Plast-Box SA

skrót: PLX

Ostatnie notowanie z: 25.05.2020 17:00

Aktualny kurs1,80   0,56 %0,01 zł
Otwarcie1,842,79%
Minimum1,70-4,75%
Maksimum1,842,79%
Wolumen (szt.) 2088
Kurs odniesienia1,79
Widełki dolne1,66
Widełki górne2,02
Obroty (tyś. zł)4
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11701,75
21 6001,71
26 2721,70
19801,70
13 2001,66
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,781 250 2
1,803 200 1
1,805 700 1
1,844 631 3
1,8519 998 2
Zajmuje się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych. Jest dostawcą pojemników i zamykanych wiader z plastiku do wielu branż, w tym tak wymagających jak spożywcza i chemiczna. Posiada fabryki w Polsce i na Ukrainie. Spółka eksportuje swoje produkty do niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz na Wschód, w tym do Rosji i na Ukrainę.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Paravita Holding Ltd.10 228 72024,38%10 228 72024,38%
Hillmount Trading Ltd.9 111 05321,72%9 111 05321,72%
Nargara Investments Ltd.5 391 88012,86%5 391 88012,86%
Pawlak Grzegorzwraz z Ewą Pawlak4 226 11410,08%4 226 11410,08%
Moska Krzysztof4 198 57610,01%4 198 57910,01%

Kategoria • 22.05.2020 11:20

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 15.05.2020 20:22

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.04.2020 21:05

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (8/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej

 • 27.04.2020 09:57

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2020) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2020 roku

 • 20.03.2020 21:46

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.03.2020 21:33

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.03.2020 20:25

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 13.03.2020 21:39

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej

 • 27.02.2020 16:41

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 19.02.2020 11:15

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2020) Zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 11.02.2020 11:01

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2020) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2019 rok

 • 27.01.2020 15:54

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych - korekta

 • 27.01.2020 15:26

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych

 • 09.12.2019 16:01

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2019) Zawarcie aneksów do znaczących umów

 • 15.11.2019 17:56

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.10.2019 17:35

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2019) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2019 roku

 • 16.10.2019 17:18

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 03.09.2019 21:08

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2019) Zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 30.08.2019 17:36

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 29.08.2019 22:03

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2019) Korekta szacunków wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku

 • 04.06.2019 14:42

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 15.04.2019 22:45

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2019) Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok

 • 15.03.2019 18:55

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2019) Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok

 • 21.02.2019 21:25

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2019) Zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 08.02.2019 16:55

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2019) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok

 • 22.01.2019 21:24

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych

 • 15.01.2019 14:51

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 15.01.2019 14:48

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2019) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 31.12.2018 20:59

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (26/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 28.12.2018 22:34

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (25/2018) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.12.2018 22:30

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (24/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 28.12.2018 17:08

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (23/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 21.12.2018 12:29

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (22/2018) Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

 • 20.12.2018 19:09

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (21/2018) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 18.12.2018 22:24

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (20/2018) Spełnienie się Warunku Zawieszającego do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

 • 18.12.2018 13:29

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

 • 17.12.2018 21:47

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (18/2018) Zawarcie aneksów do znaczących umów

 • 27.11.2018 14:29

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (17/2018) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 26.11.2018 14:57

  Plast-Box chce przejąć Stark Partner i Stark Partner Nieruchomości za 22,5 mln zł

 • 26.11.2018 14:43

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2018) Zakończenie negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

 • 26.11.2018 14:25

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - złożenie przez Emitenta oferty nabycia udziałów i rozpoczęcie negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Sta

 • 15.11.2018 21:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 18.09.2018 10:16

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki

 • 17.09.2018 14:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2018) Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki

 • 31.08.2018 17:31

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 18.07.2018 17:22

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2018) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2018 roku

 • 30.05.2018 13:01

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 30.05.2018 10:44

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (10/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 29.05.2018 18:35

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 29.05.2018 16:47

  Plast-Box wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2018 16:42

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (8/2018) Wypłata dywidendy

 • 15.05.2018 07:07

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 03.05.2018 23:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2018) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 02.05.2018 19:56

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

 • 27.04.2018 18:19

  Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 27.04.2018 18:10

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 21.03.2018 17:45

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 17:40

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 06.02.2018 19:03

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 • 05.02.2018 16:39

  Plast-Box chce wypłacić minimum 0,09 zł dywidendy na akcję za '17

 • 05.02.2018 15:58

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2018) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy

 • 26.01.2018 12:46

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych

 • 18.01.2018 15:06

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2018) Zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 22.12.2017 13:33

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (31/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 18.12.2017 18:21

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (30/2017) Zawarcie aneksów do znaczących umów

 • 15.12.2017 17:29

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (29/2017) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej

 • 11.12.2017 15:10

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (28/2017) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 08.12.2017 15:05

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (27/2017) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 27.11.2017 22:25

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 27.11.2017 22:20

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (26/2017) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

 • 17.11.2017 14:43

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (25/2017) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 15.11.2017 07:04

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 27.10.2017 11:04

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (24/2017) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za 3 kwartały 2017 roku

 • 09.10.2017 19:07

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (23/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 09.10.2017 18:52

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (22/2017) Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 09.10.2017 18:37

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (21/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 26.09.2017 17:35

  Ukraińska spółka Plast-Boksu poprawia wyniki; wypłaci dywidendę Plast-Boksowi

 • 26.09.2017 14:37

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (20/2017) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną

 • 12.09.2017 18:28

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

 • 08.09.2017 21:31

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (18/2017) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 01.09.2017 13:40

  Plast-Box odczuwa wzrost cen surowców i kosztów zatrudnienia; wyniki poprawia spółka ukraińska (wywiad)

 • 31.08.2017 14:47

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (17/2017) Zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 • 31.08.2017 06:52

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 16.08.2017 10:54

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2017) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2017 roku

 • 08.06.2017 18:09

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 08.06.2017 18:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 08.06.2017 17:06

  Plast-Box wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję

 • 08.06.2017 16:52

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2017) Wypłata dywidendy

 • 07.06.2017 23:35

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 01.06.2017 22:42

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (11/2017) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej

 • 15.05.2017 07:11

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 19:01

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (10/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

 • 01.05.2017 18:17

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2017) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 27.04.2017 11:00

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (8/2017) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2017 roku

 • 26.04.2017 17:53

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

 • 11.04.2017 16:41

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2017) Zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 21.03.2017 05:55

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 05:43

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 20:49

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2017) Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. za 2016 rok

 • 02.02.2017 20:39

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2017) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 31.01.2017 18:53

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2017) Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu

 • 30.01.2017 21:21

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych

 • 17.01.2017 20:02

  Plast-Box chce wypłacić minimum 0,09 zł dywidendy na akcję za '16

 • 17.01.2017 19:42

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2017) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy

 • 30.12.2016 11:03

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (50/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 23.12.2016 20:43

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (49/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 23.12.2016 10:43

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (48/2016) Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksów do umów kredytowych

 • 21.12.2016 18:54

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (47/2016) Zawarcie aneksów do znaczących umów

 • 15.12.2016 15:23

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (46/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 13.12.2016 20:52

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (45/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 13.12.2016 14:01

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (44/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 09.12.2016 16:28

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (43/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 06.12.2016 16:24

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (42/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 28.11.2016 19:28

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (41/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 25.11.2016 16:57

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (40/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 25.11.2016 13:30

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (39/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 19.11.2016 17:49

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (38/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 14.11.2016 15:35

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (37/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 10.11.2016 06:43

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 19:54

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (36/2016) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku

 • 03.11.2016 16:52

  GPW: COPERNICUS SECURITIES S.A. przestał pełnić zadania animatora dla PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.

 • 31.10.2016 18:27

  GPW: Komunikat - PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

 • 17.10.2016 16:05

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (35/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 16.10.2016 13:35

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (34/2016) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2016 roku

 • 14.10.2016 21:50

  Plast-Box nie przejmie GTX Hanex Plastic

 • 14.10.2016 21:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (33/2016) Informacja dotycząca złożonej przez Spółkę wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • 13.10.2016 12:19

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (32/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 10.10.2016 18:52

  Plast-Box chce kupić producenta folii, preform i butelek z Dąbrowy Górniczej

 • 10.10.2016 18:37

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (31/2016) Złożenie wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • 13.09.2016 13:33

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (30/2016) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej

 • 09.09.2016 09:48

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (29/2016) Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu

 • 07.09.2016 12:06

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (28/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 30.08.2016 16:48

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (27/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 26.08.2016 06:55

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 19.08.2016 15:27

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (26/2016) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej

 • 12.08.2016 18:04

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (25/2016) Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu

 • 10.08.2016 07:24

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (24/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku

 • 21.07.2016 09:29

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (23/2016) Wybrane wstępne, niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2016 roku

 • 25.06.2016 11:20

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.06.2016 20:10

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 15.06.2016 19:58

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wybór biegłego rewidenta

 • 10.06.2016 20:09

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.06.2016 18:57

  GPW: animator rynku dla akcji PLAST-BOX SA

 • 07.06.2016 18:57

  GPW: animator PLAST-BOX SA

 • 01.06.2016 12:35

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 19.05.2016 22:59

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 17.05.2016 13:28

  Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Plast-Box, cena docelowa 3,15 zł

 • 16.05.2016 18:47

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wypłata dywidendy

 • 16.05.2016 18:40

  Plast-Box wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2016 18:31

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 16.05.2016 06:52

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 16:34

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.04.2016 14:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 21.04.2016 11:12

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku

 • 19.04.2016 10:10

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

 • 19.04.2016 09:48

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015

 • 01.04.2016 10:51

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 21.03.2016 07:16

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 07:08

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 14.03.2016 17:43

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. za 2015 rok

 • 23.02.2016 11:40

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 18.02.2016 16:52

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 18.02.2016 13:41

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 15.02.2016 20:47

  Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 15.02.2016 20:41

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2015 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy

 • 08.02.2016 22:37

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku

 • 28.01.2016 15:06

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.01.2016 09:59

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 13.01.2016 17:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 21.12.2015 21:55

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.12.2015 14:24

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 18.12.2015 13:37

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 17.12.2015 14:21

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 16.12.2015 21:36

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 16.12.2015 21:23

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 15.12.2015 17:37

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 04.12.2015 16:17

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksów do znaczących umów

 • 02.12.2015 16:06

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.12.2015 14:52

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 30.11.2015 16:56

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 30.11.2015 16:50

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 27.11.2015 15:29

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 26.11.2015 19:11

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło blisko 10 proc. akcji Plast-Boksu

 • 19.11.2015 14:46

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku

 • 13.11.2015 20:22

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 13.11.2015 20:11

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej

 • 13.11.2015 16:19

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

 • 13.11.2015 06:50

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 03.09.2015 15:17

  Plast-Box ma umowę ramową o wartości szacowanej na 34 mln zł w 3 lata

 • 03.09.2015 14:50

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 28.08.2015 07:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 25.08.2015 16:30

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 27.07.2015 17:29

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.07.2015 13:30

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 16.06.2015 20:54

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wybór biegłego rewidenta

 • 09.06.2015 14:24

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 27.05.2015 10:21

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.05.2015 15:01

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 26.05.2015 10:57

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 25.05.2015 12:26

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 22.05.2015 14:53

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacja o zmianie zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

 • 19.05.2015 14:56

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 19.05.2015 14:16

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

 • 19.05.2015 10:22

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję

 • 19.05.2015 08:21

  Akcjonariusze Plast-Boksu zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 18.05.2015 21:32

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktu planowanego porządku obrad

 • 18.05.2015 21:21

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wypłata dywidendy

 • 18.05.2015 16:08

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 15.05.2015 17:11

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 11:19

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.

 • 28.04.2015 19:04

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wniosek Akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.

 • 21.04.2015 21:28

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 21.04.2015 21:23

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 21.04.2015 13:27

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zbycie pakietu akcji - spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 21.04.2015 06:32

  Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 20.04.2015 23:01

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014

 • 18.04.2015 20:59

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 16.04.2015 16:06

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.

 • 26.03.2015 14:46

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 26.03.2015 14:42

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 26.03.2015 14:40

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 24.03.2015 20:24

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Członka Zarządu

 • 24.03.2015 13:59

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 17.03.2015 17:18

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.02.2015 14:35

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Powołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 18.02.2015 14:33

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ

 • 18.02.2015 14:30

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 18.02.2015 09:37

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 29.01.2015 17:46

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.

 • 29.01.2015 09:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Terminy przekazywania raportów okresowych

 • 27.01.2015 14:08

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.

 • 23.01.2015 18:40

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 23.01.2015 18:30

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 15.01.2015 15:20

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 12.01.2015 13:59

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - korekta

 • 12.01.2015 10:52

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 19.12.2014 07:43

  PLAST-BOX SA zawarcie aneksów do znaczących umów

 • 14.11.2014 07:56

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 28.10.2014 09:46

  PLAST-BOX SA informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.

 • 20.10.2014 14:25

  PLAST-BOX SA umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

 • 29.09.2014 07:51

  PLAST-BOX SA umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w statucie spółki

 • 26.09.2014 17:17

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 22.09.2014 14:17

  PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 16.09.2014 14:03

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy

 • 15.09.2014 14:44

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 09.09.2014 17:41

  PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy

 • 29.08.2014 08:32

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA - zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ostawy o obrocie

 • 21.08.2014 17:19

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 19.08.2014 09:50

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 12.08.2014 19:02

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawarcie umowy kredytowej - aktualizacja informacji

 • 08.08.2014 14:59

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA - informacje dotyczące spółki zależnej

 • 25.06.2014 07:42

  PLAST-BOX SA wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

 • 25.06.2014 07:41

  PLAST-BOX SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 24.06.2014 16:24

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na ZWZ

 • 24.06.2014 13:57

  Plast-Box wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 24.06.2014 13:35

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wypłata dywidendy

 • 24.06.2014 09:18

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA rezygnacja członka Rady nadzorczej

 • 18.06.2014 22:32

  PLAST-BOX SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 • 17.06.2014 22:56

  PLAST-BOX SA Wybór biegłego rewidenta

 • 27.05.2014 18:31

  PLAST-BOX SA projekty uchwał na ZWZ

 • 27.05.2014 18:31

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 14.05.2014 08:18

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 06.05.2014 07:42

  PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 15.04.2014 19:58

  Osłabienie kursu hrywny negatywnie odbije się na wynikach grupy Plast-Box w I kw.

 • 15.04.2014 19:21

  PLAST-BOX SA informacje dotyczące spółki zależnej PLAST-BOX UKRAINA Sp. z o.o.

 • 14.04.2014 14:52

  PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy ramowej

 • 04.04.2014 19:44

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA - wniosek zarządu spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

 • 18.03.2014 09:00

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 18.03.2014 08:59

  PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 20.02.2014 13:53

  PLAST-BOX SA informacje dotyczące spółki zależnej PLAST-BOX UKRAINA Sp. z o.o.

 • 18.02.2014 18:23

  PLAST-BOX SA wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ

 • 18.02.2014 18:20

  PLAST-BOX SA uchwały podjęte na NWZ oraz informacja o odstąpieniu przez NWZ od rozpatrywania dwóch punktów planowanego porządku obrad

 • 15.02.2014 08:13

  PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 14.02.2014 07:41

  PLAST-BOX SA zbycie pakietu akcji - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 14.02.2014 07:40

  PLAST-BOX SA zaprzestanie publikacji miesięcznych wyników finansowych

 • 14.02.2014 07:39

  PLAST-BOX SA wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ

 • 13.02.2014 16:11

  PLAST-BOX SA powołanie członków rady nadzorczej