Patentus SA

skrót: PAT

Ostatnie notowanie z: 29.09.2020 11:05

Aktualny kurs0,99   0 %0 zł
Otwarcie0,990,00%
Minimum0,990,00%
Maksimum0,990,00%
Wolumen (szt.) 1000
Kurs odniesienia0,99
Widełki dolne0,89
Widełki górne1,08
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0000,96
21 0250,96
11 0000,95
211 0000,95
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,0014 000 2
1,04870 1
1,048 289 2
1,08989 1
Jest dostawcą maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego. Specjalizuje się w produkcji oraz zabudowie wysokowydajnych kompletnych systemów transportowych wykorzystywanych m.in. w kopalniach podziemnych Zapewnia kompleksową obsługę wyposażenia kopalni w kompleksy ścianowe i podścianowe. Wykonuje również innowacyjne układy napędowe dla różnych branż.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Duda Małgorzata7 804 67526,45%13 846 35029,07%
Gotz Urszula4 829 15016,37%8 183 30017,18%
Duda Józef4 329 00314,67%7 683 17816,13%
Duda (Wiktor), Małgorzata3 619 30012,26%6 306 80013,24%
Gotz Henryk2 962 50010,04%5 650 00011,86%

Kategoria • 29.09.2020 14:21

  PATENTUS SA (27/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy PATENTUS S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

 • 17.09.2020 12:41

  PATENTUS SA (26/2020) Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.

 • 28.08.2020 06:26

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 13.08.2020 14:37

  PATENTUS SA (25/2020) Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2653056, 2653055) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

 • 12.08.2020 14:40

  PATENTUS SA (24/2020) Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2652540) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

 • 12.08.2020 14:26

  PATENTUS SA (23/2020) Częściowa rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

 • 08.06.2020 13:22

  PATENTUS SA (19/2020) Wniosek uprawnionych akcjonariuszy zawierający projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PATENTUS S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku.

 • 01.06.2020 15:50

  PATENTUS SA (18/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 28.05.2020 10:57

  PATENTUS SA (17/2020) Wykreślenie zastawu (poz. 2585557, 2585280, 2585200) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 19.05.2020 13:32

  PATENTUS SA (16/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za I kwartał 2020 roku oraz danych w tabeli ESPI

 • 18.05.2020 15:00

  PATENTUS SA (15/2020) Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta

 • 15.05.2020 07:05

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 07.05.2020 09:38

  Branża okołogórnicza apeluje o powołanie zespołu kryzysowego dla branży wydobywczej

 • 06.05.2020 14:06

  PATENTUS SA (14/2020) Przyznanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

 • 21.04.2020 13:50

  PATENTUS SA (13/2020) Spłata kredytu obrotowego w Getin Noble Bank S.A.

 • 15.04.2020 10:41

  PATENTUS SA (12/2020) Podpisanie znaczącej Umowy Wykonawczej

 • 14.04.2020 13:56

  PATENTUS SA (11/2020) Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki o znacznej wartości.

 • 08.04.2020 13:04

  PATENTUS SA (10/2020) Zawarcie przez konsorcjum spółek umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 25.03.2020 10:07

  PATENTUS SA (9/2020) Errata do Sprawozdania Zarządu z działalności Patentus S.A.

 • 25.03.2020 10:05

  PATENTUS SA (8/2020) Errata do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus S.A.

 • 24.03.2020 08:48

  PATENTUS SA (11/2019) Korekta informacji w zakresie oznaczenia stron umowy znaczącej

 • 20.03.2020 07:15

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.03.2020 07:10

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 09.03.2020 14:03

  PATENTUS SA (7/2020) Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 25.02.2020 14:19

  PATENTUS SA (6/2020) Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 18.02.2020 15:26

  PATENTUS SA (5/2020) Zbycie akcji spółki Patentus Strefa S.A. w upadłości

 • 04.02.2020 13:51

  PATENTUS SA (4/2020) Zezwolenie na wykreślenie zastawu rejestrowego - Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 03.02.2020 14:02

  PATENTUS SA (3/2020) Wsparcie przedsiębiorstwa przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

 • 09.01.2020 13:19

  PATENTUS SA (2/2020) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 03.01.2020 14:05

  PATENTUS SA (1/2020) Terminy raportów w 2020 roku.

 • 19.12.2019 13:31

  PATENTUS SA (31/2019) Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

 • 21.11.2019 11:49

  PATENTUS SA (30/2019) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 14.11.2019 07:45

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 15:15

  PATENTUS SA (29/2019) Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 05.11.2019 13:19

  PATENTUS SA (28/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

 • 05.11.2019 13:17

  PATENTUS SA (27/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 05.11.2019 roku.

 • 05.11.2019 13:14

  PATENTUS SA (26/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 roku.

 • 11.10.2019 15:02

  PATENTUS SA (25/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Patentus S.A..

 • 09.10.2019 15:33

  PATENTUS SA (24/2019) Korekta raportu bieżącego nr 23/2019

 • 09.10.2019 14:24

  PATENTUS SA (23/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 01.10.2019 12:39

  PATENTUS SA (22/2019) Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 13.09.2019 11:42

  PATENTUS SA (21/2019) Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

 • 30.08.2019 07:15

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.05.2019 13:07

  PATENTUS SA (16/2019) Złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym.

 • 15.04.2019 12:40

  Patentus ma umowę z Famurem na dostawę przenośników za ok. 19,2 mln zł

 • 15.04.2019 12:31

  PATENTUS SA (11/2019) Zawarcie umowy znaczącej.

 • 12.04.2019 08:49

  PATENTUS SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia.

 • 27.03.2019 12:49

  PATENTUS SA (7/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 21.03.2019 07:22

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 21.03.2019 07:18

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 07.02.2019 11:27

  PATENTUS SA (6/2019) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacji zamówień pod umowy.

 • 23.01.2019 13:09

  PATENTUS SA (5/2019) Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta.

 • 18.01.2019 13:33

  PATENTUS SA (4/2019) Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 09.01.2019 14:34

  PATENTUS SA (3/2019) Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta.

 • 04.01.2019 14:31

  PATENTUS SA (2/2019) Spłata kredytu w rachunku bieżącym w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 03.01.2019 13:11

  PATENTUS SA (1/2019) Terminy raportów w 2019 roku.

 • 28.12.2018 10:15

  PATENTUS SA (35/2018) Podpisanie Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. oraz ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta.

 • 27.12.2018 15:28

  PATENTUS SA (34/2018) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

 • 12.12.2018 12:41

  PATENTUS SA (33/2018) Zmiana w rejetrze zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 10.12.2018 13:50

  PATENTUS SA (32/2018) Podpisanie Aneksu do umowy kredytowej z Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna).

 • 05.12.2018 13:54

  PATENTUS SA (31/2018) Podpisanie aneksu do Umowy Faktoringu KUKE Finance S.A.

 • 22.11.2018 11:31

  PATENTUS SA (30/2018) Wybór biegłego rewidenta.

 • 14.11.2018 07:17

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 10.10.2018 14:33

  PATENTUS SA (29/2018) Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 08.10.2018 12:33

  PATENTUS SA (28/2018) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 02.10.2018 13:59

  PATENTUS SA (27/2018) Zawarcie umowy znaczącej.

 • 01.10.2018 13:39

  PATENTUS SA (26/2018) Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

 • 19.09.2018 12:26

  PATENTUS SA (25/2018) Zmiany w zakresie hipotek umownych na aktywach Emitenta.

 • 19.09.2018 11:22

  PATENTUS SA (24/2018) Spłata kredytów w mBank Spółka Akcyjna.

 • 03.09.2018 12:52

  PATENTUS SA (23/2018) Spłata kredytu w Alior Bank Spółka Akcyjna.

 • 31.08.2018 10:20

  PATENTUS SA (22/2018) Podpisanie porozumienia trójstronnego z KUKE S.A. oraz KUKE Finance S.A.

 • 31.08.2018 07:36

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 08:18

  PATENTUS SA (21/2018) Podpisanie aneksu umowy faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

 • 17.08.2018 15:07

  PATENTUS SA (19/2018) Podpisanie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

 • 13.08.2018 14:13

  PATENTUS SA (18/2018) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 03.08.2018 11:38

  PATENTUS SA (17/2018) Rejestracja zmian Statutu spółki PATENTUS SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 01.08.2018 12:41

  PATENTUS SA (16/2018) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 01.08.2018 12:37

  PATENTUS SA (15/2018) Podpisanie Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 • 17.07.2018 10:16

  PATENTUS SA (14/2018) Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 02.07.2018 12:08

  PATENTUS SA (13/2018) Zawiadomienie Syndyka masy upadłości PATENTUS STREFA S.A.

 • 26.06.2018 12:32

  PATENTUS SA (12/2018) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

 • 25.05.2018 12:11

  PATENTUS SA (11/2018) Powołanie Komitetu Audytu.

 • 24.05.2018 15:33

  PATENTUS SA (10/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

 • 24.05.2018 13:15

  PATENTUS SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 24.05.2018 roku.

 • 24.05.2018 13:14

  PATENTUS SA (8/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 24.05.2018 roku.

 • 15.05.2018 14:41

  PATENTUS SA (7/2018) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

 • 15.05.2018 08:00

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 09:19

  PATENTUS SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 23.04.2018 08:47

  PATENTUS SA (5/2018) Zgłoszenie wystąpienia szkody.

 • 05.04.2018 11:03

  PATENTUS SA (4/2018) Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

 • 21.03.2018 17:53

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 17:51

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.01.2018 13:50

  PATENTUS SA (3/2018) Zawarcie umowy znaczącej.

 • 25.01.2018 12:44

  Patentus ma umowę z Famurem na dostawę przenośników za ok. 17 mln zł

 • 25.01.2018 12:24

  PATENTUS SA (2/2018) Zawarcie umowy znaczącej.

 • 02.01.2018 13:00

  PATENTUS SA (1/2018) Terminy raportów w 2018 roku.

 • 18.12.2017 13:04

  PATENTUS SA (18/2017) Podpisanie umowy faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

 • 05.12.2017 13:51

  PATENTUS SA (17/2017) Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 14.11.2017 07:33

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.11.2017 10:59

  PATENTUS SA (16/2017) Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta.

 • 07.11.2017 13:09

  PATENTUS SA (15/2017) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

 • 23.10.2017 12:24

  PATENTUS SA (14/2017) Podpisanie umowy kredytowej z Alior Bank Spółka Akcyjna.

 • 18.10.2017 10:34

  PATENTUS SA (13/2017) Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 31.08.2017 14:25

  PATENTUS SA (12/2017) Sprostowanie do Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

 • 31.08.2017 07:23

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 09.08.2017 13:30

  PATENTUS SA (11/2017) Zawarcie znaczącej umowy i realizacja zamówień pod umowę.

 • 10.07.2017 13:03

  PATENTUS SA (10/2017) Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 08.06.2017 12:54

  PATENTUS SA (9/2017) Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 24.05.2017 14:27

  PATENTUS SA (8/2017) Powołanie Zarządu PATENTUS S.A. na nową kadencję.

 • 28.04.2017 07:22

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 15:36

  PATENTUS SA (7/2017) Powołanie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na nową kadencję.

 • 27.04.2017 15:33

  PATENTUS SA (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 27.04.2017 roku.

 • 27.04.2017 15:31

  PATENTUS SA (5/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 27.04.2017 roku.

 • 21.04.2017 10:55

  PATENTUS SA (4/2017) Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.

 • 18.04.2017 12:38

  PATENTUS SA (3/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 31.03.2017 09:10

  PATENTUS SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 21.03.2017 07:25

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 07:20

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 11.01.2017 11:16

  PATENTUS SA (1/2017) Terminy raportów w 2017 roku.

 • 21.11.2016 14:46

  PATENTUS SA (20/2016) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 17.11.2016 10:04

  PATENTUS SA (19/2016) Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 17.11.2016 09:51

  PATENTUS SA (18/2016) Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 14.11.2016 07:29

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 11:06

  PATENTUS SA (17/2016) Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 25.10.2016 11:24

  PATENTUS SA (16/2016) Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Patentus Stefa SA

 • 19.09.2016 15:07

  PATENTUS SA (15/2016) Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta

 • 31.08.2016 17:50

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 12:25

  PATENTUS SA (14/2016) Uzupełnienie raportu 10/2016 roku z dnia 30.05.2016 roku

 • 29.06.2016 12:45

  PATENTUS SA Zawarcie porozumienia.

 • 16.06.2016 13:06

  PATENTUS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 16.06.2016 roku.

 • 16.06.2016 13:04

  PATENTUS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 16.06.2016 roku.

 • 30.05.2016 14:37

  PATENTUS SA Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej.

 • 18.05.2016 15:13

  PATENTUS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 16.05.2016 17:46

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 12:48

  PATENTUS SA Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 06.04.2016 11:11

  PATENTUS SA Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 05.04.2016 14:16

  PATENTUS SA Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 21.03.2016 17:55

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:51

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 13:07

  PATENTUS SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 29.01.2016 15:15

  PATENTUS SA : Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

 • 29.01.2016 09:57

  PATENTUS SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na środkach trwałych.

 • 22.01.2016 11:34

  PATENTUS SA Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 04.01.2016 12:22

  PATENTUS SA Terminy raportów w 2016 roku.

 • 16.12.2015 13:29

  PATENTUS SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 09.12.2015 12:27

  PATENTUS SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 13.11.2015 08:15

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 31.08.2015 17:37

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.06.2015 13:11

  PATENTUS SA Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

 • 30.06.2015 13:09

  PATENTUS SA Zawarcie zamówień z Kompanią Węglową.

 • 11.06.2015 15:03

  PATENTUS SA Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

 • 11.06.2015 15:01

  PATENTUS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 10.06.2015 roku.

 • 11.06.2015 15:00

  PATENTUS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 10.06.2015 roku.

 • 21.05.2015 13:49

  PATENTUS SA Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.06.2015 roku.

 • 15.05.2015 14:50

  PATENTUS SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 15.05.2015 07:41

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 15:15

  PATENTUS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 12.05.2015 11:56

  PATENTUS SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 20.03.2015 07:32

  PATENTUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 25.02.2015 15:09

  PATENTUS SA Zawarcie umowy i zamówień z Kompanią Węglową S.A.

 • 18.02.2015 15:12

  PATENTUS SA Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.

 • 06.02.2015 11:50

  PATENTUS SA Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 05.02.2015 15:14

  PATENTUS SA Zawarcie umów ramowych z Kompanią Węglową S.A.

 • 05.01.2015 12:48

  PATENTUS SA terminy raportów w 2015 roku.

 • 12.12.2014 10:51

  PATENTUS SA rezygnacja członka zarządu.

 • 09.12.2014 14:31

  PATENTUS SA informacja o wyniku weryfikacji wniosków o płatność BGK

 • 28.11.2014 11:36

  PATENTUS SA podpisanie aneksu o dofinansowanie z BGK.

 • 26.11.2014 14:52

  PATENTUS SA podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 • 19.11.2014 11:07

  PATENTUS SA zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska SA

 • 14.11.2014 07:35

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.10.2014 10:35

  PATENTUS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2014 z 01.10.2014 r.

 • 01.10.2014 14:41

  PATENTUS SA zawarcie aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych

 • 01.09.2014 11:22

  PATENTUS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 13.08.2014 roku

 • 19.08.2014 13:59

  PATENTUS SA zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia pod kredyty technologiczne

 • 19.08.2014 07:30

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 13.08.2014 11:39

  PATENTUS SA zawarcie aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych

 • 11.08.2014 10:44

  PATENTUS SA zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 24.07.2014 15:02

  PATENTUS SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 16.07.2014 13:54

  PATENTUS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 02.06.2014 r.

 • 07.07.2014 15:39

  PATENTUS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 02.06.2014roku.

 • 27.06.2014 13:07

  PATENTUS SA podpisanie aneksu nr 2 do umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

 • 13.06.2014 10:23

  PATENTUS SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 04.06.2014 07:05

  Druga połowa '14 może być trudna dla producentów maszyn górniczych (analiza)

 • 02.06.2014 13:29

  PATENTUS SA Zawarcie aneksów pod umowy kredytowe oraz zawarcie umów zastawniczych.

 • 22.05.2014 12:34

  PATENTUS SA wykaz akcjonariuszy

 • 22.05.2014 12:33

  PATENTUS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 22.05.2014 roku

 • 15.05.2014 07:37

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 25.04.2014 09:58

  PATENTUS SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 17.04.2014 11:48

  Patentus ma zamówienia za 45 mln zł, w '14 liczy na podobne rdr wyniki (wywiad)

 • 16.04.2014 10:45

  PATENTUS SA obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej

 • 11.04.2014 14:10

  PATENTUS SA Udzielenie znaczącej gwarancji spółce zależnej

 • 27.03.2014 15:31

  PATENTUS SA zawarcie aneksów do umów o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego

 • 18.03.2014 15:17

  PATENTUS SA podpisanie aneksu nr 1 do umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

 • 18.03.2014 14:52

  PATENTUS SA Podpisanie aneksu o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 04.03.2014 13:20

  PATENTUS SA podpisanie umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.

 • 25.02.2014 10:05

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.

 • 20.02.2014 10:22

  PATENTUS SA wykaz akcjonariuszy na NWZ odbytego w dniu 19.02.2014 roku.

 • 20.02.2014 10:20

  PATENTUS SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 20.02.2014 10:19

  PATENTUS SA treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19.02.2014 roku.

 • 19.02.2014 13:28

  PATENTUS SA podpisanie aneksu o dofinansowanie z BGK

 • 15.01.2014 10:36

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy

 • 02.01.2014 14:11

  PATENTUS SA terminy raportów w 2014 r.

 • 28.11.2013 11:34

  PATENTUS SA wybór biegłego rewidenta

 • 26.11.2013 10:50

  PATENTUS SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 25.11.2013 11:23

  PATENTUS SA - nabycie papierów wartościowych spółki przez osobę zarządzającą

 • 19.11.2013 15:01

  PATENTUS SA nabycie papierów wartościowych spółki przez osobę zarządzającą.

 • 14.11.2013 15:15

  PATENTUS SA nabycie papierów wartościowych spółki przez osobę zarządzającą

 • 07.11.2013 13:27

  PATENTUS SA zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

 • 04.11.2013 12:52

  PATENTUS SA zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

 • 16.10.2013 14:27

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 27.09.2013 14:05

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy

 • 13.09.2013 13:26

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy

 • 28.08.2013 15:38

  PATENTUS SA podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 28.08.2013 07:33

  PATENTUS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 22.08.2013 09:55

  PATENTUS SA zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku.

 • 19.08.2013 13:20

  PATENTUS SA obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej

 • 16.05.2013 13:14

  PATENTUS SA zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy

 • 15.05.2013 07:43

  PATENTUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 26.04.2013 09:40

  PATENTUS SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ