PHN SA

skrót: PHN

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 17:00

Aktualny kurs11,65   -0,85 %-0,10 zł
Otwarcie11,70-0,43%
Minimum11,50-2,13%
Maksimum11,70-0,43%
Wolumen (szt.) 939
Kurs odniesienia11,75
Widełki dolne10,55
Widełki górne12,85
Obroty (tyś. zł)11
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
110011,50
190011,45
120011,20
21 27011,10
114811,05
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
11,65199 1
11,70198 1
11,751 361 2
11,85208 2
11,9050 1
Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Realizuje nowoczesne projekty komercyjne samodzielnie oraz we współpracy z wysokiej klasy partnerami o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji rynkowej. Działalność skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa32 655 61769,73%32 655 61769,73%
Aviva OFEportfel4 647 9829,93%4 647 9829,93%
Nationale-Nederlanden PTE SAportfel2 879 1846,15%2 879 1846,15%

Kategoria • 12.09.2019 13:08

  Zakończenie procesu przyłączenia do PHN Chemobudowy-Kraków i Placu Grunwaldzkiego do końca '19

 • 12.09.2019 12:39

  Kolejna emisja obligacji PHN nie wcześniej niż w '20 - prezes

 • 11.09.2019 20:09

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 28.08.2019 08:16

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOCI S.A.

 • 28.08.2019 08:07

  GPW: Komunikat - palnowana data ostatniego notowania obligacji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.,

 • 21.08.2019 18:56

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

 • 31.05.2019 17:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (14/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2019 17:42

  PHN uplasował emisję obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 160 mln zł

 • 29.05.2019 17:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (13/2019) Emisja obligacji serii A w trybie oferty niepublicznej

 • 22.05.2019 19:19

  PHN miał w I kw. '19 roku 12,6 mln zł zysku netto (opis)

 • 22.05.2019 18:52

  PHN miał w I kw. '19 roku 12,6 mln zł zysku netto

 • 22.05.2019 18:03

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 20.05.2019 07:48

  PHN sprzedaje obligacje za 200 mln zł, zamknięcie księgi 28 maja

 • 16.04.2019 17:15

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (9/2019) Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

 • 26.03.2019 17:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (7/2019) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PHN S.A. za lata obrotowe 2019-2020 z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok 2

 • 25.03.2019 17:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (6/2019) Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji inwestycji logistyczno-magazynowej w Świebodzinie

 • 20.03.2019 13:28

  PHN planuje pokazać znaczące wyniki z deweloperki w IV kw. 2019 r.

 • 20.03.2019 12:19

  PHN chce kontynuować politykę dywidendową

 • 20.03.2019 12:06

  PHN spodziewa się zawarcia porozumienia z SP w najbliższych tygodniach

 • 19.03.2019 20:02

  PHN miał w 2018 roku 47,8 mln zł zysku netto wobec 31,4 mln zł przed rokiem

 • 19.03.2019 18:44

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 19.03.2019 18:43

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 06.03.2019 14:55

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (5/2019) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 05.03.2019 20:24

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (3/2019) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 04.03.2019 09:42

  Santander BM obniżył rekomendację dla GTC do "trzymaj"; podniósł dla Echo do "kupuj"

 • 01.03.2019 08:34

  PHN ma list intencyjny z SP dot. możliwej emisji akcji w zamian za wkład niepieniężny

 • 01.03.2019 08:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (3/2019) Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa

 • 30.01.2019 17:20

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 25.01.2019 17:42

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (1/2019) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 12.12.2018 17:20

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (26/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 03.12.2018 17:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (25/2018) Komunikat działu operacyjnego KDPW

 • 03.12.2018 17:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (24/2018) Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 03.12.2018 13:15

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA.

 • 23.11.2018 17:20

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (23/2018) Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

 • 21.11.2018 17:29

  Wyniki PHN w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.11.2018 17:19

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 19:27

  Polnord podpisał z PHN list intencyjny w sprawie sprzedaży dwóch budynków

 • 20.11.2018 19:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (22/2018) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości biurowych

 • 24.10.2018 18:05

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (21/2018) Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki

 • 18.09.2018 12:14

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (20/2018) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości

 • 17.09.2018 13:35

  PHN chce na początku '19 przedstawić aktualizację strategii i ruszyć z budową PHN Tower (opis)

 • 17.09.2018 12:44

  PHN pracuje nad aktualizacją strategii; efekty na początku '19

 • 17.09.2018 12:43

  Mostostal Warszawa ma umowę na 73,4 mln zł brutto

 • 13.09.2018 06:48

  Wyniki PHN w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.09.2018 22:56

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.06.2018 17:33

  PHN wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję

 • 19.06.2018 17:27

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (19/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 19 czerwca 2018 r.

 • 19.06.2018 17:26

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (18/2018) Dywidenda za rok obrotowy 2017

 • 19.06.2018 17:25

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (17/2018) Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki

 • 04.06.2018 14:21

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (16/2018) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

 • 23.05.2018 17:28

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 22.05.2018 17:21

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 17:25

  PHN chce wypłacić 0,27 zł dywidendy na akcję

 • 14.05.2018 17:16

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (14/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2017 r.

 • 08.05.2018 17:31

  PHN ma list intencyjny z BGK Nieruchomości ws realizacji projektów budownictwa mieszkaniowego

 • 08.05.2018 17:19

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (13/2018) Podpisanie listu intencyjnego z BGK Nieruchomości S.A.

 • 17.04.2018 17:19

  Marcin Mazurek prezesem Polskiego Holdingu Nieruchomości

 • 17.04.2018 17:08

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (12/2018) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 17.04.2018 12:33

  PKP zamierza inwestować w hotele i biurowce

 • 28.03.2018 09:24

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (11/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 27.03.2018 16:09

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (10/2018) Odwołanie Prezesa Zarządu i delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

 • 22.03.2018 11:38

  PHN podtrzymuje plan emisji obligacji za 200 mln zł; polityka dywidendowa bez zmian

 • 21.03.2018 18:03

  Wyniki PHN w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2018 17:51

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 17:50

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.03.2018 22:39

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (9/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 19 marca 2018 r.

 • 19.03.2018 22:38

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (8/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 19.03.2018 22:37

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (7/2018) Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2018 r.

 • 06.03.2018 17:06

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (6/2018) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 02.03.2018 08:07

  PHN nie przejmie spółki Doraco, świadczącej usługi generalnego wykonawstwa (opis)

 • 02.03.2018 07:38

  PHN nie przejmie spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa

 • 02.03.2018 07:29

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (5/2018) Wygaśnięcie ważności listu intencyjnego

 • 23.02.2018 17:25

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (4/2018) Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki

 • 19.02.2018 17:16

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (3/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 19 marca 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 09.02.2018 17:19

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (2/2018) Przedłużenie terminu obowiązywania zapisów listu intencyjnego

 • 30.01.2018 15:32

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 05.01.2018 17:18

  UOKiK zgodził się na przejęcie przez PHN spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa

 • 29.12.2017 17:06

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (21/2017) Przedłużenie terminu obowiązywania zapisów listu intencyjnego

 • 08.12.2017 15:48

  PHN planuje przejąć spółkę świadczącą usługi generalnego wykonawstwa

 • 08.12.2017 15:35

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (20/2017) Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej akwizycji spółki

 • 01.12.2017 16:09

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (19/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 01.12.2017 10:09

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (18/2017) Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 30.11.2017 19:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA

 • 24.11.2017 14:12

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (17/2017) Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 21.11.2017 17:42

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 21.11.2017 15:22

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (16/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 21 listopada 2017 r.

 • 21.11.2017 15:21

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (15/2017) Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2017 r. oraz przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki

 • 09.11.2017 14:00

  Zysk operacyjny PHN z najmu w '17 może wynieść ok. 83 mln zł (opis)

 • 09.11.2017 11:21

  Pierwsza transza emisji obligacji PHN prawdopodobnie pod koniec I kw. '18

 • 09.11.2017 10:42

  Zysk operacyjny z najmu PHN w '17 może wynieść ok. 83 mln zł

 • 25.10.2017 13:53

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (14/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 21 listopada 2017 r. wraz z projektami uchwał

 • 06.09.2017 12:03

  Pierwsza transza emisji obligacji PHN może wynieść 100-200 mln zł (opis)

 • 06.09.2017 11:48

  Pierwsza transza emisji obligacji PHN może wynieść 100-200 mln zł

 • 05.09.2017 17:28

  Wyniki PHN w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.09.2017 17:11

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 03.08.2017 15:42

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (13/2017) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Wrocław Industrial Park Sp. z o.o.

 • 02.08.2017 14:36

  Spółka PHN sprzedaje 50 proc. udziałów Wrocław Industrial Park za 23,4 mln zł

 • 02.08.2017 14:21

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (12/2017) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Wrocław Industrial Park Sp. z o.o.

 • 28.07.2017 15:02

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (11/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 lipca 2017 r.

 • 28.07.2017 14:58

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (10/2017) Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lipca 2017 r.

 • 30.06.2017 16:26

  PHN wypłaci 0,26 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2017 16:16

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (9/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.06.2017 16:15

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (8/2017) Dywidenda za rok obrotowy 2016

 • 30.06.2017 16:14

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (7/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 12.06.2017 15:51

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (6/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. na żądanie uprawnionego Akcjonariusza

 • 02.06.2017 16:19

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

 • 23.05.2017 17:16

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.05.2017 17:48

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (4/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za lata 2017-2018

 • 18.05.2017 17:27

  Zarząd PHN chce rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 0,26 zł na akcję

 • 18.05.2017 17:09

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (3/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2016 r.

 • 20.04.2017 10:07

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji PHN z 20,7 do 20,6 zł

 • 03.04.2017 18:21

  PHN zakłada wzrost wartości portfela nieruchomości do '23 do 6 mld zł - strategia (opis)

 • 03.04.2017 17:55

  PHN zakłada wzrost wartości portfela nieruchomości do '23 do 6 mld zł - strategia

 • 03.04.2017 17:31

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (2/2017) Główne założenia "Strategii Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023"

 • 16.03.2017 13:22

  PHN za 2-3 tygodnie przedstawi aktualizację strategii

 • 16.03.2017 12:20

  PHN w ciągu 5 lat może wyemitować obligacje o wartości od 0,6 do 1 mld zł

 • 15.03.2017 18:00

  Zysk netto PHN w 2016 roku spadł rok do roku, do 30,8 mln zł

 • 15.03.2017 17:36

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 15.03.2017 17:33

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.01.2017 12:53

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 27.12.2016 18:15

  PHN ma pozwolenia na budowę Yacht Parku w Gdyni

 • 05.12.2016 16:55

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (33/2016) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5 grudnia 2016 r.

 • 05.12.2016 16:53

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (32/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 05.12.2016 16:50

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (31/2016) Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 grudnia 2016 r.

 • 02.12.2016 09:55

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (30/2016) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 01.12.2016 13:40

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (29/2016) Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 30.11.2016 18:47

  GPW: sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

 • 28.11.2016 16:26

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (28/2016) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 25.11.2016 15:47

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (27/2016) Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

 • 15.11.2016 15:07

  PHN bliski wyboru wykonawcy dla projektu Prymasa Tysiąclecia 83

 • 14.11.2016 17:29

  Wyniki PHN w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2016 17:23

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 15:54

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (26/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 28 listopada 2016 r. wraz z projektami uchwał

 • 14.10.2016 12:04

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (25/2016) Zawarcie umowy dotyczącej realizacji inwestycji Molo Rybackie w Gdyni (Yacht Park)

 • 14.10.2016 09:22

  Trigon DM wydał rekomendacje dla deweloperów komercyjnych

 • 13.10.2016 08:14

  DM PKO BP obniżył cenę docelową PHN do 20,70 zł

 • 09.09.2016 16:38

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (24/2016) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 31.08.2016 12:35

  PHN nadal myśli o akwizycjach i dezinwestycjach, ale też o optymalizacji części aktywów

 • 31.08.2016 11:37

  PHN może w '16 wyemitować obligacje o wartości 150-200 mln zł

 • 31.08.2016 07:17

  Wyniki PHN w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2016 07:03

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 21.07.2016 15:03

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (23/2016) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2016 r.

 • 21.07.2016 15:02

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA (22/2016) Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lipca 2016 r.

 • 06.07.2016 13:16

  PHN chce budować z KGHM TFI kompleks biurowo-usługowy we Wrocławiu

 • 23.06.2016 13:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości między spółkami Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 22.06.2016 15:31

  PHN wypłaci 0,42 zł dywidendy na akcję za '15

 • 22.06.2016 15:27

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 22.06.2016 15:26

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Dywidenda za rok obrotowy 2015

 • 22.06.2016 15:23

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 22.06.2016 13:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości między spółkami Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 22.06.2016 13:15

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółki zależne Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne Emitenta

 • 10.06.2016 14:58

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 01.06.2016 14:56

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. na wniosek uprawnionego akcjonariusza

 • 25.05.2016 14:10

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

 • 19.05.2016 14:42

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 13.05.2016 12:32

  PHN aktualizuje strategię; podtrzymuje plany dot. programu obligacji

 • 12.05.2016 18:03

  Wyniki PHN w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 17:53

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 12:44

  Zarząd PHN chce wypłacić 0,42 zł dywidendy na akcję za '15

 • 10.05.2016 12:36

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2015 r.

 • 25.04.2016 14:01

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 rok

 • 31.03.2016 06:33

  PHN ma umowę przyrzeczoną na zakup nieruchomości za 257,2 mln zł

 • 30.03.2016 22:41

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 25.03.2016 12:59

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

 • 16.03.2016 13:58

  PHN zamierza realizować główne założenia obecnej strategii (opis)

 • 16.03.2016 13:02

  PHN zamierza realizować główne założenia obecnej strategii

 • 15.03.2016 22:09

  Wyniki PHN w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2016 21:39

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 15.03.2016 21:37

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 11.03.2016 16:31

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 04.03.2016 16:33

  Maciej Jankiewicz nowym prezesem PHN

 • 04.03.2016 16:22

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki

 • 22.02.2016 08:13

  MSP będzie oceniać zagraniczne akwizycje spółek SP, trwa audyt w KGHM - Jackiewicz dla "Wprost"

 • 17.02.2016 15:14

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 17 lutego 2016 r.

 • 17.02.2016 15:13

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.02.2016 15:12

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lutego 2016 r.

 • 22.01.2016 15:01

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał

 • 18.01.2016 15:54

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 21.12.2015 17:26

  Izabela Felczak-Poturnicka tymczasowym prezesem PHN

 • 21.12.2015 17:06

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

 • 21.12.2015 17:05

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Odwołanie członków Zarządu

 • 21.12.2015 17:04

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Sprostowanie do raportu bieżącego nr 44 z dnia 21 grudnia 2015

 • 21.12.2015 09:34

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 10.12.2015 08:07

  DM PKO BP podniósł rekomendację PHN do "kupuj"

 • 08.12.2015 17:06

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości biurowej

 • 04.12.2015 13:47

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 03.12.2015 14:46

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 03.12.2015 14:26

  GPW: wprowadzenie akcji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. do obrotu

 • 01.12.2015 18:54

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

 • 30.11.2015 17:26

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 26.11.2015 18:08

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

 • 17.11.2015 15:40

  PHN nadal liczy na 100 mln zł z dezinwestycji w '15; na akwizycje wyda 1 mld zł

 • 17.11.2015 11:26

  PHN ma przedwstępną umowę zakupu biurowca w Gdańsku

 • 17.11.2015 11:12

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 17.11.2015 06:24

  Wyniki PHN w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2015 23:48

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 17:36

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

 • 13.11.2015 11:04

  Kruk i Neuca dołączą do indeksu MSCI Poland

 • 30.10.2015 18:04

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

 • 29.10.2015 14:20

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne i współzależne Emitenta

 • 26.10.2015 17:08

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne Emitenta

 • 22.10.2015 17:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółki zależne Emitenta i ich nabyciem przez inną spółką zależną Emitenta

 • 02.09.2015 15:40

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 2 września 2015 r.

 • 02.09.2015 15:39

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 02.09.2015 15:38

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 września 2015 r. oraz zmiany w Statucie Spółki

 • 31.08.2015 12:23

  PHN chce w '15 sprzedać aktywa o wartości do 100 mln zł

 • 31.08.2015 07:16

  Wyniki PHN w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2015 07:09

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 21.08.2015 08:16

  DM BZ WBK obniża rekomendację i cenę docelową Echo Investment; tnie wyceny PHN i Ronsona

 • 14.08.2015 09:04

  PHN ma list intencyjny w sprawie zakupu biurowca

 • 14.08.2015 08:54

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości biurowej

 • 07.08.2015 17:36

  PHN zakończył współpracę z Hochtief, będzie sam kontynuował projekt City Tower

 • 07.08.2015 17:23

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Rozwiązanie umów związanych z realizacją projektu City Tower

 • 07.08.2015 17:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 2 września 2015 r. wraz z projektami uchwał

 • 29.07.2015 10:14

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 lipca 2015 r.

 • 29.07.2015 10:01

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.07.2015 09:41

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport bieżący 23/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

 • 02.07.2015 08:53

  PHN kupił biurowiec Andersia Business Centre w Poznaniu

 • 02.07.2015 08:39

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Nabycie 100% udziałów spółki Andersia Business Centre Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 • 01.07.2015 15:06

  ZWZ PHN zdecydowało o wypłacie 1,30 zł dywidendy na akcję za '14

 • 01.07.2015 14:53

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Dywidenda za rok obrotowy 2014

 • 01.07.2015 14:50

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 24.06.2015 19:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 03.06.2015 17:59

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

 • 21.05.2015 17:11

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu nieruchomości S.A. za 2015 rok

 • 15.05.2015 15:00

  PHN może przeprowadzić 3 akwizycje w '15; liczy na lepsze wyniki najmu w II poł. '15

 • 15.05.2015 13:53

  PHN przeprowadzi program emisji obligacji o wartości około 500 mln zł

 • 14.05.2015 23:53

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 18:26

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 13.05.2015 18:03

  PHN może wypłacić 1,30 zł dywidendy na akcję za '14

 • 13.05.2015 17:51

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2014 r.

 • 13.05.2015 17:48

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 13.05.2015 13:48

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A

 • 05.05.2015 17:37

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

 • 22.04.2015 17:33

  PHN liczy na sfinalizowanie zakupu budynku biurowego na przełomie II/III kw.

 • 22.04.2015 16:49

  MSP nie odczuwa presji na wyjście z PHN, choć nie wyklucza zmniejszenia zaangażowania

 • 30.03.2015 19:21

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

 • 17.03.2015 14:38

  PHN planuje dywidendę na poziomie 50-100 proc. z zysku za '14

 • 17.03.2015 09:21

  Wyniki PHN w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.03.2015 22:59

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.02.2015 17:28

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 09.02.2015 17:59

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 06.02.2015 17:15

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Wybór Wiceprezesa - Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. przez Radę Nadzorczą

 • 30.01.2015 17:28

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

 • 29.01.2015 17:12

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 29.01.2015 17:08

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne Emitenta

 • 27.01.2015 19:10

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie umów pożyczek w ramach Grupy Kapitałowej

 • 27.01.2015 19:07

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

 • 27.01.2015 19:05

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości w ramach Grupy Kapitałowej

 • 23.01.2015 17:14

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji projektu Parzniew Logistic Hub

 • 14.01.2015 17:39

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości inwestycyjnej

 • 30.12.2014 17:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

 • 29.12.2014 17:47

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. i ich nabyciem przez spółkę PHN4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 • 10.12.2014 09:08

  PHN wybuduje z partnerami park magazynowy o pow. 95 tys. m kw.

 • 10.12.2014 08:46

  PHN SA zakończenie negocjacji w sprawie realizacji projektu Parzniew Logistic Hub

 • 28.11.2014 17:37

  PHN SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 27.11.2014 17:19

  PHN SA dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 27.11.2014 14:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PHN SA

 • 21.11.2014 17:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW akcji serii C

 • 13.11.2014 16:02

  PHN analizuje kilka projektów pod kątem akwizycji; transakcja możliwa w I kw. '15

 • 12.11.2014 23:47

  Wyniki PHN w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.11.2014 23:33

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.10.2014 18:16

  PHN SA zawarcie znaczących umów sprzedaży akcji w ramach Grupy Kapitałowej

 • 31.10.2014 18:15

  PHN SA zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną

 • 31.10.2014 18:14

  PHN SA uzupełnienie Raportu bieżącego nr 74/2014 w sprawie delegowania członka RN do zarządu

 • 30.10.2014 12:27

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji inwestycji Molo Rybackie w Gdyni

 • 24.10.2014 09:09

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach 9 spółek

 • 20.10.2014 19:14

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA delegowanie członka Rady Nadzorczej do zarządu spółki

 • 16.10.2014 09:36

  DM PKO BP podnosi cenę docelową akcji PHN do 27,8 zł

 • 06.10.2014 07:49

  PHN SA zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości

 • 03.10.2014 17:17

  PHN SA wpisy hipotek kaucyjnych ustanowionych przez spółkę zależną od emitenta

 • 01.10.2014 17:22

  PHN SA rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 30.09.2014 19:10

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej emitenta

 • 11.09.2014 13:50

  PHN chce co roku wypłacać dywidendę, która powinna być znacząca

 • 11.09.2014 13:24

  PHN planuje przejęcia, chce co roku wypłacać dywidendę

 • 11.09.2014 08:50

  PHN chce do '23 r. zwiększyć wartość swoich aktywów o 75 proc.

 • 11.09.2014 08:36

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA główne założenia strategii spółki

 • 04.09.2014 18:13

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA- podpisanie umowy w sprawie realizacji inwestycji w Retkini

 • 03.09.2014 18:01

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości

 • 02.09.2014 14:00

  PHN będzie mógł wypłacić dywidendę za '14 mimo słabości rynku wynajmu - zarząd

 • 02.09.2014 06:41

  Wyniki PHN w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.09.2014 19:16

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawarcie przez spółkę zależna znaczącej umowy kredytowej

 • 01.09.2014 08:51

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zakończenie negocjacji w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni

 • 07.08.2014 18:13

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

 • 25.07.2014 18:23

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 24.07.2014 17:40

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C

 • 24.07.2014 16:19

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

 • 23.07.2014 18:00

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA wcześniejszy częściowy wykup obligacji wyemitowanych przez spółki zależne Emitenta w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

 • 18.07.2014 17:46

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawiadomienie w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.07.2014 17:44

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji spółki

 • 18.07.2014 17:32

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. akcji serii C

 • 14.07.2014 17:52

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez emitenta i ich nabyciem przez spółkę zależną emitenta

 • 04.07.2014 11:00

  MSP czeka na oferty na PHN, wcześniejsze rozmowy rozbiły się o cenę - Kowalczyk

 • 01.07.2014 22:10

  Badanie due diligence w PHN zakończone bez rozstrzygnięcia - MSP

 • 25.06.2014 19:44

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 23.06.2014 17:07

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 18.06.2014 18:24

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 26.05.2014 18:10

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ z dnia 26 maja 2014 r.

 • 26.05.2014 18:10

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26 maja 2014 r. oraz zmiany w statucie spółki

 • 21.05.2014 17:26

  Fundusze zarządzane przez ING PTE mają ponad 5 proc. akcji PHN

 • 21.05.2014 17:09

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 15.05.2014 13:54

  PHN w ciągu 5-6 lat chce sprzedać 108 nieruchomości wartych 740 mln zł - prezes

 • 14.05.2014 23:29

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 09.05.2014 18:31

  PHN SA wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • 07.05.2014 13:13

  Są chętni na Polski Holding Nieruchomości - wiceminister skarbu

 • 30.04.2014 17:22

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zwołanie NWZ na 26 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał

 • 23.04.2014 17:44

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zakończenie przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. Programu skupu akcji własnych spółki dominującej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz przekazanie nabytych akcji na rzecz Skarbu Państwa

 • 23.04.2014 17:21

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji własnych emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 22.04.2014 17:07

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Nabycie akcji własnych emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 18.04.2014 17:21

  PHN SA rozwiązanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni

 • 17.04.2014 18:01

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 16.04.2014 17:29

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 15.04.2014 17:54

  PHN SA nabycie akcji własnych

 • 14.04.2014 17:24

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji własnych

 • 11.04.2014 19:43

  PHN wypłaci 2,16 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 11.04.2014 19:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA lista akcjonariuszy na ZWZ z dnia 11 kwietnia 2014 r.

 • 11.04.2014 19:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA powołanie członków rady nadzorczej spółki na nową wspólną kadencję

 • 11.04.2014 19:14

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA dywidenda za rok obrotowy 2013

 • 11.04.2014 19:11

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 11 kwietnia 2014 r.

 • 11.04.2014 19:10

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji własnych emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 10.04.2014 18:09

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - nabycie akcji emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 09.04.2014 17:45

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA komunikat działu operacyjnego KDPW

 • 09.04.2014 17:44

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji własnych emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 09.04.2014 09:00

  Data room w PHN będzie działał do połowy kwietnia - Tamborski

 • 08.04.2014 18:34

  PHN SA dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 08.04.2014 17:57

  PHN SA złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii C

 • 08.04.2014 17:56

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości SA

 • 08.04.2014 14:06

  GPW: Dopuszczenie akcji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

 • 07.04.2014 17:54

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji własnych emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 04.04.2014 18:31

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - nabycie akcji własnych emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 03.04.2014 18:42

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 02.04.2014 18:23

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji własnych emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości SA

 • 01.04.2014 17:56

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - nabycie akcji własnych emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

 • 01.04.2014 17:36

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii C

 • 31.03.2014 17:22

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA nabycie akcji własnych emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości SA.

 • 27.03.2014 19:35

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym akcji serii C

 • 25.03.2014 08:26

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA przyjęcie przez Warszawski Holding Nieruchomości SA programu skupu akcji własnych spółki dominującej - Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

 • 17.03.2014 17:51

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA rejestracja przez aąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 13.03.2014 17:17

  PHN SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 13.03.2014 17:16

  PHN SA dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 12.03.2014 13:20

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki PHN

 • 10.03.2014 17:22

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 06.03.2014 18:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii C

 • 28.02.2014 18:28

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawiadomienia w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.02.2014 18:22

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA powołanie zarządu spółki nowej kadencji

 • 27.02.2014 14:48

  PHN zrealizuje w '14 inwestycje za mniej niż 200 mln zł

 • 27.02.2014 06:25

  PHN miał w '13 r. 99 mln zł jedn. zysku netto, spółka chce przeznaczyć całość na dywidendę

 • 26.02.2014 17:40

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA informacja o nieubieganiu się przez osoby zarządzające o wybór w następnej kadencji

 • 14.02.2014 17:58

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji w Parzniewie

 • 13.02.2014 18:17

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 13.02.2014 08:42

  BZ WBK zaleca trzymanie akcji PHN

 • 12.02.2014 18:06

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 12.02.2014 17:55

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii C

 • 12.02.2014 17:50

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni

 • 12.02.2014 17:14

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA

 • 04.02.2014 17:49

  PHN SA złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii C

 • 28.01.2014 17:32

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 17.01.2014 18:31

  MSP liczy, że dzięki uruchomieniu VDR pojawi się oferta i wezwanie na PHN

 • 16.01.2014 08:53

  DM PKO BP zaleca trzymanie akcji PHN; cena docelowa 27,6 zł

 • 16.12.2013 18:11

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 12.12.2013 15:50

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

 • 09.12.2013 17:38

  GPW: Komunikat - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA

 • 09.12.2013 17:38

  GPW: Komunikat - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA

 • 05.12.2013 15:27

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 04.12.2013 17:49

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 04.12.2013 15:56

  MSP chce pobrać dywidendę z PHN przed zakończeniem drugiego etapu prywatyzacji

 • 04.12.2013 15:34

  MSP chce sprzedać resztę akcji PHN przez publiczne wezwanie - Tamborski

 • 04.12.2013 14:47

  GPW: wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

 • 27.11.2013 20:47

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA wybór prezesa zarządu

 • 27.11.2013 12:56

  Banki oferujące rozpoczęły proces poszukiwania inwestorów dla PHN - Tamborski

 • 26.11.2013 17:47

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym akcji serii C

 • 14.11.2013 15:45

  PHN rozważa zakup nieruchomości komercyjnych klasy A

 • 14.11.2013 09:50

  PHN udostępni w VDR dokumenty do due diligence dla potencjalnych inwestorów

 • 08.11.2013 18:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne Emitenta

 • 07.11.2013 16:44

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

 • 04.11.2013 11:14

  Raiffeisen wytypował 10 spółek do portfela na listopad

 • 15.10.2013 08:19

  UBS podniósł cenę docelową dla PHN do 30 zł

 • 09.10.2013 11:39

  PHN SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 03.10.2013 09:50

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawarcie umów związanych z projektem Świętokrzyska

 • 02.10.2013 15:12

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 01.10.2013 09:44

  PHN podpisze 3 X umowę z Hochtief ws. realizacji inwestycji PHN Tower

 • 01.10.2013 09:26

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA podjęcie przez radę nadzorczą spółki uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umów dotyczących zamiaru realizacji inwestycji przy ul. Świętokrzyskiej 36

 • 24.09.2013 17:05

  PHN SA ogłoszenie przerwy w obradach NWZ oraz uchwały powzięte przez NWZ do momentu ogłoszenia przerwy

 • 20.09.2013 15:00

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA uzupełnienie rb nr 24/2013 w sprawie delegowania członka RN

 • 17.09.2013 16:37

  PHN SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW

 • 16.09.2013 17:23

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

 • 16.09.2013 15:41

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA

 • 13.09.2013 11:41

  PHN SA złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii C

 • 06.09.2013 18:04

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA wniosek o wprowadzenie do obrotu akcji serii C

 • 06.09.2013 18:03

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

 • 05.09.2013 17:44

  PHN SA uchwała zarządu KDPW SA w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 04.09.2013 16:53

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zmiana porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 24 września 2013 r. na żądanie uprawnionego akcjonariusza

 • 03.09.2013 14:40

  PHN na dniach może podpisać umowę z partnerem na realizację PHN Tower (opis)

 • 03.09.2013 14:12

  PHN na dniach może podpisać umowę z partnerem na realizację PHN Tower

 • 03.09.2013 08:00

  MSP zakłada sprzedaż całego pakietu akcji PHN inwestorowi branżowemu

 • 02.09.2013 18:48

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 30.08.2013 15:49

  Deutsche Bank i Societe Generale doradcami przy drugim etapie prywatyzacji PHN

 • 29.08.2013 16:12

  PHN SA zwołanie NWZA na 24 września 2013 r. wraz z projektami uchwał

 • 28.08.2013 17:00

  MSP rusza z drugim etapem prywatyzacji PHN, w najbliższych dniach przedstawi doradców

 • 28.08.2013 16:44

  Wojciech Papierak zrezygnował z pełnienia z funkcji prezesa PHN-u

 • 28.08.2013 16:26

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA rezygnacja prezesa zarządu

 • 21.08.2013 14:18

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie

 • 14.08.2013 12:23

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - zawarcie umowy skutkującej zbyciem przedsiębiorstwa Intraco przez spółkę zależną

 • 09.07.2013 14:41

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki.

 • 26.06.2013 17:14

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 26 czerwca 2013 r.

 • 26.06.2013 17:10

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 26.06.2013 17:06

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

 • 07.06.2013 16:01

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwała powzięta przez ZWZ do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 16.05.2013 14:55

  PHN liczy w '13 na ponad 50 mln zł ze sprzedaży aktywów

 • 08.05.2013 12:39

  MSP do końca czerwca chce wybrać doradców finansowych przy sprzedaży akcji PHN-u

 • 26.04.2013 15:06

  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA zwołanie ZWZ na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał

 • 26.04.2013 09:52

  DM PKO BP zaleca "trzymaj" PHN