Projprzem Makrum SA

skrót: PJP

Brak kursu dla wybranej firmy

Działalność firmy realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment obejmuje budownictwo komercyjne (hale przemysłowe, magazynowe oraz obiekty handlowo-usługowe). Ostatnia dziedzina to systemy przeładunkowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Grupa Kapitałowa Immobile SAwraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o.3 932 37065,00%3 932 37065,00%
None418 2656,94%418 2655,46%

Kategoria • 04.12.2020 16:38

  PJP MAKRUM SA (25/2020) Zawarcie umowy ramowej z bankiem

 • 01.12.2020 09:07

  Konsorcjum z PJP Makrum i Atrem ma umowę z Gaz-System na 326,7 mln zł netto

 • 01.12.2020 08:52

  PJP MAKRUM SA (24/2020) Zawarcie umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz ujawnienie informacji o otrzymaniu wiadomości o wyborze ofe

 • 17.11.2020 12:05

  Sąd Arbitrażowy przy KIG unieważnił wybór oferty konsorcjum Atremu na budowę tłoczni gazu Odolanów (aktl.)

 • 17.11.2020 12:02

  PJP MAKRUM SA (23/2020) Informacja o wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzającego nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z ud

 • 17.11.2020 08:26

  Sąd Arbitrażowy przy KIG unieważnił wybór oferty konsorcjum Atremu na budowę tłoczni gazu Odolanów

 • 16.11.2020 17:10

  PJP MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 16.11.2020 17:09

  PJP MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 21.10.2020 22:02

  Gaz-System wybrał wykonawców lądowej części Baltic Pipe w Polsce

 • 08.10.2020 16:24

  PJP MAKRUM SA (22/2020) Otrzymanie informacji o wyborze przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta i spółki zależnej Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w

 • 01.10.2020 15:53

  PJP MAKRUM SA (21/2020) Wejście w życie umowy o Generalne Wykonawstwo zawartej przez spółkę zależną Emitenta

 • 10.09.2020 20:44

  PJP MAKRUM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 10.09.2020 20:43

  PJP MAKRUM SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 03.08.2020 21:08

  PROJPRZEM MAKRUM SA (20/2020) Zawarcie umowy o wykonanie robót ziemnych przez spółkę zależną Emitenta

 • 23.06.2020 15:30

  PROJPRZEM MAKRUM SA (9/2020) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.06.2020 17:22

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 03.06.2020 17:22

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 02.06.2020 21:16

  PROJPRZEM MAKRUM SA (8/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał

 • 28.05.2020 22:23

  Projprzem Makrum chce wypłacić 0,60 zł dywidendy na akcję

 • 28.05.2020 22:09

  PROJPRZEM MAKRUM SA (7/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 15.05.2020 13:32

  PROJPRZEM MAKRUM SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwszy kwartał 2020

 • 06.05.2020 17:00

  PROJPRZEM MAKRUM SA (5/2020) Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta

 • 28.04.2020 13:09

  PROJPRZEM MAKRUM SA (4/2020) Asymilacja 541.750 akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 22.04.2020 17:12

  PROJPRZEM MAKRUM SA (3/2020) Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego

 • 21.04.2020 18:34

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A.

 • 31.03.2020 23:07

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 31.03.2020 23:06

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 06.03.2020 12:32

  PROJPRZEM MAKRUM SA (2/2020) Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela

 • 28.01.2020 10:08

  PROJPRZEM MAKRUM SA (1/2020) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 23.12.2019 15:08

  PROJPRZEM MAKRUM SA (21/2019) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

 • 23.12.2019 15:07

  PROJPRZEM MAKRUM SA (20/2019) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza, spółkę zależną od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

 • 02.12.2019 15:42

  PROJPRZEM MAKRUM SA (19/2019) Otrzymanie zlecenia na wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta

 • 28.11.2019 12:15

  PROJPRZEM MAKRUM SA (18/2019) Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o roboty budowlano-montażowe ze spółką Kupiec Sp. z o.o.

 • 26.11.2019 16:12

  PROJPRZEM MAKRUM SA (17/2019) Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową.

 • 15.11.2019 08:53

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 15.11.2019 08:51

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 09.10.2019 13:29

  PROJPRZEM MAKRUM SA (16/2019) Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta

 • 03.10.2019 13:51

  PROJPRZEM MAKRUM SA (15/2019) Odstąpienie od umowy o wykonanie inwestycji budowlanej zawartej przez spółkę zależną Emitenta

 • 25.09.2019 14:46

  PROJPRZEM MAKRUM SA (14/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 06.09.2019 15:35

  PROJPRZEM MAKRUM SA (13/2019) Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta

 • 29.08.2019 15:56

  Projprzem Makrum pracuje nad akwizycją

 • 28.08.2019 22:14

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 28.08.2019 22:13

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 20.05.2019 13:10

  PROJPRZEM MAKRUM SA (7/2019) Korekta raportu nr 7/2019 w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 17.05.2019 19:28

  PROJPRZEM MAKRUM SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 12.06.2019 r., projekty uchwał

 • 17.05.2019 18:43

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 17.05.2019 18:41

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

 • 15.04.2019 15:43

  PROJPRZEM MAKRUM SA (5/2019) Wybór oferty spółki zależnej w przetargu na budowę hali magazynowej

 • 15.04.2019 15:40

  PROJPRZEM MAKRUM SA (4/2019) Przyjęcie przez Emitenta oferty nabycia obligacji spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

 • 18.03.2019 21:32

  Zarząd Projprzem Makrum rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

 • 18.03.2019 21:25

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 18.03.2019 21:23

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 18.03.2019 21:20

  PROJPRZEM MAKRUM SA (3/2019) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 13.03.2019 16:07

  PROJPRZEM MAKRUM SA (2/2019) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2018

 • 31.01.2019 11:13

  PROJPRZEM MAKRUM SA (1/2019) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 19.12.2018 15:37

  PROJPRZEM MAKRUM SA (14/2018) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

 • 19.12.2018 15:36

  PROJPRZEM MAKRUM SA (13/2018) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza, spółkę zależną od Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

 • 14.12.2018 15:38

  PROJPRZEM MAKRUM SA (12/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Bydgoszczy

 • 15.11.2018 17:19

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 15.11.2018 17:18

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 30.08.2018 14:19

  PROJPRZEM MAKRUM SA (11/2018) Powołanie nowego członka Zarządu Spółki

 • 27.08.2018 21:56

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 27.08.2018 21:54

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 04.06.2018 11:46

  PROJPRZEM MAKRUM SA (10/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 29.05.2018r.

 • 29.05.2018 15:36

  PROJPRZEM MAKRUM SA (9/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.05.2018 r.

 • 29.05.2018 13:19

  Projprzem Makrum wypłaci 1,1 zł dywidendy na akcję, więcej niż rekomendowała RN

 • 29.05.2018 13:06

  PROJPRZEM MAKRUM SA (8/2018) Informacje na temat dywidendy

 • 18.05.2018 18:57

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 18.05.2018 18:56

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 02.05.2018 14:58

  PROJPRZEM MAKRUM SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.05.2018 r., projekty uchwał

 • 02.05.2018 11:01

  Rada nadzorcza Projprzem Makrum rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję

 • 02.05.2018 10:49

  PROJPRZEM MAKRUM SA (6/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 12.04.2018 09:26

  PROJPRZEM MAKRUM SA (5/2018) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję Zarządu

 • 30.03.2018 01:19

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.03.2018 01:18

  PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.03.2018 15:48

  PROJPRZEM MAKRUM SA (4/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2017

 • 15.02.2018 14:12

  PROJPRZEM MAKRUM SA (3/2018) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 24.01.2018 10:33

  PROJPRZEM MAKRUM SA (2/2018) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 r. - uzupełnienie RB 1/2018 z 24.01.2018r.

 • 24.01.2018 09:22

  PROJPRZEM MAKRUM SA (1/2018)

 • 19.12.2017 15:33

  PROJPRZEM MAKRUM SA (55/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych

 • 04.12.2017 14:48

  PROJPRZEM MAKRUM SA (54/2017) Powołanie prokurenta

 • 01.12.2017 14:15

  PROJPRZEM SA (53/2017) Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

 • 01.12.2017 14:12

  PROJPRZEM SA (52/2017) Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki - nowe brzmienie firmy Spółki, tekst jednolity Statutu.

 • 27.11.2017 17:31

  Projprzem planuje, że w '22 przychody wzrosną do 445 mln zł

 • 27.11.2017 16:47

  PROJPRZEM SA (51/2017) Publikacja strategii Spółki na lata 2018-22

 • 17.11.2017 17:58

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 17.11.2017 17:55

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 27.10.2017 14:29

  PROJPRZEM SA (50/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 12.10.2017 16:42

  PROJPRZEM SA (49/2017) Pytanie Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.09.2017r. i odpowiedź Zarządu Spółki.

 • 04.10.2017 15:50

  PROJPRZEM SA (48/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 28.09.2017r.

 • 29.09.2017 16:12

  Projprzem zawarł umowę sprzedaży zakładu produkcyjnego za 3,75 mln euro

 • 29.09.2017 16:00

  PROJPRZEM SA (47/2017) Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim

 • 28.09.2017 17:31

  Akcjonariusze Projprzemu za emisją akcji i sprzedażą zakładu produkcyjnego

 • 28.09.2017 17:15

  PROJPRZEM SA (46/2017) Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim

 • 28.09.2017 17:13

  PROJPRZEM SA (45/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.09.2017 r.

 • 28.09.2017 16:22

  PROJPRZEM SA (44/2017) Uzupełnienie raportu półrocznego P 2017 i PS 2017 o Oświadczenia Zarządu

 • 26.09.2017 15:42

  PROJPRZEM SA (43/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.09.2017 r.

 • 20.09.2017 14:54

  PROJPRZEM SA (42/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 15.09.2017 08:33

  PROJPRZEM SA (41/2017) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

 • 01.09.2017 18:30

  Akcjonariusze Projprzemu 28 IX zdecydują o podwyższeniu kapitału

 • 01.09.2017 17:58

  PROJPRZEM SA (40/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. na dzień 28.09.2017 r., projekty uchwał

 • 31.08.2017 15:57

  PROJPRZEM SA (39/2017) Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku

 • 30.08.2017 20:05

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 30.08.2017 20:03

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 25.08.2017 16:27

  PROJPRZEM SA (38/2017) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

 • 25.08.2017 16:24

  PROJPRZEM SA (37/2017) Ogłoszenie zamiaru połączenia ze spółką zależną

 • 18.08.2017 16:00

  PROJPRZEM SA (36/2017) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim

 • 18.08.2017 15:45

  PROJPRZEM SA (35/2017) Wybór członków Komitetu Audytu

 • 18.08.2017 15:28

  PROJPRZEM SA (34/2017) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 08.08.2017 15:33

  PROJPRZEM SA (25/2017) Korekta raportu w sprawie zmiany stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 26.07.2017 15:45

  PROJPRZEM SA (33/2017) Podpisanie umowy z animatorem Emitenta

 • 25.07.2017 13:16

  Projprzem ma przedwstępną umowę sprzedaży zakładu produkcyjnego za ok. 16 mln zł

 • 25.07.2017 08:54

  PROJPRZEM SA (32/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim

 • 21.07.2017 14:46

  PROJPRZEM SA (31/2017) Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza

 • 05.07.2017 16:54

  PROJPRZEM SA (30/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2017 r.

 • 04.07.2017 14:39

  PROJPRZEM SA (29/2017) Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji emitenta przez osobę bliską związana ze Spółką - poprawiona forma przedstawienia danych

 • 30.06.2017 11:26

  PROJPRZEM SA (28/2017) Wybór nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.06.2017 10:54

  PROJPRZEM SA (27/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2017 r.

 • 30.06.2017 10:52

  PROJPRZEM SA (26/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 29.06.2017 16:40

  PROJPRZEM SA (25/2017) Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 28.06.2017 18:05

  PROJPRZEM SA (24/2017) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 28.06.2017 18:03

  PROJPRZEM SA (23/2017) Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 23.06.2017 18:34

  PROJPRZEM SA (22/2017) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 23.06.2017 18:24

  PROJPRZEM SA (21/2017) Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji emitenta przez osobę blisko związaną ze Spółką

 • 23.06.2017 18:12

  PROJPRZEM SA (20/2017) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza, spółkę zależną od Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

 • 23.06.2017 18:09

  PROJPRZEM SA (19/2017) Informacja o utracie uprzywilejowania akcji emitenta

 • 23.06.2017 18:06

  PROJPRZEM SA (18/2017) Zawarcie umowy znaczącej z bankiem i ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki

 • 21.06.2017 11:26

  PROJPRZEM SA (17/2017) Wybór biegłego rewidenta na 2017 i 2018 rok

 • 20.06.2017 15:38

  PROJPRZEM SA (16/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 09.06.2017 15:26

  Spółka zależna Projprzemu zawarła umowę o wartości 29,7 mln zł

 • 09.06.2017 15:15

  PROJPRZEM SA (15/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 02.06.2017 16:35

  PROJPRZEM SA (14/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. na dzień 29.06.2017 r., projekty uchwał

 • 01.06.2017 17:12

  PROJPRZEM SA (13/2017) Wygaśnięcie uprzywilejowania części akcji imiennych emitenta

 • 26.05.2017 17:22

  PROJPRZEM SA (12/2017) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 26.05.2017 17:19

  PROJPRZEM SA (11/2017) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza, spółkę zależną od Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

 • 25.05.2017 19:54

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 25.05.2017 19:52

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 16.05.2017 16:04

  PROJPRZEM SA (10/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 05.05.2017 13:41

  PROJPRZEM SA (9/2017) Cofnięcie prokury i udzielenie nowej prokury

 • 19.04.2017 14:32

  PROJPRZEM SA (8/2017) Otrzymanie informacji od akcjonariusza o ogłoszeniu oferty nabycia akcji emitenta

 • 10.04.2017 23:38

  PROJPRZEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.04.2017 23:33

  PROJPRZEM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.04.2017 16:38

  PROJPRZEM SA (7/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 04.04.2017 14:41

  PROJPRZEM SA (6/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 23.03.2017 17:46

  Projprzem kupił od Immobile spółkę Makrum Project Management za 31 mln zł (aktl.)

 • 23.03.2017 17:34

  Projprzem kupił od Immobile spółkę Makrum Project Management za 31 mln zł

 • 23.03.2017 17:16

  PROJPRZEM SA (5/2017) Zakup udziałów w Spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

 • 21.03.2017 15:54

  PROJPRZEM SA (4/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2016

 • 06.02.2017 14:48

  PROJPRZEM SA (3/2017) Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany statutu Spółki i struktury kapitału zakładowego

 • 24.01.2017 10:00

  PROJPRZEM SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych do wiadomości publicznej w 2017 roku

 • 05.01.2017 15:20

  PROJPRZEM SA (1/2017) Informacja o zaleceniach KNF i możliwym utworzeniu odpisów aktualizacyjnych

 • 30.12.2016 13:32

  PROJPRZEM SA (108/2016) Planowane działania dotyczące sektora budowlanego w Spółce

 • 20.12.2016 15:43

  PROJPRZEM SA (107/2016) Zbycie akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 02.12.2016 14:29

  PROJPRZEM SA (106/2016) Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji

 • 01.12.2016 14:03

  PROJPRZEM SA (105/2016) Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 29.11.2016 r.

 • 29.11.2016 16:29

  PROJPRZEM SA (104/2016) Odwołanie prokurenta

 • 29.11.2016 16:27

  PROJPRZEM SA (103/2016) Zgłoszone sprzeciwy podczas obrad NWZ Społki w dniu 29.11.2016 r.

 • 29.11.2016 16:18

  PROJPRZEM SA (102/2016) Zmiana Zarządu Spółki

 • 29.11.2016 16:15

  PROJPRZEM SA (101/2016) Oddelegowanie Członków Rady Nadzorczej do samodzielnych czynnosić nadorczych.

 • 29.11.2016 16:03

  PROJPRZEM SA (100/2016) Wybór Komitetu Audytu

 • 29.11.2016 16:02

  PROJPRZEM SA (99/2016) Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.

 • 29.11.2016 15:30

  PROJPRZEM SA (98/2016) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 29.11.2016 r.

 • 28.11.2016 15:39

  PROJPRZEM SA (97/2016) Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.11.2016 12:30

  PROJPRZEM SA (96/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.11.2016 11:47

  PROJPRZEM SA (95/2016) Otrzymanie postanowień Sądu o umorzeniu postępowań

 • 10.11.2016 17:07

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 10.11.2016 17:05

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 09.11.2016 15:17

  PROJPRZEM SA (94/2016) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 07.11.2016 16:17

  PROJPRZEM SA (93/2016) Zawiadomienie o zbyciu akcji przez znaczącego Akcjonariusza oraz informacja o zmianie praw ze zbytych papierów wartościowych

 • 04.11.2016 13:03

  PROJPRZEM SA (92/2016) Zmiana porządku obrad NWZ Spółki wraz z projektami nowych uchwał

 • 03.11.2016 14:56

  PROJPRZEM SA (91/2016) Zmiana porządku obrad NWZ 29.11.2016 r. wraz z projektami nowych uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza

 • 28.10.2016 13:55

  PROJPRZEM SA (90/2016) Podjęcie decyzji co do utworzenia rezerwy w sprawozdaniach finansowych za III kwartał 2016 roku

 • 28.10.2016 11:28

  PROJPRZEM SA (89/2016) Otrzymanie oświadczenia od byłego Członka Rady Nadzorczej o zrzeczeniu się apelacji od wyroku

 • 28.10.2016 11:18

  PROJPRZEM SA (88/2016) Cofnięcia pozwów

 • 14.10.2016 10:20

  PROJPRZEM SA (86/2016) Oddalenie powództwa Pana Dariusza Skrockiego

 • 13.10.2016 15:39

  PROJPRZEM SA (85/2016) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 12.10.2016 13:16

  PROJPRZEM SA (84/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 11.10.2016 16:04

  PROJPRZEM SA (83/2016) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 07.10.2016 14:25

  PROJPRZEM SA (82/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 07.10.2016 11:10

  PROJPRZEM SA (81/2016) Otrzymanie deklaracji w sprawie udzielenia zamówienia

 • 06.10.2016 17:54

  W wezwaniu na Projprzem złożono zapisy na 145.410 akcji

 • 03.10.2016 12:50

  PROJPRZEM SA (80/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 27.09.2016 10:26

  Według Projprzemu cena za akcje imienne niższa od wartości godziwej

 • 27.09.2016 10:05

  PROJPRZEM SA (79/2016) Stanowisko Zarządu w sprawie zmiany ceny w wezwaniu na akcje PROJPRZEM S.A.

 • 26.09.2016 18:20

  Immobile podwyższa cenę akcji imiennych Projprzemu w wezwaniu do 15 zł z 8,5 zł

 • 20.09.2016 14:50

  PROJPRZEM SA (78/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 19.09.2016 13:45

  W ocenie zarządu Projprzemu cena w wezwaniu znacznie odbiega od wartości godziwej

 • 19.09.2016 12:53

  PROJPRZEM SA (77/2016) Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego przez GK Immobile S.A.

 • 16.09.2016 11:37

  PROJPRZEM SA (76/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 16.09.2016 08:36

  PROJPRZEM SA (75/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 13.09.2016 14:36

  PROJPRZEM SA (74/2016) Zgłoszenie kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.

 • 13.09.2016 10:28

  PROJPRZEM SA (73/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 09.09.2016 11:36

  PROJPRZEM SA (72/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 08.09.2016 11:59

  PROJPRZEM SA (71/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 07.09.2016 13:28

  PROJPRZEM SA (70/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 06.09.2016 17:45

  PROJPRZEM SA (69/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 06.09.2016 12:16

  PROJPRZEM SA (68/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 02.09.2016 17:14

  PROJPRZEM SA (67/2016) Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PROJPRZEM S.A.

 • 02.09.2016 15:27

  Immobile wzywa do sprzedaży akcji Projprzemu dających 33 proc. głosów (opis)

 • 02.09.2016 15:07

  Immobile wzywa do sprzedaży akcji Projprzemu dających 33 proc. głosów, po 8,5 zł za szt.

 • 31.08.2016 17:21

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 31.08.2016 17:16

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 30.08.2016 12:48

  PROJPRZEM SA (66/2016) Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych.

 • 26.08.2016 09:42

  PROJPRZEM SA (65/2016) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 22.08.2016 15:22

  PROJPRZEM SA (64/2016) Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisów i aktywów w sprawozdaniach finansowych Spółki.

 • 05.08.2016 14:28

  PROJPRZEM SA (63/2016) Projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 29.11.2016 r.

 • 05.08.2016 14:25

  PROJPRZEM SA (62/2016) Zwołanie, termin i porządek obrad NWZ Spółki - 29.11.2016 r.

 • 26.07.2016 15:16

  PROJPRZEM SA (61/2016) Żądanie zwołania NWZ Spółki.

 • 25.07.2016 13:48

  PROJPRZEM SA (60/2016) Zaskrażenie części uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09.06.2016 r.

 • 22.07.2016 16:37

  PROJPRZEM SA (59/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.07.2016 16:35

  PROJPRZEM SA (58/2016) Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.

 • 22.07.2016 16:34

  PROJPRZEM SA (57/2016) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

 • 22.07.2016 14:11

  PROJPRZEM SA (56/2016) Nabycie akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 15.07.2016 13:54

  PROJPRZEM SA (55/2016) Nabycie Akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 28.06.2016 11:52

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji Spółki przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 14.06.2016 09:19

  PROJPRZEM SA Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZ Spółki w dniu 09.06.2016 r.

 • 10.06.2016 15:13

  PROJPRZEM SA Zgłoszone sprzeciwy do uchwał WZ Spółki z dnia 09.06.2016 r.

 • 10.06.2016 15:12

  PROJPRZEM SA Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.06.2016 15:08

  PROJPRZEM SA Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. w dniu 09.06.2016 r.

 • 09.06.2016 09:00

  PROJPRZEM SA Informacja dotycząca Prezesa Zarządu

 • 08.06.2016 16:12

  PROJPRZEM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki

 • 08.06.2016 16:07

  PROJPRZEM SA Decyzja Zarządu w sprawie niekontynuowania negocjacji handlowych

 • 08.06.2016 09:19

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 07.06.2016 14:36

  PROJPRZEM SA Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.06.2016 11:41

  PROJPRZEM SA Zgłoszenie Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 06.06.2016 09:46

  PROJPRZEM SA Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 01.06.2016 15:03

  PROJPRZEM SA Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.05.2016 11:08

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego akcjonariusza

 • 24.05.2016 11:05

  PROJPRZEM SA Zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez znaczącego Akcjonariusza

 • 20.05.2016 13:46

  PROJPRZEM SA Rozszerzenie porządku obrad WZ Spółki na dzień 09.06.2016 r., projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

 • 13.05.2016 13:10

  PROJPRZEM SA Zawarcie znaczącej umowy walutowej.

 • 13.05.2016 07:52

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 13.05.2016 07:45

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 12.05.2016 13:39

  PROJPRZEM SA Zbycie akcji przez znaczącego akcjonariusza

 • 11.05.2016 10:45

  PROJPRZEM SA Rozszerzenie porządku obrad WZ Spółki w dniu 09.06.2016 r., projekty nowych uchwał wraz z uzasadnieniem

 • 10.05.2016 12:55

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 09.05.2016 17:44

  GK Immobile kupiła w wezwaniu 630.440 akcji Projprzemu

 • 20.04.2016 09:35

  PROJPRZEM SA Wniesienie pozwu przez Akcjonariusza Grupę Kapitałową Immobile S.A. przeciwko Akcjonariuszom indywidualnym - oddalenie wniosku o zabezpieczenie powództwa.

 • 14.04.2016 15:53

  PROJPRZEM SA Powództwo Spółki o ustalenie przeciwko Akcjonariuszowi

 • 13.04.2016 15:45

  Według zarządu Projprzemu cena w wezwaniu znacznie odbiega od wartości godziwej spółki

 • 13.04.2016 15:15

  PROJPRZEM SA Stanowisko Zarządu wobec wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

 • 13.04.2016 15:05

  PROJPRZEM SA Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 04.04.2016 14:47

  PROJPRZEM SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PROJPRZEM S.A. - korekta raportu 30/2016

 • 01.04.2016 16:15

  PROJPRZEM SA Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PROJPRZEM S.A.

 • 01.04.2016 13:53

  GK Immobile wzywa do sprzedaży 14,92 proc. akcji Projprzemu, po 8,5 zł za akcję

 • 30.03.2016 09:34

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego akcjonariusza

 • 18.03.2016 12:36

  PROJPRZEM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 09.06.2016 r.

 • 18.03.2016 12:34

  PROJPRZEM SA Zwołanie, termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki 09.06.2016 r.

 • 18.03.2016 11:47

  PROJPRZEM SA Odwołanie NWZ Spółki zwołanego na dzień 20.04.2016 r.

 • 18.03.2016 08:26

  PROJPRZEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 08:22

  PROJPRZEM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 15:38

  Fundusze Saturna mają poniżej 5 proc. na WZA Projprzemu

 • 15.03.2016 15:16

  PROJPRZEM SA Zbycie akcji przez znaczącego akcjonariusza

 • 11.03.2016 13:21

  PROJPRZEM SA Asymilacja 1.000 akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 11.03.2016 13:19

  PROJPRZEM SA Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego

 • 09.03.2016 10:45

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki PROJPRZEM SA

 • 26.02.2016 14:40

  PROJPRZEM SA Oddalenie wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia powództwa

 • 25.02.2016 14:06

  PROJPRZEM SA Konwersja akcji uprzywilejowanych na akcje na okaziciela

 • 19.02.2016 16:11

  PROJPRZEM SA Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 19.02.2016 11:57

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego akcjonariusza

 • 18.02.2016 13:53

  PROJPRZEM SA Zbycie akcji przez znaczącego akcjonariusza

 • 12.02.2016 15:26

  PROJPRZEM SA Wniosek o odwołanie NWZ Spółki w dniu 20.04.2016 r.

 • 08.02.2016 15:15

  PROJPRZEM SA Powołanie prokurenta

 • 02.02.2016 14:28

  PROJPRZEM SA Rezygnacja prokurenta z pełnionej funkcji.

 • 29.01.2016 16:09

  PROJPRZEM SA Projekty uchwał na NWZ

 • 29.01.2016 16:07

  PROJPRZEM SA Zwołanie, termin, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 27.01.2016 10:43

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 22.01.2016 17:17

  PPIM ma mniej niż 5 proc. głosów na WZ Projprzemu

 • 22.01.2016 17:08

  PROJPRZEM SA Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 22.01.2016 11:32

  PROJPRZEM SA Terminy przekazywania raportów okresowych do publicznej wiadomści w 2016 r.

 • 20.01.2016 17:08

  PROJPRZEM SA Postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa.

 • 18.01.2016 11:30

  PROJPRZEM SA Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 r.

 • 13.01.2016 14:40

  PROJPRZEM SA Informacja Zarządu Spółki na temat danych finansowych zaprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.12.2015 roku

 • 11.01.2016 16:12

  PROJPRZEM SA Przekroczenie progu zaangażowania ponad 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 08.01.2016 10:32

  PROJPRZEM SA Powołanie Prezesa Zarządu

 • 08.01.2016 10:30

  PROJPRZEM SA Powołanie Komitetu Audytu

 • 08.01.2016 10:28

  PROJPRZEM SA Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych.

 • 08.01.2016 10:27

  PROJPRZEM SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

 • 07.01.2016 08:44

  PROJPRZEM SA Wniesienie powództwa przez Członka Rady Nadzorczej o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 23.12.2015 r. - korekta numeru raportu 62/2015

 • 06.01.2016 12:22

  PROJPRZEM SA Wniesienie powództwa przez Członka Rady Nadzorczej o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 23.12.2015 r.

 • 28.12.2015 12:59

  PROJPRZEM SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 23.12.2015 roku

 • 28.12.2015 12:56

  PROJPRZEM SA Wybór Członków Rady Nadzorczej - korekta

 • 24.12.2015 12:30

  PROJPRZEM SA Zamieszczenie na stronie Spółki prezentacji z danymi finansowymi

 • 24.12.2015 12:28

  PROJPRZEM SA Wybór Członków Rady Nadzorczej

 • 24.12.2015 10:52

  PROJPRZEM SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23.12.2015 r.

 • 24.12.2015 10:49

  PROJPRZEM SA Odwołanie Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.12.2015 10:48

  PROJPRZEM SA Odwołanie Prezesa Zarządu

 • 23.12.2015 09:45

  PROJPRZEM SA Zgłoszenie trzech kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

 • 23.12.2015 09:43

  PROJPRZEM SA Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 21.12.2015 11:41

  PROJPRZEM SA Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 15.12.2015 10:21

  PROJPRZEM SA Rozwiązanie umowy z firmą konsultingowa

 • 09.12.2015 14:44

  PROJPRZEM SA Informacja o zawartym przez Akcjonariuszy porozumieniu

 • 04.12.2015 13:54

  PROJPRZEM SA Odwołanie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych

 • 03.12.2015 14:39

  PROJPRZEM SA Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 03.12.2015 11:52

  PROJPRZEM SA Zmiana porządku obrad NWZ Spółki w dniu 23.12.2015 r.

 • 02.12.2015 12:25

  PROJPRZEM SA Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariuszy

 • 27.11.2015 11:12

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 26.11.2015 13:23

  PROJPRZEM SA Zwołanie, termin, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 24.11.2015 09:19

  Fundusze Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w Projprzem do 2,82 proc. głosów

 • 24.11.2015 09:05

  PROJPRZEM SA Zbycie akcji przez znaczącego akcjonariusza

 • 19.11.2015 14:49

  GK Immobile ma ponad 5 proc. Projprzemu

 • 19.11.2015 14:37

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego akcjonariusza

 • 17.11.2015 13:12

  PROJPRZEM SA Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych

 • 13.11.2015 07:52

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 13.11.2015 07:35

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 04.11.2015 08:48

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 • 03.11.2015 09:38

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 • 28.10.2015 10:42

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 22.10.2015 13:04

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 16.10.2015 11:55

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 09.10.2015 14:35

  PROJPRZEM SA Transakcje osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 08.10.2015 13:03

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 02.10.2015 11:18

  PROJPRZEM SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 29.09.2015 r.

 • 30.09.2015 12:06

  RN Projprzemu nie wyraziła zgody na kupno akcji Markowski-Martech

 • 30.09.2015 11:58

  PROJPRZEM SA Informacja dotycząca zakończenia negocjacji w sprawie nabycia akcji Małkowski - Martech S.A.

 • 30.09.2015 11:56

  PROJPRZEM SA Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.09.2015 11:54

  PROJPRZEM SA Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 29.09.2015 r.

 • 15.09.2015 15:03

  PROJPRZEM SA Oświadczenie Zarządu Spółki

 • 08.09.2015 09:53

  PROJPRZEM SA Zmiana porządku obrad NWZ

 • 04.09.2015 12:42

  PROJPRZEM SA Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki

 • 02.09.2015 10:46

  PROJPRZEM SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 31.08.2015 07:36

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 31.08.2015 07:24

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 21.08.2015 13:25

  PROJPRZEM SA Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

 • 19.08.2015 10:20

  PROJPRZEM SA Zwołanie, termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 13.07.2015 06:05

  Projprzem od IV kw. chce konsolidować wyniki Małkowski-Martech

 • 09.07.2015 13:27

  Projprzem chce kupić 88 proc. akcji w spółce Markowski-Martech za max 10,5 mln zł

 • 09.07.2015 13:03

  PROJPRZEM SA Ujawnienie informacji poufnej w sprawie zamiaru zawarcia znaczącej umowy zakupu większościowego pakietu akcji innej spółki.

 • 23.06.2015 08:39

  PROJPRZEM SA Odpowiedź na pytanie zadane podczas Walnego Zgromadzenia

 • 18.06.2015 11:35

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 17.06.2015 11:22

  Projprzem chce mieć 50 mln euro w segmencie systemów przeładunkowych, myśli o akwizycji (wywiad)

 • 15.06.2015 13:03

  PROJPRZEM SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu PROJPRZEM S.A. w dniu 10.06.2015 roku

 • 11.06.2015 14:09

  Projprzem wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję

 • 11.06.2015 14:00

  PROJPRZEM SA Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 11.06.2015 13:58

  PROJPRZEM SA Uchwały Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A.

 • 22.05.2015 12:33

  PROJPRZEM SA Zmiana porządku obrad WZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki

 • 20.05.2015 12:50

  PROJPRZEM SA Rejestracja Spółki pośrednio zależnej wobec PROJPRZEM S.A.

 • 15.05.2015 08:19

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 15.05.2015 08:15

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 14.05.2015 10:37

  PROJPRZEM SA Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

 • 14.05.2015 10:34

  PROJPRZEM SA Zwołanie, termin, porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10.06.2015 r.

 • 11.05.2015 10:59

  Zarząd Projprzemu rekomenduje wypłatę 0,40 zł dywidendy na akcję

 • 11.05.2015 10:53

  PROJPRZEM SA Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 08.05.2015 12:48

  PROJPRZEM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.04.2015 11:55

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 13.04.2015 13:27

  PROJPRZEM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 20.03.2015 17:19

  PROJPRZEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 17:08

  PROJPRZEM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.03.2015 12:37

  PROJPRZEM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 11.03.2015 07:51

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 03.03.2015 13:28

  Noble Funds TFI zszedł poniżej 5 proc. głosów na walnym Projprzemu

 • 03.03.2015 13:17

  PROJPRZEM SA Sprzedaż akcji przez znaczącego akcjonariusza

 • 19.02.2015 14:39

  PROJPRZEM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 02.02.2015 11:13

  PROJPRZEM SA Uprawomocnienie postanowienia o wykreśleniu spółki pośrednio zależnej z KRS

 • 23.01.2015 13:56

  PROJPRZEM SA Informaja od AVIVA Investors Polnad S.A.

 • 22.01.2015 11:53

  PROJPRZEM SA Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 15.01.2015 10:10

  PROJPRZEM SA Terminy przekazywania raportów okresowych

 • 09.01.2015 11:42

  PROJPRZEM SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r.

 • 07.01.2015 10:27

  PROJPRZEM SA nabycie akcji spółki przez członka zarządu

 • 23.12.2014 10:15

  PROJPRZEM SA nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 17.12.2014 14:56

  PROJPRZEM SA zawarcie znaczącej umowy z podwykonawcą

 • 15.12.2014 15:17

  PROJPRZEM SA zawarcie umów o dostawę i montaż konstrukcji stalowych

 • 02.12.2014 13:17

  PROJPRZEM SA uzupełnienie informacji o nabyciu akcji przez członka zarządu

 • 01.12.2014 15:21

  PROJPRZEM SA uzupełnienie informacji o nabyciu akcji przez członka zarządu

 • 25.11.2014 13:12

  PROJPRZEM SA rejestracja w KDPW umorzenia akcji własnych spółki

 • 14.11.2014 08:04

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 14.11.2014 07:51

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 03.11.2014 11:51

  Projprzem chce sprzedać aktywa za ok. 30 mln zł, przeznaczy je na rozwój (wywiad)

 • 31.10.2014 13:18

  PROJPRZEM SA podjęcie uchwały przez zarząd spółki zależnej w sprawie utworzenia spółki na terenie Republiki Tureckiej

 • 31.10.2014 10:42

  PROJPRZEM SA nabycie akcji przez Członka Zarządu

 • 21.10.2014 11:43

  PROJPRZEM SA rejestracja zmiany struktury i wysokości kapitalu zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji

 • 20.10.2014 15:16

  PROJPRZEM SA nabycie akcji spółki przez członka zarządu

 • 18.09.2014 15:27

  PROJPRZEM SA odwołanie prokurenta i powołanie nowego prokurenta

 • 15.09.2014 15:24

  PROJPRZEM SA spełnienie warunków znaczącej umowy

 • 12.09.2014 08:20

  PROJPRZEM SA nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 01.09.2014 13:45

  PROJPRZEM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 29.08.2014 17:28

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 29.08.2014 17:22

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 27.08.2014 15:51

  PROJPRZEM SA odwołanie zarządu i powołanie nowego zarządu spółki

 • 27.08.2014 09:47

  PROJPRZEM SA podpisanie aneksu do umowy o roboty budowlane o znaczącej wartości

 • 15.07.2014 15:15

  PROJPRZEM SA podpisanie listu intencyjnego

 • 15.07.2014 15:10

  PROJPRZEM SA odstąpienie od znaczącej umowy

 • 04.07.2014 11:54

  PROJPRZEM SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 30.06.2014 r.

 • 01.07.2014 11:06

  Program motywacyjny Projprzemu zakłada osiągnięcie min. 9 mln zł zysku w '14 r.

 • 01.07.2014 10:51

  PROJPRZEM SA zmiana regulaminu programu motywacyjnego

 • 01.07.2014 08:45

  PROJPRZEM SA uchwały podjęte przez NWZ 30.06.2014 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia uchwały nr 6 przewidzianej porządkiem obrad

 • 26.06.2014 13:57

  PROJPRZEM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 17.06.2014 11:04

  PROJPRZEM SA rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego spółki

 • 29.05.2014 11:46

  PROJPRZEM SA projekty uchwał na NWZ w dniu 30.06.2014 r.

 • 29.05.2014 11:44

  PROJPRZEM SA zwołanie, termin i porządek obrad NWZ oraz proponowana zmiana statutu spółki.

 • 16.05.2014 10:20

  PROJPRZEM SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZ w dniu 13.05.2014 r.

 • 15.05.2014 17:13

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 15.05.2014 17:05

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 14.05.2014 13:48

  PROJPRZEM SA uchwały WZ

 • 14.05.2014 11:53

  Akcjonariusze Projprzemu zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję

 • 14.05.2014 11:45

  PROJPRZEM SA wybór członków zarządu

 • 14.05.2014 11:43

  PROJPRZEM SA uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 14.05.2014 11:41

  PROJPRZEM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 15.04.2014 10:02

  PROJPRZEM SA projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

 • 15.04.2014 10:01

  PROJPRZEM SA Zwołanie, termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz proponowana zmiana statutu Spółki

 • 11.04.2014 10:31

  PROJPRZEM SA zbycie akcji własnych przez spółkę

 • 11.04.2014 10:21

  PROJPRZEM SA nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 • 10.04.2014 10:47

  Zarząd Projprzemu rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję za '13

 • 10.04.2014 10:36

  PROJPRZEM SA deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 25.03.2014 07:55

  PROJPRZEM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 22.01.2014 07:44

  PROJPRZEM SA terminy przekazywania raportów okresowych

 • 08.01.2014 08:22

  PROJPRZEM SA - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 19.12.2013 07:58

  PROJPRZEM SA deklaracja Rady nadzorczej w sprawie wyboru zarządu spółki na kolejną kadencję

 • 16.12.2013 14:20

  PROJPRZEM SA zakończenie I etapu skupu akcji własnych

 • 16.12.2013 11:53

  PROJPRZEM SA - nabycie akcji własnych

 • 09.12.2013 11:42

  PROJPRZEM SA - nabycie akcji własnych

 • 02.12.2013 11:23

  PROJPRZEM SA przekazanie kolejnej transzy na skup akcji własnych

 • 28.11.2013 11:12

  PROJPRZEM SA zmiana regulaminu programu motywacyjnego

 • 28.10.2013 13:28

  PROJPRZEM SA - nabycie akcji własnych

 • 21.10.2013 13:24

  PROJPRZEM SA nabycie akcji własnych

 • 15.10.2013 12:53

  PROJPRZEM SA przekazanie kolejnej transzy środków na skup akcji własnych

 • 10.10.2013 12:53

  PROJPRZEM SA zakończenie likwidacji spółki zależnej

 • 10.10.2013 12:50

  PROJPRZEM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 03.10.2013 09:23

  PROJPRZEM SA spełnienie warunków znaczącej umowy

 • 26.09.2013 11:41

  PROJPRZEM SA nabycie akcji własnych

 • 23.09.2013 13:11

  PROJPRZEM SA - nabycie akcji własnych

 • 18.09.2013 13:09

  PROJPRZEM SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 13.09.2013 10:33

  PROJPRZEM SA informacja w sprawie przyjęcia programu skupu akcji własnych

 • 30.08.2013 07:46

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 30.08.2013 07:38

  PROJPRZEM SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 22.08.2013 13:45

  PROJPRZEM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 19.08.2013 15:50

  Projprzem ma list intencyjny z LPP ws. budowy nowego centrum logistycznego

 • 19.08.2013 15:34

  PROJPRZEM SA podpisanie listu intencyjnego

 • 23.07.2013 13:07

  PROJPRZEM SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 12.07.2013 11:52

  PROJPRZEM SA asymilacja 10.000 akcji w KDPW

 • 11.07.2013 13:16

  PROJPRZEM SA dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego

 • 25.06.2013 15:13

  PROJPRZEM SA konwersja akcji uprzywilejowanych na akcje na okaziciela

 • 21.06.2013 15:19

  PROJPRZEM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 04.06.2013 11:41

  PROJPRZEM SA otwarcie likwidacji spółki zależnej

 • 15.05.2013 08:02

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 15.05.2013 07:45

  PROJPRZEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 25.04.2013 12:32

  PROJPRZEM SA projekty uchwał na walne zgromadzenie

 • 25.04.2013 12:30

  PROJPRZEM SA zwołanie, termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia