PGO SA

skrót: PGO

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs1,34   3,08 %0,04 zł
Otwarcie1,28-1,15%
Minimum1,28-1,15%
Maksimum1,343,08%
Wolumen (szt.) 43179
Kurs odniesienia1,30
Widełki dolne1,16
Widełki górne1,41
Obroty (tyś. zł)57
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
110 0001,29
12 4001,28
34 3561,28
15 0001,27
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,341 400 1
1,354 528 3
1,383 000 1
1,3968 1
Grupa należy do grona największych w Polsce producentów odlewów ze stopów żelaza, przede wszystkim odlewów żeliwnych i staliwnych. Jest także producentem odkuwek matrycowych i swobodnie kutych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
TDJ SAprzez TDJ Equity II sp. z o.o.64 521 00067,00%64 521 00067,00%
NN OFEportfel7 344 5727,62%7 344 5727,62%
Aviva OFEportfel6 544 1906,79%6 544 1906,79%

Kategoria • 21.01.2021 17:46

  TDJ EQUITY II podniósł cenę akcji w wezwaniu na PGO do 1,45 zł

 • 21.01.2021 13:58

  PGO SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 17.12.2020 14:40

  PGO SA (17/2020) Aneks do umowy ramowej o udzielanie pożyczek zawartej przez spółkę zależną

 • 09.12.2020 12:45

  PGO SA (16/2020) Wezwanie na zapisywanie się na sprzedaż akcji PGO S.A.

 • 09.12.2020 07:53

  TDJ nie rozważa przeprowadzania wezwania na akcje Famuru i Zametu

 • 08.12.2020 19:59

  TDJ EQUITY II wezwał do sprzedaży 30.157.629 akcji PGO, po 1,25 zł za sztukę

 • 16.11.2020 17:30

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 13.11.2020 15:43

  PGO SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

 • 21.10.2020 10:37

  PGO SA (14/2020) Aneksy do umów kredytowych Emitenta oraz spółki zależnej

 • 30.09.2020 17:30

  PGO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 22.09.2020 10:50

  PGO zlikwiduje oddział w Stalowej Woli

 • 22.09.2020 10:12

  PGO SA (13/2020) Decyzja o reorganizacji i związanej z nią likwidacji oddziału Emitenta

 • 25.06.2020 19:51

  PGO SA (9/2020) Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

 • 18.06.2020 13:48

  PGO SA (8/2020) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 29.05.2020 17:27

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 29.05.2020 15:40

  PGO SA (7/2020) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2020 r.

 • 29.05.2020 15:37

  PGO SA (6/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2020 r.

 • 30.04.2020 21:15

  PGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 21:13

  PGO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 10.04.2020 17:18

  PGO SA (5/2020) Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta

 • 08.04.2020 18:39

  PGO SA (4/2020) Rejestracja przekształcenia spółki zależnej Emitenta

 • 31.03.2020 19:19

  PGO SA (3/2020) Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2019

 • 15.01.2020 15:13

  PGO SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 09.01.2020 14:00

  PGO SA (1/2020) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 • 16.12.2019 17:54

  PGO SA (18/2019) Stanowisko spółki zależnej Emitenta w związku z wynikiem kontroli podatkowej

 • 02.12.2019 17:54

  Spółka PGO nieprawidłowo rozpoznała koszty uzyskania przychodów w latach '15-'16 - UCS w Krakowie

 • 02.12.2019 17:35

  PGO SA (17/2019) Wynik kontroli podatkowej w spółce zależnej

 • 29.11.2019 13:52

  PGO SA (16/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 27.11.2019 17:31

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 12.11.2019 17:30

  PGO SA (15/2019) Rezygnacja członka Zarządu

 • 21.10.2019 14:36

  PGO SA (14/2019) Aneks do umowy kredytowej spółki zależnej

 • 30.09.2019 22:34

  PGO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.09.2019 11:59

  PGO SA (13/2019) Aneks do umowy kredytowej

 • 31.05.2019 17:01

  PGO SA (7/2019) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.

 • 31.05.2019 16:57

  PGO SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

 • 29.05.2019 17:35

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 13.03.2019 14:54

  PGO SA (4/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 28.01.2019 14:52

  PGO SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 10.01.2019 10:19

  PGO SA (2/2019) Zmiana adresu siedziby Emitenta

 • 10.01.2019 10:16

  PGO SA (1/2019) Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz zmiany Statutu Spółki

 • 18.12.2018 10:01

  PGO SA (30/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.12.2018 15:51

  PGO SA (29/2018) Przyjęcie do realizacji planu reorganizacji majątkowej Odlewni Żeliwa "ŚREM" Sp. z o.o.

 • 05.12.2018 14:38

  PGO SA (27/2018) Korekta raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

 • 03.12.2018 15:40

  PGO SA (28/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 3 grudnia 2018 r.

 • 03.12.2018 15:36

  PGO SA (27/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2018 r.

 • 29.11.2018 17:35

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 17:02

  PGO SA (26/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 31.10.2018 17:25

  PGO SA (25/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 31.10.2018 17:23

  PGO SA (24/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 grudnia 2018 r.

 • 31.10.2018 17:20

  PGO SA (23/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2018 r.

 • 31.10.2018 17:17

  PGO SA (22/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz podpisanie planu połączenia

 • 10.10.2018 15:18

  PGO SA (21/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 10.10.2018 15:15

  PGO SA (20/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 10 października 2018 r.

 • 10.10.2018 15:14

  PGO SA (19/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2018 r.

 • 03.10.2018 16:45

  PGO SA (18/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta

 • 03.10.2018 16:42

  PGO SA (17/2018) Rejestracja przekształcenia spółki zależnej Emitenta

 • 28.09.2018 13:37

  PGO SA (16/2018) Zawarcie aneksów do umów kredytowych

 • 28.09.2018 07:47

  PGO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.09.2018 16:03

  PGO SA (15/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 października 2018 r.

 • 13.09.2018 16:00

  PGO SA (14/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 października 2018 r.

 • 13.09.2018 11:55

  PGO SA (13/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 30.07.2018 15:59

  PGO SA (12/2018) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki zależnej Emitenta

 • 29.06.2018 16:35

  PGO SA (11/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 16:32

  PGO SA (10/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 29.06.2018 16:31

  PGO SA (9/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte

 • 07.06.2018 19:44

  TDJ chce zmian w statutach Famuru, PGO i Zametu, które przyznają mu uprawnienia osobiste

 • 07.06.2018 19:10

  PGO SA (8/2018) Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w związku z żądanie przez akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad

 • 30.05.2018 17:58

  PGO SA (7/2018) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 17:56

  PGO SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 17:46

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 06:55

  TDJ chce dywersyfikować działalność; pozostanie inwestorem w obecnie kontrolowanych firmach

 • 27.04.2018 20:01

  PGO SA (5/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

 • 27.04.2018 19:50

  PGO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 19:46

  PGO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.04.2018 18:16

  PGO SA (4/2018) Przyjęcie planu przekształcenia przez spółkę zależną Emitenta

 • 20.04.2018 16:25

  PGO SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 26.01.2018 15:52

  PGO SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 16.01.2018 17:47

  PGO SA (1/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 20.12.2017 15:48

  PGO SA (39/2017) Nabycie akcji spółki zależnej przez Emitenta

 • 29.11.2017 17:35

  PGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.11.2017 16:26

  PGO SA (38/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 21.11.2017 15:10

  PGO SA (37/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez spółkę zależną Emitenta

 • 19.10.2017 11:21

  PGO SA (36/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19 października 2017 r.

 • 19.10.2017 11:20

  PGO SA (35/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 19.10.2017 11:18

  PGO SA (34/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 października 2017 r.

 • 18.10.2017 17:20

  PGO SA (33/2017) Korekta deklaracji podatkowej w spółce zależnej

 • 16.10.2017 17:16

  PGO SA (32/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 19.10.2017 r. oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGO S.A.

 • 13.10.2017 11:47

  PGO SA (31/2017) Rezygnacje członka Rady Nadzorczej

 • 05.10.2017 16:41

  PGO SA (30/2017) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 05.10.2017 16:40

  PGO SA (29/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 29.09.2017 17:31

  PGO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 20.09.2017 13:50

  PGO SA (28/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2017 r.

 • 20.09.2017 13:49

  PGO SA (27/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 października 2017 r.

 • 18.09.2017 16:38

  PGO SA (25/2017) Korekta raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 18 września 2017 r.

 • 18.09.2017 16:03

  PGO SA (26/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18 września 2017 r.

 • 18.09.2017 16:02

  PGO SA (25/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 18.09.2017 16:00

  PGO SA (24/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 września 2017 r.

 • 14.09.2017 17:23

  PGO SA (23/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 13.09.2017 12:18

  PGO SA (22/2017) Zmiana oznaczenia skróconego dla akcji Emitenta notowanych na GPW

 • 04.09.2017 09:26

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (21/2017) Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Emitenta

 • 21.08.2017 15:13

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (20/2017) Projekty uchwał wraz z załącznikami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2017 r.

 • 21.08.2017 15:10

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (19/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2017 r.

 • 21.08.2017 11:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (18/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu

 • 02.08.2017 15:24

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (17/2017) Nabycie i umorzenie akcji własnych przez spółkę zależną Emitenta

 • 27.06.2017 17:59

  Polska Grupa Odlewnicza wypłaci 0,37 zł dywidendy na akcję za '16

 • 27.06.2017 17:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (16/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 17:46

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (15/2017) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 27.06.2017 17:44

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (14/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 17:43

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (13/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 08.06.2017 16:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (12/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 08.06.2017 16:06

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (11/2017) Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

 • 06.06.2017 12:19

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (10/2017) Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. w związku z żądaniem przez akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad

 • 01.06.2017 12:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (9/2017) Połączenia spółek zależnych Emitenta

 • 31.05.2017 16:49

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (8/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez spółkę zależną Emitenta

 • 31.05.2017 13:32

  Polska Grupa Odlewnicza chce wypłacić 0,37 zł dywidendy na akcję za '16

 • 31.05.2017 13:10

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (7/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 31.05.2017 13:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (6/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 r.

 • 30.05.2017 17:35

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 17:39

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 17:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.04.2017 15:29

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (5/2017) Przyjęcie "Strategii PGO na lata 2017-2020"

 • 15.03.2017 17:10

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (4/2017) Inicjacja procesu połączenia spółek zależnych Emitenta

 • 31.01.2017 14:20

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 10:42

  Polska Grupa Odlewnicza kupiła od Kopeksu spółkę Kopex Foundry za 7 mln zł

 • 26.01.2017 10:32

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (2/2017) Nabycie udziałów w spółce Kopex Foundry Sp. z o.o.

 • 18.01.2017 14:39

  Polska Grupa Odlewnicza złożyła Kopeksowi ofertę nabycia Kopex Foundry

 • 18.01.2017 14:31

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (1/2017) Oferta nabycia udziałów Kopex Foundry Sp. z o.o.

 • 22.11.2016 11:55

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (24/2016) Aneksy do umów o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Pekao S.A.

 • 14.11.2016 17:31

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 12.09.2016 18:55

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (23/2016) Uchwały w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A1

 • 12.09.2016 17:46

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA

 • 08.09.2016 18:44

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (22/2016) Uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A1

 • 30.08.2016 17:34

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 30.08.2016 17:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 25.08.2016 11:52

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (21/2016) Publikacja raportów za I półrocze 2016

 • 08.08.2016 12:32

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (20/2016) Rejestracja Obligacji serii A1

 • 05.08.2016 11:56

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (19/2016) Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

 • 05.08.2016 11:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (18/2016) Umowa znacząca ze spółką Temming

 • 25.07.2016 18:14

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA (17/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii A1

 • 30.06.2016 09:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

 • 24.06.2016 16:54

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 16:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 24.06.2016 16:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 12:15

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Uruchomienie Programu Emisji Obligacji

 • 24.06.2016 12:12

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zawarcie umowy z Reiffeisen Bank Polska S.A.

 • 21.06.2016 16:16

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 17.06.2016 15:05

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Rezygnacje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór na kolejną kadencję

 • 16.06.2016 16:20

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Nabycie i umorzenie akcji własnych przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.06.2016 15:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.06.2016 14:59

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca z Grupą Famur

 • 25.05.2016 13:06

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 25.05.2016 13:04

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2016 r.

 • 13.05.2016 17:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 17:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 17:47

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 04.03.2016 14:56

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

 • 29.02.2016 17:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 20.01.2016 17:37

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 15.01.2016 15:27

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.11.2015 17:30

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.09.2015 17:18

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta

 • 01.09.2015 16:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta

 • 31.08.2015 17:31

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 28.08.2015 19:17

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Nabycie znaczących aktywów przez spółkę zależną

 • 24.07.2015 12:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca z Grupą Famur

 • 01.07.2015 18:27

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.06.2015 15:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca zawarta przez spółki zależne Emitenta

 • 18.06.2015 14:15

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowy znaczące zawarte przez spółki zależne Emitenta

 • 12.06.2015 15:52

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 15:04

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 15:02

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 17:34

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 12:04

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 12:02

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2015 r.

 • 30.04.2015 17:32

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 17:30

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 21.04.2015 16:46

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca ze spółkami grupy Deere

 • 08.04.2015 16:39

  GPW: Komunikat - POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA

 • 24.03.2015 17:29

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Umowa znacząca ze spółką Temming

 • 27.02.2015 17:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 26.01.2015 15:52

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 17.12.2014 15:27

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z Grupą Famur

 • 28.11.2014 13:40

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowy znaczące ze spółkami zależnymi

 • 26.11.2014 18:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowy znaczące ze spółkami zależnymi

 • 26.11.2014 18:03

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Denning

 • 26.11.2014 17:58

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA nabycie znaczących aktywów przez spółki zależne

 • 26.11.2014 17:57

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z TDJ Equity I

 • 26.11.2014 17:56

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z Invest 11 TDJ Finanse

 • 14.11.2014 17:21

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 17:35

  PGO SA procedura integracji produkcji odlewniczej Fugo Odlew w Grupie Emitenta

 • 30.09.2014 14:56

  PGO SA umowy znaczące ze spółkami zależnymi

 • 01.09.2014 11:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA powołanie osoby zarządzającej

 • 01.09.2014 11:51

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Odwołanie osoby zarządzającej

 • 01.09.2014 11:46

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA - podpisanie listu intencyjnego

 • 29.08.2014 17:30

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 17.07.2014 15:42

  PGO SA umowa znacząca z Bankiem Pekao SA

 • 07.07.2014 13:18

  PGO SA umowa znacząca ze spółką Huta Stali Jakościowych

 • 30.06.2014 15:07

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

 • 30.06.2014 15:04

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 30.06.2014 14:59

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 30.06.2014 08:39

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zgłoszenie kandydatur do rady nadzorczej spółki

 • 27.06.2014 15:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA - wybór biegłego rewidenta

 • 30.05.2014 13:31

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA projekty uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 13:28

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA - zwołanie ZWZ na 30 czerwca 2014 r.

 • 29.05.2014 16:18

  PGO SA powołanie zarządu na kolejną kadencję

 • 20.05.2014 15:38

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Medicast

 • 20.05.2014 15:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Deere

 • 15.05.2014 17:36

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 17:35

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 17:32

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 08.04.2014 12:02

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Temming

 • 28.02.2014 17:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 13.01.2014 11:12

  PGO SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 03.01.2014 15:18

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.01.2014 15:15

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.01.2014 15:12

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.12.2013 14:28

  PGO SA zawiadomienie od akcjonariusza TDJ Equity II sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji

 • 31.12.2013 14:27

  PGO SA zawiadomienie od akcjonariusza TDJ SA o zmianie stanu posiadania akcji

 • 27.12.2013 15:27

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.12.2013 12:31

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Polskiej Grupy Odlewniczej

 • 27.12.2013 12:06

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 16.12.2013 17:52

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.11.2013 15:08

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z Bankiem Pekao SA

 • 15.11.2013 14:28

  PGO SA rezygnacja wiceprezesa zarządu

 • 08.11.2013 10:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z firmą SAVELLI

 • 18.10.2013 14:48

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca z Grupą Famur

 • 04.10.2013 12:10

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA nabycie udziałów w spółce Kuźnia "GLINIK" Sp. z o.o.

 • 19.09.2013 15:31

  PGO SA umowa znacząca ze spółką Deere

 • 12.09.2013 15:27

  PGO SA umowa znacząca ze spółką Wabco

 • 09.09.2013 15:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA rejestracja zmiany statutu spółki

 • 30.08.2013 17:33

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 16.07.2013 14:42

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA - wybór biegłego rewidenta

 • 26.06.2013 18:00

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

 • 26.06.2013 17:59

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

 • 20.06.2013 11:37

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA umowa znacząca ze spółką Temming

 • 05.06.2013 15:59

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA uzyskanie przez TDJ SA zgody na przejęcie spółki Kuźnia "GLINIK" Sp. z o.o. przez emitenta

 • 16.05.2013 15:58

  PGO SA umowa znacząca ze spółką Medicast

 • 15.05.2013 17:37

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 15:49

  PGO SA umowa znacząca z Grupą Famur

 • 07.05.2013 13:20

  PGO SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

 • 22.04.2013 17:09

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA zmiana umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną z Raiffeisen Bank Polska

 • 22.04.2013 15:38

  POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA powołanie wiceprezesa zarządu

 • 18.04.2013 18:41

  PGO ma list intencyjny ws. przejęcia Kuźni Glinik za 52,7 mln zł