Open Finance SA

skrót: OPF

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 17:00

Aktualny kurs0,97   1,04 %0,01 zł
Otwarcie0,960,00%
Minimum0,95-1,04%
Maksimum0,993,13%
Wolumen (szt.) 13100
Kurs odniesienia0,96
Widełki dolne0,86
Widełki górne1,06
Obroty (tyś. zł)12
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 0000,92
11 2340,92
18550,90
111 1920,89
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,99900 1
1,001 021 2
1,008 000 2
1,011 000 1
Spółka prowadzi działalność w zakresie doradztwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Spółka nie oferuje własnych produktów finansowych, lecz specjalizuje się w „niezależnym doradztwie finansowym” (ang. independent financial advisory).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Getin Noble Bank SA31 905 60042,91%31 905 60042,91%
Idea Money SA13 175 84717,72%13 175 84717,72%
Open Finance SA10,00%10,00%

Kategoria • 06.12.2019 12:27

  OPEN FINANCE SA (162/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.12.2019 15:18

  OPEN FINANCE SA (161/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.12.2019 13:29

  OPEN FINANCE SA (160/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.11.2019 13:53

  OPEN FINANCE SA (159/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.11.2019 15:43

  OPEN FINANCE SA (158/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.11.2019 14:36

  OPEN FINANCE SA (157/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.11.2019 14:13

  OPEN FINANCE SA (156/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.11.2019 17:30

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 18.11.2019 14:19

  OPEN FINANCE SA (155/2019) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2019 R.

 • 18.11.2019 11:52

  OPEN FINANCE SA (154/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.11.2019 15:33

  OPEN FINANCE SA (153/2019) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 LISTOPADA 2019 R.

 • 15.11.2019 15:24

  OPEN FINANCE SA (152/2019) POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 14.11.2019 12:32

  OPEN FINANCE SA (151/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.11.2019 17:53

  OPEN FINANCE SA (150/2019) WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

 • 13.11.2019 17:39

  OPEN FINANCE SA (149/2019) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 13.11.2019 13:40

  OPEN FINANCE SA (148/2019) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019 R.

 • 12.11.2019 13:05

  OPEN FINANCE SA (147/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.11.2019 13:59

  OPEN FINANCE SA (146/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.11.2019 17:40

  OPEN FINANCE SA (145/2019) INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 05.11.2019 12:31

  OPEN FINANCE SA (144/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.11.2019 11:18

  OPEN FINANCE SA (143/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.10.2019 16:46

  OPEN FINANCE SA (142/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.10.2019 15:09

  OPEN FINANCE SA (141/2019) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2019 ROKU

 • 29.10.2019 14:09

  OPEN FINANCE SA (140/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.10.2019 15:30

  OPEN FINANCE SA (139/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.10.2019 12:46

  OPEN FINANCE SA (138/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.10.2019 13:33

  OPEN FINANCE SA (137/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.10.2019 15:55

  OPEN FINANCE SA (136/2019) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 17.10.2019 12:28

  OPEN FINANCE SA (135/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.10.2019 16:03

  OPEN FINANCE SA (134/2019) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 15.10.2019 15:23

  OPEN FINANCE SA (133/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.10.2019 16:53

  OPEN FINANCE SA (132/2019) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 11.10.2019 14:59

  OPEN FINANCE SA (131/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.10.2019 12:55

  OPEN FINANCE SA (130/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.10.2019 12:58

  OPEN FINANCE SA (129/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.10.2019 16:10

  OPEN FINANCE SA (128/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.10.2019 14:31

  OPEN FINANCE SA (127/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.09.2019 11:05

  OPEN FINANCE SA (126/2019) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

 • 27.09.2019 15:45

  OPEN FINANCE SA (125/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.09.2019 14:35

  OPEN FINANCE SA (124/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.09.2019 13:19

  OPEN FINANCE SA (123/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.09.2019 09:42

  OPEN FINANCE SA (122/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.09.2019 15:44

  OPEN FINANCE SA (121/2019) ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

 • 17.09.2019 11:47

  OPEN FINANCE SA (120/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.09.2019 12:43

  OPEN FINANCE SA (119/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.09.2019 13:30

  OPEN FINANCE SA (118/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.09.2019 16:30

  OPEN FINANCE SA (117/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.09.2019 10:57

  OPEN FINANCE SA (116/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.09.2019 13:26

  OPEN FINANCE SA (115/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.09.2019 15:20

  OPEN FINANCE SA (114/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.08.2019 14:32

  OPEN FINANCE SA (113/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.08.2019 11:40

  OPEN FINANCE SA (112/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.08.2019 18:39

  OPEN FINANCE SA (111/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.08.2019 09:31

  OPEN FINANCE SA (110/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.08.2019 17:31

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.08.2019 12:42

  OPEN FINANCE SA (109/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.08.2019 15:22

  OPEN FINANCE SA (107/2019) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

 • 03.06.2019 15:24

  OPEN FINANCE SA (69/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.05.2019 16:45

  OPEN FINANCE SA (68/2019) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 30.05.2019 13:01

  OPEN FINANCE SA (67/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.05.2019 12:29

  OPEN FINANCE SA (64/2019) WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 • 22.05.2019 15:46

  OPEN FINANCE SA (63/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.05.2019 13:57

  OPEN FINANCE SA (62/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.04.2019 15:44

  OPEN FINANCE SA (56/2019) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ ORAZ ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 18.04.2019 14:13

  Wynik grupy Open Finance za '18 niższy o 62,4 mln zł z powodu odpisu

 • 18.04.2019 13:57

  OPEN FINANCE SA (55/2019) INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM I JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ INWESTYCJI W NOBLE FUNDS TFI S.A.

 • 17.04.2019 13:17

  OPEN FINANCE SA (54/2019) UCHWAŁA ZARZĄDU KDPW W SPRAWIE SCALENIA AKCJI

 • 17.04.2019 11:56

  OPEN FINANCE SA (53/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.04.2019 12:20

  OPEN FINANCE SA (52/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.03.2019 11:18

  OPEN FINANCE SA (46/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.03.2019 13:55

  OPEN FINANCE SA (45/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.03.2019 16:26

  OPEN FINANCE SA (44/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.03.2019 11:03

  OPEN FINANCE SA (43/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.03.2019 10:53

  OPEN FINANCE SA (42/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.03.2019 20:07

  OPEN FINANCE SA (41/2019) EMISJA ORAZ WYKUP OBLIGACJI

 • 18.03.2019 10:39

  OPEN FINANCE SA (40/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.03.2019 14:06

  OPEN FINANCE SA (39/2019) UCHYLENIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ W PRZEDMIOCIE AKCEPTACJI WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ PODJĘCIE NOWYCH UCHWAŁ

 • 15.03.2019 12:03

  OPEN FINANCE SA (38/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.03.2019 21:59

  OPEN FINANCE SA (37/2019) UCHYLENIE UCHWAŁ ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ PODJĘCIE NOWYCH UCHWAŁ

 • 14.03.2019 14:18

  OPEN FINANCE SA (36/2019) EMISJA OBLIGACJI SERII J i K

 • 13.03.2019 17:38

  OPEN FINANCE SA (35/2019) DECYZJA DOTYCZĄCA EMISJI OBLIGACJI

 • 12.03.2019 12:03

  OPEN FINANCE SA (34/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.03.2019 12:40

  OPEN FINANCE SA (33/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.03.2019 15:15

  OPEN FINANCE SA (32/2019) USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI OPEN FINANCE S.A.

 • 06.03.2019 17:41

  OPEN FINANCE SA (31/2019) POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU ZMIAN W STATUCIE OPEN FINANCE S.A.

 • 05.03.2019 09:30

  OPEN FINANCE SA (30/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.03.2019 11:25

  OPEN FINANCE SA (29/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.03.2019 16:35

  OPEN FINANCE SA (28/2019) POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU ZMIAN W STATUCIE OPEN FINANCE S.A.

 • 27.02.2019 11:22

  OPEN FINANCE SA (27/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.02.2019 12:40

  OPEN FINANCE SA (26/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.02.2019 17:28

  OPEN FINANCE SA (25/2019) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 15.02.2019 13:36

  OPEN FINANCE SA (24/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.02.2019 11:45

  OPEN FINANCE SA (23/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.02.2019 16:53

  OPEN FINANCE SA (22/2019) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 LUTEGO 2019 R.

 • 11.02.2019 13:12

  OPEN FINANCE SA (21/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.02.2019 16:59

  OPEN FINANCE SA (20/2019) INFORMACJA WS. NABYCIA AKCJI WŁASNEJ

 • 07.02.2019 16:43

  OPEN FINANCE SA (19/2019) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 7 LUTEGO 2019 R.

 • 06.02.2019 13:02

  OPEN FINANCE SA (18/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.02.2019 14:02

  OPEN FINANCE SA (17/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.01.2019 14:48

  OPEN FINANCE SA (16/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.01.2019 17:21

  OPEN FINANCE SA (15/2019) TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2019

 • 29.01.2019 13:26

  OPEN FINANCE SA (14/2019) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALEJ 2018 ROKU

 • 24.01.2019 12:15

  OPEN FINANCE SA (13/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.01.2019 12:34

  OPEN FINANCE SA (12/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.01.2019 13:40

  OPEN FINANCE SA (11/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.01.2019 14:38

  OPEN FINANCE SA (10/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.01.2019 18:40

  Open Finance planuje scalenie akcji w stosunku 6:1

 • 11.01.2019 18:29

  OPEN FINANCE SA (9/2019) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 11.01.2019 18:13

  OPEN FINANCE SA (8/2019) WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

 • 11.01.2019 17:21

  OPEN FINANCE SA (7/2019) REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 10.01.2019 18:22

  Open Finance odstąpił od planów nowej emisji akcji

 • 10.01.2019 18:09

  OPEN FINANCE SA (6/2019) ODSTĄPIENIE PRZEZ EMITENTA OD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE NOWEJ EMISJI AKCJI

 • 10.01.2019 16:43

  OPEN FINANCE SA (5/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.01.2019 15:42

  OPEN FINANCE SA (4/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.01.2019 12:38

  OPEN FINANCE SA (3/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.01.2019 17:55

  Open Finance planuje scalić akcje

 • 03.01.2019 17:33

  OPEN FINANCE SA (2/2019) ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO PROCESU SCALENIA AKCJI

 • 02.01.2019 12:51

  OPEN FINANCE SA (1/2019) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.12.2018 15:40

  OPEN FINANCE SA (169/2018) NIEZREALIZOWANIE CZĘŚCI POSTANOWIEŃ UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 31.12.2018 15:36

  OPEN FINANCE SA (168/2018) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 28.12.2018 11:06

  OPEN FINANCE SA (167/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.12.2018 10:14

  OPEN FINANCE SA (166/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.12.2018 09:42

  GPW: skorygowana tabela spółek do wykreślenia z portfeli indeksów

 • 21.12.2018 12:21

  OPEN FINANCE SA (165/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.12.2018 13:00

  OPEN FINANCE SA (164/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.12.2018 11:51

  OPEN FINANCE SA (163/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.12.2018 10:49

  OPEN FINANCE SA (162/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.12.2018 16:54

  OPEN FINANCE SA (161/2018) ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

 • 06.12.2018 16:33

  OPEN FINANCE SA (160/2018) WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEJ DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 • 06.12.2018 13:43

  OPEN FINANCE SA (159/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.12.2018 16:56

  OPEN FINANCE SA (158/2018) ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 04.12.2018 12:55

  Open Finance restrukturyzuje Home Broker, chce by w '19 przestał on notować straty

 • 04.12.2018 11:43

  OPEN FINANCE SA (157/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.11.2018 10:35

  OPEN FINANCE SA (156/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.11.2018 11:51

  OPEN FINANCE SA (155/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.11.2018 17:38

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 13:58

  OPEN FINANCE SA (154/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.11.2018 15:10

  OPEN FINANCE SA (153/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.11.2018 13:08

  OPEN FINANCE SA (152/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.11.2018 16:35

  OPEN FINANCE SA (151/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.11.2018 14:29

  OPEN FINANCE SA (150/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.11.2018 16:56

  OPEN FINANCE SA (149/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.11.2018 12:32

  OPEN FINANCE SA (148/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.11.2018 11:49

  OPEN FINANCE SA (147/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.11.2018 12:46

  OPEN FINANCE SA (146/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.10.2018 12:38

  OPEN FINANCE SA (145/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.10.2018 16:06

  OPEN FINANCE SA (144/2018) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2018 ROKU

 • 29.10.2018 15:19

  OPEN FINANCE SA (143/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.10.2018 14:48

  OPEN FINANCE SA (142/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.10.2018 14:10

  OPEN FINANCE SA (141/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.10.2018 08:31

  Open Finance liczy, że przychody w '19 wzrosną ponad 7 proc., chce sprzedawać więcej gotówek (wywiad)

 • 19.10.2018 12:41

  OPEN FINANCE SA (140/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.10.2018 13:07

  OPEN FINANCE SA (139/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.10.2018 11:26

  OPEN FINANCE SA (138/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.10.2018 14:24

  OPEN FINANCE SA (137/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.10.2018 13:26

  OPEN FINANCE SA (135/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.10.2018 11:48

  OPEN FINANCE SA (134/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.10.2018 12:44

  OPEN FINANCE SA (133/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.09.2018 11:17

  OPEN FINANCE SA (132/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.09.2018 10:44

  OPEN FINANCE SA (131/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.09.2018 13:02

  OPEN FINANCE SA (130/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.09.2018 13:17

  OPEN FINANCE SA (129/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.09.2018 13:39

  OPEN FINANCE SA (128/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.09.2018 11:17

  OPEN FINANCE SA (127/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.09.2018 10:26

  OPEN FINANCE SA (126/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.09.2018 08:17

  OPEN FINANCE SA (125/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.09.2018 14:04

  OPEN FINANCE SA (124/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.09.2018 16:16

  OPEN FINANCE SA (123/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.08.2018 15:49

  OPEN FINANCE SA (122/2018) INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 30.08.2018 16:23

  OPEN FINANCE SA (121/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.08.2018 14:46

  Open Finance liczy, że w '18 sprzeda kredyty gotówkowe za ponad 1 mld zł

 • 29.08.2018 16:37

  OPEN FINANCE SA (120/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.08.2018 17:39

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 27.08.2018 12:53

  OPEN FINANCE SA (119/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.08.2018 14:50

  OPEN FINANCE SA (118/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.08.2018 11:11

  OPEN FINANCE SA (117/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.08.2018 14:25

  OPEN FINANCE SA (116/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.08.2018 12:31

  OPEN FINANCE SA (115/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.08.2018 12:02

  Wartość wypłaconych kredytów hipotecznych przez pośredników w II kw. wzrosła o 35 proc. rdr - ZFPF

 • 14.08.2018 10:12

  OPEN FINANCE SA (114/2018) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

 • 10.08.2018 11:13

  OPEN FINANCE SA (113/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.08.2018 11:19

  OPEN FINANCE SA (112/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.08.2018 10:14

  OPEN FINANCE SA (111/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.08.2018 13:16

  OPEN FINANCE SA (110/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.08.2018 16:32

  OPEN FINANCE SA (109/2018) ODWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2018 ROKU

 • 31.07.2018 17:18

  OPEN FINANCE SA (108/2018) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

 • 31.07.2018 13:38

  OPEN FINANCE SA (107/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.07.2018 17:45

  Open Finance sprzedał w I półr. produkty finansowe i nieruchomości o wartości prawie 7 mld zł

 • 30.07.2018 15:40

  OPEN FINANCE SA (106/2018) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

 • 27.07.2018 12:14

  OPEN FINANCE SA (105/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.07.2018 12:13

  OPEN FINANCE SA (104/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.07.2018 12:28

  OPEN FINANCE SA (103/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.07.2018 13:33

  OPEN FINANCE SA (102/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.07.2018 17:26

  OPEN FINANCE SA (101/2018) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 17.07.2018 17:56

  OPEN FINANCE SA (100/2018) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 17.07.2018 16:30

  OPEN FINANCE SA (99/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.07.2018 17:23

  OPEN FINANCE SA (97/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 97/2018 -INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

 • 12.07.2018 17:14

  OPEN FINANCE SA (90/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 90/2018 - INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

 • 12.07.2018 16:04

  OPEN FINANCE SA (98/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.07.2018 16:54

  OPEN FINANCE SA (97/2018) INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

 • 10.07.2018 15:29

  OPEN FINANCE SA (96/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.07.2018 14:54

  OPEN FINANCE SA (95/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 06.07.2018 16:53

  OPEN FINANCE SA (94/2018) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 06.07.2018 16:18

  OPEN FINANCE SA (93/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.07.2018 15:27

  Open Finance chce wyemitować do 6,5 mln akcji w ofercie prywatnej

 • 06.07.2018 15:17

  OPEN FINANCE SA (92/2018) PLANOWANE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

 • 04.07.2018 15:17

  OPEN FINANCE SA (91/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.07.2018 17:56

  OPEN FINANCE SA (90/2018) INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI

 • 02.07.2018 15:41

  OPEN FINANCE SA (89/2018) Zamiana akcji imiennych Emitenta na akcje na okaziciela

 • 02.07.2018 11:06

  OPEN FINANCE SA (88/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.06.2018 15:58

  OPEN FINANCE SA (87/2018) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 29.06.2018 15:52

  OPEN FINANCE SA (86/2018) INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 28.06.2018 13:58

  OPEN FINANCE SA (85/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.06.2018 11:12

  OPEN FINANCE SA (84/2018) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 R.

 • 26.06.2018 17:00

  OPEN FINANCE SA (83/2018) POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

 • 26.06.2018 16:52

  OPEN FINANCE SA (82/2018) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2018 R.

 • 26.06.2018 11:37

  OPEN FINANCE SA (81/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.06.2018 16:59

  OPEN FINANCE SA (80/2018) PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD

 • 22.06.2018 14:44

  OPEN FINANCE SA (79/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.06.2018 16:36

  OPEN FINANCE SA (75/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 75/2018- WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

 • 20.06.2018 13:35

  OPEN FINANCE SA (78/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.06.2018 20:10

  OPEN FINANCE SA (77/2018) WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

 • 18.06.2018 20:06

  OPEN FINANCE SA (76/2018) INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 18.06.2018 20:01

  OPEN FINANCE SA (75/2018) WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

 • 18.06.2018 12:26

  OPEN FINANCE SA (74/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.06.2018 16:48

  OPEN FINANCE SA (73/2018) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 14.06.2018 13:53

  OPEN FINANCE SA (72/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. WRAZ Z KOREKTĄ

 • 12.06.2018 16:18

  OPEN FINANCE SA (71/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.06.2018 11:40

  OPEN FINANCE SA (70/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.06.2018 14:02

  OPEN FINANCE SA (69/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.06.2018 16:36

  OPEN FINANCE SA (68/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.05.2018 16:48

  OPEN FINANCE SA (67/2018) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 30.05.2018 15:20

  OPEN FINANCE SA (66/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.05.2018 11:24

  OPEN FINANCE SA (65/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.05.2018 14:51

  OPEN FINANCE SA (64/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.05.2018 16:45

  OPEN FINANCE SA (63/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.05.2018 14:43

  OPEN FINANCE SA (62/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.05.2018 14:39

  OPEN FINANCE SA (61/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.05.2018 07:20

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 12:15

  OPEN FINANCE SA (60/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.05.2018 15:51

  OPEN FINANCE SA (59/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.05.2018 17:17

  OPEN FINANCE SA (58/2018) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM KWARTALE 2018 ROKU

 • 02.05.2018 15:56

  OPEN FINANCE SA (57/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.04.2018 15:55

  OPEN FINANCE SA (56/2018) ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 27.04.2018 11:21

  OPEN FINANCE SA (55/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 26.04.2018 12:19

  OPEN FINANCE SA (54/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.04.2018 17:10

  OPEN FINANCE SA (53/2018) WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 • 24.04.2018 13:15

  OPEN FINANCE SA (52/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.04.2018 11:52

  OPEN FINANCE SA (51/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.04.2018 13:03

  OPEN FINANCE SA (50/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.04.2018 11:01

  OPEN FINANCE SA (49/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.04.2018 10:40

  OPEN FINANCE SA (48/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.04.2018 11:44

  OPEN FINANCE SA (47/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 10.04.2018 11:36

  OPEN FINANCE SA (46/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.04.2018 13:56

  OPEN FINANCE SA (45/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.04.2018 16:34

  OPEN FINANCE SA (44/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.04.2018 13:32

  OPEN FINANCE SA (43/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.03.2018 15:51

  OPEN FINANCE SA (42/2018) REKOMENDACJA ZARZĄDU DLA WALNEGO ZGROMADZENIA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2017

 • 29.03.2018 10:11

  OPEN FINANCE SA (41/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.03.2018 11:59

  OPEN FINANCE SA (40/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.03.2018 18:59

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 18:52

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 16:04

  OPEN FINANCE SA (39/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.03.2018 17:15

  Open Finance w wynikach grupy za '17 utworzy odpis o wartości 19,7 mln zł na Home Broker

 • 23.03.2018 16:46

  OPEN FINANCE SA (38/2018) INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ FIRMY HOME BROKER ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA D

 • 22.03.2018 13:58

  OPEN FINANCE SA (37/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.03.2018 16:41

  OPEN FINANCE SA (36/2018) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU OKRESOWEGO ZA ROK 2017

 • 20.03.2018 16:24

  OPEN FINANCE SA (35/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.03.2018 13:12

  OPEN FINANCE SA (34/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.03.2018 12:06

  OPEN FINANCE SA (33/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.03.2018 12:28

  OPEN FINANCE SA (32/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.03.2018 13:22

  OPEN FINANCE SA (31/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.02.2018 13:58

  OPEN FINANCE SA (30/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.02.2018 11:04

  OPEN FINANCE SA (29/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.02.2018 11:18

  OPEN FINANCE SA (28/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.02.2018 15:55

  OPEN FINANCE SA (27/2018) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 20.02.2018 15:48

  OPEN FINANCE SA (26/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.02.2018 14:44

  OPEN FINANCE SA (25/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.02.2018 12:48

  OPEN FINANCE SA (24/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.02.2018 13:13

  OPEN FINANCE SA (23/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.02.2018 12:07

  OPEN FINANCE SA (22/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.02.2018 12:09

  OPEN FINANCE SA (21/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.02.2018 15:02

  OPEN FINANCE SA (20/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.02.2018 12:11

  OPEN FINANCE SA (19/2018) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2018 R.

 • 01.02.2018 16:40

  OPEN FINANCE SA (18/2018) INFORMACJA O POWOŁANIU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 01.02.2018 16:34

  OPEN FINANCE SA (17/2018) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 1 LUTEGO 2018 R.

 • 31.01.2018 18:25

  OPEN FINANCE SA (16/2018) TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

 • 30.01.2018 16:33

  OPEN FINANCE SA (15/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 29.01.2018 16:20

  OPEN FINANCE SA (14/2018) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALE 2017 ROKU

 • 26.01.2018 14:47

  OPEN FINANCE SA (13/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.01.2018 16:55

  OPEN FINANCE SA (12/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.01.2018 13:14

  OPEN FINANCE SA (11/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.01.2018 16:26

  OPEN FINANCE SA (10/2018) PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD NWZ

 • 19.01.2018 16:00

  OPEN FINANCE SA (9/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.01.2018 14:29

  OPEN FINANCE SA (8/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.01.2018 12:14

  OPEN FINANCE SA (7/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.01.2018 12:47

  OPEN FINANCE SA (6/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.01.2018 13:48

  OPEN FINANCE SA (5/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.01.2018 18:27

  OPEN FINANCE SA (4/2018) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 05.01.2018 13:26

  OPEN FINANCE SA (3/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.01.2018 13:45

  OPEN FINANCE SA (2/2018) ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 03.01.2018 09:30

  OPEN FINANCE SA (1/2018) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.12.2017 12:04

  OPEN FINANCE SA (184/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.12.2017 14:02

  OPEN FINANCE SA (183/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.12.2017 14:29

  OPEN FINANCE SA (182/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 21.12.2017 14:24

  OPEN FINANCE SA (181/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.12.2017 13:29

  OPEN FINANCE SA (180/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 19.12.2017 15:52

  OPEN FINANCE SA (179/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 19.12.2017 12:27

  OPEN FINANCE SA (178/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.12.2017 13:40

  OPEN FINANCE SA (177/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.12.2017 14:46

  OPEN FINANCE SA (176/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.12.2017 11:11

  OPEN FINANCE SA (175/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.12.2017 13:30

  OPEN FINANCE SA (174/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.12.2017 11:35

  OPEN FINANCE SA (173/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.11.2017 14:09

  OPEN FINANCE SA (172/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.11.2017 11:35

  OPEN FINANCE SA (171/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.11.2017 15:24

  OPEN FINANCE SA (170/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.11.2017 10:44

  OPEN FINANCE SA (169/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.11.2017 10:28

  Open Finance otworzy 25 placówek franczyzowych w '18, w ciągu pięciu lat ma ich być 150

 • 16.11.2017 11:16

  OPEN FINANCE SA (168/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.11.2017 17:12

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 14.11.2017 14:13

  OPEN FINANCE SA (167/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.11.2017 12:10

  OPEN FINANCE SA (166/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 08.11.2017 13:35

  OPEN FINANCE SA (165/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.11.2017 12:06

  OPEN FINANCE SA (164/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.11.2017 11:58

  OPEN FINANCE SA (163/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.10.2017 14:45

  OPEN FINANCE SA (162/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.10.2017 17:18

  OPEN FINANCE SA (161/2017) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 26.10.2017 15:28

  OPEN FINANCE SA (160/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.10.2017 17:08

  OPEN FINANCE SA (159/2017) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2017 ROKU

 • 24.10.2017 15:59

  OPEN FINANCE SA (158/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.10.2017 17:44

  Idea Bank zwiększyła odpis z tytułu utraty wartości akcji Open Finance o kwotę 20 mln zł

 • 20.10.2017 11:07

  OPEN FINANCE SA (157/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.10.2017 12:09

  OPEN FINANCE SA (156/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.10.2017 10:51

  OPEN FINANCE SA (155/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.10.2017 12:17

  OPEN FINANCE SA (154/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.10.2017 12:40

  OPEN FINANCE SA (153/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.10.2017 16:52

  OPEN FINANCE SA (152/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.10.2017 11:56

  OPEN FINANCE SA (151/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.09.2017 11:13

  OPEN FINANCE SA (150/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.09.2017 10:34

  OPEN FINANCE SA (149/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.09.2017 10:55

  OPEN FINANCE SA (148/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.09.2017 15:35

  OPEN FINANCE SA (147/2017) WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEJ DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 • 20.09.2017 11:38

  OPEN FINANCE SA (146/2017) SPRZEDAŻ AKCJI LC CORP S.A.

 • 19.09.2017 18:03

  L. Czarnecki sprzedał 51,17 proc. LC Corp

 • 19.09.2017 11:04

  OPEN FINANCE SA (145/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.09.2017 16:23

  OPEN FINANCE SA (144/2017) USTALENIE CENY SPRZEDAŻY ORAZ LICZBY AKCJI W TRANSAKCJI SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI LC CORP S.A. W TRYBIE PRZYSPIESZONEGO BUDOWANIA KSIĘGI POPYTU

 • 15.09.2017 16:18

  L. Czarnecki sprzeda 51,17 proc. LC Corp, po cenie 2,10 zł/akcja

 • 15.09.2017 11:50

  OPEN FINANCE SA (143/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.09.2017 13:12

  OPEN FINANCE SA (142/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.09.2017 15:42

  OPEN FINANCE SA (141/2017) ZAWARCIE UMOWY OFEROWANIA I PLASOWANIA AKCJI

 • 11.09.2017 16:05

  Kurs LC Corp rośnie; inwestorów cieszy wyjście L. Czarneckiego z akcjonariatu (opinia)

 • 11.09.2017 14:35

  L. Czarnecki planuje sprzedać 51,17 proc. LC Corp, po cenie nie niższej niż 2,05 zł/akcja

 • 11.09.2017 14:12

  OPEN FINANCE SA (140/2017) NEGOCJACJE UMOWY OFEROWANIA I PLASOWANIA AKCJI

 • 11.09.2017 10:56

  OPEN FINANCE SA (139/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.09.2017 11:49

  OPEN FINANCE SA (138/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.09.2017 12:54

  OPEN FINANCE SA (137/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.08.2017 12:18

  OPEN FINANCE SA (136/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.08.2017 14:49

  OPEN FINANCE SA (135/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.08.2017 11:32

  OPEN FINANCE SA (134/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.08.2017 12:21

  OPEN FINANCE SA (133/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.08.2017 11:21

  OPEN FINANCE SA (132/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.08.2017 14:14

  OPEN FINANCE SA (131/2017) UZUPEŁNIENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO ZAKOŃCZENIA OFERTY PUBLICZNEJ AKCJII SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 16.08.2017 17:36

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 16.08.2017 12:25

  OPEN FINANCE SA (130/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.08.2017 12:19

  OPEN FINANCE SA (129/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 11.08.2017 14:39

  OPEN FINANCE SA (128/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.08.2017 16:56

  OPEN FINANCE SA (127/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

 • 09.08.2017 15:33

  OPEN FINANCE SA (126/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.08.2017 11:25

  OPEN FINANCE SA (125/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE

 • 03.08.2017 11:59

  OPEN FINANCE SA (124/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.08.2017 17:55

  Open Finance odpisze 19,44 mln zł wartości aktywa z podatku odroczonego

 • 02.08.2017 17:40

  OPEN FINANCE SA (123/2017) Zaprzestanie amortyzacji wartości firmy dla celów podatkowych

 • 01.08.2017 12:02

  OPEN FINANCE SA (122/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.07.2017 11:21

  OPEN FINANCE SA (121/2017) WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZWYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

 • 27.07.2017 10:23

  OPEN FINANCE SA (120/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 25.07.2017 11:46

  OPEN FINANCE SA (119/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.07.2017 10:52

  OPEN FINANCE SA (118/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.07.2017 15:03

  OPEN FINANCE SA (117/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.07.2017 15:57

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki OPEN FINANCE S.A.

 • 18.07.2017 15:12

  OPEN FINANCE SA (116/2017) DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 17.07.2017 11:52

  OPEN FINANCE SA (115/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.07.2017 17:53

  OPEN FINANCE SA (114/2017) REJESTRACJA AKCJI W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 • 13.07.2017 17:28

  OPEN FINANCE SA (113/2017) KOREKTA OTRZYMANEGO ZAWIADOMIENIA Z DNIA 12 LIPCA 2017 - ZMIANA LICZBY AKCJI OBJĘTYCH PRZEZ LC CORP BV

 • 13.07.2017 16:50

  OPEN FINANCE SA (112/2017) KOREKTA ZAWIADOMIEŃ O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.07.2017 16:25

  OPEN FINANCE SA (111/2017) ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

 • 12.07.2017 16:14

  OPEN FINANCE SA (110/2017) ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

 • 11.07.2017 12:25

  OPEN FINANCE SA (109/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.07.2017 09:59

  OPEN FINANCE SA (108/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.07.2017 11:58

  OPEN FINANCE SA (107/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.07.2017 13:44

  OPEN FINANCE SA (106/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.07.2017 09:08

  OPEN FINANCE SA (105/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.07.2017 15:16

  OPEN FINANCE SA (104/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.07.2017 15:04

  OPEN FINANCE SA (103/2017) ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

 • 30.06.2017 16:24

  OPEN FINANCE SA (102/2017) REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

 • 29.06.2017 16:27

  OPEN FINANCE SA (101/2017) ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 29.06.2017 10:41

  OPEN FINANCE SA (100/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.06.2017 14:41

  OPEN FINANCE SA (99/2017) ZAMIAR ZAWARCIA UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 27.06.2017 14:36

  OPEN FINANCE SA (98/2017) TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2017 R.

 • 27.06.2017 13:39

  OPEN FINANCE SA (97/2017) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2017 R.

 • 27.06.2017 10:38

  OPEN FINANCE SA (96/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.06.2017 10:53

  OPEN FINANCE SA (95/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.06.2017 12:25

  OPEN FINANCE SA (94/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.06.2017 15:03

  OPEN FINANCE SA (93/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.06.2017 16:33

  OPEN FINANCE SA (92/2017) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

 • 09.06.2017 10:47

  OPEN FINANCE SA (91/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.06.2017 10:13

  OPEN FINANCE SA (90/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 17:11

  OPEN FINANCE SA (89/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 17:00

  OPEN FINANCE SA (88/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 16:51

  OPEN FINANCE SA (87/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 16:45

  OPEN FINANCE SA (86/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.06.2017 10:57

  OPEN FINANCE SA (85/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 02.06.2017 16:12

  OPEN FINANCE SA (84/2017) ZAWARCIE UMÓW OBJĘCIA AKCJI ORAZ SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 02.06.2017 15:35

  OPEN FINANCE SA (83/2017) ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 01.06.2017 16:44

  OPEN FINANCE SA (82/2017) PRZYDZIAŁ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 01.06.2017 14:55

  OPEN FINANCE SA (81/2017) REJESTRACJA PRZEZ SĄD POŁĄCZENIA OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

 • 01.06.2017 14:16

  Open Finance liczy, że druga połowa '17 będzie lepsza niż pierwsza (wywiad)

 • 01.06.2017 11:16

  OPEN FINANCE SA (80/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 31.05.2017 16:32

  OPEN FINANCE SA (79/2017) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 29.05.2017 16:55

  OPEN FINANCE SA (78/2017) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSÓW DO UMÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ O ZAWARCIU UMOWY INWESTYCYJNEJ.

 • 29.05.2017 11:09

  OPEN FINANCE SA (77/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 26.05.2017 15:59

  OPEN FINANCE SA (76/2017) WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

 • 26.05.2017 15:33

  OPEN FINANCE SA (75/2017) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

 • 25.05.2017 12:42

  OPEN FINANCE SA (74/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.05.2017 10:49

  OPEN FINANCE SA (73/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 19.05.2017 10:04

  OPEN FINANCE SA (72/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.05.2017 10:40

  OPEN FINANCE SA (71/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 16.05.2017 12:27

  Expander stawia na rozwój organiczny, ale nie wyklucza przejęć (wywiad)

 • 15.05.2017 14:05

  Akcjonariusze Open Finance za emisją łącznie ok. 20 mln nowych akcji

 • 15.05.2017 13:53

  OPEN FINANCE SA (70/2017) SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 15.05.2017 13:48

  OPEN FINANCE SA (69/2017) TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 MAJA 2017 R.

 • 15.05.2017 12:32

  OPEN FINANCE SA (68/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.05.2017 12:24

  OPEN FINANCE SA (67/2017) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 MAJA 2017 R.

 • 15.05.2017 07:32

  Citi obniżył rekomendację Open Finance do "neutralnie", podwyższył cenę docelową do 2,46 zł

 • 12.05.2017 14:01

  OPEN FINANCE SA (66/2017) SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 12.05.2017 10:49

  OPEN FINANCE SA (65/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.05.2017 09:58

  OPEN FINANCE SA (64/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.05.2017 17:29

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 08.05.2017 10:02

  OPEN FINANCE SA (63/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.05.2017 14:00

  OPEN FINANCE SA (62/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.04.2017 17:25

  LC Corp, Idea Money i GNB mają objąć akcje w ofercie Open Finance o wartości do 18,3 mln zł

 • 28.04.2017 17:11

  OPEN FINANCE SA (61/2017) ZAWARCIE UMÓW O USTANOWIENIE ZASTAWU

 • 28.04.2017 17:05

  OPEN FINANCE SA (60/2017) ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 28.04.2017 14:23

  OPEN FINANCE SA (59/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.04.2017 17:59

  GPW: Komunikat - OPEN FINANCE

 • 27.04.2017 10:29

  OPEN FINANCE SA (58/2017) UCHWAŁA KDPW S.A. W PRZEDMIOCIE ZWROTU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WPŁACONYCH TYTUŁEM OBJĘCIA AKCJI SERII E

 • 26.04.2017 10:53

  OPEN FINANCE SA (57/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.04.2017 15:59

  OPEN FINANCE SA (56/2017) WNIOSEK O ZWROT ŚRODKÓW WPŁACONYCH TYTUŁEM OBJĘCIA AKCJI SERII E

 • 24.04.2017 10:21

  OPEN FINANCE SA (55/2017) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1Q 2017

 • 20.04.2017 10:22

  OPEN FINANCE SA (54/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.04.2017 18:32

  OPEN FINANCE SA (53/2017) OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 18.04.2017 17:50

  Zarząd Open Finance planuje emisję łącznie 20 mln nowych akcji

 • 18.04.2017 17:21

  OPEN FINANCE SA (52/2017) INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI

 • 18.04.2017 12:57

  OPEN FINANCE SA (51/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 14.04.2017 12:05

  OPEN FINANCE SA (50/2017) DORĘCZENIE POSTANOWIENIA W PRZEDMIOCIE ODDALENIA WNIOSKU DOTYCZĄCEGO REJESTRACJI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

 • 13.04.2017 16:30

  OPEN FINANCE SA (49/2017) UZASADNIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE ODDALENIA WNIOSKU DOTYCZĄCEGO REJESTRACJI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

 • 13.04.2017 11:35

  OPEN FINANCE SA (48/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.04.2017 14:03

  OPEN FINANCE SA (47/2017) INFORMACJA W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA

 • 12.04.2017 10:45

  OPEN FINANCE SA (46/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 11.04.2017 08:13

  OPEN FINANCE SA (45/2017) UZUPEŁNIENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO ZAKOŃCZENIA OFERTY PUBLICZNEJ AKCJII SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 10.04.2017 10:52

  OPEN FINANCE SA (44/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 06.04.2017 11:33

  OPEN FINANCE SA (43/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 04.04.2017 11:21

  OPEN FINANCE SA (42/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.04.2017 12:25

  OPEN FINANCE SA (41/2017) DZIAŁANIA EMITENA W ZWIĄZKU Z NIEDOJŚCIEM DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII E

 • 03.04.2017 12:08

  OPEN FINANCE SA (40/2017) ZAWIESZENIE OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU PODSTAWOWYM PRAWAMI DO AKCJI SERII E.

 • 31.03.2017 19:22

  GPW: zawieszenie obrotu prawami do akcji OPEN FINANCE SA

 • 31.03.2017 17:46

  Sąd postanowił oddalić wniosek Open Finance ws. podwyższenia kapitału

 • 31.03.2017 17:04

  OPEN FINANCE SA (39/2017) WNIOSEK O ZAWIESZENIE OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU PODSTAWOWYM PRAWAMI DO AKCJI SERII E.

 • 31.03.2017 16:24

  OPEN FINANCE SA (38/2017) POSTANOWIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE REJESTRACJI WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

 • 31.03.2017 11:12

  OPEN FINANCE SA (37/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.03.2017 10:29

  OPEN FINANCE SA (36/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.03.2017 11:00

  OPEN FINANCE SA (35/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.03.2017 11:22

  OPEN FINANCE SA (34/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.03.2017 11:22

  OPEN FINANCE SA (33/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.03.2017 13:30

  OPEN FINANCE SA (32/2017) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 32/2017

 • 15.03.2017 13:08

  OPEN FINANCE SA (32/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.03.2017 11:18

  OPEN FINANCE SA (31/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.03.2017 07:17

  Strata netto grupy Open Finance w '16 wyniosła 37,2 mln zł

 • 13.03.2017 00:07

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 13.03.2017 00:05

  OPEN FINANCE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 11:13

  OPEN FINANCE SA (30/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.03.2017 14:24

  OPEN FINANCE SA (29/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za rok 2016

 • 07.03.2017 12:11

  OPEN FINANCE SA (28/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.03.2017 11:22

  OPEN FINANCE SA (27/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.03.2017 12:45

  OPEN FINANCE SA (26/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.02.2017 13:09

  OPEN FINANCE SA (25/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 23.02.2017 14:01

  OPEN FINANCE SA (24/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.02.2017 16:44

  OPEN FINANCE SA (23/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 17.02.2017 13:34

  OPEN FINANCE SA (22/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.02.2017 14:17

  OPEN FINANCE SA (21/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.02.2017 17:13

  OPEN FINANCE SA (20/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.02.2017 17:01

  OPEN FINANCE SA (19/2017) REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

 • 13.02.2017 11:48

  OPEN FINANCE SA (18/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.02.2017 17:06

  OPEN FINANCE SA (17/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 07.02.2017 15:12

  OPEN FINANCE SA (16/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 03.02.2017 13:01

  OPEN FINANCE SA (15/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 01.02.2017 16:16

  OPEN FINANCE SA (14/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.01.2017 14:38

  OPEN FINANCE SA (13/2017) DATY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2017

 • 30.01.2017 12:27

  OPEN FINANCE SA (12/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 26.01.2017 13:14

  OPEN FINANCE SA (11/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 24.01.2017 16:58

  OPEN FINANCE SA (10/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 20.01.2017 15:27

  OPEN FINANCE SA (9/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 18.01.2017 16:53

  OPEN FINANCE SA (8/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.01.2017 17:26

  OPEN FINANCE SA (7/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 12.01.2017 17:22

  OPEN FINANCE SA (6/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 10.01.2017 18:20

  OPEN FINANCE SA (5/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 09.01.2017 14:09

  OPEN FINANCE SA (4/2017) WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 09.01.2017 09:08

  OPEN FINANCE SA (3/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 05.01.2017 18:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji OPEN FINANCE SA

 • 05.01.2017 16:54

  OPEN FINANCE SA (2/2017) ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 04.01.2017 09:07

  OPEN FINANCE SA (1/2017) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.12.2016 13:42

  OPEN FINANCE SA (188/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 30.12.2016 13:17

  OPEN FINANCE SA (187/2016) INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSÓW DO UMÓW INWESTYCYJNYCH

 • 29.12.2016 17:57

  OPEN FINANCE SA (186/2016) REJESTRACJA PDA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 • 28.12.2016 17:24

  OPEN FINANCE SA (185/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.12.2016 17:16

  OPEN FINANCE SA (184/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOSCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 28.12.2016 12:03

  OPEN FINANCE SA (183/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 27.12.2016 09:10

  OPEN FINANCE SA (181/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 22.12.2016 16:11

  OPEN FINANCE SA (181/2016) PRZYDZIAŁ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

 • 21.12.2016 18:59

  Negatywny wpływ porozumienia Open Life TUŻ z UOKiK na wyniki Open Finance sięgnie 13,95 mln zł

 • 21.12.2016 18:46

  OPEN FINANCE SA (180/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 21.12.2016 18:40

  OPEN FINANCE SA (179/2016) INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ OPEN LFFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A. POROZUMIENIA Z PREZESEM UOKIK

 • 20.12.2016 19:37

  OPEN FINANCE SA (178/2016) SPEŁNIENIE SIĘ WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO

 • 19.12.2016 17:13

  OPEN FINANCE SA (177/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.12.2016 16:25

  OPEN FINANCE SA (176/2016) ZAWAIDOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.12.2016 14:04

  OPEN FINANCE SA (175/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 15.12.2016 13:03

  OPEN FINANCE SA (174/2016) ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO OPEN FINANCE S.A.

 • 14.12.2016 09:28

  OPEN FINANCE SA (173/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 • 13.12.2016 18:22

  Open Finance sprzedał 19,98 proc. akcji Open Finance TFI

 • 13.12.2016 17:49

  OPEN FINANCE SA (172/2016) ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

 • 09.12.2016 15:30

  OPEN FINANCE SA (171/2016) ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.