OT Logistics SA

skrót: OTS

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 16:05

Aktualny kurs5,85   -0,85 %-0,05 zł
Otwarcie5,900,00%
Minimum5,85-0,85%
Maksimum5,900,00%
Wolumen (szt.) 302
Kurs odniesienia5,90
Widełki dolne5,35
Widełki górne6,45
Obroty (tyś. zł)2
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 3425,60
1504,00
1103,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
5,901 278 1
6,101 409 3
6,151 220 1
6,301 396 1
Grupa świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Składa się z kilkudziesięciu spółek o różnej wielkości oraz różnym profilu działalności. W wyniku kilkunastu fuzji i przejęć dokonanych w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – Grupa operuje nie tylko na rynku przewozów towarów żeglugą śródlądową, ale działa także w takich obszarach jak spedycja morska i kolejowa oraz przeładunki w portach morskich.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
I Fundusz Mistral SA7 312 24860,94%7 312 24860,94%
MetLife OFEportfel2 133 93617,78%2 133 93617,78%
Allianz Polska OFEportfel793 1166,60%793 1166,60%
STK Group sp. z o.o.637 5005,31%637 5005,31%

Kategoria • 22.10.2019 22:43

  OT LOGISTICS SA (87/2019) Powzięcie informacji o wygaśnięciu tymczasowego zabezpieczenia udzielonego Spółce przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz decyzji Sądu

 • 11.10.2019 14:58

  OT Logistics liczy na kilkanaście mln zł z nowej emisji akcji

 • 10.10.2019 22:57

  OT LOGISTICS SA (85/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku - korekta załącznika do raportu bieżącego

 • 10.10.2019 19:57

  Akcjonariusze OT Logistics podjęli uchwałę ws. emisji do 2,3 mln akcji serii E (aktl.)

 • 10.10.2019 16:48

  Akcjonariusze OT Logistics podjęli uchwałę ws. emisji do 2,3 mln akcji serii E

 • 10.10.2019 16:28

  OT LOGISTICS SA (86/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.

 • 10.10.2019 16:16

  OT LOGISTICS SA (85/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.

 • 08.10.2019 16:39

  OT LOGISTICS SA (84/2019) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

 • 07.10.2019 19:53

  OT LOGISTICS SA (83/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.

 • 30.09.2019 23:39

  OT LOGISTICS SA (82/2019) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji

 • 27.09.2019 15:59

  OT LOGISTICS SA (81/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 24.09.2019 14:52

  OT LOGISTICS SA (80/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

 • 13.09.2019 22:08

  OT LOGISTICS SA (79/2019) Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej

 • 09.09.2019 20:09

  OT LOGISTICS SA (78/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.

 • 06.09.2019 18:06

  OT LOGISTICS SA (77/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 06.09.2019 14:04

  OT Logistics liczy na zainteresowanie inwestorów finansowych nową emisją (wywiad)

 • 05.09.2019 23:04

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 02.09.2019 17:31

  OT LOGISTICS SA (76/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 02.09.2019 17:24

  OT LOGISTICS SA (75/2019) Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Rentrans International Spedition Sp. z o.o.

 • 28.08.2019 16:00

  Akcjonariusze OT Logistics zdecydują ws. emisji do 2,3 mln akcji serii E

 • 28.08.2019 15:39

  OT LOGISTICS SA (74/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 23.08.2019 18:30

  OT LOGISTICS SA (73/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

 • 22.08.2019 18:44

  OT LOGISTICS SA (72/2019) Złożenie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu

 • 14.08.2019 21:37

  OT LOGISTICS SA (71/2019) Powzięcie informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019

 • 29.05.2019 20:43

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 16:47

  OT Logistics ma porozumienie z Erste ws. opcji na zakup akcji Luka Rijeka

 • 22.05.2019 15:59

  OT LOGISTICS SA (49/2019) Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2019 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 16.04.2019 11:55

  OT LOGISTICS SA (40/2019) Aneks do umowy wspólnych warunków

 • 15.04.2019 23:47

  OT LOGISTICS SA (39/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 15.04.2019 22:13

  OT LOGISTICS SA (38/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 29.04.2019 r.

 • 15.04.2019 20:05

  OT LOGISTICS SA (37/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 15.04.2019 15:12

  OT LOGISTICS SA (36/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 15.04.2019 14:45

  OT LOGISTICS SA (35/2019) Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotami zależnymi

 • 13.04.2019 00:50

  OT LOGISTICS SA (34/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F 06.05.2019 r.

 • 13.04.2019 00:16

  OT LOGISTICS SA (33/2019) Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii G

 • 12.04.2019 18:16

  OT LOGISTICS SA (32/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta (12.04.2019 r.)

 • 29.03.2019 18:21

  OT LOGISTICS SA (30/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 12.04.2019 r.

 • 25.03.2019 19:44

  OT LOGISTICS SA (29/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 22.03.2019 15:09

  OT LOGISTICS SA (28/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 21.03.2019 21:32

  OT LOGISTICS SA (27/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 21.03.2019 17:26

  OT LOGISTICS SA (26/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 06.03.2019 23:55

  OT LOGISTICS SA (25/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 21.03.2019 r.

 • 28.02.2019 18:25

  OT LOGISTICS SA (24/2019) Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych

 • 28.02.2019 15:13

  OT LOGISTICS SA (23/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 18.02.2019 16:30

  Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji bez prawa poboru

 • 18.02.2019 15:59

  OT LOGISTICS SA (22/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.

 • 18.02.2019 15:55

  OT LOGISTICS SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.

 • 16.02.2019 09:28

  OT Logistics uzgodnił z głównymi wierzycielami warunki restrukturyzacji finansowej grupy

 • 16.02.2019 00:04

  OT LOGISTICS SA (20/2019) Uzgodnienie z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy warunków restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 15.02.2019 21:57

  OT LOGISTICS SA (19/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 14.02.2019 18:24

  OT LOGISTICS SA (18/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 28.02.2019 r.

 • 14.02.2019 16:02

  OT LOGISTICS SA (17/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 31.01.2019 22:04

  OT LOGISTICS SA (16/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 14.02.2019 r.

 • 29.01.2019 13:52

  OT Logistics chce kontynuować wzrost masy przeładowanych towarów w 2019 r.

 • 28.01.2019 16:53

  OT LOGISTICS SA (15/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 28.01.2019 16:49

  OT LOGISTICS SA (14/2019) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi

 • 28.01.2019 16:33

  OT LOGISTICS SA (13/2019) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 r.

 • 25.01.2019 19:16

  OT LOGISTICS SA (12/2019) Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych

 • 25.01.2019 17:11

  OT LOGISTICS SA (11/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 24.01.2019 17:04

  OT LOGISTICS SA (10/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 roku

 • 22.01.2019 18:07

  OT Logistics planuje emisję do 2,3 mln akcji bez prawa poboru

 • 22.01.2019 17:40

  OT LOGISTICS SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 16.01.2019 22:29

  OT LOGISTICS SA (8/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 16.01.2019 16:55

  OT LOGISTICS SA (7/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 11.01.2019 18:30

  OT LOGISTICS SA (6/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 25.01.2019 r.

 • 11.01.2019 18:01

  OT LOGISTICS SA (5/2019) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (11.01.2019 r.)

 • 09.01.2019 15:20

  OT LOGISTICS SA (4/2019) Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F

 • 07.01.2019 18:05

  OT LOGISTICS SA (3/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (07.01.2019 r.)

 • 07.01.2019 16:44

  OT LOGISTICS SA (2/2019) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi

 • 02.01.2019 21:28

  OT LOGISTICS SA (1/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 16.01.2019 r.

 • 28.12.2018 22:41

  OT LOGISTICS SA (63/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi

 • 27.12.2018 22:22

  OT LOGISTICS SA (62/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 11.01.2019 r.

 • 21.12.2018 16:54

  OT LOGISTICS SA (61/2018) Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

 • 21.12.2018 15:43

  OT LOGISTICS SA (60/2018) Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o współpracę i świadczenie usług przez spółkę zależną od Emitenta

 • 20.12.2018 20:34

  OT LOGISTICS SA (59/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 20.12.2018 20:22

  OT LOGISTICS SA (58/2018) Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A.

 • 19.12.2018 19:22

  Rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła plan naprawczy grupy

 • 19.12.2018 18:45

  OT LOGISTICS SA (57/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 19.12.2018 18:26

  OT LOGISTICS SA (56/2018) Plan naprawczy Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 19.12.2018 17:18

  OT LOGISTICS SA (55/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 17.12.2018 16:10

  OT LOGISTICS SA (54/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (17.12.2018 r.)

 • 13.12.2018 20:24

  OT LOGISTICS SA (53/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F na dzień 7.01.2019 r.

 • 13.12.2018 20:22

  OT LOGISTICS SA (52/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (13.12.2018 r.)

 • 07.12.2018 22:01

  OT LOGISTICS SA (51/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 06.12.2018 19:42

  OT LOGISTICS SA (50/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji

 • 04.12.2018 22:42

  OT LOGISTICS SA (49/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 19.12.2018 r.

 • 30.11.2018 21:40

  OT LOGISTICS SA (48/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 17.12.2018 r.

 • 30.11.2018 16:37

  OT LOGISTICS SA (47/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (30.11.2018 r.)

 • 23.11.2018 18:34

  OT LOGISTICS SA (46/2018) Informacja dotycząca wydłużenia terminów umów kredytowych

 • 21.11.2018 20:20

  OT LOGISTICS SA (45/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F na dzień 13.12.2018 r.

 • 21.11.2018 19:28

  OT LOGISTICS SA (44/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 6.12.2018 r.

 • 16.11.2018 22:56

  OT LOGISTICS SA (43/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 14.11.2018 17:28

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 16:44

  OT LOGISTICS SA (42/2018) Zawieszenie obrotu obligacjami serii D

 • 13.11.2018 16:11

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 08.11.2018 21:19

  OT LOGISTICS SA (41/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F

 • 08.11.2018 18:54

  GPW: Komunikat - OT LOGISTIC SA

 • 07.11.2018 16:42

  OT LOGISTICS SA (40/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F

 • 06.11.2018 10:54

  OT LOGISTICS SA (39/2018) Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D

 • 31.10.2018 18:03

  OT LOGISTICS SA (38/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D

 • 25.10.2018 21:33

  OT LOGISTICS SA (37/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 17.10.2018 00:10

  OT LOGISTICS SA (36/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F

 • 17.10.2018 00:08

  OT LOGISTICS SA (35/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D

 • 16.10.2018 23:09

  OT Logistics planuje emisję obligacji o wartości do 125,45 mln zł

 • 16.10.2018 22:09

  OT LOGISTICS SA (34/2018) Zamiar emisji obligacji serii H

 • 12.10.2018 21:24

  OT LOGISTICS SA (33/2018) Kolejne wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 03.10.2018 11:21

  OT Logistics nie ma planów sprzedaży udziałów w porcie Luka Rijeka

 • 01.10.2018 14:46

  OT Logistics planuje sprzedaż udziałów w Luka Rijeka - prasa

 • 29.09.2018 11:46

  OT Logistics uzgodnił przedłużenie do 12 października terminu spłaty kredytów i obligacji

 • 28.09.2018 23:49

  OT LOGISTICS SA (32/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 27.09.2018 18:39

  OT Logistics prowadzi rozmowy nt. refinansowania zadłużenia

 • 27.09.2018 17:53

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.09.2018 10:06

  OT LOGISTICS SA (31/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 17.09.2018 14:04

  OT LOGISTICS SA (30/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.

 • 14.09.2018 21:50

  OT LOGISTICS SA (29/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 11.09.2018 17:33

  OT LOGISTICS SA (28/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 r.

 • 11.09.2018 17:30

  OT LOGISTICS SA (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 r.

 • 10.09.2018 20:08

  OT LOGISTICS SA (26/2018) Częściowy wykup obligacji serii G

 • 06.09.2018 18:59

  OT LOGISTICS SA (25/2018) Spełnienie warunku i wejście w życie Aneksu do umowy kredytu

 • 05.09.2018 12:48

  OT LOGISTICS SA (24/2018) Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 01.09.2018 13:34

  OT LOGISTICS SA (23/2018) Trwające negocjacje w sprawie zmiany terminów oraz refinansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 28.08.2018 21:52

  OT LOGISTICS SA (22/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 28.08.2018 21:49

  OT LOGISTICS SA (21/2018) Zamiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.08.2018 21:42

  OT LOGISTICS SA (20/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 roku przed ogłoszeniem przerwy

 • 28.08.2018 14:57

  OT LOGISTICS SA (19/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A.

 • 23.08.2018 16:00

  OT LOGISTICS SA (18/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 01.08.2018 10:44

  OT LOGISTICS SA (17/2018) Aneks do umowy kredytowej w zakresie zmiany terminu spłaty

 • 31.07.2018 19:08

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 26.07.2018 12:44

  OT LOGISTICS SA (16/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 28.08.2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 25.07.2018 17:51

  OT LOGISTICS SA (15/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.

 • 25.07.2018 17:48

  OT LOGISTICS SA (14/2018) Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.

 • 18.07.2018 18:36

  Główny akcjonariusz OT Logistics chce, by spółka przeprowadziła emisję akcji

 • 18.07.2018 18:20

  OT LOGISTICS SA (13/2018) Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.06.2018 18:48

  OT LOGISTICS SA (12/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 29.06.2018 18:44

  OT LOGISTICS SA (11/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 29.06.2018 18:38

  OT LOGISTICS SA (10/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2018 roku przed ogłoszeniem przerwy

 • 29.06.2018 17:18

  OT LOGISTICS SA (9/2018) Zmiana umów kredytowych w zakresie terminu spłaty kredytów

 • 27.06.2018 18:36

  OT LOGISTICS SA (8/2018) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 r. wraz z kandydaturą na Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 08.06.2018 18:37

  OT LOGISTICS SA (7/2018) Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 15:17

  OT LOGISTICS SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2018 14:09

  OT Logistics ma program emisji obligacji na 200 mln zł, pierwszą emisję planuje w VI (opis)

 • 29.05.2018 13:03

  OT Logistics ma umowę ws. programu emisji obligacji na 200 mln zł, chce refinansować zadłużenie

 • 29.05.2018 12:49

  OT LOGISTICS SA (5/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji

 • 15.05.2018 17:17

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.05.2018 09:20

  OT LOGISTICS SA (4/2018) Zawarcie istotnego aneksu do umowy handlowej

 • 29.03.2018 17:18

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.03.2018 17:17

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 13.03.2018 12:52

  OT Logistics utworzył spółkę zależną do obsługi klientów w krajach dawnej Jugosławii

 • 09.03.2018 17:54

  OT LOGISTICS SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017

 • 30.01.2018 17:46

  OT LOGISTICS SA (2/2018) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

 • 29.01.2018 12:57

  OT LOGISTICS SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 29.12.2017 15:37

  OT LOGISTICS SA (44/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzonych negocjacji

 • 27.12.2017 17:25

  OT Logistics sprzeda 8,75 proc. akcji Luka Rijeka za 32,8 mln zł na rzecz PFR TFI

 • 27.12.2017 16:45

  OT LOGISTICS SA (43/2017) Zawarcie umowy sprzedaży akcji Luka Rijeka d.d. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o zawarciu umowy o współpracy z funduszem zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 18.12.2017 19:48

  OT LOGISTICS SA (42/2017) Umowy dotyczące finansowania nabycia akcji Luka Rijeka d.d. - ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 18.12.2017 19:43

  OT LOGISTICS SA (41/2017) Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku ogłoszonego wezwania

 • 14.12.2017 07:52

  OT LOGISTICS SA (40/2017) Informacja o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 04.12.2017 21:52

  OT LOGISTICS SA (39/2017) Emisja obligacji serii G

 • 21.11.2017 14:44

  OT Logistics chce w I poł. '18 opracowywać strategię dla portu w Rijece (wywiad)

 • 14.11.2017 17:56

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 20:10

  OT Logistics ogłosi wezwanie do sprzedaży 43,39 proc. akcji chorwackiej Luka Rijeka

 • 09.11.2017 19:53

  OT LOGISTICS SA (38/2017) Zgoda Chorwackiej Agencji ds. Nadzoru Usług Finansowych na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 29.09.2017 17:11

  OT LOGISTICS SA (37/2017) Powołanie Członka Zarządu OT Logistics S.A.

 • 28.09.2017 17:31

  OT LOGISTICS SA (36/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 28.09.2017 12:35

  OT LOGISTICS SA (35/2017) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmianę WEO

 • 26.09.2017 10:14

  OT Logistics na przełomie 2017/18 ruszy z budową terminala agro w Gdańsku (wywiad)

 • 22.09.2017 17:38

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 18.09.2017 13:35

  OT LOGISTICS SA (34/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - aktualizacja

 • 15.09.2017 18:07

  OT Logistics przejmie kontrolę operacyjno-finansową nad chorwackim portem Luka Rijeka

 • 15.09.2017 17:33

  OT LOGISTICS SA (33/2017) Zawarcie umowy wspólników z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o. dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.

 • 07.09.2017 15:42

  OT LOGISTICS SA (32/2017) Korekta podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 32/2017 z dnia 7 września 2017 roku

 • 07.09.2017 15:33

  OT Logistics zwiększył udział w Luka Rijeka; finansowanie transakcji wsparł BGK

 • 07.09.2017 15:08

  OT LOGISTICS SA (32/2017) Umowa kredytowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na finansowanie nabycia akcji Luka Rijeka d.d. - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 07.09.2017 15:05

  OT LOGISTICS SA (31/2017) Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku przetargu

 • 05.09.2017 15:04

  OT LOGISTICS SA (30/2017) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 04.09.2017 14:31

  Oferta OT Logistics na zakup akcji spółki Luka Rijeka została zaakceptowana

 • 04.09.2017 14:16

  OT LOGISTICS SA (29/2017) Akceptacja oferty OT Logistics S.A. w przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 28.08.2017 20:05

  OT Logistics jako jedyny złożył ofertę na akcje Luka Rijeka ze wszystkimi wymaganymi elementami

 • 28.08.2017 19:41

  OT LOGISTICS SA (28/2017) Informacja dotycząca przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 21.08.2017 19:35

  OT LOGISTICS SA (27/2017) Zamiar zmiany celu emisji obligacji serii F oraz podjęcie decyzji o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy

 • 27.07.2017 16:12

  OT Logistics przeznaczy 18 mln zł na skup akcji własnych

 • 27.07.2017 15:40

  OT LOGISTICS SA (26/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 r.

 • 27.07.2017 15:34

  OT LOGISTICS SA (25/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 r.

 • 18.07.2017 13:54

  OT LOGISTICS SA (24/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 10.07.2017 10:56

  OT Logistic może dokupić udziały w Porcie Rijeka

 • 29.06.2017 16:15

  OT LOGISTICS SA (23/207) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 29.06.2017 16:10

  OT LOGISTICS SA (22/2017) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku przed ogłoszeniem przerwy

 • 28.06.2017 11:15

  OT LOGISTICS SA (21/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku - informacje dotyczące powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 27.06.2017 17:49

  OT LOGISTICS SA (20/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 27.06.2017 15:55

  OT Logistics ma umowy z TFI BGK na współfinansowanie potencjalnych przejęć w Czarnogórze

 • 27.06.2017 15:05

  OT LOGISTICS SA (19/2017) Zawarcie umów o współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN dotyczących nabycia udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 02.06.2017 12:37

  OT LOGISTICS SA (18/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 01.06.2017 14:42

  OT LOGISTICS SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.06.2017 14:41

  OT LOGISTICS SA (16/2017) Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016 rok przez Radę Nadzorczą OT Logistics S.A.

 • 29.05.2017 11:22

  OT LOGISTICS SA (15/2017) Rekomendacja Zarządu OT Logistics S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

 • 19.05.2017 16:07

  OT LOGISTICS SA (14/2017) Odrzucenie odwołania Spółki od unieważnienia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze oraz podjęcie nowych rozmów

 • 18.05.2017 18:27

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji OT LOGISTICS SA

 • 17.05.2017 09:39

  Odwołanie OT Logistics bezzasadne, mimo lepszej oferty na Port Bar i AD Montecargo w Czarnogórze

 • 15.05.2017 17:33

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 09:30

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 10.05.2017 16:43

  OT LOGISTICS SA (13/2017) Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii D

 • 10.05.2017 14:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji OT LOGISTICS SA

 • 08.05.2017 13:05

  OT Logistics odwołał się od decyzji czarnogórskiej rady ds. prywatyzacji

 • 05.05.2017 11:24

  OT Logistics skarży decyzję o unieważnieniu przetargu na zakup AD Montecargo i Luka Bar AD

 • 28.04.2017 11:31

  OT LOGISTICS SA (12/2017) Formalne potwierdzenie niekorzystnego zakończenia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze

 • 25.04.2017 11:23

  Anulowano przetarg na zakup udziałów w Luka Bar AD BAR i AD Montecargo (aktl.)

 • 25.04.2017 10:48

  Anulowano przetarg na zakup udziałów w Luka Bar AD BAR i AD Montecargo

 • 25.04.2017 10:15

  OT LOGISTICS SA (11/2017) Informacja o anulowaniu przetargu na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze

 • 11.04.2017 14:43

  OT LOGISTICS SA (10/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW

 • 22.03.2017 11:44

  OT LOGISTICS SA (9/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 17.03.2017 21:34

  OT Logistics zakończył negocjacje kupna AD Montecargo i Luka Bar AD, czeka na finalizację

 • 17.03.2017 21:19

  OT LOGISTICS SA (8/2017) Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce AD Montecargo i Luka Bar AD BAR w Czarnogórze

 • 17.03.2017 17:37

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 17:36

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 17.03.2017 11:33

  OT LOGISTICS SA (7/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D OT Logistics S.A. oraz zmiana Statutu Spółki

 • 10.02.2017 20:30

  OT LOGISTICS SA (6/2017) Przydział obligacji serii F

 • 08.02.2017 18:19

  OT LOGISTICS SA (5/2017) Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii F

 • 06.02.2017 16:39

  OT LOGISTICS SA (4/2017) Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze

 • 06.02.2017 16:29

  OT LOGISTICS SA (3/2017) Zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji Spółki serii B i C

 • 31.01.2017 19:44

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 31.01.2017 19:43

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 20.01.2017 10:22

  OT LOGISTICS SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 18.01.2017 09:46

  OT Logistics złożył ofertę na zakup 51 proc. udziałów przewoźnika kolejowego z Czarnogóry

 • 17.01.2017 14:39

  OT LOGISTICS SA (1/2017) Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji przewoźnika kolejowego w Czarnogórze

 • 11.01.2017 14:59

  OT Logistics jako jedyna złożyła ofertę na zakup udziałów portu w Czarnogórze

 • 28.12.2016 18:47

  OT Logistics finalizuje transakcję przejęcia STK oraz Kolei Bałtyckiej

 • 28.12.2016 18:27

  OT LOGISTICS SA (37/2016) Zbycie akcji własnych w wyniku realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 28.12.2016 18:24

  OT LOGISTICS SA (36/2016) Emisja akcji serii D OT Logistics S.A. oraz objęcie akcji przez STK Group

 • 28.12.2016 18:19

  OT LOGISTICS SA (35/2016) Nabycie akcji STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 28.12.2016 17:18

  OT Logistics będzie zaproszona do negocjacji kupna portu w Czarnogórze

 • 28.12.2016 17:00

  OT LOGISTICS SA (34/2016) Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze

 • 22.12.2016 20:37

  OT LOGISTICS SA (33/2016) Nabycie akcji własnych w celu realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 22.12.2016 15:54

  OT LOGISTICS SA (32/2016) Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego umowy dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 21.12.2016 18:47

  OT Logistics jedynym chętnym do zakupu 30 proc. portu w Czarnogórze (aktl.)

 • 21.12.2016 18:36

  OT LOGISTICS SA (31/2016) Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji portu w Czarnogórze

 • 21.12.2016 15:33

  OT Logistics jedynym chętnym do zakupu 30 proc. portu w Czarnogórze

 • 20.12.2016 16:34

  OT LOGISTICS SA (30/2016) Uchwała KDPW w sprawie wyznaczenia dnia podziału (splitu) akcji OT Logistics S.A.

 • 19.12.2016 20:42

  OT Logistics kupi akcje STK za łączną cenę 35,5 mln zł, a nie za 29,7 mln zł

 • 19.12.2016 18:05

  OT LOGISTICS SA (29/2016) Zawarcie aneksu do warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 15.12.2016 00:14

  OT LOGISTICS SA (28/2016) Korekta raportu bieżącego nr 28/2016 dotyczącego rejestracji przez Sąd podziału (splitu) akcji oraz innych zmian w Statucie Spółki

 • 14.12.2016 20:06

  OT LOGISTICS SA (28/2016) Rejestracja przez Sąd podziału (splitu) akcji oraz innych zmian w Statucie Spółki

 • 14.11.2016 17:54

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.09.2016 17:12

  OT LOGISTICS SA (27/2016) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

 • 19.09.2016 12:38

  OT LOGISTICS SA (26/2016) Spełnienie jednego z warunków zawieszających warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 29.08.2016 17:22

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 16:40

  OT LOGISTICS SA (25/2016) Zmiana w składzie Zarządu

 • 25.08.2016 14:37

  OT LOGISTICS SA (24/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

 • 28.07.2016 12:10

  OT LOGISTICS SA (23/2016) Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku

 • 28.07.2016 11:31

  OT LOGISTICS SA (23/2016) Nabycie udziałów w Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 26.07.2016 15:45

  OT LOGISTICS SA (22/2016) Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 01.07.2016 18:35

  OT LOGISTICS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 01.07.2016 18:34

  OT Logistics wypłaci 7 zł dywidendy na akcję za '15

 • 01.07.2016 18:33

  OT LOGISTICS SA Zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 01.07.2016 18:31

  OT LOGISTICS SA Powołanie Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. nowej kadencji

 • 01.07.2016 18:28

  OT LOGISTICS SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2015 r.

 • 01.07.2016 18:26

  OT LOGISTICS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 29.06.2016 18:59

  OT Logistics ma umowę ws. zakupu akcji STK i KB za 33,1 mln zł

 • 29.06.2016 18:03

  OT LOGISTICS SA Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 03.06.2016 16:30

  OT LOGISTICS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 02.06.2016 16:00

  OT Logistics ma list intencyjny ws. zakupu STK Group

 • 02.06.2016 15:41

  OT LOGISTICS SA Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów w spółce STK Group Sp. z o.o.

 • 30.05.2016 10:13

  OT LOGISTICS SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 17.05.2016 13:42

  OT LOGISTICS SA Spełnienie warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 13.05.2016 07:40

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 08:35

  OT LOGISTICS SA Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy nabycia udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 21.04.2016 14:31

  OT Logistics liczy w '16 na lepsze wyniki rdr

 • 21.04.2016 12:56

  OT LOGISTICS SA Ocena Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok

 • 21.04.2016 12:56

  OT LOGISTICS SA Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021

 • 21.04.2016 12:55

  OT LOGISTICS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.04.2016 07:55

  OT Logistics chce być największym operatorem logistycznym w CEE z 1 mld euro obrotów

 • 20.04.2016 22:15

  OT LOGISTICS SA Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021

 • 12.04.2016 20:50

  OT Logistics planuje wypłacić 7 zł dywidendy na akcję za '15

 • 12.04.2016 20:34

  OT LOGISTICS SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok

 • 21.03.2016 07:11

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 07:10

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 04.03.2016 19:41

  OT LOGISTICS SA Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie aneksów do umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 02.03.2016 09:55

  OT LOGISTICS SA Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank

 • 22.01.2016 17:23

  GPW: zmiana animatora rynku dla OT LOGISTICS S.A.

 • 22.01.2016 17:22

  GPW: zmiana animatora rynku dla akcji spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 19.01.2016 14:17

  OT LOGISTICS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 18.01.2016 16:47

  OT LOGISTICS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.01.2016 15:54

  OT LOGISTICS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.12.2015 17:22

  OT LOGISTICS SA Zmiana warunków emisji obligacji serii C

 • 16.12.2015 17:04

  OT LOGISTICS SA Nabycie obligacji własnych serii C w celu umorzenia

 • 14.12.2015 18:24

  OT LOGISTICS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.11.2015 11:32

  OT Logistic liczy na znacznie lepszy kdk IV kw. '15 i "bardzo wysoki" I kw. '16

 • 20.11.2015 17:10

  OT LOGISTICS SA Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank

 • 13.11.2015 19:04

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 16:38

  OT LOGISTICS SA Zawarcie aneksów do umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 12.11.2015 14:24

  OT LOGISTICS SA Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej dotyczące zawarcia umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 06.10.2015 18:34

  OT LOGISTICS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 6 października 2015 roku

 • 06.10.2015 18:20

  OT LOGISTICS SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 06.10.2015 17:49

  OT LOGISTICS SA Zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 6 października 2015 r.

 • 06.10.2015 17:31

  OT LOGISTICS SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 06 października 2015 r.

 • 28.09.2015 17:00

  OT LOGISTICS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28 września 2015 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach

 • 28.09.2015 16:55

  OT LOGISTICS SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 28 września 2015 roku

 • 21.09.2015 13:26

  OT LOGISTICS SA Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku

 • 07.09.2015 12:35

  OT Logistics nadal zainteresowane przejęciami portów na Bałtyku i Adriatyku

 • 28.08.2015 16:42

  OT LOGISTICS SA Proponowane zmiany Statutu OT Logistics S.A.

 • 28.08.2015 16:38

  OT LOGISTICS SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 28.08.2015 08:56

  OT LOGISTICS SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 21.08.2015 18:20

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 18.08.2015 19:45

  OT LOGISTICS SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

 • 12.08.2015 21:31

  OT LOGISTICS SA Nabycie udziałów w spółce i zawarcie umowy w zakresie realizacji przewozów kolejowych

 • 12.08.2015 21:30

  OT LOGISTICS SA Zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku

 • 10.08.2015 16:45

  OT LOGISTICS SA Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 30.07.2015 08:53

  OT Logistics kupił 2,8 mln akcji nowej emisji Luka Rijeka za ok. 61 mln zł

 • 29.07.2015 20:12

  OT LOGISTICS SA Nabycie akcji spółki portowej Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji

 • 07.07.2015 06:29

  OT Logistics chce w tym kwartale zakończyć rozmowy ws. dzierżawy w gdańskim porcie

 • 03.07.2015 07:50

  Spółka zależna OT Logistics zawarła z Lotosem Kolej umowę o wartości 250 mln zł

 • 02.07.2015 21:04

  OT LOGISTICS SA Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z Lotos Kolej Sp. z o.o.

 • 29.06.2015 12:35

  OT LOGISTICS SA Przyjęcie oferty Spółki w postępowaniu przetargowym - dzierżawa nieruchomości na terenie Portu w Gdańsku

 • 26.06.2015 07:02

  OT LOGISTICS SA Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

 • 25.06.2015 12:39

  Vestor DM ustalił cenę docelową akcji OT Logistics na 341 zł

 • 21.05.2015 15:09

  OT Logistics rozmawia o akwizycjach i sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu i Szczecinie

 • 05.05.2015 06:27

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 20:47

  OT LOGISTICS SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

 • 24.04.2015 17:28

  OT LOGISTICS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

 • 24.04.2015 17:22

  OT LOGISTICS SA Powołanie osoby nadzorującej

 • 24.04.2015 17:19

  OT LOGISTICS SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2014 r.

 • 24.04.2015 17:08

  OT LOGISTICS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 • 21.04.2015 12:18

  OT LOGISTICS SA Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 20.04.2015 13:44

  OT LOGISTICS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.04.2015 12:24

  OT LOGISTICS SA Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną - Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 01.04.2015 13:38

  OT LOGISTICS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 01.04.2015 10:28

  OT LOGISTICS SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 30.03.2015 13:23

  OT LOGISTICS SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na 24 kwietnia 2015 roku

 • 30.03.2015 13:21

  OT LOGISTICS SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok i opinia Rady Nadzorczej

 • 26.03.2015 12:49

  OT LOGISTICS SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 26.03.2015 12:44

  OT LOGISTICS SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.03.2015 16:34

  OT LOGISTICS SA Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2015 roku oraz aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.03.2015 13:40

  OT Logistics liczy na wzrost wyników w 2015 roku

 • 20.03.2015 16:03

  OT LOGISTICS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 20.03.2015 16:02

  OT LOGISTICS SA Plan połączenia spółek OT Logistics S.A. ze spółką zależną - Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 20.03.2015 16:01

  OT LOGISTICS SA Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną - Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 13.03.2015 08:12

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 13.03.2015 06:04

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 10.03.2015 20:25

  OT LOGISTICS SA Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2014 rok

 • 02.03.2015 15:48

  OT LOGISTICS SA Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 26.02.2015 16:44

  OT LOGISTICS SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną - Odra Lloyd Spółka z o.o.

 • 16.01.2015 17:12

  GPW: Komunikat - OT LOGISTIC SA

 • 15.01.2015 19:00

  GPW: OT LOGISTICS S.A.

 • 13.01.2015 19:20

  GPW: OT LOGISTICS S.A.

 • 12.01.2015 12:50

  OT LOGISTICS SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.01.2015 13:43

  OT LOGISTICS SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 23.12.2014 10:07

  OT LOGISTICS SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 22 grudnia 2014 roku

 • 22.12.2014 18:30

  OT LOGISTICS SA zmiana statutu OT Logistics S.A. dokonana przez NWZ spółki w dniu 22 grudnia 2014 roku oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu

 • 22.12.2014 18:25

  OT LOGISTICS SA zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 22.12.2014 18:22

  OT LOGISTICS SA treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 22 grudnia 2014 r.

 • 19.12.2014 15:53

  OT LOGISTICS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 18.12.2014 12:51

  OT LOGISTICS SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 18.12.2014 12:40

  OT LOGISTICS SA sprzedaż akcji spółki

 • 28.11.2014 11:29

  OT LOGISTICS SA Wykup obligacji serii A

 • 26.11.2014 17:28

  OT LOGISTICS SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.11.2014 16:08

  OT LOGISTICS SA proponowane zmiany statutu

 • 25.11.2014 16:03

  OT LOGISTICS SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

 • 24.11.2014 14:42

  OT Logistics chce rosnąć w 2015 dzięki wyższym przewozom w Niemczech i Polsce

 • 20.11.2014 18:41

  OT LOGISTICS SA emisja obligacji serii D

 • 17.11.2014 13:46

  OT LOGISTICS SA zawarcie ze spółkami z Grupy EDF umowy wykonawczej na lata 2014-2018 do umowy wieloletniej na przewóz i spedycję węgla kamiennego

 • 14.11.2014 18:57

  OT LOGISTICS SA uchwała w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii D

 • 13.11.2014 19:19

  GPW: Ostatnia sesja notowań dla obligacji spółki OT LOGISTIC S.A.

 • 12.11.2014 18:25

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 15:16

  OT LOGISTICS SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r.

 • 06.11.2014 14:01

  OT LOGISTICS SA zawarcie aneksu do umowy ramowej z PKP CARGO SA

 • 28.10.2014 13:38

  Analitycy DI Investors wycenia akcje OT Logistics na 271 zł

 • 13.10.2014 17:24

  OT Logistics wyemituje obligacje o wartości do 100 mln zł

 • 13.10.2014 15:28

  OT LOGISTICS SA zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii D

 • 01.10.2014 09:53

  OT LOGISTICS SA korekta raportu bieżącego nr 40/2014 w sprawie zawarcia umowy z PKP CARGO S.A.

 • 25.09.2014 16:25

  OT LOGISTICS SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 10.09.2014 14:59

  OT Logistics uczestniczy w kilku procesach akwizycyjnych, interesuje się przewoźnikami kolejowymi

 • 10.09.2014 10:41

  OT LOGISTICS SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.09.2014 10:39

  OT LOGISTICS SA - zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 09.09.2014 10:31

  OT LOGISTICS SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 09.09.2014 10:30

  OT LOGISTICS SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.09.2014 11:15

  OT LOGISTICS SA informacja o obrotach ze spółkami z Grupy Kapitałowej PKP oraz zawarciu umowy z PKP Cargo SA

 • 01.09.2014 07:17

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 11.08.2014 13:28

  OT Logistics liczy na synergie po przejęciu BTDG, nadal stawia na rozwój usług portowych (wywiad)

 • 08.08.2014 10:02

  GPW: pierwszy dzień notowania obligacji na okaziciela serii C spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 01.07.2014 10:27

  OT LOGISTICS SA nabycie udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.

 • 26.06.2014 13:55

  OT Logistics kupiło Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia za 57,83 mln zł

 • 26.06.2014 13:28

  OT LOGISTICS SA zawarcie umowy nabycia udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.

 • 20.06.2014 15:58

  OT LOGISTICS SA spełnienie warunków nabycia udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.

 • 18.06.2014 16:43

  OT LOGISTICS SA aktualizacja informacji dotyczących procesu prywatyzacji Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o.

 • 13.06.2014 15:37

  Fundusze zarządzane przez PTE Allianz Polska mają 5,61 proc. głosów na walnym OT Logistics

 • 13.06.2014 15:18

  OT LOGISTICS SA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 10.06.2014 17:52

  OT LOGISTICS SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.06.2014 17:48

  OT LOGISTICS SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji OT Logistics S.A.

 • 28.05.2014 11:58

  OT LOGISTICS SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 27.05.2014 12:13

  OT LOGISTICS SA powołanie osoby nadzorującej

 • 26.05.2014 18:24

  OT LOGISTICS SA uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy za 2013 r.

 • 26.05.2014 18:21

  OT LOGISTICS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26 maja 2014 r.

 • 23.05.2014 15:17

  OT LOGISTICS SA rezygnacja członka rady nadzorczej.

 • 15.05.2014 06:19

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 14:47

  OT LOGISTICS SA otwarcie przez sąd likwidacji spółki pośrednio zależnej od C. Hartwig Gdynia SA

 • 28.04.2014 19:08

  OT LOGISTICS SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

 • 25.04.2014 11:45

  GPW: Animator dla obligacji spółki - OT LOGISTICS

 • 24.04.2014 07:45

  OT LOGISTICS SA rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok i opinia rady nadzorczej

 • 24.04.2014 07:45

  OT LOGISTICS SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.04.2014 17:16

  GPW: pierwszy dzień notowania obligacji serii B spółki OT LOGISTICS S.A

 • 09.04.2014 17:21

  OT LOGISTICS SA informacja o obrotach ze spółkami z Grupy Kapitałowej PKP

 • 08.04.2014 17:10

  OT LOGISTICS SA informacje dotyczące projektu dzierżawy nieruchomości na terenie Portu w Gdańsku

 • 01.04.2014 13:55

  OT LOGISTICS SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.03.2014 19:14

  OT LOGISTICS SA emisja obligacji serii C

 • 27.03.2014 19:10

  OT LOGISTICS SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.03.2014 17:20

  OT LOGISTICS SA spełnienie kolejnego z warunków koniecznych do podpisania umowy prywatyzacyjnej BTDG

 • 17.03.2014 15:08

  OT LOGISTICS SA informacja o obrotach z ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k.

 • 12.03.2014 11:45

  OT LOGISTICS SA korekta numeracji raportu bieżącego

 • 12.03.2014 11:35

  OT LOGISTICS SA korekta numeracji raportu bieżącego

 • 11.03.2014 17:26

  OT LOGISTICS SA informacja o obrotach z Węglokoks S.A.

 • 11.03.2014 17:21

  OT LOGISTICS SA Informacja o obrotach z Grupą ArcelorMittal

 • 04.03.2014 13:55

  OT LOGISTICS SA Zmiany w zarządzie OT Logistics S.A.

 • 03.03.2014 15:37

  OT LOGISTICS SA informacja nt. zawarcia terminowych transakcji walutowych typu forward

 • 21.02.2014 08:13

  OT LOGISTICS SA emisja obligacji serii B