Pragma Inkaso SA

skrót: PRI

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs5,76   0 %0 zł
Otwarcie5,780,35%
Minimum5,60-2,78%
Maksimum5,780,35%
Wolumen (szt.) 180
Kurs odniesienia5,76
Widełki dolne5,22
Widełki górne6,34
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1505,62
12 1705,60
1505,56
11005,54
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
5,8050 1
5,8220 1
5,8420 1
5,8620 1
Grupa jest liderem branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Świadczy takie usługi jak: windykacja na zlecenie, zakup wierzytelności, faktoring, finansowanie dostaw, windykacja należności niskonominałowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Pragma Finanse sp. z o.o.1 771 88148,15%2 412 88155,85%
Dom Inwestycyjny Magnus sp. z o.o.1 083 50029,44%1 083 50025,08%

Kategoria • 15.01.2021 16:24

  PRAGMA INKASO SA (2/2021) Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G

 • 15.01.2021 16:03

  PRAGMA INKASO SA (1/2021) Nabycie i umorzenie części obligacji serii G

 • 30.12.2020 19:34

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii G spółki PRAGMA INKASO S.A.

 • 28.12.2020 16:07

  PRAGMA INKASO SA (48/2020) Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii G

 • 22.12.2020 16:07

  PRAGMA INKASO SA (47/2020) Przewidywany termin spłaty zobowiązań gwarancyjnych wobec Inwestorów Bonus 2 i Bonus 3

 • 21.12.2020 16:26

  PRAGMA INKASO SA (46/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 3

 • 21.12.2020 16:21

  PRAGMA INKASO SA (45/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2

 • 21.12.2020 14:22

  PRAGMA INKASO SA (44/2020) Złożenie zapisów na sprzedaż akcji PragmaGO S.A.

 • 17.12.2020 16:04

  PRAGMA INKASO SA (43/2020) Rejestracja zmian Statutu spółki Pragma Inkaso S.A.

 • 17.12.2020 15:46

  PRAGMA INKASO SA (42/2020) Otrzymanie informacji o zaistnieniu przesłanek z umowy inwestycyjnej zobowiązujących Pragma Inkaso S.A. do złożenia zapisu w wezwaniu na akcje PragmaGO S.A.

 • 27.11.2020 17:13

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 27.11.2020 14:42

  PRAGMA INKASO SA (41/2020) Otrzymanie części ceny sprzedaży Wierzytelności Niezabezpieczonych Pragma 1 FIZ na podstawie umowy przelewu (sprzedaży) wierzytelności Pragma 1 FIZ

 • 26.11.2020 19:10

  PRAGMA INKASO SA (40/2020) Zawarcie umowy ustanowienia hipoteki na nieruchomości Emitenta oraz umowy zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego na akcjach PragmaGO S.A.

 • 26.11.2020 19:02

  PRAGMA INKASO SA (39/2020) Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki z dnia 6 lipca 2016 r.

 • 26.11.2020 18:26

  Enterprise Investors wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji spółki PragmaGO (opis)

 • 26.11.2020 17:30

  Polish Enterprise Funds wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji spółki PragmaGO - BM PKO BP

 • 26.11.2020 17:29

  PRAGMA INKASO SA (38/2020) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia term-sheet oraz zawarcia aneksu do term-sheet z funduszem Polish Enterprise Funds SCA w Luksemburgu

 • 26.11.2020 17:07

  PRAGMA INKASO SA (37/2020) Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy.

 • 09.11.2020 12:20

  PRAGMA INKASO SA (36/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 3

 • 09.11.2020 12:12

  PRAGMA INKASO SA (35/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2

 • 30.09.2020 18:02

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 15.09.2020 09:54

  PRAGMA INKASO SA (34/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020

 • 28.08.2020 09:07

  PRAGMA INKASO SA (32/2020) Korekta raportu bieżącego nr 32/2020

 • 25.08.2020 16:10

  PRAGMA INKASO SA (33/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 12.08.2020 16:23

  PRAGMA INKASO SA (32/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 sierpnia 2020 roku

 • 10.08.2020 15:14

  PRAGMA INKASO SA (31/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 3

 • 10.08.2020 15:13

  PRAGMA INKASO SA (30/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2

 • 07.08.2020 08:54

  PRAGMA INKASO SA (29/2020) Umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 3

 • 06.08.2020 14:04

  PRAGMA INKASO SA (28/2020) Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G

 • 06.08.2020 13:58

  PRAGMA INKASO SA (27/2020) Umorzenie części obligacji serii G

 • 05.08.2020 12:54

  PRAGMA INKASO SA (26/2020) Dokonanie płatności tytułem wcześniejszej spłaty obligacji

 • 05.06.2020 20:21

  PRAGMA INKASO SA (19/2020) Umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 2

 • 05.06.2020 20:12

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 05.06.2020 20:08

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 01.06.2020 15:01

  PRAGMA INKASO SA (18/2020) Informacja dodatkowa dotycząca powodów dokonania zmiany publikacji raportów okresowych

 • 27.05.2020 19:37

  PRAGMA INKASO SA (17/2020) Istotna Informacja.

 • 25.05.2020 16:13

  PRAGMA INKASO SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

 • 07.05.2020 12:55

  PRAGMA INKASO SA (12/2020) Korekta raportu bieżącego nr 12/2020

 • 06.05.2020 16:06

  PRAGMA INKASO SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

 • 05.05.2020 12:58

  PRAGMA INKASO SA (14/2020) Rezygnacja członka zarządu

 • 04.05.2020 16:24

  PRAGMA INKASO SA (13/2020) Umowy przelewu wierzytelności.

 • 30.04.2020 21:20

  PRAGMA INKASO SA (12/2020) Zawarcie umów sprzedaży ZCP oraz umowy przelewu wierzytelności.

 • 24.04.2020 15:48

  PRAGMA INKASO SA (11/2020) Wznowienie negocjacji dotyczących transakcji

 • 14.04.2020 16:54

  PRAGMA INKASO SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 r,

 • 30.03.2020 11:47

  PRAGMA INKASO SA (9/2020) Stanowiska Zarządu Pragma Inkaso S.A. w sprawie wpływu epidemii koronawirusa covid-19 na działalność Spółki oraz obsługiwanych funduszy sekurytyzacyjnych

 • 27.03.2020 18:53

  GPW: 27 marca 2020 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki PRAGMA INKASO S.A. i TRITON DEVELOPMENT S.A.

 • 26.03.2020 12:35

  PRAGMA INKASO SA (8/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 roku

 • 23.03.2020 19:21

  PRAGMA INKASO SA (7/2020) Zawarcie znaczącej umowy pożyczki

 • 19.03.2020 17:29

  PRAGMA INKASO SA (6/2020) Zawieszenie negocjacji dotyczących planowanej transakcji

 • 11.03.2020 18:47

  GPW: 12 marca 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii F (PRI0320) spółki PRAGMA INKASO S.A

 • 04.03.2020 19:52

  PRAGMA INKASO SA (4/2020) Korekta raportu bieżącego nr 4/2020

 • 04.03.2020 19:46

  PRAGMA INKASO SA (3/2020) Korekta raportu bieżącego nr 3/2020

 • 04.03.2020 17:23

  PRAGMA INKASO SA (5/2020) Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 • 04.03.2020 15:16

  PRAGMA INKASO SA (4/2020) Zawarcie porozumienia z Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

 • 04.03.2020 15:10

  PRAGMA INKASO SA (3/2020) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia porozumienia z Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad wyłączności oraz listu intencyjnego z Intrum Justitia

 • 28.02.2020 15:54

  PRAGMA INKASO SA (2/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.01.2020 13:18

  PRAGMA INKASO SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 25.11.2019 17:25

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 04.11.2019 11:53

  Pragma Inkaso rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 04.11.2019 11:47

  PRAGMA INKASO SA (12/2019) Przegląd opcji strategicznych

 • 11.09.2019 10:27

  PRAGMA INKASO SA (11/2019) Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 09.09.2019 17:41

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.09.2019 13:43

  PRAGMA INKASO SA (10/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

 • 27.08.2019 11:14

  PRAGMA INKASO SA (9/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

 • 01.06.2019 15:36

  PRAGMA INKASO SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.04.2019 15:19

  PRAGMA INKASO SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

 • 11.04.2019 15:10

  PRAGMA INKASO SA (3/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 28.01.2019 11:56

  PRAGMA INKASO SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 14:45

  PRAGMA INKASO SA (1/2019) Sprzedaż nieruchomości - Brynowska 72

 • 14.12.2018 18:28

  KNF zatwierdziła prospekt obligacji Pragma Faktoring

 • 28.11.2018 19:12

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 15:22

  PRAGMA INKASO SA (44/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 08.09.2018 11:29

  Pragma Inkaso liczy, że II półrocze będzie dla grupy "istotnie lepsze wynikowo"

 • 07.09.2018 22:26

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.08.2018 11:03

  PRAGMA INKASO SA (43/2018) Informacje dotyczące zbycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

 • 28.08.2018 13:41

  PRAGMA INKASO SA (42/2018) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 25.07.2018 10:38

  PRAGMA INKASO SA (41/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G

 • 24.07.2018 18:10

  GPW: Komunikat - PRAGMA INKASO

 • 24.07.2018 18:08

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obrotu obligacji spółki PRAGMA INKASO S.A.

 • 18.07.2018 08:52

  PRAGMA INKASO SA (40/2018) Wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

 • 17.07.2018 17:45

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii G spółki PRAGMA INKASO S.A.

 • 16.07.2018 21:41

  PRAGMA INKASO SA (39/2018) Zawarcie umowy dotyczącej serwisowania funduszu sekurytyzacyjnego

 • 06.07.2018 10:56

  PRAGMA INKASO SA (38/2018) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.07.2018 14:31

  PRAGMA INKASO SA (37/2018) Informacje otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.07.2018 12:11

  PRAGMA INKASO SA (36/2018) Informacja otrzymana od akcjonariusza

 • 29.06.2018 17:49

  PRAGMA INKASO SA (35/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 29.06.2018 17:36

  PRAGMA INKASO SA (34/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r

 • 29.06.2018 17:23

  PRAGMA INKASO SA (33/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 15:14

  PRAGMA INKASO SA (32/2018) Dojście do skutku zastawu na akcjach spółki zależnej

 • 25.06.2018 09:34

  PRAGMA INKASO SA (31/2018) Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii G

 • 19.06.2018 11:00

  PRAGMA INKASO SA (30/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 11.06.2018 10:10

  PRAGMA INKASO SA (29/2018) Uzupełnienie dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

 • 05.06.2018 18:45

  PRAGMA INKASO SA (28/2018) Oświadczenie Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

 • 05.06.2018 18:40

  PRAGMA INKASO SA (27/2018) Powołanie zarządu na koleją kadencję

 • 01.06.2018 16:15

  PRAGMA INKASO SA (26/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.05.2018 17:31

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 22.05.2018 13:10

  PRAGMA INKASO SA (25/2018) Terminowy wykup obligacji serii E

 • 21.05.2018 18:58

  PRAGMA INKASO SA (24/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G

 • 21.05.2018 10:54

  PRAGMA INKASO SA (23/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018

 • 08.05.2018 15:37

  PRAGMA INKASO SA (22/2018) Zabezpieczenie emisji Obligacji serii G

 • 07.05.2018 21:26

  PRAGMA INKASO SA (21/2018) Emisja obligacji serii G

 • 30.04.2018 18:18

  GPW: ostatni dzień notowania obligacji PRAGMA INKASO SA

 • 25.04.2018 13:49

  PRAGMA INKASO SA (20/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 18.04.2018 07:44

  Pragma Inkaso planuje w '18 wzrost rentowności, chce pozyskać inwestora dla LeaseLink

 • 17.04.2018 22:17

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 17.04.2018 22:15

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 11.04.2018 20:02

  PRAGMA INKASO SA (19/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017

 • 03.04.2018 17:46

  PRAGMA INKASO SA (18/2018) Wpłaty z portfeli funduszy sekurytyzacyjnych obsługiwanych przez Pragma Inkaso

 • 29.03.2018 12:44

  PRAGMA INKASO SA (17/2018) Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

 • 21.03.2018 10:09

  PRAGMA INKASO SA (16/2018) Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii O

 • 08.03.2018 13:44

  PRAGMA INKASO SA (15/2018) Poręczenie dla zabezpieczenia I Programu Publicznej Emisji Obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 01.03.2018 09:35

  PRAGMA INKASO SA (14/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 28.02.2018 11:54

  PRAGMA INKASO SA (13/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 27.02.2018 17:16

  Pragma Inkaso ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za 6,6 mln zł brutto

 • 27.02.2018 17:08

  PRAGMA INKASO SA (12/2018) Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

 • 16.02.2018 15:26

  PRAGMA INKASO SA (11/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 15.02.2018 18:34

  PRAGMA INKASO SA (10/2018) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 15.02.2018 18:29

  PRAGMA INKASO SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

 • 15.02.2018 18:23

  PRAGMA INKASO SA (8/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r.

 • 30.01.2018 11:52

  PRAGMA INKASO SA (7/2018) Informacje dotyczące nabycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

 • 29.01.2018 11:24

  PRAGMA INKASO SA (6/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 22.01.2018 10:46

  PRAGMA INKASO SA (5/2018) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2017

 • 19.01.2018 12:53

  PRAGMA INKASO SA (4/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso

 • 11.01.2018 08:50

  PRAGMA INKASO SA (3/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 10.01.2018 12:19

  PRAGMA INKASO SA (2/2018) Przychody Emitenta z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych

 • 02.01.2018 10:39

  PRAGMA INKASO SA (1/2018) Wartość wpłat odnotowanych w czwartym kwartale 2017 r. z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

 • 15.12.2017 12:45

  PRAGMA INKASO SA (58/2017) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii N

 • 13.11.2017 11:47

  PRAGMA INKASO SA (57/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 09.11.2017 08:07

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 02.11.2017 09:39

  PRAGMA INKASO SA (56/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

 • 18.10.2017 09:15

  PRAGMA INKASO SA (55/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017

 • 06.10.2017 08:19

  PRAGMA INKASO SA (54/2017) Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii M

 • 03.10.2017 10:08

  Rentowność kapitałów własnych Pragmy Faktoring ma przekroczyć 20 proc. w '19 - strategia

 • 03.10.2017 09:58

  PRAGMA INKASO SA (53/2017) Informacja dotycząca terminu publikacji strategii Pragma Inkaso

 • 02.10.2017 11:09

  PRAGMA INKASO SA (52/2017) Wartość wpłat z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

 • 28.09.2017 08:59

  Pragma Inkaso zakończy '17 zyskiem, w nowej strategii zdecydowana poprawa rentowności (wywiad)

 • 26.09.2017 08:39

  PRAGMA INKASO SA (51/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 21.09.2017 08:31

  PRAGMA INKASO SA (50/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 20.09.2017 09:01

  PRAGMA INKASO SA (49/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 19.09.2017 09:43

  PRAGMA INKASO SA (48/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 12.09.2017 08:59

  PRAGMA INKASO SA (47/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 11.09.2017 08:56

  PRAGMA INKASO SA (46/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 06.09.2017 09:47

  PRAGMA INKASO SA (45/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 05.09.2017 08:11

  PRAGMA INKASO SA (44/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 28.08.2017 20:59

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 31.07.2017 09:06

  PRAGMA INKASO SA (43/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017 roku- korekta

 • 27.07.2017 10:24

  PRAGMA INKASO SA (43/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017

 • 04.07.2017 18:41

  PRAGMA INKASO SA (42/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 21.06.2017 22:47

  PRAGMA INKASO SA (41/2017) Zakończenie procesu kontraktacji portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych Bonus 2 i Bonus 3

 • 21.06.2017 22:02

  Pragma Inkaso chce zreorganizować grupę, może sprzedać spółkę LeaseLink

 • 21.06.2017 21:23

  PRAGMA INKASO SA (40/2017) Wstępne założenia Zarządu w zakresie Strategii Spółki

 • 21.06.2017 12:00

  PRAGMA INKASO SA (39/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 13.06.2017 18:13

  PRAGMA INKASO SA (38/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r.

 • 13.06.2017 18:05

  PRAGMA INKASO SA (37/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2017 r.

 • 12.06.2017 17:18

  PRAGMA INKASO SA (36/2017) Przekroczenie przez Rymaszewski Asset Ltd progu 5%

 • 12.06.2017 08:47

  PRAGMA INKASO SA (35/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 02.06.2017 08:27

  PRAGMA INKASO SA (34/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 01.06.2017 08:18

  PRAGMA INKASO SA (33/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 31.05.2017 08:40

  PRAGMA INKASO SA (32/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 16.05.2017 14:55

  PRAGMA INKASO SA (31/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2017 21:23

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 12.05.2017 17:52

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji PRAGMA INKASO SA

 • 12.05.2017 12:35

  PRAGMA INKASO SA (30/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F na rynku Catalyst

 • 10.05.2017 15:19

  PRAGMA INKASO SA (29/2017) Wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 09.05.2017 18:02

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PRAGMA INKASO S.A.

 • 28.04.2017 14:26

  PRAGMA INKASO SA (28/2017) Poręczenie za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii L

 • 25.04.2017 08:11

  PRAGMA INKASO SA (26/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku- korekta

 • 24.04.2017 09:00

  PRAGMA INKASO SA (27/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 21.04.2017 12:54

  PRAGMA INKASO SA (26/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku

 • 13.04.2017 20:57

  Altus TFI ma poniżej 5 proc. akcji Pragma Inkaso

 • 13.04.2017 20:39

  PRAGMA INKASO SA (25/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 13.04.2017 20:33

  PRAGMA INKASO SA (24/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 12.04.2017 17:33

  PRAGMA INKASO SA (23/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 11.04.2017 12:37

  PRAGMA INKASO SA (22/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 05.04.2017 09:18

  PRAGMA INKASO SA (21/2017) Wykup części certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1

 • 29.03.2017 12:21

  PRAGMA INKASO SA (20/2017) Informacje dotyczące nabycia przez Pragma Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

 • 28.03.2017 18:08

  GPW: wykluczenie z obrotu obligacji spółki PRAGMA INKASO S.A.

 • 28.03.2017 15:49

  PRAGMA INKASO SA (19/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 24.03.2017 17:40

  PRAGMA INKASO SA (18/2017) Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F

 • 24.03.2017 13:18

  PRAGMA INKASO SA (17/2017) Informacje dotyczące nabycia przez Pragma Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

 • 21.03.2017 07:40

  Pragma Inkaso zmienia politykę dywidendową, zysk będzie przeznaczał na kapitał zapasowy

 • 20.03.2017 23:42

  PRAGMA INKASO SA (16/2017) Zmiana w zakresie polityki dywidendy

 • 20.03.2017 23:42

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 23:40

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 21:10

  PRAGMA INKASO SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.03.2017 22:13

  PRAGMA INKASO SA (14/2017) Zmiana zakresu zabezpieczenia obligacji serii E

 • 16.03.2017 13:14

  PRAGMA INKASO SA (13/2017) Emisja obligacji serii F

 • 15.03.2017 11:24

  PRAGMA INKASO SA (12/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 marca

 • 15.03.2017 11:15

  PRAGMA INKASO SA (11/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 15 marca 2017 roku

 • 07.03.2017 12:51

  PRAGMA INKASO SA (10/2017) Umorzenie obligacji serii D

 • 06.03.2017 15:20

  PRAGMA INKASO SA (9/2017) Zawarcie umowy pożyczki z Pragma Faktoring S.A.

 • 17.02.2017 17:51

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami PRAGMA INKASO SA

 • 17.02.2017 16:43

  PRAGMA INKASO SA (8/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 15 marca 2017

 • 17.02.2017 16:38

  PRAGMA INKASO SA (7/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 15 marca 2017 roku

 • 15.02.2017 18:40

  PRAGMA INKASO SA (6/2017) Wcześniejszy wykup obligacji serii D

 • 17.01.2017 07:57

  PRAGMA INKASO SA (5/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 16.01.2017 12:16

  PRAGMA INKASO SA (4/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2016 roku

 • 16.01.2017 12:07

  PRAGMA INKASO SA (3/2017) Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

 • 10.01.2017 14:23

  PRAGMA INKASO SA (2/2017) Powołanie prokurenta

 • 03.01.2017 12:09

  PRAGMA INKASO SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 19.12.2016 20:07

  PRAGMA INKASO SA (37/2016) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii K

 • 15.11.2016 10:50

  PRAGMA INKASO SA (36/2016) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii J

 • 14.11.2016 17:39

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 14:35

  PRAGMA INKASO SA (35/2016) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii I.

 • 18.10.2016 15:34

  PRAGMA INKASO SA (34/2016) Rozszerzenie składu Zarządu Pragma Inkaso S.A.

 • 18.10.2016 10:37

  PRAGMA INKASO SA (33/2016) Podpisanie umowy spółki Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach

 • 13.10.2016 11:08

  PRAGMA INKASO SA (32/2016) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2016 roku

 • 11.10.2016 15:06

  PRAGMA INKASO SA (31/2016) Terminowy wykup obligacji serii D Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

 • 05.09.2016 14:33

  PRAGMA INKASO SA (29/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku - korekta raportu

 • 29.08.2016 18:21

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 29.08.2016 15:15

  PRAGMA INKASO SA (30/2016) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii H.

 • 26.08.2016 13:00

  PRAGMA INKASO SA (29/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku

 • 26.08.2016 12:55

  PRAGMA INKASO SA (28/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 roku

 • 03.08.2016 15:09

  PRAGMA INKASO SA (27/2016) Zawarcie umów zastawu na akcjach spółki zależnej.

 • 26.07.2016 22:41

  PRAGMA INKASO SA (26/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016

 • 26.07.2016 22:32

  PRAGMA INKASO SA (25/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 26 sierpnia 2016 roku

 • 07.07.2016 10:25

  PRAGMA INKASO SA (24/2016) Zawarcie istotnej umowy

 • 04.07.2016 10:43

  PRAGMA INKASO SA Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami

 • 28.06.2016 09:03

  PRAGMA INKASO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 28.06.2016 09:01

  PRAGMA INKASO SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 03.06.2016 16:39

  PRAGMA INKASO SA Zmiany w zakresie udzielonych przez Emitenta prokur

 • 31.05.2016 11:02

  PRAGMA INKASO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2016 15:50

  PRAGMA INKASO SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku

 • 30.05.2016 15:43

  PRAGMA INKASO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 27 czerwca 2016 roku

 • 16.05.2016 18:48

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 14:50

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie istotnych umów

 • 06.05.2016 09:38

  PRAGMA INKASO SA Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami

 • 30.04.2016 11:13

  PRAGMA INKASO SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 28.04.2016 15:26

  PRAGMA INKASO SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.04.2016 12:06

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2016 roku

 • 21.04.2016 12:31

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną Emitenta - Pragma Faktoring S.A.

 • 14.04.2016 09:29

  PRAGMA INKASO SA Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 13.04.2016 09:45

  PRAGMA INKASO SA Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 21.03.2016 17:29

  Zarząd Pragma Inkaso nie chce wypłacać dywidendy za '15

 • 21.03.2016 17:26

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:23

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 17:18

  PRAGMA INKASO SA Rekomendacja zarządu co do przeznaczenia zysku za 2015 r.

 • 10.03.2016 15:18

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie istotnych umów

 • 25.02.2016 10:43

  PRAGMA INKASO SA Udzielenie poręczenia spółce zależnej

 • 22.01.2016 12:19

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2015 roku

 • 19.01.2016 11:57

  Fundusz Pragmy Inkaso kupił portfel wierzytelności o wartości 222,7 mln zł

 • 19.01.2016 11:37

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 11.01.2016 09:57

  Podaż wierzytelności w Polsce będzie trwale rosnąć - Pragma Inkaso (opinia)

 • 11.01.2016 08:26

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

 • 07.01.2016 09:13

  PRAGMA INKASO SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 07.01.2016 08:49

  PRAGMA INKASO SA Wykaz raportów opublikowanych w 2015 roku

 • 21.12.2015 08:25

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 12.11.2015 17:24

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 10.11.2015 13:54

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie umowy gwarancji dotyczącej certyfikatów Pragma 1 FIZ NFS

 • 06.11.2015 12:32

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2015 roku

 • 23.10.2015 12:52

  PRAGMA INKASO SA Zmiany w składzie Zarządu Pragma Inkaso S.A.

 • 21.10.2015 08:58

  PRAGMA INKASO SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D i E

 • 14.10.2015 10:19

  PRAGMA INKASO SA Dane finansowe Pragma 1 FIZ NFS za 3 kwartał 2015 r.

 • 02.10.2015 10:58

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

 • 27.08.2015 07:43

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 25.08.2015 21:10

  PRAGMA INKASO SA Istotna informacja

 • 23.07.2015 14:34

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2015 roku

 • 23.07.2015 09:17

  PRAGMA INKASO SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 15.07.2015 11:19

  PRAGMA INKASO SA Dane finansowe Pragma 1 FIZ NFS za 2 kwartał 2015 r.

 • 14.07.2015 13:39

  PRAGMA INKASO SA Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii E na rynku Catalyst

 • 09.07.2015 15:44

  PRAGMA INKASO SA Nabycie przez Pragma Inkaso S.A. aktywów o znacznej wartości - objęcie obligacji wyemitowanych przez Pragma 1 FIZ NFS

 • 09.07.2015 15:40

  PRAGMA INKASO SA Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii G Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inkaso S.A.

 • 09.07.2015 09:47

  PRAGMA INKASO SA Wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 08.07.2015 12:55

  PRAGMA INKASO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 06.07.2015 09:39

  PRAGMA INKASO SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D i E

 • 03.07.2015 08:50

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS - korekta

 • 02.07.2015 10:31

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

 • 02.07.2015 10:25

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości kontraktacji i portfela Pragma 1 FIZ NFS za II kwartał 2015 roku

 • 01.07.2015 14:24

  PRAGMA INKASO SA Informacja o spłatach portfela pożyczkowego Pragma Inwestycje Sp. z o.o. w 2 kwartale 2015 r.

 • 30.06.2015 12:34

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 30.06.2015 08:46

  PRAGMA INKASO SA Informacje dotyczące wypłaty dywidendy PRAGMA INKASO S.A.

 • 29.06.2015 14:53

  Pragma Inkaso wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 29.06.2015 14:48

  PRAGMA INKASO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku

 • 29.06.2015 14:44

  PRAGMA INKASO SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

 • 26.06.2015 08:24

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 23.06.2015 11:12

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 18.06.2015 13:22

  PRAGMA INKASO SA Rejestracja obligacji serii E w KDPW

 • 15.06.2015 13:39

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 15.06.2015 12:58

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 03.06.2015 11:06

  PRAGMA INKASO SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 03.06.2015 10:59

  PRAGMA INKASO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 01.06.2015 15:54

  PRAGMA INKASO SA Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Brynowska 72 sp. z o.o.

 • 01.06.2015 11:17

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 26.05.2015 18:15

  PRAGMA INKASO SA Zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Emitenta - zabezpieczenie emisji obligacji serii E

 • 26.05.2015 13:53

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

 • 22.05.2015 14:44

  PRAGMA INKASO SA Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E

 • 19.05.2015 15:14

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

 • 14.05.2015 17:10

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 14.05.2015 13:33

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfeli bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 14.05.2015 08:45

  PRAGMA INKASO SA Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu aneksu do umowy kredytu

 • 13.05.2015 16:06

  PRAGMA INKASO SA Emisja obligacji serii E Pragma Inkaso S.A.

 • 12.05.2015 11:15

  PRAGMA INKASO SA Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii F Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inakso S.A.

 • 06.05.2015 09:17

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 05.05.2015 12:11

  Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydowali o wypłacie 1,56 zł dywidendy na akcję

 • 22.04.2015 11:58

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2015 roku

 • 14.04.2015 08:34

  PRAGMA INKASO SA Dane finansowe Pragma 1 NFS FIZ za 1 kwartał 2015 r.

 • 09.04.2015 10:32

  PRAGMA INKASO SA Terminowy wykup obligacji serii C Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

 • 07.04.2015 14:25

  PRAGMA INKASO SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje

 • 25.03.2015 08:46

  Pragma Inkaso może kupić portfele wierzytelności o łącznej wartości 265 mln zł

 • 25.03.2015 08:18

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 23.03.2015 17:28

  Pragma Inkaso chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 23.03.2015 17:16

  PRAGMA INKASO SA Rekomendacja Zarządu ws wypłaty dywidendy

 • 23.03.2015 17:11

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 17:08

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 13:14

  Pragma Faktoring chce wypłacić 1,56 zł dywidendy na akcję

 • 30.01.2015 10:47

  PRAGMA INKASO SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.01.2015 10:30

  PRAGMA INKASO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 roku

 • 21.01.2015 13:57

  PRAGMA INKASO S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2014 roku

 • 21.01.2015 10:27

  PRAGMA INKASO S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 20.01.2015 08:51

  PRAGMA INKASO SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 roku

 • 14.01.2015 13:37

  W 2015 roku podaż wierzytelności nieregularnych może wzrosnąć do 20 mld zł - Pragma Inkaso

 • 07.01.2015 13:09

  PRAGMA INKASO SA wykaz raportów opublikowanych w 2014 r.

 • 05.01.2015 14:05

  PRAGMA INKASO SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Inkaso SA

 • 05.01.2015 13:18

  PRAGMA INKASO SA zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych

 • 05.01.2015 10:54

  PRAGMA INKASO SA PRAGMA INKASO S.A. - stanowisko zarządu w sprawie planowanego połączenia ze spółką Brynowska 72 Sp. z o.o.

 • 05.01.2015 09:54

  PRAGMA INKASO SA PRAGMA INKASO S.A. drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Brynowska 72 Sp. z o.o.

 • 02.01.2015 15:13

  PRAGMA INKASO SA zmiana w składzie organu spółki

 • 19.12.2014 12:34

  PRAGMA INKASO SA projekty uchwał NWZA zwołanego na 9 stycznia 2015 r.

 • 19.12.2014 12:26

  PRAGMA INKASO SA zwołanie NWZA na 19 stycznia 2015 r.

 • 18.12.2014 12:31

  PRAGMA INKASO SA PRAGMA INKASO S.A. podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spółką zależną Brynowska 72 Sp. z o.o.

 • 11.12.2014 10:56

  Pragma Inkaso kupił wierzytelności o łącznej wartości 90,25 mln zł

 • 11.12.2014 10:51

  PRAGMA INKASO SA nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 08.12.2014 19:28

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PRAGMA INKASO SA

 • 05.12.2014 11:44

  PRAGMA INKASO SA wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 04.12.2014 18:24

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA INKASO S.A.

 • 04.12.2014 09:49

  PRAGMA INKASO SA udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring SA z tytułu emisji obligacji serii E

 • 28.11.2014 11:51

  PRAGMA INKASO SA wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 26.11.2014 15:33

  PRAGMA INKASO SA podpisanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz aneksu do umowy o ustanowienie administratora zastawu rejestrowego na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS - dodatkowe zabezpieczenie emisji obligacji serii D

 • 24.11.2014 08:36

  PRAGMA INKASO SA objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii E Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inkaso SA

 • 14.11.2014 12:41

  PRAGMA INKASO SA zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D

 • 06.11.2014 15:48

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.11.2014 15:37

  PRAGMA INKASO SA zastaw rejestrowy na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS - zabezpieczenie emisji obligacji serii D

 • 05.11.2014 13:08

  PRAGMA INKASO SA zawarcie przez spółkę zależną umowy leasingu zwrotnego nieruchomości oraz umowy sprzedaży nieruchomości

 • 03.11.2014 12:30

  PRAGMA INKASO SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • 29.10.2014 14:42

  PRAGMA INKASO SA powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 29.10.2014 14:27

  PRAGMA INKASO SA - uchwały podjęte przez NWZ w dniu 29 października 2014 r.

 • 29.10.2014 12:43

  PRAGMA INKASO SA terminowy wykup obligacji serii B Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

 • 27.10.2014 13:03

  PRAGMA INKASO SA emisja obligacji serii D - uzupełnienie informacji

 • 23.10.2014 13:16

  PRAGMA INKASO SA nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 22.10.2014 13:18

  PRAGMA INKASO SA wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2014 roku

 • 21.10.2014 12:06

  PRAGMA INKASO SA emisja obligacji serii D

 • 20.10.2014 12:04

  PRAGMA INKASO SA kandydat na członka rady nadzorczej

 • 09.10.2014 14:05

  Pragma Inkaso chce mieć 8-9 mln zł zysku za dwa lata (wywiad)

 • 08.10.2014 15:17

  PRAGMA INKASO SA objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii D Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inakso S.A.

 • 03.10.2014 14:46

  PRAGMA INKASO SA projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 29 października 2014 roku

 • 03.10.2014 14:34

  PRAGMA INKASO SA zwołanie NWZA na dzień 29 października 2014 roku

 • 28.08.2014 17:23

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 21.07.2014 15:29

  PRAGMA INKASO SA wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2014 roku

 • 17.06.2014 15:02

  PRAGMA INKASO SA Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

 • 17.06.2014 14:56

  PRAGMA INKASO SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.06.2014 14:55

  Pragma Inkaso wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 17.06.2014 14:48

  PRAGMA INKASO SA Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 17 czerwca 2014 r.

 • 05.06.2014 09:51

  TFI PZU ma poniżej 5 proc. akcji Pragma Inkaso

 • 05.06.2014 09:45

  PRAGMA INKASO SA informacje o stanie posiadania akcji Pragma Inkaso SA otrzymane od akcjonariuszy

 • 03.06.2014 13:41

  PRAGMA INKASO SA polityka dywidendy

 • 03.06.2014 13:17

  Pragma Inkaso liczy na wzrost przychodów o ponad 10 proc. rocznie

 • 03.06.2014 13:03

  PRAGMA INKASO SA strategia Grupy Kapitałowej na lata 2014-2016

 • 30.05.2014 14:43

  PRAGMA INKASO SA projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku- korekta

 • 28.05.2014 11:04

  Pragma Inkaso planuje wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 28.05.2014 10:57

  PRAGMA INKASO SA rekomendacja zarządu ws wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję

 • 23.05.2014 11:58

  PRAGMA INKASO SA Pragma Inkaso S.A. - informacja osoby obowiązanej

 • 22.05.2014 09:46

  PRAGMA INKASO SA projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku

 • 22.05.2014 09:26

  PRAGMA INKASO SA zwołanie ZWZA na dzień 17 czerwca 2014 roku

 • 16.05.2014 11:43

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 16.05.2014 11:40

  PRAGMA INKASO SA korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 roku

 • 15.05.2014 18:11

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 28.04.2014 11:54

  PRAGMA INKASO SA Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 24.04.2014 12:26

  PRAGMA INKASO SA szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2014 roku

 • 16.04.2014 12:51

  PRAGMA INKASO SA nabycie bankowego pakietu wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 16.04.2014 12:42

  PRAGMA INKASO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.04.2014 11:25

  PRAGMA INKASO SA uregulowanie należności wynikającej z istotnej umowy

 • 10.04.2014 11:13

  PRAGMA INKASO SA zmiany w zarządach spółek zależnych Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oraz Pragma Collect Sp. z o.o.

 • 07.04.2014 15:21

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2014 r.

 • 10.01.2014 15:45

  PRAGMA INKASO SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r

 • 08.01.2014 13:33

  PRAGMA INKASO SA Powołanie prokurenta

 • 08.01.2014 12:51

  PRAGMA INKASO SA Powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 31.12.2013 13:30

  PRAGMA INKASO SA zawarcie istotnej umowy

 • 13.12.2013 15:24

  PRAGMA INKASO SA podpisanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

 • 11.12.2013 10:35

  PRAGMA INKASO SA zwołanie NWZA - korekta

 • 05.12.2013 14:09

  PRAGMA INKASO SA zarejestrowanie funduszu

 • 26.11.2013 16:07

  PRAGMA INKASO SA kandydat na członka rady nadzorczej

 • 26.11.2013 15:44

  PRAGMA INKASO SA zwołanie NWZA

 • 28.10.2013 14:10

  PRAGMA INKASO SA podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 28.10.2013 12:29

  PRAGMA INKASO SA Utworzenie funduszu Pragma 1 FIZ

 • 15.10.2013 12:46

  PRAGMA INKASO SA wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w III kw. 2013 r.

 • 02.10.2013 15:38

  PRAGMA INKASO SA umowa dotycząca poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

 • 29.08.2013 08:17

  PRAGMA INKASO SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 22.07.2013 09:36

  PRAGMA INKASO SA - kontraktacja i portfel w II kw. 2013 r.

 • 13.06.2013 15:37

  PRAGMA INKASO SA uchwały podjęte przez WZA 12 czerwca 2013 r.

 • 13.06.2013 15:15

  PRAGMA INKASO SA powołanie rady nadzorczej oraz zarządu na kolejną kadencję

 • 13.06.2013 15:09

  PRAGMA INKASO SA informacje dotyczące wypłaty dywidendy

 • 13.06.2013 15:05

  PRAGMA INKASO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.06.2013 14:58

  Pragma Inkaso wypłaci 1,09 zł dywidendy na akcję za '12

 • 13.06.2013 14:58

  PRAGMA INKASO SA - wykaz akcjonariuszy

 • 13.06.2013 14:52

  PRAGMA INKASO SA uchwały podjęte przez WZA 12 czerwca 2013 r.

 • 06.06.2013 13:38

  PRAGMA INKASO SA - zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszów sekurytyzacyjnych

 • 15.05.2013 08:19

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 18:44

  GPW: pierwszy dzień obrotu obligacjami PRAGMA INWESTYCJE

 • 10.05.2013 15:08

  PRAGMA INKASO SA zwołanie ZWZ - korekta

 • 10.05.2013 09:39

  PRAGMA INKASO SA - projekty uchwał ZWZA zwołanego na 12 czerwca 2013 r.

 • 10.05.2013 09:33

  PRAGMA INKASO SA - zwołanie ZWZA

 • 22.04.2013 12:25

  PRAGMA INKASO SA transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 19.04.2013 14:04

  PRAGMA INKASO SA wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w I kw. 2013 r.