Bank Pekao SA

skrót: PEO

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To uniwersalny bank komercyjny oferujący usługi klientom indywidualnym i instytucjonalnym, który kontroluje ok. 10% krajowego rynku kredytów i depozytów. W skład Grupy wchodzą m.in.: największe w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych, dwa wiodące domy maklerskie, fundusz emerytalny oraz firmy zajmujące się faktoringiem i leasingiem.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU SA52 494 00720,00%52 494 00720,00%
Polski Fundusz Rozwoju SA33 596 16612,80%33 596 16612,80%
NN OFEportfel13 939 5845,31%13 939 5845,31%

Kategoria • 14.01.2021 18:41

  RN Pekao powołała trzech nowych wiceprezesów, w tym Jerzego Kwiecińskiego

 • 14.01.2021 18:27

  BANK PEKAO SA (4/2021) Powołanie Wiceprezesów Zarządu Banku

 • 14.01.2021 18:15

  BANK PEKAO SA (3/2021) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku

 • 11.01.2021 10:37

  Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji Banku Pekao do 74,8 zł

 • 07.01.2021 20:44

  BANK PEKAO SA (2/2021) Raport agencji ratingowej Moody's Investors Service dotyczący ocen ratingowych Banku Pekao S.A.

 • 07.01.2021 20:24

  Moody's utrzymał rating depozytów Pekao, obniżył oceny BCA i CRR

 • 07.01.2021 13:50

  Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie uniemożliwia dochodzenia roszczeń dot. obligacji GetBacku - BFG

 • 07.01.2021 12:27

  Przejęcie Idea Banku neutralne dla profilu ryzyka i modelu biznesowego Pekao - S&P

 • 05.01.2021 16:42

  Pekao czeka trudny proces przejęcia Idea Banku, który de facto nic mu nie daje - Santander BM (opinia)

 • 04.01.2021 13:54

  Wartość aktywów Idea Banku nie pokrywała wartości środków gwarantowanych - BFG

 • 04.01.2021 10:59

  Przejęcie Idea Banku ma neutralny wpływ na wycenę Pekao, przymusowa restrukturyzacja czekać może też GNB - Trigon DM (opinia)

 • 04.01.2021 09:54

  Luka kapitałowa Idea Banku była znaczna, zyski nie stwarzały perspektyw na usunięcie zagrożenia upadłością - KNF

 • 01.01.2021 18:56

  BFG udzieli Bankowi Pekao dotacji na 193 mln zł w ramach umowy przejęcia Idea Banku

 • 01.01.2021 13:41

  BANK PEKAO SA (1/2021) Zawarcie umowy dotacji w związku z przejęciem przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. w wyniku zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji.

 • 31.12.2020 17:10

  Przejęcie Idea Banku wpisuje się w strategię stawiania na segment MŚP - p.o. prezesa Pekao

 • 31.12.2020 16:33

  Pekao spodziewa się osiągnąć około 40 proc. synergii z przejęcia Idea Banku w ciągu dwóch lat

 • 31.12.2020 16:22

  Dwóch wiceprezesów Banku Pekao rezygnuje ze stanowiska z powodu "odmiennej wizji rozwoju"

 • 31.12.2020 16:05

  BANK PEKAO SA (52/2020) Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 31.12.2020 14:55

  Leszek Czarnecki zapowiada złożenie odwołania od decyzji BFG ws. Idea Banku

 • 31.12.2020 14:22

  Jedyną alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość Idea Banku - UKNF

 • 31.12.2020 14:16

  BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao (opis2)

 • 31.12.2020 13:50

  Leszek Czarnecki wstrząśnięty i poruszony decyzją o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku

 • 31.12.2020 13:34

  Przejęcie Idea Banku nie wpływa na potencjał dywidendowy Pekao; pełna integracja do k. IV kw. '21 (opis)

 • 31.12.2020 13:34

  Maksymalna kwota dotacji BFG dla Pekao w związku z przejęciem Idea Banku wyniesie do 218 mln zł

 • 31.12.2020 13:12

  Pekao szacuje synergie kosztowe z przejęcia Idea Banku na ok. 300 mln zł w ujęciu NPV w 10 lat

 • 31.12.2020 13:11

  Przejęcie Idea Banku nie wpływa na potencjał dywidendowy Pekao; pełna integracja do k. IV kw. '21

 • 31.12.2020 12:54

  BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao (opis)

 • 31.12.2020 12:47

  BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao

 • 31.12.2020 12:44

  BANK PEKAO SA (51/2020) Przejęcie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. w wyniku zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji.

 • 31.12.2020 12:42

  BANK PEKAO SA (50/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wiążącej oferty przejęcia przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A.

 • 21.12.2020 12:42

  Pekao ma umowę nabycia 38,33 proc. akcji operatora systemu Tpay

 • 21.12.2020 11:57

  Marek Tomczuk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Pekao SA

 • 21.12.2020 11:44

  BANK PEKAO SA (49/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 18.12.2020 18:19

  Quercus TFI ma przedwstępną warunkową umowę kupna Domu Inwestycyjnego Xelion

 • 17.12.2020 08:01

  Citi obniżył rekomendację dla PKO BP, Pekao i Santander BP do "neutralnie"

 • 17.12.2020 07:53

  KNF obniża Pekao wymóg związany z kredytami walutowymi do 0,008 pkt. proc.

 • 16.12.2020 21:01

  BANK PEKAO SA (48/2020) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie skonsolidowanym

 • 07.12.2020 15:21

  BANK PEKAO SA (47/2020) Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2021 roku

 • 19.11.2020 18:01

  BANK PEKAO SA (46/2020) Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 11.11.2020 11:01

  JP Morgan podniósł rekomendację dla Pekao do "przeważaj", cena docelowa 72 zł

 • 05.11.2020 10:25

  Pekao skupia się na wzroście organicznym, nie widzi negatywnych tendencji w portfelu kredytowym (opis)

 • 05.11.2020 09:57

  Pekao skupia się na wzroście organicznym, nie prowadzi rozmów z Alior Bankiem

 • 05.11.2020 09:46

  Bank Pekao nie planuje skupu akcji własnych

 • 05.11.2020 08:41

  Wyniki Pekao w III kw. lekko pozytywne, koszty ryzyka relatywnie niskie (opinia)

 • 05.11.2020 08:30

  Bank Pekao chce poprawić wyniki w 2021 r.

 • 05.11.2020 08:17

  Pekao spodziewa się w kolejnych kwartałach odbudowy wyniku odsetkowego

 • 05.11.2020 08:12

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '20 wyniósł 370,9 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 05.11.2020 08:06

  Pekao szacuje, że koszty ryzyka w '20 wyniosą ok. 1 proc.

 • 05.11.2020 06:52

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '20 wyniósł 370,9 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 05.11.2020 06:44

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.11.2020 06:02

  BANK PEKAO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 29.10.2020 12:41

  Słabość sektora bankowego dobiega końca, dobry moment do przeważenia banków za 2-4 miesiące - Trigon DM (opinia)

 • 27.10.2020 13:12

  KGHM wnioskuje o przedłużenie o rok obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 23.10.2020 10:06

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendacje sześciu banków z GPW

 • 22.10.2020 13:45

  Klienci po zakończonych wakacjach kredytowych wracają do spłacania kredytów - Skiba, Pekao (wywiad)

 • 22.10.2020 13:44

  Pekao w nowej strategii postawi na wzrost rentowności, chce wypłacić dywidendę za '20 (wywiad)

 • 19.10.2020 15:01

  Kwestionowany przez UOKiK zapis przestał być stosowany przez Bank Pekao w 2017 r. - rzecznik banku

 • 19.10.2020 11:42

  UOKiK nałożył na PKO BP i Pekao łącznie 62 mln zł kary

 • 14.10.2020 17:35

  BFG wyznaczył dla Pekao poziom MREL na 12,88 proc. funduszy własnych i zobowiązań

 • 14.10.2020 17:10

  BANK PEKAO SA (45/2020) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

 • 13.10.2020 14:18

  Pandemia zmienia nawyki klientów banków, część z nich trwale ograniczy wizyty w oddziałach - Tomczuk, Pekao

 • 02.10.2020 10:16

  BANK PEKAO SA (44/2020) Powiadomienie o zbyciu (rozliczeniu) akcji fantomowych Banku dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

 • 02.10.2020 08:10

  JP Morgan podniósł rekomendację dla Pekao do "neutralnie"

 • 30.09.2020 14:03

  BANK PEKAO SA (43/2020) Utrzymanie ocen ratingowych oraz perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings

 • 30.09.2020 13:34

  Fitch potwierdził rating Banku Pekao na poziomie "BBB+",

 • 23.09.2020 11:49

  Największe banki w Polsce poradzą sobie z rezerwami CHF, problemy może mieć Getin Noble - Moody's

 • 10.09.2020 11:45

  PZU chce w IV kw. '20 przedstawić docelowy model zaangażowania grupy w aktywa bankowe

 • 27.08.2020 22:48

  Grupa PZU będzie pokazywać solidne wyniki na tle zagranicznych ubezpieczycieli pomimo odpisów - S&P

 • 25.08.2020 23:20

  PZU dokonał odpisów z tytułu nabycia Alior Banku i Pekao, co obniży wynik netto grupy o 827 mln zł

 • 14.08.2020 09:09

  Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji PKO BP do 26,2 zł

 • 14.08.2020 08:51

  Haitong obniżył cenę docelową Pekao do 65,8 zł, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 08.08.2020 10:06

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (42/2020) Powiadomienie o nabyciu akcji fantomowych Banku dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku

 • 06.08.2020 20:38

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (41/2020) Powiadomienia o nabyciu i zbyciu (rozliczeniu) akcji fantomowych Banku dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry

 • 05.08.2020 11:22

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '20 wyniósł 359 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 05.08.2020 08:41

  Bank Pekao spodziewa się spadku zysku w '20 przynajmniej o 50 proc. (wywiad)

 • 05.08.2020 08:22

  Pekao szacuje koszt ryzyka w '20 na 0,9-1,1 proc.

 • 05.08.2020 08:10

  Bank Pekao spodziewa się spadku zysku w '20 przynajmniej o 50 proc.

 • 05.08.2020 07:56

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '20 wyniósł 359 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 05.08.2020 07:37

  Wyniki Pekao SA w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.08.2020 07:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.06.2020 11:41

  Ipopema obniżyła rekomendację Pekao do "trzymaj" i wartość godziwą akcji Alior Banku do 10 zł

 • 22.06.2020 16:51

  Zysk netto sektora bankowego w '20 może spaść o około połowę - Kubiak, Pekao

 • 16.06.2020 21:07

  Marcin Gadomski powołany na wiceprezesa banku Pekao

 • 16.06.2020 20:39

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (40/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku

 • 16.06.2020 18:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (39/2020) Informacje niefinansowe

 • 05.06.2020 22:43

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (38/2020) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych

 • 01.06.2020 22:37

  Marek Lusztyn zrezygnował z funkcji wiceprezesa Pekao

 • 01.06.2020 22:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (37/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 01.06.2020 06:55

  Pekao szacuje, że decyzje o obniżkach stóp obniżą wynik netto grupy w '20 o ok. 650-700 mln zł

 • 29.05.2020 22:37

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (36/2020) Aktualizacja informacji o wpływie skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego grupy kapitałowej

 • 29.05.2020 18:25

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (35/2020) Powołanie Przewodniczącej, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.05.2020 11:49

  PZU będzie się zastanawiał, jaka powinna być jego docelowa obecność w segmencie bankowym (opis)

 • 28.05.2020 18:09

  Czwartkowa obniżka stóp proc. wpłynie na dalsze zmniejszenie zyskowności sektora bankowego w '20 - p.o prezesa Pekao

 • 28.05.2020 15:44

  Obniżka stóp przez RPP bardzo negatywna dla banków, ich akcje mocno spadają (opinia)

 • 28.05.2020 07:38

  DM BDM obniża rekomendację Pekao do "akumuluj"

 • 28.05.2020 07:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (34/2020) Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - sprostowanie postanowienia sądu rejestrowego

 • 27.05.2020 11:20

  Pekao ma nową ofertę w bankowości detalicznej, od III kw. chce powrócić do wysokiej akwizycji kont

 • 26.05.2020 21:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (33/2020) Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 26.05.2020 17:45

  GPW Benchmark: Komunikat - PEKAO

 • 23.05.2020 07:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (33/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 22.05.2020 18:48

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 22 maja 2020 r.

 • 22.05.2020 17:40

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję

 • 22.05.2020 17:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2019 rok

 • 21.05.2020 22:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2020) Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 21.05.2020 18:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (28/2020) Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 20.05.2020 21:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (27/2020) Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszony przez akcjonariusza

 • 20.05.2020 08:13

  Wszyscy członkowie RN Banku Pekao złożyli rezygnacje (opis)

 • 20.05.2020 07:01

  Wszyscy członkowie RN Banku Pekao złożyli rezygnacje

 • 19.05.2020 22:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (26/2020) Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok obrotowy 2019

 • 14.05.2020 11:47

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Pekao do 58,1 zł

 • 13.05.2020 21:16

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (25/2020) Kandydat do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 12.05.2020 11:52

  Wg Pekao przez COVID-19 odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie; banki czeka konsolidacja

 • 12.05.2020 09:06

  Koszty ryzyka Pekao powinny pozostać na poziomie lepszym niż w sektorze

 • 12.05.2020 08:55

  Podejście Pekao do fuzji i przejęć pozostaje oportunistyczne - Skiba

 • 12.05.2020 08:31

  Pekao liczy, że będzie mógł powrócić do wypłaty dywidendy już w 2021 r.

 • 12.05.2020 07:55

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '20 wyniósł 186,9 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 12.05.2020 07:20

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '20 wyniósł 186,9 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 12.05.2020 07:12

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2020 07:01

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 07.05.2020 13:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2020) Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 05.05.2020 11:32

  Trigon obniżył rekomendacje dla Aliora, BNP, B.Handlowego i ING BSK, podwyższył dla Santandera

 • 30.04.2020 21:02

  Obniżki stóp proc. zmniejszą wynik netto grupy Pekao w '20 o około 450-500 mln zł

 • 30.04.2020 20:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (23/2020) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

 • 30.04.2020 20:25

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (22/2020) Aktualizacja informacji o wpływie skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego grupy kapitałowej

 • 28.04.2020 12:54

  Pekao objął obligacje wyemitowane przez PFR o wartości 6 mld zł

 • 27.04.2020 07:24

  Pekao jest mniej narażone na ryzyka związane z zamrożeniem gospodarki niż inne banki - prezes

 • 24.04.2020 19:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (21/2020) Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

 • 24.04.2020 11:32

  Pekao objął obligacje BGK wyemitowane na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 3 mld zł

 • 22.04.2020 01:41

  Leszek Skiba prezesem Banku Pekao, Marek Lusztyn i Krzysztof Kozłowski wiceprezesami

 • 22.04.2020 00:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (20/2020) Zmiany w składzie Zarządu Banku

 • 22.04.2020 00:37

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (19/2020) Powołanie Pana Grzegorza Janasa na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku

 • 21.04.2020 18:22

  Pekao chce ok. 25 proc. zysku za '19 przeznaczyć na kapitał rezerwowy, a ok. 75 proc. zostawić niepodzielone

 • 21.04.2020 18:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (18/2020) Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok 2019

 • 21.04.2020 10:02

  Koszty ryzyka Pekao w I kw. nieco większe niż 0,5 proc., cele ze strategii nie do zrealizowania w '20 (wywiad)

 • 16.04.2020 20:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (17/2020) Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku

 • 16.04.2020 13:17

  Haitong obniżył cenę docelową Pekao do 68,9 zł, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 15.04.2020 22:26

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (16/2020) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 14.04.2020 23:51

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (15/2020) Zmiana perspektywy na Negatywną oraz utrzymanie ocen ratingowych Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings

 • 14.04.2020 23:15

  Fitch zmienił perspektywę długoterminowego ratingu IDR Banku Pekao do negatywnej ze stabilnej

 • 14.04.2020 21:44

  Leszek Skiba i Grzegorz Olszewski nowymi wiceprezesami Banku Pekao

 • 14.04.2020 21:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (14/2020) Powołanie Wiceprezesów Zarządu Banku

 • 14.04.2020 18:36

  Pekao ma zapłacić 208 mln zł składki na BFG

 • 14.04.2020 18:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (13/2020) Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r.

 • 09.04.2020 11:36

  Bufor instytucji o znaczeniu systemowym będzie mógł wzrosnąć do 3 proc. - projekt ustawy

 • 08.04.2020 12:25

  Haitong Bank podwyższył rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 08.04.2020 11:58

  S&P zmienił perspektywę ratingu Banku Pekao do stabilnej

 • 08.04.2020 11:42

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (12/2020) Zmiana perspektywy na stabilną oraz potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku Pekao S.A. przez S&P Global Ratings

 • 03.04.2020 16:41

  BM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków z GPW

 • 27.03.2020 21:38

  Aviva OFE ma ponad 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 27.03.2020 21:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (11/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Banku przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander

 • 26.03.2020 16:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2020) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zatrzymania całości wypracowanego w poprzednich latach zysku

 • 25.03.2020 22:29

  Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik netto grupy Pekao w '20 o około 200-250 mln zł (opis)

 • 25.03.2020 22:21

  Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik netto grupy Pekao w '20 o około 200-250 mln zł

 • 25.03.2020 21:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2020) Wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego grupy kapitałowej

 • 16.03.2020 16:34

  Pekao w związku z koronawirusem wstrzymał rozpoczęcie zwolnień grupowych

 • 12.03.2020 06:21

  Bank Pekao utworzy rezerwę na 110-130 mln zł w związku ze zwolnieniami grupowymi

 • 12.03.2020 04:16

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (8/2020) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

 • 10.03.2020 15:13

  Indywidualne wytyczne dywidendowe KNF dla banków zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 06.03.2020 22:54

  BlackRock ma mniej niż 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 06.03.2020 21:25

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (7/2020) Zawiadomienie BlackRock, Inc. w sprawie zmniejszenia udziału głosowego poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

 • 05.03.2020 17:48

  KNF zaleca, by Pekao zatrzymał co najmniej 25 proc. zysku za 2019 rok (opis)

 • 05.03.2020 17:44

  KNF zaleca, by Pekao zatrzymał co najmniej 25 proc. zysku za 2019 rok

 • 05.03.2020 17:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2020) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2019

 • 03.03.2020 11:32

  Pekao wprowadza do oferty kredyt hipoteczny w złotych ze stałą stopą procentową

 • 27.02.2020 17:25

  BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Alior Bank do "kupuj"

 • 27.02.2020 11:35

  Pomimo ewentualnej akwizycji Pekao będzie chciało wypłacić dywidendę

 • 27.02.2020 11:06

  Pekao jesienią przedstawi nową strategię, naturalnym poziomem CoR jest ok. 50 proc.

 • 27.02.2020 10:49

  Bank Pekao planuje przedstawić rekomendację podziału zysku za 2019 w II kwartale

 • 27.02.2020 10:44

  Bank Pekao poniesie koszty restrukturyzacji zatrudnienia w I kwartale 2020 roku

 • 27.02.2020 09:08

  Pekao pokazał w IV kw. mocne przychody, ale rezerwy były wyższe od oczekiwań (opinia)

 • 27.02.2020 08:40

  Pekao w nowej strategii chce pozostać bankiem płacącym atrakcyjne dywidendy

 • 27.02.2020 08:37

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '19 wyniósł 684,4 mln zł, wobec konsensusu 669,6 mln zł (opis)

 • 27.02.2020 07:35

  Pekao podtrzymuje cele finansowe ze strategii, planuje 11-12 proc. ROE w '20

 • 27.02.2020 07:18

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '19 wyniósł 684,4 mln zł, wobec konsensusu 669,6 mln zł

 • 27.02.2020 07:10

  Wyniki Pekao w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.02.2020 07:00

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.02.2020 06:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 22.02.2020 08:59

  Pekao Bank Hipoteczny utworzył dodatkowe odpisy i rezerwę na kredyty

 • 20.02.2020 13:25

  Pekao zamierza rozwiązać umowy o pracę z maksymalnie 1.200 pracownikami do 31 X 2020 r.

 • 20.02.2020 13:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (5/2020) Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

 • 05.02.2020 12:00

  Walka cenowa o mBank może nie wystąpić; udział Pekao w transakcji oznaczałby brak dywidendy w Pekao za '19 (opinia)

 • 04.02.2020 21:08

  Jarosław Fuchs nowym wiceprezesem banku Pekao

 • 04.02.2020 20:47

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku

 • 04.02.2020 19:16

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3/2020) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Marka Lusztyna na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 30.01.2020 16:26

  Fundusze NN PTE mają ponad 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 30.01.2020 16:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (2/2020) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez Fundusze Emerytalne OFE, DFE, FZD 2025, FZD 20

 • 24.01.2020 17:38

  BlackRock ma łącznie 5 proc. kapitału zakładowego Banku Pekao

 • 24.01.2020 17:25

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (1/2020) Zawiadomienie BlackRock, Inc. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

 • 21.01.2020 18:32

  mBank jest bardzo interesującym bankiem - prezes Pekao

 • 21.01.2020 09:09

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Pekao i Alior Bank, "trzymaj" ING oraz "akumuluj" Handlowy

 • 17.01.2020 19:48

  Pekao i Apollo Global Management złożyły wstępne oferty dot. zakupu mBanku - Bloomberg

 • 27.12.2019 17:49

  KNF określiła kryteria do wypłaty dywidendy przez Pekao za 2019 rok

 • 27.12.2019 17:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (39/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Banku Pekao S.A.

 • 23.12.2019 18:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (38/2019) Powiadomienia o nabyciu akcji fantomowych Banku dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku

 • 19.12.2019 19:37

  KGHM podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 19.12.2019 19:36

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 17.12.2019 19:53

  Pekao podtrzymuje, że koszty ryzyka w '19 nie przekroczą 45 pb

 • 17.12.2019 19:48

  Emisje Pekao pod MREL uwzględniając wzrost bilansu wynieść mogą ok. 10 mld zł - Kubiak

 • 17.12.2019 19:03

  BFG wyznaczył Pekao MREL na poziomie 14,325 proc. TLOF

 • 17.12.2019 18:50

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (37/2019) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

 • 17.12.2019 13:01

  UniCredit przestał być akcjonariuszem Banku Pekao

 • 17.12.2019 12:22

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (36/2019) Zawiadomienie UniCredit w sprawie zmniejszenia udziału UniCredit poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku w związku z wygaśnięciem i obowiązkowym rozliczeniem certyfikatów UniCredit opartych o akcje Banku

 • 14.12.2019 12:21

  Rząd zapowiada dalsze poszerzanie polskiej własności w sektorze finansowym

 • 13.12.2019 10:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (35/2019) Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2020 roku

 • 13.12.2019 09:28

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 13.12.2019 09:05

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii D1 spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 11.12.2019 17:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (34/2019) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego wyrażająca zgodę na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D1 Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

 • 11.12.2019 16:01

  Fuzja PKO BP i Banku Pekao nabiera coraz większego sensu - DM mBanku (opinia)

 • 10.12.2019 09:51

  Pekao Leasing pozyskało 100 mln euro z EBI na finansowanie MŚP

 • 09.12.2019 10:07

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla PKO BP do "sprzedaj", a rekomendację Pekao do "neutralnie"

 • 09.12.2019 09:39

  Pekao rozpocznie prace nad kilkuletnią strategią; bank ma potencjał dalszego wzrostu - prezes (wywiad)

 • 03.12.2019 10:25

  Nowy prezes Pekao zapowiada kontynuację, chce być bankiem z jednym z najwyższych ROE w sektorze

 • 03.12.2019 07:21

  Citi obniżył rekomendacje dla PKO BP, Pekao, ING BSK i Aliora do "neutralnie"

 • 02.12.2019 12:56

  PFR oczekuje od prezesa Pekao wzrostu powyżej średniej rynkowej i stabilnej polityki dywidendowej

 • 02.12.2019 12:02

  PZU oczekuje, że Pekao będzie kontynuował dotychczasową strategię - Bloomberg

 • 02.12.2019 08:45

  Odejście Krupińskiego z Pekao było jego suwerenną decyzją - Sasin

 • 29.11.2019 23:23

  Krupiński, po rezygnacji z funkcji prezesa Pekao, chce kontynuować karierę poza Polską

 • 29.11.2019 21:57

  Lehmann i Wetmański zrezygnowali z zarządu Pekao, wcześniej rezygnację złożył prezes (opis2)

 • 29.11.2019 21:02

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (33/2019) Zmiany w Zarządzie Banku

 • 29.11.2019 19:20

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii D1 spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 • 29.11.2019 18:13

  Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji prezesa Pekao, nowym prezesem będzie Marek Lusztyn (opis)

 • 29.11.2019 17:46

  Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji prezesa Pekao, nowym prezesem będzie Marek Lusztyn

 • 29.11.2019 17:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku oraz powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku

 • 28.11.2019 18:21

  BlackRock ma poniżej 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 28.11.2019 18:08

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2019) Zawiadomienie BlackRock, Inc. w sprawie zmniejszenia udziału głosowego poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

 • 26.11.2019 16:20

  Pekao chce osiągnąć ROE na poziomie 12,5 proc. w 2021 roku - prezes

 • 26.11.2019 15:04

  Pierwsza emisja Pekao pod wymóg MREL możliwa pod koniec '20

 • 26.11.2019 12:36

  Bank Pekao planuje w '20 r. ROE na poziomie 11,5 proc. +/- 0,5 proc. (opis)

 • 26.11.2019 12:06

  Pekao planuje, że za '19 r. na dywidendę trafi 60-80 proc. zysku, a za '20 r. 50-75 proc.

 • 26.11.2019 12:06

  Bank Pekao planuje w '20 r. ROE na poziomie 11,5 proc. +/- 0,5 proc.

 • 13.11.2019 16:42

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2019) Uchwała Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D1

 • 06.11.2019 15:56

  Pekao wyemituje obligacje podporządkowane; rozważany termin to listopad '19

 • 06.11.2019 15:37

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2019) Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na emisję obligacji podporządkowanych

 • 06.11.2019 11:54

  Koszty ryzyka Pekao w ’19 bliżej 45 pb, w ’20 w przedziale 45-50 pb

 • 06.11.2019 11:08

  Rozmowy z audytorami ws. wyroku TSUE dot. kredytów CHF będą trwały do końca '19 - Pekao

 • 06.11.2019 11:05

  Pekao powinien wypłacać "sowite" dywidendy – prezes

 • 06.11.2019 10:53

  Składki Pekao na BFG w '20 spadną, ale mniej niż o 100 mln zł - wiceprezes

 • 06.11.2019 10:44

  Pekao analizuje możliwość przejęcia mBanku - prezes

 • 06.11.2019 10:43

  Pekao nie wyklucza korekty w dół celu wzostu ROE w '20

 • 06.11.2019 10:17

  Pekao nie spodziewa się gwałtownego zwiększenia się kosztów ryzyka

 • 06.11.2019 08:27

  Pekao liczy w '20 na szybsze tempo wzrostu wyników operacyjnych

 • 06.11.2019 08:10

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. wyniósł 656,2 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 06.11.2019 07:26

  Pekao chce w ciągu 3 lat zneutralizować negatywny wpływ wyroku TSUE dot. kredytów konsumpcyjnych

 • 06.11.2019 07:16

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '19 wyniósł 656,2 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 06.11.2019 07:08

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2019 07:01

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.10.2019 08:21

  Goldman Sachs rekomenduje "kupuj" Pekao oraz "neutralnie" dla Santander i PKO BP

 • 24.10.2019 11:34

  Pekao Leasing ma umowę kredytową o wartości 100 mln euro z Bankiem Rozwoju Rady Europy

 • 17.10.2019 17:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (28/2019) Oddalenie apelacji akcjonariusza Banku

 • 16.10.2019 12:15

  Pekao IM wypłaci w XI zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 44,59 mln zł - MSiG (popr.)

 • 16.10.2019 09:57

  Pekao IM wypłaci w XI zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 44,59 mln zł - MSiG

 • 08.10.2019 09:54

  Pekao może rozważyć dalsze przejęcia, ale po zakończeniu transformacji operacyjnej

 • 07.10.2019 19:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (27/2019) Utrzymanie ocen ratingowych oraz stabilnej perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings

 • 07.10.2019 17:28

  Fitch potwierdził rating Pekao i Pekao Banku Hipotecznego

 • 01.10.2019 11:28

  Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych Pekao w III kw. wyniesie ok. 1,4 mld zł, w IV kw. będzie wyższa

 • 24.09.2019 16:01

  Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora

 • 24.09.2019 08:46

  Wdrożenie przez Pekao metody IRB wydłuży okres, kiedy bank płaci trochę wyższe dywidendy - Kubiak

 • 20.09.2019 16:48

  Pekao nie prowadzi obecnie żadnych projektów o charakterze M&A w sektorze bankowym

 • 20.09.2019 13:53

  BofA wznowił wydawanie rekomendacji dla Banku Pekao od "kupuj" i ceny docelowej 127 zł

 • 18.09.2019 13:27

  Haitong obniżył cenę docelową Pekao do 125,30 zł, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 16.09.2019 11:06

  Ipopema podwyższyła rekomendację Pekao, Handlowego, Santandera i mBanku, obniżyła PKO BP i Millennium

 • 06.09.2019 19:58

  BlackRock ma powyżej 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 06.09.2019 19:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (26/2019) Zawiadomienie BlackRock, Inc. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

 • 03.09.2019 12:31

  DM Pekao chce w '19 rozszerzyć ofertę o obsługę klientów instytucjonalnych

 • 30.08.2019 10:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (25/2019) DOKONANIE PODZIAŁU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.

 • 20.08.2019 16:46

  Ipopema podniosła rekomendacje dla Orange Polska i Netii, obniżyła dla Cyfrowego

 • 19.08.2019 12:16

  Ipopema Securities podwyższyła rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 03.06.2019 19:46

  Pekao nie planuje w ’19 emisji euroobligacji

 • 30.05.2019 22:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (15/2019) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2018

 • 22.05.2019 15:42

  Pekao wyemituje obligacje podporządkowane serii D o łącznej wartości 350 mln zł

 • 22.05.2019 15:31

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (13/2019) Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D

 • 16.04.2019 21:58

  Składka Pekao na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 369,9 mln zł

 • 16.04.2019 21:47

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2019) Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ("BFG") dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.

 • 15.04.2019 15:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2019) DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

 • 11.04.2019 12:25

  Pekao nie planuje zamykać placówek w '19, nowymi formatami objętych będzie do 200 oddziałów

 • 11.04.2019 11:12

  Bank Pekao rozważa w 2019 roku emisję długu podporządkowanego - prezes

 • 11.04.2019 11:09

  Pekao planuje w '19 otworzyć kilkadziesiąt tysięcy więcej kont osobistych - prezes

 • 11.04.2019 11:04

  Pekao utrzymuje w '19 silne trendy sprzedażowe i podtrzymuje cele ze strategii do '20 - prezes

 • 11.04.2019 10:55

  Restrukturyzacja zatrudnienia przyniesie od '20 do 100 mln zł rocznych oszczędności - prezes Pekao

 • 29.03.2019 13:51

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (7/2019) UZUPEŁNIENIE PIERWSZEGO ZAWIADOMIENIA O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

 • 18.03.2019 14:50

  Maciej Jacenko i Dieter Lobnig w zarządzie Pekao IB

 • 07.03.2019 01:13

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2019) Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 05.03.2019 12:06

  Pekao chce w I kw. '19 udzielić kredytów dla MŚP za ok. 800 mln zł

 • 27.02.2019 20:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (5/2019) PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

 • 26.02.2019 12:44

  Pekao SA spodziewa się, że w '19 składki banku na BFG wzrosną o około 40 proc.

 • 26.02.2019 10:21

  Bank Pekao planuje samodzielnie uczestniczyć w programie PPK

 • 26.02.2019 10:19

  Pekao nie planuje w '19 dużych zmian liczby placówek, chce do poł. roku przedstawić nowy format

 • 26.02.2019 10:08

  Bank Pekao skupia się na wzroście organicznym i nie zakłada w tym roku akwizycji

 • 26.02.2019 09:11

  Bank Pekao podtrzymuje cele finansowe ze strategii do 2020 roku

 • 26.02.2019 09:06

  Pekao może przeznaczyć na dywidendę 75 proc. zysków osiągniętych w latach 2019-21 – wiceprezes

 • 26.02.2019 08:04

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '18 wyniósł 749,2 mln zł, powyżej oczekwiań (opis)

 • 26.02.2019 07:21

  Bank Pekao planuje dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku w '19

 • 26.02.2019 06:50

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

 • 26.02.2019 06:42

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '18 wyniósł 749,2 mln zł, wobec konsensusu 656,5 mln zł

 • 26.02.2019 06:33

  Wyniki Pekao w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.02.2019 04:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 26.02.2019 04:16

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 25.02.2019 22:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4/2019) Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz o proponowanym sposobie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych

 • 25.02.2019 19:41

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3/2019) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2018

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 29.01.2019 12:31

  Transakcje związane z nieruchomościami realizowane są na zasadach komercyjnych - Pekao

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 22.01.2019 09:39

  Pekao może przeznaczyć 75 proc. zysku na dywidendę, zatrzymany kapitał podwyższy ją w kolejnych latach

 • 21.01.2019 21:15

  KNF wyznaczyła wskaźnik ST dla Banku Pekao na 6,78 pp.

 • 21.01.2019 20:50

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (2/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 rok dla Banku Pekao S.A.

 • 16.01.2019 18:03

  Pekao podtrzymuje plan przeznaczenia na dywidendę co najmniej 90 proc. zysku za ’18

 • 11.01.2019 19:04

  Pekao nadal "top pick" wśród polskich banków, cena docelowa 142 zł - Morgan Stanley

 • 08.01.2019 17:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 • 08.01.2019 17:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 • 08.01.2019 17:57

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI

 • 08.01.2019 17:56

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI

 • 08.01.2019 17:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (1/2019) Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.12.2018 18:51

  GPW: wprowadzenie na Catalyst serii C spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 21.12.2018 18:50

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii B spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 11.12.2018 20:12

  Moody's potwierdził ratingi depozytów Pekao

 • 03.12.2018 15:32

  JP Morgan radzi "przeważaj" Alior Bank i Pekao oraz "niedoważaj" PKO BP (opinia)

 • 30.11.2018 08:57

  Pekao spodziewa się w '19 blisko 10 proc. wzrostu dochodów z działalności komercyjnej

 • 30.11.2018 08:54

  Pekao oczekuje w '19 utrzymania kosztów ryzyka na obecnym poziomie

 • 23.11.2018 19:35

  Magdalena Zmitrowicz nowym wiceprezesem Banku Pekao

 • 23.11.2018 18:45

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2018) Powołanie Wiceprezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 20.11.2018 14:07

  Długoterminowa strategia dywidendowa Pekao zakłada przeznaczanie na nią ponad 50 proc. zysku

 • 20.11.2018 13:53

  Pekao SA podtrzymuje cele strategii do '20; koszty ryzyka mogą wzrosnąć do ok. 50 pb

 • 20.11.2018 08:49

  Zmiana polityki dywidendowej Pekao nie jest zaskoczeniem (opinia)

 • 20.11.2018 07:11

  Andrzej Kopyrski i Roksana Ciurysek-Gedir zrezygnowali z funkcji wiceprezesów Pekao SA

 • 20.11.2018 01:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2018) Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję

 • 20.11.2018 01:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2018) Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 19.11.2018 19:35

  Pekao chce, by na dywidendę trafiło co najmniej 90 proc. zysku za '18, 60-80 proc. za '19 (opis)

 • 19.11.2018 19:19

  Pekao chce, by za'18 na dywidendę trafiło co najmniej 90 proc. zysku; za '19 r. 60-80 proc. zysku

 • 19.11.2018 18:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2018) Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2018-2020

 • 19.11.2018 12:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (28/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii B Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

 • 15.11.2018 18:08

  PFR nie jest zainteresowany zbyciem akcji Pekao SA

 • 15.11.2018 13:25

  PZU byłoby zainteresowane zakupem akcji Pekao SA od PFR

 • 07.11.2018 09:46

  Pekao chce, by marża odsetkowa rosła kwartalnie o 1-2 pb

 • 07.11.2018 09:45

  Bank Pekao liczy, że w IV kw. koszty ryzyka będą niższe kdk

 • 07.11.2018 09:36

  Bank Pekao podtrzymuje plan dwucyfrowego wzrostu zysku w ’18 w ujęciu rdr

 • 07.11.2018 09:20

  Wyniki Pekao neutralne, niska wycena banku nie jest uzasadniona (opinia)

 • 07.11.2018 07:59

  Pekao chce, by dywidenda za '18 w ujęciu nominalnym wyniosła co najmniej tyle co za '17 (opis)

 • 07.11.2018 07:46

  Pekao chce, by dywidenda za '18 w ujęciu nominalnym wyniosła co najmniej tyle co za '17

 • 07.11.2018 07:31

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '18 wyniósł 605,8 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 07.11.2018 07:00

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '18 wyniósł 605,8 mln zł, wobec konsensusu 581,3 mln zł

 • 07.11.2018 06:51

  Wyniki Pekao w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2018 06:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.11.2018 10:10

  PKO BP i Pekao w trójce najodporniejszych na negatywne scenariusze banków europejskich - EBA

 • 02.11.2018 19:48

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF (opis)

 • 02.11.2018 19:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (27/2018) Raport 27/2018: Bank Pekao S.A. - Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2018 roku

 • 02.11.2018 18:25

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF

 • 30.10.2018 18:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (26/2018) Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku

 • 30.10.2018 09:59

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Pekao do 119,6 zł

 • 29.10.2018 15:45

  Pekao IB będzie współpracował z firmą doradczą Lazard przy dużych transakcjach M&A

 • 26.10.2018 14:59

  Pekao SA może zaliczyć 200 mln zł z emisji obligacji podporządkowanych do Tier II

 • 26.10.2018 14:42

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (25/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii C Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 25.10.2018 08:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2018) Korekta raportu nr 24/2018/K: Aktualizacja ocen i perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao przez Fitch Ratings

 • 18.10.2018 11:42

  Fitch obniżył rating Banku Pekao Hipotecznego do BBB+, perspektywa stabilna

 • 17.10.2018 15:17

  Fitch obniżył rating Banku Pekao do BBB+, perspektywa stabilna (opis)

 • 17.10.2018 14:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2018) Aktualizacja ocen i perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao przez Fitch Ratings

 • 17.10.2018 14:49

  Fitch obniżył rating Banku Pekao do BBB+, perspektywa stabilna

 • 16.10.2018 14:37

  Banki za mało wspierały polskich eksporterów, barierą w ekspansji podatek bankowy (opinia)

 • 15.10.2018 21:26

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (23/2018) Potwierdzenie Ratingu Kredytowego Emitenta (ICR), utrzymanie jego stabilnej perspektywy oraz podwyższenie długoterminowego Ratingu Kontrahenta Banku (RCR) przez S&P Global Ratings

 • 15.10.2018 20:13

  S&P podniosła rating długoterminowy RCR Pekao i mBanku do "A-" z "BBB+"

 • 11.10.2018 13:51

  Pekao zmienił ofertę dla mikrofirm, liczy na dalszy wzrost akwizycji

 • 04.10.2018 18:41

  Pekao SA wyemituje obligacje podporządkowane serii B i C o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł

 • 04.10.2018 18:18

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (22/2018) Uchwały Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 01.10.2018 13:30

  Bank Pekao oferuje 10 i 15-letnie obligacje, zamknięcie zapisów planowane w czwartek - źródło

 • 25.09.2018 18:22

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (21/2018) Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 • 25.09.2018 06:28

  Pekao nie rozpatruje akwizycji na rynku, nie szuka też przejęć na rynku TFI - prezes

 • 24.09.2018 14:41

  Pekao rozważy otwarcie oddziału w Londynie, decyzja w ciągu kilku kwartałów - prezes

 • 24.09.2018 12:03

  Bank Pekao otwiera przedstawicielstwo w Londynie

 • 19.09.2018 09:25

  Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

 • 13.09.2018 10:15

  Morgan Stanley włączył Alior Bank i OTP do "top picks" wśród banków CEE

 • 11.09.2018 16:30

  Pekao chce wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 1,5 mld zł

 • 11.09.2018 16:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (20/2018) Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych

 • 04.09.2018 15:11

  Pekao i Microsoft partnerami strategicznymi

 • 10.08.2018 13:57

  Pekao BH ustanowił program emisji obligacji o wartości nominalnej do 1 mld zł

 • 08.08.2018 10:17

  Pekao spodziewa się utrzymania kosztu ryzyka w drugiej połowie roku

 • 08.08.2018 10:12

  Pekao liczy na wzrost marży odsetkowej netto o około 1 pb kwartalnie

 • 08.08.2018 10:07

  Pekao nie widzi obecnie na rynku bankowym atrakcyjnych aktywów do przejęcia

 • 08.08.2018 09:26

  Bank Pekao podtrzymuje, że chce uzyskać w ’18 dwucyfrowy wzrost zysku netto

 • 08.08.2018 08:36

  Inwestorzy mogą pozytywnie odebrać informację o braku fuzji Pekao i Aliora (opinia)

 • 08.08.2018 07:14

  Zysk netto grupy Pekao w II kw. '18 wyniósł 539,8 mln zł, blisko konsensusu (opis)

 • 08.08.2018 06:30

  Zysk netto grupy Pekao w II kw. '18 wyniósł 539,8 mln zł, blisko konsensusu

 • 08.08.2018 06:25

  Wyniki Pekao w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2018 02:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 07.08.2018 22:39

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis3)

 • 07.08.2018 22:00

  PFR wierzy w strategię organicznego wzrostu Pekao, uważa, że bank jest niedowartościowany

 • 07.08.2018 20:44

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis2)

 • 07.08.2018 20:28

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis)

 • 07.08.2018 20:06

  Bank Pekao odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z Aliorem

 • 07.08.2018 19:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (19/2018) Zakończenie negocjacji z Alior Bank S.A.

 • 07.08.2018 19:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (18/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Alior Bankiem S.A. w sprawie połączenia

 • 31.07.2018 21:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (17/2018) Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wysokości nałożonego na Bank Polska Kasa Opieki S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 30.07.2018 21:29

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (16/2018) Powiadomienie o nabyciu akcji fantomowych Banku dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku, uz

 • 20.07.2018 18:28

  Pekao jest pozytywnie nastawione do przejęć w regionie - Krupiński

 • 12.07.2018 15:42

  Bank Pekao podpisał umowę z EFI na linię gwarancyjną o wartości 1,2 mld zł

 • 29.06.2018 07:13

  KSF pozytywnie zaopiniował wniosek ws. podniesienia bufora O-SII dla Pekao

 • 28.06.2018 22:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (15/2018) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 27.06.2018 19:03

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (14/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 10:43

  Podwyższenie buforu OSII Pekao nie zmieni możliwości dywidendowych banku – prezes

 • 27.06.2018 10:31

  Pekao zmienia ofertę dla klientów zamożnych, chce zwiększyć udziały rynkowe w tym segmencie

 • 22.06.2018 14:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (13/2018) Raport 13/2018: Potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku oraz utrzymanie ich stabilnej perspektywy przez S&P Global Ratings. Zmiana oceny stand-alone.

 • 22.06.2018 11:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (12/2018) Raport 12/2018: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 21.06.2018 20:46

  Agencja Standard & Poor's podtrzymała ratingi Pekao SA

 • 21.06.2018 13:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (11/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok

 • 21.06.2018 12:09

  ZWZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 7,9 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 21.06.2018 11:06

  Pekao widzi zainteresowanie klientów rozwojem na rynkach zagranicznych przez przejęcia - Kopyrski

 • 20.06.2018 13:45

  Transformacja sieci oddziałów Pekao potrwa 2 lata, sprzedaż hipotek i gotówek stabilna kdk (wywiad)

 • 18.06.2018 22:34

  KNF chce zmienić wielkość buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao

 • 18.06.2018 22:18

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 • 14.06.2018 20:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 12.06.2018 11:50

  Bank Pekao SA uruchomił system płatności mobilnych BLIK

 • 09.06.2018 14:20

  NN PTE ma ponad 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 08.06.2018 23:40

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (8/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz

 • 01.06.2018 17:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (7/2018) Raport 7/2018: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

 • 25.05.2018 18:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2018) Raport 6/2018: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.