Pragma Inkaso SA

skrót: PRI

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 15:59

Aktualny kurs6,98   1,16 %0,08 zł
Otwarcie6,900,00%
Minimum6,900,00%
Maksimum6,981,16%
Wolumen (szt.) 164
Kurs odniesienia6,90
Widełki dolne6,22
Widełki górne7,58
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 1356,68
11006,30
11006,10
11 2006,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
7,001 270 32
7,14230 23
7,16350 1
7,20100 1
Grupa jest liderem branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Świadczy takie usługi jak: windykacja na zlecenie, zakup wierzytelności, faktoring, finansowanie dostaw, windykacja należności niskonominałowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Pragma Finanse sp. z o.o.1 771 88148,15%2 412 88155,85%
Dom Inwestycyjny Magnus sp. z o.o.1 083 50029,44%1 083 50025,08%

Kategoria • 25.11.2019 17:25

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 04.11.2019 11:53

  Pragma Inkaso rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 04.11.2019 11:47

  PRAGMA INKASO SA (12/2019) Przegląd opcji strategicznych

 • 11.09.2019 10:27

  PRAGMA INKASO SA (11/2019) Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 09.09.2019 17:41

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.09.2019 13:43

  PRAGMA INKASO SA (10/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

 • 27.08.2019 11:14

  PRAGMA INKASO SA (9/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

 • 01.06.2019 15:36

  PRAGMA INKASO SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.04.2019 15:19

  PRAGMA INKASO SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

 • 11.04.2019 15:10

  PRAGMA INKASO SA (3/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 28.01.2019 11:56

  PRAGMA INKASO SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 14:45

  PRAGMA INKASO SA (1/2019) Sprzedaż nieruchomości - Brynowska 72

 • 14.12.2018 18:28

  KNF zatwierdziła prospekt obligacji Pragma Faktoring

 • 28.11.2018 19:12

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 15:22

  PRAGMA INKASO SA (44/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 08.09.2018 11:29

  Pragma Inkaso liczy, że II półrocze będzie dla grupy "istotnie lepsze wynikowo"

 • 07.09.2018 22:26

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.08.2018 11:03

  PRAGMA INKASO SA (43/2018) Informacje dotyczące zbycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

 • 28.08.2018 13:41

  PRAGMA INKASO SA (42/2018) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 25.07.2018 10:38

  PRAGMA INKASO SA (41/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G

 • 24.07.2018 18:10

  GPW: Komunikat - PRAGMA INKASO

 • 24.07.2018 18:08

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obrotu obligacji spółki PRAGMA INKASO S.A.

 • 18.07.2018 08:52

  PRAGMA INKASO SA (40/2018) Wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

 • 17.07.2018 17:45

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii G spółki PRAGMA INKASO S.A.

 • 16.07.2018 21:41

  PRAGMA INKASO SA (39/2018) Zawarcie umowy dotyczącej serwisowania funduszu sekurytyzacyjnego

 • 06.07.2018 10:56

  PRAGMA INKASO SA (38/2018) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.07.2018 14:31

  PRAGMA INKASO SA (37/2018) Informacje otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.07.2018 12:11

  PRAGMA INKASO SA (36/2018) Informacja otrzymana od akcjonariusza

 • 29.06.2018 17:49

  PRAGMA INKASO SA (35/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 29.06.2018 17:36

  PRAGMA INKASO SA (34/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r

 • 29.06.2018 17:23

  PRAGMA INKASO SA (33/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 15:14

  PRAGMA INKASO SA (32/2018) Dojście do skutku zastawu na akcjach spółki zależnej

 • 25.06.2018 09:34

  PRAGMA INKASO SA (31/2018) Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji obligacji serii G

 • 19.06.2018 11:00

  PRAGMA INKASO SA (30/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 11.06.2018 10:10

  PRAGMA INKASO SA (29/2018) Uzupełnienie dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

 • 05.06.2018 18:45

  PRAGMA INKASO SA (28/2018) Oświadczenie Domu Maklerskiego BDM S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

 • 05.06.2018 18:40

  PRAGMA INKASO SA (27/2018) Powołanie zarządu na koleją kadencję

 • 01.06.2018 16:15

  PRAGMA INKASO SA (26/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.05.2018 17:31

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 22.05.2018 13:10

  PRAGMA INKASO SA (25/2018) Terminowy wykup obligacji serii E

 • 21.05.2018 18:58

  PRAGMA INKASO SA (24/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G

 • 21.05.2018 10:54

  PRAGMA INKASO SA (23/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018

 • 08.05.2018 15:37

  PRAGMA INKASO SA (22/2018) Zabezpieczenie emisji Obligacji serii G

 • 07.05.2018 21:26

  PRAGMA INKASO SA (21/2018) Emisja obligacji serii G

 • 30.04.2018 18:18

  GPW: ostatni dzień notowania obligacji PRAGMA INKASO SA

 • 25.04.2018 13:49

  PRAGMA INKASO SA (20/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 18.04.2018 07:44

  Pragma Inkaso planuje w '18 wzrost rentowności, chce pozyskać inwestora dla LeaseLink

 • 17.04.2018 22:17

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 17.04.2018 22:15

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 11.04.2018 20:02

  PRAGMA INKASO SA (19/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017

 • 03.04.2018 17:46

  PRAGMA INKASO SA (18/2018) Wpłaty z portfeli funduszy sekurytyzacyjnych obsługiwanych przez Pragma Inkaso

 • 29.03.2018 12:44

  PRAGMA INKASO SA (17/2018) Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

 • 21.03.2018 10:09

  PRAGMA INKASO SA (16/2018) Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii O

 • 08.03.2018 13:44

  PRAGMA INKASO SA (15/2018) Poręczenie dla zabezpieczenia I Programu Publicznej Emisji Obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 01.03.2018 09:35

  PRAGMA INKASO SA (14/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 28.02.2018 11:54

  PRAGMA INKASO SA (13/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 27.02.2018 17:16

  Pragma Inkaso ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za 6,6 mln zł brutto

 • 27.02.2018 17:08

  PRAGMA INKASO SA (12/2018) Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

 • 16.02.2018 15:26

  PRAGMA INKASO SA (11/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 15.02.2018 18:34

  PRAGMA INKASO SA (10/2018) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 15.02.2018 18:29

  PRAGMA INKASO SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

 • 15.02.2018 18:23

  PRAGMA INKASO SA (8/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r.

 • 30.01.2018 11:52

  PRAGMA INKASO SA (7/2018) Informacje dotyczące nabycia obligacji Emitenta przez Członka Zarządu

 • 29.01.2018 11:24

  PRAGMA INKASO SA (6/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 22.01.2018 10:46

  PRAGMA INKASO SA (5/2018) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2017

 • 19.01.2018 12:53

  PRAGMA INKASO SA (4/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso

 • 11.01.2018 08:50

  PRAGMA INKASO SA (3/2018) Informacje dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 10.01.2018 12:19

  PRAGMA INKASO SA (2/2018) Przychody Emitenta z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych

 • 02.01.2018 10:39

  PRAGMA INKASO SA (1/2018) Wartość wpłat odnotowanych w czwartym kwartale 2017 r. z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

 • 15.12.2017 12:45

  PRAGMA INKASO SA (58/2017) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii N

 • 13.11.2017 11:47

  PRAGMA INKASO SA (57/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 09.11.2017 08:07

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 02.11.2017 09:39

  PRAGMA INKASO SA (56/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

 • 18.10.2017 09:15

  PRAGMA INKASO SA (55/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017

 • 06.10.2017 08:19

  PRAGMA INKASO SA (54/2017) Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii M

 • 03.10.2017 10:08

  Rentowność kapitałów własnych Pragmy Faktoring ma przekroczyć 20 proc. w '19 - strategia

 • 03.10.2017 09:58

  PRAGMA INKASO SA (53/2017) Informacja dotycząca terminu publikacji strategii Pragma Inkaso

 • 02.10.2017 11:09

  PRAGMA INKASO SA (52/2017) Wartość wpłat z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

 • 28.09.2017 08:59

  Pragma Inkaso zakończy '17 zyskiem, w nowej strategii zdecydowana poprawa rentowności (wywiad)

 • 26.09.2017 08:39

  PRAGMA INKASO SA (51/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 21.09.2017 08:31

  PRAGMA INKASO SA (50/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 20.09.2017 09:01

  PRAGMA INKASO SA (49/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 19.09.2017 09:43

  PRAGMA INKASO SA (48/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 12.09.2017 08:59

  PRAGMA INKASO SA (47/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 11.09.2017 08:56

  PRAGMA INKASO SA (46/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 06.09.2017 09:47

  PRAGMA INKASO SA (45/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 05.09.2017 08:11

  PRAGMA INKASO SA (44/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 28.08.2017 20:59

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 31.07.2017 09:06

  PRAGMA INKASO SA (43/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017 roku- korekta

 • 27.07.2017 10:24

  PRAGMA INKASO SA (43/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017

 • 04.07.2017 18:41

  PRAGMA INKASO SA (42/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 21.06.2017 22:47

  PRAGMA INKASO SA (41/2017) Zakończenie procesu kontraktacji portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych Bonus 2 i Bonus 3

 • 21.06.2017 22:02

  Pragma Inkaso chce zreorganizować grupę, może sprzedać spółkę LeaseLink

 • 21.06.2017 21:23

  PRAGMA INKASO SA (40/2017) Wstępne założenia Zarządu w zakresie Strategii Spółki

 • 21.06.2017 12:00

  PRAGMA INKASO SA (39/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 13.06.2017 18:13

  PRAGMA INKASO SA (38/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r.

 • 13.06.2017 18:05

  PRAGMA INKASO SA (37/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2017 r.

 • 12.06.2017 17:18

  PRAGMA INKASO SA (36/2017) Przekroczenie przez Rymaszewski Asset Ltd progu 5%

 • 12.06.2017 08:47

  PRAGMA INKASO SA (35/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 02.06.2017 08:27

  PRAGMA INKASO SA (34/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 01.06.2017 08:18

  PRAGMA INKASO SA (33/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 31.05.2017 08:40

  PRAGMA INKASO SA (32/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 16.05.2017 14:55

  PRAGMA INKASO SA (31/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2017 21:23

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 12.05.2017 17:52

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji PRAGMA INKASO SA

 • 12.05.2017 12:35

  PRAGMA INKASO SA (30/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F na rynku Catalyst

 • 10.05.2017 15:19

  PRAGMA INKASO SA (29/2017) Wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 09.05.2017 18:02

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PRAGMA INKASO S.A.

 • 28.04.2017 14:26

  PRAGMA INKASO SA (28/2017) Poręczenie za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii L

 • 25.04.2017 08:11

  PRAGMA INKASO SA (26/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku- korekta

 • 24.04.2017 09:00

  PRAGMA INKASO SA (27/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 21.04.2017 12:54

  PRAGMA INKASO SA (26/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku

 • 13.04.2017 20:57

  Altus TFI ma poniżej 5 proc. akcji Pragma Inkaso

 • 13.04.2017 20:39

  PRAGMA INKASO SA (25/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 13.04.2017 20:33

  PRAGMA INKASO SA (24/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 12.04.2017 17:33

  PRAGMA INKASO SA (23/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 11.04.2017 12:37

  PRAGMA INKASO SA (22/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 05.04.2017 09:18

  PRAGMA INKASO SA (21/2017) Wykup części certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1

 • 29.03.2017 12:21

  PRAGMA INKASO SA (20/2017) Informacje dotyczące nabycia przez Pragma Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

 • 28.03.2017 18:08

  GPW: wykluczenie z obrotu obligacji spółki PRAGMA INKASO S.A.

 • 28.03.2017 15:49

  PRAGMA INKASO SA (19/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 24.03.2017 17:40

  PRAGMA INKASO SA (18/2017) Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F

 • 24.03.2017 13:18

  PRAGMA INKASO SA (17/2017) Informacje dotyczące nabycia przez Pragma Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

 • 21.03.2017 07:40

  Pragma Inkaso zmienia politykę dywidendową, zysk będzie przeznaczał na kapitał zapasowy

 • 20.03.2017 23:42

  PRAGMA INKASO SA (16/2017) Zmiana w zakresie polityki dywidendy

 • 20.03.2017 23:42

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 23:40

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 21:10

  PRAGMA INKASO SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.03.2017 22:13

  PRAGMA INKASO SA (14/2017) Zmiana zakresu zabezpieczenia obligacji serii E

 • 16.03.2017 13:14

  PRAGMA INKASO SA (13/2017) Emisja obligacji serii F

 • 15.03.2017 11:24

  PRAGMA INKASO SA (12/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 marca

 • 15.03.2017 11:15

  PRAGMA INKASO SA (11/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 15 marca 2017 roku

 • 07.03.2017 12:51

  PRAGMA INKASO SA (10/2017) Umorzenie obligacji serii D

 • 06.03.2017 15:20

  PRAGMA INKASO SA (9/2017) Zawarcie umowy pożyczki z Pragma Faktoring S.A.

 • 17.02.2017 17:51

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami PRAGMA INKASO SA

 • 17.02.2017 16:43

  PRAGMA INKASO SA (8/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 15 marca 2017

 • 17.02.2017 16:38

  PRAGMA INKASO SA (7/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 15 marca 2017 roku

 • 15.02.2017 18:40

  PRAGMA INKASO SA (6/2017) Wcześniejszy wykup obligacji serii D

 • 17.01.2017 07:57

  PRAGMA INKASO SA (5/2017) Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

 • 16.01.2017 12:16

  PRAGMA INKASO SA (4/2017) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2016 roku

 • 16.01.2017 12:07

  PRAGMA INKASO SA (3/2017) Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

 • 10.01.2017 14:23

  PRAGMA INKASO SA (2/2017) Powołanie prokurenta

 • 03.01.2017 12:09

  PRAGMA INKASO SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 19.12.2016 20:07

  PRAGMA INKASO SA (37/2016) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii K

 • 15.11.2016 10:50

  PRAGMA INKASO SA (36/2016) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii J

 • 14.11.2016 17:39

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 14:35

  PRAGMA INKASO SA (35/2016) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii I.

 • 18.10.2016 15:34

  PRAGMA INKASO SA (34/2016) Rozszerzenie składu Zarządu Pragma Inkaso S.A.

 • 18.10.2016 10:37

  PRAGMA INKASO SA (33/2016) Podpisanie umowy spółki Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach

 • 13.10.2016 11:08

  PRAGMA INKASO SA (32/2016) Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2016 roku

 • 11.10.2016 15:06

  PRAGMA INKASO SA (31/2016) Terminowy wykup obligacji serii D Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

 • 05.09.2016 14:33

  PRAGMA INKASO SA (29/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku - korekta raportu

 • 29.08.2016 18:21

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 29.08.2016 15:15

  PRAGMA INKASO SA (30/2016) Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii H.

 • 26.08.2016 13:00

  PRAGMA INKASO SA (29/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku

 • 26.08.2016 12:55

  PRAGMA INKASO SA (28/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 roku

 • 03.08.2016 15:09

  PRAGMA INKASO SA (27/2016) Zawarcie umów zastawu na akcjach spółki zależnej.

 • 26.07.2016 22:41

  PRAGMA INKASO SA (26/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016

 • 26.07.2016 22:32

  PRAGMA INKASO SA (25/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 26 sierpnia 2016 roku

 • 07.07.2016 10:25

  PRAGMA INKASO SA (24/2016) Zawarcie istotnej umowy

 • 04.07.2016 10:43

  PRAGMA INKASO SA Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami

 • 28.06.2016 09:03

  PRAGMA INKASO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 28.06.2016 09:01

  PRAGMA INKASO SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 03.06.2016 16:39

  PRAGMA INKASO SA Zmiany w zakresie udzielonych przez Emitenta prokur

 • 31.05.2016 11:02

  PRAGMA INKASO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2016 15:50

  PRAGMA INKASO SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku

 • 30.05.2016 15:43

  PRAGMA INKASO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 27 czerwca 2016 roku

 • 16.05.2016 18:48

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 14:50

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie istotnych umów

 • 06.05.2016 09:38

  PRAGMA INKASO SA Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami

 • 30.04.2016 11:13

  PRAGMA INKASO SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 28.04.2016 15:26

  PRAGMA INKASO SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.04.2016 12:06

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2016 roku

 • 21.04.2016 12:31

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną Emitenta - Pragma Faktoring S.A.

 • 14.04.2016 09:29

  PRAGMA INKASO SA Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 13.04.2016 09:45

  PRAGMA INKASO SA Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 21.03.2016 17:29

  Zarząd Pragma Inkaso nie chce wypłacać dywidendy za '15

 • 21.03.2016 17:26

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:23

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 17:18

  PRAGMA INKASO SA Rekomendacja zarządu co do przeznaczenia zysku za 2015 r.

 • 10.03.2016 15:18

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie istotnych umów

 • 25.02.2016 10:43

  PRAGMA INKASO SA Udzielenie poręczenia spółce zależnej

 • 22.01.2016 12:19

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2015 roku

 • 19.01.2016 11:57

  Fundusz Pragmy Inkaso kupił portfel wierzytelności o wartości 222,7 mln zł

 • 19.01.2016 11:37

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 11.01.2016 09:57

  Podaż wierzytelności w Polsce będzie trwale rosnąć - Pragma Inkaso (opinia)

 • 11.01.2016 08:26

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

 • 07.01.2016 09:13

  PRAGMA INKASO SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 07.01.2016 08:49

  PRAGMA INKASO SA Wykaz raportów opublikowanych w 2015 roku

 • 21.12.2015 08:25

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 12.11.2015 17:24

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 10.11.2015 13:54

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie umowy gwarancji dotyczącej certyfikatów Pragma 1 FIZ NFS

 • 06.11.2015 12:32

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2015 roku

 • 23.10.2015 12:52

  PRAGMA INKASO SA Zmiany w składzie Zarządu Pragma Inkaso S.A.

 • 21.10.2015 08:58

  PRAGMA INKASO SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D i E

 • 14.10.2015 10:19

  PRAGMA INKASO SA Dane finansowe Pragma 1 FIZ NFS za 3 kwartał 2015 r.

 • 02.10.2015 10:58

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

 • 27.08.2015 07:43

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 25.08.2015 21:10

  PRAGMA INKASO SA Istotna informacja

 • 23.07.2015 14:34

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2015 roku

 • 23.07.2015 09:17

  PRAGMA INKASO SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 15.07.2015 11:19

  PRAGMA INKASO SA Dane finansowe Pragma 1 FIZ NFS za 2 kwartał 2015 r.

 • 14.07.2015 13:39

  PRAGMA INKASO SA Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii E na rynku Catalyst

 • 09.07.2015 15:44

  PRAGMA INKASO SA Nabycie przez Pragma Inkaso S.A. aktywów o znacznej wartości - objęcie obligacji wyemitowanych przez Pragma 1 FIZ NFS

 • 09.07.2015 15:40

  PRAGMA INKASO SA Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii G Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inkaso S.A.

 • 09.07.2015 09:47

  PRAGMA INKASO SA Wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 08.07.2015 12:55

  PRAGMA INKASO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 06.07.2015 09:39

  PRAGMA INKASO SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D i E

 • 03.07.2015 08:50

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS - korekta

 • 02.07.2015 10:31

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso S.A. w Pragma 1 FIZ NFS

 • 02.07.2015 10:25

  PRAGMA INKASO SA Dane dotyczące wartości kontraktacji i portfela Pragma 1 FIZ NFS za II kwartał 2015 roku

 • 01.07.2015 14:24

  PRAGMA INKASO SA Informacja o spłatach portfela pożyczkowego Pragma Inwestycje Sp. z o.o. w 2 kwartale 2015 r.

 • 30.06.2015 12:34

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 30.06.2015 08:46

  PRAGMA INKASO SA Informacje dotyczące wypłaty dywidendy PRAGMA INKASO S.A.

 • 29.06.2015 14:53

  Pragma Inkaso wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 29.06.2015 14:48

  PRAGMA INKASO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku

 • 29.06.2015 14:44

  PRAGMA INKASO SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

 • 26.06.2015 08:24

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 23.06.2015 11:12

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 18.06.2015 13:22

  PRAGMA INKASO SA Rejestracja obligacji serii E w KDPW

 • 15.06.2015 13:39

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 15.06.2015 12:58

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 03.06.2015 11:06

  PRAGMA INKASO SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 03.06.2015 10:59

  PRAGMA INKASO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 01.06.2015 15:54

  PRAGMA INKASO SA Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Brynowska 72 sp. z o.o.

 • 01.06.2015 11:17

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 26.05.2015 18:15

  PRAGMA INKASO SA Zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Emitenta - zabezpieczenie emisji obligacji serii E

 • 26.05.2015 13:53

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

 • 22.05.2015 14:44

  PRAGMA INKASO SA Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E

 • 19.05.2015 15:14

  PRAGMA INKASO SA Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

 • 14.05.2015 17:10

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 14.05.2015 13:33

  PRAGMA INKASO SA Nabycie portfeli bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 14.05.2015 08:45

  PRAGMA INKASO SA Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu aneksu do umowy kredytu

 • 13.05.2015 16:06

  PRAGMA INKASO SA Emisja obligacji serii E Pragma Inkaso S.A.

 • 12.05.2015 11:15

  PRAGMA INKASO SA Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii F Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inakso S.A.

 • 06.05.2015 09:17

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 05.05.2015 12:11

  Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydowali o wypłacie 1,56 zł dywidendy na akcję

 • 22.04.2015 11:58

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2015 roku

 • 14.04.2015 08:34

  PRAGMA INKASO SA Dane finansowe Pragma 1 NFS FIZ za 1 kwartał 2015 r.

 • 09.04.2015 10:32

  PRAGMA INKASO SA Terminowy wykup obligacji serii C Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

 • 07.04.2015 14:25

  PRAGMA INKASO SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje

 • 25.03.2015 08:46

  Pragma Inkaso może kupić portfele wierzytelności o łącznej wartości 265 mln zł

 • 25.03.2015 08:18

  PRAGMA INKASO SA Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 23.03.2015 17:28

  Pragma Inkaso chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 23.03.2015 17:16

  PRAGMA INKASO SA Rekomendacja Zarządu ws wypłaty dywidendy

 • 23.03.2015 17:11

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 17:08

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 13:14

  Pragma Faktoring chce wypłacić 1,56 zł dywidendy na akcję

 • 30.01.2015 10:47

  PRAGMA INKASO SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.01.2015 10:30

  PRAGMA INKASO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 roku

 • 21.01.2015 13:57

  PRAGMA INKASO S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2014 roku

 • 21.01.2015 10:27

  PRAGMA INKASO S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 20.01.2015 08:51

  PRAGMA INKASO SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 roku

 • 14.01.2015 13:37

  W 2015 roku podaż wierzytelności nieregularnych może wzrosnąć do 20 mld zł - Pragma Inkaso

 • 07.01.2015 13:09

  PRAGMA INKASO SA wykaz raportów opublikowanych w 2014 r.

 • 05.01.2015 14:05

  PRAGMA INKASO SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Inkaso SA

 • 05.01.2015 13:18

  PRAGMA INKASO SA zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych

 • 05.01.2015 10:54

  PRAGMA INKASO SA PRAGMA INKASO S.A. - stanowisko zarządu w sprawie planowanego połączenia ze spółką Brynowska 72 Sp. z o.o.

 • 05.01.2015 09:54

  PRAGMA INKASO SA PRAGMA INKASO S.A. drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Brynowska 72 Sp. z o.o.

 • 02.01.2015 15:13

  PRAGMA INKASO SA zmiana w składzie organu spółki

 • 19.12.2014 12:34

  PRAGMA INKASO SA projekty uchwał NWZA zwołanego na 9 stycznia 2015 r.

 • 19.12.2014 12:26

  PRAGMA INKASO SA zwołanie NWZA na 19 stycznia 2015 r.

 • 18.12.2014 12:31

  PRAGMA INKASO SA PRAGMA INKASO S.A. podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spółką zależną Brynowska 72 Sp. z o.o.

 • 11.12.2014 10:56

  Pragma Inkaso kupił wierzytelności o łącznej wartości 90,25 mln zł

 • 11.12.2014 10:51

  PRAGMA INKASO SA nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 08.12.2014 19:28

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PRAGMA INKASO SA

 • 05.12.2014 11:44

  PRAGMA INKASO SA wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 04.12.2014 18:24

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA INKASO S.A.

 • 04.12.2014 09:49

  PRAGMA INKASO SA udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring SA z tytułu emisji obligacji serii E

 • 28.11.2014 11:51

  PRAGMA INKASO SA wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela bankowych wierzytelności gospodarczych

 • 26.11.2014 15:33

  PRAGMA INKASO SA podpisanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz aneksu do umowy o ustanowienie administratora zastawu rejestrowego na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS - dodatkowe zabezpieczenie emisji obligacji serii D

 • 24.11.2014 08:36

  PRAGMA INKASO SA objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii E Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inkaso SA

 • 14.11.2014 12:41

  PRAGMA INKASO SA zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D

 • 06.11.2014 15:48

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.11.2014 15:37

  PRAGMA INKASO SA zastaw rejestrowy na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS - zabezpieczenie emisji obligacji serii D

 • 05.11.2014 13:08

  PRAGMA INKASO SA zawarcie przez spółkę zależną umowy leasingu zwrotnego nieruchomości oraz umowy sprzedaży nieruchomości

 • 03.11.2014 12:30

  PRAGMA INKASO SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • 29.10.2014 14:42

  PRAGMA INKASO SA powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 29.10.2014 14:27

  PRAGMA INKASO SA - uchwały podjęte przez NWZ w dniu 29 października 2014 r.

 • 29.10.2014 12:43

  PRAGMA INKASO SA terminowy wykup obligacji serii B Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

 • 27.10.2014 13:03

  PRAGMA INKASO SA emisja obligacji serii D - uzupełnienie informacji

 • 23.10.2014 13:16

  PRAGMA INKASO SA nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 22.10.2014 13:18

  PRAGMA INKASO SA wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2014 roku

 • 21.10.2014 12:06

  PRAGMA INKASO SA emisja obligacji serii D

 • 20.10.2014 12:04

  PRAGMA INKASO SA kandydat na członka rady nadzorczej

 • 09.10.2014 14:05

  Pragma Inkaso chce mieć 8-9 mln zł zysku za dwa lata (wywiad)

 • 08.10.2014 15:17

  PRAGMA INKASO SA objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii D Pragma 1 FIZ NFS przez Pragma Inakso S.A.

 • 03.10.2014 14:46

  PRAGMA INKASO SA projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 29 października 2014 roku

 • 03.10.2014 14:34

  PRAGMA INKASO SA zwołanie NWZA na dzień 29 października 2014 roku

 • 28.08.2014 17:23

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 21.07.2014 15:29

  PRAGMA INKASO SA wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2014 roku

 • 17.06.2014 15:02

  PRAGMA INKASO SA Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

 • 17.06.2014 14:56

  PRAGMA INKASO SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.06.2014 14:55

  Pragma Inkaso wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 17.06.2014 14:48

  PRAGMA INKASO SA Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 17 czerwca 2014 r.

 • 05.06.2014 09:51

  TFI PZU ma poniżej 5 proc. akcji Pragma Inkaso

 • 05.06.2014 09:45

  PRAGMA INKASO SA informacje o stanie posiadania akcji Pragma Inkaso SA otrzymane od akcjonariuszy

 • 03.06.2014 13:41

  PRAGMA INKASO SA polityka dywidendy

 • 03.06.2014 13:17

  Pragma Inkaso liczy na wzrost przychodów o ponad 10 proc. rocznie

 • 03.06.2014 13:03

  PRAGMA INKASO SA strategia Grupy Kapitałowej na lata 2014-2016

 • 30.05.2014 14:43

  PRAGMA INKASO SA projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku- korekta

 • 28.05.2014 11:04

  Pragma Inkaso planuje wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 28.05.2014 10:57

  PRAGMA INKASO SA rekomendacja zarządu ws wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję

 • 23.05.2014 11:58

  PRAGMA INKASO SA Pragma Inkaso S.A. - informacja osoby obowiązanej

 • 22.05.2014 09:46

  PRAGMA INKASO SA projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku

 • 22.05.2014 09:26

  PRAGMA INKASO SA zwołanie ZWZA na dzień 17 czerwca 2014 roku

 • 16.05.2014 11:43

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 16.05.2014 11:40

  PRAGMA INKASO SA korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 roku

 • 15.05.2014 18:11

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 28.04.2014 11:54

  PRAGMA INKASO SA Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 24.04.2014 12:26

  PRAGMA INKASO SA szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2014 roku

 • 16.04.2014 12:51

  PRAGMA INKASO SA nabycie bankowego pakietu wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS

 • 16.04.2014 12:42

  PRAGMA INKASO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.04.2014 11:25

  PRAGMA INKASO SA uregulowanie należności wynikającej z istotnej umowy

 • 10.04.2014 11:13

  PRAGMA INKASO SA zmiany w zarządach spółek zależnych Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oraz Pragma Collect Sp. z o.o.

 • 07.04.2014 15:21

  PRAGMA INKASO SA Wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2014 r.

 • 10.01.2014 15:45

  PRAGMA INKASO SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r

 • 08.01.2014 13:33

  PRAGMA INKASO SA Powołanie prokurenta

 • 08.01.2014 12:51

  PRAGMA INKASO SA Powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 31.12.2013 13:30

  PRAGMA INKASO SA zawarcie istotnej umowy

 • 13.12.2013 15:24

  PRAGMA INKASO SA podpisanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

 • 11.12.2013 10:35

  PRAGMA INKASO SA zwołanie NWZA - korekta

 • 05.12.2013 14:09

  PRAGMA INKASO SA zarejestrowanie funduszu

 • 26.11.2013 16:07

  PRAGMA INKASO SA kandydat na członka rady nadzorczej

 • 26.11.2013 15:44

  PRAGMA INKASO SA zwołanie NWZA

 • 28.10.2013 14:10

  PRAGMA INKASO SA podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 28.10.2013 12:29

  PRAGMA INKASO SA Utworzenie funduszu Pragma 1 FIZ

 • 15.10.2013 12:46

  PRAGMA INKASO SA wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w III kw. 2013 r.

 • 02.10.2013 15:38

  PRAGMA INKASO SA umowa dotycząca poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

 • 29.08.2013 08:17

  PRAGMA INKASO SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 22.07.2013 09:36

  PRAGMA INKASO SA - kontraktacja i portfel w II kw. 2013 r.

 • 13.06.2013 15:37

  PRAGMA INKASO SA uchwały podjęte przez WZA 12 czerwca 2013 r.

 • 13.06.2013 15:15

  PRAGMA INKASO SA powołanie rady nadzorczej oraz zarządu na kolejną kadencję

 • 13.06.2013 15:09

  PRAGMA INKASO SA informacje dotyczące wypłaty dywidendy

 • 13.06.2013 15:05

  PRAGMA INKASO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.06.2013 14:58

  Pragma Inkaso wypłaci 1,09 zł dywidendy na akcję za '12

 • 13.06.2013 14:58

  PRAGMA INKASO SA - wykaz akcjonariuszy

 • 13.06.2013 14:52

  PRAGMA INKASO SA uchwały podjęte przez WZA 12 czerwca 2013 r.

 • 06.06.2013 13:38

  PRAGMA INKASO SA - zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszów sekurytyzacyjnych

 • 15.05.2013 08:19

  PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 18:44

  GPW: pierwszy dzień obrotu obligacjami PRAGMA INWESTYCJE

 • 10.05.2013 15:08

  PRAGMA INKASO SA zwołanie ZWZ - korekta

 • 10.05.2013 09:39

  PRAGMA INKASO SA - projekty uchwał ZWZA zwołanego na 12 czerwca 2013 r.

 • 10.05.2013 09:33

  PRAGMA INKASO SA - zwołanie ZWZA

 • 22.04.2013 12:25

  PRAGMA INKASO SA transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 19.04.2013 14:04

  PRAGMA INKASO SA wyniki Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA dotyczące danych o kontraktacji i portfelu w I kw. 2013 r.