PCC Rokita SA

skrót: PCR

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:01

Aktualny kurs61   -4,39 %-2,80 zł
Otwarcie63,800,00%
Minimum61-4,39%
Maksimum63,800,00%
Wolumen (szt.) 2803
Kurs odniesienia63,80
Widełki dolne57,60
Widełki górne70
Obroty (tyś. zł)175
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15061,80
210361,60
26861,40
150061,20
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
63,00318 1
63,20277 5
63,60249 5
63,80366 7
Grupa produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych. Spółka zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku w segmentach takich jak poliole i alkalia oraz jest liczącym się dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych. Należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PCC SE16 708 95284,16%26 635 62389,44%

Kategoria • 23.12.2020 05:51

  PCC ROKITA SA (44/2020) Transakcje na akcjach

 • 02.12.2020 12:38

  PCC ROKITA SA (43/2020) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

 • 30.11.2020 19:50

  PCC ROKITA SA (42/2020) Zawieszenie obrotu obligacjami serii DB

 • 30.11.2020 19:38

  PCC ROKITA SA (41/2020) Zawieszenie obrotu obligacjami serii DA

 • 30.11.2020 19:11

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii DB spółki PCC ROKITA SA

 • 30.11.2020 19:11

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii DA spółki PCC ROKITA SA

 • 23.11.2020 11:50

  PCC ROKITA SA (40/2020) Wcześniejszy wykup obligacji serii DB

 • 23.11.2020 11:43

  PCC ROKITA SA (39/2020) Wcześniejszy wykup obligacji serii DA

 • 17.11.2020 10:39

  PCC ROKITA SA (38/2020) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

 • 12.11.2020 17:47

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.10.2020 12:31

  PCC ROKITA SA (37/2020) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

 • 20.10.2020 09:51

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji PCC Rokita do 65 zł

 • 15.10.2020 12:52

  PCC ROKITA SA (36/2020) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

 • 02.10.2020 15:52

  PCC ROKITA SA (35/2020) Zastaw na akcjach

 • 02.10.2020 15:43

  PCC ROKITA SA (34/2020) Zastaw na akcjach

 • 02.10.2020 14:59

  PCC ROKITA SA (33/2020) Zastaw na akcjach

 • 30.09.2020 19:18

  PCC ROKITA SA (32/2020) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

 • 28.09.2020 18:35

  PCC ROKITA SA (31/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z EBI

 • 23.09.2020 12:07

  PCC ROKITA SA (30/2020) Podpisanie umowy kredytowej z BGK

 • 31.08.2020 21:26

  PCC ROKITA SA (29/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 31.08.2020 r.

 • 31.08.2020 21:12

  PCC ROKITA SA (28/2020) Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 • 20.08.2020 18:06

  PCC ROKITA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 04.08.2020 15:51

  PCC ROKITA SA (27/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

 • 31.07.2020 17:57

  PCC ROKITA SA (26/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 31.07.2020 r.

 • 31.07.2020 17:50

  PCC ROKITA SA (25/2020) Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2020 r.

 • 07.06.2020 20:55

  PCC ROKITA SA (23/2020) Podsumowanie kosztów VII Programu Emisji Obligacji

 • 27.05.2020 15:52

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA S.A.

 • 27.05.2020 14:34

  PCC ROKITA SA (22/2020) Wprowadzenie obligacji serii GB do obrotu

 • 26.05.2020 13:39

  PCC ROKITA SA (21/2020) Komunikat w sprawie daty rejestracji obligacji serii GB

 • 25.05.2020 20:41

  PCC ROKITA SA (20/2020) Dopuszczenie obligacji serii GB do obrotu

 • 25.05.2020 20:28

  PCC ROKITA SA (19/2020) Rejestracja obligacji serii GB w KDPW

 • 25.05.2020 18:53

  GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii GB spółki PCC ROKITA SA

 • 19.05.2020 19:22

  PCC ROKITA SA (18/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 19.05.2020 r.

 • 19.05.2020 19:07

  PCC ROKITA SA (17/2020) Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2020 r.

 • 19.05.2020 18:02

  PCC Rokita wypłaci 3,41 zł dywidendy na akcję za '19

 • 19.05.2020 17:49

  PCC ROKITA SA (16/2020) Uchwała w sprawie podziału zysku

 • 16.05.2020 19:06

  PCC ROKITA SA (15/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

 • 15.05.2020 10:20

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla PCC Rokita do "kupuj", cena docelowa 56 zł

 • 15.05.2020 07:29

  DM BDM podniósł rekomendację dla PCC Rokita do "kupuj", cena docelowa 50 zł

 • 14.05.2020 21:58

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 14.05.2020 17:42

  Zarząd PCC Rokita rekomenduje przeznaczenie zysku za '19 na kapitał zapasowy

 • 14.05.2020 17:38

  PCC ROKITA SA (14/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

 • 12.05.2020 17:35

  PCC ROKITA SA (13/2020) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii GB

 • 12.05.2020 16:43

  PCC ROKITA SA (12/2020) Przydział obligacji serii GB

 • 05.05.2020 17:46

  GPW: Komunikat - PCC ROKITA

 • 21.04.2020 17:55

  PCC ROKITA SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

 • 17.04.2020 19:07

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii CA spółki PCC ROKITA S.A.

 • 17.04.2020 18:31

  PCC ROKITA SA (10/2020) Zawieszenie obrotu obligacjami serii CA

 • 16.04.2020 13:47

  PCC ROKITA SA (9/2020) Emisja obligacji serii GB z VII Programu Emisji Obligacji

 • 16.04.2020 13:07

  PCC ROKITA SA (8/2020) Wcześniejszy wykup obligacji serii CA

 • 04.04.2020 13:56

  PCC ROKITA SA (5/2020) Korekta raportu bieżącego nr 5/2020 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 03.04.2020 20:14

  PCC ROKITA SA (7/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 03.04.2020 r.

 • 03.04.2020 20:11

  PCC ROKITA SA (6/2020) Uchwały NWZ z dnia 3 kwietnia 2020 r.

 • 03.04.2020 20:06

  PCC ROKITA SA (5/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 19.03.2020 20:59

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 19.03.2020 20:40

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 12.03.2020 11:13

  PCC ROKITA SA (4/2020) Aneks do umowy na zakup energii elektrycznej

 • 10.03.2020 21:53

  PCC ROKITA SA (3/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 06.03.2020 13:58

  PCC ROKITA SA (2/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

 • 30.01.2020 13:05

  PCC ROKITA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 14.11.2019 20:23

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 13.11.2019 13:17

  PCC ROKITA SA (36/2019) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii GA

 • 12.11.2019 20:27

  PCC ROKITA SA (35/2019) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii GA

 • 12.11.2019 18:11

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA S.A.

 • 06.11.2019 13:11

  PCC ROKITA SA (34/2019) Rejestracja obligacji serii GA w KDPW

 • 31.10.2019 14:37

  PCC ROKITA SA (33/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 31.10.2019 12:13

  KE wszczyna dochodzenie ws. wsparcia publicznego dla polskiej spółki PCC

 • 23.10.2019 11:09

  PCC ROKITA SA (32/2019) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii GA

 • 22.10.2019 16:26

  PCC ROKITA SA (31/2019) Przydział obligacji serii GA

 • 18.10.2019 11:01

  DM BOŚ obniżył rekomendację PCC Rokita do "trzymaj" i cenę docelową akcji do 58 zł

 • 03.10.2019 14:40

  PCC ROKITA SA (30/2019) Spór z firmą HH Technology Corp.

 • 01.10.2019 22:11

  PCC ROKITA SA (29/2019) Emisja obligacji serii GA z VII Programu Emisji Obligacji

 • 27.09.2019 18:03

  GPW: ostatni dzień notowania obligacji serii BB (PCR1019) spółki PCC ROKITA S.A.,

 • 22.08.2019 19:17

  Zysk EBITDA PCC Rokita w II kw. wyniósł 46,8 mln zł, 36 proc. poniżej konsensusu

 • 22.08.2019 18:03

  PCC ROKITA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 17.05.2019 21:35

  PCC ROKITA SA (25/2019) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii FA

 • 17.05.2019 19:35

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii FA spółki PCC ROKITA SA

 • 17.05.2019 18:25

  GPW: Komunikat - PCC ROKITA SA

 • 16.04.2019 18:50

  PCC ROKITA SA (19/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 16.04.2019 r.

 • 16.04.2019 18:46

  PCC ROKITA SA (18/2019) Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 16 kwietnia 2019 r.

 • 16.04.2019 18:23

  PCC Rokita wypłaci 8,31 zł dywidendy za 2018 rok

 • 16.04.2019 17:46

  PCC ROKITA SA (17/2019) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.04.2019 15:44

  PCC ROKITA SA (16/2019) Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

 • 15.04.2019 18:17

  Zarząd PCC Rokita chce przeznaczyć 165 mln zł na wypłatę dywidendy

 • 15.04.2019 18:02

  PCC ROKITA SA (15/2019) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

 • 29.03.2019 20:04

  GPW: Komunikat - PCC ROKITA SA

 • 22.03.2019 13:13

  PCC ROKITA SA (13/2019) Alokacja projektu

 • 20.03.2019 18:07

  PCC ROKITA SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

 • 18.03.2019 19:26

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 18.03.2019 19:05

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 11.03.2019 08:41

  PCC Rokita ma umowę z Shida dot. inwestycji w produkcję węglanów

 • 11.03.2019 08:18

  PCC ROKITA SA (11/2019) Nawiązanie współpracy z Shida

 • 01.03.2019 14:11

  PCC ROKITA SA (10/2019) Pozytywna opinia Zarządu

 • 25.02.2019 13:30

  PCC ROKITA SA (9/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 18.02.2019 23:03

  PCC ROKITA SA (8/2019) Wniesienie przez HH Technology Corp. zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia

 • 07.02.2019 10:45

  Erste wznowił rekomendację dla PCC Rokita od "redukuj" i ceny docelowej 89,90 zł

 • 31.01.2019 22:31

  PCC ROKITA SA (7/2019) Transakcje na akcjach

 • 31.01.2019 12:11

  PCC ROKITA SA (6/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 31.01.2019 08:07

  Sąd oddalił wniosek HH Technology przeciwko PCC Rokita i PCC Exol

 • 30.01.2019 22:04

  PCC ROKITA SA (5/2019) Oddalenie wniosku HH Technology Corp. o zabezpieczenie roszczeń

 • 25.01.2019 15:38

  PCC Rokita nie zgadza się z roszczeniami HH Technology

 • 25.01.2019 14:51

  PCC ROKITA SA (4/2019) Spór z firmą HH Technology Corp.

 • 22.01.2019 16:39

  PCC Rokita ma umowę kredytową z EBI na 45 mln euro

 • 22.01.2019 16:25

  PCC ROKITA SA (3/2019) Zawarcie umowy kredytowej z EBI

 • 17.01.2019 18:37

  PCC ROKITA SA (2/2019) Transakcje na akcjach

 • 11.01.2019 14:23

  PCC Rokita chce pozyskać kredyt z EBI na rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych

 • 11.01.2019 14:15

  PCC ROKITA SA (1/2019) Informacja o zamiarze pozyskania finansowania

 • 23.11.2018 14:54

  PCC ROKITA SA (36/2018) Transakcje na akcjach

 • 14.11.2018 10:42

  PCC ROKITA SA (35/2018) Informacja w sprawie surowca - aktualizacja

 • 08.11.2018 19:30

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 04.11.2018 14:05

  PCC Rokita i Exol mają ograniczone dostawy z Orlenu, postój instalacji olefin do 10 dni

 • 03.11.2018 22:48

  PCC ROKITA SA (34/2018) Informacja w sprawie surowca

 • 19.10.2018 13:48

  DM BDM obniżył rekomendację dla PCC Rokita do "trzymaj", a cenę docelową do 88,4 zł

 • 17.10.2018 08:26

  DM BOŚ obniża cenę docelową PCC Rokita do 135 zł za akcję

 • 05.10.2018 19:25

  PCC ROKITA SA (33/2018) Pozytywna opinia Zarządu

 • 23.08.2018 18:17

  PCC Rokita miała 44,2 mln zł zysku netto w II kwartale, zgodnie z oczekiwaniami

 • 23.08.2018 17:32

  PCC ROKITA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 25.06.2018 13:02

  PCC ROKITA SA (32/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego VI Programu Emisji Obligacji przez KNF

 • 21.05.2018 08:08

  DM BOŚ rekomenduje "kupuj" PCC Rokita

 • 16.05.2018 19:15

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 16.05.2018 15:50

  PCC ROKITA SA (31/2018) Podsumowanie kosztów V Programu Emisji Obligacji

 • 11.05.2018 12:03

  PCC ROKITA SA (30/2018) Zmiana terminu publikacji za I kwartał 2018 r.

 • 09.05.2018 18:21

  GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii EF (PCR0425) wyemitowanych przez PCC ROKITA S.A

 • 09.05.2018 14:30

  PCC ROKITA SA (29/2018) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EF

 • 09.05.2018 13:29

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA S.A.

 • 08.05.2018 14:11

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii EF spółki PCC ROKITA SA

 • 08.05.2018 12:59

  PCC ROKITA SA (28/2018) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EF

 • 30.04.2018 23:20

  PCC ROKITA SA (27/2018) Rejestracja obligacji serii EF w KDPW

 • 30.04.2018 10:08

  PCC ROKITA SA (26/2018) Zakup udziałów aktualizacja informacji

 • 24.04.2018 22:38

  PCC ROKITA SA (25/2018) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EF

 • 24.04.2018 14:50

  PCC ROKITA SA (24/2018) Przydział obligacji serii EF

 • 12.04.2018 13:06

  PCC ROKITA SA (23/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 r.

 • 10.04.2018 16:03

  PCC ROKITA SA (22/2018) Emisja obligacji serii EF z V Programu Emisji Obligacji

 • 06.04.2018 19:56

  PCC ROKITA SA (21/2018) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EE

 • 06.04.2018 19:48

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii EE spółki PCC ROKITA SA

 • 06.04.2018 19:42

  PCC ROKITA SA (20/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 06.04.2018 r.

 • 06.04.2018 19:22

  GPW: Komunikat - PCC ROKITA SA

 • 06.04.2018 19:22

  PCC ROKITA SA (19/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 6 kwietnia 2018 r.

 • 06.04.2018 17:30

  PCC Rokita wypłaci 8,31 zł dywidendy na akcję

 • 06.04.2018 17:23

  PCC ROKITA SA (18/2018) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 04.04.2018 19:32

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii EE spółki PCC ROKITA S.A.

 • 04.04.2018 18:12

  PCC ROKITA SA (17/2018) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EE

 • 04.04.2018 17:53

  PCC ROKITA SA (16/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dywidendy

 • 03.04.2018 22:22

  PCC Rokita proponuje wypłatę 8,31 zł dywidendy na akcję

 • 03.04.2018 22:13

  PCC ROKITA SA (15/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

 • 29.03.2018 17:06

  PCC ROKITA SA (14/2018) Rejestracja obligacji serii EE w KDPW

 • 23.03.2018 16:48

  PCC ROKITA SA (13/2018) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EE

 • 23.03.2018 16:37

  PCC ROKITA SA (12/2018) Przydział obligacji serii EE

 • 09.03.2018 20:56

  PCC ROKITA SA (11/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

 • 08.03.2018 22:23

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 08.03.2018 22:08

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 08.03.2018 12:40

  PCC ROKITA SA (10/2018) Nabycie udziałów

 • 05.03.2018 15:12

  PCC ROKITA SA (9/2018) Emisja obligacji serii EE z V Programu Emisji Obligacji

 • 28.02.2018 05:19

  PCC ROKITA SA (8/2018) Zakup udziałów

 • 27.02.2018 17:14

  PCC ROKITA SA (7/2018) Zgoda Rady Nadzorczej

 • 31.01.2018 20:08

  PCC ROKITA SA (6/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 18.01.2018 18:01

  PCC ROKITA SA (5/2018) Podpisanie umowy na dostawę surowca

 • 16.01.2018 14:37

  GPW: Komunikat - PCC ROKITA SA

 • 16.01.2018 14:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii ED spółki PCC ROKITA SA

 • 16.01.2018 13:26

  PCC ROKITA SA (4/2018) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii ED

 • 12.01.2018 20:36

  PCC ROKITA SA (3/2018) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii ED

 • 12.01.2018 18:53

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii ED spółki PCC ROKITA SA

 • 08.01.2018 14:18

  PCC ROKITA SA (2/2018) Podpisanie umów kredytowych z BGK

 • 05.01.2018 20:52

  PCC ROKITA SA (1/2018) Rejestracja obligacji serii ED w KDPW

 • 28.12.2017 11:47

  PCC ROKITA SA (61/2017) Wypowiedzenie umowy na dostawę węgla

 • 20.12.2017 14:01

  PCC ROKITA SA (60/2017) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii ED

 • 20.12.2017 13:52

  PCC ROKITA SA (59/2017) Przydział obligacji serii ED

 • 19.12.2017 19:52

  PCC ROKITA SA (58/2017) Pozytywna ocena Zarządu

 • 19.12.2017 18:35

  PCC ROKITA SA (57/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 19.12.2017 r.

 • 19.12.2017 18:26

  PCC ROKITA SA (56/2017) Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19 grudnia 2017 r.

 • 07.12.2017 18:03

  PCC ROKITA SA (55/2017) Podpisanie umowy na dostawę węgla

 • 30.11.2017 16:38

  PCC ROKITA SA (54/2017) Emisja obligacji serii ED z V Programu Emisji Obligacji

 • 27.11.2017 08:26

  DM BDM podniósł rekomendację dla PCC Rokita do "kupuj"

 • 22.11.2017 13:42

  PCC ROKITA SA (53/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

 • 09.11.2017 21:03

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 02.11.2017 18:31

  PCC ROKITA SA (52/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 02.11.2017 r.

 • 02.11.2017 18:24

  PCC ROKITA SA (51/2017) Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 2 listopada 2017 r.

 • 27.10.2017 13:52

  PCC ROKITA SA (50/2017) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EC

 • 27.10.2017 13:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA S.A.

 • 26.10.2017 19:12

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji EC spółki PCC ROKITA SA

 • 26.10.2017 17:22

  PCC ROKITA SA (49/2017) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EC

 • 26.10.2017 09:48

  PCC ROKITA SA (48/2017) Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii EC

 • 23.10.2017 17:14

  PCC ROKITA SA (47/2017) Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST - PARK" w Podstrefie Brzeg Dolny

 • 11.10.2017 14:38

  PCC ROKITA SA (46/2017) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EC

 • 11.10.2017 14:08

  PCC ROKITA SA (45/2017) Przydział obligacji serii EC

 • 10.10.2017 17:58

  PCC Rokita wyda 250 mln zł na rozbudowę zakładu w Brzegu Dolnym

 • 10.10.2017 17:45

  PCC ROKITA SA (44/2017) Rozstrzygnięcie rokowań w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST - PARK" w Podstrefie Brzeg Dolny

 • 06.10.2017 15:59

  PCC ROKITA SA (43/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

 • 22.09.2017 15:24

  PCC ROKITA SA (42/2017) Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty

 • 22.09.2017 12:26

  PCC ROKITA SA (41/2017) Emisja obligacji serii EC z V Programu Emisji Obligacji

 • 12.09.2017 10:00

  DM BDM obniżył rekomendację dla PCC Rokita do "akumuluj"

 • 23.08.2017 18:22

  PCC ROKITA SA (40/2017) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EB

 • 23.08.2017 17:54

  GPW: . w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na serii EB spółki PCC ROKITA S.A.

 • 18.08.2017 19:26

  PCC ROKITA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 16.08.2017 22:25

  PCC ROKITA SA (39/2017) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EB

 • 16.08.2017 18:36

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii EB spółki PCC ROKITA S.A.

 • 14.08.2017 22:31

  PCC ROKITA SA (38/2017) Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii EB

 • 08.08.2017 14:34

  PCC ROKITA SA (37/2017) Podpisanie umowy na dostawę surowca

 • 03.08.2017 15:34

  PCC ROKITA SA (36/2017) Rozwiązanie umowy kredytu przez spółkę zależną

 • 02.08.2017 15:09

  PCC ROKITA SA (35/2017) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EB

 • 02.08.2017 14:12

  PCC ROKITA SA (34/2017) Przydział obligacji serii EB

 • 12.07.2017 22:10

  PCC ROKITA SA (33/2017) Emisja obligacji serii EB z V Programu Emisji Obligacji

 • 06.07.2017 17:20

  PCC Rokita nie złoży oferty kupna rumuńskiej spółki Oltchim

 • 06.07.2017 16:55

  PCC ROKITA SA (32/2017) Decyzja o nieskładaniu oferty

 • 05.07.2017 21:36

  PCC ROKITA SA (31/2017) Transakcje na akcjach

 • 23.06.2017 18:31

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA S.A.

 • 23.06.2017 15:16

  PCC ROKITA SA (30/2017) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EA

 • 22.06.2017 19:30

  GPW: . w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii EA spółki PCC ROKITA S.A.

 • 22.06.2017 18:24

  PCC ROKITA SA (29/2017) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii EA

 • 19.06.2017 22:21

  PCC ROKITA SA (28/2017) Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii EA

 • 13.06.2017 14:52

  PCC ROKITA SA (27/2017) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 12.06.2017 16:01

  PCC ROKITA SA (26/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2017

 • 08.06.2017 14:52

  PCC ROKITA SA (25/2017) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EA

 • 07.06.2017 13:55

  PCC ROKITA SA (24/2017) Przydział obligacji serii EA

 • 18.05.2017 17:44

  PCC ROKITA SA (23/2017) Emisja obligacji serii EA z V Programu Emisji Obligacji

 • 15.05.2017 17:42

  PCC ROKITA SA (22/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

 • 15.05.2017 16:34

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita dot. emisji obligacji

 • 11.05.2017 19:33

  GPW: ostatni dzień notowania obligacji PCC ROKITA SA

 • 11.05.2017 19:02

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 28.04.2017 22:32

  PCC ROKITA SA (21/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 26.04.2017 21:19

  PCC ROKITA SA (20/2017) Zarejestrowanie spółki zależnej w Rumunii

 • 04.04.2017 20:21

  PCC ROKITA SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 04.04.2017 r.

 • 04.04.2017 20:00

  PCC ROKITA SA (18/2017) Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 4 kwietnia 2017 r.

 • 04.04.2017 19:31

  PCC ROKITA SA (17/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 04.04.2017 17:58

  PCC Rokita wypłaci 7,56 zł dywidendy na akcję

 • 04.04.2017 17:53

  PCC ROKITA SA (16/2017) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 29.03.2017 22:11

  PCC ROKITA SA (15/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dywidendy

 • 29.03.2017 07:32

  Zarząd PCC Rokita rekomenduje wypłatę 7,56 zł dywidendy na akcję

 • 28.03.2017 22:25

  PCC ROKITA SA (14/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

 • 24.03.2017 21:21

  PCC ROKITA SA (13/2017) Podsumowanie kosztów IV Programu Emisji Obligacji

 • 23.03.2017 23:08

  PCC ROKITA SA (11/2017) Korekta raportu bieżącego dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

 • 20.03.2017 17:46

  PCC Rokita myśli o zakupie spółki Oltchim w Rumunii

 • 20.03.2017 17:11

  PCC ROKITA SA (12/2017) Pozytywna ocena Zarządu

 • 08.03.2017 18:47

  PCC ROKITA SA (11/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A.

 • 07.03.2017 22:32

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 07.03.2017 22:29

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.03.2017 20:10

  PCC ROKITA SA (10/2017) Ustalenie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą PCC Rokita SA

 • 07.03.2017 09:34

  DM BDM podniósł rekomendację dla PCC Rokita do "kupuj"

 • 10.02.2017 11:10

  Spółka zależna PCC Exol i PCC Rokita uruchomi produkcję w Malezji

 • 10.02.2017 10:51

  PCC ROKITA SA (9/2017) Podpisanie porozumienia

 • 31.01.2017 13:15

  PCC ROKITA SA (8/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 31.01.2017 07:40

  PCC ROKITA SA (7/2017) Zakup udziałów aktualizacja informacji

 • 11.01.2017 15:18

  PCC ROKITA SA (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 11.01.2017 r.

 • 11.01.2017 15:15

  PCC ROKITA SA (5/2017) Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 11 stycznia 2017 r.

 • 11.01.2017 15:11

  PCC ROKITA SA (4/2017) Zmiany w Statucie Spółki

 • 11.01.2017 12:51

  PCC ROKITA SA (3/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 11.01.2017 12:45

  PCC ROKITA SA (2/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej

 • 02.01.2017 15:09

  PCC ROKITA SA (1/2017) Podpisanie umowy na dostawę surowca

 • 21.12.2016 09:59

  PCC Rokita kupuje 25 proc. udziałów spółki IRPC Polyol Company w Bangkoku (opis)

 • 21.12.2016 09:40

  PCC Rokita kupuje 25 proc. udziałów spółki IRPC Polyol Company w Bangkoku

 • 21.12.2016 09:25

  PCC ROKITA SA (60/2016) Zakup udziałów

 • 19.12.2016 08:33

  PCC ROKITA SA (59/2016) Zgoda Rady Nadzorczej

 • 15.12.2016 09:36

  PCC ROKITA SA (58/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita oraz treść projektów uchwał

 • 02.12.2016 16:55

  GPW: animator rynku dla obligacji PCC ROKITA SA

 • 02.12.2016 12:21

  PCC ROKITA SA (57/2016) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii DD

 • 02.12.2016 12:18

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA S.A.

 • 01.12.2016 22:19

  PCC ROKITA SA (56/2016) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii DD

 • 01.12.2016 18:18

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu obligacji PCC ROKITA SA

 • 24.11.2016 17:22

  PCC ROKITA SA (55/2016) Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii DD

 • 17.11.2016 16:00

  PCC ROKITA SA (54/2016) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii DD

 • 17.11.2016 15:52

  PCC ROKITA SA (53/2016) Przydział obligacji serii DD

 • 03.11.2016 19:13

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 31.10.2016 16:20

  PCC ROKITA SA (52/2016) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016

 • 28.10.2016 09:01

  DM BDM obniża rekomendację dla PCC Rokita do "trzymaj", ale podwyższa cenę docelową

 • 25.10.2016 17:01

  PCC ROKITA SA (51/2016) Emisja obligacji serii DD z IV Programu Emisji Obligacji

 • 06.10.2016 22:13

  PCC ROKITA SA (49/2016) Korekta raportu bieżącego 49/2016 z dnia 6 października 2016 r. (błędna numeracja raportu bieżącego)

 • 06.10.2016 10:44

  PCC ROKITA SA (49/2016) Umorzenie postępowania przez URE

 • 29.09.2016 16:28

  PCC ROKITA SA (49/2016) Podpisanie umowy kredytowej z BGK przez spółkę zależną

 • 26.09.2016 20:34

  PCC Rokita uruchamia instalację do produkcji chlorobenzenów zatrzymaną po pożarze

 • 26.09.2016 20:17

  PCC ROKITA SA (48/2016) Instalacja do produkcji chlorobenzenów

 • 20.09.2016 14:02

  PCC Rokita może kupić część udziałów w spółce z Tajlandii za ok. 9 mln zł

 • 20.09.2016 13:18

  PCC ROKITA SA (47/2016) Pozytywna ocena Zarządu

 • 30.08.2016 19:11

  GPW: animator rynku dla obligacji PCC ROKITA SA

 • 29.08.2016 18:09

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PCC ROKITA SA

 • 29.08.2016 17:26

  PCC ROKITA SA (46/2016) Wprowadzenie do obrotu obligacji serii DC

 • 26.08.2016 19:33

  WSE: Resolution No. 868/2016 - PCC ROKITA SA

 • 25.08.2016 17:41

  PCC ROKITA SA (45/2016) Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii DC

 • 25.08.2016 07:55

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji PCC ROKITA SA

 • 24.08.2016 18:38

  PCC ROKITA SA (44/2016) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii DC

 • 22.08.2016 19:55

  PCC ROKITA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.08.2016 19:36

  PCC ROKITA SA (43/2016) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 11.08.2016 16:30

  PCC ROKITA SA (42/2016) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii DC

 • 11.08.2016 16:17

  PCC ROKITA SA (41/2016) Przydział obligacji serii DC

 • 09.08.2016 10:37

  PCC ROKITA SA (40/2016) Informacja w kontekście rozstrzygnięcia przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

 • 25.07.2016 21:19

  PCC ROKITA SA (39/2016) Emisja obligacji serii DC z IV Programu Emisji Obligacji

 • 07.07.2016 13:06

  PCC ROKITA SA (38/2016) Informacja w kontekście rozstrzygnięcia przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

 • 30.06.2016 21:27

  PCC ROKITA SA Wszczęcie postępowania przez URE

 • 30.06.2016 18:41

  PCC ROKITA SA Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania

 • 22.06.2016 14:25

  PCC ROKITA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 30.05.2016 09:02

  Pożar na instalacji do produkcji chlorobenzenów w PCC Rokita

 • 30.05.2016 08:49

  PCC ROKITA SA Zdarzenie na instalacji do produkcji chlorobenzenów

 • 27.05.2016 15:49

  GPW: animator rynku dla obligacji PCC ROKITA SA

 • 27.05.2016 08:42

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA SA

 • 26.05.2016 21:44

  PCC ROKITA SA Wprowadzenie do obrotu obligacji serii DB

 • 25.05.2016 11:05

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji PCC ROKITA S.A.

 • 24.05.2016 19:07

  GPW: animator rynku dla obligacji PCC ROKITA SA

 • 24.05.2016 17:38

  PCC ROKITA SA Dopuszczenie do obrotu obligacji serii DB

 • 23.05.2016 18:59

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PCC ROKITA SA

 • 23.05.2016 13:02

  PCC ROKITA SA Wprowadzenie do obrotu obligacji serii DA

 • 20.05.2016 20:10

  PCC ROKITA SA Dopuszczenie do obrotu obligacji serii DA

 • 18.05.2016 18:28

  PCC ROKITA SA Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii DB

 • 12.05.2016 19:49

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 11.05.2016 15:12

  PCC ROKITA SA Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii DB

 • 11.05.2016 15:06

  PCC ROKITA SA Przydział obligacji serii DB

 • 05.05.2016 17:09

  PCC ROKITA SA Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii DA

 • 28.04.2016 20:44

  PCC ROKITA SA Spółka na Białorusi

 • 28.04.2016 07:46

  PCC ROKITA SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

 • 27.04.2016 19:06

  PCC ROKITA SA Emisja obligacji serii DB z IV Programu Emisji Obligacji

 • 27.04.2016 18:50

  PCC ROKITA SA Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii DA

 • 27.04.2016 18:47

  PCC ROKITA SA Przydział obligacji serii DA

 • 20.04.2016 13:57

  PCC ROKITA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 20.04.2016 r.

 • 20.04.2016 13:47

  PCC ROKITA SA Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 20 kwietnia 2016 r.

 • 20.04.2016 11:51

  PCC Rokita wypłaci 4,48 zł dywidendy na akcję

 • 20.04.2016 11:45

  PCC ROKITA SA Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 07.04.2016 12:59

  PCC ROKITA SA Emisja obligacji serii DA z IV Programu Emisji Obligacji

 • 31.03.2016 18:22

  PCC ROKITA SA Podsumowanie kosztów III Programu Emisji Obligacji

 • 30.03.2016 07:55

  PCC ROKITA SA Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii AC

 • 29.03.2016 18:24

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji PCC ROKITA SA

 • 25.03.2016 17:26

  PCC ROKITA SA Odtajnienie informacji poufnej

 • 24.03.2016 17:28

  PCC ROKITA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA i treść projektów uchwał

 • 24.03.2016 17:11

  PCC ROKITA SA Termin publikacji prospektu emisyjnego

 • 24.03.2016 06:49

  PCC ROKITA SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

 • 24.03.2016 06:46

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita dot. programu obligacji

 • 21.03.2016 17:18

  PCC ROKITA SA Podpisanie umowy na dostawę surowca

 • 17.03.2016 18:09

  Rokita chce wypłacić 4,48 zł dywidendy na akcję

 • 17.03.2016 17:50

  PCC ROKITA SA Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dywidendy

 • 17.03.2016 17:45

  PCC ROKITA SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

 • 16.03.2016 18:22

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 16.03.2016 18:14

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 16.02.2016 17:41

  PCC ROKITA SA Likwidacja spółki na Białorusi

 • 29.01.2016 18:47

  PCC ROKITA SA Podpisanie umowy na dostawę surowca

 • 13.01.2016 21:16

  PCC ROKITA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 11.01.2016 21:28

  PCC ROKITA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 11.01.2016 21:20

  PCC ROKITA SA Odwołanie członka Rady Nadzorczej

 • 11.01.2016 20:59

  PCC ROKITA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 11.01.2016 r.

 • 11.01.2016 20:54

  PCC ROKITA SA Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 11 stycznia 2016 r.

 • 23.12.2015 19:34

  PCC ROKITA SA Podpisanie umowy na dostawę surowca

 • 21.12.2015 18:40

  PCC Rokita ma umowę na lata 2016-2018 za 270 mln zł

 • 21.12.2015 18:23

  PCC ROKITA SA Podpisanie umowy na dostawę surowca

 • 18.12.2015 21:00

  PCC ROKITA SA Informacja o zgłoszonych kandydatach na członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 14.12.2015 20:42

  PCC ROKITA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA oraz treść projektów uchwał

 • 07.12.2015 10:00

  DM BDM podwyższa cenę docelową akcji PCC Rokita do 49,9 zł

 • 12.11.2015 18:21

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 10.11.2015 18:23

  PCC ROKITA SA Umowy na zakup energii elektrycznej

 • 26.08.2015 17:48

  PCC ROKITA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 18.08.2015 11:45

  PCC ROKITA SA Podpisanie umowy na dostawę surowca

 • 13.07.2015 14:46

  PCC ROKITA SA Wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych

 • 10.07.2015 13:15

  PCC ROKITA SA Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych

 • 09.07.2015 14:00

  PCC ROKITA SA Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii CA

 • 25.06.2015 15:03

  PCC ROKITA SA Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii CA

 • 25.06.2015 15:00

  PCC ROKITA SA Przydział obligacji serii CA

 • 24.06.2015 14:05

  PCC ROKITA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 12.06.2015 17:02

  PCC ROKITA SA Emisja obligacji serii CA z III Programu Emisji Obligacji

 • 11.06.2015 22:38

  PCC ROKITA SA Termin publikacji prospektu emisyjnego

 • 11.06.2015 22:35

  PCC ROKITA SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

 • 11.06.2015 13:42

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z planowaną emisją obligacji PCC Rokita

 • 30.05.2015 14:19

  PCC ROKITA SA Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii AB

 • 28.05.2015 10:52

  DM BDM rekomenduje "akumuluj" PCC Rokita

 • 26.05.2015 12:37

  PCC ROKITA SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B i C PCC Rokita SA w związku ze zmianą rynku notowań

 • 26.05.2015 12:33

  PCC ROKITA SA Dopuszczenie do obrotu akcji serii B i C w związku ze zmiana rynku notowań

 • 25.05.2015 19:13

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji PCC ROKITA SA

 • 25.05.2015 18:57

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji PCC ROKITA SA

 • 12.05.2015 21:44

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 04.05.2015 12:25

  PCC ROKITA SA Udzielenie poręczeń

 • 24.04.2015 17:44

  PCC Rokita wypłaci 69,3 mln zł dywidendy, czyli 3,49 zł na akcję

 • 24.04.2015 17:37

  PCC ROKITA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 • 24.04.2015 17:36

  PCC ROKITA SA Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 24.04.2015 17:35

  PCC ROKITA SA Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 • 07.04.2015 21:03

  PCC ROKITA SA Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dywidendy

 • 01.04.2015 22:22

  PCC Rokita chce przeznaczyć prawie cały zysk za '14 na dywidendę

 • 01.04.2015 21:14

  PCC ROKITA SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy

 • 27.03.2015 21:30

  PCC ROKITA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA oraz treść projektów uchwał

 • 18.03.2015 22:31

  PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.03.2015 21:03

  PCC ROKITA SA Podpisanie listu intencyjnego z PCC MCAA Sp. z o.o.

 • 17.03.2015 11:22

  PCC ROKITA SA Zarejestrowanie spółki zależnej w Tajlandii

 • 30.01.2015 10:57

  PCC ROKITA SA Podsumowanie kosztów II Programu Emisji Obligacji

 • 30.01.2015 10:48

  PCC ROKITA SA Informacja o transakcjach osób zobowiązanych, których wartość w roku 2014 nie przekroczyła 5000 euro

 • 30.01.2015 10:16

  PCC ROKITA SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 09.01.2015 10:28

  PCC Rokita utworzy joint venture, by rozwijać sprzedaż w Azji

 • 09.01.2015 09:59

  PCC ROKITA SA Utworzenie spółki

 • 12.11.2014 20:35

  PCC ROKITA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.11.2014 19:43

  PCC ROKITA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na NWZ w dniu 12 listopada 2014 r.

 • 12.11.2014 19:41

  PCC ROKITA SA powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 12.11.2014 19:39

  PCC ROKITA SA odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 12.11.2014 19:34

  PCC ROKITA SA uchwały podjęte przez NWZ w dniu 12 listopada 2014 r.

 • 05.11.2014 18:18

  GPW; Komunikat - PCC ROKITA SA

 • 05.11.2014 14:47

  PCC ROKITA SA wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych

 • 05.11.2014 13:53

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA SA

 • 03.11.2014 07:51

  PCC ROKITA SA dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych

 • 29.10.2014 16:02

  PCC ROKITA SA uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii BB

 • 22.10.2014 15:59

  PCC ROKITA SA informacja znaczącego akcjonariusza

 • 22.10.2014 15:57

  PCC ROKITA SA nabycie akcji spółki przez osobę pełniącą funkcję w organach emitenta

 • 22.10.2014 15:54

  PCC ROKITA SA nabycie akcji przez osobę pełniącą funkcję w organach emitenta

 • 17.10.2014 14:21

  PCC ROKITA SA informacja o zgłoszonych kandydatach na członków Rady Nadzorczej spółki

 • 16.10.2014 17:41

  PCC ROKITA SA - ogłoszenie o zwołaniu NWZ