PKP Cargo SA

skrót: PKP

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa oferuje kompleksowe usługi logistyczne zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i wykonywanych poza Polską. Działalność obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Ponadto oferuje usługi dodatkowe, w tym: krajową i zagraniczną spedycję towarów, usługi intermodalne, usługi bocznicowe oraz terminalowe oraz utrzymania i naprawy taboru i usługi rekultywacyjne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PKP SA14 784 19433,01%14 784 19433,01%
NN OFEportfel7 721 38717,24%7 721 38717,24%
Aviva OFEZWZ4 123 0009,21%4 123 0009,21%

Kategoria • 14.01.2021 16:18

  PKP CARGO SA (1/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 04.01.2021 06:53

  PKP Cargo w I-XI przewiozło 77 mln ton towarów, spadek o 16 proc. rdr

 • 31.12.2020 09:01

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-XI do 36,6 proc. - UTK

 • 30.12.2020 08:56

  PKP PLK podnosi opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej dla przewoźników towarowych o 2,3 proc. - UTK

 • 22.12.2020 15:07

  PKP CARGO SA (43/2020) Podpisanie zaktualizowanego listu intencyjnego z Forespo Poland S.A.

 • 15.12.2020 11:31

  PKP CARGO SA (42/2020) Wyrażenie zgody na złożenie oferty dot. przewozów kolejowych realizowanych jako transporty wojskowe

 • 11.12.2020 11:02

  2 Regionalna Baza Logistyczna chce zawrzeć z PKP Cargo umowę o wartości 842,5 mln zł

 • 10.12.2020 16:30

  PKP CARGO SA (41/2020) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 01.12.2020 08:00

  PKP Cargo w I-X przewiozło 69,2 mln ton towarów, spadek o 17,2 proc. rdr

 • 30.11.2020 09:35

  Sytuacja przewoźników kolejowych stabilizuje się po spadkach w II kwartale - UTK

 • 30.11.2020 08:42

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-X do 36,56 proc. - UTK

 • 26.11.2020 09:30

  W okresie I-III kw. masa przewozów intermodalnych wzrosła o 18 proc. rdr do 17 mln ton - UTK

 • 20.11.2020 12:48

  PKP Cargo nie planuje obecnie korzystać z tarczy antykryzysowej

 • 20.11.2020 08:25

  PKP Cargo miało 15,6 mln zł zysku netto w III kw. '20

 • 20.11.2020 06:04

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 18.11.2020 15:35

  PKP CARGO SA (40/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w dniu 16 listopada 2020 r.

 • 17.11.2020 12:33

  PKP Cargo może nie osiągnąć w '20 celu inwestycji na poziomie 0,85 EBITDA, ale aktualny na '21(wywiad)

 • 16.11.2020 16:38

  PKP CARGO SA (39/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte

 • 16.11.2020 08:07

  Erste obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "trzymaj"

 • 10.11.2020 08:25

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w III kw. wyniósł 588 minut - UTK

 • 05.11.2020 14:08

  PKP Cargo szacuje, że po trzech kw. ma 433,6 mln zł EBITDA (opis)

 • 05.11.2020 13:51

  PKP Cargo szacuje 433,6 mln zł EBITDA po trzech kwartałach '20

 • 05.11.2020 13:45

  PKP CARGO SA (38/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2020 r.

 • 04.11.2020 15:01

  PKP CARGO SA (37/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZ PKP CARGO S.A. zwołane na dzień 16 listopada 2020 roku

 • 03.11.2020 12:06

  PKP Cargo Connect podpisało z Krajową Spółką Cukrową 10-letni kontrakt na przewóz cukru

 • 02.11.2020 17:59

  PKP CARGO SA (36/2020) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy z PKP Energetyka S.A.

 • 02.11.2020 09:04

  PKP Cargo w I-IX przewiozło 61,1 mln ton towarów, spadek o 18,0 proc. rdr

 • 30.10.2020 08:52

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-IX do 36,48 proc. - UTK

 • 28.10.2020 16:40

  PKP CARGO SA (35/2020) Informacja o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wprowadzonej na żądanie akcjonariusza

 • 28.10.2020 11:23

  Wejście w życie ustawy o czasie pracy maszynistów obniży pracę przewozową Lotos Kolej o 2 mld tkm

 • 21.10.2020 14:37

  PKP CARGO SA (34/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

 • 14.10.2020 13:59

  PKP Cargo zawarło z PGNiG Termika dwuletnie umowy na przewóz węgla o wartości blisko 101,3 mln zł

 • 06.10.2020 17:13

  PKP Cargo odstąpiło od zakupu udziałów PU Hatrans

 • 06.10.2020 17:05

  PKP CARGO SA (33/2020) Odstąpienie od realizacji projektu dot. nabycia przez PKP CARGO udziałów w P.U. Hatrans Sp. z o.o.

 • 06.10.2020 16:57

  PKP CARGO SA (32/2020) Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

 • 30.09.2020 14:03

  PKP Cargo podpisało z grupą ArcelorMittal 3-letnie umowy o wartości 989 mln zł brutto

 • 30.09.2020 13:53

  PKP CARGO SA (31/2020) Zawarcie umów handlowych ze spółkami z Grupy ArcelorMittal

 • 29.09.2020 08:52

  W sierpniu masa przewiezionych towarów spadła o 3 proc. rdr do 18,8 mln ton - UTK

 • 29.09.2020 07:34

  PKP Cargo w I-VIIIprzewiozło 53,5 mln ton towarów, spadek o 19,3 proc. rdr

 • 18.09.2020 08:46

  Po I półroczu udział przewozów intermodalnych wyniósł 10,37 proc. całego rynku - UTK

 • 17.09.2020 12:18

  PKP Cargo planuje utworzyć z LTG Cargo polsko-litewską spółkę intermodalną

 • 17.09.2020 11:47

  PKP CARGO SA (30/2020) Zawarcie umowy wspólników w celu utworzenia spółki joint venture

 • 14.09.2020 08:59

  PKP PLK wróciły do pobierania opłaty rezerwacyjnej - UTK

 • 11.09.2020 14:04

  Związki zawodowe powołały w czwartek międzyzwiązkowy komitet protestacyjny w PKP Cargo

 • 10.09.2020 11:43

  PKP CARGO SA (29/2020) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 02.09.2020 17:38

  PKP CARGO SA (28/2020) Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

 • 01.09.2020 07:03

  PKP Cargo spodziewa się wzrostu przewozów w sierpniu mdm, trwały trend dopiero w 2021 r. (wywiad)

 • 01.09.2020 07:00

  PKP Cargo chce dokonać rewizji strategii grupy na lata 2019-23 (wywiad)

 • 31.08.2020 17:16

  PKP CARGO SA (27/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 28.08.2020 09:51

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-VII do 36,19 proc. - UTK

 • 25.08.2020 15:35

  PKP CARGO SA (26/2020) Korekta omyłki pisarskiej w nazwisku Członka Zarządu

 • 24.08.2020 23:06

  PKP CARGO SA (26/2020) Powołanie Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 24.08.2020 22:33

  Zaangażowanie PKP Cargo w budowę terminala w Karsznicach wzrośnie do 51,3 mln zł

 • 24.08.2020 22:22

  PKP CARGO SA (25/2020) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksów dot. realizacji i finansowania budowy terminala multimodalnego w Karsznicach

 • 21.08.2020 17:33

  PKP CARGO SA (24/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 20.08.2020 13:19

  PKP Cargo liczy na poprawę przewozów i wyników w II półroczu 2020 r.

 • 20.08.2020 12:47

  Grupa PKP Cargo planuje w III kw. dalszy spadek zatrudnienia

 • 20.08.2020 10:35

  PKP CARGO SA (23/2020) Otrzymanie ostatniej transzy wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • 20.08.2020 07:50

  PKP Cargo miało 191,9 mln zł straty netto w I pół. '20

 • 20.08.2020 06:06

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 13.08.2020 08:46

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w II kw. wyniósł 462 minuty - UTK

 • 04.08.2020 20:04

  Grupa PKP Cargo szacuje, że miała 191,9 mln zł straty netto w I pół. '20

 • 04.08.2020 19:43

  PKP CARGO SA (22/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2020 r.

 • 25.06.2020 18:00

  PKP CARGO SA (13/2020) Publikacja protokołu z przeprowadzonego pierwszego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

 • 23.06.2020 15:26

  PKP CARGO SA (12/2020) Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.06.2020 r.

 • 19.06.2020 11:04

  W I kwartale 2020 roku masa przewozów intermodalnych wzrosła o 16,9 proc. - UTK

 • 16.06.2020 16:12

  Grupa PKP Cargo rozbuduje terminal w Małaszewiczach za ponad 30,6 mln zł netto

 • 08.06.2020 15:15

  PKP Cargo planuje uruchomienie stałego połączenia z Chinami, chce wozić kontenery z polską żywnością

 • 04.06.2020 11:43

  PKP Cargo w I-IV przewiozło 26,8 mln ton towarów, spadek o 21,8 proc. rdr

 • 03.06.2020 20:18

  PKP CARGO SA (11/2020) Zmiana stanu posiadania akcji PKP CARGO S.A.

 • 03.06.2020 15:17

  Zarząd PKP Cargo rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

 • 03.06.2020 14:55

  PKP CARGO SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

 • 29.05.2020 09:39

  Santander BM obniżył rekomendację PKP Cargo do "sprzedaj", cenę docelową do 12 zł

 • 29.05.2020 08:41

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-IV do 36,55 proc. - UTK

 • 21.05.2020 13:05

  Inwestycje PKP Cargo mają wynieść 0,8x EBITDA w 2020 roku

 • 21.05.2020 08:35

  Grupa PKP Cargo miała w I kw. 114,4 mln zł straty netto wobec 53,1 mln zł zysku w I kw. '19

 • 21.05.2020 06:02

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.05.2020 16:07

  Prezes PKP Cargo liczy, że najgorszy okres w przewozach grupa ma już za sobą (wywiad)

 • 20.05.2020 16:03

  PKP Cargo nie wyklucza w II półroczu dostosowania strategii na lata 2019-23 do aktualnej sytuacji (wywiad)

 • 14.05.2020 15:34

  PKP CARGO SA (9/2020) Informacja o zawarciu odrębnych porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi

 • 13.05.2020 06:47

  AmRest, Millennium i CCC opuszczą indeks MSCI Poland

 • 12.05.2020 09:00

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w I kw. wyniósł 468 minut - UTK

 • 08.05.2020 15:32

  Spadek masy przewiezionych przez PKP Cargo towarów pogłębił się w IV do 25 proc., negatywny trend pozostaje

 • 08.05.2020 14:54

  PKP CARGO SA (8/2020) Informacja na temat wpływu epidemii COVID-19 na działalność Grupy PKP CARGO

 • 08.05.2020 13:30

  EBI udzielił PKP Cargo 200 mln euro kredytu na inwestycje

 • 08.05.2020 07:21

  PKP Cargo podpisało ramowe porozumienie ze związkami zawodowymi

 • 07.05.2020 22:49

  PKP CARGO SA (7/2020) Porozumienie pomiędzy PKP CARGO S.A. a Organizacjami Związkowymi

 • 07.05.2020 16:19

  Grupa PKP Cargo szacuje, że miała w I kw. 114,4 mln zł straty netto wobec 53,1 mln zł zysku w I kw. '19 (opis)

 • 07.05.2020 16:01

  Grupa PKP Cargo szacuje, że miała 114,4 mln zł straty netto w I kw. '20

 • 07.05.2020 15:48

  PKP CARGO SA (6/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I kwartał 2020 r.

 • 05.05.2020 11:08

  PKP Cargo Connect uruchomi na przełomie V i VI pociągi operatorskie na trzech trasach

 • 04.05.2020 13:00

  CCC i Millennium mogą wypaść z indeksu MSCI Standard, Play z szansami na awans - Trigon DM

 • 30.04.2020 06:55

  PKP Cargo w I-III przewiozło 21,5 mln ton towarów, spadek o 17,3 proc. rdr

 • 29.04.2020 08:59

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-III do 37,12 proc. - UTK

 • 14.04.2020 12:33

  Santander BM obniżył cenę docelową akcji PKP Cargo do 14,2 zł

 • 09.04.2020 11:29

  PKP Cargo planuje powołać z AB LG Cargo spółkę do przewozów intermodalnych między Polska a Litwą

 • 31.03.2020 10:02

  PKP Cargo w I-II przewiozło 14,1 mln ton towarów, spadek o 15,9 proc. rdr

 • 31.03.2020 08:33

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-II do 37,2 proc. - UTK

 • 27.03.2020 16:55

  PKP Cargo z partnerami uruchamia połączenia z Poznania do Duisburga do przewozu naczep samochodowych

 • 27.03.2020 16:17

  Trigon DM przeprowadził stress-testy na Covid-19 dla spółek, wskazał 9 zagrożonych firm

 • 25.03.2020 19:53

  PKP CARGO SA (5/2020) Wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania dot. zawarcia umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 24.03.2020 13:11

  Epidemia koronawirusa nie wpływa na płynność przewozów grupy PKP Cargo

 • 24.03.2020 12:38

  CAPEX PKP Cargo na '20 będzie niższy niż 1,35 mld zł w '19 i dostosowany do EBITDA

 • 23.03.2020 22:18

  Zysk netto PKP Cargo w 2019 roku wyniósł 36 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 23.03.2020 21:47

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.03.2020 21:46

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 19.03.2020 08:29

  W 2019 roku masa przewozów intermodalnych wzrosła o 15 proc. - UTK

 • 11.03.2020 17:16

  PKP Cargo szacuje EBITDA w '19 na 859,9 mln zł, rezerwy na świad. pracownicze obniżyły ją o 25,2 mln zł (opis)

 • 11.03.2020 16:54

  PKP Cargo szacuje EBITDA w '19 na 859,9 mln zł, rezerwy na świad. pracownicze obniżyły ją o 25,2 mln zł

 • 11.03.2020 16:44

  PKP CARGO SA (4/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2019 r.

 • 11.03.2020 15:51

  PKP CARGO SA (3/2020) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 03.03.2020 16:40

  BM mBanku podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "trzymaj"

 • 03.03.2020 12:43

  PKP Cargo nie obserwuje zmniejszenia przewozów kontenerowych z Chin (wywiad)

 • 03.03.2020 12:43

  PKP Cargo jest spółką dywidendową, ale sytuacja rynkowa mniej sprzyjająca niż przed rokiem (wywiad)

 • 03.03.2020 12:43

  PKP Cargo spodziewa się od II kw. pozytywnych tendencji w przewozach masowych (wywiad)

 • 28.02.2020 16:35

  PKP Cargo liczy na polepszenie koniunktury w przewozach w okolicach półrocza '20

 • 28.02.2020 16:06

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I do 37,7 proc. - UTK

 • 17.02.2020 20:26

  PKP CARGO SA (2/2020) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie oferty i zawarcie umowy z PKP Energetyka S.A.

 • 11.02.2020 11:53

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj", cena docelowa 20 zł

 • 11.02.2020 09:13

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w IV kw. wyniósł 603 min - UTK

 • 04.02.2020 15:52

  Uruchomienie przez ArcelorMittal pieca w Krakowie pozytywne dla PKP Cargo - prezes

 • 04.02.2020 08:25

  PKP Cargo w I-XII przewiozło 98,4 mln ton towarów, spadek o 11,2 proc.

 • 31.01.2020 15:25

  PKP CARGO SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2020 roku

 • 31.01.2020 07:58

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w '19 do 40,35 proc. - UTK

 • 30.01.2020 09:12

  PKP Cargo planuje w czerwcu podpisać z PGNiG umowę ws. przewozu gazu LNG koleją

 • 29.01.2020 15:12

  CAPEX PKP Cargo ma być dostosowany do EBITDA

 • 22.01.2020 14:14

  PKP Cargo planuje w '20 odebrać kolejne 400 wagonów do przewozów intermodalnych

 • 07.01.2020 13:39

  PKP Cargo w I-XI przewiozło 91,6 mln ton towarów, spadek o 10,6 proc.

 • 31.12.2019 09:07

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-XI do 40,54 proc. - UTK

 • 19.12.2019 06:30

  PKP Cargo nadal rozgląda się za potencjalnymi akwizycjami (wywiad)

 • 19.12.2019 06:30

  PKP Cargo spodziewa się wzrostu rynku przewozów kolejowych w 2020 roku (wywiad)

 • 06.12.2019 09:31

  Udział przewozów intermodalnych w przewozie towarów wyniósł na koniec III kw. 8,03 proc. - UTK

 • 05.12.2019 08:16

  Prezes PKP Cargo liczy na poprawę wyników spółki w końcu roku w przewozach towarowych

 • 02.12.2019 19:27

  PKP CARGO SA (54/2019) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A

 • 02.12.2019 19:25

  PKP CARGO SA (53/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zawarcia ramowej umowy leasingu oraz zmianę warunków zaciągniętego zobowiązania wobec Konsorcjum Newag

 • 02.12.2019 16:33

  DM mBanku wydał rekomendację "redukuj" dla PKP Cargo, cena docelowa 20,44 zł

 • 02.12.2019 08:05

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-X do 40,67 proc. - UTK

 • 21.11.2019 13:08

  PKP Cargo przewiduje górkę przewozu kruszyw w połowie 2020 roku

 • 21.11.2019 06:56

  PKP Cargo miał w III kwartale 50,8 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 21.11.2019 06:02

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 19:07

  PKP Cargo szacuje EBITDA po trzech kw. na 713,1 mln zł, obniża prognozę na '19 do 925 mln zł (opis)

 • 06.11.2019 18:40

  PKP Cargo obniża prognozę EBITDA na 2019 r. do 925 mln zł

 • 06.11.2019 18:30

  PKP Cargo szacuje zysk netto na 98,7 mln zł po trzech kwartałach 2019

 • 06.11.2019 18:23

  PKP CARGO SA (52/2019) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2019 oraz korekta prognozy wyniku EBITDA

 • 04.11.2019 10:04

  PKP Cargo w I-IX '19 przewiozło 74,6 mln ton towarów, spadek o 9,7 proc. rdr

 • 31.10.2019 14:10

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-IX do 40,71 proc. - UTK

 • 23.10.2019 19:29

  RN PKP Cargo zgodziła się na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu wagonów

 • 23.10.2019 18:48

  PKP CARGO SA (51/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu 220 szt. wagonów platform

 • 18.10.2019 15:55

  PKP Cargo nadal rozgląda się za potencjalnymi akwizycjami

 • 18.10.2019 15:34

  PKP Cargo nie obawia się braku dostępności izokontenerów

 • 17.10.2019 16:55

  PKP Cargo rozpoczęło rozmowy w sprawie kupna udziałów w trzech rumuńskich spółkach

 • 17.10.2019 16:48

  PKP CARGO SA (50/2019) Rozpoczęcie rozmów w przedmiocie nabycia udziałów w spółkach Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL oraz Romcargounit SRL

 • 08.10.2019 11:08

  PKP Cargo chce wozić LNG dla PGNiG Obrót Detaliczny (opis)

 • 08.10.2019 10:50

  PKP Cargo chce wozić LNG dla PGNiG Obrót Detaliczny

 • 08.10.2019 10:39

  PKP CARGO SA (49/2019) Podpisanie przez PKP CARGO S.A. listu intencyjnego z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 • 01.10.2019 14:58

  PKP Cargo obserwuje obecnie lekkie ożywienie w przewozach kruszyw (wywiad)

 • 01.10.2019 14:56

  PKP Cargo analizuje kolejne akwizycje w Polsce i za granicą (wywiad)

 • 01.10.2019 08:13

  PKP Cargo w I-VIII '19 przewiozło 66,3 mln ton towarów, spadek o 9,3 proc. rdr

 • 30.09.2019 09:15

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-VIII do 40,73 proc. - UTK

 • 20.09.2019 18:19

  PKP Cargo rozpoczęło rozmowy w sprawie kupna udziałów w P.U. Hatrans

 • 20.09.2019 17:56

  PKP CARGO SA (48/2019) Rozpoczęcie rozmów w przedmiocie nabycia udziałów w spółce P.U. Hatrans Sp. z o.o.

 • 16.09.2019 16:50

  Wynik PKP Cargo wyższy o 24,4 mln zł z powodu rozwiązania rezerwy w spółce zależnej

 • 16.09.2019 16:40

  PKP CARGO SA (47/2019) Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. rozwiązania rezerwy z tytułu rozliczeń VAT

 • 16.09.2019 12:16

  PKP Cargo i Forespo Poland podpisały list intencyjny ws. dawnej Fabryki Wagonów Gniewczyna

 • 16.09.2019 12:05

  PKP CARGO SA (46/2019) Podpisanie listu intencyjnego

 • 10.09.2019 09:32

  Santander BM obniżył cenę docelową akcji PKP Cargo do 31,8 zł

 • 09.09.2019 14:35

  PKP Cargo chce z PKP zbudować terminal intermodalny w Zduńskiej Woli-Karsznicach

 • 09.09.2019 14:19

  PKP CARGO SA (45/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego dostawy 31 nowych lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych

 • 09.09.2019 14:17

  PKP CARGO SA (44/2019) Zgoda na zawarcie umowy o współpracy z PKP S.A.

 • 06.09.2019 09:55

  Udział przewozów intermodalnych w przewozie towarów wzrósł rdr w II kw. do 7,8 proc. z 6,4 proc. - UTK

 • 05.09.2019 08:51

  Erste rekomenduje "akumuluj" PKP Cargo, cena docelowa 32,60 zł

 • 03.09.2019 08:18

  PKP Cargo w I-VII '19 przewiozło 58,3 mln ton towarów, spadek o 8,2 proc. rdr

 • 02.09.2019 09:15

  Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w I-VII do 40,83 proc. - UTK

 • 30.08.2019 07:04

  PKP Cargo w ciągu 2-3 lat chce uruchomić seryjną produkcje wagonów

 • 28.08.2019 22:58

  PKP CARGO SA (43/2019) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą - korekta powiadomienia

 • 23.08.2019 12:03

  PKP CARGO SA (42/2019) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 22.08.2019 11:14

  PKP Cargo spodziewa się górki przewozowej od IV kw., chce dojścia do 5 proc. rentowności netto w ‘19

 • 22.08.2019 07:50

  PKP Cargo po pierwszym półroczu podtrzymało prognozę 1,15 mld zł EBITDA w 2019 r.

 • 22.08.2019 07:37

  Zysk netto grupy PKP Cargo po pierwszym półroczu '19 wyniósł 47,9 mln zł, szacowano 49,3 mln zł

 • 22.08.2019 06:03

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.08.2019 09:37

  Santander BM podwyższył rekomendację PKP Cargo do "kupuj", obniżył cenę docelową do 40,1 zł

 • 16.08.2019 08:13

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w II kw. spadł do 583 min - UTK

 • 31.05.2019 12:47

  PKP CARGO SA (24/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wraz z projektami uchwał, w tym projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariusza Spółki

 • 30.05.2019 15:39

  Grupa PKP Cargo w I-IV '19 przewiozła 34,3 mln ton towarów, spadek 4,2 proc. rdr

 • 23.05.2019 11:54

  Inwestycje PKP Cargo w kolejnych kwartałach na poziomie zbliżonym do 250 mln zł lub nieznacznie niższym

 • 23.05.2019 09:40

  PKP Cargo miało 53,1 mln zł zysku netto w I kw. '19

 • 23.05.2019 06:08

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 15.04.2019 23:01

  PKP CARGO SA (19/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

 • 15.04.2019 20:45

  PKP Cargo ma zgodę RN na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych łącznie na max. 500 mln zł

 • 15.04.2019 20:14

  PKP CARGO SA (18/2019) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań dot. zawarcia umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 27.03.2019 10:18

  PKP Cargo w I-II '19 przewiozła 16,8 mln ton towarów, spadek 3,6 proc. rdr

 • 21.03.2019 12:45

  PKP Cargo chce dzielić się zyskiem mimo planów rozwojowych i inwestycyjnych

 • 21.03.2019 11:18

  Przychody PKP Cargo w 2019 roku mogą wzrosnąć w zauważalnym stopniu (opis)

 • 21.03.2019 11:11

  Przychody PKP Cargo w 2019 roku mogą wzrosnąć w zauważalnym stopniu

 • 20.03.2019 22:32

  PKP Cargo kupi 936 nowych wagonów do przewozów intermodalnych

 • 20.03.2019 22:26

  PKP Cargo prognozuje, że wynik EBITDA grupy w '19 wzrośnie do 1,152,8 mld zł

 • 20.03.2019 22:20

  PKP Cargo chce wypłacić 67,2 mln zł dywidendy

 • 20.03.2019 22:16

  PKP CARGO SA (16/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu 936 szt. wagonów platform

 • 20.03.2019 22:07

  PKP CARGO SA (15/2019) Publikacja prognozy EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2019

 • 20.03.2019 21:54

  PKP CARGO SA (14/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

 • 20.03.2019 20:56

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 20.03.2019 20:53

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 20.03.2019 08:39

  PKP PLK utrzymują w rozkładzie na 2019-20 stawki opłat na poziomie z 2018/19 - UTK

 • 15.03.2019 17:47

  PKP CARGO SA (13/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

 • 14.03.2019 22:51

  Skonsolidowany zysk EBITDA PKP Cargo w IV kw. '18 wzrósł o 20,5 proc. do 205,4 mln zł - szacunki

 • 14.03.2019 22:04

  PKP CARGO SA (12/2019) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2018

 • 13.03.2019 21:23

  PKP Cargo dokona odpisu w wynikach za 2018 rok w wysokości 51,2 mln zł

 • 13.03.2019 20:59

  PKP CARGO SA (11/2019) Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT

 • 28.02.2019 11:12

  PKP CARGO SA (10/2019) Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

 • 28.02.2019 08:00

  PKP Cargo w styczniu przewiozła 8,5 mln ton ładunków, o 1,7 proc. więcej mdm

 • 27.02.2019 12:22

  Dobry klimat do wypłaty dywidendy przez PKP Cargo utrzymuje się

 • 21.02.2019 11:25

  Wnioski o aresztowanie b. prezesa i członków zarządu PKP Cargo

 • 20.02.2019 08:46

  PKP CARGO SA (9/2019) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 19.02.2019 12:11

  B. prezes i członkowie zarządu PKP Cargo zatrzymani w związku z niegospodarnością

 • 14.02.2019 07:47

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w IV kw. wzrósł do 709 min - UTK

 • 12.02.2019 18:03

  PKP CARGO SA (8/2019) Rejestracja zmian w statucie

 • 28.01.2019 15:54

  PKP CARGO SA (7/2019) Podpisanie Aneksu do Umowy ze spółkami z Konsorcjum Siemens

 • 25.01.2019 17:08

  PKP Cargo w '18 przewiozło 111 mln ton ładunków, o 3,2 proc. więcej niż w '17

 • 25.01.2019 09:14

  PKP CARGO SA (6/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2019 roku

 • 21.01.2019 18:29

  PKP CARGO SA (5/2019) Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego dostawy lokomotyw wielosystemowych

 • 21.01.2019 17:33

  PKP CARGO SA (4/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKP CARGO S.A. w dniu 16 stycznia 2019 r.

 • 16.01.2019 17:11

  PKP CARGO SA (3/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 16.01.2019 17:08

  PKP CARGO SA (2/2019) Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 04.01.2019 11:01

  PKP CARGO SA (1/2019) Podpisanie umów ze spółkami z Grupy PGE

 • 31.12.2018 08:25

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 11 miesiącach '18 spadł rdr do 43,63 proc. masy - UTK

 • 19.12.2018 12:44

  PKP Cargo chce mieć 65 proc. udział w przewozach intermodalnych w Polsce (wywiad)

 • 19.12.2018 12:44

  Grupa PKP Cargo chciałaby w 2019 roku ogłosić kolejne akwizycje (wywiad)

 • 19.12.2018 11:38

  PKP CARGO SA (38/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.12.2018 09:27

  Noble Securities obniża rekomendację dla PKP Cargo do "akumuluj", cenę docelową do 53,65 zł

 • 10.12.2018 09:31

  PKP CARGO SA (37/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 10.12.2018 09:18

  DM BDM obniża cenę docelową dla PKP Cargo do 51,6 zł

 • 06.12.2018 12:31

  Grupa PKP Cargo przejmuje słoweńskiego przewoźnika kolejowego Primol-Rail (opis)

 • 06.12.2018 12:21

  "Klimat" do wypłaty dywidendy przez PKP Cargo jest dobry - prezes

 • 06.12.2018 11:23

  Realizacja strategii PKP Cargo ma w '23 dołożyć minimum 20 proc. do normalnego wzrostu EBITDA

 • 06.12.2018 11:03

  Grupa PKP Cargo przejmuje słoweńskiego przewoźnika kolejowego Primol-Rail

 • 29.11.2018 11:40

  PKP Cargo w październiku przewiozła 10,4 mln ton towarów, o 9,4 proc. rdr więcej

 • 27.11.2018 09:18

  PKP CARGO SA (36/2018) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 26.11.2018 21:42

  Strategia PKP Cargo zakłada od '19 zysk netto grupy w wys. min. 5 proc. przychodów

 • 26.11.2018 20:35

  PKP CARGO SA (35/2018) Zatwierdzenie Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023

 • 22.11.2018 13:51

  Grupa PKP Cargo podtrzymuje prognozę EBITDA na poziomie 905 mln zł

 • 22.11.2018 06:07

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 13:28

  Średni czas opóźnień pociągów towarowych w III kw. wzrósł do 674 min - UTK

 • 06.11.2018 17:07

  PKP Cargo ma porozumienie ze stroną społeczną; bez wpływu na prognozy

 • 06.11.2018 16:52

  PKP CARGO SA (34/2018) Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

 • 30.10.2018 11:42

  PKP Cargo ma dofinansowanie w wysokości ok. 288,68 mln zł

 • 30.10.2018 11:23

  PKP CARGO SA (33/2018) Przyznanie dofinansowania dla trzech projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • 26.10.2018 19:01

  Szacunkowy zysk netto PKP Cargo w III kw. '18 znacznie powyżej konsensusu (opis)

 • 26.10.2018 18:06

  Szacunkowe wyniki PKP Cargo w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2018 17:40

  PKP Cargo szacuje zysk netto na 194,2 mln zł po III kwartałach 2018

 • 26.10.2018 17:16

  PKP CARGO SA (32/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO

 • 25.10.2018 11:55

  PKP Cargo podpisało umowę z Newagiem o wartości ok. 45,3 mln zł netto

 • 25.10.2018 11:40

  PKP CARGO SA (31/2018) Zawarcie umowy z NEWAG S.A. na dostawę 3 szt. elektrycznych sześcioosiowych lokomotyw typu E6ACTa "DRAGON2"

 • 25.10.2018 06:56

  PKP Cargo we wrześniu przewiozła 9,4 mln ton towarów, o 1,8 proc. rdr więcej

 • 15.10.2018 15:22

  Sąd oddalił odwołanie PKP Cargo w sprawie 14,2 mln zł kary nałożonej przez UOKiK

 • 15.10.2018 14:43

  PKP CARGO SA (30/2018) Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UOKiK

 • 11.10.2018 12:01

  PKP CARGO SA (29/2018) Podpisanie umowy z PKP Energetyka S.A.

 • 27.09.2018 16:32

  PKP Cargo w sierpniu przewiozła 9,6 mln ton towarów, o 2 proc. rdr więcej

 • 19.09.2018 11:52

  PKP CARGO SA (28/2018) Podpisanie umowy o współpracy

 • 06.09.2018 15:58

  PKP Cargo podpisało porozumienie o współpracy z kolajami towarowymi Grupy Wyszehradzkiej

 • 03.09.2018 09:29

  Wood & Company podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "trzymaj"

 • 30.08.2018 14:09

  PKP Cargo w lipcu przewiozła 9,3 mln ton towarów, o 0,7 proc. więcej mdm

 • 29.08.2018 08:09

  Aegon OFE zszedł poniżej 5 proc. w PKP Cargo

 • 29.08.2018 07:58

  PKP CARGO SA (27/2018) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 28.08.2018 13:58

  Noble Securities podniosło rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj"

 • 21.08.2018 12:03

  PKP Cargo rozwija przewozy intermodalne, możliwe są przejęcia i inwestycje w tym obszarze

 • 21.08.2018 09:03

  PKP Cargo podnosi prognozę EBITDA na '18, co rynek powinien przyjąć pozytywnie (opinia)

 • 21.08.2018 07:35

  Grupa PKP Cargo podnosi prognozę EBITDA na '18 o 16,2 proc. do 904,8 mln zł (opis)

 • 21.08.2018 07:22

  Grupa PKP Cargo podnosi prognozę EBITDA na '18 o 16,2 proc. do 904,8 mln zł

 • 21.08.2018 07:15

  PKP CARGO SA (26/2018) Korekta prognoz wybranych danych finansowych PKP CARGO S.A. oraz Grupy PKP CARGO na rok 2018

 • 21.08.2018 05:54

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 10:01

  PKP CARGO SA (25/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO

 • 30.07.2018 14:26

  PKP Cargo szacuje zysk netto w pierwszym półroczu na 89,6 mln zł (opis)

 • 30.07.2018 14:02

  PKP Cargo szacuje zysk netto w pierwszym półroczu na 89,6 mln zł

 • 30.07.2018 13:52

  PKP CARGO SA (24/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2018

 • 26.07.2018 07:35

  Przewozy PKP Cargo wzrosły w I półroczu o 4,9 proc.

 • 24.07.2018 18:27

  PKP Cargo odpisze 18,1 mln zł ze względu na utratę wartości zbędnego taboru

 • 24.07.2018 17:52

  PKP CARGO SA (23/2018) Informacja na temat ujęcia w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego należącego do Grupy AWT

 • 19.07.2018 12:34

  JSW podpisała 7 listów intencyjnych ws. programu rewitalizacji terenów po Krupińskim

 • 27.06.2018 16:24

  Przewozy PKP Cargo spadły w maju o 2,3 proc.

 • 22.06.2018 09:47

  Noble Securities podnieśli rekomendację PKP Cargo do "akumuluj"

 • 21.06.2018 08:41

  PKP CARGO SA (22/2018) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 15.06.2018 17:09

  PKP Cargo wdroży we wrześniu podwyżkę wynagrodzeń; koszt do końca '18 to 33,9 mln zł

 • 15.06.2018 16:53

  PKP CARGO SA (21/2018) Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

 • 15.06.2018 11:06

  PKP CARGO SA (20/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 10:21

  JSW i PKP Cargo mają list intencyjny ws. komercyjnego wykorzystania wodoru

 • 13.06.2018 17:01

  ZWZ PKP Cargo zdecydowało o pozostawieniu w spółce zysku za '17

 • 13.06.2018 16:52

  PKP CARGO SA (19/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 13.06.2018 16:29

  PKP CARGO SA (18/2018) Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 06.06.2018 14:25

  PKP CARGO SA (17/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 28.05.2018 17:17

  Przewozy PKP Cargo wzrosły w kwietniu o 1,5 proc.

 • 28.05.2018 13:15

  Societe Generale podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj", cena docelowa 55 zł

 • 25.05.2018 13:02

  PKP Cargo nie wyklucza podniesienia prognoz na ten rok

 • 25.05.2018 12:06

  PKP Cargo przygotowuje się do szczytu przewozowego; aktualizacja strategii do końca roku

 • 25.05.2018 05:57

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 21.05.2018 10:46

  PKP Cargo i Pesa mają list intencyjny ws. budowy lokomotywy spalinowo – elektrycznej

 • 21.05.2018 10:25

  PKP CARGO SA (16/2018) Zawarcie umowy z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na wykonanie napraw na piątym poziomie utrzymania wraz z wymianą silnika spalinowego 30 lokomotyw spalinowych serii ST44.

 • 09.05.2018 10:31

  PKP Cargo szacuje, że w I kw. '18 zysk netto grupy wyniósł 35,6 mln zł (opis)

 • 09.05.2018 10:13

  PKP Cargo szacuje, że w I kw. '18 zysk netto grupy wyniósł 35,6 mln zł

 • 09.05.2018 10:03

  PKP CARGO SA (15/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I kwartał 2018

 • 08.05.2018 11:18

  PKP CARGO SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 07.05.2018 15:20

  PKP Cargo prognozuje 778,7 mln zł EBITDA w '18, czyli 10,9 proc. więcej rdr

 • 07.05.2018 15:10

  PKP CARGO SA (13/2018) Publikacja prognozy wybranych danych Grupy PKP CARGO na rok 2018

 • 26.04.2018 17:09

  PKP Cargo w III przewiozła 9,4 mln ton towarów, o 3,5 proc. więcej rdr

 • 25.04.2018 10:24

  Przewozy ładunków koleją w III wzrosły o 6,0 proc. rdr - GUS

 • 23.04.2018 21:44

  PKP CARGO SA (12/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

 • 23.04.2018 18:07

  PKP CARGO SA (11/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 17.04.2018 14:58

  Zarząd PKP Cargo rekomenduje pozostawienie w spółce zysku za '17

 • 17.04.2018 14:51

  PKP CARGO SA (10/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 06.04.2018 14:41

  DM BZ WBK podniósł rekomendację PKP Cargo do "kupuj"

 • 04.04.2018 11:40

  Newag ma kontrakt za 388 mln zł na modernizację lokomotyw należących do PKP Cargo

 • 04.04.2018 11:24

  PKP CARGO SA (9/2018) Zawarcie znaczącej umowy z NEWAG S.A. na wykonanie modernizacji lokomotyw spalinowych w ramach realizacji strategii zwiększania udziału w rynku

 • 03.04.2018 15:14

  PKP CARGO SA (8/2018) Publikacja protokołów z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. oraz Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

 • 30.03.2018 12:51

  PKP Cargo w II przewiozła 8,4 mln ton towarów, o 11 proc. więcej rdr

 • 29.03.2018 12:55

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 2 miesiącach '18 spadł rdr do 42,58 proc. masy - UTK

 • 29.03.2018 12:40

  PKP Cargo w ’22 chce mieć 60-65 proc. udział w rynku krajowym - prezes

 • 27.03.2018 15:51

  PKP CARGO SA (7/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 6/2018

 • 26.03.2018 20:22

  Czesław Warsewicz powołany na prezesa PKP Cargo

 • 26.03.2018 20:07

  PKP CARGO SA (6/2018) Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 23.03.2018 13:11

  PKP CARGO SA (5/2018) Złożenie rezygnacji przez p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 23.03.2018 10:24

  Przewozy ładunków koleją w II wzrosły o 14,5 proc. rdr - GUS

 • 23.03.2018 08:48

  Haitong obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "neutralnie", cenę docelową do 44,25 zł

 • 20.03.2018 08:43

  Wood & Company obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "sprzedaj", cena docelowa 37 zł

 • 16.03.2018 11:24

  PKP Cargo opublikuje także prognozę dla grupy

 • 16.03.2018 07:36

  PKP Cargo prognozuje 160,8 mln zł zysku netto w '18, CAPEX wyniesie 1,018 mld zł

 • 16.03.2018 07:36

  Wyniki PKP Cargo w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 16.03.2018 07:15

  PKP CARGO SA (4/2018) Publikacja prognozy wybranych danych finansowych PKP CARGO S.A. na rok 2018

 • 16.03.2018 07:11

  Wyniki PKP Cargo w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.03.2018 05:58

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.03.2018 05:55

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 14.03.2018 15:47

  Prezes PKP SA liczy, że wybór nowego prezesa PKP Cargo nastąpi 26 marca

 • 07.03.2018 07:28

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "trzymaj"

 • 02.03.2018 08:37

  PKP Cargo zwiększył swój udział w przewozach intermodalnych w '17 do 46,4 proc. - UTK

 • 26.02.2018 17:14

  PKP Cargo w I przewiozła 9 mln ton towarów, o 18,2 proc. więcej rdr

 • 16.02.2018 09:28

  DM Vestor rekomenduje "kupuj" PKP Cargo

 • 07.02.2018 13:30

  Wynik PKP Cargo za '17 wyższy o 22,205 mln zł z uwagi na rozwiązanie odpisu

 • 07.02.2018 13:18

  PKP CARGO SA (3/2018) Aktualizacja wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego

 • 26.01.2018 17:36

  PKP Cargo i ARP zainteresowane fabryką wagonów w Gniewczynie

 • 25.01.2018 19:54

  Krzysztof Mamiński będzie do 26 marca pełnił obowiązki prezesa PKP Cargo

 • 25.01.2018 19:41

  PKP CARGO SA (2/2018) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 25.01.2018 12:15

  PKP Cargo w XII przewiozła 8,94 mln ton towarów, o 1,9 proc. więcej rdr

 • 09.01.2018 12:42

  PKP CARGO SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2018 roku

 • 05.01.2018 15:43

  Bardzo dobry IV kwartał 2017 pod względem przewozów - p.o. prezesa PKP Cargo

 • 27.12.2017 10:44

  PKP Cargo w XI przewiozła 9,47 mln ton towarów, o 3,8 proc. więcej rdr

 • 19.12.2017 10:30

  PKP CARGO SA (36/2017) Zawarcie umowy z TAURON Wydobycie S.A.

 • 15.12.2017 12:58

  Noble Securities obniża rekomendację dla PKP Cargo do "redukuj" i cenę docelową do 45,2 zł

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 01.12.2017 11:37

  PKP CARGO SA (35/2017) Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki

 • 30.11.2017 07:20

  PKP Cargo w X przewiozła 9,5 mln ton towarów, o 2,6 proc. więcej rdr

 • 28.11.2017 12:43

  Inwestycje PKP Cargo w '18 będą nie niższe niż w '17

 • 28.11.2017 06:39

  Wyniki PKP Cargo w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.11.2017 05:45

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.11.2017 13:48

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji PKP Cargo

 • 23.11.2017 13:37

  PKP CARGO SA (34/2017) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 16.11.2017 13:07

  PKP CARGO SA (33/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 08.11.2017 14:08

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj"

 • 27.10.2017 09:55

  PKP CARGO SA (32/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 31/2017

 • 26.10.2017 21:14

  Maciej Libiszewski zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo (aktl.)

 • 26.10.2017 20:51

  PKP CARGO SA (31/2017) Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 26.10.2017 19:58

  Maciej Libiszewski zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo

 • 26.10.2017 19:48

  PKP CARGO SA (30/2017) Złożenie rezygnacji przez Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 26.10.2017 13:51

  Udział rynkowy PKP Cargo we wrześniu wyniósł 44,46 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 25.10.2017 12:51

  PKP Cargo stanie się właścicielem 100 proc. udziałów AWT

 • 25.10.2017 12:32

  PKP CARGO SA (29/2017) Nabycie pozostałych udziałów w Advanced World Transport B.V.

 • 12.10.2017 12:45

  PKP CARGO SA (28/2017) Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD - aktualizacja

 • 03.10.2017 15:49

  MSE wezwał PKP Cargo do zapłaty 27 mln euro za 20 proc. udziałów AWT

 • 03.10.2017 15:24

  PKP CARGO SA (27/2017) Odstąpienie przez MSE od porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture przez PKP CARGO S.A. i Minezit SE

 • 01.10.2017 20:15

  MSE i PKP Cargo nie porozumiały się w sprawie rozliczenia opcji sprzedaży 20 proc. AWT

 • 30.09.2017 11:15

  PKP CARGO SA (26/2017) Upływ terminu na osiągniecie porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture z Minezit SE

 • 29.09.2017 09:28

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 8 miesiącach wzrósł do 44,63 proc. masy - UTK

 • 10.09.2017 21:02

  PKP Cargo przewiduje wzrost przewozów specjalistycznych

 • 07.09.2017 18:03

  PKP CARGO SA (25/2017) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 31.08.2017 14:29

  PKP Cargo zakłada utrzymanie wzrostowego trendu wyników

 • 31.08.2017 06:38

  Wyniki PKP Cargo w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 05:49

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 25.08.2017 18:38

  Udział rynkowy PKP Cargo w VII wyniósł 44,76 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 24.08.2017 16:47

  Wierzyciele OKD przyjęli plan restrukturyzacji spółki

 • 24.08.2017 16:32

  PKP CARGO SA (24/2017) Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku - Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD - aktualizacja

 • 31.07.2017 16:47

  PKP CARGO SA (23/2017) Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

 • 26.07.2017 14:43

  Udział rynkowy PKP Cargo w VI wyniósł 46 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 19.07.2017 11:54

  Wood&Company obniżył cenę docelową akcji PKP Cargo do 77 zł

 • 30.06.2017 16:46

  PKP CARGO SA (22/2017) Podpisanie aneksów do umów zawartych ze spółkami z Grupy ArcelorMittal

 • 28.06.2017 17:30

  W V udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 45,8 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 28.06.2017 11:06

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "sprzedaj" z "kupuj"

 • 27.06.2017 18:24

  PKP CARGO SA (21/2017) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 26.06.2017 22:24

  Zarząd PKP Cargo zgodził się na podwyżki wynagrodzeń, ich koszt w '17 wyniesie 26,7 mln zł

 • 26.06.2017 21:57

  PKP CARGO SA (20/2017) Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

 • 22.06.2017 14:22

  PKP CARGO SA (19/2017) Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

 • 20.06.2017 19:43

  PKP CARGO SA (18/2017) Zawarcie porozumienia z Minezit SE

 • 16.06.2017 09:10

  Fundusze TFI PZU mają poniżej 5 proc. PKP Cargo

 • 16.06.2017 09:03

  PKP CARGO SA (17/2017) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 13.06.2017 14:33

  Minezit i PKP Cargo mają pomysł na rozliczenie opcji sprzedaży 20 proc. udziałów AWT

 • 13.06.2017 14:05

  PKP CARGO SA (16/2017) Zawarcie listu intencyjnego z Minezit SE

 • 08.06.2017 09:25

  Haitong Bank podniósł cenę docelową PKP Cargo do 70,45 zł za akcję

 • 01.06.2017 15:17

  PKP CARGO SA (15/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 31.05.2017 14:50

  PKP CARGO SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 30 maja 2017r.

 • 31.05.2017 07:39

  Grupa PKP Cargo w IV przewiozła 8,8 mln ton towarów, o 17,8 proc. więcej rdr

 • 30.05.2017 16:22

  PKP CARGO SA (13/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 30.05.2017 09:43

  PKP CARGO SA (12/2017) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 26.05.2017 13:53

  PKP Cargo zmniejszył stratę netto w I kw. do 1,4 mln zł

 • 26.05.2017 06:47

  Wyniki PKP Cargo W I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.05.2017 05:58

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 18:39

  Minezit żąda odkupienia przez PKP Cargo 20 proc. udziałów w AWT za 27 mln EUR (opis)

 • 04.05.2017 17:49

  Minezit żąda odkupienia przez PKP Cargo 20 proc. udziałów w AWT za 27 mln EUR

 • 04.05.2017 17:38

  PKP CARGO SA (11/2017) Zamiar realizacji "Opcji Sprzedaży" przez Minezit SE

 • 28.04.2017 20:04

  PKP CARGO SA (10/2017) Informacja o zmianach w porządku obrad wprowadzonych na żądanie akcjonariusza oraz zamierzone zmiany Statutu Spółki

 • 28.04.2017 14:07

  PKP CARGO SA (9/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 27.04.2017 10:50

  W III udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 44,6 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 11.04.2017 14:52

  Czeski sąd opublikował projekt restrukturyzacji OKD, kontrahenta spółki z grupy PKP Cargo

 • 11.04.2017 14:22

  PKP CARGO SA (8/2017) Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD - aktualizacja

 • 27.03.2017 19:06

  Fundusze zarządzane przez TFI PZU mają ponad 5 proc. PKP Cargo

 • 27.03.2017 18:59

  PKP CARGO SA (7/2017) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 24.03.2017 14:06

  W II udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 44,63 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 24.03.2017 09:07

  Zakaz handlu w niedzielę może mieć negatywy wpływ na PKP Cargo, możliwa strata klientów - RM

 • 23.03.2017 09:18

  DM BDM podniósł rekomendację PKP Cargo do "kupuj"

 • 23.03.2017 08:01

  Societe Generale obniżył rekomendację PKP Cargo do "trzymaj"

 • 17.03.2017 08:02

  Zysk netto PKP Cargo w IV kw. wyniósł 66,5 mln zł, oczekiwano 0,5 mln zł straty

 • 17.03.2017 06:38

  Wyniki PKP Cargo w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.03.2017 06:03

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 06:00

  PKP CARGO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 18:43

  PKP CARGO SA (6/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 14.03.2017 15:24

  PKP Cargo podpisała z BGK aneks do umowy kredytowej dot. 67,85 mln euro

 • 14.03.2017 15:03

  PKP CARGO SA (4/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 14.03.2017 09:18

  PKP CARGO SA (5/2017) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.03.2017 10:39

  PKP CARGO SA (3/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 06.03.2017 17:47

  PKP CARGO SA (2/2017) Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 02.03.2017 10:22

  DM BDM podwyższa cenę docelową PKP Cargo do 63,2 zł, rekomenduje "akumuluj"

 • 24.02.2017 12:20

  W I udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 45,07 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 27.01.2017 08:13

  W okresie I-XII udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 44,1 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 27.01.2017 07:49

  PKP CARGO SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2017 roku

 • 19.01.2017 17:41

  PKP Cargo dąży do pozyskania nowych klientów i ładunków w '17; nie boi się dyrektywy hałasowej

 • 10.01.2017 10:26

  Haitong podwyższa cenę docelową PKP Cargo do 53,8 zł

 • 29.12.2016 13:08

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 11 miesiącach wyniósł 43,83 proc. masy - UTK

 • 30.11.2016 12:47

  W okresie I-X udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 43,91 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 29.11.2016 15:03

  PKP CARGO SA (57/2016) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 21.11.2016 07:57

  DM BZ WBK obniżył rekomendację PKP Cargo do "trzymaj"

 • 16.11.2016 20:02

  PKP CARGO SA (56/2016) Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. kończące spór zbiorowy.

 • 16.11.2016 14:04

  PKP Cargo chce rozwijać przewozy zagraniczne; oczekuje poprawy w przewozach węgla i kruszyw

 • 16.11.2016 06:57

  Wyniki PKP Cargo w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2016 06:00

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.10.2016 11:53

  PKP CARGO SA (55/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 28.10.2016 11:55

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 9 mies. wyniósł 43,6 proc. masy - UTK

 • 28.10.2016 09:45

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji PKP Cargo do 40 zł

 • 27.10.2016 14:59

  PKP CARGO SA (54/2016) Podpisanie znaczącej umowy

 • 20.10.2016 11:11

  PKP CARGO SA (53/2016) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 14.10.2016 19:07

  PKP CARGO SA (52/2016) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 28.09.2016 13:51

  PKP Cargo liczy, że inwestycje infrastrukturalne w '17 umożliwią poprawę wyników firmy

 • 28.09.2016 09:06

  Po wyjęciu zdarzeń jednorazowych strata PKP Cargo niższa niż szacowali niektórzy eksperci (opinia)

 • 28.09.2016 08:15

  PKP Cargo miało w II kw. tego roku 128,5 mln zł straty netto (opis)

 • 28.09.2016 07:51

  PKP Cargo miało w II kw. tego roku 128,5 mln zł straty netto

 • 28.09.2016 07:36

  PKP CARGO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 27.09.2016 13:51

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 8 mies. wyniósł 43,6 proc. masy - UTK

 • 26.09.2016 20:22

  PKP Cargo w raporcie za I półrocze 2016 r. dokona odpisów na łączną kwotę 98 mln zł

 • 26.09.2016 20:10

  PKP CARGO SA (51/2016) Wyniki testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych należących do Grupy Kapitałowej AWT

 • 21.09.2016 11:48

  PKP Cargo ma umowę z PGNiG Termika o wartości ponad 28 mln zł

 • 16.09.2016 17:35

  PKP CARGO SA (50/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO

 • 30.08.2016 07:23

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po 7 mies. wyniósł 43,6 proc. masy - UTK

 • 25.08.2016 09:45

  Haitong Bank podwyższa rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj"

 • 18.08.2016 18:17

  MetLife OFE ma ponad 5 proc. PKP Cargo

 • 18.08.2016 17:55

  PKP CARGO SA (49/2016) Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

 • 12.08.2016 17:26

  Wierzytelności OKD wobec AWT szacowane na 73 mln zł

 • 12.08.2016 16:57

  PKP CARGO SA (48/2016) Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD - aktualizacja

 • 10.08.2016 14:38

  Wzrost kursu PKP Cargo może być związany z lepszymi perspektywami sektora węglowego (opinia)

 • 10.08.2016 14:20

  PKP CARGO SA (47/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO

 • 05.08.2016 12:25

  PKP CARGO SA (46/2016) Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

 • 28.07.2016 14:25

  Udział PKP Cargo w przewozach ładunków po I półroczu spadł do 43,53 proc. masy - UTK

 • 19.07.2016 15:45

  PKP Cargo ma umowę z EBI na kredyt inwestycyjny w wysokości do 40 mln euro

 • 19.07.2016 15:28

  PKP CARGO SA (45/2016) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 14.07.2016 20:08

  PKP CARGO SA (44/2016) Powołanie Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A.

 • 07.07.2016 10:57

  Perspektywa finansowa PKP Cargo na najbliższe miesiące jest stabilna - MIiB

 • 04.07.2016 18:30

  Wycena przejętej w '15 przez PKP Cargo spółki AWT mogła być zawyżona

 • 04.07.2016 17:53

  PKP CARGO SA Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej poprawności metodycznej wyceny AWT B.V

 • 30.06.2016 19:53

  PKP CARGO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 29.06.2016 09:47

  DM Vestor podwyższa rekomendację dla PKP Cargo do "neutralnie"

 • 28.06.2016 12:13

  W okresie I-V udział rynkowy PKP Cargo wyniósł 43,6 proc. pod względem przewiezionej masy

 • 27.06.2016 14:06

  PKP Cargo jest zainteresowane rynkiem przewozów artykułów naftowych i petrochemicznych

 • 27.06.2016 13:09

  PKP CARGO SA Doręczenie oświadczenia o odstąpieniu

 • 24.06.2016 17:58

  PKP Cargo nie kupi aktywów kolejowych KolTrans i ZCP Euronaft

 • 24.06.2016 17:34

  PKP CARGO SA Wykonanie prawa odstąpienia od znaczących umów

 • 23.06.2016 10:58

  Grupa Azoty i PKP Cargo podpisują 2-letni kontrakt na przewozy ponad 4 mln ton produktów

 • 23.06.2016 07:34

  W PKP Cargo do końca grudnia bez zmiany wynagrodzeń

 • 22.06.2016 18:44

  PKP CARGO SA Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

 • 21.06.2016 08:52

  DM BDM rekomenduje kupno akcji PKP Cargo

 • 31.05.2016 09:06

  Societe Generale obniża cenę docelową dla PKP Cargo do 39 zł

 • 30.05.2016 20:36

  PKP CARGO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r.

 • 20.05.2016 19:36

  PKP CARGO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

 • 16.05.2016 14:58

  PKP Cargo ma wyższe stawki w nowych kontraktach; liczy na wzrost przewozu kruszyw w II półr.

 • 16.05.2016 06:31

  PKP Cargo miały w I kw. 2016 r. 66 mln zł straty netto, gorzej od konsensusu

 • 16.05.2016 06:11

  Wyniki PKP Cargo w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 05:59

  PKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 21:21

  PKP CARGO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r.

 • 12.05.2016 09:53

  PKP CARGO SA Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 11.05.2016 18:37

  PKP CARGO SA Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Spółki

 • 11.05.2016 18:34

  PKP CARGO SA Powołanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na nową kadencję członków spełniających kryteria niezależności

 • 11.05.2016 18:28

  PKP CARGO SA Uchwała ZWZ w sprawie nie wypłacania dywidendy za rok 2015

 • 11.05.2016 18:22

  PKP CARGO SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

 • 11.05.2016 14:38

  PKP CARGO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. - korekta raportu

 • 10.05.2016 11:47

  PKP CARGO SA Zgłoszenie kandydatury niezależnego członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 09.05.2016 21:41

  PKP CARGO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 06.05.2016 15:52

  PKP CARGO SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej PKP CARGO

 • 05.05.2016 16:15

  PKP CARGO SA Zgłoszenie kandydatury niezależnego członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

 • 05.05.2016 16:08

  PKP CARGO SA Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD

 • 29.04.2016 14:14

  W okresie I-III udział rynkowy PKP Cargo w dół

 • 29.04.2016 09:27

  PKP CARGO SA Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 26.04.2016 13:47

  Kurs PKP Cargo przetestował dno i może zwyżkować przynajmniej do ok. 45,5 zł (opinia)

 • 22.04.2016 15:04

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji PKP Cargo do 37 zł

 • 15.04.2016 14:01

  PKP CARGO SA Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Spółki