Patentus SA

skrót: PAT

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest dostawcą maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego. Specjalizuje się w produkcji oraz zabudowie wysokowydajnych kompletnych systemów transportowych wykorzystywanych m.in. w kopalniach podziemnych Zapewnia kompleksową obsługę wyposażenia kopalni w kompleksy ścianowe i podścianowe. Wykonuje również innowacyjne układy napędowe dla różnych branż.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Duda Małgorzata7 804 67526,45%13 846 35029,07%
Gotz Urszula4 829 15016,37%8 183 30017,18%
Duda Józef4 329 00314,67%7 683 17816,13%
Duda (Wiktor), Małgorzata3 619 30012,26%6 306 80013,24%
Gotz Henryk2 962 50010,04%5 650 00011,86%

Kategoria • 23.12.2020 19:15

  PATENTUS SA (36/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

 • 10.12.2020 14:54

  PATENTUS SA (35/2020) Wykreślenie z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego poz. 2445791 na aktywach o znacznej wartości.

 • 02.12.2020 13:09

  PATENTUS SA (34/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji

 • 01.12.2020 09:10

  PATENTUS SA (33/2020) Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW

 • 26.11.2020 10:15

  PATENTUS SA (32/2020) Rozwiązanie umowy i zakończenie współpracy z animatorem emitenta.

 • 13.11.2020 07:19

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 13.11.2020 07:06

  PATENTUS SA (31/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji

 • 30.10.2020 18:08

  PATENTUS SA (30/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

 • 21.10.2020 10:18

  PATENTUS SA (29/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji

 • 19.10.2020 19:52

  PATENTUS SA (28/2020) Wybór Biegłego Rewidenta

 • 29.09.2020 14:21

  PATENTUS SA (27/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

 • 17.09.2020 12:41

  PATENTUS SA (26/2020) Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.

 • 28.08.2020 06:26

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 13.08.2020 14:37

  PATENTUS SA (25/2020) Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2653056, 2653055) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

 • 12.08.2020 14:40

  PATENTUS SA (24/2020) Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2652540) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

 • 12.08.2020 14:26

  PATENTUS SA (23/2020) Częściowa rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

 • 08.06.2020 13:22

  PATENTUS SA (19/2020) Wniosek uprawnionych akcjonariuszy zawierający projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PATENTUS S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku.

 • 01.06.2020 15:50

  PATENTUS SA (18/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 28.05.2020 10:57

  PATENTUS SA (17/2020) Wykreślenie zastawu (poz. 2585557, 2585280, 2585200) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 19.05.2020 13:32

  PATENTUS SA (16/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za I kwartał 2020 roku oraz danych w tabeli ESPI

 • 18.05.2020 15:00

  PATENTUS SA (15/2020) Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta

 • 15.05.2020 07:05

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 07.05.2020 09:38

  Branża okołogórnicza apeluje o powołanie zespołu kryzysowego dla branży wydobywczej

 • 06.05.2020 14:06

  PATENTUS SA (14/2020) Przyznanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

 • 21.04.2020 13:50

  PATENTUS SA (13/2020) Spłata kredytu obrotowego w Getin Noble Bank S.A.

 • 15.04.2020 10:41

  PATENTUS SA (12/2020) Podpisanie znaczącej Umowy Wykonawczej

 • 14.04.2020 13:56

  PATENTUS SA (11/2020) Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki o znacznej wartości.

 • 08.04.2020 13:04

  PATENTUS SA (10/2020) Zawarcie przez konsorcjum spółek umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 25.03.2020 10:07

  PATENTUS SA (9/2020) Errata do Sprawozdania Zarządu z działalności Patentus S.A.

 • 25.03.2020 10:05

  PATENTUS SA (8/2020) Errata do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus S.A.

 • 24.03.2020 08:48

  PATENTUS SA (11/2019) Korekta informacji w zakresie oznaczenia stron umowy znaczącej

 • 20.03.2020 07:15

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.03.2020 07:10

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 09.03.2020 14:03

  PATENTUS SA (7/2020) Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 25.02.2020 14:19

  PATENTUS SA (6/2020) Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 18.02.2020 15:26

  PATENTUS SA (5/2020) Zbycie akcji spółki Patentus Strefa S.A. w upadłości

 • 04.02.2020 13:51

  PATENTUS SA (4/2020) Zezwolenie na wykreślenie zastawu rejestrowego - Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 03.02.2020 14:02

  PATENTUS SA (3/2020) Wsparcie przedsiębiorstwa przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

 • 09.01.2020 13:19

  PATENTUS SA (2/2020) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 03.01.2020 14:05

  PATENTUS SA (1/2020) Terminy raportów w 2020 roku.

 • 19.12.2019 13:31

  PATENTUS SA (31/2019) Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

 • 21.11.2019 11:49

  PATENTUS SA (30/2019) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 14.11.2019 07:45

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 15:15

  PATENTUS SA (29/2019) Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 05.11.2019 13:19

  PATENTUS SA (28/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

 • 05.11.2019 13:17

  PATENTUS SA (27/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 05.11.2019 roku.

 • 05.11.2019 13:14

  PATENTUS SA (26/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 roku.

 • 11.10.2019 15:02

  PATENTUS SA (25/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Patentus S.A..

 • 09.10.2019 15:33

  PATENTUS SA (24/2019) Korekta raportu bieżącego nr 23/2019

 • 09.10.2019 14:24

  PATENTUS SA (23/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 01.10.2019 12:39

  PATENTUS SA (22/2019) Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 13.09.2019 11:42

  PATENTUS SA (21/2019) Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

 • 30.08.2019 07:15

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.05.2019 13:07

  PATENTUS SA (16/2019) Złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym.

 • 15.04.2019 12:40

  Patentus ma umowę z Famurem na dostawę przenośników za ok. 19,2 mln zł

 • 15.04.2019 12:31

  PATENTUS SA (11/2019) Zawarcie umowy znaczącej.

 • 12.04.2019 08:49

  PATENTUS SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia.

 • 27.03.2019 12:49

  PATENTUS SA (7/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 21.03.2019 07:22

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 21.03.2019 07:18

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 07.02.2019 11:27

  PATENTUS SA (6/2019) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacji zamówień pod umowy.

 • 23.01.2019 13:09

  PATENTUS SA (5/2019) Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta.

 • 18.01.2019 13:33

  PATENTUS SA (4/2019) Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 09.01.2019 14:34

  PATENTUS SA (3/2019) Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta.

 • 04.01.2019 14:31

  PATENTUS SA (2/2019) Spłata kredytu w rachunku bieżącym w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 03.01.2019 13:11

  PATENTUS SA (1/2019) Terminy raportów w 2019 roku.

 • 28.12.2018 10:15

  PATENTUS SA (35/2018) Podpisanie Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. oraz ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta.

 • 27.12.2018 15:28

  PATENTUS SA (34/2018) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

 • 12.12.2018 12:41

  PATENTUS SA (33/2018) Zmiana w rejetrze zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 10.12.2018 13:50

  PATENTUS SA (32/2018) Podpisanie Aneksu do umowy kredytowej z Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna).

 • 05.12.2018 13:54

  PATENTUS SA (31/2018) Podpisanie aneksu do Umowy Faktoringu KUKE Finance S.A.

 • 22.11.2018 11:31

  PATENTUS SA (30/2018) Wybór biegłego rewidenta.

 • 14.11.2018 07:17

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 10.10.2018 14:33

  PATENTUS SA (29/2018) Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 08.10.2018 12:33

  PATENTUS SA (28/2018) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 02.10.2018 13:59

  PATENTUS SA (27/2018) Zawarcie umowy znaczącej.

 • 01.10.2018 13:39

  PATENTUS SA (26/2018) Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 19.09.2018 12:26

  PATENTUS SA (25/2018) Zmiany w zakresie hipotek umownych na aktywach Emitenta.

 • 19.09.2018 11:22

  PATENTUS SA (24/2018) Spłata kredytów w mBank Spółka Akcyjna.

 • 03.09.2018 12:52

  PATENTUS SA (23/2018) Spłata kredytu w Alior Bank Spółka Akcyjna.

 • 31.08.2018 10:20

  PATENTUS SA (22/2018) Podpisanie porozumienia trójstronnego z KUKE S.A. oraz KUKE Finance S.A.

 • 31.08.2018 07:36

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 08:18

  PATENTUS SA (21/2018) Podpisanie aneksu umowy faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

 • 17.08.2018 15:07

  PATENTUS SA (19/2018) Podpisanie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

 • 13.08.2018 14:13

  PATENTUS SA (18/2018) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 03.08.2018 11:38

  PATENTUS SA (17/2018) Rejestracja zmian Statutu spółki PATENTUS SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 01.08.2018 12:41

  PATENTUS SA (16/2018) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 01.08.2018 12:37

  PATENTUS SA (15/2018) Podpisanie Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 • 17.07.2018 10:16

  PATENTUS SA (14/2018) Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 02.07.2018 12:08

  PATENTUS SA (13/2018) Zawiadomienie Syndyka masy upadłości PATENTUS STREFA S.A.

 • 26.06.2018 12:32

  PATENTUS SA (12/2018) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

 • 25.05.2018 12:11

  PATENTUS SA (11/2018) Powołanie Komitetu Audytu.

 • 24.05.2018 15:33

  PATENTUS SA (10/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

 • 24.05.2018 13:15

  PATENTUS SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 24.05.2018 roku.

 • 24.05.2018 13:14

  PATENTUS SA (8/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 24.05.2018 roku.

 • 15.05.2018 14:41

  PATENTUS SA (7/2018) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

 • 15.05.2018 08:00

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 09:19

  PATENTUS SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 23.04.2018 08:47

  PATENTUS SA (5/2018) Zgłoszenie wystąpienia szkody.

 • 05.04.2018 11:03

  PATENTUS SA (4/2018) Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

 • 21.03.2018 17:53

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 17:51

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.01.2018 13:50

  PATENTUS SA (3/2018) Zawarcie umowy znaczącej.

 • 25.01.2018 12:44

  Patentus ma umowę z Famurem na dostawę przenośników za ok. 17 mln zł

 • 25.01.2018 12:24

  PATENTUS SA (2/2018) Zawarcie umowy znaczącej.

 • 02.01.2018 13:00

  PATENTUS SA (1/2018) Terminy raportów w 2018 roku.

 • 18.12.2017 13:04

  PATENTUS SA (18/2017) Podpisanie umowy faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

 • 05.12.2017 13:51

  PATENTUS SA (17/2017) Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 14.11.2017 07:33

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.11.2017 10:59

  PATENTUS SA (16/2017) Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta.

 • 07.11.2017 13:09

  PATENTUS SA (15/2017) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

 • 23.10.2017 12:24

  PATENTUS SA (14/2017) Podpisanie umowy kredytowej z Alior Bank Spółka Akcyjna.

 • 18.10.2017 10:34

  PATENTUS SA (13/2017) Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 31.08.2017 14:25

  PATENTUS SA (12/2017) Sprostowanie do Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

 • 31.08.2017 07:23

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 09.08.2017 13:30

  PATENTUS SA (11/2017) Zawarcie znaczącej umowy i realizacja zamówień pod umowę.

 • 10.07.2017 13:03

  PATENTUS SA (10/2017) Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 08.06.2017 12:54

  PATENTUS SA (9/2017) Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 24.05.2017 14:27

  PATENTUS SA (8/2017) Powołanie Zarządu PATENTUS S.A. na nową kadencję.

 • 28.04.2017 07:22

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 15:36

  PATENTUS SA (7/2017) Powołanie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na nową kadencję.

 • 27.04.2017 15:33

  PATENTUS SA (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 27.04.2017 roku.

 • 27.04.2017 15:31

  PATENTUS SA (5/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 27.04.2017 roku.

 • 21.04.2017 10:55

  PATENTUS SA (4/2017) Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.

 • 18.04.2017 12:38

  PATENTUS SA (3/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 31.03.2017 09:10

  PATENTUS SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 21.03.2017 07:25

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 07:20

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 11.01.2017 11:16

  PATENTUS SA (1/2017) Terminy raportów w 2017 roku.

 • 21.11.2016 14:46

  PATENTUS SA (20/2016) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 17.11.2016 10:04

  PATENTUS SA (19/2016) Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 17.11.2016 09:51

  PATENTUS SA (18/2016) Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 14.11.2016 07:29

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 11:06

  PATENTUS SA (17/2016) Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 25.10.2016 11:24

  PATENTUS SA (16/2016) Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Patentus Stefa SA

 • 19.09.2016 15:07

  PATENTUS SA (15/2016) Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta

 • 31.08.2016 17:50

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 12:25

  PATENTUS SA (14/2016) Uzupełnienie raportu 10/2016 roku z dnia 30.05.2016 roku

 • 29.06.2016 12:45

  PATENTUS SA Zawarcie porozumienia.

 • 16.06.2016 13:06

  PATENTUS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 16.06.2016 roku.

 • 16.06.2016 13:04

  PATENTUS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 16.06.2016 roku.

 • 30.05.2016 14:37

  PATENTUS SA Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej.

 • 18.05.2016 15:13

  PATENTUS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 16.05.2016 17:46

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 12:48

  PATENTUS SA Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 06.04.2016 11:11

  PATENTUS SA Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 05.04.2016 14:16

  PATENTUS SA Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 21.03.2016 17:55

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:51

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 13:07

  PATENTUS SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 29.01.2016 15:15

  PATENTUS SA : Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 29.01.2016 09:57

  PATENTUS SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na środkach trwałych.

 • 22.01.2016 11:34

  PATENTUS SA Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 04.01.2016 12:22

  PATENTUS SA Terminy raportów w 2016 roku.

 • 16.12.2015 13:29

  PATENTUS SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 09.12.2015 12:27

  PATENTUS SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 13.11.2015 08:15

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 31.08.2015 17:37

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.06.2015 13:11

  PATENTUS SA Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

 • 30.06.2015 13:09

  PATENTUS SA Zawarcie zamówień z Kompanią Węglową.

 • 11.06.2015 15:03

  PATENTUS SA Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

 • 11.06.2015 15:01

  PATENTUS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 10.06.2015 roku.

 • 11.06.2015 15:00

  PATENTUS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 10.06.2015 roku.

 • 21.05.2015 13:49

  PATENTUS SA Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.06.2015 roku.

 • 15.05.2015 14:50

  PATENTUS SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 15.05.2015 07:41

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 15:15

  PATENTUS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 12.05.2015 11:56

  PATENTUS SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 20.03.2015 07:32

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 25.02.2015 15:09

  PATENTUS SA Zawarcie umowy i zamówień z Kompanią Węglową S.A.

 • 18.02.2015 15:12

  PATENTUS SA Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 06.02.2015 11:50

  PATENTUS SA Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 05.02.2015 15:14

  PATENTUS SA Zawarcie umów ramowych z Kompanią Węglową S.A.

 • 05.01.2015 12:48

  PATENTUS SA terminy raportów w 2015 roku.

 • 12.12.2014 10:51

  PATENTUS SA rezygnacja członka zarządu.

 • 09.12.2014 14:31

  PATENTUS SA informacja o wyniku weryfikacji wniosków o płatność BGK

 • 28.11.2014 11:36

  PATENTUS SA podpisanie aneksu o dofinansowanie z BGK.

 • 26.11.2014 14:52

  PATENTUS SA podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 • 19.11.2014 11:07

  PATENTUS SA zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska SA

 • 14.11.2014 07:35

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.10.2014 10:35

  PATENTUS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2014 z 01.10.2014 r.

 • 01.10.2014 14:41

  PATENTUS SA zawarcie aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych

 • 01.09.2014 11:22

  PATENTUS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 13.08.2014 roku

 • 19.08.2014 13:59

  PATENTUS SA zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia pod kredyty technologiczne

 • 19.08.2014 07:30

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 13.08.2014 11:39

  PATENTUS SA zawarcie aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych

 • 11.08.2014 10:44

  PATENTUS SA zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 24.07.2014 15:02

  PATENTUS SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 16.07.2014 13:54

  PATENTUS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 02.06.2014 r.

 • 07.07.2014 15:39

  PATENTUS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 02.06.2014roku.

 • 27.06.2014 13:07

  PATENTUS SA podpisanie aneksu nr 2 do umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

 • 13.06.2014 10:23

  PATENTUS SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 04.06.2014 07:05

  Druga połowa '14 może być trudna dla producentów maszyn górniczych (analiza)

 • 02.06.2014 13:29

  PATENTUS SA Zawarcie aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych.

 • 22.05.2014 12:34

  PATENTUS SA wykaz akcjonariuszy

 • 22.05.2014 12:33

  PATENTUS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 22.05.2014 roku

 • 15.05.2014 07:37

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 25.04.2014 09:58

  PATENTUS SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 17.04.2014 11:48

  Patentus ma zamówienia za 45 mln zł, w '14 liczy na podobne rdr wyniki (wywiad)

 • 16.04.2014 10:45

  PATENTUS SA obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej

 • 11.04.2014 14:10

  PATENTUS SA Udzielenie znaczącej gwarancji spółce zależnej

 • 27.03.2014 15:31

  PATENTUS SA zawarcie aneksów do umów o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego

 • 18.03.2014 15:17

  PATENTUS SA podpisanie aneksu nr 1 do umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

 • 18.03.2014 14:52

  PATENTUS SA Podpisanie aneksu o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 04.03.2014 13:20

  PATENTUS SA podpisanie umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

 • 25.02.2014 10:05

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 20.02.2014 10:22

  PATENTUS SA wykaz akcjonariuszy na NWZ odbytego w dniu 19.02.2014 roku.

 • 20.02.2014 10:20

  PATENTUS SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 20.02.2014 10:19

  PATENTUS SA treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19.02.2014 roku.

 • 19.02.2014 13:28

  PATENTUS SA podpisanie aneksu o dofinansowanie z BGK

 • 15.01.2014 10:36

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy

 • 02.01.2014 14:11

  PATENTUS SA terminy raportów w 2014 r.

 • 28.11.2013 11:34

  PATENTUS SA wybór biegłego rewidenta

 • 26.11.2013 10:50

  PATENTUS SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 25.11.2013 11:23

  PATENTUS SA - nabycie papierów wartościowych spółki przez osobę zarządzającą

 • 19.11.2013 15:01

  PATENTUS SA nabycie papierów wartościowych spółki przez osobę zarządzającą.

 • 14.11.2013 15:15

  PATENTUS SA nabycie papierów wartościowych spółki przez osobę zarządzającą

 • 07.11.2013 13:27

  PATENTUS SA zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

 • 04.11.2013 12:52

  PATENTUS SA zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

 • 16.10.2013 14:27

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 27.09.2013 14:05

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy

 • 13.09.2013 13:26

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy

 • 28.08.2013 15:38

  PATENTUS SA podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 28.08.2013 07:33

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 22.08.2013 09:55

  PATENTUS SA zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku.

 • 19.08.2013 13:20

  PATENTUS SA obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej

 • 16.05.2013 13:14

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy

 • 15.05.2013 07:43

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 26.04.2013 09:40

  PATENTUS SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ