PKO BP SA

skrót: PKO

Ostatnie notowanie z: 30.11.2020 17:04

Aktualny kurs26,40   -5,65 %-1,58 zł
Otwarcie27,50-1,72%
Minimum26,34-5,86%
Maksimum27,61-1,32%
Wolumen (szt.) 7903004
Kurs odniesienia27,98
Widełki dolne24,75
Widełki górne30,25
Obroty (tyś. zł)210877
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
42 40226,42
33 34026,41
21 84026,40
21 52026,39
85 72426,38
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
26,46493 1
26,482 198 3
26,492 000 1
26,502 495 5
26,513 238 3
Grupa należy do największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem w kraju pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Swoje usługi oferuje głównie klientom detalicznym, ale również jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą produktów finansowych (fundusze emerytalne), leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, elektronicznych usług płatniczych. Grupa po przejęciu spółek z grupy Nordea, wzmacnia także pozycje w branży ubezpieczeniowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa367 918 98029,43%367 918 98029,43%
NN OFEportfel; ZWZ96 000 0007,68%96 000 0007,68%
Aviva OFEportfel89 163 9667,13%89 163 9667,13%

Kategoria • 30.11.2020 20:50

  KNF obniża PKO BP wymóg związany z kredytami walutowymi do 0,27 pkt. proc.

 • 30.11.2020 20:18

  PKO BP SA (34/2020) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych

 • 25.11.2020 17:15

  BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego

 • 12.11.2020 14:48

  PKO BP SA (33/2020) Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 04.11.2020 12:56

  PKO BP spodziewa się, że wynik odsetkowy w kolejnych kw. będzie na poziomie z III kw. lub wyższy (opis)

 • 04.11.2020 11:35

  PKO BP spodziewa się, że wynik odsetkowy w kolejnych kw. będzie na poziomie z III kw. lub wyższy

 • 04.11.2020 09:11

  W wynikach PKO BP za III kw. widać wysokie rezerwy na CHF i dobry wynik prowizyjny (opinia, aktl)

 • 04.11.2020 08:42

  Wyniki PKO BP za III kw. '20 neutralne (opinia)

 • 04.11.2020 08:15

  Zysk netto PKO BP w III kw. '20 wyniósł 712 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 04.11.2020 07:05

  Zysk netto PKO BP w III kw. '20 wyniósł 712 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 04.11.2020 06:54

  Wyniki PKO BP w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.11.2020 06:42

  PKO BP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 03.11.2020 22:41

  Koszty budowy przez spółki 15 tymczasowych szpitali poniesie Skarb Państwa - MAP

 • 30.10.2020 14:11

  Premier zobowiązał sześć spółek SP do budowy szpitali tymczasowych (aktl.2)

 • 30.10.2020 09:42

  Premier zobowiązał sześć spółek SP do budowy szpitali na 3 tys. miejsc - Dworczyk (aktl.)

 • 29.10.2020 12:41

  Słabość sektora bankowego dobiega końca, dobry moment do przeważenia banków za 2-4 miesiące - Trigon DM (opinia)

 • 27.10.2020 13:12

  KGHM wnioskuje o przedłużenie o rok obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 23.10.2020 10:06

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendacje sześciu banków z GPW

 • 20.10.2020 20:27

  BFG ustalił minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych dla PKO BP

 • 20.10.2020 19:57

  PKO BP SA (32/2020) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

 • 19.10.2020 14:56

  PKO BP planuje odwołanie do sądu od decyzji UOKiK

 • 19.10.2020 11:42

  UOKiK nałożył na PKO BP i Pekao łącznie 62 mln zł kary

 • 07.10.2020 12:29

  Liczba aktywnych aplikacji IKO w PKO BP przekroczyła 5 mln

 • 23.09.2020 11:49

  Największe banki w Polsce poradzą sobie z rezerwami CHF, problemy może mieć Getin Noble - Moody's

 • 22.09.2020 16:41

  Sytuacja, w której znalazły się banki, stwarzać może pole do skupu akcji własnych - Jagiełło, PKO BP

 • 22.09.2020 15:52

  PKO BP nie obserwuje pogorszenia jakości portfela kredytowego

 • 19.09.2020 12:49

  PKO BP wezwał Vistal Gdynię do wykupu dwóch weksli

 • 14.09.2020 09:22

  PKO BP może rozważać przeprowadzenie skupu akcji własnych

 • 04.09.2020 16:21

  PKO BP SA (31/2020) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 sierpnia 2020 r.

 • 04.09.2020 15:28

  PKO BP SA (31/2020) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 sierpnia 2020 r.

 • 28.08.2020 19:24

  PKO BP SA (30/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 26 sierpnia 2020 r.

 • 26.08.2020 23:41

  PKO BP SA (29/2020) Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 26 sierpnia 2020 r.

 • 26.08.2020 16:25

  PKO BP SA (28/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A.

 • 24.08.2020 19:13

  PKO BP SA (27/2020) Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 26 sierpnia 2020r.

 • 14.08.2020 09:09

  Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji PKO BP do 26,2 zł

 • 05.08.2020 13:31

  PKO BP ocenia, że wpływ obniżek stóp proc. w III i IV kw. będzie nieco większy niż w II kw.

 • 05.08.2020 09:07

  Zysk netto PKO BP w II kw. '20 wyniósł 803 mln zł, wobec konsensusu 773,5 mln zł (opis)

 • 05.08.2020 07:46

  Zysk netto PKO BP w II kw. '20 wyniósł 803 mln zł, wobec konsensusu 773,5 mln zł

 • 05.08.2020 07:28

  Wyniki PKO BP w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.08.2020 07:20

  Wyniki PKO BP w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.08.2020 07:05

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 16.06.2020 16:08

  Przyspieszenie digitalizacji kwestionuje potrzebę łączenia się dużych banków - prezes PKO BP

 • 16.06.2020 15:48

  Aktywa PKO BP przy obecnym tempie wzrostu mogą sięgnąć 380-400 mld zł na koniec '20 - prezes

 • 01.06.2020 17:45

  PKO BP szacuje wpływ decyzji RPP i innych instytucji na zysk netto w '20 w wys. 850-900 mln zł

 • 01.06.2020 17:31

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (25/2020) Aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzji RPP na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 01.06.2020 17:27

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (24/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

 • 01.06.2020 17:22

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (23/2020) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej na temat rekomendowanego podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2019 r.

 • 01.06.2020 07:31

  JP Morgan obniżył rekomendację PKO BP do "neutralnie"

 • 29.05.2020 08:01

  HSBC obniżył rekomendacje dla PKO BP i Pekao do "trzymaj"

 • 28.05.2020 15:44

  Obniżka stóp przez RPP bardzo negatywna dla banków, ich akcje mocno spadają (opinia)

 • 28.05.2020 14:04

  PKO BP ocenia, że najwyższe rezerwy po COVID-19 banki mogą pokazać w '21 (opis)

 • 28.05.2020 12:43

  Prawdziwym testem dla sektora bankowego po COVID-19 będzie rok 2021 - PKO BP

 • 28.05.2020 12:25

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (22/2020) Korekta wersji angielskiej Raportu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2020 roku

 • 28.05.2020 08:52

  Wyniki PKO BP w I kw. pod wpływem dodatkowych rezerw na COVID-19, CHF i odpis na B.Pocztowy (opinia)

 • 28.05.2020 08:10

  Zysk netto PKO BP w I kw. '20 wyniósł 503 mln zł, wobec konsensusu 531,9 mln zł (opis)

 • 28.05.2020 07:02

  Zysk netto PKO BP w I kw. '20 wyniósł 503 mln zł, wobec konsensusu 531,9 mln zł

 • 28.05.2020 06:41

  Wyniki PKO BP w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.05.2020 06:24

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 27.05.2020 17:53

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (21/2020) Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019

 • 27.05.2020 15:27

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (20/2020) Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 15.05.2020 10:08

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji PKO BP do 21,2 zł

 • 07.05.2020 13:27

  PKO BP chce, by w ciągu 3 lat kluczowe systemy IT działały w chmurze hybrydowej

 • 05.05.2020 11:32

  Trigon obniżył rekomendacje dla Aliora, BNP, B.Handlowego i ING BSK, podwyższył dla Santandera

 • 05.05.2020 11:02

  Microsoft został partnerem OChK i otworzy w Polsce nowy region data center

 • 28.04.2020 09:17

  DM BDM wydał rekomendację trzymaj dla PKO BP, redukuj dla Santandera i Millennium, sprzedaj dla mBanku

 • 24.04.2020 13:17

  Raiffeisen obniżył rekomendacje dla Aliora i Handlowego, podniósł dla PKO BP i Millennium

 • 22.04.2020 17:04

  BM mBanku obniżył rekomendację PKO BP i Banku Millennium

 • 20.04.2020 18:33

  PKO BP szacuje wpływ decyzji RPP i innych instytucji na zysk netto w '20 w wys. 550-600 mln zł (opis)

 • 20.04.2020 18:20

  PKO BP szacuje wpływ decyzji RPP i innych instytucji na zysk netto w '20 w wys. 550-600 mln zł

 • 20.04.2020 18:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (19/2020) Aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzji RPP i innych instytucji na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

 • 17.04.2020 14:22

  PKO BP wykupi obligacje o łącznej wartości nominalnej 250 mln euro i 195,4 mln USD

 • 17.04.2020 14:02

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (18/2020) Wyniki oferty wykupu (tender offer) niektórych obligacji wyemitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. oraz PKO Finance AB (publ) rozpoczętej w dniu 8 kwietnia 2020 r.

 • 16.04.2020 07:24

  JP Morgan podnosi rekomendację PKO BP do "przeważaj", a Alior Banku obniża do "niedoważaj"

 • 15.04.2020 14:57

  Grupa PKO BP ma zapłacić 401,3 mln zł składek na BFG

 • 15.04.2020 14:47

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (17/2020) Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2020 r.

 • 08.04.2020 14:29

  PKO BP rozpoczął ofertę wykupu obligacji o wartości nominalnej 750 mln euro i 1 mld USD

 • 08.04.2020 13:54

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (16/2020) Rozpoczęcie oferty wykupu (tender offer) niektórych obligacji wyemitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. oraz PKO Finance AB

 • 07.04.2020 18:40

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (15/2020) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2020 r.

 • 07.04.2020 11:52

  Haitong Bank podwyższył rekomendację dla PKO BP do "kupuj"

 • 03.04.2020 16:41

  BM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków z GPW

 • 26.03.2020 14:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (14/2020) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy

 • 21.03.2020 00:22

  Decyzje RPP ws. stóp proc. i rezerwy obowiązkowej obniżą zysk netto PKO BP o 75-100 mln zł kwartalnie

 • 20.03.2020 21:51

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (13/2020) Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa, ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzji RPP i Ministerstwa Finansów na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

 • 17.03.2020 13:34

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (12/2020) Powiadomienia o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku

 • 13.03.2020 14:45

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (11/2020) Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

 • 13.03.2020 14:41

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (10/2020) Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

 • 13.03.2020 14:34

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (9/2020) Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2019 rok

 • 13.03.2020 13:17

  Wkrótce ma być uruchomiona placówka PKO BP w Bratysławie - Jagiełło

 • 12.03.2020 13:15

  Zarząd PKO BP będzie realizował zalecenie KNF dot. podziału zysku za '19

 • 12.03.2020 13:07

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (8/2020) Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2019 rok

 • 11.03.2020 14:52

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (7/2020) Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

 • 10.03.2020 15:13

  Indywidualne wytyczne dywidendowe KNF dla banków zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 10.03.2020 10:29

  PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku netto za '19 - KNF

 • 10.03.2020 10:17

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (6/2020) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2019

 • 10.03.2020 09:53

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (5/2020) Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

 • 27.02.2020 17:25

  BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Alior Bank do "kupuj"

 • 27.02.2020 15:11

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2020) Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

 • 26.02.2020 16:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (3/2020) Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

 • 25.02.2020 12:27

  PKO BP modyfikuje ofertę flagowych kont osobistych

 • 12.02.2020 14:37

  PKO BP przewiduje, że w '20 utrzyma się obniżone zainteresowanie finansowaniem ze strony firm

 • 12.02.2020 12:32

  PKO BP może poprawiać marżę odsetkową w 2020 o 1-2 pb kwartalnie

 • 12.02.2020 12:23

  PKO BP jest gotowy na rozmowy o ugodach z klientami w sprawie kredytów CHF - prezes

 • 12.02.2020 08:51

  Wyniki PKO BP pozytywne i zgodne z zapowiedziami, kluczowe informacje o kredytach CHF (opinia)

 • 12.02.2020 08:24

  Zysk netto PKO BP w IV kw. wyniósł 723 mln zł, powyżej konsensusu (opis2)

 • 12.02.2020 08:00

  Liczba spraw sądowych ws. kredytów walutowych PKO BP wzrosła w IV kw. o 266

 • 12.02.2020 07:53

  Zysk netto PKO BP w IV kw. wyniósł 723 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 12.02.2020 07:19

  PKO BP może wypłacić do 50 proc. zysku za '19 na dywidendę; rozważy wypłatę 1,67 mld zł z '18

 • 12.02.2020 07:10

  Zysk netto PKO BP w IV kw. wyniósł 723 mln zł, wobec konsensusu 658,9 mln zł

 • 12.02.2020 07:02

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.02.2020 06:53

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 12.02.2020 06:45

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 05.02.2020 12:00

  Walka cenowa o mBank może nie wystąpić; udział Pekao w transakcji oznaczałby brak dywidendy w Pekao za '19 (opinia)

 • 03.02.2020 12:26

  Sprzedaż PKO Leasing w '19 wyniosła ponad 10 mld zł, wzrosła o 10 proc.

 • 03.02.2020 11:47

  PKO BP podtrzymuje cele ze strategii, nie zmienia podejścia do planów wypłaty dywidendy (opis, aktl.)

 • 03.02.2020 10:31

  PKO BP podtrzymuje cele ze strategii, nie zmienia podejścia do planów wypłaty dywidendy (opis)

 • 03.02.2020 10:17

  PKO BP podtrzymuje cele ze strategii na lata 2020-2022

 • 31.01.2020 17:29

  Rezerwa na kredyty walutowe obciąży skons. wynik PKO BP w IV kw. kwotą 446 mln zł

 • 31.01.2020 17:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (2/2020) Ujęcie ryzyka prawnego PKO Banku Polskiego S.A. związanego z umowami kredytów hipotecznych walutowych oraz przedterminowych spłat kredytów detalicznych

 • 23.01.2020 16:10

  Dariusz Górski zrezygnował z rady nadzorczej PKO BP

 • 23.01.2020 16:04

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (1/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 21.01.2020 09:09

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Pekao i Alior Bank, "trzymaj" ING oraz "akumuluj" Handlowy

 • 17.01.2020 19:48

  Pekao i Apollo Global Management złożyły wstępne oferty dot. zakupu mBanku - Bloomberg

 • 16.01.2020 12:57

  PKO BP, Alior Bank i BNP Paribas inwestują w spółkę Autenti (opis)

 • 16.01.2020 11:17

  PKO BP, Alior Bank i BNP Paribas inwestują w spółkę Autenti

 • 14.01.2020 07:09

  UBS podniósł rekomendację dla PKO BP do "kupuj"

 • 09.01.2020 12:33

  PKO Leasing chce do końca '22 zwiększyć udziały w rynku leasingu do blisko 17 proc.

 • 27.12.2019 13:56

  KNF wyznaczyła bufor stress testowy PKO BP na poziomie 0,10 p.p.

 • 27.12.2019 13:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (23/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny

 • 23.12.2019 17:08

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (22/2019) Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2020 r.

 • 19.12.2019 19:37

  KGHM podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 11.12.2019 16:01

  Fuzja PKO BP i Banku Pekao nabiera coraz większego sensu - DM mBanku (opinia)

 • 09.12.2019 10:07

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla PKO BP do "sprzedaj", a rekomendację Pekao do "neutralnie"

 • 04.12.2019 14:32

  PKO BP planuje w 2020 r. otworzyć minimum jeden oddział zagraniczny - wiceprezes

 • 03.12.2019 07:21

  Citi obniżył rekomendacje dla PKO BP, Pekao, ING BSK i Aliora do "neutralnie"

 • 28.11.2019 16:19

  Wyrok SN kluczowy dla banków, wyniki części z nich mogą być pod presją z powodu rezerw (opinia)

 • 28.11.2019 11:53

  PKO Bank Hipoteczny emituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł

 • 21.11.2019 18:44

  PKO BP udzielił CCC kredytu w kwocie 530 mln zł

 • 18.11.2019 16:54

  Składki banków na BFG wzrosnąć mogą w '20 o kilkanaście proc., obciążenie składkami PKO BP będzie rosło szybciej

 • 18.11.2019 13:50

  PKO BP chce regularnie i systematycznie wypłacać dywidendę

 • 18.11.2019 13:26

  PKO BP w strategii zakłada dalszy spadek liczby oddziałów

 • 18.11.2019 12:30

  PKO BP planuje ponad 5 mld zł zysku netto w 2022 r., chce wypłacać dywidenę (opis3)

 • 18.11.2019 10:10

  PKO BP planuje ponad 5 mld zł zysku netto w 2022 r. (opis2)

 • 18.11.2019 07:51

  PKO BP planuje ponad 5 mld zł zysku netto w 2022 r. (opis)

 • 18.11.2019 07:31

  PKO BP planuje zysk netto w 2022 roku powyżej 5 mld zł

 • 13.11.2019 16:51

  Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane o wartości 400 mln zł

 • 12.11.2019 16:01

  KNF obniża grupie PKO BP wymóg związany z kredytami walutowymi do 0,36 pkt. proc.

 • 12.11.2019 15:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (20/2019) Pismo KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej

 • 08.11.2019 14:28

  KNF obniża bufor związany z kredytami walutowymi dla PKO BP do 0,40 pkt. proc.

 • 08.11.2019 14:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (19/2019) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych

 • 07.11.2019 12:54

  Kwestia rezerw PKO BP na kredyty frankowe wyjaśni się w wynikach za IV kw. ’19

 • 07.11.2019 12:00

  Emisje PKO BP pod wymóg MREL mogą wynieść łącznie ok. 10 mld zł; pierwsza emisja w '20

 • 07.11.2019 09:19

  Zysk netto PKO BP zgodny z konsensusem dzięki niższym odpisom (opinia)

 • 07.11.2019 08:31

  PKO BP planuje 18 XI przedstawić nowe cele finansowe i wyzwania na kolejne lata

 • 07.11.2019 07:21

  Zysk netto PKO BP w III kw. wyniósł 1.229 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 07.11.2019 06:48

  Zysk netto PKO BP w III kw. '19 wyniósł 1.229 mln zł, wobec konsensusu 1.208 mln zł

 • 07.11.2019 06:37

  Wyniki PKO BP w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2019 06:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 11:14

  BFG ustalił minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych dla PKO BP

 • 06.11.2019 11:08

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (18/2019) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

 • 29.10.2019 08:21

  Goldman Sachs rekomenduje "kupuj" Pekao oraz "neutralnie" dla Santander i PKO BP

 • 23.10.2019 09:27

  PKO BP utrzymuje koszty ryzyka poniżej celu ze strategii - Mazur

 • 21.10.2019 18:41

  GPW: Komunikat - PKO BP

 • 21.10.2019 14:48

  PKO BP ma 4 mln IKO, chce rozszerzyć funkcjonalność aplikacji o MŚP

 • 21.10.2019 14:39

  PKO BP liczy, że w 2020 r. przejmie jakieś aktywa finansowe - prezes (opis)

 • 21.10.2019 13:38

  PKO BP liczy, że w 2020 przejmie jakieś aktywa finansowe - prezes

 • 09.10.2019 09:50

  PKO TFI wypłaci w XI zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 75,8 mln zł - MSiG

 • 08.10.2019 18:58

  PKO BP przeanalizuje możliwość przejęcia mBanku

 • 07.10.2019 17:38

  Sektor bankowy ma przed sobą cztery wyzwania krótkoterminowe - Jagiełło, PKO BP (popr.)

 • 07.10.2019 15:42

  Sektor bankowy ma przed sobą cztery wyzwania krótkoterminowe - Jagiełło, PKO BP

 • 07.10.2019 14:50

  Rentowność ROE sektora bankowego w '19 może być poniżej 7 proc. - Jagiełło, PKO BP

 • 02.10.2019 19:26

  PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa

 • 27.09.2019 12:18

  Google Cloud strategicznym partnerem Operatora Chmury Krajowej, otworzy w W-wie tzw. region

 • 26.09.2019 16:03

  PKO Leasing sprzedał obligacje o wartości 2,5 mld zł w ramach sekurytyzacji

 • 24.09.2019 16:01

  Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora

 • 24.09.2019 13:11

  B. Pocztowy może w '20 wymagać dokapitalizowania, chce dalej zwiększać sprzedaż poprzez Pocztę Polską

 • 20.09.2019 16:57

  PKO BP nie komentuje informacji ws. sprzedaży mBanku

 • 20.09.2019 14:25

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (17/2019) Raport nr 17/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 17 września 2019 r.

 • 17.09.2019 17:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (16/2019) Uchwały podjęte i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 17 września 2019 r.

 • 17.09.2019 14:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (15/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 17 września 2019 r.

 • 17.09.2019 14:16

  Energa ma umowę kredytu ESG-linked o wartości 2 mld zł z konsorcjum pięciu banków (opis)

 • 17.09.2019 13:47

  Energa ma umowę kredytu o wartości 2 mld zł; środki mają być wykorzystane m.in. na OZE

 • 16.09.2019 11:06

  Ipopema podwyższyła rekomendację Pekao, Handlowego, Santandera i mBanku, obniżyła PKO BP i Millennium

 • 09.09.2019 12:51

  PKO BP przeznaczy w ciągu trzech lat do 100 mln zł na kluby Ekstraklasy

 • 09.09.2019 06:30

  Na rynku kredytów mieszkaniowych III kw. będzie rekordowy, sprzedaż PKO BP wyniesie ok. 4 mld zł (wywiad)

 • 04.09.2019 07:53

  Citi podniósł rekomendację PKO BP do "kupuj"

 • 26.08.2019 11:59

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (14/2019) Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

 • 19.08.2019 11:41

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej PKO BP

 • 04.06.2019 14:48

  PKO BP liczy, że w '19 wskaźnik ROE grupy wzrośnie do 11 proc. z 10 proc. w '18

 • 04.06.2019 14:47

  PKO BP chciałby przeznaczyć w ’20 na dywidendę 50 proc. zysku za ’19 i ok. 1,7 mld zł z niepodzielonego zysku za ’18

 • 04.06.2019 11:14

  Koszty ryzyka PKO BP w II kw. poniżej celu ze strategii, zbliżone do I kw.

 • 04.06.2019 08:25

  PKO Leasing chce szybko odbudować zyskowność PCM

 • 23.05.2019 09:58

  Trigon DM podnosi cenę docelową akcji PKO BP do 49 zł

 • 16.04.2019 16:52

  Składka PKO BP na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 325,8 mln zł

 • 16.04.2019 16:43

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (8/2019) Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2019 r.

 • 15.04.2019 13:36

  Powołany przez PKO BP i PFR operator chmury rozpoczął działalność

 • 11.04.2019 13:34

  Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przez PKO BP przekroczyła 100 mld zł

 • 28.03.2019 12:49

  PKO BP proponuje 1,33 zł dywidendy na akcję; liczy na regularne jej wypłacanie w przyszłości (opis)

 • 28.03.2019 12:06

  Zarząd PKO BP rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,662 mld zł

 • 28.03.2019 11:59

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (5/2019) Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2018 r.

 • 27.03.2019 09:24

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji PKO BP do 43 zł

 • 26.03.2019 08:36

  NCBiR odstąpił od podpisania umowy z Ursusem o 8 mln zł dofinansowania projektu auta dostawczego

 • 25.03.2019 14:24

  Sąd zawiesił na 3 miesiące postępowanie komornicze wobec Ursusa, realizowane na wniosek PKO BP

 • 22.03.2019 14:29

  PKO Finat i PFR podpisały umowę o stworzeniu Systemu Ewidencji PPK

 • 21.03.2019 18:48

  PKO BP składa wniosek egzekucyjny, gdy dłużnik nie realizuje wypracowanych rozwiązań

 • 20.03.2019 22:43

  Komornik na wniosek PKO BP zajął część majątku Ursusa

 • 19.03.2019 13:12

  PKO BP spodziewa się wzrostu w segmencie kredytów korporacyjnych w '19 o 6-7 proc.

 • 19.03.2019 11:30

  Polskie firmy są atrakcyjne dla zagranicy, ale muszą dalej rosnąć - CEE Capital Markets

 • 18.03.2019 18:38

  PKO BP jest zainteresowane otwarciem oddziału w Londynie na paszporcie europejskim

 • 06.03.2019 08:05

  PKO BH chce w '19 pozostać regularnym, aktywnym emitentem listów zastawnych - prezes

 • 04.03.2019 13:12

  Zysk PKO BP w I kw. może być poniżej 1 mld zł ze względu na składkę na BFG - wiceprezes

 • 04.03.2019 12:36

  PKO BP nie zakłada, że utworzenie podatkowej grupy kapitałowej da istotne oszczędności w '19

 • 04.03.2019 12:22

  PKO BP liczy, że koszty ryzyka banku w '19 będą na poziomie z '18, mogą się lekko poprawić

 • 04.03.2019 12:17

  PKO BP planuje otworzyć do końca 2019 roku oddział korporacyjny na Słowacji

 • 04.03.2019 12:07

  PKO BP najprawdopodobniej po wakacjach przedstawi nowe cele finansowe na kolejne lata - prezes

 • 04.03.2019 11:54

  PKO BP w najbliższych tygodniach zdecyduje ws. rekomendacji dot. wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku

 • 04.03.2019 09:05

  Wyniki w PKO BP w IV kw. wsparte wyższymi przychodami, przy wyższych odpisach (opinia)

 • 04.03.2019 08:15

  PKO BP zrealizował cele finansowe ze strategii do '20, w '19 dokona jej przeglądu

 • 04.03.2019 07:37

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '18 wyniósł 1.009 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 04.03.2019 06:50

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '18 wyniósł 1.009 mln zł, zgodny z konsensusem

 • 04.03.2019 06:42

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.03.2019 06:37

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 04.03.2019 06:29

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.02.2019 15:52

  PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o wartości 100 mln euro

 • 28.02.2019 14:13

  Zarząd PKO BP będzie realizował zalecenie KNF dot. podziału zysku za 2018 r

 • 28.02.2019 13:59

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2019) Stanowisko Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2018 r.

 • 25.02.2019 17:09

  PKO BP spełnia wymogi do wypłaty do 50 proc. zysku netto za '18 na dywidendę - KNF (opis)

 • 25.02.2019 17:00

  PKO BP spełnia wymogi do wypłaty do 50 proc. zysku netto za '18 na dywidendę - KNF

 • 25.02.2019 16:43

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (3/2019) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2018

 • 25.02.2019 14:29

  VTB Capital podniósł rekomendację dla PKO BP do "kupuj", cena docelowa 47 zł

 • 22.02.2019 11:58

  PKO Leasing podwyższa cenę w wezwaniu na akcje PCM do 23 zł - DM PKO BP

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 07.02.2019 12:57

  PKO BP chce mieć 4 mln aktywnych aplikacji IKO pod koniec ’19

 • 04.02.2019 11:57

  Wyższy bufor zabezpieczający to pozytywna informacja dla wierzycieli banków - Moody's

 • 25.01.2019 09:57

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKO BP, obniżył dla Santander Bank Polska i mBanku

 • 24.01.2019 11:29

  PKO Leasing miał 9,2 mld zł ze sprzedaży w '18; w '19 spodziewa się niższej dynamiki

 • 22.01.2019 11:50

  PKO BH uplasował benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln euro

 • 21.01.2019 10:03

  PKO BH upoważnił banki do współprowadzenia benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro

 • 18.01.2019 16:56

  KNF wyznaczyła bufor stress testowy PKO BP na poziomie 0,66 p.p.

 • 18.01.2019 16:51

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (2/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny

 • 16.01.2019 13:19

  PKO BP ocenia, że spełni wymogi do przeznaczenia na dywidendę 50 proc. zysku za '18

 • 11.01.2019 19:04

  Pekao nadal "top pick" wśród polskich banków, cena docelowa 142 zł - Morgan Stanley

 • 09.01.2019 16:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (1/2019) Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 21:30

  CCC przeniósł na siebie wierzytelności PKO BP wobec Gino Rossi

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 14.12.2018 20:01

  Wielton podpisał z bankami umowę kredytową o wartości 413 mln zł

 • 10.12.2018 15:29

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (32/2018) Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2019 r.

 • 03.12.2018 15:32

  JP Morgan radzi "przeważaj" Alior Bank i Pekao oraz "niedoważaj" PKO BP (opinia)

 • 29.11.2018 16:23

  KNF obniża PKO BP wymóg związany z kredytami walutowymi do 0,42 pkt. proc.

 • 29.11.2018 16:12

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (31/2018) Pismo KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej

 • 29.11.2018 11:33

  PKO BP, PGNiG Obrót Detaliczny i KIR będą współpracować przy wdrażaniu rozwiązań cyfrowych

 • 16.11.2018 15:44

  Polski system bankowy jest w bardzo dobrym stanie - Jagiełło, PKO BP

 • 08.11.2018 09:17

  Cena w wezwaniu PKO Leasing na akcje PCM jest dużo poniżej wartości wewnętrznej spółki (opinia)

 • 07.11.2018 08:33

  Societe Generale podniósł rekomendację dla PKO BP do "kupuj", cena docelowa wzrosła do 47,80 zł

 • 06.11.2018 12:15

  PKO BP liczy, że będzie uprawniony do przeznaczenia na dywidendę do 50 proc. zysku za '18

 • 06.11.2018 11:58

  PKO BP blisko celów ze strategii do ’20, w 19 może je zrewidować

 • 06.11.2018 09:14

  PKO BP ocenia, że ma wskaźniki blisko wymogów do przeznaczenia na dywidendę do 50 proc. zysku

 • 06.11.2018 09:01

  Wyniki PKO BP w III kw. bez zaskoczeń, wsparte niskimi rezerwami w seg. detalicznym (opinia, aktl.)

 • 06.11.2018 08:45

  Wyniki PKO BP w III kw. bez zaskoczeń, wsparte niskimi rezerwami w seg. detalicznym (opinia)

 • 06.11.2018 07:35

  Zysk netto PKO BP w III kw. '18 wyniósł 1.042 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 06.11.2018 06:51

  Zysk netto PKO BP w III kw. '18 wyniósł 1.042 mln zł, wobec konsensusu 1.027,9 mln zł

 • 06.11.2018 06:47

  Wyniki PKO BP w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2018 06:34

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.11.2018 10:10

  PKO BP i Pekao w trójce najodporniejszych na negatywne scenariusze banków europejskich - EBA

 • 02.11.2018 22:38

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (30/2018) Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2018

 • 02.11.2018 19:48

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF (opis)

 • 02.11.2018 18:25

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF

 • 30.10.2018 11:15

  PKO BP z PFR powołują spółkę technologiczną, operatora chmury obliczeniowej (opis)

 • 30.10.2018 09:59

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji PKO BP do 41,1 zł

 • 30.10.2018 09:44

  PKO BP z PFR powołują spółkę technologiczną, operatora chmury obliczeniowej

 • 29.10.2018 16:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (29/2018) Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 23.10.2018 10:35

  PKO BP może spełniać warunki do przeznaczenia na dywidendę 50 proc. zysku za '18 (opinia)

 • 22.10.2018 16:31

  KNF obniża bufor związany z kredytami walutowymi dla PKO BP do 0,47 pkt. proc.

 • 22.10.2018 16:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (28/2018) Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych

 • 16.10.2018 14:37

  Banki za mało wspierały polskich eksporterów, barierą w ekspansji podatek bankowy (opinia)

 • 10.10.2018 16:17

  DM mBanku podwyższył rekomendację PKO BP do "akumuluj", a Millennium do "redukuj"

 • 10.10.2018 11:59

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PKO BP do "niedoważaj", cena docelowa 39 zł

 • 04.10.2018 13:25

  PKO BP ma list intencyjny z JP Morgan ws. sieci wymiany informacji opartej na blockchain

 • 02.10.2018 15:31

  PKO BP osiągnie ROE powyżej 10 proc. prawdopodobnie w ’19 – Antczak

 • 02.10.2018 10:11

  Aktywa PKO BP przekroczyły 300 mld zł; bank chce dotrzeć do nowej grupy inwestorów (wywiad)

 • 02.10.2018 09:53

  PKO BP nie widzi zagrożeń dla spełnienia wymogów do wypłaty 25 proc. zysku za ’18 na dywidendę

 • 27.09.2018 17:13

  Wielton podpisał z bankami warunki umowy kredytowej o wartości 413 mln zł

 • 27.09.2018 14:38

  B. Pocztowy liczy w ’18 na wzrost portfela kredytowego, nie potrzebuje dokapitalizowania

 • 25.09.2018 09:02

  Wejście Polski do grupy rynków rozwiniętych sporym wyzwaniem dla branży brokerskiej i PKO BP (wywiad)

 • 24.09.2018 10:50

  PKO BP rozważy wyjście na rynek euroobligacji na początku 2019

 • 24.09.2018 10:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (27/2018) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2018 r.

 • 17.09.2018 15:33

  PKO BP wyśle nowe regulaminy przy wykorzystaniu technologii blockchain

 • 17.09.2018 14:59

  PKO BP chce zmiany modelu finansowania energii wiatrowej przez banki

 • 17.09.2018 12:31

  PGE podpisało umowę kredytową o wartości 4,1 mld zł z międzynarodowym konsorcjum banków, w tym z PKO BP i Santander Bank Polska

 • 13.09.2018 10:15

  Morgan Stanley włączył Alior Bank i OTP do "top picks" wśród banków CEE

 • 11.09.2018 15:40

  PKO BP rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych

 • 07.09.2018 15:28

  Postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products zawieszone

 • 28.08.2018 12:14

  PKO BP może w ‘19 osiągnąć cele efektywnościowe ze strategii do '20 i rozważy ich zmianę

 • 28.08.2018 11:50

  PKO BP liczy, że w kolejnych kwartałach trend niskich kosztów ryzyka będzie się utrzymywał

 • 28.08.2018 08:34

  Wyniki PKO BP za II kw. lekko pozytywne, bank pokazał dobrą sprzedaż kredytów i wzrost marży (opinia)

 • 28.08.2018 07:24

  Zysk netto PKO BP w II kw. '18 wyniósł 933 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 28.08.2018 06:48

  Zysk netto PKO BP w II kw. '18 wyniósł 933 mln zł, wobec konsensusu 921,1 mln zł

 • 28.08.2018 06:43

  Wyniki PKO BP w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2018 06:32

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 25.07.2018 14:02

  PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł

 • 17.07.2018 13:42

  PKO BP oczekuje poprawy współczynników kapitałowych dzięki nowym wagom ryzyka

 • 17.07.2018 13:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (26/2018) Szacunek wpływu zastosowania preferencyjnej wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych

 • 16.07.2018 11:00

  Kolejne kwartały dobre dla polskiej gosp.; wyzwaniem rynek pracy i budowlanka – Jagiełło

 • 16.07.2018 11:00

  Obecna fala konsolidacji w sektorze bankowym "wymiecie" banki średnie i małe – Jagiełło

 • 16.07.2018 11:00

  PKO BP powinien spełniać kryteria umożliwiające wypłatę 25 proc. zysku za ’18 na dywidendę (wywiad)

 • 16.07.2018 11:00

  Zysk PKO BP w II kw. wzrośnie rdr i kdk, w ’18 bank osiągnie oczekiwane przez rynek ok. 3,5 mld zł (wywiad)

 • 11.07.2018 12:46

  Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 29.06.2018 16:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (25/2018) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 27.06.2018 17:06

  PKO BP utworzył rezerwy w wysokości 63 mln zł w związku z postępowaniem UOKiK

 • 27.06.2018 16:59

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (24/2018) Raport nr 24/2018 - Utworzenie rezerw w związku z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • 19.06.2018 12:51

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (23/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A., zwołanym na 18 maja 2018 r., kontynuowanym - po przerwie - 18 czerwca

 • 19.06.2018 12:11

  PKO BP nie planuje emisji obligacji podporządkowanych, emisje EMTN uzależnia od MREL

 • 18.06.2018 17:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (22/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., kontynuowanego - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.

 • 18.06.2018 11:24

  Walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało o wypłacie 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 18.06.2018 11:15

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (21/2018) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2017r.

 • 15.06.2018 17:01

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (20/2018) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na PKO Bank Polski S.A.

 • 11.06.2018 10:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (19/2018) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona 18 czerwca 2018 r.

 • 05.06.2018 10:15

  PKO TFI połączył się z Gamma TFI

 • 29.05.2018 09:36

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji PKO BP do 42 zł

 • 22.05.2018 12:33

  PKO BP spodziewa się utrzymania trendu spadających kosztów ryzyka w seg. małych i średnich firm

 • 22.05.2018 12:14

  PKO BP ocenia, że w '18 wyniki banku mogą być wyższe niż w ’17 – prezes (opis)

 • 22.05.2018 11:44

  PKO BP ocenia, że ’18 może być dla banku lepszy niż ’17 – prezes

 • 22.05.2018 08:44

  Wyniki PKO BP w I kw. wsparte niższym saldem rezerw, kurs może lekko rosnąć (opinia)

 • 22.05.2018 08:03

  PKO BP podtrzymuje cele ze strategii na lata 2016-2020

 • 22.05.2018 07:44

  Zysk netto PKO BP w I kw. '18 wyniósł 757 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 22.05.2018 07:00

  Zysk netto PKO BP w I kw. '18 wyniósł 757 mln zł, wobec konsensusu 704,8 mln zł

 • 22.05.2018 06:52

  Wyniki PKO BP w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.05.2018 06:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 14:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (18/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 18 maja 2018r. oraz przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2018 15:16

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (17/2018) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018r.

 • 14.05.2018 15:19

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (16/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 10.05.2018 11:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (15/2018) Zmiana dat przekazania: skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polski

 • 27.04.2018 13:55

  BGK kupił od PKO BP udziały w funduszu Marguerite I

 • 25.04.2018 12:27

  PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 700 mln zł

 • 24.04.2018 17:36

  Składki PKO BP na BFG, wliczone w koszty I kw., wynoszą 227,7 mln zł

 • 24.04.2018 17:19

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (14/2018) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2018 r.

 • 19.04.2018 17:09

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja (aktl.)

 • 19.04.2018 16:34

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja

 • 19.04.2018 15:58

  PKO BP wypowiedział umowę gwarancji, co obniży współczynnik TCR o 0,38 p.p.

 • 19.04.2018 15:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (13/2018) Wypowiedzenie umowy gwarancji

 • 19.04.2018 15:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (12/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

 • 19.04.2018 11:55

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (11/2018) Opinia Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. dotycząca rekomendacji Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 17.04.2018 18:04

  Były prezes Getbacku podtrzymuje, że rozmawiał z PKO BP i PFR ws. finansowania

 • 16.04.2018 10:01

  PFR i PKO BP nie prowadziły negocjacji z Getbackiem (aktl.)

 • 16.04.2018 09:00

  PFR nie prowadzi negocjacji z Getbackiem i nie jest zainteresowany transakcją z udziałem spółki - komunikat

 • 16.04.2018 08:47

  PKO BP i PFR dementują, że prowadzą rozmowy z Getbackiem (opis)

 • 16.04.2018 08:37

  PKO BP dementuje, że prowadzi rozmowy z Getbackiem

 • 16.04.2018 08:11

  Borys zaprzecza, że PFR prowadzi rozmowy ws. finansowania dla Getbacku - Bloomberg

 • 16.04.2018 07:33

  Getback negocjuje z PKO BP i PFR finansowanie kredytowo-inwestycyjne do 250 mln zł

 • 13.04.2018 11:26

  PKP SA mają umowę na 700 mln zł kredytu

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 03.04.2018 13:14

  Zarząd PKO BP rekomenduje 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 03.04.2018 13:06

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (10/2018) Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok

 • 28.03.2018 14:25

  GPW: Komunikat - PKO BP SA

 • 28.03.2018 14:25

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PKO BP SA

 • 28.03.2018 08:54

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PKO BP S.A.

 • 22.03.2018 12:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (9/2018) Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2017 rok

 • 21.03.2018 14:38

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (8/2018) Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2017 rok

 • 19.03.2018 21:37

  PKO BP otworzy oddział korporacyjny w Londynie

 • 16.03.2018 20:23

  KNF chce, by PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za '17

 • 16.03.2018 20:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (7/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2017

 • 16.03.2018 10:57

  PKO Bank Hipoteczny uplasował emisję listów zastawnych o wartości 500 mln euro

 • 14.03.2018 15:24

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (6/2018) Informacja PKO Banku Polskiego S.A. dotycząca założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 12.03.2018 12:50

  PKO BP spodziewa się stabilizacji kosztów ryzyka w ’18

 • 12.03.2018 12:14

  PKO BP ma zdolność do wypłaty dywidendy za ‘17, rekomendacja zarządu w IV-V

 • 12.03.2018 08:45

  Wyniki PKO BP w IV kw. neutralne, zwracają uwagę wyższe koszty i saldo rezerw (opinia)

 • 12.03.2018 07:51

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '17 wyniósł 820 mln zł; zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 12.03.2018 06:58

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '17 wyniósł 820 mln zł, wobec konsensusu 829,5 mln zł

 • 12.03.2018 06:51

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.03.2018 06:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 06:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 12:42

  PKO BP może zaliczyć 1 mld zł z emisji obligacji podporządkowanych do Tier 2

 • 09.03.2018 12:22

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (5/2018) Zaliczenie środków z emisji obligacji podporządkowanych do kapitału Tier 2 PKO Banku Polskiego S.A.

 • 09.03.2018 08:52

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", dla Pekao podniósł do "kupuj"

 • 06.03.2018 14:10

  EBOiR zainwestował 133 mln zł w obligacje PKO BP

 • 01.03.2018 13:47

  PKO BP, Orange i Poczta Polska wspólnie z eService zaoferują terminale płatnicze

 • 28.02.2018 16:32

  PKO BP uplasował emisję obligacji podporządkowanych o wartości 1 mld zł

 • 28.02.2018 16:23

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2018) Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 08.02.2018 11:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (3/2018) Tekst jednolity Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 08.02.2018 10:27

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (2/2018) Wcześniejsza spłata linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ)

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 31.01.2018 07:30

  JP Morgan podniósł rekomendację PKO BP do "neutralnie"

 • 30.01.2018 13:38

  PKO BP planuje emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł

 • 30.01.2018 13:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (1/2018) Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

 • 22.01.2018 11:46

  Analitycy KBW podwyższyli rekomendację dla PKO BP do "zgodnie z rynkiem"

 • 22.01.2018 10:45

  Premier przejął nadzór nad spółkami podlegającymi pod MR i MIiB - CIR

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 04.01.2018 12:55

  PKO BP udostępni usługę rejestracji nowej firmy przez serwis transakcyjny

 • 21.12.2017 17:52

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (51/2017) Zawarcie umowy gwarancji

 • 21.12.2017 14:16

  RN PKO BP odwołała z zarządu Bartosza Drabikowskiego, powołała na jego miejsce Rafała Kozłowskiego (opis2)

 • 21.12.2017 13:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (50/2017) Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 21.12.2017 12:27

  RN PKO BP odwołała Bartosza Drabikowskiego z zarządu banku (opis)

 • 21.12.2017 12:21

  Bartosz Drabikowski odwołany ze składu zarządu PKO BP

 • 21.12.2017 12:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (49/2017) Odwołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 20.12.2017 12:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (48/2017) Podtrzymanie przez Moody's Investors Service ocen ratingowych dla PKO Banku Polskiego S.A.

 • 20.12.2017 12:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (47/2017) Powzięcie informacji o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utrzymania bufora w zakresie funduszy własnych

 • 20.12.2017 07:31

  Moody's podniósł rating mBanku, B. Millennium i BGŻ BNP Paribas, potwierdził rating PKO BP

 • 15.12.2017 18:47

  KNF zaleca PKO BP utrzymywanie wymogu kapitałowego na poziomie grupy w wysokości 0,61 p.p.

 • 15.12.2017 18:33

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (46/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Ba

 • 15.12.2017 12:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (45/2017) Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 12.12.2017 16:54

  PKO BP Finat zamknął transakcję kupna KBC TFI; połączenie z PKO TFI w I poł. 2018

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 11.12.2017 12:51

  Zysk netto grupy PKO BP w ’17 może przekroczyć 3 mld zł - prezes

 • 08.12.2017 09:28

  PKO BP i Pekao zaprzeczają, że prowadzą rozmowy w sprawie fuzji (opis)

 • 08.12.2017 08:57

  Fuzja PKO BP z Pekao pozytywna dla PKO BP, proces wiązałby się z dużymi kosztami integracji (opinia)

 • 08.12.2017 08:29

  PKO BP nie prowadzi żadnych projektów związanych z fuzją z Bankiem Pekao SA

 • 08.12.2017 06:39

  W 2018 r. PKO BP może się połączyć z Pekao - "Rz"

 • 07.12.2017 07:46

  Morgan Stanley podniósł rekomendację dla PKO BP do "równoważ", cenę docelową do 46 zł

 • 06.12.2017 15:00

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (44/2017) Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2018

 • 06.12.2017 11:35

  PKO BP ma 2 mln aktywnych aplikacji IKO, pod koniec ’18 będzie ich ok. 3 mln

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 30.11.2017 13:05

  PKO BP planuje wycofać się z funduszu Marguerite

 • 29.11.2017 20:39

  KNF chce obniżyć PKO BP bufor O-SII z 0,75 proc. do 0,5 proc.

 • 24.11.2017 15:11

  PKO BP ocenia, że spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku netto za '17

 • 24.11.2017 14:54

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (43/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej

 • 22.11.2017 14:43

  DM BZ WBK podniósł rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", cena docelowa 40,20 zł

 • 16.11.2017 17:07

  KNF obniża dodatkowy wymóg kapitałowy dla PKO BP do 0,66 pkt. proc. (aktl.)

 • 16.11.2017 16:21

  KNF obniża zalecany wymóg kapitałowy dla PKO BP do 0,66 pkt. proc.

 • 16.11.2017 16:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (42/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu SA utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych

 • 13.11.2017 12:56

  PKO BP liczy, że wdroży metody ratingu wewn. IRB dla współczynników kapitałowych w '20-'21

 • 13.11.2017 12:34

  PKO BP liczy na dobry IV kw., ale koszty będą wyższe przez sezonowość

 • 13.11.2017 12:23

  PKO BP liczy, że będzie mógł wypłacić dywidendę za '17; czeka na wytyczne KNF

 • 13.11.2017 08:58

  PKO BP pokazał w III kw. dobre wyniki (opinia)

 • 13.11.2017 07:51

  Zysk netto PKO BP w III kw. '17 wyniósł 902 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 13.11.2017 07:08

  Zysk netto PKO BP w III kw. '17 wyniósł 902 mln zł, wobec konsensusu 870,3 mln zł

 • 13.11.2017 07:03

  Wyniki PKO BP w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2017 06:58

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 09:33

  DM BOŚ podniósł wycenę akcji PKO BP do 38,80 zł, nadal rekomenduje "trzymaj"

 • 10.11.2017 00:05

  PKO BP zdementował pogłoski, że chce kupić banki w krajach bałtyckich

 • 02.11.2017 12:08

  UOKiK wszczął postępowania przeciwko BPH, PKO BP i Pekao dot. zasad ustalania kursów walut

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 26.10.2017 10:18

  PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł

 • 26.10.2017 08:33

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PKO BP, podniósł dla Banku Milllennium

 • 24.10.2017 16:25

  Moody's przyznał rating A3 dla transzy obligacji PKO BP w wysokości 400 mln CHF

 • 24.10.2017 16:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (41/2017) Rating Moody's Investors Service dla transzy obligacji uplasowanych w ramach programu emisji obligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

 • 19.10.2017 13:55

  PKO BP uplasował euroobligacje o wartości 400 mln CHF przy rentowności 58 bp plus MS

 • 19.10.2017 13:49

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (40/2017) Emisja euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

 • 19.10.2017 12:39

  PKO BP sprzedaje euroobligacje o wartości 400 mln CHF przy rentowności 58 bp plus MS

 • 19.10.2017 11:50

  PKO BP podnosi wartość planowanej emisji euroobligacji do nie więcej niż 500 mln CHF

 • 19.10.2017 11:39

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (39/2017) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

 • 16.10.2017 16:28

  PKO BP obejmie 453.630 akcji s. C Banku Pocztowego

 • 06.10.2017 14:30

  PKO BP planuje emisję euroobligacji o wartości nie wyższej niż 350 mln CHF

 • 06.10.2017 14:17

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (38/2017) Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S. A. uchwały w sprawie zgody na emisję euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

 • 04.10.2017 06:15

  PKO BP zaoferuje średnim firmom nowy model współpracy i wsparcie eksportu (wywiad)

 • 04.10.2017 06:15

  Zysk netto grupy PKO BP w ’17 może przekroczyć 3 mld zł, w ’18 możliwy dalszy wzrost (wywiad)

 • 02.10.2017 13:32

  Nowe regulacje ws. kredytów walutowych obniżą zyski banków o 16-38 proc. - Moody's (opis)

 • 27.09.2017 12:56

  Berenberg podniósł ceny docelowe akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 26.09.2017 18:15

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii OP0827 spółki PKO BP SA

 • 25.09.2017 19:17

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

 • 21.09.2017 14:26

  Adam Marciniak powołany na stanowisko wiceprezesa PKO BP

 • 21.09.2017 14:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (37/2017) Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 19.09.2017 18:10

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii 1 spółki PKO BP SA

 • 13.09.2017 17:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 11.09.2017 17:39

  PKO BH planuje benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro

 • 08.09.2017 18:38

  PKO BP kupuje KBC TFI i nie wyklucza kolejnych przejęć – prezes

 • 08.09.2017 18:19

  PKO BP zamierza przejąć KBC TFI, finalizacja planowana w I kw. '18 (opis)

 • 08.09.2017 18:09

  PKO BP zamierza przejąć KBC TFI, finalizacja planowana w I kw. '18

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 30.08.2017 14:16

  PKO BP ma zgodę KNF na wykonanie opcji call w stosunku do obligacji z '12