PKP Cargo SA

skrót: PKP

Ostatnie notowanie z: 24.09.2020 16:10

Aktualny kurs10,98   -1,26 %-0,14 zł
Otwarcie11,120,00%
Minimum10,90-1,98%
Maksimum11,362,16%
Wolumen (szt.) 58301
Kurs odniesienia11,12
Widełki dolne10,02
Widełki górne12,22
Obroty (tyś. zł)647
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
61 53611,00
241510,98
140010,96
31 94510,92
66 43310,90
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
11,101 834 2
11,121 084 3
11,16654 2
11,18226 2
11,203 500 7
Grupa oferuje kompleksowe usługi logistyczne zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i wykonywanych poza Polską. Działalność obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Ponadto oferuje usługi dodatkowe, w tym: krajową i zagraniczną spedycję towarów, usługi intermodalne, usługi bocznicowe oraz terminalowe oraz utrzymania i naprawy taboru i usługi rekultywacyjne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PKP SA14 784 19433,01%14 784 19433,01%
NN OFEportfel7 721 38717,24%7 721 38717,24%
Aviva OFEZWZ4 123 0009,21%4 123 0009,21%

Kategoria • 18.09.2020 08:46

  Po I półroczu udział przewozów intermodalnych wyniósł 10,37 proc. całego rynku - UTK

 • 17.09.2020 12:18

  PKP Cargo planuje utworzyć z LTG Cargo polsko-litewską spółkę intermodalną

 • 17.09.2020 11:47

  PKP CARGO SA (30/2020) Zawarcie umowy wspólników w celu utworzenia spółki joint venture

 • 14.09.2020 08:59

  PKP PLK wróciły do pobierania opłaty rezerwacyjnej - UTK

 • 11.09.2020 14:04

  Związki zawodowe powołały w czwartek międzyzwiązkowy komitet protestacyjny w PKP Cargo

 • 10.09.2020 11:43

  PKP CARGO SA (29/2020) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 02.09.2020 17:38

  PKP CARGO SA (28/2020) Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

 • 01.09.2020 07:03

  PKP Cargo spodziewa się wzrostu przewozów w sierpniu mdm, trwały trend dopiero w 2021 r. (wywiad)

 • 01.09.2020 07:00

  PKP Cargo chce dokonać rewizji strategii grupy na lata 2019-23 (wywiad)

 • 31.08.2020 17:16

  PKP CARGO SA (27/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 28.08.2020 09:51

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-VII do 36,19 proc. - UTK

 • 25.08.2020 15:35

  PKP CARGO SA (26/2020) Korekta omyłki pisarskiej w nazwisku Członka Zarządu

 • 24.08.2020 23:06

  PKP CARGO SA (26/2020) Powołanie Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 24.08.2020 22:33

  Zaangażowanie PKP Cargo w budowę terminala w Karsznicach wzrośnie do 51,3 mln zł

 • 24.08.2020 22:22

  PKP CARGO SA (25/2020) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksów dot. realizacji i finansowania budowy terminala multimodalnego w Karsznicach

 • 21.08.2020 17:33

  PKP CARGO SA (24/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 20.08.2020 13:19

  PKP Cargo liczy na poprawę przewozów i wyników w II półroczu 2020 r.

 • 20.08.2020 12:47

  Grupa PKP Cargo planuje w III kw. dalszy spadek zatrudnienia

 • 20.08.2020 10:35

  PKP CARGO SA (23/2020) Otrzymanie ostatniej transzy wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • 20.08.2020 07:50

  PKP Cargo miało 191,9 mln zł straty netto w I pół. '20

 • 20.08.2020 06:06

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 13.08.2020 08:46

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w II kw. wyniósł 462 minuty - UTK

 • 04.08.2020 20:04

  Grupa PKP Cargo szacuje, że miała 191,9 mln zł straty netto w I pół. '20

 • 04.08.2020 19:43

  PKP CARGO SA (22/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2020 r.

 • 25.06.2020 18:00

  PKP CARGO SA (13/2020) Publikacja protokołu z przeprowadzonego pierwszego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

 • 23.06.2020 15:26

  PKP CARGO SA (12/2020) Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.06.2020 r.

 • 19.06.2020 11:04

  W I kwartale 2020 roku masa przewozów intermodalnych wzrosła o 16,9 proc. - UTK

 • 16.06.2020 16:12

  Grupa PKP Cargo rozbuduje terminal w Małaszewiczach za ponad 30,6 mln zł netto

 • 08.06.2020 15:15

  PKP Cargo planuje uruchomienie stałego połączenia z Chinami, chce wozić kontenery z polską żywnością

 • 04.06.2020 11:43

  PKP Cargo w I-IV przewiozło 26,8 mln ton towarów, spadek o 21,8 proc. rdr

 • 03.06.2020 20:18

  PKP CARGO SA (11/2020) Zmiana stanu posiadania akcji PKP CARGO S.A.

 • 03.06.2020 15:17

  Zarząd PKP Cargo rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

 • 03.06.2020 14:55

  PKP CARGO SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

 • 29.05.2020 09:39

  Santander BM obniżył rekomendację PKP Cargo do "sprzedaj", cenę docelową do 12 zł

 • 29.05.2020 08:41

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-IV do 36,55 proc. - UTK

 • 21.05.2020 13:05

  Inwestycje PKP Cargo mają wynieść 0,8x EBITDA w 2020 roku

 • 21.05.2020 08:35

  Grupa PKP Cargo miała w I kw. 114,4 mln zł straty netto wobec 53,1 mln zł zysku w I kw. '19

 • 21.05.2020 06:02

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.05.2020 16:07

  Prezes PKP Cargo liczy, że najgorszy okres w przewozach grupa ma już za sobą (wywiad)

 • 20.05.2020 16:03

  PKP Cargo nie wyklucza w II półroczu dostosowania strategii na lata 2019-23 do aktualnej sytuacji (wywiad)

 • 14.05.2020 15:34

  PKP CARGO SA (9/2020) Informacja o zawarciu odrębnych porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi

 • 13.05.2020 06:47

  AmRest, Millennium i CCC opuszczą indeks MSCI Poland

 • 12.05.2020 09:00

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w I kw. wyniósł 468 minut - UTK

 • 08.05.2020 15:32

  Spadek masy przewiezionych przez PKP Cargo towarów pogłębił się w IV do 25 proc., negatywny trend pozostaje

 • 08.05.2020 14:54

  PKP CARGO SA (8/2020) Informacja na temat wpływu epidemii COVID-19 na działalność Grupy PKP CARGO

 • 08.05.2020 13:30

  EBI udzielił PKP Cargo 200 mln euro kredytu na inwestycje

 • 08.05.2020 07:21

  PKP Cargo podpisało ramowe porozumienie ze związkami zawodowymi

 • 07.05.2020 22:49

  PKP CARGO SA (7/2020) Porozumienie pomiędzy PKP CARGO S.A. a Organizacjami Związkowymi

 • 07.05.2020 16:19

  Grupa PKP Cargo szacuje, że miała w I kw. 114,4 mln zł straty netto wobec 53,1 mln zł zysku w I kw. '19 (opis)

 • 07.05.2020 16:01

  Grupa PKP Cargo szacuje, że miała 114,4 mln zł straty netto w I kw. '20

 • 07.05.2020 15:48

  PKP CARGO SA (6/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I kwartał 2020 r.

 • 05.05.2020 11:08

  PKP Cargo Connect uruchomi na przełomie V i VI pociągi operatorskie na trzech trasach

 • 04.05.2020 13:00

  CCC i Millennium mogą wypaść z indeksu MSCI Standard, Play z szansami na awans - Trigon DM

 • 30.04.2020 06:55

  PKP Cargo w I-III przewiozło 21,5 mln ton towarów, spadek o 17,3 proc. rdr

 • 29.04.2020 08:59

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-III do 37,12 proc. - UTK

 • 14.04.2020 12:33

  Santander BM obniżył cenę docelową akcji PKP Cargo do 14,2 zł

 • 09.04.2020 11:29

  PKP Cargo planuje powołać z AB LG Cargo spółkę do przewozów intermodalnych między Polska a Litwą

 • 31.03.2020 10:02

  PKP Cargo w I-II przewiozło 14,1 mln ton towarów, spadek o 15,9 proc. rdr

 • 31.03.2020 08:33

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-II do 37,2 proc. - UTK

 • 27.03.2020 16:55

  PKP Cargo z partnerami uruchamia połączenia z Poznania do Duisburga do przewozu naczep samochodowych

 • 27.03.2020 16:17

  Trigon DM przeprowadził stress-testy na Covid-19 dla spółek, wskazał 9 zagrożonych firm

 • 25.03.2020 19:53

  PKP CARGO SA (5/2020) Wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania dot. zawarcia umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 24.03.2020 13:11

  Epidemia koronawirusa nie wpływa na płynność przewozów grupy PKP Cargo

 • 24.03.2020 12:38

  CAPEX PKP Cargo na '20 będzie niższy niż 1,35 mld zł w '19 i dostosowany do EBITDA

 • 23.03.2020 22:18

  Zysk netto PKP Cargo w 2019 roku wyniósł 36 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 23.03.2020 21:47

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.03.2020 21:46

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 19.03.2020 08:29

  W 2019 roku masa przewozów intermodalnych wzrosła o 15 proc. - UTK

 • 11.03.2020 17:16

  PKP Cargo szacuje EBITDA w '19 na 859,9 mln zł, rezerwy na świad. pracownicze obniżyły ją o 25,2 mln zł (opis)

 • 11.03.2020 16:54

  PKP Cargo szacuje EBITDA w '19 na 859,9 mln zł, rezerwy na świad. pracownicze obniżyły ją o 25,2 mln zł

 • 11.03.2020 16:44

  PKP CARGO SA (4/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2019 r.

 • 11.03.2020 15:51

  PKP CARGO SA (3/2020) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 03.03.2020 16:40

  BM mBanku podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "trzymaj"

 • 03.03.2020 12:43

  PKP Cargo nie obserwuje zmniejszenia przewozów kontenerowych z Chin (wywiad)

 • 03.03.2020 12:43

  PKP Cargo jest spółką dywidendową, ale sytuacja rynkowa mniej sprzyjająca niż przed rokiem (wywiad)

 • 03.03.2020 12:43

  PKP Cargo spodziewa się od II kw. pozytywnych tendencji w przewozach masowych (wywiad)

 • 28.02.2020 16:35

  PKP Cargo liczy na polepszenie koniunktury w przewozach w okolicach półrocza '20

 • 28.02.2020 16:06

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I do 37,7 proc. - UTK

 • 17.02.2020 20:26

  PKP CARGO SA (2/2020) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie oferty i zawarcie umowy z PKP Energetyka S.A.

 • 11.02.2020 11:53

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj", cena docelowa 20 zł

 • 11.02.2020 09:13

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w IV kw. wyniósł 603 min - UTK

 • 04.02.2020 15:52

  Uruchomienie przez ArcelorMittal pieca w Krakowie pozytywne dla PKP Cargo - prezes

 • 04.02.2020 08:25

  PKP Cargo w I-XII przewiozło 98,4 mln ton towarów, spadek o 11,2 proc.

 • 31.01.2020 15:25

  PKP CARGO SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2020 roku

 • 31.01.2020 07:58

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w '19 do 40,35 proc. - UTK

 • 30.01.2020 09:12

  PKP Cargo planuje w czerwcu podpisać z PGNiG umowę ws. przewozu gazu LNG koleją

 • 29.01.2020 15:12

  CAPEX PKP Cargo ma być dostosowany do EBITDA

 • 22.01.2020 14:14

  PKP Cargo planuje w '20 odebrać kolejne 400 wagonów do przewozów intermodalnych

 • 07.01.2020 13:39

  PKP Cargo w I-XI przewiozło 91,6 mln ton towarów, spadek o 10,6 proc.

 • 31.12.2019 09:07

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-XI do 40,54 proc. - UTK

 • 19.12.2019 06:30

  PKP Cargo nadal rozgląda się za potencjalnymi akwizycjami (wywiad)

 • 19.12.2019 06:30

  PKP Cargo spodziewa się wzrostu rynku przewozów kolejowych w 2020 roku (wywiad)

 • 06.12.2019 09:31

  Udział przewozów intermodalnych w przewozie towarów wyniósł na koniec III kw. 8,03 proc. - UTK

 • 05.12.2019 08:16

  Prezes PKP Cargo liczy na poprawę wyników spółki w końcu roku w przewozach towarowych

 • 02.12.2019 19:27

  PKP CARGO SA (54/2019) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A

 • 02.12.2019 19:25

  PKP CARGO SA (53/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zawarcia ramowej umowy leasingu oraz zmianę warunków zaciągniętego zobowiązania wobec Konsorcjum Newag

 • 02.12.2019 16:33

  DM mBanku wydał rekomendację "redukuj" dla PKP Cargo, cena docelowa 20,44 zł

 • 02.12.2019 08:05

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-X do 40,67 proc. - UTK

 • 21.11.2019 13:08

  PKP Cargo przewiduje górkę przewozu kruszyw w połowie 2020 roku

 • 21.11.2019 06:56

  PKP Cargo miał w III kwartale 50,8 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 21.11.2019 06:02

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 19:07

  PKP Cargo szacuje EBITDA po trzech kw. na 713,1 mln zł, obniża prognozę na '19 do 925 mln zł (opis)

 • 06.11.2019 18:40

  PKP Cargo obniża prognozę EBITDA na 2019 r. do 925 mln zł

 • 06.11.2019 18:30

  PKP Cargo szacuje zysk netto na 98,7 mln zł po trzech kwartałach 2019

 • 06.11.2019 18:23

  PKP CARGO SA (52/2019) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2019 oraz korekta prognozy wyniku EBITDA

 • 04.11.2019 10:04

  PKP Cargo w I-IX '19 przewiozło 74,6 mln ton towarów, spadek o 9,7 proc. rdr

 • 31.10.2019 14:10

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-IX do 40,71 proc. - UTK

 • 23.10.2019 19:29

  RN PKP Cargo zgodziła się na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu wagonów

 • 23.10.2019 18:48

  PKP CARGO SA (51/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu 220 szt. wagonów platform

 • 18.10.2019 15:55

  PKP Cargo nadal rozgląda się za potencjalnymi akwizycjami

 • 18.10.2019 15:34

  PKP Cargo nie obawia się braku dostępności izokontenerów

 • 17.10.2019 16:55

  PKP Cargo rozpoczęło rozmowy w sprawie kupna udziałów w trzech rumuńskich spółkach

 • 17.10.2019 16:48

  PKP CARGO SA (50/2019) Rozpoczęcie rozmów w przedmiocie nabycia udziałów w spółkach Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL oraz Romcargounit SRL

 • 08.10.2019 11:08

  PKP Cargo chce wozić LNG dla PGNiG Obrót Detaliczny (opis)

 • 08.10.2019 10:50

  PKP Cargo chce wozić LNG dla PGNiG Obrót Detaliczny

 • 08.10.2019 10:39

  PKP CARGO SA (49/2019) Podpisanie przez PKP CARGO S.A. listu intencyjnego z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 • 01.10.2019 14:58

  PKP Cargo obserwuje obecnie lekkie ożywienie w przewozach kruszyw (wywiad)

 • 01.10.2019 14:56

  PKP Cargo analizuje kolejne akwizycje w Polsce i za granicą (wywiad)

 • 01.10.2019 08:13

  PKP Cargo w I-VIII '19 przewiozło 66,3 mln ton towarów, spadek o 9,3 proc. rdr

 • 30.09.2019 09:15

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-VIII do 40,73 proc. - UTK

 • 20.09.2019 18:19

  PKP Cargo rozpoczęło rozmowy w sprawie kupna udziałów w P.U. Hatrans

 • 20.09.2019 17:56

  PKP CARGO SA (48/2019) Rozpoczęcie rozmów w przedmiocie nabycia udziałów w spółce P.U. Hatrans Sp. z o.o.

 • 16.09.2019 16:50

  Wynik PKP Cargo wyższy o 24,4 mln zł z powodu rozwiązania rezerwy w spółce zależnej

 • 16.09.2019 16:40

  PKP CARGO SA (47/2019) Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. rozwiązania rezerwy z tytułu rozliczeń VAT

 • 16.09.2019 12:16

  PKP Cargo i Forespo Poland podpisały list intencyjny ws. dawnej Fabryki Wagonów Gniewczyna

 • 16.09.2019 12:05

  PKP CARGO SA (46/2019) Podpisanie listu intencyjnego

 • 10.09.2019 09:32

  Santander BM obniżył cenę docelową akcji PKP Cargo do 31,8 zł

 • 09.09.2019 14:35

  PKP Cargo chce z PKP zbudować terminal intermodalny w Zduńskiej Woli-Karsznicach

 • 09.09.2019 14:19

  PKP CARGO SA (45/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego dostawy 31 nowych lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych

 • 09.09.2019 14:17

  PKP CARGO SA (44/2019) Zgoda na zawarcie umowy o współpracy z PKP S.A.

 • 06.09.2019 09:55

  Udział przewozów intermodalnych w przewozie towarów wzrósł rdr w II kw. do 7,8 proc. z 6,4 proc. - UTK

 • 05.09.2019 08:51

  Erste rekomenduje "akumuluj" PKP Cargo, cena docelowa 32,60 zł

 • 03.09.2019 08:18

  PKP Cargo w I-VII '19 przewiozło 58,3 mln ton towarów, spadek o 8,2 proc. rdr

 • 02.09.2019 09:15

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-VII do 40,83 proc. - UTK

 • 30.08.2019 07:04

  PKP Cargo w ciągu 2-3 lat chce uruchomić seryjną produkcje wagonów

 • 28.08.2019 22:58

  PKP CARGO SA (43/2019) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą - korekta powiadomienia

 • 23.08.2019 12:03

  PKP CARGO SA (42/2019) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 22.08.2019 11:14

  PKP Cargo spodziewa się górki przewozowej od IV kw., chce dojścia do 5 proc. rentowności netto w ‘19

 • 22.08.2019 07:50

  PKP Cargo po pierwszym półroczu podtrzymało prognozę 1,15 mld zł EBITDA w 2019 r.

 • 22.08.2019 07:37

  Zysk netto grupy PKP Cargo po pierwszym półroczu '19 wyniósł 47,9 mln zł, szacowano 49,3 mln zł

 • 22.08.2019 06:03

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.08.2019 09:37

  Santander BM podwyższył rekomendację PKP Cargo do "kupuj", obniżył cenę docelową do 40,1 zł

 • 16.08.2019 08:13

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w II kw. spadł do 583 min - UTK

 • 31.05.2019 12:47

  PKP CARGO SA (24/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wraz z projektami uchwał, w tym projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariusza Spółki

 • 30.05.2019 15:39

  Grupa PKP Cargo w I-IV '19 przewiozła 34,3 mln ton towarów, spadek 4,2 proc. rdr

 • 23.05.2019 11:54

  Inwestycje PKP Cargo w kolejnych kwartałach na poziomie zbliżonym do 250 mln zł lub nieznacznie niższym

 • 23.05.2019 09:40

  PKP Cargo miało 53,1 mln zł zysku netto w I kw. '19

 • 23.05.2019 06:08

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 15.04.2019 23:01

  PKP CARGO SA (19/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

 • 15.04.2019 20:45

  PKP Cargo ma zgodę RN na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych łącznie na max. 500 mln zł

 • 15.04.2019 20:14

  PKP CARGO SA (18/2019) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań dot. zawarcia umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 27.03.2019 10:18

  PKP Cargo w I-II '19 przewiozła 16,8 mln ton towarów, spadek 3,6 proc. rdr

 • 21.03.2019 12:45

  PKP Cargo chce dzielić się zyskiem mimo planów rozwojowych i inwestycyjnych

 • 21.03.2019 11:18

  Przychody PKP Cargo w 2019 roku mogą wzrosnąć w zauważalnym stopniu (opis)

 • 21.03.2019 11:11

  Przychody PKP Cargo w 2019 roku mogą wzrosnąć w zauważalnym stopniu

 • 20.03.2019 22:32

  PKP Cargo kupi 936 nowych wagonów do przewozów intermodalnych

 • 20.03.2019 22:26

  PKP Cargo prognozuje, że wynik EBITDA grupy w '19 wzrośnie do 1,152,8 mld zł

 • 20.03.2019 22:20

  PKP Cargo chce wypłacić 67,2 mln zł dywidendy

 • 20.03.2019 22:16

  PKP CARGO SA (16/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu 936 szt. wagonów platform

 • 20.03.2019 22:07

  PKP CARGO SA (15/2019) Publikacja prognozy EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2019

 • 20.03.2019 21:54

  PKP CARGO SA (14/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

 • 20.03.2019 20:56

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 20.03.2019 20:53

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 20.03.2019 08:39

  PKP PLK utrzymują w rozkładzie na 2019-20 stawki opłat na poziomie z 2018/19 - UTK

 • 15.03.2019 17:47

  PKP CARGO SA (13/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

 • 14.03.2019 22:51

  Skonsolidowany zysk EBITDA PKP Cargo w IV kw. '18 wzrósł o 20,5 proc. do 205,4 mln zł - szacunki

 • 14.03.2019 22:04

  PKP CARGO SA (12/2019) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2018

 • 13.03.2019 21:23

  PKP Cargo dokona odpisu w wynikach za 2018 rok w wysokości 51,2 mln zł

 • 13.03.2019 20:59

  PKP CARGO SA (11/2019) Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT

 • 28.02.2019 11:12

  PKP CARGO SA (10/2019) Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

 • 28.02.2019 08:00

  PKP Cargo w styczniu przewiozła 8,5 mln ton ładunków, o 1,7 proc. więcej mdm

 • 27.02.2019 12:22

  Dobry klimat do wypłaty dywidendy przez PKP Cargo utrzymuje się

 • 21.02.2019 11:25

  Wnioski o aresztowanie b. prezesa i członków zarządu PKP Cargo

 • 20.02.2019 08:46

  PKP CARGO SA (9/2019) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 19.02.2019 12:11

  B. prezes i członkowie zarządu PKP Cargo zatrzymani w związku z niegospodarnością

 • 14.02.2019 07:47

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w IV kw. wzrósł do 709 min - UTK

 • 12.02.2019 18:03

  PKP CARGO SA (8/2019) Rejestracja zmian w statucie

 • 28.01.2019 15:54

  PKP CARGO SA (7/2019) Podpisanie Aneksu do Umowy ze spółkami z Konsorcjum Siemens

 • 25.01.2019 17:08

  PKP Cargo w '18 przewiozło 111 mln ton ładunków, o 3,2 proc. więcej niż w '17

 • 25.01.2019 09:14

  PKP CARGO SA (6/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2019 roku

 • 21.01.2019 18:29

  PKP CARGO SA (5/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego dostawy lokomotyw wielosystemowych

 • 21.01.2019 17:33

  PKP CARGO SA (4/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKP CARGO S.A. w dniu 16 stycznia 2019 r.

 • 16.01.2019 17:11

  PKP CARGO SA (3/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 16.01.2019 17:08

  PKP CARGO SA (2/2019) Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 04.01.2019 11:01

  PKP CARGO SA (1/2019) Podpisanie umów ze spółkami z Grupy PGE

 • 31.12.2018 08:25

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 11 miesiącach '18 spadł rdr do 43,63 proc. masy - UTK

 • 19.12.2018 12:44

  PKP Cargo chce mieć 65 proc. udział w przewozach intermodalnych w Polsce (wywiad)

 • 19.12.2018 12:44

  Grupa PKP Cargo chciałaby w 2019 roku ogłosić kolejne akwizycje (wywiad)

 • 19.12.2018 11:38

  PKP CARGO SA (38/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.12.2018 09:27

  Noble Securities obniża rekomendację dla PKP Cargo do "akumuluj", cenę docelową do 53,65 zł

 • 10.12.2018 09:31

  PKP CARGO SA (37/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 10.12.2018 09:18

  DM BDM obniża cenę docelową dla PKP Cargo do 51,6 zł

 • 06.12.2018 12:31

  Grupa PKP Cargo przejmuje słoweńskiego przewoźnika kolejowego Primol-Rail (opis)

 • 06.12.2018 12:21

  "Klimat" do wypłaty dywidendy przez PKP Cargo jest dobry - prezes

 • 06.12.2018 11:23

  Realizacja strategii PKP Cargo ma w '23 dołożyć minimum 20 proc. do normalnego wzrostu EBITDA

 • 06.12.2018 11:03

  Grupa PKP Cargo przejmuje słoweńskiego przewoźnika kolejowego Primol-Rail

 • 29.11.2018 11:40

  PKP Cargo w październiku przewiozła 10,4 mln ton towarów, o 9,4 proc. rdr więcej

 • 27.11.2018 09:18

  PKP CARGO SA (36/2018) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 26.11.2018 21:42

  Strategia PKP Cargo zakłada od '19 zysk netto grupy w wys. min. 5 proc. przychodów

 • 26.11.2018 20:35

  PKP CARGO SA (35/2018) Zatwierdzenie Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023

 • 22.11.2018 13:51

  Grupa PKP Cargo podtrzymuje prognozę EBITDA na poziomie 905 mln zł

 • 22.11.2018 06:07

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 13:28

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w III kw. wzrósł do 674 min - UTK

 • 06.11.2018 17:07

  PKP Cargo ma porozumienie ze stroną społeczną; bez wpływu na prognozy

 • 06.11.2018 16:52

  PKP CARGO SA (34/2018) Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

 • 30.10.2018 11:42

  PKP Cargo ma dofinansowanie w wysokości ok. 288,68 mln zł

 • 30.10.2018 11:23

  PKP CARGO SA (33/2018) Przyznanie dofinansowania dla trzech projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • 26.10.2018 19:01

  Szacunkowy zysk netto PKP Cargo w III kw. '18 znacznie powyżej konsensusu (opis)

 • 26.10.2018 18:06

  Szacunkowe wyniki PKP Cargo w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2018 17:40

  PKP Cargo szacuje zysk netto na 194,2 mln zł po III kwartałach 2018

 • 26.10.2018 17:16

  PKP CARGO SA (32/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO

 • 25.10.2018 11:55

  PKP Cargo podpisało umowę z Newagiem o wartości ok. 45,3 mln zł netto

 • 25.10.2018 11:40

  PKP CARGO SA (31/2018) Zawarcie umowy z NEWAG S.A. na dostawę 3 szt. elektrycznych sześcioosiowych lokomotyw typu E6ACTa "DRAGON2"

 • 25.10.2018 06:56

  PKP Cargo we wrześniu przewiozła 9,4 mln ton towarów, o 1,8 proc. rdr więcej

 • 15.10.2018 15:22

  Sąd oddalił odwołanie PKP Cargo w sprawie 14,2 mln zł kary nałożonej przez UOKiK

 • 15.10.2018 14:43

  PKP CARGO SA (30/2018) Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UOKiK

 • 11.10.2018 12:01

  PKP CARGO SA (29/2018) Podpisanie umowy z PKP Energetyka S.A.

 • 27.09.2018 16:32

  PKP Cargo w sierpniu przewiozła 9,6 mln ton towarów, o 2 proc. rdr więcej

 • 19.09.2018 11:52

  PKP CARGO SA (28/2018) Podpisanie umowy o współpracy

 • 06.09.2018 15:58

  PKP Cargo podpisało porozumienie o współpracy z kolajami towarowymi Grupy Wyszehradzkiej

 • 03.09.2018 09:29

  Wood & Company podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "trzymaj"

 • 30.08.2018 14:09

  PKP Cargo w lipcu przewiozła 9,3 mln ton towarów, o 0,7 proc. więcej mdm

 • 29.08.2018 08:09

  Aegon OFE zszedł poniżej 5 proc. w PKP Cargo

 • 29.08.2018 07:58

  PKP CARGO SA (27/2018) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 28.08.2018 13:58

  Noble Securities podniosło rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj"

 • 21.08.2018 12:03

  PKP Cargo rozwija przewozy intermodalne, możliwe są przejęcia i inwestycje w tym obszarze

 • 21.08.2018 09:03

  PKP Cargo podnosi prognozę EBITDA na '18, co rynek powinien przyjąć pozytywnie (opinia)

 • 21.08.2018 07:35

  Grupa PKP Cargo podnosi prognozę EBITDA na '18 o 16,2 proc. do 904,8 mln zł (opis)

 • 21.08.2018 07:22

  Grupa PKP Cargo podnosi prognozę EBITDA na '18 o 16,2 proc. do 904,8 mln zł

 • 21.08.2018 07:15

  PKP CARGO SA (26/2018) Korekta prognoz wybranych danych finansowych PKP CARGO S.A. oraz Grupy PKP CARGO na rok 2018

 • 21.08.2018 05:54

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 10:01

  PKP CARGO SA (25/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO

 • 30.07.2018 14:26

  PKP Cargo szacuje zysk netto w pierwszym półroczu na 89,6 mln zł (opis)

 • 30.07.2018 14:02

  PKP Cargo szacuje zysk netto w pierwszym półroczu na 89,6 mln zł

 • 30.07.2018 13:52

  PKP CARGO SA (24/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2018

 • 26.07.2018 07:35

  Przewozy PKP Cargo wzrosły w I półroczu o 4,9 proc.

 • 24.07.2018 18:27

  PKP Cargo odpisze 18,1 mln zł ze względu na utratę wartości zbędnego taboru

 • 24.07.2018 17:52

  PKP CARGO SA (23/2018) Informacja na temat ujęcia w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego należącego do Grupy AWT

 • 19.07.2018 12:34

  JSW podpisała 7 listów intencyjnych ws. programu rewitalizacji terenów po Krupińskim

 • 27.06.2018 16:24

  Przewozy PKP Cargo spadły w maju o 2,3 proc.

 • 22.06.2018 09:47

  Noble Securities podnieśli rekomendację PKP Cargo do "akumuluj"

 • 21.06.2018 08:41

  PKP CARGO SA (22/2018) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 15.06.2018 17:09

  PKP Cargo wdroży we wrześniu podwyżkę wynagrodzeń; koszt do końca '18 to 33,9 mln zł

 • 15.06.2018 16:53

  PKP CARGO SA (21/2018) Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

 • 15.06.2018 11:06

  PKP CARGO SA (20/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 10:21

  JSW i PKP Cargo mają list intencyjny ws. komercyjnego wykorzystania wodoru

 • 13.06.2018 17:01

  ZWZ PKP Cargo zdecydowało o pozostawieniu w spółce zysku za '17

 • 13.06.2018 16:52

  PKP CARGO SA (19/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 13.06.2018 16:29

  PKP CARGO SA (18/2018) Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 06.06.2018 14:25

  PKP CARGO SA (17/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 28.05.2018 17:17

  Przewozy PKP Cargo wzrosły w kwietniu o 1,5 proc.

 • 28.05.2018 13:15

  Societe Generale podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj", cena docelowa 55 zł

 • 25.05.2018 13:02

  PKP Cargo nie wyklucza podniesienia prognoz na ten rok

 • 25.05.2018 12:06

  PKP Cargo przygotowuje się do szczytu przewozowego; aktualizacja strategii do końca roku

 • 25.05.2018 05:57

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 21.05.2018 10:46

  PKP Cargo i Pesa mają list intencyjny ws. budowy lokomotywy spalinowo – elektrycznej

 • 21.05.2018 10:25

  PKP CARGO SA (16/2018) Zawarcie umowy z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na wykonanie napraw na piątym poziomie utrzymania wraz z wymianą silnika spalinowego 30 lokomotyw spalinowych serii ST44.

 • 09.05.2018 10:31

  PKP Cargo szacuje, że w I kw. '18 zysk netto grupy wyniósł 35,6 mln zł (opis)

 • 09.05.2018 10:13

  PKP Cargo szacuje, że w I kw. '18 zysk netto grupy wyniósł 35,6 mln zł

 • 09.05.2018 10:03

  PKP CARGO SA (15/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I kwartał 2018

 • 08.05.2018 11:18

  PKP CARGO SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 07.05.2018 15:20

  PKP Cargo prognozuje 778,7 mln zł EBITDA w '18, czyli 10,9 proc. więcej rdr

 • 07.05.2018 15:10

  PKP CARGO SA (13/2018) Publikacja prognozy wybranych danych Grupy PKP CARGO na rok 2018

 • 26.04.2018 17:09

  PKP Cargo w III przewiozła 9,4 mln ton towarów, o 3,5 proc. więcej rdr

 • 25.04.2018 10:24

  Przewozy ładunków koleją w III wzrosły o 6,0 proc. rdr - GUS

 • 23.04.2018 21:44

  PKP CARGO SA (12/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

 • 23.04.2018 18:07

  PKP CARGO SA (11/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 17.04.2018 14:58

  Zarząd PKP Cargo rekomenduje pozostawienie w spółce zysku za '17

 • 17.04.2018 14:51

  PKP CARGO SA (10/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 06.04.2018 14:41

  DM BZ WBK podniósł rekomendację PKP Cargo do "kupuj"

 • 04.04.2018 11:40

  Newag ma kontrakt za 388 mln zł na modernizację lokomotyw należących do PKP Cargo

 • 04.04.2018 11:24

  PKP CARGO SA (9/2018) Zawarcie znaczącej umowy z NEWAG S.A. na wykonanie modernizacji lokomotyw spalinowych w ramach realizacji strategii zwiększania udziału w rynku

 • 03.04.2018 15:14

  PKP CARGO SA (8/2018) Publikacja protokołów z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. oraz Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

 • 30.03.2018 12:51

  PKP Cargo w II przewiozła 8,4 mln ton towarów, o 11 proc. więcej rdr

 • 29.03.2018 12:55

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 2 miesiącach '18 spadł rdr do 42,58 proc. masy - UTK

 • 29.03.2018 12:40

  PKP Cargo w ’22 chce mieć 60-65 proc. udział w rynku krajowym - prezes

 • 27.03.2018 15:51

  PKP CARGO SA (7/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 6/2018

 • 26.03.2018 20:22

  Czesław Warsewicz powołany na prezesa PKP Cargo

 • 26.03.2018 20:07

  PKP CARGO SA (6/2018) Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 23.03.2018 13:11

  PKP CARGO SA (5/2018) Złożenie rezygnacji przez p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 23.03.2018 10:24

  Przewozy ładunków koleją w II wzrosły o 14,5 proc. rdr - GUS

 • 23.03.2018 08:48

  Haitong obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "neutralnie", cenę docelową do 44,25 zł

 • 20.03.2018 08:43

  Wood & Company obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "sprzedaj", cena docelowa 37 zł

 • 16.03.2018 11:24

  PKP Cargo opublikuje także prognozę dla grupy

 • 16.03.2018 07:36

  PKP Cargo prognozuje 160,8 mln zł zysku netto w '18, CAPEX wyniesie 1,018 mld zł

 • 16.03.2018 07:36

  Wyniki PKP Cargo w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 16.03.2018 07:15

  PKP CARGO SA (4/2018) Publikacja prognozy wybranych danych finansowych PKP CARGO S.A. na rok 2018

 • 16.03.2018 07:11

  Wyniki PKP Cargo w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.03.2018 05:58

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.03.2018 05:55

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 14.03.2018 15:47

  Prezes PKP SA liczy, że wybór nowego prezesa PKP Cargo nastąpi 26 marca

 • 07.03.2018 07:28

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "trzymaj"

 • 02.03.2018 08:37

  PKP Cargo zwiększył swój udział w przewozach intermodalnych w '17 do 46,4 proc. - UTK

 • 26.02.2018 17:14

  PKP Cargo w I przewiozła 9 mln ton towarów, o 18,2 proc. więcej rdr

 • 16.02.2018 09:28

  DM Vestor rekomenduje "kupuj" PKP Cargo

 • 07.02.2018 13:30

  Wynik PKP Cargo za '17 wyższy o 22,205 mln zł z uwagi na rozwiązanie odpisu

 • 07.02.2018 13:18

  PKP CARGO SA (3/2018) Aktualizacja wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego

 • 26.01.2018 17:36

  PKP Cargo i ARP zainteresowane fabryką wagonów w Gniewczynie

 • 25.01.2018 19:54

  Krzysztof Mamiński będzie do 26 marca pełnił obowiązki prezesa PKP Cargo

 • 25.01.2018 19:41

  PKP CARGO SA (2/2018) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 25.01.2018 12:15

  PKP Cargo w XII przewiozła 8,94 mln ton towarów, o 1,9 proc. więcej rdr

 • 09.01.2018 12:42

  PKP CARGO SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2018 roku

 • 05.01.2018 15:43

  Bardzo dobry IV kwartał 2017 pod względem przewozów - p.o. prezesa PKP Cargo

 • 27.12.2017 10:44

  PKP Cargo w XI przewiozła 9,47 mln ton towarów, o 3,8 proc. więcej rdr

 • 19.12.2017 10:30

  PKP CARGO SA (36/2017) Zawarcie umowy z TAURON Wydobycie S.A.

 • 15.12.2017 12:58

  Noble Securities obniża rekomendację dla PKP Cargo do "redukuj" i cenę docelową do 45,2 zł

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 01.12.2017 11:37

  PKP CARGO SA (35/2017) Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki

 • 30.11.2017 07:20

  PKP Cargo w X przewiozła 9,5 mln ton towarów, o 2,6 proc. więcej rdr

 • 28.11.2017 12:43

  Inwestycje PKP Cargo w '18 będą nie niższe niż w '17

 • 28.11.2017 06:39

  Wyniki PKP Cargo w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.11.2017 05:45

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.11.2017 13:48

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji PKP Cargo

 • 23.11.2017 13:37

  PKP CARGO SA (34/2017) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 16.11.2017 13:07

  PKP CARGO SA (33/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 08.11.2017 14:08

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj"

 • 27.10.2017 09:55

  PKP CARGO SA (32/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 31/2017

 • 26.10.2017 21:14

  Maciej Libiszewski zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo (aktl.)

 • 26.10.2017 20:51

  PKP CARGO SA (31/2017) Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 26.10.2017 19:58

  Maciej Libiszewski zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo

 • 26.10.2017 19:48

  PKP CARGO SA (30/2017) Złożenie rezygnacji przez Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 26.10.2017 13:51

  Udział rynkowy PKP Cargo we wrześniu wyniósł 44,46 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 25.10.2017 12:51

  PKP Cargo stanie się właścicielem 100 proc. udziałów AWT

 • 25.10.2017 12:32

  PKP CARGO SA (29/2017) Nabycie pozostałych udziałów w Advanced World Transport B.V.

 • 12.10.2017 12:45

  PKP CARGO SA (28/2017) Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD - aktualizacja

 • 03.10.2017 15:49

  MSE wezwał PKP Cargo do zapłaty 27 mln euro za 20 proc. udziałów AWT

 • 03.10.2017 15:24

  PKP CARGO SA (27/2017) Odstąpienie przez MSE od porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture przez PKP CARGO S.A. i Minezit SE

 • 01.10.2017 20:15

  MSE i PKP Cargo nie porozumiały się w sprawie rozliczenia opcji sprzedaży 20 proc. AWT

 • 30.09.2017 11:15

  PKP CARGO SA (26/2017) Upływ terminu na osiągniecie porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture z Minezit SE

 • 29.09.2017 09:28

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 8 miesiącach wzrósł do 44,63 proc. masy - UTK

 • 10.09.2017 21:02

  PKP Cargo przewiduje wzrost przewozów specjalistycznych

 • 07.09.2017 18:03

  PKP CARGO SA (25/2017) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 31.08.2017 14:29

  PKP Cargo zakłada utrzymanie wzrostowego trendu wyników

 • 31.08.2017 06:38

  Wyniki PKP Cargo w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 05:49

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 25.08.2017 18:38

  Udział rynkowy PKP Cargo w VII wyniósł 44,76 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 24.08.2017 16:47

  Wierzyciele OKD przyjęli plan restrukturyzacji spółki

 • 24.08.2017 16:32

  PKP CARGO SA (24/2017) Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku - Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD - aktualizacja

 • 31.07.2017 16:47

  PKP CARGO SA (23/2017) Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 26.07.2017 14:43

  Udział rynkowy PKP Cargo w VI wyniósł 46 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 19.07.2017 11:54

  Wood&Company obniżył cenę docelową akcji PKP Cargo do 77 zł

 • 30.06.2017 16:46

  PKP CARGO SA (22/2017) Podpisanie aneksów do umów zawartych ze spółkami z Grupy ArcelorMittal

 • 28.06.2017 17:30

  W V udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 45,8 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 28.06.2017 11:06

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "sprzedaj" z "kupuj"

 • 27.06.2017 18:24

  PKP CARGO SA (21/2017) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 26.06.2017 22:24

  Zarząd PKP Cargo zgodził się na podwyżki wynagrodzeń, ich koszt w '17 wyniesie 26,7 mln zł

 • 26.06.2017 21:57

  PKP CARGO SA (20/2017) Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

 • 22.06.2017 14:22

  PKP CARGO SA (19/2017) Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

 • 20.06.2017 19:43

  PKP CARGO SA (18/2017) Zawarcie porozumienia z Minezit SE

 • 16.06.2017 09:10

  Fundusze TFI PZU mają poniżej 5 proc. PKP Cargo

 • 16.06.2017 09:03

  PKP CARGO SA (17/2017) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 13.06.2017 14:33

  Minezit i PKP Cargo mają pomysł na rozliczenie opcji sprzedaży 20 proc. udziałów AWT

 • 13.06.2017 14:05

  PKP CARGO SA (16/2017) Zawarcie listu intencyjnego z Minezit SE

 • 08.06.2017 09:25

  Haitong Bank podniósł cenę docelową PKP Cargo do 70,45 zł za akcję

 • 01.06.2017 15:17

  PKP CARGO SA (15/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 31.05.2017 14:50

  PKP CARGO SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 30 maja 2017r.

 • 31.05.2017 07:39

  Grupa PKP Cargo w IV przewiozła 8,8 mln ton towarów, o 17,8 proc. więcej rdr

 • 30.05.2017 16:22

  PKP CARGO SA (13/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 30.05.2017 09:43

  PKP CARGO SA (12/2017) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 26.05.2017 13:53

  PKP Cargo zmniejszył stratę netto w I kw. do 1,4 mln zł

 • 26.05.2017 06:47

  Wyniki PKP Cargo W I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.05.2017 05:58

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 18:39

  Minezit żąda odkupienia przez PKP Cargo 20 proc. udziałów w AWT za 27 mln EUR (opis)

 • 04.05.2017 17:49

  Minezit żąda odkupienia przez PKP Cargo 20 proc. udziałów w AWT za 27 mln EUR

 • 04.05.2017 17:38

  PKP CARGO SA (11/2017) Zamiar realizacji "Opcji Sprzedaży" przez Minezit SE

 • 28.04.2017 20:04

  PKP CARGO SA (10/2017) Informacja o zmianach w porządku obrad wprowadzonych na żądanie akcjonariusza oraz zamierzone zmiany Statutu Spółki

 • 28.04.2017 14:07

  PKP CARGO SA (9/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 27.04.2017 10:50

  W III udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 44,6 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 11.04.2017 14:52

  Czeski sąd opublikował projekt restrukturyzacji OKD, kontrahenta spółki z grupy PKP Cargo

 • 11.04.2017 14:22

  PKP CARGO SA (8/2017) Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD - aktualizacja

 • 27.03.2017 19:06

  Fundusze zarządzane przez TFI PZU mają ponad 5 proc. PKP Cargo

 • 27.03.2017 18:59

  PKP CARGO SA (7/2017) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 24.03.2017 14:06

  W II udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 44,63 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 24.03.2017 09:07

  Zakaz handlu w niedzielę może mieć negatywy wpływ na PKP Cargo, możliwa strata klientów - RM

 • 23.03.2017 09:18

  DM BDM podniósł rekomendację PKP Cargo do "kupuj"

 • 23.03.2017 08:01

  Societe Generale obniżył rekomendację PKP Cargo do "trzymaj"

 • 17.03.2017 08:02

  Zysk netto PKP Cargo w IV kw. wyniósł 66,5 mln zł, oczekiwano 0,5 mln zł straty

 • 17.03.2017 06:38

  Wyniki PKP Cargo w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.03.2017 06:03

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 06:00

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 18:43

  PKP CARGO SA (6/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 14.03.2017 15:24

  PKP Cargo podpisała z BGK aneks do umowy kredytowej dot. 67,85 mln euro

 • 14.03.2017 15:03

  PKP CARGO SA (4/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 14.03.2017 09:18

  PKP CARGO SA (5/2017) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.03.2017 10:39

  PKP CARGO SA (3/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 06.03.2017 17:47

  PKP CARGO SA (2/2017) Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 02.03.2017 10:22

  DM BDM podwyższa cenę docelową PKP Cargo do 63,2 zł, rekomenduje "akumuluj"

 • 24.02.2017 12:20

  W I udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 45,07 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 27.01.2017 08:13

  W okresie I-XII udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 44,1 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 27.01.2017 07:49

  PKP CARGO SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2017 roku

 • 19.01.2017 17:41

  PKP Cargo dąży do pozyskania nowych klientów i ładunków w '17; nie boi się dyrektywy hałasowej

 • 10.01.2017 10:26

  Haitong podwyższa cenę docelową PKP Cargo do 53,8 zł

 • 29.12.2016 13:08

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 11 miesiącach wyniósł 43,83 proc. masy - UTK

 • 30.11.2016 12:47

  W okresie I-X udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 43,91 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 29.11.2016 15:03

  PKP CARGO SA (57/2016) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 21.11.2016 07:57

  DM BZ WBK obniżył rekomendację PKP Cargo do "trzymaj"

 • 16.11.2016 20:02

  PKP CARGO SA (56/2016) Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. kończące spór zbiorowy.

 • 16.11.2016 14:04

  PKP Cargo chce rozwijać przewozy zagraniczne; oczekuje poprawy w przewozach węgla i kruszyw

 • 16.11.2016 06:57

  Wyniki PKP Cargo w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2016 06:00

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.10.2016 11:53

  PKP CARGO SA (55/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 28.10.2016 11:55

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 9 mies. wyniósł 43,6 proc. masy - UTK

 • 28.10.2016 09:45

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji PKP Cargo do 40 zł

 • 27.10.2016 14:59

  PKP CARGO SA (54/2016) Podpisanie znaczącej umowy

 • 20.10.2016 11:11

  PKP CARGO SA (53/2016) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 14.10.2016 19:07

  PKP CARGO SA (52/2016) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 28.09.2016 13:51

  PKP Cargo liczy, że inwestycje infrastrukturalne w '17 umożliwią poprawę wyników firmy

 • 28.09.2016 09:06

  Po wyjęciu zdarzeń jednorazowych strata PKP Cargo niższa niż szacowali niektórzy eksperci (opinia)

 • 28.09.2016 08:15

  PKP Cargo miało w II kw. tego roku 128,5 mln zł straty netto (opis)

 • 28.09.2016 07:51

  PKP Cargo miało w II kw. tego roku 128,5 mln zł straty netto

 • 28.09.2016 07:36

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 27.09.2016 13:51

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 8 mies. wyniósł 43,6 proc. masy - UTK

 • 26.09.2016 20:22

  PKP Cargo w raporcie za I półrocze 2016 r. dokona odpisów na łączną kwotę 98 mln zł

 • 26.09.2016 20:10

  PKP CARGO SA (51/2016) Wyniki testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych należących do Grupy Kapitałowej AWT

 • 21.09.2016 11:48

  PKP Cargo ma umowę z PGNiG Termika o wartości ponad 28 mln zł

 • 16.09.2016 17:35

  PKP CARGO SA (50/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO

 • 30.08.2016 07:23

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 7 mies. wyniósł 43,6 proc. masy - UTK

 • 25.08.2016 09:45

  Haitong Bank podwyższa rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj"

 • 18.08.2016 18:17

  MetLife OFE ma ponad 5 proc. PKP Cargo

 • 18.08.2016 17:55

  PKP CARGO SA (49/2016) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 12.08.2016 17:26

  Wierzytelności OKD wobec AWT szacowane na 73 mln zł

 • 12.08.2016 16:57

  PKP CARGO SA (48/2016) Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD - aktualizacja

 • 10.08.2016 14:38

  Wzrost kursu PKP Cargo może być związany z lepszymi perspektywami sektora węglowego (opinia)

 • 10.08.2016 14:20

  PKP CARGO SA (47/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO

 • 05.08.2016 12:25

  PKP CARGO SA (46/2016) Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

 • 28.07.2016 14:25

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po I półroczu spadł do 43,53 proc. masy - UTK

 • 19.07.2016 15:45

  PKP Cargo ma umowę z EBI na kredyt inwestycyjny w wysokości do 40 mln euro

 • 19.07.2016 15:28

  PKP CARGO SA (45/2016) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 14.07.2016 20:08

  PKP CARGO SA (44/2016) Powołanie Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A.

 • 07.07.2016 10:57

  Perspektywa finansowa PKP Cargo na najbliższe miesiące jest stabilna - MIiB

 • 04.07.2016 18:30

  Wycena przejętej w '15 przez PKP Cargo spółki AWT mogła być zawyżona

 • 04.07.2016 17:53

  PKP CARGO SA Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej poprawności metodycznej wyceny AWT B.V

 • 30.06.2016 19:53

  PKP CARGO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 29.06.2016 09:47

  DM Vestor podwyższa rekomendację dla PKP Cargo do "neutralnie"

 • 28.06.2016 12:13

  W okresie I-V udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 43,6 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 27.06.2016 14:06

  PKP Cargo jest zainteresowane rynkiem przewozów artykułów naftowych i petrochemicznych

 • 27.06.2016 13:09

  PKP CARGO SA Doręczenie oświadczenia o odstąpieniu

 • 24.06.2016 17:58

  PKP Cargo nie kupi aktywów kolejowych KolTrans i ZCP Euronaft

 • 24.06.2016 17:34

  PKP CARGO SA Wykonanie prawa odstąpienia od znaczących umów

 • 23.06.2016 10:58

  Grupa Azoty i PKP Cargo podpisują 2-letni kontrakt na przewozy ponad 4 mln ton produktów

 • 23.06.2016 07:34

  W PKP Cargo do końca grudnia bez zmiany wynagrodzeń

 • 22.06.2016 18:44

  PKP CARGO SA Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

 • 21.06.2016 08:52

  DM BDM rekomenduje kupno akcji PKP Cargo

 • 31.05.2016 09:06

  Societe Generale obniża cenę docelową dla PKP Cargo do 39 zł

 • 30.05.2016 20:36

  PKP CARGO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r.

 • 20.05.2016 19:36

  PKP CARGO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

 • 16.05.2016 14:58

  PKP Cargo ma wyższe stawki w nowych kontraktach; liczy na wzrost przewozu kruszyw w II półr.

 • 16.05.2016 06:31

  PKP Cargo miały w I kw. 2016 r. 66 mln zł straty netto, gorzej od konsensusu

 • 16.05.2016 06:11

  Wyniki PKP Cargo w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 05:59

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 21:21

  PKP CARGO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r.

 • 12.05.2016 09:53

  PKP CARGO SA Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 11.05.2016 18:37

  PKP CARGO SA Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Spółki

 • 11.05.2016 18:34

  PKP CARGO SA Powołanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na nową kadencję członków spełniających kryteria niezależności

 • 11.05.2016 18:28

  PKP CARGO SA Uchwała ZWZ w sprawie nie wypłacania dywidendy za rok 2015

 • 11.05.2016 18:22

  PKP CARGO SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 11.05.2016 14:38

  PKP CARGO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. - korekta raportu

 • 10.05.2016 11:47

  PKP CARGO SA Zgłoszenie kandydatury niezależnego członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 09.05.2016 21:41

  PKP CARGO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 06.05.2016 15:52

  PKP CARGO SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej PKP CARGO

 • 05.05.2016 16:15

  PKP CARGO SA Zgłoszenie kandydatury niezależnego członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 05.05.2016 16:08

  PKP CARGO SA Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD

 • 29.04.2016 14:14

  W okresie I-III udział rynkowy PKP Cargo w dół

 • 29.04.2016 09:27

  PKP CARGO SA Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 26.04.2016 13:47

  Kurs PKP Cargo przetestował dno i może zwyżkować przynajmniej do ok. 45,5 zł (opinia)

 • 22.04.2016 15:04

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji PKP Cargo do 37 zł

 • 15.04.2016 14:01

  PKP CARGO SA Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Spółki

 • 12.04.2016 09:29

  Haitong Bank obniżył cenę docelową PKP Cargo do 47,26 zł (opis)

 • 12.04.2016 08:46

  Haitong Bank obniżył cenę docelową PKP Cargo do 47,26 zł

 • 07.04.2016 09:39

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową PKP Cargo do 51 zł

 • 07.04.2016 09:25

  PKP CARGO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 31.03.2016 17:08

  Powołano trzech członków zarządu PKP Cargo

 • 31.03.2016 16:57

  PKP CARGO SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji nie wypłacania dywidendy za rok 2015

 • 31.03.2016 16:54

  PKP CARGO SA Powołanie członków Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 31.03.2016 09:20

  W okresie I-II udział rynkowy PKP Cargo lekko w dół

 • 30.03.2016 21:13

  PKP CARGO SA Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 29.03.2016 16:50

  PKP CARGO SA Zawiadomienie o cofnięciu powództw

 • 24.03.2016 06:50

  PKP CARGO SA Rejestracja zmian Statutu PKP CARGO S.A..

 • 23.03.2016 07:41

  PKP Cargo nie zmienia polityki dywidendowej

 • 21.03.2016 15:54

  PKP CARGO SA Spełnienie się pierwszego z warunków zawieszających przewidzianych w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia sp. z o.o.

 • 18.03.2016 15:36

  Zarząd PKP Cargo nie zarekomenduje dywidendy za 2015 r.

 • 18.03.2016 15:23

  PKP CARGO SA Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok 2015

 • 18.03.2016 12:41

  PKP Cargo chce zakończyć wojnę cenową na rynku, rezygnuje z centralizacji

 • 18.03.2016 06:34

  Strata netto PKP Cargo w IV kw. 2015 r. wyniosła 189,1 mln zł

 • 18.03.2016 06:16

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 06:09

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.03.2016 16:53

  PKP CARGO SA Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania_korekta

 • 16.03.2016 16:26

  Morgan Stanley schodzi poniżej 5 proc. w PKP Cargo

 • 16.03.2016 16:16

  PKP CARGO SA Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 15.03.2016 19:55

  Zarząd PKP Cargo zawarł porozumienie ws. zakończenia sporu zbiorowego

 • 15.03.2016 19:33

  PKP CARGO SA Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

 • 15.03.2016 15:15

  PKP Cargo odpisze w wynikach za 2015 r. niemal 143,5 mln zł

 • 15.03.2016 14:58

  PKP CARGO SA Informacja na temat ujęcia w rocznych sprawozdaniach finansowych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz zapasów

 • 02.03.2016 15:46

  PKP CARGO SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego PKP CARGO S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2015

 • 26.02.2016 15:12

  Spada rynkowy udział PKP Cargo

 • 24.02.2016 17:16

  PKP CARGO SA Spełnienie się drugiego z warunków zawieszających przewidzianych w umowie nabycia 99,85% udziałów w Orlen KolTrans sp. z o.o. zawartej przez PKP CARGO S.A. oraz jej spółkę zależną z PKN ORLEN S.A.

 • 24.02.2016 16:35

  Trzech członków zarządu PKP Cargo złożyło rezygnację

 • 24.02.2016 16:28

  PKP CARGO SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Spółki

 • 12.02.2016 12:43

  PKP CARGO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKP CARGO S.A. w dniu 8 lutego 2016 r.

 • 10.02.2016 09:07

  Societe Generale obniżył rekomendację PKP Cargo do "trzymaj", a wycenę do 54 zł

 • 08.02.2016 18:09

  PKP CARGO SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz zmiana Statutu

 • 04.02.2016 18:01

  PKP CARGO SA Zgłoszenie projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 8 lutego 2016 roku, oraz zamierzone zmiany Statutu