Pamapol SA

skrót: PMP

Brak kursu dla wybranej firmy

Pamapol SA prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa mięsno-warzywnego. Od momentu powstania spółka prowadziła działalnoąć w zakresie produkcji dań gotowych do których należą pulpety, gołąbki, fasolka po bretońsku, flaki oraz gulasz. Wraz z rozwojem poszerzał ofertę produktową o dalsze przetwory mięsno-warzywne; konserwy mięsne, pasztety, zupy gotowe oraz kiełbaski drobiowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Amerykanka Struktura sp. z o.o. SKAZWZ28 247 40781,29%28 247 40781,29%

Kategoria • 12.01.2021 12:38

  PAMAPOL SA (1/2021) Powiadomienie o transakcjach na akcjach PAMAPOL S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.12.2020 13:42

  PAMAPOL SA (28/2020) Zawarcie kolejnych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 17.12.2020 20:52

  PAMAPOL SA (27/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 27.11.2020 17:58

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 25.11.2020 14:48

  PAMAPOL SA (26/2020) Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytu obrotowego

 • 04.11.2020 12:56

  PAMAPOL SA (25/2020) Wybór kolejnej oferty PAMAPOL S.A. w przetargu na dostawy artykułów spożywczych organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 02.11.2020 21:43

  PAMAPOL SA (24/2020) Umorzenie przez sąd postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie Uchwały Delistingowej

 • 22.10.2020 19:05

  PAMAPOL SA (23/2020) Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego - wydłużenie terminu na pozyskanie dodatkowego finansowania

 • 21.10.2020 21:44

  PAMAPOL SA (22/2020) Wybór ofert PAMAPOL S.A. i spółki zależnej w przetargach na dostawy artykułów spożywczych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 30.09.2020 18:30

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 21.09.2020 21:19

  PAMAPOL SA (21/2020) Informacja dotycząca oferty WZPOW złożonej w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 21.09.2020 15:57

  PAMAPOL SA (20/2020) Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 09.09.2020 14:18

  KNF umorzył postępowanie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Pamapolu

 • 09.09.2020 14:03

  PAMAPOL SA (19/2020) Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie umorzenia postępowania o zniesienie dematerializacji akcji

 • 10.08.2020 18:19

  PAMAPOL SA (18/2020) Podjęcie czynności wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. uchylającej Uchwałę Delistigową

 • 24.06.2020 14:11

  PAMAPOL SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał

 • 20.06.2020 16:56

  PAMAPOL SA (11/2020) Decyzja Zarządu Pamapol S.A. o wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego ZWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową

 • 16.06.2020 21:04

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 08.06.2020 13:24

  PAMAPOL SA (10/2020) Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 • 02.06.2020 21:08

  PAMAPOL SA (9/2020) Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 • 25.05.2020 12:20

  PAMAPOL SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

 • 30.04.2020 21:51

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 21:43

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 24.04.2020 20:58

  PAMAPOL SA (7/2020) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.04.2020 20:30

  PAMAPOL SA (6/2020) Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 23.04.2020 12:12

  PAMAPOL SA (5/2020) Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 20.04.2020 20:43

  PAMAPOL SA (4/2020) Uzyskanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendacji dofinansowania projektów złożonych przez spółki zależne Pamapol S.A.

 • 31.01.2020 12:44

  PAMAPOL SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 24.01.2020 15:06

  PAMAPOL SA (2/2020) Zawarcie kolejnej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 13.01.2020 21:31

  PAMAPOL SA (1/2020) Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 19.12.2019 18:42

  PAMAPOL SA (25/2019) Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyborze oferty PAMAPOL S.A. (gołąbki w sosie pomidorowym)

 • 09.12.2019 19:36

  PAMAPOL SA (24/2019) Zawarcie umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 29.11.2019 20:18

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.11.2019 15:01

  PAMAPOL SA (23/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

 • 18.11.2019 14:29

  PAMAPOL SA (22/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • 25.10.2019 16:15

  PAMAPOL SA (21/2019) Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych (groszek z marchewką)

 • 21.10.2019 13:02

  PAMAPOL SA (20/2019) Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych (szynka drobiowa)

 • 17.10.2019 20:01

  PAMAPOL SA (19/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 16.10.2019 19:06

  PAMAPOL SA (18/2019) Opinia biegłego w sprawie wyceny akcji PAMAPOL S.A.

 • 11.10.2019 18:09

  PAMAPOL SA (17/2019) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A

 • 30.09.2019 18:57

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 25.09.2019 16:23

  PAMAPOL SA (16/2019) Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 23.09.2019 14:22

  PAMAPOL SA (15/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

 • 13.09.2019 11:31

  PAMAPOL SA (14/2019) Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych

 • 26.08.2019 18:21

  PAMAPOL SA (13/2019) Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych

 • 07.08.2019 19:14

  PAMAPOL SA (12/2019) Unieważnienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostawy artykułów spożywczych

 • 31.05.2019 14:44

  PAMAPOL SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał

 • 30.05.2019 18:09

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.01.2019 15:10

  PAMAPOL SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 21.12.2018 15:50

  PAMAPOL SA (42/2018) Zawarcie aneksów do umów faktoringowych

 • 21.12.2018 15:18

  PAMAPOL SA (41/2018) Oddalenie przez Sąd zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

 • 29.11.2018 16:08

  PAMAPOL SA (40/2018) Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.

 • 26.11.2018 18:54

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 22.11.2018 18:43

  PAMAPOL SA (39/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.

 • 30.10.2018 14:40

  PAMAPOL SA (38/2018) Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 18.10.2018 17:15

  PAMAPOL SA (37/2018) Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu

 • 28.09.2018 19:26

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 20:10

  PAMAPOL SA (36/2018) Wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

 • 21.09.2018 21:14

  PAMAPOL SA (35/2018) Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

 • 21.09.2018 20:16

  PAMAPOL SA (34/2018) Powzięcie informacji o wydłużeniu terminów dostępności kredytów

 • 21.09.2018 13:51

  PAMAPOL SA (33/2018) Zawarcie dwóch umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 20.09.2018 18:14

  Sąd wstrzymał wykonanie uchwały NWZ o zniesieniu dematerializacji akcji Pamapolu

 • 20.09.2018 18:03

  PAMAPOL SA (32/2018) Otrzymanie odpisu postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

 • 17.09.2018 16:14

  Pamapol ma umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na 43,3 mln zł brutto

 • 17.09.2018 15:54

  PAMAPOL SA (31/2018) Zawarcie umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 12.09.2018 21:06

  PAMAPOL SA (30/2018) Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A

 • 12.09.2018 20:53

  PAMAPOL SA (29/2018) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

 • 06.09.2018 13:55

  PAMAPOL SA (28/2018) Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji

 • 31.08.2018 21:16

  PAMAPOL SA (27/2018) Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 27.08.2018 21:38

  PAMAPOL SA (25/2018) Korekta treści raportu nr 25/2018 w sprawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 23:04

  PAMAPOL SA (27/2018) Korekta raportu nr 26/2018 w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 21:10

  PAMAPOL SA (26/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 20:04

  PAMAPOL SA (25/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 13:35

  PAMAPOL SA (24/2018) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji PAMAPOL S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

 • 14.08.2018 10:27

  PAMAPOL SA (23/2018) Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych

 • 06.08.2018 19:19

  PAMAPOL SA (22/2018) Ustanowienie hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych

 • 24.07.2018 17:31

  PAMAPOL SA (21/2018) Zmiana stanu posiadania akcji Pamapol S.A. w wyniku rozliczenia wezwania

 • 23.07.2018 15:06

  PAMAPOL SA (20/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 • 20.07.2018 15:23

  PAMAPOL SA (19/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 17 sierpnia 2018 r.

 • 20.07.2018 15:04

  PAMAPOL SA (18/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 17 sierpnia 2018 r.

 • 20.07.2018 13:32

  PAMAPOL SA (17/2018) Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania

 • 20.07.2018 13:12

  PAMAPOL SA (16/2018) Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 20.07.2018 12:37

  PAMAPOL SA (15/2018) Zbycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 17.07.2018 16:57

  Oferty Pamapolu i WZPOW na kwotę ok. 69,8 mln zł brutto najkorzystniejsze w przetargu KOWR

 • 17.07.2018 16:09

  PAMAPOL SA (14/2018) Informacja o liczbie akcji Pamapol S.A. nabytych w ramach wezwania

 • 17.07.2018 15:53

  PAMAPOL SA (13/2018) Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 17.07.2018 10:54

  Amerykanka Struktura kupiła w wezwaniu 3.260.657 akcji Pamapolu

 • 09.07.2018 18:32

  PAMAPOL SA (12/2018) Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Pamapol S.A.

 • 09.07.2018 17:32

  Amerykanka Struktura podniosła cenę w wezwaniu na Pamapol do 1,2 zł za akcję z 1 zł

 • 26.06.2018 20:16

  PAMAPOL SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 26.06.2018 19:54

  PAMAPOL SA (10/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję.

 • 26.06.2018 16:14

  PAMAPOL SA (9/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 11:43

  PAMAPOL SA (8/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2018 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 30.05.2018 15:05

  PAMAPOL SA (7/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 14:51

  PAMAPOL SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 czerwca 2018 roku

 • 23.05.2018 18:56

  PAMAPOL SA (5/2018) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pamapol SA

 • 23.05.2018 17:33

  Amerykanka Struktura wzywa do sprzedaży 9.963.300 akcji Pamapolu po 1 zł za papier

 • 22.05.2018 21:10

  PAMAPOL SA (4/2018) Zmiana w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 21.05.2018 07:22

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.05.2018 14:44

  PAMAPOL SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

 • 27.04.2018 22:10

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 22:01

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 02.02.2018 15:17

  PAMAPOL SA (2/2018) Ustanowienie zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych

 • 29.01.2018 11:51

  PAMAPOL SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 22.12.2017 13:49

  PAMAPOL SA (33/2017) Przedłużenie finansowania faktoringowego

 • 20.12.2017 13:29

  PAMAPOL SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 20 grudnia 2017 r.

 • 20.12.2017 13:08

  PAMAPOL SA (31/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 20 grudnia 2017 r.

 • 12.12.2017 21:57

  Pamapol otrzyma 4,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu dań gotowych

 • 12.12.2017 20:47

  PAMAPOL SA (30/2017) Przystąpienie do realizacji projektu Centrum badawczo-rozwojowe dań gotowych wysokiej jakości

 • 06.12.2017 19:47

  PAMAPOL SA (29/2017) Wykonanie przez PAMAPOL S.A. i spółki zależne warunków zawieszających wykorzystania kredytu w ramach konsorcjum bankowego oraz pierwsze uruchomienie tego kredytu

 • 29.11.2017 21:34

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.11.2017 14:19

  PAMAPOL SA (28/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2017 r.

 • 23.11.2017 14:01

  PAMAPOL SA (27/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 20 grudnia 2017 roku

 • 17.11.2017 15:41

  PAMAPOL SA (26/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

 • 31.10.2017 15:33

  PAMAPOL SA (25/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP

 • 25.10.2017 22:11

  PAMAPOL SA (24/2017) Realizacja części warunków zmierzających do wykonania umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego

 • 24.10.2017 19:22

  PAMAPOL SA (23/2017) Wyrażenie przez Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych Emitenta zgody na zawarcie i wykonanie umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego

 • 23.10.2017 21:16

  PAMAPOL SA (22/2017) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta i Rady Nadzorcze spółek zależnych zgody na zawarcie i wykonanie umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego

 • 20.10.2017 15:28

  PAMAPOL SA (21/2017) Zawarcie aneksów do umów faktoringowych

 • 29.09.2017 15:36

  PAMAPOL SA (20/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP

 • 26.09.2017 19:40

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.09.2017 11:36

  PAMAPOL SA (19/2017) Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WZPOW uchwały w trybie art. 233 KSH

 • 21.09.2017 22:40

  PAMAPOL SA (18/2017) Zawarcie umowy kredytu przez spółki Grupy PAMAPOL oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania wiążącej oferty finansowania

 • 08.09.2017 15:49

  PAMAPOL SA (17/2017) Informacja o wstępnych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. za I półrocze 2017 r.

 • 08.09.2017 15:26

  PAMAPOL SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 17.08.2017 11:36

  PAMAPOL SA (15/2017) Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 01.08.2017 13:54

  Familiar SA SICAV-SIF ma poniżej 5 proc. akcji Pamapolu

 • 01.08.2017 13:46

  PAMAPOL SA (14/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w PAMAPOL S.A.

 • 30.06.2017 23:33

  PAMAPOL SA (13/2017) Zawarcie przez WZPOW aneksów do umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 28.06.2017 21:44

  PAMAPOL SA (12/2017) Informacja Agencji Rynku Rolnego o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych

 • 26.06.2017 21:08

  PAMAPOL SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 20:49

  PAMAPOL SA (10/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 26.06.2017 20:09

  PAMAPOL SA (9/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 23.06.2017 12:14

  PAMAPOL SA (8/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP

 • 22.06.2017 15:09

  PAMAPOL SA (7/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 30.05.2017 16:05

  PAMAPOL SA (6/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.

 • 30.05.2017 15:41

  PAMAPOL SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku

 • 29.05.2017 21:17

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 23.05.2017 14:49

  Oferta Pamapolu za 41,8 mln zł najkorzystniejsza cenowo w przetargu ARR

 • 23.05.2017 14:41

  PAMAPOL SA (4/2017) Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego

 • 22.05.2017 14:06

  PAMAPOL SA (3/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r.

 • 21.04.2017 23:41

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 23:38

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 16.03.2017 20:34

  PAMAPOL SA (2/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 26.01.2017 15:54

  PAMAPOL SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 16.12.2016 15:09

  PAMAPOL SA (19/2016) Zawarcie aneksów do umów faktoringowych

 • 14.11.2016 18:38

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.08.2016 18:10

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.07.2016 16:03

  PAMAPOL SA (18/2016) Zawarcie umów z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 30.06.2016 15:55

  PAMAPOL SA Zmiana wysokości limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring S.A.

 • 24.06.2016 17:59

  PAMAPOL SA Powołanie członków Zarządu PAMAPOL S.A. na III Wspólną Kadencję

 • 20.06.2016 18:03

  PAMAPOL SA Otrzymanie zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego o wyborze oferty PAMAPOL S.A.

 • 06.06.2016 15:49

  PAMAPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.

 • 06.06.2016 15:31

  PAMAPOL SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.

 • 03.06.2016 12:43

  PAMAPOL SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerwca 2016 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 01.06.2016 13:40

  Oferta Pamapolu za 50 mln zł najkorzystniejsza cenowo w przetargu ARR

 • 01.06.2016 13:26

  PAMAPOL SA Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego

 • 31.05.2016 14:17

  PAMAPOL SA Wybór biegłego rewidenta

 • 16.05.2016 20:19

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 12:21

  PAMAPOL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2016 r.

 • 10.05.2016 12:06

  PAMAPOL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 6 czerwca 2016 roku

 • 29.04.2016 21:37

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 29.04.2016 21:26

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 03.03.2016 18:13

  PAMAPOL SA Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu

 • 01.03.2016 10:37

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 01.03.2016 09:56

  PAMAPOL SA Korekta raportu okresowego - skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.

 • 01.03.2016 00:00

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.01.2016 20:46

  PAMAPOL SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.01.2016 18:26

  PAMAPOL SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 27.01.2016 18:14

  PAMAPOL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 20.01.2016 15:56

  PAMAPOL SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.01.2016 19:21

  PAMAPOL SA Wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring

 • 04.12.2015 18:51

  PAMAPOL SA Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej WZPOW Sp. z o.o.

 • 16.11.2015 19:49

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.10.2015 19:16

  PAMAPOL SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D

 • 28.10.2015 19:11

  PAMAPOL SA Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym GPW

 • 28.10.2015 16:38

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PAMAPOL S.A.

 • 20.10.2015 18:18

  PAMAPOL SA Rejestracja akcji serii D Pamapol S.A. w KDPW

 • 12.10.2015 20:33

  Nationale-Nederlanden OFE ma powyżej 5 proc. głosów na WZ Pamapolu

 • 12.10.2015 20:11

  PAMAPOL SA Zawiadomienie o przekroczeniu przez Nationale-Nederlanden OFE progu 5% ogólnej liczby głosów w Pamapol S.A.

 • 12.10.2015 15:50

  PAMAPOL SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pamapol S.A. w związku z rejestracją emisji akcji serii D

 • 09.10.2015 16:59

  PAMAPOL SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 06.10.2015 15:59

  PAMAPOL SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w PAMAPOL S.A.

 • 05.10.2015 19:29

  PAMAPOL SA Korekta tytułu raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 2 października 2015 r.

 • 02.10.2015 19:17

  PAMAPOL SA Rejestracja akcji serii D Pamapol S.A. w KDPW

 • 30.09.2015 21:35

  PAMAPOL SA Zakończenie subskrypcji akcji serii D PAMAPOL S.A.

 • 28.09.2015 18:32

  Fundusze zarządzane przez Investors TFI wyszły z akcjonariatu Pamapolu

 • 28.09.2015 18:20

  PAMAPOL SA Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A.

 • 28.09.2015 18:12

  PAMAPOL SA Zmiana w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A.

 • 23.09.2015 15:09

  Amerykanka Struktura kupiła w wezwaniu 2,76 mln akcji Pamapolu

 • 18.09.2015 18:59

  PAMAPOL SA Przydział akcji serii D nie objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

 • 16.09.2015 12:34

  PAMAPOL SA Przydział akcji serii D objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

 • 31.08.2015 23:05

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 28.08.2015 17:17

  PAMAPOL SA Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego

 • 19.08.2015 16:52

  PAMAPOL SA Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego

 • 18.08.2015 19:01

  GPW: termin notowania praw poboru akcji spółki PAMAPOL SA

 • 11.08.2015 19:14

  Zarząd Pamapolu ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki

 • 11.08.2015 18:46

  PAMAPOL SA Stanowisko Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. w dniu 24 lipca 2015 r.

 • 11.08.2015 08:24

  PAMAPOL SA Wyjaśnienia Panów Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak w przedmiocie zamiarów Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. w związku z ogłoszonym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji PAMAPOL S.A.

 • 03.08.2015 20:40

  PAMAPOL SA Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

 • 31.07.2015 22:18

  PAMAPOL SA Wznowienie oferty publicznej akcji serii D

 • 24.07.2015 13:23

  Amerykanka Struktura wzywa do sprzedaży 6,64 mln akcji Pamapolu po 1,15 zł/papier

 • 09.07.2015 22:10

  PAMAPOL SA Oświadczenie Członków Zarządu PAMAPOL S.A. co do zamiarów ich uczestnictwa w emisji akcji serii D

 • 09.07.2015 18:35

  PAMAPOL SA Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony w drodze emisji akcji serii D Spółki oraz ustalenia ostatecznej liczby oferowanych akcji serii D

 • 08.07.2015 23:03

  PAMAPOL SA Decyzja Zarządu PAMAPOL S.A. o zamiarze skorzystania z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony w drodze emisji akcji serii D

 • 08.07.2015 21:31

  PAMAPOL SA Oświadczenie Panów Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak co do zamiarów związanych z emisją akcji serii D PAMAPOL S.A.

 • 03.07.2015 11:09

  PAMAPOL SA Zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności

 • 01.07.2015 07:47

  Pamapol przedłuża do końca lipca okres zawieszenia oferty publicznej akcji s. D

 • 30.06.2015 23:34

  PAMAPOL SA Przedłużenie okresu zawieszenia oferty publicznej

 • 30.06.2015 23:25

  PAMAPOL SA Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego

 • 30.06.2015 10:03

  PAMAPOL SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję

 • 29.06.2015 23:11

  PAMAPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 29.06.2015 16:16

  PAMAPOL SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 24.06.2015 15:02

  PAMAPOL SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2015 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 05.06.2015 20:31

  PAMAPOL SA Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A.

 • 03.06.2015 07:35

  Pamapol przedłuża do 30 VI okres zawieszenia oferty publicznej akcji s. D

 • 02.06.2015 22:14

  PAMAPOL SA Przedłużenie okresu zawieszenia oferty publicznej akcji serii D PAMAPOL S.A.

 • 02.06.2015 21:49

  PAMAPOL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 02.06.2015 21:27

  PAMAPOL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 28.05.2015 12:14

  PAMAPOL SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

 • 27.05.2015 16:26

  PAMAPOL SA Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku podstawowym GPW

 • 27.05.2015 14:46

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PAMAPOL SA

 • 21.05.2015 19:53

  PAMAPOL SA Rejestracja akcji serii C Pamapol S.A. w KDPW

 • 21.05.2015 18:30

  GPW: zawieszenie obrotu prawami poboru akcji spółki PAMAPOL SA

 • 21.05.2015 07:23

  Pamapol zawiesza ofertę publiczną akcji s. D

 • 21.05.2015 00:00

  PAMAPOL S.A. - emisja akcji serii D z prawem poboru

 • 20.05.2015 22:27

  PAMAPOL SA Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zawieszenia oferty akcji serii D

 • 19.05.2015 15:41

  PAMAPOL SA Oświadczenia członków Rady Nadzorczej w sprawie zamiarów objęcia akcji serii D

 • 19.05.2015 15:07

  GPW: notowanie praw poboru akcji serii D spółki PAMAPOL S.A.

 • 15.05.2015 19:23

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 18:01

  PAMAPOL SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Pamapol S.A.

 • 15.05.2015 16:14

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pamapolu

 • 30.04.2015 19:33

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 29.04.2015 19:38

  PAMAPOL SA Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 01.04.2015 21:03

  PAMAPOL SA Otrzymanie zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego o uznaniu oferty PAMAPOL S.A. za najkorzystniejszą

 • 16.03.2015 16:51

  PAMAPOL SA Wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring

 • 12.03.2015 17:09

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 12.03.2015 17:05

  PAMAPOL SA Korekta raportu okresowego - skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2014 r.

 • 09.03.2015 21:28

  PAMAPOL SA Złożenie w KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego PAMAPOL S.AZłożenie w KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego PAMAPOL S.A.

 • 23.02.2015 20:05

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 16.02.2015 11:52

  PAMAPOL SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 r.

 • 10.02.2015 16:20

  PAMAPOL SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PAMAPOL S.A. w związku z rejestracją emisji akcji serii C

 • 05.02.2015 20:50

  PAMAPOL SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 02.02.2015 16:04

  PAMAPOL SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.01.2015 18:51

  PAMAPOL SA Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii D w KDPW

 • 26.01.2015 18:17

  PAMAPOL SA Zawarcie umowy objęcia akcji serii C PAMAPOL S.A.

 • 21.01.2015 14:26

  PAMAPOL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 12.01.2015 20:40

  PAMAPOL SA Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 09.01.2015 18:10

  PAMAPOL SA Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży konserw kontrahentowi z Rumunii

 • 22.12.2014 18:48

  PAMAPOL SA ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej WZPOW Kwidzyn

 • 11.12.2014 07:48

  PAMAPOL SA wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring

 • 14.11.2014 17:35

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.11.2014 15:45

  PAMAPOL SA złożenie wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 06.11.2014 07:39

  PAMAPOL SA wykaz akcjonariuszy

 • 05.11.2014 19:59

  PAMAPOL SA uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r.

 • 31.10.2014 19:19

  PAMAPOL SA projekty uchwał NWZ zwołanego na 5 listopada 2014 r. zgłoszone przez akcjonariuszy

 • 16.10.2014 07:52

  PAMAPOL SA podpisanie aneksu do umowy kredytu rewolwingowego z BGŻ

 • 13.10.2014 18:05

  PAMAPOL SA zmiana wysokości zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Emitenta

 • 11.10.2014 15:36

  PAMAPOL SA Rejestracja zmiany Statutu

 • 09.10.2014 17:29

  PAMAPOL SA decyzja o otwarciu postepowania likwidacyjnego spółki zależnej DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

 • 09.10.2014 17:23

  PAMAPOL SA projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 5 listopada 2014 r.

 • 09.10.2014 17:14

  PAMAPOL SA zwołanie NWZ na 5 listopada 2014 r.

 • 08.10.2014 12:42

  PAMAPOL SA zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności

 • 30.09.2014 17:27

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy kredytu rewolwingowego

 • 30.09.2014 17:22

  PAMAPOL SA realizacja postanowień porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL - aneksy do umów kredytowych z PKO BP

 • 25.09.2014 15:50

  Pamapol porozumiał się z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 25.09.2014 15:34

  PAMAPOL SA podpisanie porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, ograniczenia dotyczące dywidendy

 • 22.09.2014 07:36

  PAMAPOL SA informacja o decyzji BGŻ SA dot. możliwości wydłużenia finansowania WZPOW z jednoczesnym podwyższeniem kwoty kredytu skupowego

 • 29.08.2014 18:11

  PAMAPOL SA informacja o decyzji PKO BP S.A. dotyczącej możliwości podwyższenia kwoty finansowania obrotowego oraz kontynuacji finansowania

 • 29.08.2014 18:06

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BP oraz aneksów do umów pożyczek konwertowanych na akcje/udziały

 • 22.08.2014 17:16

  PAMAPOL SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r.

 • 21.07.2014 16:24

  PAMAPOL SA ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 21.07.2014 16:16

  PAMAPOL SA wybór biegłego rewidenta

 • 21.07.2014 16:11

  PAMAPOL SA wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Rady nadzorczej emitenta

 • 01.07.2014 08:03

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BP

 • 27.06.2014 08:04

  PAMAPOL SA zestawienie zmian statutu dokonanych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2014 r.

 • 27.06.2014 08:04

  PAMAPOL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2014 r.

 • 24.06.2014 19:15

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL aneksów do umów pożyczek konwertowanych na akcje / udziały

 • 30.05.2014 16:05

  PAMAPOL SA - zestawienie zamierzonych zmian statutu

 • 30.05.2014 16:03

  PAMAPOL SA Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 26 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 15:49

  PAMAPOL SA - zwołanie ZWZ na 26 czerwca 2014 r.

 • 15.05.2014 17:20

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 18:33

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 30.04.2014 18:20

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 14.04.2014 16:17

  PAMAPOL SA zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności

 • 07.04.2014 08:49

  PAMAPOL SA zmiany w składzie zarządu

 • 31.03.2014 16:09

  PAMAPOL SA spełnienie zobowiązania określonego w aneksie do umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez BGŻ

 • 10.03.2014 07:28

  PAMAPOL SA oświadczenie głównych akcjonariuszy emitenta

 • 07.03.2014 19:38

  PAMAPOL SA podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia nowej emisji akcji oraz zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL umów pożyczek

 • 03.03.2014 18:49

  PAMAPOL SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 28.02.2014 21:43

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BP oraz udzielnie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania WZPOW

 • 28.02.2014 19:45

  PAMAPOL SA dokonanie odpisów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych

 • 14.02.2014 15:36

  PAMAPOL SA zawarcie aneksów do umów faktoringowych

 • 31.01.2014 18:32

  PAMAPOL SA spełnienie warunków dotyczących umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez BGŻ

 • 30.01.2014 18:01

  PAMAPOL SA - zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGŻ

 • 13.01.2014 15:19

  PAMAPOL SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 08.01.2014 19:33

  PAMAPOL SA rezygnacja z pełnienia funkcji przez dwóch Wiceprezesów Zarządu

 • 16.12.2013 18:51

  PAMAPOL SA wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring SA

 • 05.11.2013 15:33

  PAMAPOL SA spełnienie warunków dotyczących umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez BGŻ

 • 31.10.2013 21:42

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGŻ

 • 31.10.2013 13:27

  PAMAPOL SA przekroczenie przez szacunkową wartość umów zawartych z BRE Bankiem progu 10% kapitałów własnych

 • 30.09.2013 18:36

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGŻ

 • 27.09.2013 20:43

  PAMAPOL SA sprzedaż spółki zależnej ZPOW Ziębice

 • 27.09.2013 20:36

  Pamapol sprzedał firmie Top Farms ZPOW Ziębice za 19 mln zł

 • 25.09.2013 20:18

  PAMAPOL SA ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 17.09.2013 18:03

  PAMAPOL SA rejestracja zmiany statutu

 • 02.09.2013 07:41

  PAMAPOL SA otrzymanie przez stronę zgody prezesa UOKiK na przejęcie od spółki 100% udziałów w ZPOW Ziębice Sp. z o.o.

 • 14.08.2013 14:28

  PAMAPOL SA aktualizacja informacji nt. negocjacji w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o.

 • 23.07.2013 13:40

  PAMAPOL SA aktualizacja informacji nt. negocjacji w sprawie sprzedaży ZPOW ,,ZIĘBICE" Sp. z o.o. - termin negocjacji

 • 15.07.2013 20:02

  PAMAPOL SA Aktualizacja informacji nt. negocjacji w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o.

 • 20.06.2013 15:07

  PAMAPOL SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.06.2013 15:02

  PAMAPOL SA - zestawienie zmian statutu

 • 20.06.2013 14:52

  PAMAPOL SA - uchwały podjęte przez ZWZ

 • 17.06.2013 18:36

  Pamapol zawarł porozumienie negocjacyjne ws. sprzedaży spółki ZPOW Ziębice

 • 17.06.2013 18:30

  PAMAPOL SA negocjacje w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o.

 • 15.05.2013 17:45

  PAMAPOL SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 10:59

  PAMAPOL SA zawarcie przez ZPOW Ziębice aneksu do umowy z ARiMR