Pozbud T&R SA

skrót: POZ

Brak kursu dla wybranej firmy

Producent okien i drzwi drewnianych i aluminiowych. Produkty powstają w dwóch fabrykach położonych pod Obornikami Wlkp. i pod Toruniem. Firma obsługuje klientów indywidualnych i profesjonalistów oraz instytucje na całym rynku europejskim. Od kilku lat eksportuje również drzwi do USA.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NN OFEportfel4 453 92016,63%4 453 92014,52%
Andrzejak RomanZWZ2 573 1429,61%4 093 91613,35%
Andrzejak Tadeusz2 369 1008,00%4 316 10014,00%

Kategoria • 03.04.2020 15:49

  POZBUD T&R SA (10/2020) Uzupełnienie projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.

 • 01.04.2020 16:46

  POZBUD T&R SA (9/2020) Stanowisko Emitenta w sprawie wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz zasady organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.04.2020 r.

 • 31.03.2020 16:46

  POZBUD T&R SA (8/2020) Podpisanie przez Pozbud T&R S.A. umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 24.03.2020 15:32

  POZBUD T&R SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok

 • 13.03.2020 19:17

  POZBUD T&R SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 10 kwietnia 2020 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.03.2020 19:15

  POZBUD T&R SA (5/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu negocjacji z Akcjonariuszami Spółki Agnes S.A.

 • 12.03.2020 15:02

  POZBUD T&R SA (4/2020) Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 23.01.2020 10:31

  POZBUD T&R SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 10.01.2020 10:16

  POZBUD T&R SA (2/2020) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu

 • 08.01.2020 15:11

  POZBUD T&R SA (1/2020) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu

 • 04.12.2019 15:07

  POZBUD T&R SA (26/2019) Informacja Pozbud T&R S.A. dotycząca realizacji przez spółkę zależną "SPC-2" Sp. z o.o. kontraktu z PKP PLK S.A.

 • 15.11.2019 18:29

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 16.10.2019 16:42

  POZBUD T&R SA (25/2019) Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.

 • 23.09.2019 18:12

  POZBUD T&R SA (24/2019) Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.

 • 19.09.2019 15:11

  POZBUD T&R SA (23/2019) Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.

 • 19.09.2019 11:23

  Pekao TFI zszedł poniżej 5 proc. na walnym Pozbudu

 • 19.09.2019 11:11

  POZBUD T&R SA (22/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 17.09.2019 18:36

  POZBUD T&R SA (21/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Pozbud T&R z członkostwa w Zarządzie Spółki.

 • 04.09.2019 13:23

  POZBUD T&R SA (20/2019) Korekta raportu bieżącego nr 20/2019 dot. nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

 • 02.09.2019 14:18

  POZBUD T&R SA (20/2019) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

 • 30.08.2019 18:34

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 28.08.2019 17:17

  POZBUD T&R SA (19/2019) Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2019 roku.

 • 31.05.2019 15:16

  POZBUD T&R SA (16/2019) Informacja o odstąpieniu przez Bank PKO BP SA od zastosowania sankcji z tytułu naruszenia kowenantu finansowego.

 • 21.05.2019 21:48

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 20.05.2019 16:24

  Pozbud T&R na koniec I kw. '19 naruszył kowenant dług netto/EBITDA

 • 20.05.2019 16:11

  POZBUD T&R SA (11/2019) Naruszenie kowenantu finansowego na koniec I kwartał 2019 r.

 • 20.05.2019 15:39

  POZBUD T&R SA (10/2019) Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2019 r.

 • 17.05.2019 16:27

  POZBUD T&R SA (9/2019) Zakończenie budowy I etapu inwestycji pn. Zacisze Strzeszyn w Poznaniu.

 • 11.04.2019 22:18

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 11.04.2019 22:11

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 19.03.2019 19:37

  Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży pakietu akcji Ever Home za co najmniej 4,3 mln zł

 • 19.03.2019 18:44

  POZBUD T&R SA (6/2019) Podpisanie listu intencyjnego

 • 18.03.2019 18:03

  POZBUD T&R SA (5/2019) Rozwiązanie listu intencyjnego

 • 19.02.2019 11:35

  TFI PZU ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Pozbud T&R

 • 19.02.2019 11:16

  POZBUD T&R SA (4/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 14.02.2019 15:43

  POZBUD T&R SA (3/2019) Zmiana w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.

 • 14.02.2019 15:41

  POZBUD T&R SA (2/2019) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, uzupełnienie składu Komitetu Audytu i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

 • 09.01.2019 11:05

  POZBUD T&R SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 20.12.2018 13:17

  POZBUD T&R SA (27/2018) Powołanie (dokooptowanie) członka Rady Nadzorczej.

 • 20.12.2018 13:07

  POZBUD T&R SA (26/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

 • 03.12.2018 12:34

  POZBUD T&R SA (25/2018) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez spółkę zależną

 • 26.11.2018 19:29

  POZBUD T&R SA (24/2018) Podpisanie przez spółkę zależną umowy kredytu obrotowego

 • 19.11.2018 08:39

  POZBUD T&R SA (23/2018) Podpisanie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 14.11.2018 09:41

  POZBUD T&R SA (22/2018) Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Emitenta

 • 09.11.2018 21:19

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 05.09.2018 11:25

  Pozbud ma umowę z PARP na dofinansowanie na max. 18,9 mln zł

 • 05.09.2018 10:48

  POZBUD T&R SA (21/2018) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta

 • 31.08.2018 17:51

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 16.08.2018 17:52

  POZBUD T&R SA (20/2018) Podpisanie Listu intencyjnego

 • 25.07.2018 14:27

  POZBUD T&R SA (19/2018) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 • 25.07.2018 14:23

  POZBUD T&R SA (19/2018) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 • 25.07.2018 14:22

  POZBUD T&R SA (18/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2018 dot. odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego

 • 11.07.2018 10:48

  POZBUD T&R SA (17/2018) Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO Bank Polski S.A.

 • 09.07.2018 17:21

  POZBUD T&R SA (16/2018) Przedterminowa spłata pierwszej raty kredytu inwestycyjnego w SGB - Bank S.A.

 • 20.06.2018 19:11

  POZBUD T&R SA (15/2018) Sprzedaż części pakietu akcji spółki zależnej EVER HOME S.A.

 • 19.06.2018 11:25

  POZBUD T&R SA (14/2018) Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego

 • 25.05.2018 16:21

  POZBUD T&R SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 25 maja 2018 roku.

 • 25.05.2018 16:20

  POZBUD T&R SA (12/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

 • 18.05.2018 21:15

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 09:03

  POZBUD T&R SA (11/2018) korekta raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 09 maja 2018 roku - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2018 rok i za 2019 rok

 • 10.05.2018 08:57

  POZBUD T&R SA (9/2018) korekta raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 09 maja 2018 roku - Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i

 • 09.05.2018 15:37

  POZBUD T&R SA (11/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2018 rok i za 2019 rok

 • 09.05.2018 15:35

  POZBUD T&R SA (10/2018) Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, zawartej w dniu 14.06.2017 roku w zakresie roku obrotowego 2018 wraz z pismem firmy audytorskiej.

 • 09.05.2018 15:34

  POZBUD T&R SA (9/2018) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w części dotyczącej 2018 r.

 • 26.04.2018 11:56

  POZBUD T&R SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 25 maja 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.04.2018 13:36

  POZBUD T&R SA (7/2018) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta z Bankiem umowy o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki i umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku bankowego oraz udzielenie poręczenia przez Emitenta.

 • 06.04.2018 18:02

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.04.2018 17:50

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 10:46

  POZBUD T&R SA (6/2018) Podpisanie przez Konsorcjum umowy znaczącej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 29.03.2018 10:36

  Konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem podpisało z PKP PLK umowę za 2,3 mld zł

 • 26.03.2018 19:05

  POZBUD T&R SA (5/2018) Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowy o udzielenie gwarancji.

 • 12.03.2018 16:42

  POZBUD T&R SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy nr 02/PSZENNA/2018 zawartej z Dekpol S.A.

 • 19.01.2018 13:08

  POZBUD T&R SA (3/2018) Informacja o oddaleniu przez Krajowa Izbę Odwoławczą odwołania Konsorcjum spółek w sprawie przetargu

 • 12.01.2018 09:20

  POZBUD T&R SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych Pozbud T&R S.A. w 2018 roku

 • 03.01.2018 15:57

  POZBUD T&R SA (1/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 07.12.2017 18:34

  POZBUD T&R SA (31/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 04.12.2017 17:55

  POZBUD T&R SA (30/2017) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu spółki zależnej Emitenta

 • 10.11.2017 18:14

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 26.10.2017 12:48

  POZBUD T&R SA (29/2017) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 • 26.10.2017 12:38

  Oferta konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 26.10.2017 12:21

  POZBUD T&R SA (28/2017) Informacja o wybraniu oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 16.10.2017 15:43

  POZBUD T&R SA (27/2017) Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z PKO Bank Polski S.A.

 • 22.09.2017 15:45

  POZBUD T&R SA (26/2017) Informacja o złożeniu przez spółkę zależną oferty z najkorzystniejszą ceną.

 • 22.09.2017 09:54

  POZBUD T&R SA (25/2017) Informacja o nabyciu udziałów

 • 11.09.2017 15:00

  POZBUD T&R SA (24/2017) Zakończenie procesu weryfikacji wniosku o dofinansowania projektu spółki zależnej Emitenta

 • 05.09.2017 09:19

  POZBUD T&R SA (23/2017) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

 • 31.08.2017 20:15

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 31.08.2017 19:50

  POZBUD T&R SA (22/2017) Przekazanie skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2017 roku na niewłaściwym formularzu.

 • 31.08.2017 18:29

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 2/2017 QSr

 • 23.08.2017 09:29

  POZBUD T&R SA (21/2017) Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Emitenta

 • 23.08.2017 09:25

  Pozbud T&R ma umowę za 19,95 mln zł netto

 • 23.08.2017 09:14

  POZBUD T&R SA (20/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa

 • 14.08.2017 12:04

  POZBUD T&R SA (19/2017) Wykup obligacji serii A

 • 07.08.2017 16:07

  POZBUD T&R SA (18/2017) Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2017 roku.

 • 02.08.2017 16:42

  POZBUD T&R SA (17/2017) Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Pozbud T&R S.A.

 • 02.08.2017 16:37

  POZBUD T&R SA (16/2017) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

 • 01.08.2017 17:28

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki POZBUD T&R S.A.

 • 01.08.2017 14:37

  POZBUD T&R SA (15/2017) Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu

 • 01.08.2017 11:09

  POZBUD T&R SA (14/2017) Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

 • 28.07.2017 15:26

  POZBUD T&R SA (13/2017) Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii A na żądanie Emitenta.

 • 06.07.2017 18:06

  Pozbud T&R rozszerzył umowę z Dekpolem z 2 do 21 mln zł netto

 • 06.07.2017 17:17

  POZBUD T&R SA (12/2017) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy przy realizacji robót budowlanych związanych z budową osiedla Na Fali w Gdyni.

 • 06.06.2017 11:00

  POZBUD T&R SA (6/2017) Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 23 maja 2017 r.

 • 26.05.2017 17:45

  POZBUD T&R SA (11/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

 • 26.05.2017 17:43

  POZBUD T&R SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 maja 2017 roku.

 • 26.05.2017 17:42

  POZBUD T&R SA (9/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

 • 25.05.2017 19:08

  POZBUD T&R SA (8/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

 • 24.05.2017 18:38

  POZBUD T&R SA (7/2017) Kandydaci na członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

 • 23.05.2017 18:07

  POZBUD T&R SA (6/2017) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

 • 19.05.2017 18:02

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 10:05

  POZBUD T&R SA (5/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

 • 26.04.2017 09:46

  POZBUD T&R SA (4/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

 • 25.04.2017 17:37

  POZBUD T&R SA (3/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2017 rok i za 2018 rok

 • 10.04.2017 20:50

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.04.2017 20:47

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 05.04.2017 07:42

  POZBUD T&R SA (2/2017) Wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok

 • 11.01.2017 10:15

  POZBUD T&R SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych Pozbud T&R S.A. w roku obrotowym 2017

 • 27.12.2016 12:37

  POZBUD T&R SA (23/2016) Podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej Nr PPa03/B104/2014 zawartej ze spółką Torpol S.A.

 • 27.12.2016 12:33

  POZBUD T&R SA (22/2016) Podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej Nr PPa/02/B104/2014 zawartej ze spółką TORPOL S.A.

 • 12.12.2016 14:15

  POZBUD T&R SA (21/2016) Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 07.12.2016 09:56

  TFI PZU ma powyżej 5 proc. głosów na walnym Pozbud T&R

 • 07.12.2016 09:47

  POZBUD T&R SA (20/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

 • 08.11.2016 18:22

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 11:09

  POZBUD T&R SA (19/2016) Wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III-y kwartały 2016 roku

 • 17.10.2016 18:50

  Pozbud T&R rozpoczyna budowę I etapu projektu Zacisze Strzeszyn w Poznaniu

 • 17.10.2016 18:36

  POZBUD T&R SA (18/2016) Rozpoczęcie budowy I etapu inwestycji pod nazwą Zacisze Strzeszyn.

 • 17.10.2016 18:32

  POZBUD T&R SA (17/2016) Zawarcie przez Emitenta ze spółką Agnes S.A. umowy o roboty budowlane.

 • 07.10.2016 10:30

  POZBUD T&R SA (16/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 13.09.2016 12:19

  POZBUD T&R SA (15/2016) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 26.08.2016 00:05

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 30.05.2016 09:13

  POZBUD T&R SA Zawarcie przez Emitenta umowy podwykonawczej z firmą AGNES S.A.

 • 25.05.2016 07:48

  Pozbud ma umowę o wartości blisko 30 mln zł

 • 25.05.2016 07:28

  POZBUD T&R SA Zawarcie przez Emitenta umowy na generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej.

 • 11.05.2016 21:39

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 07:45

  POZBUD T&R SA Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Pozbud T&R S.A.

 • 10.05.2016 07:38

  POZBUD T&R SA Powołanie Zarządu spółki Pozbud T&R nowej kadencji.

 • 09.05.2016 11:08

  POZBUD T&R SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 maja 2016 roku.

 • 06.05.2016 17:00

  POZBUD T&R SA KOREKTA RAPORTU NR 8/2016 -Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

 • 06.05.2016 16:31

  POZBUD T&R SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 maja 2016 roku.

 • 06.05.2016 16:31

  POZBUD T&R SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD

 • 08.04.2016 07:42

  POZBUD T&R SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

 • 08.04.2016 07:31

  POZBUD T&R SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R

 • 07.04.2016 17:17

  POZBUD T&R SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

 • 22.03.2016 14:37

  POZBUD T&R SA Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną pełniącą funkcję w organach Spółki

 • 18.03.2016 20:23

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 20:17

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 26.02.2016 16:05

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do zawartej z firmą DOORS FOR BUILDERS INC. umowy dystrybucji wyłącznej.

 • 23.02.2016 11:42

  POZBUD T&R SA Zakup nieruchomości w Poznaniu.

 • 08.01.2016 09:48

  POZBUD T&R SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 30.12.2015 18:18

  GPW: Komunikat - AMICA WRONKI, POZBUD T&R

 • 30.12.2015 17:46

  GPW: Komunikat - POZBUD, INTEGER

 • 29.12.2015 15:40

  Fundusze NN Investment Partners TFI zeszły poniżej 5 proc. w akcjonariacie Pozbud T&R

 • 29.12.2015 15:27

  POZBUD T&R SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

 • 13.11.2015 19:39

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 13.11.2015 07:23

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.09.2015 10:06

  POZBUD T&R SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015 dot. zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Lidera Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlano - modernizacyjne w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • 01.09.2015 16:52

  POZBUD T&R SA Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego

 • 01.09.2015 16:49

  POZBUD T&R SA Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego

 • 28.08.2015 18:57

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 21.08.2015 16:03

  POZBUD T&R SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 21 sierpnia 2015 roku.

 • 21.08.2015 15:58

  POZBUD T&R SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A.

 • 21.08.2015 15:54

  POZBUD T&R SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A.

 • 19.08.2015 13:21

  POZBUD T&R SA Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako - Lidera Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlano - modernizacyjne ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • 23.07.2015 11:06

  POZBUD T&R SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R S.A.

 • 22.07.2015 11:11

  POZBUD T&R SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

 • 22.07.2015 11:03

  POZBUD T&R SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

 • 20.07.2015 11:45

  POZBUD T&R SA rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pozbud T&R S.A.

 • 17.07.2015 09:33

  POZBUD T&R SA Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

 • 16.07.2015 15:56

  POZBUD T&R SA Przyjęcie przez Zarząd strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 30.06.2015 12:02

  Oferta konsorcjum Pozbudu najkorzystniejsza na remont odcinka linii kolejowej E59

 • 30.06.2015 11:48

  POZBUD T&R SA Powzięcie informacji o wyborze oferty Pozbud T&R S.A. na wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59.

 • 26.06.2015 14:01

  POZBUD T&R SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Pozbud T&R S.A.

 • 25.06.2015 19:29

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji POZBUD T&R SA

 • 23.06.2015 13:24

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

 • 16.06.2015 19:14

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 12.06.2015 19:29

  POZBUD T&R SA Warunkowa rejestracja w KDPW S.A. akcji serii G spółki Pozbud T&R S.A.

 • 10.06.2015 18:17

  POZBUD T&R SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 czerwca 2015 roku.

 • 10.06.2015 18:11

  POZBUD T&R SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

 • 26.05.2015 13:01

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego, zawartej z STU Ergo Hestia S.A.

 • 22.05.2015 12:06

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy zawartej ze spółką TORPOL S.A.

 • 15.05.2015 23:50

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 12:11

  POZBUD T&R SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

 • 12.05.2015 11:59

  POZBUD T&R SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

 • 11.05.2015 14:27

  POZBUD T&R SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

 • 30.04.2015 23:54

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 23:47

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 09.04.2015 16:18

  GPW: Animator Rynku dla obligacji spółki POZBUD T&R S.A.

 • 08.04.2015 08:43

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POZBUD T&R S.A.

 • 08.04.2015 08:38

  POZBUD T&R SA Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji na okaziciela serii A na rynku Catalyst

 • 01.04.2015 13:21

  POZBUD T&R SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A.

 • 01.04.2015 13:13

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki POZBUD T&R S.A.

 • 19.03.2015 11:35

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy zawartej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na

 • 17.03.2015 13:13

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach"

 • 06.03.2015 18:55

  Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska mają mniej niż 5 proc. akcji Pozbudu

 • 06.03.2015 18:44

  POZBUD T&R SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 27.02.2015 19:59

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 25.02.2015 12:04

  POZBUD T&R SA rejestracja obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A w KDPW S.A.

 • 13.02.2015 17:07

  POZBUD T&R SA Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii A przez Pozbud T&R S.A.

 • 05.02.2015 13:16

  POZBUD T&R SA Podpisanie przez Emitenta umów podwykonawczych ze spółką ALUSTA S.A .

 • 02.02.2015 10:25

  POZBUD T&R SA Podjęcie uchwały o emisji obligacji.

 • 22.01.2015 10:16

  POZBUD T&R SA Informacja otrzymana od Aviva Investors Poland S.A.

 • 08.01.2015 12:37

  POZBUD T&R SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 08.01.2015 12:31

  POZBUD T&R SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r.

 • 23.12.2014 13:14

  POZBUD T&R SA złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej na nieruchomości emitenta

 • 23.12.2014 08:44

  POZBUD T&R SA korekta rb nr 41/2014 - podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej zawartej ze spółką TORPOL S.A.

 • 19.12.2014 13:56

  POZBUD T&R SA podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej zawartej ze spółką Torpol SA

 • 01.12.2014 15:25

  POZBUD T&R SA podpisanie listu intencyjnego

 • 27.11.2014 13:30

  POZBUD T&R SA podpisanie przez emitenta umowy podwykonawczej z Konsorcjum firm

 • 14.11.2014 00:07

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 24.10.2014 09:09

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach 9 spółek

 • 30.09.2014 15:48

  POZBUD T&R SA powzięcie informacji o nie prowadzeniu obecnie przez PBS czynności windykacyjnych wobec spółki Baumal Group S.A.

 • 30.09.2014 12:18

  Pozbud szuka partnera do rozbudowanego zakładu; w '15 może ogłosić buyback

 • 26.09.2014 19:06

  POZBUD T&R SA odstąpienie od umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy emitentem a głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

 • 25.09.2014 18:33

  POZBUD T&R SA decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu na rzecz Pozbud T&R SA patentu na wynalazek

 • 23.09.2014 10:26

  POZBUD T&R SA podpisanie aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z PZU SA

 • 19.09.2014 16:47

  POZBUD T&R SA decyzja zarządu oraz rekomendacja RN w kwestii odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a spółką Baumal Group SA

 • 17.09.2014 15:28

  POZBUD T&R SA - wszczęcie działań windykacyjnych wobec spółki Baumal Group S.A.

 • 09.09.2014 07:39

  POZBUD T&R SA podpisanie przez emitenta umowy podwykonawczej ze spółką TORPOL S.A.

 • 29.08.2014 00:03

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 31.07.2014 12:48

  Torpol zlecił Pozbudowi prace za 108,2 mln zł netto

 • 31.07.2014 12:18

  POZBUD T&R SA podpisanie przez emitenta umowy podwykonawczej ze spółką TORPOL S.A.

 • 22.07.2014 10:43

  POZBUD T&R SA podpisanie aneksu nr 3 do umowy inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

 • 16.07.2014 14:21

  Oferta konsorcjum Budimeksu za 1,32 mld zł trzecia na budowę odcinka S7 i obwodnicy Ostródy

 • 09.07.2014 08:42

  POZBUD T&R SA korekta raportu bieżacego nr 27/2014

 • 04.07.2014 14:02

  POZBUD T&R SA ustalenie przez radę nadzorczą tekstu jednolitego statutu

 • 04.07.2014 14:00

  POZBUD T&R SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki nowej kadencji

 • 20.06.2014 14:59

  POZBUD T&R SA powołanie członków rady nadzorczej spółki następnej kadencji.

 • 20.06.2014 14:55

  POZBUD T&R SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 20 czerwca 2014 roku.

 • 20.06.2014 14:47

  POZBUD T&R SA treść uchwał podjętych na ZWZ spółki

 • 16.06.2014 16:16

  POZBUD T&R SA kandydaci na członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A. nowej kadencji

 • 16.06.2014 13:34

  Pozbud spodziewa się w tym roku wzrostu wyników o kilkanaście procent (wywiad)

 • 12.06.2014 13:19

  POZBUD T&R SA : Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 - sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w 2013 r.

 • 06.06.2014 09:52

  ING TFI ma ponad 5 proc. głosów na WZ Pozbud T&R

 • 06.06.2014 09:44

  POZBUD T&R SA Przekroczenie 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 22.05.2014 09:11

  POZBUD T&R SA projekty uchwał ZWZ spółki

 • 22.05.2014 09:01

  POZBUD T&R SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki

 • 20.05.2014 07:47

  POZBUD T&R SA podpisanie dwóch znaczących umów z firmą ALUSTA S.A.

 • 15.05.2014 22:45

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 15:13

  POZBUD T&R SA wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2014 rok

 • 30.04.2014 15:58

  POZBUD T&R SA zawarcie przez emitenta transakcji zabezpieczającej typu IRS.

 • 30.04.2014 00:17

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 00:14

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 10.04.2014 11:45

  POZBUD T&R SA zwiększenie udziału funduszy zarządzanych przez ING PTE SA w ogólnej liczbie głosów na WZA emitenta

 • 25.03.2014 12:30

  POZBUD T&R SA zawarcie umowy dostawy i montażu maszyn i urządzeń z firmą PANTO POLAND JANUSZ LEWALSKI

 • 24.03.2014 17:17

  POZBUD T&R SA zawarcie w okresie 12 miesięcy z Firmą Handlową "AGNES" Agnieszka Fojt umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.

 • 19.03.2014 10:01

  POZBUD T&R SA zwiększenie powyżej 10 % udziału funduszy zarządzanych przez ING PTE SA w ogólnej liczbie głosów

 • 10.03.2014 09:35

  POZBUD T&R SA Podpisanie pierwszej umowy przyrzeczonej ze spółką TORPOL S.A.

 • 10.03.2014 09:31

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej zawartej ze spółką Torpol S.A.

 • 04.03.2014 16:35

  POZBUD T&R SA Podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A.

 • 28.02.2014 07:51

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 27.02.2014 14:05

  POZBUD T&R SA korekta prognozy wyników finansowych Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A na 2013 rok.

 • 17.02.2014 13:55

  POZBUD T&R SA podpisanie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 22.01.2014 12:53

  POZBUD T&R SA zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych z firmą REMAXBUD Sp. z o.o.

 • 09.01.2014 17:00

  POZBUD T&R SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 27.12.2013 11:26

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 27.12.2013 11:26

  POZBUD T&R SA nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

 • 27.12.2013 11:20

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 27.12.2013 11:20

  POZBUD T&R SA nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

 • 20.12.2013 15:19

  POZBUD T&R SA Zawarcie znaczącej umowy ze spółką TORPOL S.A.

 • 17.12.2013 13:57

  POZBUD T&R SA - zawarcie umowy zlecenia

 • 12.12.2013 20:35

  POZBUD T&R SA zawarcie umowy pożyczki

 • 10.12.2013 08:57

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.12.2013 08:57

  POZBUD T&R SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta

 • 10.12.2013 08:56

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.12.2013 08:55

  POZBUD T&R SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta

 • 05.12.2013 08:59

  POZBUD T&R SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta

 • 04.12.2013 16:54

  POZBUD T&R SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego EVER HOME S.A. - spółki zależnej Emitenta.

 • 02.12.2013 14:03

  POZBUD T&R SA Rejestracja w KDPW akcji serii F

 • 02.12.2013 06:12

  POZBUD T&R SA aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej

 • 02.12.2013 06:11

  POZBUD T&R SA wygaśnięcie uchwały WZA

 • 29.11.2013 11:21

  Erste rekomenduje "kupuj" Pozbud, cena docelowa 6,7 zł

 • 29.11.2013 08:51

  POZBUD T&R SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki.

 • 28.11.2013 18:22

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki POZBUD

 • 22.11.2013 18:31

  POZBUD T&R SA korekta raportu nr 67/2013 - złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 • 21.11.2013 15:49

  POZBUD T&R SA zawarcie umowy przedwstępnej ze spółką TORPOL SA jako Liderem Konsorcjum

 • 19.11.2013 12:20

  POZBUD T&R SA warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii F spółki Pozbud T&R SA

 • 06.11.2013 16:47

  POZBUD T&R SA aneks nr 1 do umowy zawartej przez Konsorcjum z udziałem emitenta na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego

 • 05.11.2013 13:27

  POZBUD T&R SA zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R SA w Słonawach

 • 04.11.2013 11:14

  Raiffeisen wytypował 10 spółek do portfela na listopad

 • 30.10.2013 12:17

  POZBUD T&R SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 29.10.2013 15:58

  POZBUD T&R SA zawarcie umowy z firmą AKROPOL Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.10.2013 18:22

  POZBUD T&R SA złożenie wniosku do KDPW o rejestrację akcji serii F

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 24.10.2013 16:23

  POZBUD T&R SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

 • 22.10.2013 09:46

  POZBUD T&R SA zawarcie dwóch umów kredytowych z SGB - Bank S.A.

 • 14.10.2013 19:27

  Allianz FIO ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Pozbudu

 • 14.10.2013 19:13

  POZBUD T&R SA zmniejszenie poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 • 08.10.2013 18:36

  POZBUD T&R SA zawarcie ze spółka zależną EVER HOME SA umowy sprzedaży części nieruchomości w Grzywnie

 • 08.10.2013 18:30

  POZBUD T&R SA zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną EVER HOME SA

 • 02.10.2013 13:33

  POZBUD T&R SA zakończenie procesu oceny wniosku o dofinansowania projektu spółki

 • 23.09.2013 19:22

  POZBUD T&R SA zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F i serii G

 • 16.09.2013 12:21

  Fundusze Allianz mają ponad 5 proc. Pozbudu T&R

 • 16.09.2013 12:13

  POZBUD T&R SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 13.09.2013 12:43

  POZBUD T&R SA zawarcie z firmą ALUSTA SA znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 11.09.2013 18:08

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 11.09.2013 18:07

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 11.09.2013 18:06

  POZBUD T&R SA nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 • 11.09.2013 18:00

  POZBUD T&R SA nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 • 04.09.2013 07:36

  POZBUD T&R SA zawarcie umów inwestycyjnych z dwoma głównymi akcjonariuszami emitenta

 • 02.09.2013 08:10

  Grupa Pozbud T&R prognozuje 10,6 mln zł zysku netto i 120,7 mln zł przychodów w '13

 • 02.09.2013 07:59

  POZBUD T&R SA prognoza wyników finansowych spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A na 2013 rok.

 • 27.08.2013 10:23

  POZBUD T&R SA podpisanie aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej zawartej z akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

 • 26.08.2013 22:08

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 22.08.2013 17:19

  POZBUD T&R SA zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.

 • 22.08.2013 14:31

  POZBUD T&R SA rejestracja przez Sąd zmiany statutu

 • 23.07.2013 21:30

  POZBUD T&R SA udział funduszy zarządzanych przez PKO BP BANKOWY PTE SA w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 26.06.2013 18:24

  POZBUD T&R SA korekta raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 26.06.2013 dot. powołania zarządu nowej kadencji.

 • 26.06.2013 17:58

  POZBUD T&R SA powierzenie wybranemu audytorowi przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2013 roku

 • 26.06.2013 17:46

  POZBUD T&R SA ustalenie przez radę nadzorczą jednolitego tekstu statutu spółki

 • 26.06.2013 17:37

  POZBUD T&R SA powołanie zarządu nowej kadencji

 • 26.06.2013 17:35

  POZBUD T&R SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

 • 26.06.2013 17:25

  POZBUD T&R SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku.