Open Finance SA

skrót: OPF

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 12:57

Aktualny kurs0,67   2,46 %0,02 zł
Otwarcie0,63-3,08%
Minimum0,63-3,08%
Maksimum0,672,46%
Wolumen (szt.) 6236
Kurs odniesienia0,65
Widełki dolne0,57
Widełki górne0,69
Obroty (tyś. zł)4
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0000,64
11 0000,63
37 8900,62
36 9200,60
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,675 950 2
0,692 029 1
0,70220 1
0,75996 2
Spółka prowadzi działalność w zakresie doradztwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Spółka nie oferuje własnych produktów finansowych, lecz specjalizuje się w „niezależnym doradztwie finansowym” (ang. independent financial advisory).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Getin Noble Bank SA31 905 60042,91%31 905 60042,91%
Idea Money SA13 175 84717,72%13 175 84717,72%
Open Finance SA10,00%10,00%

Kategoria • 30.03.2020 13:32

  OPEN FINANCE SA (35/2020) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI JEDOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK OBROTOWY 2019.

 • 30.03.2020 12:04

  OPEN FINANCE SA (34/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 26.03.2020 17:12

  OPEN FINANCE SA (33/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.03.2020 16:04

  OPEN FINANCE SA (32/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.03.2020 14:02

  OPEN FINANCE SA (31/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.03.2020 17:50

  OPEN FINANCE SA (30/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.03.2020 12:52

  OPEN FINANCE SA (29/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.03.2020 13:10

  OPEN FINANCE SA (28/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.03.2020 13:46

  OPEN FINANCE SA (27/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.03.2020 12:55

  OPEN FINANCE SA (26/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.03.2020 13:22

  OPEN FINANCE SA (25/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.02.2020 16:02

  Wynik grupy Open Finance za '19 niższy o 15,9 mln zł z powodu odpisu

 • 27.02.2020 15:48

  OPEN FINANCE SA (24/2020) INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. ODPISU DOTYCZĄCEGO AKTYWÓW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

 • 27.02.2020 14:25

  OPEN FINANCE SA (23/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.02.2020 13:25

  OPEN FINANCE SA (22/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.02.2020 17:47

  OPEN FINANCE SA (21/2020) ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 21.02.2020 13:32

  OPEN FINANCE SA (20/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.02.2020 13:21

  OPEN FINANCE SA (19/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.02.2020 11:59

  OPEN FINANCE SA (18/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.02.2020 14:52

  OPEN FINANCE SA (17/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.02.2020 15:18

  OPEN FINANCE SA (16/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.02.2020 13:06

  OPEN FINANCE SA (15/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.02.2020 14:40

  OPEN FINANCE SA (14/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.01.2020 14:13

  OPEN FINANCE SA (13/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.01.2020 12:18

  Open Finance sprzedał w '19 kredyty za 10,7 mld zł, bez zmian rdr

 • 31.01.2020 11:56

  OPEN FINANCE SA (12/2020) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALE 2019 ROKU

 • 30.01.2020 15:13

  OPEN FINANCE SA (11/2020) TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2020

 • 29.01.2020 15:38

  OPEN FINANCE SA (10/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.01.2020 14:15

  OPEN FINANCE SA (9/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.01.2020 17:42

  OPEN FINANCE SA (8/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.01.2020 20:59

  OPEN FINANCE SA (7/2020) ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 21.01.2020 15:44

  OPEN FINANCE SA (6/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.01.2020 15:39

  OPEN FINANCE SA (5/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.01.2020 15:45

  OPEN FINANCE SA (4/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.01.2020 09:40

  OPEN FINANCE SA (3/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.01.2020 16:01

  OPEN FINANCE SA (2/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.01.2020 14:25

  OPEN FINANCE SA (1/2020) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.12.2019 10:50

  OPEN FINANCE SA (170/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.12.2019 12:11

  OPEN FINANCE SA (169/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.12.2019 13:30

  OPEN FINANCE SA (168/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.12.2019 17:07

  OPEN FINANCE SA (167/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.12.2019 14:00

  OPEN FINANCE SA (166/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.12.2019 12:17

  OPEN FINANCE SA (165/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.12.2019 16:06

  OPEN FINANCE SA (164/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.12.2019 14:05

  OPEN FINANCE SA (163/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.12.2019 12:27

  OPEN FINANCE SA (162/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.12.2019 15:18

  OPEN FINANCE SA (161/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.12.2019 13:29

  OPEN FINANCE SA (160/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.11.2019 13:53

  OPEN FINANCE SA (159/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.11.2019 15:43

  OPEN FINANCE SA (158/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.11.2019 14:36

  OPEN FINANCE SA (157/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.11.2019 14:13

  OPEN FINANCE SA (156/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.11.2019 17:30

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 18.11.2019 14:19

  OPEN FINANCE SA (155/2019) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2019 R.

 • 18.11.2019 11:52

  OPEN FINANCE SA (154/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.11.2019 15:33

  OPEN FINANCE SA (153/2019) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 LISTOPADA 2019 R.

 • 15.11.2019 15:24

  OPEN FINANCE SA (152/2019) POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 14.11.2019 12:32

  OPEN FINANCE SA (151/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.11.2019 17:53

  OPEN FINANCE SA (150/2019) WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

 • 13.11.2019 17:39

  OPEN FINANCE SA (149/2019) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 13.11.2019 13:40

  OPEN FINANCE SA (148/2019) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019 R.

 • 12.11.2019 13:05

  OPEN FINANCE SA (147/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.11.2019 13:59

  OPEN FINANCE SA (146/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.11.2019 17:40

  OPEN FINANCE SA (145/2019) INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 05.11.2019 12:31

  OPEN FINANCE SA (144/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.11.2019 11:18

  OPEN FINANCE SA (143/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.10.2019 16:46

  OPEN FINANCE SA (142/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.10.2019 15:09

  OPEN FINANCE SA (141/2019) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2019 ROKU

 • 29.10.2019 14:09

  OPEN FINANCE SA (140/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.10.2019 15:30

  OPEN FINANCE SA (139/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.10.2019 12:46

  OPEN FINANCE SA (138/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.10.2019 13:33

  OPEN FINANCE SA (137/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.10.2019 15:55

  OPEN FINANCE SA (136/2019) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 17.10.2019 12:28

  OPEN FINANCE SA (135/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.10.2019 16:03

  OPEN FINANCE SA (134/2019) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 15.10.2019 15:23

  OPEN FINANCE SA (133/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.10.2019 16:53

  OPEN FINANCE SA (132/2019) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 11.10.2019 14:59

  OPEN FINANCE SA (131/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.10.2019 12:55

  OPEN FINANCE SA (130/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.10.2019 12:58

  OPEN FINANCE SA (129/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.10.2019 16:10

  OPEN FINANCE SA (128/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.10.2019 14:31

  OPEN FINANCE SA (127/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.09.2019 11:05

  OPEN FINANCE SA (126/2019) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

 • 27.09.2019 15:45

  OPEN FINANCE SA (125/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.09.2019 14:35

  OPEN FINANCE SA (124/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.09.2019 13:19

  OPEN FINANCE SA (123/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.09.2019 09:42

  OPEN FINANCE SA (122/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.09.2019 15:44

  OPEN FINANCE SA (121/2019) ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

 • 17.09.2019 11:47

  OPEN FINANCE SA (120/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.09.2019 12:43

  OPEN FINANCE SA (119/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.09.2019 13:30

  OPEN FINANCE SA (118/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.09.2019 16:30

  OPEN FINANCE SA (117/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.09.2019 10:57

  OPEN FINANCE SA (116/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.09.2019 13:26

  OPEN FINANCE SA (115/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.09.2019 15:20

  OPEN FINANCE SA (114/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.08.2019 14:32

  OPEN FINANCE SA (113/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.08.2019 11:40

  OPEN FINANCE SA (112/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.08.2019 18:39

  OPEN FINANCE SA (111/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.08.2019 09:31

  OPEN FINANCE SA (110/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.08.2019 17:31

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.08.2019 12:42

  OPEN FINANCE SA (109/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.08.2019 15:22

  OPEN FINANCE SA (107/2019) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

 • 03.06.2019 15:24

  OPEN FINANCE SA (69/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.05.2019 16:45

  OPEN FINANCE SA (68/2019) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 30.05.2019 13:01

  OPEN FINANCE SA (67/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.05.2019 12:29

  OPEN FINANCE SA (64/2019) WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 • 22.05.2019 15:46

  OPEN FINANCE SA (63/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.05.2019 13:57

  OPEN FINANCE SA (62/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.04.2019 15:44

  OPEN FINANCE SA (56/2019) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ ORAZ ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 18.04.2019 14:13

  Wynik grupy Open Finance za '18 niższy o 62,4 mln zł z powodu odpisu

 • 18.04.2019 13:57

  OPEN FINANCE SA (55/2019) INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM I JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ INWESTYCJI W NOBLE FUNDS TFI S.A.

 • 17.04.2019 13:17

  OPEN FINANCE SA (54/2019) UCHWAŁA ZARZĄDU KDPW W SPRAWIE SCALENIA AKCJI

 • 17.04.2019 11:56

  OPEN FINANCE SA (53/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.04.2019 12:20

  OPEN FINANCE SA (52/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.03.2019 11:18

  OPEN FINANCE SA (46/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.03.2019 13:55

  OPEN FINANCE SA (45/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.03.2019 16:26

  OPEN FINANCE SA (44/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.03.2019 11:03

  OPEN FINANCE SA (43/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.03.2019 10:53

  OPEN FINANCE SA (42/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.03.2019 20:07

  OPEN FINANCE SA (41/2019) EMISJA ORAZ WYKUP OBLIGACJI

 • 18.03.2019 10:39

  OPEN FINANCE SA (40/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.03.2019 14:06

  OPEN FINANCE SA (39/2019) UCHYLENIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ W PRZEDMIOCIE AKCEPTACJI WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ PODJĘCIE NOWYCH UCHWAŁ

 • 15.03.2019 12:03

  OPEN FINANCE SA (38/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.03.2019 21:59

  OPEN FINANCE SA (37/2019) UCHYLENIE UCHWAŁ ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ PODJĘCIE NOWYCH UCHWAŁ

 • 14.03.2019 14:18

  OPEN FINANCE SA (36/2019) EMISJA OBLIGACJI SERII J i K

 • 13.03.2019 17:38

  OPEN FINANCE SA (35/2019) DECYZJA DOTYCZĄCA EMISJI OBLIGACJI

 • 12.03.2019 12:03

  OPEN FINANCE SA (34/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.03.2019 12:40

  OPEN FINANCE SA (33/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.03.2019 15:15

  OPEN FINANCE SA (32/2019) USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI OPEN FINANCE S.A.

 • 06.03.2019 17:41

  OPEN FINANCE SA (31/2019) POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU ZMIAN W STATUCIE OPEN FINANCE S.A.

 • 05.03.2019 09:30

  OPEN FINANCE SA (30/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.03.2019 11:25

  OPEN FINANCE SA (29/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.03.2019 16:35

  OPEN FINANCE SA (28/2019) POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU ZMIAN W STATUCIE OPEN FINANCE S.A.

 • 27.02.2019 11:22

  OPEN FINANCE SA (27/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.02.2019 12:40

  OPEN FINANCE SA (26/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.02.2019 17:28

  OPEN FINANCE SA (25/2019) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 15.02.2019 13:36

  OPEN FINANCE SA (24/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.02.2019 11:45

  OPEN FINANCE SA (23/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.02.2019 16:53

  OPEN FINANCE SA (22/2019) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 LUTEGO 2019 R.

 • 11.02.2019 13:12

  OPEN FINANCE SA (21/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.02.2019 16:59

  OPEN FINANCE SA (20/2019) INFORMACJA WS. NABYCIA AKCJI WŁASNEJ

 • 07.02.2019 16:43

  OPEN FINANCE SA (19/2019) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 7 LUTEGO 2019 R.

 • 06.02.2019 13:02

  OPEN FINANCE SA (18/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.02.2019 14:02

  OPEN FINANCE SA (17/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.01.2019 14:48

  OPEN FINANCE SA (16/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.01.2019 17:21

  OPEN FINANCE SA (15/2019) TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2019

 • 29.01.2019 13:26

  OPEN FINANCE SA (14/2019) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALEJ 2018 ROKU

 • 24.01.2019 12:15

  OPEN FINANCE SA (13/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.01.2019 12:34

  OPEN FINANCE SA (12/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.01.2019 13:40

  OPEN FINANCE SA (11/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.01.2019 14:38

  OPEN FINANCE SA (10/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.01.2019 18:40

  Open Finance planuje scalenie akcji w stosunku 6:1

 • 11.01.2019 18:29

  OPEN FINANCE SA (9/2019) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 11.01.2019 18:13

  OPEN FINANCE SA (8/2019) WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

 • 11.01.2019 17:21

  OPEN FINANCE SA (7/2019) REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 10.01.2019 18:22

  Open Finance odstąpił od planów nowej emisji akcji

 • 10.01.2019 18:09

  OPEN FINANCE SA (6/2019) ODSTĄPIENIE PRZEZ EMITENTA OD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE NOWEJ EMISJI AKCJI

 • 10.01.2019 16:43

  OPEN FINANCE SA (5/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.01.2019 15:42

  OPEN FINANCE SA (4/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.01.2019 12:38

  OPEN FINANCE SA (3/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.01.2019 17:55

  Open Finance planuje scalić akcje

 • 03.01.2019 17:33

  OPEN FINANCE SA (2/2019) ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO PROCESU SCALENIA AKCJI

 • 02.01.2019 12:51

  OPEN FINANCE SA (1/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.12.2018 15:40

  OPEN FINANCE SA (169/2018) NIEZREALIZOWANIE CZĘŚCI POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 31.12.2018 15:36

  OPEN FINANCE SA (168/2018) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 28.12.2018 11:06

  OPEN FINANCE SA (167/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.12.2018 10:14

  OPEN FINANCE SA (166/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.12.2018 09:42

  GPW: skorygowana tabela spółek do wykreślenia z portfeli indeksów

 • 21.12.2018 12:21

  OPEN FINANCE SA (165/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.12.2018 13:00

  OPEN FINANCE SA (164/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.12.2018 11:51

  OPEN FINANCE SA (163/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.12.2018 10:49

  OPEN FINANCE SA (162/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.12.2018 16:54

  OPEN FINANCE SA (161/2018) ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

 • 06.12.2018 16:33

  OPEN FINANCE SA (160/2018) WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEJ DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 • 06.12.2018 13:43

  OPEN FINANCE SA (159/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.12.2018 16:56

  OPEN FINANCE SA (158/2018) ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 04.12.2018 12:55

  Open Finance restrukturyzuje Home Broker, chce by w '19 przestał on notować straty

 • 04.12.2018 11:43

  OPEN FINANCE SA (157/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.11.2018 10:35

  OPEN FINANCE SA (156/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.11.2018 11:51

  OPEN FINANCE SA (155/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.11.2018 17:38

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 13:58

  OPEN FINANCE SA (154/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.11.2018 15:10

  OPEN FINANCE SA (153/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.11.2018 13:08

  OPEN FINANCE SA (152/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.11.2018 16:35

  OPEN FINANCE SA (151/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.11.2018 14:29

  OPEN FINANCE SA (150/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.11.2018 16:56

  OPEN FINANCE SA (149/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.11.2018 12:32

  OPEN FINANCE SA (148/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.11.2018 11:49

  OPEN FINANCE SA (147/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.11.2018 12:46

  OPEN FINANCE SA (146/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.10.2018 12:38

  OPEN FINANCE SA (145/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.10.2018 16:06

  OPEN FINANCE SA (144/2018) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2018 ROKU

 • 29.10.2018 15:19

  OPEN FINANCE SA (143/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.10.2018 14:48

  OPEN FINANCE SA (142/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.10.2018 14:10

  OPEN FINANCE SA (141/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.10.2018 08:31

  Open Finance liczy, że przychody w '19 wzrosną ponad 7 proc., chce sprzedawać więcej gotówek (wywiad)

 • 19.10.2018 12:41

  OPEN FINANCE SA (140/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.10.2018 13:07

  OPEN FINANCE SA (139/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.10.2018 11:26

  OPEN FINANCE SA (138/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.10.2018 14:24

  OPEN FINANCE SA (137/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.10.2018 13:26

  OPEN FINANCE SA (135/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.10.2018 11:48

  OPEN FINANCE SA (134/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.10.2018 12:44

  OPEN FINANCE SA (133/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.09.2018 11:17

  OPEN FINANCE SA (132/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.09.2018 10:44

  OPEN FINANCE SA (131/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.09.2018 13:02

  OPEN FINANCE SA (130/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.09.2018 13:17

  OPEN FINANCE SA (129/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.09.2018 13:39

  OPEN FINANCE SA (128/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.09.2018 11:17

  OPEN FINANCE SA (127/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.09.2018 10:26

  OPEN FINANCE SA (126/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.09.2018 08:17

  OPEN FINANCE SA (125/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.09.2018 14:04

  OPEN FINANCE SA (124/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.09.2018 16:16

  OPEN FINANCE SA (123/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.08.2018 15:49

  OPEN FINANCE SA (122/2018) INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 30.08.2018 16:23

  OPEN FINANCE SA (121/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.08.2018 14:46

  Open Finance liczy, że w '18 sprzeda kredyty gotówkowe za ponad 1 mld zł

 • 29.08.2018 16:37

  OPEN FINANCE SA (120/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.08.2018 17:39

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 27.08.2018 12:53

  OPEN FINANCE SA (119/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.08.2018 14:50

  OPEN FINANCE SA (118/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.08.2018 11:11

  OPEN FINANCE SA (117/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.08.2018 14:25

  OPEN FINANCE SA (116/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.08.2018 12:31

  OPEN FINANCE SA (115/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.08.2018 12:02

  Wartość wypłaconych kredytów hipotecznych przez pośredników w II kw. wzrosła o 35 proc. rdr - ZFPF

 • 14.08.2018 10:12

  OPEN FINANCE SA (114/2018) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

 • 10.08.2018 11:13

  OPEN FINANCE SA (113/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.08.2018 11:19

  OPEN FINANCE SA (112/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.08.2018 10:14

  OPEN FINANCE SA (111/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.08.2018 13:16

  OPEN FINANCE SA (110/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.08.2018 16:32

  OPEN FINANCE SA (109/2018) ODWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2018 ROKU

 • 31.07.2018 17:18

  OPEN FINANCE SA (108/2018) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

 • 31.07.2018 13:38

  OPEN FINANCE SA (107/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.07.2018 17:45

  Open Finance sprzedał w I półr. produkty finansowe i nieruchomości o wartości prawie 7 mld zł

 • 30.07.2018 15:40

  OPEN FINANCE SA (106/2018) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

 • 27.07.2018 12:14

  OPEN FINANCE SA (105/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.07.2018 12:13

  OPEN FINANCE SA (104/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.07.2018 12:28

  OPEN FINANCE SA (103/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.07.2018 13:33

  OPEN FINANCE SA (102/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.07.2018 17:26

  OPEN FINANCE SA (101/2018) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 17.07.2018 17:56

  OPEN FINANCE SA (100/2018) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 17.07.2018 16:30

  OPEN FINANCE SA (99/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.07.2018 17:23

  OPEN FINANCE SA (97/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 97/2018 -INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

 • 12.07.2018 17:14

  OPEN FINANCE SA (90/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 90/2018 - INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

 • 12.07.2018 16:04

  OPEN FINANCE SA (98/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.07.2018 16:54

  OPEN FINANCE SA (97/2018) INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

 • 10.07.2018 15:29

  OPEN FINANCE SA (96/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.07.2018 14:54

  OPEN FINANCE SA (95/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 06.07.2018 16:53

  OPEN FINANCE SA (94/2018) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 06.07.2018 16:18

  OPEN FINANCE SA (93/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.07.2018 15:27

  Open Finance chce wyemitować do 6,5 mln akcji w ofercie prywatnej

 • 06.07.2018 15:17

  OPEN FINANCE SA (92/2018) PLANOWANE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

 • 04.07.2018 15:17

  OPEN FINANCE SA (91/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.07.2018 17:56

  OPEN FINANCE SA (90/2018) INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

 • 02.07.2018 15:41

  OPEN FINANCE SA (89/2018) Zamiana akcji imiennych Emitenta na akcje na okaziciela

 • 02.07.2018 11:06

  OPEN FINANCE SA (88/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.06.2018 15:58

  OPEN FINANCE SA (87/2018) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 29.06.2018 15:52

  OPEN FINANCE SA (86/2018) INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 28.06.2018 13:58

  OPEN FINANCE SA (85/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.06.2018 11:12

  OPEN FINANCE SA (84/2018) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 R.

 • 26.06.2018 17:00

  OPEN FINANCE SA (83/2018) POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

 • 26.06.2018 16:52

  OPEN FINANCE SA (82/2018) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2018 R.

 • 26.06.2018 11:37

  OPEN FINANCE SA (81/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.06.2018 16:59

  OPEN FINANCE SA (80/2018) PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD

 • 22.06.2018 14:44

  OPEN FINANCE SA (79/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.06.2018 16:36

  OPEN FINANCE SA (75/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 75/2018- WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

 • 20.06.2018 13:35

  OPEN FINANCE SA (78/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.06.2018 20:10

  OPEN FINANCE SA (77/2018) WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

 • 18.06.2018 20:06

  OPEN FINANCE SA (76/2018) INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 18.06.2018 20:01

  OPEN FINANCE SA (75/2018) WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

 • 18.06.2018 12:26

  OPEN FINANCE SA (74/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.06.2018 16:48

  OPEN FINANCE SA (73/2018) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 14.06.2018 13:53

  OPEN FINANCE SA (72/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. WRAZ Z KOREKTĄ

 • 12.06.2018 16:18

  OPEN FINANCE SA (71/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.06.2018 11:40

  OPEN FINANCE SA (70/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.06.2018 14:02

  OPEN FINANCE SA (69/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.06.2018 16:36

  OPEN FINANCE SA (68/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.05.2018 16:48

  OPEN FINANCE SA (67/2018) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 30.05.2018 15:20

  OPEN FINANCE SA (66/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.05.2018 11:24

  OPEN FINANCE SA (65/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.05.2018 14:51

  OPEN FINANCE SA (64/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.05.2018 16:45

  OPEN FINANCE SA (63/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.05.2018 14:43

  OPEN FINANCE SA (62/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.05.2018 14:39

  OPEN FINANCE SA (61/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.05.2018 07:20

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 12:15

  OPEN FINANCE SA (60/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.05.2018 15:51

  OPEN FINANCE SA (59/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.05.2018 17:17

  OPEN FINANCE SA (58/2018) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM KWARTALE 2018 ROKU

 • 02.05.2018 15:56

  OPEN FINANCE SA (57/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.04.2018 15:55

  OPEN FINANCE SA (56/2018) ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 27.04.2018 11:21

  OPEN FINANCE SA (55/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 26.04.2018 12:19

  OPEN FINANCE SA (54/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.04.2018 17:10

  OPEN FINANCE SA (53/2018) WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 • 24.04.2018 13:15

  OPEN FINANCE SA (52/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.04.2018 11:52

  OPEN FINANCE SA (51/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.04.2018 13:03

  OPEN FINANCE SA (50/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.04.2018 11:01

  OPEN FINANCE SA (49/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.04.2018 10:40

  OPEN FINANCE SA (48/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.04.2018 11:44

  OPEN FINANCE SA (47/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 10.04.2018 11:36

  OPEN FINANCE SA (46/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.04.2018 13:56

  OPEN FINANCE SA (45/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.04.2018 16:34

  OPEN FINANCE SA (44/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.04.2018 13:32

  OPEN FINANCE SA (43/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.03.2018 15:51

  OPEN FINANCE SA (42/2018) REKOMENDACJA ZARZĄDU DLA WALNEGO ZGROMADZENIA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2017

 • 29.03.2018 10:11

  OPEN FINANCE SA (41/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.03.2018 11:59

  OPEN FINANCE SA (40/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.03.2018 18:59

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 18:52

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 16:04

  OPEN FINANCE SA (39/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.03.2018 17:15

  Open Finance w wynikach grupy za '17 utworzy odpis o wartości 19,7 mln zł na Home Broker

 • 23.03.2018 16:46

  OPEN FINANCE SA (38/2018) INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ FIRMY HOME BROKER ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA D

 • 22.03.2018 13:58

  OPEN FINANCE SA (37/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.03.2018 16:41

  OPEN FINANCE SA (36/2018) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA ROK 2017

 • 20.03.2018 16:24

  OPEN FINANCE SA (35/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.03.2018 13:12

  OPEN FINANCE SA (34/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.03.2018 12:06

  OPEN FINANCE SA (33/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.03.2018 12:28

  OPEN FINANCE SA (32/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.03.2018 13:22

  OPEN FINANCE SA (31/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.02.2018 13:58

  OPEN FINANCE SA (30/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.02.2018 11:04

  OPEN FINANCE SA (29/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.02.2018 11:18

  OPEN FINANCE SA (28/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.02.2018 15:55

  OPEN FINANCE SA (27/2018) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 20.02.2018 15:48

  OPEN FINANCE SA (26/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.02.2018 14:44

  OPEN FINANCE SA (25/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.02.2018 12:48

  OPEN FINANCE SA (24/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.02.2018 13:13

  OPEN FINANCE SA (23/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.02.2018 12:07

  OPEN FINANCE SA (22/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.02.2018 12:09

  OPEN FINANCE SA (21/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.02.2018 15:02

  OPEN FINANCE SA (20/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.02.2018 12:11

  OPEN FINANCE SA (19/2018) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2018 R.

 • 01.02.2018 16:40

  OPEN FINANCE SA (18/2018) INFORMACJA O POWOŁANIU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 01.02.2018 16:34

  OPEN FINANCE SA (17/2018) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 1 LUTEGO 2018 R.

 • 31.01.2018 18:25

  OPEN FINANCE SA (16/2018) TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

 • 30.01.2018 16:33

  OPEN FINANCE SA (15/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.01.2018 16:20

  OPEN FINANCE SA (14/2018) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALE 2017 ROKU

 • 26.01.2018 14:47

  OPEN FINANCE SA (13/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.01.2018 16:55

  OPEN FINANCE SA (12/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.01.2018 13:14

  OPEN FINANCE SA (11/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.01.2018 16:26

  OPEN FINANCE SA (10/2018) PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD NWZ

 • 19.01.2018 16:00

  OPEN FINANCE SA (9/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.01.2018 14:29

  OPEN FINANCE SA (8/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.01.2018 12:14

  OPEN FINANCE SA (7/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.01.2018 12:47

  OPEN FINANCE SA (6/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.01.2018 13:48

  OPEN FINANCE SA (5/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.01.2018 18:27

  OPEN FINANCE SA (4/2018) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 05.01.2018 13:26

  OPEN FINANCE SA (3/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.01.2018 13:45

  OPEN FINANCE SA (2/2018) ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 03.01.2018 09:30

  OPEN FINANCE SA (1/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.12.2017 12:04

  OPEN FINANCE SA (184/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.12.2017 14:02

  OPEN FINANCE SA (183/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.12.2017 14:29

  OPEN FINANCE SA (182/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 21.12.2017 14:24

  OPEN FINANCE SA (181/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.12.2017 13:29

  OPEN FINANCE SA (180/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 19.12.2017 15:52

  OPEN FINANCE SA (179/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 19.12.2017 12:27

  OPEN FINANCE SA (178/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.12.2017 13:40

  OPEN FINANCE SA (177/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.12.2017 14:46

  OPEN FINANCE SA (176/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.12.2017 11:11

  OPEN FINANCE SA (175/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.12.2017 13:30

  OPEN FINANCE SA (174/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.12.2017 11:35

  OPEN FINANCE SA (173/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.11.2017 14:09

  OPEN FINANCE SA (172/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.11.2017 11:35

  OPEN FINANCE SA (171/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.11.2017 15:24

  OPEN FINANCE SA (170/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.11.2017 10:44

  OPEN FINANCE SA (169/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.11.2017 10:28

  Open Finance otworzy 25 placówek franczyzowych w '18, w ciągu pięciu lat ma ich być 150

 • 16.11.2017 11:16

  OPEN FINANCE SA (168/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.11.2017 17:12

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 14.11.2017 14:13

  OPEN FINANCE SA (167/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.11.2017 12:10

  OPEN FINANCE SA (166/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.11.2017 13:35

  OPEN FINANCE SA (165/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.11.2017 12:06

  OPEN FINANCE SA (164/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.11.2017 11:58

  OPEN FINANCE SA (163/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.10.2017 14:45

  OPEN FINANCE SA (162/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.10.2017 17:18

  OPEN FINANCE SA (161/2017) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 26.10.2017 15:28

  OPEN FINANCE SA (160/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.10.2017 17:08

  OPEN FINANCE SA (159/2017) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2017 ROKU

 • 24.10.2017 15:59

  OPEN FINANCE SA (158/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.10.2017 17:44

  Idea Bank zwiększyła odpis z tytułu utraty wartości akcji Open Finance o kwotę 20 mln zł

 • 20.10.2017 11:07

  OPEN FINANCE SA (157/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.10.2017 12:09

  OPEN FINANCE SA (156/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.10.2017 10:51

  OPEN FINANCE SA (155/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.10.2017 12:17

  OPEN FINANCE SA (154/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.10.2017 12:40

  OPEN FINANCE SA (153/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.10.2017 16:52

  OPEN FINANCE SA (152/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.10.2017 11:56

  OPEN FINANCE SA (151/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.09.2017 11:13

  OPEN FINANCE SA (150/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.09.2017 10:34

  OPEN FINANCE SA (149/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.09.2017 10:55

  OPEN FINANCE SA (148/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.09.2017 15:35

  OPEN FINANCE SA (147/2017) WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEJ DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 • 20.09.2017 11:38

  OPEN FINANCE SA (146/2017) SPRZEDAŻ AKCJI LC CORP S.A.

 • 19.09.2017 18:03

  L. Czarnecki sprzedał 51,17 proc. LC Corp

 • 19.09.2017 11:04

  OPEN FINANCE SA (145/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.09.2017 16:23

  OPEN FINANCE SA (144/2017) USTALENIE CENY SPRZEDAŻY ORAZ LICZBY AKCJI W TRANSAKCJI SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI LC CORP S.A. W TRYBIE PRZYSPIESZONEGO BUDOWANIA KSIĘGI POPYTU

 • 15.09.2017 16:18

  L. Czarnecki sprzeda 51,17 proc. LC Corp, po cenie 2,10 zł/akcja

 • 15.09.2017 11:50

  OPEN FINANCE SA (143/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.09.2017 13:12

  OPEN FINANCE SA (142/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.09.2017 15:42

  OPEN FINANCE SA (141/2017) ZAWARCIE UMOWY OFEROWANIA I PLASOWANIA AKCJI

 • 11.09.2017 16:05

  Kurs LC Corp rośnie; inwestorów cieszy wyjście L. Czarneckiego z akcjonariatu (opinia)

 • 11.09.2017 14:35

  L. Czarnecki planuje sprzedać 51,17 proc. LC Corp, po cenie nie niższej niż 2,05 zł/akcja

 • 11.09.2017 14:12

  OPEN FINANCE SA (140/2017) NEGOCJACJE UMOWY OFEROWANIA I PLASOWANIA AKCJI

 • 11.09.2017 10:56

  OPEN FINANCE SA (139/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.09.2017 11:49

  OPEN FINANCE SA (138/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.09.2017 12:54

  OPEN FINANCE SA (137/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.08.2017 12:18

  OPEN FINANCE SA (136/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.08.2017 14:49

  OPEN FINANCE SA (135/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.08.2017 11:32

  OPEN FINANCE SA (134/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.08.2017 12:21

  OPEN FINANCE SA (133/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.08.2017 11:21

  OPEN FINANCE SA (132/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.08.2017 14:14

  OPEN FINANCE SA (131/2017) UZUPEŁNIENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO ZAKOŃCZENIA OFERTY PUBLICZNEJ AKCJII SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 16.08.2017 17:36

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 16.08.2017 12:25

  OPEN FINANCE SA (130/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.08.2017 12:19

  OPEN FINANCE SA (129/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 11.08.2017 14:39

  OPEN FINANCE SA (128/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.08.2017 16:56

  OPEN FINANCE SA (127/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

 • 09.08.2017 15:33

  OPEN FINANCE SA (126/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.08.2017 11:25

  OPEN FINANCE SA (125/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE

 • 03.08.2017 11:59

  OPEN FINANCE SA (124/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.08.2017 17:55

  Open Finance odpisze 19,44 mln zł wartości aktywa z podatku odroczonego

 • 02.08.2017 17:40

  OPEN FINANCE SA (123/2017) Zaprzestanie amortyzacji wartości firmy dla celów podatkowych

 • 01.08.2017 12:02

  OPEN FINANCE SA (122/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.07.2017 11:21

  OPEN FINANCE SA (121/2017) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZWYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

 • 27.07.2017 10:23

  OPEN FINANCE SA (120/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.07.2017 11:46

  OPEN FINANCE SA (119/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.07.2017 10:52

  OPEN FINANCE SA (118/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.07.2017 15:03

  OPEN FINANCE SA (117/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.07.2017 15:57

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki OPEN FINANCE S.A.

 • 18.07.2017 15:12

  OPEN FINANCE SA (116/2017) DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 17.07.2017 11:52

  OPEN FINANCE SA (115/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.07.2017 17:53

  OPEN FINANCE SA (114/2017) REJESTRACJA AKCJI W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 • 13.07.2017 17:28

  OPEN FINANCE SA (113/2017) KOREKTA OTRZYMANEGO ZAWIADOMIENIA Z DNIA 12 LIPCA 2017 - ZMIANA LICZBY AKCJI OBJĘTYCH PRZEZ LC CORP BV

 • 13.07.2017 16:50

  OPEN FINANCE SA (112/2017) KOREKTA ZAWIADOMIEŃ O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.07.2017 16:25

  OPEN FINANCE SA (111/2017) ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

 • 12.07.2017 16:14

  OPEN FINANCE SA (110/2017) ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

 • 11.07.2017 12:25

  OPEN FINANCE SA (109/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.07.2017 09:59

  OPEN FINANCE SA (108/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.07.2017 11:58

  OPEN FINANCE SA (107/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.07.2017 13:44

  OPEN FINANCE SA (106/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.07.2017 09:08

  OPEN FINANCE SA (105/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.07.2017 15:16

  OPEN FINANCE SA (104/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.07.2017 15:04

  OPEN FINANCE SA (103/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 30.06.2017 16:24

  OPEN FINANCE SA (102/2017) REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

 • 29.06.2017 16:27

  OPEN FINANCE SA (101/2017) ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 29.06.2017 10:41

  OPEN FINANCE SA (100/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.06.2017 14:41

  OPEN FINANCE SA (99/2017) ZAMIAR ZAWARCIA UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 27.06.2017 14:36

  OPEN FINANCE SA (98/2017) TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2017 R.

 • 27.06.2017 13:39

  OPEN FINANCE SA (97/2017) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2017 R.

 • 27.06.2017 10:38

  OPEN FINANCE SA (96/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.06.2017 10:53

  OPEN FINANCE SA (95/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.06.2017 12:25

  OPEN FINANCE SA (94/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.06.2017 15:03

  OPEN FINANCE SA (93/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.06.2017 16:33

  OPEN FINANCE SA (92/2017) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

 • 09.06.2017 10:47

  OPEN FINANCE SA (91/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.06.2017 10:13

  OPEN FINANCE SA (90/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 17:11

  OPEN FINANCE SA (89/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 17:00

  OPEN FINANCE SA (88/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 16:51

  OPEN FINANCE SA (87/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 16:45

  OPEN FINANCE SA (86/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 10:57

  OPEN FINANCE SA (85/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.06.2017 16:12

  OPEN FINANCE SA (84/2017) ZAWARCIE UMÓW OBJĘCIA AKCJI ORAZ SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 02.06.2017 15:35

  OPEN FINANCE SA (83/2017) ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 01.06.2017 16:44

  OPEN FINANCE SA (82/2017) PRZYDZIAŁ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 01.06.2017 14:55

  OPEN FINANCE SA (81/2017) REJESTRACJA PRZEZ SĄD POŁĄCZENIA OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

 • 01.06.2017 14:16

  Open Finance liczy, że druga połowa '17 będzie lepsza niż pierwsza (wywiad)

 • 01.06.2017 11:16

  OPEN FINANCE SA (80/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.05.2017 16:32

  OPEN FINANCE SA (79/2017) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 29.05.2017 16:55

  OPEN FINANCE SA (78/2017) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSÓW DO UMÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ O ZAWARCIU UMOWY INWESTYCYJNEJ.

 • 29.05.2017 11:09

  OPEN FINANCE SA (77/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 26.05.2017 15:59

  OPEN FINANCE SA (76/2017) WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

 • 26.05.2017 15:33

  OPEN FINANCE SA (75/2017) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 25.05.2017 12:42

  OPEN FINANCE SA (74/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.05.2017 10:49

  OPEN FINANCE SA (73/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.05.2017 10:04

  OPEN FINANCE SA (72/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.05.2017 10:40

  OPEN FINANCE SA (71/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.05.2017 12:27

  Expander stawia na rozwój organiczny, ale nie wyklucza przejęć (wywiad)

 • 15.05.2017 14:05

  Akcjonariusze Open Finance za emisją łącznie ok. 20 mln nowych akcji

 • 15.05.2017 13:53

  OPEN FINANCE SA (70/2017) SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 15.05.2017 13:48

  OPEN FINANCE SA (69/2017) TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 MAJA 2017 R.

 • 15.05.2017 12:32

  OPEN FINANCE SA (68/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.05.2017 12:24

  OPEN FINANCE SA (67/2017) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 MAJA 2017 R.

 • 15.05.2017 07:32

  Citi obniżył rekomendację Open Finance do "neutralnie", podwyższył cenę docelową do 2,46 zł

 • 12.05.2017 14:01

  OPEN FINANCE SA (66/2017) SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 12.05.2017 10:49

  OPEN FINANCE SA (65/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.05.2017 09:58

  OPEN FINANCE SA (64/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.05.2017 17:29

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 08.05.2017 10:02

  OPEN FINANCE SA (63/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.05.2017 14:00

  OPEN FINANCE SA (62/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.04.2017 17:25

  LC Corp, Idea Money i GNB mają objąć akcje w ofercie Open Finance o wartości do 18,3 mln zł

 • 28.04.2017 17:11

  OPEN FINANCE SA (61/2017) ZAWARCIE UMÓW O USTANOWIENIE ZASTAWU

 • 28.04.2017 17:05

  OPEN FINANCE SA (60/2017) ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 28.04.2017 14:23

  OPEN FINANCE SA (59/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.04.2017 17:59

  GPW: Komunikat - OPEN FINANCE

 • 27.04.2017 10:29

  OPEN FINANCE SA (58/2017) UCHWAŁA KDPW S.A. W PRZEDMIOCIE ZWROTU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WPŁACONYCH TYTUŁEM OBJĘCIA AKCJI SERII E

 • 26.04.2017 10:53

  OPEN FINANCE SA (57/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.04.2017 15:59

  OPEN FINANCE SA (56/2017) WNIOSEK O ZWROT ŚRODKÓW WPŁACONYCH TYTUŁEM OBJĘCIA AKCJI SERII E

 • 24.04.2017 10:21

  OPEN FINANCE SA (55/2017) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1Q 2017

 • 20.04.2017 10:22

  OPEN FINANCE SA (54/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.04.2017 18:32

  OPEN FINANCE SA (53/2017) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 18.04.2017 17:50

  Zarząd Open Finance planuje emisję łącznie 20 mln nowych akcji

 • 18.04.2017 17:21

  OPEN FINANCE SA (52/2017) INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI

 • 18.04.2017 12:57

  OPEN FINANCE SA (51/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.04.2017 12:05

  OPEN FINANCE SA (50/2017) DORĘCZENIE POSTANOWIENIA W PRZEDMIOCIE ODDALENIA WNIOSKU DOTYCZĄCEGO REJESTRACJI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

 • 13.04.2017 16:30

  OPEN FINANCE SA (49/2017) UZASADNIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE ODDALENIA WNIOSKU DOTYCZĄCEGO REJESTRACJI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

 • 13.04.2017 11:35

  OPEN FINANCE SA (48/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.04.2017 14:03

  OPEN FINANCE SA (47/2017) INFORMACJA W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA

 • 12.04.2017 10:45

  OPEN FINANCE SA (46/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.04.2017 08:13

  OPEN FINANCE SA (45/2017) UZUPEŁNIENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO ZAKOŃCZENIA OFERTY PUBLICZNEJ AKCJII SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 10.04.2017 10:52

  OPEN FINANCE SA (44/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.04.2017 11:33

  OPEN FINANCE SA (43/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.04.2017 11:21

  OPEN FINANCE SA (42/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.04.2017 12:25

  OPEN FINANCE SA (41/2017) DZIAŁANIA EMITENA W ZWIĄZKU Z NIEDOJŚCIEM DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII E

 • 03.04.2017 12:08

  OPEN FINANCE SA (40/2017) ZAWIESZENIE OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU PODSTAWOWYM PRAWAMI DO AKCJI SERII E.

 • 31.03.2017 19:22

  GPW: zawieszenie obrotu prawami do akcji OPEN FINANCE SA

 • 31.03.2017 17:46

  Sąd postanowił oddalić wniosek Open Finance ws. podwyższenia kapitału

 • 31.03.2017 17:04

  OPEN FINANCE SA (39/2017) WNIOSEK O ZAWIESZENIE OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU PODSTAWOWYM PRAWAMI DO AKCJI SERII E.

 • 31.03.2017 16:24

  OPEN FINANCE SA (38/2017) POSTANOWIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE REJESTRACJI WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

 • 31.03.2017 11:12

  OPEN FINANCE SA (37/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.03.2017 10:29

  OPEN FINANCE SA (36/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.03.2017 11:00

  OPEN FINANCE SA (35/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.03.2017 11:22

  OPEN FINANCE SA (34/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.03.2017 11:22

  OPEN FINANCE SA (33/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.03.2017 13:30

  OPEN FINANCE SA (32/2017) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 32/2017

 • 15.03.2017 13:08

  OPEN FINANCE SA (32/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.03.2017 11:18

  OPEN FINANCE SA (31/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.03.2017 07:17

  Strata netto grupy Open Finance w '16 wyniosła 37,2 mln zł

 • 13.03.2017 00:07

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 13.03.2017 00:05

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 11:13

  OPEN FINANCE SA (30/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.03.2017 14:24

  OPEN FINANCE SA (29/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za rok 2016

 • 07.03.2017 12:11

  OPEN FINANCE SA (28/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.03.2017 11:22

  OPEN FINANCE SA (27/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.03.2017 12:45

  OPEN FINANCE SA (26/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.02.2017 13:09

  OPEN FINANCE SA (25/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.02.2017 14:01

  OPEN FINANCE SA (24/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.02.2017 16:44

  OPEN FINANCE SA (23/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.02.2017 13:34

  OPEN FINANCE SA (22/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.02.2017 14:17

  OPEN FINANCE SA (21/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.02.2017 17:13

  OPEN FINANCE SA (20/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.