Polenergia SA

skrót: PEP

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs56,80   -0,35 %-0,20 zł
Otwarcie56,40-1,05%
Minimum55,80-2,11%
Maksimum570,00%
Wolumen (szt.) 2288
Kurs odniesienia57
Widełki dolne50,80
Widełki górne62
Obroty (tyś. zł)129
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
434056,00
118055,80
220055,60
14055,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
57,00689 8
57,60419 3
58,00703 2
58,80161 3
Grupa jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów z branży energetycznej, począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kulczyk Investments SApoprzez Mansa Investments sp. z o.o.23 467 04351,64%23 467 04351,64%
China CEE Investment Co-operation Fundpoprzez Capedia Holdings Ltd.7 266 12215,98%7 266 12215,98%
Aviva OFENWZ3 732 6878,21%3 732 6878,21%
Generali OFEportfel3 004 4996,61%3 004 4996,61%
NN OFEZWZ2 570 7415,66%2 570 7415,66%

Kategoria • 15.01.2021 13:25

  Polenergia Dystrybucja chce wydać na inwestycje 105 mln zł w latach 2021-26

 • 15.01.2021 13:13

  POLENERGIA SA (1/2021) PRZYSTĄPIENIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ DO REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO

 • 13.01.2021 08:15

  Erste obniżył rekomendację dla Polenergii do "akumuluj"

 • 29.12.2020 20:13

  Spółki zależne Polenergii wniosły o modyfikację pozwu przeciwko Tauronowi; roszczenia wzrosły

 • 29.12.2020 19:59

  POLENERGIA SA (35/2020) MODYFIKACJA POWÓDZTWA SPÓŁEK ZALEŻNYCH POLENERGIA S.A. - AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

 • 28.12.2020 20:12

  Fundusze nie planują sprzedawać akcji w wezwaniu na Polenergię po 47 zł za sztukę

 • 28.12.2020 19:49

  POLENERGIA SA (34/2020) ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZY

 • 18.12.2020 14:53

  POLENERGIA SA (33/2020) WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 • 18.12.2020 09:25

  Polenergia zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2025 r. łącznie 111 MW obowiązku mocowego

 • 18.12.2020 09:07

  POLENERGIA SA (32/2020) OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2025

 • 17.12.2020 09:01

  Zapisy w wezwaniu na akcje Polenergii przedłużone do 28 stycznia

 • 14.12.2020 16:20

  Polenergia EC Nowa Sarzyna zaoferowała w aukcji na '25 obowiązek mocowy w wysokości 111 MW

 • 14.12.2020 16:04

  POLENERGIA SA (31/2020) UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2025

 • 14.12.2020 14:31

  Projekt wiatrowy Polenergii o mocy 13,56 MW wygrał w aukcji OZE

 • 14.12.2020 14:21

  POLENERGIA SA (30/2020) WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 • 08.12.2020 17:17

  POLENERGIA SA (29/2020) STANOWISKO ZARZĄDU POLENERGIA S.A. DOTYCZĄCE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI POLENERGIA S.A., OGŁOSZONEGO W DNIU 6 LISTOPADA 2020 R.

 • 17.11.2020 19:25

  POLENERGIA SA (28/2020) Powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 06.11.2020 08:34

  BIF IV i Mansa Investments wzywają do sprzedaży 48,4 proc. akcji Polenergii po 47 zł - Santander BM

 • 05.11.2020 18:42

  Wyniki Polenergii w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.11.2020 18:34

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 05.11.2020 16:54

  BM mBanku rekomenduje "kupuj" Polenergię, cena docelowa 62,99 zł

 • 04.11.2020 01:14

  Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings ogłoszą wezwanie na 100 proc. akcji Polenergii (opis)

 • 04.11.2020 01:07

  Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings ogłoszą wezwanie na 100 proc. akcji Polenergii

 • 04.11.2020 00:06

  POLENERGIA SA (27/2020) ZAWARCIE UMOWY INWESTYCYJNEJ I UMOWY AKCJONARIUSZY ORAZ OGŁOSZENIE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI POLENERGII S.A.

 • 03.11.2020 23:53

  POLENERGIA SA (26/2020) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o: (i) rozpoczęciu rozmów z potencjalnymi inwestorami o inwestycji w akcje Polenergia S.A. ("Emitent"), w tym o nabyciu istniejących akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania, (ii) podp

 • 03.11.2020 23:29

  POLENERGIA SA (25/2020) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku

 • 06.10.2020 17:54

  POLENERGIA SA (24/2020) ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY SERWISOWEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY

 • 30.09.2020 19:45

  POLENERGIA SA (23/2020) ZAWARCIE ANEKSU NR 7 DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY

 • 30.09.2020 14:48

  Polenergia ma umowę kredytową na 125 mln zł na budowę farmy wiatrowej Kostomłoty

 • 30.09.2020 14:40

  POLENERGIA SA (22/2020) ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY

 • 08.09.2020 18:33

  POLENERGIA SA (21/2020) POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW - WYROK UZUPEŁNIAJĄCY SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

 • 01.09.2020 11:23

  POLENERGIA SA (20/2020) REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

 • 12.08.2020 18:41

  POLENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 19.06.2020 14:10

  POLENERGIA SA (16/2020) ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY SERWISOWEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK

 • 29.05.2020 13:52

  POLENERGIA SA (14/2020) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK

 • 22.05.2020 13:31

  POLENERGIA SA (13/2020) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 19 MAJA 2020 R.

 • 19.05.2020 12:54

  POLENERGIA SA (12/2020) UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.

 • 18.05.2020 19:26

  Polenergia zakłada osiągnięcie 418 mln zł EBITDA do 2024 r. - strategia (opis)

 • 18.05.2020 18:30

  Polenergia zakłada osiągnięcie 418 mln zł EBITDA do 2024 r. - strategia

 • 18.05.2020 18:12

  POLENERGIA SA (11/2020) Zatwierdzenie Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024

 • 18.05.2020 18:03

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 15.05.2020 18:30

  POLENERGIA SA (10/2020) ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM ORAZ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIW GAZOWYCH ORAZ UPRAWNIEŃ DO EMISJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

 • 22.04.2020 16:52

  POLENERGIA SA (9/2020) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.

 • 14.04.2020 17:42

  POLENERGIA SA (8/2020) Zwołanie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 14.04.2020 13:37

  POLENERGIA SA (7/2020) ZAWARCIE ISTOTNYCH TRANSAKCJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

 • 09.03.2020 19:39

  Wyniki Polenergii w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.03.2020 19:17

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 09.03.2020 19:15

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 06.03.2020 14:25

  Sąd uwzględnił powództwo spółki zależnej Polenergii dot. wypowiedzenia umów przez PE-PKH

 • 06.03.2020 13:57

  POLENERGIA SA (6/2020) POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW - WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

 • 26.02.2020 13:49

  POLENERGIA SA (5/2020) ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ 23 I FARMY WIATROWEJ DIPOL

 • 07.02.2020 14:58

  POLENERGIA SA (4/2020) APELACJA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU W SPRAWIE O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW

 • 30.01.2020 13:21

  POLENERGIA SA (3/2020) TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH

 • 28.01.2020 13:36

  POLENERGIA SA (2/2020) WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI CZĘŚCI UCHWAŁY NWZA

 • 22.01.2020 15:34

  POLENERGIA SA (1/2020) POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A.

 • 30.12.2019 15:28

  Polenergia dokona w wynikach za IV kw. odpisu w wysokości ok. 16 mln zł

 • 30.12.2019 15:21

  POLENERGIA SA (40/2019) INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU

 • 20.12.2019 16:53

  POLENERGIA SA (39/2019) WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 • 19.12.2019 12:59

  Trzy farmy wiatrowe Polenergii wygrały aukcje OZE

 • 19.12.2019 12:37

  POLENERGIA SA (38/2019) WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 • 16.12.2019 15:58

  POLENERGIA SA (37/2019) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU POLENERGIA S.A.

 • 10.12.2019 17:19

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 wyniosła 259,87 zł/kW/rok - PSE

 • 10.12.2019 17:08

  POLENERGIA SA (36/2019) OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2024

 • 10.12.2019 11:18

  POLENERGIA SA (35/2019) PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

 • 09.12.2019 15:48

  Polenergia sprzeda Wind Power 50 proc. udziałów w MFW Bałtyk I

 • 09.12.2019 15:38

  POLENERGIA SA (34/2019) ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

 • 06.12.2019 14:40

  Polenergia zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2024 r. łącznie 111 MW obowiązku mocowego

 • 06.12.2019 14:36

  POLENERGIA SA (33/2019) Udział spółki zależnej Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2024

 • 15.11.2019 18:01

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 05.11.2019 21:54

  Polenergia ma umowę na finansowanie budowy farmy wiatrowej Szymankowo

 • 05.11.2019 21:14

  POLENERGIA SA (32/2019) Zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo

 • 22.10.2019 15:39

  Polenergia ma umowę kredytową finansującą budowę farm fotowoltaicznych

 • 22.10.2019 14:16

  POLENERGIA SA (31/2019) Zawarcie umowy znaczącej

 • 18.10.2019 16:43

  POLENERGIA SA (30/2019) Zawarcie umowy zmieniającej umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce zależnej

 • 30.09.2019 11:36

  Polenergia przedłużyła do końca '19 termin sprzedaży udziałów w projekcie morskiej farmy wiatrowej

 • 30.09.2019 11:23

  POLENERGIA SA (29/2019) Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

 • 23.09.2019 17:08

  POLENERGIA SA (28/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego w 2019 roku

 • 21.08.2019 14:32

  Spółki zależne Polenergii domagają się od grupy Tauron 48,3 mln zł

 • 21.08.2019 14:11

  POLENERGIA SA (27/2019) ZŁOŻENIE PISM PROCESOWYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. - AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.

 • 19.08.2019 17:05

  NN TFI zmniejszył udział w Polenergii do 4,92 proc.

 • 19.08.2019 17:01

  POLENERGIA SA (26/2019) ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

 • 13.08.2019 18:37

  POLENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 17.04.2019 14:40

  POLENERGIA SA (20/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

 • 17.04.2019 13:45

  POLENERGIA SA (19/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

 • 12.04.2019 17:58

  Fundusze NN TFI zwiększyły zaangażowanie w Polenergię do 5,02 proc.

 • 12.04.2019 17:32

  POLENERGIA SA (18/2019) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 29.03.2019 13:10

  POLENERGIA SA (15/2019) Zawarcie umów znaczących

 • 28.03.2019 16:47

  POLENERGIA SA (14/2019) Zmiana porządku obrad ZWZ Polenergia S.A. zwołanego na 17 kwietnia 2019 r.

 • 14.03.2019 12:12

  POLENERGIA SA (13/2019) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej.

 • 13.03.2019 16:50

  POLENERGIA SA (12/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 08.03.2019 16:12

  POLENERGIA SA (11/2019) Zaskarżenie uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

 • 05.03.2019 15:19

  Polenergia i Wind Power mają zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

 • 05.03.2019 14:59

  POLENERGIA SA (10/2019) Transakcja sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej na rzecz Wind Power AS - ziszczenie się jednego z warunków zawieszających

 • 04.03.2019 19:16

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 04.03.2019 19:14

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 31.01.2019 15:41

  Złagodzenie ograniczeń lokalizacyjnych dla projektów wiatrowych pozytywne dla Polenergii (opinia)

 • 31.01.2019 14:32

  POLENERGIA SA (9/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

 • 30.01.2019 10:52

  PSE określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny

 • 30.01.2019 10:39

  POLENERGIA SA (8/2019) Uzyskanie warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej

 • 28.01.2019 20:58

  PSE określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II

 • 28.01.2019 20:45

  POLENERGIA SA (7/2019) Uzyskanie przez spółkę zależną warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej

 • 23.01.2019 17:34

  Jacek Głowacki zrezygnował z funkcji prezesa Polenergii; nowym prezesem Michał Michalski

 • 23.01.2019 17:20

  POLENERGIA SA (6/2019) Zmiany w składzie Zarządu Polenergia S.A.

 • 15.01.2019 16:15

  POLENERGIA SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r.

 • 14.01.2019 19:12

  POLENERGIA SA (4/2019) Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023

 • 08.01.2019 15:16

  Sebastian Kulczyk w radzie nadzorczej Polenergii

 • 08.01.2019 15:11

  POLENERGIA SA (3/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

 • 08.01.2019 15:00

  POLENERGIA SA (2/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

 • 07.01.2019 16:11

  POLENERGIA SA (1/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 22.12.2018 21:18

  POLENERGIA SA (55/2018) Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023

 • 22.12.2018 16:13

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2023 (dokumentacja)

 • 22.12.2018 16:09

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 22.12.2018 15:58

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 21.12.2018 16:09

  Spółki Polenergii zaoferowały obowiązek mocowy na 2023 rok w wysokości 113,6 MW

 • 21.12.2018 16:00

  POLENERGIA SA (54/2018) Udział spółek zależnych Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2023

 • 20.12.2018 16:28

  Wpływ odpisów na skonsolidowany wynik brutto Polenergii w '18 wyniesie 5,7 mln zł

 • 20.12.2018 16:01

  POLENERGIA SA (53/2018) Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów i wartości firmy w sprawozdaniu skonsolidowanym

 • 20.12.2018 13:11

  Polenergia ma przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w projekcie morskiej farmy wiatrowej (opis)

 • 20.12.2018 12:41

  Polenergia ma przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w projekcie morskiej farmy wiatrowej

 • 20.12.2018 12:24

  Polenergia uzgodniła treść umowy sprzedaży udziałów w projekcie morskich farm wiatrowych

 • 20.12.2018 12:23

  POLENERGIA SA (52/2018) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy zbycia udziałów w spółce zależnej

 • 20.12.2018 11:59

  POLENERGIA SA (51/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uzgodnienia treści umów związanych z potencjalną sprzedażą 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I S.A. na rzecz koncernu Equinor.

 • 14.12.2018 18:40

  POLENERGIA SA (50/2018) Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022

 • 11.12.2018 17:07

  POLENERGIA SA (49/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 07.12.2018 23:24

  Spółki Polenergii zawarły umowy mocowe na 2022 rok w wysokości 113,8 MW

 • 07.12.2018 22:15

  POLENERGIA SA (48/2018) Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022

 • 05.12.2018 15:35

  Spółki Polenergii zaoferowały obowiązek mocowy na 2022 rok w wysokości 113,8 MW

 • 05.12.2018 15:24

  POLENERGIA SA (47/2018) Udział spółek zależnych Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2022

 • 30.11.2018 15:16

  POLENERGIA SA (46/2018) Rezygnacja członka zarządu Polenergia S.A.

 • 28.11.2018 12:43

  POLENERGIA SA (45/2018) Ostateczne wyniki aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021

 • 28.11.2018 12:09

  Oferty Polenergii wygrały aukcję dla farm fotowoltaicznych

 • 28.11.2018 10:54

  POLENERGIA SA (44/2018) Wynik aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii, która odbyła się w dniu 15 listopada 2018 r.

 • 27.11.2018 10:45

  PKEE zadowolony z projektu PEP2040; liczy na środki unijne dla sektora na inwestycje (opinia)

 • 27.11.2018 10:21

  Udział w miksie PV i offshore pozytywny; rezygnacja z wiatraków na lądzie nieracjonalna - IEO (opinia)

 • 26.11.2018 14:21

  Rezygnacja w PEP2040 z rozwoju farm wiatrowych na lądzie niezrozumiała - PSEW (opinia)

 • 22.11.2018 17:59

  Polenergia Dystrybucja chce wydać 50,7 mln zł na inwestycje w latatch '19-'22

 • 22.11.2018 17:38

  POLENERGIA SA (43/2018) Przystąpienie przez spółkę zależną do realizacji planu inwestycyjnego

 • 21.11.2018 17:36

  Polenergia nie wygrała aukcji OZE dla projektów farm wiatrowych

 • 21.11.2018 17:26

  POLENERGIA SA (42/2018) Wynik aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2018 r.

 • 20.11.2018 17:11

  POLENERGIA SA (41/2018) Wstępne wyniki aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021

 • 15.11.2018 17:09

  Sejm powinien przyjąć ustawę offshorową do połowy 2019 roku

 • 15.11.2018 14:26

  Spółki Polenergii zaoferowały obowiązek mocowy na 2021 rok w wysokości 114 MW

 • 15.11.2018 14:15

  POLENERGIA SA (40/2018) udział spółek zależnych Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021

 • 14.11.2018 19:11

  Polenergia zgłosi do aukcji OZE w XI projekty PV; przygotowuje się do aukcji mocowych

 • 14.11.2018 18:48

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 25.10.2018 18:11

  POLENERGIA SA (39/2018) Powiadomienie o transakcjach w odniesieniu do akcji POLENERGIA S.A.

 • 25.10.2018 17:40

  POLENERGIA SA (38/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 22.10.2018 16:08

  Mansa Investments kupi w ramach wezwania 655.286 akcji Polenergii

 • 17.10.2018 17:35

  W wezwaniu Dominiki Kulczyk na Polenergię złożono zapisy na sprzedaż ok. 664 tys. akcji

 • 17.10.2018 17:19

  POLENERGIA SA (37/2018) Otrzymanie informacji o wstępnych i szacunkowych wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A. ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez p. Dominikę Kulczyk i Mansa Investments sp. z o. o.

 • 10.10.2018 19:21

  Generali OFE, NN OFE i Aviva OFE nie sprzedadzą akcji Polenergii w wezwaniu

 • 10.10.2018 19:03

  POLENERGIA SA (36/2018) Otrzymanie od funduszy pisma w sprawie wezwania na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez p. Dominikę Kulczyk i Mansa Investments sp. z o. o.

 • 10.10.2018 13:00

  PGE i Polenergia prawdopodobnie pokryją koszt przyłącza dla farm offshore - dyrektor ME (opis)

 • 10.10.2018 11:51

  PGE i Polenergia będą prawdopodobnie pokrywać koszt przyłącza dla farm offshore - dyrektor ME

 • 20.09.2018 16:11

  PGE zrezygnował z zakupu akcji Polenergii w wezwaniu

 • 11.09.2018 19:34

  Zarząd Polenergii ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej

 • 11.09.2018 19:14

  POLENERGIA SA (35/2018) Stanowisko Zarządu Polenergia S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r.

 • 31.08.2018 17:05

  POLENERGIA SA (34/2018) Zarejestrowanie zmian statutu Polenergia S.A.

 • 27.08.2018 17:10

  Cena w kontrwezwaniu na Polenergię zbliżona do wycen analityków, trzeba poczekać na ruch PGE (opinia)

 • 27.08.2018 17:03

  Dominika Kulczyk i Mansa Investments wzywają do sprzedaży 49,8 proc. Polenergii po 20,5 zł/szt. (opis)

 • 27.08.2018 16:57

  POLENERGIA SA (33/2018) Zawarcie porozumienia akcjonariuszy oraz ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A.

 • 27.08.2018 16:38

  Dominika Kulczyk i Mansa Investments wzywają do sprzedaży 49,8 proc. Polenergii po 20,5 zł/szt.

 • 20.08.2018 16:47

  POLENERGIA SA (32/2018) Zaskarżenie uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki - dalsze informacje

 • 14.08.2018 17:37

  POLENERGIA SA (31/2018) Powzięcie informacji o zaskarżeniu uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki

 • 08.08.2018 21:53

  Polenergia straciła 20,3 mln zł na transakcjach giełdowych na energię elektryczną (opis)

 • 08.08.2018 20:15

  Polenergia straciła 20,3 mln zł na transakcjach giełdowych na energię elektryczną

 • 08.08.2018 20:03

  POLENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 08.08.2018 19:46

  POLENERGIA SA (30/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej straty Segmentu Obrotu

 • 08.08.2018 17:45

  POLENERGIA SA (29/2018) Powołanie nowych członków Zarządu

 • 30.07.2018 07:24

  Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2019 rok

 • 26.07.2018 10:38

  URE ustalił korektę rekompensat KDT za '17 w Polenergia EC Nowa Sarzyna na ok. 47,6 mln zł

 • 26.07.2018 10:30

  POLENERGIA SA (28/2018) Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2017 dla spółki zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 • 19.07.2018 14:08

  POLENERGIA SA (27/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

 • 18.07.2018 16:08

  POLENERGIA SA (26/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 13 lipca 2018 r.

 • 13.07.2018 17:20

  POLENERGIA SA (25/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

 • 13.07.2018 17:06

  POLENERGIA SA (24/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

 • 13.07.2018 13:24

  NWZ Polenergii zdecydowało o zmianach w statucie spółki (opis)

 • 13.07.2018 11:19

  NWZ Polenergii zdecydowało o zmianach w statucie spółki

 • 12.07.2018 13:38

  POLENERGIA SA (23/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu negocjacji dokumentacji kredytowej oraz zmiana istotnych umów zawartych w związku z finansowaniem budowy farm wiatrowych Gawłowice, Skurpie i Rajgród

 • 06.07.2018 17:32

  POLENERGIA SA (22/2018) rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

 • 05.07.2018 19:33

  Zarząd Polenergii ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki (opis)

 • 05.07.2018 19:00

  Zarząd Polenergii ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki

 • 05.07.2018 18:47

  POLENERGIA SA (21/2018) Stanowisko Zarządu Polenergia S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 r.

 • 04.07.2018 10:21

  Dominika Kulczyk inwestycję w Polenergię traktuje długofalowo, nie odpowie na wezwanie

 • 03.07.2018 18:09

  POLENERGIA SA (20/2018) zawiadomienia o zmianie stanu posiadania

 • 02.07.2018 18:40

  Wynik operacyjny Polenergii za I półr. '18 niższy o 17,4 mln zł z powodu odpisu

 • 02.07.2018 18:30

  POLENERGIA SA (19/2018) Informacja o dokonaniu odpisu w segmencie biomasy

 • 28.06.2018 19:38

  POLENERGIA SA (18/2018) Zmiana istotnych umów finansowych, dotyczących farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice

 • 28.06.2018 13:40

  POLENERGIA SA (17/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 18.06.2018 14:45

  Spółki Polenergii żądają od Tauronu zapłaty łącznie 78,9 mln zł odszkodowania (opis)

 • 18.06.2018 14:28

  Spółki Polenergii żądają od Tauronu zapłaty łącznie 78,9 mln zł odszkodowania

 • 15.06.2018 18:53

  POLENERGIA SA (16/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia

 • 14.06.2018 15:00

  POLENERGIA SA (15/2018) zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Polenergia S.A. w drodze dziedziczenia

 • 14.06.2018 13:18

  Doradca nie rekomenduje funduszowi China-CEE Fund odpowiadania na wezwanie PGE na Polenergię

 • 28.05.2018 10:44

  Kulczyk Investments nie odpowie na wezwanie do sprzedaży Polenergii

 • 23.05.2018 08:50

  Przejęcie Polenergii byłoby rozsądnym ruchem PGE, ale niewiadomą jest finalna cena wezwania (opinia)

 • 22.05.2018 18:13

  PGE wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier (opis2)

 • 22.05.2018 17:49

  PGE wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier (opis)

 • 22.05.2018 17:36

  PGE wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier

 • 22.05.2018 14:25

  Polenergia ma umowę przyrzeczoną ze Statoil ws. sprzedaży udziałów w projektach morskich farm

 • 22.05.2018 14:08

  POLENERGIA SA (14/2018) Zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoil Holding Netherlands B.V. własność 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych oraz zawarcie innych umów

 • 16.05.2018 18:13

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 02.05.2018 16:30

  POLENERGIA SA (13/2018) Uzgodnienie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoil Holding Netherlands B.V. własność 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych

 • 01.05.2018 22:30

  Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi za zerwanie umów

 • 01.05.2018 03:35

  POLENERGIA SA (12/2018) Złożenie pozwu przez spółki zależne Polenergia S.A. - Amon Sp. z o.o. oraz Talia Sp. z o.o. przeciwko Tauron Polska Energia S.A.

 • 27.04.2018 18:23

  POLENERGIA SA (11/2018) ZISZCZENIE SIĘ DRUGIEGO Z WARUNKÓW UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH - UZYSKANIE BEZWARUNKOWEJ ZGODY PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NA REALIZACJĘ TRANSAKCJI

 • 27.04.2018 11:52

  POLENERGIA SA (10/2018) Korekta do raportu bieżącego nr 10/2018 POL: Bezskuteczne zakończenie mediacji pomiędzy spółkami zależnymi Polenergia S.A. a Eolos Polska sp. z o. o.

 • 26.04.2018 19:18

  Eolos żąda od Polenergii zapłaty 27,9 mln zł wraz z odsetkami

 • 26.04.2018 18:12

  POLENERGIA SA (10/2018) Bezskuteczne zakończenie mediacji pomiędzy spółkami zależnymi Polenergia S.A. a Eolos Polska sp. z o. o.

 • 26.04.2018 17:36

  POLENERGIA SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu

 • 25.04.2018 18:00

  POLENERGIA SA (8/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 21.04.2018 08:43

  POLENERGIA SA (7/2018) ZISZCZENIE SIĘ JEDNEGO Z WARUNKÓW UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH- PRAWOMOCNA REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁEK ZALEŻNYCH

 • 09.04.2018 17:49

  POLENERGIA SA (6/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 29.03.2018 20:07

  POLENERGIA SA (5/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia

 • 05.03.2018 19:50

  Polenergia i Statoil zamierzają wspólnie zbudować farmy wiatrowe na Bałtyku (opis)

 • 05.03.2018 19:19

  Polenergia może sprzedać połowę udziałów w dwóch spółkach za bazową kwotę 94,3 mln zł

 • 05.03.2018 19:02

  POLENERGIA SA (4/2018) UZYSKANIE ZGÓD KORPORACYJNYCH ORAZ ZAWARCIE UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

 • 05.03.2018 18:53

  POLENERGIA SA (3/2018) UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ PROCESU POTENCJALNEGO ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

 • 22.02.2018 14:31

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową dla Polenergii do 19,4 zł

 • 20.02.2018 21:09

  Polenergia ma portfel 185 MW projektów farm wiatrowych z pozwoleniem na budowę

 • 20.02.2018 19:38

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.02.2018 19:36

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.02.2018 18:37

  POLENERGIA SA (2/2018) Powołanie członka Zarządu Spółki

 • 01.02.2018 18:42

  POLENERGIA SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych

 • 08.12.2017 18:18

  POLENERGIA SA (12/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu potencjalnego zbycia udziałów w spółce zależnej

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 08.11.2017 22:35

  Polenergia analizuje projekty związane z magazynowaniem energii

 • 08.11.2017 20:31

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 18.10.2017 17:46

  Polenergia w wynikach za III kw. utworzy odpisy o wartości ok. 91 mln zł (aktl.)

 • 18.10.2017 17:25

  Polenergia w wynikach za III kw. utworzy odpis o wartości ok. 81 mln zł

 • 18.10.2017 17:25

  POLENERGIA SA (11/2017) Informacja o dokonaniu odpisu w związku z zaniechaniem działalności spółki zależnej

 • 18.10.2017 17:16

  POLENERGIA SA (10/2017) Informacja o dokonaniu odpisu

 • 26.09.2017 16:15

  Polenergia rezygnuje z farmy wiatrowej w Grabowie; odpis może wynieść 8,2 mln zł

 • 26.09.2017 16:02

  POLENERGIA SA (9/2017) Informacja o rezygnacji z realizacji projektu i odpisie

 • 18.09.2017 11:22

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację Polenergii do "kupuj", obniżył dla ZE PAK do "trzymaj"

 • 16.08.2017 08:14

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla Enei, Tauronu i ZE PAK, podwyższa dla Polenergii

 • 14.08.2017 17:55

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

 • 10.08.2017 20:38

  Wyniki Polenergii w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.08.2017 19:17

  POLENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 31.07.2017 18:48

  Societe Generale podwyższa rekomendację dla Polenergii do "kupuj"

 • 31.07.2017 07:35

  Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2018 rok

 • 11.05.2017 19:01

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 09.05.2017 08:40

  Polenergia z amerykańską firmą Convergent Energy+Power chce budować w Europie magazyny energii

 • 25.04.2017 22:09

  Polenergia uzyskała decyzję środowiskową dla drugiej farmy wiatrowej na Bałtyku

 • 14.04.2017 19:04

  POLENERGIA SA (8/2017) Korekta raportu okresowego - skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok

 • 12.04.2017 13:39

  DM BZ WBK obniża rekomendację dla Polenergii do "trzymaj"

 • 30.03.2017 15:00

  POLENERGIA SA (7/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 30.03.2017 14:48

  POLENERGIA SA (6/2017) Lista akcjonariuszy posiadajacych ponad 5% głosów na ZWZA

 • 30.03.2017 14:34

  POLENERGIA SA (5/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 02.03.2017 09:29

  Pierwszy projekt offshore może być gotowy na aukcję najwcześniej w '19 - Clifford Chance (wywiad)

 • 01.03.2017 16:31

  POLENERGIA SA (4/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.02.2017 20:57

  Polenergia chce na przełomie III i IV kwartału przedstawić nową strategię

 • 16.02.2017 19:04

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.02.2017 19:03

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 13.02.2017 08:39

  DM BZ WBK obniża cenę docelową dla Polenergii do 17,2 zł

 • 31.01.2017 10:26

  POLENERGIA SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych

 • 24.01.2017 15:22

  POLENERGIA SA (2/2017) Zawarcie umowy znaczącej

 • 18.01.2017 15:40

  POLENERGIA SA (1/2017) Wartość zakontraktowanych transakcji

 • 27.12.2016 08:30

  DM PKO BP rekomenduje "kupuj" CEZ i ZE PAK oraz "trzymaj" pozostałe spółki energetyczne (opis)

 • 27.12.2016 08:21

  DM PKO BP obniżył rekomendacje dla PGE i Polenergii do "trzymaj"

 • 07.12.2016 20:22

  Polenergia dokona odpisów w kwocie ok. 80 mln zł

 • 07.12.2016 20:03

  POLENERGIA SA (32/2016) Dokonanie odpisu

 • 02.12.2016 15:36

  Polenergia zainwestuje w dystrybucję ponad 21 mln zł w latach 2017-18

 • 30.11.2016 14:10

  POLENERGIA SA (31/2016) Lista akcjonariuszy

 • 30.11.2016 14:07

  POLENERGIA SA (30/2016) Uchwały NWZA

 • 22.11.2016 10:42

  POLENERGIA SA (29/2016) Życiorys członka Zarządu

 • 14.11.2016 13:42

  POLENERGIA SA (28/2016) Powtórne zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 09.11.2016 18:32

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 09:43

  POLENERGIA SA (27/2016) Korekta raportu okresowego

 • 08.11.2016 20:01

  Wyniki Polenergii w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2016 19:38

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.11.2016 18:08

  POLENERGIA SA (26/2016) Powołanie Członka Zarządu

 • 26.10.2016 15:58

  POLENERGIA SA (25/2016) Zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 26.10.2016 15:53

  POLENERGIA SA (24/2016) Zwołanie walnego zgromadzenia

 • 10.10.2016 20:51

  Polenergia dokona odpisu księgowego; wpływ na wynik netto to ok. 43 mln zł

 • 10.10.2016 20:31

  POLENERGIA SA (23/2016) Rezygnacja z realizacji projektu i dokonanie odpisu

 • 10.10.2016 20:24

  POLENERGIA SA (22/2016) Wartość zakontraktowanych transakcji

 • 15.09.2016 16:59

  Jest potencjał do budowy morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do '30 - McKinsey

 • 12.08.2016 08:16

  Societe Generale obniżył rekomendację dla Polenergii do "trzymaj"

 • 10.08.2016 19:19

  POLENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 06.07.2016 20:08

  Polenergia dokona odpisów na ok. 55 mln zł, odwołuje prognozę na '16

 • 06.07.2016 19:54

  POLENERGIA SA (21/2016) Informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy

 • 01.07.2016 15:08

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 01.07.2016 10:50

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 23.06.2016 15:50

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 16.06.2016 16:08

  Polenergia sprzedała projekt Zakrzów za ok. 6 mln zł

 • 16.06.2016 15:59

  POLENERGIA SA Sprzedaż projektu

 • 27.05.2016 17:44

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 16.05.2016 08:18

  DM PKO BP wprowadził zmiany w rekomendacjach spółek energetycznych

 • 13.05.2016 14:28

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 11.05.2016 18:40

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 28.04.2016 18:26

  POLENERGIA SA Zmiany w składzie Zarządu

 • 14.04.2016 09:38

  POLENERGIA SA Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 25.03.2016 12:41

  POLENERGIA SA Lista akcjonariuszy

 • 25.03.2016 12:21

  POLENERGIA SA Wypłata dywidendy

 • 25.03.2016 12:15

  POLENERGIA SA Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 24.03.2016 17:58

  Akcjonariusze Polenergii przegłosowali wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 24.03.2016 17:24

  POLENERGIA SA Uchwały ZWZA

 • 08.03.2016 09:30

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 25.02.2016 13:11

  POLENERGIA SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia

 • 23.02.2016 16:04

  POLENERGIA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 23.02.2016 16:00

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 18.02.2016 16:20

  Polenergia spodziewa się w '16 wzrostu cen zielonych certyfikatów (wywiad)

 • 18.02.2016 08:54

  Polenergia prognozuje w '16 233,3 mln zł skorygowanej EBITDA

 • 18.02.2016 08:49

  Zarząd Polenergii rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za '15

 • 17.02.2016 21:25

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.02.2016 21:25

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.02.2016 20:43

  POLENERGIA SA Polityka dywidendowa

 • 17.02.2016 20:41

  POLENERGIA SA Prognoza na rok 2016

 • 29.01.2016 11:53

  POLENERGIA SA Terminy publikacji raportów okresowych

 • 26.01.2016 15:16

  DM BZ WBK obniża cenę docelową dla ZE PAK do 6,5 zł, dla Polenergii do 36,2 zł

 • 08.01.2016 10:37

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 05.01.2016 16:00

  POLENERGIA SA Rozwiązanie umów

 • 23.12.2015 12:51

  Bogdanka ma aneks do umowy na dostawy węgla do Elektrowni Północ; uwzględnia nowe terminy

 • 16.12.2015 14:15

  POLENERGIA SA Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA

 • 16.12.2015 14:13

  POLENERGIA SA Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 16.12.2015 14:08

  POLENERGIA SA Uchwały NWZA

 • 09.12.2015 15:14

  POLENERGIA SA Lista zarejestrowanych akcjonariuszy

 • 02.12.2015 09:35

  Trigon wydał rekomendację „kupuj” dla Polenergii, cena docelowa 44 zł za akcję

 • 30.11.2015 13:59

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 18.11.2015 13:50

  POLENERGIA SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia

 • 17.11.2015 14:40

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 06.11.2015 10:21

  POLENERGIA SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 05.11.2015 17:32

  Polenergia podtrzymuje prognozy na '15; liczy na wzrost wyników w '16 (wywiad)

 • 05.11.2015 00:55

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 06.10.2015 08:29

  DM PKO BP podniósł rekomendacje Energi i PGE do "kupuj", a CEZ i ZE PAK do "trzymaj"

 • 02.10.2015 13:33

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 07.09.2015 15:42

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 11.08.2015 18:37

  Wyniki Polenergii w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.08.2015 18:15

  POLENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 27.07.2015 08:11

  DM PKO BP zaleca kupno akcji Polenergii

 • 22.07.2015 09:42

  Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2016 rok

 • 13.07.2015 13:49

  POLENERGIA SA Nabycie akcji Spółki

 • 09.07.2015 16:21

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 08.07.2015 15:32

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 08.07.2015 15:30

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 08.07.2015 15:28

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 07.07.2015 14:07

  POLENERGIA SA Nabycie akcji Spółki

 • 06.07.2015 15:52

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 02.07.2015 14:21

  POLENERGIA SA Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych emitenta w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami grupy Polenergia a Veolia Energia Polska

 • 01.07.2015 17:16

  POLENERGIA SA Nabycie akcji Spółki

 • 01.07.2015 15:07

  POLENERGIA SA Nabycie akcji Spółki

 • 12.06.2015 13:07

  POLENERGIA SA Zawarcie kolejnej umowy znaczącej

 • 12.06.2015 13:04

  POLENERGIA SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 29.05.2015 15:27

  ING OFE ma ponad 5 proc. akcji Polenergii

 • 29.05.2015 15:21

  POLENERGIA SA Nabycie akcji Spółki

 • 27.05.2015 10:03

  POLENERGIA SA Zawiadomienia o zmianie udziału w Spółce

 • 21.05.2015 12:37

  Kulczyk Investments sprzedał 7 mln akcji Polenergii w ABB po 27 zł za papier (opis2)

 • 21.05.2015 10:19

  POLENERGIA SA Informacja o cenie sprzedaży oraz liczbie akcji w transakcji sprzedaży do 15,4% akcji spółki Polenergia S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

 • 21.05.2015 09:32

  POLENERGIA SA Informacja o cenie sprzedaży oraz liczbie akcji w transakcji sprzedaży do 15,4% akcji spółki Polenergia S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

 • 21.05.2015 08:33

  Kulczyk Investments sprzedał 7 mln akcji Polenergii w ABB po 27 zł za papier (opis)

 • 21.05.2015 08:20

  Mansa Investments sprzedała 7 mln akcji Polenergii w ABB po 27 zł za papier

 • 19.05.2015 17:20

  Mansa Investments chce sprzedać do 15,4 proc. akcji Polenergii w trybie ABB

 • 19.05.2015 17:11

  POLENERGIA SA Informacja o rozpoczęciu przez Mansa Investments sp. z o.o. transakcji sprzedaży do 15,40% akcji Polenergia S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

 • 14.05.2015 13:15

  POLENERGIA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 12.05.2015 19:17

  Polenergia po wynikach za I kw. podtrzymuje prognozy na '15

 • 12.05.2015 18:32

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 05.05.2015 15:09

  POLENERGIA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 16.04.2015 11:03

  POLENERGIA SA Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA

 • 16.04.2015 10:59

  POLENERGIA SA Uchwały ZWZA

 • 09.04.2015 08:48

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Polenergię, cena docelowa 41,3 zł

 • 03.04.2015 12:26

  POLENERGIA SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 23.03.2015 15:14

  POLENERGIA SA Otrzymanie oświadczeń o wypowiedzeniu umów

 • 19.03.2015 17:28

  POLENERGIA SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 19.03.2015 17:23

  POLENERGIA SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 19.03.2015 11:13

  Spółka zależna Tauronu wypowiedziała umowy właścicielom farm wiatrowych (opis)

 • 11.03.2015 12:02

  Polenergia zakłada stopniowy wzrost cen zielonych certyfikatów do ok. 250 zł/MWh

 • 11.03.2015 11:59

  Polenergia zakłada, że w pierwszej aukcji uzyska wsparcie dla 170 MW farm wiatrowych (wywiad)

 • 11.03.2015 07:46

  Polenergia rezygnuje z emisji akcji, planuje emisję obligacji o wartości ok. 130 mln zł

 • 11.03.2015 06:36

  Polenergia prognozuje 204 mln zł skorygowanej EBITDA w '15

 • 11.03.2015 00:17

  POLENERGIA SA Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 rok.

 • 11.03.2015 00:14

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 11.03.2015 00:07

  POLENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 10.03.2015 15:50

  POLENERGIA SA Aneks do dokumentacji finansowej - korekta

 • 06.03.2015 17:58

  POLENERGIA SA Aneks do dokumentacji finansowej

 • 05.03.2015 15:03

  POLENERGIA SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 27.02.2015 14:43

  POLENERGIA SA Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW

 • 27.02.2015 14:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki POLENERGIA SA

 • 27.02.2015 08:47

  Societe Generale rekomenduje "kupuj" Polenergię, cena docelowa 45,1 zł

 • 26.02.2015 08:49

  POLENERGIA SA Rejestracja akcji w KPDW

 • 19.02.2015 16:25

  POLENERGIA SA Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 16.02.2015 15:44

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 12.02.2015 14:51

  POLENERGIA SA Wartość obrotów z kontrahentem

 • 12.02.2015 14:44

  POLENERGIA SA Zawarcie umowy z wykonawcą Farmy Wiatrowej

 • 09.02.2015 16:40

  POLENERGIA SA Umowa znacząca oraz poręczenie

 • 30.01.2015 14:41

  POLENERGIA SA Terminy publikacji raportów okresowych

 • 08.01.2015 14:00

  POLENERGIA SA aneks do umowy znaczącej

 • 31.12.2014 12:56

  POLENERGIA SA przekroczenie progu 10% kapitałów własnych emitenta w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy Polenergia a spółkami Grupy CEZ

 • 01.12.2014 15:50

  POLENERGIA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 19.11.2014 11:31

  Polenergia zakłada wzrost EBITDA w '17 dzięki inwestycjom wiatrowym o 280 mln zł (wywiad)

 • 19.11.2014 11:24

  Polenergia chce się rozwijać organicznie, ale nie wyklucza przejęć (wywiad)

 • 13.11.2014 19:15

  POLENERGIA SA korekta raportu okresowego

 • 13.11.2014 19:13

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.11.2014 19:52

  POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 21.10.2014 14:51

  POLENERGIA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 15.10.2014 15:34

  Polenergia chce zbudować nowe gazociągi, które zaopatrzą Ukrainę w gaz

 • 10.10.2014 10:00

  POLENERGIA SA - wybór biegłego rewidenta

 • 01.10.2014 15:25

  POLENERGIA SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 18.09.2014 17:22

  POLISH ENERGY PARTNERS SA - zawiadomienie o zmianie udziału w spółce

 • 18.09.2014 17:18

  POLISH ENERGY PARTNERS SA - zawiadomienia o objęciu akcji spółki

 • 18.09.2014 14:16

  POLISH ENERGY PARTNERS SA kolejne zawiadomienie o zmianie udziału w spółce

 • 18.09.2014 14:14

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zawiadomienie o zmianie udziału w spółce

 • 12.09.2014 16:20

  POLISH ENERGY PARTNERS SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 01.09.2014 20:31

  China-CEE Fund i Enlight zainwestują do 1,3 mld zł w elektrownie wiatrowe w Polsce

 • 01.09.2014 16:12

  POLISH ENERGY PARTNERS SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 27.08.2014 15:09

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zamknięcie transakcji dotyczącej akcji serii Z

 • 21.08.2014 19:55

  POLISH ENERGY PARTNERS SA powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 18.08.2014 18:02

  NWZ PEP zdecydowało o podwyższeniu kapitału spółki

 • 18.08.2014 17:21

  POLISH ENERGY PARTNERS SA akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA

 • 18.08.2014 17:19

  POLISH ENERGY PARTNERS SA uchwały NWZA

 • 05.08.2014 18:16

  POLISH ENERGY PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 31.07.2014 14:24

  POLISH ENERGY PARTNERS SA - zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 30.07.2014 16:54

  POLISH ENERGY PARTNERS SA finansowanie budowy Farmy Wiatrowej Skurpie

 • 30.07.2014 15:48

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zawarcie kolejnej umowy znaczącej

 • 30.07.2014 15:43

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zawarcie umowy znaczącej

 • 24.07.2014 16:38

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zawarcie kolejnej umowy znaczącej

 • 24.07.2014 16:35

  POLISH ENERGY PARTNERS SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 24.07.2014 16:28

  POLISH ENERGY PARTNERS SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 20.07.2014 13:36

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zawarcie Umowy Inwestycyjnej

 • 19.07.2014 19:35

  PEP podpisał umowę inwestycyjną z grupą Kulczyk Holdings oraz CEE Equity Partners

 • 26.06.2014 19:06

  POLISH ENERGY PARTNERS SA wybór biegłego rewidenta

 • 24.04.2014 00:20

  POLISH ENERGY PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.04.2014 15:22

  POLISH ENERGY PARTNERS SA akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA

 • 15.04.2014 15:17

  POLISH ENERGY PARTNERS SA uchwały ZWZA

 • 18.03.2014 14:06

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zwołanie WZA

 • 13.02.2014 17:59

  PEP rozważa poszerzenie zakresu działalności poprzez przejęcia aktywów energetycznych

 • 13.02.2014 17:27

  POLISH ENERGY PARTNERS SA rozważane poszerzenie zakresu prowadzanej działalności spółki

 • 12.02.2014 16:22

  POLISH ENERGY PARTNERS SA powołanie prezesa zarządu na kolejną kadencję

 • 11.02.2014 07:53

  PEP planuje wydać w tym roku na inwestycje ponad 480 mln zł

 • 11.02.2014 07:45

  POLISH ENERGY PARTNERS SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 11.02.2014 07:44

  POLISH ENERGY PARTNERS SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 31.01.2014 14:28

  POLISH ENERGY PARTNERS SA terminy publikacji raportów okresowych

 • 23.12.2013 09:58

  POLISH ENERGY PARTNERS SA - umowa ze spółką zależną

 • 23.12.2013 09:04

  PEP odstąpił od umowy dostawy biomasy z KSG Agro

 • 23.12.2013 08:48

  POLISH ENERGY PARTNERS SA odstąpienie od umowy

 • 05.12.2013 13:55

  POLISH ENERGY PARTNERS SA powołanie członka i przewodniczącego rady nadzorczej

 • 29.11.2013 16:03

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zawarcie umowy znaczącej

 • 26.11.2013 18:34

  PEP ma cztery umowy z Polenergią o łącznej szacunkowej wartości 1,52 mld zł

 • 26.11.2013 18:09

  POLISH ENERGY PARTNERS SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 26.11.2013 18:07

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zawarcie umowy znaczącej

 • 26.11.2013 18:06

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zawarcie umowy znaczącej

 • 26.11.2013 18:04

  POLISH ENERGY PARTNERS SA zawarcie umowy znaczącej

 • 07.11.2013 14:50

  POLISH ENERGY PARTNERS SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 10.10.2013 15:32

  POLISH ENERGY PARTNERS SA nabycie akcji spółki

 • 04.10.2013 16:47

  EBOiR udzieli PEP kredytu w kwocie do 242,7 mln zł na budowę farm wiatrowych

 • 04.10.2013 16:25

  POLISH ENERGY PARTNERS SA - zawarcie umowy kredytowej

 • 03.09.2013 17:51

  POLISH ENERGY PARTNERS SA nabycie akcji spółki