Private Equity Managers SA

skrót: PEM

Brak kursu dla wybranej firmy

Private Equity Managers SA jest spółką holdingową Grupy PEManagers. Jest jednostką dominującą w Grupie, która poprzez zależności personalne oraz kapitałowe zarządza podmiotami zależnymi z Grupy. Jest odpowiedzialna za ochronę wartości aktywów Grupy PEManagers oraz ograniczanie ryzyk towarzyszących jej działalności. Odpowiada za pozyskiwanie finansowania oraz działalność marketingową Grupy. Zajmuje się działalnością ukierunkowaną na tworzenie nowych funduszy w strukturach międzynarodowych, konsoliduje podmioty w grupie, konsoliduje branżę private equity oraz rozwija nowe kanały fundrasingowe (związane z pozyskiwaniem kapitału).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Alternative Investment Partners sp. z o.o.1 260 86637,80%1 260 86637,80%
Smorszczewski Cezarywraz z CKS Inwestycje sp. z o.o.517 61615,52%517 61615,52%
MCI Management SA341 96110,25%341 96110,25%
AMC III Moon BV277 9218,33%277 9218,33%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 18.01.2021 20:02

  Cena w wezwaniu i parytet wymiany akcji PEM zmienione; akcjonariusz wycofał projekty uchwał na WZ

 • 18.01.2021 17:57

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (9/2021) Zmiana parytetu wymiany akcji w związku z planowanym połączeniem spółek MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

 • 18.01.2021 17:41

  Cena w wezwaniu na 100 proc. PEM podniesiona do 17,65 zł z 15 zł za akcję

 • 18.01.2021 17:12

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (8/2021) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 18.01.2021 16:30

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (7/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 18.01.2021 15:57

  Kolejna przerwa w obradach walnego zgromadzenia PEM

 • 18.01.2021 13:16

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (6/2021) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 18.01.2021 12:48

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (5/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 18.01.2021 10:36

  Walne zgromadzenie PEM przerwane, trwają rozmowy z akcjonariuszami mniejszościowymi

 • 15.01.2021 20:00

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (3/2021) Korekta informacji o treści uchwał podjętych oraz poddanych pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 14.01.2021 21:45

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (4/2021) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 14.01.2021 21:30

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (3/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwał podjętych oraz poddanych pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 14.01.2021 11:30

  Walne zgromadzenie Private Equity Managers przerwane do 18 stycznia

 • 14.01.2021 06:45

  Konfrontacja akcjonariuszy na walnym PEM, w tle cena w wezwaniu

 • 13.01.2021 23:51

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (2/2021) Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2020 r.oraz za cały 2020 r.

 • 12.01.2021 21:46

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (1/2021) Treść projektów uchwał na NWZ Private Equity Managers S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 r. zgłoszonych przez akcjonariusza

 • 12.01.2021 07:22

  East Value Research ustalił wartość godziwą akcji PEM na 51 zł

 • 24.12.2020 23:49

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (27/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 23.12.2020 19:39

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (26/2020) Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 17.12.2020 19:25

  Zapisy w wezwaniu na akcje Private Equity Managers przedłużone do 20 stycznia

 • 16.12.2020 21:47

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (25/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 08.12.2020 23:03

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (24/2020) Stanowisko Zarządu Private Equity Managers S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r.

 • 07.12.2020 22:18

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (23/2020) Żądanie akcjonariuszy dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

 • 30.11.2020 18:12

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (22/2020) Przyjęcie planu połączenia MCI Capital ASI Spółka Akcyjna ze spółką Private Equity Managers Spółka Akcyjna

 • 20.11.2020 18:09

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (21/2020) Ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z planowanym połączeniem spółek MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

 • 20.11.2020 18:01

  Tomasz Czechowicz i jego spółki chcą mieć 100 proc. Private Equity Managers, oferują 15 zł/akcję

 • 06.11.2020 22:15

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.10.2020 17:51

  PEM i MCI Capital planują połączenie

 • 30.10.2020 17:19

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (20/2020) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przygotowań do połączenia Private Equity Managers S.A. oraz MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

 • 23.10.2020 21:16

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (19/2020) Zmiana terminu przekazywania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku

 • 17.09.2020 13:19

  Grupa MCI zakłada, że w latach 2020-24 dokona wyjść z inwestycji wartych 600-750 mln zł rocznie

 • 09.09.2020 03:24

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 31.08.2020 20:19

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (18/2020) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 31.08.2020 20:11

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (17/2020) Temat: Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 12.08.2020 10:24

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (16/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 05.08.2020 23:20

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (14/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 04.08.2020 23:47

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (13/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 16.06.2020 20:15

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (7/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

 • 16.06.2020 20:11

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (6/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

 • 10.06.2020 18:05

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (5/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.06.2020 17:44

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (4/2020) Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

 • 02.06.2020 23:52

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (3/2020) Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 18.05.2020 21:32

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.04.2020 01:54

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.04.2020 01:45

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 10.04.2020 17:41

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (2/2020) Zmiana terminów przekazywania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku

 • 29.01.2020 11:08

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 12.11.2019 22:49

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 30.09.2019 16:06

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (14/2019) Zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 30.09.2019 16:04

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (13/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 10.09.2019 13:04

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (12/2019) Określenie celu nabycia akcji własnych Spółki

 • 05.09.2019 23:34

  Zysk grupy PEM wzrósł w II kw. o 63 proc. rdr do 2,9 mln zł

 • 05.09.2019 22:29

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 21.08.2019 15:28

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (11/2019) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

 • 31.05.2019 16:14

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (4/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 18.04.2019 10:24

  MCI Capital i PEM skupią się w '19 na akumulowaniu środków na spłatę obligacji i nowe inwestycje

 • 17.04.2019 23:57

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 17.04.2019 23:50

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 30.01.2019 12:14

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 03.01.2019 16:24

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (2/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 01.01.2019 19:41

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (1/2019) Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

 • 28.11.2018 21:54

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (55/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 22.11.2018 17:33

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (54/2018) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 20.11.2018 13:21

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (53/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 08.11.2018 18:26

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 05.10.2018 10:04

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (52/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 03.10.2018 21:56

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (51/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 03.10.2018 16:04

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (50/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 01.10.2018 16:10

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (49/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 26.09.2018 16:48

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (48/2018) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 26.09.2018 15:20

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (47/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 24.09.2018 16:29

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (46/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 20.09.2018 13:33

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (45/2018) Zmiana programu skupu akcji własnych

 • 17.09.2018 18:15

  MCI.EuroVentures z grupy MCI zwiększy zaangażowanie w ATM SA do 94,5 proc.

 • 03.09.2018 20:05

  PEM planuje utworzenie nowego funduszu

 • 03.09.2018 19:33

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (44/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.09.2018 11:51

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (43/2018) Zawarcie aneksów do znaczącej umowy

 • 27.08.2018 21:01

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 01.08.2018 10:06

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (42/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 03.07.2018 16:17

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (41/2018) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 28.06.2018 14:21

  PEM wypłaci 2,93 zł dywidendy na akcję

 • 28.06.2018 14:13

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (40/2018) Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 28.06.2018 14:08

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (39/2018) Informacja dotycząca uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

 • 28.06.2018 14:04

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (38/2018) Zmiana w Radzie Nadzorczej

 • 19.06.2018 17:57

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (37/2018) Zmiana w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

 • 14.06.2018 12:15

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (36/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 14.06.2018 12:02

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (35/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 12.06.2018 16:03

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (34/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 08.06.2018 10:57

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (33/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 06.06.2018 17:10

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (32/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 05.06.2018 21:43

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (31/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 04.06.2018 21:29

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (30/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 04.06.2018 21:05

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (29/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 01.06.2018 16:17

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (28/2018) Zmiana w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

 • 30.05.2018 12:41

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (27/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 29.05.2018 10:14

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (26/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 26.05.2018 17:44

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (25/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 24.05.2018 12:52

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (24/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 24.05.2018 10:48

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (23/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 22.05.2018 16:49

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (22/2018) Zmiana w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

 • 22.05.2018 12:55

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (21/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 18.05.2018 09:41

  Fundusz z grupy MCI wyszedł z inwestycji w iZettle

 • 15.05.2018 19:46

  Fundusz z grupy MCI wyszedł z inwestycji w Lifebrain

 • 10.05.2018 17:54

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 19.04.2018 21:08

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (20/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 16.04.2018 20:31

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (19/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 11.04.2018 20:09

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (18/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 05.04.2018 19:54

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (17/2018) Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

 • 28.03.2018 18:11

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.03.2018 18:09

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 18:05

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (16/2018) Korekta raportu rocznego Private Equity Managers S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

 • 28.03.2018 10:32

  PEM będzie kontynuować skup akcji własnych w '18, na ten cel może wydać do 5 mln zł

 • 28.03.2018 07:11

  PEM chce przeznaczyć na dywidendę 10 mln zł

 • 28.03.2018 00:34

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (15/2018) Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy oraz użycia kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

 • 28.03.2018 00:13

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.03.2018 00:07

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.02.2018 15:00

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (14/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 21.02.2018 13:43

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (13/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 20.02.2018 09:35

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (12/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 16.02.2018 16:44

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (11/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 15.02.2018 11:02

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (10/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 13.02.2018 17:20

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (9/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 09.02.2018 13:47

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (8/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 07.02.2018 14:40

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (7/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 06.02.2018 18:12

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (6/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 02.02.2018 21:41

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (5/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 31.01.2018 12:08

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (4/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 30.01.2018 13:35

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (3/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 25.01.2018 11:15

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (2/2018) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 05.01.2018 14:03

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (1/2018) Zawiadomienia od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 28.12.2017 15:25

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (36/2017) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 22.12.2017 22:25

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (35/2017) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 14.12.2017 12:49

  Fundusz z grupy MCI zrealizował częściowe wyjście z tureckiej spółki Index za 36,2 mln zł

 • 04.12.2017 22:12

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (34/2017) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 20.11.2017 19:18

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (33/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 17.11.2017 15:36

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (32/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.11.2017 19:08

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (31/2017) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

 • 08.11.2017 22:50

  PEM rozpoczyna skup do 125 tys. akcji własnych

 • 08.11.2017 22:03

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (30/2017) Rozpoczęcie skupu akcji własnych i zatwierdzenie Regulaminu skupu

 • 08.11.2017 21:44

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 28.08.2017 22:05

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 04.08.2017 14:02

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (29/2017) Wykup przez Private Equity Managers S.A. obligacji serii C

 • 27.07.2017 14:28

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (28/2017) Zawarcie znaczących umów

 • 03.07.2017 12:12

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (27/2017) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 29.06.2017 13:14

  PEM wypłaci 10 mln zł dywidendy z zysku za 2016 rok

 • 29.06.2017 13:10

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (26/2017) Informacja dotycząca uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

 • 29.06.2017 13:06

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (25/2017) Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 02.06.2017 14:00

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (24/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 01.06.2017 17:03

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (23/2017) Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

 • 01.06.2017 16:59

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (22/2017) Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

 • 01.06.2017 16:48

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (21/2017) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 01.06.2017 14:48

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (20/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

 • 01.06.2017 12:53

  PEM chce przeznaczyć z zysku za 2016 rok 10 mln zł na dywidendę

 • 01.06.2017 12:42

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (19/2017) Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 19.05.2017 21:31

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (18/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 11.05.2017 17:33

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 13.04.2017 14:42

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (17/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 29.03.2017 13:24

  PEM liczy na współpracę z PFR/NCBR; chce zwiększyć bazę aktywów pod zarządzaniem

 • 29.03.2017 10:07

  PEM chce przeznaczyć na dywidendę 10 mln zł z zysku za '16

 • 28.03.2017 21:32

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.03.2017 21:20

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.02.2017 09:38

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (16/2017) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 15.02.2017 14:38

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (15/2017) Informacja o uchwale podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 09.02.2017 18:46

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (14/2017) Szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za 2016 rok

 • 08.02.2017 12:25

  Walne PEM nie powołało Cezarego Smorszczewskiego do rady nadzorczej

 • 08.02.2017 12:18

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (13/2017) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 08.02.2017 12:11

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (12/2017) Informacja o uchwale podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 06.02.2017 15:41

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (11/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 01.02.2017 16:22

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (10/2017) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 01.02.2017 11:43

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (9/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 31.01.2017 21:18

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (8/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 23.01.2017 12:33

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (7/2017) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 19.01.2017 17:28

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (6/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 18.01.2017 16:16

  Na koniec '16 aktywa pod zarządzaniem grupy PEM wynosiły ok. 2,2 mld zł

 • 18.01.2017 16:12

  Fundusz z grupy MCI udzielił 50 mln zł pożyczki na finansowanie zakupu Allegro

 • 18.01.2017 13:00

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (5/2017) Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. w dniu 18 stycznia 2017 roku

 • 18.01.2017 12:56

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (4/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 • 13.01.2017 10:44

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (3/2017) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 09.01.2017 17:15

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (2/2017) Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. w dniu 9 stycznia 2017 roku

 • 09.01.2017 17:12

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (1/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. do czasu zarządzenia przerwy

 • 21.12.2016 11:05

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (23/2016) Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.12.2016 22:49

  PEM planuje skup akcji własnych za maks. 10 mln zł

 • 13.12.2016 22:08

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (22/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 12.12.2016 10:13

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (21/2016) Rejestracja akcji serii G i F w KDPW

 • 08.12.2016 16:40

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (20/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F oraz G

 • 08.12.2016 12:49

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F i G spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

 • 07.12.2016 22:58

  Cezary Smorszczewski zrezygnował z funkcji prezesa PEM, zastąpi go Tomasz Czechowicz (opis)

 • 07.12.2016 21:48

  Cezary Smorszczewski zrezygnował z funkcji prezesa PEM, zastąpi go Tomasz Czechowicz

 • 07.12.2016 20:58

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (19/2016) Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

 • 22.11.2016 15:10

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (18/2016) Warunkowa rejestracja akcji serii G i F w KDPW

 • 03.11.2016 19:55

  PEM pracuje nad planem wieloletnim, przygotowuje nowe fundusze

 • 03.11.2016 17:21

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 18.08.2016 12:32

  PEM pracuje nad nowymi funduszami, widzi potencjał do wzrostu wyceny aktywów

 • 17.08.2016 20:17

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 17.08.2016 14:30

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (17/2016) Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki

 • 15.07.2016 12:25

  PEM wkrótce poinformuje o nowym przejęciu w sektorze FinTech; Dotpay i eCard się połączą

 • 12.07.2016 15:59

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA (16/2016) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 01.07.2016 23:13

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej "Ustawa") o nabyciu akcji Spółki

 • 29.06.2016 19:37

  PEM wypłaci łącznie 49,07 mln zł dywidendy za '15 (popr.)

 • 29.06.2016 19:29

  PEM wypłaci łącznie 49,07 mln zł dywidendy za '15

 • 29.06.2016 19:08

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zmiana informacji o podziale zysku za rok obrotowy 2015

 • 29.06.2016 19:00

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych emitenta

 • 11.06.2016 04:26

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

 • 30.05.2016 17:55

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 23.05.2016 21:59

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 23.05.2016 15:07

  Private Equity Managers wypłaci 14,41 zł dywidendy na akcję

 • 23.05.2016 14:50

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Informacja dotycząca uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie podziały zysku za rok obrotowy 2015

 • 09.05.2016 18:34

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 14:31

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 23 maja 2016 roku

 • 22.04.2016 18:03

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 20.04.2016 17:50

  GPW: NOBLE SECURITIES animatorem PRIVATE EQUITY MANAGERS SA

 • 15.04.2016 13:41

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej "Ustawa") o zbyciu akcji Spółki

 • 13.04.2016 17:32

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej "Ustawa") o zbyciu akcji Spółki

 • 12.04.2016 19:55

  Private Equity Managers chce wypłacić 49,03 mln zł dywidendy

 • 12.04.2016 19:21

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 17.03.2016 13:59

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Uzupełnienie do jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Private Equity Managers S.A. za 2015 r.

 • 10.03.2016 13:03

  PEM planuje przekazać 49-50 mln zł na dywidendę; nie będzie prognoz na '16

 • 09.03.2016 19:23

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 09.03.2016 19:06

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 29.01.2016 18:01

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej oraz rozwiązanie umowy będącej znaczącą umową w momencie jej rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub jednost

 • 29.01.2016 17:18

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 31.12.2015 08:54

  MCI.EuroVentures z grupy PEM przejmie spółkę Mobiltek, właściciela Dotpay

 • 30.12.2015 15:16

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

 • 30.12.2015 14:58

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 18.12.2015 17:10

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawarcie znaczących umów

 • 15.12.2015 17:36

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 04.12.2015 22:37

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 19.11.2015 22:23

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2014.94 z późn. zm., dalej "Ustawa") o nabyciu akcji Spółki

 • 12.11.2015 11:38

  PEM zrealizuje prognozę zysku na '15, w '16 wyniki powinny być lepsze

 • 12.11.2015 08:04

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 29.10.2015 12:43

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawarcie znaczącej umowy, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 09.10.2015 20:33

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 09.10.2015 20:31

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawarcie znaczącej umowy, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 20.08.2015 12:07

  Private Equity Managers podtrzymuje prognozę na 2015 r.

 • 19.08.2015 17:22

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 14.07.2015 18:38

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o zbyciu oraz nabyciu akcji Private Equity Managers S.A.

 • 14.07.2015 18:35

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.07.2015 18:31

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.07.2015 18:28

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.07.2015 09:25

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na ZWZ Private Equity Managers S.A.

 • 30.06.2015 12:23

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 30.06.2015 11:49

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

 • 30.06.2015 11:42

  Private Equity Managers wypłaci 12,04 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2015 11:37

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 17.06.2015 19:01

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zawarcie znaczących umów

 • 17.06.2015 07:29

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Powołanie Członków Zarządu Private Equity Managers S.A.

 • 03.06.2015 21:18

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

 • 02.06.2015 21:16

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

 • 02.06.2015 21:12

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 29.05.2015 07:25

  MCI.TechVentures z grupy PEM zainwestuje w Pigu. lt

 • 25.05.2015 18:02

  Private Equity Managers chce wypłacić 12,04 zł dywidendy na akcję

 • 25.05.2015 17:56

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 20.05.2015 10:21

  PEM sfinalizował pierwszą część inwestycji w lifebrain AG, obejmie akcje za 10 mln euro

 • 15.05.2015 13:17

  PEM w ciągu 1-2 kwartałów zdecyduje o wyjściu ze spółki Invia, GPW jedną z opcji

 • 14.05.2015 17:44

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 07:42

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 30.04.2015 07:30

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 28.04.2015 14:52

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 22.04.2015 14:02

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Emisja obligacji imiennych serii C zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H

 • 21.04.2015 17:03

  PRIVATE EQUITY MANAGERS SA Spełnienie warunków zawieszających zobowiązujących do emisji przez Spółkę obligacji