OPTeam SA

skrót: OPM

Brak kursu dla wybranej firmy

Dostawca specjalistycznych rozwiązań IT. Producent oraz integrator systemów wykorzystujących technologię kart elektronicznych oraz krajowy lider na rynku systemów elektronicznych legitymacji studenckich. Oferta spółki obejmuje także wdrożenia specjalistycznych systemów ERP wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Woźniak RyszardZWZ1 386 52518,99%1 386 52518,99%
Bober JanuszWZA1 372 52318,80%1 372 52318,80%
Pelczar AndrzejWZA1 372 52318,80%1 372 52318,80%
Irzeński WacławWZA1 372 52318,80%1 372 52318,80%
Marciniec Leon550 0007,53%550 0007,53%

Kategoria • 01.12.2020 07:19

  OPTeam chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '20 w wysokości 14,98 zł na akcję

 • 30.11.2020 23:56

  OPTEAM SA (15/2020) Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.

 • 05.11.2020 23:16

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 28.10.2020 12:54

  OPTEAM SA (14/2020) Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 • 27.10.2020 15:16

  OPTEAM SA (13/2020) Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.

 • 26.10.2020 17:57

  Opteam i Innova podpisały umowę sprzedaży Polskich ePłatności

 • 26.10.2020 17:40

  OPTEAM SA (12/2020) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 26.10.2020 11:19

  OPTEAM SA (11/2020) Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.

 • 23.10.2020 20:08

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.

 • 23.10.2020 11:37

  OPTEAM SA (10/2020) Informacja o otrzymaniu oświadczenia od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.

 • 13.10.2020 15:38

  OPTEAM SA (9/2020) Informacja o spełnieniu warunków umowy przedwstępnej.

 • 02.10.2020 15:44

  OPTEAM SA (8/2020) Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

 • 11.09.2020 17:11

  OPTEAM SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 24.06.2020 09:30

  OPTEAM SA (4/2020) Korekta raportu nr 4/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

 • 29.05.2020 20:46

  OPTEAM SA (4/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

 • 07.05.2020 17:33

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 14.04.2020 13:01

  OPTeam szacuje, że przychody w '20 mogą być niższe rdr o ok. 25 proc.

 • 14.04.2020 12:39

  OPTEAM SA (3/2020) Wpływ rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na działalność Emitenta.

 • 20.03.2020 17:13

  OPTEAM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 11.03.2020 21:44

  Rementi Investments podpisał przedwstępną umowę kupna CRE Polskie ePłatności

 • 11.03.2020 20:54

  OPTEAM SA (2/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. oraz przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji określonych doku

 • 20.01.2020 15:28

  OPTEAM SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 02.12.2019 19:46

  OPTEAM SA (15/2019) Zawarcie umowy z Morgan Stanley & Co. International plc.

 • 25.11.2019 15:34

  OPTEAM SA (14/2019) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej transakcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 07.11.2019 17:12

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 07.11.2019 14:33

  OPTEAM SA (13/2019) Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - nabycie pakietu akcji.

 • 07.11.2019 14:28

  OPTEAM SA (12/2019) Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - zbycie pakietu akcji.

 • 11.10.2019 13:50

  OPTEAM SA (11/2019) Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały WZA

 • 23.09.2019 15:33

  OPTEAM SA (10/2019) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 12.09.2019 17:06

  OPTEAM SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 19.08.2019 14:17

  OPTEAM SA (9/2019) Rejestracja zmian w Statucie Emitenta.

 • 31.01.2019 12:50

  OPTEAM SA (3/2019) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyrażenia zgody na transakcje Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 28.01.2019 14:43

  OPTEAM SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 02.01.2019 15:47

  OPTEAM SA (1/2019) Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

 • 19.12.2018 15:10

  OPTEAM SA (18/2018) Informacja o transakcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 28.11.2018 15:25

  UOKiK wyraził zgodę na nabycie przez Polskie ePłatności spółki PayUp

 • 28.11.2018 15:08

  OPTEAM SA (17/2018) Informacja dotycząca transakcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 20.11.2018 23:26

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 20.11.2018 23:08

  OPTEAM SA (16/2018) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 • 08.11.2018 07:33

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 04.10.2018 16:47

  OPTEAM SA (15/2018) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 27.09.2018 22:08

  Polskie ePłatności z grupy OPTeam chcą kupić PayUp z grupy Eurocash za 110 mln zł

 • 27.09.2018 21:55

  OPTEAM SA (14/2018) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyrażenia zgody na transakcje Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 27.09.2018 08:11

  OPTEAM SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 16.08.2018 14:12

  OPTEAM SA (13/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 03.07.2018 17:29

  OPTEAM SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 27.06.2018 r.

 • 28.06.2018 12:37

  OPTEAM SA (11/2018) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

 • 23.06.2018 11:53

  OPTEAM SA (10/2018) Informacja o osobach powołanych do składu Zarządu Emitenta.

 • 21.06.2018 19:56

  OPTEAM SA (9/2018) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

 • 30.05.2018 18:25

  OPTEAM SA (8/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

 • 10.05.2018 06:45

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 27.04.2018 17:48

  OPTEAM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.04.2018 13:22

  OPTEAM SA (7/2018) Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

 • 12.04.2018 11:50

  OPTEAM SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

 • 11.04.2018 15:36

  OPTEAM SA (5/2018) Otrzymanie informacji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

 • 06.03.2018 13:50

  OPTEAM SA (4/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

 • 22.01.2018 17:02

  OPTEAM SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 12.01.2018 13:25

  OPTEAM SA (2/2018) Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

 • 02.01.2018 13:58

  OPTEAM SA (1/2018) Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

 • 29.12.2017 17:50

  OPTEAM SA (43/2017) Realizacja programu motywacyjnego przez Emitenta.

 • 23.12.2017 20:18

  OPTEAM SA (42/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 22.12.2017 10:54

  OPTEAM SA (41/2017) Informacja o połączeniu spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. oraz spółki NeoTu Sp. z o.o.

 • 21.12.2017 12:54

  OPTEAM SA (40/2017) Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu Emitenta.

 • 13.12.2017 14:28

  OPTEAM SA (39/2017) Informacja o podpisaniu umowy poręczenia.

 • 09.11.2017 17:33

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 07.11.2017 17:08

  OPTEAM SA (38/2017) Rejestracja zmian w Statucie OPTeam S.A. Publikacja tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

 • 07.11.2017 16:45

  OPTEAM SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 31.10.2017 r. - korekta.

 • 06.11.2017 15:20

  OPTEAM SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 31.10.2017 r.

 • 31.10.2017 14:38

  OPTEAM SA (36/2017) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 31.10.2017 r.

 • 27.10.2017 19:39

  OPTEAM SA (35/2017) Zawarcie umowy na dostawę przez Emitenta sprzętu informatycznego dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie.

 • 26.10.2017 19:20

  OPTEAM SA (34/2017) Informacja o podpisaniu dokumentów poręczenia.

 • 03.10.2017 15:52

  OPTEAM SA (33/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

 • 29.09.2017 19:05

  OPTEAM SA (32/2017) Informacja o postanowieniu sądu w sprawie zastawu na akcjach spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 12.09.2017 16:25

  OPTEAM SA (31/2017) Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta na zawarcie umów poręczenia.

 • 08.09.2017 15:50

  OPTEAM SA (30/2017) Informacja o wyrażeniu zgody przez Zarząd Emitenta na zawarcie umów poręczenia.

 • 28.08.2017 16:00

  OPTEAM SA (29/2017) Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

 • 23.08.2017 20:46

  OPTEAM SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 11.08.2017 17:36

  OPTEAM SA (28/2017) Rejestracja zmian w Statucie OPTeam S.A. Publikacja tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

 • 10.08.2017 18:56

  OPTEAM SA (27/2017) Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu OPTeam S.A. z członkostwa w Zarządzie OPTeam S.A. z dniem 25.08.2017 r.

 • 07.08.2017 20:00

  OPTEAM SA (26/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 03.08.2017 r.

 • 03.08.2017 19:59

  OPTEAM SA (25/2017) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 03 sierpnia 2017 r.

 • 10.07.2017 17:02

  OPTEAM SA (24/2017) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A. za 2018 r.

 • 04.07.2017 17:44

  OPTEAM SA (23/2017) Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.

 • 04.07.2017 15:51

  OPTEAM SA (20/2017) Korekta raportu nr 20-2017 dotyczącego informacji od biegłego rewidenta w związku z rozwiązaniem umowy.

 • 30.06.2017 16:17

  OPTEAM SA (22/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

 • 28.06.2017 20:22

  OPTEAM SA (21/2017) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A.

 • 27.06.2017 09:07

  OPTEAM SA (20/2017) Informacja od biegłego rewidenta w związku z rozwiązaniem umowy.

 • 14.06.2017 19:23

  OPTEAM SA (19/2017) Informacja o rozwiązaniu umowy z biegłym rewidentem.

 • 14.06.2017 12:32

  PGE unieważniła duży przetarg informatyczny na dostawę systemu obsługi i rozliczeń klientów

 • 01.06.2017 13:38

  PeP po przejęciu NeoTu myśli o kolejnych akwizycjach, chce zostać liderem rynku

 • 01.06.2017 09:36

  Spółka zależna OPTeam kupiła od Kolportera 100 proc. udziałów w NeoTu

 • 01.06.2017 09:13

  OPTEAM SA (18/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 25.05.2017 r.

 • 01.06.2017 08:38

  OPTEAM SA (17/2017) Informacja o transakcjach spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 25.05.2017 21:57

  OPTEAM SA (16/2017) Informacja o osobie powołanej do składu Zarządu Emitenta.

 • 25.05.2017 19:58

  OPTEAM SA (15/2017) Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.

 • 25.05.2017 19:52

  OPTEAM SA (14/2017) Podjęcie decyzji o podziale zysku za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016.

 • 25.05.2017 19:45

  OPTEAM SA (13/2017) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

 • 24.05.2017 14:02

  Comarch ma umowę na wdrożenie systemu ERP w Zamku Królewskiego na Wawelu

 • 22.05.2017 21:52

  OPTEAM SA (12/2017) Ocena przez Radę Nadzorczą Emitenta podziału zysku za rok obrotowy 2016.

 • 17.05.2017 21:07

  OPTEAM SA (11/2017) Informacja o zawarciu umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych przez OPTeam S.A. jako zastawcą na akcjach w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 12.05.2017 18:09

  OPTEAM SA (10/2017) Zmiana postanowień decyzji w zakresie wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie umowy lub umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych przez OPTeam S.A. jako zastawcą na akcjach w spółce Centrum Rozliczeń Elektroni

 • 10.05.2017 17:11

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 28.04.2017 17:52

  OPTEAM SA (9/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

 • 28.04.2017 17:26

  OPTEAM SA (8/2017) Informacja o umowie kredytowej pomiędzy mBank S.A. i spółką Polskie ePłatności S.A.

 • 28.04.2017 17:08

  OPTEAM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.04.2017 20:25

  OPTEAM SA (7/2017) Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie umowy lub umów o ustanowienie zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych przez OPTeam S.A. jako zastawcą na akcjach w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z mBank

 • 06.04.2017 20:33

  OPTEAM SA (6/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

 • 05.04.2017 20:57

  OPTEAM SA (5/2017) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Polskie ePłatności S.A.

 • 29.03.2017 19:15

  OPTEAM SA (4/2017) Podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Polskie ePłatności S.A.

 • 03.03.2017 17:34

  OPTEAM SA (3/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

 • 17.02.2017 16:11

  OPTEAM SA (2/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej negocjacji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

 • 17.01.2017 15:57

  OPTEAM SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 14.11.2016 16:20

  OPTEAM SA (44/2016) Podjęcie przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. decyzji o wyrażeniu zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.

 • 10.11.2016 17:06

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 07.11.2016 13:07

  OPTeam koryguje datę wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za '16

 • 07.11.2016 12:57

  OPTEAM SA (43/2016) Korekta raportu w sprawie podjęcia przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.

 • 04.11.2016 14:54

  OPTeam chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '16 w wysokości 1,71 zł na akcję

 • 04.11.2016 14:42

  OPTEAM SA (43/2016) Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.

 • 04.11.2016 14:39

  OPTEAM SA (42/2016) Rejestracja zmian w Statucie OPTeam S.A. Publikacja tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

 • 28.10.2016 11:08

  OPTEAM SA (41/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 26.10.2016 r.

 • 27.10.2016 13:32

  OPTeam chce rozwijać działalność w Europie Zachodniej, nie wyklucza akwizycji

 • 26.10.2016 17:11

  OPTEAM SA (40/2016) Informacja o powołaniu osób do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

 • 26.10.2016 17:02

  OPTEAM SA (39/2016) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26.10.2016 r.

 • 28.09.2016 14:44

  OPTEAM SA (38/2016) Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A.

 • 28.09.2016 10:26

  OPTEAM SA (37/2016) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A.

 • 27.09.2016 18:31

  OPTEAM SA (36/2016) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A.

 • 26.09.2016 16:46

  OPTEAM SA (35/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

 • 25.08.2016 07:55

  OPTEAM SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 16.08.2016 16:06

  OPTEAM SA (34/2016) Zawarcie znaczącej umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o.

 • 11.08.2016 13:30

  OPTEAM SA (33/2016) Zawarcie znaczącej umowy z firmą Arrow ECS Sp. z o.o.

 • 09.08.2016 14:36

  OPTEAM SA (32/2016) Otrzymanie informacji o zniesieniu uprzywilejowania akcji spółki Polskie ePłatności.

 • 28.07.2016 16:40

  OPTEAM SA (31/2016) Zawarcie aneksu do umowy gwarancji ubezpieczeniowych

 • 18.07.2016 16:26

  OPTEAM SA (30/2016) Zawarcie znaczącej umowy z firmą DataConsult Sp. z o. o.

 • 07.07.2016 13:38

  Część środków ze sprzedaży akcji PeP może trafić do akcjonariuszy Opteam

 • 07.07.2016 13:17

  PeP chce szybko zwiększać udziały w rynku, myśli o akwizycjach

 • 30.06.2016 14:35

  OPTeam zawarł umowę sprzedaży 75 proc. akcji spółki ePłatności za 112,5 mln zł

 • 30.06.2016 14:08

  OPTEAM SA Zawarcie z funduszem Innova przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.

 • 27.06.2016 18:07

  OPTEAM SA Kumulacja obrotów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

 • 27.06.2016 18:03

  OPTEAM SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

 • 22.06.2016 18:28

  OPTEAM SA Spełnienie warunku z umowy poręczenia warunkowego.

 • 22.06.2016 18:19

  OPTEAM SA Informacje o zawartych umowach z funduszem Innova.

 • 22.06.2016 18:02

  OPTeam ma umowę przyrzeczoną kupna akcji Polskich ePłatności za 75 mln zł

 • 22.06.2016 17:36

  OPTEAM SA Zawarcie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.

 • 21.06.2016 18:07

  OPTEAM SA Spełnienie warunku przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.

 • 20.06.2016 16:52

  OPTEAM SA Zawarcie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności oraz spełnienie kolejnych warunków zawieszających.

 • 15.06.2016 17:56

  OPTeam złożył nową ofertę kupna pozostałych akcji spółki Polskie ePłatności za 75 mln zł

 • 15.06.2016 17:36

  OPTEAM SA Złożenie nowej oferty na zakup od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych akcji spółki Polskie ePłatności.

 • 31.05.2016 16:16

  OPTEAM SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

 • 23.05.2016 20:29

  OPTEAM SA Zawarcie przez Emitenta warunkowej umowy poręczenia.

 • 23.05.2016 20:21

  OPTEAM SA Spełnienie kolejnych warunków z przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.

 • 20.05.2016 13:42

  OPTEAM SA Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A.

 • 17.05.2016 14:47

  OPTEAM SA Spełnienie warunku przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności

 • 16.05.2016 19:33

  OPTEAM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 11.05.2016 r.

 • 11.05.2016 12:42

  Akcjonariusze Opteamu za wypłatą 0,17 zł dywidendy na akcję

 • 11.05.2016 12:36

  OPTEAM SA Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015.

 • 11.05.2016 12:30

  OPTEAM SA Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 11 maja 2016 r.

 • 10.05.2016 22:07

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 06.05.2016 17:36

  OPTEAM SA Kumulacja obrotów z Max Computers Sp. z o.o.

 • 06.05.2016 17:33

  OPTEAM SA Kumulacja obrotów z Veracomp S.A.

 • 29.04.2016 13:38

  OPTEAM SA Spełnienie warunku przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.

 • 15.04.2016 17:59

  OPTeam ma warunkową umowę kupna pozostałych akcji spółki Polskie ePłatności za 70 mln zł

 • 15.04.2016 17:06

  OPTEAM SA Zawarcie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.

 • 11.04.2016 16:29

  OPTEAM SA Wniosek Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015.

 • 11.04.2016 16:24

  OPTEAM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

 • 30.03.2016 16:30

  Opteam może wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję

 • 30.03.2016 16:17

  OPTEAM SA Opinia Rady Nadzorczej OPTeam SA w sprawie rekomendacji Zarządu OPTeam SA dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

 • 24.03.2016 12:40

  Przetargiem na dostawę systemów dla PGE zainteresowanych 11 wykonawców

 • 18.03.2016 17:09

  Zarząd OPTeam proponuje 0,15 zł dywidendy na akcję

 • 18.03.2016 17:00

  OPTEAM SA Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 15.03.2016 17:08

  OPTEAM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 19.02.2016 17:09

  OPTEAM SA Kumulacja obrotów z firmą Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

 • 03.02.2016 19:58

  OPTEAM SA Kumulacja obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A.

 • 13.01.2016 12:39

  OPTEAM SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 05.01.2016 11:46

  OPTEAM SA Kumulacja obrotów z firmą ERG TECHNOLOGY S.A.

 • 31.12.2015 11:59

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A.

 • 22.12.2015 15:04

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z HS Wrocław Sp. z o.o.

 • 21.12.2015 15:05

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z PSG Sp. z o.o.

 • 16.12.2015 16:22

  PWPW otrzymała trzy oferty wstępne na Polskie ePłatności

 • 17.11.2015 17:00

  OPTeam złożył wstępną ofertę na zakup akcji PeP

 • 17.11.2015 16:24

  OPTEAM SA Złożenie przez OPTeam SA oferty wstępnej na zakup od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA akcji spółki Polskie ePłatności SA.

 • 13.11.2015 17:10

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 21.10.2015 10:47

  Zainteresowanie zakupem PeP zgłosiło 19 inwestorów, wiążące oferty na początku '16

 • 14.10.2015 13:16

  Opteam z Innovą utworzą SPV, który ma wykupić udziały Polskich ePłatności od PWPW

 • 07.10.2015 23:28

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z Comarch S.A.

 • 21.09.2015 16:47

  Opteam liczy na finalizację zakupu PeP do końca '15; Innova ma pomóc w finansowaniu

 • 21.09.2015 08:02

  Opteam i Innova chcą wspólnie odkupić 50 proc. akcji Polskich ePłatności

 • 18.09.2015 21:07

  OPTEAM SA Podpisanie porozumienia w sprawie pozyskania partnera inwestycyjnego dla zakupu akcji spółki Polskie ePłatności SA

 • 31.08.2015 17:25

  OPTEAM SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 24.08.2015 15:45

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A.

 • 19.08.2015 13:11

  OPTEAM SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem ING Bank Śląski S.A.

 • 06.08.2015 18:43

  PWPW chce sprzedać akcje Polskich ePłatności

 • 06.08.2015 17:43

  OPTEAM SA Podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności SA

 • 31.07.2015 16:09

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z RRC Poland Sp. z o.o.

 • 29.07.2015 13:56

  OPTEAM SA Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

 • 15.07.2015 13:55

  OPTEAM SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej o nabyciu akcji Spółki

 • 07.07.2015 17:21

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z ARROW ECS Sp. z o. o.

 • 07.07.2015 17:05

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z Gemalto Sp. z o. o.

 • 02.07.2015 16:20

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A.

 • 19.06.2015 16:04

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z PGE Dystrybucja SA

 • 15.06.2015 15:56

  OPTEAM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam S.A. w dniu 11.06.2015 r.

 • 11.06.2015 17:56

  Opteam wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 11.06.2015 17:50

  OPTEAM SA Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014.

 • 11.06.2015 17:45

  OPTEAM SA Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA w dniu 11 czerwca 2015 r.

 • 10.06.2015 18:08

  RN Opteam chce, by spółka wypłaciła 0,15 zł dywidendy na akcję; więcej niż proponował zarząd

 • 10.06.2015 18:01

  OPTEAM SA Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A. w 2015 r.

 • 10.06.2015 17:51

  OPTEAM SA Opinia Rady Nadzorczej OPTeam SA w sprawie rekomendacji Zarządu OPTeam SA dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz terminów prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

 • 30.05.2015 08:30

  OPTEAM SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

 • 15.05.2015 06:09

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 12.05.2015 15:30

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z Elektromontaż Rzeszów S.A.

 • 04.05.2015 16:47

  OPTEAM SA Wniosek Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

 • 30.04.2015 16:13

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z ERG Technology SA

 • 15.04.2015 12:12

  OPTEAM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

 • 14.04.2015 16:46

  Opteam chce wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję za '14

 • 14.04.2015 16:35

  OPTEAM SA Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy.

 • 02.04.2015 13:32

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z PGE Dystrybucja S.A.

 • 19.03.2015 16:19

  OPTEAM SA Podpisanie przez OPTeam S.A. aneksu do umowy poręczenia.

 • 18.03.2015 17:09

  OPTEAM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 10.02.2015 16:41

  OPTEAM SA Informacja o realizacji zobowiązań między OPTeam S.A. a Uniwersytetem Gdańskim oraz UNIT4 Polska Sp. z o.o.

 • 30.01.2015 20:33

  OPTEAM SA Zawarcie umowy znaczącej z Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera siedzibą w Łodzi.

 • 30.01.2015 20:23

  OPTEAM SA Zawarcie umowy znaczącej z PGE Obrót S.A. - przekroczenie progu obrotów.

 • 14.01.2015 14:35

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z ABC Data S.A.

 • 14.01.2015 14:32

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A.

 • 14.01.2015 14:28

  OPTEAM SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 13.01.2015 20:33

  OPTEAM SA Odstąpienie od umowy znaczącej z firmą UNIT4 Polska Sp. z o.o.

 • 05.01.2015 19:25

  OPTEAM SA otrzymanie informacji o nocie księgowej wystawionej przez Uniwersytet Gdański

 • 31.12.2014 14:59

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

 • 04.12.2014 14:35

  OPTEAM SA zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem PKO S.A.

 • 14.11.2014 08:10

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 31.10.2014 11:30

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Comarch S.A.

 • 29.10.2014 16:02

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A.

 • 22.10.2014 16:04

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą AB S.A.

 • 22.10.2014 12:24

  OPTEAM SA zmiana stanu posiadania akcji OPTeam SA

 • 08.10.2014 16:03

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą ERG TECHNOLOGY S.A.

 • 03.10.2014 15:58

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą ARROW ECS Sp. z o. o.

 • 29.09.2014 07:44

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą UNIT4 TETA SA

 • 22.09.2014 14:54

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Veracomp SA

 • 10.09.2014 07:37

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą Partners in Progress Sp. z o.o.

 • 31.08.2014 22:32

  OPTEAM SA Zawarcie umowy znaczącej z SIMPLE S.A. - przekroczenie progu obrotów.

 • 29.08.2014 08:20

  OPTEAM SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 19.08.2014 07:32

  OPTEAM SA zawarcie umowy kredytowej

 • 07.08.2014 18:09

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą Gemalto Sp. z o.o.

 • 30.07.2014 15:50

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

 • 18.06.2014 16:42

  GPW: Komunikat - animator emitentów

 • 18.06.2014 16:39

  GPW: Komunikat - animator dla emitentów

 • 17.06.2014 16:13

  OPTEAM SA wykaz akcjonariuszy

 • 13.06.2014 08:00

  OPTEAM SA korekta raportu nr 29/2014

 • 12.06.2014 18:44

  OPTEAM SA Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A. w 2014 r.

 • 12.06.2014 18:42

  OPTEAM SA podjęcie przez ZWZA decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013

 • 12.06.2014 18:42

  Opteam wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję za '13

 • 12.06.2014 18:39

  OPTEAM SA informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających

 • 12.06.2014 18:33

  OPTEAM SA uchwały powzięte przez ZWZ 12.06.2014 r.

 • 03.06.2014 14:10

  OPTEAM SA zmiana animatora rynku dla OPTeam SA

 • 30.05.2014 23:24

  OPTEAM SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

 • 21.05.2014 15:50

  OPTEAM SA podpisanie aneksu do umowy poręczenia.

 • 16.05.2014 14:39

  OPTEAM SA wniosek zarządu w przedmiocie terminów - dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013.

 • 16.05.2014 14:33

  OPTEAM SA zwołanie ZWZA

 • 15.05.2014 17:07

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 09.05.2014 16:26

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z ABC Data SA

 • 06.05.2014 14:46

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A.

 • 25.04.2014 17:10

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A.

 • 25.04.2014 07:38

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą HS Wrocław Sp. z o.o.

 • 09.04.2014 16:33

  OPTEAM SA zawarcie umowy znaczącej z PKN ORLEN S.A. - przekroczenie progu obrotów.

 • 07.04.2014 16:56

  Opteam chce wypłacić 0,11 zł dywidendy na akcję za '13

 • 07.04.2014 16:50

  OPTEAM SA rekomendacja zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 19.03.2014 15:45

  OPTEAM SA Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Technologiczno - Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 • 17.03.2014 17:46

  OPTEAM SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 25.02.2014 13:01

  Fundusze Idea TFI mają mniej niż 5 proc. głosów na walnym Opteam

 • 25.02.2014 12:40

  OPTEAM SA zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 20.02.2014 15:07

  OPTEAM SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 18.02.2014 16:45

  OPTEAM SA podpisanie aneksu do umowy poręczania

 • 06.02.2014 09:31

  OPTEAM SA przekroczenie obrotów z Uniwersytetem Gdańskim - spełnienie warunku znaczącej umowy warunkowej

 • 04.02.2014 14:34

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą UNIT4 TETA S.A. zawarcie znaczącej umowy warunkowej.

 • 30.01.2014 13:20

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

 • 29.01.2014 07:58

  OPTEAM SA szacunkowe wyniki finansowe OPTeam SA oraz spółki Polskie ePłatności za 2013 r.

 • 28.01.2014 09:59

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Comarch S.A.

 • 20.01.2014 16:40

  OPTEAM SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 16.01.2014 17:49

  OPTEAM SA uzupełnienie informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 10.01.2014 r.

 • 13.01.2014 14:04

  OPTEAM SA informacje o transakcjach na instrumentach finansowych emitenta.

 • 10.01.2014 17:05

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Veracomp SA

 • 10.01.2014 16:54

  OPTEAM SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie.

 • 02.01.2014 12:57

  OPTEAM SA zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 30.12.2013 18:36

  OPTEAM SA transakcje na akcjach spółki

 • 17.12.2013 21:20

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą HS Wrocław Sp. z o.o.

 • 10.12.2013 14:34

  OPTEAM SA Postanowienie Sądu dotyczące rejestracji zmian w statucie spółki

 • 09.12.2013 15:26

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą ABC Data S.A.

 • 29.11.2013 11:10

  OPTEAM SA wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA

 • 26.11.2013 16:04

  NWZ Opteam uchyliło uchwałę ws. emisji akcji s. E i uchwaliło kapitał docelowy

 • 18.11.2013 21:18

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z PKN ORLEN SA

 • 15.11.2013 18:16

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

 • 14.11.2013 17:10

  OPTEAM SA korekta raportu nr 9/2013

 • 13.11.2013 15:29

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

 • 08.11.2013 15:26

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą AB S.A.

 • 29.10.2013 21:34

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą Center IT Sp. z o.o.

 • 16.09.2013 16:05

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Tech-Data Polska Sp. z o.o.

 • 13.09.2013 16:50

  OPTEAM SA przekroczenie obrotów z Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie.

 • 09.09.2013 15:10

  OPTEAM SA przekroczenie obrotów z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym Województwa Świętokrzyskiego

 • 30.08.2013 17:10

  OPTEAM SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 30.08.2013 16:29

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą ABC Data S.A.

 • 28.08.2013 16:14

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z firmą Veracomp S.A.

 • 26.08.2013 15:27

  OPTEAM SA zawarcie umowy znaczącej i przekroczenie progu obrotów z Politechniką Opolską.

 • 20.08.2013 18:00

  OPTEAM SA Z- zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

 • 13.08.2013 16:22

  OPTEAM SA - przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja SA

 • 09.08.2013 17:52

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 • 02.08.2013 14:28

  OPTEAM SA zawarcie umowy znaczącej z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

 • 01.08.2013 14:53

  OPTEAM SA - przekroczenie progu obrotów z firmą CYFROWY POLSAT SA

 • 22.07.2013 16:11

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Rzeszowskim

 • 18.07.2013 16:00

  OPTEAM SA Przekroczenie progu obrotów z firmą COMP S.A

 • 24.06.2013 16:20

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Tech-Data Polska Sp. z o.o.

 • 21.06.2013 18:53

  GPW: Komunikat - OPTEAM

 • 18.06.2013 16:00

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z RRC Poland SA

 • 17.06.2013 16:22

  OPTEAM SA przekazanie informacji o nowej osobie powołanej do składu rady nadzorczej

 • 17.06.2013 16:12

  OPTEAM SA wykaz akcjonariuszy na ZWZA w dniu 14.06.2013 r.

 • 14.06.2013 16:37

  OPTEAM SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 14.06.2013 16:35

  Opteam wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję za '12

 • 14.06.2013 16:31

  OPTEAM SA - podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012

 • 14.06.2013 16:28

  OPTEAM SA uchwały powzięte przez ZWZ 14 czerwca 2013 r.

 • 04.06.2013 20:46

  OPTEAM SA wybór biegłego rewidenta

 • 04.06.2013 20:45

  OPTEAM SA opinia rady nadzorczej w sprawie podziału zysku

 • 15.05.2013 17:11

  OPTEAM SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 Q

 • 14.05.2013 19:11

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Comarch SA

 • 13.05.2013 15:12

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z Veracomp SA

 • 07.05.2013 12:22

  OPTEAM SA przekroczenie progu obrotów z PKN ORLEN S.A.