ZPC Otmuchów SA

skrót: OTM

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 09:00

Aktualny kurs1,24   -0,80 %-0,01 zł
Otwarcie1,24-0,80%
Minimum1,24-0,80%
Maksimum1,24-0,80%
Wolumen (szt.) 11
Kurs odniesienia1,25
Widełki dolne1,12
Widełki górne1,36
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
22 6431,24
16 1001,23
12 0231,21
22 2191,20
12 3001,17
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,32353 1
1,335 650 1
1,37500 1
1,38489 1
1,42400 1
Producent słodyczy, słonych przekąsek oraz płatków śniadaniowych. Specjalizuje się w produkcji wyrobów dla największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych w obszarze private label i B2B. Sprzedaje także pod własnymi markami.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Warsaw Equity Management SApoprzez Xarus Holdings Ltd.15 956 24462,58%15 956 24462,58%
PZU OFE Złota Jesieńportfel3 811 10414,94%3 811 10414,94%
PKO BP Bankowy OFEportfel2 282 4738,95%2 282 4738,95%

Kategoria • 18.09.2020 17:14

  ZPC OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 01.06.2020 19:58

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2020) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 29.05.2020 15:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2020) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku

 • 29.05.2020 14:58

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (13/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 26 czerwca 2020 r.

 • 28.05.2020 13:20

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (12/2020) Odwołanie członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 27.05.2020 13:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (11/2020) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 25.05.2020 14:09

  ZPC Otmuchów ma umowę z NCBiR na dofinansowanie kwotą 15,9 mln zł

 • 25.05.2020 13:50

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (10/2020) Zawarcie z NCBR umowy dotyczącej dofinansowania

 • 22.05.2020 17:13

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.05.2020 02:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 15.05.2020 02:47

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.05.2020 17:50

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (9/2020) Informacja o ujęciu w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych

 • 24.04.2020 14:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego

 • 17.04.2020 18:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (7/2020) Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z NCBR

 • 09.03.2020 17:28

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (6/2020) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 28.02.2020 16:30

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (5/2020) Informacja nt. zmian organizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 21.02.2020 18:12

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2020) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 18.02.2020 16:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (3/2020) Aktualizacja informacji nt. organu zarządzającego

 • 12.02.2020 20:47

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (2/2020) Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej

 • 02.01.2020 21:12

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.12.2019 16:36

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (18/2019) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 18.12.2019 16:08

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (17/2019) Zmiana w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 14.11.2019 17:22

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (16/2019) Aktualizacja informacje na temat współpracy z Grupą BNP Paribas Bank Polska

 • 08.11.2019 19:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 17:27

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2019) Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za III kwartał 2019 roku

 • 14.10.2019 16:48

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2019) Zmiany osobowe w organach ZPC Otmuchów S.A.

 • 20.09.2019 23:18

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 18.09.2019 20:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (13/2019) Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Otmuchów za I półrocze 2019 rok

 • 30.08.2019 22:25

  ZPC Otmuchów zawiesiły sprzedaż nieruchomości w Gorzyczkach

 • 30.08.2019 22:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (12/2019) Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych

 • 11.04.2019 08:21

  Otmuchów planuje, że w '19 nakłady inwestycyjne wzrosną do ok. 21,6 mln zł

 • 10.04.2019 22:10

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 10.04.2019 22:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.01.2019 08:28

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.12.2018 16:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (41/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 17.12.2018 11:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (40/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 10.12.2018 20:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (39/2018) Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej

 • 07.12.2018 16:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (38/2018) Informacja o transakcjach związanych z konwersją PDA na akcje zwykłe serii E

 • 06.12.2018 18:38

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (37/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 05.12.2018 12:26

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (36/2018) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

 • 04.12.2018 21:35

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (35/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E

 • 04.12.2018 13:31

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA

 • 04.12.2018 13:31

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii E spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA

 • 22.11.2018 19:17

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (34/2018) Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii E

 • 19.11.2018 18:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (33/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 09.11.2018 22:27

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 20:17

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (32/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E

 • 18.09.2018 12:42

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (31/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 14.09.2018 23:15

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 20:15

  Otmuchów utworzył rezerwy o wartości 2,47 mln zł, które obciążą wyniki I poł. '18

 • 04.09.2018 19:50

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (30/2018) Utworzenie rezerw na potencjalne zobowiązania

 • 28.07.2018 20:32

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (29/2018) Informacja o transakcjach związanych z PDA akcji serii E

 • 27.07.2018 22:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (28/2018) Informacja o transakcjach związanych z PDA akcji serii E

 • 26.07.2018 10:06

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (27/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii E

 • 25.07.2018 18:18

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii E spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A

 • 24.07.2018 16:55

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (26/2018) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji serii E

 • 20.07.2018 16:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (25/2018) Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E

 • 13.07.2018 16:20

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (24/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 13.07.2018 10:21

  Grupa Otmuchów pozyskała z oferty 25 mln zł, które przeznaczy na budowę fabryki słodyczy

 • 12.07.2018 16:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (23/2018) Informacja nt. uchwały Zarządu ZPC Otmuchów w sprawie przydziału akcji

 • 10.07.2018 21:48

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (22/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 09.07.2018 18:53

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (21/2018) Informacja o transakcjach związanych z przydziałem akcji

 • 06.07.2018 20:00

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (20/2018) Informacja nt. przydziału akcji serii E w związku z zapisami podstawowymi oraz dodatkowymi

 • 04.07.2018 10:33

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 23:33

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (18/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 roku

 • 27.06.2018 07:49

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (17/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 26.06.2018 10:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (16/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 21.06.2018 19:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 13.06.2018 18:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2018) Informacja nt. dopuszczenia, wprowadzenia i notowania praw poboru w obrocie giełdowym

 • 13.06.2018 14:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.

 • 13.06.2018 14:03

  GPW: Komunikat - ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA

 • 02.06.2018 17:25

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (13/2018) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku

 • 02.06.2018 16:37

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (12/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 15:54

  Cena emisyjna akcji serii E Otmuchowa ustalona na 2 zł

 • 30.05.2018 15:21

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (11/2018) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

 • 29.05.2018 17:21

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (10/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki związanego z ofertą publiczną akcji serii E

 • 17.05.2018 21:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (9/2018) Sprostowanie oczywistej omyłki w treści uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2018 roku

 • 10.05.2018 01:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 19:33

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (8/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.04.2018 19:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (7/2018) Informacje nt. zmian w Zarządzie ZPC Otmuchów S.A.

 • 19.04.2018 00:55

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 18.04.2018 23:50

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (6/2018) Korekta poszczególnych danych finansowych zamieszczonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017

 • 10.04.2018 07:46

  Otmuchów planuje, że w '18 nakłady inwestycyjne wzrosną do ok. 15 mln zł

 • 09.04.2018 23:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.04.2018 23:51

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 10.03.2018 20:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (5/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 5 marca 2018 r.

 • 05.03.2018 20:56

  Otmuchów wyemituje do 12,7 mln akcji

 • 05.03.2018 20:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2018 roku

 • 05.02.2018 23:13

  Otmuchów planuje emisję do 12,7 mln akcji

 • 05.02.2018 22:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (3/2018) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 5 marca 2018 roku

 • 05.02.2018 21:53

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (2/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 5 marca 2018 r.

 • 31.01.2018 21:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 30.12.2017 10:00

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (38/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.12.2017 19:46

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (37/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 18.12.2017 17:52

  ZPC Otmuchów planuje emisję akcji z prawem poboru w '18

 • 18.12.2017 17:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (36/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia wtórnej publicznej emisji akcji z prawem poboru

 • 14.11.2017 09:23

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (35/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 13.11.2017 16:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (34/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 10.11.2017 23:49

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 12.10.2017 15:32

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (33/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 11.10.2017 17:03

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (32/2017) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 02.10.2017 21:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (31/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 29.09.2017 00:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 04.09.2017 19:06

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (30/2017) Informacja nt. organu zarządzającego

 • 10.08.2017 15:25

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (29/2017) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie ZPC Otmuchów S.A.

 • 09.08.2017 16:32

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (28/2017) Aktualizacja informacji nt. sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta Jedność Sp. z o.o.

 • 04.08.2017 16:15

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (27/2017) Rejestracja połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółkami zależnymi

 • 21.07.2017 12:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (26/2017) Informacja nt. spełnienia warunków zawieszających umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta Jedność Sp. z o.o.

 • 18.07.2017 07:24

  Aviva OFE wyszedł z akcjonariatu ZPC Otmuchów

 • 17.07.2017 23:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (25/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 13.07.2017 07:50

  ZPC Otmuchów ma umowy sprzedaży spółki zależnej Jedność za ponad 10 mln zł

 • 12.07.2017 20:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (24/2017) Zawarcie warunkowych umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta Jedność Sp. z o.o.

 • 10.07.2017 16:22

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (23/2017) Informacja nt. negocjacji dotyczących dezinwestycji części aktywów wytwórczych

 • 06.07.2017 16:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (22/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 22.06.2017 08:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (21/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 29.05.2017 09:42

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

 • 25.05.2017 20:13

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (19/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2017 roku

 • 24.05.2017 22:21

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (18/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 20.05.2017 23:11

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 16:52

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (17/2017) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 roku

 • 27.04.2017 16:31

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (16/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 25 maja 2017 r.

 • 25.04.2017 17:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.04.2017 17:33

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 19.04.2017 17:11

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (13/2017) Informacja nt. obrotów z PPC "Gryf" S.A.

 • 18.04.2017 19:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 18.04.2017 19:32

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 10.04.2017 21:56

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (12/2017) Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółkami zależnymi

 • 07.04.2017 16:55

  Odpisy obniżą wynik grupy ZPC Otmuchów za '16 o 5,6 mln zł

 • 07.04.2017 16:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (11/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2016 rok jednorazowych operacji

 • 04.04.2017 16:45

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (10/2017) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2016 rok

 • 21.03.2017 18:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (9/2017) Informacja nt. kontynuacji współpracy w zakresie sprzedaży oraz dostaw cukru

 • 15.03.2017 18:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (8/2017) Zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC Otmuchów S.A. ze spółkami zależnymi

 • 23.02.2017 14:42

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (7/2017) Plan połączenia ZPC Otmuchów S.A. ze spółkami zależnymi

 • 22.02.2017 20:02

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (6/2017) Przydział akcji nowej emisji spółki zależnej PWC Odra S.A.

 • 20.02.2017 13:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (5/2017) Podjęcie uchwały Zarządu o zamiarze połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółkami zależnymi

 • 31.01.2017 11:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 28.01.2017 20:39

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (3/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...]

 • 23.01.2017 22:03

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (2/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 12.01.2017 18:46

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (1/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 22.12.2016 19:45

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (38/2016) Informacja nt. decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej PWC Odra S.A.

 • 20.12.2016 20:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (37/2016) Informacja nt. decyzji o uczestniczeniu Emitenta w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej PWC Odra S.A.

 • 13.12.2016 19:08

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (36/2016) Informacje przekazane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...]

 • 30.11.2016 21:17

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (35/2016) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzeniu negocjacji w sprawie zbycia aktywów wytwórczych

 • 25.11.2016 12:32

  Otmuchów oczekuje wzrostu przychodów, liczy na zysk w '17

 • 24.11.2016 18:52

  Otmuchów zakłada dezinwestycje w obszarze pellet i prażynek

 • 24.11.2016 18:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (34/2016) Aktualizacja założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów

 • 24.11.2016 18:04

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (33/2016) Powołanie Prezesa Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 24.11.2016 17:36

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (32/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 23.11.2016 17:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (31/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.11.2016 16:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (30/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 09.11.2016 23:42

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 24.10.2016 12:49

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (29/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A.

 • 19.10.2016 18:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (28/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2016 roku

 • 29.09.2016 22:12

  Prezes i wiceprezes Otmuchowa zrezygnowali ze stanowisk

 • 29.09.2016 22:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (27/2016) Zmiany w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 21.09.2016 18:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (26/2016) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 19 października 2016 roku

 • 21.09.2016 18:02

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (25/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 19 października 2016 r.

 • 19.09.2016 20:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (24/2016) Informacja nt. obrotów z PPC "Gryf" S.A.

 • 09.09.2016 23:48

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (23/2016) Informacja na temat wewnątrzgrupowej transakcji nabycia udziałów pomiędzy spółkami zależnymi

 • 09.09.2016 16:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (22/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 08.09.2016 19:15

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (21/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A.

 • 08.09.2016 19:06

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (20/2016) Treść uchwał podjętych po przerwie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 września 2016 roku

 • 06.09.2016 18:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (19/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 06.09.2016 16:49

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (18/2016) Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem

 • 01.09.2016 16:45

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (17/2016) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 25.08.2016 21:21

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 12.08.2016 11:19

  Otmuchów dokona odpisów na aktywach, strata grupy w I poł. '16 sięgnie 37,6 mln zł (opis)

 • 12.08.2016 06:52

  Otmuchów dokona odpisów na aktywach, strata grupy w I poł. '16 sięgnie 37,6 mln zł

 • 11.08.2016 22:54

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (16/2016) Informacja nt. odpisów aktualizacyjnych wartość wyceny wybranych aktywów wytwórczych oraz wstępne wyniki za I półrocze 2016 r.

 • 05.08.2016 20:31

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2016) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 1 września 2016 roku

 • 05.08.2016 20:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 1 września 2016 r.

 • 01.07.2016 23:09

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Aktualizacja informacji nt. transakcji przeniesienia aktywów dokonanej pomiędzy spółkami zależnymi

 • 29.06.2016 18:26

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Aktualizacja informacji nt. wyceny wybranych aktywów wytwórczych

 • 14.06.2016 08:29

  DM PKO BP obniża rekomendację Otmuchowa do "trzymaj"

 • 02.06.2016 10:51

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Informacja nt. transakcji przeniesienia aktywów dokonana pomiędzy spółkami zależnymi

 • 25.05.2016 13:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 17:20

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2016 roku

 • 17.05.2016 15:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Informacja nt. zmiany klasyfikacji w sprawozdaniu finansowym wybranych aktywów wytwórczych

 • 16.05.2016 14:40

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Informacja nt. szacowanych obrotów z Grupą Eurocash

 • 11.05.2016 06:29

  Wyniki Otmuchowa w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2016 00:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 22.04.2016 12:46

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2016 roku

 • 22.04.2016 12:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 19 maja 2016 r.

 • 31.03.2016 12:54

  Otmuchów chce mieć dwucyfrową marżę EBITDA i podwoić udział eksportu w obrotach do ’20 (opis)

 • 31.03.2016 11:38

  Otmuchów chce mieć dwucyfrową marżę EBITDA i podwoić udział eksportu w obrotach do ’20

 • 30.03.2016 19:05

  Otmuchów przeznaczy 40-60 mln zł na inwestycje w latach 2016-17

 • 30.03.2016 18:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.03.2016 18:17

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Przyjęcie aktualizacji założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów

 • 18.03.2016 21:44

  Wyniki Otmuchowa w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 18.03.2016 21:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 20:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 28.01.2016 14:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 19.01.2016 18:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 04.12.2015 08:20

  DM PKO BP obniżył cenę docelową Otmuchowa do 7,41 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 30.11.2015 20:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Zawarcie umów kredytu inwestycyjnego

 • 05.11.2015 13:46

  Otmuchów liczy na 2-3 mln zł oszczędności rocznie

 • 05.11.2015 07:53

  Otmuchów ze słabszymi rdr wynikami w III kw.; liczy na trwałą rentowność PWC Odra

 • 05.11.2015 00:10

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 20.10.2015 14:46

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 13.10.2015 21:02

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Informacja nt. obrotów z PPC "Gryf" S.A.

 • 05.10.2015 18:26

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 27.08.2015 11:58

  Otmuchów pokazał zysk na Odrze; liczy, że ta spółka będzie na plusie także na koniec '15

 • 27.08.2015 06:44

  Wyniki Otmuchowa w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2015 00:31

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 16.07.2015 07:03

  Otmuchów poszuka oszczędności w grupie; planuje też inwestycje na ponad 20 mln zł (wywiad)

 • 05.06.2015 10:48

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Rejestracja połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

 • 01.06.2015 08:53

  DM Banku BPS obniżył rekomendację dla Otmuchowa do "sprzedaj", cenę docelową do 6,58 zł

 • 29.05.2015 08:56

  DM PKO BP obniżył cenę docelową Otmuchowa do 8,61 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 07.05.2015 06:33

  Wyniki Otmuchowa w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.05.2015 01:27

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 06.05.2015 16:26

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 6 maja 2015 r.

 • 06.05.2015 16:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2015 roku

 • 04.05.2015 09:04

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Stanowisko Zarządu ZPC Otmuchów S.A. odnośnie połączenia Emitenta ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp z o. o.

 • 20.04.2015 11:20

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o. o.

 • 17.04.2015 18:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Powołanie nowego członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 09.04.2015 20:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2015 roku

 • 09.04.2015 19:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 6 maja 2015 r.

 • 08.04.2015 09:39

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" Otmuchów

 • 02.04.2015 22:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.04.2015 19:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o. o.

 • 30.03.2015 17:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Aktualizacja planu połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

 • 18.03.2015 13:41

  Otmuchów planuje wzrost eksportu w IV kw. '15 do poziomu 20 proc.

 • 18.03.2015 11:51

  Otmuchów w '15 planuje przeznaczyć na inwestycje więcej niż 12 mln zł

 • 18.03.2015 06:41

  Wyniki Otmuchowa w IV kw. 2014 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 18.03.2015 03:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.03.2015 03:22

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 24.02.2015 14:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Ustalenie warunków dostaw wyrobów cukierniczych dla LIDL na 2015 rok

 • 16.01.2015 13:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 15.01.2015 19:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie ZPC Otmuchów S.A.

 • 14.01.2015 13:41

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 23.12.2014 16:39

  OTMUCHÓW SA informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 23.12.2014 16:31

  OTMUCHÓW SA informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 16.12.2014 07:55

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do znaczącej umowy kredytowej oraz umowy struktury cash pooling

 • 08.12.2014 20:18

  Trigon zaleca "kupuj" Coliana i Otmuchów, "sprzedaj" Wawel

 • 26.11.2014 11:08

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki ZPC MIESZKO S.A.

 • 07.11.2014 10:02

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji Otmuchowa do 11,72 zł

 • 06.11.2014 13:37

  Otmuchów może w połowie '15 ruszyć z kolejnym etapem konsolidacji grupy (aktl.)

 • 06.11.2014 07:53

  Otmuchów rozważa dalszą konsolidację grupy, podejmie decyzję na początku '15

 • 06.11.2014 06:07

  Wyniki Otmuchowa w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2014 00:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 22.10.2014 16:38

  OTMUCHÓW SA informacja nt. obrotów z PPC Gryf SA

 • 21.10.2014 17:27

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA wypowiedzenie umowy w zakresie wytwarzania i pakowania żelek owocowych

 • 21.08.2014 14:06

  Otmuchów zakłada w II poł. '14 mniejsze dynamiki wzrostu niż w I poł.; Odra będzie na plusie

 • 21.08.2014 06:30

  Wyniki Otmuchowa w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.08.2014 15:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA informacja nt. szacowanych obrotów z Grupą Eurocash

 • 13.08.2014 08:28

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA - zawarcie aneksu do ramowej umowy o współpracy

 • 29.07.2014 12:36

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA przyjęcie tekstu jednolitego Statutu ZPC Otmuchów S.A.

 • 02.06.2014 08:09

  DM PKO BP podwyższył cenę docelową akcji Otmuchowa do 12,26 zł

 • 29.05.2014 11:01

  Millennium DM podnosi rekomendację Otmuchowa do "kupuj"

 • 23.05.2014 13:27

  OTMUCHÓW SA odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas ZWZ w dniu 9 maja 2014 r.

 • 22.05.2014 08:51

  Erste rekomenduje "kupuj" Otmuchów, cena docelowa 10 zł

 • 14.05.2014 12:01

  Otmuchów planuje w '14 podwoić wielkość eksportu do 60 mln zł - wiceprezes

 • 14.05.2014 00:22

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 07:42

  OTMUCHÓW SA wykaz akcjonariuszy

 • 12.05.2014 07:40

  OTMUCHÓW SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.05.2014 19:38

  OTMUCHÓW SA zmiana statutu przyjęta przez ZWZ 9 maja 2014 r.

 • 09.05.2014 19:30

  OTMUCHÓW SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 9 maja 2014 r.

 • 07.05.2014 10:22

  OTMUCHÓW SA stanowisko zarządu odnośnie planowanego połączenia ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

 • 29.04.2014 14:45

  Zamknięcie zakładu w Gorzyczkach nie wpłynie negatywnie na wyniki Otmuchowa w '14 (wywiad)

 • 29.04.2014 12:18

  Otmuchów zamknie zakład w Gorzyczkach, zwolnienia obejmą ok. 80 osób

 • 29.04.2014 11:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA konsolidacja produkcji w ramach procesu restrukturyzacji działalności Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów.

 • 28.04.2014 13:41

  OTMUCHÓW SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 r.

 • 24.04.2014 18:52

  OTMUCHÓW SA drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o. o.

 • 11.04.2014 22:06

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA planowana zmiana statutu Spółki

 • 11.04.2014 21:59

  ZPC OTMUCHÓW SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2014 r.

 • 08.04.2014 13:03

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o. o.

 • 18.03.2014 14:56

  OTMUCHÓW SA podjęcie uchwały zarządu o zamiarze połączenia ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

 • 06.03.2014 13:06

  ZPC Otmuchów SA powiększenie składu osobowego zarządu

 • 03.03.2014 16:00

  ZPC OTMUCHÓW SA zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok.

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 21.01.2014 10:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA ustalenie przez ZPC Otmuchów oraz Lidl Polska warunków dostaw wyrobów cukierniczych na 2014 rok

 • 10.01.2014 11:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA zawiadomienie od AMPLICO PTE SA o zmniejszeniu poniżej progu 5% stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w ZPC Otmuchów SA

 • 10.01.2014 11:30

  Amplico OFE ma poniżej 5 proc. ZPC Otmuchów

 • 09.01.2014 13:11

  OTMUCHÓW SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 27.12.2013 09:02

  DM PKO BP podwyższył rekomendację dla Otmuchowa do "kupuj"

 • 28.11.2013 14:53

  Aviva OFE ma powyżej 5 proc. ZPC Otmuchów

 • 28.11.2013 14:40

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA - zawiadomienie od Aviva PTE o zwiększeniu stanu posiadania

 • 15.11.2013 14:52

  OTMUCHÓW SA zmiany w składzie zarządu

 • 14.11.2013 13:55

  ZPC OTMUCHÓW SA złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie spółki.

 • 14.11.2013 08:44

  Wyniki Otmuchowa w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.10.2013 16:16

  OTMUCHÓW SA Informacja o obrotach realizowanych z LIDL Polska

 • 06.09.2013 14:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 23.08.2013 17:28

  OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 01.08.2013 09:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA powiększenie składu osobowego zarządu

 • 25.07.2013 13:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA - informacja o szacunkowej wartości umowy

 • 10.07.2013 17:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA zawarcie aneksu do ramowej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży oraz dostaw cukru

 • 27.06.2013 11:30

  DM PKO BP obniża rekomendację dla Otmuchowa do "trzymaj", cena docelowa 10,32 zł

 • 14.05.2013 17:47

  Wyniki Otmuchowa w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2013 17:40

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 12:36

  OTMUCHÓW SA wykaz akcjonariuszy

 • 09.05.2013 15:04

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA - treść uchwał podjętych przez ZWZA

 • 18.04.2013 21:37

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA korekta RB nr 7/2013