Polnord SA

skrót: PND

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 16:15

Aktualny kurs3,89   -5,58 %-0,23 zł
Otwarcie4,07-1,21%
Minimum3,80-7,77%
Maksimum4,07-1,21%
Wolumen (szt.) 53364
Kurs odniesienia4,12
Widełki dolne3,67
Widełki górne4,47
Obroty (tyś. zł)210
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
26003,84
21 4193,81
55 9663,80
21 8473,76
21 1703,75
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,87500 1
3,881 567 2
3,894 957 2
3,901 500 2
3,913 197 1
Spółka zajmuje się działalnością deweloperską, inwestycyjną oraz budowlaną, realizując projekty w największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Olsztyn, Łódź czy Wrocław. Jest właścicielem jednego z największych w kraju banków ziemi. W jej ofercie znajdują się gotowe mieszkania, apartamenty i lokale usługowo-biurowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Hanapeta Holdings Co Ltd.ZWZ6 583 75420,14%6 583 75420,14%
TFI PZU SAportfele3 687 50811,28%3 687 50811,28%
NN OFEportfel3 039 2889,29%3 039 2889,29%
PKO BP SA2 345 8937,18%2 345 8937,18%
Bank Gospodarstwa Krajowego2 086 8906,38%2 086 8906,38%
PZU OFE Złota Jesieńportfel1 730 9775,29%1 730 9775,29%

Kategoria • 21.10.2019 14:22

  POLNORD SA (43/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23.10.2019r

 • 10.10.2019 14:30

  Polnord sprzedał w III kw. 117 lokali

 • 10.10.2019 14:20

  POLNORD SA (42/2019) Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w III kwartale 2019 r.

 • 02.10.2019 10:55

  Polnord ma list intencyjny ws. współpracy przy realizacji programu Mieszkanie Plus

 • 01.10.2019 07:24

  Polnord chce do końca '19 przedstawić zmodyfikowaną strategię

 • 30.09.2019 23:55

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.09.2019 22:02

  Wynik netto Polnordu za I półrocze niższy o 33,73 mln zł z powodu odpisów

 • 27.09.2019 21:30

  POLNORD SA (41/2019) Informacja o wstępnych szacunkach wyników dokonanych w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2019 r.

 • 26.09.2019 17:57

  Walne zgromadzenie Polnordu zdecyduje 23 X o emisji do 75 mln akcji

 • 26.09.2019 17:22

  POLNORD SA (40/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.10.2019 r.

 • 20.09.2019 14:44

  POLNORD SA (39/2019) Przedterminowy wykup części Obligacji serii NS4

 • 13.09.2019 17:28

  POLNORD SA (38/2019) Ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4

 • 05.09.2019 19:08

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii NS4 spółki POLNORD SA.

 • 03.09.2019 16:57

  POLNORD SA (37/2019) Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 r

 • 21.08.2019 22:08

  POLNORD SA (36/2019) Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

 • 20.08.2019 13:02

  POLNORD SA (35/2019) Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4.

 • 04.06.2019 14:42

  POLNORD SA (28/2019) Treść dokumentu, który ma być przedmiotem obrad ZWZ Polnord SA

 • 30.05.2019 20:02

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 11.04.2019 10:25

  Polnord sprzedał w I kw. 95 lokali brutto

 • 11.04.2019 10:09

  POLNORD SA (22/2019) Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I kwartale 2019 r.

 • 21.03.2019 15:58

  POLNORD SA (20/2019) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r.

 • 18.03.2019 21:44

  POLNORD SA (19/2019) Oddalenie w całości powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę (aktualizacja informacji).

 • 18.03.2019 17:23

  POLNORD SA (18/2019) Nie ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji).

 • 11.03.2019 15:21

  POLNORD SA (17/2019) Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji).

 • 05.03.2019 19:20

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki POLNORD SA

 • 05.03.2019 17:15

  POLNORD SA (16/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2019 r.

 • 04.03.2019 16:58

  POLNORD SA (15/2019) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki.

 • 18.02.2019 16:37

  POLNORD SA (14/2019) Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4

 • 30.01.2019 18:03

  POLNORD SA (13/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej - zmiana terminu posiedzenia.

 • 23.01.2019 15:05

  POLNORD SA (12/2019) Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej.

 • 21.01.2019 18:38

  POLNORD SA (11/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.01.2019 r.

 • 21.01.2019 18:32

  POLNORD SA (10/2019) Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 21.01.2019 r.

 • 21.01.2019 18:24

  POLNORD SA (9/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 17.01.2019 19:33

  Akcjonariusze Polnordu zawarli porozumienie dot. wspólnego zbywania akcji

 • 17.01.2019 18:54

  POLNORD SA (8/2019) Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki.

 • 17.01.2019 16:05

  POLNORD SA (7/2019) Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez Hanapeta Holdings Co. Ltd z siedzibą na Cyprze ("Akcjonariusz").

 • 15.01.2019 18:30

  POLNORD SA (6/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 09.01.2019 21:40

  Polnord szuka doradcy do przeglądu opcji strategicznych, główny akcjonariusz jest przeciwny

 • 09.01.2019 20:49

  POLNORD SA (5/2019) Informacja otrzymana od akcjonariusza w kontekście procesu wyboru doradcy biznesowego do przeglądu opcji strategicznych

 • 09.01.2019 19:58

  Polnord sprzedał 836 lokali w '18; w poł. '19 chce przedstawić aktualizację strategii (opis)

 • 09.01.2019 19:45

  Polnord sprzedał w IV kw. '18 r. 83 lokale netto

 • 09.01.2019 19:36

  POLNORD SA (4/2019) Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2018 r.

 • 02.01.2019 17:11

  POLNORD SA (3/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 02.01.2019 r.

 • 02.01.2019 17:08

  POLNORD SA (2/2019) Uchwała podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po przerwie w dniu 2 stycznia 2019 r.

 • 02.01.2019 17:05

  POLNORD SA (1/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 31.12.2018 16:42

  POLNORD SA (68/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.01.2019 r.

 • 19.12.2018 12:58

  POLNORD SA (67/2018) Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej.

 • 18.12.2018 12:59

  POLNORD SA (66/2018) Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki.

 • 17.12.2018 18:33

  POLNORD SA (65/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 stycznia 2019 r.

 • 17.12.2018 18:23

  POLNORD SA (64/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 17.12.2018r.

 • 17.12.2018 18:18

  POLNORD SA (63/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 02.01.2019 r., treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte do czasu zarządzenia przerwy w obradach,

 • 17.12.2018 11:59

  POLNORD SA (62/2018) Informacja udzielona akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH.

 • 12.12.2018 18:36

  POLNORD SA (61/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 05.12.2018 22:05

  POLNORD SA (59/2018) Korekta raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 04.12.2018 r.

 • 05.12.2018 09:29

  Polnord wprowadza do sprzedaży 50 lokali na warszawskim Wilanowie

 • 04.12.2018 11:39

  POLNORD SA (60/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się w dniu 03.12.2018 r.

 • 04.12.2018 11:37

  POLNORD SA (59/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 17.12.2018 r., treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte do czasu zarządzenia przerwy w obradach.

 • 29.11.2018 20:41

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 21.11.2018 15:41

  POLNORD SA (58/2018) Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki.

 • 20.11.2018 19:27

  Polnord podpisał z PHN list intencyjny w sprawie sprzedaży dwóch budynków

 • 20.11.2018 19:16

  POLNORD SA (57/2018) Podpisanie przez Emitenta oraz jego spółki zależne listu intencyjnego w sprawie sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami biurowymi, położonych w Warszawie przy ul. Branickiego.

 • 15.11.2018 22:16

  POLNORD SA (56/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dotyczącym umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad.

 • 14.11.2018 19:50

  POLNORD SA (55/2018) Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów na generalne wykonawstwo

 • 01.11.2018 19:07

  POLNORD SA (54/2018) Zmiana terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.11.2018 r.

 • 31.10.2018 21:15

  POLNORD SA (53/2018) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do wykonywania obowiązków Członka Zarządu (aktualizacja informacji).

 • 31.10.2018 11:33

  POLNORD SA (52/2018) Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki.

 • 29.10.2018 18:48

  POLNORD SA (51/2018) Informacja udzielona akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH.

 • 22.10.2018 16:01

  POLNORD SA (50/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.11.2018 r.

 • 17.10.2018 21:01

  RN Polnordu powołała Marcina Gomołę na prezesa zarządu

 • 17.10.2018 20:13

  POLNORD SA (49/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. Powołanie Zarządu Spółki.

 • 16.10.2018 17:13

  OFE PZU zwiększyło zaangażowanie w Polnordzie do 5,30 proc.

 • 16.10.2018 17:04

  POLNORD SA (48/2018) Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 15.10.2018 17:17

  POLNORD SA (47/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 15.10.2018 r.

 • 15.10.2018 17:14

  POLNORD SA (46/2018) Treść uchwały podjętej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przerwie w dniu 15.10.2018 r.

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 08.10.2018 10:11

  Polnord sprzedał w III kw. 256 lokali netto

 • 08.10.2018 09:40

  POLNORD SA (45/2018) Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2018 r.

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 01.10.2018 19:49

  POLNORD SA (44/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się w dniu 01.10.2018 r.

 • 01.10.2018 19:42

  POLNORD SA (43/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 15.10.2018 r. oraz treść uchwał podjętych do czasu zarządzenia przerwy w obradach.

 • 01.10.2018 19:35

  POLNORD SA (42/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 29.09.2018 11:39

  Polnord ma w ofercie 904 mieszkań, spółka zapowiada weryfikację planowanych projektów

 • 28.09.2018 22:52

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 07:28

  Polnord szacuje, że w I poł.'18 miał 24,8 mln zł straty netto, poniżej oczekiwań rynku

 • 26.09.2018 22:55

  POLNORD SA (41/2018) Wstępne wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Polnord za I półrocze 2018 r.

 • 25.09.2018 18:25

  POLNORD SA (40/2018) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczący roszczeń za bezumowne korzystanie przez MPWiK z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów

 • 07.09.2018 18:40

  POLNORD SA (39/2018) Przekroczenie przez Hanapeta Holdings Co Limited progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.09.2018 18:39

  Aegon OFE ma poniżej 5 proc. Polnordu

 • 07.09.2018 18:33

  POLNORD SA (38/2018) Zmniejszenie przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.08.2018 17:11

  POLNORD SA (37/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2018 r.

 • 24.08.2018 13:03

  POLNORD SA (36/2018) Korzystny dla Spółki wyrok w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł (aktualizacja informacji)

 • 21.08.2018 19:21

  POLNORD SA (35/2018) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 11.09.2018 r.

 • 17.08.2018 22:41

  Dariusz Krawczyk odwołany z funkcji prezesa Polnordu

 • 17.08.2018 22:32

  POLNORD SA (34/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 17.08.2018 12:15

  POLNORD SA (33/2018) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

 • 14.08.2018 15:39

  POLNORD SA (32/2018) Rejestracja obligacji serii MB3 w KDPW

 • 14.08.2018 12:05

  POLNORD SA (31/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 września 2018 r.

 • 27.07.2018 17:09

  POLNORD SA (30/2018) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 11.07.2018 18:19

  GPW: 18 lipca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii MB2 (PND0718) spółki POLNORD S.A.,

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 10.07.2018 09:00

  Polnord sprzedał w II kw. 199 lokali netto (opis)

 • 10.07.2018 08:10

  Polnord sprzedał w II kw. 199 lokali netto

 • 10.07.2018 07:48

  POLNORD SA (29/2018) Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2018r.

 • 06.07.2018 23:28

  POLNORD SA (28/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.07.2018 09:13

  Polnord wprowadza do oferty 113 mieszkań na warszawskim Wilanowie

 • 27.06.2018 20:29

  Hanapeta Holdings Co Limited przekroczył 5 proc. udziału w głosach na walnym Polnordu

 • 27.06.2018 20:00

  POLNORD SA (27/2018) Przekroczenie progu 5% przez Hanapeta Holdings Co Limited w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 26.06.2018 18:14

  POLNORD SA (26/2018) aktualizacja informacji - Zbycie przez Murapol SA całego pakietu akcji Spółki

 • 22.06.2018 19:06

  POLNORD SA (25/2018) Zbycie przez Murapol SA całego pakietu akcji Spółki

 • 22.06.2018 18:53

  POLNORD SA (24/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018

 • 22.06.2018 18:50

  POLNORD SA (23/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018r.

 • 22.06.2018 11:20

  POLNORD SA (22/2018) Przydział Obligacji serii MB3

 • 21.06.2018 20:08

  Murapol sprzedał cały posiadany pakiet akcji Polnordu za 29 mln zł

 • 19.06.2018 17:11

  POLNORD SA (21/2018) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii MB3

 • 13.06.2018 21:35

  GPW: 20 czerwca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii M1 spółki POLNORD S.A.

 • 30.05.2018 13:02

  Grupa Polnord ostrożnie podchodzi do celów sprzedaży mieszkań na ten rok (popr.)

 • 30.05.2018 12:36

  Polnord chce stopniowo redukować zadłużenie i generować coraz większy cash flow

 • 30.05.2018 12:12

  Grupa Polnord ostrożnie podchodzi do celów sprzedaży mieszkań na ten rok

 • 30.05.2018 11:28

  Polnord jest w trakcie wyboru doradcy w procesie przeglądu opcji strategicznych

 • 30.05.2018 08:10

  Grupa Polnord planuje wprowadzić w '18 do sprzedaży 10 inwestycji

 • 30.05.2018 07:49

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 29.05.2018 21:33

  POLNORD SA (20/2018) Umorzenie dochodzenia w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę (aktualizacja informacji)

 • 26.05.2018 10:44

  Polnord ma przedwstępne umowy kupna dwóch działek w Warszawie pod budowę 258 lokali

 • 25.05.2018 23:51

  POLNORD SA (19/2018) Zawarcie przedwstępnych umów nabycia nieruchomości położonych w Warszawie

 • 25.05.2018 18:58

  POLNORD SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 18:26

  POLNORD SA (17/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 25.05.2018

 • 25.05.2018 18:20

  POLNORD SA (16/2018) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 25.05.2018r.

 • 27.04.2018 15:08

  Polnord podtrzymuje plan sprzedaży ok. 1,5 tys. mieszkań w '19

 • 27.04.2018 07:45

  POLNORD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 07:41

  POLNORD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 20:36

  Polnord zaktualizuje wycenę aktywów, co obniży wynik netto grupy o 31,1 mln zł

 • 23.04.2018 20:03

  POLNORD SA (15/2018) Przeszacowanie wartości aktywów finansowych Emitenta

 • 18.04.2018 18:28

  Zdarzenia jednorazowe powiększą wynik brutto Polnordu w '17 o 26,1 mln zł

 • 18.04.2018 18:18

  POLNORD SA (14/2018) Przeszacowanie wartości nieruchomości posiadanych przez Emitenta i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów z tytułu spodziewanego przyszłego odszkodowania od Miasta Stołecznego Warszawy.

 • 11.04.2018 21:19

  POLNORD SA (13/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2018 r.

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 10.04.2018 09:32

  Polnord sprzedał w I kw. 298 lokali netto (opis)

 • 10.04.2018 09:06

  Polnord sprzedał w I kw. 298 lokali netto (popr.)

 • 10.04.2018 08:40

  POLNORD SA (12/2018) korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2018 (Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018)

 • 10.04.2018 08:17

  Polnord sprzedał w I kw. 298 lokali netto

 • 10.04.2018 08:09

  POLNORD SA (12/2018) Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018

 • 09.04.2018 13:49

  POLNORD SA (11/2018) Nabycie przez spółkę powiązaną nieruchomości położonych we Wrocławiu (aktualizacja informacji)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.03.2018 19:57

  Polnord przeprowadzi prywatną subskrypcję obligacji o wartości 36,75 mln zł

 • 05.03.2018 19:48

  POLNORD SA (10/2018) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii P

 • 02.03.2018 13:24

  Polnord przejmuje od KB DOM funkcję generalnego wykonawcy swoich projektów

 • 02.03.2018 12:35

  POLNORD SA (9/2018) Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów na generalne wykonawstwo

 • 02.03.2018 10:09

  POLNORD SA (8/2018) Odstąpienie przez spółki zależne od Emitenta od umów na generalne wykonawstwo

 • 20.02.2018 18:44

  GPW: Komunikat - POLNORD

 • 20.02.2018 18:21

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 19.02.2018 19:01

  Polnord rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 19.02.2018 18:51

  POLNORD SA (7/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności Polnord

 • 19.02.2018 08:23

  W '18 deweloperom może być trudno zwiększyć liczbę sprzedanych lokali - DM BOŚ (opinia)

 • 13.02.2018 18:33

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 02.02.2018 21:45

  POLNORD SA (6/2018) korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 6/2018 (korzystne dla Polnord wyroki NSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie)

 • 31.01.2018 14:56

  POLNORD SA (6/2018) Korzystne dla Polnord wyroki NSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie

 • 30.01.2018 17:56

  POLNORD SA (5/2018) Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach Emitenta

 • 24.01.2018 20:27

  POLNORD SA (4/2018) korekta raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 17.01.2018r (terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku)

 • 17.01.2018 17:22

  POLNORD SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 11.01.2018 15:57

  POLNORD SA (3/2018) Nabycie nieruchomości położonej w Warszawie (aktualizacja informacji)

 • 10.01.2018 18:57

  GPW: 17 stycznia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii NS3 (PND0118) spółki POLNORD S.A.

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 08:59

  Polnord sprzedał w IV kw. 355 lokali, a w całym 2017 r. 1.389 lokali netto (opis)

 • 09.01.2018 08:49

  Polnord sprzedał w 2017 r. 1.389 lokali netto

 • 09.01.2018 08:41

  POLNORD SA (2/2018) Informacja o sprzedaży lokali w 2017 r.

 • 08.01.2018 17:39

  POLNORD SA (1/2018) Doręczenie odpisu pozwu o zapłatę

 • 02.01.2018 13:19

  Murapol nie wyklucza wzrostu zaangażowania w akcjonariat Polnordu

 • 29.12.2017 19:06

  POLNORD SA (57/2017) aktualizacja informacji - przekroczenie progu 5% przez Murapol SA w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 29.12.2017 16:03

  Polnord wprowadził do oferty 246 lokali w Łodzi i 66 w Gdańsku

 • 22.12.2017 20:52

  Murapol przekroczył próg 5 proc. w ogólnej liczbie głosów w spółce Polnord

 • 22.12.2017 20:24

  POLNORD SA (56/2017) Przekroczenie progu 5% przez Murapol SA w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.12.2017 18:05

  KB Dom ma umowę na realizację projektu mieszkaniowego w Olsztynie za 20,6 mln zł

 • 01.12.2017 12:52

  POLNORD SA (55/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 30.11.2017

 • 01.12.2017 12:30

  POLNORD SA (54/2017) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.11.2017 r., sprzeciwy do uchwał NWZ

 • 30.11.2017 19:09

  POLNORD SA (53/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 29.11.2017 19:11

  POLNORD SA (52/2017) Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości położonej w Warszawie

 • 29.11.2017 15:54

  POLNORD SA (51/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 29.11.2017 12:34

  POLNORD SA (50/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

 • 28.11.2017 21:42

  POLNORD SA (49/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 28.11.2017 18:34

  Polnord ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości w Gdańsku

 • 28.11.2017 18:22

  POLNORD SA (48/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku

 • 28.11.2017 10:28

  POLNORD SA (47/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

 • 27.11.2017 19:54

  POLNORD SA (46/2017) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 • 22.11.2017 08:55

  Polnord wprowadza do oferty 96 mieszkań na warszawskiej Woli

 • 21.11.2017 16:41

  POLNORD SA (45/2017) Rejestracja Obligacji serii NS10 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 20.11.2017 14:42

  POLNORD SA (44/2017) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku (aktualizacja informacji)

 • 14.11.2017 17:34

  Wyniki Polnordu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2017 17:15

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 14:34

  Polnord ma warunkową umowę kupna działki w Gdańsku pod 60 lokali

 • 31.10.2017 14:21

  POLNORD SA (43/2017) Zawarcie warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku

 • 25.10.2017 21:07

  POLNORD SA (42/2017) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza

 • 23.10.2017 21:38

  POLNORD SA (41/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.11.2017 r.

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 04.10.2017 08:54

  W III kwartale 2017 r. Polnord sprzedał 383 lokale netto

 • 04.10.2017 08:13

  POLNORD SA (40/2017) Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2017r.

 • 02.10.2017 08:58

  Polnord wprowadził do sprzedaży 161 mieszkań w Gdańsku

 • 29.09.2017 14:40

  POLNORD SA (39/2017) Przydział Obligacji serii NS10

 • 28.09.2017 08:29

  Polnord wprowadził do sprzedaży 230 mieszkań w Gdańsku

 • 20.09.2017 11:52

  POLNORD SA (38/2017) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS10

 • 06.09.2017 17:35

  Spółka której udziałowcem jest Polnord kupiła działki we Wrocławiu pod 144 mieszkania

 • 06.09.2017 17:18

  POLNORD SA (37/2017) Zawarcie przez spółkę powiązaną przedwstępnych umów nabycia nieruchomości we Wrocławiu

 • 04.09.2017 19:30

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji POLNORD SA

 • 04.09.2017 17:40

  KB Dom ma umowę z Polnordem na generalne wykonawstwo za 74,4 mln zł netto

 • 04.09.2017 17:19

  POLNORD SA (36/2017) Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

 • 31.08.2017 18:57

  Wyniki Polnordu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 18:43

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.08.2017 18:42

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 28.08.2017 18:42

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 28.08.2017 18:41

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 24.08.2017 16:27

  POLNORD SA (35/2017) Zmiana siedziby i adresu Spółki.

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2017 08:38

  Polnord sprzedał w I półroczu 651 lokali netto

 • 07.07.2017 08:31

  POLNORD SA (34/2017) Informacja o sprzedanych lokalach w I półroczu 2017r

 • 05.07.2017 17:16

  POLNORD SA (33/2017) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku (aktualizacja informacji)

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 29.06.2017 20:36

  POLNORD SA (32/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29.06.2017

 • 29.06.2017 20:28

  POLNORD SA (31/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 29.06.2017 20:14

  POLNORD SA (30/2017) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29.06.2017 r.

 • 29.06.2017 11:31

  POLNORD SA (29/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2017 08:56

  Polnord wprowadził do sprzedaży 139 lokali koło Gdańska

 • 13.06.2017 11:54

  POLNORD SA (28/2017) Rejestracja Obligacji serii NS8 i NS9 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 12.06.2017 08:45

  Fadesa Polnord Polska wprowadza do sprzedaży 83 mieszkania we Wrocławiu

 • 02.06.2017 22:32

  POLNORD SA (27/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2017 r.

 • 31.05.2017 17:46

  Polnord kupił działki w Gdańsku pod około 276 lokali

 • 31.05.2017 17:30

  POLNORD SA (26/2017) Zawarcie warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku

 • 24.05.2017 08:48

  Polnord ruszył ze sprzedażą 152 mieszkań w Gdańsku

 • 22.05.2017 18:42

  POLNORD SA (25/2017) Przydział Obligacji serii NS9

 • 19.05.2017 13:15

  Polnord oczekuje bardzo dobrego II kw., liczy na wzrost przekazań w całym ’17 (wywiad)

 • 18.05.2017 14:07

  POLNORD SA (24/2017) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS9

 • 17.05.2017 13:18

  Polnord zamierza zwiększyć udział w KB Dom do 49 proc.

 • 16.05.2017 20:10

  Wyniki Polnordu w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2017 19:55

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 08:50

  Polnord wprowadza do sprzedaży 80 mieszkań w Warszawie

 • 09.05.2017 20:10

  POLNORD SA (23/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 27.04.2017 21:52

  POLNORD SA (22/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 27.04.2017 21:50

  POLNORD SA (21/2017) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 26.04.2017 08:52

  Polnord może dostać ok. 15 mln zł tytułem zapłaty kary umownej z '10

 • 26.04.2017 08:34

  POLNORD SA (20/2017) korzystny dla Spółki wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł

 • 24.04.2017 17:52

  POLNORD SA (19/2017) Rejestracja obligacji serii NS7 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA

 • 24.04.2017 12:24

  POLNORD SA (18/2017) Przydział Obligacji serii NS8

 • 10.04.2017 09:10

  Polnord planuje w '17 uruchomić 11 inwestycji, które wprowadzą do oferty ok. 1450 lokali

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 05.04.2017 07:25

  Polnord sprzedał w I kwartale 335 lokali netto

 • 05.04.2017 06:09

  POLNORD SA (17/2017) Informacja o sprzedanych lokalach w I kwartale 2017 r.

 • 03.04.2017 19:46

  POLNORD SA (16/2017) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS8

 • 31.03.2017 20:22

  POLNORD SA (15/2017) aktualizacja informacji - kontrola podatkowa prowadzona przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

 • 21.03.2017 22:37

  Wyniki Polnordu w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2017 22:10

  POLNORD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 22:06

  POLNORD SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.03.2017 17:14

  POLNORD SA (14/2017) Wszczęcie dochodzenia w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę

 • 13.03.2017 10:46

  POLNORD SA (13/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o nabycia akcji Spółki, przekroczenie 10% w kapitale zakładowym Spółki

 • 03.03.2017 18:48

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji Polnordu

 • 03.03.2017 18:36

  POLNORD SA (12/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o nabycia akcji Spółki, przekroczenie 5% w kapitale zakładowym Spółki

 • 03.03.2017 18:25

  POLNORD SA (11/2017) Prokuratura wszczyna śledztwo w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę

 • 02.03.2017 18:03

  POLNORD SA (10/2017) Rejestracja obligacji serii NS4, NS5 oraz NS6 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA

 • 27.02.2017 18:17

  POLNORD SA (9/2017) Przydział Obligacji serii NS7

 • 15.02.2017 10:19

  Polnord uruchomił sprzedaż 153 mieszkań w Gdańsku

 • 07.02.2017 18:11

  Polnord zawarł przedwstępą umowę nabycia dwóch nieruchomości w Gdańsku

 • 07.02.2017 18:02

  POLNORD SA (8/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku

 • 07.02.2017 17:43

  POLNORD SA (7/2017) Likwidacja przedstawicielstwa Spółki w Moskwie

 • 07.02.2017 17:23

  POLNORD SA (6/2017) Szacunkowe zadłużenie brutto Grupy Kapitałowej Polnord na 31.12.2016 r.

 • 06.02.2017 18:09

  POLNORD SA (5/2017) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS7

 • 31.01.2017 15:44

  POLNORD SA (4/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 25.01.2017 19:28

  Polnord może zapłacić 9,9 mln zł zaległego podatku z odsetkami za VII '11

 • 25.01.2017 18:58

  POLNORD SA (3/2017) Otrzymanie przez Spółkę protokołu kontroli w ramach kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

 • 20.01.2017 17:46

  POLNORD SA (2/2017) Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • 12.01.2017 17:38

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POLNORD SA

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 19:07

  Polnord sprzedał 1.023 lokale w 2016 r., w samym IV kw. 241 lokali (opis)

 • 05.01.2017 17:40

  Polnord sprzedał 1.023 lokale w 2016 r.

 • 05.01.2017 17:32

  POLNORD SA (1/2017) Informacja o sprzedaży lokali w 2016 r.

 • 30.12.2016 11:23

  POLNORD SA (57/2016) Przydział Obligacji serii NS6

 • 23.12.2016 20:06

  Fundusze zarządzane przez Altus TFI mają mniej niż 5 proc. akcji Polnordu

 • 23.12.2016 19:56

  POLNORD SA (56/2016) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 • 22.12.2016 13:08

  POLNORD SA (55/2016) Przydział Obligacji serii NS5

 • 20.12.2016 17:48

  POLNORD SA (54/2016) Przydział Obligacji serii NS4

 • 13.12.2016 07:02

  Polnord chce w ’17 zwiększyć tempo sprzedaży mieszkań, do oferty wprowadzi ok. 1.500 lokali (wywiad)

 • 09.12.2016 17:14

  POLNORD SA (53/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS6

 • 01.12.2016 17:40

  Polnord chce wyemitować obligacje wartości 20 mln zł

 • 01.12.2016 17:13

  POLNORD SA (52/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS5

 • 29.11.2016 17:30

  POLNORD SA (51/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS4

 • 14.11.2016 18:14

  Wyniki Polnordu w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2016 18:09

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 17:51

  POLNORD SA (50/2016) Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii NS2

 • 04.11.2016 19:01

  POLNORD SA (49/2016) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczący roszczeń za bezumowne korzystanie przez MPWiK z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów

 • 26.10.2016 12:04

  Polnord wprowadza do sprzedaży 107 mieszkań w Warszawie

 • 25.10.2016 17:14

  POLNORD SA (48/2016) Pozew przeciwko MPWiK i Miastu Stołecznemu Warszawa

 • 24.10.2016 19:44

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami POLNORD SA

 • 17.10.2016 09:19

  Polnord wprowadza do sprzedaży 173 mieszkania w Warszawie

 • 12.10.2016 17:52

  POLNORD SA (47/2016) Zawiadomienie o przedterminowym częściowym wykupie obligacji

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.10.2016 10:08

  Polnord sprzedał w III kwartale 236 lokali netto

 • 07.10.2016 09:56

  POLNORD SA (46/2016) Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2016 r.

 • 28.09.2016 09:21

  Polnord wprowadza do sprzedaży 99 mieszkań w Warszawie

 • 26.09.2016 16:20

  POLNORD SA (45/2016) Rejestracja obligacji serii MB2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA

 • 23.09.2016 17:33

  POLNORD SA (44/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 08.09.2016 22:05

  POLNORD SA (43/2016) Zmiana warunków umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych

 • 07.09.2016 11:43

  Polnord wprowadza do sprzedaży 154 mieszkania w Szczecinie

 • 06.09.2016 16:05

  POLNORD SA (42/2016) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

 • 31.08.2016 08:16

  Wyniki Polnordu w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2016 07:55

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 08.08.2016 21:10

  POLNORD SA (41/2016) Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • 02.08.2016 14:04

  POLNORD SA (40/2016) aktualizacja wpisu kapitału zakładowego Polnord w rejestrze przedsiębiorców

 • 29.07.2016 13:33

  POLNORD SA (39/2016) Przydział Obligacji serii MB2

 • 28.07.2016 18:16

  POLNORD SA (38/2016) Pismo byłego członka organu w sprawie wykupu Obligacji

 • 27.07.2016 18:47

  Polnord planuje kolejną emisję obligacji tym razem za 20,024 mln zł

 • 27.07.2016 18:30

  POLNORD SA (37/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii MB2 na kwotę 20.024.000 zł

 • 27.07.2016 18:03

  Polnord wyemitował obligacje za 20 mln zł

 • 27.07.2016 17:45

  POLNORD SA (36/2016) Emisja Obligacji serii O na kwotę 20 mln zł

 • 18.07.2016 16:51

  POLNORD SA (35/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 18.07.2016 16:47

  POLNORD SA (34/2016) Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu

 • 08.07.2016 08:21

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2016 13:03

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela)

 • 07.07.2016 11:32

  Polnord wprowadza do sprzedaży 87 mieszkań w Olsztynie

 • 06.07.2016 13:41

  Polnord sprzedał w II kwartale 259 lokali netto

 • 06.07.2016 13:28

  POLNORD SA (33/2016) Informacja o sprzedanych lokalach w I półroczu 2016r

 • 01.07.2016 20:05

  POLNORD SA Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28.06.2016r

 • 30.06.2016 13:20

  Polnord wprowadza do sprzedaży 65 mieszkań w Ząbkach k. Warszawy

 • 28.06.2016 18:36

  POLNORD SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28.06.2016

 • 28.06.2016 18:28

  POLNORD SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

 • 28.06.2016 18:17

  POLNORD SA Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 28.06.2016 r.

 • 28.06.2016 11:39

  Polnord uruchamia sprzedaż 108 mieszkań w Kowalach k. Gdańska

 • 28.06.2016 11:07

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 27.06.2016 18:16

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 24.06.2016 20:46

  POLNORD SA Zmiana kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariusza

 • 24.06.2016 16:06

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 24.06.2016 16:02

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 23.06.2016 21:00

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 23.06.2016 15:40

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2016 15:28

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 21.06.2016 21:47

  POLNORD SA Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

 • 17.06.2016 19:20

  GPW: DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO SA animatorem spółki POLNORD S.A.

 • 17.06.2016 17:51

  Nationale-Nederlanden OFE ma ponad 5 proc. Polnordu

 • 17.06.2016 17:30

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów

 • 08.06.2016 16:14

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału Briarwood Capital Partners LP w ogólnej liczbie głosów

 • 07.06.2016 13:56

  POLNORD SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

 • 07.06.2016 13:32

  Polnord liczy na pozytywne efekty programu "Mieszkanie+"

 • 07.06.2016 12:36

  Polnord liczy na pozytywne efekty programu "Mieszkanie+"

 • 02.06.2016 19:16

  POLNORD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2016 r.

 • 02.06.2016 18:00

  Polnord zastąpi Integer w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów

 • 23.05.2016 08:25

  Polnord może zastąpić Integera w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów - Trigon (opinia)

 • 20.05.2016 17:21

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

 • 19.05.2016 17:26

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa

 • 19.05.2016 16:16

  POLNORD SA Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku rejestracji akcji serii S Spółki przez KDPW

 • 18.05.2016 18:36

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

 • 17.05.2016 09:46

  POLNORD SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S

 • 16.05.2016 18:08

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji POLNORD SA

 • 16.05.2016 17:46

  Wyniki Polnordu w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 17:36

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 09:33

  Polnord wprowadzi do oferty 124 mieszkania w Warszawie

 • 14.04.2016 09:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.2)

 • 08.04.2016 08:13

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.04.2016 17:03

  POLNORD SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 07.04.2016r.

 • 07.04.2016 12:54

  POLNORD SA Informacja w sprawie akcji nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 06.04.2016 10:02

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela)

 • 05.04.2016 17:20

  Polnord sprzedał w I kwartale 276 lokali netto, przekazał 301 lokali

 • 05.04.2016 17:07

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I kwartale 2016 r.

 • 04.04.2016 17:23

  Fundusze zarządzane przez TFI PZU mają ponad 5 proc. Polnordu

 • 04.04.2016 17:07

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w ogólnej liczbie głosów

 • 24.03.2016 06:50

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa

 • 22.03.2016 12:38

  Polnord chce obniżyć zadłużenie do ok. 100 mln zł na koniec '19

 • 21.03.2016 23:52

  Polnord chce mieć w '19 ponad 500 mln zł przychodów, może od '18 wrócić do dywidendy (opis)

 • 21.03.2016 23:36

  POLNORD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 23:25

  Polnord chce mieć w '19 ponad 500 mln zł przychodów, może od '18 wrócić do dywidendy

 • 21.03.2016 23:25

  POLNORD SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 23:17

  POLNORD SA Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Polnord na lata 2016-2019

 • 02.03.2016 14:37

  POLNORD SA Warunkowa rejestracja akcji serii S w KDPW

 • 18.02.2016 06:30

  Polnord pracuje nad nową strategią, rada nadzorcza może ją poznać w marcu (wywiad, powt.)

 • 17.02.2016 20:00

  Polnord pracuje nad nową strategią, rada nadzorcza może ją poznać w marcu (wywiad)

 • 16.02.2016 13:06

  Trigon DM zainicjował rekomendacje dla branży deweloperskiej (opis)

 • 16.02.2016 12:22

  Trigon DM zainicjował rekomendacje dla branży deweloperskiej

 • 15.01.2016 10:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2015 (tabela, aktl.2)

 • 14.01.2016 10:05

  POLNORD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 12.01.2016 15:42

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 11.01.2016 10:45

  Polnord sprzedał 1.320 lokali w 2015 r.

 • 11.01.2016 10:34

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w 2015 r.

 • 05.01.2016 14:46

  POLNORD SA Sprostowanie przyczyny zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez BZ WBK Asset Management S.A.

 • 31.12.2015 12:15

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów przez BZ WBK Asset Management S.A.

 • 29.12.2015 17:46

  POLNORD SA Oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 29.12.2015 r. złożone przez Pana Piotra Wesołowskiego i Pana Tomasza Sznajdera

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 18.12.2015 16:07

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Pana Dariusza Krawczyka

 • 18.12.2015 13:55

  POLNORD SA Emisja obligacji oraz przedterminowy wykup obligacji Spółki

 • 14.12.2015 22:13

  Dariusz Krawczyk nowym prezesem Polnordu

 • 14.12.2015 21:14

  POLNORD SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 04.12.2015 15:04

  POLNORD SA Ustalenie daty przedterminowego wykupu obligacji oraz nowej emisji obligacji Spółki

 • 03.12.2015 09:55

  Ipopema podwyższyła cenę docelową Polnordu do 15,2 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 19.11.2015 16:20

  POLNORD SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

 • 19.11.2015 13:03

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 19.11.2015 09:20

  Polnord rusza ze sprzedażą 42 mieszkań w Gdyni

 • 17.11.2015 11:29

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 16.11.2015 19:25

  Wyniki Polnordu w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2015 19:06

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 18:29

  POLNORD SA Umowy zawarte pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacją Budowlaną Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych

 • 05.11.2015 09:14

  Pioneer Pekao IM ma mniej niż 5 proc. Polnordu

 • 05.11.2015 09:03

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału Pioneer Pekao Investment Management S.A. w ogólnej liczbie głosów

 • 30.10.2015 17:34

  POLNORD SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 30.10.2015 r.

 • 30.10.2015 17:33

  POLNORD SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.10.2015 17:05

  POLNORD SA Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.10.2015 r.

 • 29.10.2015 13:57

  POLNORD SA Zawarcie umowy z SGB Bank SA o organizację i obsługę emisji obligacji

 • 28.10.2015 09:55

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 26.10.2015 18:17

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 26.10.2015 12:03

  POLNORD SA Emisja trzeciej transzy warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu opcji menedżerskich

 • 26.10.2015 11:39

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 22.10.2015 15:20

  BGK ma ponad 5 proc. Polnordu

 • 22.10.2015 15:06

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez BGK

 • 22.10.2015 12:06

  Polnord ruszył ze sprzedażą 138 mieszkań w podwarszawskich Ząbkach

 • 21.10.2015 10:28

  Prokom Investments wyszedł z akcjonariatu Polnordu

 • 21.10.2015 10:25

  POLNORD SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.10.2015 10:14

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów

 • 20.10.2015 16:23

  PKO BP ma ponad 5 proc. Polnordu

 • 20.10.2015 16:13

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez PKO BP

 • 19.10.2015 15:32

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 16.10.2015 10:16

  POLNORD SA Kolejne korzystne dla Polnord wyroki WSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie

 • 12.10.2015 12:36

  POLNORD SA Przedterminowa spłata kredytu w Getin Noble Bank S.A.

 • 09.10.2015 13:43

  WSA wydał korzystne dla Polnordu wyroki ws. odszkodowań drogowych w Wilanowie

 • 09.10.2015 13:27

  POLNORD SA Korzystne dla Polnord wyroki WSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie

 • 08.10.2015 08:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 07.10.2015 16:04

  Deweloperzy biją rekordy sprzedaży; w '16 powinni sprzedawać jeszcze więcej (opinia)

 • 07.10.2015 06:30

  Deweloperzy biją rekordy sprzedaży; w '16 powinni sprzedawać jeszcze więcej (opinia)

 • 06.10.2015 15:29

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2015 15:19

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela)

 • 02.10.2015 15:35

  Polnord sprzedał w III kwartale 357 lokali netto

 • 02.10.2015 15:25

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w trzech kwartałach 2015 r.

 • 30.09.2015 15:47

  PKO BP złożył wniosek o upadłość Prokomu, spółka liczy na jego wycofanie (aktl.)

 • 30.09.2015 14:15

  PKO BP złożył wniosek o upadłość Prokomu

 • 25.09.2015 16:22

  POLNORD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.10.2015 r.

 • 24.09.2015 15:28

  POLNORD SA Zawarcie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.; hipoteka na aktywach o znacznej wartości

 • 22.09.2015 15:14

  POLNORD SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA

 • 22.09.2015 13:07

  Polnord podtrzymuje plany sprzedażowe na '15; przekaże 1.250-1.300 lokali (wywiad)

 • 22.09.2015 13:00

  Nowa strategia Polnordu nastawiona na dywidendę, wzrost sprzedaży i rentowności

 • 15.09.2015 10:36

  Prokom zmniejszył swój udział w Polnordzie; akcje kupił Altus TFI

 • 15.09.2015 10:24

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w ogólnej liczbie głosów

 • 15.09.2015 10:22

  POLNORD SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 15.09.2015 10:20

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów

 • 10.09.2015 13:30

  W transakcji pakietowej właściciela zmieniło 9,5 proc. akcji Polnordu

 • 04.09.2015 11:10

  Polnord ruszył ze sprzedażą 96 mieszkań w Gdańsku

 • 31.08.2015 20:59

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 06.08.2015 08:51

  SEB Asset Management zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Polnordu

 • 06.08.2015 08:24

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału SEB Asset Management S.A. w ogólnej liczbie głosów

 • 04.08.2015 16:19

  POLNORD SA Zawarcie umowy kredytowej z BOŚ S.A.

 • 04.08.2015 15:31

  POLNORD SA Rejestracja połączenia Polnord ze spółkami zależnymi

 • 23.07.2015 15:11

  Klienci BZ WBK Asset Management mają ponad 5 proc. akcji Polnordu

 • 23.07.2015 15:00

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez BZ WBK Asset Management S.A. w ogólnej liczbie głosów

 • 20.07.2015 12:24

  Polnord ruszył ze sprzedażą 111 mieszkań na warszawskiej Woli

 • 10.07.2015 14:00

  POLNORD SA Wprowadzenie obligacji serii M1 do obrotu giełdowego, pierwsze notowanie

 • 08.07.2015 09:59

  POLNORD SA Dopuszczenie obligacji serii M1 do obrotu giełdowego

 • 07.07.2015 11:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2015 (tabela)

 • 03.07.2015 08:14

  POLNORD SA Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii M1

 • 02.07.2015 09:27

  Polnord sprzedał w II kwartale 487 lokali netto

 • 02.07.2015 09:20

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I półroczu 2015 r.

 • 01.07.2015 15:38

  POLNORD SA Rejestracja obligacji serii M1 w KDPW

 • 30.06.2015 16:24

  POLNORD SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2015 r.

 • 30.06.2015 16:23

  POLNORD SA Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 30.06.2015 r.

 • 26.06.2015 09:13

  POLNORD SA Wykup obligacji Spółki

 • 25.06.2015 10:52

  POLNORD SA Stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia Polnord ze spółkami zależnymi

 • 22.06.2015 14:25

  POLNORD SA Podsumowanie oferty obligacji serii M1

 • 16.06.2015 18:05

  POLNORD SA Umowy zawarte pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacją Budowlaną Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych

 • 09.06.2015 11:19

  POLNORD SA Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Polnord ze spółkami zależnymi

 • 02.06.2015 13:44

  Polnord wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł; w '15 możliwa kolejna transza (opis)

 • 02.06.2015 11:44

  Polnord rusza z ofertą obligacji o wartości do 50 mln zł

 • 01.06.2015 17:15

  POLNORD SA Zatwierdzenie ostatecznych warunków obligacji serii M1 emitowanych w ramach oferty publicznej

 • 01.06.2015 17:08

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Polnordu

 • 27.05.2015 17:18

  POLNORD SA Wybór biegłego rewidenta

 • 25.05.2015 16:24

  POLNORD SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Polnord ze spółkami zależnymi, pierwsze zawiadomienie

 • 25.05.2015 12:34

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu

 • 15.05.2015 07:22

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 04.05.2015 12:31

  Polnord rusza ze sprzedażą 182 lokali w Szczecinie

 • 22.04.2015 12:20

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez fundusz Briarwood Capital Partners w ogólnej liczbie głosów

 • 15.04.2015 16:09

  Polnord złożył do KNF prospekt emisyjny obligacji o wartości do 100 mln zł

 • 14.04.2015 16:41

  POLNORD SA Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji

 • 14.04.2015 10:28

  Polnord rusza ze sprzedażą 115 lokali w projekcie City Park w Łodzi

 • 08.04.2015 15:41

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela, aktl.)

 • 08.04.2015 09:38

  DM BPS rekomenduje "kupuj" LC Corp, Polnord i Ronson

 • 08.04.2015 09:25

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela)

 • 02.04.2015 13:12

  Polnord planuje emisję obligacji niezabezpieczonych o wartości do 100 mln zł (opis)

 • 02.04.2015 11:18

  Polnord planuje emisję obligacji niezabezpieczonych o wartości do 100 mln zł

 • 02.04.2015 09:44

  Polnord sprzedał w I kwartale 344 lokale netto

 • 02.04.2015 09:29

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I kwartale 2015 r.

 • 02.04.2015 09:26

  POLNORD SA Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na koniec I kwartału 2015 r.

 • 24.03.2015 08:01

  Do końca '15 r. Polnord rozpocznie 20 nowych inwestycji lub kolejnych etapów

 • 24.03.2015 05:50

  POLNORD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.03.2015 03:04

  POLNORD SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.03.2015 10:34

  POLNORD SA Przedterminowy częściowy wykup obligacji

 • 05.03.2015 11:47

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 24.02.2015 10:03

  POLNORD SA Wykluczenie obligacji serii H z ASO na Catalyst

 • 23.02.2015 19:16

  GPW: wykluczenie z obrotu obligacji spółki POLNORD SA

 • 23.02.2015 14:55

  Polnord rozpoczyna budowę 42 lokali w II etapie Bramy Sopockiej

 • 16.02.2015 11:05

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 13.02.2015 16:09

  POLNORD SA Emisja obligacji Spółki

 • 04.02.2015 14:27

  POLNORD SA Przedterminowy częściowy wykup obligacji

 • 28.01.2015 19:35

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki POLNORD SA

 • 27.01.2015 15:22

  POLNORD SA Emisja obligacji Spółki

 • 27.01.2015 10:45

  POLNORD SA Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji

 • 20.01.2015 11:12

  POLNORD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 09.01.2015 14:29

  Deweloperzy z GPW powinni w '15 poprawić mocną sprzedaż z '14 (analiza)