PGNiG SA

skrót: PGN

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 15:34

Aktualny kurs3,43   15,01 %0,45 zł
Otwarcie3,5518,97%
Minimum3,4014,01%
Maksimum3,5820,11%
Wolumen (szt.) 24489160
Kurs odniesienia2,98
Widełki dolne3,20
Widełki górne3,90
Obroty (tyś. zł)85421
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0543,42
24 0253,42
12 5003,42
214 1883,41
37 3333,41
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,434 805 3
3,44463 1
3,44461 1
3,442 942 1
3,4513 530 2
Jest największą spółką działającą na rynku gazu ziemnego w Polsce. Grupa zajmuje się poszukiwaniami i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. W skład grupy wchodzą także firmy zajmujące się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną oraz wytwarzaniem i dystrybucją ciepła.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa4 153 706 15771,00%4 153 706 15771,00%

Kategoria • 31.03.2020 12:50

  PGNiG rozpoczyna proces odzyskiwania nadpłaconych środków od Gazpromu - prezes

 • 30.03.2020 21:54

  Gazprom analizuje decyzję sądu arbitrażowego w Sztokholmie w sporze z PGNiG

 • 30.03.2020 19:11

  Wyrok Sądu Arbitrażowego bez wpływu na ceny gazu dla klientów, poprawi wyniki PGNiG - prezes

 • 30.03.2020 18:24

  Na mocy wyroku Trybunału Arbitrażowego PGNiG szacuje różnicę do zwrotu przez Gazprom na 1,5 mld USD

 • 30.03.2020 18:04

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (13/2020) Wydanie przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz

 • 27.03.2020 17:08

  BM mBanku obniżył cenę docelową dla akcji PGNiG do 3,24 zł

 • 24.03.2020 19:32

  PGNiG na wniosek SP, w związku z zagrożeniem wynikającym z koronawirusa, odwołał NWZ

 • 24.03.2020 19:21

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (12/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku

 • 24.03.2020 13:09

  PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię na gaz

 • 23.03.2020 15:58

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (11/2020) Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 25 marca 2020 roku

 • 19.03.2020 09:47

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (10/2020) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 19.03.2020 09:19

  URE zatwierdził taryfę Polskiej Spółki Gazownictwa, stawki dystrybucyjne w górę o 3,5 proc. (opis)

 • 19.03.2020 09:05

  URE zatwierdził taryfę dla dystrybucji paliw, a wzrost stawek wyniesie średnio 3,5 proc. - URE

 • 18.03.2020 21:49

  Niemiecki regulator dopuścił PGNiG do postępowania derogacyjnego ws. Nord Stream 2

 • 17.03.2020 14:45

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (9/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 marca 2020 roku

 • 12.03.2020 12:11

  PGNiG jest zainteresowany mocnym wejściem w segment OZE

 • 12.03.2020 11:50

  PGNiG spodziewa się, że 2020 rok będzie dla spółki bardzo trudny - prezes

 • 12.03.2020 09:38

  PGNiG podtrzymuje, że decyzja sądu w sporze z Gazpromem będzie znana do końca marca

 • 12.03.2020 09:35

  PGNIG będzie szukał każdej okazji przejęć w sektorze ciepłowniczym, w tym aktywów Tauronu

 • 12.03.2020 09:28

  Dywidenda PGNiG nie wyższa niż 50 proc. zysku netto - prezes

 • 12.03.2020 07:14

  Skonsolidowany zysk netto PGNiG w '19 wyniósł 1,37 mld zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 12.03.2020 06:44

  Skonsolidowany zysk netto PGNiG w '19 wyniósł 1,37 mld zł, zgodnie z szacunkami

 • 12.03.2020 06:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 12.03.2020 06:36

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 12.03.2020 06:33

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 06.03.2020 11:34

  PGNiG rozpoczął kolejny odwiert eksploatacyjny na złożu Rehman w Pakistanie

 • 04.03.2020 07:03

  Citi podniósł rekomendację dla PGNiG do "kupuj"

 • 27.02.2020 15:12

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (8/2020) Powołanie Pani Magdaleny Zegarskiej w skład wspólnej kadencji Zarządu PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

 • 25.02.2020 13:26

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (7/2020) Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 25 marca 2020 roku

 • 25.02.2020 11:18

  PGNiG ma zgodę na wydobycie ropy i gazu ze złoża Skogul na Morzu Północnym

 • 24.02.2020 11:12

  PGNiG oczekuje do końca marca decyzji sądu arbitrażowego ws. sporu z Gazpromem

 • 17.02.2020 14:01

  PGG wypracowała 86 mln zł zysku na działalności, ale strata księgowa z powodu odpisu sięgnęła 427 mln zł

 • 17.02.2020 12:34

  PGG nie stać na 12 proc. podwyżki wynagrodzeń - Sasin, MAP

 • 17.02.2020 09:42

  Szacunkowe wyniki PGNIG wyraźnie lepsze od oczekiwań, akcje rosną 3 proc. (opinia)

 • 11.02.2020 07:25

  PGNiG pozyska udziały w złożu Alve Nord i zwiększy udział w Gina Krog

 • 06.02.2020 10:33

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PGNiG do "kupuj", cena docelowa 4,5 zł

 • 03.02.2020 16:34

  DM mBanku obniżył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj", cena docelowa 4,06 zł

 • 31.01.2020 14:18

  PGNiG sfinalizował zakup dodatkowych udziałów w złożu Duva

 • 31.01.2020 09:19

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (5/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.01.2020 09:12

  PKP Cargo planuje w czerwcu podpisać z PGNiG umowę ws. przewozu gazu LNG koleją

 • 24.01.2020 18:00

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w IV kw. '19 wyniósł 9,22 mld m sześc. (opis)

 • 24.01.2020 17:48

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w IV kw. '19 wyniósł 9,22 mld m sześc.

 • 24.01.2020 17:39

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (4/2020) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za IV kwartał i 2019 rok

 • 24.01.2020 15:34

  PGNiG chce rozwijać się w segmencie ciepłowniczym i zielonej energii, myśli o przejęciach (opis)

 • 24.01.2020 12:33

  PGNiG jest zainteresowany współpracą i przejęciami w branży energetycznej

 • 24.01.2020 12:13

  PGNiG nie wyklucza w paroletniej perspektywie przejęć w Polsce i w regionie - prezes

 • 24.01.2020 12:02

  PGNiG chce być integratorem w segmencie ciepłowniczym (aktl.)

 • 24.01.2020 11:27

  PGNiG będzie szukał możliwości współpracy z Orlenem i Lotosem

 • 24.01.2020 11:25

  PGNiG nie wyklucza wejścia w energetykę wiatrową

 • 24.01.2020 11:23

  PGNiG chce być integratorem w segmencie ciepłowniczym

 • 24.01.2020 11:15

  PGNiG rozważa inwestycje w biogaz, paliwo wodorowe i fotowoltaikę

 • 24.01.2020 11:10

  PGNiG przedstawi aktualizację strategii do końca roku

 • 24.01.2020 10:40

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (3/2020) Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA - uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 1/2020

 • 23.01.2020 07:36

  SN oddalił skargę kasacyjną PGNiG ws. 10,4 mln zł kary nałożonej przez UOKiK

 • 22.01.2020 10:04

  DM BOŚ obniżył rekomendację PGNiG do "sprzedaj", cenę docelową do 3,5 zł

 • 15.01.2020 14:22

  PGNiG ma trzy nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

 • 12.01.2020 15:25

  Putin zapewnia, że Rosja zdoła samodzielnie ukończyć gazociąg Nord Stream 2

 • 10.01.2020 13:49

  Głównym wyzwaniem nowego zarządu jest podniesienie wartości PGNiG - Kwieciński

 • 09.01.2020 15:02

  Spełniono warunek umowy zakupu przez PGNiG udziałów w złożu Duva od Pandion Energy

 • 09.01.2020 14:52

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (2/2020) Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Duva od Pandion Energy

 • 09.01.2020 13:08

  Jerzy Kwieciński został nowym prezesem PGNiG (opis)

 • 09.01.2020 12:55

  Jerzy Kwieciński został nowym prezesem PGNiG

 • 09.01.2020 12:48

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (1/2020) Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA

 • 09.01.2020 12:48

  Jerzy Kwieciński został nowym prezesem PGNiG - RMF FM

 • 09.01.2020 09:47

  PGNiG i JSW będą współpracować przy projekcie Geo-Metan

 • 31.12.2019 06:32

  Gazprom i Ukraina podpisały kontrakt na tranzyt gazu

 • 30.12.2019 16:23

  Elektrociepłownia Stalowa Wola domaga się blisko 180 mln zł od Abener Energia

 • 29.12.2019 20:52

  Gazprom i Naftohaz kontynuują rozmowy ws. kontraktu na tranzyt gazu

 • 23.12.2019 11:21

  Jerzy Kwieciński najprawdopodobniej zostanie nowym prezesem PGNiG - RMF FM (aktl.)

 • 23.12.2019 11:17

  Jerzy Kwieciński najprawdopodobniej zostanie nowym prezesem PGNiG - RMF FM

 • 21.12.2019 14:26

  Tranzyt rosyjskiego gazu zostanie utrzymany - minister energetyki Ukrainy

 • 20.12.2019 17:33

  Wykonawca Elektrociepłowni Stalowa Wola domaga się prawie 160 mln zł odszkodowania

 • 19.12.2019 12:29

  JSW, PGNiG i PIG będą pracować nad przedeksploatacyjnym pozyskaniem metanu

 • 18.12.2019 09:04

  Spadek cen gazu w taryfie PGNiG OD to lekko pozytywna informacja (opinia)

 • 17.12.2019 17:39

  URE zatwierdził obniżkę taryfy dla PGNiG OD o 2,9 proc., stawki opłat abonamentowych bez zmian (opis)

 • 17.12.2019 17:28

  URE zatwierdził obniżkę taryfy dla PGNiG OD o 2,9 proc., stawki opłat abonamentowych bez zmian

 • 17.12.2019 17:19

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (60/2019) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

 • 17.12.2019 13:31

  Wicepremier Sasin nie wyklucza zmian w zarządzie PGNiG, bo trwa tam konkurs

 • 13.12.2019 18:24

  Końcowy wyrok Trybunału Arbitrażowego w sporze PGNiG przeciwko Gazpromowi w lutym lub marcu 2020 roku

 • 13.12.2019 18:07

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (59/2019) Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego i planowanym terminie wydania przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc w Sztokholmie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciw

 • 12.12.2019 16:14

  Fitch podwyższył rating PGNiG do poziomu "BBB" (opis)

 • 12.12.2019 15:41

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (58/2019) Podwyższenie ratingu PGNiG przez Fitch Ratings z "BBB-" na "BBB"

 • 12.12.2019 15:21

  Fitch podwyższył rating PGNiG do poziomu "BBB"

 • 12.12.2019 12:49

  PGNiG rozpoczyna rozruch instalacji do osuszania gazu ziemnego w Mikanowie

 • 11.12.2019 16:35

  PGNiG o ryzykach przerw dostaw gazu ze Wschodu do 2023 r.

 • 11.12.2019 12:32

  PGNiG Ventures chce przeznaczyć do 100 mln zł na inwestycje w innowacyjne projekty

 • 10.12.2019 17:19

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 wyniosła 259,87 zł/kW/rok - PSE

 • 10.12.2019 12:48

  PGNiG sprzeda Duonowi Dystrybucja ponad 150 tys. LNG w ciągu siedmiu lat

 • 09.12.2019 12:06

  PGNiG będzie współpracował z ERU przy poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na Ukrainie (opis)

 • 09.12.2019 11:20

  PGNiG będzie współpracował z ERU przy poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na Ukrainie

 • 09.12.2019 08:00

  Następnym celem przejęć może być Tauron, wśród kandydatów Enea, KGHM i PGNiG (opinia)

 • 06.12.2019 11:36

  RN PGNiG ogłosiła konkurs na członków zarządu

 • 29.11.2019 22:03

  Zarząd i związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali protokół rozbieżności

 • 29.11.2019 12:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (57/2019) Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały NWZ PGNiG SA z dnia 13 września 2017 roku

 • 29.11.2019 11:52

  PGNiG będzie wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunku LNG w Kłajpedzie (opis)

 • 29.11.2019 11:17

  PGNiG będzie wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunku LNG w Kłajpedzie

 • 28.11.2019 13:17

  Fitch zakłada, że łączne zadłużenie 6 spółek paliwowo-energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w ‘20

 • 27.11.2019 15:34

  Konkurs na członków zarządu PGNiG bez rozstrzygnięcia; prezesem może zostać Jerzy Kwieciński

 • 27.11.2019 10:47

  PGNiG rozpoczyna prace na koncesji w emiracie Ras al-Chajma

 • 20.11.2019 11:18

  PGNiG oczekuje większego wydobycia gazu na złożu Arfugl, próg rentowności wynosi 15 USD/boe

 • 18.11.2019 21:45

  PGNiG podzieli się z odbiorcami pieniędzmi od Gazpromu, jeśli arbitraż będzie korzystny - prezes

 • 18.11.2019 21:30

  Ukraina potwierdziła propozycję Gazpromu w sprawie kontraktu na tranzyt gazu

 • 15.11.2019 09:45

  PGNIG przekazał Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu gazowego z 31 grudnia '22

 • 15.11.2019 09:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (56/2019) Oświadczenie woli zakończenia Kontraktu Jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 r.

 • 14.11.2019 15:54

  Rada Nadzorcza PGNiG ogłosiła konkurs na członków zarządu spółki

 • 14.11.2019 12:26

  PGNiG nie widzi negatywnych czynników w IV kwartale

 • 14.11.2019 11:57

  PGNiG spodziewa się poprawy spreadów między cenami ropy i gazu od początku 2020

 • 14.11.2019 11:39

  PGNiG zakontraktował w I kw. 2020 ponad 1 mld m3 LNG po regazyfikacji

 • 14.11.2019 09:51

  PGNiG spodziewa się nowych informacji o arbitrażu z Gazpromem po 10 grudnia

 • 14.11.2019 07:09

  Zysk netto grupy PGNiG w III kw '19 wyniósł 30 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 14.11.2019 06:41

  Zysk netto grupy PGNiG w III kw '19 wyniósł 30 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 14.11.2019 06:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.11.2019 12:24

  PGNiG Upstream Norway kupił dodatkowe 10 proc. udziałów w norweskim złożu Duva (opis)

 • 07.11.2019 12:06

  PGNiG kupi dodatkowe 10 proc. udziałów w złożu Duva od Pandion Energy

 • 07.11.2019 11:59

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (55/2019) Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS dodatkowych 10% udziału w złożu Duva od Pandion Energy

 • 30.10.2019 13:57

  Duńska Agencja Energetyki zgodziła się na budowę Nord Stream 2 w duńskich wodach

 • 28.10.2019 18:42

  Rozmowy ws. tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę zakończone fiaskiem (opis)

 • 28.10.2019 18:17

  Rozmowy ws. tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę zakończone fiaskiem

 • 28.10.2019 17:50

  Szacunkowa EBITDA PGNiG w III kw. '19 spadła do 0,8 mld zł (opis)

 • 28.10.2019 17:34

  Szacunkowa EBITDA PGNiG w III kw. '19 spadła do 0,8 mld zł

 • 28.10.2019 17:28

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (54/2019) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku

 • 21.10.2019 12:03

  PGNiG OD uruchamia ofertę fotowoltaiczną dla firm

 • 18.10.2019 18:01

  PGNiG sprzedał w III kw. 2019 roku 5,52 mld m sześc. gazu ziemnego (opis)

 • 18.10.2019 17:34

  PGNiG sprzedał w III kw. 2019 roku 5,52 mld m sześc. gazu ziemnego

 • 18.10.2019 17:27

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (53/2019) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał oraz 9 miesięcy 2019 roku

 • 18.10.2019 16:12

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (52/2019) Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w koncesjach wydobywczych od Wellesley Petroleum AS

 • 18.10.2019 15:34

  PKP Cargo nie obawia się braku dostępności izokontenerów

 • 15.10.2019 10:00

  PGNiG Upstream Norway odkrył nowe złoże ropy i gazu na Morzu Norweskim (opis)

 • 15.10.2019 08:53

  PGNiG Upstream Norway odkrył złoże ropy i gazu na Morzu Norweskim

 • 14.10.2019 13:54

  Tomasz Stępień prezesem spółki Polskie LNG

 • 14.10.2019 10:05

  Magazyny gazu PGNiG napełnione w 100 proc.

 • 09.10.2019 08:10

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji PGNiG do 4,25 zł

 • 08.10.2019 11:08

  PKP Cargo chce wozić LNG dla PGNiG Obrót Detaliczny (opis)

 • 08.10.2019 10:50

  PKP Cargo chce wozić LNG dla PGNiG Obrót Detaliczny

 • 07.10.2019 16:38

  Elektrociepłownia Stalowa Wola ma dwunastoletnią umowę serwisową z GE GS

 • 07.10.2019 16:32

  Elektrociepłownia Stalowa Wola ma list intencyjny z Tauron Wytwarzanie dot. bloku OZE

 • 04.10.2019 12:27

  Gaz-System oddaje do użytku gazociąg Lwówek-Odolanów, w ciągu 4 lat zainwestuje 14 mld zł

 • 02.10.2019 11:39

  PGNiG będzie wyłącznym odbiorcą gazu wydobywanego w Norwegii przez Lotos Norge

 • 02.10.2019 09:02

  Eksport gazu do Europy przez Gazprom spadł w ciągu 9 m-cy '19 o 3,1 proc. rdr - Gazprom

 • 30.09.2019 17:23

  Spełnił się warunek zawieszający umowy zakupu przez PGNiG udziałów w złożu King Lear

 • 30.09.2019 17:18

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (51/2019) Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu King Lear od Total E&P Norge

 • 26.09.2019 20:40

  Ustawa uchylająca specjalny podatek węglowodorowy - do prezydenta

 • 25.09.2019 09:15

  Erste obniżył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj" i cenę docelowa do 4,93 zł

 • 18.09.2019 13:01

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (50/2019) Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

 • 11.09.2019 21:47

  Sejm za uchyleniem specjalnego podatku węglowodorowego

 • 10.09.2019 18:04

  Po orzeczeniu Sądu UE ws. gazociągu OPAL obowiązuje decyzja z 2009 r. - KE (opis)

 • 10.09.2019 16:15

  Po orzeczeniu Sądu UE ws. gazociągu OPAL obowiązuje decyzja z 2009 r. - KE

 • 10.09.2019 13:24

  Decyzja TSUE oznacza spadek przesyłu gazu Nord Streamem o 12,4 mld m sześć. rocznie

 • 10.09.2019 10:23

  Sąd UE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z gazociągu Opal (opis)

 • 10.09.2019 10:13

  Decyzja Sądu UE ws. Opalu utrzymuje bezpieczeństwo Polski i Ukrainy na wysokim poziomie - Tchórzewski

 • 10.09.2019 09:56

  Sąd UE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z gazociągu Opal

 • 31.08.2019 20:31

  Polska, Ukraina i USA deklarują wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu

 • 30.08.2019 12:06

  PGNiG rozpoczął pierwsze wiercenie w roli operatora na złożu w Norwegii

 • 29.08.2019 11:43

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (49/2019) Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ PGNiG S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku

 • 29.08.2019 11:42

  PGNiG dostarczy ładunek skroplonego gazu ziemnego na Ukrainę

 • 23.08.2019 19:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (48/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej PGNiG SA - uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 47/2019

 • 23.08.2019 12:57

  Synthos chce uruchomić blok gazowo-parowy w '22, na razie kupił LNG od PGNiG

 • 23.08.2019 11:08

  PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy Synthosowi 8200 ton LNG do końca '21

 • 22.08.2019 15:13

  PGNiG potrzebuje w 2020 roku 39 transportów LNG, żeby pokryć zapotrzebowanie

 • 22.08.2019 15:03

  PGNiG spodziewa się utrzymania niskich cen gazu - prezes (opis)

 • 22.08.2019 14:58

  PGNiG zaczyna pierwsze wiercenie w roli operatora na Morzu Norweskim

 • 22.08.2019 14:25

  PGNiG spodziewa się utrzymania niskich cen gazu - prezes

 • 22.08.2019 11:33

  PGNiG wykona do końca 2019 roku jeszcze 15 wierceń w Polsce

 • 22.08.2019 10:44

  Skarb Państwa powołał Romana Gabrowskiego do rady nadzorczej PGNiG

 • 22.08.2019 10:33

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (47/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA

 • 22.08.2019 09:26

  PGNiG nie wyklucza wypłaty zaliczkowej dywidendy, ale nie ma żadnych decyzji

 • 22.08.2019 09:02

  Dobre wyniki PGNiG w II kw. mogą być wskazówką na przyszłość, kurs akcji tego nie uwzględnia (opinia)

 • 22.08.2019 07:03

  Zysk netto grupy PGNiG w II kw '19 wyniósł 248 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 22.08.2019 06:42

  Zysk netto grupy PGNiG w II kw '19 wyniósł 248 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 22.08.2019 06:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 21.08.2019 16:40

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (46/2019) Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 31 lipca 2019 roku i zakończonym dnia 21 sierpnia 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

 • 21.08.2019 16:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (45/2019) Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku i zakończone, po ogłoszonej przerwie, 21 sierpnia 2019 roku

 • 19.08.2019 16:23

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (44/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku i kontynuowane, po ogłoszonej przerwie, 21 sierpnia 2019 roku

 • 08.08.2019 09:15

  5 firm zapłaci w '19 40 mln zł z tytułu przyspieszenia opodatkowania wydobycia ropy i gazu - MF

 • 07.08.2019 15:05

  Drugi transport LNG z USA w ramach długoterminowego kontraktu w 2020 r. - Woźniak

 • 04.06.2019 10:36

  PGNiG planuje, że wydobycie z odwiertu na złożu Erfugl zostanie uruchomione w połowie '20

 • 03.06.2019 17:12

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGNiG do kupuj z akumuluj

 • 30.05.2019 12:06

  Oferta Budimeksu za 99 mln zł wybrana w przetargu PGNiG Termika

 • 30.05.2019 10:25

  Haitong Bank rekomenduje "sprzedaj" PGNiG, cena docelowa 5,02 zł

 • 21.05.2019 14:03

  PGNiG jest przygotowane na utrudnienia dostaw gazu ze Wschodu

 • 21.05.2019 14:00

  Prezes PGNiG oczekuje decyzji arbitrażu w sporze z Gazpromem w drugiej połowie '19

 • 21.05.2019 13:55

  PGNiG myśli o rozbudowie magazynów gazu, inwestycje mogą sięgnąć setek mln zł

 • 21.05.2019 13:34

  Grupa PGNiG chce wydać w '19 na badania i rozwój prawie 400 mln zł

 • 21.05.2019 12:26

  PGNiG nie chce zmian w akcjonariacie Elektrociepłowni Stalowa Wola

 • 21.05.2019 10:01

  CAPEX PGNiG na poszukiwania i wydobycie w Polsce sięgnie 1 mld zł w '19

 • 20.05.2019 19:45

  PGNiG chce pozyskać do 10 mld zł kredytu odnawialnego od konsorcjum banków

 • 20.05.2019 19:19

  Zarząd PGNiG rekomenduje wypłatę 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 20.05.2019 19:13

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (19/2019) Uzgodnienie kluczowych warunków umowy kredytu konsorcjalnego dla PGNiG

 • 20.05.2019 19:00

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (18/2019) Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

 • 20.05.2019 11:25

  PGNiG rozpoczął wiercenie odwiertu eksploatacyjnego Rehman-6 na złożu Rehman w Pakistanie

 • 17.05.2019 16:02

  Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj", cena docelowa 6,25 zł

 • 17.04.2019 17:50

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w I kw. '19 wyniósł 9,9 mld m sześc.

 • 17.04.2019 17:30

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (14/2019) Szacunkowe wybrane dane operacyjne w I kwartale 2019 roku

 • 15.04.2019 11:55

  Nowelizacja dyrektywy gazowej dot. Nord Stream 2 ostatecznie zatwierdzona

 • 11.04.2019 09:03

  DM BOŚ obniżył cenę docelową dla PGNiG do 5 zł, a rekomendację - do "sprzedaj"

 • 26.03.2019 14:31

  Asseco Poland z najniższą ofertą na system billingowy PGNiG Obrót Detaliczny

 • 26.03.2019 13:26

  PGNiG wynajmie platformę do wierceń na Morzu Norweskim, jesienią rozpocznie prace

 • 20.03.2019 09:12

  PGNiG odbierze ładunek 63 tys. ton skroplonego gazu ziemnego z Norwegii

 • 19.03.2019 13:32

  Lotos i PGNiG zrealizowały dwa komercyjne bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG

 • 18.03.2019 14:21

  KE zatwierdziła plan rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu (opis)

 • 18.03.2019 14:02

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (13/2019) Powołanie Członka Zarządu PGNiG S.A. - uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 10/2019

 • 18.03.2019 13:39

  KE zatwierdziła plan rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

 • 18.03.2019 13:36

  Polska Spółka Gazownictwa chce w tym roku zgazyfikować 150 gmin

 • 15.03.2019 19:13

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (12/2019) Wpłynięcie pisma w związku z postępowaniem antymonopolowym

 • 14.03.2019 19:23

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (11/2019) Tekst jednolity statutu PGNiG S.A.

 • 14.03.2019 15:00

  PGNiG rozmawia z bankami o refinansowaniu ponad 7 mld zł długu

 • 14.03.2019 14:11

  Rada nadzorcza PGNiG powołała do zarządu Roberta Perkowskiego

 • 14.03.2019 14:05

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (10/2019) Powołanie Członka Zarządu PGNiG S.A.

 • 14.03.2019 12:33

  PGNiG liczy w '19 na wydobycie gazu w Polsce na poziomie minimum 3,8 mld m sześc.

 • 14.03.2019 12:32

  Przebicie przez PGNiG wyniku EBITDA z 2018 może być trudne - prezes

 • 14.03.2019 11:36

  PGNiG jesienią poszuka dużych złóź ropy i gazu w wierceniu Nowe Sady

 • 14.03.2019 10:09

  CAPEX PGNiG w '19 sięgnie 6,6 mld zł, bez ewentualnych akwizycji

 • 14.03.2019 09:49

  PGNiG raczej nie liczy na szybkie rozstrzygnięcie sporu z Gazpromem, prezes mówi o końcu 2019

 • 14.03.2019 09:39

  Zarząd PGNiG będzie rekomendować do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za '18

 • 14.03.2019 07:05

  Zysk netto grupy PGNiG w IV kw '18 wyniósł 388 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 14.03.2019 06:47

  Zysk netto grupy PGNiG w IV kw '18 wyniósł 388 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 14.03.2019 06:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 14.03.2019 06:34

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 14.03.2019 06:32

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.03.2019 11:43

  PGNiG deklaruje współpracę z UOKiK, by wyjaśnić zarzuty o podziale rynku ciepła w Warszawie

 • 12.03.2019 10:17

  UOKiK podejrzewa, że PGNiG i Veolia podzielili się rynkiem energii cieplnej w Warszawie

 • 11.03.2019 21:11

  UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółkom z grupy PGNiG i Veolia

 • 11.03.2019 20:44

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (9/2019) Wpłynięcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania antymonopolowego

 • 08.03.2019 13:03

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu (opis)

 • 08.03.2019 12:58

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu (aktl.)

 • 08.03.2019 12:40

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu

 • 07.03.2019 16:42

  PGNIG ma system zarządzania złożem optymalizujący wydobycie i wspierający ekspansję

 • 05.03.2019 07:10

  PGNiG chce utrzymać krajowe wydobycie gazu na poziomie z 2018 - prezes

 • 01.03.2019 12:37

  Polska dołączyła do skargi PGNiG na ugodę KE z Gazpromem

 • 27.02.2019 20:44

  Litwa dołączy do skargi PGNiG na decyzję KE ws. Gazpromu

 • 27.02.2019 15:33

  PGNIG i PGG będą współpracować przy wydobyciu metanu z pokładów węgla

 • 20.02.2019 21:33

  Kompromis ws. dyrektywy gazowej nie zmienia negatywnego stosunku Polski do NS2 - Tchórzewski

 • 20.02.2019 15:02

  PGNiG liczy, że EBITDA segmentu obrót wyjdzie na zero po podwyżce taryfy

 • 19.02.2019 12:05

  PGNiG wydobyło 3,8 mld m sześc. gazu w '18, z sukcesem zakończyło prawie 85 proc. wierceń

 • 14.02.2019 11:48

  Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" akcje PGNiG, cena docelowa 7 zł

 • 14.02.2019 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kurs PGNiG mocno traci po wstępnych wynikach

 • 14.02.2019 08:56

  PGNiG rozczarował wynikami, zwłaszcza w segmencie obrotu (opinia)

 • 13.02.2019 22:36

  Zysk netto PGNiG spadł w IV kw. do 390 mln zł, konsensus zakładał 920 mln zł zysku (opis)

 • 13.02.2019 22:26

  Zysk netto PGNiG spadł w IV kw. do 390 mln zł, konsensus zakładał 920 mln zł zysku

 • 13.02.2019 22:10

  Wstępne wyniki PGNiG w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.02.2019 20:25

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (8/2019) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych w IV kwartale i całym 2018 roku

 • 11.02.2019 16:21

  PGNiG odbierze ładunek 64 tys. ton skroplonego gazu ziemnego z USA

 • 11.02.2019 11:44

  PGNiG rozpoczęło wiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych w Wielkopolsce i na Podkarpaciu

 • 07.02.2019 11:34

  PGNiG prowadzi kolejne odwierty na największym złożu gazu w Polsce

 • 30.01.2019 11:25

  ME nie zaobserwowało ograniczenia inwestycji w spółkach w związku z podatkiem od kopalin

 • 25.01.2019 18:27

  URE zatwierdził taryfy gazowe; ceny gazu wzrosną o 2,5 proc., a stawki dystrybucji spadną (aktl.)

 • 25.01.2019 18:07

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (5/2019) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa - korekta

 • 25.01.2019 15:57

  PGNiG sprzedał 8,60 mld m sześc. gazu ziemnego w IV kw. '18 - szacunki (opis)

 • 25.01.2019 15:46

  PGNiG sprzedał 8,60 mld m sześc. gazu ziemnego w IV kw. '18

 • 25.01.2019 15:38

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (7/2019) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za IV kwartał i 2018 rok

 • 25.01.2019 14:57

  Nowe taryfy gazowe w PGNiG OD będą obowiązywać od 15 lutego 2019 r.

 • 25.01.2019 14:20

  URE zatwierdził taryfy gazowe; rachunki dla gospodarstw domowych bez większych zmian (opis)

 • 25.01.2019 14:03

  URE zatwierdził taryfy gazowe; ceny gazu wzrosną o 2,5 proc., a stawki dystrybucji spadną

 • 25.01.2019 13:59

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (6/2019) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

 • 25.01.2019 13:54

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (5/2019) Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 24.01.2019 11:04

  PGNiG sprzedał w 2018 r. o 18 proc. więcej gazu skroplonego LNG niż w 2017 r.

 • 23.01.2019 16:38

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (4/2019) Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 23 stycznia 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

 • 23.01.2019 16:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (3/2019) Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 23 stycznia 2019 roku

 • 18.01.2019 15:51

  Akcje PGNiG przy historycznych szczytach, pomaga sytuacja na rynku surowców (analiza)

 • 18.01.2019 13:15

  PGNiG ma trzy nowe koncesje w Norwegii

 • 16.01.2019 15:16

  PGNiG ma umowę na poszukiwanie ropy i gazu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

 • 16.01.2019 12:17

  Radosław Bartosik odwołany z funkcji wiceprezesa PGNiG ds. operacyjnych

 • 16.01.2019 12:12

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (2/2019) Odwołanie członka Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych

 • 14.01.2019 12:44

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 10.01.2019 18:00

  W Norwegii wydobycie ropy i gazu będzie rosnąć od 2020 r.

 • 09.01.2019 10:00

  Udział gazu ze Wschodu w strukturze importu PGNiG spadł do 66,8 proc. w 2018 r.

 • 22.12.2018 16:13

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2023 (dokumentacja)

 • 22.12.2018 16:09

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 22.12.2018 15:58

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 21.12.2018 18:38

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (65/2018) Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 23 stycznia 2019 roku

 • 21.12.2018 18:16

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (64/2018) Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 23 stycznia 2019 roku

 • 20.12.2018 13:46

  Towarowa Giełda Energii rozpoczęła notowania gazu ziemnego zaazotowanego

 • 20.12.2018 13:37

  PGNiG wykona pierwszy odwiert na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w drugiej połowie '19

 • 19.12.2018 18:26

  PGNiG ma już w całości wypełniony portfel kontraktów na dostawy gazu LNG - prezes

 • 19.12.2018 12:56

  PGNiG podpisał 20-letnią umowę na dostawy gazu skroplonego z firmą Port Arthur LNG

 • 19.12.2018 12:40

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (63/2018) Zawarcie umowy na dostawy LNG ze spółką Port Arthur LNG, LLC

 • 19.12.2018 11:10

  Polskie LNG ogłosiło przetarg na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu (opis)

 • 19.12.2018 10:13

  Polskie LNG ogłosiło przetarg na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu

 • 17.12.2018 21:16

  Norweskie ministerstwo zgodziło się na objęcie przez PGNiG UN udziałów w Tommeliten Alpha

 • 17.12.2018 19:45

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (62/2018) Spełnienie drugiego warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Tommeliten Alpha od Equinor Energy AS

 • 13.12.2018 09:51

  PGNiG odbierze w czwartek w Świnoujściu kolejną dostawę spotową amerykańskiego LNG

 • 07.12.2018 20:50

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2022 (dokumentacja)

 • 06.12.2018 15:43

  PGNiG rozpoczyna poszukiwania węglowodorów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (opis)

 • 06.12.2018 15:10

  Oferta PGNiG najkorzystniejsza w przetargu na prawa do poszukiwania i wydobycia węglowodorów w ZEA

 • 06.12.2018 15:00

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (61/2018) Nabycie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

 • 05.12.2018 12:42

  Zadłużenie 6 polskich spółek energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w latach 2019-21 – Fitch

 • 05.12.2018 10:32

  PGNiG złożył wniosek o nową taryfę dla detalu - URE

 • 04.12.2018 10:08

  PGNiG od 24 grudnia zostanie włączony do indeksu Stoxx Europe 600

 • 29.11.2018 15:55

  Złoża łupkowe w Polsce nie dają wystarczającej możliwości ich gospodarczej eksploatacji - MF (aktl.)

 • 29.11.2018 11:33

  PKO BP, PGNiG Obrót Detaliczny i KIR będą współpracować przy wdrażaniu rozwiązań cyfrowych

 • 29.11.2018 11:07

  Złoża łupkowe w Polsce nie dają wystarczającej możliwości ich gospodarczej eksploatacji - MF

 • 29.11.2018 09:53

  Przyspieszenie terminu zapłaty podatku od gazu i ropy da 160 mln zł do budżetu w '19 - MF

 • 26.11.2018 09:54

  PGNiG rozpoczęło projekt ELIZA; chce rozwijać technologię wodorową

 • 22.11.2018 18:21

  GPW: Komunikat- PGNiG SA

 • 21.11.2018 13:07

  PGNiG nie złożyło jeszcze wniosku o taryfę na gaz na 2019 r.

 • 21.11.2018 12:15

  PGNiG liczy na rozstrzygnięcie arbitrażu z Gazpromem do końca '18

 • 21.11.2018 11:57

  PGNiG za trzy lata ma mieć 100 stacji LNG

 • 21.11.2018 11:47

  Przychody PGNIG w ciągu 20 lat z pierwszej aukcji rynku mocy wyniosą 2,1 mld zł

 • 21.11.2018 07:21

  Zysk netto grupy PGNiG w III kw '18 wyniósł 554 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 21.11.2018 06:46

  Zysk netto grupy PGNiG w III kw '18 wyniósł 554 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 21.11.2018 06:30

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 16:57

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na 2021 rok (dokumentacja)

 • 15.11.2018 14:03

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (60/2018) Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Tommeliten Alpha od Equinor Energy AS

 • 08.11.2018 12:30

  Grupa Azoty liczy na spadek cen gazu w IV kwartale, rozmawia o kontrakcie z PGNiG

 • 08.11.2018 08:33

  PGNiG planuje podpisać kolejne dwa kontrakty na dostawy LNG

 • 08.11.2018 07:54

  PGNiG ma umowę zakupu gazu LNG z firmą Cheniere na okres 24 lat

 • 08.11.2018 07:45

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (59/2018) Zawarcie umowy na dostawy LNG z Cheniere Marketing International, LLP

 • 02.11.2018 14:24

  Eksport gazu do Polski przez Gazprom wzrósł w ciągu 10 miesięcy '18 o 6,7 proc. rdr - Gazprom

 • 31.10.2018 08:29

  Skorygowane wyniki PGNiG niewiele odbiegają od oczekiwań, rozczarowaniem segment obrotu (opinia)

 • 30.10.2018 16:22

  Szacunkowa EBITDA PGNiG w III kw. wyniosła 1,469 mld zł, poniżej oczekiwań

 • 30.10.2018 16:11

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (58/2018) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał oraz 9 miesięcy 2018 roku

 • 29.10.2018 17:34

  PGNiG wypłaci zaliczkę w kwocie 404,5 mln zł na poczet dywidendy za 2018 rok

 • 29.10.2018 17:25

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (57/2018) Zaliczka na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 29.10.2018 14:55

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (56/2018) Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

 • 26.10.2018 14:48

  Rząd chce uchylić ustawę o podatku węglowodorowym i przyspieszyć termin zapłaty podatku od gazu i ropy - CIR

 • 25.10.2018 11:11

  Jeżeli cena gazu pójdzie w górę, to niewiele - prezes PGNiG

 • 23.10.2018 12:02

  PGNiG przygotowuje plan zagospodarowania złoża Fogelberg w Norwegii

 • 22.10.2018 17:38

  PGNiG sprzedał 5,11 mld m sześc. gazu ziemnego w III kw. (opis)

 • 22.10.2018 17:21

  PGNiG sprzedał 5,11 mld m sześc. gazu ziemnego w III kw.

 • 22.10.2018 17:14

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (55/2018) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2018 roku

 • 22.10.2018 16:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (54/2018) Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 22 października 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

 • 22.10.2018 16:36

  PGNIG zmienił statut, by umożliwić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy

 • 22.10.2018 16:17

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (53/2018) Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 22 października 2018 roku

 • 19.10.2018 16:09

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (52/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 roku

 • 18.10.2018 13:42

  Zakup nowych złóż przez PGNiG poprawia rentowność Baltic Pipe - Naimski

 • 18.10.2018 12:20

  PGNiG planuje zakup kolejnych koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, ale nie w '18 - wiceprezes (opis)

 • 18.10.2018 12:04

  PGNiG ma umowę zakupu za 220 mln USD udziałów w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (opis)

 • 18.10.2018 12:04

  PGNiG planuje zakup kolejnych koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, ale nie w 2018 r. - wiceprezes

 • 18.10.2018 11:33

  PGNiG ma umowę zakupu za 220 mln USD udziałów w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

 • 18.10.2018 11:18

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (51/2018) Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Tommeliten Alpha od Equinor Energy AS

 • 17.10.2018 11:07

  PGNiG spodziewa się rozstrzygnięcia sporu z Gazpromem do końca 2018 roku

 • 17.10.2018 09:40

  PGNiG chce podpisać w '18 jeszcze co najmniej jeden kontrakt na zakup LNG

 • 17.10.2018 09:12

  Ceny gazu w kontrakcie z USA dwadzieścia kilka proc. niższe niż z Rosji - prezes PGNiG

 • 17.10.2018 08:58

  Zużycie gazu w Polsce może w ciągu 3-4 lat wzrosnąć do 20 mld m3 - premier

 • 16.10.2018 22:44

  PGNiG podpisał dwie umowy na dostawy gazu skroplonego z firmami z USA

 • 16.10.2018 22:05

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (50/2018) Zawarcie umów na dostawy LNG ze spółkami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC

 • 16.10.2018 16:41

  PGNiG złożyło skargę na decyzję KE ws. praktyk Gazpromu (opis2)

 • 16.10.2018 16:09

  PGNiG złożyło skargę na decyzję KE ws. praktyk Gazpromu (opis)

 • 16.10.2018 13:10

  PGNiG złożyło skargę na decyzję KE ws. praktyk Gazpromu - źródło

 • 12.10.2018 09:56

  PGNiG ma umowy biletowe z 13 importerami gazu

 • 11.10.2018 14:54

  PGNiG nie będzie wnioskować o zmianę taryfy na gaz na 2018 r. - Woźniak

 • 11.10.2018 13:29

  PSG przeznaczy do 2022 roku na inwestycje w sieć gazową 7,5 mld zł - Tchórzewski (opis)

 • 11.10.2018 13:03

  PSG przeznaczy do 2022 roku na inwestycje w sieć gazową 7,5 mld zł - Tchórzewski

 • 09.10.2018 19:22

  Fitch potwierdził rating BBB- dla PGNiG, perspektywa stabilna

 • 08.10.2018 13:20

  PGNiG do '22 wykona 38 nowych odwiertów w Lubuskiem i w Wielkopolsce

 • 07.10.2018 13:00

  Więcej własnego gazu to więcej suwerenności energetycznej - premier

 • 07.10.2018 12:55

  PGNiG zwiększy wydobycie gazu na Podkarpaciu w ciągu 5 lat o 28 proc.

 • 05.10.2018 10:54

  Rząd chce usprawnić i uprościć realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

 • 03.10.2018 15:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (49/2018) Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

 • 03.10.2018 10:44

  Udział gazu sprowadzonego z Rosji w strukturze importu PGNiG do końca VIII wyniósł 74 proc.

 • 03.10.2018 09:35

  PGNiG z partnerem dostarczą gaz operatorowi sieci przesyłowych i magazynów na Ukrainie

 • 02.10.2018 19:08

  Gazprom chce uchylenia wyroku w sprawie kontraktu jamalskiego (opis)

 • 02.10.2018 18:54

  Gazprom chce uchylenia wyroku w sprawie kontraktu jamalskiego

 • 02.10.2018 18:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (48/2018) Informacja o złożeniu przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export skargi o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego ad hoc z dnia 29 czerwca 2018 r. wydanego w postępowaniu arbitrażowym z powództ

 • 02.10.2018 12:38

  Eksport gazu do Polski przez Gazprom wzrósł w ciągu 9 miesięcy '18 o 11,7 proc. rdr - Gazprom

 • 02.10.2018 09:09

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla PGNiG do 8 zł

 • 26.09.2018 12:10

  PGNiG spodziewa się podpisania do końca '18 co najmniej 2 umów na dostawę LNG do Polski

 • 25.09.2018 18:35

  PGNIG planuje zmianę statutu, by umożliwić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy

 • 25.09.2018 18:17

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (47/2018) Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 22 października 2018 roku

 • 25.09.2018 17:52

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (46/2018) Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 22 października 2018 roku

 • 12.09.2018 18:09

  ME przedstawia rozporządzenie ws. sprzedaży awaryjnej gazu

 • 11.09.2018 12:34

  Orlen Upstream i PGNiG wykonają kolejny odwiert w złożu gazu ziemnego Miłosław E

 • 11.09.2018 11:39

  PGNiG przedłuża współpracę z Ukrtransgazem

 • 10.09.2018 14:02

  PGNiG docelowo będzie dążył do wydobycia w Norwegii nawet 10 mld m sześc. gazu - Woźniak

 • 07.09.2018 09:53

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje PGNiG, cena docelowa 6,8 zł

 • 04.09.2018 09:20

  PGNiG planuje pierwszy odwiert na Morzu Norweskim w roli operatora

 • 30.08.2018 12:37

  PGNiG jest blisko finalizacji jednej akwizycji złoża na szefie Morza Północnego

 • 30.08.2018 11:59

  PGNiG bierze udział w kolejnych rozmowach o dostawach gazu na Ukrainę

 • 30.08.2018 11:42

  PGNiG spodziewa się co najmniej 28 ładunków LNG w 2019 roku

 • 30.08.2018 11:29

  PGNiG kończy w połowie września ruch próbny w elektrociepłowni w Jastrzębiu

 • 30.08.2018 10:14

  PGNiG liczy na rozstrzygnięcie arbitrażu z Gazpromem do końca roku

 • 30.08.2018 10:11

  PGNiG nie wie, czy będzie rekomendować dywidendę za '18; chce więcej inwestować w dystrybucję

 • 30.08.2018 07:14

  Zysk netto grupy PGNiG w II kw '18 wyniósł 704 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 30.08.2018 06:46

  Zysk netto grupy PGNiG w II kw '18 wyniósł 704 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 30.08.2018 06:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 11:51

  Lotos i PGNIG zapowiadają inwestycje w Norwegii i zwiększanie wydobycia z tamtejszych złóż

 • 09.08.2018 16:57

  PKN i PGNiG odkryły nowe złoże gazu w Wielkopolsce, możliwości produkcyjne 50 mln m sześc. rocznie

 • 03.08.2018 19:51

  Udział gazu sprowadzonego z Rosji w strukturze importu PGNiG do lipca spadł do 75 proc.

 • 02.08.2018 11:51

  Eksport gazu do Polski przez Gazprom wzrósł w ciągu 7 mies. '18 o 6,6 proc. - Gazprom

 • 27.07.2018 08:35

  PGNiG pozytywnie zaskoczył rynek szacowanymi wynikami za II kw. '18 (opinia)

 • 26.07.2018 17:26

  Skonsolidowana EBITDA PGNiG w II kw. wyniosła 1.627 mln zł, zysk netto 703 mln zł (opis)

 • 26.07.2018 17:08

  Szacunkowe wyniki PGNiG w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.07.2018 16:59

  Skonsolidowana EBITDA PGNiG w II kw. wyniosła 1.627 mln zł, zysk netto 703 mln zł

 • 26.07.2018 16:48

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (45/2018) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał oraz I półrocze 2018 roku

 • 26.07.2018 13:05

  URE zatwierdził nową taryfę PGNiG dla detalu, cena gazu wzrośnie 5,9 proc. - URE

 • 26.07.2018 12:59

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (44/2018) Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany nr 2 Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

 • 24.07.2018 18:08

  GPW: Komunikat - korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu WIGdiv

 • 24.07.2018 15:06

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (43/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku

 • 20.07.2018 16:16

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (42/2018) Lista akcjonariuszy po ZWZ PGNiG SA z dnia 29 czerwca 2018 roku i zakończonym dnia 20 lipca 2018 r. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ

 • 20.07.2018 16:07

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (41/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku i zakończone 20 lipca 2018 roku

 • 20.07.2018 14:00

  Walne zgromadzenie PGNiG za niewypłaceniem dywidendy za '17

 • 20.07.2018 10:46

  Skarb Państwa chce, by zysk PGNiG za '17 pozostał w spółce

 • 20.07.2018 10:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (40/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku i kontynuowanego, po ogłoszonej przerwie, 20 lipca 2018 roku.

 • 20.07.2018 10:09

  PGNiG pokazał słabe wolumeny w dystrybucji w II kw. (opinia)

 • 19.07.2018 15:25

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w II kw. '18 wyniósł 5,44 mld m sześc. (opis)

 • 19.07.2018 14:56

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w II kw. '18 wyniósł 5,44 mld m sześc.

 • 19.07.2018 14:50

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (39/2018) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za II kwartał i I półrocze 2018 roku

 • 09.07.2018 08:32

  DM BOŚ podniósł cenę docelową PGNiG do 7,05 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 06.07.2018 16:41

  PGNiG Termika ma 10-letnią umowę na sprzedaż ciepła w Warszawie

 • 06.07.2018 13:47

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (38/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy

 • 06.07.2018 12:12

  ZWZ PGNiG przerwane, wznowienie 20 lipca

 • 05.07.2018 16:37

  DM mBanku podwyższył ceny docelowe PKN Orlen, PGNiG i MOL, obniżył wycenę Lotosu (opis)

 • 05.07.2018 16:14

  DM mBanku podwyższył ceny docelowe PKN Orlen, PGNiG i MOL, obniżył wycenę Lotosu

 • 05.07.2018 12:37

  Wkrótce harmonogram dalszych kroków w związku z orzeczeniem Trybunału ws. Gazpromu - prezes PGNiG

 • 03.07.2018 16:36

  Do września PGNiG przedstawi jeden z projektów wydobywczych na południu Europy - prezes

 • 02.07.2018 18:52

  Trybunał Arbitrażowy odmówił PGNiG zmiany ceny za gaz - Gazprom

 • 30.06.2018 12:51

  Trybunał Arbitrażowy wydał wyrok częściowy w postępowaniu PGNiG przeciwko Gazpromowi

 • 30.06.2018 10:34

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (37/2018) Informacja o wydaniu przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc wyroku częściowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowe

 • 29.06.2018 16:30

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (36/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy

 • 29.06.2018 12:23

  ZWZ PGNiG przerwane, wznowienie 6 lipca

 • 27.06.2018 08:48

  Reakcja rynku na umowy PGNiG na dostawy LNG z USA może być negatywna (opinia)

 • 27.06.2018 06:25

  Umowy o dostawach LNG z USA to dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa Polski - prezes PGNiG

 • 27.06.2018 06:22

  PGNiG podpisał umowy ws. dostaw amerykańskiego LNG (opis2)

 • 26.06.2018 23:41

  PGNiG podpisał dwudziestoletnią umowę na dostawy amerykańskiego gazu skroplonego (opis)

 • 26.06.2018 23:29

  PGNiG podpisał dwudziestoletnią umowę na dostawy gazu skroplonego z USA

 • 26.06.2018 22:16

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (35/2018) Podpisanie porozumienia dotyczącego dostaw LNG z firmą Venture Global LNG

 • 26.06.2018 22:15

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (34/2018) Podpisanie porozumienia dotyczącego dostaw LNG z firmą Port Arthur LNG

 • 26.06.2018 15:43

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (33/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku

 • 04.06.2018 12:42

  PGNiG prowadzi sondażowe rozmowy w USA ws. inwestycji w terminale - Naimski

 • 29.05.2018 18:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (32/2018) Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku

 • 29.05.2018 17:53

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (31/2018) Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 29 czerwca 2018 roku

 • 28.05.2018 14:57

  Zarząd PGNiG rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję

 • 28.05.2018 14:52

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (30/2018) Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

 • 23.05.2018 11:54

  PGNiG spodziewa się decyzji w sprawie arbitrażu z Gazpromem w pierwszym półroczu

 • 23.05.2018 11:44

  PGNiG analizuje czy taryfa detaliczna na gaz jest na odpowiednim poziomie

 • 23.05.2018 06:56

  Zysk netto grupy PGNiG w I kw '18 wyniósł 1,57 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 23.05.2018 06:37

  Zysk netto grupy PGNiG w I kw '18 wyniósł 1,57 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 23.05.2018 06:30

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 22.05.2018 08:36

  Polska Spółka Gazownictwa rozpoczyna duże inwestycje na Podlasiu

 • 17.05.2018 12:46

  PGNiG przeznaczy ok. 1,5 mld zł na poszukiwanie i wydobycie krajowe w 2018 r.

 • 16.05.2018 15:56

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (29/2018) Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 maja 2018 roku

 • 16.05.2018 15:39

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (28/2018) Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 16 maja 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

 • 14.05.2018 15:50

  Dostawa spotowa gazu dla PGNiG ze złóż norweskich przypłynie do Polski 25 V

 • 14.05.2018 14:58

  PGNiG może przeznaczyć na dywidendę do 50 proc. zysku za '17

 • 10.05.2018 16:39

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (27/2018) Zmiana projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku

 • 10.05.2018 10:53

  PGNiG szacuje wydobycie z nowego złoża na Rzeszowszczyźnie na 20 mln m sześc. gazu rocznie

 • 09.05.2018 14:02

  Plany zagospodarowania złóż Aerfugl i Skogul zatwierdzone - PGNiG

 • 04.05.2018 18:35

  KE uruchomiła proces ws. ostatecznej ugody z Gazpromem - źrodło

 • 04.05.2018 09:33

  PGNiG wstępnie analizuje możliwość wydobycia gazu na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego - ME

 • 02.05.2018 10:14

  PGNiG chce od 2023 r wydobywać w Norwegii 2,5-3,0 mld m szesc. gazu rocznie

 • 30.04.2018 16:07

  Ukończono morski odcinek pierwszej nitki Tureckiego Potoku - Gazprom

 • 27.04.2018 16:29

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (26/2018) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2018 roku - korekta

 • 27.04.2018 15:56

  PGNiG i Orlen Upstream kontynuują prace poszukiwawcze w Wielkopolsce

 • 27.04.2018 13:53

  Część analityków ocenia wyniki PGNiG pozytywnie, część - neutralnie (opinia)

 • 27.04.2018 13:14

  Skonsolidowana EBITDA PGNiG w I kw. '18 wyniosła 2,67 mld zł (opis)

 • 27.04.2018 12:54

  Skonsolidowana EBITDA PGNiG w I kw. '18 wyniosła 2,67 mld zł

 • 27.04.2018 12:46

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (26/2018) Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

 • 27.04.2018 10:30

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (25/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 26.04.2018 17:32

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (24/2018) Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki - finansowanie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

 • 26.04.2018 16:04

  Ministrowie energetyki Litwy i Ukrainy przeciwko Nord Stream 2

 • 26.04.2018 09:50

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (23/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 23.04.2018 17:24

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w I kw. '18 wyniósł 9,9 mld m sześc. (opis)

 • 23.04.2018 17:15

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w I kw. '18 wyniósł 9,9 mld m sześc.

 • 23.04.2018 17:09

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (22/2018) Szacunkowe wybrane dane operacyjne za I kwartał 2018 roku

 • 20.04.2018 07:55

  Inwestycje zaplanowane w tzw. ustawie terminalowej spowodują wzrost taryfy przesyłowej

 • 19.04.2018 12:25

  Lotos i PGNiG będą rozwijać rynek LNG nad Bałtykiem

 • 19.04.2018 09:12

  DM BOŚ obniżył cenę docelową PGNiG do 6,9 zł

 • 18.04.2018 11:09

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (21/2018) Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 maja 2018 roku

 • 18.04.2018 11:03

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (20/2018) Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 16 maja 2018 roku

 • 18.04.2018 08:36

  PGNiG Termika nie stara się o dofinansowanie z tzw. planu Junckera budowy bloku gazowo-parowego w EC Żerań

 • 17.04.2018 08:28

  Tranzyt gazu przez Ukrainę strategiczny dla bezpieczeństwa UE - komisarz UE

 • 16.04.2018 16:30

  PGNiG intensywnie rozgląda się za inwestycjami w złoża na Morzu Śródziemnym

 • 13.04.2018 09:05

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (19/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 05.04.2018 10:31

  Do końca kwietnia może być znany termin rozstrzygnięcia arbitrażu PGNIG-Gazprom

 • 04.04.2018 16:55

  KE szykuje ostateczną ugodę z Gazpromem; nie będzie kar - źródła

 • 30.03.2018 11:04

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (18/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 27.03.2018 10:28

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (17/2018) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 26.03.2018 21:48

  We wtorek posiedzenie rady nadzorczej EuRoPol Gazu

 • 26.03.2018 18:04

  We wtorek spodziewane zakończenie postępowania arbitrażowego PGNiG z Gazpromem - Woźniak

 • 23.03.2018 10:46

  Produkcja gazu ziemnego w II spadła o 9,3 proc. rdr - GUS

 • 19.03.2018 09:54

  PGNiG będzie współpracował z Mari Petroleum Company w obszarze upstream w Pakistanie

 • 15.03.2018 18:49

  PGNiG może zwiększyć liczbę odbiorców o 590 tys.

 • 14.03.2018 18:23

  Ukraiński Naftohaz chce przekonać Gazprom, by nie zrywał kontraktów

 • 14.03.2018 13:32

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (16/2018) Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

 • 14.03.2018 13:30

  URE zatwierdził taryfy PGNiG OD do końca '18; wzrost cen paliw gazowych o 1 proc. (opis)

 • 14.03.2018 13:21

  URE zatwierdził taryfy PGNiG OD do końca '18; wzrost cen paliw gazowych o 1 proc.

 • 14.03.2018 09:16

  BDM rekomenduje "akumuluj" PGNiG, cena docelowa 6,55 zł

 • 14.03.2018 08:26

  Wyniki PGNIG zgodne z oczekiwaniami, analitycy nie spodziewają się reakcji rynku (opinia)

 • 14.03.2018 07:39

  EBITDA PGNiG w '17 wyniosła 6,58 mld zł, zgodnie z szacunkami (opis)