Pfleiderer Group SA

skrót: PFL

Ostatnie notowanie z: 13.09.2019 11:06

Aktualny kurs26,20   -0,38 %-0,10 zł
Otwarcie26,20-0,38%
Minimum26,20-0,38%
Maksimum26,20-0,38%
Wolumen (szt.) 276
Kurs odniesienia26,30
Widełki dolne23,60
Widełki górne28,80
Obroty (tyś. zł)7
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 00026,00
17024,10
120017,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
26,50951 1
27,10539 1
27,2016 750 1
27,60160 1
Firma specjalizuje się w produkcji materiałów na bazie drewna wykorzystywanych w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie. Oferuje płyty meblowe, blaty kuchenne, laminaty HPL oraz sztuczne okleiny do największych producentów mebli w Polsce oraz kilku tysięcy średnich i mniejszych firm branży meblowej. Produkty eksportowane są do Europy Wschodniej, Południowej oraz Skandynawii.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Volantis Bidco BVw porozumieniu39 286 24560,72%39 286 24575,90%
Pfleiderer Group SAw porozumieniu12 940 20120,00%12 940 20121,00%
Atlantik SAw porozumieniu12 474 56119,00%12 474 56124,00%
NN OFE3 102 1154,79%3 102 1155,99%

Kategoria • 21.11.2019 19:31

  GPW: wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PFLEIDERER GROUP SA

 • 13.11.2019 12:15

  PFLEIDERER GROUP SA (48/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 13.11.2019 12:13

  PFLEIDERER GROUP SA (47/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 12 listopada 2019 roku

 • 07.11.2019 15:04

  PFLEIDERER GROUP SA (46/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektora Generalnego)

 • 07.11.2019 15:00

  PFLEIDERER GROUP SA (45/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

 • 31.10.2019 11:06

  PFLEIDERER GROUP SA (44/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku

 • 09.10.2019 12:59

  PFLEIDERER GROUP SA (43/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 8 października 2019 roku

 • 01.10.2019 13:57

  PFLEIDERER GROUP SA (42/2019) Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

 • 01.10.2019 13:37

  PFLEIDERER GROUP SA (41/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 30 września 2019 roku

 • 25.09.2019 17:10

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 23.09.2019 15:06

  PFLEIDERER GROUP SA (40/2019) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 23.09.2019 15:03

  PFLEIDERER GROUP SA (39/2019) Informacja o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Pfleiderer Group S.A. w drodze przymusowego wykupu

 • 16.09.2019 12:19

  PFLEIDERER GROUP SA (38/2019) Przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki

 • 16.09.2019 07:12

  Volantis Bidco ogłasza przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group po 26,6 zł za akcję

 • 10.09.2019 15:59

  PFLEIDERER GROUP SA (37/2019) Delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Spółki

 • 29.08.2019 17:05

  PFLEIDERER GROUP SA (36/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku

 • 28.08.2019 10:51

  Dwaj najwięksi akcjonariusze Pfleiderer Group zawarli porozumienie

 • 28.08.2019 10:21

  PFLEIDERER GROUP SA (35/2019) Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. oraz o przekroczeniu przez strony porozumienia progu o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 28.08.2019 08:08

  GPW: po sesji 29 sierpnia 2019 r. z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG oraz WIG-Poland zostaną wykreślone akcje spółki PFLEIDER

 • 23.08.2019 16:09

  PFLEIDERER GROUP SA (34/2019) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 23.08.2019 16:05

  PFLEIDERER GROUP SA (33/2019) Informacja o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Pfleiderer Group S.A.

 • 23.08.2019 16:00

  PFLEIDERER GROUP SA (32/2019) Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

 • 20.08.2019 11:49

  W wezwaniu na Pfleiderer Group zawarto transakcje na 15.054.481 akcji

 • 16.08.2019 19:06

  Volantis Bidco zdecydował o nabyciu akcji Pfleiderer Group w wezwaniu

 • 07.08.2019 18:02

  PFLEIDERER GROUP SA (30/2019) Rozważane ponowne delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 • 22.05.2019 13:19

  Pfleiderer podtrzymuje cele strategiczne; liczy na spadek cen surowców w '19 (opis)

 • 22.05.2019 08:30

  Pfleiderer podtrzymuje cele na 2021 r. pomimo gorszych wyników za I kw. 2019 r.

 • 22.05.2019 08:00

  Wyniki Pfleiderer Group w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.05.2019 07:39

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 21.05.2019 19:30

  PFLEIDERER GROUP SA (23/2019) Żądanie dodania spraw do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku zgłoszone przez akcjonariusza

 • 21.05.2019 17:22

  Thomas Schäbinger zrezygnował z funkcji prezesa Pfleiderer Group

 • 21.05.2019 17:17

  PFLEIDERER GROUP SA (22/2019) Powołanie Członków Zarządu Pfleiderer Group S.A. na nową kadencję

 • 21.05.2019 17:13

  PFLEIDERER GROUP SA (21/2019) Delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Spółki

 • 21.05.2019 17:08

  PFLEIDERER GROUP SA (20/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 • 21.05.2019 17:05

  PFLEIDERER GROUP SA (19/2019) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rekomendacji Zarządu i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

 • 20.03.2019 16:22

  PFLEIDERER GROUP SA (12/2019) Powołanie Członka Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektora Handlowego)

 • 20.03.2019 16:20

  PFLEIDERER GROUP SA (11/2019) Powołanie Członka Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektora Operacyjnego)

 • 20.03.2019 16:17

  PFLEIDERER GROUP SA (10/2019) Rezygnacja Członka Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektora Operacyjnego)

 • 13.03.2019 11:33

  Pfleiderer zwiększy zobowiązanie podatkowe związane z nabyciem nieruchomości do ok. 45,6 mln zł

 • 13.03.2019 10:55

  PFLEIDERER GROUP SA (9/2019) Zwiększenie zobowiązania z tytułu niemieckiego podatku od przeniesienia własności nieruchomości

 • 12.03.2019 11:05

  Ceny sosny W_Standard w portalu e-drewno wzrosły w lutym do 240 zł/m3

 • 28.02.2019 19:06

  Dino i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20 (opis)

 • 28.02.2019 18:49

  Dino i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20

 • 12.02.2019 08:06

  Ceny sosny W_Standard w portalu e-drewno spadły w styczniu do 223 zł/m3

 • 07.02.2019 15:37

  PFLEIDERER GROUP SA (8/2019) Akcjonariusze Spółki

 • 07.02.2019 15:33

  PFLEIDERER GROUP SA (7/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.02.2019 15:29

  PFLEIDERER GROUP SA (6/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 7 lutego 2019 roku

 • 31.01.2019 17:29

  PFLEIDERER GROUP SA (4/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

 • 30.01.2019 12:48

  PFLEIDERER GROUP SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 11.01.2019 17:14

  PFLEIDERER GROUP SA (2/2019) Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r.

 • 11.01.2019 17:12

  PFLEIDERER GROUP SA (1/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A.

 • 27.12.2018 08:58

  Noble Securities obniża rekomendację dla Pfleiderera do "trzymaj" a cenę docelową do 33,8 zł

 • 17.12.2018 17:31

  PFLEIDERER GROUP SA (34/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

 • 17.12.2018 16:31

  PFLEIDERER GROUP SA (33/2018) Rezygnacja Członka Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektora Handlowego)

 • 23.11.2018 10:15

  DM BDM obniżył rekomendację dla Pfleiderera do "redukuj", cenę docelową do 27,7 zł

 • 14.11.2018 11:17

  Pfleiderer podtrzymuje, że chce przebić 142,5 mln euro EBITDA konsensusu w '18

 • 14.11.2018 08:46

  Pfleiderer podniósł cel sprzedażowy do 1,3 mld euro w 2021 roku, wzrost marży EBITDA powyżej 16 proc. (opis)

 • 14.11.2018 08:16

  Wyniki Pfleiderer Group w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2018 08:06

  Pfleiderer podniósł cel sprzedażowy do 1,3 mld euro w 2021 roku, wzrost marży EBITDA powyżej 16 proc.

 • 14.11.2018 07:48

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 01.10.2018 10:48

  Pfleiderer chce w 2018 przebić 142,5 mln euro EBITDA przewidywane przez rynek

 • 30.09.2018 11:29

  EBITDA Pfleiderer Group w II kw. wyniosła 32,9 mln euro, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 30.09.2018 09:50

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 16:12

  PFLEIDERER GROUP SA (32/2018) Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

 • 24.08.2018 18:29

  PFLEIDERER GROUP SA (31/2018) Nabycie akcji własnych

 • 23.08.2018 11:53

  Eksport mebli z Polski w '18 wyniesie 10,95 mld euro, 7 proc. więcej rdr - B+R Studio

 • 20.08.2018 18:13

  Atlantik nie odpowie na zaproszenie do sprzedaży akcji Pfleiderer Group

 • 20.08.2018 17:54

  PFLEIDERER GROUP SA (30/2018) Informacja otrzymana od akcjonariusza

 • 13.08.2018 13:33

  EBITDA Pfleiderer Group w II kw. wyniosła 32,9 mln euro, oczekiwano 37,5 mln euro (opis)

 • 13.08.2018 13:09

  EBITDA Pfleiderer Group w II kw. wyniosła 32,9 mln euro, spadek o 6,8 proc. rdr

 • 13.08.2018 12:51

  PFLEIDERER GROUP SA (29/2018) Wstępne skonsolidowane dane finansowe za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 09.08.2018 09:15

  Rząd chce poprawić sytuację firm przetwarzających drewno - MPiT

 • 06.08.2018 21:36

  Główny akcjonariusz Pfleiderer Group nie odpowie na zaproszenie do sprzedaży akcji

 • 06.08.2018 21:15

  PFLEIDERER GROUP SA (28/2018) Informacja otrzymana od akcjonariusza

 • 04.08.2018 18:05

  Pfleiderer zaprasza do składania ofert sprzedaży 11,66 proc. akcji własnych, po 40 zł/szt.

 • 04.08.2018 16:48

  PFLEIDERER GROUP SA (27/2018) Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych

 • 01.08.2018 08:51

  Syndyk dawnego klienta spółki zależnej Pfleiderer Group żąda zwrotu 19,3 mln euro

 • 01.08.2018 08:31

  PFLEIDERER GROUP SA (26/2018) Otrzymanie przez Pfleiderer Deutschland GmbH pisma od syndyka Alno AG z roszczeniami o zapłatę

 • 30.07.2018 14:27

  Pfleiderer ma dodatkowe finansowanie programu buybacku

 • 30.07.2018 14:04

  PFLEIDERER GROUP SA (25/2018) Finansowanie zewnętrzne programu nabywania akcji własnych i zmiany zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych

 • 30.07.2018 13:51

  PFLEIDERER GROUP SA (24/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku

 • 14.07.2018 10:18

  Pfleiderer nie podjął jeszcze decyzji ws. uruchomienia buybacku

 • 14.07.2018 09:28

  PFLEIDERER GROUP SA (23/2018) Informacja nt. ratingu Pfleiderer

 • 13.07.2018 21:21

  S&P podtrzymał rating Pfleiderera na poziomie "B+"

 • 13.07.2018 11:26

  Moody's obniża rating Pfleiderera do "B1" (opis)

 • 13.07.2018 10:49

  Moody's obniża rating Pfleiderera do "B1"

 • 13.06.2018 12:58

  DM BZ WBK obniżył wycenę Forte do 59,7 zł, a podniósł Pfleiderera do 44,1 zł

 • 12.06.2018 14:16

  PFLEIDERER GROUP SA (22/2018) Akcjonariusze Spółki

 • 11.06.2018 18:10

  Pfleiderer Group wypłaci 1,20 zł dywidendy na akcję za '17

 • 11.06.2018 18:08

  PFLEIDERER GROUP SA (21/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 11.06.2018 18:07

  PFLEIDERER GROUP SA (20/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017

 • 11.06.2018 18:05

  PFLEIDERER GROUP SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku

 • 07.06.2018 12:51

  PFLEIDERER GROUP SA (18/2018) Stanowisko akcjonariusza w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 28.05.2018 17:14

  PFLEIDERER GROUP SA (17/2018) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 18.05.2018 15:17

  PFLEIDERER GROUP SA (16/2018) Żądanie dokonania zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2011 roku oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłoszone przez akcjona

 • 16.05.2018 07:41

  Wyniki Pfleiderer Group w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2018 07:28

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 17:12

  PFLEIDERER GROUP SA (15/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 11.05.2018 17:00

  Pfleiderer Group chce wypłacić 1,20 zł dywidendy na akcję za '17

 • 11.05.2018 16:56

  PFLEIDERER GROUP SA (14/2018) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r.

 • 11.05.2018 16:54

  PFLEIDERER GROUP SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A.

 • 11.05.2018 16:52

  PFLEIDERER GROUP SA (12/2018) Wniosek Zarządu w sprawie dywidendy

 • 11.04.2018 11:12

  Pfleiderer Group spodziewa się wyższej EBITDA w 2018 roku (opis)

 • 11.04.2018 10:04

  Pfleiderer Group spodziewa się wyższej EBITDA w 2018 roku

 • 11.04.2018 08:41

  Zysk netto Pfleiderer Group w '17 wyniósł 17,1 mln euro

 • 11.04.2018 08:17

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 11.04.2018 08:15

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 05.04.2018 09:27

  DM BDM podwyższa rekomendację Pfleiderera do "kupuj"

 • 28.03.2018 17:49

  S&P podtrzymał rating 'B+' dla Pfleiderer Group oraz obniżył perspektywę do "stabilnej"

 • 27.02.2018 16:40

  PFLEIDERER GROUP SA (11/2018) Powołanie Członka Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektor Finansowy)

 • 27.02.2018 16:40

  PFLEIDERER GROUP SA (10/2018) Rezygnacja Członka Zarządu Pfleiderer Group S.A. (Dyrektor Finansowy)

 • 27.02.2018 12:14

  PFLEIDERER GROUP SA (9/2018) Nabycie akcji własnych

 • 23.02.2018 08:14

  Erste zaleca "akumuluj" Pfleiderer Group

 • 15.02.2018 13:47

  Nationale Nederlanden OFE zbył 1,5 mln akcji Pfleiderer Group i ma poniżej 5 proc. kapitału

 • 15.02.2018 13:23

  PFLEIDERER GROUP SA (8/2018) Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

 • 08.02.2018 08:09

  Pfleiderer Group zaprosił do składania ofert sprzedaży do 1.084.167 akcji po 37,50 zł

 • 07.02.2018 21:29

  PFLEIDERER GROUP SA (7/2018) Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych

 • 07.02.2018 15:30

  PFLEIDERER GROUP SA (6/2018) Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

 • 07.02.2018 11:50

  PFLEIDERER GROUP SA (5/2018) Nabycie akcji własnych

 • 05.02.2018 16:32

  Forte podpisało z firmą Pfleiderer umowę o wartości 132 mln zł

 • 30.01.2018 08:07

  PFLEIDERER GROUP SA (4/2018) Złożenie odwołań od Decyzji Prezesa UOKiK przez Spółkę oraz spółkę zależną

 • 25.01.2018 12:58

  PFLEIDERER GROUP SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 18.01.2018 19:56

  Pfleiderer Group ogłasza skup do 3.235.050 akcji własnych

 • 18.01.2018 19:40

  PFLEIDERER GROUP SA (2/2018) Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych

 • 18.01.2018 19:16

  PFLEIDERER GROUP SA (1/2018) Zawiązanie rezerw przez Spółkę oraz spółkę zależną

 • 29.12.2017 07:00

  Pfleiderer Group odwoła się od kary UOKiK za udział w kartelu producentów płyt

 • 28.12.2017 16:15

  PFLEIDERER GROUP SA (57/2017) Decyzja Prezesa UOKiK w postępowaniu antymonopolowym

 • 28.12.2017 12:44

  Spółki Pfleiderer Grajewo ukarane przez UOKiK za udział w kartelu na łącznie 35,76 mln zł (opis)

 • 28.12.2017 12:25

  Spółki Pfleiderer Grajewo ukarane przez UOKiK za udział w kartelu na łącznie 35,76 mln zł

 • 28.12.2017 10:54

  UOKiK nałoży 135 mln zł kary na producentów płyt do produkcji mebli, w tym na Pfleiderer Group (opis)

 • 28.12.2017 10:41

  UOKiK nałoży 135 mln kary na producentów płyt do produkcji mebli, w tym na Pfleiderer Group

 • 19.12.2017 19:36

  PFLEIDERER GROUP SA (56/2017) Pośrednie nabycie akcji emitenta

 • 06.12.2017 16:45

  Akcje Famuru, Kernela, Pfleiderera, Stelmetu i Ciechu atrakcyjnie wycenione - DM mBanku (opinia)

 • 28.11.2017 11:56

  UOKiK może nałożyć na Pfleiderer Group karę za ustalanie cen na rynku płyt

 • 28.11.2017 11:41

  PFLEIDERER GROUP SA (55/2017) Informacje w sprawie postępowania antymonopolowego

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 07.11.2017 10:42

  Pfleiderer Group spodziewa się ok. 130 mln euro EBITDA w '17 (opis)

 • 07.11.2017 09:50

  Pfleiderer Group spodziewa się ok. 130 mln euro EBITDA w '17

 • 07.11.2017 08:18

  Zysk zetto Pfleiderer Group w III kw. wyniósł 0,4 mln euro

 • 07.11.2017 07:30

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.11.2017 09:05

  Noble Securities obniżył cenę docelową Pfleiderer Group do 46 zł

 • 26.10.2017 09:34

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Pfleiderer Group spada o prawie 10 proc. po publikacji szacunkowych danych za III kw.

 • 26.10.2017 07:01

  EBITDA Pfleiderer Group w III kw. '17 wyniosła 30,1 mln euro, wzrost 18,5 proc. rdr

 • 25.10.2017 23:01

  PFLEIDERER GROUP SA (54/2017) Wstępne dane finansowe za trzeci kwartał 2017 r.

 • 18.10.2017 15:36

  PFLEIDERER GROUP SA (53/2017) Akcjonariusze Spółki

 • 18.10.2017 14:36

  PFLEIDERER GROUP SA (52/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 18.10.2017 14:30

  PFLEIDERER GROUP SA (51/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 18 października 2017 roku

 • 12.10.2017 12:32

  PFLEIDERER GROUP SA (50/2017) Nabycie akcji własnych

 • 27.09.2017 20:01

  PFLEIDERER GROUP SA (49/2017) Żądanie dokonania zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 18 października 2017 oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłoszone przez akcj

 • 27.09.2017 13:14

  PFLEIDERER GROUP SA (48/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku

 • 26.09.2017 15:40

  PFLEIDERER GROUP SA (47/2017) Informacja otrzymana od akcjonariusza

 • 26.09.2017 10:38

  PFLEIDERER GROUP SA (46/2017) Rezygnacje 2 członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

 • 20.09.2017 11:55

  Główny akcjonariusz Pfleiderer nie zamierza sprzedawać akcji w najbliższej przyszłości

 • 20.09.2017 11:22

  PFLEIDERER GROUP SA (45/2017) Informacja otrzymana od akcjonariusza

 • 20.09.2017 11:16

  Strategia Pfleiderera nie zakłada akwizycji, rynek pracy w Polsce wyzwaniem dla grupy

 • 20.09.2017 09:16

  Pfleiderer zakłada w '21 ok. 1,2 mld euro przychodów i ok. 200 mln euro EBITDA (opis)

 • 20.09.2017 09:04

  Pfleiderer Group zakłada w '21 ok. 1,2 mld euro przychodów, EBITDA ok. 200 mln euro

 • 20.09.2017 08:58

  PFLEIDERER GROUP SA (44/2017) Treść projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 18 października 2017 r.

 • 20.09.2017 08:53

  Pfleiderer Group chce skupić max. 3.235.050 akcji własnych na program motywacyjny

 • 20.09.2017 08:45

  PFLEIDERER GROUP SA (43/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A.

 • 20.09.2017 08:43

  PFLEIDERER GROUP SA (42/2017) Przyjęcie "Strategii Grupy Pfleiderer"

 • 20.09.2017 08:33

  PFLEIDERER GROUP SA (41/2017) Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych

 • 20.09.2017 08:31

  PFLEIDERER GROUP SA (40/2017) Przyjęcie warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

 • 13.09.2017 14:32

  Rafał Karcz odejdzie z zarządu Pfleiderer Group

 • 13.09.2017 14:20

  PFLEIDERER GROUP SA (39/2017) Rezygnacja Członka Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 • 13.09.2017 13:11

  Pfleiderer Group sprzyja koniunktura, ale zagrożeniem jest planowany wzrost produkcji w regionie (analiza)

 • 05.09.2017 12:54

  DM PKO BP obniża rekomendację dla Pfleiderer Group do "sprzedaj"

 • 23.08.2017 11:30

  Kurs Pfleiderer Group spada w środę o ok. 5 proc. po publikacji wyników (opinia)

 • 23.08.2017 11:00

  Pfleiderer Group w ciągu kilku tygodni opublikuje aktualizację strategii

 • 23.08.2017 08:44

  Zysk netto Pfleiderer Group w II kw. '17 wzrósł do 8,3 mln euro; zgodnie z konsensusem

 • 23.08.2017 08:18

  CAPEX Pfleiderer Group w I półroczu wyniósł 20,6 mln euro; plan całoroczny to ok.60 mln euro

 • 23.08.2017 07:42

  Wyniki Pfleiderer Group w II kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2017 07:30

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 05.07.2017 09:01

  PFLEIDERER GROUP SA (38/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku

 • 03.07.2017 10:15

  Trigon DM podniósł cenę docelową dla Pfleiderer Group do 54 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 23.06.2017 09:21

  PFLEIDERER GROUP SA (37/2017) Refinansowanie - Złożenie żądania przedterminowego wykupu

 • 21.06.2017 14:47

  PFLEIDERER GROUP SA (36/2017) Akcjonariusze Spółki

 • 21.06.2017 13:53

  ZWZ Pfleiderer Group zdecydowało o programie skupu do 10 proc. akcji własnych

 • 21.06.2017 13:37

  Pfleiderer Group wypłaci 1,1 zł dywidendy na akcję za '16

 • 21.06.2017 13:35

  PFLEIDERER GROUP SA (35/2017) Wypłata dywidendy za rok 2016

 • 21.06.2017 13:33

  PFLEIDERER GROUP SA (34/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki

 • 21.06.2017 13:29

  PFLEIDERER GROUP SA (33/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku

 • 19.06.2017 19:59

  PFLEIDERER GROUP SA (32/2017) Treść projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku zgłoszonego przez akcjonariusza

 • 19.06.2017 17:25

  PFLEIDERER GROUP SA (31/2017) Informacja otrzymana od akcjonariusza

 • 13.06.2017 16:15

  PFLEIDERER GROUP SA (30/2017) Treść projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku zgłoszonego przez akcjonariusza

 • 29.05.2017 15:14

  SVP nie zaoferuje do sprzedaży żadnych akcji Pfleiderer Group w ramach skupu akcji własnych

 • 29.05.2017 14:32

  PFLEIDERER GROUP SA (29/2017) Informacja otrzymana od akcjonariusza

 • 25.05.2017 19:38

  PFLEIDERER GROUP SA (28/2017) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r.

 • 25.05.2017 19:30

  PFLEIDERER GROUP SA (27/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A.

 • 25.05.2017 19:12

  Pfleiderer Group chce przeprowadzić skup do 10 proc. akcji własnych

 • 25.05.2017 19:00

  PFLEIDERER GROUP SA (26/2017) Program nabywania akcji własnych

 • 15.05.2017 09:12

  Noble Securities podniósł rekomendację dla Pfleiderer Group do "akumuluj"

 • 12.05.2017 10:21

  Wood&Co. podniósł cenę docelową akcji Pfleiderera do 55 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 11.05.2017 07:41

  Wyniki Pfleiderer Group w I kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2017 07:30

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 21:36

  PFLEIDERER GROUP SA (25/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 09.05.2017 21:33

  PFLEIDERER GROUP SA (24/2017) Powołanie Członka Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 • 05.05.2017 16:00

  PFLEIDERER GROUP SA (23/2017) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

 • 28.04.2017 13:19

  PFLEIDERER GROUP SA (22/2017) Rezygnacja Członka Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 • 26.04.2017 10:47

  Pfleiderer chce utrzymać w ’17 wzrost EBITDA o niską dwucyfrową wartość

 • 26.04.2017 07:50

  Pfleiderer Group chce wypłacić 1,1 zł dywidendy na akcję

 • 26.04.2017 07:43

  PFLEIDERER GROUP SA (21/2017) Wniosek Zarządu w sprawie dywidendy

 • 26.04.2017 07:32

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 26.04.2017 07:31

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 19.04.2017 15:44

  PFLEIDERER GROUP SA (20/2017) Zmiana daty powołania Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 • 19.04.2017 15:44

  PFLEIDERER GROUP SA (19/2017) Zmiana daty rezygnacji Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 • 07.04.2017 15:06

  PFLEIDERER GROUP SA (18/2017) Refinansowanie - ustalenie oprocentowania i alokacja

 • 24.03.2017 14:53

  S&P podtrzymała korporacyjny rating Pfleiderer Group na poziomie "B+"

 • 22.03.2017 22:10

  Moody's podniosła rating CFR Pfleiderer Group do Ba3 z perspektywą stabilną

 • 20.03.2017 08:52

  Pfleiderer Group chce refinansować zadłużenie, zlecił zorganizowanie 450 mln euro kredytów

 • 20.03.2017 08:30

  PFLEIDERER GROUP SA (17/2017) Podjęcie działań związanych z refinansowaniem zadłużenia

 • 20.03.2017 08:30

  PFLEIDERER GROUP SA (16/2017) Wstępne informacje finansowe za rok obrotowy 2016

 • 02.03.2017 15:43

  Thomas Schäbinger nowym prezesem Pfleiderer Group; zastąpi Michaela Wolffa

 • 02.03.2017 15:38

  PFLEIDERER GROUP SA (15/2017) Powołanie Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 • 02.03.2017 15:33

  PFLEIDERER GROUP SA (14/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.

 • 28.02.2017 09:43

  Pfleiderer Group pracuje nad pozyskaniem refinansowania na rynkach kapitałowych

 • 28.02.2017 09:24

  PFLEIDERER GROUP SA (13/2017) Aktualizacja planów dotyczących refinansowania zadłużenia

 • 22.02.2017 16:14

  PFLEIDERER GROUP SA (12/2017) Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

 • 22.02.2017 08:18

  PFLEIDERER GROUP SA (11/2017) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 20.02.2017 10:59

  PFLEIDERER GROUP SA (10/2017) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 14.02.2017 10:11

  PFLEIDERER GROUP SA (9/2017) Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group

 • 10.02.2017 19:00

  PFLEIDERER GROUP SA (8/2017) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 08.02.2017 09:16

  PFLEIDERER GROUP SA (7/2017) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.02.2017 18:31

  PFLEIDERER GROUP SA (6/2016) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.01.2017 14:35

  PFLEIDERER GROUP SA (5/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 23.01.2017 16:21

  PFLEIDERER GROUP SA (4/2017) Skorygowane zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

 • 23.01.2017 07:34

  S&P podwyższyła rating korporacyjny Pfleiderer Grajewo do "B+"

 • 20.01.2017 16:01

  PFLEIDERER GROUP SA (3/2017) Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

 • 16.01.2017 20:08

  PFLEIDERER GROUP SA (2/2017) Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.

 • 13.01.2017 16:32

  PFLEIDERER GROUP SA (1/2017) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.12.2016 16:38

  PFLEIDERER GROUP SA (66/2016) Rejestracja podziału Pfleiderer Grajewo sp. z o.o., zawarcie istotnej umowy przez spółki zależne oraz zbycie udziałów i akcji w spółkach zależnych

 • 23.12.2016 20:10

  PFLEIDERER GROUP SA (65/2016) Zawiadomienie o nabyciu instrumentów finansowych dotyczących akcji w kapitale zakładowym Spółki

 • 23.12.2016 17:58

  PFLEIDERER GROUP SA (64/2016) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.12.2016 13:55

  Noble Securities rekomenduje "trzymaj" Pfleiderer, akcję wycenia na 40,25 zł

 • 08.12.2016 18:29

  Pfleiderer Group ma promesy z bankami na refinansowanie długu

 • 08.12.2016 17:50

  PFLEIDERER GROUP SA (63/2016) Otrzymanie i podpisanie promes w sprawie refinansowania istniejącego zadłużenia

 • 21.11.2016 20:23

  PFLEIDERER GROUP SA (62/2016) Podjęcie uchwał o podziale Pfleiderer Grajewo sp. z o.o.

 • 09.11.2016 15:07

  Pfleiderer Group do końca '18 planuje osiągnąć 32,1 mln euro oszczędności kosztowych

 • 07.11.2016 07:53

  Wyniki Grajewa w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2016 07:34

  PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 18:50

  PFLEIDERER GROUP SA (61/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku

 • 26.10.2016 19:35

  GPW: zmiana firmy spółki PFLEIDERER GRAJEWO SA na PFLEIDERER GROUP S.A.

 • 12.10.2016 18:05

  Niektóre z niemieckich spółek Pfleiderer Group utworzyły rezerwy łącznie na 7,3 mln euro

 • 12.10.2016 17:48

  PFLEIDERER GROUP SA (60/2016) Zawiązanie rezerwy przez niemieckie spółki zależne

 • 04.10.2016 08:36

  PFLEIDERER GROUP SA (59/2016) Uzgodnienie i podpisanie planu podziału spółki zależnej

 • 30.09.2016 19:01

  PFLEIDERER GRAJEWO SA (58/2016) Rejestracja zmiany firmy i siedziby Spółki oraz zmiany statutu Spółki

 • 22.09.2016 15:30

  PFLEIDERER GRAJEWO SA (57/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 15.09.2016 15:40

  PFLEIDERER GRAJEWO SA (56/2016) Powołanie członka Zarządu Spółki

 • 14.09.2016 12:59

  DM BZ WBK zaleca kupno akcji Grajewa

 • 31.08.2016 18:58

  PFLEIDERER GRAJEWO SA (55/2016) Zbycie przedsiębiorstwa Pfleiderer Grajewo S.A. na rzecz spółki zależnej oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki

 • 25.08.2016 11:16

  Pokonanie przez akcje Grajewa oporu ok. 34,50 zł możliwe (opinia)

 • 19.08.2016 08:16

  Wood & Company rekomenduje "kupuj" Grajewo

 • 11.08.2016 14:18

  Konsolidacja Grajewa przyniesie 10 proc. więcej oszczędności niż oczekiwano

 • 11.08.2016 07:50

  Wyniki Grajewa w II kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 11.08.2016 07:32

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 08.07.2016 18:26

  PFLEIDERER GRAJEWO SA (54/2016) Przystąpienie spółek zależnych do umów finansowych

 • 07.07.2016 08:27

  DM PKO BP rekomenduje "trzymaj" dla Grajewa z ceną docelową 31 zł

 • 05.07.2016 09:40

  PFLEIDERER GRAJEWO SA (53/2016) Podpisanie dokumentów przystąpienia do umów finansowych i ustanowienie zabezpieczeń

 • 29.06.2016 14:31

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.06.2016 14:27

  Pfleiderer Grajewo wypłaci 1 zł dywidendy na akcję z zysku za '15 (opis)

 • 29.06.2016 14:24

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Akcjonariusze Spółki

 • 29.06.2016 13:53

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.06.2016 13:42

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Wypłata dywidendy za rok 2015

 • 29.06.2016 13:39

  Pfleiderer Grajewo wypłaci 1 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 29.06.2016 13:31

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku

 • 28.06.2016 11:00

  Grajewo nie kupuje aktywów produkcyjnych w niemieckim Germersheim

 • 28.06.2016 10:39

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Zakończenie negocjacji dotyczących nabycia działalności produkcyjnej płyt wiórowych w Niemczech bez podpisania umowy nabycia

 • 27.06.2016 12:35

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Treść projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku zgłoszonego przez akcjonariusza

 • 24.06.2016 18:21

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku zgłoszonych przez akcjonariusza

 • 24.06.2016 15:48

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 24.06.2016 15:42

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 23.06.2016

 • 23.06.2016 21:21

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 16.06.2016 08:52

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Emisja obligacji krótkoterminowych

 • 09.06.2016 12:58

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku na wniosek akcjonariusza

 • 07.06.2016 09:44

  Noble Securities podwyższa rekomendację dla Grajewa do "kupuj"

 • 01.06.2016 22:25

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 01.06.2016 22:23

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 01.06.2016 19:54

  Pfleiderer Grajewo rozpoczyna proces wewnętrznej reorganizacji

 • 01.06.2016 19:25

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Odwołanie członka Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 01.06.2016 19:18

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Decyzja dotycząca przystąpienia do procesu wewnętrznej reorganizacji grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. w Polsce

 • 18.05.2016 20:53

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania Umowy Wyłączności na prowadzenie negocjacji w przedmiocie nabycia działalności produkcyjnej płyt wiórowych w Niemczech

 • 12.05.2016 15:53

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Emisja obligacji krótkoterminowych

 • 11.05.2016 07:33

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 08:26

  DM BDM podniósł cenę dla Grajewa do 40,5 zł

 • 22.04.2016 13:14

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki zależnej

 • 14.04.2016 15:26

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Emisja obligacji krótkoterminowych

 • 11.04.2016 11:02

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Grajewo, cena docelowa 45,9 zł

 • 06.04.2016 19:28

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki

 • 25.03.2016 15:01

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach Spółki oraz aktywach spółek zależnych

 • 24.03.2016 16:44

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach Spółki

 • 21.03.2016 12:43

  Pfleiderer chce w '16 zwiększyć moce produkcyjne o 200 tys. m sześc.

 • 21.03.2016 09:10

  Pfleiderer Grajewo chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję z zysku za '15 r.

 • 21.03.2016 08:24

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Wniosek Zarządu w sprawie dywidendy oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.03.2016 12:27

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 20.03.2016 12:17

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 15:06

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Emisja obligacji krótkoterminowych

 • 14.03.2016 13:51

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Emisja obligacji krótkoterminowych

 • 02.03.2016 12:44

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 23.02.2016 15:38

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Emisja obligacji krótkoterminowych

 • 19.02.2016 16:08

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Akcjonariusze Spółki

 • 19.02.2016 16:05

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 19.02.2016 15:51

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 19 lutego 2016 roku

 • 19.02.2016 10:45

  CAPEX Grajewa na '16 to 50 mln euro; na integrację z Pfleiderer GmbH wyda 5-7 mln euro

 • 18.02.2016 09:52

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku

 • 18.02.2016 09:09

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Treść projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku zgłoszonej przez akcjonariusza

 • 15.02.2016 19:02

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku zgłoszonych przez akcjonariusza

 • 09.02.2016 14:14

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Emisja obligacji krótkoterminowych

 • 05.02.2016 09:34

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 29.01.2016 20:39

  S&P przyznała rating korporacyjny "B" spółce Pfleiderer Grajewo

 • 29.01.2016 20:13

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Agencja S&P przyznała korporacyjny rating kredytowy "B" spółce Pfleiderer Grajewo S.A. i podwyższyła z "B-" do "B" długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Pfleiderer GmbH

 • 28.01.2016 14:09

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 28.01.2016 13:13

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PFLEIDERER GRAJEWO SA

 • 28.01.2016 13:12

  GPW: w sprawie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki PFLEIDERER GRAJEWO SA

 • 28.01.2016 08:38

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E Pfleiderer Grajewo S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 28.01.2016 08:37

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Rejestracja akcji serii E Pfleiderer Grajewo S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 • 26.01.2016 13:34

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Agencja Moody's przyznała Pfleiderer Grajewo S.A. rating B1 dla zadłużenia grupy i rating B1-PD dla prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań

 • 26.01.2016 11:40

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 26.01.2016 10:46

  Moody's nadał rating B1 spółce Pfleiderer Grajewo

 • 22.01.2016 20:26

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku

 • 22.01.2016 20:26

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 22.01.2016 12:24

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 22.01.2016 12:23

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 19.01.2016 21:27

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A.

 • 19.01.2016 21:18

  PFLEIDERER GRAJEWO SA Spełnienie się warunków zawieszających określonych w Pfleiderer SPA oraz Umowy Kredytu Odnawialnego; nabycie przez Pfleiderer Grajewo S.A. jedynego udziału w Pfleiderer GmbH oraz udzielenie gwarancji