROTEKTOR SA (35/2020) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną.

 • 31.08.2020 18:04

  PROTEKTOR SA (34/2020) Wystawienie przez spółkę Deklaracji Zgodności UE z Dyrektywą 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku dla maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu II.

 • 11.08.2020 12:59

  PROTEKTOR SA (33/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki.

 • 04.08.2020 10:10

  PROTEKTOR SA (32/2020) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną.

 • 31.07.2020 19:11

  PROTEKTOR SA (31/2020) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 24.06.2020 21:13

  PROTEKTOR SA (18/2020) Wybór biegłego rewidenta.

 • 18.06.2020 08:47

  Protektor w strategii na lata 2020-23 zakłada wzrost przychodów do 180 mln zł i 14 proc. marżę EBITDA

 • 18.06.2020 08:27

  PROTEKTOR SA (17/2020) Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2020 - 2023

 • 10.06.2020 13:32

  PROTEKTOR SA (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 01.06.2020 23:08

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 22:57

  PROTEKTOR SA (15/2020) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję.

 • 28.05.2020 22:55

  PROTEKTOR SA (14/2020) Powołanie Członka Zarządu na nową kadencję.

 • 26.05.2020 18:45

  PROTEKTOR SA (13/2020) Zawarcie umów leasingu środków trwałych linii produkcyjnej maseczek.

 • 20.05.2020 15:55

  PROTEKTOR SA (12/2020) Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

 • 09.05.2020 00:49

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 09.05.2020 00:46

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.04.2020 23:47

  PROTEKTOR SA (11/2020) Zawarcie istotnych umów na dostawę masek ochronnych.

 • 30.04.2020 16:51

  PROTEKTOR SA (10/2020) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego w Lublinie.

 • 27.04.2020 19:39

  PROTEKTOR SA (9/2020) Zmiana terminów publikacji raportów rocznych.

 • 20.04.2020 22:54

  Protektor chce rozpocząć produkcję masek ochronnych i medycznych

 • 20.04.2020 21:57

  PROTEKTOR SA (8/2020) Plan rozwoju działalności Spółki w zakresie produkcji masek ochronnych i medycznych.

 • 09.04.2020 17:56

  PROTEKTOR SA (7/2020) Zawarcie istotnej umowy na dostawę masek ochronnych.

 • 01.04.2020 17:29

  PROTEKTOR SA (6/2020) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.

 • 09.03.2020 17:10

  PROTEKTOR SA (5/2020) Termin publikacji nowej strategii Spółki.

 • 28.02.2020 19:32

  PROTEKTOR SA (4/2020) Powołanie Członka Zarządu

 • 28.01.2020 07:48

  PROTEKTOR SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 24.01.2020 17:09

  PROTEKTOR SA (2/2020) Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji.

 • 08.01.2020 17:59

  PROTEKTOR SA (1/2020) Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego.

 • 06.12.2019 11:44

  PROTEKTOR SA (70/2019) Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

 • 29.11.2019 20:18

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.11.2019 17:16

  Protektor odwołał strategię na lata 2018-2023; w I kw. '20 przedstawi nową

 • 20.11.2019 16:54

  PROTEKTOR SA (69/2019) Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2019 roku oraz odwołanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 - 2023.

 • 23.10.2019 13:34

  PROTEKTOR SA (68/2019) Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.

 • 04.10.2019 11:08

  PROTEKTOR SA (67/2019) Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu.

 • 30.09.2019 17:18

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 13:07

  PROTEKTOR SA (66/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.

 • 24.09.2019 18:51

  PROTEKTOR SA (65/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 24 września 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 • 24.09.2019 15:09

  PROTEKTOR SA (64/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

 • 24.09.2019 15:07

  PROTEKTOR SA (63/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

 • 23.09.2019 14:57

  PROTEKTOR SA (62/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.

 • 23.09.2019 14:03

  PROTEKTOR SA (61/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

 • 20.09.2019 20:54

  PROTEKTOR SA (60/2019) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

 • 16.09.2019 19:29

  PROTEKTOR SA (59/2019) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.

 • 13.09.2019 18:06

  PROTEKTOR SA (58/2019) Spełnienie się warunku i wejście w życie istotnej umowy.

 • 30.08.2019 15:14

  PROTEKTOR SA (57/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 27 sierpnia 2019 r.

 • 28.08.2019 14:58

  PROTEKTOR SA (56/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 27.08.2019 20:38

  PROTEKTOR SA (55/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 • 23.08.2019 14:49

  PROTEKTOR SA (54/2019) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

 • 19.08.2019 22:52

  PROTEKTOR SA (53/2019) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 • 03.06.2019 12:42

  PROTEKTOR SA (25/2019) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 31.05.2019 18:30

  PROTEKTOR SA (24/2019) Zawiadomienie o zawarciu warunkowej umowy istotnej

 • 31.05.2019 16:47

  PROTEKTOR SA (23/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2019 18:34

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.05.2019 11:56

  PROTEKTOR SA (22/2019) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia znaczących aktywów

 • 22.05.2019 19:48

  Protektor chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję

 • 22.05.2019 19:39

  PROTEKTOR SA (18/2019) Wniosek dotyczący podziału zysku

 • 16.04.2019 17:09

  PROTEKTOR SA (11/2019) Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

 • 28.03.2019 14:05

  PROTEKTOR SA (9/2019) Okoliczność mająca wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy 2018

 • 27.03.2019 16:08

  PROTEKTOR SA (8/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 06.03.2019 12:09

  PROTEKTOR SA (7/2019) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 05.03.2019 13:26

  PROTEKTOR SA (6/2019) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy

 • 13.02.2019 11:07

  PROTEKTOR SA (5/2019) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 22.01.2019 08:21

  PROTEKTOR SA (3/2019) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 21.01.2019 16:01

  PROTEKTOR SA (2/2019) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 08.01.2019 13:56

  PROTEKTOR SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.12.2018 19:44

  PROTEKTOR SA (58/2018) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.11.2018 17:24

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 29.10.2018 21:28

  PROTEKTOR SA (57/2018) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 18.10.2018 14:10

  PROTEKTOR SA (56/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia Akcjonariuszy

 • 17.10.2018 18:04

  W wezwaniu na Protektora złożono zapisy na 739.706 akcji, ale Luma Holding ich nie kupi

 • 15.10.2018 14:39

  PROTEKTOR SA (55/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 04.10.2018 17:49

  PROTEKTOR SA (54/2018) Powołanie Członka Zarządu ds. handlowych

 • 04.10.2018 17:39

  PROTEKTOR SA (53/2018) Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

 • 04.10.2018 17:32

  PROTEKTOR SA (52/2018) Odwołanie Członka Zarządu

 • 02.10.2018 17:35

  Luma Holding podnosi cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł i wydłuża zapisy

 • 28.09.2018 17:17

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 08:48

  PROTEKTOR SA (51/2018) Rejestracja zmiany Statutu Emitenta oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 24.09.2018 18:26

  PROTEKTOR SA (50/2018) Zawarcie umowy o limit kredytowy

 • 20.09.2018 20:25

  Zarząd Protektora ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej

 • 20.09.2018 18:18

  PROTEKTOR SA (49/2018) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 6 września 2018 r.

 • 06.09.2018 09:44

  Luma Holding wezwała do sprzedaży 6.296.150 akcji Protektora, po 4,20 zł za akcję (opis)

 • 06.09.2018 09:24

  Luma Holding wezwała do sprzedaży 6.296.150 akcji Protektora, po 4,20 zł za akcję

 • 05.09.2018 14:32

  PKO TFI ma ponad 5 proc. akcji Protektora

 • 05.09.2018 14:00

  PROTEKTOR SA (48/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 17.08.2018 17:16

  PROTEKTOR SA (47/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 17:15

  PROTEKTOR SA (46/2018) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. uchwały w sprawie zmiany uchwały o wypłacie dywidendy

 • 17.08.2018 17:14

  PROTEKTOR SA (45/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 17.08.2018 17:12

  PROTEKTOR SA (44/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 09:12

  PROTEKTOR SA (43/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 03.08.2018 08:47

  PROTEKTOR SA (42/2018) Otrzymanie decyzji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE EURO-PARK MIELEC

 • 24.07.2018 15:52

  PROTEKTOR SA (41/2018) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 20.07.2018 11:07

  PROTEKTOR SA (40/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.07.2018 19:55

  PROTEKTOR SA (39/2018) Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

 • 16.07.2018 11:42

  OFE PZU zmniejszył zaangażowanie w Protektor do 1,38 proc.

 • 16.07.2018 11:33

  PROTEKTOR SA (38/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 13.07.2018 07:35

  PROTEKTOR SA (37/2018) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 09.07.2018 16:48

  PROTEKTOR SA (36/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółki

 • 09.07.2018 16:37

  PROTEKTOR SA (35/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółki

 • 09.07.2018 16:26

  PROTEKTOR SA (34/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 04.07.2018 16:52

  PROTEKTOR SA (33/2018) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.06.2018 13:17

  PROTEKTOR SA (32/2018) Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia nr 2 na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 28.06.2018 15:23

  PROTEKTOR SA (31/2018) Zawarcie Porozumienia w sprawie Zwolnień Grupowych

 • 27.06.2018 16:48

  Protektor chce zwiększyć EBITDA do 58,4 mln zł w 2023 roku

 • 27.06.2018 16:28

  PROTEKTOR SA (30/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 27.06.2018 16:26

  PROTEKTOR SA (29/2018) Przyjęcie "Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 - 2023"

 • 27.06.2018 16:25

  PROTEKTOR SA (28/2018) Powołanie Członka Zarządu ds. finansowych

 • 21.06.2018 12:26

  Protektor chce zwolnić 30-85 pracowników, liczy na 4 mln zł oszczędności rocznie

 • 21.06.2018 12:00

  PROTEKTOR SA (27/2018) Optymalizacja struktury organizacyjnej - zamiar uruchomienia procedury zwolnień grupowych w PROTEKTOR S.A.

 • 20.06.2018 16:38

  PROTEKTOR SA (26/2018) Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

 • 11.06.2018 18:06

  PROTEKTOR SA (25/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 11.06.2018 17:49

  PROTEKTOR SA (24/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 16:28

  PROTEKTOR SA (23/2018) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 11.06.2018 15:53

  Protektor wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 11.06.2018 15:31

  PROTEKTOR SA (22/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuiszy PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 10:35

  PROTEKTOR SA (21/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 08.06.2018 13:52

  Protektor chce obniżyć koszty w 2018 roku o 10 mln zł

 • 08.06.2018 13:44

  PROTEKTOR SA (20/2018) Informacja Zarządu na temat przyjętego Planu Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektor

 • 05.06.2018 16:33

  PROTEKTOR SA (19/2018) Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta

 • 30.05.2018 17:13

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.05.2018 15:24

  PROTEKTOR SA (18/2018) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 23.05.2018 17:47

  PROTEKTOR SA (17/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta

 • 23.05.2018 16:22

  PROTEKTOR SA (16/2018) Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum , w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.

 • 15.05.2018 16:04

  PROTEKTOR SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2018 10:47

  PROTEKTOR SA (14/2018) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 14.05.2018 16:07

  Protektor chce wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 14.05.2018 15:52

  PROTEKTOR SA (13/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy

 • 11.05.2018 19:44

  PROTEKTOR SA (12/2018) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 09.05.2018 14:46

  PROTEKTOR SA (11/2018) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 29.04.2018 12:56

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.04.2018 12:54

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 12:33

  PROTEKTOR SA (10/2018) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 26.04.2018 14:51

  PROTEKTOR SA (9/2018) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.04.2018 16:04

  PROTEKTOR SA (8/2018) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 19.04.2018 17:38

  PROTEKTOR SA (7/2018) Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum , w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.

 • 09.04.2018 11:30

  PROTEKTOR SA (6/2018) Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

 • 06.04.2018 19:20

  GPW: Komunikat - PROTEKTOR SA

 • 27.03.2018 12:02

  PROTEKTOR SA (5/2018) Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

 • 27.02.2018 15:29

  PROTEKTOR SA (4/2018) Rozpoczęcie procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24 i Wolskiej 3A w Lublinie

 • 26.02.2018 16:34

  PROTEKTOR SA (3/2018) Okoliczność mająca negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017

 • 01.02.2018 17:34

  PROTEKTOR SA (2/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki zależnej

 • 26.01.2018 10:44

  PROTEKTOR SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 11.12.2017 14:00

  PROTEKTOR SA (28/2017) Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. handlowych

 • 11.12.2017 13:56

  PROTEKTOR SA (27/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu

 • 15.11.2017 07:38

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 09:18

  PROTEKTOR SA (26/2017) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki

 • 13.11.2017 13:14

  PROTEKTOR SA (25/2017) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki

 • 20.10.2017 18:58

  PROTEKTOR SA (24/2017) Komitet Audytu - dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017. 1089)

 • 02.10.2017 16:14

  PROTEKTOR SA (23/2017) Zawiarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej

 • 31.08.2017 07:21

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.08.2017 15:59

  PROTEKTOR SA (22/2017) Zawarcie umowy znaczącej

 • 06.07.2017 14:27

  PROTEKTOR SA (21/2017) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 03.07.2017 12:21

  PROTEKTOR SA (20/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

 • 30.06.2017 22:04

  PROTEKTOR SA (19/2017) Powołanie osób zarządzających

 • 30.06.2017 21:40

  PROTEKTOR SA (18/2017) Powołanie osób nadzorujących

 • 30.06.2017 21:08

  PROTEKTOR SA (17/2017) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy

 • 30.06.2017 20:50

  Protektor wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2017 20:39

  PROTEKTOR SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017

 • 28.06.2017 17:09

  PROTEKTOR SA (15/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej

 • 27.06.2017 12:15

  PROTEKTOR SA (14/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

 • 16.06.2017 14:16

  PROTEKTOR SA (13/2017) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 16.06.2017 10:07

  PROTEKTOR SA (12/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

 • 12.06.2017 12:29

  PROTEKTOR SA (11/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

 • 02.06.2017 11:20

  PROTEKTOR SA (10/2017) Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.

 • 31.05.2017 17:04

  PROTEKTOR SA (9/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

 • 30.05.2017 20:15

  Protektor chce wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję za '16

 • 30.05.2017 18:33

  PROTEKTOR SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2017 17:58

  PROTEKTOR SA (7/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 25.05.2017 07:45

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 13:05

  PROTEKTOR SA (6/2017) Zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE

 • 28.04.2017 12:37

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 12:00

  PROTEKTOR SA (5/2017) Uzupełnienie komunikatu z raportem okresowym

 • 28.04.2017 07:39

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 07:37

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.04.2017 09:43

  PROTEKTOR SA (4/2017) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 04.04.2017 17:26

  PROTEKTOR SA (3/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 27.03.2017 14:38

  PROTEKTOR SA (2/2017) Zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A., w ramach zadania przetargowego.

 • 31.01.2017 13:20

  PROTEKTOR SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 14.11.2016 07:21

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 20.09.2016 16:41

  PROTEKTOR SA (20/2016) Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowym

 • 14.09.2016 16:42

  PROTEKTOR SA (19/2016) Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej

 • 31.08.2016 07:23

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 18.08.2016 12:29

  PROTEKTOR SA (18/2016) Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno- magazynowej z zapleczem biurowym

 • 22.07.2016 11:14

  PROTEKTOR SA (17/2016) Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu

 • 30.06.2016 09:24

  PROTEKTOR SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 27.06.2016 19:50

  Protektor wypłaci 0,31 zł dywidendy na akcję

 • 27.06.2016 19:49

  PROTEKTOR SA podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2016 19:38

  PROTEKTOR SA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 31.05.2016 17:06

  PROTEKTOR SA Wybór biegłego rewidenta

 • 31.05.2016 16:42

  Protektor na dywidendę chce przeznaczyć 4,6 mln zł

 • 31.05.2016 16:28

  PROTEKTOR SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2016 07:30

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 07:02

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 06:59

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.04.2016 07:12

  PROTEKTOR SA odbiór techniczny nowego obiektu: hala magazynowo- produkcyjna z budynkiem biurowym

 • 14.04.2016 12:02

  PROTEKTOR SA korekta raportu bieżącego nr 10/2016 ws. wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

 • 12.04.2016 17:36

  PROTEKTOR SA wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

 • 11.04.2016 15:58

  PROTEKTOR SA zmiany w składzie organu nadzoru - powołanie osoby nadzorującej oraz wybór Przewodniczącego

 • 11.04.2016 15:38

  PROTEKTOR SA treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

 • 23.03.2016 09:12

  PROTEKTOR SA zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej PRT

 • 14.03.2016 13:56

  PROTEKTOR SA zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.

 • 14.03.2016 13:49

  PROTEKTOR SA korekta raportu bieżącego nr 5/2016 ws. zwołania Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

 • 14.03.2016 11:18

  PROTEKTOR SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

 • 07.03.2016 15:19

  PROTEKTOR SA Otrzymanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

 • 04.03.2016 10:31

  PROTEKTOR SA Rezygnacja z pełnienia funkcji w organie nadzoru PROTEKTOR S.A.

 • 29.02.2016 08:47

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 12.02.2016 12:48

  PROTEKTOR SA Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych

 • 19.01.2016 14:13

  PROTEKTOR SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 16.11.2015 06:12

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 14.09.2015 14:55

  PROTEKTOR SA zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE

 • 31.08.2015 07:24

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 08.07.2015 14:40

  PROTEKTOR SA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku z uzupełnieniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym,

 • 02.07.2015 11:59

  PROTEKTOR SA wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 26.06.2015 18:19

  Protektor wypłaci 0,29 zł dywidendy na akcję za '14

 • 26.06.2015 18:12

  PROTEKTOR SA podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy

 • 26.06.2015 18:10

  PROTEKTOR SA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 18.06.2015 13:48

  PROTEKTOR SA Zawarcie umowy znaczącej- umowa budowy i najmu nowej hali produkcyjnej

 • 09.06.2015 11:03

  PROTEKTOR SA propozycja terminarza wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

 • 02.06.2015 16:37

  PROTEKTOR SA zgłoszenie przez Akcjonariusza wniosku o zmianę treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2015 07:06

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 12:22

  PROTEKTOR SA Wybór biegłego rewidenta

 • 08.05.2015 14:21

  PROTEKTOR SA Zawarcie warunkowej znaczącej umowy najmu

 • 27.02.2015 08:13

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 07.01.2015 13:59

  PROTEKTOR SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 14.11.2014 07:28

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.08.2014 17:33

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 31.07.2014 13:06

  GPW: Komunikat - LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA

 • 31.07.2014 12:42

  GPW: Komunikat - LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA

 • 21.07.2014 16:29

  Fundusze Noble Funds TFI mają poniżej 5 proc. Protektora

 • 21.07.2014 16:21

  PROTEKTOR SA zbycie akcji PROTEKTOR S.A.

 • 07.07.2014 07:00

  Protektor chce mieć do końca kwartału nową strategię, nie wyklucza przejęć (wywiad)

 • 07.07.2014 07:00

  Protektor chce w ciągu 2 lat zwiększyć rentowność netto do 7 proc. (wywiad)

 • 03.07.2014 15:36

  PROTEKTOR SA życiorysy osób nadzorujących oraz zarządzających powołanych na kolejną kadencję

 • 01.07.2014 10:34

  PROTEKTOR SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2014 roku

 • 27.06.2014 18:31

  PROTEKTOR SA powołanie osób nadzorujących oraz zarządzających

 • 27.06.2014 18:18

  Protektor wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję

 • 27.06.2014 18:13

  PROTEKTOR SA podjęcie przez WZ uchwały o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2014 18:08

  PROTEKTOR SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 27 czerwca 2014 r.

 • 26.06.2014 13:32

  PROTEKTOR SA zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do rady nadzorczej

 • 26.06.2014 10:20

  PTE PZU chce, by Protektor wypłacił 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 26.06.2014 10:03

  PROTEKTOR SA ZWZ - zgłoszenie przez akcjonariusza propozycji uchwały

 • 25.06.2014 17:32

  PROTEKTOR SA zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do rady nadzorczej PRT

 • 13.06.2014 12:38

  PROTEKTOR SA możliwa wysokość dywidendy

 • 05.06.2014 15:51

  PROTEKTOR SA ZWZ- zgłoszenie zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza

 • 29.05.2014 10:19

  PROTEKTOR SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 28.05.2014 12:12

  PROTEKTOR SA wybór biegłego rewidenta

 • 15.05.2014 08:21

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 08:19

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 22.04.2014 07:57

  Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Protektor, cena docelowa 6,8 zł

 • 28.02.2014 07:57

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 18.02.2014 15:34

  PROTEKTOR SA informacja poufna- zapłata ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów

 • 13.01.2014 12:38

  Protektor może pozyskać inwestora strategicznego do końca I kw. '14

 • 13.01.2014 10:12

  PROTEKTOR SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 08.01.2014 15:33

  PROTEKTOR SA zapłata ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od Emitenta

 • 02.01.2014 09:51

  PROTEKTOR SA informacja poufna- zapłata części kolejnej raty ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od emitenta

 • 06.12.2013 18:04

  PROTEKTOR SA niespełnienie warunków dotyczących umowy

 • 12.11.2013 11:17

  Protektor w '13 chce mieć rentowność netto powyżej 4,5 proc.

 • 29.10.2013 07:30

  PROTEKTOR SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku

 • 16.10.2013 07:53

  Protektor ma chętnego na swoją siedzibę; wartość transakcji to 8 mln zł netto

 • 16.10.2013 07:36

  PROTEKTOR SA zawarcie umowy znaczącej

 • 04.10.2013 17:31

  PROTEKTOR SA - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 30.08.2013 18:57

  GPW: Komunikat

 • 30.08.2013 17:19

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 22.07.2013 17:15

  PROTEKTOR SA Sprzedaż udziałów jednostki zależnej - spełnienie warunków zawarcia Umowy

 • 19.07.2013 17:22

  PROTEKTOR SA Zawarcie warunkowej Umowy sprzedaży udziałów jednostki zależnej

 • 17.07.2013 11:14

  GPW: Komunikat - LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA

 • 12.07.2013 15:16

  GPW: przystąpienie do Programu Wspierania Płynności przez spółkę Protektor SA

 • 01.07.2013 17:23

  PROTEKTOR SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 26.06.2013 roku

 • 26.06.2013 17:56

  PROTEKTOR SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku

 • 15.05.2013 17:16

  PROTEKTOR SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 07.05.2013 12:33

  Protektor w '13 liczy na 3,5-5 proc. rentowności; szuka inwestora strategicznego

 • 02.05.2013 17:15

  PROTEKTOR SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej