Prochem SA

skrót: PRM

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 10:49

Aktualny kurs18,60   -1,59 %-0,30 zł
Otwarcie18,950,26%
Minimum18,60-1,59%
Maksimum18,950,26%
Wolumen (szt.) 12
Kurs odniesienia18,90
Widełki dolne17,10
Widełki górne20,80
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
115018,25
230318,20
145018,15
150018,10
18617,25
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
18,75550 1
18,95545 2
19,003 170 2
19,8025 1
20,20200 1
Firma inżynierska, która specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych. Uczestniczy też w organizacji i zarządzaniu inwestycją pełniąc funkcję doradcy, dewelopera, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu FIDIC, czy też generalnego realizatora inwestycji. Świadczy również usługi konsultingowe w zakresie realizacji kontraktów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Tappan Steve965 00032,88%965 00032,87%
Apus SA311 76910,62%311 76910,62%
PZU OFE Złota Jesieńportfel284 9169,70%284 9169,70%
Karczykowski Andrzej201 8826,88%201 8826,88%

Kategoria • 03.12.2020 16:46

  PROCHEM SA (14/2020) Zawarcie umowy na prace projektowe.

 • 18.11.2020 13:40

  DM Banku BPS obniżył wycenę Prochemu do 23,2 zł za akcję

 • 10.11.2020 17:11

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 19.10.2020 11:23

  PROCHEM SA (13/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 25.09.2020 17:21

  PROCHEM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.09.2020 17:22

  PROCHEM SA (12/2020) Zawarcie umowy na prace projektowe.

 • 07.09.2020 09:54

  DM Banku BPS wycenia Prochem na 24 zł za akcję

 • 27.08.2020 16:25

  PROCHEM SA (11/2020) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na XLI WZA PROCHEM S.A.

 • 25.08.2020 19:21

  PROCHEM SA (10/2020) Powołanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. XI kadencji

 • 25.08.2020 19:14

  PROCHEM SA (9/2020) Uchwały podjęte na XLI ZWZA PROCHEM S.A. w dniu 25 sierpnia 2020 r.

 • 19.08.2020 16:01

  PROCHEM SA (8/2020) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Prochem S.A.

 • 19.08.2020 13:37

  PROCHEM SA (7/2020) Zawiadomienie przez akcjonariusza o przekroczeniu 33% ogólnej liczby głosów w spólce Prochem S.A.

 • 17.08.2020 14:58

  Steven George Tappan kupił w wezwaniu 6.750 akcji Prochemu

 • 10.08.2020 12:46

  PROCHEM SA (6/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 05.08.2020 14:31

  PROCHEM SA (5/2020) Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 • 15.05.2020 17:16

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 24.04.2020 17:38

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.04.2020 17:31

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 13.03.2020 13:33

  PROCHEM SA (2/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 23.01.2020 09:50

  PROCHEM SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 14.11.2019 17:30

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 15:56

  Prochem ma list intencyjny z Foosung Poland, szacuje wynagrodzenie na 400 mln zł netto

 • 06.11.2019 15:26

  PROCHEM SA (15/2019) Podpisanie listu intencyjnego

 • 26.09.2019 08:01

  PROCHEM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.09.2019 15:30

  PROCHEM SA (14/2019) Otrzymanie podpisanej umowy

 • 12.09.2019 15:02

  Anwil podpisał z Prochemem umowę na budowę infrastruktury OSBL (opis)

 • 12.09.2019 14:47

  PROCHEM SA (13/2019) Zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlano-montażowe.

 • 12.09.2019 14:42

  Anwil podpisał z Prochem umowę na budowę infrastruktury OSBL

 • 26.08.2019 14:51

  Prochem ma umowę na projekt i budowę kotłowni dla Bloku C Elektrowni Ostrołęka za 44 mln zł

 • 26.08.2019 14:42

  PROCHEM SA (12/2019) Zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlane

 • 03.06.2019 11:41

  PROCHEM SA (9/2019) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na XL WZA PROCHEM S.A.

 • 01.06.2019 11:58

  PROCHEM SA (8/2019) Uchwały podjęte na XL ZWZA PROCHEM S.A. w dniu 1 czerwca 2019 r.

 • 14.02.2019 13:58

  PROCHEM SA (2/2019) Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.

 • 30.01.2019 13:22

  PROCHEM SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 16.11.2018 15:01

  Prochem ma umowę z Bioagrą na ponad 150 mln zł

 • 16.11.2018 14:29

  PROCHEM SA (43/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 15.11.2018 17:25

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 14:32

  PROCHEM SA (42/2018) Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2018 roku

 • 14.11.2018 18:51

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 23.10.2018 12:10

  PROCHEM SA (41/2018) Odmówienie przez Sąd Najwyższy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez PERN S.A.

 • 13.09.2018 14:00

  PROCHEM SA (40/2018) Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem SA

 • 11.09.2018 14:38

  PROCHEM SA (39/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki - obniżenie kapitału zakładowego.

 • 31.08.2018 17:12

  PROCHEM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 10.08.2018 14:08

  PROCHEM SA (38/2018) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlnych i instalacyjnych

 • 12.07.2018 14:18

  Oferta Prochemu o wartości 40 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza

 • 12.07.2018 13:49

  PROCHEM SA (37/2018) Otrzymanie zawiadomienia o uznaniu oferty emitenta za najkorzystniejszą

 • 29.06.2018 15:03

  PROCHEM SA (36/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 26.06.2018 18:56

  PROCHEM SA (35/2018) Informacja o akcjonariuszach posiadającyych co najmniej 5% liczby głosów na WZA PROCHEM S.A.

 • 25.06.2018 15:16

  PROCHEM SA (34/2018) Zawiadomienie przez Stevena Tappana o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.

 • 21.06.2018 18:20

  PROCHEM SA (33/2018) Uchwały podjęte na XXXIX ZWZA PROCHEM S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

 • 20.06.2018 12:57

  PROCHEM SA (32/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 15.06.2018 11:44

  PROCHEM SA (31/2018) Otrzymanie informacji o złożeniu przez emitenta oferty o najniższej cenie

 • 12.06.2018 16:11

  PROCHEM SA (30/2018) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapittałowej PROCHEM S.A. za rok 2018, 2019.

 • 12.06.2018 15:46

  PROCHEM SA (29/2018) Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

 • 25.05.2018 18:02

  PROCHEM SA (28/2018) Zwarcie znaczącej umowy

 • 25.05.2018 17:47

  PROCHEM SA (27/2018) Ogłoszenie o zwołaniu XXXIX WZA PROCHEM SA

 • 25.05.2018 17:08

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 14:31

  PROCHEM SA (26/2018) Uchylenie postanowienia o udzielenie zabezpieczenia w sprawie z udziałem Emitenta i akcjonariuszy Emitenta

 • 07.05.2018 16:14

  PROCHEM SA (25/2018) Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2018 r.

 • 27.04.2018 17:20

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 17:17

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.04.2018 14:12

  PROCHEM SA (24/2018) Doręczenie Spółce skargi kasacyjnej wniesionej przez PERN S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny

 • 26.03.2018 15:11

  Fundusze zarządzane przez Copernicus TFI mają poniżej 5 proc. akcji Prochemu

 • 26.03.2018 14:49

  PROCHEM SA (23/2018) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A. złożona przez Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Subfundusz Spó

 • 26.03.2018 14:33

  PROCHEM SA (22/2018) Zawiadomienie przez Stevena Tappana o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.

 • 23.03.2018 15:58

  PROCHEM SA (21/2018) Informacja o pozwie Akcjonariusza przeciwko Spółce

 • 23.03.2018 15:51

  PROCHEM SA (20/2018) Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.

 • 23.03.2018 14:44

  PROCHEM SA (19/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art.19 ust 1 rozporządzenia MAR

 • 21.03.2018 15:02

  PROCHEM SA (18/2018) Nabycie przez Prochem S.A. akcji własnych w celu umorzenia

 • 20.03.2018 12:33

  Średnia stopa redukcji ofert w skupie akcji Prochemu wyniosła 73,52 proc.

 • 20.03.2018 12:19

  PROCHEM SA (17/2018) Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych

 • 19.03.2018 18:39

  PROCHEM SA (16/2018) Wniesienie przez PERN S.A. skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny w sprawie p-ko PERN S.A.

 • 02.03.2018 16:14

  PROCHEM SA (15/2018) Informacja o pozwie Akcjonariusza przeciwko Spółce

 • 28.02.2018 08:05

  Prochem skupi do 960 tys. akcji własnych w celu ich umorzenia po 25 zł za sztukę

 • 28.02.2018 07:53

  PROCHEM SA (14/2018) Oferta zakupu akcji w celu umorzenia

 • 20.02.2018 13:48

  Prochem ma list intencyjny na generalne wykonawstwo za 37,65 mln zł netto

 • 20.02.2018 13:40

  PROCHEM SA (13/2018) Podpisanie listu intencyjnego

 • 09.02.2018 15:34

  PROCHEM SA (12/2018) Udzielenie informacji na żądanie akcjonariusza w trybie art. 428 § 5 KSH

 • 05.02.2018 12:27

  PROCHEM SA (11/2018) Korekta raportu bieżącego nr 11/2018 z 2 lutego 2018 r.

 • 02.02.2018 12:59

  PROCHEM SA (11/2018) Udzielenie zabezpieczenia w sprawie z udziałem Emitenta i akcjonariuszy Emitenta

 • 01.02.2018 15:47

  PROCHEM SA (10/2018) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA PROCHEM S.A.

 • 30.01.2018 15:43

  PROCHEM SA (9/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 26.01.2018 20:48

  Prochem chce nabyć do 960 tys. akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 26.01.2018 20:02

  PROCHEM SA (8/2018) Uchwały podjęte na XXXVIII NWZA PROCHEM S.A. w dniu 26 stycznia 2018 r.

 • 26.01.2018 19:58

  PROCHEM SA (7/2018) Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie

 • 25.01.2018 12:12

  PROCHEM SA (6/2018) Uzupełnienie informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 25/2017.

 • 18.01.2018 14:30

  PROCHEM SA (5/2018) Otrzymanie przez Prochem S.A. zawiadomienia o przedłużeniu terminu obowiązywania porozumienia pod nazwą "Porozuminenie PHC"

 • 08.01.2018 18:08

  PROCHEM SA (4/2018) Zmiana porządku obrad NWZA Spółki Prochem S.A. na żądanie Akcjonariusza.

 • 08.01.2018 13:28

  Quercus TFI ma w Prochemie mniej niż 5 proc. głosów na WZA

 • 08.01.2018 13:10

  PROCHEM SA (3/2018) Zawiadomienie przez Quercus TFI S.A. o zmniejszeniu wspólnie przez zarządzane przez Quercus TFI S.A. Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.

 • 05.01.2018 14:56

  PROCHEM SA (2/2018) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM SA

 • 02.01.2018 15:58

  PROCHEM SA (1/2018) Zmiana porządku obrad NWZA Spółki Prochem S.A. na żądanie Akcjonariusza.

 • 28.12.2017 12:55

  PROCHEM SA (34/2017) Zmiana informacji o transakcjach, uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 • 28.12.2017 12:18

  PROCHEM SA (33/2017) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

 • 28.12.2017 11:55

  PROCHEM SA (32/2017) Zawiadomienie przez Quercus TFI S.A. o zmniejszeniu wspólnie przez zarządzane przez Quercus TFI S.A. Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.

 • 22.12.2017 14:38

  PROCHEM SA (31/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki PROCHEM S.A.

 • 22.12.2017 14:24

  PROCHEM SA (30/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 15.12.2017 14:25

  PROCHEM SA (29/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 12.12.2017 14:31

  PROCHEM SA (28/2017) Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych.

 • 11.12.2017 14:08

  PROCHEM SA (27/2017) Zwołanie NWZA PROCHEM S.A.

 • 08.12.2017 14:05

  Prochem zawarł umowę za ok. 25 mln zł netto

 • 08.12.2017 13:50

  PROCHEM SA (26/2017) Zawarcie umowy na prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe.

 • 04.12.2017 16:18

  Prochem chce oddać akcjonariuszom 22 mln zł w formie dywidendy i skupu akcji

 • 04.12.2017 16:10

  PROCHEM SA (25/2017) Informacja Zarządu Prochem S.A. dotycząca propozycji wypłaty dywidendy za rok 2017 oraz skupu akcji własnych.

 • 29.11.2017 11:01

  NWZ Prochemu zdecyduje ws. skupu do 1,25 mln akcji za nie więcej niż 35 mln zł

 • 29.11.2017 10:41

  PROCHEM SA (24/2017) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 24.11.2017 15:20

  PROCHEM SA (23/2017) Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.

 • 21.11.2017 15:28

  PROCHEM SA (22/2017) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 15.11.2017 18:09

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 17:46

  PROCHEM SA (21/2017) Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2017 r.

 • 15.11.2017 13:36

  PROCHEM SA (20/2017) Wykonanie wyroku w sprawie z powództwa Emitenta p-ko PERN S.A.

 • 14.11.2017 18:27

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 30.10.2017 14:29

  PROCHEM SA (19/2017) Ogłoszenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko PERN S.A.

 • 30.10.2017 13:56

  PROCHEM SA (18/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 16.10.2017 13:58

  PROCHEM SA (17/2017) Zamknięcie rozprawy; odroczenie ogłoszenia wyroku w sprawie p-ko PERN S.A.

 • 31.08.2017 17:13

  PROCHEM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.08.2017 14:22

  PROCHEM SA (16/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 25.07.2017 15:10

  PROCHEM SA (15/2017) Zmiana terminu rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w sprawie p-ko PERN S.A.

 • 07.07.2017 18:00

  PROCHEM SA (14/2017) Powołanie komitetu audytu przez Radę Nadzorczą PROCHEM S.A.

 • 07.07.2017 17:50

  PROCHEM SA (13/2017) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

 • 14.06.2017 21:06

  PROCHEM SA (12/2017) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA PROCHEM S.A.

 • 10.06.2017 15:10

  PROCHEM SA (11/2017) Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji PROCHEM S.A.

 • 10.06.2017 14:12

  PROCHEM SA (10/2017) Uchwały podjęte na XXXVII ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 10 czerwca 2017 r.

 • 08.06.2017 15:23

  PROCHEM SA (9/2017) Zgłoszenie kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Prochem S.A.

 • 01.06.2017 15:51

  PROCHEM SA (8/2017) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2017.

 • 31.05.2017 11:57

  PROCHEM SA (7/2017) Wyznaczenie terminu rozprawy przed sądem Apelacyjnym w sprawie p-kp PERN S.A.

 • 26.05.2017 13:13

  PROCHEM SA (6/2017) Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ.

 • 19.05.2017 14:49

  PROCHEM SA (5/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2017 r.

 • 19.05.2017 14:35

  PROCHEM SA (4/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

 • 15.05.2017 18:36

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 14:25

  PROCHEM SA (3/2017) Zwołanie ZWZ PROCHEM S.A.

 • 28.04.2017 21:54

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.04.2017 21:49

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.04.2017 13:29

  Value Fund Poland Activist FIZ ma 5,22 proc. akcji Prochemu

 • 20.04.2017 12:56

  PROCHEM SA (2/2017) Zawiadomienie przez Copernicus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A. przez Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

 • 24.02.2017 14:51

  PROCHEM SA (1/2017) Korekta raportu nr 1/2017. Rezygnacja z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2016

 • 30.01.2017 14:41

  PROCHEM SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku w PROCHEM S.A.

 • 30.12.2016 13:05

  PROCHEM SA (30/2016) Umowy zastawu rejestrowego akcji i udziałów pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. a mBank S.A.

 • 30.12.2016 12:21

  PROCHEM SA (29/2016) Umowa kredytowa pomiędzy PROCHEM S.A. a mBank S.A.

 • 21.12.2016 12:07

  PROCHEM SA (28/2016) Otrzymanie przez PROCHEM S.A. zawiadomienia o przedłuzeniu terminu obowiązywania porozumienia pod nazwą "POROZUMIENIE PHC"

 • 16.12.2016 16:40

  PROCHEM SA (27/2016) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCHEM S.A.

 • 24.11.2016 16:54

  PROCHEM SA (26/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozprządzenia MAR

 • 18.11.2016 13:50

  PROCHEM SA (25/2016) Wybór prezesa Rady Nadzorczej Prochem S.A.

 • 14.11.2016 17:35

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 14:28

  PROCHEM SA (24/2016) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA PROCHEM S.A.

 • 03.11.2016 15:36

  PROCHEM SA (23/2016) Uzupełnienie informacji o nowym członku Rady Nadzorczej Prochem S.A.

 • 28.10.2016 16:06

  PROCHEM SA (22/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Prochem S.A.

 • 28.10.2016 15:12

  PROCHEM SA (21/2016) Uchwały podjęte na NWZA PROCHEM S.A. w dniu 28 października 2016 r.

 • 27.10.2016 13:50

  PROCHEM SA (20/2016) Sprzedaż spółki zależnej

 • 14.10.2016 15:09

  PROCHEM SA (19/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Prochem S.A.

 • 05.10.2016 16:59

  PROCHEM SA (18/2016) Zawiadomienie przez "POROZUMIENIE PHC" o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Prochem S.A.

 • 15.09.2016 15:09

  PROCHEM SA (17/2016) Zwołanie NWZA PROCHEM S.A.

 • 02.09.2016 16:34

  PROCHEM SA (16/2016) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prochem S.A.

 • 31.08.2016 21:04

  PROCHEM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.07.2016 15:19

  PROCHEM SA (15/2016) Wzrost kosztów realizacji kontraktu z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. z siedzibą w Republice Białorusi w Swisłoczy.

 • 28.06.2016 14:08

  PROCHEM SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 17.06.2016 16:30

  PROCHEM SA Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA PROCHEM S.A.

 • 13.06.2016 08:08

  Walne Prochemu za wypłatą 1,59 zł dywidendy na akcję

 • 11.06.2016 18:35

  PROCHEM SA Odwołanie członków Rady Nadzorczej Prochem S.A.

 • 11.06.2016 17:56

  PROCHEM SA Informacje dotyczące dywidendy wypłacanej przez Prochem S.A. w dniu 15 lipca 2016 r.

 • 11.06.2016 17:20

  PROCHEM SA Uchwały podjęte na XXXV WZA PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2016 r.

 • 10.06.2016 13:33

  PROCHEM SA Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2016

 • 09.06.2016 14:18

  PROCHEM SA Zgłoszenie Kandydatur na Członka Rady Nadzorczej Prochem S.A.

 • 20.05.2016 13:19

  PROCHEM SA Zmiana porządku obrad ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2016, o którym Emitent informował raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 10 maja 2016r.

 • 16.05.2016 17:20

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 18:48

  PROCHEM SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez PROCHEM S.A. w roku 2015

 • 10.05.2016 15:53

  PROCHEM SA Zwołanie ZWZ PROCHEM S.A.

 • 29.04.2016 18:10

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 18:01

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 28.04.2016 16:10

  Prochem chce wypłacić 0,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

 • 28.04.2016 16:05

  PROCHEM SA Rekomendacja Zarządu Spółki Prochem S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015

 • 24.03.2016 06:49

  PROCHEM SA Korekta raportu nr 1/2016 - rozszerzenie treści raportu o informację o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne.

 • 29.02.2016 08:21

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 18.01.2016 11:04

  PROCHEM SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku w Prochem S.A.

 • 08.01.2016 13:35

  PROCHEM SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji spółki Prochem S.A. przez Członka Rady Nadzorczej.

 • 28.12.2015 10:58

  PROCHEM SA Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A.

 • 30.11.2015 13:49

  PROCHEM SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Prochem S.A.

 • 16.11.2015 18:14

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.11.2015 15:43

  PROCHEM SA Podpisanie znczacej umowy

 • 23.10.2015 15:34

  Quercus Parasolowy SFIO ma ponad 5 proc. głosów na walnym Prochemu

 • 23.10.2015 15:04

  PROCHEM SA Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A. przez Quercus Parasolowy SFIO.

 • 22.10.2015 14:26

  PROCHEM SA Wyrok Sądu Okregowego, XXVI Wydział Gospodarczy w sprawie przeciwko PERN S.A.

 • 24.09.2015 18:14

  PROCHEM SA Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta.

 • 14.09.2015 16:01

  PROCHEM SA Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie liczby głosów w spółce Prochem S.A.

 • 31.08.2015 17:15

  PROCHEM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 11.08.2015 14:42

  PROCHEM SA Zawarcie znaczącej umowy. Raport uzupełniający do raportu bieżącego nr 6 z dnia 20.02.2015 r.

 • 19.06.2015 11:27

  PROCHEM SA Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PROCHEM S.A.

 • 18.06.2015 16:51

  Prochem wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

 • 18.06.2015 16:42

  PROCHEM SA Informacje dotyczące dywidendy wypłacanej przez PROCHEM S.A.

 • 13.06.2015 13:07

  PROCHEM SA Powołanie Zarządu PROCHEM S.A.

 • 13.06.2015 13:00

  PROCHEM SA Uchwały podjęte na XXXIV ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 13 czerwca 2015 r.

 • 13.06.2015 11:18

  PROCHEM SA Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2015

 • 26.05.2015 15:18

  PROCHEM SA Sprzedaż aktywów o znacznej wartości

 • 15.05.2015 17:33

  PROCHEM SA Zbycie aktywa przez jednostkę zależną

 • 15.05.2015 17:17

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 14:13

  PROCHEM SA Zwołanie ZWZA PROCHEM S.A.

 • 29.04.2015 19:38

  PROCHEM SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez PROCHEM S.A. w roku 2014

 • 28.04.2015 18:59

  Prochem chce wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

 • 28.04.2015 18:42

  PROCHEM SA Rekomendacja Zarządu Spółki Prochem S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014

 • 28.04.2015 18:01

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 28.04.2015 17:43

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 21.04.2015 17:50

  PROCHEM SA Ustanowienie przez Prochem S.A. poręczenia kredytu.

 • 17.04.2015 13:22

  PROCHEM SA Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok

 • 20.03.2015 14:19

  PROCHEM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 27.02.2015 17:27

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 20.02.2015 15:00

  PROCHEM SA Zawarcie znaczęcej umowy.

 • 16.02.2015 14:25

  PROCHEM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 05.02.2015 15:09

  Fundusz Noble Funds ma poniżej 5 proc. Prochemu

 • 05.02.2015 14:59

  PROCHEM SA Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A.

 • 27.01.2015 09:49

  PROCHEM SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 23.01.2015 13:40

  PROCHEM SA Zawarcie znaczącej umowy, raport uzupełniający do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 17.11.2014r.

 • 22.01.2015 16:49

  PROCHEM SA Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie o nabyciu akcji spółki Prochem S.A. przez wiceprezesa spółki.

 • 17.11.2014 15:02

  PROCHEM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 14.11.2014 07:35

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 21.10.2014 16:34

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. głosów w Prochemie

 • 21.10.2014 16:27

  PROCHEM SA zawiadomienie przez Quercus TFI S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A.

 • 22.08.2014 16:45

  Jeden z funduszy Noble Funds TFI ma ponad 5 proc. Prochemu

 • 22.08.2014 16:41

  PROCHEM SA - zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 12.06.2014 15:54

  PROCHEM SA Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA PROCHEM S.A.

 • 10.06.2014 13:54

  PROCHEM SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej

 • 06.06.2014 15:50

  PROCHEM SA wybór audytora do badania sprawozdań finansowych

 • 04.06.2014 14:26

  PROCHEM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 15.05.2014 18:09

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 08.05.2014 16:14

  PROCHEM SA zwołanie ZWZA

 • 28.04.2014 14:38

  PROCHEM SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013.

 • 25.04.2014 20:29

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 25.04.2014 20:18

  PROCHEM SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 03.03.2014 17:44

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 08.01.2014 14:21

  Noble Funds TFI ma ponad 5 proc. akcji Prochemu

 • 08.01.2014 14:12

  PROCHEM SA zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Prochem SA

 • 19.12.2013 14:26

  PROCHEM SA - zbycie aktywów o znacznej wartości przez emitenta na rzecz spółki zależnej

 • 05.11.2013 13:48

  PROCHEM SA zmiana stanu posiadania

 • 18.10.2013 18:58

  PROCHEM SA - otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.10.2013 18:37

  PROCHEM SA - zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10%

 • 18.10.2013 18:17

  PROCHEM SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki przez Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa.

 • 16.09.2013 18:00

  PROCHEM SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadnia udziału w ogólnej liczbie głosów spółki przez Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa

 • 16.09.2013 17:48

  PROCHEM SA zawiadomienie w trybie art.160 ustawy o obrocie

 • 02.09.2013 17:44

  PROCHEM SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.06.2013 15:56

  PROCHEM SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 17.06.2013 15:22

  PROCHEM SA zawarcie znaczącej umowy - uzupełnienie informacji do raportów bieżących

 • 11.06.2013 14:58

  PROCHEM SA ustanowienie zabezpieczenia dla bankowej gwarancji zwrotu zaliczki

 • 11.06.2013 14:20

  PROCHEM SA informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

 • 08.06.2013 17:14

  Prochem wypłaci 0,78 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 07.06.2013 15:18

  PROCHEM SA wybór audytora do badania sprawozdań finansowych spóki oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM SA za rok 2013

 • 04.06.2013 13:44

  PROCHEM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 15.05.2013 17:53

  PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 13.05.2013 17:30

  Ciech zwiększy produkcję sody, podpisał umowę z Prochemem

 • 13.05.2013 17:07

  PROCHEM SA podpisanie znaczącej umowy.

 • 10.05.2013 13:22

  PROCHEM SA zwołanie ZWZA

 • 08.05.2013 10:22

  PROCHEM SA wykaz informacji przekazanych w 2012 roku do publicznej informacji

 • 26.04.2013 17:58

  PROCHEM SA raport okresowy roczny za 2012 R

 • 26.04.2013 17:56

  PROCHEM SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

 • 26.04.2013 15:33

  Prochem chce wypłacić 0,78 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

 • 26.04.2013 15:22

  PROCHEM SA rekomendacja zarządu spółki w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012

 • 22.04.2013 14:49

  PROCHEM SA podpisanie znaczącej umowy

 • 19.04.2013 15:47

  PROCHEM SA raport uzupełniający do raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 12.07.2012 r.