Pragma Faktoring SA

skrót: PRF

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 15:48

Aktualny kurs24,40   0 %0 zł
Otwarcie24,400,00%
Minimum24,400,00%
Maksimum24,400,00%
Wolumen (szt.) 6017
Kurs odniesienia24,40
Widełki dolne22
Widełki górne26,80
Obroty (tyś. zł)147
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1860 89624,20
250024,00
125023,80
13023,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
24,80407 3
25,001 180 3
25,20300 1
25,60295 2
Spółka jest wiodącym faktorem spoza sektora bankowego, posiadającym szeroką paletę usług faktoringowych. Dzięki akwizycjom wzbogaciła swoją ofertę finansowania o leasing ruchomości realizowany w całości w procesie on-line oraz wzmocniła kompetencje technologiczne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Pragma Inkaso SA2 233 84881,00%2 937 17285,00%

Kategoria • 22.01.2021 09:19

  PRAGMAGO SA (8/2021) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S

 • 21.01.2021 19:22

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii S spółki PRAGMAGO SA

 • 20.01.2021 10:47

  PRAGMAGO SA (7/2021) Wprowadzenie obligacji serii S do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

 • 20.01.2021 10:41

  PRAGMAGO SA (6/2021) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 19.01.2021 19:34

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki PRAGMAGO S.A.

 • 18.01.2021 09:13

  PRAGMAGO SA (5/2021) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego obligacji PragmaGO o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

 • 15.01.2021 18:12

  KNF zatwierdziła prospekt PragmaGo w związku z emisją obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł

 • 14.01.2021 09:42

  PRAGMAGO SA (4/2021) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 13.01.2021 15:17

  PRAGMAGO SA (3/2021) Rejestracja obligacji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 08.01.2021 17:01

  PRAGMAGO SA (2/2021) Dane o obrotach i ilości Klientów w grudniu 2020 r.

 • 07.01.2021 16:03

  PRAGMAGO SA (1/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.12.2020 15:04

  PRAGMAGO SA (58/2020) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii S.

 • 15.12.2020 08:58

  PRAGMAGO SA (57/2020) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii R

 • 15.12.2020 08:50

  PRAGMAGO SA (56/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 14.12.2020 19:36

  GPW: ostatnie notowanie obligacji serii R (PRF1124) wyemitowanych przez PRAGMAGO S.A

 • 14.12.2020 19:21

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na serii R spółki PRAGMAGO S.A.

 • 11.12.2020 15:48

  PRAGMAGO SA (55/2020) Stanowisko Zarządu Spółki PragmaGO S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PragmaGO S.A. ogłoszonego dnia 26 listopada 2020 r.

 • 10.12.2020 08:11

  PRAGMAGO SA (54/2020) Wprowadzenie obligacji serii R do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

 • 09.12.2020 19:13

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii R spółki PRAGMAGO S.A.

 • 08.12.2020 09:14

  PRAGMAGO SA (53/2020) Dane o obrotach i ilości Klientów w listopadzie 2020 r.

 • 30.11.2020 15:53

  PRAGMAGO SA (52/2020) Uchwała o emisji obligacji serii S

 • 26.11.2020 18:51

  PRAGMAGO SA (51/2020) Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PragmaGo S.A. przez Polish Enterprise Funds SCA

 • 26.11.2020 18:42

  PRAGMAGO SA (50/2020) Perspektywy wynikowe rozwoju działalności Grupy w wariancie bez dokapitalizowania

 • 26.11.2020 18:26

  Enterprise Investors wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji spółki PragmaGO (opis)

 • 26.11.2020 18:00

  PRAGMAGO SA (49/2020) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących powzięcia informacji o zawarciu przez spółkę dominującą Pragma Inkaso S.A. term-sheet z funduszem Polish Enterprise Funds SCA w Luksemburgu oraz aneksu do term-sheet.

 • 26.11.2020 17:30

  Polish Enterprise Funds wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji spółki PragmaGO - BM PKO BP

 • 26.11.2020 17:16

  PRAGMAGO SA (48/2020) Powzięcie wiedzy o zawarciu przez spółkę dominującą umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy.

 • 25.11.2020 17:12

  PRAGMAGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 23.11.2020 13:41

  PRAGMAGO SA (47/2020) Rejestracja obligacji serii R w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 18.11.2020 14:26

  PRAGMAGO SA (46/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 16.11.2020 19:04

  GPW: Komunikat - PRAGMAGO

 • 16.11.2020 13:39

  PRAGMAGO SA (45/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 10.11.2020 13:13

  PRAGMAGO SA (44/2020) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii R.

 • 04.11.2020 12:10

  PRAGMAGO SA (43/2020) Dane o obrotach i ilości Klientów w październiku 2020 r.

 • 22.10.2020 13:49

  PRAGMAGO SA (42/2020) Uchwała o emisji obligacji serii R

 • 14.10.2020 09:23

  PRAGMAGO SA (41/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 07.10.2020 08:47

  PRAGMAGO SA (40/2020) Dane o obrotach i ilości Klientów we wrześniu 2020 r.

 • 30.09.2020 09:16

  PRAGMAGO SA (39/2020) Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 • 21.09.2020 14:21

  PragmaGo ma program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł

 • 21.09.2020 14:08

  PRAGMAGO SA (38/2020) Drugi Publiczny Program Obligacji

 • 18.09.2020 11:01

  PRAGMAGO SA (37/2020) Uruchomienie nowego subproduktu PragmaGO w ramach Dystrybucji Systemowej - Finansowanie Zakupów jako metoda płatności na e-fakturze.

 • 17.09.2020 09:11

  PRAGMAGO SA (36/2020) Uruchomienie pierwszego etapu projektu oferowania usług faktoringu w serwisie allegro.pl

 • 14.09.2020 23:40

  PRAGMAGO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 14.09.2020 17:49

  PRAGMAGO SA (35/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 07.09.2020 11:20

  PRAGMAGO SA (34/2020) Dane o obrotach i ilości Klientów w sierpniu 2020 r.

 • 26.08.2020 16:16

  PragmaGO wypłaci 3,90 zł dywidendy na akcję

 • 26.08.2020 16:15

  PRAGMAGO SA (33/2020) Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

 • 26.08.2020 16:06

  PRAGMAGO SA (32/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2020 r.

 • 25.08.2020 16:01

  PRAGMAGO SA (31/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 25.08.2020 13:45

  PRAGMAGO SA (30/2020) Change of the terms of cooperation and extension of significant agreements concluded with the Fund and the SPV

 • 25.08.2020 13:43

  PRAGMAGO SA (30/2020) Zmiana warunków współpracy i przedłużenie istotnych umów zawartych z Funduszem i Spółką celową

 • 17.08.2020 09:19

  PRAGMAGO SA (29/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 10.08.2020 12:53

  PragmaGO ma umowę z Allegro. pl ws. oferowania usług faktoringu online

 • 10.08.2020 12:43

  PRAGMAGO SA (28/2020) Conclusion of a cooperation agreement between PragmaGO® and Allegro Sp. z o.o. for white label factoring services offered on the allegro.pl platform

 • 10.08.2020 12:40

  PRAGMAGO SA (28/2020) Zawarcie przez PragmaGO® z Allegro.pl Sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie oferowania w serwisie allegro.pl usług faktoringu online w modelu white label

 • 05.08.2020 12:16

  PRAGMAGO SA (27/2020) Dane o obrotach i ilości Klientów w lipcu 2020 r.

 • 18.06.2020 12:27

  PRAGMAGO SA (19/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 28.05.2020 22:47

  PRAGMAGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 22:39

  PRAGMAGO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.05.2020 20:44

  PRAGMAGO SA (18/2020) Podjęcie uchwały ws skupu części własnych obligacji

 • 15.05.2020 08:12

  PRAGMAGO SA (17/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 06.05.2020 16:14

  PRAGMAGO SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

 • 17.04.2020 12:29

  PRAGMA FAKTORING SA (15/2020) Zmiana firmy Emitenta na PragmaGO S.A.

 • 14.04.2020 16:32

  PRAGMA FAKTORING SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r,

 • 14.04.2020 12:43

  PRAGMA FAKTORING SA (13/2020) Dane o obrotach i ilości klientów w 1 Q 2020 r.

 • 14.04.2020 10:15

  PRAGMA FAKTORING SA (12/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 10.04.2020 12:18

  PRAGMA FAKTORING SA (11/2020) Korekta raportu 11/2020 - uzupełnienie daty w pkt 6

 • 10.04.2020 11:23

  Liczba nowych klientów Pragma Faktoring w III wzrosła 70 proc. rdr, spłacalność portfela nie pogorszyła się

 • 10.04.2020 10:53

  PRAGMA FAKTORING SA (11/2020) Informacja dotycząca wpływu skutków wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta - aktualizacja

 • 23.03.2020 18:58

  PRAGMA FAKTORING SA (10/2020) Zawarcie znaczącej umowy pożyczki

 • 23.03.2020 16:08

  PRAGMA FAKTORING SA (9/2020) Informacja dotycząca wpływu skutków wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta

 • 18.03.2020 08:47

  PRAGMA FAKTORING SA (8/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 21.02.2020 16:20

  PRAGMA FAKTORING SA (7/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 06.02.2020 13:54

  PRAGMA FAKTORING SA (6/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 lutego 2020 roku

 • 30.01.2020 09:50

  PRAGMA FAKTORING SA (5/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 20.01.2020 17:26

  Pragma Faktoring kupiła fintech Brutto

 • 20.01.2020 17:11

  PRAGMA FAKTORING SA (4/2020) Nabycie większościowego pakietu udziałów Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • 15.01.2020 15:08

  PRAGMA FAKTORING SA (3/2020) Dane o obrotach i ilości Klientów w 2019 r.

 • 15.01.2020 08:53

  PRAGMA FAKTORING SA (2/2020) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 10.01.2020 11:37

  PRAGMA FAKTORING SA (1/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A.

 • 18.12.2019 10:05

  PRAGMA FAKTORING SA (44/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 27.11.2019 13:12

  PRAGMA FAKTORING SA (43/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 22.11.2019 07:50

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 17.10.2019 14:59

  PRAGMA FAKTORING SA (42/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 16.10.2019 08:40

  PRAGMA FAKTORING SA (41/2019) Uruchomienie Prefinansowania Faktoringowego - nowego onlinowego produktu PragmaGO®

 • 14.10.2019 09:06

  PRAGMA FAKTORING SA (40/2019) Dane o obrotach i ilości Klientów w III kwartale 2019 r.

 • 10.10.2019 13:08

  PRAGMA FAKTORING SA (39/2019) Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji

 • 25.09.2019 15:06

  PRAGMA FAKTORING SA (38/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 02.09.2019 17:59

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 27.08.2019 09:56

  PRAGMA FAKTORING SA (37/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

 • 21.08.2019 15:16

  PRAGMA FAKTORING SA (36/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 07.08.2019 18:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 31.05.2019 19:43

  PRAGMA FAKTORING SA (25/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.05.2019 16:11

  PRAGMA FAKTORING SA (23/2019) Wcześniejszy wykup obligacji serii K

 • 15.04.2019 15:04

  PRAGMA FAKTORING SA (17/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

 • 15.04.2019 12:05

  PRAGMA FAKTORING SA (16/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 29.03.2019 13:55

  PRAGMA FAKTORING SA (13/2019) Wcześniejszy wykup obligacji serii H

 • 27.03.2019 12:47

  PRAGMA FAKTORING SA (12/2019) Wcześniejszy wykup obligacji serii I

 • 15.03.2019 15:42

  PRAGMA FAKTORING SA (11/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 15.03.2019 10:03

  PRAGMA FAKTORING SA (10/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytu

 • 08.03.2019 14:40

  mLeasing kupuje 100 proc. udziałów w spółce LeaseLink (opis)

 • 08.03.2019 13:56

  PRAGMA FAKTORING SA (9/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

 • 08.03.2019 13:29

  Pragma Faktoring sprzedała spółce z grupy mBanku udziały w LeaseLink

 • 08.03.2019 13:02

  PRAGMA FAKTORING SA (8/2019) Sprzedaż udziałów w LeaseLink sp. z o.o.

 • 05.03.2019 10:30

  PRAGMA FAKTORING SA (7/2019) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 15.02.2019 14:03

  PRAGMA FAKTORING SA (6/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 07.02.2019 13:21

  PRAGMA FAKTORING SA (5/2019) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 28.01.2019 12:06

  PRAGMA FAKTORING SA (4/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 14:11

  PRAGMA FAKTORING SA (4/2019) Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości obrotów po IV kwartale 2018 r.

 • 14.01.2019 09:05

  PRAGMA FAKTORING SA (2/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 03.01.2019 09:07

  PRAGMA FAKTORING SA (1/2019) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 18.12.2018 16:18

  PRAGMA FAKTORING SA (70/2018) Korekta raportu bieżącego nr 70/2018

 • 17.12.2018 12:21

  PRAGMA FAKTORING SA (70/2018) Korekta raportu bieżącego nr 70/2018

 • 14.12.2018 18:30

  PRAGMA FAKTORING SA (70/2018) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji

 • 14.12.2018 18:28

  KNF zatwierdziła prospekt obligacji Pragma Faktoring

 • 12.12.2018 16:11

  PRAGMA FAKTORING SA (69/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 04.12.2018 22:31

  PRAGMA FAKTORING SA (68/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 26.11.2018 18:13

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 14.11.2018 22:56

  PRAGMA FAKTORING SA (67/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 06.11.2018 10:27

  PRAGMA FAKTORING SA (66/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 17.10.2018 14:08

  PRAGMA FAKTORING SA (65/2018) Podsumowanie pierwszego roku realizacji strategii 2017-2020

 • 15.10.2018 11:03

  PRAGMA FAKTORING SA (64/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 12.10.2018 11:57

  PRAGMA FAKTORING SA (63/2018) Dane o sprzedaży w III kwartale 2018 r.

 • 02.10.2018 12:31

  PRAGMA FAKTORING SA (62/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 17.09.2018 15:58

  PRAGMA FAKTORING SA (61/2018) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną LeaseLink sp. z o.o., udzielenie poręczenia za zobowiązania LeaseLink

 • 14.09.2018 15:52

  PRAGMA FAKTORING SA (60/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 06.09.2018 08:52

  PRAGMA FAKTORING SA (59/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 05.09.2018 17:30

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 13:24

  PRAGMA FAKTORING SA (58/2018) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 14.08.2018 13:45

  PRAGMA FAKTORING SA (57/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 13.08.2018 12:28

  PRAGMA FAKTORING SA (56/2018) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 13.08.2018 11:54

  PRAGMA FAKTORING SA (55/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2018 r.

 • 06.08.2018 09:51

  PRAGMA FAKTORING SA (54/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 17.07.2018 14:44

  PRAGMA FAKTORING SA (53/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 17.07.2018 12:09

  PRAGMA FAKTORING SA (52/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 17.07.2018 10:12

  PRAGMA FAKTORING SA (51/2018) Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2018 r.

 • 13.07.2018 14:59

  PRAGMA FAKTORING SA (50/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 05.07.2018 22:54

  PRAGMA FAKTORING SA (49/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 03.07.2018 10:35

  PRAGMA FAKTORING SA (48/2018) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.06.2018 16:24

  PRAGMA FAKTORING SA (47/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 06:51

  PRAGMA FAKTORING SA (46/2018) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 14.06.2018 06:55

  PRAGMA FAKTORING SA (45/2018) Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 13.06.2018 11:53

  PRAGMA FAKTORING SA (44/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 11.06.2018 11:49

  PRAGMA FAKTORING SA (43/2018) Uzupełnienie dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

 • 11.06.2018 08:28

  PRAGMA FAKTORING SA (42/2018) Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.06.2018 10:46

  PRAGMA FAKTORING SA (41/2018) Zawarcie istotnej umowy dotyczącej realizacji przez Pragma Faktoring S.A. usług serwiserskich

 • 05.06.2018 16:17

  PRAGMA FAKTORING SA (40/2018) Zmiana składu zarządu z dniem 1 lipca 2018 r.

 • 05.06.2018 10:34

  PRAGMA FAKTORING SA (39/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 01.06.2018 16:10

  PRAGMA FAKTORING SA (38/2018) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 01.06.2018 15:36

  PRAGMA FAKTORING SA (37/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.05.2018 08:54

  PRAGMA FAKTORING SA (36/2018) Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.05.2018 07:54

  PRAGMA FAKTORING SA (35/2018) Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.05.2018 09:14

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 18.05.2018 08:20

  PRAGMA FAKTORING SA (34/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii O

 • 17.05.2018 19:31

  GPW: Komunikat - PRAGMA FAKTORING SA

 • 17.05.2018 19:30

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii O spółki PRAGMA FAKTORING SA

 • 15.05.2018 15:04

  PRAGMA FAKTORING SA (33/2018) Rejestracja obligacji serii O w KDPW

 • 15.05.2018 08:50

  PRAGMA FAKTORING SA (32/2018) Wprowadzenie obligacji serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

 • 14.05.2018 18:32

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii O spółki PRAGMA FAKTORING SA

 • 14.05.2018 10:01

  PRAGMA FAKTORING SA (31/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 07.05.2018 15:23

  PRAGMA FAKTORING SA (30/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 25.04.2018 11:28

  PRAGMA FAKTORING SA (29/2018) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.04.2018 07:44

  Pragma Inkaso planuje w '18 wzrost rentowności, chce pozyskać inwestora dla LeaseLink

 • 17.04.2018 21:08

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 17.04.2018 21:04

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 16.04.2018 10:02

  PRAGMA FAKTORING SA (28/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 12.04.2018 19:50

  PRAGMA FAKTORING SA (27/2018) Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2018 r.

 • 11.04.2018 20:06

  PRAGMA FAKTORING SA (26/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2017.

 • 05.04.2018 14:02

  PRAGMA FAKTORING SA (25/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

 • 05.04.2018 13:51

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 03.04.2018 11:07

  PRAGMA FAKTORING SA (24/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring.

 • 30.03.2018 14:03

  PRAGMA FAKTORING SA (23/2018) Rozwiązanie umowy kredytu bankowego na wniosek Emitenta

 • 29.03.2018 11:53

  PRAGMA FAKTORING SA (22/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O.

 • 27.03.2018 18:38

  PRAGMA FAKTORING SA (21/2018) Rejestracja akcji serii D w KDPW.

 • 21.03.2018 10:03

  PRAGMA FAKTORING SA (20/2018) Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii O.

 • 19.03.2018 15:44

  PRAGMA FAKTORING SA (19/2018) Korekta raportu bieżącego nr 19/2018

 • 19.03.2018 13:22

  PRAGMA FAKTORING SA (19/2018) Emisja obligacji serii O

 • 16.03.2018 18:05

  PRAGMA FAKTORING SA (18/2018) Informacje otrzymane od akcjonariuszy.

 • 16.03.2018 12:26

  PRAGMA FAKTORING SA (17/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

 • 15.03.2018 13:09

  PRAGMA FAKTORING SA (16/2018) Uruchomienie nowego, onlinowego produktu przez Pragma Faktoring S.A.

 • 14.03.2018 14:20

  PRAGMA FAKTORING SA (15/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 09.03.2018 13:54

  PRAGMA FAKTORING SA (14/2018) Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

 • 05.03.2018 12:16

  PRAGMA FAKTORING SA (13/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring.

 • 02.03.2018 09:14

  PRAGMA FAKTORING SA (12/2018) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.02.2018 13:42

  PRAGMA FAKTORING SA (11/2018) Rozpoczęcie przez LeaseLink Sp. z o.o. współpracy z Allegro.pl

 • 15.02.2018 18:57

  PRAGMA FAKTORING SA (10/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej.

 • 15.02.2018 16:35

  PRAGMA FAKTORING SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2018 r.

 • 15.02.2018 16:24

  PRAGMA FAKTORING SA (8/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2018 r.

 • 14.02.2018 09:55

  PRAGMA FAKTORING SA (7/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 06.02.2018 08:59

  PRAGMA FAKTORING SA (6/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 30.01.2018 10:02

  PRAGMA FAKTORING SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych 2018 r.

 • 19.01.2018 12:20

  PRAGMA FAKTORING SA (4/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.01.2018 13:48

  PRAGMA FAKTORING SA (3/2018) Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2017 r.

 • 10.01.2018 14:19

  PRAGMA FAKTORING SA (2/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 03.01.2018 10:47

  PRAGMA FAKTORING SA (1/2018) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 22.12.2017 10:42

  PRAGMA FAKTORING SA (88/2017) Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D

 • 21.12.2017 10:46

  PRAGMA FAKTORING SA (87/2017) Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży udziałów w LeaseLink lub pozyskania inwestora dokapitalizowującego tą spółkę.

 • 15.12.2017 12:06

  PRAGMA FAKTORING SA (86/2017) Zawarcie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii N, zakończenie subskrypcji i przydział obligacji.

 • 14.12.2017 23:10

  PRAGMA FAKTORING SA (85/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 11.12.2017 11:56

  PRAGMA FAKTORING SA (84/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 2017 r.

 • 11.12.2017 11:46

  PRAGMA FAKTORING SA (83/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2017 r.

 • 04.12.2017 14:10

  PRAGMA FAKTORING SA (82/2017) Emisja obligacji serii N

 • 04.12.2017 10:24

  PRAGMA FAKTORING SA (81/2017) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 29.11.2017 14:06

  PRAGMA FAKTORING SA (80/2017) Podpisanie aneksu do umowy kredytu odnawialnego.

 • 29.11.2017 10:22

  PRAGMA FAKTORING SA (79/2017) Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

 • 28.11.2017 16:43

  PRAGMA FAKTORING SA (78/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M na rynku Catalyst.

 • 22.11.2017 10:32

  PRAGMA FAKTORING SA (77/2017) Wprowadzenie obligacji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

 • 16.11.2017 10:48

  PRAGMA FAKTORING SA (76/2017) Uzupełnienie informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.11.2017 19:21

  PRAGMA FAKTORING SA (75/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.11.2017 07:00

  PRAGMA FAKTORING SA (74/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 14.11.2017 23:50

  PRAGMA FAKTORING SA (73/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 14.11.2017 07:50

  PRAGMA FAKTORING SA (72/2017) Rejestracja obligacji serii M w KDPW

 • 10.11.2017 10:05

  PRAGMA FAKTORING SA (71/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 07.11.2017 08:14

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 02.11.2017 13:44

  PRAGMA FAKTORING SA (70/2017) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 02.11.2017 09:36

  PRAGMA FAKTORING SA (69/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

 • 18.10.2017 14:21

  PRAGMA FAKTORING SA (68/2017) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii M

 • 17.10.2017 08:07

  PRAGMA FAKTORING SA (67/2017) Zawarcie istotnej umowy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. przez spółkę zależną LeaseLink sp. z o.o.

 • 16.10.2017 20:54

  PRAGMA FAKTORING SA (66/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 16.10.2017 09:30

  PRAGMA FAKTORING SA (65/2017) Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

 • 10.10.2017 11:35

  PRAGMA FAKTORING SA (64/2017) Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2017 r.

 • 09.10.2017 10:46

  PRAGMA FAKTORING SA (63/2017) Objęcie nowych udziałów w Leaselink

 • 06.10.2017 09:12

  PRAGMA FAKTORING SA (62/2017) Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii M.

 • 03.10.2017 10:08

  Rentowność kapitałów własnych Pragmy Faktoring ma przekroczyć 20 proc. w '19 - strategia

 • 03.10.2017 09:38

  PRAGMA FAKTORING SA (61/2017) Strategia Spółki na lata 2017 - 2020

 • 02.10.2017 14:05

  Pragma Faktoring chce pozyskać do 50 mln zł w ramach publicznego programu obligacji

 • 02.10.2017 13:46

  PRAGMA FAKTORING SA (60/2017) Pierwszy Publiczny Program Emisji Obligacji

 • 29.09.2017 22:11

  PRAGMA FAKTORING SA (59/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.09.2017 14:59

  PRAGMA FAKTORING SA (58/2017) Emisja obligacji serii M.

 • 27.09.2017 12:58

  PRAGMA FAKTORING SA (57/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.09.2017 08:54

  PRAGMA FAKTORING SA (56/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 22.09.2017 10:39

  PRAGMA FAKTORING SA (55/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.09.2017 09:16

  PRAGMA FAKTORING SA (54/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 20.09.2017 10:13

  PRAGMA FAKTORING SA (53/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.09.2017 12:40

  PRAGMA FAKTORING SA (52/2017) Uruchomienie projektu PragmaGo

 • 13.09.2017 08:43

  PRAGMA FAKTORING SA (51/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 11.09.2017 09:05

  PRAGMA FAKTORING SA (50/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.09.2017 08:24

  PRAGMA FAKTORING SA (49/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.08.2017 20:51

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 14.08.2017 16:34

  PRAGMA FAKTORING SA (48/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 13.07.2017 09:28

  PRAGMA FAKTORING SA (47/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 11.07.2017 12:14

  PRAGMA FAKTORING SA (46/2017) Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2017 r.

 • 28.06.2017 14:39

  PRAGMA FAKTORING SA (45/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii L na rynku Catalyst.

 • 27.06.2017 12:01

  PRAGMA FAKTORING SA (44/2017) Wprowadzenie obligacji serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

 • 26.06.2017 19:41

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii L spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 23.06.2017 12:48

  PRAGMA FAKTORING SA (43/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.06.2017 22:02

  Pragma Inkaso chce zreorganizować grupę, może sprzedać spółkę LeaseLink

 • 20.06.2017 08:42

  PRAGMA FAKTORING SA (42/2017) Objęcie obligacji wyemitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny.

 • 16.06.2017 12:21

  PRAGMA FAKTORING SA (41/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 12.06.2017 16:30

  PRAGMA FAKTORING SA (40/2017) Istotna informacja

 • 12.06.2017 16:21

  PRAGMA FAKTORING SA (39/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.

 • 12.06.2017 16:14

  ZWZ Pragma Faktoring upoważniło zarząd do skupu do 332.424 akcji własnych

 • 12.06.2017 16:09

  PRAGMA FAKTORING SA (38/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2017 r.

 • 08.06.2017 09:04

  PRAGMA FAKTORING SA (37/2017) Rejestracja obligacji serii L w KDPW

 • 06.06.2017 09:13

  PRAGMA FAKTORING SA (36/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.05.2017 10:16

  PRAGMA FAKTORING SA (35/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 17.05.2017 15:49

  PRAGMA FAKTORING SA (34/2017) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii L

 • 16.05.2017 08:36

  PRAGMA FAKTORING SA (33/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji.

 • 15.05.2017 13:00

  Pragma Faktoring planuje skup do 332.424 akcji własnych

 • 15.05.2017 12:40

  PRAGMA FAKTORING SA (32/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2017 07:49

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 28.04.2017 15:15

  PRAGMA FAKTORING SA (31/2017) Uzupełnienie informacji o emisji obligacji serii L.

 • 24.04.2017 18:18

  PRAGMA FAKTORING SA (30/2017) Emisja obligacji serii L

 • 24.04.2017 09:03

  PRAGMA FAKTORING SA (29/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.04.2017 09:43

  PRAGMA FAKTORING SA (28/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 14.04.2017 15:15

  PRAGMA FAKTORING SA (27/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

 • 13.04.2017 08:10

  PRAGMA FAKTORING SA (26/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 12.04.2017 11:23

  PRAGMA FAKTORING SA (25/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 10.04.2017 12:57

  PRAGMA FAKTORING SA (24/2017) Zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Credit Insurance NV S.A.

 • 10.04.2017 12:32

  PRAGMA FAKTORING SA (23/2017) Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2017 r

 • 05.04.2017 15:27

  PRAGMA FAKTORING SA (22/2017) Wybór biegłego rewidenta.

 • 05.04.2017 15:11

  PRAGMA FAKTORING SA (21/2017) Zwrot istotnej pożyczki.

 • 03.04.2017 16:50

  PRAGMA FAKTORING SA (20/2017) Wstępne uzgodnienie Publicznego Programu Emisji Obligacji z Alior Bank S.A. oraz Domem Maklerskim BDM S.A.

 • 30.03.2017 17:47

  PRAGMA FAKTORING SA (19/2017) Zawarcie istotnej umowy współpracy przez spółkę zależną Leaselink sp. z o.o.

 • 29.03.2017 07:54

  PRAGMA FAKTORING SA (18/2017) Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.03.2017 16:21

  PRAGMA FAKTORING SA (17/2017) Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.03.2017 08:50

  Pragma Faktoring nie wypłaci dywidendy za '16

 • 21.03.2017 08:31

  PRAGMA FAKTORING SA (16/2017) Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2016.

 • 20.03.2017 19:18

  PRAGMA FAKTORING SA (15/2017) Odstąpienie od sporządzenia i publikacji rocznego sprawozdania skonsolidowanego

 • 20.03.2017 19:14

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.03.2017 08:45

  PRAGMA FAKTORING SA (14/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

 • 06.03.2017 15:11

  PRAGMA FAKTORING SA (13/2017) Zawarcie umowy pożyczki z Pragma Inkaso S.A.

 • 17.02.2017 14:45

  PRAGMA FAKTORING SA (12/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 14.02.2017 15:12

  PRAGMA FAKTORING SA (11/2017) Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 13.02.2017 10:04

  PRAGMA FAKTORING SA (10/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

 • 09.02.2017 14:03

  PRAGMA FAKTORING SA (9/2017) Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 20.01.2017 18:54

  PRAGMA FAKTORING SA (8/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 19.01.2017 08:58

  PRAGMA FAKTORING SA (7/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii J na rynku Catalyst.

 • 18.01.2017 18:07

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii J PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 16.01.2017 13:27

  PRAGMA FAKTORING SA (6/2017) Wprowadzenie obligacji serii J do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

 • 16.01.2017 13:16

  PRAGMA FAKTORING SA (5/2017) Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Inkaso S.A. akcji Emitenta.

 • 13.01.2017 18:34

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PRAGMA FAKTORING SA

 • 12.01.2017 14:18

  PRAGMA FAKTORING SA (3/2017) Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2016 r.

 • 11.01.2017 09:00

  PRAGMA FAKTORING SA (3/2017) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragmy Faktoring S.A.

 • 03.01.2017 14:48

  PRAGMA FAKTORING SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 03.01.2017 12:33

  PRAGMA FAKTORING SA (1/2017) Rejestracja obligacji serii J w KDPW

 • 28.12.2016 19:09

  PRAGMA FAKTORING SA (65/2016) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 22.12.2016 12:48

  PRAGMA FAKTORING SA (64/2016) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii K.

 • 19.12.2016 16:35

  PRAGMA FAKTORING SA (63/2016) Podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii K.

 • 15.12.2016 14:54

  PRAGMA FAKTORING SA (62/2016) Emisja obligacji serii K oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji.

 • 14.12.2016 15:23

  PRAGMA FAKTORING SA (61/2016) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 12.12.2016 16:07

  PRAGMA FAKTORING SA (60/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 • 07.12.2016 17:55

  GPW: w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 07.12.2016 17:53

  GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na Catalyst obligacji spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 02.12.2016 16:00

  PRAGMA FAKTORING SA (59/2016) Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii J

 • 28.11.2016 11:04

  PRAGMA FAKTORING SA (58/2016) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.11.2016 13:54

  PRAGMA FAKTORING SA (57/2016) Umorzenie obligacji serii F i G

 • 15.11.2016 15:52

  PRAGMA FAKTORING SA (56/2016) Podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji obligacji serii J.

 • 14.11.2016 09:24

  PRAGMA FAKTORING SA (55/2016) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji serii F, G i H.

 • 10.11.2016 07:43

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 08.11.2016 19:30

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 08.11.2016 17:14

  PRAGMA FAKTORING SA (54/2016) Emisja obligacji serii J.

 • 07.11.2016 15:11

  PRAGMA FAKTORING SA (53/2016) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 r.

 • 04.11.2016 13:25

  PRAGMA FAKTORING SA (52/2016) Wcześniejszy wykup obligacji serii F i G.

 • 03.11.2016 12:39

  PRAGMA FAKTORING SA (51/2016) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii I.

 • 02.11.2016 12:11

  PRAGMA FAKTORING SA (50/2016) Emisja obligacji serii I oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji

 • 28.10.2016 09:14

  PRAGMA FAKTORING SA (49/2016) Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii H na rynku Catalyst.

 • 27.10.2016 18:45

  GPW: animator rynku dla obligacji PRAGMA FAKTORING SA

 • 27.10.2016 18:43

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji PRAGMA FAKTORING SA

 • 26.10.2016 09:41

  PRAGMA FAKTORING SA (48/2016) Wprowadzenie obligacji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

 • 25.10.2016 18:56

  GPW: wprowadzenia do obrotu obligacji PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 14.10.2016 10:25

  PRAGMA FAKTORING SA (47/2016) Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii F, G i H.

 • 13.10.2016 11:48

  PRAGMA FAKTORING SA (46/2016) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 10.10.2016 16:35

  PRAGMA FAKTORING SA (45/2016) Rejestracja obligacji serii H w KDPW

 • 10.10.2016 14:05

  PRAGMA FAKTORING SA (44/2016) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.10.2016 13:52

  PRAGMA FAKTORING SA (43/2016) Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności za III kwartał 2016 r.

 • 30.09.2016 08:50

  PRAGMA FAKTORING SA (42/2016) Istotna informacja

 • 21.09.2016 13:25

  PRAGMA FAKTORING SA (41/2016) Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii H.

 • 16.09.2016 11:49

  PRAGMA FAKTORING SA (40/2016) Umorzenie obligacji serii E.

 • 12.09.2016 08:40

  PRAGMA FAKTORING SA (39/2016) Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 07.09.2016 12:53

  PRAGMA FAKTORING SA (38/2016) Korekta wybranych danych finansowych

 • 01.09.2016 17:34

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 29.08.2016 18:20

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 29.08.2016 15:09

  PRAGMA FAKTORING SA (37/2016) Emisja obligacji serii H oraz podpisanie umów związanych z zabezpieczeniem emisji.

 • 29.08.2016 15:04

  PRAGMA FAKTORING SA (36/2016) Wcześniejszy wykup obligacji serii E.

 • 17.08.2016 15:17

  PRAGMA FAKTORING SA (35/2016) Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 12.08.2016 13:35

  PRAGMA FAKTORING SA (34/2016) Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 02.08.2016 16:02

  PRAGMA FAKTORING SA (33/2016) Informacja otrzymana od osoby blisko związanej z członkiem Rady Nadzorczej

 • 27.07.2016 12:32

  PRAGMA FAKTORING SA (32/2016) Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 05.07.2016 08:56

  PRAGMA FAKTORING SA (31/2016) Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2016 r.

 • 23.06.2016 14:41

  PRAGMA FAKTORING SA Istotna informacja

 • 21.06.2016 15:42

  PRAGMA FAKTORING SA Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 21.06.2016 15:09

  PRAGMA FAKTORING SA Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

 • 21.06.2016 14:59

  PRAGMA FAKTORING SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.

 • 14.06.2016 14:52

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 14.06.2016 08:36

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 07.06.2016 15:21

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 06.06.2016 13:29

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie umowy kredytu obrotowego.

 • 16.05.2016 11:07

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 12.05.2016 08:03

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 09.05.2016 10:22

  PRAGMA FAKTORING SA Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2016 r.

 • 06.05.2016 15:40

  PRAGMA FAKTORING SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 25.04.2016 14:49

  PRAGMA FAKTORING SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w roku 2016 r.

 • 25.04.2016 14:30

  PRAGMA FAKTORING SA Powołanie Zarządu na kolejną kadencję.

 • 21.04.2016 14:27

  Pragma Faktoring kupuje LeaseLink, na bazie którego będzie rozwijał kanał on-line i leasing

 • 21.04.2016 12:28

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie umowy inwestycyjnej, objęcie udziałów w spółce Lease Link Sp. z o.o.

 • 19.04.2016 14:51

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 15.04.2016 13:24

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 14.04.2016 15:13

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 06.04.2016 10:20

  PRAGMA FAKTORING SA Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2016 r.

 • 22.03.2016 16:04

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu.

 • 21.03.2016 17:16

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 15:14

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 15.03.2016 21:29

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 08.03.2016 14:16

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 04.03.2016 15:09

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 24.02.2016 14:48

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie umowy kredytu bankowego

 • 15.02.2016 09:05

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 29.01.2016 15:25

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 25.01.2016 14:53

  PRAGMA FAKTORING SA Powołanie nowego członka zarządu.

 • 21.01.2016 15:16

  PRAGMA FAKTORING SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 11.01.2016 10:40

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 07.01.2016 14:53

  PRAGMA FAKTORING SA Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności po IV kwartale 2015 r.

 • 14.12.2015 08:15

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 24.11.2015 15:50

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 24.11.2015 15:49

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 20.11.2015 15:01

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 12.11.2015 17:15

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 12.11.2015 09:39

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 14.10.2015 15:15

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 05.10.2015 12:44

  PRAGMA FAKTORING SA Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2015 r.

 • 14.09.2015 10:50

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 03.09.2015 14:48

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 25.08.2015 21:00

  PRAGMA FAKTORING SA Istotna informacja

 • 20.08.2015 07:41

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 17.08.2015 13:17

  PRAGMA FAKTORING SA Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2015 r.

 • 06.08.2015 11:43

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 17.07.2015 15:12

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 10.07.2015 13:01

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E, F i G.

 • 09.07.2015 15:47

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 08.07.2015 13:45

  PRAGMA FAKTORING SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w roku 2015 r.

 • 06.07.2015 14:21

  PRAGMA FAKTORING SA Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2015 r.

 • 26.06.2015 12:39

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu.

 • 12.06.2015 09:51

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 10.06.2015 15:07

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 01.06.2015 14:25

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 28.05.2015 14:44

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 25.05.2015 14:07

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 21.05.2015 10:30

  PRAGMA FAKTORING SA Wyznaczenie daty pierwszego notowania Obligacji serii G na rynku Catalyst

 • 19.05.2015 09:49

  PRAGMA FAKTORING SA Wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

 • 13.05.2015 15:46

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie istotnego aneksu do umowy kredytu.

 • 13.05.2015 10:01

  PRAGMA FAKTORING SA Rejestracja obligacji serii G w KDPW

 • 12.05.2015 12:26

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 11.05.2015 15:09

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 08.05.2015 14:51

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 08.05.2015 14:21

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 07.05.2015 07:41

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 05.05.2015 13:21

  PRAGMA FAKTORING SA Korekta raportu bieżącego nr 47/2015

 • 05.05.2015 12:53

  PRAGMA FAKTORING SA Informacje dotyczące wypłaty dywidendy.

 • 05.05.2015 12:17

  PRAGMA FAKTORING SA Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2015 r.

 • 05.05.2015 12:11

  Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydowali o wypłacie 1,56 zł dywidendy na akcję

 • 05.05.2015 12:02

  PRAGMA FAKTORING SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 5 maja 2015 r.

 • 04.05.2015 09:42

  PRAGMA FAKTORING SA Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 r.

 • 23.04.2015 14:47

  PRAGMA FAKTORING SA Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii G.

 • 22.04.2015 13:34

  PRAGMA FAKTORING SA Emisja obligacji serii G - uzupełnienie raportu nr 25/2015

 • 20.04.2015 15:04

  PRAGMA FAKTORING SA Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta - zabezpieczenie emisji obligacji serii G

 • 20.04.2015 12:35

  PRAGMA FAKTORING SA Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

 • 16.04.2015 12:55

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Cerdit Insurance NV S.A.

 • 15.04.2015 14:52

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 15.04.2015 14:49

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 14.04.2015 14:59

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 13.04.2015 15:16

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 13.04.2015 09:02

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 07.04.2015 14:36

  PRAGMA FAKTORING SA Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2015 r.

 • 07.04.2015 08:47

  PRAGMA FAKTORING SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 5 maja 2015 r.

 • 07.04.2015 08:29

  PRAGMA FAKTORING SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

 • 30.03.2015 23:02

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii G.

 • 27.03.2015 11:55

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu.

 • 24.03.2015 16:45

  GPW: Animator Rynku dla obligacji spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 24.03.2015 12:58

  PRAGMA FAKTORING SA Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii F na rynku Catalyst.

 • 23.03.2015 19:03

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PRAGMA FAKTORING SA

 • 20.03.2015 14:40

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 19.03.2015 19:08

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 19.03.2015 11:59

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

 • 19.03.2015 11:53

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - emisja obligacji serii G

 • 16.03.2015 17:12

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 13:14

  Pragma Faktoring chce wypłacić 1,56 zł dywidendy na akcję

 • 16.03.2015 13:04

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - rekomendacja Zarządu co do podziału zysku za 2014 r.

 • 09.03.2015 15:03

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - rejestracja obligacji serii F w KDPW.

 • 09.03.2015 12:19

  PRAGMA FAKTORING SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.

 • 09.03.2015 09:59

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 06.03.2015 10:09

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - wykup obligacji serii D

 • 04.03.2015 15:40

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 27.02.2015 15:05

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 26.02.2015 15:51

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 19.02.2015 16:20

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta - zabezpieczenie emisji obligacji serii F

 • 19.02.2015 10:41

  PRAGMA FAKTORING SA Pragma Faktoring S.A. - zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F.

 • 09.02.2015 18:22

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 03.02.2015 14:51

  PRAGMA FAKTORING SA Pragma Faktoring S.A. - zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii F.

 • 02.02.2015 15:15

  PRAGMA FAKTORING SA Emisja Obligacji serii F - uzupełnienie raportu nr 6/2015

 • 30.01.2015 08:21

  PRAGMA FAKTORING SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 29.01.2015 19:22

  GPW: Animator Rynku dla obligacji spółki PRAGMA FAKTORING S.A.,

 • 29.01.2015 10:55

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - wykup obligacji serii C

 • 29.01.2015 09:52

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - ustalenie daty pierwszego notowania Obligacji serii E na rynku Catalyst.

 • 28.01.2015 19:35

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PRAGMA FAKTORING SA

 • 28.01.2015 15:56

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - szacunkowe dane finansowe za rok 2014 r.

 • 27.01.2015 10:34

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

 • 26.01.2015 18:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA FAKTORING SA

 • 22.01.2015 15:55

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - emisja obligacji serii F

 • 20.01.2015 12:11

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - rejestracja obligacji serii E w KDPW.

 • 10.01.2015 19:51

  PRAGMA FAKTORING SA Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 09.01.2015 18:22

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii C (PRF0115) wyemitowanych przez spółkę PRAGMA FAKTORING S.A

 • 09.01.2015 14:59

  PRAGMA FAKTORING SA Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w IV kwartale 2014 r.

 • 07.01.2015 15:44

  PRAGMA FAKTORING SA rejestracja połączenia Emitenta ze spółką PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

 • 05.01.2015 10:02

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu.

 • 19.12.2014 17:56

  PRAGMA FAKTORING SA zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii E

 • 18.12.2014 09:06

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 12.12.2014 17:36

  PRAGMA FAKTORING SA zastaw rejestrowy na wierzytelnościach emitenta - zabezpieczenie emisji obligacji serii E

 • 12.12.2014 11:34

  PRAGMA FAKTORING SA wykup obligacji serii B

 • 11.12.2014 07:49

  PRAGMA FAKTORING SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

 • 08.12.2014 11:50

  PRAGMA FAKTORING SA emisja obligacji serii E - uzupełnienie raportu nr 80/2014

 • 04.12.2014 07:41

  PRAGMA FAKTORING SA poręczenie przez Pragma Inkaso SA za zobowiązania emitenta z tytułu obligacji serii E

 • 04.12.2014 07:39

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING SA - zawarcie umowy zmiany administratora zastawu

 • 04.12.2014 07:33

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING SA - zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

 • 01.12.2014 16:35

  PRAGMA FAKTORING SA wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 1 grudnia 2014 r.

 • 01.12.2014 16:14

  PRAGMA FAKTORING SA uchwały podjęte przez NWZ spółki w dniu 1 grudnia 2014 r.

 • 26.11.2014 14:42

  PRAGMA FAKTORING SA stanowisko zarządu w sprawie planowanego połączenia z PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna.

 • 21.11.2014 08:35

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 14.11.2014 15:07

  PRAGMA FAKTORING SA drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

 • 13.11.2014 10:17

  PRAGMA FAKTORING SA emisja obligacji serii E

 • 05.11.2014 14:44

  PRAGMA FAKTORING SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring SA

 • 03.11.2014 17:13

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 29.10.2014 15:52

  PRAGMA FAKTORING SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • 28.10.2014 10:39

  PRAGMA FAKTORING SA korekta raportu bieżącego nr 77/2014

 • 27.10.2014 15:13

  PRAGMA FAKTORING SA projekty uchwał NWZ akcjonariuszy zwołanego na 27 października 2014 r.

 • 27.10.2014 14:50

  PRAGMA FAKTORING SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 27.10.2014 14:25

  PRAGMA FAKTORING SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spółką zależną PRAGMA FAKTORING SA Spółka Komandytowo-Akcyjna

 • 16.10.2014 15:12

  PRAGMA FAKTORING SA - zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 15.10.2014 14:15

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 10.10.2014 14:56

  PRAGMA FAKTORING SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring SA

 • 09.10.2014 14:05

  Pragma Inkaso chce mieć 8-9 mln zł zysku za dwa lata (wywiad)

 • 06.10.2014 14:08

  PRAGMA FAKTORING SA dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w III kwartale 2014 r.

 • 16.09.2014 14:31

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 16.09.2014 14:31

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 10.09.2014 17:11

  PRAGMA FAKTORING SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 01.09.2014 15:20

  PRAGMA FAKTORING SA informacje osób obowiązanych

 • 01.09.2014 12:55

  PRAGMA FAKTORING SA - informacja o nabyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A.

 • 25.08.2014 17:14

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 25.08.2014 09:13

  PRAGMA FAKTORING SA informacja osoby obowiązanej

 • 21.08.2014 14:29

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu.

 • 20.08.2014 12:45

  PRAGMA FAKTORING SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 18.08.2014 14:22

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 12.08.2014 09:05

  PRAGMA FAKTORING SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring SA

 • 07.08.2014 14:58

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 07.08.2014 14:58

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 07.08.2014 14:56

  PRAGMA FAKTORING SA Zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 09.07.2014 15:32

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 04.07.2014 14:34

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 04.07.2014 12:18

  PRAGMA FAKTORING SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

 • 03.07.2014 14:42

  PRAGMA FAKTORING SA dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w II kwartale 2014 r.

 • 27.06.2014 14:23

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 26.06.2014 15:00

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 24.06.2014 12:44

  PRAGMA FAKTORING SA Pragma Faktoring S.A. - informacja o anbyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A.

 • 24.06.2014 08:58

  PRAGMA FAKTORING SA informacje osób obowiązanych.

 • 16.06.2014 10:07

  PRAGMA FAKTORING SA informacje osób obowiązanych

 • 11.06.2014 16:02

  PRAGMA FAKTORING SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 11 czerwca 2014 r.

 • 11.06.2014 15:57

  PRAGMA FAKTORING SA wykaz akcjonariuszy

 • 09.06.2014 09:49

  PRAGMA FAKTORING SA informacje osób obowiązanych

 • 04.06.2014 08:07

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - informacje osób obowiązanych.

 • 02.06.2014 15:11

  PRAGMA FAKTORING SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji spółki

 • 02.06.2014 12:38

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - informacje osób obowiązanych.

 • 28.05.2014 15:24

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu.

 • 14.05.2014 08:08

  PRAGMA FAKTORING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 12.05.2014 14:26

  PRAGMA FAKTORING SA projekty uchwał ZWZ zwołanego na 11 czerwca 2014 r.

 • 12.05.2014 14:03

  PRAGMA FAKTORING SA PRAGMA FAKTORING S.A. - zwołanie ZWZ akcjonariuszy.

 • 12.05.2014 12:10

  PRAGMA FAKTORING SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

 • 09.05.2014 14:15

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 07.05.2014 14:37

  PRAGMA FAKTORING SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 05.05.2014 09:09

  PRAGMA FAKTORING SA stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring SA

 • 30.04.2014 11:34

  PRAGMA FAKTORING SA informacje osób obowiązanych