OT Logistics SA

skrót: OTS

Ostatnie notowanie z: 05.12.2019 16:46

Aktualny kurs5,65   -2,59 %-0,15 zł
Otwarcie5,800,00%
Minimum5,65-2,59%
Maksimum5,800,00%
Wolumen (szt.) 226
Kurs odniesienia5,80
Widełki dolne5,25
Widełki górne6,35
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 0005,60
11 3605,55
11 3505,40
11 0005,20
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
5,851 500 1
5,901 273 1
6,051 240 1
6,80198 1
Grupa świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Składa się z kilkudziesięciu spółek o różnej wielkości oraz różnym profilu działalności. W wyniku kilkunastu fuzji i przejęć dokonanych w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – Grupa operuje nie tylko na rynku przewozów towarów żeglugą śródlądową, ale działa także w takich obszarach jak spedycja morska i kolejowa oraz przeładunki w portach morskich.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
I Fundusz Mistral SA7 312 24860,94%7 312 24860,94%
MetLife OFEportfel2 133 93617,78%2 133 93617,78%
Allianz Polska OFEportfel793 1166,60%793 1166,60%
STK Group sp. z o.o.637 5005,31%637 5005,31%

Kategoria • 29.11.2019 21:10

  OT LOGISTICS SA (99/2019) Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji Serii H

 • 29.11.2019 18:56

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 28.11.2019 07:00

  OT Logistics ma wiążącą ofertę zakupu udziałów w Deutsche Binnenreederei za ok. 19 mln euro

 • 27.11.2019 23:26

  OT LOGISTICS SA (98/2019) Otrzymanie niewiążącej oferty nabycia, a następnie wiążącej warunkowej oferty nabycia, wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty G

 • 27.11.2019 19:05

  OT LOGISTICS SA (97/2019) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 22.11.2019 18:13

  OT LOGISTICS SA (96/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 13 grudnia 2019 roku

 • 22.11.2019 17:57

  OT LOGISTICS SA (95/2019) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 20.11.2019 15:18

  OT LOGISTICS SA (94/2019) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 15 listopada 2019 roku

 • 15.11.2019 21:58

  OT LOGISTICS SA (93/2019) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 13.11.2019 15:18

  OT Logistics ma umowę ws. sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu

 • 13.11.2019 15:01

  OT LOGISTICS SA (92/2019) Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości.

 • 08.11.2019 16:40

  OT LOGISTICS SA (91/2019) Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 31.10.2019 22:00

  OT LOGISTICS SA (90/2019) Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 28.10.2019 20:41

  OT LOGISTICS SA (89/2019) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z obrad Zgromadzenia

 • 25.10.2019 19:48

  GPW odmówiła wprowadzenia do obrotu obligacji OT Logistics

 • 25.10.2019 19:14

  OT LOGISTICS SA (88/2019) Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wprowadzenia Obligacji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu

 • 24.10.2019 09:53

  OT Logistics liczy na porozumienie z Allianz w sprawie Luka Rijeka poza arbitrażem

 • 22.10.2019 22:43

  OT LOGISTICS SA (87/2019) Powzięcie informacji o wygaśnięciu tymczasowego zabezpieczenia udzielonego Spółce przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz decyzji Sądu

 • 11.10.2019 14:58

  OT Logistics liczy na kilkanaście mln zł z nowej emisji akcji

 • 10.10.2019 22:57

  OT LOGISTICS SA (85/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku - korekta załącznika do raportu bieżącego

 • 10.10.2019 19:57

  Akcjonariusze OT Logistics podjęli uchwałę ws. emisji do 2,3 mln akcji serii E (aktl.)

 • 10.10.2019 16:48

  Akcjonariusze OT Logistics podjęli uchwałę ws. emisji do 2,3 mln akcji serii E

 • 10.10.2019 16:28

  OT LOGISTICS SA (86/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.

 • 10.10.2019 16:16

  OT LOGISTICS SA (85/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.

 • 08.10.2019 16:39

  OT LOGISTICS SA (84/2019) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

 • 07.10.2019 19:53

  OT LOGISTICS SA (83/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.

 • 30.09.2019 23:39

  OT LOGISTICS SA (82/2019) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji

 • 27.09.2019 15:59

  OT LOGISTICS SA (81/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 24.09.2019 14:52

  OT LOGISTICS SA (80/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

 • 13.09.2019 22:08

  OT LOGISTICS SA (79/2019) Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej

 • 09.09.2019 20:09

  OT LOGISTICS SA (78/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.

 • 06.09.2019 18:06

  OT LOGISTICS SA (77/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 06.09.2019 14:04

  OT Logistics liczy na zainteresowanie inwestorów finansowych nową emisją (wywiad)

 • 05.09.2019 23:04

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 02.09.2019 17:31

  OT LOGISTICS SA (76/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 02.09.2019 17:24

  OT LOGISTICS SA (75/2019) Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Rentrans International Spedition Sp. z o.o.

 • 28.08.2019 16:00

  Akcjonariusze OT Logistics zdecydują ws. emisji do 2,3 mln akcji serii E

 • 28.08.2019 15:39

  OT LOGISTICS SA (74/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 23.08.2019 18:30

  OT LOGISTICS SA (73/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

 • 22.08.2019 18:44

  OT LOGISTICS SA (72/2019) Złożenie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu

 • 14.08.2019 21:37

  OT LOGISTICS SA (71/2019) Powzięcie informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019

 • 29.05.2019 20:43

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 16:47

  OT Logistics ma porozumienie z Erste ws. opcji na zakup akcji Luka Rijeka

 • 22.05.2019 15:59

  OT LOGISTICS SA (49/2019) Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2019 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 16.04.2019 11:55

  OT LOGISTICS SA (40/2019) Aneks do umowy wspólnych warunków

 • 15.04.2019 23:47

  OT LOGISTICS SA (39/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 15.04.2019 22:13

  OT LOGISTICS SA (38/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 29.04.2019 r.

 • 15.04.2019 20:05

  OT LOGISTICS SA (37/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 15.04.2019 15:12

  OT LOGISTICS SA (36/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 15.04.2019 14:45

  OT LOGISTICS SA (35/2019) Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotami zależnymi

 • 13.04.2019 00:50

  OT LOGISTICS SA (34/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F 06.05.2019 r.

 • 13.04.2019 00:16

  OT LOGISTICS SA (33/2019) Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii G

 • 12.04.2019 18:16

  OT LOGISTICS SA (32/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta (12.04.2019 r.)

 • 29.03.2019 18:21

  OT LOGISTICS SA (30/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 12.04.2019 r.

 • 25.03.2019 19:44

  OT LOGISTICS SA (29/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 22.03.2019 15:09

  OT LOGISTICS SA (28/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 21.03.2019 21:32

  OT LOGISTICS SA (27/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 21.03.2019 17:26

  OT LOGISTICS SA (26/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 06.03.2019 23:55

  OT LOGISTICS SA (25/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 21.03.2019 r.

 • 28.02.2019 18:25

  OT LOGISTICS SA (24/2019) Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych

 • 28.02.2019 15:13

  OT LOGISTICS SA (23/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 18.02.2019 16:30

  Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji bez prawa poboru

 • 18.02.2019 15:59

  OT LOGISTICS SA (22/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.

 • 18.02.2019 15:55

  OT LOGISTICS SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.

 • 16.02.2019 09:28

  OT Logistics uzgodnił z głównymi wierzycielami warunki restrukturyzacji finansowej grupy

 • 16.02.2019 00:04

  OT LOGISTICS SA (20/2019) Uzgodnienie z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy warunków restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 15.02.2019 21:57

  OT LOGISTICS SA (19/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 14.02.2019 18:24

  OT LOGISTICS SA (18/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 28.02.2019 r.

 • 14.02.2019 16:02

  OT LOGISTICS SA (17/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 31.01.2019 22:04

  OT LOGISTICS SA (16/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 14.02.2019 r.

 • 29.01.2019 13:52

  OT Logistics chce kontynuować wzrost masy przeładowanych towarów w 2019 r.

 • 28.01.2019 16:53

  OT LOGISTICS SA (15/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 28.01.2019 16:49

  OT LOGISTICS SA (14/2019) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi

 • 28.01.2019 16:33

  OT LOGISTICS SA (13/2019) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 r.

 • 25.01.2019 19:16

  OT LOGISTICS SA (12/2019) Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych

 • 25.01.2019 17:11

  OT LOGISTICS SA (11/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 24.01.2019 17:04

  OT LOGISTICS SA (10/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 roku

 • 22.01.2019 18:07

  OT Logistics planuje emisję do 2,3 mln akcji bez prawa poboru

 • 22.01.2019 17:40

  OT LOGISTICS SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 16.01.2019 22:29

  OT LOGISTICS SA (8/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 16.01.2019 16:55

  OT LOGISTICS SA (7/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 11.01.2019 18:30

  OT LOGISTICS SA (6/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 25.01.2019 r.

 • 11.01.2019 18:01

  OT LOGISTICS SA (5/2019) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (11.01.2019 r.)

 • 09.01.2019 15:20

  OT LOGISTICS SA (4/2019) Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F

 • 07.01.2019 18:05

  OT LOGISTICS SA (3/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (07.01.2019 r.)

 • 07.01.2019 16:44

  OT LOGISTICS SA (2/2019) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi

 • 02.01.2019 21:28

  OT LOGISTICS SA (1/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 16.01.2019 r.

 • 28.12.2018 22:41

  OT LOGISTICS SA (63/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi

 • 27.12.2018 22:22

  OT LOGISTICS SA (62/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 11.01.2019 r.

 • 21.12.2018 16:54

  OT LOGISTICS SA (61/2018) Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

 • 21.12.2018 15:43

  OT LOGISTICS SA (60/2018) Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o współpracę i świadczenie usług przez spółkę zależną od Emitenta

 • 20.12.2018 20:34

  OT LOGISTICS SA (59/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 20.12.2018 20:22

  OT LOGISTICS SA (58/2018) Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A.

 • 19.12.2018 19:22

  Rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła plan naprawczy grupy

 • 19.12.2018 18:45

  OT LOGISTICS SA (57/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 19.12.2018 18:26

  OT LOGISTICS SA (56/2018) Plan naprawczy Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 19.12.2018 17:18

  OT LOGISTICS SA (55/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 17.12.2018 16:10

  OT LOGISTICS SA (54/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (17.12.2018 r.)

 • 13.12.2018 20:24

  OT LOGISTICS SA (53/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F na dzień 7.01.2019 r.

 • 13.12.2018 20:22

  OT LOGISTICS SA (52/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (13.12.2018 r.)

 • 07.12.2018 22:01

  OT LOGISTICS SA (51/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 06.12.2018 19:42

  OT LOGISTICS SA (50/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji

 • 04.12.2018 22:42

  OT LOGISTICS SA (49/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 19.12.2018 r.

 • 30.11.2018 21:40

  OT LOGISTICS SA (48/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 17.12.2018 r.

 • 30.11.2018 16:37

  OT LOGISTICS SA (47/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (30.11.2018 r.)

 • 23.11.2018 18:34

  OT LOGISTICS SA (46/2018) Informacja dotycząca wydłużenia terminów umów kredytowych

 • 21.11.2018 20:20

  OT LOGISTICS SA (45/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F na dzień 13.12.2018 r.

 • 21.11.2018 19:28

  OT LOGISTICS SA (44/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 6.12.2018 r.

 • 16.11.2018 22:56

  OT LOGISTICS SA (43/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 14.11.2018 17:28

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 16:44

  OT LOGISTICS SA (42/2018) Zawieszenie obrotu obligacjami serii D

 • 13.11.2018 16:11

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 08.11.2018 21:19

  OT LOGISTICS SA (41/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F

 • 08.11.2018 18:54

  GPW: Komunikat - OT LOGISTIC SA

 • 07.11.2018 16:42

  OT LOGISTICS SA (40/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F

 • 06.11.2018 10:54

  OT LOGISTICS SA (39/2018) Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D

 • 31.10.2018 18:03

  OT LOGISTICS SA (38/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D

 • 25.10.2018 21:33

  OT LOGISTICS SA (37/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 17.10.2018 00:10

  OT LOGISTICS SA (36/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F

 • 17.10.2018 00:08

  OT LOGISTICS SA (35/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D

 • 16.10.2018 23:09

  OT Logistics planuje emisję obligacji o wartości do 125,45 mln zł

 • 16.10.2018 22:09

  OT LOGISTICS SA (34/2018) Zamiar emisji obligacji serii H

 • 12.10.2018 21:24

  OT LOGISTICS SA (33/2018) Kolejne wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 03.10.2018 11:21

  OT Logistics nie ma planów sprzedaży udziałów w porcie Luka Rijeka

 • 01.10.2018 14:46

  OT Logistics planuje sprzedaż udziałów w Luka Rijeka - prasa

 • 29.09.2018 11:46

  OT Logistics uzgodnił przedłużenie do 12 października terminu spłaty kredytów i obligacji

 • 28.09.2018 23:49

  OT LOGISTICS SA (32/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 27.09.2018 18:39

  OT Logistics prowadzi rozmowy nt. refinansowania zadłużenia

 • 27.09.2018 17:53

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.09.2018 10:06

  OT LOGISTICS SA (31/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 17.09.2018 14:04

  OT LOGISTICS SA (30/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.

 • 14.09.2018 21:50

  OT LOGISTICS SA (29/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 11.09.2018 17:33

  OT LOGISTICS SA (28/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 r.

 • 11.09.2018 17:30

  OT LOGISTICS SA (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 r.

 • 10.09.2018 20:08

  OT LOGISTICS SA (26/2018) Częściowy wykup obligacji serii G

 • 06.09.2018 18:59

  OT LOGISTICS SA (25/2018) Spełnienie warunku i wejście w życie Aneksu do umowy kredytu

 • 05.09.2018 12:48

  OT LOGISTICS SA (24/2018) Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 01.09.2018 13:34

  OT LOGISTICS SA (23/2018) Trwające negocjacje w sprawie zmiany terminów oraz refinansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 28.08.2018 21:52

  OT LOGISTICS SA (22/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 28.08.2018 21:49

  OT LOGISTICS SA (21/2018) Zamiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.08.2018 21:42

  OT LOGISTICS SA (20/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 roku przed ogłoszeniem przerwy

 • 28.08.2018 14:57

  OT LOGISTICS SA (19/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A.

 • 23.08.2018 16:00

  OT LOGISTICS SA (18/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 01.08.2018 10:44

  OT LOGISTICS SA (17/2018) Aneks do umowy kredytowej w zakresie zmiany terminu spłaty

 • 31.07.2018 19:08

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 26.07.2018 12:44

  OT LOGISTICS SA (16/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 28.08.2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 25.07.2018 17:51

  OT LOGISTICS SA (15/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.

 • 25.07.2018 17:48

  OT LOGISTICS SA (14/2018) Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.

 • 18.07.2018 18:36

  Główny akcjonariusz OT Logistics chce, by spółka przeprowadziła emisję akcji

 • 18.07.2018 18:20

  OT LOGISTICS SA (13/2018) Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.06.2018 18:48

  OT LOGISTICS SA (12/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 29.06.2018 18:44

  OT LOGISTICS SA (11/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 29.06.2018 18:38

  OT LOGISTICS SA (10/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2018 roku przed ogłoszeniem przerwy

 • 29.06.2018 17:18

  OT LOGISTICS SA (9/2018) Zmiana umów kredytowych w zakresie terminu spłaty kredytów

 • 27.06.2018 18:36

  OT LOGISTICS SA (8/2018) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 r. wraz z kandydaturą na Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 08.06.2018 18:37

  OT LOGISTICS SA (7/2018) Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 15:17

  OT LOGISTICS SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2018 14:09

  OT Logistics ma program emisji obligacji na 200 mln zł, pierwszą emisję planuje w VI (opis)

 • 29.05.2018 13:03

  OT Logistics ma umowę ws. programu emisji obligacji na 200 mln zł, chce refinansować zadłużenie

 • 29.05.2018 12:49

  OT LOGISTICS SA (5/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji

 • 15.05.2018 17:17

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.05.2018 09:20

  OT LOGISTICS SA (4/2018) Zawarcie istotnego aneksu do umowy handlowej

 • 29.03.2018 17:18

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.03.2018 17:17

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 13.03.2018 12:52

  OT Logistics utworzył spółkę zależną do obsługi klientów w krajach dawnej Jugosławii

 • 09.03.2018 17:54

  OT LOGISTICS SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017

 • 30.01.2018 17:46

  OT LOGISTICS SA (2/2018) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

 • 29.01.2018 12:57

  OT LOGISTICS SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 29.12.2017 15:37

  OT LOGISTICS SA (44/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzonych negocjacji

 • 27.12.2017 17:25

  OT Logistics sprzeda 8,75 proc. akcji Luka Rijeka za 32,8 mln zł na rzecz PFR TFI

 • 27.12.2017 16:45

  OT LOGISTICS SA (43/2017) Zawarcie umowy sprzedaży akcji Luka Rijeka d.d. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o zawarciu umowy o współpracy z funduszem zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 18.12.2017 19:48

  OT LOGISTICS SA (42/2017) Umowy dotyczące finansowania nabycia akcji Luka Rijeka d.d. - ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 18.12.2017 19:43

  OT LOGISTICS SA (41/2017) Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku ogłoszonego wezwania

 • 14.12.2017 07:52

  OT LOGISTICS SA (40/2017) Informacja o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 04.12.2017 21:52

  OT LOGISTICS SA (39/2017) Emisja obligacji serii G

 • 21.11.2017 14:44

  OT Logistics chce w I poł. '18 opracowywać strategię dla portu w Rijece (wywiad)

 • 14.11.2017 17:56

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 20:10

  OT Logistics ogłosi wezwanie do sprzedaży 43,39 proc. akcji chorwackiej Luka Rijeka

 • 09.11.2017 19:53

  OT LOGISTICS SA (38/2017) Zgoda Chorwackiej Agencji ds. Nadzoru Usług Finansowych na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 29.09.2017 17:11

  OT LOGISTICS SA (37/2017) Powołanie Członka Zarządu OT Logistics S.A.

 • 28.09.2017 17:31

  OT LOGISTICS SA (36/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 28.09.2017 12:35

  OT LOGISTICS SA (35/2017) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmianę WEO

 • 26.09.2017 10:14

  OT Logistics na przełomie 2017/18 ruszy z budową terminala agro w Gdańsku (wywiad)

 • 22.09.2017 17:38

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 18.09.2017 13:35

  OT LOGISTICS SA (34/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - aktualizacja

 • 15.09.2017 18:07

  OT Logistics przejmie kontrolę operacyjno-finansową nad chorwackim portem Luka Rijeka

 • 15.09.2017 17:33

  OT LOGISTICS SA (33/2017) Zawarcie umowy wspólników z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o. dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.

 • 07.09.2017 15:42

  OT LOGISTICS SA (32/2017) Korekta podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 32/2017 z dnia 7 września 2017 roku

 • 07.09.2017 15:33

  OT Logistics zwiększył udział w Luka Rijeka; finansowanie transakcji wsparł BGK

 • 07.09.2017 15:08

  OT LOGISTICS SA (32/2017) Umowa kredytowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na finansowanie nabycia akcji Luka Rijeka d.d. - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 07.09.2017 15:05

  OT LOGISTICS SA (31/2017) Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku przetargu

 • 05.09.2017 15:04

  OT LOGISTICS SA (30/2017) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 04.09.2017 14:31

  Oferta OT Logistics na zakup akcji spółki Luka Rijeka została zaakceptowana

 • 04.09.2017 14:16

  OT LOGISTICS SA (29/2017) Akceptacja oferty OT Logistics S.A. w przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 28.08.2017 20:05

  OT Logistics jako jedyny złożył ofertę na akcje Luka Rijeka ze wszystkimi wymaganymi elementami

 • 28.08.2017 19:41

  OT LOGISTICS SA (28/2017) Informacja dotycząca przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 21.08.2017 19:35

  OT LOGISTICS SA (27/2017) Zamiar zmiany celu emisji obligacji serii F oraz podjęcie decyzji o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy

 • 27.07.2017 16:12

  OT Logistics przeznaczy 18 mln zł na skup akcji własnych

 • 27.07.2017 15:40

  OT LOGISTICS SA (26/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 r.

 • 27.07.2017 15:34

  OT LOGISTICS SA (25/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 r.

 • 18.07.2017 13:54

  OT LOGISTICS SA (24/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 10.07.2017 10:56

  OT Logistic może dokupić udziały w Porcie Rijeka

 • 29.06.2017 16:15

  OT LOGISTICS SA (23/207) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 29.06.2017 16:10

  OT LOGISTICS SA (22/2017) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku przed ogłoszeniem przerwy

 • 28.06.2017 11:15

  OT LOGISTICS SA (21/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku - informacje dotyczące powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 27.06.2017 17:49

  OT LOGISTICS SA (20/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 27.06.2017 15:55

  OT Logistics ma umowy z TFI BGK na współfinansowanie potencjalnych przejęć w Czarnogórze

 • 27.06.2017 15:05

  OT LOGISTICS SA (19/2017) Zawarcie umów o współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN dotyczących nabycia udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 02.06.2017 12:37

  OT LOGISTICS SA (18/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 01.06.2017 14:42

  OT LOGISTICS SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.06.2017 14:41

  OT LOGISTICS SA (16/2017) Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016 rok przez Radę Nadzorczą OT Logistics S.A.

 • 29.05.2017 11:22

  OT LOGISTICS SA (15/2017) Rekomendacja Zarządu OT Logistics S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

 • 19.05.2017 16:07

  OT LOGISTICS SA (14/2017) Odrzucenie odwołania Spółki od unieważnienia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze oraz podjęcie nowych rozmów

 • 18.05.2017 18:27

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji OT LOGISTICS SA

 • 17.05.2017 09:39

  Odwołanie OT Logistics bezzasadne, mimo lepszej oferty na Port Bar i AD Montecargo w Czarnogórze

 • 15.05.2017 17:33

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 09:30

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 10.05.2017 16:43

  OT LOGISTICS SA (13/2017) Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii D

 • 10.05.2017 14:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji OT LOGISTICS SA

 • 08.05.2017 13:05

  OT Logistics odwołał się od decyzji czarnogórskiej rady ds. prywatyzacji

 • 05.05.2017 11:24

  OT Logistics skarży decyzję o unieważnieniu przetargu na zakup AD Montecargo i Luka Bar AD

 • 28.04.2017 11:31

  OT LOGISTICS SA (12/2017) Formalne potwierdzenie niekorzystnego zakończenia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze

 • 25.04.2017 11:23

  Anulowano przetarg na zakup udziałów w Luka Bar AD BAR i AD Montecargo (aktl.)

 • 25.04.2017 10:48

  Anulowano przetarg na zakup udziałów w Luka Bar AD BAR i AD Montecargo

 • 25.04.2017 10:15

  OT LOGISTICS SA (11/2017) Informacja o anulowaniu przetargu na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze

 • 11.04.2017 14:43

  OT LOGISTICS SA (10/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW

 • 22.03.2017 11:44

  OT LOGISTICS SA (9/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 17.03.2017 21:34

  OT Logistics zakończył negocjacje kupna AD Montecargo i Luka Bar AD, czeka na finalizację

 • 17.03.2017 21:19

  OT LOGISTICS SA (8/2017) Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce AD Montecargo i Luka Bar AD BAR w Czarnogórze

 • 17.03.2017 17:37

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 17:36

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 17.03.2017 11:33

  OT LOGISTICS SA (7/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D OT Logistics S.A. oraz zmiana Statutu Spółki

 • 10.02.2017 20:30

  OT LOGISTICS SA (6/2017) Przydział obligacji serii F

 • 08.02.2017 18:19

  OT LOGISTICS SA (5/2017) Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii F

 • 06.02.2017 16:39

  OT LOGISTICS SA (4/2017) Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze

 • 06.02.2017 16:29

  OT LOGISTICS SA (3/2017) Zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji Spółki serii B i C

 • 31.01.2017 19:44

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 31.01.2017 19:43

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 20.01.2017 10:22

  OT LOGISTICS SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 18.01.2017 09:46

  OT Logistics złożył ofertę na zakup 51 proc. udziałów przewoźnika kolejowego z Czarnogóry

 • 17.01.2017 14:39

  OT LOGISTICS SA (1/2017) Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji przewoźnika kolejowego w Czarnogórze

 • 11.01.2017 14:59

  OT Logistics jako jedyna złożyła ofertę na zakup udziałów portu w Czarnogórze

 • 28.12.2016 18:47

  OT Logistics finalizuje transakcję przejęcia STK oraz Kolei Bałtyckiej

 • 28.12.2016 18:27

  OT LOGISTICS SA (37/2016) Zbycie akcji własnych w wyniku realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 28.12.2016 18:24

  OT LOGISTICS SA (36/2016) Emisja akcji serii D OT Logistics S.A. oraz objęcie akcji przez STK Group

 • 28.12.2016 18:19

  OT LOGISTICS SA (35/2016) Nabycie akcji STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 28.12.2016 17:18

  OT Logistics będzie zaproszona do negocjacji kupna portu w Czarnogórze

 • 28.12.2016 17:00

  OT LOGISTICS SA (34/2016) Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze

 • 22.12.2016 20:37

  OT LOGISTICS SA (33/2016) Nabycie akcji własnych w celu realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 22.12.2016 15:54

  OT LOGISTICS SA (32/2016) Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego umowy dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 21.12.2016 18:47

  OT Logistics jedynym chętnym do zakupu 30 proc. portu w Czarnogórze (aktl.)

 • 21.12.2016 18:36

  OT LOGISTICS SA (31/2016) Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji portu w Czarnogórze

 • 21.12.2016 15:33

  OT Logistics jedynym chętnym do zakupu 30 proc. portu w Czarnogórze

 • 20.12.2016 16:34

  OT LOGISTICS SA (30/2016) Uchwała KDPW w sprawie wyznaczenia dnia podziału (splitu) akcji OT Logistics S.A.

 • 19.12.2016 20:42

  OT Logistics kupi akcje STK za łączną cenę 35,5 mln zł, a nie za 29,7 mln zł

 • 19.12.2016 18:05

  OT LOGISTICS SA (29/2016) Zawarcie aneksu do warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 15.12.2016 00:14

  OT LOGISTICS SA (28/2016) Korekta raportu bieżącego nr 28/2016 dotyczącego rejestracji przez Sąd podziału (splitu) akcji oraz innych zmian w Statucie Spółki

 • 14.12.2016 20:06

  OT LOGISTICS SA (28/2016) Rejestracja przez Sąd podziału (splitu) akcji oraz innych zmian w Statucie Spółki

 • 14.11.2016 17:54

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.09.2016 17:12

  OT LOGISTICS SA (27/2016) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

 • 19.09.2016 12:38

  OT LOGISTICS SA (26/2016) Spełnienie jednego z warunków zawieszających warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 29.08.2016 17:22

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 16:40

  OT LOGISTICS SA (25/2016) Zmiana w składzie Zarządu

 • 25.08.2016 14:37

  OT LOGISTICS SA (24/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

 • 28.07.2016 12:10

  OT LOGISTICS SA (23/2016) Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku

 • 28.07.2016 11:31

  OT LOGISTICS SA (23/2016) Nabycie udziałów w Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 26.07.2016 15:45

  OT LOGISTICS SA (22/2016) Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 01.07.2016 18:35

  OT LOGISTICS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 01.07.2016 18:34

  OT Logistics wypłaci 7 zł dywidendy na akcję za '15

 • 01.07.2016 18:33

  OT LOGISTICS SA Zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 01.07.2016 18:31

  OT LOGISTICS SA Powołanie Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. nowej kadencji

 • 01.07.2016 18:28

  OT LOGISTICS SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2015 r.

 • 01.07.2016 18:26

  OT LOGISTICS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 29.06.2016 18:59

  OT Logistics ma umowę ws. zakupu akcji STK i KB za 33,1 mln zł

 • 29.06.2016 18:03

  OT LOGISTICS SA Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 03.06.2016 16:30

  OT LOGISTICS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 02.06.2016 16:00

  OT Logistics ma list intencyjny ws. zakupu STK Group

 • 02.06.2016 15:41

  OT LOGISTICS SA Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów w spółce STK Group Sp. z o.o.

 • 30.05.2016 10:13

  OT LOGISTICS SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 17.05.2016 13:42

  OT LOGISTICS SA Spełnienie warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 13.05.2016 07:40

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 08:35

  OT LOGISTICS SA Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy nabycia udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 21.04.2016 14:31

  OT Logistics liczy w '16 na lepsze wyniki rdr

 • 21.04.2016 12:56

  OT LOGISTICS SA Ocena Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok

 • 21.04.2016 12:56

  OT LOGISTICS SA Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021

 • 21.04.2016 12:55

  OT LOGISTICS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.04.2016 07:55

  OT Logistics chce być największym operatorem logistycznym w CEE z 1 mld euro obrotów

 • 20.04.2016 22:15

  OT LOGISTICS SA Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021

 • 12.04.2016 20:50

  OT Logistics planuje wypłacić 7 zł dywidendy na akcję za '15

 • 12.04.2016 20:34

  OT LOGISTICS SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok

 • 21.03.2016 07:11

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 07:10

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 04.03.2016 19:41

  OT LOGISTICS SA Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie aneksów do umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 02.03.2016 09:55

  OT LOGISTICS SA Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank

 • 22.01.2016 17:23

  GPW: zmiana animatora rynku dla OT LOGISTICS S.A.

 • 22.01.2016 17:22

  GPW: zmiana animatora rynku dla akcji spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 19.01.2016 14:17

  OT LOGISTICS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 18.01.2016 16:47

  OT LOGISTICS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.01.2016 15:54

  OT LOGISTICS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.12.2015 17:22

  OT LOGISTICS SA Zmiana warunków emisji obligacji serii C

 • 16.12.2015 17:04

  OT LOGISTICS SA Nabycie obligacji własnych serii C w celu umorzenia

 • 14.12.2015 18:24

  OT LOGISTICS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.11.2015 11:32

  OT Logistic liczy na znacznie lepszy kdk IV kw. '15 i "bardzo wysoki" I kw. '16

 • 20.11.2015 17:10

  OT LOGISTICS SA Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank

 • 13.11.2015 19:04

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 16:38

  OT LOGISTICS SA Zawarcie aneksów do umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 12.11.2015 14:24

  OT LOGISTICS SA Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej dotyczące zawarcia umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 06.10.2015 18:34

  OT LOGISTICS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 6 października 2015 roku

 • 06.10.2015 18:20

  OT LOGISTICS SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 06.10.2015 17:49

  OT LOGISTICS SA Zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 6 października 2015 r.

 • 06.10.2015 17:31

  OT LOGISTICS SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 06 października 2015 r.

 • 28.09.2015 17:00

  OT LOGISTICS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28 września 2015 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach

 • 28.09.2015 16:55

  OT LOGISTICS SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 28 września 2015 roku

 • 21.09.2015 13:26

  OT LOGISTICS SA Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku

 • 07.09.2015 12:35

  OT Logistics nadal zainteresowane przejęciami portów na Bałtyku i Adriatyku

 • 28.08.2015 16:42

  OT LOGISTICS SA Proponowane zmiany Statutu OT Logistics S.A.

 • 28.08.2015 16:38

  OT LOGISTICS SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 28.08.2015 08:56

  OT LOGISTICS SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 21.08.2015 18:20

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 18.08.2015 19:45

  OT LOGISTICS SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

 • 12.08.2015 21:31

  OT LOGISTICS SA Nabycie udziałów w spółce i zawarcie umowy w zakresie realizacji przewozów kolejowych

 • 12.08.2015 21:30

  OT LOGISTICS SA Zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku

 • 10.08.2015 16:45

  OT LOGISTICS SA Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 30.07.2015 08:53

  OT Logistics kupił 2,8 mln akcji nowej emisji Luka Rijeka za ok. 61 mln zł

 • 29.07.2015 20:12

  OT LOGISTICS SA Nabycie akcji spółki portowej Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji

 • 07.07.2015 06:29

  OT Logistics chce w tym kwartale zakończyć rozmowy ws. dzierżawy w gdańskim porcie

 • 03.07.2015 07:50

  Spółka zależna OT Logistics zawarła z Lotosem Kolej umowę o wartości 250 mln zł

 • 02.07.2015 21:04

  OT LOGISTICS SA Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z Lotos Kolej Sp. z o.o.

 • 29.06.2015 12:35

  OT LOGISTICS SA Przyjęcie oferty Spółki w postępowaniu przetargowym - dzierżawa nieruchomości na terenie Portu w Gdańsku

 • 26.06.2015 07:02

  OT LOGISTICS SA Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

 • 25.06.2015 12:39

  Vestor DM ustalił cenę docelową akcji OT Logistics na 341 zł

 • 21.05.2015 15:09

  OT Logistics rozmawia o akwizycjach i sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu i Szczecinie

 • 05.05.2015 06:27

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 20:47

  OT LOGISTICS SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

 • 24.04.2015 17:28

  OT LOGISTICS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

 • 24.04.2015 17:22

  OT LOGISTICS SA Powołanie osoby nadzorującej

 • 24.04.2015 17:19

  OT LOGISTICS SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2014 r.

 • 24.04.2015 17:08

  OT LOGISTICS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 • 21.04.2015 12:18

  OT LOGISTICS SA Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 20.04.2015 13:44

  OT LOGISTICS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.04.2015 12:24

  OT LOGISTICS SA Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną - Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 01.04.2015 13:38

  OT LOGISTICS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 01.04.2015 10:28

  OT LOGISTICS SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 30.03.2015 13:23

  OT LOGISTICS SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na 24 kwietnia 2015 roku

 • 30.03.2015 13:21

  OT LOGISTICS SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok i opinia Rady Nadzorczej

 • 26.03.2015 12:49

  OT LOGISTICS SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 26.03.2015 12:44

  OT LOGISTICS SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.03.2015 16:34

  OT LOGISTICS SA Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2015 roku oraz aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.03.2015 13:40

  OT Logistics liczy na wzrost wyników w 2015 roku

 • 20.03.2015 16:03

  OT LOGISTICS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 20.03.2015 16:02

  OT LOGISTICS SA Plan połączenia spółek OT Logistics S.A. ze spółką zależną - Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 20.03.2015 16:01

  OT LOGISTICS SA Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną - Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 13.03.2015 08:12

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 13.03.2015 06:04

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 10.03.2015 20:25

  OT LOGISTICS SA Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2014 rok

 • 02.03.2015 15:48

  OT LOGISTICS SA Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 26.02.2015 16:44

  OT LOGISTICS SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną - Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 16.01.2015 17:12

  GPW: Komunikat - OT LOGISTIC SA

 • 15.01.2015 19:00

  GPW: OT LOGISTICS S.A.

 • 13.01.2015 19:20

  GPW: OT LOGISTICS S.A.

 • 12.01.2015 12:50

  OT LOGISTICS SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.01.2015 13:43

  OT LOGISTICS SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 23.12.2014 10:07

  OT LOGISTICS SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 22 grudnia 2014 roku

 • 22.12.2014 18:30

  OT LOGISTICS SA zmiana statutu OT Logistics S.A. dokonana przez NWZ spółki w dniu 22 grudnia 2014 roku oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu

 • 22.12.2014 18:25

  OT LOGISTICS SA zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 22.12.2014 18:22

  OT LOGISTICS SA treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 22 grudnia 2014 r.

 • 19.12.2014 15:53

  OT LOGISTICS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 18.12.2014 12:51

  OT LOGISTICS SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 18.12.2014 12:40

  OT LOGISTICS SA sprzedaż akcji spółki

 • 28.11.2014 11:29

  OT LOGISTICS SA Wykup obligacji serii A

 • 26.11.2014 17:28

  OT LOGISTICS SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.11.2014 16:08

  OT LOGISTICS SA proponowane zmiany statutu

 • 25.11.2014 16:03

  OT LOGISTICS SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

 • 24.11.2014 14:42

  OT Logistics chce rosnąć w 2015 dzięki wyższym przewozom w Niemczech i Polsce

 • 20.11.2014 18:41

  OT LOGISTICS SA emisja obligacji serii D

 • 17.11.2014 13:46

  OT LOGISTICS SA zawarcie ze spółkami z Grupy EDF umowy wykonawczej na lata 2014-2018 do umowy wieloletniej na przewóz i spedycję węgla kamiennego

 • 14.11.2014 18:57

  OT LOGISTICS SA uchwała w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii D

 • 13.11.2014 19:19

  GPW: Ostatnia sesja notowań dla obligacji spółki OT LOGISTIC S.A.

 • 12.11.2014 18:25

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 15:16

  OT LOGISTICS SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r.

 • 06.11.2014 14:01

  OT LOGISTICS SA zawarcie aneksu do umowy ramowej z PKP CARGO SA

 • 28.10.2014 13:38

  Analitycy DI Investors wycenia akcje OT Logistics na 271 zł

 • 13.10.2014 17:24

  OT Logistics wyemituje obligacje o wartości do 100 mln zł

 • 13.10.2014 15:28

  OT LOGISTICS SA zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii D

 • 01.10.2014 09:53

  OT LOGISTICS SA korekta raportu bieżącego nr 40/2014 w sprawie zawarcia umowy z PKP CARGO S.A.

 • 25.09.2014 16:25

  OT LOGISTICS SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 10.09.2014 14:59

  OT Logistics uczestniczy w kilku procesach akwizycyjnych, interesuje się przewoźnikami kolejowymi

 • 10.09.2014 10:41

  OT LOGISTICS SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.09.2014 10:39

  OT LOGISTICS SA - zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 09.09.2014 10:31

  OT LOGISTICS SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 09.09.2014 10:30

  OT LOGISTICS SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.09.2014 11:15

  OT LOGISTICS SA informacja o obrotach ze spółkami z Grupy Kapitałowej PKP oraz zawarciu umowy z PKP Cargo SA

 • 01.09.2014 07:17

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 11.08.2014 13:28

  OT Logistics liczy na synergie po przejęciu BTDG, nadal stawia na rozwój usług portowych (wywiad)

 • 08.08.2014 10:02

  GPW: pierwszy dzień notowania obligacji na okaziciela serii C spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 01.07.2014 10:27

  OT LOGISTICS SA nabycie udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.

 • 26.06.2014 13:55

  OT Logistics kupiło Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia za 57,83 mln zł

 • 26.06.2014 13:28

  OT LOGISTICS SA zawarcie umowy nabycia udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.

 • 20.06.2014 15:58

  OT LOGISTICS SA spełnienie warunków nabycia udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.

 • 18.06.2014 16:43

  OT LOGISTICS SA aktualizacja informacji dotyczących procesu prywatyzacji Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.

 • 13.06.2014 15:37

  Fundusze zarządzane przez PTE Allianz Polska mają 5,61 proc. głosów na walnym OT Logistics

 • 13.06.2014 15:18

  OT LOGISTICS SA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 10.06.2014 17:52

  OT LOGISTICS SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.06.2014 17:48

  OT LOGISTICS SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji OT Logistics S.A.