Protektor SA

skrót: PRT

Ostatnie notowanie z: 24.09.2020 15:10

Aktualny kurs4,58   -3,38 %-0,16 zł
Otwarcie4,70-0,84%
Minimum4,58-3,38%
Maksimum4,760,42%
Wolumen (szt.) 25758
Kurs odniesienia4,74
Widełki dolne4,24
Widełki górne5,15
Obroty (tyś. zł)120
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
25544,64
26284,62
31954,60
29404,58
23 1864,56
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,70708 1
4,761 671 3
4,78805 2
4,803 100 2
4,84440 1
Jeden z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Produkty spółki eksportowane są na ponad 30 rynków w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Luma Holding Ltd.6 258 10632,90%6 258 10632,90%
Filipiak Tomaszbezpośrednio, w porozumieniu z Andrzejem Kasperkiem, Marcinem Filipiakiem, Mariuszem Szymula, Piotrem Szostakiem, MSU SA5 631 32329,00%5 631 32329,00%
NN OFEportfel, w porozumieniu1 859 0059,00%1 859 0059,00%
PKO TFI SApoprzez PKO Parasolowy FIO, w porozumieniu z PKO Życie TU SA1 763 1079,27%1 763 1079,27%

Kategoria • 10.09.2020 10:24

  PROTEKTOR SA (38/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki.

 • 08.09.2020 18:24

  PROTEKTOR SA (37/2020) Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 • 07.09.2020 15:12

  PROTEKTOR SA (36/2020) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.

 • 02.09.2020 10:24

  PROTEKTOR SA (35/2020) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną.

 • 31.08.2020 18:04

  PROTEKTOR SA (34/2020) Wystawienie przez spółkę Deklaracji Zgodności UE z Dyrektywą 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku dla maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu II.

 • 11.08.2020 12:59

  PROTEKTOR SA (33/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki.

 • 04.08.2020 10:10

  PROTEKTOR SA (32/2020) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną.

 • 31.07.2020 19:11

  PROTEKTOR SA (31/2020) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 24.06.2020 21:13

  PROTEKTOR SA (18/2020) Wybór biegłego rewidenta.

 • 18.06.2020 08:47

  Protektor w strategii na lata 2020-23 zakłada wzrost przychodów do 180 mln zł i 14 proc. marżę EBITDA

 • 18.06.2020 08:27

  PROTEKTOR SA (17/2020) Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2020 - 2023

 • 10.06.2020 13:32

  PROTEKTOR SA (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 01.06.2020 23:08

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 22:57

  PROTEKTOR SA (15/2020) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję.

 • 28.05.2020 22:55

  PROTEKTOR SA (14/2020) Powołanie Członka Zarządu na nową kadencję.

 • 26.05.2020 18:45

  PROTEKTOR SA (13/2020) Zawarcie umów leasingu środków trwałych linii produkcyjnej maseczek.

 • 20.05.2020 15:55

  PROTEKTOR SA (12/2020) Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

 • 09.05.2020 00:49

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 09.05.2020 00:46

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.04.2020 23:47

  PROTEKTOR SA (11/2020) Zawarcie istotnych umów na dostawę masek ochronnych.

 • 30.04.2020 16:51

  PROTEKTOR SA (10/2020) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego w Lublinie.

 • 27.04.2020 19:39

  PROTEKTOR SA (9/2020) Zmiana terminów publikacji raportów rocznych.

 • 20.04.2020 22:54

  Protektor chce rozpocząć produkcję masek ochronnych i medycznych

 • 20.04.2020 21:57

  PROTEKTOR SA (8/2020) Plan rozwoju działalności Spółki w zakresie produkcji masek ochronnych i medycznych.

 • 09.04.2020 17:56

  PROTEKTOR SA (7/2020) Zawarcie istotnej umowy na dostawę masek ochronnych.

 • 01.04.2020 17:29

  PROTEKTOR SA (6/2020) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.

 • 09.03.2020 17:10

  PROTEKTOR SA (5/2020) Termin publikacji nowej strategii Spółki.

 • 28.02.2020 19:32

  PROTEKTOR SA (4/2020) Powołanie Członka Zarządu

 • 28.01.2020 07:48

  PROTEKTOR SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 24.01.2020 17:09

  PROTEKTOR SA (2/2020) Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji.

 • 08.01.2020 17:59

  PROTEKTOR SA (1/2020) Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego.

 • 06.12.2019 11:44

  PROTEKTOR SA (70/2019) Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

 • 29.11.2019 20:18

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.11.2019 17:16

  Protektor odwołał strategię na lata 2018-2023; w I kw. '20 przedstawi nową

 • 20.11.2019 16:54

  PROTEKTOR SA (69/2019) Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2019 roku oraz odwołanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 - 2023.

 • 23.10.2019 13:34

  PROTEKTOR SA (68/2019) Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.

 • 04.10.2019 11:08

  PROTEKTOR SA (67/2019) Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu.

 • 30.09.2019 17:18

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 13:07

  PROTEKTOR SA (66/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.

 • 24.09.2019 18:51

  PROTEKTOR SA (65/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 24 września 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 • 24.09.2019 15:09

  PROTEKTOR SA (64/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

 • 24.09.2019 15:07

  PROTEKTOR SA (63/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

 • 23.09.2019 14:57

  PROTEKTOR SA (62/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.

 • 23.09.2019 14:03

  PROTEKTOR SA (61/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

 • 20.09.2019 20:54

  PROTEKTOR SA (60/2019) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

 • 16.09.2019 19:29

  PROTEKTOR SA (59/2019) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.

 • 13.09.2019 18:06

  PROTEKTOR SA (58/2019) Spełnienie się warunku i wejście w życie istotnej umowy.

 • 30.08.2019 15:14

  PROTEKTOR SA (57/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 27 sierpnia 2019 r.

 • 28.08.2019 14:58

  PROTEKTOR SA (56/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 27.08.2019 20:38

  PROTEKTOR SA (55/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 • 23.08.2019 14:49

  PROTEKTOR SA (54/2019) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

 • 19.08.2019 22:52

  PROTEKTOR SA (53/2019) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 • 03.06.2019 12:42

  PROTEKTOR SA (25/2019) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 31.05.2019 18:30

  PROTEKTOR SA (24/2019) Zawiadomienie o zawarciu warunkowej umowy istotnej

 • 31.05.2019 16:47

  PROTEKTOR SA (23/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2019 18:34

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.05.2019 11:56

  PROTEKTOR SA (22/2019) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia znaczących aktywów

 • 22.05.2019 19:48

  Protektor chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję

 • 22.05.2019 19:39

  PROTEKTOR SA (18/2019) Wniosek dotyczący podziału zysku

 • 16.04.2019 17:09

  PROTEKTOR SA (11/2019) Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

 • 28.03.2019 14:05

  PROTEKTOR SA (9/2019) Okoliczność mająca wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy 2018

 • 27.03.2019 16:08

  PROTEKTOR SA (8/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 06.03.2019 12:09

  PROTEKTOR SA (7/2019) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 05.03.2019 13:26

  PROTEKTOR SA (6/2019) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy

 • 13.02.2019 11:07

  PROTEKTOR SA (5/2019) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 22.01.2019 08:21

  PROTEKTOR SA (3/2019) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 21.01.2019 16:01

  PROTEKTOR SA (2/2019) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 08.01.2019 13:56

  PROTEKTOR SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.12.2018 19:44

  PROTEKTOR SA (58/2018) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.11.2018 17:24

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 29.10.2018 21:28

  PROTEKTOR SA (57/2018) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 18.10.2018 14:10

  PROTEKTOR SA (56/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia Akcjonariuszy

 • 17.10.2018 18:04

  W wezwaniu na Protektora złożono zapisy na 739.706 akcji, ale Luma Holding ich nie kupi

 • 15.10.2018 14:39

  PROTEKTOR SA (55/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 04.10.2018 17:49

  PROTEKTOR SA (54/2018) Powołanie Członka Zarządu ds. handlowych

 • 04.10.2018 17:39

  PROTEKTOR SA (53/2018) Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

 • 04.10.2018 17:32

  PROTEKTOR SA (52/2018) Odwołanie Członka Zarządu

 • 02.10.2018 17:35

  Luma Holding podnosi cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł i wydłuża zapisy

 • 28.09.2018 17:17

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 08:48

  PROTEKTOR SA (51/2018) Rejestracja zmiany Statutu Emitenta oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 24.09.2018 18:26

  PROTEKTOR SA (50/2018) Zawarcie umowy o limit kredytowy

 • 20.09.2018 20:25

  Zarząd Protektora ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej

 • 20.09.2018 18:18

  PROTEKTOR SA (49/2018) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 6 września 2018 r.

 • 06.09.2018 09:44

  Luma Holding wezwała do sprzedaży 6.296.150 akcji Protektora, po 4,20 zł za akcję (opis)

 • 06.09.2018 09:24

  Luma Holding wezwała do sprzedaży 6.296.150 akcji Protektora, po 4,20 zł za akcję

 • 05.09.2018 14:32

  PKO TFI ma ponad 5 proc. akcji Protektora

 • 05.09.2018 14:00

  PROTEKTOR SA (48/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 17.08.2018 17:16

  PROTEKTOR SA (47/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 17:15

  PROTEKTOR SA (46/2018) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. uchwały w sprawie zmiany uchwały o wypłacie dywidendy

 • 17.08.2018 17:14

  PROTEKTOR SA (45/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 17.08.2018 17:12

  PROTEKTOR SA (44/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 09:12

  PROTEKTOR SA (43/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 03.08.2018 08:47

  PROTEKTOR SA (42/2018) Otrzymanie decyzji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE EURO-PARK MIELEC

 • 24.07.2018 15:52

  PROTEKTOR SA (41/2018) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 20.07.2018 11:07

  PROTEKTOR SA (40/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.07.2018 19:55

  PROTEKTOR SA (39/2018) Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

 • 16.07.2018 11:42

  OFE PZU zmniejszył zaangażowanie w Protektor do 1,38 proc.

 • 16.07.2018 11:33

  PROTEKTOR SA (38/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 13.07.2018 07:35

  PROTEKTOR SA (37/2018) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 09.07.2018 16:48

  PROTEKTOR SA (36/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółki

 • 09.07.2018 16:37

  PROTEKTOR SA (35/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Spółki

 • 09.07.2018 16:26

  PROTEKTOR SA (34/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 04.07.2018 16:52

  PROTEKTOR SA (33/2018) Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.06.2018 13:17

  PROTEKTOR SA (32/2018) Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia nr 2 na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 28.06.2018 15:23

  PROTEKTOR SA (31/2018) Zawarcie Porozumienia w sprawie Zwolnień Grupowych

 • 27.06.2018 16:48

  Protektor chce zwiększyć EBITDA do 58,4 mln zł w 2023 roku

 • 27.06.2018 16:28

  PROTEKTOR SA (30/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 27.06.2018 16:26

  PROTEKTOR SA (29/2018) Przyjęcie "Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 - 2023"

 • 27.06.2018 16:25

  PROTEKTOR SA (28/2018) Powołanie Członka Zarządu ds. finansowych

 • 21.06.2018 12:26

  Protektor chce zwolnić 30-85 pracowników, liczy na 4 mln zł oszczędności rocznie

 • 21.06.2018 12:00

  PROTEKTOR SA (27/2018) Optymalizacja struktury organizacyjnej - zamiar uruchomienia procedury zwolnień grupowych w PROTEKTOR S.A.

 • 20.06.2018 16:38

  PROTEKTOR SA (26/2018) Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

 • 11.06.2018 18:06

  PROTEKTOR SA (25/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 11.06.2018 17:49

  PROTEKTOR SA (24/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 16:28

  PROTEKTOR SA (23/2018) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 11.06.2018 15:53

  Protektor wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 11.06.2018 15:31

  PROTEKTOR SA (22/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuiszy PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 10:35

  PROTEKTOR SA (21/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 08.06.2018 13:52

  Protektor chce obniżyć koszty w 2018 roku o 10 mln zł

 • 08.06.2018 13:44

  PROTEKTOR SA (20/2018) Informacja Zarządu na temat przyjętego Planu Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektor

 • 05.06.2018 16:33

  PROTEKTOR SA (19/2018) Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta

 • 30.05.2018 17:13

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.05.2018 15:24

  PROTEKTOR SA (18/2018) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 23.05.2018 17:47

  PROTEKTOR SA (17/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta

 • 23.05.2018 16:22

  PROTEKTOR SA (16/2018) Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum , w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.

 • 15.05.2018 16:04

  PROTEKTOR SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2018 10:47

  PROTEKTOR SA (14/2018) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 14.05.2018 16:07

  Protektor chce wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 14.05.2018 15:52

  PROTEKTOR SA (13/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy

 • 11.05.2018 19:44

  PROTEKTOR SA (12/2018) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 09.05.2018 14:46

  PROTEKTOR SA (11/2018) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 29.04.2018 12:56

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.04.2018 12:54

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 12:33

  PROTEKTOR SA (10/2018) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 26.04.2018 14:51

  PROTEKTOR SA (9/2018) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.04.2018 16:04

  PROTEKTOR SA (8/2018) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 19.04.2018 17:38

  PROTEKTOR SA (7/2018) Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum , w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.

 • 09.04.2018 11:30

  PROTEKTOR SA (6/2018) Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

 • 06.04.2018 19:20

  GPW: Komunikat - PROTEKTOR SA

 • 27.03.2018 12:02

  PROTEKTOR SA (5/2018) Zmiany w Zarządach Spółek zależnych

 • 27.02.2018 15:29

  PROTEKTOR SA (4/2018) Rozpoczęcie procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24 i Wolskiej 3A w Lublinie

 • 26.02.2018 16:34

  PROTEKTOR SA (3/2018) Okoliczność mająca negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017

 • 01.02.2018 17:34

  PROTEKTOR SA (2/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki zależnej

 • 26.01.2018 10:44

  PROTEKTOR SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 11.12.2017 14:00

  PROTEKTOR SA (28/2017) Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. handlowych

 • 11.12.2017 13:56

  PROTEKTOR SA (27/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu

 • 15.11.2017 07:38

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 09:18

  PROTEKTOR SA (26/2017) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki

 • 13.11.2017 13:14

  PROTEKTOR SA (25/2017) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki

 • 20.10.2017 18:58

  PROTEKTOR SA (24/2017) Komitet Audytu - dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017. 1089)

 • 02.10.2017 16:14

  PROTEKTOR SA (23/2017) Zawiarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej

 • 31.08.2017 07:21

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.08.2017 15:59

  PROTEKTOR SA (22/2017) Zawarcie umowy znaczącej

 • 06.07.2017 14:27

  PROTEKTOR SA (21/2017) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 03.07.2017 12:21

  PROTEKTOR SA (20/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

 • 30.06.2017 22:04

  PROTEKTOR SA (19/2017) Powołanie osób zarządzających

 • 30.06.2017 21:40

  PROTEKTOR SA (18/2017) Powołanie osób nadzorujących

 • 30.06.2017 21:08

  PROTEKTOR SA (17/2017) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy

 • 30.06.2017 20:50

  Protektor wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2017 20:39

  PROTEKTOR SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017

 • 28.06.2017 17:09

  PROTEKTOR SA (15/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej

 • 27.06.2017 12:15

  PROTEKTOR SA (14/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

 • 16.06.2017 14:16

  PROTEKTOR SA (13/2017) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 16.06.2017 10:07

  PROTEKTOR SA (12/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

 • 12.06.2017 12:29

  PROTEKTOR SA (11/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

 • 02.06.2017 11:20

  PROTEKTOR SA (10/2017) Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.

 • 31.05.2017 17:04

  PROTEKTOR SA (9/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

 • 30.05.2017 20:15

  Protektor chce wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję za '16

 • 30.05.2017 18:33

  PROTEKTOR SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2017 17:58

  PROTEKTOR SA (7/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 25.05.2017 07:45

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 13:05

  PROTEKTOR SA (6/2017) Zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE

 • 28.04.2017 12:37

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 12:00

  PROTEKTOR SA (5/2017) Uzupełnienie komunikatu z raportem okresowym

 • 28.04.2017 07:39

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 07:37

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.04.2017 09:43

  PROTEKTOR SA (4/2017) Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

 • 04.04.2017 17:26

  PROTEKTOR SA (3/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

 • 27.03.2017 14:38

  PROTEKTOR SA (2/2017) Zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A., w ramach zadania przetargowego.

 • 31.01.2017 13:20

  PROTEKTOR SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 14.11.2016 07:21

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 20.09.2016 16:41

  PROTEKTOR SA (20/2016) Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowym

 • 14.09.2016 16:42

  PROTEKTOR SA (19/2016) Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej

 • 31.08.2016 07:23

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 18.08.2016 12:29

  PROTEKTOR SA (18/2016) Otwarcie produkcyjne obiektu: hali produkcyjno- magazynowej z zapleczem biurowym

 • 22.07.2016 11:14

  PROTEKTOR SA (17/2016) Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu

 • 30.06.2016 09:24

  PROTEKTOR SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 27.06.2016 19:50

  Protektor wypłaci 0,31 zł dywidendy na akcję

 • 27.06.2016 19:49

  PROTEKTOR SA podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2016 19:38

  PROTEKTOR SA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 31.05.2016 17:06

  PROTEKTOR SA Wybór biegłego rewidenta

 • 31.05.2016 16:42

  Protektor na dywidendę chce przeznaczyć 4,6 mln zł

 • 31.05.2016 16:28

  PROTEKTOR SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2016 07:30

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 07:02

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 06:59

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.04.2016 07:12

  PROTEKTOR SA odbiór techniczny nowego obiektu: hala magazynowo- produkcyjna z budynkiem biurowym

 • 14.04.2016 12:02

  PROTEKTOR SA korekta raportu bieżącego nr 10/2016 ws. wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

 • 12.04.2016 17:36

  PROTEKTOR SA wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

 • 11.04.2016 15:58

  PROTEKTOR SA zmiany w składzie organu nadzoru - powołanie osoby nadzorującej oraz wybór Przewodniczącego

 • 11.04.2016 15:38

  PROTEKTOR SA treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

 • 23.03.2016 09:12

  PROTEKTOR SA zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej PRT

 • 14.03.2016 13:56

  PROTEKTOR SA zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.

 • 14.03.2016 13:49

  PROTEKTOR SA korekta raportu bieżącego nr 5/2016 ws. zwołania Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

 • 14.03.2016 11:18

  PROTEKTOR SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

 • 07.03.2016 15:19

  PROTEKTOR SA Otrzymanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

 • 04.03.2016 10:31

  PROTEKTOR SA Rezygnacja z pełnienia funkcji w organie nadzoru PROTEKTOR S.A.

 • 29.02.2016 08:47

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 12.02.2016 12:48

  PROTEKTOR SA Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych

 • 19.01.2016 14:13

  PROTEKTOR SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 16.11.2015 06:12

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 14.09.2015 14:55

  PROTEKTOR SA zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE

 • 31.08.2015 07:24

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 08.07.2015 14:40

  PROTEKTOR SA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku z uzupełnieniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym,

 • 02.07.2015 11:59

  PROTEKTOR SA wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 26.06.2015 18:19

  Protektor wypłaci 0,29 zł dywidendy na akcję za '14

 • 26.06.2015 18:12

  PROTEKTOR SA podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy

 • 26.06.2015 18:10

  PROTEKTOR SA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 18.06.2015 13:48

  PROTEKTOR SA Zawarcie umowy znaczącej- umowa budowy i najmu nowej hali produkcyjnej

 • 09.06.2015 11:03

  PROTEKTOR SA propozycja terminarza wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

 • 02.06.2015 16:37

  PROTEKTOR SA zgłoszenie przez Akcjonariusza wniosku o zmianę treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2015 07:06

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 12:22

  PROTEKTOR SA Wybór biegłego rewidenta

 • 08.05.2015 14:21

  PROTEKTOR SA Zawarcie warunkowej znaczącej umowy najmu

 • 27.02.2015 08:13

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 07.01.2015 13:59

  PROTEKTOR SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 14.11.2014 07:28

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.08.2014 17:33

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 31.07.2014 13:06

  GPW: Komunikat - LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA

 • 31.07.2014 12:42

  GPW: Komunikat - LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA

 • 21.07.2014 16:29

  Fundusze Noble Funds TFI mają poniżej 5 proc. Protektora

 • 21.07.2014 16:21

  PROTEKTOR SA zbycie akcji PROTEKTOR S.A.

 • 07.07.2014 07:00

  Protektor chce mieć do końca kwartału nową strategię, nie wyklucza przejęć (wywiad)

 • 07.07.2014 07:00

  Protektor chce w ciągu 2 lat zwiększyć rentowność netto do 7 proc. (wywiad)

 • 03.07.2014 15:36

  PROTEKTOR SA życiorysy osób nadzorujących oraz zarządzających powołanych na kolejną kadencję

 • 01.07.2014 10:34

  PROTEKTOR SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2014 roku

 • 27.06.2014 18:31

  PROTEKTOR SA powołanie osób nadzorujących oraz zarządzających

 • 27.06.2014 18:18

  Protektor wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję

 • 27.06.2014 18:13

  PROTEKTOR SA podjęcie przez WZ uchwały o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2014 18:08

  PROTEKTOR SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 27 czerwca 2014 r.

 • 26.06.2014 13:32

  PROTEKTOR SA zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do rady nadzorczej

 • 26.06.2014 10:20

  PTE PZU chce, by Protektor wypłacił 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 26.06.2014 10:03

  PROTEKTOR SA ZWZ - zgłoszenie przez akcjonariusza propozycji uchwały

 • 25.06.2014 17:32

  PROTEKTOR SA zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do rady nadzorczej PRT

 • 13.06.2014 12:38

  PROTEKTOR SA możliwa wysokość dywidendy

 • 05.06.2014 15:51

  PROTEKTOR SA ZWZ- zgłoszenie zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza

 • 29.05.2014 10:19

  PROTEKTOR SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 28.05.2014 12:12

  PROTEKTOR SA wybór biegłego rewidenta

 • 15.05.2014 08:21

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 08:19

  PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 22.04.2014 07:57

  Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Protektor, cena docelowa 6,8 zł

 • 28.02.2014 07:57

  PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 18.02.2014 15:34

  PROTEKTOR SA informacja poufna- zapłata ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów

 • 13.01.2014 12:38

  Protektor może pozyskać inwestora strategicznego do końca I kw. '14

 • 13.01.2014 10:12

  PROTEKTOR SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 08.01.2014 15:33

  PROTEKTOR SA zapłata ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od Emitenta

 • 02.01.2014 09:51

  PROTEKTOR SA informacja poufna- zapłata części kolejnej raty ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od emitenta

 • 06.12.2013 18:04

  PROTEKTOR SA niespełnienie warunków dotyczących umowy

 • 12.11.2013 11:17

  Protektor w '13 chce mieć rentowność netto powyżej 4,5 proc.

 • 29.10.2013 07:30

  PROTEKTOR SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku

 • 16.10.2013 07:53

  Protektor ma chętnego na swoją siedzibę; wartość transakcji to 8 mln zł netto

 • 16.10.2013 07:36

  PROTEKTOR SA zawarcie umowy znaczącej

 • 04.10.2013 17:31

  PROTEKTOR SA - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 30.08.2013 18:57

  GPW: Komunikat

 • 30.08.2013 17:19

  PROTEKTOR SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 22.07.2013 17:15

  PROTEKTOR SA Sprzedaż udziałów jednostki zależnej - spełnienie warunków zawarcia Umowy

 • 19.07.2013 17:22

  PROTEKTOR SA Zawarcie warunkowej Umowy sprzedaży udziałów jednostki zależnej

 • 17.07.2013 11:14

  GPW: Komunikat - LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA

 • 12.07.2013 15:16

  GPW: przystąpienie do Programu Wspierania Płynności przez spółkę Protektor SA

 • 01.07.2013 17:23

  PROTEKTOR SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 26.06.2013 roku

 • 26.06.2013 17:56

  PROTEKTOR SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku

 • 15.05.2013 17:16

  PROTEKTOR SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 07.05.2013 12:33

  Protektor w '13 liczy na 3,5-5 proc. rentowności; szuka inwestora strategicznego

 • 02.05.2013 17:15

  PROTEKTOR SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej