PGNiG SA

skrót: PGN

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest największą spółką działającą na rynku gazu ziemnego w Polsce. Grupa zajmuje się poszukiwaniami i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. W skład grupy wchodzą także firmy zajmujące się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną oraz wytwarzaniem i dystrybucją ciepła.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa4 153 706 15771,00%4 153 706 15771,00%

Kategoria



 • 13.01.2021 15:35

  URE zatwierdził taryfę PSG, stawki dystrybucyjne w górę o 3,6 proc. (opis)

 • 13.01.2021 13:47

  URE zatwierdził taryfę Polskiej Spółki Gazownictwa, stawki dystrybucyjne w górę o 3,6 proc.

 • 13.01.2021 13:37

  PGNIG SA (1/2021) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 13.01.2021 11:01

  Akcje PGNiG rosną kolejny dzień, ceny gazu w Europie na 2,5-letnich maksimach

 • 13.01.2021 08:28

  DM BOŚ dodał PGNiG i Mercor do listy długich pozycji, usunął Erbud

 • 12.01.2021 13:58

  TGE oraz PGNiG będą współpracowały przy rozwoju rynku biometanu w Polsce

 • 05.01.2021 11:26

  PGNiG ma zgodę norweskiej administracji na objęcie udziałów w koncesjach na dwóch złożach

 • 31.12.2020 10:00

  Aktualizacja strategii GK PGNiG zostanie ogłoszona w I kwartale 2021 r. - prezes

 • 23.12.2020 15:07

  Sąd Apelacyjny odrzucił skargę Gazpromu w sprawie wyroku arbitrażu

 • 23.12.2020 14:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (68/2020) Informacja o odrzuceniu przez Sąd Apelacyjny w Sztokholmie skargi PAO Gazprom i OOO Gazprom Export o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego z dnia 29 czerwca 2018 r. wydanego w postępowani

 • 22.12.2020 23:52

  Orlen, PGNiG i Energa utworzą współną spółkę do budowy bloku energetycznego w Ostrołęce

 • 22.12.2020 23:19

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (67/2020) Zawarcie aneksu do Kontraktu Indywidualnego na dostawy paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej PKN Orlen

 • 22.12.2020 23:18

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (66/2020) Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka "C"

 • 18.12.2020 13:23

  MAP powołał Zespół ds. konsolidacji spółek sektora paliwowo-gazowego

 • 18.12.2020 09:02

  PGNiG rozpocznie eksploatację kolejnego złoża ropy naftowej w Norwegii

 • 17.12.2020 17:04

  URE zatwierdził taryfę dla PGNiG Obrót Detaliczny; obniżka ceny paliwa gazowego wynosi 4,5 proc. (opis)

 • 17.12.2020 16:52

  URE zatwierdził taryfę dla PGNiG Obrót Detaliczny; obniżka ceny paliwa gazowego wynosi 4,5 proc.

 • 17.12.2020 16:44

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (65/2020) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

 • 11.12.2020 12:25

  PGNiG i PGE złożyły wspólnie ofertę niewiążącą na nabycie polskich aktywów Grupy CEZ (opis)

 • 11.12.2020 12:17

  PGNiG i PGE złożyły wspólnie ofertę niewiążącą na nabycie polskich aktywów Grupy CEZ

 • 11.12.2020 12:10

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (64/2020) Złożenie wspólnie z PGE oferty niewiążącej nabycia polskich aktywów Grupy CEZ

 • 10.12.2020 10:00

  PGNiG odkryło nowe złoże gazu w Wielkopolsce

 • 07.12.2020 13:25

  UOKiK nałożył blisko 120 mln zł kar na spółki z grupy Veolia Polska (aktl.)

 • 07.12.2020 08:42

  UOKiK nałożył blisko 120 mln zł kar na spółki z grupy Veolia Polska

 • 04.12.2020 22:20

  Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia kar pieniężnych dla PGNiG i PGNiG Termika

 • 04.12.2020 21:09

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (63/2020) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie postępowania antymonopolowego dotyczącego warszawskiego rynku ciepła

 • 01.12.2020 08:50

  Nie widać podstaw dla wzrostu taryfy na gaz PGNiG OD - prezes URE

 • 30.11.2020 21:55

  Orlen może zaktualizować politykę dywidendową po przejęciu PGNiG, łączny poziom dywidendy nie będzie niższy (opis)

 • 30.11.2020 17:42

  Polityka dywidendowa PKN Orlen może się zmienić po przejęciu PGNiG

 • 30.11.2020 15:03

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (62/2020) Przedłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 • 30.11.2020 14:55

  Tauron przedłuża wyłączność negocjacyjną dla PGNiG dot. Tauron Ciepło do 31 stycznia '21

 • 30.11.2020 12:19

  Najpóźniej w I kw. '21 do KE trafi wstępny wniosek w sprawie przejęcia PGNiG - prezes Orlenu

 • 19.11.2020 13:05

  Nowy prezes PGNIG za stworzeniem jednego koncernu multienergetycznego

 • 19.11.2020 12:49

  PGNIG ma zakontraktowanych na 2021 rok 31 dostaw gazu LNG

 • 19.11.2020 07:25

  Skonsolidowany zysk netto PGNiG w III kw. '20 wyniósł 116 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 19.11.2020 06:41

  Skonsolidowany zysk netto PGNiG w III kwartale 2020 wyniósł 116 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 19.11.2020 06:30

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 16.11.2020 18:07

  PGNiG i PGE chcą nabyć aktywa należące do Fortum w Polsce, rezygnują z nabycia aktywów w Estonii, Litwie i Łotwie

 • 16.11.2020 17:48

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (61/2020) Aktualizacja informacji dotyczącej złożenia wstępnej oferty niewiążącej nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum

 • 13.11.2020 13:34

  PGNiG Upstream Norway i Aker BP natrafiły na gaz ziemny i ropę naftową na Morzu Norweskim

 • 13.11.2020 08:53

  PGNiG uruchomiło kolejne odwierty w Norwegii, w '21 produkcja gazu może sięgnąć 0,94 mld m3

 • 12.11.2020 15:25

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (60/2020) Powołanie Pana Pawła Majewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG SA - uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 59/2020

 • 12.11.2020 12:51

  PGNiG odkryło złoże gazu Warka na Morzu Norweskim

 • 11.11.2020 16:21

  Paweł Majewski zrezygnował z funkcji prezesa Lotosu, stanie na czele PGNiG

 • 10.11.2020 19:23

  Paweł Majewski nowym prezesem PGNiG

 • 10.11.2020 19:08

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (59/2020) Powołanie Pana Pawła Majewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG SA

 • 09.11.2020 21:19

  Gazprom złożył wniosek do PGNiG o renegocjację i podwyższenie ceny kontraktowej gazu ziemnego

 • 09.11.2020 20:43

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (58/2020) Informacja o złożeniu przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wniosku o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na podstawie Kontraktu Jamalskiego

 • 02.11.2020 07:04

  RN PGNiG ogłosiła konkurs na prezesa spółki

 • 01.11.2020 19:48

  PGNiG wnioskuje do Gazpromu o renegocjację i obniżenie ceny kontraktowej gazu ziemnego (opis)

 • 01.11.2020 19:40

  PGNiG złożył wniosek do Gazpromu o renegocjację i obniżenie ceny kontraktowej gazu ziemnego

 • 01.11.2020 19:32

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (57/2020) Złożenie wniosku o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export

 • 29.10.2020 09:07

  Szacunkowe wyniki PGNiG zbliżone do oczekiwań, bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 28.10.2020 17:52

  PGNiG szacuje EBITDA w III kw. na 1,33 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 28.10.2020 17:25

  PGNiG szacuje EBITDA w III kw. na 1,33 mld zł, powyżej konsensusu

 • 28.10.2020 17:15

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (56/2020) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał i 9 miesięcy 2020 roku

 • 28.10.2020 15:49

  PGNiG zawarł aneks wydłużający trwanie programu emisji obligacji do 28 X 2025 r.

 • 28.10.2020 15:38

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (55/2020) Zawarcie aneksu do Programu Emisji Obligacji

 • 28.10.2020 15:27

  RN PGNiG powierzyła obowiązki prezesa zarządu wiceprezesowi Jarosławowi Wróblowi

 • 28.10.2020 15:20

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (54/2020) Tymczasowe powierzenie wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

 • 27.10.2020 14:18

  Konsorcjum PGNiG, PGE i PFR złożyło wstępną ofertę nabycia udziałów w aktywach Fortum (opis)

 • 27.10.2020 13:53

  Konsorcjum z PGNiG i PGE złożyło wstępną ofertę nabycia działalności ciepłowniczej i chłodniczej Fortum Holding

 • 27.10.2020 13:44

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (53/2020) Złożenie wstępnej oferty niewiążącej nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum zlokalizowanych w Polsce, Estonii, na Łotwie i Litwie z udziałem PGNiG

 • 21.10.2020 16:01

  Jerzy Kwieciński zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu PGNiG (aktl.)

 • 21.10.2020 14:52

  Jerzy Kwieciński zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu PGNiG

 • 21.10.2020 14:46

  PGNIG SA (52/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGNiG S.A.

 • 21.10.2020 14:17

  PGNiG od 2023 roku kupi ok. 6,4 mld m sześc. gazu od duńskiego koncernu Orsted (opis)

 • 21.10.2020 12:55

  PGNIG SA (51/2020) Zatwierdzenie umowy z Ørsted Salg & Service A/S na zakup gazu ziemnego przez PGNiG Supply & Trading GmbH

 • 21.10.2020 12:54

  PGNiG ma umowę na zakup gazu ziemnego od Orsted Salg & Service

 • 21.10.2020 12:53

  PGNIG SA (51/2020) Zatwierdzenie umowy z Ørsted Salg & Service A/S na zakup gazu ziemnego przez PGNiG Supply & Trading GmbH

 • 20.10.2020 08:16

  Erste Group podniosło rekomendację dla PGNiG do "akumuluj"

 • 19.10.2020 20:48

  Grupa PGNiG szacuje, że sprzedała w III kw. 5,38 mld m sześc. gazu ziemnego (opis)

 • 19.10.2020 18:59

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w III kw. '20 wyniósł 5,38 mld m sześc. - szacunki

 • 19.10.2020 18:51

  EC Stalowa Wola złożyła pozew przeciwko Abener Energia, żąda 200,8 mln zł zł odszkodowania (opis)

 • 19.10.2020 18:49

  PGNIG SA (50/2020) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał oraz 9 miesięcy 2020 roku

 • 19.10.2020 17:46

  Program biometanowy w Polsce to koszt 65-70 mld zł, cel 4 mld m sześc. produkcji rocznie - wiceprezes PGNiG

 • 16.10.2020 12:54

  PGNiG ma umowę z Aker BP na zakup norweskiego gazu

 • 13.10.2020 16:16

  Na Ukrainie najciekawsze dla PGNiG byłyby aktywa wydobywcze - prezes

 • 12.10.2020 15:51

  PGNiG podpisało umowę inwestycyjną z ERU dot. wspólnego wydobycia węglowodorów na Ukrainie

 • 12.10.2020 13:22

  PGNiG podpisało umowę o poufności ws. prywatyzacji energetyki na Ukrainie

 • 09.10.2020 16:45

  DM BOŚ podniósł cenę docelową PGNiG do 6 zł

 • 08.10.2020 19:26

  PGNiG Termika zawiązała odpis na 389 mln zł z tytułu utraty wartości posiadanych akcji PGG

 • 08.10.2020 19:09

  PGNIG SA (49/2020) Zawiązanie odpisu z tytułu utraty wartości posiadanego przez PGNiG TERMIKA S.A. pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.

 • 07.10.2020 10:47

  PGNiG jest zainteresowany repolonizacją aktywów ciepłowniczych

 • 02.10.2020 09:05

  NIK rozpoczął kontrolę w PGNiG i spółce zależnej Exalo Drilling

 • 30.09.2020 13:51

  Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli został przekazany do eksploatacji

 • 28.09.2020 16:44

  BM mBanku podwyższyło rekomendację PGNiG do "kupuj"

 • 28.09.2020 11:30

  ERU wraz z PGNiG dostarczą gaz dla ukraińskiego operatora systemu przesyłowego

 • 24.09.2020 12:22

  KGHM i PGNiG podpisały dodatkowy kontrakt na dostawy gazu o wartości ok.190 mln zł

 • 22.09.2020 16:57

  Sąd Apelacyjny oddalił skargę ECSW o uchylenie wyroku dot. zapłaty na rzecz Abener 333,79 mln zł

 • 22.09.2020 16:45

  PGNIG SA (48/2020) Wyrok w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

 • 22.09.2020 13:25

  PGNIG SA (47/2020) Wydłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 • 22.09.2020 13:15

  Tauron przedłuża wyłączność negocjacyjną dla PGNiG dot. Tauron Ciepło do 30 XI

 • 21.09.2020 12:39

  PGNiG przejmuje udziały w dwóch złożach w Norwegii, zwiększa plan wydobycia w '21 do 0,9 mld m3 (opis)

 • 21.09.2020 11:54

  PGNiG prognozuje wydobycie gazu ziemnego w Norwegii w 2021 r. w wys. 0,9 mld m sześc.

 • 21.09.2020 11:37

  PGNIG SA (46/2020) Aktualizacja prognozy wydobycia gazu ziemnego spółki PGNiG Upstream Norway

 • 12.09.2020 21:09

  Szereg problemów ciepłownictwa, w perspektywie duże zmiany - URE

 • 09.09.2020 15:57

  Orlen pracuje nad strategią, chce dojść do neutralności klimatycznej w 2050 r. (wywiad)

 • 03.09.2020 16:46

  PKN i PGNiG mają list intencyjny ws. analizy realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce (opis)

 • 03.09.2020 16:20

  PGNIG SA (45/2020) Podpisanie listu intencyjnego z PKN Orlen dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji budowy elektrowni gazowej i biogazowni

 • 28.08.2020 10:36

  PGNiG i Toyota mają umowę o współpracy przy rozwoju technologii wodorowej w Polsce

 • 20.08.2020 14:19

  Tauron może sprzedać Tauron Ciepło na przełomie 2020/21

 • 20.08.2020 12:12

  PGNiG szacuje koszt budowy biogazowni w Polsce na 70 mld zł w ciągu 10 lat

 • 20.08.2020 11:50

  PGNiG chce wydobyć w tym roku 0,5 mld m sześc. gazu z Norwegii

 • 20.08.2020 10:39

  PGNiG nie ma planów wypłaty dywidendy zaliczkowej za 2020 rok - prezes

 • 20.08.2020 07:12

  Wyniki PGNIG w II kw. zgodne z szacunkami i pod wpływem wyroku sądu arbitrażowego (opis)

 • 20.08.2020 06:46

  Skonsolidowany zysk netto PGNiG w II kwartale 2020 wyniósł 5,14 mld zł, zgodnie z szacunkami

 • 20.08.2020 06:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 07.08.2020 13:06

  PGNiG odkrył nowe złoże gazu na Podkarpaciu

 • 06.08.2020 06:45

  Orlen tworzy multienergetyczny koncern z 200 mld zł przychodów, liczy na synergie z przejęć (wywiad)

 • 25.06.2020 18:11

  PGNiG przedłużył umowę na dostawy gazu dla PKN, wartość kontraktu od X '21 do końca '23 to ok. 5,5 mld zł

 • 25.06.2020 17:49

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (36/2020) Przedłużenie obowiązywania Kontraktu Indywidualnego na dostawy paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej PKN Orlen

 • 24.06.2020 18:41

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (35/2020) Lista akcjonariuszy po ZWZ PGNiG SA z dnia 24 czerwca 2020 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ

 • 24.06.2020 18:41

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (34/2020) Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku

 • 24.06.2020 14:13

  Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję z zysku za '19

 • 24.06.2020 14:11

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (33/2020) Dywidenda za rok obrotowy 2019

 • 24.06.2020 10:46

  Polskie LNG wybrało POOR i TGE na wykonawcę rozbudowy terminalu LNG za ok. 1,9 mld zł

 • 21.06.2020 11:56

  Globalny rynek gazu może odczuwać skutki załamania do 2025 r. - PIE

 • 19.06.2020 15:29

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (32/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku

 • 18.06.2020 18:17

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (31/2020) Aktualizacja projektu uchwały kierowanego do ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 roku

 • 18.06.2020 14:44

  Sprzedaż aktywów ciepłowniczych przyspieszy transformację Grupy Tauron - wiceprezes

 • 18.06.2020 12:06

  W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny - Sasin, MAP (opis)

 • 18.06.2020 11:14

  W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny - Sasin, MAP

 • 16.06.2020 15:03

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (30/2020) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

 • 16.06.2020 14:57

  URE zatwierdził obniżkę taryfy dla PGNiG OD o 10,6 proc., stawki opłat abonamentowych bez zmian

 • 16.06.2020 14:27

  Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje ws. sprzedaży Tauron Ciepło (opis)

 • 16.06.2020 14:14

  Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje ws. sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło

 • 16.06.2020 14:03

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (29/2020) Rozpoczęcie negocjacji w trybie wyłączności z Tauron Polska Energia S.A. dotyczących nabycia przez PGNiG S.A. 100% udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 • 16.06.2020 10:41

  Podpisany aneks z PGNiG bez szkody dla starań o apelację - Gazprom

 • 15.06.2020 14:17

  Wypłata przez Gazprom rekompensaty podnosi wycenę PGNIG o 0,5 PLN/akcję - Trigon (opinia)

 • 15.06.2020 12:17

  PGNiG ma otrzymać do 1 lipca 2020 roku ok. 1,5 mld USD netto zwrotu od Gazpromu

 • 15.06.2020 11:57

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (28/2020) Zawarcie aneksu do Kontraktu jamalskiego pomiędzy PGNiG a PAO Gazprom/OOO Gazprom Export

 • 09.06.2020 12:47

  PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na inwestycje w OZE, chce mieć do 900 MW w tym segmencie (opis)

 • 09.06.2020 12:01

  PGNiG chce mieć w ciągu kilku lat 900 MW mocy w OZE

 • 09.06.2020 11:41

  PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na inwestycje w OZE w okresie wykraczającym poza 2022 r.

 • 09.06.2020 11:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (27/2020) Przyjęcie kierunkowego planu działań w zakresie przyszłych inwestycji w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii

 • 08.06.2020 10:15

  PGNiG OD dostarczy 19 tys. ton LNG do LG Electronics, to największa umowa w historii

 • 05.06.2020 14:44

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj"

 • 04.06.2020 09:38

  PGNiG planuje wydatki inwestycyjne w 2020 roku na podobnym poziomie jak w 2019

 • 04.06.2020 07:04

  Skonsolidowany zysk netto PGNiG w I kw. 2020 wyniósł 779 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 04.06.2020 06:44

  Skonsolidowany zysk netto PGNiG w I kwartale 2020 wyniósł 779 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 04.06.2020 06:30

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 03.06.2020 16:52

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (26/2020) Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku

 • 02.06.2020 19:55

  Wniesienie skargi przez Gazprom nie wpływa na realizacje wyroku arbitrażowego - prezes PGNiG

 • 02.06.2020 17:26

  Gazprom złożył skargę o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego w sporze z PGNiG

 • 02.06.2020 17:14

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (25/2020) Złożenie przez Gazprom skargi o uchylenie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany na podstawie Kontraktu Jamalskiego

 • 29.05.2020 09:30

  PGNiG zawarł ze spółką Polskie LNG umowę regazyfikacji

 • 29.05.2020 09:26

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (24/2020) Zawarcie umowy regazyfikacji w ramach "Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020"

 • 29.05.2020 08:52

  PGNiG będzie dywersyfikował obszary działalności - Kwieciński

 • 27.05.2020 08:01

  W dłuższym okresie tak niskie ceny gazu się nie utrzymają - Kwieciński, PGNiG

 • 26.05.2020 17:34

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (23/2020) Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 czerwca 2020 roku

 • 26.05.2020 17:11

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (22/2020) Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 24 czerwca 2020 roku

 • 26.05.2020 13:45

  Zarząd PGNiG rekomenduje wypłatę 0,09 zł dywidendy na akcję z zysku za '19

 • 26.05.2020 13:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (21/2020) Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

 • 25.05.2020 13:20

  PGNiG planuje, że w 2020 roku ze złoża Skogul wydobędzie ok. 115 tys. ton ropy

 • 22.05.2020 17:25

  PGNiG zwiększy moc regazyfikacji z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 r.

 • 22.05.2020 17:08

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (20/2020) Alokacja mocy regazyfikacji w ramach procedury Open Season "Procedura Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020"

 • 22.05.2020 08:44

  Wstępne wyniki PGNiG pozytywnym zaskoczeniem, ryzykiem są spadające ceny gazu (opinia)

 • 21.05.2020 19:16

  PGNiG szacuje zysk netto w I kw. na 0,78 mld zł wobec 1,1 mld zł przed rokiem (opis)

 • 21.05.2020 18:51

  PGNiG szacuje zysk netto w I kw. na 0,78 mld zł wobec 1,1 mld zł przed rokiem

 • 21.05.2020 18:38

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (19/2020) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych w I kwartale 2020 roku

 • 18.05.2020 13:02

  PGNiG nie wyklucza przynajmniej jednej akwizycji w 2020 roku - prezes

 • 12.05.2020 17:26

  Odpisy pomniejszą wynik operacyjny grupy PGNiG w I kw. o około 0,77 mld zł

 • 12.05.2020 17:17

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (18/2020) Informacja o wyniku testów na utratę wartości części aktywów w Grupie Kapitałowej PGNiG

 • 12.05.2020 11:26

  PGNiG rozpoczyna program wodorowy, planuje wydać na prace badawcze 31 mln zł

 • 09.05.2020 11:20

  Za tydzień nowe zasady przesyłu gazu gazociągiem jamalskim

 • 06.05.2020 12:17

  PGNiG planuje zwiększyć wydobycie ze złoża Przemyśl o 13 proc. rocznie

 • 05.05.2020 13:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (17/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

 • 05.05.2020 12:33

  PGNiG sfinalizowało transakcję kupna udziałów w złożach Gina Krog i Alve Nord

 • 30.04.2020 17:42

  PGNiG otrzymało od Gazpromu korektę marcowej faktury za gaz - prezes

 • 29.04.2020 18:40

  Gazprom zadeklarował stosowanie nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego, skoryguje faktury PGNiG

 • 29.04.2020 18:25

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (16/2020) Otrzymanie od Gazprom deklaracji stosowania nowych warunków cenowych Kontraktu Jamalskiego

 • 28.04.2020 16:08

  PGNiG odebrało trzecią dostawę LNG w ramach kontraktu z Cheniere

 • 24.04.2020 15:50

  Według PGNiG Gazprom nie stosuje się do wyroku Trybunału Arbitrażowego (opis)

 • 24.04.2020 14:53

  Według PGNiG Gazprom nie stosuje się do wyroku Trybunału Arbitrażowego

 • 24.04.2020 14:30

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (15/2020) Informacja o niestosowaniu się przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export do wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego wydanego w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarcz

 • 22.04.2020 18:00

  Prezes PGNiG spodziewa się wzrostu cen gazu w drugiej połowie roku

 • 22.04.2020 10:55

  PGNiG Upstream Norway rozpoczęło wydobycie ze złoża Arfugl w Norwegii

 • 21.04.2020 18:07

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w I kw. '20 wyniósł 10,6 mld m sześc. (opis)

 • 21.04.2020 18:01

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w I kw. '20 wyniósł 10,6 mld m sześc.

 • 21.04.2020 17:49

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (14/2020) Szacunkowe wybrane dane operacyjne GK PGNiG za I kwartał 2020 roku

 • 15.04.2020 17:18

  BM mBanku podnosi rekomendację PGNiG do "kupuj"

 • 10.04.2020 09:30

  DM BOŚ podnosi rekomendację PGNiG do "trzymaj"

 • 04.04.2020 08:53

  PGNiG nie ma szans na podniesienie ratingu mimo wygranej z Gazpromem - Fitch

 • 01.04.2020 12:13

  PGNiG rozpoczyna działalność na Litwie

 • 01.04.2020 10:48

  Gazprom zapewne zapłaci PGNiG po decyzji arbitrażu - rosyjskie media

 • 31.03.2020 12:50

  PGNiG rozpoczyna proces odzyskiwania nadpłaconych środków od Gazpromu - prezes

 • 30.03.2020 21:54

  Gazprom analizuje decyzję sądu arbitrażowego w Sztokholmie w sporze z PGNiG

 • 30.03.2020 19:11

  Wyrok Sądu Arbitrażowego bez wpływu na ceny gazu dla klientów, poprawi wyniki PGNiG - prezes

 • 30.03.2020 18:24

  Na mocy wyroku Trybunału Arbitrażowego PGNiG szacuje różnicę do zwrotu przez Gazprom na 1,5 mld USD

 • 30.03.2020 18:04

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (13/2020) Wydanie przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz

 • 27.03.2020 17:08

  BM mBanku obniżył cenę docelową dla akcji PGNiG do 3,24 zł

 • 24.03.2020 19:32

  PGNiG na wniosek SP, w związku z zagrożeniem wynikającym z koronawirusa, odwołał NWZ

 • 24.03.2020 19:21

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (12/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku

 • 24.03.2020 13:09

  PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię na gaz

 • 23.03.2020 15:58

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (11/2020) Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 25 marca 2020 roku

 • 19.03.2020 09:47

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (10/2020) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 19.03.2020 09:19

  URE zatwierdził taryfę Polskiej Spółki Gazownictwa, stawki dystrybucyjne w górę o 3,5 proc. (opis)

 • 19.03.2020 09:05

  URE zatwierdził taryfę dla dystrybucji paliw, a wzrost stawek wyniesie średnio 3,5 proc. - URE

 • 18.03.2020 21:49

  Niemiecki regulator dopuścił PGNiG do postępowania derogacyjnego ws. Nord Stream 2

 • 17.03.2020 14:45

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (9/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 marca 2020 roku

 • 12.03.2020 12:11

  PGNiG jest zainteresowany mocnym wejściem w segment OZE

 • 12.03.2020 11:50

  PGNiG spodziewa się, że 2020 rok będzie dla spółki bardzo trudny - prezes

 • 12.03.2020 09:38

  PGNiG podtrzymuje, że decyzja sądu w sporze z Gazpromem będzie znana do końca marca

 • 12.03.2020 09:35

  PGNIG będzie szukał każdej okazji przejęć w sektorze ciepłowniczym, w tym aktywów Tauronu

 • 12.03.2020 09:28

  Dywidenda PGNiG nie wyższa niż 50 proc. zysku netto - prezes

 • 12.03.2020 07:14

  Skonsolidowany zysk netto PGNiG w '19 wyniósł 1,37 mld zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 12.03.2020 06:44

  Skonsolidowany zysk netto PGNiG w '19 wyniósł 1,37 mld zł, zgodnie z szacunkami

 • 12.03.2020 06:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 12.03.2020 06:36

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 12.03.2020 06:33

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 06.03.2020 11:34

  PGNiG rozpoczął kolejny odwiert eksploatacyjny na złożu Rehman w Pakistanie

 • 04.03.2020 07:03

  Citi podniósł rekomendację dla PGNiG do "kupuj"

 • 27.02.2020 15:12

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (8/2020) Powołanie Pani Magdaleny Zegarskiej w skład wspólnej kadencji Zarządu PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

 • 25.02.2020 13:26

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (7/2020) Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 25 marca 2020 roku

 • 25.02.2020 11:18

  PGNiG ma zgodę na wydobycie ropy i gazu ze złoża Skogul na Morzu Północnym

 • 24.02.2020 11:12

  PGNiG oczekuje do końca marca decyzji sądu arbitrażowego ws. sporu z Gazpromem

 • 17.02.2020 14:01

  PGG wypracowała 86 mln zł zysku na działalności, ale strata księgowa z powodu odpisu sięgnęła 427 mln zł

 • 17.02.2020 12:34

  PGG nie stać na 12 proc. podwyżki wynagrodzeń - Sasin, MAP

 • 17.02.2020 09:42

  Szacunkowe wyniki PGNIG wyraźnie lepsze od oczekiwań, akcje rosną 3 proc. (opinia)

 • 11.02.2020 07:25

  PGNiG pozyska udziały w złożu Alve Nord i zwiększy udział w Gina Krog

 • 06.02.2020 10:33

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PGNiG do "kupuj", cena docelowa 4,5 zł

 • 03.02.2020 16:34

  DM mBanku obniżył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj", cena docelowa 4,06 zł

 • 31.01.2020 14:18

  PGNiG sfinalizował zakup dodatkowych udziałów w złożu Duva

 • 31.01.2020 09:19

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (5/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.01.2020 09:12

  PKP Cargo planuje w czerwcu podpisać z PGNiG umowę ws. przewozu gazu LNG koleją

 • 24.01.2020 18:00

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w IV kw. '19 wyniósł 9,22 mld m sześc. (opis)

 • 24.01.2020 17:48

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w IV kw. '19 wyniósł 9,22 mld m sześc.

 • 24.01.2020 17:39

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (4/2020) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za IV kwartał i 2019 rok

 • 24.01.2020 15:34

  PGNiG chce rozwijać się w segmencie ciepłowniczym i zielonej energii, myśli o przejęciach (opis)

 • 24.01.2020 12:33

  PGNiG jest zainteresowany współpracą i przejęciami w branży energetycznej

 • 24.01.2020 12:13

  PGNiG nie wyklucza w paroletniej perspektywie przejęć w Polsce i w regionie - prezes

 • 24.01.2020 12:02

  PGNiG chce być integratorem w segmencie ciepłowniczym (aktl.)

 • 24.01.2020 11:27

  PGNiG będzie szukał możliwości współpracy z Orlenem i Lotosem

 • 24.01.2020 11:25

  PGNiG nie wyklucza wejścia w energetykę wiatrową

 • 24.01.2020 11:23

  PGNiG chce być integratorem w segmencie ciepłowniczym

 • 24.01.2020 11:15

  PGNiG rozważa inwestycje w biogaz, paliwo wodorowe i fotowoltaikę

 • 24.01.2020 11:10

  PGNiG przedstawi aktualizację strategii do końca roku

 • 24.01.2020 10:40

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (3/2020) Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA - uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 1/2020

 • 23.01.2020 07:36

  SN oddalił skargę kasacyjną PGNiG ws. 10,4 mln zł kary nałożonej przez UOKiK

 • 22.01.2020 10:04

  DM BOŚ obniżył rekomendację PGNiG do "sprzedaj", cenę docelową do 3,5 zł

 • 15.01.2020 14:22

  PGNiG ma trzy nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

 • 12.01.2020 15:25

  Putin zapewnia, że Rosja zdoła samodzielnie ukończyć gazociąg Nord Stream 2

 • 10.01.2020 13:49

  Głównym wyzwaniem nowego zarządu jest podniesienie wartości PGNiG - Kwieciński

 • 09.01.2020 15:02

  Spełniono warunek umowy zakupu przez PGNiG udziałów w złożu Duva od Pandion Energy

 • 09.01.2020 14:52

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (2/2020) Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Duva od Pandion Energy

 • 09.01.2020 13:08

  Jerzy Kwieciński został nowym prezesem PGNiG (opis)

 • 09.01.2020 12:55

  Jerzy Kwieciński został nowym prezesem PGNiG

 • 09.01.2020 12:48

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (1/2020) Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA

 • 09.01.2020 12:48

  Jerzy Kwieciński został nowym prezesem PGNiG - RMF FM

 • 09.01.2020 09:47

  PGNiG i JSW będą współpracować przy projekcie Geo-Metan

 • 31.12.2019 06:32

  Gazprom i Ukraina podpisały kontrakt na tranzyt gazu

 • 30.12.2019 16:23

  Elektrociepłownia Stalowa Wola domaga się blisko 180 mln zł od Abener Energia

 • 29.12.2019 20:52

  Gazprom i Naftohaz kontynuują rozmowy ws. kontraktu na tranzyt gazu

 • 23.12.2019 11:21

  Jerzy Kwieciński najprawdopodobniej zostanie nowym prezesem PGNiG - RMF FM (aktl.)

 • 23.12.2019 11:17

  Jerzy Kwieciński najprawdopodobniej zostanie nowym prezesem PGNiG - RMF FM

 • 21.12.2019 14:26

  Tranzyt rosyjskiego gazu zostanie utrzymany - minister energetyki Ukrainy

 • 20.12.2019 17:33

  Wykonawca Elektrociepłowni Stalowa Wola domaga się prawie 160 mln zł odszkodowania

 • 19.12.2019 12:29

  JSW, PGNiG i PIG będą pracować nad przedeksploatacyjnym pozyskaniem metanu

 • 18.12.2019 09:04

  Spadek cen gazu w taryfie PGNiG OD to lekko pozytywna informacja (opinia)

 • 17.12.2019 17:39

  URE zatwierdził obniżkę taryfy dla PGNiG OD o 2,9 proc., stawki opłat abonamentowych bez zmian (opis)

 • 17.12.2019 17:28

  URE zatwierdził obniżkę taryfy dla PGNiG OD o 2,9 proc., stawki opłat abonamentowych bez zmian

 • 17.12.2019 17:19

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (60/2019) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

 • 17.12.2019 13:31

  Wicepremier Sasin nie wyklucza zmian w zarządzie PGNiG, bo trwa tam konkurs

 • 13.12.2019 18:24

  Końcowy wyrok Trybunału Arbitrażowego w sporze PGNiG przeciwko Gazpromowi w lutym lub marcu 2020 roku

 • 13.12.2019 18:07

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (59/2019) Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego i planowanym terminie wydania przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc w Sztokholmie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciw

 • 12.12.2019 16:14

  Fitch podwyższył rating PGNiG do poziomu "BBB" (opis)

 • 12.12.2019 15:41

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (58/2019) Podwyższenie ratingu PGNiG przez Fitch Ratings z "BBB-" na "BBB"

 • 12.12.2019 15:21

  Fitch podwyższył rating PGNiG do poziomu "BBB"

 • 12.12.2019 12:49

  PGNiG rozpoczyna rozruch instalacji do osuszania gazu ziemnego w Mikanowie

 • 11.12.2019 16:35

  PGNiG o ryzykach przerw dostaw gazu ze Wschodu do 2023 r.

 • 11.12.2019 12:32

  PGNiG Ventures chce przeznaczyć do 100 mln zł na inwestycje w innowacyjne projekty

 • 10.12.2019 17:19

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 wyniosła 259,87 zł/kW/rok - PSE

 • 10.12.2019 12:48

  PGNiG sprzeda Duonowi Dystrybucja ponad 150 tys. LNG w ciągu siedmiu lat

 • 09.12.2019 12:06

  PGNiG będzie współpracował z ERU przy poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na Ukrainie (opis)

 • 09.12.2019 11:20

  PGNiG będzie współpracował z ERU przy poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na Ukrainie

 • 09.12.2019 08:00

  Następnym celem przejęć może być Tauron, wśród kandydatów Enea, KGHM i PGNiG (opinia)

 • 06.12.2019 11:36

  RN PGNiG ogłosiła konkurs na członków zarządu

 • 29.11.2019 22:03

  Zarząd i związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali protokół rozbieżności

 • 29.11.2019 12:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (57/2019) Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały NWZ PGNiG SA z dnia 13 września 2017 roku

 • 29.11.2019 11:52

  PGNiG będzie wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunku LNG w Kłajpedzie (opis)

 • 29.11.2019 11:17

  PGNiG będzie wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunku LNG w Kłajpedzie

 • 28.11.2019 13:17

  Fitch zakłada, że łączne zadłużenie 6 spółek paliwowo-energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w ‘20

 • 27.11.2019 15:34

  Konkurs na członków zarządu PGNiG bez rozstrzygnięcia; prezesem może zostać Jerzy Kwieciński

 • 27.11.2019 10:47

  PGNiG rozpoczyna prace na koncesji w emiracie Ras al-Chajma

 • 20.11.2019 11:18

  PGNiG oczekuje większego wydobycia gazu na złożu Arfugl, próg rentowności wynosi 15 USD/boe

 • 18.11.2019 21:45

  PGNiG podzieli się z odbiorcami pieniędzmi od Gazpromu, jeśli arbitraż będzie korzystny - prezes

 • 18.11.2019 21:30

  Ukraina potwierdziła propozycję Gazpromu w sprawie kontraktu na tranzyt gazu

 • 15.11.2019 09:45

  PGNIG przekazał Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu gazowego z 31 grudnia '22

 • 15.11.2019 09:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (56/2019) Oświadczenie woli zakończenia Kontraktu Jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 r.

 • 14.11.2019 15:54

  Rada Nadzorcza PGNiG ogłosiła konkurs na członków zarządu spółki

 • 14.11.2019 12:26

  PGNiG nie widzi negatywnych czynników w IV kwartale

 • 14.11.2019 11:57

  PGNiG spodziewa się poprawy spreadów między cenami ropy i gazu od początku 2020

 • 14.11.2019 11:39

  PGNiG zakontraktował w I kw. 2020 ponad 1 mld m3 LNG po regazyfikacji

 • 14.11.2019 09:51

  PGNiG spodziewa się nowych informacji o arbitrażu z Gazpromem po 10 grudnia

 • 14.11.2019 07:09

  Zysk netto grupy PGNiG w III kw '19 wyniósł 30 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 14.11.2019 06:41

  Zysk netto grupy PGNiG w III kw '19 wyniósł 30 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 14.11.2019 06:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.11.2019 12:24

  PGNiG Upstream Norway kupił dodatkowe 10 proc. udziałów w norweskim złożu Duva (opis)

 • 07.11.2019 12:06

  PGNiG kupi dodatkowe 10 proc. udziałów w złożu Duva od Pandion Energy

 • 07.11.2019 11:59

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (55/2019) Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS dodatkowych 10% udziału w złożu Duva od Pandion Energy

 • 30.10.2019 13:57

  Duńska Agencja Energetyki zgodziła się na budowę Nord Stream 2 w duńskich wodach

 • 28.10.2019 18:42

  Rozmowy ws. tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę zakończone fiaskiem (opis)

 • 28.10.2019 18:17

  Rozmowy ws. tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę zakończone fiaskiem

 • 28.10.2019 17:50

  Szacunkowa EBITDA PGNiG w III kw. '19 spadła do 0,8 mld zł (opis)

 • 28.10.2019 17:34

  Szacunkowa EBITDA PGNiG w III kw. '19 spadła do 0,8 mld zł

 • 28.10.2019 17:28

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (54/2019) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku

 • 21.10.2019 12:03

  PGNiG OD uruchamia ofertę fotowoltaiczną dla firm

 • 18.10.2019 18:01

  PGNiG sprzedał w III kw. 2019 roku 5,52 mld m sześc. gazu ziemnego (opis)

 • 18.10.2019 17:34

  PGNiG sprzedał w III kw. 2019 roku 5,52 mld m sześc. gazu ziemnego

 • 18.10.2019 17:27

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (53/2019) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał oraz 9 miesięcy 2019 roku

 • 18.10.2019 16:12

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (52/2019) Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w koncesjach wydobywczych od Wellesley Petroleum AS

 • 18.10.2019 15:34

  PKP Cargo nie obawia się braku dostępności izokontenerów

 • 15.10.2019 10:00

  PGNiG Upstream Norway odkrył nowe złoże ropy i gazu na Morzu Norweskim (opis)

 • 15.10.2019 08:53

  PGNiG Upstream Norway odkrył złoże ropy i gazu na Morzu Norweskim

 • 14.10.2019 13:54

  Tomasz Stępień prezesem spółki Polskie LNG

 • 14.10.2019 10:05

  Magazyny gazu PGNiG napełnione w 100 proc.

 • 09.10.2019 08:10

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji PGNiG do 4,25 zł

 • 08.10.2019 11:08

  PKP Cargo chce wozić LNG dla PGNiG Obrót Detaliczny (opis)

 • 08.10.2019 10:50

  PKP Cargo chce wozić LNG dla PGNiG Obrót Detaliczny

 • 07.10.2019 16:38

  Elektrociepłownia Stalowa Wola ma dwunastoletnią umowę serwisową z GE GS

 • 07.10.2019 16:32

  Elektrociepłownia Stalowa Wola ma list intencyjny z Tauron Wytwarzanie dot. bloku OZE

 • 04.10.2019 12:27

  Gaz-System oddaje do użytku gazociąg Lwówek-Odolanów, w ciągu 4 lat zainwestuje 14 mld zł

 • 02.10.2019 11:39

  PGNiG będzie wyłącznym odbiorcą gazu wydobywanego w Norwegii przez Lotos Norge

 • 02.10.2019 09:02

  Eksport gazu do Europy przez Gazprom spadł w ciągu 9 m-cy '19 o 3,1 proc. rdr - Gazprom

 • 30.09.2019 17:23

  Spełnił się warunek zawieszający umowy zakupu przez PGNiG udziałów w złożu King Lear

 • 30.09.2019 17:18

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (51/2019) Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu King Lear od Total E&P Norge

 • 26.09.2019 20:40

  Ustawa uchylająca specjalny podatek węglowodorowy - do prezydenta

 • 25.09.2019 09:15

  Erste obniżył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj" i cenę docelowa do 4,93 zł

 • 18.09.2019 13:01

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (50/2019) Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

 • 11.09.2019 21:47

  Sejm za uchyleniem specjalnego podatku węglowodorowego

 • 10.09.2019 18:04

  Po orzeczeniu Sądu UE ws. gazociągu OPAL obowiązuje decyzja z 2009 r. - KE (opis)

 • 10.09.2019 16:15

  Po orzeczeniu Sądu UE ws. gazociągu OPAL obowiązuje decyzja z 2009 r. - KE

 • 10.09.2019 13:24

  Decyzja TSUE oznacza spadek przesyłu gazu Nord Streamem o 12,4 mld m sześć. rocznie

 • 10.09.2019 10:23

  Sąd UE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z gazociągu Opal (opis)

 • 10.09.2019 10:13

  Decyzja Sądu UE ws. Opalu utrzymuje bezpieczeństwo Polski i Ukrainy na wysokim poziomie - Tchórzewski

 • 10.09.2019 09:56

  Sąd UE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z gazociągu Opal

 • 31.08.2019 20:31

  Polska, Ukraina i USA deklarują wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu

 • 30.08.2019 12:06

  PGNiG rozpoczął pierwsze wiercenie w roli operatora na złożu w Norwegii

 • 29.08.2019 11:43

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (49/2019) Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ PGNiG S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku

 • 29.08.2019 11:42

  PGNiG dostarczy ładunek skroplonego gazu ziemnego na Ukrainę

 • 23.08.2019 19:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (48/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej PGNiG SA - uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 47/2019

 • 23.08.2019 12:57

  Synthos chce uruchomić blok gazowo-parowy w '22, na razie kupił LNG od PGNiG

 • 23.08.2019 11:08

  PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy Synthosowi 8200 ton LNG do końca '21

 • 22.08.2019 15:13

  PGNiG potrzebuje w 2020 roku 39 transportów LNG, żeby pokryć zapotrzebowanie

 • 22.08.2019 15:03

  PGNiG spodziewa się utrzymania niskich cen gazu - prezes (opis)

 • 22.08.2019 14:58

  PGNiG zaczyna pierwsze wiercenie w roli operatora na Morzu Norweskim

 • 22.08.2019 14:25

  PGNiG spodziewa się utrzymania niskich cen gazu - prezes

 • 22.08.2019 11:33

  PGNiG wykona do końca 2019 roku jeszcze 15 wierceń w Polsce

 • 22.08.2019 10:44

  Skarb Państwa powołał Romana Gabrowskiego do rady nadzorczej PGNiG

 • 22.08.2019 10:33

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (47/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA

 • 22.08.2019 09:26

  PGNiG nie wyklucza wypłaty zaliczkowej dywidendy, ale nie ma żadnych decyzji

 • 22.08.2019 09:02

  Dobre wyniki PGNiG w II kw. mogą być wskazówką na przyszłość, kurs akcji tego nie uwzględnia (opinia)

 • 22.08.2019 07:03

  Zysk netto grupy PGNiG w II kw '19 wyniósł 248 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 22.08.2019 06:42

  Zysk netto grupy PGNiG w II kw '19 wyniósł 248 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 22.08.2019 06:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 21.08.2019 16:40

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (46/2019) Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 31 lipca 2019 roku i zakończonym dnia 21 sierpnia 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

 • 21.08.2019 16:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (45/2019) Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku i zakończone, po ogłoszonej przerwie, 21 sierpnia 2019 roku

 • 19.08.2019 16:23

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (44/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku i kontynuowane, po ogłoszonej przerwie, 21 sierpnia 2019 roku

 • 08.08.2019 09:15

  5 firm zapłaci w '19 40 mln zł z tytułu przyspieszenia opodatkowania wydobycia ropy i gazu - MF

 • 07.08.2019 15:05

  Drugi transport LNG z USA w ramach długoterminowego kontraktu w 2020 r. - Woźniak

 • 04.06.2019 10:36

  PGNiG planuje, że wydobycie z odwiertu na złożu Erfugl zostanie uruchomione w połowie '20

 • 03.06.2019 17:12

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGNiG do kupuj z akumuluj

 • 30.05.2019 12:06

  Oferta Budimeksu za 99 mln zł wybrana w przetargu PGNiG Termika

 • 30.05.2019 10:25

  Haitong Bank rekomenduje "sprzedaj" PGNiG, cena docelowa 5,02 zł

 • 21.05.2019 14:03

  PGNiG jest przygotowane na utrudnienia dostaw gazu ze Wschodu

 • 21.05.2019 14:00

  Prezes PGNiG oczekuje decyzji arbitrażu w sporze z Gazpromem w drugiej połowie '19

 • 21.05.2019 13:55

  PGNiG myśli o rozbudowie magazynów gazu, inwestycje mogą sięgnąć setek mln zł

 • 21.05.2019 13:34

  Grupa PGNiG chce wydać w '19 na badania i rozwój prawie 400 mln zł

 • 21.05.2019 12:26

  PGNiG nie chce zmian w akcjonariacie Elektrociepłowni Stalowa Wola

 • 21.05.2019 10:01

  CAPEX PGNiG na poszukiwania i wydobycie w Polsce sięgnie 1 mld zł w '19

 • 20.05.2019 19:45

  PGNiG chce pozyskać do 10 mld zł kredytu odnawialnego od konsorcjum banków

 • 20.05.2019 19:19

  Zarząd PGNiG rekomenduje wypłatę 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 20.05.2019 19:13

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (19/2019) Uzgodnienie kluczowych warunków umowy kredytu konsorcjalnego dla PGNiG

 • 20.05.2019 19:00

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (18/2019) Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

 • 20.05.2019 11:25

  PGNiG rozpoczął wiercenie odwiertu eksploatacyjnego Rehman-6 na złożu Rehman w Pakistanie

 • 17.05.2019 16:02

  Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj", cena docelowa 6,25 zł

 • 17.04.2019 17:50

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w I kw. '19 wyniósł 9,9 mld m sześc.

 • 17.04.2019 17:30

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (14/2019) Szacunkowe wybrane dane operacyjne w I kwartale 2019 roku

 • 15.04.2019 11:55

  Nowelizacja dyrektywy gazowej dot. Nord Stream 2 ostatecznie zatwierdzona

 • 11.04.2019 09:03

  DM BOŚ obniżył cenę docelową dla PGNiG do 5 zł, a rekomendację - do "sprzedaj"

 • 26.03.2019 14:31

  Asseco Poland z najniższą ofertą na system billingowy PGNiG Obrót Detaliczny

 • 26.03.2019 13:26

  PGNiG wynajmie platformę do wierceń na Morzu Norweskim, jesienią rozpocznie prace

 • 20.03.2019 09:12

  PGNiG odbierze ładunek 63 tys. ton skroplonego gazu ziemnego z Norwegii

 • 19.03.2019 13:32

  Lotos i PGNiG zrealizowały dwa komercyjne bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG

 • 18.03.2019 14:21

  KE zatwierdziła plan rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu (opis)

 • 18.03.2019 14:02

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (13/2019) Powołanie Członka Zarządu PGNiG S.A. - uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 10/2019

 • 18.03.2019 13:39

  KE zatwierdziła plan rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

 • 18.03.2019 13:36

  Polska Spółka Gazownictwa chce w tym roku zgazyfikować 150 gmin

 • 15.03.2019 19:13

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (12/2019) Wpłynięcie pisma w związku z postępowaniem antymonopolowym

 • 14.03.2019 19:23

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (11/2019) Tekst jednolity statutu PGNiG S.A.

 • 14.03.2019 15:00

  PGNiG rozmawia z bankami o refinansowaniu ponad 7 mld zł długu

 • 14.03.2019 14:11

  Rada nadzorcza PGNiG powołała do zarządu Roberta Perkowskiego

 • 14.03.2019 14:05

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (10/2019) Powołanie Członka Zarządu PGNiG S.A.

 • 14.03.2019 12:33

  PGNiG liczy w '19 na wydobycie gazu w Polsce na poziomie minimum 3,8 mld m sześc.

 • 14.03.2019 12:32

  Przebicie przez PGNiG wyniku EBITDA z 2018 może być trudne - prezes

 • 14.03.2019 11:36

  PGNiG jesienią poszuka dużych złóź ropy i gazu w wierceniu Nowe Sady

 • 14.03.2019 10:09

  CAPEX PGNiG w '19 sięgnie 6,6 mld zł, bez ewentualnych akwizycji

 • 14.03.2019 09:49

  PGNiG raczej nie liczy na szybkie rozstrzygnięcie sporu z Gazpromem, prezes mówi o końcu 2019

 • 14.03.2019 09:39

  Zarząd PGNiG będzie rekomendować do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za '18

 • 14.03.2019 07:05

  Zysk netto grupy PGNiG w IV kw '18 wyniósł 388 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 14.03.2019 06:47

  Zysk netto grupy PGNiG w IV kw '18 wyniósł 388 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 14.03.2019 06:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 14.03.2019 06:34

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 14.03.2019 06:32

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.03.2019 11:43

  PGNiG deklaruje współpracę z UOKiK, by wyjaśnić zarzuty o podziale rynku ciepła w Warszawie

 • 12.03.2019 10:17

  UOKiK podejrzewa, że PGNiG i Veolia podzielili się rynkiem energii cieplnej w Warszawie

 • 11.03.2019 21:11

  UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółkom z grupy PGNiG i Veolia

 • 11.03.2019 20:44

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (9/2019) Wpłynięcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania antymonopolowego

 • 08.03.2019 13:03

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu (opis)

 • 08.03.2019 12:58

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu (aktl.)

 • 08.03.2019 12:40

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu

 • 07.03.2019 16:42

  PGNIG ma system zarządzania złożem optymalizujący wydobycie i wspierający ekspansję

 • 05.03.2019 07:10

  PGNiG chce utrzymać krajowe wydobycie gazu na poziomie z 2018 - prezes

 • 01.03.2019 12:37

  Polska dołączyła do skargi PGNiG na ugodę KE z Gazpromem

 • 27.02.2019 20:44

  Litwa dołączy do skargi PGNiG na decyzję KE ws. Gazpromu

 • 27.02.2019 15:33

  PGNIG i PGG będą współpracować przy wydobyciu metanu z pokładów węgla

 • 20.02.2019 21:33

  Kompromis ws. dyrektywy gazowej nie zmienia negatywnego stosunku Polski do NS2 - Tchórzewski

 • 20.02.2019 15:02

  PGNiG liczy, że EBITDA segmentu obrót wyjdzie na zero po podwyżce taryfy

 • 19.02.2019 12:05

  PGNiG wydobyło 3,8 mld m sześc. gazu w '18, z sukcesem zakończyło prawie 85 proc. wierceń

 • 14.02.2019 11:48

  Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" akcje PGNiG, cena docelowa 7 zł

 • 14.02.2019 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kurs PGNiG mocno traci po wstępnych wynikach

 • 14.02.2019 08:56

  PGNiG rozczarował wynikami, zwłaszcza w segmencie obrotu (opinia)

 • 13.02.2019 22:36

  Zysk netto PGNiG spadł w IV kw. do 390 mln zł, konsensus zakładał 920 mln zł zysku (opis)

 • 13.02.2019 22:26

  Zysk netto PGNiG spadł w IV kw. do 390 mln zł, konsensus zakładał 920 mln zł zysku

 • 13.02.2019 22:10

  Wstępne wyniki PGNiG w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.02.2019 20:25

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (8/2019) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych w IV kwartale i całym 2018 roku

 • 11.02.2019 16:21

  PGNiG odbierze ładunek 64 tys. ton skroplonego gazu ziemnego z USA

 • 11.02.2019 11:44

  PGNiG rozpoczęło wiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych w Wielkopolsce i na Podkarpaciu

 • 07.02.2019 11:34

  PGNiG prowadzi kolejne odwierty na największym złożu gazu w Polsce

 • 30.01.2019 11:25

  ME nie zaobserwowało ograniczenia inwestycji w spółkach w związku z podatkiem od kopalin

 • 25.01.2019 18:27

  URE zatwierdził taryfy gazowe; ceny gazu wzrosną o 2,5 proc., a stawki dystrybucji spadną (aktl.)

 • 25.01.2019 18:07

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (5/2019) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa - korekta

 • 25.01.2019 15:57

  PGNiG sprzedał 8,60 mld m sześc. gazu ziemnego w IV kw. '18 - szacunki (opis)

 • 25.01.2019 15:46

  PGNiG sprzedał 8,60 mld m sześc. gazu ziemnego w IV kw. '18

 • 25.01.2019 15:38

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (7/2019) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za IV kwartał i 2018 rok

 • 25.01.2019 14:57

  Nowe taryfy gazowe w PGNiG OD będą obowiązywać od 15 lutego 2019 r.

 • 25.01.2019 14:20

  URE zatwierdził taryfy gazowe; rachunki dla gospodarstw domowych bez większych zmian (opis)

 • 25.01.2019 14:03

  URE zatwierdził taryfy gazowe; ceny gazu wzrosną o 2,5 proc., a stawki dystrybucji spadną

 • 25.01.2019 13:59

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (6/2019) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

 • 25.01.2019 13:54

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (5/2019) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 24.01.2019 11:04

  PGNiG sprzedał w 2018 r. o 18 proc. więcej gazu skroplonego LNG niż w 2017 r.

 • 23.01.2019 16:38

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (4/2019) Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 23 stycznia 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

 • 23.01.2019 16:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (3/2019) Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 23 stycznia 2019 roku

 • 18.01.2019 15:51

  Akcje PGNiG przy historycznych szczytach, pomaga sytuacja na rynku surowców (analiza)

 • 18.01.2019 13:15

  PGNiG ma trzy nowe koncesje w Norwegii

 • 16.01.2019 15:16

  PGNiG ma umowę na poszukiwanie ropy i gazu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

 • 16.01.2019 12:17

  Radosław Bartosik odwołany z funkcji wiceprezesa PGNiG ds. operacyjnych

 • 16.01.2019 12:12

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (2/2019) Odwołanie członka Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych

 • 14.01.2019 12:44

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 10.01.2019 18:00

  W Norwegii wydobycie ropy i gazu będzie rosnąć od 2020 r.

 • 09.01.2019 10:00

  Udział gazu ze Wschodu w strukturze importu PGNiG spadł do 66,8 proc. w 2018 r.

 • 22.12.2018 16:13

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2023 (dokumentacja)

 • 22.12.2018 16:09

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 22.12.2018 15:58

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 21.12.2018 18:38

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (65/2018) Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 23 stycznia 2019 roku

 • 21.12.2018 18:16

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (64/2018) Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 23 stycznia 2019 roku

 • 20.12.2018 13:46

  Towarowa Giełda Energii rozpoczęła notowania gazu ziemnego zaazotowanego

 • 20.12.2018 13:37

  PGNiG wykona pierwszy odwiert na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w drugiej połowie '19

 • 19.12.2018 18:26

  PGNiG ma już w całości wypełniony portfel kontraktów na dostawy gazu LNG - prezes

 • 19.12.2018 12:56

  PGNiG podpisał 20-letnią umowę na dostawy gazu skroplonego z firmą Port Arthur LNG

 • 19.12.2018 12:40

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (63/2018) Zawarcie umowy na dostawy LNG ze spółką Port Arthur LNG, LLC

 • 19.12.2018 11:10

  Polskie LNG ogłosiło przetarg na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu (opis)

 • 19.12.2018 10:13

  Polskie LNG ogłosiło przetarg na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu

 • 17.12.2018 21:16

  Norweskie ministerstwo zgodziło się na objęcie przez PGNiG UN udziałów w Tommeliten Alpha

 • 17.12.2018 19:45

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (62/2018) Spełnienie drugiego warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Tommeliten Alpha od Equinor Energy AS

 • 13.12.2018 09:51

  PGNiG odbierze w czwartek w Świnoujściu kolejną dostawę spotową amerykańskiego LNG

 • 07.12.2018 20:50

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2022 (dokumentacja)

 • 06.12.2018 15:43

  PGNiG rozpoczyna poszukiwania węglowodorów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (opis)

 • 06.12.2018 15:10

  Oferta PGNiG najkorzystniejsza w przetargu na prawa do poszukiwania i wydobycia węglowodorów w ZEA

 • 06.12.2018 15:00

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (61/2018) Nabycie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

 • 05.12.2018 12:42

  Zadłużenie 6 polskich spółek energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w latach 2019-21 – Fitch

 • 05.12.2018 10:32

  PGNiG złożył wniosek o nową taryfę dla detalu - URE

 • 04.12.2018 10:08

  PGNiG od 24 grudnia zostanie włączony do indeksu Stoxx Europe 600

 • 29.11.2018 15:55

  Złoża łupkowe w Polsce nie dają wystarczającej możliwości ich gospodarczej eksploatacji - MF (aktl.)

 • 29.11.2018 11:33

  PKO BP, PGNiG Obrót Detaliczny i KIR będą współpracować przy wdrażaniu rozwiązań cyfrowych