Pozbud T&R SA

skrót: POZ

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:04

Aktualny kurs2,70   -3,23 %-0,09 zł
Otwarcie2,800,36%
Minimum2,65-5,02%
Maksimum2,800,36%
Wolumen (szt.) 214938
Kurs odniesienia2,79
Widełki dolne2,52
Widełki górne3,08
Obroty (tyś. zł)583
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
28 5002,71
313 5002,70
12002,69
21 0002,68
24 8092,67
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,742 903 2
2,75731 1
2,76190 1
2,77800 1
2,782 000 1
Producent okien i drzwi drewnianych i aluminiowych. Produkty powstają w dwóch fabrykach położonych pod Obornikami Wlkp. i pod Toruniem. Firma obsługuje klientów indywidualnych i profesjonalistów oraz instytucje na całym rynku europejskim. Od kilku lat eksportuje również drzwi do USA.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NN OFEportfel4 453 92016,63%4 453 92014,52%
Andrzejak RomanZWZ2 573 1429,61%4 093 91613,35%
Andrzejak Tadeusz2 369 1008,00%4 316 10014,00%

Kategoria • 30.12.2020 18:20

  Pozbud zakłada w strategii m.in. poprawę wskaźników finansowych

 • 30.12.2020 18:16

  POZBUD SA (57/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

 • 30.12.2020 18:07

  POZBUD SA (56/2020) Informacja z otwarcia ofert

 • 30.12.2020 17:59

  POZBUD SA (55/2020) Informacja na temat strategii rozwoju Grupy Kapitałowej POZBUD

 • 30.12.2020 17:46

  POZBUD SA (54/2020) Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy - aktualizacja informacji

 • 29.12.2020 21:40

  POZBUD SA (53/2020) Zawarcie porozumień rozwiązujących do umów kredytowych z BOŚ.

 • 15.12.2020 17:35

  POZBUD SA (52/2020) Zawarcie Umowy o udzielenie gwarancji przez Spółkę Zależną.

 • 30.11.2020 20:04

  POZBUD SA (51/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

 • 24.11.2020 20:06

  POZBUD SA (50/2020) Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartały 2020 roku

 • 13.11.2020 17:08

  POZBUD SA (49/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartał 2020 roku

 • 30.10.2020 20:20

  POZBUD SA (48/2020) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny.

 • 30.10.2020 20:02

  POZBUD SA (47/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

 • 23.10.2020 23:49

  POZBUD SA (46/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

 • 21.10.2020 20:16

  POZBUD T&R SA (45/2020) Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy - aktualizacja informacji

 • 21.10.2020 13:12

  POZBUD T&R SA (44/2020) Zmiana Statutu Spółki.

 • 30.09.2020 22:35

  POZBUD T&R SA (43/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

 • 28.09.2020 20:23

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.09.2020 23:12

  POZBUD T&R SA (42/2020) Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku

 • 15.09.2020 18:27

  POZBUD T&R SA (41/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku

 • 28.08.2020 20:33

  POZBUD T&R SA (40/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku

 • 21.08.2020 13:10

  POZBUD T&R SA (39/2020) Zmiany w składzie Zarządu - uzupełnienie informacji

 • 21.08.2020 13:03

  POZBUD T&R SA (38/2020) Powołanie Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji

 • 14.08.2020 19:24

  POZBUD T&R SA (37/2020) Informacja na temat reorganizacji Grupy - aktualizacja.

 • 14.08.2020 18:56

  POZBUD T&R SA (36/2020) Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

 • 14.08.2020 18:45

  POZBUD T&R SA (35/2020) Powołanie Rady Nadzorczej

 • 14.08.2020 18:39

  POZBUD T&R SA (34/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

 • 14.08.2020 18:25

  POZBUD T&R SA (33/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

 • 13.08.2020 11:01

  POZBUD T&R SA (32/2020) Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy - aktualizacja informacji

 • 11.08.2020 13:53

  POZBUD T&R SA (31/2020) Zmiana miejsca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 14 sierpnia 2020 roku

 • 17.06.2020 18:54

  POZBUD T&R SA (28/2020) Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy

 • 16.06.2020 23:55

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.06.2020 23:54

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.06.2020 16:21

  POZBUD T&R SA (27/2020) Zmiana dotycząca znacznego pakietu akcji Emitenta

 • 09.06.2020 20:26

  POZBUD T&R SA (26/2020) Zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji Emitenta

 • 09.06.2020 19:52

  POZBUD T&R SA (25/2020) Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanymi jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2019 Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A

 • 03.06.2020 21:51

  POZBUD T&R SA (24/2020) Uzupełnienie składu zarządu spółki Pozbud T&R S.A.

 • 03.06.2020 21:38

  POZBUD T&R SA (23/2020) Zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji spółki Pozbud T&R S.A., rejestracja nabycia akcji Pozbud T&R S.A. przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

 • 02.06.2020 21:07

  POZBUD T&R SA (22/2020) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu POZBUD T&R S.A.

 • 29.05.2020 21:47

  POZBUD T&R SA (21/2020) Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

 • 29.05.2020 21:38

  POZBUD T&R SA (20/2020) Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.- KOREKTA RAPORTU - z powodu pominięcia postawy prawnej

 • 29.05.2020 21:23

  POZBUD T&R SA (20/2020) Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.

 • 20.05.2020 19:09

  POZBUD T&R SA (19/2020) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Pozbud T&R S.A. oraz nabycie akcji Pozbud T&R S.A. nowej emisji przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze

 • 14.05.2020 14:04

  POZBUD T&R SA (18/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok

 • 11.05.2020 22:18

  POZBUD T&R SA (17/2020) Zbycie akcji Pozbud T&R S.A. przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze oraz przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz transakcje dotyczące znaczących pakietów akcji Spółki

 • 06.05.2020 15:32

  POZBUD T&R SA (16/2020) Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli przez Pozbud T&R S.A. na spółką Agnes S.A.

 • 23.04.2020 13:46

  POZBUD T&R SA (15/2020) Zmiany w składzie Zarządzie spółki POZBUD T&R S.A.

 • 21.04.2020 17:53

  POZBUD T&R SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

 • 10.04.2020 20:41

  POZBUD T&R SA (13/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

 • 10.04.2020 20:33

  POZBUD T&R SA (12/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 roku, uchwał, które nie zostały powzięte oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach.

 • 09.04.2020 14:39

  POZBUD T&R SA (11/2020) Opinia Biegłego Rewidenta - uzupełnienie materiału do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.

 • 03.04.2020 15:49

  POZBUD T&R SA (10/2020) Uzupełnienie projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.

 • 01.04.2020 16:46

  POZBUD T&R SA (9/2020) Stanowisko Emitenta w sprawie wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz zasady organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.04.2020 r.

 • 31.03.2020 16:46

  POZBUD T&R SA (8/2020) Podpisanie przez Pozbud T&R S.A. umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 • 24.03.2020 15:32

  POZBUD T&R SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok

 • 13.03.2020 19:17

  POZBUD T&R SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 10 kwietnia 2020 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.03.2020 19:15

  POZBUD T&R SA (5/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu negocjacji z Akcjonariuszami Spółki Agnes S.A.

 • 12.03.2020 15:02

  POZBUD T&R SA (4/2020) Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 23.01.2020 10:31

  POZBUD T&R SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 10.01.2020 10:16

  POZBUD T&R SA (2/2020) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu

 • 08.01.2020 15:11

  POZBUD T&R SA (1/2020) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu

 • 04.12.2019 15:07

  POZBUD T&R SA (26/2019) Informacja Pozbud T&R S.A. dotycząca realizacji przez spółkę zależną "SPC-2" Sp. z o.o. kontraktu z PKP PLK S.A.

 • 15.11.2019 18:29

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 16.10.2019 16:42

  POZBUD T&R SA (25/2019) Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.

 • 23.09.2019 18:12

  POZBUD T&R SA (24/2019) Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.

 • 19.09.2019 15:11

  POZBUD T&R SA (23/2019) Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.

 • 19.09.2019 11:23

  Pekao TFI zszedł poniżej 5 proc. na walnym Pozbudu

 • 19.09.2019 11:11

  POZBUD T&R SA (22/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 17.09.2019 18:36

  POZBUD T&R SA (21/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Pozbud T&R z członkostwa w Zarządzie Spółki.

 • 04.09.2019 13:23

  POZBUD T&R SA (20/2019) Korekta raportu bieżącego nr 20/2019 dot. nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

 • 02.09.2019 14:18

  POZBUD T&R SA (20/2019) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

 • 30.08.2019 18:34

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 28.08.2019 17:17

  POZBUD T&R SA (19/2019) Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2019 roku.

 • 31.05.2019 15:16

  POZBUD T&R SA (16/2019) Informacja o odstąpieniu przez Bank PKO BP SA od zastosowania sankcji z tytułu naruszenia kowenantu finansowego.

 • 21.05.2019 21:48

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 20.05.2019 16:24

  Pozbud T&R na koniec I kw. '19 naruszył kowenant dług netto/EBITDA

 • 20.05.2019 16:11

  POZBUD T&R SA (11/2019) Naruszenie kowenantu finansowego na koniec I kwartał 2019 r.

 • 20.05.2019 15:39

  POZBUD T&R SA (10/2019) Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2019 r.

 • 17.05.2019 16:27

  POZBUD T&R SA (9/2019) Zakończenie budowy I etapu inwestycji pn. Zacisze Strzeszyn w Poznaniu.

 • 11.04.2019 22:18

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 11.04.2019 22:11

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 19.03.2019 19:37

  Pozbud T&R ma list intencyjny ws. sprzedaży pakietu akcji Ever Home za co najmniej 4,3 mln zł

 • 19.03.2019 18:44

  POZBUD T&R SA (6/2019) Podpisanie listu intencyjnego

 • 18.03.2019 18:03

  POZBUD T&R SA (5/2019) Rozwiązanie listu intencyjnego

 • 19.02.2019 11:35

  TFI PZU ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Pozbud T&R

 • 19.02.2019 11:16

  POZBUD T&R SA (4/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 14.02.2019 15:43

  POZBUD T&R SA (3/2019) Zmiana w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.

 • 14.02.2019 15:41

  POZBUD T&R SA (2/2019) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, uzupełnienie składu Komitetu Audytu i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

 • 09.01.2019 11:05

  POZBUD T&R SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 20.12.2018 13:17

  POZBUD T&R SA (27/2018) Powołanie (dokooptowanie) członka Rady Nadzorczej.

 • 20.12.2018 13:07

  POZBUD T&R SA (26/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

 • 03.12.2018 12:34

  POZBUD T&R SA (25/2018) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez spółkę zależną

 • 26.11.2018 19:29

  POZBUD T&R SA (24/2018) Podpisanie przez spółkę zależną umowy kredytu obrotowego

 • 19.11.2018 08:39

  POZBUD T&R SA (23/2018) Podpisanie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 14.11.2018 09:41

  POZBUD T&R SA (22/2018) Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Emitenta

 • 09.11.2018 21:19

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 05.09.2018 11:25

  Pozbud ma umowę z PARP na dofinansowanie na max. 18,9 mln zł

 • 05.09.2018 10:48

  POZBUD T&R SA (21/2018) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta

 • 31.08.2018 17:51

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 16.08.2018 17:52

  POZBUD T&R SA (20/2018) Podpisanie Listu intencyjnego

 • 25.07.2018 14:27

  POZBUD T&R SA (19/2018) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 • 25.07.2018 14:23

  POZBUD T&R SA (19/2018) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 • 25.07.2018 14:22

  POZBUD T&R SA (18/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2018 dot. odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego

 • 11.07.2018 10:48

  POZBUD T&R SA (17/2018) Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO Bank Polski S.A.

 • 09.07.2018 17:21

  POZBUD T&R SA (16/2018) Przedterminowa spłata pierwszej raty kredytu inwestycyjnego w SGB - Bank S.A.

 • 20.06.2018 19:11

  POZBUD T&R SA (15/2018) Sprzedaż części pakietu akcji spółki zależnej EVER HOME S.A.

 • 19.06.2018 11:25

  POZBUD T&R SA (14/2018) Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego

 • 25.05.2018 16:21

  POZBUD T&R SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 25 maja 2018 roku.

 • 25.05.2018 16:20

  POZBUD T&R SA (12/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

 • 18.05.2018 21:15

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 09:03

  POZBUD T&R SA (11/2018) korekta raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 09 maja 2018 roku - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2018 rok i za 2019 rok

 • 10.05.2018 08:57

  POZBUD T&R SA (9/2018) korekta raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 09 maja 2018 roku - Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i

 • 09.05.2018 15:37

  POZBUD T&R SA (11/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2018 rok i za 2019 rok

 • 09.05.2018 15:35

  POZBUD T&R SA (10/2018) Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, zawartej w dniu 14.06.2017 roku w zakresie roku obrotowego 2018 wraz z pismem firmy audytorskiej.

 • 09.05.2018 15:34

  POZBUD T&R SA (9/2018) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w części dotyczącej 2018 r.

 • 26.04.2018 11:56

  POZBUD T&R SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 25 maja 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.04.2018 13:36

  POZBUD T&R SA (7/2018) Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta z Bankiem umowy o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki i umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku bankowego oraz udzielenie poręczenia przez Emitenta.

 • 06.04.2018 18:02

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.04.2018 17:50

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 10:46

  POZBUD T&R SA (6/2018) Podpisanie przez Konsorcjum umowy znaczącej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 29.03.2018 10:36

  Konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem podpisało z PKP PLK umowę za 2,3 mld zł

 • 26.03.2018 19:05

  POZBUD T&R SA (5/2018) Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowy o udzielenie gwarancji.

 • 12.03.2018 16:42

  POZBUD T&R SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy nr 02/PSZENNA/2018 zawartej z Dekpol S.A.

 • 19.01.2018 13:08

  POZBUD T&R SA (3/2018) Informacja o oddaleniu przez Krajowa Izbę Odwoławczą odwołania Konsorcjum spółek w sprawie przetargu

 • 12.01.2018 09:20

  POZBUD T&R SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych Pozbud T&R S.A. w 2018 roku

 • 03.01.2018 15:57

  POZBUD T&R SA (1/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 07.12.2017 18:34

  POZBUD T&R SA (31/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 04.12.2017 17:55

  POZBUD T&R SA (30/2017) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu spółki zależnej Emitenta

 • 10.11.2017 18:14

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 26.10.2017 12:48

  POZBUD T&R SA (29/2017) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 • 26.10.2017 12:38

  Oferta konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 26.10.2017 12:21

  POZBUD T&R SA (28/2017) Informacja o wybraniu oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 16.10.2017 15:43

  POZBUD T&R SA (27/2017) Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z PKO Bank Polski S.A.

 • 22.09.2017 15:45

  POZBUD T&R SA (26/2017) Informacja o złożeniu przez spółkę zależną oferty z najkorzystniejszą ceną.

 • 22.09.2017 09:54

  POZBUD T&R SA (25/2017) Informacja o nabyciu udziałów

 • 11.09.2017 15:00

  POZBUD T&R SA (24/2017) Zakończenie procesu weryfikacji wniosku o dofinansowania projektu spółki zależnej Emitenta

 • 05.09.2017 09:19

  POZBUD T&R SA (23/2017) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

 • 31.08.2017 20:15

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 31.08.2017 19:50

  POZBUD T&R SA (22/2017) Przekazanie skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2017 roku na niewłaściwym formularzu.

 • 31.08.2017 18:29

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 2/2017 QSr

 • 23.08.2017 09:29

  POZBUD T&R SA (21/2017) Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Emitenta

 • 23.08.2017 09:25

  Pozbud T&R ma umowę za 19,95 mln zł netto

 • 23.08.2017 09:14

  POZBUD T&R SA (20/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa

 • 14.08.2017 12:04

  POZBUD T&R SA (19/2017) Wykup obligacji serii A

 • 07.08.2017 16:07

  POZBUD T&R SA (18/2017) Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2017 roku.

 • 02.08.2017 16:42

  POZBUD T&R SA (17/2017) Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Pozbud T&R S.A.

 • 02.08.2017 16:37

  POZBUD T&R SA (16/2017) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

 • 01.08.2017 17:28

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki POZBUD T&R S.A.

 • 01.08.2017 14:37

  POZBUD T&R SA (15/2017) Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu

 • 01.08.2017 11:09

  POZBUD T&R SA (14/2017) Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

 • 28.07.2017 15:26

  POZBUD T&R SA (13/2017) Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii A na żądanie Emitenta.

 • 06.07.2017 18:06

  Pozbud T&R rozszerzył umowę z Dekpolem z 2 do 21 mln zł netto

 • 06.07.2017 17:17

  POZBUD T&R SA (12/2017) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy przy realizacji robót budowlanych związanych z budową osiedla Na Fali w Gdyni.

 • 06.06.2017 11:00

  POZBUD T&R SA (6/2017) Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 23 maja 2017 r.

 • 26.05.2017 17:45

  POZBUD T&R SA (11/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

 • 26.05.2017 17:43

  POZBUD T&R SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 maja 2017 roku.

 • 26.05.2017 17:42

  POZBUD T&R SA (9/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

 • 25.05.2017 19:08

  POZBUD T&R SA (8/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

 • 24.05.2017 18:38

  POZBUD T&R SA (7/2017) Kandydaci na członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

 • 23.05.2017 18:07

  POZBUD T&R SA (6/2017) Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu

 • 19.05.2017 18:02

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 10:05

  POZBUD T&R SA (5/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

 • 26.04.2017 09:46

  POZBUD T&R SA (4/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

 • 25.04.2017 17:37

  POZBUD T&R SA (3/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2017 rok i za 2018 rok

 • 10.04.2017 20:50

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.04.2017 20:47

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 05.04.2017 07:42

  POZBUD T&R SA (2/2017) Wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok

 • 11.01.2017 10:15

  POZBUD T&R SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych Pozbud T&R S.A. w roku obrotowym 2017

 • 27.12.2016 12:37

  POZBUD T&R SA (23/2016) Podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej Nr PPa03/B104/2014 zawartej ze spółką Torpol S.A.

 • 27.12.2016 12:33

  POZBUD T&R SA (22/2016) Podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej Nr PPa/02/B104/2014 zawartej ze spółką TORPOL S.A.

 • 12.12.2016 14:15

  POZBUD T&R SA (21/2016) Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 07.12.2016 09:56

  TFI PZU ma powyżej 5 proc. głosów na walnym Pozbud T&R

 • 07.12.2016 09:47

  POZBUD T&R SA (20/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

 • 08.11.2016 18:22

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 11:09

  POZBUD T&R SA (19/2016) Wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III-y kwartały 2016 roku

 • 17.10.2016 18:50

  Pozbud T&R rozpoczyna budowę I etapu projektu Zacisze Strzeszyn w Poznaniu

 • 17.10.2016 18:36

  POZBUD T&R SA (18/2016) Rozpoczęcie budowy I etapu inwestycji pod nazwą Zacisze Strzeszyn.

 • 17.10.2016 18:32

  POZBUD T&R SA (17/2016) Zawarcie przez Emitenta ze spółką Agnes S.A. umowy o roboty budowlane.

 • 07.10.2016 10:30

  POZBUD T&R SA (16/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

 • 13.09.2016 12:19

  POZBUD T&R SA (15/2016) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 26.08.2016 00:05

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 30.05.2016 09:13

  POZBUD T&R SA Zawarcie przez Emitenta umowy podwykonawczej z firmą AGNES S.A.

 • 25.05.2016 07:48

  Pozbud ma umowę o wartości blisko 30 mln zł

 • 25.05.2016 07:28

  POZBUD T&R SA Zawarcie przez Emitenta umowy na generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej.

 • 11.05.2016 21:39

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 07:45

  POZBUD T&R SA Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Pozbud T&R S.A.

 • 10.05.2016 07:38

  POZBUD T&R SA Powołanie Zarządu spółki Pozbud T&R nowej kadencji.

 • 09.05.2016 11:08

  POZBUD T&R SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 maja 2016 roku.

 • 06.05.2016 17:00

  POZBUD T&R SA KOREKTA RAPORTU NR 8/2016 -Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

 • 06.05.2016 16:31

  POZBUD T&R SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06 maja 2016 roku.

 • 06.05.2016 16:31

  POZBUD T&R SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD

 • 08.04.2016 07:42

  POZBUD T&R SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

 • 08.04.2016 07:31

  POZBUD T&R SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R

 • 07.04.2016 17:17

  POZBUD T&R SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

 • 22.03.2016 14:37

  POZBUD T&R SA Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną pełniącą funkcję w organach Spółki

 • 18.03.2016 20:23

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 20:17

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 26.02.2016 16:05

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do zawartej z firmą DOORS FOR BUILDERS INC. umowy dystrybucji wyłącznej.

 • 23.02.2016 11:42

  POZBUD T&R SA Zakup nieruchomości w Poznaniu.

 • 08.01.2016 09:48

  POZBUD T&R SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 30.12.2015 18:18

  GPW: Komunikat - AMICA WRONKI, POZBUD T&R

 • 30.12.2015 17:46

  GPW: Komunikat - POZBUD, INTEGER

 • 29.12.2015 15:40

  Fundusze NN Investment Partners TFI zeszły poniżej 5 proc. w akcjonariacie Pozbud T&R

 • 29.12.2015 15:27

  POZBUD T&R SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

 • 13.11.2015 19:39

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 13.11.2015 07:23

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.09.2015 10:06

  POZBUD T&R SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015 dot. zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Lidera Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlano - modernizacyjne w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • 01.09.2015 16:52

  POZBUD T&R SA Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego

 • 01.09.2015 16:49

  POZBUD T&R SA Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego

 • 28.08.2015 18:57

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 21.08.2015 16:03

  POZBUD T&R SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 21 sierpnia 2015 roku.

 • 21.08.2015 15:58

  POZBUD T&R SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A.

 • 21.08.2015 15:54

  POZBUD T&R SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A.

 • 19.08.2015 13:21

  POZBUD T&R SA Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako - Lidera Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlano - modernizacyjne ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 • 23.07.2015 11:06

  POZBUD T&R SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R S.A.

 • 22.07.2015 11:11

  POZBUD T&R SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

 • 22.07.2015 11:03

  POZBUD T&R SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

 • 20.07.2015 11:45

  POZBUD T&R SA rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pozbud T&R S.A.

 • 17.07.2015 09:33

  POZBUD T&R SA Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

 • 16.07.2015 15:56

  POZBUD T&R SA Przyjęcie przez Zarząd strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 30.06.2015 12:02

  Oferta konsorcjum Pozbudu najkorzystniejsza na remont odcinka linii kolejowej E59

 • 30.06.2015 11:48

  POZBUD T&R SA Powzięcie informacji o wyborze oferty Pozbud T&R S.A. na wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59.

 • 26.06.2015 14:01

  POZBUD T&R SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Pozbud T&R S.A.

 • 25.06.2015 19:29

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji POZBUD T&R SA

 • 23.06.2015 13:24

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

 • 16.06.2015 19:14

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 12.06.2015 19:29

  POZBUD T&R SA Warunkowa rejestracja w KDPW S.A. akcji serii G spółki Pozbud T&R S.A.

 • 10.06.2015 18:17

  POZBUD T&R SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 czerwca 2015 roku.

 • 10.06.2015 18:11

  POZBUD T&R SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

 • 26.05.2015 13:01

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego, zawartej z STU Ergo Hestia S.A.

 • 22.05.2015 12:06

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy zawartej ze spółką TORPOL S.A.

 • 15.05.2015 23:50

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 12:11

  POZBUD T&R SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

 • 12.05.2015 11:59

  POZBUD T&R SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

 • 11.05.2015 14:27

  POZBUD T&R SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

 • 30.04.2015 23:54

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 23:47

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 09.04.2015 16:18

  GPW: Animator Rynku dla obligacji spółki POZBUD T&R S.A.

 • 08.04.2015 08:43

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POZBUD T&R S.A.

 • 08.04.2015 08:38

  POZBUD T&R SA Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji na okaziciela serii A na rynku Catalyst

 • 01.04.2015 13:21

  POZBUD T&R SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A.

 • 01.04.2015 13:13

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki POZBUD T&R S.A.

 • 19.03.2015 11:35

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy zawartej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na

 • 17.03.2015 13:13

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach"

 • 06.03.2015 18:55

  Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska mają mniej niż 5 proc. akcji Pozbudu

 • 06.03.2015 18:44

  POZBUD T&R SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 27.02.2015 19:59

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 25.02.2015 12:04

  POZBUD T&R SA rejestracja obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A w KDPW S.A.

 • 13.02.2015 17:07

  POZBUD T&R SA Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii A przez Pozbud T&R S.A.

 • 05.02.2015 13:16

  POZBUD T&R SA Podpisanie przez Emitenta umów podwykonawczych ze spółką ALUSTA S.A .

 • 02.02.2015 10:25

  POZBUD T&R SA Podjęcie uchwały o emisji obligacji.

 • 22.01.2015 10:16

  POZBUD T&R SA Informacja otrzymana od Aviva Investors Poland S.A.

 • 08.01.2015 12:37

  POZBUD T&R SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 08.01.2015 12:31

  POZBUD T&R SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r.

 • 23.12.2014 13:14

  POZBUD T&R SA złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej na nieruchomości emitenta

 • 23.12.2014 08:44

  POZBUD T&R SA korekta rb nr 41/2014 - podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej zawartej ze spółką TORPOL S.A.

 • 19.12.2014 13:56

  POZBUD T&R SA podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej zawartej ze spółką Torpol SA

 • 01.12.2014 15:25

  POZBUD T&R SA podpisanie listu intencyjnego

 • 27.11.2014 13:30

  POZBUD T&R SA podpisanie przez emitenta umowy podwykonawczej z Konsorcjum firm

 • 14.11.2014 00:07

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 24.10.2014 09:09

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach 9 spółek

 • 30.09.2014 15:48

  POZBUD T&R SA powzięcie informacji o nie prowadzeniu obecnie przez PBS czynności windykacyjnych wobec spółki Baumal Group S.A.

 • 30.09.2014 12:18

  Pozbud szuka partnera do rozbudowanego zakładu; w '15 może ogłosić buyback

 • 26.09.2014 19:06

  POZBUD T&R SA odstąpienie od umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy emitentem a głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

 • 25.09.2014 18:33

  POZBUD T&R SA decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu na rzecz Pozbud T&R SA patentu na wynalazek

 • 23.09.2014 10:26

  POZBUD T&R SA podpisanie aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z PZU SA

 • 19.09.2014 16:47

  POZBUD T&R SA decyzja zarządu oraz rekomendacja RN w kwestii odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a spółką Baumal Group SA

 • 17.09.2014 15:28

  POZBUD T&R SA - wszczęcie działań windykacyjnych wobec spółki Baumal Group S.A.

 • 09.09.2014 07:39

  POZBUD T&R SA podpisanie przez emitenta umowy podwykonawczej ze spółką TORPOL S.A.

 • 29.08.2014 00:03

  POZBUD T&R SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 31.07.2014 12:48

  Torpol zlecił Pozbudowi prace za 108,2 mln zł netto

 • 31.07.2014 12:18

  POZBUD T&R SA podpisanie przez emitenta umowy podwykonawczej ze spółką TORPOL S.A.

 • 22.07.2014 10:43

  POZBUD T&R SA podpisanie aneksu nr 3 do umowy inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

 • 16.07.2014 14:21

  Oferta konsorcjum Budimeksu za 1,32 mld zł trzecia na budowę odcinka S7 i obwodnicy Ostródy

 • 09.07.2014 08:42

  POZBUD T&R SA korekta raportu bieżacego nr 27/2014

 • 04.07.2014 14:02

  POZBUD T&R SA ustalenie przez radę nadzorczą tekstu jednolitego statutu

 • 04.07.2014 14:00

  POZBUD T&R SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki nowej kadencji

 • 20.06.2014 14:59

  POZBUD T&R SA powołanie członków rady nadzorczej spółki następnej kadencji.

 • 20.06.2014 14:55

  POZBUD T&R SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 20 czerwca 2014 roku.

 • 20.06.2014 14:47

  POZBUD T&R SA treść uchwał podjętych na ZWZ spółki

 • 16.06.2014 16:16

  POZBUD T&R SA kandydaci na członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A. nowej kadencji

 • 16.06.2014 13:34

  Pozbud spodziewa się w tym roku wzrostu wyników o kilkanaście procent (wywiad)

 • 12.06.2014 13:19

  POZBUD T&R SA : Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 - sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w 2013 r.

 • 06.06.2014 09:52

  ING TFI ma ponad 5 proc. głosów na WZ Pozbud T&R

 • 06.06.2014 09:44

  POZBUD T&R SA Przekroczenie 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 22.05.2014 09:11

  POZBUD T&R SA projekty uchwał ZWZ spółki

 • 22.05.2014 09:01

  POZBUD T&R SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki

 • 20.05.2014 07:47

  POZBUD T&R SA podpisanie dwóch znaczących umów z firmą ALUSTA S.A.

 • 15.05.2014 22:45

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 15:13

  POZBUD T&R SA wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2014 rok

 • 30.04.2014 15:58

  POZBUD T&R SA zawarcie przez emitenta transakcji zabezpieczającej typu IRS.

 • 30.04.2014 00:17

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 00:14

  POZBUD T&R SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 10.04.2014 11:45

  POZBUD T&R SA zwiększenie udziału funduszy zarządzanych przez ING PTE SA w ogólnej liczbie głosów na WZA emitenta

 • 25.03.2014 12:30

  POZBUD T&R SA zawarcie umowy dostawy i montażu maszyn i urządzeń z firmą PANTO POLAND JANUSZ LEWALSKI

 • 24.03.2014 17:17

  POZBUD T&R SA zawarcie w okresie 12 miesięcy z Firmą Handlową "AGNES" Agnieszka Fojt umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.

 • 19.03.2014 10:01

  POZBUD T&R SA zwiększenie powyżej 10 % udziału funduszy zarządzanych przez ING PTE SA w ogólnej liczbie głosów

 • 10.03.2014 09:35

  POZBUD T&R SA Podpisanie pierwszej umowy przyrzeczonej ze spółką TORPOL S.A.

 • 10.03.2014 09:31

  POZBUD T&R SA Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej zawartej ze spółką Torpol S.A.

 • 04.03.2014 16:35

  POZBUD T&R SA Podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A.

 • 28.02.2014 07:51

  POZBUD T&R SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 27.02.2014 14:05

  POZBUD T&R SA korekta prognozy wyników finansowych Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A na 2013 rok.

 • 17.02.2014 13:55

  POZBUD T&R SA podpisanie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 22.01.2014 12:53

  POZBUD T&R SA zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych z firmą REMAXBUD Sp. z o.o.

 • 09.01.2014 17:00

  POZBUD T&R SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 27.12.2013 11:26

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 27.12.2013 11:26

  POZBUD T&R SA nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

 • 27.12.2013 11:20

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 27.12.2013 11:20

  POZBUD T&R SA nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

 • 20.12.2013 15:19

  POZBUD T&R SA Zawarcie znaczącej umowy ze spółką TORPOL S.A.

 • 17.12.2013 13:57

  POZBUD T&R SA - zawarcie umowy zlecenia

 • 12.12.2013 20:35

  POZBUD T&R SA zawarcie umowy pożyczki

 • 10.12.2013 08:57

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.12.2013 08:57

  POZBUD T&R SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta

 • 10.12.2013 08:56

  POZBUD T&R SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.12.2013 08:55

  POZBUD T&R SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta

 • 05.12.2013 08:59

  POZBUD T&R SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta

 • 04.12.2013 16:54

  POZBUD T&R SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego EVER HOME S.A. - spółki zależnej Emitenta.

 • 02.12.2013 14:03

  POZBUD T&R SA Rejestracja w KDPW akcji serii F

 • 02.12.2013 06:12

  POZBUD T&R SA aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej

 • 02.12.2013 06:11

  POZBUD T&R SA wygaśnięcie uchwały WZA