PKN Orlen SA

skrót: PKN

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest największym w Polsce producentem i dystrybutorem produktów naftowych i petrochemicznych. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Grupa prowadzi także poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów oraz wytwarza, prowadzi dystrybucję i obrót energią elektryczną i cieplną. Rafinerie należące do grupy PKN Orlen (w Płocku, Trzebini, Jedliczu) posiadają ok. 70 proc. zdolności przerobowych polskich rafinerii. Firma posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa117 710 19627,52%117 710 19627,52%
NN OFEportfele, ZWZ32 544 0007,61%32 544 0007,61%
Aviva OFEportfel27 438 1416,41%27 438 1416,41%

Kategoria • 14.01.2021 13:26

  Orlen podpisał z PSE umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

 • 13.01.2021 11:37

  Orlen rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW w Wielkopolsce

 • 05.01.2021 12:43

  Marża downstream PKN Orlen wzrosła w grudniu do 5,3 USD na baryłce (opis)

 • 05.01.2021 12:22

  Marża downstream PKN Orlen wzrosła w grudniu do 5,3 USD na baryłce

 • 29.12.2020 18:50

  Sytuacja po wycieku ropy do Bałtyku w Butyndze opanowana (aktl.)

 • 29.12.2020 16:05

  Sytuacja po wycieku ropy do Bałtyku w Butyndze opanowana - Orlen Lietuva

 • 28.12.2020 18:18

  GPW: Komunikat - PKN ORLEN

 • 28.12.2020 16:59

  Z należącego do Orlen Lietuva terminalu w Butyndze wyciekła co najmniej tona ropy naftowej (aktl.)

 • 28.12.2020 16:02

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii C spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

 • 28.12.2020 15:24

  PKN Orlen ma 20 stacji paliw na rynku słowackim

 • 28.12.2020 12:59

  Z należącego do Orlen Lietuva terminalu w Butyndze wyciekła co najmniej tona ropy naftowej

 • 22.12.2020 23:52

  Orlen, PGNiG i Energa utworzą współną spółkę do budowy bloku energetycznego w Ostrołęce

 • 22.12.2020 23:15

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (65/2020) Umowa inwestycyjna dotycząca kierunkowych zasad współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C

 • 22.12.2020 19:51

  Enea rezygnuje z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego w ramach projektu Ostrołęka C

 • 22.12.2020 17:57

  PKN Orlen wyemitował 10.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł

 • 22.12.2020 17:48

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (64/2020) Emisja obligacji

 • 18.12.2020 13:23

  MAP powołał Zespół ds. konsolidacji spółek sektora paliwowo-gazowego

 • 17.12.2020 19:57

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

 • 15.12.2020 11:59

  Trigon DM rekomenduje kupno akcji PKN Orlen i Grupy Lotos

 • 14.12.2020 15:52

  PKN Orlen, poza Polska Press, nie planuje przejmowania innych mediów

 • 08.12.2020 18:36

  PKN Orlen wyemituje obligacje ESG o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł (opis)

 • 08.12.2020 18:20

  PKN Orlen zdecydował o emisji obligacji ESG o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł

 • 08.12.2020 18:06

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (63/2020) Zatwierdzenie warunków emisji obligacji

 • 08.12.2020 12:08

  Book-building obligacji PKN Orlen kończy się przy marży 90 pbs + 6M Wibor

 • 07.12.2020 15:48

  PKN Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press (aktl.)

 • 07.12.2020 15:26

  PKN Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press - Obajtek

 • 04.12.2020 14:11

  PKN Orlen w przyszłym tygodniu przeprowadzi book-building obligacji ESG o wartości do 1 mld zł

 • 02.12.2020 12:45

  Marża downstream PKN Orlen spadła w listopadzie do 5,2 USD na baryłce (opis)

 • 02.12.2020 12:30

  Marża downstream PKN Orlen spadła w listopadzie do 5,2 USD na baryłce

 • 02.12.2020 12:29

  Marża na sprzedaży benzyny po listopadzie wzrosła o 29,9 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 01.12.2020 06:55

  Morgan Stanley podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "przeważaj", cena docelowa 74 zł

 • 30.11.2020 21:55

  Orlen może zaktualizować politykę dywidendową po przejęciu PGNiG, łączny poziom dywidendy nie będzie niższy (opis)

 • 30.11.2020 17:42

  Polityka dywidendowa PKN Orlen może się zmienić po przejęciu PGNiG

 • 30.11.2020 13:23

  PKN Orlen pozytywnie zaskoczył w strategii zapowiedzią wypłaty dywidendy (opinia)

 • 30.11.2020 12:52

  Orlen będzie tworzył nowe formaty sklepów, chce uruchomić punkty odbioru paczek (aktl.)

 • 30.11.2020 12:37

  Orlen będzie tworzył nowe formaty sklepów, za 1,5 roku chce uruchomić punkty odbioru paczek

 • 30.11.2020 12:28

  Wstępna ocena partnerów przy przejęciu Lotosu do końca I kw. '21 - prezes

 • 30.11.2020 12:19

  Najpóźniej w I kw. '21 do KE trafi wstępny wniosek w sprawie przejęcia PGNiG - prezes Orlenu

 • 30.11.2020 11:53

  PKN Orlen planuje nakłady inwestycyjne do 2030 r. na ok. 140 mld zł (opis)

 • 30.11.2020 11:34

  PKN Orlen zakłada wzrost wyniku EBITDA do 2030 roku o 2,5x, do ok. 26 mld zł (opis)

 • 30.11.2020 11:16

  PKN Orlen chce w I kw. '21 uruchomić zagraniczny program emisji obligacji

 • 30.11.2020 11:10

  PKN Orlen chce mieć ponad 2,5 GW mocy w OZE

 • 30.11.2020 11:06

  PKN Orlen zakłada ok. 26 mld zł EBITDA grupy do 2030 r.

 • 30.11.2020 11:05

  Strategia PKN Orlen zakłada wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,50 zł na akcję

 • 30.11.2020 11:03

  Zapotrzebowanie grupy Orlen na środki pieniężne do 2030 roku szacowane na około 205 mld zł

 • 30.11.2020 11:02

  PKN Orlen planuje nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 na ok. 140 mld zł

 • 30.11.2020 10:49

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (62/2020) Strategia Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku

 • 30.11.2020 10:47

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (61/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku

 • 27.11.2020 22:06

  Orlen Południe planuje budowę nowej linii produkcji i destylacji estrów metylowych

 • 25.11.2020 12:37

  PKN Orlen kupił w wezwaniu 45.175.558 akcji Energi (opis)

 • 25.11.2020 12:27

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (60/2020) Liczba akcji ENERGA S.A., które były przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania ogłoszonego 21 września 2020 roku

 • 25.11.2020 12:20

  PKN Orlen kupił w wezwaniu 45.175.558 akcji Energi

 • 25.11.2020 11:49

  Budowa linii do nawozów azotowych we Włocławku zaawansowana w 32 proc. - prezes Orlenu

 • 24.11.2020 15:52

  PKN Orlen przejmuje Ruch, chce rozwijać m.in. segment usług kurierskich

 • 23.11.2020 19:37

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (59/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2021 roku

 • 20.11.2020 17:28

  PKN Orlen kupi spółkę OTP za około 89 mln zł

 • 16.11.2020 13:11

  Ruch spłacił długi wobec wydawców prasy, środki przekazał PKN Orlen

 • 10.11.2020 12:10

  Udział Rosji w imporcie ropy do Polski w II kw. wzrósł do 70 proc. - NBP

 • 03.11.2020 22:41

  Koszty budowy przez spółki 15 tymczasowych szpitali poniesie Skarb Państwa - MAP

 • 03.11.2020 11:32

  Marża na sprzedaży benzyny po październiku wzrosła o 29,9 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 03.11.2020 11:29

  Marża downstream PKN Orlen w październiku wzrosła do 5,8 USD na baryłce (opis)

 • 03.11.2020 10:55

  Marża downstream PKN Orlen w październiku wzrosła do 5,8 USD na baryłce

 • 03.11.2020 09:19

  PKN Orlen zakłada zamknięcie transakcji przejęcia Ruchu do końca '20

 • 02.11.2020 16:29

  Lotos, Energa i PKN Orlen mają list intencyjny ws. elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku

 • 02.11.2020 16:21

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (58/2020) Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A., Grupą LOTOS S.A. oraz ENERGA S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji

 • 30.10.2020 14:11

  Premier zobowiązał sześć spółek SP do budowy szpitali tymczasowych (aktl.2)

 • 30.10.2020 09:42

  Premier zobowiązał sześć spółek SP do budowy szpitali na 3 tys. miejsc - Dworczyk (aktl.)

 • 29.10.2020 13:54

  PKN Orlen może przenieść kilka procent tegorocznych inwestycji na 2021 rok

 • 29.10.2020 13:29

  PKN Orlen obserwuje kilkuprocentowe spadki wolumenów w sprzedaży detalicznej i hurtowej

 • 29.10.2020 11:42

  PKN Orlen szuka możliwości do rozwoju biznesu w Rumunii

 • 29.10.2020 10:21

  Grupa PKN Orlen zakłada przerób ropy w czwartym kwartale na poziomie 7,8 mln ton

 • 29.10.2020 09:00

  Wyniki PKN Orlen lepsze od oczekiwań, szansa na pozytywną reakcję rynku (opinia)

 • 29.10.2020 08:37

  Oczyszczona EBITDA LIFO PKN Orlen w III kw. sięgnęła 2,03 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 29.10.2020 08:08

  Wyniki PKN Orlen w III kw. 2020 w podziale na zagraniczne spółki z grupy i Energę (tabela)

 • 29.10.2020 07:43

  Wyniki PKN Orlen w III kw. 2020 w podziale na segmenty (tabela)

 • 29.10.2020 07:31

  Inwestycje Orlenu od początku roku 5,5 mld zł, plan na 2020 r. nadal 9 mld zł

 • 29.10.2020 07:17

  Oczyszczona EBITDA LIFO PKN Orlen w trzecim kwartale sięgnęła 2,03 mld zł, powyżej konsensusu

 • 29.10.2020 07:11

  W IV kwartale rosną marża downstream i rafineryjna - Orlen

 • 29.10.2020 07:08

  Wyniki PKN Orlen w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.10.2020 07:01

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (57/2020) Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2020 roku wg segmentów działalności

 • 29.10.2020 07:00

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 28.10.2020 18:48

  Orlen chce do końca roku wyemitować obligacje o wartości do 1 mld zł

 • 28.10.2020 18:33

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (56/2020) Wyrażenie zgody na zmianę umowy programu emisji obligacji z 2006 roku oraz rozpoczęcie prac nad emisją nowej serii obligacji

 • 19.10.2020 08:56

  MAP pracuje nad nowelizacją ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

 • 16.10.2020 12:06

  MAP wyklucza sprzedaż aktywów Grupy Lotos podmiotom rosyjskim - wiceminister

 • 16.10.2020 11:39

  MAP warunkuje zgodę na fuzję Orlenu z Lotosem od spełnienia trzech elementów - wiceminister

 • 15.10.2020 12:43

  PKN Orlen na koniec III kwartału miał 1.798 stacji paliw - POPiHN

 • 13.10.2020 09:24

  Raiffeisen Centrobank podwyższył rekomendację dla PKN Orlen do "kupuj", cena docelowa 58 zł

 • 13.10.2020 09:09

  Spółki państwowe powinny kupować media - wicepremier

 • 09.10.2020 16:45

  DM BOŚ obniża cenę docelową PKN Orlen do 57 zł

 • 09.10.2020 06:00

  PKN Orlen prowadzi rozmowy na temat zakupu Polska Press - "The Economist"

 • 07.10.2020 15:59

  PKN Orlen przesuwa publikację raportu za III kwartał na 29 października

 • 07.10.2020 15:52

  PKN ORLEN SA (55/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2020 roku

 • 07.10.2020 11:37

  Polimex wyremontuje instalację dla PKN Orlen za 161 mln zł

 • 05.10.2020 14:31

  Orlen wkrótce ruszy z pierwszą emisją zielonych obligacji, warunki makro sprzyjają - wiceprezes

 • 02.10.2020 10:45

  Marża downstream PKN Orlen we wrześniu spadła do 5,4 USD na baryłce (opis)

 • 02.10.2020 10:27

  Marża downstream PKN Orlen we wrześniu spadła do 5,4 USD na baryłce

 • 01.10.2020 12:59

  Marża na sprzedaży benzyny po wrześniu wzrosła o 29,9 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 24.09.2020 16:19

  PKN Orlen zakończył budowę instalacji Polietylenu 3 w czeskim Litvinovie

 • 24.09.2020 16:05

  PKN ORLEN SA (54/2020) Zakończono realizację inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 w UNIPETROL RPA, s.r.o.

 • 23.09.2020 13:46

  Konsorcjum z Mostostalem Płock ma umowę za 40,5 mln zł netto

 • 22.09.2020 13:34

  PKN Orlen do końca '20 rozpocznie budowę pierwszych stacji wodorowych w Czechach

 • 21.09.2020 18:04

  PKN Orlen wezwał do sprzedaży 82,75 mln akcji Energi, chce wycofać spółkę z GPW (opis)

 • 21.09.2020 17:31

  PKN Orlen wezwał do sprzedaży 82.754.032 akcji Energi po cenie 8,35 zł za akcję

 • 21.09.2020 17:30

  PKN ORLEN SA (53/2020) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki

 • 21.09.2020 17:29

  PKN ORLEN SA (52/2020) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia procesu prowadzącego do nabycia wszystkich akcji ENERGA S.A. pozostających w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych

 • 15.09.2020 11:31

  PKN Orlen rozpoczął projektowanie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

 • 14.09.2020 11:24

  PKN Orlen rozpoczął wybór wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku

 • 11.09.2020 11:50

  BP Polska zadowolone z warunków KE dla fuzji Orlenu i Lotosu; zainteresowane m.in. detalem (wywiad)

 • 09.09.2020 15:57

  Orlen pracuje nad strategią, chce dojść do neutralności klimatycznej w 2050 r. (wywiad)

 • 09.09.2020 15:30

  PKN Orlen myśli o kolejnych projektach offshore na Bałtyku (wywiad)

 • 09.09.2020 15:13

  PKN Orlen może rozważyć przesunięcia części inwestycji przy złych warunkach makro - prezes

 • 09.09.2020 14:05

  PKN Orlen chce wsparcia rządu Litwy przy inwestycji w pogłębiony przerób w Możejkach

 • 09.09.2020 11:00

  PKN Orlen chce osiągnąć neutralność emisyjną w 2050 r. (opis, aktl.)

 • 09.09.2020 10:33

  PKN Orlen chce emitować zielone obligacje w euro, pierwsza emisja możliwa w 2020 roku

 • 09.09.2020 09:41

  PKN Orlen wyda na projekty ograniczające emisję CO2 ponad 25 mld zł do 2030 roku (opis)

 • 09.09.2020 09:20

  PKN Orlen wyda na projekty ograniczające emisję CO2 ponad 25 mld zł do 2030 roku

 • 09.09.2020 09:15

  PKN ORLEN SA (51/2020) Aspiracje i cele PKN ORLEN S.A. w zakresie neutralności klimatycznej

 • 03.09.2020 16:46

  PKN i PGNiG mają list intencyjny ws. analizy realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce (opis)

 • 03.09.2020 16:31

  PKN i PGNiG podpisały list intencyjny dot. analizy wspólnej realizacji budowy bloku gazowo-parowego CCGT w Ostrołęce

 • 03.09.2020 16:20

  PKN ORLEN SA (50/2020) Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A. a PGNiG S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji

 • 02.09.2020 14:35

  Marża downstream PKN Orlen w sierpniu wzrosła do 5,7 USD na baryłce (opis)

 • 02.09.2020 12:12

  Marża downstream PKN Orlen w sierpniu wzrosła do 5,7 USD na baryłce

 • 02.09.2020 11:49

  Marża na sprzedaży benzyny po sierpniu wzrosła o 31,1 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 18.08.2020 20:44

  Skarb Państwa, PKN Orlen i Lotos podpisały porozumienie dotyczące realizacji kupna akcji Lotosu

 • 18.08.2020 20:13

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (49/2020) Porozumienie pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa oraz Grupą LOTOS S.A. dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. od Skarbu Państwa

 • 06.08.2020 06:47

  PKN Orlen ocenia warunki zaradcze jako optymalne, priorytetem wymiana aktywów (wywiad)

 • 06.08.2020 06:46

  PKN Orlen nie zakłada na razie zdjęcia Lotosu z GPW - prezes

 • 06.08.2020 06:45

  Orlen tworzy multienergetyczny koncern z 200 mld zł przychodów, liczy na synergie z przejęć (wywiad)

 • 04.08.2020 11:42

  Marża downstream PKN Orlen w lipcu wzrosła do 5,2 USD na baryłce (opis)

 • 04.08.2020 11:20

  Marża downstream PKN Orlen w lipcu wzrosła do 5,2 USD na baryłce

 • 03.08.2020 13:31

  Marża na sprzedaży benzyny po lipcu wzrosła o 38,4 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 01.08.2020 08:56

  Kanada kolejny raz obniża prognozy wydobycia ropy naftowej, więcej energii odnawialnej

 • 25.06.2020 18:11

  PGNiG przedłużył umowę na dostawy gazu dla PKN, wartość kontraktu od X '21 do końca '23 to ok. 5,5 mld zł

 • 25.06.2020 11:06

  PKN otworzy w drugiej połowie roku spółkę Orlen China

 • 18.06.2020 12:06

  W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny - Sasin, MAP (opis)

 • 18.06.2020 11:44

  W ciągu półtora miesiąca dojdzie do podpisania umowy inwestycyjnej z wykonawcą bloku w Ostrołęce - prezes PKN Orlen

 • 18.06.2020 11:42

  22 lipca jest terminem ostatecznym na decyzję KE ws. połączenia z Lotosem, nie będzie zgody na jego wydłużenie - prezes PKN Orlen

 • 18.06.2020 11:14

  W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny - Sasin, MAP

 • 09.06.2020 17:50

  W Polsce jest miejsce tylko na jeden koncern multienergetyczny - prezes Orlenu

 • 05.06.2020 19:35

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (39/2020) Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

 • 05.06.2020 19:34

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (38/2020) Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok

 • 05.06.2020 19:32

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (37/2020) Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 5 czerwca 2020 roku

 • 05.06.2020 12:03

  PKN Orlen wypłaci dywidendę za '19 w wysokości 1 zł na akcję

 • 04.06.2020 07:41

  Societe Generale podniosło rekomendację PKN Orlen do "trzymaj"

 • 03.06.2020 17:32

  Spółka Alior Banku kupiła 100 proc. akcji Ruchu za 1 zł

 • 02.06.2020 23:16

  Enea będzie mniejszościowym udziałowcem Elektrowni Ostrołęka, do spółki dołączy PKN Orlen (opis)

 • 02.06.2020 23:04

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (34/2020) Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 5 czerwca 2020 roku

 • 02.06.2020 21:52

  Enea będzie mniejszościowym udziałowcem Elektrowni Ostrołęka, do spółki dołączy PKN Orlen

 • 02.06.2020 21:32

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (33/2020) Zawarcie porozumienia ws. kierunkowych zasad kontynuacji współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C

 • 02.06.2020 12:39

  Marża downstream PKN Orlen spadła w maju do 4,7 USD na baryłce (opis)

 • 02.06.2020 12:22

  Marża na sprzedaży benzyny po maju wzrosła o 101,0 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 02.06.2020 11:25

  Marża downstream PKN Orlen spadła w maju do 4,7 USD na baryłce

 • 02.06.2020 10:35

  PKN Orlen obejmie 65 proc. akcji Ruchu

 • 02.06.2020 07:32

  Udział Rosji w imporcie ropy do Polski w '19 spadł do 61,5 proc. całości importu tego surowca - NBP

 • 01.06.2020 22:14

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 100 poc. akcji Ruchu za 1 zł (opis)

 • 01.06.2020 21:50

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 100 poc. akcji Ruchu za 1 zł

 • 27.05.2020 22:30

  Moody's podtrzymał rating PKN Orlen na poziomie Baa2

 • 27.05.2020 12:34

  PKN Orlen do 2021 wybuduje we Włocławku hub wodorowy

 • 26.05.2020 12:24

  Wydłużenie terminu decyzji KE w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem to pozytywny sygnał - Obajtek

 • 26.05.2020 10:22

  KE wydłużyła do 22 lipca termin rozpatrzenia wniosku w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem

 • 21.05.2020 15:50

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (32/2020) Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała członków Zarządu Spółki na nową wspólną kadencję

 • 19.05.2020 22:31

  El. Ostrołęka odpisała 1,03 mld zł, obniży to wynik netto Energi za '19 o 443 mln zł

 • 19.05.2020 16:37

  PKN Orlen gotów zaangażować się finansowo w Ostrołękę C, jeśli paliwem będzie gaz (opis)

 • 19.05.2020 16:21

  PKN Orlen gotów zaangażować się finansowo w El. Ostrołęka, tylko jeśli paliwem będzie gaz

 • 19.05.2020 16:11

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (31/2020) Deklaracja PKN ORLEN S.A. odnośnie inwestycji realizowanej przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

 • 12.05.2020 10:38

  PKN Orlen kupił licencję i projekt bazowy instalacji izopropanolu

 • 08.05.2020 20:49

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (30/2020) Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 5 czerwca 2020 roku

 • 08.05.2020 20:43

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (29/2020) Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 05.06.2020 roku

 • 06.05.2020 16:37

  Grupa Orlen planuje podwoić liczbę swych stacji paliw na Słowacji

 • 06.05.2020 13:30

  Wolumeny sprzedaży paliw na stacjach Orlenu wróciły do poziomów sprzed pandemii (opis)

 • 06.05.2020 13:14

  Orlen nie zakłada dalszego ograniczania przerobu ropy

 • 06.05.2020 12:22

  Orlen złożył KE propozycję środków zaradczych dot. fuzji z Lotosem

 • 06.05.2020 11:38

  Orlen nie ma planów dokapitalizowania PGG

 • 06.05.2020 11:31

  Wolumeny sprzedaży paliw na stacjach wróciły do poziomów sprzed pandemii - Orlen

 • 06.05.2020 11:06

  PKN Orlen podtrzymuje plan 7,7 mld zł capeksu w '20, ale może przesunąć część inwestycji na '21

 • 06.05.2020 09:19

  Niskie ceny ropy będą istotnie wspierać marże, dyrefencjał B/U nie zmieni się - Orlen

 • 06.05.2020 08:58

  Wyniki Orlenu mogą być odebrane pozytywnie, wsparciem duże zyski z hedgingu (opinia)

 • 06.05.2020 08:02

  Wyniki PKN Orlen w I kw. 2020 w podziale na zagraniczne spółki z grupy (tabela)

 • 06.05.2020 07:58

  EBITDA LIFO PKN Orlen w I kw. wyniosła 1,607 mld zł wobec 2,014 mld zł rok wcześniej (opis)

 • 06.05.2020 07:45

  Wyniki PKN Orlen w I kw. 2020 w podziale na segmenty (tabela)

 • 06.05.2020 07:30

  Oczyszczona EBITDA LIFO PKN Orlen w I kwartale wyniosła około 3,2 mld zł, powyżej konsensusu

 • 06.05.2020 07:22

  CAPEX PKN Orlen w pierwszym kwartale sięgnął 1,24 mld zł

 • 06.05.2020 07:18

  W II kwartale rosną marża downstream i rafineryjna - Orlen

 • 06.05.2020 07:10

  EBITDA LIFO PKN Orlen w I kw. wyniosła 1,607 mld zł wobec 2,014 mld zł rok wcześniej

 • 06.05.2020 07:05

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (28/2020) Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2020 roku wg segmentów działalności

 • 06.05.2020 07:04

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 05.05.2020 17:27

  Zarząd PKN Orlen obniża rekomendację dywidendy za 2019 rok do 1 zł na akcję (opis)

 • 05.05.2020 17:08

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (27/2020) Zmiana propozycji Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2019 rok

 • 05.05.2020 12:57

  Marża downstream PKN Orlen spadła w kwietniu do 14,5 USD na baryłce (opis)

 • 05.05.2020 12:24

  Marża downstream PKN Orlen spadła w kwietniu do 14,5 USD na baryłce

 • 05.05.2020 11:11

  Marża na sprzedaży benzyny po kwietniu wzrosła o 119,2 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 04.05.2020 18:43

  Orlen w raporcie grupy za I kw. ujmie odpisy na ok. 2,5 mld zł; pomniejszą wynik EBITDA (opis)

 • 04.05.2020 18:16

  Orlen w raporcie grupy za I kw. ujmie odpisy w kwocie ok. 2,5 mld zł; pomniejszą wynik EBITDA

 • 04.05.2020 17:58

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (26/2020) Przewidywane odpisy aktualizujące wartość aktywów w raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 kwartał 2020 roku

 • 30.04.2020 16:30

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (25/2020) PKN ORLEN S.A. został właścicielem ok. 80% akcji ENERGA S.A.

 • 29.04.2020 19:01

  Moody's obniżył rating Energi do Baa2 z Baa1, perspektywa ratingu negatywna

 • 27.04.2020 17:29

  PKN Orlen w ciągu miesiąca przedstawi wizję dot. projektu w Ostrołęce (opis)

 • 27.04.2020 17:05

  Orlen chce w dwa miesiące przedstawić plan synergii po połączeniu z Energą (opis)

 • 27.04.2020 17:04

  MAP jest za kolejnymi fuzjami i przejęciami w ramach spółek Skarbu Państwa - wicepremier Sasin

 • 27.04.2020 16:32

  Zastępowanie energetyki węglowej gazem w nowych inwestycjach to dobry kierunek - wicepremier Sasin

 • 27.04.2020 15:56

  PKN Orlen w ciągu miesiąca przedstawi wizję dot. projektu w Ostrołęce

 • 27.04.2020 15:39

  Orlen chce w dwa miesiące przedstawić plan synergii po połączeniu z Energą

 • 27.04.2020 15:31

  PKN Orlen ma kolejne pomysły na rozwój - Sasin

 • 27.04.2020 14:38

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (24/2020) Liczba akcji ENERGA S.A., które były przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania ogłoszonego 5 grudnia 2019 roku

 • 27.04.2020 13:40

  Orlen kupił w wezwaniu ok. 80 proc. akcji Energi; kurs spółki ma potencjał do wzrostu (opinia)

 • 27.04.2020 13:32

  PKN Orlen kupił w wezwaniu 331.313.082 akcji Energi (popr.)

 • 27.04.2020 11:26

  PKN Orlen kupił w wezwaniu 333.313.082 akcji Energi

 • 24.04.2020 10:41

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla Orlenu do "trzymaj"

 • 22.04.2020 18:49

  Daniel Obajtek powołany na prezesa PKN Orlen na kolejną kadencję

 • 22.04.2020 18:36

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (23/2020) Pan Daniel Obajtek został powołany na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję

 • 22.04.2020 12:06

  Ropa Brent pozostanie tania do końca ‘20, wszyscy czekają na odbudowę popytu – gł. ekonomista Orlenu (wywiad)

 • 21.04.2020 11:32

  PKN Orlen na koniec I kwartału miał 1.796 stacji paliw - POPiHN

 • 20.04.2020 22:57

  PKN Orlen przesunął termin publikacji raportu za I kwartał na 6 maja

 • 20.04.2020 22:27

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (22/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2020 roku

 • 20.04.2020 14:16

  Spełnił się warunek 66 proc. w wezwaniu PKN Orlen na Energę

 • 20.04.2020 14:12

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (21/2020) Spełnienie się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A.

 • 20.04.2020 12:31

  SP złożył zapis na sprzedaż 213.326.316 akcji Energi w wezwaniu PKN Orlen (opis)

 • 20.04.2020 12:10

  SP złożył zapis na sprzedaż 213. 326. 316 akcji Energi w wezwaniu PKN Orlen

 • 18.04.2020 21:49

  Orlen podpisał ze SP porozumienie dotyczące kontynuacji inwestycji strategicznych Energi (opis)

 • 18.04.2020 21:37

  Orlen podpisał ze SP porozumienie dotyczące kontynuacji inwestycji strategicznych Energi

 • 18.04.2020 20:58

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (20/2020) Podpisanie porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad ENERGA S.A.

 • 18.04.2020 20:56

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (19/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zgoda Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad

 • 16.04.2020 09:16

  Skala podwyżki ceny w wezwaniu na Energę zaskakuje, może oznaczać zgodę SP na gazowy blok w Ostrołęce (opinia)

 • 15.04.2020 17:31

  PKN Orlen podnosi cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł z 7 zł

 • 15.04.2020 17:15

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (18/2020) Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A.

 • 15.04.2020 11:34

  Unimot zadowolony z wyników I kw., rozmawia z Orlenem o kupnie aktywów

 • 14.04.2020 20:29

  KE zapewnia, że mimo epidemii koronawirusa nie zmienia podejścia w sprawie ocen fuzji

 • 14.04.2020 08:32

  W wyniku pandemii odnotowano kilkudziesięcioprocentowy spadek konsumpcji paliw - Ministerstwo Klimatu

 • 10.04.2020 14:13

  PKN Orlen złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Ruchem

 • 08.04.2020 17:11

  Orlen otrzymał od KE zastrzeżenia ws. fuzji z Lotosem, zapowiada złożenie propozycji środków zaradczych (opis)

 • 08.04.2020 16:56

  Orlen otrzymał od KE zastrzeżenia ws. fuzji z Lotosem, zapowiada złożenie propozycji środków zaradczych

 • 08.04.2020 09:50

  DM BOŚ podnosi rekomendację PKN Orlen do "kupuj"

 • 08.04.2020 07:59

  Konsumpcja paliw w Polsce w 2030 roku wzrośnie do 38 mln m sześc. - POPIHN

 • 03.04.2020 11:48

  PKN Orlen na koniec 2019 miał 1.800 stacji paliw - POPiHN

 • 03.04.2020 10:43

  Marża na sprzedaży benzyny po marcu wzrosła o 95,9 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 02.04.2020 12:03

  Marża downstream PKN Orlen wzrosła w marcu do 15 USD na baryłce (opis)

 • 02.04.2020 11:54

  Marża downstream PKN Orlen wzrosła w marcu do 15 USD na baryłce

 • 01.04.2020 18:01

  PKN Orlen zakończył główną część budowy instalacji polietylenu w Unipetrolu

 • 01.04.2020 17:57

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (17/2020) Zakończono realizację głównej części procesu inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 w UNIPETROL RPA, s.r.o.

 • 01.04.2020 17:47

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (17/2020) Zakończono realizację głównej części procesu inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 w UNIPETROL RPA, s.r.o.

 • 31.03.2020 19:50

  PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi (opis2)

 • 31.03.2020 19:21

  PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energii (opis)

 • 31.03.2020 19:14

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (16/2020) Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad ENERGA S.A.

 • 31.03.2020 19:13

  PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energii

 • 30.03.2020 15:16

  PKN Orlen nie odstępuje od fuzji z Lotosem, czeka na decyzje Komisji Europejskiej (opis)

 • 30.03.2020 15:06

  PKN Orlen nie odstępuje od fuzji z Lotosem, czeka na decyzje Komisji Europejskiej

 • 30.03.2020 13:54

  KE zgłosi formalne zastrzeżenia w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem - źródło (opis)

 • 30.03.2020 13:00

  KE zgłosi formalne zastrzeżenia w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem - źródło

 • 27.03.2020 17:17

  BM mBanku podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "akumuluj", cena docelowa obniżona do 58,61 zł

 • 26.03.2020 18:08

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (15/2020) Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów oraz zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 26.03.2020 18:00

  Termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu PKN na Energę przedłużony do 22 kwietnia

 • 25.03.2020 19:28

  Przerób ropy w zakładzie PKN Orlen w Płocku odbywa się według planu

 • 24.03.2020 18:53

  GPW: Komunikat - PKN ORLEN

 • 20.03.2020 08:51

  Sprzedaż benzyny na stacjach Lotosu i PKN spadła praktycznie o połowę - Sasin

 • 19.03.2020 07:29

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (14/2020) Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2019 rok na korporacyjnej stronie internetowej

 • 19.03.2020 07:20

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 19.03.2020 07:19

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 19.03.2020 07:17

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 18.03.2020 16:54

  Zarząd Orlenu rekomenduje dywidendę w wysokości 3 zł na akcję

 • 18.03.2020 16:41

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (13/2020) Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2019 rok

 • 16.03.2020 13:53

  Orlen "maksymalnie" obniży ceny paliw na stacjach - prezes (opis)

 • 16.03.2020 13:38

  Orlen "maksymalnie" obniży ceny paliw na stacjach - prezes

 • 16.03.2020 10:53

  PKN Orlen uruchomił drugą linię produkcyjną płynu do dezynfekcji rąk

 • 12.03.2020 16:30

  PKN Orlen rozpoczął produkcję płynu do dezynfekcji rąk

 • 10.03.2020 15:38

  Orlen planuje systematyczne obniżki cen paliw na stacjach, jeśli utrzymają się spadki cen ropy

 • 10.03.2020 08:10

  Renaissance Capital obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "trzymaj"

 • 10.03.2020 07:36

  HSBC podwyższył rekomendację dla PKN Orlen do "trzymaj", cena docelowa 62 zł

 • 09.03.2020 15:03

  Trigon DM zaleca sprzedaż PKN Orlen i zakup Grupy Lotos

 • 06.03.2020 17:36

  PKN przygotowany na zagrożenia zw. z koronawirusem, nie odczuwa spadku popytu na paliwa na stacjach

 • 05.03.2020 15:21

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (12/2020) Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKN ORLEN S.A.

 • 05.03.2020 15:10

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (11/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 • 05.03.2020 15:07

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (10/2020) Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 5 marca 2020 roku

 • 05.03.2020 12:23

  NWZ PKN Orlen wybrało Wojciecha Jasińskiego na szefa rady nadzorczej

 • 04.03.2020 13:25

  Orlen Oil rozpocznie produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk - Obajtek (aktl.)

 • 04.03.2020 13:07

  Orlen Oil rozpocznie produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk - Obajtek

 • 04.03.2020 10:40

  MF rozmawia z Orlenem ws. produkcji odkażalników w związku z koronawirusem - Sarnowski, MF

 • 03.03.2020 14:51

  Marża downstream PKN Orlen wzrosła w lutym do 9,8 USD na baryłce

 • 03.03.2020 08:36

  Marża na sprzedaży benzyny po lutym wzrosła o 13,7 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 02.03.2020 12:33

  Komisja Europejska wznowiła procedurę dotyczącą przejęcia Lotosu przez PKN Orlen

 • 29.02.2020 12:28

  Zarząd i związki zawodowe PKN Orlen porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w '20

 • 28.02.2020 19:47

  PKN Orlen domaga się m.in. od mBanku 635,7 mln zł z tytułu opłaty interchange

 • 28.02.2020 18:07

  KE wydłużyła do 30 czerwca termin rozpatrzenia wniosku w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem

 • 26.02.2020 12:59

  PKN Orlen złożył do KE wniosek koncentracyjny w związku z planowanym przejęciem Energi

 • 26.02.2020 12:49

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (9/2020) Złożenie do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 25.02.2020 13:25

  Polwax skorygował kwotę roszczeń i wzywa Orlen Projekt do zapłaty łącznie 132,15 mln zł

 • 24.02.2020 06:32

  Enea i Energa chcą zakończyć analizy ws. Ostrołęki C do 7 maja

 • 17.02.2020 12:00

  PKN Orlen przedstawił KE kolejne propozycje ws. połączenia z Lotosem - Sasin

 • 17.02.2020 11:58

  Elektrownia w Ostrołęce powstanie; trwają analizy dotyczące paliwa - Sasin, MAP

 • 17.02.2020 08:40

  PKN Orlen oczekuje decyzji KE w sprawie przejęcia Energi w I kw. '20 - MAP

 • 16.02.2020 11:34

  Instalacja BoB w Możejkach ma zwiększyć zysk operacyjny Orlenu o kilkaset milionów złotych

 • 16.02.2020 11:24

  PKN Orlen chce mieć docelowo 70-80 stacji paliw na Litwie

 • 13.02.2020 20:52

  Zawieszenie finansowania projektu Ostrołęka C słuszną decyzją biznesową - prezes Obajtek

 • 13.02.2020 20:29

  Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C na czas dalszych analiz

 • 11.02.2020 14:46

  Otoczenie makro w sektorze paliwowym mocno się poprawia - główny ekonomista PKN Orlen

 • 11.02.2020 14:26

  Kwestia paliwa dla Ostrołęki C jest dyskutowana, decyzja wkrótce - Naimski (opis)

 • 10.02.2020 00:02

  Proponowana przez Orlen w wezwaniu cena 7 zł za akcję Energi to absolutne minimum - Sasin

 • 07.02.2020 17:00

  DM mBanku obniża rekomendację PKN Orlen do "redukuj"

 • 05.02.2020 13:23

  PKN Orlen musi stale myśleć o procesach akwizycyjnych - Obajtek

 • 05.02.2020 12:03

  PKN Orlen szacuje, że instalacja Visbreakingu zwiększy EBITDA od 340 do 415 mln zł rocznie

 • 05.02.2020 11:53

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (7/2020) Podpisanie umowy na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • 05.02.2020 11:53

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (6/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na podpisanie umów na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • 05.02.2020 09:53

  Otoczenie makro sektora paliwowego nadal trudne, Orlen liczy na poprawę do końca I kw. - Czyżewski

 • 04.02.2020 14:52

  Marża downstream PKN Orlen wzrosła w styczniu do 8,5 USD na baryłce

 • 03.02.2020 16:26

  Marża na sprzedaży benzyny po styczniu spadła o 9,8 proc. wobec '19 - POPIHN

 • 31.01.2020 11:12

  Lotos może stworzyć klaster technologii wodorowych i energetycznych po fuzji z Orlenem - Sasin

 • 30.01.2020 21:42

  PKN Orlen zwołał NWZ na 5 marca, w porządku obrad zmiany w radzie nadzorczej

 • 30.01.2020 18:39

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (5/2020) Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 5 marca 2020 roku

 • 30.01.2020 18:34

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (4/2020) Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 05.03.2020 roku

 • 30.01.2020 14:51

  Jan Szewczak i Adam Burak nowymi członkami zarządu PKN Orlen (opis)

 • 30.01.2020 14:38

  Jan Szewczak i Adam Burak nowymi członkami zarządu PKN Orlen

 • 30.01.2020 14:34

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (3/2020) Nowi członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A.

 • 30.01.2020 12:20

  PKN Orlen liczy, że decyzja UOKiK ws. przejęcia Ruchu zapadnie do końca I kw.

 • 30.01.2020 11:57

  PKN Orlen nie zakłada obecnie podniesienia ceny w wezwaniu na Energę

 • 30.01.2020 10:47

  Orlen spodziewa się w I kw. spadku marży detalicznej rdr

 • 30.01.2020 10:40

  Orlen spodziewa się decyzji KE ws. Lotosu w I półroczu (opis)

 • 30.01.2020 10:33

  Orlen chce do końca roku przedstawić aktualizację strategii rozwoju (opis)

 • 30.01.2020 10:14

  Orlen chce do końca roku przedstawić strategię rozwoju

 • 30.01.2020 09:52

  Orlen spodziewa się decyzji KE ws. Lotosu w I półroczu

 • 30.01.2020 08:53

  Wyniki Orlenu poniżej oczekiwań, obciążeniem trudne warunki makro, akcje mogą spadać (opinia)

 • 30.01.2020 08:13

  EBITDA LIFO PKN Orlen w czwartym kwartale 1,5 mld zł, poniżej oczekiwań

 • 30.01.2020 07:44

  Wyniki PKN Orlen w IV kw. 2019 w podziale na zagraniczne spółki z grupy (tabela)

 • 30.01.2020 07:31

  Wyniki PKN Orlen w IV kw. 2019 w podziale na segmenty (tabela)

 • 30.01.2020 07:19

  PKN Orlen oczekuje w 2020 r. wyższej marży downstream i rafineryjnej z dyferencjałem Ural/Brent

 • 30.01.2020 07:13

  W I kwartale spadają marża downstream i rafineryjna - Orlen

 • 30.01.2020 07:11

  Wyniki PKN Orlen w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.01.2020 07:06

  PKN Orlen planuje CAPEX na '20 w wysokości 7,7 mld zł

 • 30.01.2020 07:00

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (2/2020) Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2019 roku wg segmentów działalności

 • 30.01.2020 06:59

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2019 QSr

 • 29.01.2020 06:01

  Zarząd Energi pozytywnie o wezwaniu Orlenu; zaoferowana cena odpowiada wartości godziwej

 • 27.01.2020 11:06

  PKN Orlen zapowiada wybór partnera do offshore na przełomie I/II kwartału 2020 roku

 • 27.01.2020 11:06

  PKN Orlen rozmawia z konkurencją o wymianie części stacji paliw

 • 27.01.2020 11:06

  Zakup Energi jest korzystny dla Orlenu, trwają analizy bloku C w Ostrołęce - prezes

 • 27.01.2020 11:06

  Orlen planuje ok. 8 mld zł inwestycji w '20, bez wpływu na politykę dywidendową - prezes (wywiad)

 • 21.01.2020 11:16

  MOL ocenia, że fuzja Orlenu z Lotosem może zwiększyć konkurencję

 • 21.01.2020 10:25

  PKN Orlen zwiększy wolumen dostaw ropy z Arabii Saudyjskiej do 400 tys. ton miesięcznie

 • 20.01.2020 10:06

  DM BOŚ obniża cenę docelową akcji Orlenu do 101 zł

 • 16.01.2020 20:41

  Izabela Felczak-Poturnicka rezygnuje z funkcji przewodniczącej RN Orlenu

 • 16.01.2020 20:33

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (1/2020) Rezygnacja Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 • 14.01.2020 14:53

  Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "redukuj", cena docelowa 84 zł

 • 13.01.2020 14:28

  Termo-Rex ma umowę z PKN Orlen za 14,8 mln zł

 • 13.01.2020 13:34

  Orlen rozpoczął postępowanie na wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

 • 07.01.2020 11:25

  HSBC obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "redukuj", cena docelowa 77 zł

 • 03.01.2020 13:35

  Marża downstream PKN Orlen wzrosła w grudniu do 7,5 USD na baryłce (opis)

 • 03.01.2020 13:24

  Marża downstream PKN Orlen wzrosła w grudniu do 7,5 USD na baryłce

 • 03.01.2020 08:17

  Marża na sprzedaży benzyny w '19 spadła o 8,9 proc. wobec '18 - POPIHN

 • 31.12.2019 14:58

  Elektrobudowa złożyła pozew przeciwko PKN Orlen na ok. 103,9 mln zł i ok. 11,5 mln euro

 • 31.12.2019 08:43

  MAP jest na etapie wyboru firm, które wycenią Energę - Sasin

 • 30.12.2019 12:05

  Koleje litewskie odbudowały odcinek torów z rafinerii Orlenu w Możejkach do Renge

 • 20.12.2019 16:43

  Polwax wzywa Orlen Projekt do zapłaty łącznie 139,6 mln zł

 • 20.12.2019 15:10

  Orlen Lietuva przejął Mażeikiu Nafta Trading House

 • 19.12.2019 20:13

  Polwax rezygnuje z realizacji instalacji odolejenia, wystąpi z roszczeniami do Orlenu

 • 18.12.2019 12:28

  PKN Orlen rozważa budowę instalacji HVO w Płocku

 • 16.12.2019 12:44

  Grupa Orlen kończy 2019 rok z dziesięcioma stacjami paliw na Słowacji

 • 16.12.2019 09:47

  Ipopema rekomenduje "trzymaj" PKN Orlen i "sprzedaj" Lotos

 • 14.12.2019 13:51

  PKN Orlen chce inwestować w kolejnych latach 8-10 mld zł rocznie

 • 13.12.2019 18:41

  Moody's zmienił perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen na negatywną

 • 13.12.2019 09:48

  Orlen wybuduje stację tankowania wodoru w Polsce najpóźniej w 2021 r. - członek zarządu

 • 13.12.2019 09:20

  Trwają analizy, czy oferta na Energę będzie korzystna dla Skarbu Państwa - Sasin

 • 13.12.2019 07:09

  Goldman Sachs podwyższył rekomendację dla PKN Orlen do "neutralnie"

 • 12.12.2019 15:26

  PKN i Pesa podpisały list intencyjny ws. współpracy przy opracowaniu pojazdu szynowego na wodór

 • 11.12.2019 21:16

  Moody's może obniżyć rating Energi w związku z wezwaniem ogłoszonym przez PKN Orlen

 • 11.12.2019 21:09

  Moody's umieścił rating Energi na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia w związku z wezwaniem Orlenu - komunikat. (PAP Biznes)

 • 11.12.2019 13:44

  Orlen wystąpił do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę - prezes (opis2)

 • 11.12.2019 13:16

  Orlen wystąpił do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę - prezes (opis)

 • 11.12.2019 13:06

  PKN Orlen wystąpił do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę - prezes

 • 10.12.2019 21:27

  Prezes Orlenu szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych na 12-13 mld zł

 • 10.12.2019 17:19

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 wyniosła 259,87 zł/kW/rok - PSE

 • 10.12.2019 17:00

  Nabycie Energi przez Orlen neutralne dla ratingu płockiego koncernu - Fitch

 • 10.12.2019 16:34

  Fitch umieścił rating Energi na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

 • 10.12.2019 13:52

  PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach projektu budowy morskich farm wiatrowych

 • 09.12.2019 08:00

  Następnym celem przejęć może być Tauron, wśród kandydatów Enea, KGHM i PGNiG (opinia)

 • 06.12.2019 15:28

  Przejęcie przez Orlen dałoby grupie Energa ogromną szansę rozwoju

 • 06.12.2019 13:18

  Strategia Orlenu nie uwzględnia zaangażowania we wspieranie górnictwa - Obajtek

 • 06.12.2019 11:42

  Dla Orlenu technologia węglowa nie jest ulubioną; węglowy projekt Ostrołęka C "nie jest najlepszy" (opis)

 • 06.12.2019 10:36

  Orlen nie planuje innych akwizycji w sektorze w przypadku niepowodzenia wezwania na Energę

 • 06.12.2019 10:13

  Technologia węglowa nie jest ulubiona dla Orlenu

 • 06.12.2019 09:56

  W ciągu 5 lat Orlen mógłby wybudować w Ostrołęce blok gazowy

 • 06.12.2019 09:44

  Cena w wezwaniu na akcje Energi raczej mało atrakcyjna (opinia)

 • 06.12.2019 09:02

  Wezwanie PKN Orlen pozytywne dla kursu Energi, w krótkim terminie negatywne dla Orlenu (opinia)

 • 06.12.2019 08:26

  Tworzenie z PKN Orlen "narodowego czempiona" negatywne (opinia)

 • 05.12.2019 21:19

  Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gosp. rządu - Sasin, MAP

 • 05.12.2019 19:42

  PKN Orlen przeanalizuje projekty inwestycyjne Energi, nie wyklucza kolejnych akwizycji (opis)

 • 05.12.2019 19:32

  Przejęcie Energi nie wpłynie na politykę dywidendową PKN Orlen - prezes

 • 05.12.2019 19:10

  PKN Orlen liczy, że do końca roku wybierze partnera do projektu offshore

 • 05.12.2019 19:05

  PKN Orlen przeanalizuje projekty inwestycyjne Energi, nie wyklucza kolejnych akwizycji

 • 05.12.2019 18:18

  Przejęcie Energi istotne dla projektu offshore - Orlen

 • 05.12.2019 17:56

  PKN Orlen wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł/akcję; chce stworzyć koncern multi-utility (opis)

 • 05.12.2019 17:23

  PKN Orlen wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję - DM PKO BP

 • 05.12.2019 17:23

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (44/2019) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 05.12.2019 17:23

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (43/2019) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia procesu przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli kapitałowej nad ENERGA S.A.

 • 03.12.2019 08:37

  Marża downstream PKN Orlen spadła w listopadzie do 6,8 USD na baryłce

 • 03.12.2019 07:00

  Marże rafineryjne w '20 powinny być wyższe rdr - Fitch (wywiad)

 • 02.12.2019 13:30

  Marża na sprzedaży benzyny po listopadzie '19 spadła o 8,9 proc. vs średnia z '18 - POPIHN

 • 28.11.2019 19:56

  Zarząd i RN Orlenu wyraziły zgodę na budowę instalacji Visbreakingu w Płocku za ok. 1 mld zł (aktl.)

 • 28.11.2019 19:38

  Zarząd i RN Orlenu wyraziły zgodę na budowę instalacji Visbreakingu w Płocku za ok. 1 mld zł (opis)

 • 28.11.2019 19:25

  Zarząd i RN Orlenu wyraziły zgodę na budowę instalacji Visbreakingu w Płocku za ok. 1 mld zł

 • 28.11.2019 19:17

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (42/2019) Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • 28.11.2019 19:16

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (41/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zgoda Zarządu PKN ORLEN S.A. na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • 28.11.2019 15:22

  Wiesław Protasewicz odwołany ze składu zarządu PKN Orlen

 • 28.11.2019 15:18

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (40/2019) Pan Wiesław Protasewicz został odwołany ze składu Zarządu PKN ORLEN S.A.

 • 28.11.2019 13:17

  Fitch zakłada, że łączne zadłużenie 6 spółek paliwowo-energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w ‘20

 • 27.11.2019 12:55

  Orlen podpisał umowę z Fluor na zarządzanie w formule PMC+ przy rozbudowie kompleksu olefin

 • 22.11.2019 13:26

  Proces przejęcia Lotosu przebiega zgodnie z planem - prezes PKN Orlen

 • 20.11.2019 16:59

  DM mBanku obniża rekomendację PKN Orlen do "redukuj"

 • 20.11.2019 08:51

  Orlen przedłużył porozumienie o współpracy z Kolejami Litewskimi do 2028 r. (aktl.)

 • 20.11.2019 08:24

  PKN Orlen przedłużył umowę z Kolejami Litewskimi - Obajtek

 • 19.11.2019 15:31

  Inwestycje PKN Orlen w petrochemię od 2020 r. mogą dodać do EBITDA 300 mln zł - Obajtek

 • 08.11.2019 22:26

  Elektrobudowa i PKN Orlen zdecydowały się na postępowanie arbitrażowe

 • 06.11.2019 11:40

  Marża downstream PKN Orlen wzrosła w październiku do 12,7 USD na baryłce

 • 04.11.2019 10:49

  Avia International zaproponowała PKN Orlen odkupienie pakietu stacji paliw

 • 31.10.2019 14:15

  Marża na sprzedaży benzyny po październiku '19 spadła o 4,1 proc. vs średnia z '18 - POPIHN

 • 29.10.2019 18:48

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (39/2019) Pan Roman Kusz został powołany do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 • 29.10.2019 15:41

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (38/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2020 roku

 • 29.10.2019 12:14

  PKN Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku

 • 25.10.2019 18:12

  Bank Handlowy wypłacił Orlenowi gwarancje związane z kontraktem Metateza - Elektrobudowa

 • 24.10.2019 11:29

  PKN Orlen chce pozostać spółką płacącą dywidendę (opis)

 • 24.10.2019 11:22

  PKN Orlen liczy na wyższą marżę downstream w 2020 roku

 • 24.10.2019 10:57

  PKN Orlen chce pozostać spółką płacącą dywidendę

 • 24.10.2019 08:57

  Oczyszczone wyniki PKN Orlen za III kw. lekko wyższe od oczekiwań (opinia)

 • 24.10.2019 07:58

  Wyniki PKN Orlen w III kw. 2019 w podziale na zagraniczne spółki z grupy (tabela)

 • 24.10.2019 07:51

  Skoryg. EBITDA LIFO PKN Orlen w III kw. 19 roku wyniosła 3,17 mld zł, zgodnie z konsensusem

 • 24.10.2019 07:30

  Wyniki PKN Orlen w III kw. 2019 w podziale na segmenty (tabela)

 • 24.10.2019 07:16

  Wyniki PKN Orlen w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.10.2019 07:14

  W IV kwartale rośnie marża downstream - Orlen

 • 24.10.2019 07:06

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (37/2019) Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2019 roku wg segmentów działalności

 • 24.10.2019 07:04

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 22.10.2019 12:31

  PKN Orlen chce na początku 2020 roku wybrać wykonawcę instalacji fenolu

 • 22.10.2019 11:23

  PKN Orlen przesłał KE warunki zaradcze dotyczące transakcji przejęcia Lotosu (opis)

 • 22.10.2019 11:09

  PKN Orlen przesłał KE warunki zaradcze dotyczące transakcji przejęcia Lotosu

 • 11.10.2019 13:12

  Transport 100 tys. ton ropy z USA dotarł do Gdańska, Orlen zapowiada teraz dostawy z Afryki

 • 08.10.2019 15:03

  PKN Orlen otrzymał część odszkodowań od firm rosyjskich z tytułu niedostarczonej ropy

 • 07.10.2019 16:15

  Orlen zapowiada ujednolicenie marek na swoich stacjach w Czechach, Słowacji i Niemczech

 • 07.10.2019 12:01

  Orlen ma oferty wstępne od potencjalnych partnerów przy projekcie offshore

 • 04.10.2019 14:23

  Marża na sprzedaży benzyny po wrześniu '19 spadła o 4,1 proc. vs średnia z '18 - POPIHN

 • 04.10.2019 09:56

  DM BOŚ podniósł cenę docelową PKN Orlen do 131 zł

 • 02.10.2019 13:32

  Marża downstream PKN Orlen wyniosła we wrześniu 12,6 USD na baryłce (opis)

 • 02.10.2019 13:20

  Marża downstream PKN Orlen wyniosła we wrześniu 12,6 USD na baryłce

 • 01.10.2019 17:04

  PKN Orlen zakończył due diligence grupy Lotos

 • 26.09.2019 22:00

  PKN Orlen ma zgodę urzędów antymonopolowych na przejęcie siedmiu stacji paliw na Słowacji

 • 26.09.2019 20:40

  Ustawa uchylająca specjalny podatek węglowodorowy - do prezydenta

 • 26.09.2019 14:45

  PKN Orlen prowadzi postępowanie wyboru dostawców LPG w wybranych województwach

 • 24.09.2019 10:28

  Orlen i KE zastosowały procedurę "zatrzymania zegara" w negocjacjach ws. przejęcia Lotosu

 • 23.09.2019 18:13

  W głównym zakładzie PKN Orlen rozruch instalacji olefin po remoncie

 • 20.09.2019 14:34

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "kupuj", cena docelowa 114 zł

 • 20.09.2019 13:39

  W I poł. '19 Rosja dostarczyła 63 proc. ropy do Polski, na drugim miejscu Arabia Saudyjska

 • 20.09.2019 13:03

  Orlen Południe zainaugurował budowę instalacji glikolu propylenowego za około 400 mln zł

 • 18.09.2019 19:56

  PKN Orlen złożył zawiadomienie do prokuratury ws. kupna spółki FX Energy

 • 16.09.2019 16:05

  Anwil rozważa zwiększenie mocy produkcyjnych EDC w wytwórni chlorku winylu

 • 16.09.2019 12:32

  PKN Orlen liczy na sfinalizowanie przejęcia Ruchu do końca 2019 roku - prezes

 • 12.09.2019 15:02

  Anwil podpisał z Prochemem umowę na budowę infrastruktury OSBL (opis)

 • 12.09.2019 14:42

  Anwil podpisał z Prochem umowę na budowę infrastruktury OSBL

 • 12.09.2019 14:35

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (36/2019) Zawarcie przez ANWIL S.A. umowy na budowę infrastruktury pomocniczej w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów

 • 12.09.2019 13:05

  Grupa Orlen chce w 2-3 lata zwiększyć udział w czeskim rynku paliw do 30 proc.

 • 12.09.2019 12:57

  PKN Orlen chce za 2-3 lata mieć na Słowacji co najmniej 30-40 stacji paliw

 • 12.09.2019 11:30

  PKN Orlen chce zdecydowanie zwiększać udział w detalu na Słowacji, umacnia się na Litwie (wywiad)

 • 11.09.2019 21:47

  Sejm za uchyleniem specjalnego podatku węglowodorowego

 • 10.09.2019 11:24

  Orlen analizuje użycie technologii Honeywell, by zwiększyć marże na paliwach i petrochemikaliach

 • 09.09.2019 09:03

  Renaissance Capital podniósł rekomendacje dla PKN Orlen i Lotosu do "kupuj"

 • 06.09.2019 10:23

  DM BDM obniżył cenę docelową PKN Orlen do 96,6 zł, utrzymał rekomendację "akumuluj"

 • 05.09.2019 19:01

  Po awarii na instalacji olefin płomień pochodni zredukowany do normalnego poziomu - PKN Orlen

 • 05.09.2019 12:37

  PKN Orlen po awarii na instalacji olefin - mniejszy płomień, przyspieszony remont

 • 05.09.2019 11:27

  PKN Orlen i PGE podpisały list intencyjny ws. współpracy przy offshore (opis)

 • 05.09.2019 11:24

  PKN Orlen rozmawia z "dwucyfrową liczbą" partnerów do offshore

 • 05.09.2019 10:57

  PKN Orlen i PGE podpisały list intencyjny ws. współpracy przy offshore

 • 05.09.2019 10:50

  PKN Orlen i PGE podpisują list intencyjny ws. współpracy w sektorze morskiej energetyce wiatrowej

 • 04.09.2019 10:40

  PKN Orlen planuje na przełomie roku uruchomić fundusz CVC