PGE SA

skrót: PGE

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa to zintegrowany pionowo podmiot, uczestniczący w całym łańcuchu wartości energii elektrycznej. Jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce. Grupa prowadzi działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny), jak również z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, biomasa) oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa1 091 681 70658,38%1 091 681 70658,38%

Kategoria • 18.01.2021 13:21

  PGE, Enea i Tauron mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach offshore (opis)

 • 18.01.2021 12:11

  PGE, Enea i Tauron mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach offshore

 • 15.01.2021 16:59

  PGE, Enea oraz Tauron chcą współpracować przy projektach offshore

 • 15.01.2021 09:19

  PGE GiEK zakłada paliwo gazowe dla nowego bloku w Elektrowni Rybnik o mocy ok. 800 MW

 • 14.01.2021 20:09

  PGE SA (2/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 14.01.2021 16:40

  URE zatwierdził niższe taryfy dystrybucyjne na '21 dla Energa Operator i PGE Dystrybucja (opis)

 • 14.01.2021 16:32

  URE zatwierdził niższe taryfy dystrybucyjne na '21 dla Energa Operator i PGE Dystrybucja

 • 12.01.2021 07:10

  ANALIZY2021: Inwestorzy pozytywnie nastawieni do energetyki; kluczowe warunki transformacji sektora

 • 08.01.2021 08:52

  Są poważne opóźnienia po stronie inwestora w realizacji harmonogramu budowy elektrowni jądrowej - Ministerstwo Klimatu

 • 07.01.2021 16:07

  PGE SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 05.01.2021 11:03

  Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 zawarła z PSE umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej Baltica-2

 • 23.12.2020 08:55

  PGE Energia Odnawialna ma porozumienie ze stroną społeczną

 • 18.12.2020 12:23

  PGE rozpoczyna kolejny etap porządkowania aktywów ciepłowniczych, który zakończy się do poł. '21

 • 17.12.2020 17:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (36/2020) Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2025

 • 17.12.2020 17:37

  Aukcja mocowa na rok 2025 zakończyła się przy cenie 172,85 zł/kW/rok - PSE

 • 17.12.2020 09:27

  Decyzja ws. odwołania od warunków środowiskowych dla koncesji Złoczew odroczona do 28 lutego - GDOŚ

 • 14.12.2020 16:42

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na '25 łącznie 364,15 MW obowiązku mocowego

 • 14.12.2020 16:34

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (35/2020) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2025

 • 14.12.2020 14:45

  Aukcja mocowa na rok 2025 została zakończona w 7. rundzie - PSE

 • 14.12.2020 10:15

  PSE ma umowę na dofinansowanie infrastruktury elektroenergetycznej

 • 14.12.2020 07:30

  PGE ocenia, że żądania związków zawodowych dot. podwyżki płac są nierealne

 • 11.12.2020 12:25

  PGNiG i PGE złożyły wspólnie ofertę niewiążącą na nabycie polskich aktywów Grupy CEZ (opis)

 • 11.12.2020 12:17

  PGNiG i PGE złożyły wspólnie ofertę niewiążącą na nabycie polskich aktywów Grupy CEZ

 • 11.12.2020 12:11

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (34/2020) Złożenie wspólnie z PGNiG oferty niewiążącej nabycia polskich aktywów Grupy CEZ

 • 10.12.2020 19:30

  GPW: w sprawie zmiany liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

 • 10.12.2020 10:28

  URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii Enei, PGE Obrót oraz Tauronowi (opis)

 • 09.12.2020 15:05

  PGE postuluje powołanie krajowego funduszu celowego na inwestycje OZE - prezes

 • 09.12.2020 13:35

  PGE uruchamia magazyn energii elektrycznej

 • 09.12.2020 08:01

  Decyzja ws. odwołania od warunków środowiskowych dla złoża Turów odroczona do 29 stycznia 2021 roku - GDOŚ

 • 01.12.2020 07:01

  Prezes URE nie widzi fundamentalnych czynników dla wzrostu taryf za prąd

 • 18.11.2020 13:11

  PGE zakłada w '21 wzrost nakładów na źródła niskoemisyjne, ciepłownictwo i OZE (opis)

 • 18.11.2020 13:05

  PGE spodziewa się w '21 wzrostu EBITDA we wszystkich segmentach poza energetyką konwencjonalną (opis)

 • 18.11.2020 12:02

  Uwolnienie rynku energii tylko ustawowo, obecny model zapewnia pełną swobodę rozwoju - URE

 • 18.11.2020 11:59

  PGE zakłada w '21 wzrost nakładów na źródła niskoemisyjne, ciepłownictwo i OZE

 • 18.11.2020 11:44

  PGE liczy na szybki powrót do wypłaty dywidendy

 • 18.11.2020 11:16

  PGE szacuje nakłady inwestycyjne na transformację Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł

 • 18.11.2020 11:00

  PGE spodziewa się w '21 wzrostu EBITDA we wszystkich segmentach poza energetyką konwencjonalną

 • 17.11.2020 19:37

  Zysk netto j.d. PGE w III kw. wyniósł 273 mln zł wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej (opis)

 • 17.11.2020 19:09

  Zysk netto j.d. PGE w III kw. wyniósł 273 mln zł wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej

 • 17.11.2020 18:55

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 16.11.2020 18:27

  Do URE trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2021 r.

 • 16.11.2020 18:07

  PGNiG i PGE chcą nabyć aktywa należące do Fortum w Polsce, rezygnują z nabycia aktywów w Estonii, Litwie i Łotwie

 • 16.11.2020 17:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (33/2020) Aktualizacja informacji dotyczącej złożenia wstępnej oferty niewiążącej nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum

 • 16.11.2020 13:05

  PGE oczekuje podwyżki taryfy na sprzedaż energii o kilkanaście proc.

 • 16.11.2020 11:54

  PGE widzi zainteresowanie sektora finansowego udzieleniem finansowania na nową strategię

 • 12.11.2020 11:52

  Fitch nie spodziewa się istotnych problemów z płynnością w spółkach energetycznych w Polsce

 • 10.11.2020 09:15

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" PGE, cena docelowa 6,9 zł

 • 10.11.2020 08:26

  CEZ otrzymał 14 deklaracji zainteresowania aktywami w Polsce; czeka na oferty do 7 XII

 • 05.11.2020 13:19

  PGE uruchamia dwie farmy PV i dzierżawi 320 ha gruntów pod fotowoltaikę

 • 04.11.2020 20:23

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE w III kw. '20 (tabela)

 • 04.11.2020 19:55

  Szacunkowa EBITDA grupy PGE po trzech kwartałach '20 wyniosła ok. 4,351 mld zł (popr.)

 • 04.11.2020 19:24

  Szacunkowa EBITDA grupy PGE po trzech kwartałach '20 wyniosła ok. 4,351 mld zł (opis)

 • 04.11.2020 19:10

  Szacunkowa EBITDA grupy PGE po trzech kwartałach '20 wyniosła ok. 4,351 mld zł

 • 04.11.2020 18:59

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (32/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2020 r.

 • 03.11.2020 10:39

  PGE GiEK otrzymała pozwolenie na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w El. Dolna Odra

 • 03.11.2020 08:39

  PGE ma program rozwoju OZE dla Bełchatowa; powstać może m.in. ok. 460 MW w PV

 • 29.10.2020 09:45

  PGE wybrała wykonawcę projektu przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3

 • 29.10.2020 08:46

  Eksploatacja złoża Złoczew ekonomicznie mało uzasadniona - Sasin, MAP

 • 28.10.2020 15:42

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (31/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za III kwartał 2020 r.

 • 27.10.2020 14:18

  Konsorcjum PGNiG, PGE i PFR złożyło wstępną ofertę nabycia udziałów w aktywach Fortum (opis)

 • 27.10.2020 13:53

  Konsorcjum z PGNiG i PGE złożyło wstępną ofertę nabycia działalności ciepłowniczej i chłodniczej Fortum Holding

 • 27.10.2020 13:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (30/2020) Złożenie wstępnej oferty niewiążącej nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum zlokalizowanych w Polsce, Estonii, na Łotwie i Litwie przez konsorcjum z udziałem PGE

 • 26.10.2020 11:01

  PGE uruchomiła farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW w woj. lubelskim

 • 22.10.2020 10:58

  Nowa strategia PGE pozytywna dla profilu kredytowego spółki - Fitch (opis)

 • 22.10.2020 10:44

  Nowa strategia PGE pozytywna dla profilu kredytowego spółki - Fitch

 • 21.10.2020 07:59

  Decyzja ws. odwołania od warunków środowiskowych dla złoża Turów odroczona do 30 XI - GDOŚ

 • 19.10.2020 15:05

  Cele transformacji PGE pozytywne, w nowej strategii zabrakło polityki dywidendowej (opinia)

 • 19.10.2020 13:55

  Strategia PGE uzależniona od wydzielenia aktywów; cel EBITDA na '30 raczej ostrożny (opinia)

 • 19.10.2020 13:04

  PGE zainteresowane komplementarnymi aktywami CEZ i Fortum w Polsce - prezes

 • 19.10.2020 12:36

  PGE zakłada, że aktywa gazowe będą pracować do 2042 r.

 • 19.10.2020 12:14

  PGE zakłada, że w 2025 r. EBITDA może wynieść 5,5-6 mld zł

 • 19.10.2020 12:08

  PGE widzi możliwość zaciągnięcia długu na inwestycje w wysokości 30-35 mld zł

 • 19.10.2020 12:05

  PGE ocenia, że sensowne byłoby połączenie trzech grup energetycznych bez aktywów węglowych

 • 19.10.2020 11:58

  PGE analizuje, kiedy mogłaby wrócić do wypłaty dywidendy - prezes

 • 19.10.2020 11:43

  PGE ocenia, że optymalne byłoby wydzielenie aktywów węglowych do końca 2021 r.

 • 19.10.2020 11:18

  PGE chce być neutralna klimatycznie do '50; w '30 EBITDA ma wzrosnąć do ponad 6 mld zł (opis)

 • 19.10.2020 10:54

  PGE chce do '50 osiągnąć neutralność klimatyczną; do '30 OZE ma stanowić 50 proc. generowanej energii

 • 19.10.2020 10:51

  PGE zakłada w strategii wzrost EBITDA do ponad 6 mld zł w 2030 r.

 • 19.10.2020 10:33

  PGE SA (29/2020) Przyjęcie strategii Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku

 • 14.10.2020 09:54

  Moody's prognozuje hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce w przedziale 220-260 zł/MWh

 • 08.10.2020 09:19

  PGE podpisała dwie umowy z wykonawcami w ramach projektu offshore

 • 07.10.2020 12:20

  PGE uruchomiła program dobrowolnych odejść w PGE SA, liczy na spadek zatrudnienia o 20 proc.

 • 05.10.2020 14:43

  KPMG Advisory doradzi MAP przy projekcie przekształceń w sektorze elektroenergetycznym

 • 05.10.2020 10:11

  PGE jest zainteresowane aktywami CEZ w Polsce, zamierza złożyć ofertę

 • 04.10.2020 20:53

  PGE rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Elektrowni Turów za ponad 120 mln zł

 • 01.10.2020 10:36

  Właściciele PGE EJ 1 podpisali list intencyjny ws. sprzedaży udziałów Skarbowi Państwa (opis)

 • 01.10.2020 10:25

  Właściciele PGE EJ 1 podpisali list intencyjny ws. sprzedaży udziałów Skarbowi Państwa

 • 01.10.2020 10:13

  PGE SA (28/2020) Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.

 • 30.09.2020 13:26

  Czechy złożyły skargę do KE na przedłużenie działalności kopalni Turów

 • 30.09.2020 13:11

  PGE zakłada, że w 2040 r. offshore może stanowić ok. 40 proc. produkcji grupy (opis)

 • 30.09.2020 13:01

  Skonsolidowana grupa energetyczna mogłaby w przyszłości myśleć o ekspansji zagranicznej - prezes PGE

 • 30.09.2020 12:06

  PGE zakłada, że w 2040 r. offshore może stanowić ok. 40 proc. produkcji grupy

 • 29.09.2020 07:00

  Energetyka po wydzieleniu aktywów węglowych nie będzie mieć problemu z finansowaniem - Moody's (wywiad)

 • 28.09.2020 08:27

  Soboń z MAP liczy na zgodę KE na pomoc publiczną dla górnictwa

 • 25.09.2020 14:16

  PGE zbuduje elektrociepłownię na potrzeby CPK za ok. 300 mln zł

 • 23.09.2020 15:35

  PGE SA (27/2020) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

 • 23.09.2020 08:32

  Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen prądu jest ponownie analizowany - Min. Klimatu

 • 16.09.2020 18:03

  PGE analizuje wszelkie możliwości akwizycji w ciepłownictwie

 • 16.09.2020 12:41

  PGE szacuje negatywny wpływ opóźnienia oddania bloku w Turowie na blisko 40 mln zł

 • 16.09.2020 12:26

  PGE chce w 2050 r. oferować 100 proc. zielonej energii - prezes (opis)

 • 16.09.2020 12:03

  PGE spodziewa się w '20 spadku EBITDA we wszystkich segmentach poza OZE

 • 16.09.2020 11:51

  PGE może w '21 nie mieć możliwości zwiększenia zadłużenia (opis)

 • 16.09.2020 11:05

  PGE chce opublikować nową strategię późną jesienią

 • 16.09.2020 11:00

  PGE może w '21 nie mieć możliwości zwiększenia zadłużenia

 • 16.09.2020 10:38

  PGE rozmawia z kilkoma podmiotami o sprzedaży PGE Paliwa

 • 16.09.2020 10:13

  PGE chce w 2050 r. oferować 100 proc. zielonej energii - prezes

 • 15.09.2020 21:25

  Strata netto PGE w I poł. '20 wyniosła 688 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis2)

 • 15.09.2020 20:56

  Strata netto PGE w I poł. '20 wyniosła 688 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 15.09.2020 20:36

  Strata netto PGE w I poł. '20 wyniosła 688 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 15.09.2020 20:30

  PGE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.09.2020 15:32

  PGE SA (26/2020) Rejestracja zmian w Statucie

 • 03.09.2020 11:39

  Decyzja ws. odwołania od warunków środowiskowych dla koncesji Złoczew odroczona do 30 listopada - GDOŚ

 • 01.09.2020 08:29

  Skorygowana EBITDA PGE w II kw. zbliżona do oczekiwań (opinia)

 • 31.08.2020 18:21

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE w II kw. '20 (tabela)

 • 31.08.2020 17:56

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w I poł. '20 wyniosła ok. 2,805 mld zł (opis)

 • 31.08.2020 17:42

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w I poł. '20 wyniosła ok. 2,805 mld zł

 • 31.08.2020 17:30

  PGE SA (25/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2020 r. oraz informacja o wyniku testów na utratę wartości aktywów

 • 24.08.2020 11:11

  Grupa PGE przygotowuje się do rozwoju kolejnych projektów offshore

 • 18.08.2020 20:47

  Wanda Buk nowym wiceprezesem PGE

 • 18.08.2020 20:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (24/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji

 • 07.08.2020 13:23

  Program energetyki jądrowej zakłada nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. w PGE EJ1 - projekt

 • 07.08.2020 10:44

  Rząd jeszcze w tym kwartale chce przyjąć aktualizację PPEJ - KPRM

 • 03.08.2020 18:43

  PGE chce sprzedać spółkę PGE Paliwa

 • 31.07.2020 13:19

  PGE kupiła farmę wiatrową Skoczykłody; wartość transakcji wyniosła 50 mln euro (opis)

 • 31.07.2020 12:58

  PGE kupiła Farmę Wiatrową Skoczykłody; wartość transakcji wyniosła 50 mln euro

 • 25.06.2020 12:31

  PGE chce w ciągu 10 lat podwoić moce OZE

 • 22.06.2020 16:39

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (18/2020) Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 r.

 • 18.06.2020 16:46

  Min. Klimatu przygotowuje mechanizm ochrony wrażliwych odbiorców prądu na bazie projektu MAP o rekompensatach

 • 18.06.2020 16:23

  PGE GiEK na terenie Elektrowni Dolna Odra wybuduje dwie farmy PV o mocy do 1 MW każda

 • 18.06.2020 13:55

  MAP ocenia pozytywnie pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych - Sasin (opis)

 • 18.06.2020 09:22

  PGE uruchomi wkrótce dwie farmy wiatrowe

 • 17.06.2020 17:12

  PGE chce budować farmy wiatrowe i fotowoltaiczne na terenie Kompleksu Bełchatów - prezes

 • 15.06.2020 13:40

  PGE zamierza wzmacniać się w czterech obszarach, chce odejść od aktywów węglowych (opis)

 • 15.06.2020 12:48

  PGE liczy, że jesienią MAP odniesie się do pomysłu przeniesienia aktywów węglowych do innej spółki

 • 10.06.2020 16:14

  Firmy energetyczne planują prawie 52 mld zł inwestycji w sieć do 2025 r. - URE

 • 10.06.2020 09:44

  Moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi 1,95 GW - PSE

 • 09.06.2020 16:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (17/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za I półrocze 2020 r.

 • 05.06.2020 19:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (16/2020) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 03.06.2020 09:42

  Decyzja ws. odwołania od warunków środowiskowych dla koncesji Złoczew odroczona do 31 sierpnia - GDOŚ

 • 02.06.2020 07:30

  Sentyment do energetyki się poprawił, ale perspektywy dla wyników w '20 nie są najlepsze (analiza)

 • 28.05.2020 17:29

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (15/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 28.05.2020 17:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (14/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 28.05.2020 16:50

  Zarząd PGE rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

 • 28.05.2020 16:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (13/2020) Rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2019

 • 27.05.2020 12:00

  PGE chce akumulować gotówkę, by przejść przez kryzys (opis)

 • 27.05.2020 11:36

  PGE spodziewa się w '20 spadku EBITDA rdr we wszystkich segmentach (opis)

 • 27.05.2020 11:08

  PGE chce akumulować gotówkę, by przejść przez kryzys

 • 27.05.2020 10:40

  PGE widzi ryzyko opóźnienia oddania do eksploatacji bloku w Turowie

 • 27.05.2020 10:30

  PGE spodziewa się w '20 spadku EBITDA rdr we wszystkich segmentach

 • 26.05.2020 20:59

  Zysk netto j.d. PGE w I kw. '20 wyniósł 432 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 26.05.2020 20:44

  Zysk netto j.d. PGE w I kw. '20 wyniósł 432 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 26.05.2020 20:39

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 14:11

  PGE planuje jesienią opublikować strategię rozwoju

 • 14.05.2020 08:29

  MAP przedstawi w ciągu 2-3 tygodni plan restrukturyzacji energetyki - Sasin

 • 12.05.2020 18:18

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE w I kw. '20 (tabela)

 • 12.05.2020 17:46

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w I kw. '20 wyniosła ok. 1,77 mld zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)

 • 12.05.2020 17:38

  Szacunkowe wyniki PGE w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2020 17:30

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w I kw. '20 wyniosła ok. 1,77 mld zł

 • 12.05.2020 17:24

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (12/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2020 r.

 • 11.05.2020 10:56

  PGE Dystrybucja ma umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych na ponad 20 mln zł

 • 07.05.2020 10:05

  PGE Dystrybucja przyłączyła w I kw. mikroinstalacje o łącznej mocy 135 MW

 • 30.04.2020 16:15

  Przeniesienie aktywów węglowych do jednej państwowej spółki byłoby rozsądne - prezes PGE

 • 30.04.2020 13:04

  Termin przyjęcia aktualizacji PPEJ przesunięty na IV kwartał - KPR

 • 28.04.2020 11:18

  Wprowadzenie mechanizmu wypłat rekompensat za wzrost cen prądu pogorszy wynik sektora - MF

 • 28.04.2020 10:44

  Nieplanowane spadki zapotrzebowania na energię zagrożeniem dla płynności spółek energetycznych - rząd

 • 27.04.2020 08:50

  Societe Generale obniżył rekomendację PGE do "sprzedaj"

 • 22.04.2020 14:57

  PGE rezygnuje z projektów o łącznej wartości ponad 1 mld zł w ciągu 5 lat (opis, aktl.)

 • 22.04.2020 11:27

  PGE rezygnuje z projektów o łącznej wartości ponad 1 mld zł w ciągu 5 lat (opis)

 • 22.04.2020 11:15

  PGE rezygnuje z projektów o łącznej wartości ponad 1 mld zł w ciągu 5 lat

 • 22.04.2020 07:04

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PGE do "niedoważaj" z "neutralnie"

 • 17.04.2020 15:35

  PGE zredukuje wydatki na sponsoring w 2020 r. o 27 mln zł

 • 16.04.2020 11:09

  PGG może zanotować 700 mln zł straty w trzy miesiące bez podjęcia działań osłonowych - prezes

 • 09.04.2020 14:25

  PGE zamyka projekty spoza podstawowej działalności, zobowiązuje spółki z grupy do działań optymalizacyjnych (opis2)

 • 09.04.2020 11:07

  PGE zamyka projekty spoza podstawowej działalności, zobowiązuje spółki z grupy do działań optymalizacyjnych (opis)

 • 09.04.2020 10:55

  PGE zamyka projekty spoza podstawowej działalności, zobowiązuje spółki z grupy do działań optymalizacyjnych

 • 07.04.2020 17:29

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za I kwartał 2020 r.

 • 07.04.2020 14:51

  Wioletta Czemiel-Grzybowska nowym prezesem PGE GiEK

 • 06.04.2020 08:04

  MAP powoła Pełnomocnika ds. rozwoju firm energetycznych - zarządzenia

 • 02.04.2020 11:03

  PGE spodziewa się spadku EBITDA w '20 w energetyce konwencjonalnej, ciepłownictwie, obrocie (opis)

 • 02.04.2020 10:52

  PGE prowadzi rozmowy ws. akwizycji w OZE i ciepłownictwie (opis)

 • 02.04.2020 10:46

  Trudno mówić o znaczącej rewizji dotychczasowej polityki dywidendowej PGE - wiceprezes

 • 02.04.2020 10:41

  PGE spodziewa się spadku EBITDA w 2020 w en. konwencjonalnej, ciepłownictwie, obrocie

 • 02.04.2020 10:27

  Zużycie energii w marcu znacząco spadło - PGE

 • 02.04.2020 10:12

  PGE prowadzi rozmowy ws. akwizycji w OZE i ciepłownictwie

 • 31.03.2020 20:20

  Strata netto j.d. PGE w '19 wyniosła 3,96 mld zł, zysk EBITDA 7,14 mld zł (opis)

 • 31.03.2020 20:03

  Strata netto j.d. PGE w '19 wyniosła 3,96 mld zł, zysk EBITDA 7,1 mld zł

 • 31.03.2020 19:57

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 31.03.2020 19:55

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 31.03.2020 19:53

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.03.2020 18:54

  PGE chce w nowej strategii przyspieszyć w zielonym obszarze - prezes

 • 27.03.2020 10:06

  Zakończenie prac nad nową strategią PGE w ciągu kilku miesięcy, uwzględni ona sytuację pandemiczna - Sasin, MAP

 • 24.03.2020 19:00

  Kopalnia „Turów” z koncesją na wydobycie węgla, ale na zmniejszonym obszarze

 • 23.03.2020 11:22

  MAP przesuwa o pół roku wejście w życie nowych zasad bezpieczeństwa i BHP pracy przy urządzeniach energetycznych

 • 16.03.2020 15:33

  PGE GiEK ma umowę z Gaz-System ws. przyłączenia El. Dolna Odra do sieci gazowej

 • 13.03.2020 17:30

  Aktualizacja wartości aktywów trwałych obniży zysk netto grupy PGE w 2019 roku o około 5,8 mld zł

 • 13.03.2020 17:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (10/2020) Informacja o wyniku testów na utratę wartości aktywów

 • 12.03.2020 09:18

  Na koniec 2019 r. liczba prosumentów wzrosła do ok. 149 tys. - URE

 • 09.03.2020 10:32

  PGE Energia Ciepła przyłączyła do sieci w 2019 r. 239,9 MWt

 • 04.03.2020 19:52

  PGE krytycznie o propozycji prawa klimatycznego autorstwa Komisji Europejskiej

 • 03.03.2020 15:55

  PGE przesuwa termin publikacji wyników za 2019 r. na 31 marca

 • 03.03.2020 15:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2019

 • 03.03.2020 15:22

  PGE przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów

 • 03.03.2020 15:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (8/2020) Informacja o rozpoczęciu testów na utratę wartości aktywów

 • 28.02.2020 12:44

  Decyzja ws. odwołania od warunków środowiskowych dla koncesji Złoczew odroczona do 29 maja - GDOŚ

 • 27.02.2020 08:38

  BM mBanku zawiesza rekomendacje dla spółek energetycznych

 • 24.02.2020 11:36

  MAP przeciwny "ogałacaniu" spółek Skarbu Państwa przez dywidendy - Sasin

 • 24.02.2020 11:23

  MAP chce do połowy roku mieć jasność co do modelu polskiej energetyki - Sasin (opis)

 • 24.02.2020 11:04

  MAP chce do połowy roku mieć jasność co do modelu polskiej energetyki - Sasin

 • 24.02.2020 10:05

  Koszt rekompensat wzrostu cen energii w '20 oszacowano na 2,43 mld zł - osr

 • 20.02.2020 06:56

  Rada nadzorcza PGE powołała Wojciecha Dąbrowskiego na stanowisko prezesa (opis)

 • 20.02.2020 06:45

  Rada nadzorcza PGE powołała Wojciecha Dąbrowskiego na stanowisko prezesa

 • 20.02.2020 00:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (7/2020) Powołanie członków Zarządu

 • 19.02.2020 06:31

  Kraj liberecki odwołał się od decyzji w sprawie rozbudowy kopalni "Turów"

 • 17.02.2020 14:56

  Prezes PGE Henryk Baranowski nie będzie ubiegał się o wybór w następnej kadencji

 • 17.02.2020 14:52

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (6/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 17.02.2020 14:01

  PGG wypracowała 86 mln zł zysku na działalności, ale strata księgowa z powodu odpisu sięgnęła 427 mln zł

 • 17.02.2020 11:25

  PGE we współpracy z siecią dealerską Volkswagen zainstaluje do 300 punktów ładowania e-aut

 • 12.02.2020 14:17

  MAP jest za udzieleniem koncesji na Złoczew, decyzję o inwestycji podejmie PGE – Gawęda (opis)

 • 12.02.2020 14:01

  MAP jest za udzieleniem koncesji na Złoczew, decyzję o inwestycji podejmie PGE – Gawęda

 • 11.02.2020 15:12

  PGE Baltica zakończyła badania wiatru na Bałtyku

 • 11.02.2020 14:40

  Konsolidacja branży energetycznej ma sens, będą analizowane jej kierunki - Sasin (opis)

 • 11.02.2020 14:02

  Konsolidacja branży energetycznej ma sens, będą analizowane jej kierunki - Sasin

 • 07.02.2020 08:55

  DM BDM rekomenduje "kupuj" PGE; cena docelowa 9,1 zł/akcję

 • 05.02.2020 08:57

  Skorygowana EBITDA PGE za IV kw. wyniosła 1,68 mld zł (opinia)

 • 04.02.2020 20:09

  Energetyka konwencjonalna jest pod silną presją w wymiarze rynkowym i regulacyjnym - prezes PGE

 • 04.02.2020 19:45

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE w IV kw. '19 (tabela)

 • 04.02.2020 19:21

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w '19 wyniosła ok. 7,118 mld zł (opis)

 • 04.02.2020 19:09

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w '19 wyniosła ok. 7,118 mld zł

 • 04.02.2020 18:57

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (4/2020) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2019

 • 04.02.2020 14:30

  Zaprzestanie importu węgla negatywne dla wyników i wyceny PGE (opinia)

 • 04.02.2020 10:32

  Projekt ustawy o rekompensatach za podwyżki cen prądu jest gotowy - Sasin

 • 04.02.2020 08:51

  Spółki Skarbu Państwa nie będą sprowadzać węgla z zagranicy - Sasin, MAP (opis)

 • 03.02.2020 09:41

  PGE Dystrybucja pozyskała w 2019 roku 9.552 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 31.01.2020 12:06

  DZIEŃ NA GPW: Kurs akcji PGE spada o 3 proc.; po raz pierwszy zszedł poniżej 7 zł

 • 31.01.2020 09:57

  Restrukturyzacja Polskiej Grupy Górniczej nie przyniosła oczekiwanych efektów - NIK

 • 30.01.2020 17:08

  PGE podpisała z konsorcjum GE i Polimeksu umowę na budowę bloków w Elektrowni Dolna Odra

 • 30.01.2020 16:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (3/2020) Zawarcie umowy na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra

 • 29.01.2020 19:43

  PGE GiEK chce kontynuować wydobycie w kopalni „Turów” w obszarze ustalonym 25 lat temu

 • 27.01.2020 13:09

  PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

 • 24.01.2020 15:25

  PSE zawarły umowy na realizację usługi DSR na 2020 r.

 • 17.01.2020 20:46

  Czesi skarżą się do Komisji Europejskiej na rozbudowę kopalni Turów

 • 17.01.2020 10:43

  RN PGE ogłosiła konkurs na zarząd spółki

 • 13.01.2020 10:11

  Moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi prawie 1,3 GW - PSE

 • 13.01.2020 09:17

  PGE ma kredyt z EBI o wartości 272,5 mln zł na inwestycje w lądowe farmy wiatrowe

 • 10.01.2020 15:35

  Będą "bardzo intensywne działania" na rzecz koncesji dla Złoczewa i Turowa - wiceminister Gawęda

 • 03.01.2020 17:33

  PGE utworzy w wynikach IV kw. '19 rezerwę w segmencie Obrót w wys. ok. 220-260 mln zł

 • 03.01.2020 17:22

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (2/2020) Informacja o zatwierdzeniu taryfy G dla spółki PGE Obrót i zawiązaniu rezerwy w segmencie Obrót

 • 03.01.2020 15:00

  PGE zaakceptowała ofertę konsorcjum GE i Polimeksu na budowę bloków gazowo-parowych w ZEDO

 • 03.01.2020 14:52

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (1/2020) Akceptacja oferty konsorcjum General Electric i Polimex na budowę bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra

 • 03.01.2020 14:30

  Prezes URE zatwierdził taryfę na sprzedaż energii PGE Obrót, będzie obowiązywać do 31 III (opis)

 • 03.01.2020 14:18

  Prezes URE zatwierdził taryfę na sprzedaż energii PGE Obrót, będzie obowiązywać do 31 marca

 • 23.12.2019 15:29

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (38/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.12.2019 18:44

  PGE i Orsted podpisały wstępne porozumienie o współpracy przy offshore

 • 19.12.2019 09:43

  URE prawdopodobnie zaakceptowałby wzrost rachunku na energię o ok. 12 proc. - Gawin

 • 18.12.2019 09:36

  Taryfa na sprzedaż energii nie zrekompensuje kosztów, ale mogło być gorzej (opinia, aktl.)

 • 18.12.2019 08:55

  Taryfa na sprzedaż energii nie zrekompensuje kosztów, ale mogło być gorzej (opinia)

 • 17.12.2019 17:56

  URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla PSE i 5 dystrybutorów, sprzedażową jedynie dla Tauron Sprzedaż (opis2)

 • 17.12.2019 16:26

  URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla PSE i 5 dystrybutorów, sprzedażową jedynie dla Tauron Sprzedaż (opis)

 • 11.12.2019 09:13

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2024 r. łącznie 5.070 MW

 • 11.12.2019 08:58

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (37/2019) Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2024

 • 10.12.2019 17:19

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 wyniosła 259,87 zł/kW/rok - PSE

 • 09.12.2019 14:45

  Erbud ma umowę z PGE za 80,5 mln zł na budowę kotłowni szczytowej w EC 2 Gdańsk

 • 09.12.2019 08:00

  Następnym celem przejęć może być Tauron, wśród kandydatów Enea, KGHM i PGNiG (opinia)

 • 06.12.2019 14:39

  PGE EC ma umowę z PSG na przyłączenie do sieci gazowej nowej elektrociepłowni w Zgierzu

 • 06.12.2019 14:32

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na '24 nie mniej niż 4.332 MW obowiązku mocowego (opis)

 • 06.12.2019 14:05

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2024 r. łącznie nie mniej niż 4.332 MW obowiązku mocowego

 • 06.12.2019 13:59

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (36/2019) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024

 • 06.12.2019 12:59

  Aukcja mocowa na rok 2024 została zakończona w 5. rundzie - PSE (opis)

 • 06.12.2019 12:49

  Aukcja mocowa na rok 2024 została zakończona w 5 rundzie - PSE

 • 04.12.2019 12:26

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (35/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.

 • 03.12.2019 19:35

  Offshore, fotowoltaika i elektrownia gazowa będą kosztowały PGE ok. 13 mld euro

 • 02.12.2019 16:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (34/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 02.12.2019 07:10

  Rozwój OZE kluczowy w UE, polskie firmy energetyczne muszą się dostosować - Fitch (wywiad)

 • 01.12.2019 17:41

  Mniejsze wydobycie węgla i zyski kopalń w Polsce (analiza)

 • 29.11.2019 22:03

  Zarząd i związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali protokół rozbieżności

 • 28.11.2019 14:34

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (33/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 28.11.2019 13:17

  Fitch zakłada, że łączne zadłużenie 6 spółek paliwowo-energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w ‘20

 • 27.11.2019 18:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (32/2019) Umorzenie postępowania w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r.

 • 21.11.2019 12:53

  Budowa Elektrowni Ostrołęka zgodnie z harmonogramem, PGE było tylko jedną z alternatyw

 • 20.11.2019 15:45

  PGE EO i PGE GiEK podpisały umowę ws. farmy fotowoltaicznej do 60 MW w Bełchatowie

 • 19.11.2019 14:16

  PGE odstąpiła od rozmów ws. zaangażowania w budowę bloku 1.000 MW w Ostrołęce

 • 19.11.2019 14:03

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (31/2019) Odstąpienie od rozmów na temat współpracy w projekcie budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce

 • 19.11.2019 08:27

  Państwowe spółki energetyczne postulują dwucyfrowe podwyżki cen prądu - media

 • 18.11.2019 15:43

  Do URE trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2020 r.

 • 18.11.2019 11:36

  Rozmowy ws. finansowania programu jądrowego mogą zakończyć się w ciągu kilku miesięcy - Naimski (opis)

 • 13.11.2019 13:13

  PGE spodziewa się, że w '20 presję na aktywa wytwórcze może wywierać wysoki import energii

 • 13.11.2019 11:57

  PGE nie przewiduje tworzenia rezerw w obrocie w 2020 roku

 • 13.11.2019 11:55

  PGE zakłada, że projekt offshore osiągnie status "ready to build" na przełomie 2023/24 r.

 • 12.11.2019 21:46

  Wyniki operacyjne i finansowe PGE w III kw. '19 (tabela)

 • 12.11.2019 21:30

  PGE spodziewa się w '20 spadku EBITDA w energetyce konwencj., OZE, obrocie i ciepłownictwie (opis)

 • 12.11.2019 21:11

  PGE przewiduje w '20 spadek nakładów na energetykę konwencjonalną, wzrost w OZE i dystrybucji

 • 12.11.2019 21:01

  PGE spodziewa się w '20 spadku EBITDA w energetyce konwencj., OZE, obrocie i ciepłownictwie

 • 12.11.2019 19:42

  PGE podpisze wkrótce umowę dot. farmy PV o mocy do 60 MW w Bełchatowie (opis)

 • 12.11.2019 19:28

  PGE analizuje ofertę konsorcjum Polimeksu i GE dot. budowy bloków gazowych w Dolnej Odrze

 • 12.11.2019 19:22

  Zysk netto j.d. PGE w III kw. wyniósł 471 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 12.11.2019 18:54

  PGE podpisze wkrótce umowę dot. farmy PV o mocy do 60 MW w Bełchatowie

 • 12.11.2019 18:47

  Zysk netto j.d. PGE w III kw. '19 wyniósł 471 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 12.11.2019 18:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 12.11.2019 13:34

  PGE Dystrybucja pozyskała w trzech kwartałach 8.102 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 07.11.2019 08:08

  Societe Generale podniósł rekomendację PGE do "kupuj"

 • 06.11.2019 10:24

  Blisko rozstrzygnięć ws. finansowania budowy elektrowni jądrowych - Tchórzewski, ME

 • 31.10.2019 09:06

  Szacunkowe wyniki PGE za III kwartał są dobre, zwłaszcza w wytwarzaniu (opinia)

 • 30.10.2019 18:03

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE w III kw. '19 (tabela)

 • 30.10.2019 17:51

  Szacunkowa EBITDA grupy PGE w III kw. '19 wyniosła ok. 1.677 mln zł (opis)

 • 30.10.2019 17:30

  Szacunkowa EBITDA grupy PGE w III kw. '19 wyniosła ok. 1.677 mln zł

 • 30.10.2019 17:13

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (30/2019) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2019 r.

 • 30.10.2019 16:29

  DM mBanku obniżył cenę docelową PGE do 12,20 zł, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 24.10.2019 14:02

  PGE GiEK ma umowę na dostawy energii dla PSE w '20 za 233 mln zł

 • 23.10.2019 18:29

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (29/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 23.10.2019 17:34

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (28/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 22.10.2019 23:39

  Duńska firma Orsted może zostać partner PGE w inwestycjach w farmy wiatrowe

 • 22.10.2019 22:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (27/2019) Informacja na temat procesu sprzedaży udziałów w spółkach mających realizować projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku

 • 10.10.2019 18:17

  PGE zakończyła budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 09.10.2019 11:52

  Rząd przygotowuje nowelę ustawy, która ma przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej w Polsce - KPRM

 • 08.10.2019 12:39

  PGE chce wybudować II linię technologiczną ITPOE w Rzeszowie

 • 03.10.2019 15:12

  PGZ ma porozumienie z PGE, Eneą i Tauronem ws. rozwoju produkcji samochodów elektrycznych

 • 03.10.2019 12:01

  ARP i PGE mają porozumienie o współpracy przy projekcie dot. produkcji autobusów elektrycznych

 • 26.09.2019 13:26

  W ramach współpracy PGE i ZUS może docelowo powstać sto punktów ładowania aut elektrycznych

 • 26.09.2019 07:10

  ClientEarth w pozwie sądowym domaga się zaprzestania do 2035 r. emisji CO2 z Bełchatowa

 • 25.09.2019 11:27

  PGE podtrzymuje politykę dywidendową i możliwość wypłaty dywidendy za 2019 rok - wiceprezes

 • 24.09.2019 21:16

  Wyniki operacyjne i finansowe PGE w II kw. '19 (tabela)

 • 24.09.2019 21:03

  PGE zidentyfikowała tereny pozwalające na budowę ok. 750 MW mocy fotowoltaicznych (opis)

 • 24.09.2019 20:55

  PGE spodziewa się w '19 stabilnej EBITDA rdr w ciepłownictwie, wzrostu w obrocie

 • 24.09.2019 19:56

  PGE zidentyfikowała tereny pozwalające na budowę ok. 750 MW mocy fotowoltaicznych

 • 24.09.2019 19:42

  Zysk netto PGE w I poł. '19 wyniósł 1,702 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 24.09.2019 19:07

  Zysk netto PGE w I poł. '19 wyniósł 1,702 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 24.09.2019 19:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.09.2019 09:02

  Szacunkowe wyniki PGE za II kw. solidne; pozytywnie zaskoczył segment ciepła (opinia)

 • 13.09.2019 18:27

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE w II kw. '19 (tabela)

 • 13.09.2019 18:10

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w I półr. wyniosła ok. 4.395 mln zł, a zysk netto j. d. 1.702 mln zł (opis)

 • 13.09.2019 17:37

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w I półr. wyniosła ok. 4.395 mln zł, a zysk netto j. d. 1.702 mln zł

 • 13.09.2019 17:24

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (26/2019) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 r.

 • 11.09.2019 14:23

  Enea Operator, PGE Dystrybucja i PGE Systemy mają porozumienie o współpracy przy sieci LTE 450 (popr.)

 • 11.09.2019 10:57

  Enea Obrót, PGE Dystrybucja i PGE Systemy mają porozumienie o współpracy przy budowie sieci LTE 450

 • 09.09.2019 14:12

  Szukamy rozwiązań, by przyspieszyć proces koncesyjny dla złoża Złoczew - Gawęda

 • 05.09.2019 11:27

  PKN Orlen i PGE podpisały list intencyjny ws. współpracy przy offshore (opis)

 • 05.09.2019 11:13

  PGE ma 4 podmioty na krótkiej liście partnerów do offshore

 • 05.09.2019 10:57

  PKN Orlen i PGE podpisały list intencyjny ws. współpracy przy offshore

 • 05.09.2019 10:50

  PKN Orlen i PGE podpisują list intencyjny ws. współpracy w sektorze morskiej energetyce wiatrowej

 • 04.09.2019 14:02

  PGE chce budować farmy fotowoltaiczne na terenach należących do PKP (opis)

 • 04.09.2019 13:33

  PGE chce budować farmy fotowoltaiczne na terenach należących do PKP

 • 03.09.2019 23:15

  PGE chce wybudować z KGHM projekty PV o mocy do 500 MW – prezes

 • 03.09.2019 20:30

  KGHM i PGE podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy projektach fotowoltaicznych

 • 19.08.2019 17:41

  Koncesja dla złoża Złoczew możliwa jeszcze w tym roku - Główny Geolog Kraju

 • 16.08.2019 19:26

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii PGE002210526 i PGE003210529 spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

 • 16.08.2019 18:39

  GPW: Komunikat - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

 • 16.08.2019 18:39

  GPW: Komunikat - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

 • 31.05.2019 17:03

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (22/2019) Rejestracja zmian w Statucie

 • 31.05.2019 11:41

  PGE GiEK uzyskało koncesję dla bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole

 • 31.05.2019 11:23

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (21/2019) Oddanie do eksploatacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole

 • 29.05.2019 17:42

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (20/2019) Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 15 maja 2019 r.

 • 23.05.2019 11:02

  Minister energii pozytywnie o koncesji na złoże Złoczew - obwieszczenie

 • 21.05.2019 15:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (19/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 15 maja 2019 r.

 • 21.05.2019 14:43

  Na przełomie maja i czerwca przetarg na budowę 2 bloków w Elektrowni Dolna Odra

 • 17.04.2019 17:42

  PGE rozważa wyemitowanie w II kw. '19 niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 mld zł

 • 17.04.2019 17:28

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (12/2019) Potencjalna emisja obligacji na rynku polskim

 • 17.04.2019 17:26

  PGE podjęła decyzję o odstąpieniu od procesu nabycia wszystkich udziałów w PGE EJ1

 • 17.04.2019 17:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (11/2019) Odstąpienie od procesu nabycia wszystkich udziałów w PGE EJ1

 • 17.04.2019 17:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (10/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 17.04.2019 17:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (10/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 17.04.2019 17:04

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 16.04.2019 16:36

  PGE otrzymało dodatkowe 10,9 mln uprawnień do emisji CO2 (opis)

 • 16.04.2019 16:17

  PGE otrzymało dodatkowe 10,9 mln uprawnień do emisji CO2

 • 16.04.2019 16:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (8/2019) Przyznanie dodatkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji PGE

 • 29.03.2019 12:50

  PGE ma aneks do umowy na blok w Elektrowni Turów, wartość kontraktu wzrośnie o 108,5 mln zł

 • 29.03.2019 12:39

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (6/2019) Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów

 • 28.03.2019 16:10

  ElectroMobility Poland zaprojektuje trzy wersje polskiego auta elektrycznego - prezes

 • 28.03.2019 14:03

  Fabryka polskich samochodów elektrycznych ma kosztować 2 mld zł - Zaremba, EMP

 • 28.03.2019 11:41

  PGE może odkupić udziały w PGE EJ 1 po wycenie i uzyskaniu zgód korporacyjnych - ME

 • 26.03.2019 12:52

  PGE Energia Ciepła chce przejąć kontrolę nad PGE Gaz Toruń

 • 22.03.2019 15:39

  Rynek raczej nie zakładał tak dużego spadku taryf dla dystrybucji energii (opinia)

 • 22.03.2019 14:47

  Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne na '19; spadek średniej stawki wynosi 4 proc. (opis)

 • 19.03.2019 11:06

  PGE ocenia, że wskazani byliby kolejni partnerzy do spółki ElectroMobility Poland

 • 19.03.2019 11:00

  PGE potrzebuje czasu na ocenę, czy rozporządzenia ws. cen energii pozwoli pokryć straty

 • 19.03.2019 10:50

  PGE liczy na to, że w marcu lub kwietniu odkupi udziały w PGE EJ1

 • 19.03.2019 10:29

  PGE ma umowę współpracy z Centrum Badawczym PAN

 • 16.03.2019 10:33

  ElectroMobility Poland zapewnia, że przed '23 ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych

 • 13.03.2019 12:06

  PGE chce obniżyć emisyjność m.in. poprzez budowę bloków CCGT i offshore

 • 13.03.2019 11:47

  PGE zakłada, że otrzyma rekompensaty za utrzymanie cen energii, które w pełni pokryją straty

 • 13.03.2019 11:26

  PGE podtrzymuje politykę dywidendową; dyskutuje na temat nowej

 • 12.03.2019 22:37

  PGE spodziewa się w '19 spadku EBITDA w dystrybucji, obrocie i ciepłownictwie (opis)

 • 12.03.2019 22:24

  PGE spodziewa się w '19 spadku EBITDA w dystrybucji, obrocie i ciepłownictwie

 • 12.03.2019 22:15

  Wyniki operacyjne i finansowe PGE w IV kw. '18 (tabela)

 • 12.03.2019 21:52

  Zysk netto PGE w '18 wyniósł 1,5 mld zł, EBITDA 6,4 mld zł (opis)

 • 12.03.2019 21:20

  PGE chce w II kw. rozpocząć proces wyboru generalnego wykonawcy dla dwóch bloków gazowych

 • 12.03.2019 20:55

  Zysk netto PGE w '18 wyniósł 1,498 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 12.03.2019 20:52

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 12.03.2019 20:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.03.2019 20:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 11.03.2019 14:24

  Trwają prace nad pozyskaniem inwestorów do spółki ElectroMobility Poland - Tchórzewski, ME

 • 11.03.2019 13:50

  PGE uruchomiła w Siedlcach usługę carsharingu samochodów elektrycznych

 • 04.03.2019 11:00

  Sektor energetyczny w poniedziałek mocno traci; impulsem słabe wyniki PGE i Energi (opinia)

 • 04.03.2019 10:32

  PSE, Enea Operator i Tauron Dystrybucja mają porozumienie ws. rozwoju sieci za ponad 100 mln zł

 • 04.03.2019 08:40

  Szacunkowe wyniki Energi i PGE słabsze od oczekiwań (opinia)

 • 01.03.2019 18:23

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE za IV kw.'18 (tabela)

 • 01.03.2019 17:56

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w '18 wyniosła ok. 6,364 mld zł (opis)

 • 01.03.2019 17:28

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w '18 wyniosła ok. 6,364 mld zł

 • 01.03.2019 17:15

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (5/2019) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2018

 • 20.02.2019 17:49

  PGE Baltica ocenia, że plan osiągnięcia do '40 ponad 10 GW w offshore jest ambitny, ale realny

 • 19.02.2019 16:43

  Odkrywka Złoczew nie stoi w sprzeczności z ewentualną budową atomu w okolicy Bełchatowa – ME

 • 18.02.2019 16:24

  Projekt nowelizacji ws. cen energii jest zgodny z oczekiwaniami Komisji Europejskiej - ME

 • 18.02.2019 13:44

  Nowelizacja ws. cen energii zakłada usunięcie obowiązku zamrożenia stawek dla dystrybutorów (opis)

 • 15.02.2019 15:52

  Fitch utrzymał rating PGE na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną (opis)

 • 15.02.2019 15:37

  Fitch utrzymał rating PGE na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną

 • 08.02.2019 08:53

  Potencjał wzrostów na WIG-Energia nie został wyczerpany (opinia)

 • 08.02.2019 08:53

  Dobry początek roku dla energetyki na GPW, ale wokół branży dużo znaków zapytania (analiza)

 • 31.01.2019 15:41

  Złagodzenie ograniczeń lokalizacyjnych dla projektów wiatrowych pozytywne dla Polenergii (opinia)

 • 30.01.2019 12:15

  Trzynaście podmiotów zainteresowanych budową morskich farm wiatrowych z PGE (opis)

 • 30.01.2019 10:58

  Trzynaście największych światowych firm chce budować z PGE wiatraki na Bałtyku

 • 29.01.2019 17:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (4/2019) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r. - korekta raportu

 • 29.01.2019 17:18

  Planowane przez PGE bloki gazowe w Dolnej Odrze będą miały łącznie 1400 MW

 • 29.01.2019 15:26

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (4/2019) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r.

 • 22.01.2019 11:33

  ME zakłada powstanie dwóch elektrowni jądrowych: na północy kraju oraz w Polsce centralnej

 • 16.01.2019 13:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (3/2019) Rejestracja zmian w Statucie

 • 14.01.2019 17:12

  Branża ciepłownicza postuluje proklienckie zmiany regulacyjne - prezes PGE Energia Ciepła

 • 11.01.2019 11:50

  PGE zakończyła integrację aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła

 • 08.01.2019 14:42

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 08.01.2019 09:00

  Potencjalne zaangażowanie PGE w projekt w Ostrołęce negatywne dla spółki (opinia)

 • 07.01.2019 18:13

  PGE rozpoczęła rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w projekt w Ostrołęce (opis)

 • 07.01.2019 17:46

  PGE rozpoczęła rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w projekt w Ostrołęce

 • 07.01.2019 17:34

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (1/2019) Rozpoczęcie rozmów na temat potencjalnej współpracy w projekcie budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce

 • 07.01.2019 12:11

  PGE, Enea, Tauron są wśród wytwórców z największą ekspozycją na wzrost CO2 - Fitch

 • 02.01.2019 16:29

  URE oczekuje nowych wniosków taryfowych, jest zaniepokojone zamrożeniem opłat dystrybucyjnych

 • 30.12.2018 12:24

  Prezydent podpisał nowelę m.in. obniżającą akcyzę na energię elektryczną

 • 29.12.2018 09:49

  Senat poparł nowelę ustawy ws. cen prądu

 • 28.12.2018 18:58

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19 (opis)

 • 28.12.2018 18:43

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19

 • 28.12.2018 15:21

  Stabilizowanie cen energii nie jest pomocą publiczną dla dostawców prądu - Tchórzewski

 • 28.12.2018 09:58

  Firmy energetyczne do 1 kwietnia muszą renegocjować umowy z klientami - projekt ustawy

 • 24.12.2018 11:02

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2023 r. łącznie 6.850 MW

 • 24.12.2018 10:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (42/2018) Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2023

 • 22.12.2018 16:13

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2023 (dokumentacja)

 • 22.12.2018 16:09

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 22.12.2018 15:58

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 21.12.2018 18:19

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis2)

 • 21.12.2018 17:43

  Minister energii zlecił audyt w spółkach energetycznych - premier

 • 21.12.2018 17:34

  ME chce stworzyć krajowy system zielonych inwestycji

 • 21.12.2018 17:18

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis)

 • 21.12.2018 16:45

  Rząd planuje obniżkę akcyzy na energię do 5 zł i redukcję opłaty przejściowej o 95 proc. - premier

 • 21.12.2018 16:39

  Rząd wprowadzi mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie

 • 21.12.2018 16:35

  Robert Ostrowski nowym prezesem PGE GiEK od marca 2019 r.

 • 21.12.2018 16:20

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2023 r. nie mniej niż 6,3 tys. MW (opis)

 • 21.12.2018 16:15

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2023 r. nie mniej niż 6,3 tys. MW

 • 21.12.2018 16:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (41/2018) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2023

 • 21.12.2018 15:55

  Aukcja mocowa na rok 2023 została zakończona w 8 rundzie - PSE

 • 21.12.2018 15:09

  PSE i Litgrid podpisali wstępne porozumienie dotyczące budowy podmorskiego kabla

 • 20.12.2018 09:32

  DZIEŃ NA GPW: Mocne spadki spółek energetycznych po informacjach dot. rozwiązań ws. cen energii

 • 19.12.2018 20:24

  Rząd planuje na '19 zamrozić ceny energii, a spółkom energ. zrekompensować straty - Polityka Insight

 • 18.12.2018 12:58

  Prezes URE kolejny raz wzywa spółki energetyczne do wyjaśnień; czeka na odpowiedzi do 3 I

 • 17.12.2018 08:06

  W cenie MWh energii są opłaty, których można się pozbyć - Emilewicz, MPiT