PGO SA

skrót: PGO

Ostatnie notowanie z: 23.09.2020 12:57

Aktualny kurs1,18   -0,84 %-0,01 zł
Otwarcie1,18-0,84%
Minimum1,18-0,84%
Maksimum1,18-0,84%
Wolumen (szt.) 8000
Kurs odniesienia1,19
Widełki dolne1,06
Widełki górne1,30
Obroty (tyś. zł)9
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
17151,12
15551,11
23 8301,10
210 1501,10
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,202 121 2
1,221 612 2
1,241 600 1
1,2527 145 2
Grupa należy do grona największych w Polsce producentów odlewów ze stopów żelaza, przede wszystkim odlewów żeliwnych i staliwnych. Jest także producentem odkuwek matrycowych i swobodnie kutych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
TDJ SAprzez TDJ Equity II sp. z o.o.64 521 00067,00%64 521 00067,00%
NN OFEportfel7 344 5727,62%7 344 5727,62%
Aviva OFEportfel6 544 1906,79%6 544 1906,79%

Kategoria • 22.09.2020 10:50

  PGO zlikwiduje oddział w Stalowej Woli

 • 22.09.2020 10:12

  PGO SA (13/2020) Decyzja o reorganizacji i związanej z nią likwidacji oddziału Emitenta

 • 25.06.2020 19:51

  PGO SA (9/2020) Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

 • 18.06.2020 13:48

  PGO SA (8/2020) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 29.05.2020 17:27

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 29.05.2020 15:40

  PGO SA (7/2020) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2020 r.

 • 29.05.2020 15:37

  PGO SA (6/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2020 r.

 • 30.04.2020 21:15

  PGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 21:13

  PGO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 10.04.2020 17:18

  PGO SA (5/2020) Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta

 • 08.04.2020 18:39

  PGO SA (4/2020) Rejestracja przekształcenia spółki zależnej Emitenta

 • 31.03.2020 19:19

  PGO SA (3/2020) Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2019

 • 15.01.2020 15:13

  PGO SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 09.01.2020 14:00

  PGO SA (1/2020) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 • 16.12.2019 17:54

  PGO SA (18/2019) Stanowisko spółki zależnej Emitenta w związku z wynikiem kontroli podatkowej

 • 02.12.2019 17:54

  Spółka PGO nieprawidłowo rozpoznała koszty uzyskania przychodów w latach '15-'16 - UCS w Krakowie

 • 02.12.2019 17:35

  PGO SA (17/2019) Wynik kontroli podatkowej w spółce zależnej

 • 29.11.2019 13:52

  PGO SA (16/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 27.11.2019 17:31

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 12.11.2019 17:30

  PGO SA (15/2019) Rezygnacja członka Zarządu

 • 21.10.2019 14:36

  PGO SA (14/2019) Aneks do umowy kredytowej spółki zależnej

 • 30.09.2019 22:34

  PGO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.09.2019 11:59

  PGO SA (13/2019) Aneks do umowy kredytowej

 • 31.05.2019 17:01

  PGO SA (7/2019) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.

 • 31.05.2019 16:57

  PGO SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

 • 29.05.2019 17:35

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 13.03.2019 14:54

  PGO SA (4/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 28.01.2019 14:52

  PGO SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 10.01.2019 10:19

  PGO SA (2/2019) Zmiana adresu siedziby Emitenta

 • 10.01.2019 10:16

  PGO SA (1/2019) Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz zmiany Statutu Spółki

 • 18.12.2018 10:01

  PGO SA (30/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.12.2018 15:51

  PGO SA (29/2018) Przyjęcie do realizacji planu reorganizacji majątkowej Odlewni Żeliwa "ŚREM" Sp. z o.o.

 • 05.12.2018 14:38

  PGO SA (27/2018) Korekta raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

 • 03.12.2018 15:40

  PGO SA (28/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 3 grudnia 2018 r.

 • 03.12.2018 15:36

  PGO SA (27/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2018 r.

 • 29.11.2018 17:35

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 17:02

  PGO SA (26/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 31.10.2018 17:25

  PGO SA (25/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 31.10.2018 17:23

  PGO SA (24/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2018 r.

 • 31.10.2018 17:20

  PGO SA (23/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2018 r.

 • 31.10.2018 17:17

  PGO SA (22/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz podpisanie planu połączenia

 • 10.10.2018 15:18

  PGO SA (21/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 10.10.2018 15:15

  PGO SA (20/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 10 października 2018 r.

 • 10.10.2018 15:14

  PGO SA (19/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2018 r.

 • 03.10.2018 16:45

  PGO SA (18/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta

 • 03.10.2018 16:42

  PGO SA (17/2018) Rejestracja przekształcenia spółki zależnej Emitenta

 • 28.09.2018 13:37

  PGO SA (16/2018) Zawarcie aneksów do umów kredytowych

 • 28.09.2018 07:47

  PGO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.09.2018 16:03

  PGO SA (15/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 października 2018 r.

 • 13.09.2018 16:00

  PGO SA (14/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 października 2018 r.

 • 13.09.2018 11:55

  PGO SA (13/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 30.07.2018 15:59

  PGO SA (12/2018) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki zależnej Emitenta

 • 29.06.2018 16:35

  PGO SA (11/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 16:32

  PGO SA (10/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 29.06.2018 16:31

  PGO SA (9/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte

 • 07.06.2018 19:44

  TDJ chce zmian w statutach Famuru, PGO i Zametu, które przyznają mu uprawnienia osobiste

 • 07.06.2018 19:10

  PGO SA (8/2018) Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w związku z żądanie przez akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad

 • 30.05.2018 17:58

  PGO SA (7/2018) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 17:56

  PGO SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 17:46

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 06:55

  TDJ chce dywersyfikować działalność; pozostanie inwestorem w obecnie kontrolowanych firmach

 • 27.04.2018 20:01

  PGO SA (5/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

 • 27.04.2018 19:50

  PGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 19:46

  PGO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.04.2018 18:16

  PGO SA (4/2018) Przyjęcie planu przekształcenia przez spółkę zależną Emitenta

 • 20.04.2018 16:25

  PGO SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 26.01.2018 15:52

  PGO SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 16.01.2018 17:47

  PGO SA (1/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 20.12.2017 15:48

  PGO SA (39/2017) Nabycie akcji spółki zależnej przez Emitenta

 • 29.11.2017 17:35

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.11.2017 16:26

  PGO SA (38/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 21.11.2017 15:10

  PGO SA (37/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez spółkę zależną Emitenta

 • 19.10.2017 11:21

  PGO SA (36/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19 października 2017 r.

 • 19.10.2017 11:20

  PGO SA (35/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 19.10.2017 11:18

  PGO SA (34/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 października 2017 r.

 • 18.10.2017 17:20

  PGO SA (33/2017) Korekta deklaracji podatkowej w spółce zależnej

 • 16.10.2017 17:16

  PGO SA (32/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 19.10.2017 r. oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGO S.A.

 • 13.10.2017 11:47

  PGO SA (31/2017) Rezygnacje członka Rady Nadzorczej

 • 05.10.2017 16:41

  PGO SA (30/2017) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 05.10.2017 16:40

  PGO SA (29/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 29.09.2017 17:31

  PGO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 20.09.2017 13:50

  PGO SA (28/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2017 r.

 • 20.09.2017 13:49

  PGO SA (27/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 października 2017 r.

 • 18.09.2017 16:38

  PGO SA (25/2017) Korekta raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 18 września 2017 r.

 • 18.09.2017 16:03

  PGO SA (26/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18 września 2017 r.

 • 18.09.2017 16:02

  PGO SA (25/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 18.09.2017 16:00

  PGO SA (24/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 września 2017 r.

 • 14.09.2017 17:23

  PGO SA (23/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 13.09.2017 12:18

  PGO SA (22/2017) Zmiana oznaczenia skróconego dla akcji Emitenta notowanych na GPW

 • 04.09.2017 09:26

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (21/2017) Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Emitenta

 • 21.08.2017 15:13

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (20/2017) Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2017 r.

 • 21.08.2017 15:10

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (19/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2017 r.

 • 21.08.2017 11:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (18/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu

 • 02.08.2017 15:24

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (17/2017) Nabycie i umorzenie akcji własnych przez spółkę zależną Emitenta

 • 27.06.2017 17:59

  Polska Grupa Odlewnicza wypłaci 0,37 zł dywidendy na akcję za '16

 • 27.06.2017 17:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (16/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 17:46

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (15/2017) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 27.06.2017 17:44

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (14/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 17:43

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (13/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 08.06.2017 16:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (12/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 08.06.2017 16:06

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (11/2017) Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

 • 06.06.2017 12:19

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (10/2017) Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. w związku z żądaniem przez akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad

 • 01.06.2017 12:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (9/2017) Połączenia spółek zależnych Emitenta

 • 31.05.2017 16:49

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (8/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez spółkę zależną Emitenta

 • 31.05.2017 13:32

  Polska Grupa Odlewnicza chce wypłacić 0,37 zł dywidendy na akcję za '16

 • 31.05.2017 13:10

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (7/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 31.05.2017 13:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (6/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 r.

 • 30.05.2017 17:35

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 17:39

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 17:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.04.2017 15:29

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (5/2017) Przyjęcie "Strategii PGO na lata 2017-2020"

 • 15.03.2017 17:10

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (4/2017) Inicjacja procesu połączenia spółek zależnych Emitenta

 • 31.01.2017 14:20

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 10:42

  Polska Grupa Odlewnicza kupiła od Kopeksu spółkę Kopex Foundry za 7 mln zł

 • 26.01.2017 10:32

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (2/2017) Nabycie udziałów w spółce Kopex Foundry Sp. z o.o.

 • 18.01.2017 14:39

  Polska Grupa Odlewnicza złożyła Kopeksowi ofertę nabycia Kopex Foundry

 • 18.01.2017 14:31

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (1/2017) Oferta nabycia udziałów Kopex Foundry Sp. z o.o.

 • 22.11.2016 11:55

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (24/2016) Aneksy do umów o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Pekao S.A.

 • 14.11.2016 17:31

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 12.09.2016 18:55

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (23/2016) Uchwały w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A1

 • 12.09.2016 17:46

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA

 • 08.09.2016 18:44

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (22/2016) Uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A1

 • 30.08.2016 17:34

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 30.08.2016 17:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 25.08.2016 11:52

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (21/2016) Publikacja raportów za I półrocze 2016

 • 08.08.2016 12:32

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (20/2016) Rejestracja Obligacji serii A1

 • 05.08.2016 11:56

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (19/2016) Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

 • 05.08.2016 11:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (18/2016) Umowa znacząca ze spółką Temming

 • 25.07.2016 18:14

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (17/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii A1

 • 30.06.2016 09:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

 • 24.06.2016 16:54

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 16:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 24.06.2016 16:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 12:15

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Uruchomienie Programu Emisji Obligacji

 • 24.06.2016 12:12

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zawarcie umowy z Reiffeisen Bank Polska S.A.

 • 21.06.2016 16:16

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 17.06.2016 15:05

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Rezygnacje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór na kolejną kadencję

 • 16.06.2016 16:20

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Nabycie i umorzenie akcji własnych przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.06.2016 15:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.06.2016 14:59

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca z Grupą Famur

 • 25.05.2016 13:06

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 25.05.2016 13:04

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2016 r.

 • 13.05.2016 17:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 17:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 17:47

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 04.03.2016 14:56

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

 • 29.02.2016 17:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 20.01.2016 17:37

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 15.01.2016 15:27

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.11.2015 17:30

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.09.2015 17:18

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta

 • 01.09.2015 16:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta

 • 31.08.2015 17:31

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 28.08.2015 19:17

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Nabycie znaczących aktywów przez spółkę zależną

 • 24.07.2015 12:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca z Grupą Famur

 • 01.07.2015 18:27

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.06.2015 15:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca zawarta przez spółki zależne Emitenta

 • 18.06.2015 14:15

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowy znaczące zawarte przez spółki zależne Emitenta

 • 12.06.2015 15:52

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 15:04

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 15:02

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 17:34

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 12:04

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 12:02

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2015 r.

 • 30.04.2015 17:32

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 17:30

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 21.04.2015 16:46

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca ze spółkami grupy Deere

 • 08.04.2015 16:39

  GPW: Komunikat - POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA

 • 24.03.2015 17:29

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca ze spółką Temming

 • 27.02.2015 17:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 26.01.2015 15:52

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 17.12.2014 15:27

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z Grupą Famur

 • 28.11.2014 13:40

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowy znaczące ze spółkami zależnymi

 • 26.11.2014 18:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowy znaczące ze spółkami zależnymi

 • 26.11.2014 18:03

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Denning

 • 26.11.2014 17:58

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA nabycie znaczących aktywów przez spółki zależne

 • 26.11.2014 17:57

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z TDJ Equity I

 • 26.11.2014 17:56

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z Invest 11 TDJ Finanse

 • 14.11.2014 17:21

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 17:35

  PGO SA procedura integracji produkcji odlewniczej Fugo Odlew w Grupie Emitenta

 • 30.09.2014 14:56

  PGO SA umowy znaczące ze spółkami zależnymi

 • 01.09.2014 11:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA powołanie osoby zarządzającej

 • 01.09.2014 11:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Odwołanie osoby zarządzającej

 • 01.09.2014 11:46

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA - podpisanie listu intencyjnego

 • 29.08.2014 17:30

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 17.07.2014 15:42

  PGO SA umowa znacząca z Bankiem Pekao SA

 • 07.07.2014 13:18

  PGO SA umowa znacząca ze spółką Huta Stali Jakościowych

 • 30.06.2014 15:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

 • 30.06.2014 15:04

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 30.06.2014 14:59

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 30.06.2014 08:39

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zgłoszenie kandydatur do rady nadzorczej spółki

 • 27.06.2014 15:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA - wybór biegłego rewidenta

 • 30.05.2014 13:31

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA projekty uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 13:28

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA - zwołanie ZWZ na 30 czerwca 2014 r.

 • 29.05.2014 16:18

  PGO SA powołanie zarządu na kolejną kadencję

 • 20.05.2014 15:38

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Medicast

 • 20.05.2014 15:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Deere

 • 15.05.2014 17:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 17:35

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 17:32

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 08.04.2014 12:02

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Temming

 • 28.02.2014 17:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 13.01.2014 11:12

  PGO SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 03.01.2014 15:18

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.01.2014 15:15

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.01.2014 15:12

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.12.2013 14:28

  PGO SA zawiadomienie od akcjonariusza TDJ Equity II sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji

 • 31.12.2013 14:27

  PGO SA zawiadomienie od akcjonariusza TDJ SA o zmianie stanu posiadania akcji

 • 27.12.2013 15:27

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.12.2013 12:31

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Polskiej Grupy Odlewniczej

 • 27.12.2013 12:06

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 16.12.2013 17:52

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.11.2013 15:08

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z Bankiem Pekao SA

 • 15.11.2013 14:28

  PGO SA rezygnacja wiceprezesa zarządu

 • 08.11.2013 10:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z firmą SAVELLI

 • 18.10.2013 14:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z Grupą Famur

 • 04.10.2013 12:10

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA nabycie udziałów w spółce Kuźnia "GLINIK" Sp. z o.o.

 • 19.09.2013 15:31

  PGO SA umowa znacząca ze spółką Deere

 • 12.09.2013 15:27

  PGO SA umowa znacząca ze spółką Wabco

 • 09.09.2013 15:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA rejestracja zmiany statutu spółki

 • 30.08.2013 17:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 16.07.2013 14:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA - wybór biegłego rewidenta

 • 26.06.2013 18:00

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

 • 26.06.2013 17:59

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

 • 20.06.2013 11:37

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Temming

 • 05.06.2013 15:59

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA uzyskanie przez TDJ SA zgody na przejęcie spółki Kuźnia "GLINIK" Sp. z o.o. przez emitenta

 • 16.05.2013 15:58

  PGO SA umowa znacząca ze spółką Medicast

 • 15.05.2013 17:37

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 15:49

  PGO SA umowa znacząca z Grupą Famur

 • 07.05.2013 13:20

  PGO SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

 • 22.04.2013 17:09

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zmiana umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną z Raiffeisen Bank Polska

 • 22.04.2013 15:38

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA powołanie wiceprezesa zarządu

 • 18.04.2013 18:41

  PGO ma list intencyjny ws. przejęcia Kuźni Glinik za 52,7 mln zł