Pekabex SA

skrót: PBX

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 09:00

Aktualny kurs8,30   1,22 %0,10 zł
Otwarcie8,301,22%
Minimum8,301,22%
Maksimum8,301,22%
Wolumen (szt.) 96
Kurs odniesienia8,20
Widełki dolne7,50
Widełki górne9,10
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15008,10
11 0008,00
31 3887,85
16307,80
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
8,30100 1
8,35237 2
8,401 000 1
8,45795 2
8,50500 1
Wytwórca konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Oferuje elementy zbrojone tradycyjnie oraz nowoczesne elementy strunobetonowe wykorzystywane w budownictwie wielkokubaturowym (np. hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi), inżynieryjnym (np. mosty, tunele), a także w nietypowych projektach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Opoka TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne10 214 54441,56%10 214 54441,56%
Pekabex Wykup Managerski SA3 826 24815,57%3 826 24815,57%
Cantorelle Ltd.ZWZ2 958 17012,04%2 958 17012,04%
Fernik Holdings Ltd.2 130 5788,67%2 130 5788,67%
NN OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE1 379 0655,61%1 379 0655,61%

Kategoria • 11.10.2019 08:38

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (49/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 07.10.2019 19:02

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (48/2019) Korekta raportu bieżącego nr 48/2019 z dnia 7 października 2019 r.

 • 07.10.2019 12:10

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (48/2019) Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2019 roku

 • 27.09.2019 17:50

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (47/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 25.09.2019 17:16

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (46/2019) Nabycie akcji emitenta przez osobę zarządczą

 • 25.09.2019 16:50

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (45/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 24.09.2019 19:51

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (44/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 18.09.2019 16:24

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (43/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 11.09.2019 15:07

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (42/2019) Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

 • 10.09.2019 12:19

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (41/2019) Nabycie akcji emitenta przez osobę zarządczą

 • 06.09.2019 12:52

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (40/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 06.09.2019 12:47

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (39/2019) Raport miesięczny wielkości produkcji w sierpniu 2019 roku

 • 05.09.2019 20:42

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.08.2019 14:43

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (38/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 13.08.2019 17:55

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (37/2019) Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

 • 13.08.2019 15:56

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (36/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 21.05.2019 15:48

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (16/2019) Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

 • 16.04.2019 11:51

  Pekabex szuka potencjalnego celu akwizycyjnego w Niemczech (wywiad)

 • 10.04.2019 17:21

  NN OFE i DFE mają ponad 5 proc. głosów Pekabeksu

 • 10.04.2019 17:10

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (10/2019) Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

 • 14.03.2019 16:27

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (7/2019) Zawarcie umowy linii akredytyw, umowy o kredyt nieodnawialny, umowy wielocelowej linii kredytowej oraz umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych przez spółkę zależną od Poznańskiej Korpo

 • 06.03.2019 15:31

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (6/2019) Raport miesięczny wielkości produkcji w lutym 2019 roku

 • 07.02.2019 13:53

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (5/2019) Raport miesięczny wielkości produkcji w styczniu 2019 roku

 • 29.01.2019 18:23

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (4/2019) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 17.01.2019 16:24

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (3/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 11.01.2019 16:00

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 07.01.2019 14:46

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (1/2019) Raport miesięczny wielkości produkcji w grudniu 2018 roku

 • 21.12.2018 17:49

  Echo Investment wejdzie w skład uczestników indeksu mWIG40, Pekabex dołączy do sWIG80

 • 06.12.2018 16:52

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (67/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 06.12.2018 16:44

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (66/2018) Raport miesięczny wielkość produkcji w listopadzie 2018 roku

 • 30.11.2018 16:11

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (65/2018) Zawiadomienie o realizacji II etapu inwestycji

 • 23.11.2018 19:12

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 21.11.2018 17:09

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (64/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - zakup linii technologicznej do nowego zakładu

 • 07.11.2018 15:51

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (63/2018) Raport miesięczny wielkości produkcji w październiku 2018 roku

 • 10.10.2018 18:14

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (61/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 09.10.2018 17:11

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (61/2018) Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy

 • 09.10.2018 17:01

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (60/2018) Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

 • 08.10.2018 20:48

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (59/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 05.10.2018 13:36

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (58/2018) Raport miesięczny wielkości produkcji we wrześniu 2018 roku

 • 01.10.2018 19:54

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii A spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

 • 01.10.2018 19:53

  GPW: Komunikat - POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

 • 01.10.2018 19:47

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (57/2018) Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii A

 • 28.09.2018 17:11

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (56/2018) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 24.09.2018 19:21

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (55/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 17.09.2018 20:01

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (54/2018) Przejecie placu budowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 13.09.2018 16:11

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (53/2018) Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

 • 07.09.2018 18:10

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 07.09.2018 11:05

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (52/2018) Raport miesięczny wielkości produkcji w sierpniu 2018 roku

 • 05.09.2018 22:06

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (51/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 29.08.2018 18:19

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (50/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 13.08.2018 20:45

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (49/2018) Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

 • 07.08.2018 11:25

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (48/2018) Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2018 roku

 • 25.07.2018 18:34

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (47/2018) Zawarcie zobowiązującej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 12.07.2018 15:22

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (43/2018) Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 10.07.2018 17:09

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (45/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 09.07.2018 13:54

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.

 • 04.07.2018 15:37

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (44/2018) Raport miesięczny wielkości produkcji w czerwcu 2018 roku

 • 03.07.2018 16:39

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (43/2018) Zawiadomienie o niespełnieniu się warunku wejścia w życie znaczącej umowy

 • 25.06.2018 20:41

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (42/2018) Informacja o emisji obligacji serii A - podsumowanie

 • 20.06.2018 19:44

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (41/2018) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2018 roku

 • 20.06.2018 19:00

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (40/2018) Informacja o wypłacie dywidendy

 • 20.06.2018 18:59

  Pekabex wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję za '17

 • 20.06.2018 18:47

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (39/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r.

 • 20.06.2018 18:39

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (38/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 20 czerwca 2018 r.

 • 19.06.2018 21:24

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (37/2018) Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

 • 18.06.2018 17:58

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (36/2018) Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

 • 15.06.2018 14:57

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (35/2018) Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw będących w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 14:54

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (34/2018) Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw będących w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.

 • 08.06.2018 19:19

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (33/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 07.06.2018 18:13

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (32/2018) Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.

 • 07.06.2018 14:02

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (31/2018) Raport miesięczny wielkości produkcji w maju 2018 roku

 • 07.06.2018 12:50

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (30/2018) Rozstrzygnięcie przetargu dot. zakupu nieruchomości na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 05.06.2018 19:15

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (29/2018) Ustanowienie Programu Emisji Obligacji Spółki

 • 30.05.2018 19:52

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (28/2018) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 18:47

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 17:41

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (27/2018) Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 24.05.2018 17:57

  Pekabex chce wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję za '17

 • 24.05.2018 17:46

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (26/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.

 • 23.05.2018 18:45

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (25/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 17.05.2018 18:38

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (24/2018) Planowane ustanowienie Programu Emisji Obligacji

 • 10.05.2018 16:52

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (23/2018) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 07.05.2018 14:41

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (22/2018) Raport miesięczny wielkości produkcji w kwietniu 2018 roku

 • 02.05.2018 17:08

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (21/2018) Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy

 • 27.04.2018 17:23

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (20/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 25.04.2018 22:21

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 25.04.2018 22:07

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 20:43

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (19/2018) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 25.04.2018 17:14

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (18/2018) Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

 • 23.04.2018 16:41

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (17/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 19.04.2018 17:38

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (16/2018) Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 12.04.2018 16:38

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (15/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 06.04.2018 10:37

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (14/2018) Raport miesięczny wielkości produkcji w marcu 2018 roku

 • 21.03.2018 17:04

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (13/2018) Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

 • 19.03.2018 18:10

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (12/2018) Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 07.03.2018 15:26

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (11/2018) Raport miesięczny dot. wielkości produkcji w lutym 2018 roku

 • 05.03.2018 19:28

  Spółka zależna Pekabex ma list intencyjny na zakup nieruchomości na terenie PSSE

 • 05.03.2018 19:21

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (10/2018) Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

 • 05.03.2018 19:15

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (9/2018) Podpisanie listu intencyjnego dot. zakupu nieruchomości na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 14.02.2018 16:52

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (8/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 13.02.2018 17:36

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (7/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 07.02.2018 14:30

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (6/2018) Raport miesięczny dot. wielkości produkcji w styczniu 2018 roku

 • 02.02.2018 19:44

  Spółka zależna Pekabeksu ma kontrakt na 14,4 mln euro

 • 02.02.2018 19:19

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (5/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 29.01.2018 21:40

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (4/2018) Przejęcie placu budowy Panattoni Park Białystok

 • 25.01.2018 20:58

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (3/2018) Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przez spółkę zależną Emitenta

 • 18.01.2018 14:03

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 05.01.2018 11:25

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (1/2018) Raport miesięczny wielkości produkcji w grudniu 2017 roku

 • 29.12.2017 18:18

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (55/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 22.12.2017 15:13

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (54/2017) Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 20.12.2017 12:21

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (53/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 13.12.2017 20:02

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (52/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 07.12.2017 16:12

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (51/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji w listopadzie 2017 roku

 • 01.12.2017 14:31

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (50/2017) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 23.11.2017 19:31

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (49/2017) Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. i ustanowienie hipoteki na prawach tej spółki

 • 22.11.2017 15:32

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (48/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 17.11.2017 20:54

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.11.2017 17:40

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (47/2017) Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 07.11.2017 16:28

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (46/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji w październiku 2017 roku

 • 20.10.2017 14:05

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (45/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 19.10.2017 17:43

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (44/2017) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.10.2017 16:52

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (43/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 06.10.2017 14:55

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (42/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji we wrześniu 2017 roku

 • 27.09.2017 17:29

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (41/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 14.09.2017 19:16

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (40/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 08.09.2017 19:31

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 07.09.2017 15:59

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (39/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji w sierpniu 2017 roku

 • 04.09.2017 16:18

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (38/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 10.08.2017 17:29

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (37/2017) Stanowisko zarządu Emitenta odnośnie pogłosek dotyczących rzekomego pogorszenia się sytuacji spółki zależnej od Emitenta

 • 09.08.2017 15:28

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (36/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 07.08.2017 17:08

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (35/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2017 roku

 • 04.08.2017 16:36

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (34/2017) Wznowienie realizacji znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 21.07.2017 16:46

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (33/2017) Odstąpienie od znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 19.07.2017 19:19

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (32/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza Emitenta

 • 10.07.2017 14:55

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (31/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 07.07.2017 14:46

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (30/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji w czerwcu 2017 roku

 • 05.07.2017 17:59

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (29/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 05.07.2017 17:56

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (28/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.06.2017 18:26

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (27/2017) Informacja o wypłacie dywidendy

 • 30.06.2017 17:28

  Pekabex wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję za '16

 • 30.06.2017 17:22

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (26/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 17:16

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (25/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 28.06.2017 08:17

  GPW: Komunikat - PEKABEX

 • 08.06.2017 17:42

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (24/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 07.06.2017 13:35

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (23/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji w maju 2017 roku

 • 02.06.2017 16:48

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (22/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.

 • 01.06.2017 18:28

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (21/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 26.05.2017 17:20

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (20/2017) Odstąpienie od znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 25.05.2017 22:05

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (19/2017) Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 24.05.2017 21:20

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (18/2017) Podjęcie informacji o wyborze spółki zależnej od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. jako Generalnego Wykonawcy Inwestycji.

 • 24.05.2017 17:58

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 18.05.2017 14:36

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (17/2017) Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

 • 17.05.2017 17:28

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (16/2017) Powołanie Rady Nadzorczej Nowej Kadencji

 • 17.05.2017 17:24

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (15/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 17 maja 2017 r.

 • 17.05.2017 17:20

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (14/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 maja 2017 r.

 • 05.05.2017 15:40

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (13/2017) Raport miesięczna wielkość produkcji w kwietniu 2017 roku

 • 28.04.2017 21:53

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (12/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 28.04.2017 21:30

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 20:36

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.04.2017 23:18

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (11/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.

 • 20.04.2017 15:57

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (10/2017) Zmiana daty publikacji raportu okresowego za rok 2016

 • 06.04.2017 13:00

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (9/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji w marcu 2017 roku

 • 31.03.2017 15:30

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (8/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 09.03.2017 14:53

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (7/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 07.03.2017 15:18

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (6/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji w lutym 2017 roku

 • 06.03.2017 18:42

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (5/2017) Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 06.03.2017 18:35

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (4/2017) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 07.02.2017 17:34

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (3/2017) Raport miesięczna wielkość produkcji w styczniu 2017 roku

 • 26.01.2017 12:20

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 05.01.2017 13:42

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (1/2017) Raport miesięczny wielkości produkcji w grudniu 2016 roku

 • 08.12.2016 21:38

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (57/2016) Sprostowanie raportu bieżącego 56/2016

 • 08.12.2016 16:57

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (56/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 06.12.2016 15:05

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (55/2016) Raport miesięczny wielkości produkcji w listopadzie 2016 roku

 • 24.11.2016 20:19

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 17.11.2016 16:59

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (54/2016) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 15.11.2016 10:06

  DM PKO BP rekomenduje "trzymaj" Pekabex, cena docelowa 13 zł

 • 07.11.2016 16:22

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (53/2016) Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

 • 07.11.2016 14:21

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (52/2016) Raport miesięczny wielkości produkcji w październiku 2016 roku

 • 04.11.2016 21:41

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (51/2016) Informacja na temat zakończenia sporu sądowego

 • 28.10.2016 16:25

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (50/2016) Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 11.10.2016 21:38

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (49/2016) Powołanie osoby nadzorującej

 • 11.10.2016 21:33

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (48/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Spółki w dniu 11 października 2016 r.

 • 11.10.2016 21:28

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (47/2016) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 11 października 2016 r.

 • 11.10.2016 21:22

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (46/2016) Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 10.10.2016 18:22

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (45/2016) Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza Emitenta

 • 06.10.2016 13:48

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (44/2016) Raport miesięczny wielkości produkcji we wrześniu 2016 roku

 • 28.09.2016 17:03

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (43/2016) Połączenie spółek zależnych Emitenta

 • 28.09.2016 13:59

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (42/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 14.09.2016 20:59

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (41/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.

 • 08.09.2016 14:28

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (40/2016) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji opóźnionej

 • 07.09.2016 17:08

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (39/2016) Raport miesięczny o wielkości produkcji w sierpniu 2016 roku

 • 31.08.2016 17:45

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 15:58

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (38/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 10.08.2016 16:06

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (37/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 05.08.2016 15:22

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (36/2016) Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2016 roku

 • 29.07.2016 15:21

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (35/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

 • 25.07.2016 20:20

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (34/2016) Przyjęcie planu połączenia spółek z grupy Pekabex.

 • 06.07.2016 17:34

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA (33/2016) Raport miesięczny wielkości produkcji w czerwcu 2016 roku

 • 30.06.2016 18:14

  Akcjonariusze Pekabeksu za wypłatą 9 groszy dywidendy na akcję

 • 30.06.2016 17:37

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 30.06.2016 17:34

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 30.06.2016 17:29

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 12:33

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 15.06.2016 15:52

  Pekabex chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

 • 15.06.2016 15:40

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wysokości dywidendy

 • 07.06.2016 17:10

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 06.06.2016 16:49

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport miesięczny wielkości produkcji w maju 2016 roku

 • 03.06.2016 17:59

  Pekabex chce wypłacić 8 gr dywidendy na akcję za 2015 r.

 • 03.06.2016 17:29

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.

 • 31.05.2016 14:11

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 30.05.2016 15:19

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Wypowiedzenie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.05.2016 19:28

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 15:55

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport o miesięcznej wielkości produkcji - kwiecień 2016 r.

 • 29.04.2016 18:30

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 18:07

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 28.04.2016 09:04

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 18.04.2016 15:48

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

 • 07.04.2016 18:23

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 kwietnia 2016 roku

 • 07.04.2016 18:16

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 7 kwietnia 2016 r.

 • 07.04.2016 18:09

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 kwietnia 2016 r.

 • 05.04.2016 16:49

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

 • 05.04.2016 16:23

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport miesięczny wielkości produkcji w marcu 2016 roku

 • 31.03.2016 15:43

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 24.03.2016 15:16

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.03.2016 15:21

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 08.03.2016 16:35

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 04.03.2016 14:57

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport miesięczny wielkości produkcji w lutym 2016 roku

 • 29.02.2016 17:15

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 27.02.2016 10:54

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 27.02.2016 10:41

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 23.02.2016 14:48

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport miesięczny wielkości produkcji w styczniu 2016 roku

 • 22.02.2016 12:41

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 12.02.2016 19:11

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącego aneksu do umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną od Emitenta.

 • 09.02.2016 17:22

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Objęcie obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta

 • 09.02.2016 17:18

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

 • 29.01.2016 11:34

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 19.01.2016 15:09

  Vestor DM podnosi cenę docelową akcji Pekabeksu do 14 zł

 • 15.01.2016 12:39

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie umowy nabycia przedsiębiorstwa spółki ERGON Poland

 • 28.12.2015 15:14

  DM PKO BP rekomenduje "trzymaj" Pekabex, cena docelowa 12 zł

 • 18.12.2015 17:34

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.12.2015 17:55

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 16.12.2015 17:49

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.12.2015 14:51

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 10.12.2015 17:47

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 13.11.2015 15:07

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 15:42

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 15.10.2015 20:51

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zmiany do umowy wielocelowej linii kredytowej i umowy kredytu nieodnawialnego zawartych z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 13.10.2015 15:34

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 08.10.2015 14:03

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zgoda Prezesa UOKiK na zakup przedsiębiorstwa ERGON Poland

 • 01.10.2015 22:29

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 28.09.2015 14:00

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 25.09.2015 16:38

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 14.09.2015 17:23

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Podsumowanie kosztów emisji akcji serii A i akcji serii B - uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

 • 11.09.2015 09:47

  Vestor DM rekomenduje "kupuj" Pekabex z ceną docelową 13,4 zł

 • 01.09.2015 19:01

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Porozumienie w przedmiocie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 29.07.2015 r.

 • 31.08.2015 18:40

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 28.08.2015 14:15

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 28.08.2015 14:07

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 19.08.2015 11:05

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015

 • 14.08.2015 17:51

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

 • 12.08.2015 16:51

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B

 • 12.08.2015 14:25

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

 • 12.08.2015 14:25

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

 • 11.08.2015 13:27

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Temat: Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 11/2015 dotyczącego treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 lipca 2015 roku

 • 10.08.2015 13:15

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Warunkowa rejestracja akcji serii B w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 05.08.2015 11:23

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 05.08.2015 11:15

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.08.2015 15:04

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

 • 03.08.2015 13:44

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 30.07.2015 17:44

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 30 lipca 2015 r.

 • 30.07.2015 17:20

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 lipca 2015 r.

 • 29.07.2015 18:03

  Pekabex BET ma przedwstępną umowę na zakup przedsiębiorstwa za 45,1 mln zł

 • 29.07.2015 17:08

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia przedsiębiorstwa spółki ERGON Poland

 • 29.07.2015 15:04

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A./ Zmiany statutu

 • 22.07.2015 12:56

  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

 • 10.07.2015 18:53

  GPW: akcje PEKABEX na liście uczestników WIG, WIG-Poland i WIG-budownictwo

 • 08.07.2015 12:09

  Pekabex bliski przejęcia w centralnej Polsce, dodatkowe środki z emisji na kapitał obrotowy

 • 08.07.2015 09:11

  Kurs PDA Pekabeksu spadł w debiucie na GPW o 10 proc.