Police SA

skrót: PCE

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:35

Aktualny kurs12,60   -3,08 %-0,40 zł
Otwarcie130,00%
Minimum12,50-3,85%
Maksimum130,00%
Wolumen (szt.) 1502
Kurs odniesienia13
Widełki dolne11,70
Widełki górne14,30
Obroty (tyś. zł)19
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
31 45512,50
11 00012,40
329612,30
110012,10
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
13,001 743 4
13,10350 1
13,202 625 3
13,30599 1
Jedna z największych firm chemicznych w Polsce, należąca do Grupy Azoty. Jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych mających zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie oraz bieli tytanowej potrzebnej w produkcji farb, tuszy, materiałów ceramicznych. Wytwarza także substancje chemiczne takie jak kwas fosforowy i siarkowy, amoniak, fluorokrzemian sodowy i siarczan żelazawy i inne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Grupa Azoty SA78 051 50062,86%78 051 50062,86%
PZU OFE Złota Jesień16 092 63412,96%16 092 63412,96%
Agencja Rozwoju Przemysłu SA6 607 9665,32%6 607 9665,32%

Kategoria • 21.01.2021 18:02

  POLICE SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

 • 29.12.2020 16:00

  Grupa Azoty wypowiedziała PGG umowy sprzedaży węgla; trwają negocjacje ws. dalszej współpracy

 • 29.12.2020 15:57

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (59/2020) Wypowiedzenie umowy na zakup węgla

 • 27.11.2020 21:50

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (58/2020) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 19.11.2020 06:47

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 16.11.2020 20:50

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (57/2020) Realizacja zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity dla projektu Polimery Police.

 • 16.11.2020 18:48

  Kapitał zakładowy GA Polyolefins zostanie podwyższony o 323,68 mln zł

 • 16.11.2020 18:10

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (56/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 09.10.2020 17:29

  Realizacja projektu "Polimery Police" wydłużona o 3 m-ce; wartość umowy wzrośnie o 33,2 mln euro

 • 09.10.2020 17:20

  POLICE SA (55/2020) Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną.

 • 07.10.2020 20:40

  POLICE SA (54/2020) Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami oraz dokumentów zabezpieczeń przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 07.10.2020 16:31

  Polyolefins może zawrzeć aneks do umowy EPC ws. realizacji projektu Polimery Police

 • 07.10.2020 16:09

  POLICE SA (53/2020) Podjęcie przez Zarząd Spółki Zależnej - Grupa Azoty Polyolefins S.A. uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC

 • 10.09.2020 06:48

  POLICE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 26.08.2020 13:32

  POLICE SA (52/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku.

 • 24.08.2020 20:42

  POLICE SA (51/2020) Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

 • 24.08.2020 20:33

  POLICE SA (50/2020) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 24.08.2020 20:30

  POLICE SA (49/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 04.08.2020 14:18

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (48/2020) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 31.07.2020 17:25

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (47/2020) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za II kwartał 2020 roku.

 • 05.06.2020 21:34

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (40/2020) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 04.06.2020 07:37

  Rada nadzorcza Lotosu zgodziła się na zaangażowanie 500 mln zł w GA Polyolefins

 • 02.06.2020 15:40

  Zarząd Polic proponuje przeznaczenie zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy

 • 02.06.2020 15:33

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (39/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku

 • 01.06.2020 07:20

  Polyolefins ma umowy kredytów na pozykanie finansowania projektu Polimery Police

 • 31.05.2020 23:11

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (38/2020) Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urb

 • 31.05.2020 22:45

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (37/2020) Podpisanie umowy kredytów na finansowanie projektu Polimery Police z konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych

 • 29.05.2020 15:42

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (36/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku.

 • 29.05.2020 15:40

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (35/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 28.05.2020 15:48

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (34/2020) Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 28.05.2020 12:26

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (33/2020) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 • 27.05.2020 14:56

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (32/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

 • 22.05.2020 13:20

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (31/2020) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 21.05.2020 15:02

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (30/2020) Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 • 21.05.2020 08:50

  Wyniki Grupy Azoty w I kwartale powyżej oczekiwań rynku, martwi wzrost zadłużenia (opinia)

 • 21.05.2020 06:51

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.05.2020 14:40

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (29/2020) Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów.

 • 27.04.2020 11:30

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (28/2020) Odwołanie Członka Zarządu

 • 21.04.2020 16:30

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (27/2020) Koszty emisji akcji serii C

 • 08.04.2020 08:45

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (26/2019) Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2019

 • 08.04.2020 06:56

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 08.04.2020 06:54

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 26.03.2020 14:01

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (25/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

 • 26.03.2020 08:58

  Grupa Azoty widzi pierwsze ograniczenia dostaw i zamówień z powodu pandemii

 • 26.03.2020 08:33

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (24/2020) Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 21.02.2020 12:30

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (23/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku.

 • 18.02.2020 13:10

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (22/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 17.02.2020 16:01

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (21/2020) Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku

 • 05.02.2020 12:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (20/2020) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 stycznia 2020 r.

 • 04.02.2020 16:35

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (19/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 29.01.2020 14:44

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (18/2020) Informacja o notowaniu akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 29.01.2020 13:48

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA

 • 28.01.2020 19:49

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (17/2020) Warunkowa rejestracja akcji zwykłych serii C w KDPW

 • 27.01.2020 14:21

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku

 • 24.01.2020 16:53

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (15/2020) Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 24 stycznia 2020 roku

 • 22.01.2020 17:25

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (14/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku

 • 22.01.2020 07:57

  Azoty mają zgodę UOKiK na koncentrację dot. działalności Grupy Azoty Polyolefins

 • 21.01.2020 23:25

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (13/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku.

 • 21.01.2020 23:10

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (12/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 21.01.2020 22:30

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (11/2020) Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji

 • 21.01.2020 14:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (10/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 16.01.2020 14:31

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (9/2020) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 15.01.2020 18:12

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (8/2020) Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

 • 14.01.2020 17:45

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (7/2020) Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

 • 14.01.2020 17:27

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (6/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.01.2020 17:33

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (5/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

 • 09.01.2020 14:47

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (4/2020) Korekta zawiadomienia o zmianie w ogólnej liczbie głosów

 • 09.01.2020 13:39

  Police mają umowę na dostawy ilmenitu do końca '22

 • 09.01.2020 13:34

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (3/2020) Zawarcie umowy z Titania AS

 • 03.01.2020 12:59

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (2/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii C

 • 02.01.2020 16:40

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (1/2020) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 5 do prospektu emisyjnego Spółki

 • 30.12.2019 20:51

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (83/2019) Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

 • 30.12.2019 20:30

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (82/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki.

 • 27.12.2019 16:43

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (81/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku.

 • 27.12.2019 16:40

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (80/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 27.12.2019 10:19

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (79/2019) Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

 • 24.12.2019 11:22

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (78/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.12.2019 15:01

  Zakłady Chemiczne Police sprzedały 45 proc. akcji serii C, rusza budowa instalacji PDH (opis)

 • 23.12.2019 14:26

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (77/2019) Podpisanie zmienionego porozumienia dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corp

 • 23.12.2019 14:21

  Zakłady Chemiczne Police sprzedały 49,2 mln akcji nowej emisji

 • 23.12.2019 14:19

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (76/2019) Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie Umowy EPC

 • 23.12.2019 14:13

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (75/2019) Zakończenie ofert oraz przydział akcji zwykłych na okaziciela serii C

 • 23.12.2019 13:01

  KNF nałożyła na Grupę Azoty Police kary pieniężne o łącznej wartości 1 mln zł

 • 20.12.2019 14:07

  Zakłady Chemiczne Police zaoferują wybranym inwestorom do 60,8 mln akcji nowej emisji

 • 20.12.2019 13:57

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (74/2019) Planowane zaoferowanie akcji nowej emisji Spółki nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki

 • 17.12.2019 18:09

  Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 17.12.2019 17:52

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (73/2019) Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty.

 • 17.12.2019 16:25

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (72/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki.

 • 13.12.2019 17:33

  Grupa Lotos zainwestuje 500 mln zł w projekt "Polimery Police" (opis)

 • 13.12.2019 16:59

  Grupa Lotos zainwestuje 500 mln zł w projekt "Polimery Police"

 • 13.12.2019 16:52

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (71/2019) Podpisanie Porozumienia Wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A.

 • 12.12.2019 08:35

  CBA zatrzymało cztery osoby w związku z działaniem na szkodę Polic

 • 10.12.2019 00:00

  Grupa Azoty złożyła dyspozycję objęcia akcji Polic za 291,2 mln zł

 • 09.12.2019 18:25

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (70/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki.

 • 06.12.2019 14:48

  Grupa Azoty i Lotos przedłużyły do 13 XII list intencyjny ws. finansowania "Polimery Police"

 • 06.12.2019 14:45

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (69/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 05.12.2019 22:44

  Skarb Państwa obejmie 5,5 mln akcji nowej emisji Zakładów Chemicznych Police

 • 05.12.2019 22:22

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (68/2019) Podpisanie umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa

 • 25.11.2019 12:01

  Negocjacje o inwestycji w Polimery Police zaawansowane, do ustalenia ostatnie kwestie - Lotos

 • 22.11.2019 17:48

  Grupa Azoty i Lotos przedłużyły do 6 XII list intencyjny ws. finansowania "Polimery Police"

 • 22.11.2019 17:40

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (67/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police".

 • 21.11.2019 11:20

  Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 21.11.2019 11:12

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (66/2019) Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty

 • 20.11.2019 17:08

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (65/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki.

 • 13.11.2019 14:00

  Grupa Azoty na początku grudnia zamknie finansowanie projektu Polimery Police (wywiad)

 • 13.11.2019 06:49

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 12.11.2019 12:07

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (64/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 7 listopada 2019 roku.

 • 07.11.2019 19:41

  Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 07.11.2019 19:39

  GPW: Komunikat - GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA

 • 07.11.2019 19:35

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (63/2019) Informacja o notowaniu jednostkowych praw poboru akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 07.11.2019 18:23

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji serii C spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SA

 • 07.11.2019 18:05

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (62/2019) Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty.

 • 07.11.2019 17:21

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (61/2019) Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 7 listopada 2019 roku.

 • 05.11.2019 20:21

  Police ruszają z emisją akcji na realizację projektu Polimery Police, zapisy od 12 do 19 XI

 • 05.11.2019 19:58

  Harmonogram oferty publicznej Grupy Azoty Police

 • 05.11.2019 18:35

  GPW: Komunikat - POLICE

 • 05.11.2019 18:31

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (60/2019) Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii C Spółki w KDPW.

 • 05.11.2019 18:31

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (60/2019) Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii C Spółki w KDPW.

 • 05.11.2019 16:59

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Polic w związku z ofertą publiczną akcji serii C

 • 05.11.2019 16:50

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (59/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki.

 • 04.11.2019 18:04

  ZCh Police ustaliły cenę emisyjną akcji serii C na 10,20 zł; chcą wyemitować 110 mln akcji (opis)

 • 04.11.2019 17:49

  ZCh Police ustaliły cenę emisyjną akcji serii C na 10,20 zł; chcą wyemitować 110 mln akcji

 • 04.11.2019 17:35

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (58/2019) Określenie ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, ustalenia ich ceny emisyjnej oraz ustalenia liczby praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.

 • 31.10.2019 18:01

  Grupa Azoty i Lotos przedłużyły do 22 XI list intencyjny ws. finansowania "Polimery Police"

 • 31.10.2019 17:46

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (57/2019) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police".

 • 29.10.2019 18:15

  Police szacują, że w III kw. 2019 r. miały 8,9 mln zł straty netto

 • 29.10.2019 18:02

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (56/2019) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za III kwartał 2019 roku.

 • 16.10.2019 16:14

  Police po zmianach w ZUZP zwiększą rezerwy, obciążą one wyniki za '19 na ok. 8,9 mln zł

 • 16.10.2019 16:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (55/2019) Zwiększenie rezerw w związku z rejestracją przez Państwową Inspekcję Pracy zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy

 • 11.10.2019 17:55

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (54/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 7 listopada 2019 roku.

 • 11.10.2019 17:54

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (53/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 07.10.2019 12:30

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (52/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 września 2019 r.

 • 26.09.2019 15:14

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (51/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 23 września 2019 roku.

 • 23.09.2019 15:51

  NWZ Polic za emisją do 110 mln akcji z prawem poboru

 • 23.09.2019 15:33

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (50/2019) Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 23 września 2019 roku

 • 19.09.2019 12:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (49/2019) Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation

 • 05.09.2019 09:36

  Projekt Polimery Police jest realizowany zgodnie z harmonogramem – prezes Grupy Azoty

 • 05.09.2019 06:32

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 04.09.2019 20:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (48/2019) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku.

 • 03.09.2019 15:09

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (47/2019) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku.

 • 03.09.2019 14:57

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (46/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 26.08.2019 18:52

  Police wznawiają plany SPO; NWZ ws. emisji do 110 mln akcji zwołano na 23 września (opis)

 • 26.08.2019 18:26

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (45/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku.

 • 26.08.2019 18:21

  Police wznawiają plany SPO; chcą, by podwyższenie kapitału nastąpiło do końca '19

 • 26.08.2019 18:19

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (44/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 26.08.2019 18:06

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (43/2019) Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji Spółki

 • 13.08.2019 18:48

  Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia (aktl.)

 • 13.08.2019 16:53

  Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia

 • 13.08.2019 16:40

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (42/2019) Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji

 • 29.05.2019 16:12

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (31/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.

 • 29.05.2019 16:10

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (30/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 23.05.2019 11:06

  Grupa Azoty ma kolejne dwa podmioty zainteresowane udziałem w projekcie Polimery Police

 • 23.05.2019 06:46

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 20.05.2019 18:57

  Police chcą zostawić zysk osiągnięty w 2018 roku w spółce

 • 20.05.2019 18:45

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (27/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 18.04.2019 17:55

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (17/2019) Wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu "Polimery Police" i opinia Rady Nadzorczej

 • 18.04.2019 15:51

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (16/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.

 • 12.04.2019 17:57

  Hyundai Engineering i KIND mogą zainwestować w projekt Polimery Police łącznie do 130 mln USD (opis)

 • 12.04.2019 17:37

  Hyundai Engineering i KIND mogą zainwestować w projekt Polimery Police łącznie do 130 mln USD

 • 12.04.2019 17:26

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (15/2019) Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 12.04.2019 17:25

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (14/2019) Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police"

 • 28.03.2019 14:33

  Grupa Azoty Police obejmie 6,55 mln akcji nowej emisji spółki celowej PDH Polska

 • 28.03.2019 14:22

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (9/2019) Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

 • 27.03.2019 15:22

  Grupa Azoty obejmie 9,78 mln akcji nowej emisji spółki celowej PDH Polska

 • 25.03.2019 15:19

  Grupa Azoty chce w drugim półroczu '19 pozyskać finansowanie dla Polimerów Police (opis)

 • 25.03.2019 13:36

  Grupa Azoty rozmawia z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o inwestycji w projekt PDH

 • 21.03.2019 19:03

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (8/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

 • 19.03.2019 19:29

  Hyundai Engineering wstępnie wybrany do realizacji projektu Polimery Police

 • 19.03.2019 18:59

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (7/2019) Zatwierdzenie przez Zarząd PDH Polska S.A. Wstępnie Wybranego Oferenta w przetargu na realizację projektu "Polimery Police"

 • 08.03.2019 16:14

  Grupa Azoty zakłada rozpoczęcie eksploatacji zakładu Polimery Police w II kw. 2022 r.

 • 08.03.2019 15:21

  NWZ Polic zdecyduje o planowanej emisji akcji 4 kwietnia

 • 08.03.2019 15:04

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (6/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 kwietnia 2019 roku

 • 08.03.2019 14:58

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (5/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 08.03.2019 12:28

  Police planują emisję akcji z prawem poboru w kwocie do 1,1 mld zł (opis)

 • 08.03.2019 12:14

  Police planują emisję akcji z prawem poboru w kwocie do 1,1 mld zł

 • 08.03.2019 12:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (4/2019) Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 05.03.2019 12:01

  DM BDM podniósł zalecenie dla Puław do "kupuj", obniżył cenę docelową dla Polic do 14,8 zł

 • 21.02.2019 09:28

  DM BOŚ podniósł rekomendację Polic do "kupuj"; cena docelowa 18,80 zł/akcję

 • 05.02.2019 10:57

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (3/2019) Zawarcie umowy zakupu fosforytów

 • 01.02.2019 08:40

  CBA zatrzymało 3 osoby podejrzewane o korupcję, w tym dwóch pracowników Grupy Azoty

 • 24.01.2019 10:28

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (2/2019) Zawarcie umowy z JSC "Belarusian Potash Company"

 • 15.01.2019 19:30

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 08.11.2018 06:46

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 18:56

  Szacunkowa strata netto Grupy Azoty Police w III kw. '18 wyniosła 19,6 mln zł

 • 31.10.2018 18:40

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (36/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za III kwartał 2018 roku.

 • 15.10.2018 08:26

  DM BOŚ obniża rekomendacje dla Grupy Azoty i Polic do "sprzedaj"

 • 27.09.2018 16:13

  DM BDM obniżył rekomendacje dla Grupy Azoty, Puław i Polic (opis)

 • 27.09.2018 15:47

  DM BDM obniżył rekomendacje dla Grupy Azoty, Puław i Polic

 • 18.09.2018 14:08

  Oferty na budowę kompleksu Polimery Police w czwartym kwartale br. - PDH Polska

 • 10.09.2018 12:00

  Grupa Azoty może zrewidować program inwestycyjny w związku z przejęciem Compo Expert (opis)

 • 10.09.2018 11:12

  Grupa Azoty po przejęciu Compo Expert może zweryfikować program inwestycyjny

 • 04.09.2018 18:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (35/2018) Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 31.08.2018 11:18

  CBA przeszukało mieszkanie wiceprezesa Zakładów Chemicznych Police

 • 29.08.2018 13:19

  Grupa Azoty nie rozważa zwiększania udziałów w spółkach zależnych

 • 28.08.2018 23:50

  Strata netto Grupy Azoty Police w I półroczu wyniosła 14,6 mln zł, zgodnie z zapowiedziami

 • 28.08.2018 22:59

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.08.2018 11:43

  Grupa Azoty szacuje, że negatywny wpływ utraty kontroli nad Afrig wyniesie 28,7 mln zł

 • 14.08.2018 09:33

  Police szacują, że w I połowie 2018 r. miały 14,6 mln zł straty netto, poniżej oczekiwań rynku (opis)

 • 14.08.2018 08:51

  Police szacują, że w I połowie 2018 roku miały 14,6 mln zł straty netto

 • 14.08.2018 08:35

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (34/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" za I półrocze 2018 roku

 • 07.08.2018 18:13

  Utrata kontroli nad African Investment Group obniży wynik Azotów o 36 mln zł

 • 07.08.2018 17:52

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (33/2018) Skutki utraty kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu GA Police za I półrocze 2018 roku

 • 26.07.2018 12:03

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (32/2018) Udzielenie gwarancji.

 • 20.07.2018 12:42

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (31/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą.

 • 17.07.2018 09:12

  DM BOŚ podniósł rekomendacje dla Azotów i Polic do "trzymaj", obniżył wycenę Puław do 160,5 zł

 • 03.07.2018 15:20

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (30/2018) Korekta raportu bieżącego nr 30/2018

 • 29.06.2018 11:43

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (30/2018) Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.

 • 29.06.2018 11:41

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (29/2018) Udzielenie poręczenia do umowy kredytowej

 • 06.06.2018 11:15

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.

 • 04.06.2018 17:48

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (27/2018) Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.

 • 04.06.2018 13:57

  Police wypłacą 0,53 zł dywidendy za akcję z zysku za '17

 • 04.06.2018 13:51

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (26/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017.

 • 30.05.2018 20:04

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (25/2018) Powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na VIII kadencję.

 • 25.05.2018 09:45

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Azotów do 45 zł, Puław do 166 zł i Polic do 15,8 zł

 • 24.05.2018 21:16

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (24/2018) Zmiana warunków finalizacji porozumienia zawartego z DGG Eco sp. z o.o.

 • 21.05.2018 13:36

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (23/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.

 • 18.05.2018 21:31

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (22/2018) Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku.

 • 18.05.2018 21:28

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (21/2018) Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.

 • 17.05.2018 15:45

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (20/2018) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku, zgłoszony przez Akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w St

 • 10.05.2018 07:01

  Zysk netto Grupy Azoty Police spadł w I kw.'18 do 34 mln zł

 • 10.05.2018 06:47

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 08.05.2018 16:41

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (19/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku.

 • 08.05.2018 16:25

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 08.05.2018 15:03

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (17/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

 • 07.05.2018 14:37

  Police chcą wypłacić 0,53 zł dywidendy za akcję z zysku za '17

 • 07.05.2018 14:26

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (16/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.

 • 04.05.2018 07:54

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Polic do 17,3 zł, rekomendację dla Puław podniósł do "kupuj"

 • 26.04.2018 17:10

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (15/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku zgłoszonych przez akcjonariusza.

 • 20.04.2018 17:10

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (14/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku.

 • 20.04.2018 17:04

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (13/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 19.04.2018 08:30

  Reakcja na wyniki Grupy Azoty może być lekko pozytywna (opinia)

 • 19.04.2018 07:57

  Zysk netto Grupy Azoty w 2017 r. wyniósł 489 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 19.04.2018 07:39

  Zysk netto Grupy Azoty w 2017 roku wyniósł 489 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 19.04.2018 07:20

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 19.04.2018 07:18

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.04.2018 07:17

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 10.04.2018 16:55

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (12/2018) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 09.04.2018 19:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (11/2018) Zawarcie umowy zakupu fosforytów.

 • 05.04.2018 10:05

  Krótka lista banków na finansowanie Polimerów Police w II połowie '18

 • 05.04.2018 09:00

  Zysk netto Grupy Azoty w '17 wyniósł 489 mln zł, analitycy liczyli na więcej (opinia, aktl.)

 • 05.04.2018 08:33

  Zysk netto Grupy Azoty w '17 wyniósł 489 mln zł, reakcja rynku może być negatywna (opinia)

 • 04.04.2018 18:30

  Zysk netto Grupy Azoty w 2017 roku wyniósł 489 mln zł - szacunki (opis)

 • 04.04.2018 18:08

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (10/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za 2017 rok.

 • 29.03.2018 18:40

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (9/2018) Niewypłacalność i wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego spółki zależnej African Investment Group S.A.

 • 29.03.2018 14:04

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (8/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 18.03.2018 11:06

  Grupa Azoty Police utworzy odpis na 37,18 mln zł z aktywów w Afryce

 • 17.03.2018 18:50

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (7/2018) Ujawnienie informacji opóźnionej - Utworzenie odpisu aktualizującego w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 17.03.2018 18:42

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (6/2018) Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody - porozumienia rozwiązującego

 • 12.03.2018 15:21

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (5/2018) Podpisanie umowy na zakup węgla.

 • 01.03.2018 08:54

  Police chcą sfinalizować warunkowe porozumienie ws. akcji African Investment Group do 16 III

 • 01.03.2018 08:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (4/2018) Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody - porozumienia rozwiązującego

 • 19.02.2018 09:25

  DM BDM obniżył cenę docelową akcji Grupy Azoty do 68,6 zł, Polic do 19,7 zł, a Puław do 207 zł

 • 13.02.2018 10:03

  Grupa Azoty liczy na korzyści ze współdziałania spółek, zapowiada kolejne konsolidacje (wywiad)

 • 12.02.2018 13:02

  Spółki z grupy Azoty będą współpracować, m.in. przy handlu nawozami

 • 06.02.2018 16:30

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (3/2018) Podpisanie ramowej umowy dostaw amoniaku

 • 25.01.2018 13:23

  Grupa Azoty podpisała z EBI umowę kredytu w wysokości do 145 mln euro (opis)

 • 25.01.2018 11:26

  Grupa Azoty podpisała z EBI umowę kredytu w wysokości do 145 mln euro

 • 25.01.2018 11:12

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (2/2018) Udzielenie gwarancji na rzecz EBI

 • 16.01.2018 15:12

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 • 27.12.2017 18:48

  GPW: w dniu 27 grudnia 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

 • 20.12.2017 17:06

  Police mają porozumienie ws. zwrotu ceny za pakiet akcji African Investment Group

 • 20.12.2017 16:50

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (43/2017) Zawarcie warunkowej ugody - porozumienia rozwiązującego

 • 06.12.2017 10:40

  Prezes Grupy Azoty zwolennikiem połączenia części nawozowej Anwilu z Grupą Azoty

 • 10.11.2017 16:40

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (42/2017) Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu Polimery Police

 • 09.11.2017 06:48

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.11.2017 16:22

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (41/2017) Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na nabycie akcji spółki PDH Polska S.A.

 • 26.10.2017 08:31

  DM BOŚ obniża rekomendację i cenę docelową dla Polic, podwyższa ceny Grupy Azoty i Puław

 • 24.10.2017 13:11

  DM BZ WBK rekomenduje "sprzedaj" Grupę Azoty, „kupuj” Puławy i "trzymaj" Police

 • 18.10.2017 10:06

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (40/2017) Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

 • 13.10.2017 13:15

  Wybór licencjodawcy dla instalacji produkującej polipropylen w PDH Polska planowany w '17

 • 12.10.2017 15:47

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (39/2017) Zgoda Rady Nadzorczej spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu PDH

 • 05.10.2017 19:02

  Wartość rozszerzonego o polipropylen projektu Polimery Police wyniesie 1,27 mld euro (opis)

 • 05.10.2017 18:45

  Przewidywana wartość projektu Polimery Police wyniesie 1,27 mld euro

 • 05.10.2017 18:03

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (38/2017) Zmiana zakresu projektu PDH

 • 25.08.2017 20:05

  Instalacja do produkcji propylenu ma powstać w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • 25.08.2017 16:06

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (37/2017) Otrzymanie przez PDH Polska S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 24.08.2017 13:19

  Grupa Azoty liczy, że we IX będzie gotowe studium wykonalności projektu PDH

 • 24.08.2017 08:39

  Kurs Grupy Azoty i Puław mogą spadać, Polic - powinien rosnąć (opinia)

 • 24.08.2017 08:13

  Zysk netto Polic wzrósł w II kw. 2017 r. do 54,8 mln zł z 16,6 mln zł

 • 24.08.2017 06:48

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.08.2017 12:36

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (36/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą.

 • 02.08.2017 20:51

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (35/2017) Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną.

 • 31.07.2017 15:40

  DM BDM podniósł rekomendację dla Grupy Azoty i Puław oraz podtrzymał dla Polic

 • 27.07.2017 16:17

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (34/2017) Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 18.07.2017 16:10

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (33/2017) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 13.07.2017 10:12

  DM BOŚ podnosi rekomendację dla Polic do "kupuj", cena docelowa 24 zł

 • 05.07.2017 14:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 12 czerwca 2017 roku, a po przerwie kon

 • 03.07.2017 19:11

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (31/2017) Zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 • 03.07.2017 19:01

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (30/2017) Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 3 lipca 2017 roku.

 • 03.07.2017 18:56

  Walne zgromadzenie Polic dało zielone światło ws. dochodzenia roszczeń

 • 26.06.2017 17:59

  Zarząd PDH Polska za rozszerzeniem projektu PDH o wariant polipropylenowy (opis)

 • 26.06.2017 17:02

  Zarząd PDH Polska za rozszerzeniem projektu PDH o wariant polipropylenowy

 • 26.06.2017 16:48

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (29/2017) Rekomendacja rozszerzenia projektu PDH o wariant polipropylenowy.

 • 22.06.2017 08:56

  CBA zatrzymało 10 osób, m.in. z b. zarządu Zakładów Chemicznych w Policach

 • 21.06.2017 13:52

  PGNiG podpisał ze spółkami z Grupy Azoty kontrakty indywidualne o wartości ok. 7 mld zł (popr.)

 • 21.06.2017 13:37

  PGNiG podpisał ze spółkami z Grupy Azoty kontrakty indywidualne o wartości ok. 4 mld zł

 • 21.06.2017 13:25

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (28/2017) Zawarcie kontraktów indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

 • 20.06.2017 21:16

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (27/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

 • 12.06.2017 18:00

  GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (26/2017) Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 12 czerwca 2017 roku.