Bank Pekao SA

skrót: PEO

Ostatnie notowanie z: 24.01.2020 17:02

Aktualny kurs100,50   -0,40 %-0,40 zł
Otwarcie100,900,00%
Minimum100,40-0,50%
Maksimum102,051,14%
Wolumen (szt.) 351638
Kurs odniesienia100,90
Widełki dolne90,82
Widełki górne110,95
Obroty (tyś. zł)35458
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
4907100,50
61 375100,45
1510 450100,40
61 830100,35
121 631100,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
100,55519 2
100,601 000 1
100,65992 3
100,701 023 3
100,753 318 3
Jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To uniwersalny bank komercyjny oferujący usługi klientom indywidualnym i instytucjonalnym, który kontroluje ok. 10% krajowego rynku kredytów i depozytów. W skład Grupy wchodzą m.in.: największe w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych, dwa wiodące domy maklerskie, fundusz emerytalny oraz firmy zajmujące się faktoringiem i leasingiem.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU SA52 494 00720,00%52 494 00720,00%
Polski Fundusz Rozwoju SA33 596 16612,80%33 596 16612,80%
NN OFEportfel13 939 5845,31%13 939 5845,31%

Kategoria • 24.01.2020 17:38

  BlackRock ma łącznie 5 proc. kapitału zakładowego Banku Pekao

 • 24.01.2020 17:25

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (1/2020) Zawiadomienie BlackRock, Inc. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

 • 21.01.2020 18:32

  mBank jest bardzo interesującym bankiem - prezes Pekao

 • 21.01.2020 09:09

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Pekao i Alior Bank, "trzymaj" ING oraz "akumuluj" Handlowy

 • 17.01.2020 19:48

  Pekao i Apollo Global Management złożyły wstępne oferty dot. zakupu mBanku - Bloomberg

 • 27.12.2019 17:49

  KNF określiła kryteria do wypłaty dywidendy przez Pekao za 2019 rok

 • 27.12.2019 17:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (39/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Banku Pekao S.A.

 • 23.12.2019 18:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (38/2019) Powiadomienia o nabyciu akcji fantomowych Banku dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku

 • 19.12.2019 19:37

  KGHM podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 19.12.2019 19:36

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 17.12.2019 19:53

  Pekao podtrzymuje, że koszty ryzyka w '19 nie przekroczą 45 pb

 • 17.12.2019 19:48

  Emisje Pekao pod MREL uwzględniając wzrost bilansu wynieść mogą ok. 10 mld zł - Kubiak

 • 17.12.2019 19:03

  BFG wyznaczył Pekao MREL na poziomie 14,325 proc. TLOF

 • 17.12.2019 18:50

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (37/2019) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

 • 17.12.2019 13:01

  UniCredit przestał być akcjonariuszem Banku Pekao

 • 17.12.2019 12:22

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (36/2019) Zawiadomienie UniCredit w sprawie zmniejszenia udziału UniCredit poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku w związku z wygaśnięciem i obowiązkowym rozliczeniem certyfikatów UniCredit opartych o akcje Banku

 • 14.12.2019 12:21

  Rząd zapowiada dalsze poszerzanie polskiej własności w sektorze finansowym

 • 13.12.2019 10:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (35/2019) Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2020 roku

 • 13.12.2019 09:28

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 13.12.2019 09:05

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii D1 spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 11.12.2019 17:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (34/2019) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego wyrażająca zgodę na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D1 Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

 • 11.12.2019 16:01

  Fuzja PKO BP i Banku Pekao nabiera coraz większego sensu - DM mBanku (opinia)

 • 10.12.2019 09:51

  Pekao Leasing pozyskało 100 mln euro z EBI na finansowanie MŚP

 • 09.12.2019 10:07

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla PKO BP do "sprzedaj", a rekomendację Pekao do "neutralnie"

 • 09.12.2019 09:39

  Pekao rozpocznie prace nad kilkuletnią strategią; bank ma potencjał dalszego wzrostu - prezes (wywiad)

 • 03.12.2019 10:25

  Nowy prezes Pekao zapowiada kontynuację, chce być bankiem z jednym z najwyższych ROE w sektorze

 • 03.12.2019 07:21

  Citi obniżył rekomendacje dla PKO BP, Pekao, ING BSK i Aliora do "neutralnie"

 • 02.12.2019 12:56

  PFR oczekuje od prezesa Pekao wzrostu powyżej średniej rynkowej i stabilnej polityki dywidendowej

 • 02.12.2019 12:02

  PZU oczekuje, że Pekao będzie kontynuował dotychczasową strategię - Bloomberg

 • 02.12.2019 08:45

  Odejście Krupińskiego z Pekao było jego suwerenną decyzją - Sasin

 • 29.11.2019 23:23

  Krupiński, po rezygnacji z funkcji prezesa Pekao, chce kontynuować karierę poza Polską

 • 29.11.2019 21:57

  Lehmann i Wetmański zrezygnowali z zarządu Pekao, wcześniej rezygnację złożył prezes (opis2)

 • 29.11.2019 21:02

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (33/2019) Zmiany w Zarządzie Banku

 • 29.11.2019 19:20

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii D1 spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 • 29.11.2019 18:13

  Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji prezesa Pekao, nowym prezesem będzie Marek Lusztyn (opis)

 • 29.11.2019 17:46

  Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji prezesa Pekao, nowym prezesem będzie Marek Lusztyn

 • 29.11.2019 17:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku oraz powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku

 • 28.11.2019 18:21

  BlackRock ma poniżej 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 28.11.2019 18:08

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2019) Zawiadomienie BlackRock, Inc. w sprawie zmniejszenia udziału głosowego poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

 • 26.11.2019 16:20

  Pekao chce osiągnąć ROE na poziomie 12,5 proc. w 2021 roku - prezes

 • 26.11.2019 15:04

  Pierwsza emisja Pekao pod wymóg MREL możliwa pod koniec '20

 • 26.11.2019 12:36

  Bank Pekao planuje w '20 r. ROE na poziomie 11,5 proc. +/- 0,5 proc. (opis)

 • 26.11.2019 12:06

  Pekao planuje, że za '19 r. na dywidendę trafi 60-80 proc. zysku, a za '20 r. 50-75 proc.

 • 26.11.2019 12:06

  Bank Pekao planuje w '20 r. ROE na poziomie 11,5 proc. +/- 0,5 proc.

 • 13.11.2019 16:42

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2019) Uchwała Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D1

 • 06.11.2019 15:56

  Pekao wyemituje obligacje podporządkowane; rozważany termin to listopad '19

 • 06.11.2019 15:37

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2019) Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na emisję obligacji podporządkowanych

 • 06.11.2019 11:54

  Koszty ryzyka Pekao w ’19 bliżej 45 pb, w ’20 w przedziale 45-50 pb

 • 06.11.2019 11:08

  Rozmowy z audytorami ws. wyroku TSUE dot. kredytów CHF będą trwały do końca '19 - Pekao

 • 06.11.2019 11:05

  Pekao powinien wypłacać "sowite" dywidendy – prezes

 • 06.11.2019 10:53

  Składki Pekao na BFG w '20 spadną, ale mniej niż o 100 mln zł - wiceprezes

 • 06.11.2019 10:44

  Pekao analizuje możliwość przejęcia mBanku - prezes

 • 06.11.2019 10:43

  Pekao nie wyklucza korekty w dół celu wzostu ROE w '20

 • 06.11.2019 10:17

  Pekao nie spodziewa się gwałtownego zwiększenia się kosztów ryzyka

 • 06.11.2019 08:27

  Pekao liczy w '20 na szybsze tempo wzrostu wyników operacyjnych

 • 06.11.2019 08:10

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. wyniósł 656,2 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 06.11.2019 07:26

  Pekao chce w ciągu 3 lat zneutralizować negatywny wpływ wyroku TSUE dot. kredytów konsumpcyjnych

 • 06.11.2019 07:16

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '19 wyniósł 656,2 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 06.11.2019 07:08

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2019 07:01

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.10.2019 08:21

  Goldman Sachs rekomenduje "kupuj" Pekao oraz "neutralnie" dla Santander i PKO BP

 • 24.10.2019 11:34

  Pekao Leasing ma umowę kredytową o wartości 100 mln euro z Bankiem Rozwoju Rady Europy

 • 17.10.2019 17:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (28/2019) Oddalenie apelacji akcjonariusza Banku

 • 16.10.2019 12:15

  Pekao IM wypłaci w XI zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 44,59 mln zł - MSiG (popr.)

 • 16.10.2019 09:57

  Pekao IM wypłaci w XI zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 44,59 mln zł - MSiG

 • 08.10.2019 09:54

  Pekao może rozważyć dalsze przejęcia, ale po zakończeniu transformacji operacyjnej

 • 07.10.2019 19:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (27/2019) Utrzymanie ocen ratingowych oraz stabilnej perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings

 • 07.10.2019 17:28

  Fitch potwierdził rating Pekao i Pekao Banku Hipotecznego

 • 01.10.2019 11:28

  Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych Pekao w III kw. wyniesie ok. 1,4 mld zł, w IV kw. będzie wyższa

 • 24.09.2019 16:01

  Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora

 • 24.09.2019 08:46

  Wdrożenie przez Pekao metody IRB wydłuży okres, kiedy bank płaci trochę wyższe dywidendy - Kubiak

 • 20.09.2019 16:48

  Pekao nie prowadzi obecnie żadnych projektów o charakterze M&A w sektorze bankowym

 • 20.09.2019 13:53

  BofA wznowił wydawanie rekomendacji dla Banku Pekao od "kupuj" i ceny docelowej 127 zł

 • 18.09.2019 13:27

  Haitong obniżył cenę docelową Pekao do 125,30 zł, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 16.09.2019 11:06

  Ipopema podwyższyła rekomendację Pekao, Handlowego, Santandera i mBanku, obniżyła PKO BP i Millennium

 • 06.09.2019 19:58

  BlackRock ma powyżej 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 06.09.2019 19:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (26/2019) Zawiadomienie BlackRock, Inc. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

 • 03.09.2019 12:31

  DM Pekao chce w '19 rozszerzyć ofertę o obsługę klientów instytucjonalnych

 • 30.08.2019 10:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (25/2019) DOKONANIE PODZIAŁU CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A.

 • 20.08.2019 16:46

  Ipopema podniosła rekomendacje dla Orange Polska i Netii, obniżyła dla Cyfrowego

 • 19.08.2019 12:16

  Ipopema Securities podwyższyła rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 03.06.2019 19:46

  Pekao nie planuje w ’19 emisji euroobligacji

 • 30.05.2019 22:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (15/2019) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2018

 • 22.05.2019 15:42

  Pekao wyemituje obligacje podporządkowane serii D o łącznej wartości 350 mln zł

 • 22.05.2019 15:31

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (13/2019) Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D

 • 16.04.2019 21:58

  Składka Pekao na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 369,9 mln zł

 • 16.04.2019 21:47

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2019) Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ("BFG") dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.

 • 15.04.2019 15:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2019) DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

 • 11.04.2019 12:25

  Pekao nie planuje zamykać placówek w '19, nowymi formatami objętych będzie do 200 oddziałów

 • 11.04.2019 11:12

  Bank Pekao rozważa w 2019 roku emisję długu podporządkowanego - prezes

 • 11.04.2019 11:09

  Pekao planuje w '19 otworzyć kilkadziesiąt tysięcy więcej kont osobistych - prezes

 • 11.04.2019 11:04

  Pekao utrzymuje w '19 silne trendy sprzedażowe i podtrzymuje cele ze strategii do '20 - prezes

 • 11.04.2019 10:55

  Restrukturyzacja zatrudnienia przyniesie od '20 do 100 mln zł rocznych oszczędności - prezes Pekao

 • 29.03.2019 13:51

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (7/2019) UZUPEŁNIENIE PIERWSZEGO ZAWIADOMIENIA O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

 • 18.03.2019 14:50

  Maciej Jacenko i Dieter Lobnig w zarządzie Pekao IB

 • 07.03.2019 01:13

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2019) Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 05.03.2019 12:06

  Pekao chce w I kw. '19 udzielić kredytów dla MŚP za ok. 800 mln zł

 • 27.02.2019 20:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (5/2019) PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

 • 26.02.2019 12:44

  Pekao SA spodziewa się, że w '19 składki banku na BFG wzrosną o około 40 proc.

 • 26.02.2019 10:21

  Bank Pekao planuje samodzielnie uczestniczyć w programie PPK

 • 26.02.2019 10:19

  Pekao nie planuje w '19 dużych zmian liczby placówek, chce do poł. roku przedstawić nowy format

 • 26.02.2019 10:08

  Bank Pekao skupia się na wzroście organicznym i nie zakłada w tym roku akwizycji

 • 26.02.2019 09:11

  Bank Pekao podtrzymuje cele finansowe ze strategii do 2020 roku

 • 26.02.2019 09:06

  Pekao może przeznaczyć na dywidendę 75 proc. zysków osiągniętych w latach 2019-21 – wiceprezes

 • 26.02.2019 08:04

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '18 wyniósł 749,2 mln zł, powyżej oczekwiań (opis)

 • 26.02.2019 07:21

  Bank Pekao planuje dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku w '19

 • 26.02.2019 06:50

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

 • 26.02.2019 06:42

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '18 wyniósł 749,2 mln zł, wobec konsensusu 656,5 mln zł

 • 26.02.2019 06:33

  Wyniki Pekao w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.02.2019 04:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 26.02.2019 04:16

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 25.02.2019 22:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4/2019) Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz o proponowanym sposobie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych

 • 25.02.2019 19:41

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3/2019) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2018

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 29.01.2019 12:31

  Transakcje związane z nieruchomościami realizowane są na zasadach komercyjnych - Pekao

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 22.01.2019 09:39

  Pekao może przeznaczyć 75 proc. zysku na dywidendę, zatrzymany kapitał podwyższy ją w kolejnych latach

 • 21.01.2019 21:15

  KNF wyznaczyła wskaźnik ST dla Banku Pekao na 6,78 pp.

 • 21.01.2019 20:50

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (2/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 rok dla Banku Pekao S.A.

 • 16.01.2019 18:03

  Pekao podtrzymuje plan przeznaczenia na dywidendę co najmniej 90 proc. zysku za ’18

 • 11.01.2019 19:04

  Pekao nadal "top pick" wśród polskich banków, cena docelowa 142 zł - Morgan Stanley

 • 08.01.2019 17:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 • 08.01.2019 17:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 • 08.01.2019 17:57

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI

 • 08.01.2019 17:56

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI

 • 08.01.2019 17:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (1/2019) Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.12.2018 18:51

  GPW: wprowadzenie na Catalyst serii C spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 21.12.2018 18:50

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii B spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 11.12.2018 20:12

  Moody's potwierdził ratingi depozytów Pekao

 • 03.12.2018 15:32

  JP Morgan radzi "przeważaj" Alior Bank i Pekao oraz "niedoważaj" PKO BP (opinia)

 • 30.11.2018 08:57

  Pekao spodziewa się w '19 blisko 10 proc. wzrostu dochodów z działalności komercyjnej

 • 30.11.2018 08:54

  Pekao oczekuje w '19 utrzymania kosztów ryzyka na obecnym poziomie

 • 23.11.2018 19:35

  Magdalena Zmitrowicz nowym wiceprezesem Banku Pekao

 • 23.11.2018 18:45

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2018) Powołanie Wiceprezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 20.11.2018 14:07

  Długoterminowa strategia dywidendowa Pekao zakłada przeznaczanie na nią ponad 50 proc. zysku

 • 20.11.2018 13:53

  Pekao SA podtrzymuje cele strategii do '20; koszty ryzyka mogą wzrosnąć do ok. 50 pb

 • 20.11.2018 08:49

  Zmiana polityki dywidendowej Pekao nie jest zaskoczeniem (opinia)

 • 20.11.2018 07:11

  Andrzej Kopyrski i Roksana Ciurysek-Gedir zrezygnowali z funkcji wiceprezesów Pekao SA

 • 20.11.2018 01:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2018) Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję

 • 20.11.2018 01:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2018) Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 19.11.2018 19:35

  Pekao chce, by na dywidendę trafiło co najmniej 90 proc. zysku za '18, 60-80 proc. za '19 (opis)

 • 19.11.2018 19:19

  Pekao chce, by za'18 na dywidendę trafiło co najmniej 90 proc. zysku; za '19 r. 60-80 proc. zysku

 • 19.11.2018 18:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2018) Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2018-2020

 • 19.11.2018 12:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (28/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii B Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

 • 15.11.2018 18:08

  PFR nie jest zainteresowany zbyciem akcji Pekao SA

 • 15.11.2018 13:25

  PZU byłoby zainteresowane zakupem akcji Pekao SA od PFR

 • 07.11.2018 09:46

  Pekao chce, by marża odsetkowa rosła kwartalnie o 1-2 pb

 • 07.11.2018 09:45

  Bank Pekao liczy, że w IV kw. koszty ryzyka będą niższe kdk

 • 07.11.2018 09:36

  Bank Pekao podtrzymuje plan dwucyfrowego wzrostu zysku w ’18 w ujęciu rdr

 • 07.11.2018 09:20

  Wyniki Pekao neutralne, niska wycena banku nie jest uzasadniona (opinia)

 • 07.11.2018 07:59

  Pekao chce, by dywidenda za '18 w ujęciu nominalnym wyniosła co najmniej tyle co za '17 (opis)

 • 07.11.2018 07:46

  Pekao chce, by dywidenda za '18 w ujęciu nominalnym wyniosła co najmniej tyle co za '17

 • 07.11.2018 07:31

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '18 wyniósł 605,8 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 07.11.2018 07:00

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '18 wyniósł 605,8 mln zł, wobec konsensusu 581,3 mln zł

 • 07.11.2018 06:51

  Wyniki Pekao w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2018 06:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.11.2018 10:10

  PKO BP i Pekao w trójce najodporniejszych na negatywne scenariusze banków europejskich - EBA

 • 02.11.2018 19:48

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF (opis)

 • 02.11.2018 19:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (27/2018) Raport 27/2018: Bank Pekao S.A. - Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2018 roku

 • 02.11.2018 18:25

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF

 • 30.10.2018 18:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (26/2018) Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku

 • 30.10.2018 09:59

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Pekao do 119,6 zł

 • 29.10.2018 15:45

  Pekao IB będzie współpracował z firmą doradczą Lazard przy dużych transakcjach M&A

 • 26.10.2018 14:59

  Pekao SA może zaliczyć 200 mln zł z emisji obligacji podporządkowanych do Tier II

 • 26.10.2018 14:42

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (25/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii C Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 25.10.2018 08:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2018) Korekta raportu nr 24/2018/K: Aktualizacja ocen i perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao przez Fitch Ratings

 • 18.10.2018 11:42

  Fitch obniżył rating Banku Pekao Hipotecznego do BBB+, perspektywa stabilna

 • 17.10.2018 15:17

  Fitch obniżył rating Banku Pekao do BBB+, perspektywa stabilna (opis)

 • 17.10.2018 14:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2018) Aktualizacja ocen i perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao przez Fitch Ratings

 • 17.10.2018 14:49

  Fitch obniżył rating Banku Pekao do BBB+, perspektywa stabilna

 • 16.10.2018 14:37

  Banki za mało wspierały polskich eksporterów, barierą w ekspansji podatek bankowy (opinia)

 • 15.10.2018 21:26

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (23/2018) Potwierdzenie Ratingu Kredytowego Emitenta (ICR), utrzymanie jego stabilnej perspektywy oraz podwyższenie długoterminowego Ratingu Kontrahenta Banku (RCR) przez S&P Global Ratings

 • 15.10.2018 20:13

  S&P podniosła rating długoterminowy RCR Pekao i mBanku do "A-" z "BBB+"

 • 11.10.2018 13:51

  Pekao zmienił ofertę dla mikrofirm, liczy na dalszy wzrost akwizycji

 • 04.10.2018 18:41

  Pekao SA wyemituje obligacje podporządkowane serii B i C o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł

 • 04.10.2018 18:18

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (22/2018) Uchwały Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 01.10.2018 13:30

  Bank Pekao oferuje 10 i 15-letnie obligacje, zamknięcie zapisów planowane w czwartek - źródło

 • 25.09.2018 18:22

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (21/2018) Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 • 25.09.2018 06:28

  Pekao nie rozpatruje akwizycji na rynku, nie szuka też przejęć na rynku TFI - prezes

 • 24.09.2018 14:41

  Pekao rozważy otwarcie oddziału w Londynie, decyzja w ciągu kilku kwartałów - prezes

 • 24.09.2018 12:03

  Bank Pekao otwiera przedstawicielstwo w Londynie

 • 19.09.2018 09:25

  Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

 • 13.09.2018 10:15

  Morgan Stanley włączył Alior Bank i OTP do "top picks" wśród banków CEE

 • 11.09.2018 16:30

  Pekao chce wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 1,5 mld zł

 • 11.09.2018 16:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (20/2018) Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych

 • 04.09.2018 15:11

  Pekao i Microsoft partnerami strategicznymi

 • 10.08.2018 13:57

  Pekao BH ustanowił program emisji obligacji o wartości nominalnej do 1 mld zł

 • 08.08.2018 10:17

  Pekao spodziewa się utrzymania kosztu ryzyka w drugiej połowie roku

 • 08.08.2018 10:12

  Pekao liczy na wzrost marży odsetkowej netto o około 1 pb kwartalnie

 • 08.08.2018 10:07

  Pekao nie widzi obecnie na rynku bankowym atrakcyjnych aktywów do przejęcia

 • 08.08.2018 09:26

  Bank Pekao podtrzymuje, że chce uzyskać w ’18 dwucyfrowy wzrost zysku netto

 • 08.08.2018 08:36

  Inwestorzy mogą pozytywnie odebrać informację o braku fuzji Pekao i Aliora (opinia)

 • 08.08.2018 07:14

  Zysk netto grupy Pekao w II kw. '18 wyniósł 539,8 mln zł, blisko konsensusu (opis)

 • 08.08.2018 06:30

  Zysk netto grupy Pekao w II kw. '18 wyniósł 539,8 mln zł, blisko konsensusu

 • 08.08.2018 06:25

  Wyniki Pekao w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2018 02:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 07.08.2018 22:39

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis3)

 • 07.08.2018 22:00

  PFR wierzy w strategię organicznego wzrostu Pekao, uważa, że bank jest niedowartościowany

 • 07.08.2018 20:44

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis2)

 • 07.08.2018 20:28

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis)

 • 07.08.2018 20:06

  Bank Pekao odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z Aliorem

 • 07.08.2018 19:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (19/2018) Zakończenie negocjacji z Alior Bank S.A.

 • 07.08.2018 19:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (18/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Alior Bankiem S.A. w sprawie połączenia

 • 31.07.2018 21:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (17/2018) Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wysokości nałożonego na Bank Polska Kasa Opieki S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 30.07.2018 21:29

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (16/2018) Powiadomienie o nabyciu akcji fantomowych Banku dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku, uz

 • 20.07.2018 18:28

  Pekao jest pozytywnie nastawione do przejęć w regionie - Krupiński

 • 12.07.2018 15:42

  Bank Pekao podpisał umowę z EFI na linię gwarancyjną o wartości 1,2 mld zł

 • 29.06.2018 07:13

  KSF pozytywnie zaopiniował wniosek ws. podniesienia bufora O-SII dla Pekao

 • 28.06.2018 22:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (15/2018) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 27.06.2018 19:03

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (14/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 10:43

  Podwyższenie buforu OSII Pekao nie zmieni możliwości dywidendowych banku – prezes

 • 27.06.2018 10:31

  Pekao zmienia ofertę dla klientów zamożnych, chce zwiększyć udziały rynkowe w tym segmencie

 • 22.06.2018 14:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (13/2018) Raport 13/2018: Potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku oraz utrzymanie ich stabilnej perspektywy przez S&P Global Ratings. Zmiana oceny stand-alone.

 • 22.06.2018 11:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (12/2018) Raport 12/2018: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 21.06.2018 20:46

  Agencja Standard & Poor's podtrzymała ratingi Pekao SA

 • 21.06.2018 13:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (11/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok

 • 21.06.2018 12:09

  ZWZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 7,9 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 21.06.2018 11:06

  Pekao widzi zainteresowanie klientów rozwojem na rynkach zagranicznych przez przejęcia - Kopyrski

 • 20.06.2018 13:45

  Transformacja sieci oddziałów Pekao potrwa 2 lata, sprzedaż hipotek i gotówek stabilna kdk (wywiad)

 • 18.06.2018 22:34

  KNF chce zmienić wielkość buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao

 • 18.06.2018 22:18

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 • 14.06.2018 20:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 12.06.2018 11:50

  Bank Pekao SA uruchomił system płatności mobilnych BLIK

 • 09.06.2018 14:20

  NN PTE ma ponad 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 08.06.2018 23:40

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (8/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz

 • 01.06.2018 17:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (7/2018) Raport 7/2018: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

 • 25.05.2018 18:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2018) Raport 6/2018: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

 • 24.05.2018 19:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (5/2018) Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku

 • 21.05.2018 10:53

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji Pekao do 148 zł

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 10.05.2018 11:57

  Pekao spodziewa się wzrostu marży odsetkowej; koszty ryzyka w I kw. znormalizowane (aktl.)

 • 10.05.2018 11:47

  Pekao przeprowadza PDO, koszt programu nie przekroczy 40 mln zł

 • 10.05.2018 11:45

  Pekao spodziewa się wzrostu marży odsetkowej; koszty ryzyka w I kw. znormalizowane

 • 10.05.2018 11:28

  Analizy dot. fuzji lub współpracy Pekao i Aliora zakończą się najpóźniej w II kw. - Krupiński

 • 10.05.2018 10:51

  Pekao podtrzymuje cel dwucyfrowego wzrostu zysku netto w '18 - Krupiński

 • 10.05.2018 07:30

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '18 wyniósł 392,3 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 10.05.2018 06:28

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '18 wyniósł 392,3 mln zł, wobec konsensusu 390,8 mln zł

 • 10.05.2018 06:10

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 01:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 17:06

  Pekao nie posiada żadnej materialnej ekspozycji na GetBack

 • 13.04.2018 11:26

  PKP SA mają umowę na 700 mln zł kredytu

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 29.03.2018 18:56

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 7,9 zł dywidendy na akcję

 • 29.03.2018 18:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4/2018) Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2017 rok.

 • 19.03.2018 14:03

  KNF potwierdził, że Pekao może wypłacić w formie dywidendy do 100 proc. zysku za '17

 • 19.03.2018 13:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3/2018) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dywidendy za rok 2017.

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 14.03.2018 11:46

  Pekao nie ogłosi przejęcia Aliora w marcu

 • 09.03.2018 08:52

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", dla Pekao podniósł do "kupuj"

 • 08.03.2018 12:11

  JP Morgan podniósł cenę docelową akcji Pekao do 170 zł

 • 07.03.2018 16:01

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową akcji Pekao SA do 155 zł

 • 27.02.2018 11:59

  Pekao SA liczy w 2018 roku na dwucyfrowy wzrost zysku (opis)

 • 27.02.2018 11:11

  Wyniki analizy dot. współpracy lub połączenia Pekao i Aliora najpóźniej w II kw.

 • 27.02.2018 10:35

  Koszty ryzyka Banku Pekao będą się utrzymywać w okolicach 45 pb

 • 27.02.2018 10:29

  Cel Pekao na '20 dotyczący zysku netto jest założony konserwatywnie - prezes

 • 27.02.2018 10:18

  Pekao podtrzymuje chęć przeznaczenia w '18 na dywidendę 100 proc. zysku netto

 • 27.02.2018 08:39

  Wyniki Pekao SA w IV kw. pozytywne, bank poprawił wynik prowizyjny (opinia)

 • 27.02.2018 08:21

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '17 wyniósł 1.054,1 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 27.02.2018 07:30

  Pekao spełnia wymogi kapitałowe do przeznaczenia na dywidendę do 100 proc zysku za '17

 • 27.02.2018 07:23

  Pekao SA liczy w 2018 roku na dwucyfrowy wzrost zysku

 • 27.02.2018 07:13

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '17 wyniósł 1.054,1 mln zł, wobec konsensusu 963,8 mln zł

 • 27.02.2018 07:07

  Wyniki Pekao w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.02.2018 06:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.02.2018 06:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.02.2018 09:40

  Pioneer Pekao TFI zmienia nazwę na Pekao TFI

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 07.02.2018 11:50

  Pekao zmienił ofertę kont dla detalu, w ’18 sprzeda 400 tys. ROR-ów i wprowadzi BLIK-a

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 01.02.2018 11:44

  DM mBank podwyższył rekomendację Pekao i Aliora do "kupuj", ING do "trzymaj", a Handlowego do "akumuluj"

 • 29.01.2018 17:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (2/2018) Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

 • 22.01.2018 07:51

  Analizy współpracy lub połączenia Pekao i Aliora mogą zakończyć się w I kw. - Krupiński

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 04.01.2018 16:08

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (1/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao S.A.

 • 21.12.2017 17:43

  Pekao ma zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych s. A do kapitału Tier II

 • 21.12.2017 17:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (68/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie kapitału Tier II Banku.

 • 18.12.2017 20:07

  KNF wyznaczyła Pekao SA indywidualny narzut stress-testowy na poziomie 1,27 proc.

 • 18.12.2017 19:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (67/2017) Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2018r.

 • 18.12.2017 19:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (66/2017) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018 oraz indywidualnego narzutu mierzącego wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekono

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 11.12.2017 16:06

  Pekao SA zamknął transakcję zakupu 51 proc. akcji PPIM za 138 mln euro

 • 11.12.2017 15:42

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (65/2017) Zamknięcie transakcji nabycia 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A.

 • 10.12.2017 16:02

  Początek konsolidacji funduszy emerytalnych Banku Pekao i PZU Życie

 • 08.12.2017 18:26

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 08.12.2017 09:28

  PKO BP i Pekao zaprzeczają, że prowadzą rozmowy w sprawie fuzji (opis)

 • 08.12.2017 08:57

  Fuzja PKO BP z Pekao pozytywna dla PKO BP, proces wiązałby się z dużymi kosztami integracji (opinia)

 • 08.12.2017 08:29

  PKO BP nie prowadzi żadnych projektów związanych z fuzją z Bankiem Pekao SA

 • 08.12.2017 06:39

  W 2018 r. PKO BP może się połączyć z Pekao - "Rz"

 • 07.12.2017 21:01

  KSF pozytywnie zaopiniował nałożenie na Pekao bufora O-SII w wysokości 0,5 proc.

 • 07.12.2017 20:48

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (64/2017) Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 04.12.2017 19:41

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (63/2017) Odrzucenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012 roku

 • 30.11.2017 06:33

  KNF chce obniżyć Pekao bufor O-SII z 0,75 proc. do 0,5 proc. (popr.)

 • 29.11.2017 20:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (62/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao S.A.

 • 22.11.2017 17:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (61/2017) Informacja na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. akcji Pioneer Pekao TFI S.A.

 • 22.11.2017 14:51

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Aliora do 88 zł, dla Pekao do 150 zł

 • 16.11.2017 12:39

  Prezes PFR pozostaje sceptyczny do pomysłu łączenia Pekao i Aliora

 • 16.11.2017 07:25

  HSBC podwyższył rekomendację Pekao SA do "kupuj"

 • 13.11.2017 15:45

  DM BZ WBK podniósł rekomendację Pekao do "kupuj"

 • 09.11.2017 17:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (60/2017) Umorzenie postępowania kasacyjnego

 • 08.11.2017 15:01

  Pekao nie wyklucza w przyszłości kolejnej emisji obligacji podporządkowanych

 • 08.11.2017 14:46

  Wdrożenie przez Pekao metody IRB raczej bliżej ’20

 • 08.11.2017 14:39

  Pekao ocenia, że obecny poziom kosztów ryzyka jest nie do utrzymania

 • 08.11.2017 14:30

  Pekao ocenia, że w długim terminie nie da się przeznaczać na dywidendę całości zysku

 • 08.11.2017 12:53

  Pekao liczy, że od zysku za '19 będzie mógł przeznaczać na dywidendę ponad 50 proc. zysku

 • 08.11.2017 09:13

  Cele Pekao SA dot. wzrostu do '20 zysku netto i ROE są ambitne (opinia)

 • 08.11.2017 08:55

  Plany dywidendowe Pekao będą pozytywnie przyjęte przez rynek, cel 3 mld zł zysku realistyczny (opinia)

 • 08.11.2017 08:34

  Aktywność Pekao w obszarze M&A może wymagać zmiany polityki dywidendowej

 • 08.11.2017 08:21

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '17 wyniósł 536,2 mln zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 08.11.2017 08:19

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (59/2017) Przyjęcie Kierunków Strategicznych Banku do roku 2020

 • 08.11.2017 08:10

  Pekao planuje ponad 3 mld zł zysku netto w '20; przeznaczy cały zysk za '17 i '18 na dywidendę (opis)

 • 08.11.2017 07:51

  Pekao planuje ponad 3 mld zł zysku netto w '20; przeznaczy cały zysk za '17 i '18 na dywidendę

 • 08.11.2017 07:20

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '17 wyniósł 536,2 mln zł, wobec konsensusu 528 mln zł

 • 08.11.2017 07:14

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2017 07:00

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 17:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (58/2017) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Michała Krupińskiego na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 07.11.2017 17:32

  KNF zgodziła się na powołanie Michała Krupińskiego na prezesa Banku Pekao

 • 02.11.2017 12:08

  UOKiK wszczął postępowania przeciwko BPH, PKO BP i Pekao dot. zasad ustalania kursów walut

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 23.10.2017 23:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (57/2017) Zawarcie listu intencyjnego z Alior Bank S.A.

 • 23.10.2017 23:45

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (56/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Banku w zakresie przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych

 • 20.10.2017 17:06

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej (opis)

 • 20.10.2017 16:58

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej

 • 20.10.2017 16:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (55/2017) Potwierdzenie ocen ratingowych Banku IDR "A-" oraz Viability Rating "a-"przez Fitch Ratings. Zmiana Perspektywy ze Stabilnej na Negatywną.

 • 19.10.2017 19:05

  Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane o wartości 1,25 mld zł

 • 19.10.2017 18:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (54/2017) Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 17.10.2017 17:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (53/2017) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Markowi Lusztynowi funkcji członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku

 • 17.10.2017 14:06

  KNF zgodziła się na powołanie Marka Lusztyna do zarządu Pekao SA

 • 12.10.2017 11:14

  JP Morgan podtrzymuje neutralną rekomendację dla Alior Banku, cena docelowa 94 zł

 • 10.10.2017 11:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (52/2017) Wniesienie skargi kasacyjnej przez akcjonariusza Banku

 • 27.09.2017 12:56

  Berenberg podniósł ceny docelowe akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 22.09.2017 17:54

  Bank Pekao rozpocznie budowę księgi popytu na obligacje o wartości do 1 mld zł

 • 22.09.2017 17:40

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (51/2017) Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 • 22.09.2017 08:21

  DM PKO BP podniósł rekomendację Pekao do "kupuj"

 • 22.09.2017 08:01

  Roksana Ciurysek-Gedir zostanie wiceprezesem banku Pekao

 • 21.09.2017 21:15

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (50/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 21.09.2017 21:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (49/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 13.09.2017 18:44

  Pekao ma zgodę KNF na nabycie akcji Pekao Pioneer PTE

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 03.08.2017 07:35

  Societe Generale podniósł rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 02.08.2017 12:48

  Pekao oczekuje, że dzięki transakcji Pioneer zysk w '17 może być na poziomie z '16 lub delikatnie wyższy

 • 02.08.2017 12:33

  Pekao podtrzymuje, że aktualizacja strategii prawdopodobnie przy okazji wyników za III kw.

 • 02.08.2017 12:32

  Poziom kosztów ryzyka z II kw. raczej nie do utrzymania w długim terminie - wiceprezes Pekao

 • 02.08.2017 09:01

  Wyniki Pekao w II kw. neutralne dla kursu, bank pokazał niskie saldo rezerw (opinia)

 • 02.08.2017 07:58

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '17 wyniósł 535,1 mln zł, wobec konsensusu 526,7 mln zł (opis)

 • 02.08.2017 07:48

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Pekao do 115,3 zł; podtrzymuje "sprzedaj"

 • 02.08.2017 07:15

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '17 wyniósł 535,1 mln zł, wobec konsensusu 526,7 mln zł

 • 02.08.2017 07:09

  Wyniki Pekao SA w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.08.2017 06:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.08.2017 20:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (48/2017) Zmiana terminu powołania Pana Marka Tomczuka na Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A.

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 18.07.2017 12:49

  DM mBanku podniósł cenę docelową Pekao do 145,42 zł; podtrzymał "akumuluj"

 • 10.07.2017 17:04

  Zarząd Pekao może przedstawić wstępną aktualizację strategii w listopadzie (opis)

 • 10.07.2017 16:38

  Pekao nie będzie przeprowadzać dużych akwizycji - prezes (opis)

 • 10.07.2017 16:28

  Pekao nie będzie przeprowadzać dużych akwizycji - prezes

 • 10.07.2017 16:24

  Zarząd Pekao może przedstawić wstępną aktualizację strategii w listopadzie

 • 07.07.2017 09:41

  Pięciu nowych wiceprezesów w Banku Pekao (opis)

 • 07.07.2017 06:36

  Pięciu nowych wiceprezesów w Banku Pekao

 • 07.07.2017 03:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (47/2017) Powołanie Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 07.07.2017 03:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (46/2017) Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 05.07.2017 19:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (45/2017) Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 29.06.2017 13:04

  Patria Finance podniósł rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 26.06.2017 13:11

  Rebranding Pekao do końca '17 - Borys

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 26.06.2017 08:01

  JP Morgan obniżył rekomendację PKO BP do "niedoważaj", podniósł dla Pekao do "przeważaj"

 • 21.06.2017 11:13

  Nie ma planu łączenia Pekao i Aliora - Borys, PFR

 • 20.06.2017 20:39

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (44/2017) Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku

 • 20.06.2017 17:47

  Dziś nie ma w PZU planu łączenia Pekao SA i Alior Banku - Surówka (wywiad)

 • 20.06.2017 11:35

  Erste Securities wznowił wydawanie rekomendacji dla czterech banków

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 14.06.2017 22:10

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (43/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - uzupełnienie informacji, o których mowa w § 28 pkt. 4-6 Rozporządzenia.

 • 14.06.2017 19:49

  Krupiński zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Alior Banku

 • 14.06.2017 19:44

  Zmiany w zarządzie Pekao bez wpływu na rating banku - S&P

 • 14.06.2017 16:28

  Michał Krupiński po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa Banku Pekao

 • 14.06.2017 16:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (42/2017) Korekta raportu - Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:16

  Rada nadzorcza Pekao odwołała Luigi Lovaglio z funkcji prezesa zarządu

 • 14.06.2017 14:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (42/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (41/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:10

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (40/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (39/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 13.06.2017 11:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (38/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 8 czerwca 2017r.

 • 09.06.2017 18:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (37/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 09.06.2017 13:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (36/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję

 • 09.06.2017 13:28

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (35/2017) Odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 09.06.2017 13:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (34/2017) Dokonane zmiany Statutu Banku

 • 08.06.2017 12:51

  WZ Banku Pekao SA wymieniło skład rady nadzorczej (opis)

 • 08.06.2017 11:42

  WZ Pekao SA odwołało czterech członków RN

 • 08.06.2017 00:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (33/2017) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez działających w porozumieniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU S.A.") i Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR S.A."), progu powyżej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Z

 • 07.06.2017 23:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2017) Skuteczność rezygnacji z pełnionych funkcji złożonych przez czterech członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 07.06.2017 23:02

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu posiadanego dotychczas przez UniCredit S.p.A. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki S.A. do 6,26%.

 • 07.06.2017 19:32

  Wood podniósł rekomendację dla PKO BP, mBanku, Pekao; obniżył dla BZ WBK i GNB

 • 07.06.2017 13:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

 • 07.06.2017 13:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2017) Informacja PZU dotycząca zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.