Pamapol SA

skrót: PMP

Ostatnie notowanie z: 03.07.2020 17:00

Aktualny kurs1,27   2,42 %0,03 zł
Otwarcie1,21-2,42%
Minimum1,20-3,23%
Maksimum1,272,42%
Wolumen (szt.) 36181
Kurs odniesienia1,24
Widełki dolne1,09
Widełki górne1,33
Obroty (tyś. zł)44
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
14 3001,27
110 7901,26
310 7561,22
212 2061,21
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,313 100 2
1,325 000 3
1,3324 500 4
1,347 807 4
Pamapol SA prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa mięsno-warzywnego. Od momentu powstania spółka prowadziła działalnoąć w zakresie produkcji dań gotowych do których należą pulpety, gołąbki, fasolka po bretońsku, flaki oraz gulasz. Wraz z rozwojem poszerzał ofertę produktową o dalsze przetwory mięsno-warzywne; konserwy mięsne, pasztety, zupy gotowe oraz kiełbaski drobiowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Amerykanka Struktura sp. z o.o. SKAZWZ28 247 40781,29%28 247 40781,29%

Kategoria • 24.06.2020 14:11

  PAMAPOL SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał

 • 20.06.2020 16:56

  PAMAPOL SA (11/2020) Decyzja Zarządu Pamapol S.A. o wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego ZWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową

 • 16.06.2020 21:04

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 08.06.2020 13:24

  PAMAPOL SA (10/2020) Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 • 02.06.2020 21:08

  PAMAPOL SA (9/2020) Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 • 25.05.2020 12:20

  PAMAPOL SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

 • 30.04.2020 21:51

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 21:43

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 24.04.2020 20:58

  PAMAPOL SA (7/2020) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.04.2020 20:30

  PAMAPOL SA (6/2020) Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 23.04.2020 12:12

  PAMAPOL SA (5/2020) Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 20.04.2020 20:43

  PAMAPOL SA (4/2020) Uzyskanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendacji dofinansowania projektów złożonych przez spółki zależne Pamapol S.A.

 • 31.01.2020 12:44

  PAMAPOL SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 24.01.2020 15:06

  PAMAPOL SA (2/2020) Zawarcie kolejnej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 13.01.2020 21:31

  PAMAPOL SA (1/2020) Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 19.12.2019 18:42

  PAMAPOL SA (25/2019) Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyborze oferty PAMAPOL S.A. (gołąbki w sosie pomidorowym)

 • 09.12.2019 19:36

  PAMAPOL SA (24/2019) Zawarcie umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 29.11.2019 20:18

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.11.2019 15:01

  PAMAPOL SA (23/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

 • 18.11.2019 14:29

  PAMAPOL SA (22/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • 25.10.2019 16:15

  PAMAPOL SA (21/2019) Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych (groszek z marchewką)

 • 21.10.2019 13:02

  PAMAPOL SA (20/2019) Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych (szynka drobiowa)

 • 17.10.2019 20:01

  PAMAPOL SA (19/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 16.10.2019 19:06

  PAMAPOL SA (18/2019) Opinia biegłego w sprawie wyceny akcji PAMAPOL S.A.

 • 11.10.2019 18:09

  PAMAPOL SA (17/2019) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A

 • 30.09.2019 18:57

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 25.09.2019 16:23

  PAMAPOL SA (16/2019) Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 23.09.2019 14:22

  PAMAPOL SA (15/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

 • 13.09.2019 11:31

  PAMAPOL SA (14/2019) Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych

 • 26.08.2019 18:21

  PAMAPOL SA (13/2019) Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych

 • 07.08.2019 19:14

  PAMAPOL SA (12/2019) Unieważnienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostawy artykułów spożywczych

 • 31.05.2019 14:44

  PAMAPOL SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał

 • 30.05.2019 18:09

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.01.2019 15:10

  PAMAPOL SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 21.12.2018 15:50

  PAMAPOL SA (42/2018) Zawarcie aneksów do umów faktoringowych

 • 21.12.2018 15:18

  PAMAPOL SA (41/2018) Oddalenie przez Sąd zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

 • 29.11.2018 16:08

  PAMAPOL SA (40/2018) Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.

 • 26.11.2018 18:54

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 22.11.2018 18:43

  PAMAPOL SA (39/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.

 • 30.10.2018 14:40

  PAMAPOL SA (38/2018) Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 18.10.2018 17:15

  PAMAPOL SA (37/2018) Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu

 • 28.09.2018 19:26

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 20:10

  PAMAPOL SA (36/2018) Wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

 • 21.09.2018 21:14

  PAMAPOL SA (35/2018) Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

 • 21.09.2018 20:16

  PAMAPOL SA (34/2018) Powzięcie informacji o wydłużeniu terminów dostępności kredytów

 • 21.09.2018 13:51

  PAMAPOL SA (33/2018) Zawarcie dwóch umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 20.09.2018 18:14

  Sąd wstrzymał wykonanie uchwały NWZ o zniesieniu dematerializacji akcji Pamapolu

 • 20.09.2018 18:03

  PAMAPOL SA (32/2018) Otrzymanie odpisu postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

 • 17.09.2018 16:14

  Pamapol ma umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na 43,3 mln zł brutto

 • 17.09.2018 15:54

  PAMAPOL SA (31/2018) Zawarcie umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 12.09.2018 21:06

  PAMAPOL SA (30/2018) Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A

 • 12.09.2018 20:53

  PAMAPOL SA (29/2018) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

 • 06.09.2018 13:55

  PAMAPOL SA (28/2018) Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji

 • 31.08.2018 21:16

  PAMAPOL SA (27/2018) Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 27.08.2018 21:38

  PAMAPOL SA (25/2018) Korekta treści raportu nr 25/2018 w sprawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 23:04

  PAMAPOL SA (27/2018) Korekta raportu nr 26/2018 w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 21:10

  PAMAPOL SA (26/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 20:04

  PAMAPOL SA (25/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

 • 17.08.2018 13:35

  PAMAPOL SA (24/2018) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji PAMAPOL S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

 • 14.08.2018 10:27

  PAMAPOL SA (23/2018) Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych

 • 06.08.2018 19:19

  PAMAPOL SA (22/2018) Ustanowienie hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych

 • 24.07.2018 17:31

  PAMAPOL SA (21/2018) Zmiana stanu posiadania akcji Pamapol S.A. w wyniku rozliczenia wezwania

 • 23.07.2018 15:06

  PAMAPOL SA (20/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 • 20.07.2018 15:23

  PAMAPOL SA (19/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 17 sierpnia 2018 r.

 • 20.07.2018 15:04

  PAMAPOL SA (18/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 17 sierpnia 2018 r.

 • 20.07.2018 13:32

  PAMAPOL SA (17/2018) Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania

 • 20.07.2018 13:12

  PAMAPOL SA (16/2018) Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 20.07.2018 12:37

  PAMAPOL SA (15/2018) Zbycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 17.07.2018 16:57

  Oferty Pamapolu i WZPOW na kwotę ok. 69,8 mln zł brutto najkorzystniejsze w przetargu KOWR

 • 17.07.2018 16:09

  PAMAPOL SA (14/2018) Informacja o liczbie akcji Pamapol S.A. nabytych w ramach wezwania

 • 17.07.2018 15:53

  PAMAPOL SA (13/2018) Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 17.07.2018 10:54

  Amerykanka Struktura kupiła w wezwaniu 3.260.657 akcji Pamapolu

 • 09.07.2018 18:32

  PAMAPOL SA (12/2018) Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Pamapol S.A.

 • 09.07.2018 17:32

  Amerykanka Struktura podniosła cenę w wezwaniu na Pamapol do 1,2 zł za akcję z 1 zł

 • 26.06.2018 20:16

  PAMAPOL SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 26.06.2018 19:54

  PAMAPOL SA (10/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję.

 • 26.06.2018 16:14

  PAMAPOL SA (9/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 11:43

  PAMAPOL SA (8/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2018 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 30.05.2018 15:05

  PAMAPOL SA (7/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 14:51

  PAMAPOL SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 czerwca 2018 roku

 • 23.05.2018 18:56

  PAMAPOL SA (5/2018) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pamapol SA

 • 23.05.2018 17:33

  Amerykanka Struktura wzywa do sprzedaży 9.963.300 akcji Pamapolu po 1 zł za papier

 • 22.05.2018 21:10

  PAMAPOL SA (4/2018) Zmiana w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 21.05.2018 07:22

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.05.2018 14:44

  PAMAPOL SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

 • 27.04.2018 22:10

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 22:01

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 02.02.2018 15:17

  PAMAPOL SA (2/2018) Ustanowienie zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych

 • 29.01.2018 11:51

  PAMAPOL SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 22.12.2017 13:49

  PAMAPOL SA (33/2017) Przedłużenie finansowania faktoringowego

 • 20.12.2017 13:29

  PAMAPOL SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 20 grudnia 2017 r.

 • 20.12.2017 13:08

  PAMAPOL SA (31/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 20 grudnia 2017 r.

 • 12.12.2017 21:57

  Pamapol otrzyma 4,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu dań gotowych

 • 12.12.2017 20:47

  PAMAPOL SA (30/2017) Przystąpienie do realizacji projektu Centrum badawczo-rozwojowe dań gotowych wysokiej jakości

 • 06.12.2017 19:47

  PAMAPOL SA (29/2017) Wykonanie przez PAMAPOL S.A. i spółki zależne warunków zawieszających wykorzystania kredytu w ramach konsorcjum bankowego oraz pierwsze uruchomienie tego kredytu

 • 29.11.2017 21:34

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.11.2017 14:19

  PAMAPOL SA (28/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2017 r.

 • 23.11.2017 14:01

  PAMAPOL SA (27/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 20 grudnia 2017 roku

 • 17.11.2017 15:41

  PAMAPOL SA (26/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

 • 31.10.2017 15:33

  PAMAPOL SA (25/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP

 • 25.10.2017 22:11

  PAMAPOL SA (24/2017) Realizacja części warunków zmierzających do wykonania umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego

 • 24.10.2017 19:22

  PAMAPOL SA (23/2017) Wyrażenie przez Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych Emitenta zgody na zawarcie i wykonanie umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego

 • 23.10.2017 21:16

  PAMAPOL SA (22/2017) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta i Rady Nadzorcze spółek zależnych zgody na zawarcie i wykonanie umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego

 • 20.10.2017 15:28

  PAMAPOL SA (21/2017) Zawarcie aneksów do umów faktoringowych

 • 29.09.2017 15:36

  PAMAPOL SA (20/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP

 • 26.09.2017 19:40

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.09.2017 11:36

  PAMAPOL SA (19/2017) Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WZPOW uchwały w trybie art. 233 KSH

 • 21.09.2017 22:40

  PAMAPOL SA (18/2017) Zawarcie umowy kredytu przez spółki Grupy PAMAPOL oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania wiążącej oferty finansowania

 • 08.09.2017 15:49

  PAMAPOL SA (17/2017) Informacja o wstępnych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. za I półrocze 2017 r.

 • 08.09.2017 15:26

  PAMAPOL SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 17.08.2017 11:36

  PAMAPOL SA (15/2017) Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 01.08.2017 13:54

  Familiar SA SICAV-SIF ma poniżej 5 proc. akcji Pamapolu

 • 01.08.2017 13:46

  PAMAPOL SA (14/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w PAMAPOL S.A.

 • 30.06.2017 23:33

  PAMAPOL SA (13/2017) Zawarcie przez WZPOW aneksów do umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 28.06.2017 21:44

  PAMAPOL SA (12/2017) Informacja Agencji Rynku Rolnego o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych

 • 26.06.2017 21:08

  PAMAPOL SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 20:49

  PAMAPOL SA (10/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 26.06.2017 20:09

  PAMAPOL SA (9/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 23.06.2017 12:14

  PAMAPOL SA (8/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP

 • 22.06.2017 15:09

  PAMAPOL SA (7/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 30.05.2017 16:05

  PAMAPOL SA (6/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.

 • 30.05.2017 15:41

  PAMAPOL SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku

 • 29.05.2017 21:17

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 23.05.2017 14:49

  Oferta Pamapolu za 41,8 mln zł najkorzystniejsza cenowo w przetargu ARR

 • 23.05.2017 14:41

  PAMAPOL SA (4/2017) Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego

 • 22.05.2017 14:06

  PAMAPOL SA (3/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r.

 • 21.04.2017 23:41

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 23:38

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 16.03.2017 20:34

  PAMAPOL SA (2/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 26.01.2017 15:54

  PAMAPOL SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 16.12.2016 15:09

  PAMAPOL SA (19/2016) Zawarcie aneksów do umów faktoringowych

 • 14.11.2016 18:38

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.08.2016 18:10

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.07.2016 16:03

  PAMAPOL SA (18/2016) Zawarcie umów z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 30.06.2016 15:55

  PAMAPOL SA Zmiana wysokości limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring S.A.

 • 24.06.2016 17:59

  PAMAPOL SA Powołanie członków Zarządu PAMAPOL S.A. na III Wspólną Kadencję

 • 20.06.2016 18:03

  PAMAPOL SA Otrzymanie zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego o wyborze oferty PAMAPOL S.A.

 • 06.06.2016 15:49

  PAMAPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.

 • 06.06.2016 15:31

  PAMAPOL SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.

 • 03.06.2016 12:43

  PAMAPOL SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerwca 2016 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 01.06.2016 13:40

  Oferta Pamapolu za 50 mln zł najkorzystniejsza cenowo w przetargu ARR

 • 01.06.2016 13:26

  PAMAPOL SA Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego

 • 31.05.2016 14:17

  PAMAPOL SA Wybór biegłego rewidenta

 • 16.05.2016 20:19

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 12:21

  PAMAPOL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2016 r.

 • 10.05.2016 12:06

  PAMAPOL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 6 czerwca 2016 roku

 • 29.04.2016 21:37

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 29.04.2016 21:26

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 03.03.2016 18:13

  PAMAPOL SA Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu

 • 01.03.2016 10:37

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 01.03.2016 09:56

  PAMAPOL SA Korekta raportu okresowego - skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.

 • 01.03.2016 00:00

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.01.2016 20:46

  PAMAPOL SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.01.2016 18:26

  PAMAPOL SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 27.01.2016 18:14

  PAMAPOL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 20.01.2016 15:56

  PAMAPOL SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.01.2016 19:21

  PAMAPOL SA Wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring

 • 04.12.2015 18:51

  PAMAPOL SA Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej WZPOW Sp. z o.o.

 • 16.11.2015 19:49

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.10.2015 19:16

  PAMAPOL SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D

 • 28.10.2015 19:11

  PAMAPOL SA Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym GPW

 • 28.10.2015 16:38

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PAMAPOL S.A.

 • 20.10.2015 18:18

  PAMAPOL SA Rejestracja akcji serii D Pamapol S.A. w KDPW

 • 12.10.2015 20:33

  Nationale-Nederlanden OFE ma powyżej 5 proc. głosów na WZ Pamapolu

 • 12.10.2015 20:11

  PAMAPOL SA Zawiadomienie o przekroczeniu przez Nationale-Nederlanden OFE progu 5% ogólnej liczby głosów w Pamapol S.A.

 • 12.10.2015 15:50

  PAMAPOL SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pamapol S.A. w związku z rejestracją emisji akcji serii D

 • 09.10.2015 16:59

  PAMAPOL SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 06.10.2015 15:59

  PAMAPOL SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w PAMAPOL S.A.

 • 05.10.2015 19:29

  PAMAPOL SA Korekta tytułu raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 2 października 2015 r.

 • 02.10.2015 19:17

  PAMAPOL SA Rejestracja akcji serii D Pamapol S.A. w KDPW

 • 30.09.2015 21:35

  PAMAPOL SA Zakończenie subskrypcji akcji serii D PAMAPOL S.A.

 • 28.09.2015 18:32

  Fundusze zarządzane przez Investors TFI wyszły z akcjonariatu Pamapolu

 • 28.09.2015 18:20

  PAMAPOL SA Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A.

 • 28.09.2015 18:12

  PAMAPOL SA Zmiana w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A.

 • 23.09.2015 15:09

  Amerykanka Struktura kupiła w wezwaniu 2,76 mln akcji Pamapolu

 • 18.09.2015 18:59

  PAMAPOL SA Przydział akcji serii D nie objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

 • 16.09.2015 12:34

  PAMAPOL SA Przydział akcji serii D objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

 • 31.08.2015 23:05

  PAMAPOL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 28.08.2015 17:17

  PAMAPOL SA Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego

 • 19.08.2015 16:52

  PAMAPOL SA Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego

 • 18.08.2015 19:01

  GPW: termin notowania praw poboru akcji spółki PAMAPOL SA

 • 11.08.2015 19:14

  Zarząd Pamapolu ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki

 • 11.08.2015 18:46

  PAMAPOL SA Stanowisko Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. w dniu 24 lipca 2015 r.

 • 11.08.2015 08:24

  PAMAPOL SA Wyjaśnienia Panów Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak w przedmiocie zamiarów Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. w związku z ogłoszonym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji PAMAPOL S.A.

 • 03.08.2015 20:40

  PAMAPOL SA Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta

 • 31.07.2015 22:18

  PAMAPOL SA Wznowienie oferty publicznej akcji serii D

 • 24.07.2015 13:23

  Amerykanka Struktura wzywa do sprzedaży 6,64 mln akcji Pamapolu po 1,15 zł/papier

 • 09.07.2015 22:10

  PAMAPOL SA Oświadczenie Członków Zarządu PAMAPOL S.A. co do zamiarów ich uczestnictwa w emisji akcji serii D

 • 09.07.2015 18:35

  PAMAPOL SA Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony w drodze emisji akcji serii D Spółki oraz ustalenia ostatecznej liczby oferowanych akcji serii D

 • 08.07.2015 23:03

  PAMAPOL SA Decyzja Zarządu PAMAPOL S.A. o zamiarze skorzystania z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony w drodze emisji akcji serii D

 • 08.07.2015 21:31

  PAMAPOL SA Oświadczenie Panów Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak co do zamiarów związanych z emisją akcji serii D PAMAPOL S.A.

 • 03.07.2015 11:09

  PAMAPOL SA Zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności

 • 01.07.2015 07:47

  Pamapol przedłuża do końca lipca okres zawieszenia oferty publicznej akcji s. D

 • 30.06.2015 23:34

  PAMAPOL SA Przedłużenie okresu zawieszenia oferty publicznej

 • 30.06.2015 23:25

  PAMAPOL SA Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego

 • 30.06.2015 10:03

  PAMAPOL SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję

 • 29.06.2015 23:11

  PAMAPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 29.06.2015 16:16

  PAMAPOL SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 24.06.2015 15:02

  PAMAPOL SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2015 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

 • 05.06.2015 20:31

  PAMAPOL SA Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A.

 • 03.06.2015 07:35

  Pamapol przedłuża do 30 VI okres zawieszenia oferty publicznej akcji s. D

 • 02.06.2015 22:14

  PAMAPOL SA Przedłużenie okresu zawieszenia oferty publicznej akcji serii D PAMAPOL S.A.

 • 02.06.2015 21:49

  PAMAPOL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 02.06.2015 21:27

  PAMAPOL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 28.05.2015 12:14

  PAMAPOL SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

 • 27.05.2015 16:26

  PAMAPOL SA Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku podstawowym GPW

 • 27.05.2015 14:46

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PAMAPOL SA

 • 21.05.2015 19:53

  PAMAPOL SA Rejestracja akcji serii C Pamapol S.A. w KDPW

 • 21.05.2015 18:30

  GPW: zawieszenie obrotu prawami poboru akcji spółki PAMAPOL SA

 • 21.05.2015 07:23

  Pamapol zawiesza ofertę publiczną akcji s. D

 • 21.05.2015 00:00

  PAMAPOL S.A. - emisja akcji serii D z prawem poboru

 • 20.05.2015 22:27

  PAMAPOL SA Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zawieszenia oferty akcji serii D

 • 19.05.2015 15:41

  PAMAPOL SA Oświadczenia członków Rady Nadzorczej w sprawie zamiarów objęcia akcji serii D

 • 19.05.2015 15:07

  GPW: notowanie praw poboru akcji serii D spółki PAMAPOL S.A.

 • 15.05.2015 19:23

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 18:01

  PAMAPOL SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Pamapol S.A.

 • 15.05.2015 16:14

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pamapolu

 • 30.04.2015 19:33

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 29.04.2015 19:38

  PAMAPOL SA Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • 01.04.2015 21:03

  PAMAPOL SA Otrzymanie zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego o uznaniu oferty PAMAPOL S.A. za najkorzystniejszą

 • 16.03.2015 16:51

  PAMAPOL SA Wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring

 • 12.03.2015 17:09

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 12.03.2015 17:05

  PAMAPOL SA Korekta raportu okresowego - skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2014 r.

 • 09.03.2015 21:28

  PAMAPOL SA Złożenie w KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego PAMAPOL S.AZłożenie w KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego PAMAPOL S.A.

 • 23.02.2015 20:05

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 16.02.2015 11:52

  PAMAPOL SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 r.

 • 10.02.2015 16:20

  PAMAPOL SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PAMAPOL S.A. w związku z rejestracją emisji akcji serii C

 • 05.02.2015 20:50

  PAMAPOL SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 02.02.2015 16:04

  PAMAPOL SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.01.2015 18:51

  PAMAPOL SA Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii D w KDPW

 • 26.01.2015 18:17

  PAMAPOL SA Zawarcie umowy objęcia akcji serii C PAMAPOL S.A.

 • 21.01.2015 14:26

  PAMAPOL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 12.01.2015 20:40

  PAMAPOL SA Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.

 • 09.01.2015 18:10

  PAMAPOL SA Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży konserw kontrahentowi z Rumunii

 • 22.12.2014 18:48

  PAMAPOL SA ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej WZPOW Kwidzyn

 • 11.12.2014 07:48

  PAMAPOL SA wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring

 • 14.11.2014 17:35

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.11.2014 15:45

  PAMAPOL SA złożenie wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 06.11.2014 07:39

  PAMAPOL SA wykaz akcjonariuszy

 • 05.11.2014 19:59

  PAMAPOL SA uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r.

 • 31.10.2014 19:19

  PAMAPOL SA projekty uchwał NWZ zwołanego na 5 listopada 2014 r. zgłoszone przez akcjonariuszy

 • 16.10.2014 07:52

  PAMAPOL SA podpisanie aneksu do umowy kredytu rewolwingowego z BGŻ

 • 13.10.2014 18:05

  PAMAPOL SA zmiana wysokości zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Emitenta

 • 11.10.2014 15:36

  PAMAPOL SA Rejestracja zmiany Statutu

 • 09.10.2014 17:29

  PAMAPOL SA decyzja o otwarciu postepowania likwidacyjnego spółki zależnej DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

 • 09.10.2014 17:23

  PAMAPOL SA projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 5 listopada 2014 r.

 • 09.10.2014 17:14

  PAMAPOL SA zwołanie NWZ na 5 listopada 2014 r.

 • 08.10.2014 12:42

  PAMAPOL SA zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności

 • 30.09.2014 17:27

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy kredytu rewolwingowego

 • 30.09.2014 17:22

  PAMAPOL SA realizacja postanowień porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL - aneksy do umów kredytowych z PKO BP

 • 25.09.2014 15:50

  Pamapol porozumiał się z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 25.09.2014 15:34

  PAMAPOL SA podpisanie porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, ograniczenia dotyczące dywidendy

 • 22.09.2014 07:36

  PAMAPOL SA informacja o decyzji BGŻ SA dot. możliwości wydłużenia finansowania WZPOW z jednoczesnym podwyższeniem kwoty kredytu skupowego

 • 29.08.2014 18:11

  PAMAPOL SA informacja o decyzji PKO BP S.A. dotyczącej możliwości podwyższenia kwoty finansowania obrotowego oraz kontynuacji finansowania

 • 29.08.2014 18:06

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BP oraz aneksów do umów pożyczek konwertowanych na akcje/udziały

 • 22.08.2014 17:16

  PAMAPOL SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r.

 • 21.07.2014 16:24

  PAMAPOL SA ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 21.07.2014 16:16

  PAMAPOL SA wybór biegłego rewidenta

 • 21.07.2014 16:11

  PAMAPOL SA wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Rady nadzorczej emitenta

 • 01.07.2014 08:03

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BP

 • 27.06.2014 08:04

  PAMAPOL SA zestawienie zmian statutu dokonanych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2014 r.

 • 27.06.2014 08:04

  PAMAPOL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2014 r.

 • 24.06.2014 19:15

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL aneksów do umów pożyczek konwertowanych na akcje / udziały

 • 30.05.2014 16:05

  PAMAPOL SA - zestawienie zamierzonych zmian statutu

 • 30.05.2014 16:03

  PAMAPOL SA Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 26 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 15:49

  PAMAPOL SA - zwołanie ZWZ na 26 czerwca 2014 r.

 • 15.05.2014 17:20

  PAMAPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 18:33

  PAMAPOL SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 30.04.2014 18:20

  PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 14.04.2014 16:17

  PAMAPOL SA zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności

 • 07.04.2014 08:49

  PAMAPOL SA zmiany w składzie zarządu

 • 31.03.2014 16:09

  PAMAPOL SA spełnienie zobowiązania określonego w aneksie do umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez BGŻ

 • 10.03.2014 07:28

  PAMAPOL SA oświadczenie głównych akcjonariuszy emitenta

 • 07.03.2014 19:38

  PAMAPOL SA podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia nowej emisji akcji oraz zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL umów pożyczek

 • 03.03.2014 18:49

  PAMAPOL SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 28.02.2014 21:43

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BP oraz udzielnie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania WZPOW

 • 28.02.2014 19:45

  PAMAPOL SA dokonanie odpisów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych

 • 14.02.2014 15:36

  PAMAPOL SA zawarcie aneksów do umów faktoringowych

 • 31.01.2014 18:32

  PAMAPOL SA spełnienie warunków dotyczących umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez BGŻ

 • 30.01.2014 18:01

  PAMAPOL SA - zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGŻ

 • 13.01.2014 15:19

  PAMAPOL SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 08.01.2014 19:33

  PAMAPOL SA rezygnacja z pełnienia funkcji przez dwóch Wiceprezesów Zarządu

 • 16.12.2013 18:51

  PAMAPOL SA wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring SA

 • 05.11.2013 15:33

  PAMAPOL SA spełnienie warunków dotyczących umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez BGŻ

 • 31.10.2013 21:42

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGŻ

 • 31.10.2013 13:27

  PAMAPOL SA przekroczenie przez szacunkową wartość umów zawartych z BRE Bankiem progu 10% kapitałów własnych

 • 30.09.2013 18:36

  PAMAPOL SA zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGŻ

 • 27.09.2013 20:43

  PAMAPOL SA sprzedaż spółki zależnej ZPOW Ziębice

 • 27.09.2013 20:36

  Pamapol sprzedał firmie Top Farms ZPOW Ziębice za 19 mln zł

 • 25.09.2013 20:18

  PAMAPOL SA ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 17.09.2013 18:03

  PAMAPOL SA rejestracja zmiany statutu

 • 02.09.2013 07:41

  PAMAPOL SA otrzymanie przez stronę zgody prezesa UOKiK na przejęcie od spółki 100% udziałów w ZPOW Ziębice Sp. z o.o.

 • 14.08.2013 14:28

  PAMAPOL SA aktualizacja informacji nt. negocjacji w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o.

 • 23.07.2013 13:40

  PAMAPOL SA aktualizacja informacji nt. negocjacji w sprawie sprzedaży ZPOW ,,ZIĘBICE" Sp. z o.o. - termin negocjacji

 • 15.07.2013 20:02

  PAMAPOL SA Aktualizacja informacji nt. negocjacji w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o.

 • 20.06.2013 15:07

  PAMAPOL SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.06.2013 15:02

  PAMAPOL SA - zestawienie zmian statutu

 • 20.06.2013 14:52

  PAMAPOL SA - uchwały podjęte przez ZWZ

 • 17.06.2013 18:36

  Pamapol zawarł porozumienie negocjacyjne ws. sprzedaży spółki ZPOW Ziębice

 • 17.06.2013 18:30

  PAMAPOL SA negocjacje w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o.

 • 15.05.2013 17:45

  PAMAPOL SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 10:59

  PAMAPOL SA zawarcie przez ZPOW Ziębice aneksu do umowy z ARiMR