Pepees SA

skrót: PPS

Ostatnie notowanie z: 24.09.2020 12:35

Aktualny kurs1,38   0 %0 zł
Otwarcie1,401,45%
Minimum1,380,00%
Maksimum1,401,45%
Wolumen (szt.) 6567
Kurs odniesienia1,38
Widełki dolne1,26
Widełki górne1,54
Obroty (tyś. zł)9
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
310 7311,35
13801,31
14 0001,22
13001,20
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,411 000 1
1,455 173 1
1,505 258 1
1,54684 1
Grupa kapitałowa, specjalizująca się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skotnicki, Maksymilian Maciejwraz z Michałem Skotnickim42 029 06244,24%42 029 06244,24%
Epsilon FIZ ANZWZ27 714 83229,17%27 714 83229,17%
Richie Holding Ltd.6 133 1006,45%6 133 1006,45%
Newth, Jonathan Reginald5 775 0006,07%5 775 0006,07%

Kategoria • 18.09.2020 07:29

  PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.09.2020 07:45

  PEPEES SA (14/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku

 • 05.06.2020 14:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (11/2020) Wniesienie pozwu przez Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie

 • 15.05.2020 07:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 06.05.2020 17:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (10/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2020 roku

 • 21.04.2020 19:37

  Pepees wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję za '19

 • 21.04.2020 19:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (9/2020) Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów - ZWZ

 • 21.04.2020 19:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (8/2020) Informacja o dywidendzie

 • 21.04.2020 19:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (7/2020) Uchwały ZWZ 21 kwietnia 2020

 • 20.04.2020 12:48

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (6/2020) ZWZ - TRANSMISJA OBRAD

 • 26.03.2020 09:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2020) Korekta do raportu nr 5/2020

 • 25.03.2020 17:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2020) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 23.03.2020 14:50

  Pepees chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za '19

 • 23.03.2020 14:44

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (4/2020) Informacja w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2019 roku

 • 20.03.2020 17:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 20.03.2020 17:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 18.03.2020 15:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 roku

 • 25.02.2020 12:17

  Pepees ma list intencyjny z Daesang ws. potencjalnej współpracy

 • 25.02.2020 12:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (2/2020) Negocjacje z Daesang Corporation - publikacja opóźnionej informacji poufnej/podpisanie listu intencyjnego

 • 29.01.2020 10:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 08.11.2019 07:15

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 05.11.2019 07:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (38/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 roku

 • 29.10.2019 07:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (37/2019) Powzięcie wiadomości o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 26 i częściowo uchwały 27 ZWZ

 • 21.10.2019 13:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (36/2019) Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały ZWZ w sprawie kapitału docelowego

 • 20.09.2019 13:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (35/2019) Powzięcie wiadomości o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 28 ZWZ

 • 20.09.2019 13:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (34/2019) Oddalenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 26.10.2018

 • 13.09.2019 07:34

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.08.2019 16:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (33/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku

 • 13.08.2019 14:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (32/2019) Pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał ZWZ

 • 31.05.2019 18:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (10/2019) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 30.05.2019 13:01

  PEPEES chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za '18

 • 30.05.2019 12:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (9/2019) Informacja w sprawie podziału zysku za 2018 r.

 • 29.03.2019 07:28

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 07:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 15.03.2019 07:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (7/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok

 • 21.02.2019 15:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (6/2019) Sprostowanie treści raportu bieżącego 5/2019

 • 23.01.2019 17:06

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 23.01.2019 09:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (4/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.01.2019 09:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (3/2019) NWZ akcjonariusze wykonujący powyżej 5 % głosów

 • 16.01.2019 09:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (2/2019) Uchwały NWZ 15 stycznia 2019 r.

 • 15.01.2019 08:04

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.12.2018 15:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (37/2018) ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD NWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

 • 19.12.2018 20:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (36/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ

 • 19.12.2018 13:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (35/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18 grudnia 2018 r.

 • 19.12.2018 10:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (34/2018) Wybór Rady Nadzorczej

 • 19.12.2018 10:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (33/2018) Treść uchwał NWZ

 • 30.11.2018 12:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (32/2018) ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD NWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZY

 • 16.11.2018 07:44

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 02.11.2018 08:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (31/2018) ORZECZENIE SĄDU APELACYJNEGO

 • 26.10.2018 14:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (30/2018) Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie stwierdzenia nieważności/uchylenia zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 14.09.2018 07:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 15:35

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (29/2018) Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu powództwa o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ

 • 03.08.2018 11:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (28/2018) Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

 • 03.08.2018 11:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (27/2018) Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK aneksu do umowy kredytowej

 • 01.08.2018 15:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (26/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ

 • 25.07.2018 14:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (25/2018) Zwiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 04.07.2018 15:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (24/2018) Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności/uchylenie zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 06.06.2018 09:48

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (23/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej

 • 15.05.2018 12:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (22/2018) Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących

 • 15.05.2018 07:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 12:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

 • 12.05.2018 14:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (20/2018) Uchwały ZWZ 11 maja 2018 r.

 • 25.04.2018 13:14

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (18/2018) Korekta do raportu "Powzięte uchwały ma NWZ 24 kwietnia 2018r.

 • 24.04.2018 20:14

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (19/2018) NWZA lista powyżej 5 %

 • 24.04.2018 20:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (18/2018) Powzięte uchwały na NWZ 24 kwietnia 2018 r.

 • 23.04.2018 17:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (17/2018) PRZEKROCZENIE PROGU 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 • 23.04.2018 17:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (16/2018) ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

 • 13.04.2018 13:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (15/2018) Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

 • 13.04.2018 13:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (14/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 11.04.2018 10:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (13/2018) Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

 • 29.03.2018 07:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 07:42

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 07:33

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 15:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (12/2018) Oddalenie powództwa Epsilon

 • 16.03.2018 12:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (11/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 rok

 • 16.02.2018 16:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (10/2018) Uzupełnienie dokumentacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.

 • 16.02.2018 15:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (9/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2018 r.

 • 15.02.2018 15:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (8/2018) Cofnięcie przez Akcjonariuszy wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.02.2018 15:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (7/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

 • 15.02.2018 15:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (6/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

 • 09.02.2018 12:12

  Skotniccy kupią w wyniku wezwania 10.725.769 akcji PEPEES, choć warunek wezwania się nie ziścił

 • 02.02.2018 15:34

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2018) WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

 • 31.01.2018 09:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (4/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 23.01.2018 13:19

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (3/2018) Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Maksymiliana i Michała Skotnickich

 • 12.01.2018 14:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (2/2018) Wniosek Akcjonariuszy Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

 • 08.01.2018 14:53

  Skotniccy wzywają do sprzedaży 31.396.707 akcji PEPEES po 1,45 zł za sztukę

 • 04.01.2018 13:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2018) NABYCIE TRZECIEGO PAKIETU UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOSPODARSTWO ROLNE PONARY SP. Z O.O.

 • 12.12.2017 14:51

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (28/2017) Zawarcie kredytu inwestycyjnego dotyczącego finansowania nabycia udziałów w Gospodarstwo Rolne Ponary Sp. z o.o.

 • 05.12.2017 15:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (27/2017) Ogłoszenie wyniku oferty zakupu akcji własnych

 • 04.12.2017 09:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (26/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów -PEPEES S.A.

 • 15.11.2017 08:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (25/2017) Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych

 • 14.11.2017 07:28

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 16.10.2017 15:33

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (24/2017) Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów

 • 10.10.2017 12:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (23/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 19.09.2017 13:04

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (22/2017) Nabycie drugiego pakietu udziałów w Spółce Gospodarstwo Rolne Ponary Sp. z o.o.

 • 14.09.2017 16:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (21/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.08.2017 07:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.08.2017 12:14

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (20/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

 • 10.08.2017 15:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (19/2017) Zawarcie umowy kredytowej

 • 10.08.2017 13:42

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (18/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 09.08.2017 17:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.06.2017 15:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (16/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A

 • 21.06.2017 12:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (15/2017) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 08.06.2017 15:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (14/2017) Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 15.05.2017 07:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 10:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (13/2017) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

 • 08.05.2017 08:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (12/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

 • 27.04.2017 21:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (11/2017) NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOSPODARSTWO ROLNE PONARY SP. Z O.O.

 • 27.04.2017 07:35

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (10/2017) Uzupełnienie Raportu bieżącego Powzięte uchwały na ZWZ 25 kwietnia 2017 r.

 • 26.04.2017 16:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ

 • 26.04.2017 15:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (8/2017) Powzięte uchwały na ZWZ 25 kwietnia 2017 r.

 • 25.04.2017 11:06

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (7/2017) Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

 • 12.04.2017 08:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (6/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

 • 10.04.2017 15:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2017) UZUPEŁNIENIE RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 4/2017

 • 29.03.2017 17:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (4/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 29.03.2017 17:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (3/2017) Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016

 • 20.03.2017 07:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 07:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 13.03.2017 08:53

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (2/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok

 • 19.01.2017 14:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 29.12.2016 14:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (24/2016) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 14.11.2016 07:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 14:09

  W wezwaniu na PEPEES złożono zapisy na 3.532.768 akcji spółki

 • 28.10.2016 15:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (23/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

 • 26.10.2016 12:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (22/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartał 2016 roku

 • 24.10.2016 15:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (21/2016) Zwiększenie udziału Emitenta w CHP Energia sp. z o.o.

 • 14.10.2016 15:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (20/2016) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 07.10.2016 12:34

  W ocenie zarządu Pepees cena w wezwaniu Epsilon FIZAN nie odpowiada wartości godziwej

 • 07.10.2016 12:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (19/2016) Stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PEPEES S.A.

 • 21.09.2016 17:45

  Epsilon FIZAN wzywa do sprzedaży 24.951.269 akcji PEPEES po 0,73 zł za szt.

 • 31.08.2016 07:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 12:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (18/2016) Zawarcie aneksów do umów kredytowych

 • 24.08.2016 10:06

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (17/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 07.07.2016 14:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (16/2016) Przyjęcie oferty Emitenta w przetargu organizowanym przez URE na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

 • 06.07.2016 11:52

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (15/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 31.05.2016 15:24

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH

 • 25.05.2016 16:18

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 23.05.2016 12:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19 maja 2016 r. - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

 • 20.05.2016 16:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 20.05.2016 13:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2016 r. - powzięte uchwały

 • 19.05.2016 12:22

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

 • 13.05.2016 07:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 17:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zmiany do porządku obrad WZ

 • 22.04.2016 15:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 22.04.2016 15:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015

 • 07.04.2016 18:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Powołanie Członków Zarządu na następną kadencję

 • 18.03.2016 07:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 07:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 14.03.2016 15:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 11.03.2016 17:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Nabycie akcji Spółki

 • 05.01.2016 11:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016

 • 04.01.2016 07:48

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 31.12.2015 12:43

  Epsilon FIZAN ma ponad 5 proc. głosów na walnym Pepees

 • 31.12.2015 12:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 5%

 • 04.12.2015 16:23

  GPW: w sprawie szczególnego oznaczania akcji PEPEES S.A.

 • 13.11.2015 07:49

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 22.10.2015 16:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Perły

 • 28.09.2015 20:07

  GPW: przystąpienie spółki PEPEES SA do Programu Wspierania Płynności

 • 31.08.2015 07:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 14:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 20.08.2015 14:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 23.06.2015 13:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej

 • 17.06.2015 09:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Skarga kasacyjna Perły przyjęta do rozpoznania przez Sad Najwyższy

 • 28.05.2015 12:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

 • 27.05.2015 14:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 maja 2015 r. - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

 • 27.05.2015 14:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Wybór Rady Nadzorczej VIII Kadencji

 • 27.05.2015 13:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.05.2015 13:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2015 r. - powzięte uchwały

 • 21.05.2015 13:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Projekty uchwal w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

 • 18.05.2015 18:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Nabycie znacznego pakietu akcji - zwiększenie stanu posiadania

 • 15.05.2015 08:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 13:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 08.05.2015 17:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 08.05.2015 17:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zmiany do porządku obrad WZ

 • 30.04.2015 21:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 30.04.2015 21:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014

 • 20.03.2015 15:28

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 20.03.2015 08:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 08:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 25.02.2015 15:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zawarcie umowy kredytowej

 • 23.02.2015 13:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Aneks do umowy kredytowej

 • 13.02.2015 12:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Nabycie znacznego pakietu akcji - zwiększenie stanu posiadania

 • 21.01.2015 13:34

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Daty przekazywania raportów okresowych

 • 30.12.2014 14:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA nabycie znacznego pakietu akcji - zwiększenie stanu posiadania

 • 03.12.2014 13:04

  PEPEES SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 14.11.2014 08:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 09.10.2014 11:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 26 z dnia 08.10.2014 - zawarcie umów kredytowych

 • 08.10.2014 13:31

  PEPEES SA zawarcie umów kredytowych

 • 06.10.2014 12:08

  Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA - rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

 • 02.10.2014 14:56

  PEPEES SA nabycie udziałów w spółce zależnej

 • 11.09.2014 15:33

  PEPEES SA nabycie znacznego pakietu akcji - zwiększenie stanu posiadania

 • 24.07.2014 12:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA aneks do znaczącej umowy

 • 04.06.2014 15:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

 • 02.06.2014 16:42

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 28.05.2014 16:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA sad apelacyjny oddalił apelacje Midston i Perły

 • 15.05.2014 07:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 05.05.2014 14:31

  PEPEES SA rejestracja akcji serii B w Krajowym Depozycie

 • 30.04.2014 19:28

  PEPEES SA Dopuszczenie akcji serii B do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

 • 30.04.2014 18:02

  GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki PEPEES S.A.

 • 30.04.2014 18:00

  GPW: i wprowadzenie do obrotu akcji serii B spółki PEPEES S.A.

 • 25.04.2014 15:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii B

 • 09.04.2014 15:22

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA korekta do raportu nr 14 /2014 - Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów

 • 03.04.2014 15:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów

 • 03.04.2014 14:49

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 01.04.2014 13:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA ZWZ 26 marca 2014 r.- akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

 • 01.04.2014 10:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

 • 30.03.2014 22:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 30.03.2014 22:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji serii B

 • 30.03.2014 22:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zakończenie subskrypcji akcji serii B w ramach kapitału warunkowego

 • 30.03.2014 22:37

  PEPEES SA zawarcie umów objęcia akcji nowej emisji

 • 27.03.2014 14:01

  PEPEES SA ZWZ w dniu 26 marca 2014 r.- powzięte uchwały

 • 24.03.2014 17:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA wpis warunkowego podwyższenia kapitału do KRS

 • 07.03.2014 17:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA - zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 28.02.2014 21:59

  PEPEES SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 28.02.2014 07:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 28.02.2014 07:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 26.02.2014 15:52

  PPS PEPEES SA zmiana terminu przekazania raportów rocznych

 • 31.01.2014 09:04

  PEPEES SA terminy przekazywania raportów okresowych

 • 10.10.2013 10:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA podpisanie aneksów do znaczących umów kredytowych

 • 07.10.2013 15:54

  PEPEES SA sąd oddalił powództwo o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały w sprawie emisji warrantów

 • 01.10.2013 09:19

  Pepees chce mieć w '18 r. ok. 220 mln zł przychodów

 • 30.09.2013 20:52

  PEPEES SA ogłoszenie strategii na lata 2013 - 2018

 • 30.08.2013 07:49

  PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 08:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA uzupełnienie do raportu bieżącego nr 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych

 • 14.08.2013 12:19

  PEPEES SA tekst jednolity statutu

 • 07.08.2013 17:28

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA uchylenie zabezpieczenia wstrzymującego wykonanie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2011 r.

 • 01.08.2013 13:04

  PEPEES SA strategia spółki

 • 26.06.2013 14:37

  PEPEES SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

 • 26.06.2013 11:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA - odpowiedzi na pytania akcjonariuszy

 • 13.06.2013 14:54

  PEPEES SA ZWZ 12 czerwca 2013 r.- akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

 • 13.06.2013 14:47

  PEPEES SA ZWZ w dniu 12 czerwca 2013 r.- powzięte uchwały

 • 05.06.2013 06:17

  PEPEES SA powołanie członków zarządu na następną kadencję

 • 17.05.2013 12:06

  PEPEES SA poszerzona informacja zarządu w sprawie projektu nabycia pakietu 90,4% udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.

 • 15.05.2013 07:46

  PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr