Pepees SA

skrót: PPS

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:16

Aktualny kurs1,44   0 %0 zł
Otwarcie1,440,00%
Minimum1,440,00%
Maksimum1,472,08%
Wolumen (szt.) 35144
Kurs odniesienia1,44
Widełki dolne1,30
Widełki górne1,58
Obroty (tyś. zł)51
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
37 7091,41
412 2891,40
45 8121,39
27 0101,38
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,4713 820 3
1,489 116 3
1,505 710 6
1,52400 1
Grupa kapitałowa, specjalizująca się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skotnicki, Maksymilian Maciejwraz z Michałem Skotnickim42 029 06244,24%42 029 06244,24%
Epsilon FIZ ANZWZ27 714 83229,17%27 714 83229,17%
Richie Holding Ltd.6 133 1006,45%6 133 1006,45%
Newth, Jonathan Reginald5 775 0006,07%5 775 0006,07%

Kategoria • 16.11.2020 07:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 06.11.2020 07:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (15/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2020 roku

 • 18.09.2020 07:29

  PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.09.2020 07:45

  PEPEES SA (14/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku

 • 05.06.2020 14:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (11/2020) Wniesienie pozwu przez Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie

 • 15.05.2020 07:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 06.05.2020 17:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (10/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2020 roku

 • 21.04.2020 19:37

  Pepees wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję za '19

 • 21.04.2020 19:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (9/2020) Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów - ZWZ

 • 21.04.2020 19:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (8/2020) Informacja o dywidendzie

 • 21.04.2020 19:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (7/2020) Uchwały ZWZ 21 kwietnia 2020

 • 20.04.2020 12:48

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (6/2020) ZWZ - TRANSMISJA OBRAD

 • 26.03.2020 09:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2020) Korekta do raportu nr 5/2020

 • 25.03.2020 17:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2020) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 23.03.2020 14:50

  Pepees chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za '19

 • 23.03.2020 14:44

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (4/2020) Informacja w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2019 roku

 • 20.03.2020 17:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 20.03.2020 17:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 18.03.2020 15:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 roku

 • 25.02.2020 12:17

  Pepees ma list intencyjny z Daesang ws. potencjalnej współpracy

 • 25.02.2020 12:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (2/2020) Negocjacje z Daesang Corporation - publikacja opóźnionej informacji poufnej/podpisanie listu intencyjnego

 • 29.01.2020 10:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 08.11.2019 07:15

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 05.11.2019 07:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (38/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 roku

 • 29.10.2019 07:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (37/2019) Powzięcie wiadomości o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 26 i częściowo uchwały 27 ZWZ

 • 21.10.2019 13:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (36/2019) Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały ZWZ w sprawie kapitału docelowego

 • 20.09.2019 13:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (35/2019) Powzięcie wiadomości o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 28 ZWZ

 • 20.09.2019 13:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (34/2019) Oddalenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 26.10.2018

 • 13.09.2019 07:34

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.08.2019 16:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (33/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku

 • 13.08.2019 14:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (32/2019) Pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał ZWZ

 • 31.05.2019 18:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (10/2019) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 30.05.2019 13:01

  PEPEES chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za '18

 • 30.05.2019 12:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (9/2019) Informacja w sprawie podziału zysku za 2018 r.

 • 29.03.2019 07:28

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 07:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 15.03.2019 07:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (7/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok

 • 21.02.2019 15:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (6/2019) Sprostowanie treści raportu bieżącego 5/2019

 • 23.01.2019 17:06

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 23.01.2019 09:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (4/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.01.2019 09:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (3/2019) NWZ akcjonariusze wykonujący powyżej 5 % głosów

 • 16.01.2019 09:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (2/2019) Uchwały NWZ 15 stycznia 2019 r.

 • 15.01.2019 08:04

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.12.2018 15:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (37/2018) ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD NWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

 • 19.12.2018 20:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (36/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ

 • 19.12.2018 13:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (35/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18 grudnia 2018 r.

 • 19.12.2018 10:21

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (34/2018) Wybór Rady Nadzorczej

 • 19.12.2018 10:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (33/2018) Treść uchwał NWZ

 • 30.11.2018 12:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (32/2018) ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD NWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZY

 • 16.11.2018 07:44

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 02.11.2018 08:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (31/2018) ORZECZENIE SĄDU APELACYJNEGO

 • 26.10.2018 14:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (30/2018) Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie stwierdzenia nieważności/uchylenia zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 14.09.2018 07:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 15:35

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (29/2018) Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu powództwa o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał ZWZ

 • 03.08.2018 11:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (28/2018) Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

 • 03.08.2018 11:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (27/2018) Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK aneksu do umowy kredytowej

 • 01.08.2018 15:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (26/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ

 • 25.07.2018 14:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (25/2018) Zwiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 04.07.2018 15:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (24/2018) Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności/uchylenie zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 06.06.2018 09:48

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (23/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej

 • 15.05.2018 12:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (22/2018) Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących

 • 15.05.2018 07:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 12:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

 • 12.05.2018 14:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (20/2018) Uchwały ZWZ 11 maja 2018 r.

 • 25.04.2018 13:14

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (18/2018) Korekta do raportu "Powzięte uchwały ma NWZ 24 kwietnia 2018r.

 • 24.04.2018 20:14

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (19/2018) NWZA lista powyżej 5 %

 • 24.04.2018 20:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (18/2018) Powzięte uchwały na NWZ 24 kwietnia 2018 r.

 • 23.04.2018 17:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (17/2018) PRZEKROCZENIE PROGU 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 • 23.04.2018 17:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (16/2018) ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

 • 13.04.2018 13:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (15/2018) Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

 • 13.04.2018 13:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (14/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 11.04.2018 10:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (13/2018) Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

 • 29.03.2018 07:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 07:42

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 07:33

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 15:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (12/2018) Oddalenie powództwa Epsilon

 • 16.03.2018 12:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (11/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 rok

 • 16.02.2018 16:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (10/2018) Uzupełnienie dokumentacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.

 • 16.02.2018 15:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (9/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2018 r.

 • 15.02.2018 15:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (8/2018) Cofnięcie przez Akcjonariuszy wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.02.2018 15:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (7/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

 • 15.02.2018 15:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (6/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

 • 09.02.2018 12:12

  Skotniccy kupią w wyniku wezwania 10.725.769 akcji PEPEES, choć warunek wezwania się nie ziścił

 • 02.02.2018 15:34

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2018) WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

 • 31.01.2018 09:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (4/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 23.01.2018 13:19

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (3/2018) Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Maksymiliana i Michała Skotnickich

 • 12.01.2018 14:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (2/2018) Wniosek Akcjonariuszy Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

 • 08.01.2018 14:53

  Skotniccy wzywają do sprzedaży 31.396.707 akcji PEPEES po 1,45 zł za sztukę

 • 04.01.2018 13:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2018) NABYCIE TRZECIEGO PAKIETU UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOSPODARSTWO ROLNE PONARY SP. Z O.O.

 • 12.12.2017 14:51

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (28/2017) Zawarcie kredytu inwestycyjnego dotyczącego finansowania nabycia udziałów w Gospodarstwo Rolne Ponary Sp. z o.o.

 • 05.12.2017 15:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (27/2017) Ogłoszenie wyniku oferty zakupu akcji własnych

 • 04.12.2017 09:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (26/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów -PEPEES S.A.

 • 15.11.2017 08:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (25/2017) Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych

 • 14.11.2017 07:28

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 16.10.2017 15:33

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (24/2017) Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów

 • 10.10.2017 12:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (23/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 19.09.2017 13:04

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (22/2017) Nabycie drugiego pakietu udziałów w Spółce Gospodarstwo Rolne Ponary Sp. z o.o.

 • 14.09.2017 16:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (21/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.08.2017 07:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.08.2017 12:14

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (20/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

 • 10.08.2017 15:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (19/2017) Zawarcie umowy kredytowej

 • 10.08.2017 13:42

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (18/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 09.08.2017 17:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.06.2017 15:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (16/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A

 • 21.06.2017 12:23

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (15/2017) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 08.06.2017 15:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (14/2017) Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 15.05.2017 07:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 10:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (13/2017) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

 • 08.05.2017 08:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (12/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

 • 27.04.2017 21:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (11/2017) NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOSPODARSTWO ROLNE PONARY SP. Z O.O.

 • 27.04.2017 07:35

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (10/2017) Uzupełnienie Raportu bieżącego Powzięte uchwały na ZWZ 25 kwietnia 2017 r.

 • 26.04.2017 16:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ

 • 26.04.2017 15:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (8/2017) Powzięte uchwały na ZWZ 25 kwietnia 2017 r.

 • 25.04.2017 11:06

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (7/2017) Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

 • 12.04.2017 08:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (6/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

 • 10.04.2017 15:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2017) UZUPEŁNIENIE RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 4/2017

 • 29.03.2017 17:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (4/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 29.03.2017 17:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (3/2017) Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016

 • 20.03.2017 07:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 07:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 13.03.2017 08:53

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (2/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok

 • 19.01.2017 14:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 29.12.2016 14:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (24/2016) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 14.11.2016 07:43

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 14:09

  W wezwaniu na PEPEES złożono zapisy na 3.532.768 akcji spółki

 • 28.10.2016 15:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (23/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

 • 26.10.2016 12:47

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (22/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartał 2016 roku

 • 24.10.2016 15:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (21/2016) Zwiększenie udziału Emitenta w CHP Energia sp. z o.o.

 • 14.10.2016 15:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (20/2016) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 07.10.2016 12:34

  W ocenie zarządu Pepees cena w wezwaniu Epsilon FIZAN nie odpowiada wartości godziwej

 • 07.10.2016 12:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (19/2016) Stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PEPEES S.A.

 • 21.09.2016 17:45

  Epsilon FIZAN wzywa do sprzedaży 24.951.269 akcji PEPEES po 0,73 zł za szt.

 • 31.08.2016 07:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 12:46

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (18/2016) Zawarcie aneksów do umów kredytowych

 • 24.08.2016 10:06

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (17/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 07.07.2016 14:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (16/2016) Przyjęcie oferty Emitenta w przetargu organizowanym przez URE na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

 • 06.07.2016 11:52

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (15/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 31.05.2016 15:24

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH

 • 25.05.2016 16:18

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 23.05.2016 12:30

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19 maja 2016 r. - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

 • 20.05.2016 16:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 20.05.2016 13:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2016 r. - powzięte uchwały

 • 19.05.2016 12:22

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

 • 13.05.2016 07:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 17:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zmiany do porządku obrad WZ

 • 22.04.2016 15:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 22.04.2016 15:01

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015

 • 07.04.2016 18:36

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Powołanie Członków Zarządu na następną kadencję

 • 18.03.2016 07:26

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 07:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 14.03.2016 15:20

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 11.03.2016 17:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Nabycie akcji Spółki

 • 05.01.2016 11:37

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016

 • 04.01.2016 07:48

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 31.12.2015 12:43

  Epsilon FIZAN ma ponad 5 proc. głosów na walnym Pepees

 • 31.12.2015 12:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 5%

 • 04.12.2015 16:23

  GPW: w sprawie szczególnego oznaczania akcji PEPEES S.A.

 • 13.11.2015 07:49

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 22.10.2015 16:32

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Perły

 • 28.09.2015 20:07

  GPW: przystąpienie spółki PEPEES SA do Programu Wspierania Płynności

 • 31.08.2015 07:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 14:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 20.08.2015 14:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 23.06.2015 13:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej

 • 17.06.2015 09:38

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Skarga kasacyjna Perły przyjęta do rozpoznania przez Sad Najwyższy

 • 28.05.2015 12:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

 • 27.05.2015 14:41

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 maja 2015 r. - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

 • 27.05.2015 14:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Wybór Rady Nadzorczej VIII Kadencji

 • 27.05.2015 13:45

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.05.2015 13:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2015 r. - powzięte uchwały

 • 21.05.2015 13:07

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Projekty uchwal w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

 • 18.05.2015 18:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Nabycie znacznego pakietu akcji - zwiększenie stanu posiadania

 • 15.05.2015 08:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 13:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 08.05.2015 17:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 08.05.2015 17:08

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zmiany do porządku obrad WZ

 • 30.04.2015 21:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

 • 30.04.2015 21:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014

 • 20.03.2015 15:28

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 20.03.2015 08:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 08:11

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 25.02.2015 15:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zawarcie umowy kredytowej

 • 23.02.2015 13:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Aneks do umowy kredytowej

 • 13.02.2015 12:31

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Nabycie znacznego pakietu akcji - zwiększenie stanu posiadania

 • 21.01.2015 13:34

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Daty przekazywania raportów okresowych

 • 30.12.2014 14:05

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA nabycie znacznego pakietu akcji - zwiększenie stanu posiadania

 • 03.12.2014 13:04

  PEPEES SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 14.11.2014 08:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 09.10.2014 11:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 26 z dnia 08.10.2014 - zawarcie umów kredytowych

 • 08.10.2014 13:31

  PEPEES SA zawarcie umów kredytowych

 • 06.10.2014 12:08

  Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA - rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

 • 02.10.2014 14:56

  PEPEES SA nabycie udziałów w spółce zależnej

 • 11.09.2014 15:33

  PEPEES SA nabycie znacznego pakietu akcji - zwiększenie stanu posiadania

 • 24.07.2014 12:17

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA aneks do znaczącej umowy

 • 04.06.2014 15:00

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

 • 02.06.2014 16:42

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 28.05.2014 16:02

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA sad apelacyjny oddalił apelacje Midston i Perły

 • 15.05.2014 07:29

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 05.05.2014 14:31

  PEPEES SA rejestracja akcji serii B w Krajowym Depozycie

 • 30.04.2014 19:28

  PEPEES SA Dopuszczenie akcji serii B do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

 • 30.04.2014 18:02

  GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki PEPEES S.A.

 • 30.04.2014 18:00

  GPW: i wprowadzenie do obrotu akcji serii B spółki PEPEES S.A.

 • 25.04.2014 15:25

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii B

 • 09.04.2014 15:22

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA korekta do raportu nr 14 /2014 - Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów

 • 03.04.2014 15:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów

 • 03.04.2014 14:49

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 01.04.2014 13:03

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA ZWZ 26 marca 2014 r.- akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

 • 01.04.2014 10:13

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

 • 30.03.2014 22:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 30.03.2014 22:40

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji serii B

 • 30.03.2014 22:39

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Zakończenie subskrypcji akcji serii B w ramach kapitału warunkowego

 • 30.03.2014 22:37

  PEPEES SA zawarcie umów objęcia akcji nowej emisji

 • 27.03.2014 14:01

  PEPEES SA ZWZ w dniu 26 marca 2014 r.- powzięte uchwały

 • 24.03.2014 17:16

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA wpis warunkowego podwyższenia kapitału do KRS

 • 07.03.2014 17:58

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA - zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 28.02.2014 21:59

  PEPEES SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 28.02.2014 07:56

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 28.02.2014 07:55

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 26.02.2014 15:52

  PPS PEPEES SA zmiana terminu przekazania raportów rocznych

 • 31.01.2014 09:04

  PEPEES SA terminy przekazywania raportów okresowych

 • 10.10.2013 10:54

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA podpisanie aneksów do znaczących umów kredytowych

 • 07.10.2013 15:54

  PEPEES SA sąd oddalił powództwo o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały w sprawie emisji warrantów

 • 01.10.2013 09:19

  Pepees chce mieć w '18 r. ok. 220 mln zł przychodów

 • 30.09.2013 20:52

  PEPEES SA ogłoszenie strategii na lata 2013 - 2018

 • 30.08.2013 07:49

  PEPEES SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 08:50

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA uzupełnienie do raportu bieżącego nr 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych

 • 14.08.2013 12:19

  PEPEES SA tekst jednolity statutu

 • 07.08.2013 17:28

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA uchylenie zabezpieczenia wstrzymującego wykonanie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2011 r.

 • 01.08.2013 13:04

  PEPEES SA strategia spółki

 • 26.06.2013 14:37

  PEPEES SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

 • 26.06.2013 11:59

  PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA - odpowiedzi na pytania akcjonariuszy

 • 13.06.2013 14:54

  PEPEES SA ZWZ 12 czerwca 2013 r.- akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

 • 13.06.2013 14:47

  PEPEES SA ZWZ w dniu 12 czerwca 2013 r.- powzięte uchwały

 • 05.06.2013 06:17

  PEPEES SA powołanie członków zarządu na następną kadencję

 • 17.05.2013 12:06

  PEPEES SA poszerzona informacja zarządu w sprawie projektu nabycia pakietu 90,4% udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.

 • 15.05.2013 07:46

  PEPEES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr