ZPC Otmuchów SA

skrót: OTM

Brak kursu dla wybranej firmy

Producent słodyczy, słonych przekąsek oraz płatków śniadaniowych. Specjalizuje się w produkcji wyrobów dla największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych w obszarze private label i B2B. Sprzedaje także pod własnymi markami.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Warsaw Equity Management SApoprzez Xarus Holdings Ltd.15 956 24462,58%15 956 24462,58%
PZU OFE Złota Jesieńportfel3 811 10414,94%3 811 10414,94%
PKO BP Bankowy OFEportfel2 282 4738,95%2 282 4738,95%

Kategoria • 27.11.2020 19:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 25.11.2020 11:20

  ZPC Otmuchów rozpoczął przegląd kierunków rozwoju segmentu produktów śniadaniowych i zbożowych

 • 25.11.2020 10:26

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (20/2020) Informacja na temat rozpoczęcia procesu przeglądu kierunków rozwoju jednego z segmentów działalności

 • 18.09.2020 17:14

  ZPC OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 01.06.2020 19:58

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2020) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 29.05.2020 15:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2020) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku

 • 29.05.2020 14:58

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (13/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 26 czerwca 2020 r.

 • 28.05.2020 13:20

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (12/2020) Odwołanie członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 27.05.2020 13:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (11/2020) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 25.05.2020 14:09

  ZPC Otmuchów ma umowę z NCBiR na dofinansowanie kwotą 15,9 mln zł

 • 25.05.2020 13:50

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (10/2020) Zawarcie z NCBR umowy dotyczącej dofinansowania

 • 22.05.2020 17:13

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.05.2020 02:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 15.05.2020 02:47

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.05.2020 17:50

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (9/2020) Informacja o ujęciu w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych

 • 24.04.2020 14:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego

 • 17.04.2020 18:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (7/2020) Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z NCBR

 • 09.03.2020 17:28

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (6/2020) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 28.02.2020 16:30

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (5/2020) Informacja nt. zmian organizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 21.02.2020 18:12

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2020) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 18.02.2020 16:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (3/2020) Aktualizacja informacji nt. organu zarządzającego

 • 12.02.2020 20:47

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (2/2020) Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej

 • 02.01.2020 21:12

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.12.2019 16:36

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (18/2019) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 18.12.2019 16:08

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (17/2019) Zmiana w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 14.11.2019 17:22

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (16/2019) Aktualizacja informacje na temat współpracy z Grupą BNP Paribas Bank Polska

 • 08.11.2019 19:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 17:27

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2019) Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za III kwartał 2019 roku

 • 14.10.2019 16:48

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2019) Zmiany osobowe w organach ZPC Otmuchów S.A.

 • 20.09.2019 23:18

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 18.09.2019 20:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (13/2019) Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Otmuchów za I półrocze 2019 rok

 • 30.08.2019 22:25

  ZPC Otmuchów zawiesiły sprzedaż nieruchomości w Gorzyczkach

 • 30.08.2019 22:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (12/2019) Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych

 • 11.04.2019 08:21

  Otmuchów planuje, że w '19 nakłady inwestycyjne wzrosną do ok. 21,6 mln zł

 • 10.04.2019 22:10

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 10.04.2019 22:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.01.2019 08:28

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.12.2018 16:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (41/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 17.12.2018 11:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (40/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 10.12.2018 20:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (39/2018) Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej

 • 07.12.2018 16:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (38/2018) Informacja o transakcjach związanych z konwersją PDA na akcje zwykłe serii E

 • 06.12.2018 18:38

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (37/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 05.12.2018 12:26

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (36/2018) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

 • 04.12.2018 21:35

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (35/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E

 • 04.12.2018 13:31

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA

 • 04.12.2018 13:31

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii E spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA

 • 22.11.2018 19:17

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (34/2018) Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii E

 • 19.11.2018 18:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (33/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 09.11.2018 22:27

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 20:17

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (32/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E

 • 18.09.2018 12:42

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (31/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 14.09.2018 23:15

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 20:15

  Otmuchów utworzył rezerwy o wartości 2,47 mln zł, które obciążą wyniki I poł. '18

 • 04.09.2018 19:50

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (30/2018) Utworzenie rezerw na potencjalne zobowiązania

 • 28.07.2018 20:32

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (29/2018) Informacja o transakcjach związanych z PDA akcji serii E

 • 27.07.2018 22:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (28/2018) Informacja o transakcjach związanych z PDA akcji serii E

 • 26.07.2018 10:06

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (27/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii E

 • 25.07.2018 18:18

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii E spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A

 • 24.07.2018 16:55

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (26/2018) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji serii E

 • 20.07.2018 16:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (25/2018) Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E

 • 13.07.2018 16:20

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (24/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 13.07.2018 10:21

  Grupa Otmuchów pozyskała z oferty 25 mln zł, które przeznaczy na budowę fabryki słodyczy

 • 12.07.2018 16:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (23/2018) Informacja nt. uchwały Zarządu ZPC Otmuchów w sprawie przydziału akcji

 • 10.07.2018 21:48

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (22/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 09.07.2018 18:53

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (21/2018) Informacja o transakcjach związanych z przydziałem akcji

 • 06.07.2018 20:00

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (20/2018) Informacja nt. przydziału akcji serii E w związku z zapisami podstawowymi oraz dodatkowymi

 • 04.07.2018 10:33

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 23:33

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (18/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 roku

 • 27.06.2018 07:49

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (17/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 26.06.2018 10:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (16/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 21.06.2018 19:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

 • 13.06.2018 18:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2018) Informacja nt. dopuszczenia, wprowadzenia i notowania praw poboru w obrocie giełdowym

 • 13.06.2018 14:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.

 • 13.06.2018 14:03

  GPW: Komunikat - ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA

 • 02.06.2018 17:25

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (13/2018) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku

 • 02.06.2018 16:37

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (12/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 15:54

  Cena emisyjna akcji serii E Otmuchowa ustalona na 2 zł

 • 30.05.2018 15:21

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (11/2018) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

 • 29.05.2018 17:21

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (10/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki związanego z ofertą publiczną akcji serii E

 • 17.05.2018 21:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (9/2018) Sprostowanie oczywistej omyłki w treści uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2018 roku

 • 10.05.2018 01:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 19:33

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (8/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.04.2018 19:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (7/2018) Informacje nt. zmian w Zarządzie ZPC Otmuchów S.A.

 • 19.04.2018 00:55

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 18.04.2018 23:50

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (6/2018) Korekta poszczególnych danych finansowych zamieszczonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017

 • 10.04.2018 07:46

  Otmuchów planuje, że w '18 nakłady inwestycyjne wzrosną do ok. 15 mln zł

 • 09.04.2018 23:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.04.2018 23:51

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 10.03.2018 20:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (5/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 5 marca 2018 r.

 • 05.03.2018 20:56

  Otmuchów wyemituje do 12,7 mln akcji

 • 05.03.2018 20:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2018 roku

 • 05.02.2018 23:13

  Otmuchów planuje emisję do 12,7 mln akcji

 • 05.02.2018 22:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (3/2018) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 5 marca 2018 roku

 • 05.02.2018 21:53

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (2/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 5 marca 2018 r.

 • 31.01.2018 21:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 30.12.2017 10:00

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (38/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.12.2017 19:46

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (37/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 18.12.2017 17:52

  ZPC Otmuchów planuje emisję akcji z prawem poboru w '18

 • 18.12.2017 17:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (36/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia wtórnej publicznej emisji akcji z prawem poboru

 • 14.11.2017 09:23

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (35/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 13.11.2017 16:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (34/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 10.11.2017 23:49

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 12.10.2017 15:32

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (33/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 11.10.2017 17:03

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (32/2017) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 02.10.2017 21:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (31/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 29.09.2017 00:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 04.09.2017 19:06

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (30/2017) Informacja nt. organu zarządzającego

 • 10.08.2017 15:25

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (29/2017) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie ZPC Otmuchów S.A.

 • 09.08.2017 16:32

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (28/2017) Aktualizacja informacji nt. sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta Jedność Sp. z o.o.

 • 04.08.2017 16:15

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (27/2017) Rejestracja połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółkami zależnymi

 • 21.07.2017 12:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (26/2017) Informacja nt. spełnienia warunków zawieszających umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta Jedność Sp. z o.o.

 • 18.07.2017 07:24

  Aviva OFE wyszedł z akcjonariatu ZPC Otmuchów

 • 17.07.2017 23:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (25/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 13.07.2017 07:50

  ZPC Otmuchów ma umowy sprzedaży spółki zależnej Jedność za ponad 10 mln zł

 • 12.07.2017 20:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (24/2017) Zawarcie warunkowych umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta Jedność Sp. z o.o.

 • 10.07.2017 16:22

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (23/2017) Informacja nt. negocjacji dotyczących dezinwestycji części aktywów wytwórczych

 • 06.07.2017 16:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (22/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 22.06.2017 08:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (21/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 29.05.2017 09:42

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

 • 25.05.2017 20:13

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (19/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2017 roku

 • 24.05.2017 22:21

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (18/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 20.05.2017 23:11

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 16:52

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (17/2017) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 roku

 • 27.04.2017 16:31

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (16/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 25 maja 2017 r.

 • 25.04.2017 17:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.04.2017 17:33

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 19.04.2017 17:11

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (13/2017) Informacja nt. obrotów z PPC "Gryf" S.A.

 • 18.04.2017 19:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 18.04.2017 19:32

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 10.04.2017 21:56

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (12/2017) Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółkami zależnymi

 • 07.04.2017 16:55

  Odpisy obniżą wynik grupy ZPC Otmuchów za '16 o 5,6 mln zł

 • 07.04.2017 16:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (11/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2016 rok jednorazowych operacji

 • 04.04.2017 16:45

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (10/2017) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2016 rok

 • 21.03.2017 18:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (9/2017) Informacja nt. kontynuacji współpracy w zakresie sprzedaży oraz dostaw cukru

 • 15.03.2017 18:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (8/2017) Zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC Otmuchów S.A. ze spółkami zależnymi

 • 23.02.2017 14:42

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (7/2017) Plan połączenia ZPC Otmuchów S.A. ze spółkami zależnymi

 • 22.02.2017 20:02

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (6/2017) Przydział akcji nowej emisji spółki zależnej PWC Odra S.A.

 • 20.02.2017 13:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (5/2017) Podjęcie uchwały Zarządu o zamiarze połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółkami zależnymi

 • 31.01.2017 11:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 28.01.2017 20:39

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (3/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...]

 • 23.01.2017 22:03

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (2/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 12.01.2017 18:46

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (1/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 22.12.2016 19:45

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (38/2016) Informacja nt. decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej PWC Odra S.A.

 • 20.12.2016 20:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (37/2016) Informacja nt. decyzji o uczestniczeniu Emitenta w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej PWC Odra S.A.

 • 13.12.2016 19:08

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (36/2016) Informacje przekazane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...]

 • 30.11.2016 21:17

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (35/2016) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzeniu negocjacji w sprawie zbycia aktywów wytwórczych

 • 25.11.2016 12:32

  Otmuchów oczekuje wzrostu przychodów, liczy na zysk w '17

 • 24.11.2016 18:52

  Otmuchów zakłada dezinwestycje w obszarze pellet i prażynek

 • 24.11.2016 18:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (34/2016) Aktualizacja założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów

 • 24.11.2016 18:04

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (33/2016) Powołanie Prezesa Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 24.11.2016 17:36

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (32/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 23.11.2016 17:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (31/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.11.2016 16:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (30/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 09.11.2016 23:42

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 24.10.2016 12:49

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (29/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A.

 • 19.10.2016 18:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (28/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2016 roku

 • 29.09.2016 22:12

  Prezes i wiceprezes Otmuchowa zrezygnowali ze stanowisk

 • 29.09.2016 22:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (27/2016) Zmiany w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 21.09.2016 18:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (26/2016) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 19 października 2016 roku

 • 21.09.2016 18:02

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (25/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 19 października 2016 r.

 • 19.09.2016 20:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (24/2016) Informacja nt. obrotów z PPC "Gryf" S.A.

 • 09.09.2016 23:48

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (23/2016) Informacja na temat wewnątrzgrupowej transakcji nabycia udziałów pomiędzy spółkami zależnymi

 • 09.09.2016 16:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (22/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 08.09.2016 19:15

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (21/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A.

 • 08.09.2016 19:06

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (20/2016) Treść uchwał podjętych po przerwie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 września 2016 roku

 • 06.09.2016 18:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (19/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 06.09.2016 16:49

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (18/2016) Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem

 • 01.09.2016 16:45

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (17/2016) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 25.08.2016 21:21

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 12.08.2016 11:19

  Otmuchów dokona odpisów na aktywach, strata grupy w I poł. '16 sięgnie 37,6 mln zł (opis)

 • 12.08.2016 06:52

  Otmuchów dokona odpisów na aktywach, strata grupy w I poł. '16 sięgnie 37,6 mln zł

 • 11.08.2016 22:54

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (16/2016) Informacja nt. odpisów aktualizacyjnych wartość wyceny wybranych aktywów wytwórczych oraz wstępne wyniki za I półrocze 2016 r.

 • 05.08.2016 20:31

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (15/2016) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 1 września 2016 roku

 • 05.08.2016 20:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (14/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 1 września 2016 r.

 • 01.07.2016 23:09

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Aktualizacja informacji nt. transakcji przeniesienia aktywów dokonanej pomiędzy spółkami zależnymi

 • 29.06.2016 18:26

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Aktualizacja informacji nt. wyceny wybranych aktywów wytwórczych

 • 14.06.2016 08:29

  DM PKO BP obniża rekomendację Otmuchowa do "trzymaj"

 • 02.06.2016 10:51

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Informacja nt. transakcji przeniesienia aktywów dokonana pomiędzy spółkami zależnymi

 • 25.05.2016 13:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 17:20

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2016 roku

 • 17.05.2016 15:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Informacja nt. zmiany klasyfikacji w sprawozdaniu finansowym wybranych aktywów wytwórczych

 • 16.05.2016 14:40

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Informacja nt. szacowanych obrotów z Grupą Eurocash

 • 11.05.2016 06:29

  Wyniki Otmuchowa w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2016 00:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 22.04.2016 12:46

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2016 roku

 • 22.04.2016 12:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 19 maja 2016 r.

 • 31.03.2016 12:54

  Otmuchów chce mieć dwucyfrową marżę EBITDA i podwoić udział eksportu w obrotach do ’20 (opis)

 • 31.03.2016 11:38

  Otmuchów chce mieć dwucyfrową marżę EBITDA i podwoić udział eksportu w obrotach do ’20

 • 30.03.2016 19:05

  Otmuchów przeznaczy 40-60 mln zł na inwestycje w latach 2016-17

 • 30.03.2016 18:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.03.2016 18:17

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Przyjęcie aktualizacji założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów

 • 18.03.2016 21:44

  Wyniki Otmuchowa w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 18.03.2016 21:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 20:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 28.01.2016 14:16

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 19.01.2016 18:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 04.12.2015 08:20

  DM PKO BP obniżył cenę docelową Otmuchowa do 7,41 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 30.11.2015 20:24

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Zawarcie umów kredytu inwestycyjnego

 • 05.11.2015 13:46

  Otmuchów liczy na 2-3 mln zł oszczędności rocznie

 • 05.11.2015 07:53

  Otmuchów ze słabszymi rdr wynikami w III kw.; liczy na trwałą rentowność PWC Odra

 • 05.11.2015 00:10

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 20.10.2015 14:46

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

 • 13.10.2015 21:02

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Informacja nt. obrotów z PPC "Gryf" S.A.

 • 05.10.2015 18:26

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 27.08.2015 11:58

  Otmuchów pokazał zysk na Odrze; liczy, że ta spółka będzie na plusie także na koniec '15

 • 27.08.2015 06:44

  Wyniki Otmuchowa w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2015 00:31

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 16.07.2015 07:03

  Otmuchów poszuka oszczędności w grupie; planuje też inwestycje na ponad 20 mln zł (wywiad)

 • 05.06.2015 10:48

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Rejestracja połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

 • 01.06.2015 08:53

  DM Banku BPS obniżył rekomendację dla Otmuchowa do "sprzedaj", cenę docelową do 6,58 zł

 • 29.05.2015 08:56

  DM PKO BP obniżył cenę docelową Otmuchowa do 8,61 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 07.05.2015 06:33

  Wyniki Otmuchowa w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.05.2015 01:27

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 06.05.2015 16:26

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 6 maja 2015 r.

 • 06.05.2015 16:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2015 roku

 • 04.05.2015 09:04

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Stanowisko Zarządu ZPC Otmuchów S.A. odnośnie połączenia Emitenta ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp z o. o.

 • 20.04.2015 11:20

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o. o.

 • 17.04.2015 18:05

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Powołanie nowego członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

 • 09.04.2015 20:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2015 roku

 • 09.04.2015 19:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 6 maja 2015 r.

 • 08.04.2015 09:39

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" Otmuchów

 • 02.04.2015 22:44

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.04.2015 19:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o. o.

 • 30.03.2015 17:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Aktualizacja planu połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

 • 18.03.2015 13:41

  Otmuchów planuje wzrost eksportu w IV kw. '15 do poziomu 20 proc.

 • 18.03.2015 11:51

  Otmuchów w '15 planuje przeznaczyć na inwestycje więcej niż 12 mln zł

 • 18.03.2015 06:41

  Wyniki Otmuchowa w IV kw. 2014 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 18.03.2015 03:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.03.2015 03:22

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 24.02.2015 14:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Ustalenie warunków dostaw wyrobów cukierniczych dla LIDL na 2015 rok

 • 16.01.2015 13:43

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 15.01.2015 19:59

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie ZPC Otmuchów S.A.

 • 14.01.2015 13:41

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 23.12.2014 16:39

  OTMUCHÓW SA informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 23.12.2014 16:31

  OTMUCHÓW SA informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 16.12.2014 07:55

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do znaczącej umowy kredytowej oraz umowy struktury cash pooling

 • 08.12.2014 20:18

  Trigon zaleca "kupuj" Coliana i Otmuchów, "sprzedaj" Wawel

 • 26.11.2014 11:08

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki ZPC MIESZKO S.A.

 • 07.11.2014 10:02

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji Otmuchowa do 11,72 zł

 • 06.11.2014 13:37

  Otmuchów może w połowie '15 ruszyć z kolejnym etapem konsolidacji grupy (aktl.)

 • 06.11.2014 07:53

  Otmuchów rozważa dalszą konsolidację grupy, podejmie decyzję na początku '15

 • 06.11.2014 06:07

  Wyniki Otmuchowa w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2014 00:07

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 22.10.2014 16:38

  OTMUCHÓW SA informacja nt. obrotów z PPC Gryf SA

 • 21.10.2014 17:27

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA wypowiedzenie umowy w zakresie wytwarzania i pakowania żelek owocowych

 • 21.08.2014 14:06

  Otmuchów zakłada w II poł. '14 mniejsze dynamiki wzrostu niż w I poł.; Odra będzie na plusie

 • 21.08.2014 06:30

  Wyniki Otmuchowa w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.08.2014 15:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA informacja nt. szacowanych obrotów z Grupą Eurocash

 • 13.08.2014 08:28

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA - zawarcie aneksu do ramowej umowy o współpracy

 • 29.07.2014 12:36

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA przyjęcie tekstu jednolitego Statutu ZPC Otmuchów S.A.

 • 02.06.2014 08:09

  DM PKO BP podwyższył cenę docelową akcji Otmuchowa do 12,26 zł

 • 29.05.2014 11:01

  Millennium DM podnosi rekomendację Otmuchowa do "kupuj"

 • 23.05.2014 13:27

  OTMUCHÓW SA odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas ZWZ w dniu 9 maja 2014 r.

 • 22.05.2014 08:51

  Erste rekomenduje "kupuj" Otmuchów, cena docelowa 10 zł

 • 14.05.2014 12:01

  Otmuchów planuje w '14 podwoić wielkość eksportu do 60 mln zł - wiceprezes

 • 14.05.2014 00:22

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 07:42

  OTMUCHÓW SA wykaz akcjonariuszy

 • 12.05.2014 07:40

  OTMUCHÓW SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.05.2014 19:38

  OTMUCHÓW SA zmiana statutu przyjęta przez ZWZ 9 maja 2014 r.

 • 09.05.2014 19:30

  OTMUCHÓW SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 9 maja 2014 r.

 • 07.05.2014 10:22

  OTMUCHÓW SA stanowisko zarządu odnośnie planowanego połączenia ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

 • 29.04.2014 14:45

  Zamknięcie zakładu w Gorzyczkach nie wpłynie negatywnie na wyniki Otmuchowa w '14 (wywiad)

 • 29.04.2014 12:18

  Otmuchów zamknie zakład w Gorzyczkach, zwolnienia obejmą ok. 80 osób

 • 29.04.2014 11:34

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA konsolidacja produkcji w ramach procesu restrukturyzacji działalności Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów.

 • 28.04.2014 13:41

  OTMUCHÓW SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 r.

 • 24.04.2014 18:52

  OTMUCHÓW SA drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o. o.

 • 11.04.2014 22:06

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA planowana zmiana statutu Spółki

 • 11.04.2014 21:59

  ZPC OTMUCHÓW SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2014 r.

 • 08.04.2014 13:03

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o. o.

 • 18.03.2014 14:56

  OTMUCHÓW SA podjęcie uchwały zarządu o zamiarze połączenia ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

 • 06.03.2014 13:06

  ZPC Otmuchów SA powiększenie składu osobowego zarządu

 • 03.03.2014 16:00

  ZPC OTMUCHÓW SA zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok.

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 21.01.2014 10:01

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA ustalenie przez ZPC Otmuchów oraz Lidl Polska warunków dostaw wyrobów cukierniczych na 2014 rok

 • 10.01.2014 11:57

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA zawiadomienie od AMPLICO PTE SA o zmniejszeniu poniżej progu 5% stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w ZPC Otmuchów SA

 • 10.01.2014 11:30

  Amplico OFE ma poniżej 5 proc. ZPC Otmuchów

 • 09.01.2014 13:11

  OTMUCHÓW SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 27.12.2013 09:02

  DM PKO BP podwyższył rekomendację dla Otmuchowa do "kupuj"

 • 28.11.2013 14:53

  Aviva OFE ma powyżej 5 proc. ZPC Otmuchów

 • 28.11.2013 14:40

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA - zawiadomienie od Aviva PTE o zwiększeniu stanu posiadania

 • 15.11.2013 14:52

  OTMUCHÓW SA zmiany w składzie zarządu

 • 14.11.2013 13:55

  ZPC OTMUCHÓW SA złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie spółki.

 • 14.11.2013 08:44

  Wyniki Otmuchowa w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.10.2013 16:16

  OTMUCHÓW SA Informacja o obrotach realizowanych z LIDL Polska

 • 06.09.2013 14:29

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 23.08.2013 17:28

  OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 01.08.2013 09:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA powiększenie składu osobowego zarządu

 • 25.07.2013 13:19

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA - informacja o szacunkowej wartości umowy

 • 10.07.2013 17:14

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA zawarcie aneksu do ramowej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży oraz dostaw cukru

 • 27.06.2013 11:30

  DM PKO BP obniża rekomendację dla Otmuchowa do "trzymaj", cena docelowa 10,32 zł

 • 14.05.2013 17:47

  Wyniki Otmuchowa w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2013 17:40

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 12:36

  OTMUCHÓW SA wykaz akcjonariuszy

 • 09.05.2013 15:04

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA - treść uchwał podjętych przez ZWZA

 • 18.04.2013 21:37

  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA korekta RB nr 7/2013